12 tietoiskua hyvästä yhteispelistä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12 tietoiskua hyvästä yhteispelistä"

Transkriptio

1 Muumien malliin 12 tietoiskua hyvästä yhteispelistä

2 Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Perusopetuksen opetussuunnitelma Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja 17, Helsinki Oheismateriaalin käsikirjoitus: Lisa Molander, Petra Örn ja Päivi Lyhykäinen Toimitus: Liisa Partio Taitto: Merja Lensu Tietoiskut on toteutettu yhteistyössä Muumimaailma Oy:n ja Yleisradion kanssa. Kuvitus: 2011 MOOMIN CHARACTERS / BULLS & DENNIS LIVSON

3 Sosiaaliset taidot ovat yhtä tärkeitä kuin lukeminen ja laskeminen Pienet koululaiset oppivat ensimmäisinä kouluvuosinaan monia tärkeitä perustaitoja, jotka rakentavat perustan myöhemmälle koulunkäynnille. Lapset oppivat lukemaan, kirjoittamaan, laskemaan. Näiden rinnalla yhtä tärkeää on opetella toimimaan ryhmässä, ottamaan toiset huomioon ja tuntemaan hyvät käytöstavat. Kotona on varmasti jo opittu perussäännöt, mutta niitä on hyvä kerrata sekä koulussa että kotona ja keskustella myös siitä, miksi pienet sanat, kuten kiitos tai anteeksi, tai toisten auttaminen tai erilaisuuden kunnioittaminen ovat niin tärkeitä asioita. Kiusaaminen on ongelma, joka satuttaa vuosittain liian montaa koululaista. Pienetkin lapset kiusaavat, ja käyttäytymismallit ja roolit saattavat siirtyä kouluun jo päiväkotiryhmästä. Jos lasta on kiusattu jo leikki-ikäisenä, hän tarvitsee aikuisten apua päästäkseen täysipainoisesti mukaan ryhmään. Hyvä ilmapiiri, jossa ketään ei kiusata, syntyy ryhmähengen tietoisella rakentamisella, opettajan ja vanhempien hyvällä yhteistyöllä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on tehnyt useiden vuosikymmenten ajan työtä kiusaamisen vähentämiseksi. Tukioppilas- ja kummioppilastoiminta, Koulurauha-ohjelma ja selvitys kiusaamisesta päiväkodeissa sekä niihin liittyvät materiaalit tähtäävät kaikki samaan päämäärään: että jokaisella lapsella olisi hyvä ja turvallinen lapsuus. Muumilaakso ja sen asukkaat ovat lapsille tuttuja. Muumilaaksossa puuhataan arkisia asioita, ihmetellään, suututaan, härnätään, neuvotellaan ja koetaan monenlaisia tunteita: iloa, pettymystä, pelkoa, myötätuntoa. Tietoiskut, joissa tutut hahmot seikkailevat, tuovat kouluille uuden työkalun tunnistaa ja käsitellä tunteita, herättää keskustelua ja opetella hyviä käyttäytymismalleja. Toivon, että tästä materiaalista on Sinulle hyötyä ja iloa hyvän luokkahengen rakentamisessa! Mirjam Kalland p.s. Tietoiskut sopivat alustuksiksi myös vanhempainiltoihin. Muumien malliin 3

4 Opettajalle Olemme koonneet tähän oppaaseen ideoita, tuntisuunnitelmia ja malleja siitä, miten Muumi-tietoiskuja voi käyttää kouluviihtyvyyttä lisäävän työskentelyn tukena. Tärkein tavoite on herättää luokassa keskustelua tietoiskujen teemoista, kuten auttamisesta ja anteeksipyytämisestä. Harjoitukset ja projektimallit ovat sellaisia, että niitä voi käyttää minkä tahansa teeman käsittelyssä ja useiden oppiaineiden tunneilla. Vaikka teemat on tässä oppaassa ja DVD:llä numeroitu, niiden käsittelyjärjestystä voi muuttaa tai jonkin voi jättää kokonaan pois. Teemoja voi käsitellä lyhyesti käymällä luokassa vain keskustelun aiheesta tai poimimalla yhden harjoituksen, tai niistä voi rakentaa laajan projektin, joka voidaan integroida useampaan oppiaineeseen. Ennen tietoiskujen esittämistä on hyvä keskustella oppilaiden kanssa Muumeista ja huomioida, miten hyvin he tuntevat Muumi-hahmoja. Alkuvaiheeseen sopii myös tehtävä, jossa jokainen oppilas piirtää tai askartelee itselleen oman Muumi-hahmon (katso kohta 2, Hyväksymme erilaisuutta). Hahmoja voi käyttää eri harjoituksissa ja leikeissä. Jos mahdollista, hahmot on hyvä laminoida, jolloin ne ovat kestävämpiä. Perusmalli tuntisuunnitelmalle on alustus, keskustelu ja harjoitus. Alustus Aiheen käsittely aloitetaan Muumi-tietoiskulla, joka toimii keskustelun ja tulevan työskentelyn pohjana. Vaihtoehtoisesti opettaja voi kertoa esimerkiksi teemaan liittyvän tarinan, jolloin tietoisku voidaan katsoa myöhemmin tunnin aikana. Keskustelu Teeman käsittelyssä olennaisinta on keskustelu. Keskusteluja voidaan käydä luokassa yhteisesti tai 2 4 oppilaan ryhmissä. Toimiva tapa voi olla esimerkiksi käydä keskustelu ensin ryhmissä ja tehdä sitten yhteenveto opettajan johdolla. Näin aktivoidaan useampia oppilaita ja saadaan kuuluville useampia mielipiteitä. 4 Muumien malliin

5 Harjoitus Teemaa käsitellään konkreettisesti pareina tai ryhmissä tehtävien erilaisten harjoitusten avulla esimerkiksi piirtäen, musisoiden, liikkuen tai lorutellen. Opettaja suunnittelee, kuinka paljon aikaa teemaan käytetään. Harjoitukset on suunniteltu niin, että niihin tarvittavat materiaalit löytyvät kuvaamataidon tai tekstiilityön opetusmateriaaleista. Niihin voidaan käyttää myös jäännöspaloja, oppilaiden luonnosta keräämiä materiaaleja tai kotoa tuotua kierrätysmateriaalia. Lopputulos Teeman käsittelyn lopputuloksena on oppilastyö tai ryhmätyö. Lopputulos voi olla esimerkiksi piirustus tai yhteinen suuri seinäjuliste. Oppilaat voivat myös koota työnsä omaan kansioon tai heillä voi olla erikseen Muumi-teemavihko. Näin saadaan kaikki työt koottua yhteen ja niihin voi helposti palata myöhemmin. Runoja, lauluja, loruja, tansseja tai näytelmiä, jotka ovat syntyneet teeman käsittelystä, voidaan esittää esimerkiksi aamunavauksissa tai vanhempainilloissa. Ryhmätyöskentelystä Toiminnallisten harjoitusten tavoitteena on tarjota kaikille oppilaille positiivisia vuorovaikutuksen kokemuksia ja opettaa ryhmässä toimimisen pelisääntöjä. Joissakin tehtävissä on tultava lähelle ja kosketettava toisia, joissain ideoitava ja ratkaistava ongelmia. Peleissä ja leikeissä säännöt koskevat kaikkia, joten kaikki ovat niissä samanarvoisia. Ryhmän ohjaajan tehtävänä on varmistaa, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua ja että ryhmien muodostaminen tukee oppilaiden tutustumista toisiinsa. Opettajalta harjoitusten ohjaaminen vaatii perehtymistä ryhmän vuorovaikutussuhteisiin sekä herkkyyttä huomioida yksilölliset toimintatavat. Olennainen osa harjoituksia on myös niiden purkaminen ja yhteinen keskustelu. Toiminnallisen tuokion päätteeksi on hyvä käydä ryhmän kanssa lyhyt purkukeskustelu siitä, miltä työskentely ryhmässä tuntui, mikä oli mukavaa, mikä mahdollisesti vaikeaa tai epämieluisaa. Muumien malliin 5

6 1. Kaikki otetaan mukaan Keskustelua l Mitä tapahtui? Kuka käyttäytyi mielestäsi oikeudenmukaisesti? Entä epäreilusti? Miksi? Onko sinulle joskus käynyt samalla tavalla? Miltä se sinusta tuntui? l Miten voi tietää, mitä hiljainen kaveri haluaa leikkiä? l Miten leikkiä voisi muuttaa niin, että se sopii pienemmillekin lapsille? Oppilaat miettivät ryhmissä, mitä voisimme tehdä, jotta kaikki, jotka haluavat, saavat olla leikissä mukana. Mitkä leikit ovat sellaisia, joissa kaikki oppilaat haluavat ja voivat olla mukana? Keksikää omia leikkejä, jotka sopivat kaikille. Ryhmätyö päättyy yhteiseen keskusteluun. Ryhmät kertovat luokalle tuloksistaan. Yhteinen luokkakuva Tehdään yhdessä kollaasi, johon jokainen piirtää oman kuvansa. Kollaasi ripustetaan näkyvälle paikalle luokassa. Kirje salaiselta ystävältä Oppilaat kirjoittavat kirjeen, jossa kuvailevat itseään ja kertovat harrastuksistaan ja mistä leikistä erityisesti pitävät. Kirje allekirjoitetaan sanoilla: Salaiselta ystävältä. Opettaja kerää kirjeet ja jakaa ne satunnaisesti. Oppilaat eivät tiedä, keneltä saavat kirjeen ja kenelle ovat kirjoittaneet. Kirjeet antavat myös opettajalle tietoa siitä, mitä oppilaat haluaisivat leikkiä. Tulva Muumilaaksossa Laita lattialle matto tai peite, jonka päälle kaikkien pitää pelastautua tulvan uhatessa. Jokaisen oppilaan pitää mahtua matolle. Ketään ei saa jättää ulkopuolelle, reunalla olevista täytyy pitää kiinni. Leikin voi toistaa useampaan kertaan, niin että paikat vaihtuvat. Leikkiä voi vaikeuttaa viikkaamalla mattoa pienemmäksi kierrosten välissä. Sopii hyvin liikuntatunnille. 6 Muumien malliin

7 Elävät patsaat Oppilaat työskentelevät ryhmissä liikuntasalissa tai ulkona ja muodostavat vartaloistaan yhteispatsaita. Opettaja antaa patsaiden aiheen esim. muumitalo, Muumipapan hattu, riippumatto. Patsaat voidaan kuvata ja kuvat otsikoineen laittaa esille luokkaan. Antoisaa on keskustella siitä, että kaikki ovat yhtä tärkeitä. Miten patsas muuttuu, jos joku on poissa? 2. Hyväksymme erilaisuutta Keskustelua l Millä tavalla Muumi-hahmot ovat samanlaisia ja miten ne eroavat toisistaan? Mitä meillä on yhteistä ja miten me eroamme toisistamme? l Mikä Muumi-hahmo on sinun suosikkisi? Miksi? l Mitä Muumia sinä mielestäsi eniten muistutat tai haluaisit muistuttaa? Miksi? l Mitä tapahtuisi, jos kaikki luokassa muistuttaisivat toisiaan? Tai entä jos isä ja äiti näyttäisivät samanlaisilta kuin muitten vanhemmat tai opettajat. l Oletko joskus ystävystynyt kaverin kanssa, joka alussa oli mielestäsi erilainen tai jollakin tavalla kummallinen. Mitä tapahtui, miten teistä tuli kavereita? l Miksi on hyvä, että olemme erilaisia? Pieni, iloinen ja punaposkinen Oppilaat kirjaavat yhteisesti tai ryhmissä sanoja, jotka kuvaavat ulkonäköä tai ominaisuuksia. Sanat kirjoitetaan taululle (opettaja voi toimia sihteerinä). Yritetään löytää niin monta sanaa kuin mahdollista. Mietitään, onko taululla sanoja, jotka on mukava kuulla tai jotka voivat harmittaa? Muumien malliin 7

8 Ketä minä ajattelen? Oppilaat kuvailevat vuorollaan jotakin Muumi-hahmoa sanomatta hahmon nimeä. Muut oppilaat arvaavat, kenestä on kysymys. Arvuuttaja antaa vaikka kolme tunnusmerkkiä, esim.: asun teltassa, minulla on vihreä hattu, pidän onkimisesta tai pieni, punamekkoinen, nopea. Edellisen tehtävän sanoja voi käyttää apuna. Kuka minä olen? Opettaja kirjoittaa jonkun hahmon nimen lapulle ja kiinnittää sen oppilaan otsaan. Oppilas yrittää muille esittämiensä kysymysten avulla selvittää kuka hän on. Muut oppilaat saavat vastata ainoastaan kyllä tai ei. Oma suosikkini Oppilaat piirtävät paperille oman muumisuosikkinsa ja värittävät ja leikkaavat sen. Hahmot on hyvä laminoida tai liimata kartongille ja päällystää kontaktimuovilla. Hahmoista voi tehdä myös keppinukkeja. Jokainen esittelee hahmonsa luokalle. Suosikkihahmoa voi käyttää eri teemojen kanssa työskennellessä, näytelmissä ja leikeissä. 3. Suojelemme ympäristöä Keskustelua l Mikä on luonnon likaamista? (mietitään asiaa laajasti: karamellipapereiden heittäminen liikenteen tai tehtaiden päästöt) l Miten luonnon likaantuminen vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin? l Mitä me voimme tehdä luonnon ja eläinten suojelemiseksi? l Mitä Nuuskamuikkunen tarkoittaa, kun hän sanoo: Isot asiat lähtevät pienistä teoista? l Mitä tapahtuu, jos luonnossa on lasinsiruja, muovipusseja tai säilykepurkkeja? l On tärkeää muistaa, ettei jätä jälkeensä roskia ei kaupungissa, metsässä, maalla eikä vesillä. 8 Muumien malliin

9 Nuuskamuikkusen idea-aurinko (mind map) Harjoitus voidaan tehdä luokassa, ryhmissä tai pareittain. Oppilaat miettivät ja kirjaavat pieniä asioita, joita jokainen voi tehdä ympäristön suojelemiseksi, esimerkiksi: lajittelen jätteet, en heitä roskia luontoon, en tuhlaa vettä. Näistä kootaan aurinko, jonka säteet syntyvät oppilaiden ajatuksista. Keskelle voidaan liimata Nuuskamuikkusen kuva. Minne tämä kuuluu? Oppilaat opettelevat lajittelemaan. Opettaja näyttää kuvia tai tuo luokkaan roskia (esim. maitotölkki, patteri, lasipurkki, vanha nukke, rikkinäinen sukka) ja oppilaat miettivät, mitä niille tehdään. Yhdessä pohditaan myös, mitkä kuuluvat roskiin, mitä voidaan kierrättää. Siivoustalkoot Siivotaan koulun pihalla tai käydään läheisessä puistossa keräämässä roskia. Projekti: Tehdään seinälle iso maisemakuva, joka esittää metsää, puistoa tai niittyä. Maisema voidaan rakentaa vähitellen. Taustaksi sopii pakkauspaperi tai aaltopahvi, jolle maalataan eri alueita. Jokainen oppilas piirtää kasvin ja/tai eläimen, värittää, leikkaa ja kiinnittää sen sopivalle paikalle taustaan. Vaihtoehtoisesti voi myös käyttää valmiita kuvia. Taustaan voidaan lisätä kuvia. Opettaja voi esimerkiksi muuttaa maisemaa lisäämällä siihen roskia ja töhryjä, jotka siivotaan yhdessä esim. Muumihahmojen talkoilla pois. Maisemakuvaa voi käyttää apuna myös runojen tai laulujen kirjoittamiseen. Oppilaat voivat kirjoittaa maisemaan liittyvistä sanoista assosiaatiolistoja tai luoda kuvan pohjalta adjektiivi-adjektiivi-substantiivi-verbi -muotoisia runoja. Esimerkiksi Pieni punainen leppäkerttu lentää. Sininen tuoksuva kissankello kukkii. Pieni pehmeä varpunen visertää Oman luontomaiseman suojelemiseksi voidaan perustaa luonnonsuojeluyhdistys. Oppilaat miettivät ryhmissä yhdistykselle nimen, säännöt, toiminnan ja tunnuslauseen. Projekti voidaan päättää esittelemällä se toiselle luokalle tai vanhempainillassa, lukemalla runot aamunavauksessa tai pitämällä piirustusten ja kirjoitusten näyttely. Muumien malliin 9

10 4. Nukumme riittävästi Keskustelua l Miksi ihmisen pitää nukkua? l Mitä tapahtuu, jos nukumme liian vähän? l Mihin aikaan menet nukkumaan ja mihin aikaan heräät? l Mistä tietää, että on nukkunut tarpeeksi? l Mitä kuuluu iltatoimiin? l Mikä auttaa nukahtamaan? Ihanan mukava sänky Oppilaat piirtävät sängyn ylhäältä katsottuna. Sänkyyn kuuluu kaunis peitto, lakanat ja tyynyliina. Peiton yläreunaan voi tehdä viillon, josta Muumi-hahmon voi pujottaa sänkyyn nukkumaan. Muumi menee nukkumaan Opettaja jakaa valmiin sarjakuvaruudukon, jossa on 4 5 ruutua. Oppilaat piirtävät sarjakuvaan Muumi-hahmonsa iltapuuhat. Iltalaulu Työskennellään pareittain tai 3 4 oppilaan ryhmissä. Oppilaat keksivät sanat rauhoittavaan ja turvalliseen iltalauluun tai kirjoittavat unirapin (rytmitys s. 19) Rentoutusharjoitus Oppilaat menevät makuulle patjojen päälle. Opettaja kehottaa laittamaan silmät kiinni, olemaan ihan hiljaa, hengittämään rauhallisesti, kuuntelemaan ja kuvittelemaan kuulemansa. Opettaja kuvailee hitaasti ja rauhallisesti päivää Muumilaaksossa, esimerkiksi näin: Kuvittele, että olet Muumilaaksossa. Makaat mukavasti pehmeällä nurmikolla. Aurinko paistaa. Pieni keltainen perhonen lentää ohitsesi ja kimalainen surisee kukassa. Lämmin tuuli tuntuu poskillasi ja hiuksissasi. Katselet taivaalle ja näet, miten isot pehmeät poutapilvet liikkuvat hiljaa eteenpäin. Kuulet laineiden hiljaisen liplatuksen laiturin alla. Nuuskamuikkunen alkaa soittaa huiluaan. Lepäät ja kuuntelet. Sinulla on hyvä olo. Vähitellen nenäsi tavoittaa räiskäleiden tuoksun. Muumimamma siellä valmistelee välipalaa. Lepäät vielä hetken. Kohta mamma jo kutsuu sinua: tulkaahan lapset ottamaan, letut ovat jo valmiit! 10 Muumien malliin

11 Keskustellaan siitä, oliko helppoa keskittyä kuuntelemaan. Miltä Muumilaaksossa näytti? Miltä ruohikko tuntui? Mitä laulua Nuuskamuikkunen soitti? Miltä tuntui, kun avasi silmät? 5. Emme käytä väkivaltaa Keskustelua l Mitä väkivalta tarkoittaa? l Tietoiskussa Haisuli sanoo: Jos tahdot jotakin, niin taistele siitä. Onko Haisuli oikeassa? l Mitä voi tehdä, jos haluaa saman asian kuin joku toinen? l Miten voi toimia, jos on oikein vihainen? Miten voisi hillitä kiukkuaan? (laskea kymmeneen, pyytää apua aikuiselta, mennä rauhoittumaan.) l Kenen kanssa voi puhua jos on nähnyt väkivaltaisen ohjelman? l Onko televisiossa sellaisia ohjelmia, joita lasten ei pitäisi katsoa? Miltä tuntuu, jos näkee televisiossa väkivaltaisia tapahtumia? Jatkokertomus Oppilaat työskentelevät neljän ryhmissä ja keksivät kertomuksen, jossa on ongelma ja onnellinen loppu. Ensimmäinen oppilas keksii kenestä tarina kertoo, toinen missä ja milloin se tapahtui, kolmas mikä oli ongelma, neljäs miten asia ratkesi. Tarina kerrotaan muille ryhmille. Sarjakuva: Oppilaat kuvaavat tilannetta, jossa kavereiden kesken on tullut riitaa. Esim. Milla löi Kallea. Opettaja piirtää tilanteen tikku-ukoilla. Keskustellaan yhdessä siitä, mitä sitä ennen tapahtui. Esim. Kalle otti Millan repusta tavaroita. Opettaja piirtää Kallen repun kanssa. Keskustellaan siitä, tekikö Kalle oikein? Entä tekikö Milla oikein? Mitä Milla olisi voinut tehdä? Esim. mennä kertomaan opettajalle. Piirrä Milla opettajan kanssa. Miten Milla ja Kalle sopivat riitansa? Piirrä Milla ja Kalle pyytämässä ja antamassa toisilleen anteeksi. Muumien malliin 11

12 6. Emme kiusaa Keskustelua: l Mitä kiusaaminen tarkoittaa? l Voiko kepponen tuntua toisesta kiusaamiselta? l Miltä tuntuu jos näet että toista kiusataan? l Mitä voi tehdä, jos näkee kiusaamista? l Muistavatko kaikki koulun säännöt? Miksi säännöt on tehty? Mitä säännöt sanovat kiusaamisesta? Liikkeen aloittaja Osallistujat seisovat tai istuvat piirissä. Yksi osallistujista on piirin keskellä silmät kiinni. Hän on Muumilaakson poliisimestari, joka toimii arvaajana. Osallistujat päättävät yhdessä äänettömästi kuka heistä aloittaa liikkeen. Kun aloittaja on päätetty, arvaajan pyydetään avaaman silmänsä. Aloittajaksi valittu henkilö aloittaa haluamansa liikkeen ja muut matkivat häntä. Liike voi olla esim. pieni käden heilutus, pään pyöritys, sormien napsautus. Aloittaja yrittää välillä vaihtaa liikettä arvaajan huomaamatta. Kaikki muutkin vaihtavat liikettä, kun huomaavat muutoksen. Liikkeet vaihtuvat niin kauan, kunnes arvaaja keksii, kuka liikkeet aloittaa. Sen jälkeen vaihdetaan liikkeen aloittajaa ja arvaajaa. Apukysymyksiä leikin purkamiseksi (näillä johdatellaan keskustelemaan kiusaamisesta) - Kenellä oli leikissä eniten valtaa? - Miltä tuntui olla aloittaja? - Miltä tuntui olla arvaaja? - Miten tämä leikki liittyy kiusaamiseen? (Kiusaamistilanteissa on usein joku, joka jää ulkopuolelle ja joku, joka johdattelee muut kiusaamaan mukana.) Mä en kiusaa -rap Oppilaat tekevät Mä en kiusaa -rapin tai sanoittavat uudelleen tutun laulun (rytmitys sivulla 19). 12 Muumien malliin

13 7. Autamme muita Keskustelua: l Miten voisimme auttaa muita, esim. koulussa kavereita, opettajia, siivoojia tai vahtimestaria, entä kotona, kaupungilla liikkuessa tai kaupoissa? l Milloin muistat saaneesi apua muilta? Miltä se tuntui? l Millainen on auttavainen henkilö? Auttamisen kukka (mind map) Oppilaat kokoavat kukan, jonka terälehtiin kirjoitetaan ideoita siitä, keitä ja miten voisimme auttaa. Lahjakortti Oppilaat askartelevat lahjakortteja tai arvoseteleitä, joissa on pieniä tehtäviä, jotka saaja voi lunastaa. Esim. Vien roskat ulos, imuroin 15 minuuttia, järjestän eteisen, palautan kirjat kirjastoon. Kortin voi halutessaan antaa äitien- tai isänpäivälahjaksi tai jollekin, jota haluaa ilahduttaa. Seikkailurata Voimistelusaliin kootaan rata, jossa on erilaisia esteitä ja voimisteluvälineitä ja josta selviytyminen onnistuu, kun oppilaat auttavat toisiaan. Radasta tulee vaikeampi, jos autettavan silmät sidotaan tai sovitaan, ettei käsiä voi ollenkaan käyttää. Rata kuljetaan läpi pareittain kaksi kertaa, niin että molemmat saavat olla auttajana ja autettavana. Ratakierrosten jälkeen keskustellaan siitä, miltä tuntui olla autettavana/auttajana. Auttajien ketju Aina kun joku auttaa muita, hänen nimensä kirjoitetaan paperisuikaleeseen, joka ripustetaan seinällä olevaan lenkkiin seuraavaksi lenkiksi. Kun lenkeistä muodostuva ketju yltää luokan toisesta päästä toiseen, koko luokka palkitaan. Esim. pidetään nyyttärit, katsotaan elokuva tai pidetään pelitunti. Muumien malliin 13

14 8. Kuuntelemme muita Keskustelua: Opettaja pyytää oppilaita kertomaan toisilleen mitä he ovat tehneet välitunnilla tai mitä mieltä he ovat jostakin lempiohjelmastaan. Opettaja keskeyttää rupattelun yllättäen käyttämällä etukäteen sovittua merkkiä. l Saitko sanotuksi mitä halusit? Kuuntelivatko muut, mitä sanoit? l Miltä tuntui tulla keskeytetyksi? l Kuulitko, mitä toiset sanoivat? Saitko selvää? l Miten me luokassa teemme? Miksi viittaaminen on tärkeää? l Miksi on tärkeää kuunnella toista? l Miten voidaan saada selville yhteinen mielipide? Sinne vai tänne? Opettaja kertoo muumiperheen viikonlopusta: Muumiperhe haluaa viettää mukavan viikonlopun, mutta jokaisella on omat toiveensa. Muumipappa haluaa purjehtimaan, Muumimamma teatteriin, Muumipeikko haluaa onkia. Oppilaat jakautuvat ryhmiin ja jokainen saa muumiroolin. Ryhmä yrittää neuvotella toiveista niin että kaikki lähtevät yhdessä johonkin. Jos jokin ryhmä ei saa aikaiseksi yhteistä päätöstä, muut voivat auttaa ehdottamalla ratkaisuja. Harjoitus voidaan tehdä myös tavallisen perheen rooleissa. Laiva on lastattu Laivan lastaaminen on perinteinen hyvä leikki, jossa pitää kuunnella ja muistaa, mitä muut ovat sanoneet, jottei putoa leikistä. Muistiseitti Oppilaat istuvat piirissä. Opettajalla on lankakerä, jonka hän heittää jollekin oppilaalle ja kertoo yhden asian itsestään, esim. mistä asiasta pitää (lempiväri, -laulu tai -ruoka). Lankakerän pää jää opettajan kä- 14 Muumien malliin

15 teen. Oppilas, joka saa kerän, jatkaa toiselle oppilaalle ja pitää langasta omalla kohdallaan koko ajan kiinni. Jokainen oppilas saa kertoa yhden asian itsestään. Langasta muodostu seitti oppilaiden välille. Se voidaan purkaa vain heittämällä lankakerä takaisin sille, jolta on sen saanut. Purkuvaiheessa pitää muistaa, mikä oli edellisen oppilaan kertoma asia. Luokkakokous Luokka pitää kokouksen, johon valmistellaan esityslista yhteisesti päätettävistä asioista. Kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri. Jokainen pyytää vuorollaan puheenvuoron ja esittää ajatuksiaan. Joistakin asioista opettaja voi valmistella kokoukselle ehdotuksen, josta keskustellaan. Tämän jälkeen tehdään yhteinen päätös, jonka sihteeri kirjaa pöytäkirjaan. Pöytäkirja pidetään esillä luokan seinällä. 9. Puolustamme pienempiä ja heikompia Keskustelua: l Miksi heikompia pitää puolustaa? l Ketkä tai mitkä ovat meitä heikompia tai pienempiä? l Milloin sinä olet heikompi/ pienempi? l Muistatko millaista oli tulla ekaluokalle tai millaista oli olla päiväkodissa pienten ryhmässä? Sarjakuva Oppilaat piirtävät sarjakuvan, jossa päähenkilö auttaa heikompaa tai suojelee tätä pahalta. Yhteinen suojatti Opettaja tuo luokkaan maskotin, esimerkiksi pehmolelun, jota hoidetaan vuorotellen päivän tai viikon verran. Maskotille valitaan yhdessä nimi (vaikka äänestämällä), ja sen voi viedä myös kotiin. Maskotilla on oma päiväkirja, johon kukin hoitaja kirjoittaa, mitä hoito-aikana on tapahtunut. Maskotin päiväkirja luetaan luokassa sovituin aikavä- Muumien malliin 15

16 lein. Opetellaan antamaan muille palautetta keskustelemalla siitä, miten hyvin kukin vuorollaan on suojattia hoitanut. Mitä toivoisin kummilta? Jos koululla on kummitoimintaa, oppilaat voivat pohtia, mitä he odottavat kummioppilailtaan mitä kummin kanssa olisi mukava tehdä tai millainen on hyvä kummi. 10. Olemme tasa-arvoisia Keskustelua: l Mtä tapahtui? l Miksi Muumipeikko käski Niiskuneidin jäädä kotiin? l Miksi Muumipeikko ajatteli, että tytöistä ei ole apua? l Miten Nuuskamuikkunen pelastuu? l Millä tavoin pojat ja tytöt ovat erilaisia? l Onko asioita, joista useimmat tytöt tai useimmat pojat pitävät? l Ovatko kaikki pojat ja tytöt keskenään samanlaisia? Miten Pikku Myy ja Niiskuneiti eroavat toisistaan? Entä Nipsu ja Muumi? Huom! Katso myös kohta 2. Erilaisuus on hyvä asia. Yhteiset ympyrät Oppilaat piirtävät ideakartat (mind-map) tytöistä/pojista ja kirjaavat niihin asioita, jotka heidän mielestään liittyvät tyttöihin/poikiin. Onko esim. värejä, harrastuksia, leikkejä tai kouluaineita, jotka ovat enemmän tyttöjen tai poikien suosimia? Keskustelun tueksi piirretään taululle kaavio, jossa on kaksi ympyrää, jotka leikkaavat toisensa niin, että keskellä on yhteinen alue. Oppilaat kertovat, millaisia asioita ovat omiin karttoihinsa kirjanneet. Opettaja kirjoittaa huomioita esimerkiksi post it -lapuille ja kiinnittää niitä joko tyttöjen ja poikien ympyrään tai yhteiselle alueelle. Keskustelun aikana lappuja voidaan siirtää, jolloin suurin osa asioista voi siirtyä yhteiselle alueelle. 16 Muumien malliin

17 Projekti: Tutkitaan miesten ja naisten vaatetusta ja kampauksia tai ammatteja eri aikoina. Piirretään kuvia eri aikakausien ihmisistä, kirjataan mitä ihmiset tekivät ja liitetään kuviin vuosiluku. Tulokset voidaan esittää toisille luokille tai vanhempainillassa. 11. Pyydämme anteeksi Keskustelua: l Milloin sanotaan anteeksi? l Miten se tehdään? l Miltä tuntuu jälkeenpäin? l Miltä tuntuu, jos ei tee sitä? l Miksi on tärkeää pyytää anteeksi? l Miksi on niin vaikeaa pyytää anteeksi? Sarjakuva Oppilaat piirtävät sarjakuvan tilanteesta, jossa tapahtuu jotakin sellaista, jota on syytä pyytää anteeksi. Tarinateatteri Oppilaat kertovat kokemistaan tilanteista, joissa ovat pyytäneet anteeksi. Kerätään monenlaisia tilanteita: joku myöhästyy tunnilta, tönäisee toista vahingossa, tai on puhunut loukkaavasti tai nimitellyt toista. Esitetään tilanne niin, että valitaan luokasta halukkaat näyttelijät ja kertoja, jona voi olla joko opettaja tai oppilas. Esitetään näytelmä. Esittäjän tulee pyytää anteeksi niin, että katsojat huomaavat, että hän myös tarkoittaa sitä. Tilanne voidaan näytellä myös nukketeatterina muumihahmojen kanssa, jolloin huomiota kiinnitetään siihen, millä äänensävyllä anteeksipyyntö esitetään. Maailman vaikein sana Oppilaat askartelevat kauniisti koristellut matriisit tai puhekuplat anteeksi -sanan ympärille. Ne sijoitetaan näkyvälle paikalle luokkaan. Jatkokertomus Oppilaat tekevät ryhmissä kertomuksen, jossa sana anteeksi on keskeisessä asemassa. Ensimmäinen alkaa, toinen jatkaa ja viimeinen lopettaa kertomuksen. Voidaan haluttaessa esittää luokalle. Muumien malliin 17

18 12. Kiitämme Keskustelua: Kiitos on pieni sana, josta kaikki tulevat iloisiksi. l Miltä Muumimammasta tuntuu, kun kukaan ei kiitä häntä? l Montako kertaa tämän päivän aikana olet sanonut kiitos? Kenelle ja missä tilanteissa? l Miten montaa henkilöä koulussa voi kiittää joka päivä? Pohditaan yhdessä onko sellaisia tehtäviä, joiden tekijöitä harvoin kiitetään, vaikka he tekevät työtä muiden hyväksi (bussikuski, keittäjä, siivooja ) Kiitos kaunis Oppilaat tekevät kauniita pikkutauluja tai puhekuplia sanasta kiitos ja ripustavat niitä luokkaan tai ympäri koulua esim. ruokasaliin, ilmoitustauluille ja käytäville. Joissakin voi olla myös kokonainen lause, vaikkapa Kiitos hyvästä ruoasta tai Kiitos siististä käytävästä. Kiitospäivä Oppilaat harjoittelevat yhden päivän ajan huomaamaan mahdollisimman monta tilannetta, jossa voivat kiittää. Esimerkiksi aina kun pyytävät jotakin kaverilta tai saavat vaikkapa sakset, kiittävät toisiaan. Seuraavana päivänä kerätään kokemukset: miltä tuntui, miten ihmiset suhtautuivat, voisiko näin tehdä joka päivä. Ristikko Opettaja tekee sanaristikon, johon ratkaistuna muodostuu sana kiitos. Sanakirja Oppilaat keräävät kiitos-sanakirjan, johon kirjataan kiitos mahdollisimman monella kielellä. Sanakirja voidaan koristella ja laittaa luokan seinälle. Kiitoskortti Oppilaat voivat tehdä yhdessä ison kiitoskortin ja luovuttaa sen jollekin koulun henkilökunnan jäsenelle, esim. vahtimestarille, jota haluavat kiittää. Kiitoskortin saaja voidaan kutsua luokkaan vieraaksi tai kortti voidaan luovuttaa juhlallisesti jossakin tilaisuudessa. 18 Muumien malliin

19 Muumien malliin 19

20 Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät

Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät Päähenkilöön liittyvät tehtävät 1. Vertaile itseäsi ja kirjan päähenkilöä. Mitä teissä on samaa, mitä erilaista? 2. Kirjoita kirje valitsemallesi kirjan henkilölle. 3. Kuvittele,

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK Mitä tarkoittaa positiivinen kannustaminen? - rohkaiseminen Miten sitä voidaan toteuttaa a) kotona - jos lapsi ei vielä ymmärrä tehtävää, niin vanhemmat

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Ryhmässä tehtävät harjoitukset koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Ryhmässä tehtävät harjoitukset koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Ryhmässä tehtävät harjoitukset koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Tulevaisuuden koulua kohti -seminaari 7.-8. 10 2014 Elisa Poskiparta Turun yliopisto KiVa Koulu Mitä kiusaaminen

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Oppilaiden tilannekartoitussalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14 Kukaan

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

4.1 Samirin uusi puhelin

4.1 Samirin uusi puhelin 4. kappale (neljäs kappale) VÄRI T JA VAATTEET 4.1 Samirin uusi puhelin Samir: Tänään on minun syntymäpäivä. Katso, minun lahja on uusi kännykkä. Se on sedän vanha. Mohamed: Se on hieno. Sinun valkoinen

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN 1 TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN A) Sisältökysymykset: 1. Miksi pojan nimeksi tuli Peukaloinen? 2. Millainen Peukaloinen oli lapsena? 3. Miten Peukaloinen ohjasi hevosta oikeaan paikkaan? 4. Mitä vastaan

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

1. Helppo ja hauska pöytäteatteri

1. Helppo ja hauska pöytäteatteri 1. Helppo ja hauska pöytäteatteri Nukketeatteri inspiroi ja rikastuttaa niin lasten kuin aikuisten mielikuvitusta. Pöytäteatteri on yksi nukketeatterin muoto. Pöytäteatteria esitetään sananmukaisesti pöydän

Lisätiedot

TURVATAIDOT PUHEEKSI

TURVATAIDOT PUHEEKSI TURVATAIDOT PUHEEKSI Haastattelulomake Tekijät: Neuvolan perhetyöntekijä Merja Häyrynen, kodinhoitaja Pirjo Wihinen, lastensuojelun perhetyöntekijät Päivi Hölttä- Vikki, Eija Luontama ja Piia Järvinen

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään

Lisätiedot

oma nimi: luetun kirjan nimi: hyväksytty: pvm. opettajan allekirjoitus:

oma nimi: luetun kirjan nimi: hyväksytty: pvm. opettajan allekirjoitus: 1. Valitse lukemastasi kuvakirjasta/kirjasta yksi kuva. Näytä kuva luokkatovereillesi esim. dokumenttikameran avulla. Kerro kuka/keitä kuvassa on ja mitä siinä tapahtuu. Kerro myös miksi valitsit juuri

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön Liite 2 Ohjeita n käyttöön Huoltajalle 1. Varaa tarpeeksi kiireetöntä aikaa. 2. Valitse ympäristö, jossa sinä ja lapsesi pystytte keskittymään kysymyksiin. 3. Mukauta kysymysten sanamuodot omalle lapsellesi

Lisätiedot

Eskariryhmä. Ohjelmarunko. 1. Tutustuminen 2. Omat rajat, toisen koskettaminen 3. Suuttuminen 4. Kaverit ja ystävät 5.

Eskariryhmä. Ohjelmarunko. 1. Tutustuminen 2. Omat rajat, toisen koskettaminen 3. Suuttuminen 4. Kaverit ja ystävät 5. Eskariryhmä Ohjelmarunko 1. Tutustuminen 2. Omat rajat, toisen koskettaminen 3. Suuttuminen 4. Kaverit ja ystävät 5. Päättäjäiset Ryhmän kokoontuminen noudattaa aina tiettyä kaavaa. Jokainen kerta aloitetaan

Lisätiedot

Piirrä kuvasi tauluun.

Piirrä kuvasi tauluun. Linus ja Ismenia haluaisivat tutustua sinuun. Piirrä kuvasi tauluun. Artikla 7. Jokaisella lapsella on oikeus nimeen ja kansalaisuuteen. Mikä on sinun nimesi ja kansalaisuutesi? On hauska tutustua uusiin

Lisätiedot

PUU PALAA PAKKO VAIHTAA HUHUU-LEIKKI

PUU PALAA PAKKO VAIHTAA HUHUU-LEIKKI PUU PALAA PAKKO VAIHTAA HUHUU-LEIKKI PUU PALAA PAKKO VAIHTAA Keskellä on yksi leikkijä ilman omaa pesää. Ilman omaa pesää oleva leikkijä huutaa: Puu palaa, pakko vaihtaa!. Pesissä olevat leikkijät vaihtavat

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Tekstaritupuun Marita Vainio Zappar mestat.fi/mammi

Tekstaritupuun Marita Vainio Zappar mestat.fi/mammi MÄMMI Videovihko Mämmi on noin 10-vuotias ihan tavallinen koululainen, vaikka ulkomuodoltaan hän voi jonkun mielestä näyttääkin oranssilta läjältä. Mämmi pohtii kaikkien alakoululaisten tavoin elämän iloja

Lisätiedot

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi Vanhempi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia kuvauksia:

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Tehtäviä ja vinkkejä koulun tutustumispäivään

Tehtäviä ja vinkkejä koulun tutustumispäivään Tehtäviä ja vinkkejä koulun tutustumispäivään Koulun tutustumispäivä Vinkkejä opettajalle Varaa oppilaille lyijykynät, kumit ja puuvärit (keltainen, sininen, punainen, ruskea). Kouluun ja omaan uuteen

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi JULKAISIJA: Oppimateriaalikeskus Opike, Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puh. (09) 3480 9350 fax (09) 351 3975 s-posti: opike@kvl.fi www.opike.fi

Lisätiedot

Sosiaaliset suhteet - ohje

Sosiaaliset suhteet - ohje Sosiaaliset suhteet - ohje Tähän osa-alueeseen kuuluu erilaisia ihmissuhdeverkostoon liittyviä tehtäviä. Perhesuhteet ja tähän liittyvät huolenaiheet on hyvä käydä läpi nuoren näkökulmasta. Verkostokartan

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4 Oppitunnit 1 4 Oppituntien kulku 1. oppitunti 2. oppitunti 3. oppitunti 4. oppitunti Fiktion käsitteet tutuiksi 1. Oppia fiktion käsitteiden hyödyntämistä kaunokirjallisten tekstien avaamisessa. 2. Oppia

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

Mielenlukutaitoa lapsen kohtaamiseen

Mielenlukutaitoa lapsen kohtaamiseen Mielenlukutaitoa lapsen kohtaamiseen Lapset ensin. Mielenlukutaitoa! Opas turvallisen lapsiryhmän rakentamiseen Mielenlukutaitoa! on varhaiskasvattajille tarkoitettu opas mentalisaatioon perustuvasta työtavasta.

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

Kurjenpesän päiväkodin TOISTA KUNNIOITTAVAN KÄYTÖKSEN SUUNNITELMA toimintakaudeksi

Kurjenpesän päiväkodin TOISTA KUNNIOITTAVAN KÄYTÖKSEN SUUNNITELMA toimintakaudeksi Kurjenpesän päiväkodin TOISTA KUNNIOITTAVAN KÄYTÖKSEN SUUNNITELMA toimintakaudeksi 2016-2017 12.10.2016 Kiusaaminen on Kielteisten tekojen kohdistamista toiseen Loukkaavaa käytöstä kiusattua kohtaan Ratkaisevaa

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, )

1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, ) ALAKOULUT Luokat 1 2 Kuvasta tarinaksi Tarvikkeet: Sanoma- ja aikakauslehtiä, sakset 1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, ) 2. Oppilaat

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä.

Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä. 1. TIEDOT YKSIKÖSTÄ Päiväkoti Tuulenpesä * 4 ryhmää, 3 kokopäiväryhmää ja 1 osapäiväryhmä Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä. 2. KIUSAAMISEN MÄÄRITELMÄ Kiusaaminen on

Lisätiedot

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille 1 Hei koululainen! Tässä tehtävävihkossa käsitellään murrosikään liittyviä asioita. Tehtävät ovat kotitehtäviä,

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

1. Kirja kantaa -lukudiplomi Oppilaan ohjeet 1.- 6. luokille

1. Kirja kantaa -lukudiplomi Oppilaan ohjeet 1.- 6. luokille 1. Kirja kantaa -lukudiplomi Oppilaan ohjeet 1.- 6. luokille A. Näin suoritat lukudiplomin 1. Ohjeet alakoululaisille Lue vuoden aikana luokan lukudiplomiin tarvittavat kirjat, tee jokaiseen lukemaasi

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen LAPSET PUHEEKSI keskustelu Muokattu työversio 19.8.2015 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

2. Mitä asioita haluaisit tehdä - yksin lukea, tehdä matematiikkaa kokeisiin lukeminen olla vessassa kokeet läksyt mennä kotiin

2. Mitä asioita haluaisit tehdä - yksin lukea, tehdä matematiikkaa kokeisiin lukeminen olla vessassa kokeet läksyt mennä kotiin OPPILAAT 14.2.2014 1. Mitkä ovat sinulle tärkeitä asioita koulussa? hyvä opetus liikunta, matematiikka, oppii lukemaan ruoka! työrauha välitunnit ja kaverit kivat opettajat hyvä luokkahenki saa oppia uutta

Lisätiedot

KOHTAA. Sano jotain mukavaa. jollekin opettajalle. Kysy sellaiselta luokka kaverilta, jonka kanssa et kovin usein juttele, mitä hänelle kuuluu.

KOHTAA. Sano jotain mukavaa. jollekin opettajalle. Kysy sellaiselta luokka kaverilta, jonka kanssa et kovin usein juttele, mitä hänelle kuuluu. KOHTAA Nämä omenat kannustavat kunnioittavaan kohtaamiseen sekä ottamaan muiden mieli piteet ja tunteet huomioon. Omalla käytöksellä on suuri merkitys sille, millaista vuorovaikutus muiden kanssa on. Sano

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

LUKUDIPLOMIEN TEHTÄVÄT. Ideoita opettajille

LUKUDIPLOMIEN TEHTÄVÄT. Ideoita opettajille LUKUDIPLOMIEN TEHTÄVÄT Ideoita opettajille Päähenkilöön liittyvät tehtävät 1. Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä. Kirjoita henkilöstä luonnekuvaus. 2. Tee ja kirjoita postikortti jollekin kirjan henkilölle.

Lisätiedot

Miten tukea lasta vanhempien erossa

Miten tukea lasta vanhempien erossa Miten tukea lasta vanhempien erossa Kokemuksia eroperheiden kanssa työskentelystä erityisesti lapsen näkökulma huomioiden. Työmenetelminä mm. vertaisryhmät ja asiakastapaamiset. Eroperheen kahden kodin

Lisätiedot

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali Kaikkien Ahmoon koulun oppilaiden kuuleminen lukuvuonna 2014-2015 1. Oppilasneuvostojen kuuleminen Ahmoo 28.1.2015 Mukana Silja Silvennoinen ja Eija Pajarinen Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Alle on koottu listaksi joitain Lapsen oikeuksien sopimuksen oikeuksista

Alle on koottu listaksi joitain Lapsen oikeuksien sopimuksen oikeuksista Lapsen oikeudet Opettajalle: YK:n Lapsen oikeuksien sopimus laadittiin vuonna 1989 ja tähän päivään mennessä se on ratifioitu 193 maassa. Sopimuksen perustana on halu luoda maailma, jossa kaikilla lapsilla

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti Aihe 1. Esikouluryhmä ryhmäytymässä Tavoitteet ryhmäytyminen liikennesääntöjen harjoittelua jokamiehenoikeudet tutuksi elekielen ja geometristen kuvioiden harjoittelua Kohderyhmä Esikouluryhmä, 16 lasta

Lisätiedot

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt OPPITUNNIN KUVAUS OPPITUNNIN NIMI Sisältö Luokka-aste Suositeltu ohjelmiston kokemustaso Tavoitteet Kesto Tarvikkeet Tehtävän sanastoa Petra s Planet for Schools -ohjelmiston pelisäännöt Käydään läpi netikettiä

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin

Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin Kotitehtävä 6 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä KUUDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin Lapsen kehitystä tukevat kasvatusmenetelmät ovat yksi sijais- ja adoptiovanhemmuuden

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä?

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä? Mitkä ammatit sinua kiinnostavat? Mitkä asiat ilahduttavat sinua? Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu 52 TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kvartti-malli MURROSIKÄÄN TULEVAN LAPSEN VANHEMMUUS Tavoitteena: - vanhemmat pohtivat vanhemmuutta

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 0-1 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

Juhlitaan yhdessä lapsen oikeuksien sopimusta!

Juhlitaan yhdessä lapsen oikeuksien sopimusta! Juhlitaan yhdessä lapsen oikeuksien sopimusta! Tänä vuonna YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää 25 vuotta, joten Liikkuva koulu -ohjelma kutsuu kaikki koulut tekemään tunnetuksi ja juhlimaan yhdessä

Lisätiedot