MERIMASKUN SEURAKUNTA Päätökset 1/2012 Seurakuntaneuvosto (7)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERIMASKUN SEURAKUNTA Päätökset 1/2012 Seurakuntaneuvosto 21.5.2012 1 (7)"

Transkriptio

1 Seurakuntaneuvosto 1 (7) KOKOUSTIEDOT: AIKA: maanantaina 21.toukokuuta 2012 klo PAIKKA: Merimaskun seurakuntakoti PYKÄLÄT: KOKOUKSEEN KUTSUTUT: lista läsnä Huovinen Matti kirkkoherra, pj x (poistui 24 ajaksi) Aaltonen Leo jäsen I Ansamaa Eliisa jäsen II x (puheenjohtaja 24) Ekqvist Niina jäsen III x Ihalin Reijo jäsen, varapj. I ilmoittanut tilapäisen esteen; poissa Rusi Eeva-Riitta jäsen I poissa; muuttaa paikkakunnalta Salonen Leo jäsen I x Seulanto Matti jäsen I x Vainio Irmeli jäsen I x Paavola, Jarkko nousee jäseneksi I x Rantala Erkki varajäsen I x Muut kutsutut: Ståhlberg, Kaija, diakonissa, asiakohdan 24 esittelijä Jorma Laine, seurakuntaneuvoston sihteeri, toimistosihteeri x x Varajäsenet kutsutaan listakohtaisesti järjestyksessä. Merimaskun seurakuntaneuvoston varajäsenet ovat: I lista II lista III lista Paavola Jarkko Salonen Arto Rantala Erkki Heljander Silja Laaksonen Esa Pajunoja Tiina Salo Juha Salo Osmo Rantala Sirpa Sinisalo Tarmo Pajukoski Kauko Esityslista: 15 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkistajat ja tarkastamisajankohta 18 Esityslistan hyväksyminen 19 Eeva-Riitta Rusin muutto paikkakunnalta 20 Ansiomerkin ojentaminen Eliisa Ansamaalle 21 Henkilökunnan vuosilomat Kolehtien kohteet kesä-joulukuulla Lastenohjaajan lomautus heinäkuun 2012 ajaksi 24 Lapsi- ja perhetyön jatkon turvaaminen 25 Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastusmuistio 26 Vuoden 2013 toiminta- ja taloussuunnitelman alustavaa hahmottelua 27 Muut asiat 27:1 Turun Urkujuhlien lupa-anomus kirkkokonsertin järjestämiseksi

2 Seurakuntaneuvosto 2 (7) 28 Ilmoitusasiat 28:1 Yhteisen kirkkoneuvoston esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle hautainhoidosta 28:2 Hautausmaiden puuston katselmus pidetty 28:3 Kirjuri-hankkeen nykytila 28:4 Arkistonjärjestämisen tämänhetkinen tilanne 28:5 Kirkkoherran vapaapäivät ja vuosiloma 28:6 Kirkkoherran viranhaltijapäätös toimistosihteeri Jorma Laineelle myönnetystä allekirjoitusoikeudesta 29 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 30 Kokouksen päättäminen Matti Huovinen, puheenjohtaja Eliisa Ansamaa, puheenjohtaja ja Jorma Laine, sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Niina Ekqvist, pöytäkirjantarkastaja Leo Salonen, pöytäkirjantarkastaja 24 Eliisa Ansamaa, pöytäkirjantarkastaja Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Merimaskun kirkkoherranvirastossa aukioloaikoina alkaen keskiviikkona neljäntoista (14) päivän ajan. 15 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:45 ja piti alkuhartauden. 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 17 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJAT JA TARKASTAMISAJANKOHTA Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Uuden kalenterivuoden tarkastusvuorossa ovat Leo Aaltonen ja Eliisa Ansamaa. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa alkaen keskiviikkona 23.toukokuuta 2012 neljäntoista (14) päivän ajan. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Niina Ekqvist ja Eliisa Ansamaa. 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, seuraavin muutoksin: käsitellään jälkeen. 19 EEVA-RIITTA RUSIN MUUTTO PAIKKAKUNNALTA

3 Seurakuntaneuvosto 3 (7) Eeva-Riitta Rusi on ilmoittanut, että hän muuttaa Merimaskusta Rymättylään. «Jos luottamushenkilö tulee toisen seurakunnan jäseneksi, hän joutuu eroamaan luottamustoimestaan» (KL 7:3, muist.7). Seurakuntaneuvosto kiittää Eeva-Riitta Rusia hänen työstään seurakunnan hyväksi. Jarkko Paavola tulee seurakuntaneuvoston jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätösehdotuksen mukaan. Lisäksi todettiin että Eeva-Riitta Rusi on menettänyt vaalikelpoisuutensa Merimaskun seurakunnan luottamustoimeen (KL 7: 3, 1 mom) 20 ANSIOMERKIN OJENTAMINEN ELIISA ANSAMAALLE Ojennettiin Eliisa Ansamaalle seurakuntatyön pronssinen ansiomerkki. 21 HENKILÖKUNNAN VUOSILOMAT 2012 Päätösehdotuksen mukaan. 22 KOLEHTIEN KOHTEET KESÄ-JOULUKUULLA 2012 Alustava, puolivalmis kolehtiehdotus loppuvuodeksi jaetaan kokouksessa pöydälle. Neuvoston jäsenet voivat myös ehdottaa kolehdin kohteita. Annettiin kirkkoherralle tehtäväksi valita kohteet, siten että seurakunnan oma toiminta tulee huomioon otetuksi. 23 LASTENOHJAAJAN LOMAUTUS HEINÄKUUN 2012 AJAKSI Lastenohjaaja Eeva-Liisa Leino lomautetaan heinäkuun ajaksi Syyt ovat tuotannolliset, lasten päiväkerhoa tai muuta lapsi- ja perhetyötä ei kesällä ole. Lastenohjaaja Eeva-Liisa Leino lomautetaan heinäkuun ajaksi LAPSI- JA PERHETYÖN JATKON TURVAAMINEN Lapsi- ja perhetyötä käsiteltäessä kirkkoherra on esteellinen, joten neuvosto valitsee tämän asian ajaksi keskuudestaan tilapäisen varapuheenjohtajan, nyt kun Reijo Ihalin jo on ilmoittanut olevansa tänään estynyt. Lapsi- ja perhetyöntekijä Antonina Huovisen määräaikainen, osa-aikainen työsuhde päättyy Diakonissa Kaija Ståhlberg esittelee ohjesäännön nojalla sen, millä tavoin lapsi- ja perhetyötä elokuulla jatketaan; ja sen, millä työvoimalla työtä on tarkoitus jatkaa.

4 Seurakuntaneuvosto 4 (7) Diakonissan päätösehdotus: Työjaostossa käydyn keskustelun ja työjaoston esityksen perusteella esitän, että lapsi- ja perhetyöntekijä Antonina Huovisen työsopimusta jatketaan alkaen vuoden 2012 loppuun nykyisin ehdoin, sekä jatketaan lapsi- ja perhetyötä entiseen tapaan, jolloin työntekijöinä jatkavat Eeva-Liisa Leino ja Antonina Huovinen. Päätösehdotuksen mukaan. 25 TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTUSMUISTIO Liitteinä ovat Oy Audiator Ab:n tilintarkastuskertomus ja tilintarkastusmuistio, jotka esitellään kokoontuvalle yhteiselle kirkkovaltuustolle (kaksi erillistä liitettä) Käsiteltiin tilintarkastuskertomus ja tilintarkastusmuistio. 26 VUODEN 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN ALUSTAVAA HAHMOTTELUA Hyväksi koettuja toimintoja jatketaan sillä tavoin varovasti, että pyritään pysymään asetetuissa säästötavoitteissa. Uusia esityksiä voi olla Hiljaisella viikolla kirkossa mahdollisesti esitettävä, Antero Maijalan sovittama passio-musikaali, mikäli saadaan työntekijät, opettajakuntaa sekä koululaisia ja vapaaehtoisia aikuisia mukaan; kustannukset lienevät vähäiset (liite) Merkittiin tiedoksi. 27 MUUT ASIAT 27:1 Turun Urkujuhlien lupa-anomus kirkkokonsertin järjestämiseksi Turun Urkujuhlat anoo lupaa saada järjestää kirkkokonsertti Merimaskun kirkossa perjantaina klo Esiintyjinä ovat Esa Ruuttunen, baritoni, Ilari Lehtinen, huilu ja Markku Hietaharju, urut (liite) Esitän, että Turun Urkujuhlat saisi luvan järjestää Merimaskun kirkossa mainitun kirkkokonsertin. Esiintyjinä olisivat ilmoituksen mukaan Esa Ruuttunen, baritoni, Ilari Lehtinen, huilu ja Markku Hietaharju, urut. Esitän myös, että konserttiin olisi kaikilla halukkailla vapaa sisäänpääsy. Esityksen mukaan neuvostomme edellyttää myös, että vapaa sisäänpääsy myös olisi selvästi kaikkien konsertista kiinnostuneiden tiedossa. Ovella voitaisiin

5 Seurakuntaneuvosto 5 (7) hienovaraisesti pitää myytävinä konserttiohjelmia sillä tavoin, että ohjelman lunastaminen on ja myös selvästi näkyy olevan vapaaehtoista, ja että kirkkoon on kuka vain ilman rahaakin sydämellisesti tervetullut. Naantalin-Rymättylän-Merimaskun yhteinen kirkkovaltuusto on täksi vuodeksi vahvistanut taksan, jonka mukaan Merimaskun kirkon vuokra on sataviisikymmentä (150) euroa sellaiselta tilaisuudelta, josta järjestäjä saa ohjelmatuloja. Tähän vuokraan seurakuntaneuvostomme ei voi vaikuttaa, joten seurakunta pyytää ilmoittamaan laskutusosoitteen. Käsittely Eliisa Ansamaa teki vastaehdotuksen: Turun urkujuhlat voivat järjestää pääsymaksullisen tapahtuman. Tilaisuudesta peritään normaali vuokra 150. Irmeli Vainio kannatti esitystä. Eliisa Ansamaan kannatetun vastaehdotuksen mukaan. [---] Merimaskun Seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Seurakuntaneuvosto Kokouspäivämäärä Pykälät 15 30

6 Seurakuntaneuvosto 6 (7) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 15-20, 25-26, Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälä 21-24, 27 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranom ainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen , 27 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Merimaskun seurakunnan seurakuntaneuvosto Käyntiosoite: Kukolaistentie 36, Merimasku Postiosoite: sama Telekopio: Sähköposti: Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen sekä kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto / yhteinen kirkkoneuvosto. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4 Postiosoite:PL 32, Turku Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Valitusaika Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Käyntiosoite: Hämeenkatu 13 Postiosoite: PL 60 Telekopio: Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät PL 185 (Satamakatu 11, Helsinki) Telekopio: Valitusaika

7 Seurakuntaneuvosto 7 (7) Sähköposti: Valituskirjel mä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Hankintaasian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: (09) Lisätietoja Matti Huovinen, kirkkoherra p Varapuheenjohtaja Reijo Ihalin, p Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6)

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika: torstai 12.11.2014 klo 17.00 Paikka: Läsnä: Poissa: Kutsuttuna: Uspenskin katedraalin krypta Kanavakatu 1, 00160 Helsinki Lampinen Maria, puheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Ympäristöalan asiantuntijapalvelut, päätöksen muuttaminen HEL 2013-002442 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa teknisen johtajan päätöstä 24.5.2013,

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 02/0044/1 PL 120, Ratapihantie 9 00521 HELSINKI p. (09) 173 531, f. (09) 1735 3479 22.1.2002 04930/01/1000 s-posti helsinki.hao@om.fi ASIA Verovalitus MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset

Lisätiedot