Yhdessä teemme kiertotaloutta. Kuopion jätekeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdessä teemme kiertotaloutta. Kuopion jätekeskus"

Transkriptio

1 Yhdessä teemme kiertotaloutta Kuopion jätekeskus

2 2 Kuopion jätekeskuksen alue on kehittymässä yritysalueeksi, joka ohjaa jätemateriaalit yhteiskunnan hyödyksi. Kuopion jätekeskus luonnonvarojen säästäjä Kuopion jätekeskuksella on jo vuosien ajan tehty investointeja ja muutettu toimintatapoja luonnonvarojen säästämiseksi. Jätemateriaaleja käsitellään, välivarastoidaan ja toimitetaan edelleen hyödynnettäväksi sekä materiaalina että energiana. Vastaanotetusta jätteestä hyödynnetään noin 90 %. Jätekeskuksen suuri jätemäärä mahdollistaa jätteiden tehokkaan hyödyntämisen ja siten uusien liiketoimintojen kehittymisen. Toiminta työllistää noin 50 henkilöä. Alueen laajuus on kaikkiaan 140 ha, josta on käytössä noin 25 ha. Jätekeskuksen alueelle on sijoittunut kymmenkunta yritystä. 1. Pikkukukko eli pientuojien lajittelualue 2. Ekokem Oy:n vaarallisten jätteiden vastaanottorakennus 3. Vaaka 1 4. Vaaka 2 ja toimisto 5. Varastoalue 6. Kompostialue 7. Sekajätteiden hyödyntäminen 8. Rakennusiajätteiden hyödyntäminen 9. Energiajätteen hyödyntäminen 10. Puujätteiden hyödyntäminen 11. Loppusijoitusalue 12. Asfaltin ja betonin hyödyntäminen 13. Kuopion Biotehtas Ky:n biokaasulaitos 14. Kekkilä Oy:n mullanvalmistusalue

3 3 Jätekukko on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa asiakkailleen jätehuollon palvelutehtäviä. Kattavaan palveluverkostoon kuuluvat tehokkaat, keskitetyt kuljetuspalvelut, paikallisesti palvelevat jäteasemat ja Kuopion jätekeskus palveluineen. Verkostoa täydentävät kotitalouksien käyttöön tarkoitetut ekopisteet, vaarallisten jätteiden keräyspisteet sekä palveluneuvonta. Jätekukko palauttaa jätteissä olevan materiaalin uudelleen hyödynnettäväksi ja siten korvaa menetettyjä luonnonvaroja. Jätekeskuksella vastaanotetaan vuosittain noin tonnia jätettä. Kuopion kaupungin elinkeinotoimesta Unto Juutilainen (vasemmalta alkaen) ja Jukka Pitkänen tutustumassa jätekeskuksen alueen monipuolisiin palveluihin. Kuvassa myös Kuopion Biotehtaan Eeli Mykkänen sekä Jätekukon Arto Ryhänen, Pekka Hyvärinen ja Leena Pulkkinen.

4 4 Pientuojien Pikkukukko Jätteen pientuojat asioivat Pikkukukossa, jonne vastaanotetaan jätteitä, jotka eivät kokonsa tai koostumuksensa takia sovellu kiinteistön jäteastiaan. Näitä jätteitä ovat puu, metalli, kipsi, kattohuopa, suursäkit, betoni, tiili, posliini, energiajäte ja loppujäte. Tarkalla lajittelulla voidaan vastaanotettavista jätteistä hyödyntää 90%. Pikkukukon alueella on myös Ekokemin vaarallisten jätteiden vastaanottorakennus, jossa vastaanotetaan myös sähköja elektroniikkaromua. Pikkukukossa asioi vuosittain asiakasta. Tehdään jätteestä arvokasta Tarjoamme materiaali- ja energiatehokkuutta parantavia kierrätys-, hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisuja sekä maaperänkunnostuksen ja ympäristörakentamisen palveluja. Yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa edistämme luonnovarojen säästämistä ja jätteiden etusijajärjestyksen toteutumista. Ekokem, Kuopio: Kaatopaikantie 316 ja Selluntie 142

5 5 Vaakapalvelut Kuopion jätekeskuksella on kaksi Tamtron Oy:n toimittamaa vaakaa, joilla punnitaan raskaan liikenteen tuomat ja viemät kuormat sekä sisäiset siirrot. Vaaka 1 on pitkä, erityisesti yhdistelmäajoneuvoille soveltuva itsepalveluvaaka, jolla asiakkaat kirjaavat kuormansa käyttäen älykortteja. Vaaka 2 sijaitsee toimiston yhteydessä. Siinä henkilökunta hoitaa punnitsemisen ja tarvittaessa opastaa jätteen tuojaa. Molempien vaakojen palvelut ovat alueen toimijoiden käytettävissä. Vaakapalvelua tarjotaan myös ulkopuolisille toimijoille. AUTOVAAKAJÄRJESTELMÄT Punnitusratkaisut ammattilaisille Puh

6 6 Vastuullista ja ympäristöystävällistä Jätekukko toteuttaa jätteiden keräyksen, prosessoinnin ja hyödynnettäväksi toimittamisen ympäristöä huomioiden. Jätekeskuksen laajassa ympäristötarkkailussa seurataan vesiä, kaasuja, ilmanlaatua ja melua. Vesien tarkkailu Jätekeskus kuuluu Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueen vesien yhteistarkkailuun, johon kuuluu yhteensä yhdeksän toiminnanharjoittajaa. Yhteistarkkailuohjelmassa on 80 näytteenottopistettä, joista jätekeskuksen pisteitä on 39. Jätekeskuksen pinta-, pohja- ja jätevesistä otetaan 111 näytettä vuodessa. Näytteistä tehdään 29 eri analyysiä. Loppusijoitusalueen ja asfaltoitujen kenttäalueiden vedet johdetaan tasausaltaan kautta Kuopion Veden Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolle. Jätevesiä muodostuu vuodessa noin m3. Kaasun tarkkailu Jätetäytössä oleva orgaaninen aines hajoaa hapettomissa olosuhteissa ja siitä muodostuu kaatopaikkakaasua. Kaasu sisältää 55 % metaania, 40 % hiilidioksidia ja useita muita yhdisteitä. Jätekeskuksiin usein miellettävän hajuhaitan aiheuttaa pieni määrä rikkiyhdisteitä. Kaasunkeräysjärjestelmä mitataan ja säädetään kuukausittain. Kaasu johdetaan Kuopion Energian Pitkälahden lämpölaitokselle. Polttoaineteho on 2 MW ja siitä saadaan lämpöenergiaa n MWh. Kuopion jätekeskuksen tuottama kaasunenergiamäärä vastaa 900 pientalon vuotuista energiatarvetta. Muu tarkkailu Jätekeskuksen ilmanlaatua ja melutasoa tarkkaillaan alueen yhteistarkkailujen mukaisesti. Sen lisäksi tarkkailuun osallistuu naapureista koostuva ympäristöpaneeli, jossa on 20 jäsentä. Romualan moniosaaja palveluksessanne Avoinna arkisin puh. (08)

7 7 Jätekeskuksella valmistettujen kierrätyspolttoaineiden laatu varmistetaan laboratoriossa säännöllisesti analysoitavilla näytteillä. Kuopion jätekeskuksella valmistetulla polttoaineella voi lämmittää pientaloa vuodessa. Jätteiden prosessointi Sekajätteen käsittely Sekajäte, josta asukkaat ovat lajitelleet biojätteet, metallit, lasit ja kartongit, soveltuu hyvin kaukolämmön tuotantoon. Jätekeskuksella prosessoidaan noin tonnia sekajätettä vuodessa. Jäte murskataan ja siitä seulotaan pois polttokelpoinen jae, joka koostuu mm. muovista. Polttokelpoinen jae toimitetaan hyödynnettäväksi energiana. Sekajätettä toimitetaan lisäksi murskaamattomana noin tonnia vuodessa energiahyötykäyttöön. Sekajätettä loppusijoitetaan vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitoksen aloittaessa toimintansa sekajätteet toimitetaan laitokselle energiahyödynnettäväksi. BIMU_186x88:BIMU 9/16/14 6:40 PM Page 1 Rakennus- ja energiajätteiden käsittely Puhdasta energiajätettä kerätään sekä kaupoilta että jätekeskuksen Pikkukukossa ja muilla jäteasemilla. Lisäksi rakennusjätteestä lajitellaan energiajätettä, betonia ja metallia. Energiajae toimitetaan edelleen voimalaitoksiin. Jätekeskuksessa käsiteltävä jätemäärä on noin tonnia vuodessa. Puujätteiden käsittely Puuta vastaanotetaan vuosittain noin tonnia. Puut murskataan ja murske toimitetaan hyödynnettäväksi energiana. Loppusijoittaminen Loppusijoitettavien jätteiden määrä on vähentynyt hyötykäytön lisääntyessä ja se tulee loppumaan lähes kokonaan orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon voimaantultua. Loppusijoitukseen päätyvät mm. asbesti, rakennusvillat ja pvc-muovit sekä jätteiden prosessoinnissa erotetut hyödyntämättömät jakeet. Ammattilaiset jätteiden käsittelyssä (0)

8 8 Kiviainesten kierrättäminen säästää luonnonvaroja ja niiden paikallinen käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä. Kiviainesten käsittely Kiviainesalueella vastaanotetaan pala-asfalttia, betonia, tiiliä, laattoja, posliinia ja kiviä. Kaikki kiviainekset murskataan. Asfalttimurske myydään asfalttivalmistajille uusioraaka-aineeksi. Betonijäte vastaanotetaan joko puhtaana betonina tai betonin, laattojen ja posliinin seoksena. Betonimurske käytetään jätekeskuksen omassa rakentamisessa tai se myydään muuhun rakentamiseen. Ensiluokkaista multaa Kekkilän multa-asemalta Asfaltti- ja betonimurskeen lisäksi jätekeskuksen alueella myydään myös multaa. Kekkilän Kuopion multa-asema valmistaa kasvualustoja monipuolisista raaka-aineista. Tuotannossa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös erilaisia kierrätysraaka-aineita, kuten kompostia, kierrätysmoreenia sekä erilaisia metsäteollisuuden kuorijakeita. Kekkilän multa-asema on avoinna vuodenajat huomioiden arkisin klo 8 16 tai sopimuksen mukaan. Prosessikaavio kiviainekset pala-asfaltti betoni tiili laatat, posliini murskataan asfaltin valmistajille uusioraakaaineeksi maanrakentamiseen, korvataan neitseellisiä kiviaineksia myydään tai käytetään omassa rakentamisessa maanrakentamiseen, korvataan neitseellisiä kiviaineksia oma käyttö

9 9 suurkuormat myös kotipihaan! Laadukkaita tuotteita viherrakentamiseen Yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella valmistamme viherrakentamisen kasvualustoja ja katteita ammattitaidolla. TaaTTua laatua seuraamme tuotteidemme laatua eräkohtaisesti ja kuulumme eviran valvontarekisteriin. Laadunvalvontamme ansiosta tuotteemme ovat erittäin luotettavia. Pohjoismainen markkinajohtaja kekkilä Group on puutarha-alan markkinajohtaja Pohjoismaissa. Kekkilän Kuopion multa-asema Korvaharju 98 (Jätekukko Oy:n vieressä) Puh Katso aukioloajat ja lue lisää kekkilä.fi

10 10 Biohajoavista jätteistä energiaa ja lannoitteita Kuopion Biotehdas käsittelee biohajoavat jätteet nykyaikaisessa ja ympäristöystävällisessä biokaasuprosessissaan. Laitos kuuluu valtakunnalliseen Biotehdas-verkostoon, jota Biotehdas Oy rakentaa Suomeen. Biotehtaassa eloperäiset jätteet jalostuvat uusiutuvaksi energiaksi ja lannoitevalmisteiksi. Tuotantoprosessi kestää noin 3 4 viikkoa. Laitos käsittelee vuosittain tonnia kunnallisia biojätteitä, lietteitä, kauppojen ja ravintoloiden ruokatähteitä sekä elintarviketeollisuuden jätteitä. Kuopion Biotehdas tuottaa vuosittain MWh biokaasuenergiaa, joka vastaa noin omakotitalon energiankulutusta. Kaasu toimitetaan putkilinjaa pitkin Kuopion Energian moottorivoimalaitokselle, missä siitä tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä. Biotehdas on myös merkittävä lannoitevalmisteiden tuottaja, sillä laitos jalostaa vuosittain kg typpeä ja kg fosforia Pohjois-Savon maatilojen hyödynnettäväksi. YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET ENERGIARATKAISUT Turbiinilaitokset Moottorivoimalaitokset Biokaasujärjestelmät Kaasun tankkausasemat LNG- ja LBG-järjestelmät Biokaasun puhdistus- ja jalostuslaitokset Sarlin Oy Ab PL Helsinki. Puhelin

11 Biotehdas tarjoaa käsittelypalvelua laajasti koko Itä-Suomen alueella. 11 Paikallinen energiayhtiö jalostaa kaasut uusiutuvaksi energiaksi Jätekukko ja Kuopion Energia ovat tehneet vuodesta 2003 lähtien yhteistyötä kaatopaikkakaasujen hyödyntämisessä Kuopion Energian kaukolämmön tuotannossa. Vuodesta 2014 on Kuopion Energia jalostanut Kuopion Biotehtaan toimittamasta biokaasusta sähköä ja kaukolämpöä. Pääosa alueella syntyvistä kaasuista johdetaan reilun viiden kilometrin päähän Kuopion Energian Pitkälahden sähköä ja lämpöä tuottavalle moottorivoimalaitokselle ja lämpökattilalle. Kaasuista tuotetuilla sähköllä ja lämmöllä katetaan yli omakotitalon vuotuinen lämmitysenergiantarve. Kuopion Energia on kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin omistama energiakonserni. Konserni tuottaa, ostaa, jakelee ja myy sähköä ja kaukolämpöä. Oma energiantuotanto perustuu sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, laajasti pohjoissavolaisia polttoaineita hyödyntäen.

12 KUOPION JÄTEKESKUS Kaatopaikantie Kuopio Puh JÄTEKUKKO PL 2500 / Maaherrankatu Kuopio PALVELUNUMERO puh YRITYSPALVELU puh

19 kuntaa. Kuopion jätekeskus. Palvelut ja logistiikka. Taloushallinto. Laatu ja ympäristö. Viestintä

19 kuntaa. Kuopion jätekeskus. Palvelut ja logistiikka. Taloushallinto. Laatu ja ympäristö. Viestintä vuosikertomus 2010 2 Jätekukko Oy (31.12.2010) perustettu vuonna 2001 19 osakaskuntaa liikevaihto 14,6 milj. euroa asukasmäärä 208 700 asiakasmäärä 72 600 jäteastiatyhjennyksiä 1,6 milj./vuosi, 6 000/pvä

Lisätiedot

Suomen yhdyskuntajätehuolto 2010

Suomen yhdyskuntajätehuolto 2010 Tietoa, taitoa ja tehokkuutta Suomen yhdyskuntajätehuolto 21 Vastuullista jätehuoltoa jätteen synnyn ehkäisyssä neuvonnalla on tärkeä merkitys 4-5 Biojätteet kiertoon 6-7 Kierrätyksellä on kansalaisten

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä. Toimintakertomus 2007

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä. Toimintakertomus 2007 2007 Toimintakertomus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Perustietoja 4 Jätteiden keräys ja käsittely 6 Tiedotus ja neuvonta 10 Henkilöstö 11 Ympäristönsuojelu 12 Kehitystyö 14 Talous ja hallinto 16 3

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu Vuosikertomus Jätekukko Oy (31.12.) perustettu vuonna 2001 18 osakaskuntaa liikevaihto 17 milj. euroa asukasmäärä 209 000 asiakasmäärä 74 100 jäteastiatyhjennyksiä 1,6 milj./vuosi, 6 400/pvä Vesanto Maaninka

Lisätiedot

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS w w w f i. i r u m. h i n k u f o o - Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIN- KÄSITTELYKESKUS

Lisätiedot

Sisällys. Johtajan katsaus. Porin Jätehuollon taloudellinen tilanne on erittäin hyvä. Päivi Repo johtaja. Porin Jätehuolto

Sisällys. Johtajan katsaus. Porin Jätehuollon taloudellinen tilanne on erittäin hyvä. Päivi Repo johtaja. Porin Jätehuolto 2011 Sisällys 3 4 6 10 11 12 13 14 15 16 17 Tase 18 20 Johtajan katsaus Porin Jätehuolto Keräys, kuljetus, käsittely ja hyödyntäminen Ympäristövaikutusten seuranta Investoinnit Tiedotus Henkilöstö Talous

Lisätiedot

Teksti ja taitto: Metsäsairila Oy. Kuvat: Metsäsairila Oy Metsä-Sairilan jätekeskuksen ilmakuva: Tapio Lankinen. Paino: Grano Oy, 2015

Teksti ja taitto: Metsäsairila Oy. Kuvat: Metsäsairila Oy Metsä-Sairilan jätekeskuksen ilmakuva: Tapio Lankinen. Paino: Grano Oy, 2015 Vuosikertomus 2014 Teksti ja taitto: Metsäsairila Oy Kuvat: Metsäsairila Oy Metsä-Sairilan jätekeskuksen ilmakuva: Tapio Lankinen Paino: Grano Oy, 2015 Sisältö Vuoden 2014 tapahtumia... 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) 352 344 299 278 Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6

Lisätiedot

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Ympäristöteknologian koulutusohjelma Tekijä Johanna Hynynen Työn nimi Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen

Lisätiedot

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 V u o s i k e r t o m u s 2013 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

1. Rouskis yhtiönä 3. 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10. 4. Ympäristövastuu 13. 7. Sosiaalinen vastuu 21. 8. Taloudellinen vastuu 23

1. Rouskis yhtiönä 3. 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10. 4. Ympäristövastuu 13. 7. Sosiaalinen vastuu 21. 8. Taloudellinen vastuu 23 Vuosi katsaus 2 SISÄLTÖ 1. Rouskis yhtiönä 3 2. JÄTTEIDEN KERÄYS JA KULJETUS 5 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10 4. Ympäristövastuu 13 5. INVESTOINNIT, RAKENTAMINEN JA KEHITYS 17 6. VUORovAIKUTUS

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V u o s i k e r t o m u s 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 Rosk n Roll Oy Ab on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Yhtiö järjestää Länsi-Uudenmaan jätehuollon

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY. Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme

VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY. Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme 2 3 VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ 1 YHTIÖ 4 1.1 Yhtiö lyhyesti 4 1.2 Toimitusjohtajan katsaus 5 1.3 Strategia 6 1.4 Hallinto ja johtaminen

Lisätiedot

Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 -

Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 - Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 - www.vestia.fi Sosiaalinen media: Facebook: www.facebook.com/roskasakkia

Lisätiedot

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa.

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa. 39 000 t jätettä 600 000 tyhjennystä 175 000 asiakaskontaktia 30 000 keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 16 kuntaa 210 ekopistettä 3. Toiminta-ajatuksemme ja visiomme

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä eko-kymppi.fi

Vuosikertomus 2010. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä eko-kymppi.fi Vuosikertomus 2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Kainuun kuntien vuonna 2001 perustama organisaatio toiminta aloitettu vuonna 2002 jäsenkunnat: Hyrynsalmi,

Lisätiedot

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy Mustankorkea Oy EMAS Ympäristöselonteko 2003 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy SISÄLLYS ESIPUHE...3 1 MUSTANKORKEA OY...4 2 JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN TOIMINTA...6 Loppusijoitus...6 Kompostointi...6

Lisätiedot

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011 Keskeisimmät vuosikertomuksessa esiintyvät termit Termi Aluekeräyspiste Biojäte Ekopiste Ekotori (Mikkelin Ekotori) Energiahyötykäyttö Hyötyjätepiste Jätekeskus (Metsä-Sairilan jätekeskus) Kunnan järjestämä

Lisätiedot

Sisältö. Vuoden 2013 tapahtumia... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5

Sisältö. Vuoden 2013 tapahtumia... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Sisältö Vuoden 2013 tapahtumia... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 1. Kuvaus jätehuoltoyhtiöstä... 6 1.1 Strategiatyö... 6 1.2 Johtaminen ja hallinto... 6 1.3 Henkilökunta... 8 1.4 Kehityshankkeet... 10

Lisätiedot

HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN

HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN Raportti 67040159.BK 16.2.2005 HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN Ympäristövaikutusten arviointiselostus 1 JÄTEKUKKO OY HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUS YVA-MENETTELY Hanke: Sijainti: Hankkeesta

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS:

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS: VUOSIKERTOMUS 2007 SISÄLLYS YHTEYSTIEDOT 2008 Sisällysluettelo ja yhteystiedot 2 1. Kuvaus yhtiöstä 3 1.1 Toimitusjohtajan katsaus 3 1.2 Strategiatyö 4 1.3 Johtaminen, hallinto 4 1.4 Perustietoa yhtiöstä

Lisätiedot

ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013

ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013 Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013 ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle SIVU 7 Lajittele jätteet hyötykäyttöön SIVU 4 Lajitteluohjeet SIVU 8 Jäteastian ja keräyspaikan kunnossapito

Lisätiedot

Etelä-Suomi. Päätös Nro 108/2012/1 Dnro ESAVI/489/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012

Etelä-Suomi. Päätös Nro 108/2012/1 Dnro ESAVI/489/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 108/2012/1 Dnro ESAVI/489/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee toimintaa ja toiminnan olennaista muuttamista Envor

Lisätiedot

Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011. Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011. KAPULAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Kapulasillantie 2, 05880 HYVINKÄÄ Puh.

Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011. Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011. KAPULAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Kapulasillantie 2, 05880 HYVINKÄÄ Puh. Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011 KAPULAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Kapulasillantie 2, 05880 HYVINKÄÄ Puh. 075 753 0049 KARANOJAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Karanojantie 145, 13430 HÄMEENLINNA Puh. 075 753 0039

Lisätiedot

MUSTANKORKEA OY Vuosikertomus ja ympäristöselonteko 2006

MUSTANKORKEA OY Vuosikertomus ja ympäristöselonteko 2006 - Me mustankorkealaiset tiedostamme oman toimintamme ympäristövaikutukset ja ne kohteet, joissa on vielä kehitettävää. Paljon on tehty, mutta kehitystyö on jatkuvaa, kertoo Mustankorkean palvelupäällikkö

Lisätiedot

Pienjäteasemat osana toimivaa jätehuoltoa SIVU 3

Pienjäteasemat osana toimivaa jätehuoltoa SIVU 3 Metsäsairila Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2014 IK - ITELLA POSTI OY JULKINEN TIEDOTE JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN Pienjäteasemat osana toimivaa jätehuoltoa SIVU 3 Jätteet lämmittämään koteja eikä

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2005)

Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2005) Vuosikertomus 2005 Sisältö 2 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Jätekeskus - toiminnan keskipiste... 4-5 Jätteiden loppusijoitusalueet... 6-7 Tekoja ympäristön parhaaksi... 8-9 Lajittelu on siistiä... 10-11

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 1

Vuosikertomus 2012 1 Vuosikertomus 2012 1 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Yleistä perustettu 2001, aloitti toimintansa 2002 9 jäsenkuntaa: hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, paltamo, puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi

Lisätiedot

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

Vuosiraportti 2013. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä.

Vuosiraportti 2013. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä. Vuosiraportti 2013 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Ympäristössä. 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy... 4-11 Perustietoja

Lisätiedot