Ympäristökorvaus 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristökorvaus 2015"

Transkriptio

1 Ympäristökorvaus 2015 Maarit Solla ja Markku Äijälä, V-S ELY-keskus, maatalouden valvontayksikkö 1

2 Entiset ja uudet maataloustuet 2

3 Ympäristökorvauksen säädöstilanne Komissio hyväksynyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vuosiksi Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista (1360/2014) annettu Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annettu , voimaan MMM:n asetus ympäristökorvauksesta annettu

4 Muutoksia aiempaan ympäristötukeen verrattuna aktiiviviljelijä yläikäraja poistuu (alaikäraja säilyy) ei kotieläintilan määritelmää lohkokohtaiset toimenpiteet erityistukisopimuksia sitoumuksen alle kohdentamisalueet toimenpiteiden määrää ei rajoiteta (vrt. ennen lisätoimenpiteet) ei sitoumuksen vertailualaa yhden päivän koulutusvaatimus vähimmäispinta-ala kasvaa (3 ha 5 ha, puutarhatila 0,5 ha 1 ha) sadonkorjuuvelvoite poistuu (pl. toimenpiteet, joissa sitä edellytetään) 4

5 Ympäristösitoumuksen tekeminen v Kaikki kesken olevat ympäristötukisitoumukset päätetään (muutoslauseke) voi hakea tilalle uutta 5-v ympäristökorvaussitoumusta Ei takaisinperintää päätettävistä ympäristötukisitoumuksista Vuosittainen hakuasetus määrittelee, mitä voi hakea - v voi hakea koko ympärikorvauksen sisältöä - budjettikytkentä siihen, mitä vuosittain voidaan hakea 5

6 Ympäristösitoumuksen ala Sitoumukseen voidaan sisällyttää korvauskelpoinen peltoa oleva peruslohko (tukikelpoisuus korvauskelpoisuus) Korvauskelpoisuus koskee ympäristökorvausta, luonnonhaittakorvausta ja luomukorvausta Korvauskelpoisuus yhdistetään; esim. jos tukikelpoisuus on ollut vain luonnonhaittakorvauksessa, saa korvauskelpoisuuden myös ympäristökorvauksessa Peruslohkon korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus pl. viljelemättömäksi ilmoitetut/todetut sekä maatalouskäytöstä poistettavat lohkot 6

7 Ympäristösitoumuksen ala Korvauskelpoiset lohkot vuodesta 2015 alkaen: A. Lohkot, jotka olivat tukikelpoisia LFA- ja ympäristötuessa v B. Lohkot, joilla oli LFA-, YMP- tai pohjoisten tukien tukikelpoisuus vuonna 2013 C. Tukikelpoisuutensa menettäneet lohkot: joille on maksettu maatalouden ympäristötukea tai luonnonhaittakorvausta jonakin vuosista D. Lohkot, jotka on ilmoitettu tukihakemuksessa jonakin vuosista E. Jonolohkot F. Pysyvät laitumet v mukaan (vain LHK, pellolla ja pellon ulkopuolella) G.20-vuotisten erityistukisopimusten alat, kun sopimus päättynyt Kaikilla edellä mainituilla on täytynyt olla kasvulohkoja myös v tai 2014, eikä ilmoitettu kasvi ole saanut olla viljelemätön. 7

8 Korvauskelpoista peltoa ei ole Ympäristösitoumuksen ala vuoden 2004 jälkeen raivatut alat lohkot, joita ei ole järjestelmiin ilmoitettu viljelemättömänä ilmoitetut Korvauskelpoiseen peruslohkoon voidaan lisätä vuosittain määrärahojen puitteissa enintään 0,1 ha korvauskelvotonta alaa (alkaen vuodesta 2016) Erikseen hakuasetuksella vuosittain määriteltävät korvauskelpoisuuden hakuperusteet: tilusjärjestelylohkot, yli 65-vuotiaalta tulevat lohkot, viljelemättömyyssitoumuksesta 2010 tai sen jälkeen vapautuneet lohkot. Vuoden 2015 hakuasetus annettu em. hakuperusteet käytettävissä vuonna

9 Lohkokohtaiset toimenpiteet Geenipankkisäilytyksen toimenpiteet Ympäristökorvaukset ja perustason vaatimukset Alkuperäiskasvilajikkeiden ylläpito Alkuperäiskasvien varmuuskokoelmat Alkuperäisrotujen perimän säilytys - Lietelannan sijoittaminen peltoon - Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen - Valumavesien hallinta - Ympäristönhoitonurmet - Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys - Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla - Peltoluonnon monimuotoisuus - Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu Tilakohtainen toimenpide: vuosittainen viljelysuunnitelma, 5-v viljelysuunnitelma, viljavuustutkimus, lohkokohtaiset muistiinpanot, suojakaistat (3 m) ja vapaaeht.monimuotoisuuskaistat (3 m), peltomaan laatutesti, koulutuspäivä > edellytys lohkokohtaisten toimenpiteiden valinnalle Ympäristösopimukset - Kosteikkojen hoito - Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito - Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot - Alkuperäisrotujen kasvattaminen Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset (ei korvauksen perusteena): kasvinsuojelututkinto, ruiskun testaus, lannoitustasot Perustaso (ei korvauksen perusteena): mm. Täydentävät ehdot (=lakisääteiset hoitovaatimukset ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset) ja maatalousmaan säilyttäminen 9

10 Lannoitustasot Ns. nitraattiasetus (typpi) ja lannoitevalmistelainsäädäntö (fosfori) säätävät perustason (koskee kaikkia viljelijöitä) Ympäristökorvaukseen sitoutuvalla omat lannoitustasot sitoumusehtojen taulukoista (koskee kaikkia tilan lohkoja) typpi taulukoissa multavuuden mukaan, ei maalajin fosfori määräytyy viljavuusluokan perusteella Kotieläinten lannan liukoinen typpi ja kokonaisfosfori huomioon kokonaisuudessaan levitysajankohdasta riippumatta Satotasokorjaukset käytössä Karjanlantapoikkeusta voi käyttää jos fosforilannoitukseen käytetään pelkästään kotieläinten lantaa (myös vastaanotetun lannan osalta) - voi soveltaa fosforin tasausta, mutta ei satotasokorjauksia Vanhan kauden fosforin tasaus jatkuu, jos kesken 10

11 Tilakohtainen toimenpide Ravinteiden tasapainoinen käyttö = rtk (vaatimukset koskevat tilan kaikkia lohkoja) peltoviljelykasvit 54 /korvauskelpoinen ha, puutarhakasvit 200 /korvauskelpoinen ha on edellytys lohkokohtaisten toimenpiteiden valinnalle Vaatimukset 5-vuotinen viljelysuunnitelma 1. sitoumusvuoden ( ) loppuun mennessä; palautetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle Aiesuunnitelma sitoumuskauden aikana lohkoilla viljeltävistä kasveista Suunnitelma tehdään ensimmäisenä sitoumusvuonna hallinnassa olevista korvauskelpoisista lohkoista 11

12 Tilakohtainen toimenpide Viljelysuunnitelma Tehtävä vuosittain ennen kasvukauden alkua Aiesuunnitelma, jossa esitetään suunnitellut kasvilajit ja lannoitus kasvulohkoittain Ensimmäisenä sitoumusvuonna laadittava viimeistään Säilytetään maatilalla 12

13 Viljavuustutkimus Tilakohtainen toimenpide Tehtävä viljelyksessä olevista pelloista viiden vuoden välein (analyysiväli; uusien viljavuustutkimusten tulosten on oltava käytettävissä ennen seuraavaa lannoituskertaa). Asiakirjat säilytetään maatilalla. Yli 0,5 ha:n lohkoista yksi näyte peruslohkoa kohti. Jos peruslohko on yli 5 ha, otettava yksi näyte jokaista alkavaa viittä hehtaaria kohti. Enintään 0,5 ha:n lohkoista voidaan käyttää viereisen lohkon näytettä. Yksittäiseltä, enintään 0,5 ha:n lohkolta voidaan ottaa oma näyte tai käyttää runsasmultainen, viljavuusluokka hyvä arvoa. 13

14 Tilakohtainen toimenpide Lohkokohtaiset muistiinpanot Lohkojen perustiedot sekä tiedot vuosittaisista viljelytoimenpiteistä ja sitoumuksen lohkokohtaisten toimenpiteiden edellyttämät tiedot; säilytetään maatilalla Peltomaan laatutesti Tehdään kerran sitoumuskauden aikana täyttämällä itsearviointilomake (suomi.fi/lomakkeet) kaikilta yli 0,5 ha:n suuruisilta peruslohkoilta Tehtävä kolmannen sitoumusvuoden loppuun mennessä ja palautettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 14

15 Tilakohtainen toimenpide Suojakaistat ja monimuotoisuuskaistat Vesistön varrella on oltava vähintään keskimäärin kolme metriä leveä nurmi-, heinä tai niittykasvillisuuden peittämä suojakaista Peruslohko ei rajoitu vesistöön, jos pellon ja vesistön välillä on muuta aluetta aina vähintään keskimäärin 10 metriä eikä vesi nouse tulvankaan aikana pellolle Peruslohkon muille reunoille voidaan perustaa enintään kolme metriä leveä monimuotoisuuskaista (nurmi-, heinä-, niitty-, riista- tai maisemakasvit) Koulutuspäivä/verkkotentti Osallistumalla yhteistoiminta-alueen järjestämään yhteen koulutuspäivään tai tekemällä verkkotentin Vipu-palvelussa toisen sitoumusvuoden loppuun mennessä 15

16 Lietelannan sijoittaminen peltoon 40 /ha/v Ei voi valita yhtäaikaa 16 Ravinteiden ja org. aineid. kierrättäminen 40 /ha/v Toimenpiteen valintaruutu Lohkokohtaiset toimenpiteet Valumavedet Ympäristönhoitonurmet - Säätösalaojitus 70 /ha/v; -Säätökastelu ja kuivatusvesien kierrätys 250 /ha/v - Suojavyöhyke 500 /ha/v; - Monivuotiset ympäristönurmet 50 /ha/v Perustaminen kolmena 1. sitoumusvuonna Luonnonhoitopeltonurmi 120 /ha/v Toteutettava vuosittain -Kerääjäkasvit 100 e/ha/v; -Viherlannoitusnurmi 54 /ha/v Peltoluonnon monimuotoisuus Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Saneerauskasvit 300 /ha/v; Monimuotoisuuspellot 300 /ha/v Puutarhatila/ siemenperuna -Org. katteen käyttö puutarha kasveilla ja siemenperunalla; - Vaihtoeht.kasvinsuojel puut.kasv.. Toteutettava vuosittain, ei samalle lohkolle

17 Lohkokohtaisten toimenpiteiden valinta ensimmäisenä sitoumusvuonna valitaan toimenpiteet toimenpiteitä voidaan muuttaa myöhemmin neuvonnan kautta (voi lisätä ja vaihtaa, mutta ei pelkästään luopua) lietelantatoimenpidettä sekä ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen toimenpidettä ei voi valita tilalle yhtä aikaa kaikkia valittuja toimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa joka vuosi joka vuosi toteutettavat toimenpiteet (jos valittu) - talviaikainen kasvipeitteisyys (väh. 20 %) - orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla - puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 17

18 Lohkokohtaisen toimenpiteen kohdistuminen sitoumuslohkolle Valitut toimenpiteet pohjana korvaukselle Korvaus ilmoitetun kasvin (kasvikoodi) perusteella toimenpiteen - ympäristönhoitonurmet- sisällölle - peltoluonnon monimuotoisuus- sisällölle (ei kerääjäkasvit) Korvaus kasvulohkon lisätiedon perusteella toimenpiteistä - orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla - puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu - kerääjäkasvit peltoluonnon monimuotoisuudesta 18

19 Lohkokohtaiset toimenpiteet Lietelannan sijoittaminen peltoon 40 /ha/v (+ rtk 54 /ha/v) toimenpidettä ei tarvitse toteuttaa vuosittain vähintään 20 m3/ha/vuosi lietelanta, virtsa, lietelannasta erotettu nestejae tai nestemäinen orgaaninen lannoitevalmiste levitettävä sijoittavilla tai multaavilla laitteilla (myös levityslaitteet, joihin on kytketty multain) maksua haetaan syksyllä mennessä (myös Vipu-palvelussa) alat eivät ole sidoksissa kevään kasvulohkoihin 19

20 Lohkokohtaiset toimenpiteet Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 40 /ha/v (+ rtk 54 /ha/v) toimenpidettä ei tarvitse toteuttaa vuosittain vähintään 15 m3/ha/vuosi (kuiva-ainepitoisuus väh. 20 %) toiselta tilalta vastaanotettu kuivalanta (ei oman tilan kuivalanta), lannoitevalmistelain mukaiset orgaaniset lannoitevalmisteet, maanparannusaineet ja kasvualustat maatila ei voi sekä vastaanottaa että luovuttaa kuivalantaa maksua haetaan kunnasta syksyllä mennessä (liitteenä selvitys materiaalin hankinnasta ja määrästä;luovutussopimus/maksukuitti/rahtikirja) alat eivät ole sidoksissa kevään kasvulohkoihin ei voi valita yhdessä lietelannan sijoittaminen-toimenpiteen kanssa 20

21 Lohkokohtaiset toimenpiteet Valumavesien hallinta (+ rtk 54 /ha/v) säätösalaojitus 70 /ha; säätökastelu 250 /ha; kuivatusvesien kierrätysjärjestelmä 250 /ha rakennelmien oltava valmiina, toteutettava koko sitoumuskauden ajan toteutetaan happamilla sulfaattimailla (kohdentamisalue V-S Sirppujoen valuma-alue, erillinen maanäyte), turve- ja multamailla tai entisillä erityistukisopimuslohkoilla 1. sitoumusvuonna lomakkeella 463 ilmoitetaan toimenpiteeseen kuuluvat peltoalat (myös Vipu-palvelussa) mennessä palautettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle: jäljennös salaojasuunnitelman ojastokartasta, viljavuusanalyysi, happamien sulfaattimaiden analyysitulos 21

22 Ympäristönhoitonurmet Lohkokohtaiset toimenpiteet Suojavyöhykkeet 500 /ha/v kohdentamisalue (sisältää Varsinais-Suomen), 450 /ha/v muu alue voidaan perustaa Natura-alueelle, pohjavesialueelle, vesistön/valtaojan varteen, kosteikkoon rajoittuville alueille ja tiettyjen kuntien Itämeren saaristoalueille kolmena ensimmäisenä sitoumusvuonna; ei saa perustaa pysyvän nurmen alalle. ei päällekkäin valumavesien hallinta-toimenpiteiden kanssa säilytettävä sitoumuksen loppuun saakka vanhat nurmet käyvät sellaisenaan suojavyöhykkeiksi uuden nurmikasvuston perustaminen nurmi- ja heinäkasvien siemenseoksilla, joissa enintään 20 % apiloiden siemeniä oltava yli 3 metriä leveä, voi olla koko peruslohko 22

23 Ympäristönhoitonurmet Suojavyöhykkeet Lohkokohtaiset toimenpiteet MMM:n antaman tiedotteen mukaan LUONNONHAITTAKORVAUKSEN MAKSUUN ON TULOSSA MUUTOS SUOJAVYÖHYKKEIDEN OSALTA: Kesannon, luonnonhoitopeltonurmien ja suojavyöhykkeiden yhteenlaskettu osuus maatilan korvauskelpoisesta peltoalasta voisi olla enintään 25 %. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna Kts. lhk:n maksun laskentaesimerkki hakuoppaasta kohdasta 14.1 luonnonhaittakorvauksen yleiset ehdot 23

24 Ympäristönhoitonurmet Suojavyöhykkeet Lohkokohtaiset toimenpiteet Lannoitus on sallittua vain perustamisvaiheessa vähimmäisvaatimusten mukaisesti (lhp-nurmen lannoitustaso) Hukkakauraa tai valvattia, pujoa, pelto-ohdaketta ja muita vastaavia tuulen mukana leviäviä vaikeita rikkakasveja voidaan torjua kemiallisesti tai mekaanisesti. Mahdollisesti tuhoutunut suojavyöhykekasvusto on kylvettävä uudestaan (myös talvituhot, salaojitus tai vastaava syy) heti olosuhteiden salliessa Kasvusto korjattava vuosittain pois lohkolta ja sen saa käyttää hyödyksi Voidaan laiduntaa, jos ei aiheudu eroosiota Toimenpiteistä merkinnät lohkomuistiinpanoihin 24

25 Lohkokohtaiset toimenpiteet Ympäristönhoitonurmet Monivuotiset ympäristönurmet 50 /ha/v (+ rtk 54 /ha/v) - sitoumuksen loppuun saakka ja perustaminen kolmena ensimmäisenä vuonna - hapan sulfaattimaa (V-S:ssa Sirppujoen valuma-alue, erillinen maanäyte), turve- tai multamaa (maanäytteen perusteella), pohjavesialue; ei saa perustaa pysyvän nurmen alalle - analyysitieto happamasta sulfattimaasta / viljavuustutkimustieto turvetai multamaasta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 30.9 mennessä 25

26 Lohkokohtaiset toimenpiteet Ympäristönhoitonurmet Monivuotiset ympäristönurmet viljeltävä nurmi- ja heinäkasveja sitoumuskauden loppuun asti voidaan lannoittaa ympäristösitoumuksen lannoitusrajojen mukaisesti voidaan uudistaa ainoastaan suorakylvöllä lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet mahdollisia; monivuotinen nurmi on kylvettävä tuhoutuneen nurmen tilalle heti kun se on mahdollista kasvusto korjattava vuosittain ja sen saa käyttää hyödyksi; voidaan laiduntaa 26

27 Ympäristönhoitonurmet Lohkokohtaiset toimenpiteet Luonnonhoitopeltonurmet kohdentamisalue (sisältää VarsinaisSuomen) 120 /ha/v, muu alue 100 /ha/v - kohdentamisalueella maksetaan enintään 20 % sitoumusalasta (huom! jos myös monimuotoisuuspeltoja + lhp-nurmi yhteensä enintään 20 %), muulla alueella enintään 5 % sitoumusalasta - vanha nurmi/heinä tai uuden perustaminen (max 20 % typensitojia); ei saa perustaa pysyvän nurmen alalle - säilytettävä samalla lohkolla vähintään 2 kasvukautta (päättäminen 1.9. tai alkaen, jos syyskylvöinen kasvi). Päätettäessä syyskylvöisen kasvin kylvöä varten, voidaan käyttää kasvinsuojeluaineita. - vanhan kauden lhp-nurmea voi jatkaa vuodelta 2014, mutta ei ole pakko 27

28 Ympäristönhoitonurmet Luonnonhoitopeltonurmet Lohkokohtaiset toimenpiteet - lannoitus kielletty lukuunottamatta vähäistä lannoitusta perustamisvaiheessa - niitettävä vähintään joka toinen vuosi - saa hyödyntää taloudellisesti, myös laiduntamalla - muokkaaminen sallittu ainoastaan kasvuston perustamisen ja päättämisen yhteydessä - kasvinsuojeluaineiden käyttäminen on kiellettyä kasvuston perustamisen jälkeen; kasvinsuojeluaineiden käyttö on kuitenkin sallittua päättämisen yhteydessä - lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet mahdollisia; uusi nurmi on kylvettävä tuhoutuneen nurmen tilalle heti kun se on mahdollista 28

29 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys (+ rtk 54 /ha/v) Vähimmäisala: vuosittain on oltava vähintään 20 % maatilan korvauskelpoisesta kokonaispinta-alasta kasvukauden ulkopuolella kasvipeitteisenä; ala voi muutoin vaihdella vuosittain Kohdentamisalueella (sisältää Varsinais-Suomen) kasvipeitteisyyttä voi täyttää kevennetyllä syyssänkimuokkauksella enintään 20 %:lla, muu osa kasvipeitealasta on oltava aitoa kasvipeitettä Muulla alueella koko kasvipeitteinen ala voi olla kevytmuokattua Korvaus maksetaan koko sitoumusalalle, pl. tietyt lohkot: kesannot, viherryttämistuen ekologinen ala, suojavyöhyke, monivuotiset ympäristönurmet, lhp-nurmet, viherlannoitusnurmet, monimuotoisuuspellot, monivuotisten puutarhakasvien katetut alat, voimassaolevat erityistukisopimukset: ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen, suojavyöhyke, turvepeltojen nurmiviljely; nämä täyttävät kuitenkin kasvipeitealaa 29

30 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Kevennetty syyssänkimuokkaus (V-S:ssa max 20% sitoumusalasta) viljan, öljykasvien, tattarin, siemenmausteiden, kuitupellavan ja härkäpavun sängen muokkaus muokkaus kultivaattorilla, lautasäkeellä, joustopiikkiäkeellä, lapiorullaäkeellä tai rullailmastimella yhteen kertaan ajaen 30

31 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Hyväksyttävät lohkot, jotka täyttävät aitoa kasvipeitteisyyttä Monivuotiset viljellyt nurmet, talven yli säilytettävät yksivuotiset nurmet ja ruokohelpi Monivuotiset puutarhakasvit ja kumina Viljan, öljykasvien, tattarin, siemenmausteiden ja kuitupellavan sekä härkäpavun, herneen ja lupiinin sänki ja suorakylvö sänkeen Kerääjäkasvien viljely, jos kasvusto säilytetään seuraavaan kevääseen asti Syysruis, ruisvehnä, syysvehnä, spelttivehnä ja muut syyskylvöiset viljat, syysrypsi, syysrapsi ja muut syyskylvöiset öljykasvit sekä muut syyskylvöiset kasvit ja keväällä korjattava pellava ja hamppu 31

32 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys kohdennusalue muu % osuus /ha/v /ha/v ala ilmoitetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle syksyllä mennessä (myös VIPU-palvelu) alat eivät ole sidoksissa kevään kasvulohkoihin (ei tarvitse olla sama ala) 32

33 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ESIMERKKI 100 ha:n tila V-S:ssa, jossa kaikki lohkot korvauskelpoisia Ohran sänkeä 35 ha Vehnän kevytmuokattua sänkeä 20 ha (= 20 % sitoumusalasta) Härkäpavun sänkeä 15 ha Suojavyöhykettä 5 ha Viherkesanto (ilmoitettu ekologinen ala) 6 ha Kynnettyä 19 ha kasvipeitteisyys% = 81 maksetaan 89 ha x 54 /ha =

34 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltoluonnon monimuotoisuus Kerääjäkasvit 100 /ha/v (+ rtk 54 /ha/v) - kylvettävä yksivuotisen varsinaisen viljelykasvin kylvön yhteydessä, viljan orasvaiheessa tai viljelykasvin korjuun jälkeen viimeistään 15.8 mennessä - italianraiheinä, muu nurmiheinä, apila, muu nurmipalkokasvi, öljyretikka, muokkausretiisi tai muu ristikukkainen öljykasvi tai näiden kasvien seos viljaa voi käyttää varhaisperunan ja varhaisvihannesten kerääjäkasvina - kerääjäkasvilla ei voi perustaa seuraavan vuoden kasvia - voi päättää kemiallisesti alkaen - voi muokata / kyntää alkaen 34

35 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltoluonnon monimuotoisuus Viherlannoitusnurmi (54 /ha/v) - kylvettävä keväällä tai edellisenä vuonna suojakasviin - nurmi- ja heinäkasveja, väh. 20 % typensitojakasvia - sama lohko max. 3 vuotta, huom! laskenta alkaa tänä vuonna alusta - ei voi valita luomusitoumuslohkolle jos luomusitoumustila ilmoittaa viherlannoitusnurmea, ko. alalle ei makseta ollenkaan ympäristökorvausta! - voi päättää ennen syysviljan kylvöä, muulloin päättäminen aikaisintaan 1.9. alkaen ja muokkaus sallittu alkaen - voi päättää kemiallisesti 35

36 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltoluonnon monimuotoisuus Saneerauskasvit 300 /ha/v (+ rtk 54 /ha/v) - öljyretikka, valkosinappi, samettikukka tai näiden seokset - tiloille, joilla viljelykierrossa peruna-, sokerijuurikas- tai avomaan puutarhakasveja - kylvettävä keväällä ja oltava kaksi kuukautta kylvöstä - vähäinen perustamisvaiheen lannoitus sallittua - kasvuston voi niittää tai murskata kasvukauden aikana - ei saa päättää kemiallisesti - sama kasvulohko max. 3 vuotta 36

37 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltoluonnon monimuotoisuus Monimuotoisuuspellot 300 /ha/v - riista- ja maisemakasvit: perustettava joka vuosi, jos ilmoittaa - niitty- ja lintukasvit: sama kasvusto tulee olla kaksi vuotta, kolmantena vuonna ilmoitettava lhp-nurmena tai muuna kasvina kuin niitty- ja lintukasvina. Huom! Vuoden 2014 lhpniittyä ei voi ilmoittaa v monimuotoisuuspeltona voidaan ilmoittaa lhp-nurmena - enintään 15 % korvauskelpoisesta alasta - voi olla kohdentamisalueella lhp-nurmen kanssa max. 20 % ja muulla alueella max. 15 % sitoumusalasta 37

38 Lohkokohtaiset toimenpiteet Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla 1- vuotiset 300 /ha/v ja monivuotiset 500 /ha/v (+ rtk 200 /ha/v / 54 /ha/v siemenperuna) Yksivuotisten puutarhakasvien rivit: olki, hake, ruohosilppu, biohajoava kalvo, katepaperi tai muu orgaaninen materiaali Monivuotisten puutarhakasvien rivit: olki, hake, ruoko- tai ruohosilppu, biohajoava kalvo tai muu orgaaninen materiaali, katepaperi tai leikattava nurmikate. Tai rivivälit: leikattava nurmikate tai muu org.kate. Leikattava nurmikate on perustettava 1. sitoumusvuonna. Sertifioidun siemenperunan tuotantoala kokonaan: olki Kate säilytettävä sadonkorjuuseen asti, monivuotisilla kaikki viljelyvuodet. Katettujen lohkojen ala voi vaihdella vuosittain yksi lohko vähintään 0,05 ha oltava kuitenkin vuosittain; ei voi valita samalle lohkolle puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelutoimenpidettä 38

39 Lohkokohtaiset toimenpiteet Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 500 /ha/v ryhmä 1 ja 350 /ha/v ryhmä 2 (+ rtk 200 /ha/v) - puutarhatiloille, joiden puutarhakasvialalle tai osalle siitä on olemassa vaihtoehtoinen torjuntamenetelmä - toteuttava joka vuosi yhdellä vähintään 0,05 ha:n kasvulohkolla, jolla käytettävä vähintään yhtä menetelmäryhmän toimenpidettä; ei voi valita samalle lohkolle orgaanisen katteen käyttö-toimenpidettä - menetelmäryhmä 1 monivuotisille puutarhakasveille: biologiset makroeliövalmisteet, mehiläisten levittämät mikrobiologiset kasvinsuojeluaineet, kevytrakenteiset muovilla katetut kasvutunnelit tai kausikasvihuoneet - menetelmäryhmä 2 yksivuotisille puutarhakasveille: tuhohyönteisverkot, ruiskulla levitettävät mikrobiologiset kasvinsuojeluaineet, traktorikäyttöinen liekitin tai tarkkuushara (vähintään 2 ajokertaa - ei voi valita luomutila 39

40 Lohkokohtaisen toimenpiteen muuttaminen viljelijä lopettaa puutarhakasvien viljelyn tai aloittaa niiden vuosittaisen viljelyn vähintään hehtaarin tasolle sitoumus siirretään (sukupolven vaihdos tai muu koko maatilan hallinnansiirto) luomun aloitus tai lopetus neuvonnan avulla Neuvo2020 antamalla suosituksella (sitoumuksen mukauttaminen) Ilmoitus kuntaan ko. vuoden kesäkuun 15. päivään mennessä 40

41 Viherryttäminen ja ympäristökorvaus Jos tila on vapautunut viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisesta ja ekologisen alan vaatimuksesta 75 % nurmisäännön perusteella, ympäristökorvausta ei makseta: peltojen talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä monivuotisista ympäristönurmista luonnonhoitopeltonurmista Viherryttämistuen ekologiselle alalle ei makseta ympäristökorvausta peltoluonnon monimuotoisuustoimenpiteestä Viherryttämistuen ekologiselle alalle ei makseta ympäristökorvausta peltojen talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä Viher-, sänki- ja avokesannolle (myös ekologisena alana ilmoitetut) ei makseta ympäristökorvausta 41

42 Lisätietoa saatavissa tuet ja palvelut koulutukset, viljelijätukihakukoulutus kevät 2015 viljelijätukihakukoulutus hallinnolle, kevät 2015 Hakuopas julkaistaan ympäristökorvauksen sitoumusehdot Lomakkeet julkaistaan

Ympäristösitoumus 2015

Ympäristösitoumus 2015 Ympäristösitoumus 2015 Viljelijätukihakukoulutus kevät 2015 Tiedot ovat koulutuspäivän tilanteen mukaisia Esityksen sisältö Sitoumusala ja sen muutokset Sitoutuminen ja lohkokohtainen korvaus Toimenpiteiden

Lisätiedot

Ympäristökorvaukset 2015

Ympäristökorvaukset 2015 Ympäristökorvaukset 2015 Ei-tuotannolliset investoinnit Ympäristösitoumus 2015 Muutoksia aiempaan: yläikäraja poistuu ei kotieläintilan määritelmää lohkokohtaisten toimenpiteiden mukainen maksu erityistukisopimus-toimenpiteitä

Lisätiedot

Ympäristökorvaus Nitraattiasetus. 16.12.2014 Airi Kulmala MTK

Ympäristökorvaus Nitraattiasetus. 16.12.2014 Airi Kulmala MTK Ympäristökorvaus Nitraattiasetus Airi Kulmala MTK Huomio - Esitys perustuu tällä hetkellä käytössä oleviin luonnoksiin yms. - Yksityiskohdat annettavissa asetuksissa Muutokset mahdollisia Tärkeää osallistua

Lisätiedot

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015 Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Korvauskelpoiset alat 2015 Lohkot, jotka tukikelpoisia v. 2014 Tukikelpoisuuden menettäneet lohkot (maksettu ymp.tuki

Lisätiedot

LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET

LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET Paimiosali 17.2.2016 Taina 1 17.2.2016 Lietelannan sijoittaminen peltoon: Lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpidettä voit toteuttaa sitoumukseen kuuluvalla lohkolla tai

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Mikä muuttuu? Tukijärjestelmien uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

VALKUAIS- JA PALKOKASVIT

VALKUAIS- JA PALKOKASVIT VALKUAIS- JA PALKOKASVIT Uudistuneessa tukijärjestelmässä 13.3.2015 Sisältö Valkuaiskasvipalkkio Viherryttämisvaatimukset Palkokasvit eräissä ympäristökorvauksen toimenpiteissä Suorat tuet Nuorten tuki

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos

Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos Juha Lappalainen 29.11.2013 Ohjelma on vasta luonnos Ohjelman lopullinen rahoitus, sisältö ja korvaustasot ovat vielä auki Valvontaan liittyviä asioita ei ole

Lisätiedot

Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa. Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus

Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa. Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristön hoitoa edistävät toimenpiteet ohjelmassa Koulutus ja tiedonvälitys Luonnonmukainen tuotanto Yhteistyö Neuvonta

Lisätiedot

Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille.

Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille. Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille. Edellyttää: Lohkokirjanpito, vuosittaiset viljely, ym. toimet lohkolla (esim. kalkitus,kylvöt, lann.sato) Viljavuustutkimus,

Lisätiedot

Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015

Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015 Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015 Kaikki voimassa olevat ympäristötuen sitoumukset lakkaavat tai raukeavat tänä keväänä, ja viljelijä voi halutessaan liittyä uuteen järjestelmään.

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2016

Ympäristökorvaus 2016 Ympäristökorvaus 2016 Tampere 15.3.2016 Markku Kuoppa-aho Esityksen sisältö Ympäristökorvauksen muutokset Muutosten vaikutus Uudet paperiasiat ympäristökorvauksessa Ohjelmamuutokset Ohjelmamuutos hyväksytty

Lisätiedot

Ympäristökorvaus. Ohjelmakausi 2014 2020

Ympäristökorvaus. Ohjelmakausi 2014 2020 Ympäristökorvaus Ohjelmakausi 2014 2020 Keski-Suomen ELY-keskus Merja Lehtinen p.0294 024570 Timo Iivonen p. 0295 024546 18.3.2015 1.4.2015 1 Sitoumuksen yleiset edellytykset Aktiiviviljelijä Vähintään

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA Luomuasiantuntija Reijo Käki 1 YMPÄRISTÖKORVAUS Vanha järjestelmä loppuu ja kaikki siirtyvät uuteen järjestelmään 2015. Uusi ympäristökorvaus poikkeaa monelta

Lisätiedot

Maatalouden vesienhoito Etelä- Savossa. Suomen esitys uudelle ohjelmakaudelle 2014 2020 (lopullinen päätös puuttuu)

Maatalouden vesienhoito Etelä- Savossa. Suomen esitys uudelle ohjelmakaudelle 2014 2020 (lopullinen päätös puuttuu) Maatalouden vesienhoito Etelä- Savossa Suomen esitys uudelle ohjelmakaudelle 2014 2020 (lopullinen päätös puuttuu) Täydentävien ehtojen vaatimukset Koskevat kaikkia maataloustuen hakijoita Vesistön ja

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKORVAUS. Ympäristösitoumus Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit 4.4.2015

YMPÄRISTÖKORVAUS. Ympäristösitoumus Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit 4.4.2015 4.4.2015 1 YMPÄRISTÖKORVAUS Ympäristösitoumus Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit 4.4.2015 4.4.2015 2 YMPÄRISTÖSITOUMUS Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet 4.4.2015 3

Lisätiedot

Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020. Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala

Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020. Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020 Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala EU:n kokonaan rahoittamat suorat tuet Päättyvä järjestelmä Tuleva järjestelmä 2015-2020 Tuotantosidonnaiset tuet (20-18%)

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

Kaikki oikein mitä ilmoitat. MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan

Kaikki oikein mitä ilmoitat. MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan Kaikki oikein mitä ilmoitat MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan Hakuprosessin top 7 Ympäristökorvaus Tukioikeuden hallinnointi Pysyvät nurmet Vipupalvelu Vipuneuvoja Lohkokohtainen kirjanpito Valvonta

Lisätiedot

Ympäristösitoumus. Tukiehtoihin muutoksia 2016 Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet

Ympäristösitoumus. Tukiehtoihin muutoksia 2016 Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Ympäristösitoumus Tukiehtoihin muutoksia 2016 Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 20.4.2016 Pauli Pethman Haikula

Lisätiedot

Tilakohtaisia esimerkkejä

Tilakohtaisia esimerkkejä 02.04.2015 Tilakohtaisia esimerkkejä Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/ Mikä muuttuu 2015 -hanke Ympäristökorvausjärjestelmä Täydentävät ehdot, maatalousmaan

Lisätiedot

Viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelmat ja viljelymaan laatutesti. MTK:n tuki-infot 7.4.2015 Suonenjoki Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija

Viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelmat ja viljelymaan laatutesti. MTK:n tuki-infot 7.4.2015 Suonenjoki Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija Viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelmat ja viljelymaan laatutesti MTK:n tuki-infot 7.4.2015 Suonenjoki Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija Ympäristösitoumuksen tilakohtainen toimenpide Ravinteiden

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 YMPÄRISTÖSITOUMUKSET. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Johanna Helkimo,

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 YMPÄRISTÖSITOUMUKSET. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Johanna Helkimo, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 YMPÄRISTÖSITOUMUKSET Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Johanna Helkimo, 17.04.2015 Geenipankkisäilytyksen toimenpiteet Ympäristökorvaukset ja perustason

Lisätiedot

Kooste lohkokohtaisista toimenpiteistä ympäristökorvauksessa

Kooste lohkokohtaisista toimenpiteistä ympäristökorvauksessa Kooste lohkokohtaisista toimenpiteistä ympäristökorvauksessa Yhteistä kaikille toimenpiteille: Voidaan toteuttaa ja saada korvausta ainoastaan korvauskelpoisilla pelloilla Lietelannan sijoittaminen 40

Lisätiedot

Maisa-hankkeen loppuseminaari Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maisa-hankkeen loppuseminaari Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maisa-hankkeen loppuseminaari Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto MMM/Sini Wallenius Maaliskuu 2014 Maaseutuohjelman tavoitteet 1. Osaaminen, tiedonvälitys,

Lisätiedot

Ympäristösitoumus. Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet

Ympäristösitoumus. Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet Ympäristösitoumus Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet 19.2.2016 P Pethman/Haikula Oy 1 Taakse jäänyttä elämää

Lisätiedot

Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumusten päättyminen

Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumusten päättyminen YMPÄRISTÖKORVAUS: Ympäristösitoumus Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumusten päättyminen Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumuksista suurin osa päättyy normaalisti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKORVAUS 2015 C-alue

YMPÄRISTÖKORVAUS 2015 C-alue YMPÄRISTÖKORVAUS 2015 C-alue PÄIVI LAASANEN LAUKAAN YTA Uusia asioita 65 vuoden yläikäraja poistuu Sadonkorjuuvaatimus poistuu, mutta markkinakelpoinen kasvusto on oltava Tilatyypin jako kotieläin/kasvinviljely

Lisätiedot

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Tukitasoarviot C2- alueelta. Nurmen monet nimet Viljelysuunnitelmassa nurmet voivat olla mm.: säilörehunurmia, laidunta, kuivaheinää, siemen

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 22.3.2015 P Pethman Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 22.3.2015 P Pethman Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 22.3.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

Sitoumukseen voidaan suoraan sisällyttää sitoutuneelta tulevaa alaa.

Sitoumukseen voidaan suoraan sisällyttää sitoutuneelta tulevaa alaa. 1 (29) YMPÄRISTÖSITOUMUKSET Työpaja 3: Ympäristösitoumukset Merkittäviä muutoksia verrattuna aiempaan ympäristötukeen - sitoumuksen hakijan yläikäraja poistuu - ei kotieläintilan määritelmää - tilatason

Lisätiedot

Tukiuudistus 2015 2020

Tukiuudistus 2015 2020 Tukiuudistus 2015 2020 Miten ohjelma lähti käyntiin? Mitä on otettava huomioon? MTK Pohjois-Savo 4.6.2015 Jari Kajan Tämän hetken ajatukset, top 3 Tukiehdot Täydentävät ehdot Oman talouden hallinta Tiedon

Lisätiedot

1. Onko ruokohelpi hyväksyttävä korvauskelpoinen kasvi suojavyöhykelohkolla, koska se on ominaisuudeltaan pysyvä kasvi?

1. Onko ruokohelpi hyväksyttävä korvauskelpoinen kasvi suojavyöhykelohkolla, koska se on ominaisuudeltaan pysyvä kasvi? KYSYMYKSIÄ VILJELIJÄKOULUTUKSISTA AIHEALUEITTAIN Ympäristökorvaus: 1. Onko ruokohelpi hyväksyttävä korvauskelpoinen kasvi suojavyöhykelohkolla, koska se on ominaisuudeltaan pysyvä kasvi? Vastaus: Ruokohelpi

Lisätiedot

Ympäristösitoumus. Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet

Ympäristösitoumus. Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet Ympäristösitoumus Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet 26.12.2015 P Pethman/Haikula Oy 1 Taakse jäänyttä elämää

Lisätiedot

Puutarhatiloilla huomioitavat

Puutarhatiloilla huomioitavat Puutarhatiloilla huomioitavat EU-tukiasiat ohjelmakaudella 2015-2020 Lähde: Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto Materiaali perustuu 23.3. 2015 tilanteeseen, varmista tietojen

Lisätiedot

MUISTILISTA YMPÄRISTÖKORVAUKSEEN SITOUTUNEELLE

MUISTILISTA YMPÄRISTÖKORVAUKSEEN SITOUTUNEELLE 1 (5) MUISTILISTA YMPÄRISTÖKORVAUKSEEN SITOUTUNEELLE Maa-analyysi ja ojastokartta kuntaan viimeistään 30.9.2015 Jos olet sitoutunut valumavesien hallinta- tai monivuotiset ympäristönurmet -toimenpiteeseen,

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2015-2020. Kaakkois-Suomen Tuki-info hanke

Ohjelmakausi 2015-2020. Kaakkois-Suomen Tuki-info hanke Ohjelmakausi 2015-2020 Kaakkois-Suomen Tuki-info hanke Tukialueuudistus ja tukioikeudet Suorat peltoalaperusteiset tuet Perustuki Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio Aktiiviviljelijän

Lisätiedot

1 (30) VILJELIJÄTUKIHAKUKOULUTUS 21.10.2014 YMPÄRISTÖSITOUMUKSET. Työpaja 3: Ympäristösitoumukset

1 (30) VILJELIJÄTUKIHAKUKOULUTUS 21.10.2014 YMPÄRISTÖSITOUMUKSET. Työpaja 3: Ympäristösitoumukset 1 (30) YMPÄRISTÖSITOUMUKSET Työpaja 3: Ympäristösitoumukset Ympäristösitoumukseen tulleet muutokset 15.12 mennessä: - Huomioi, että alkuperäiseen materiaaliin tässä lueteltuja muutoksia ei ole korjattu.

Lisätiedot

Kaksi erillistä opasta

Kaksi erillistä opasta Yleistä Sähköinen Hakuopas 2016 julkaistu www.mavi.fi sivulla Hakuoppaita ei paineta Yhteenveto maatilan tiedoista huhtikuun ½ välissä tiloille Liitteenä päätös ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinnistä

Lisätiedot

Kolme tavoitetta. Kohdentaminen Tehostaminen Yksinkertaistaminen

Kolme tavoitetta. Kohdentaminen Tehostaminen Yksinkertaistaminen Kolme tavoitetta Kohdentaminen Tehostaminen Yksinkertaistaminen YRITYS JA HANKETUET: - lannan tuotteistaminen lannoitevalmisteeksi - geenivarojen hyödyntämisen tuotteistaminen - paikalliset ympäristöja

Lisätiedot

Ympäristökorvauksen mahdollisuudet maitotilalla. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Ympäristökorvauksen mahdollisuudet maitotilalla. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Ympäristökorvauksen mahdollisuudet maitotilalla Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Ympäristökorvauksen valinnat maitotilalla Paljon ehtoja, mutta myös joustavuutta Toimenpiteiden valinnan avulla ja

Lisätiedot

HUOM! VASTAUKSET 18.3.2015 TILANTEEN MUKAAN!!!!! (Asetukset vielä luonnosvaiheessa)

HUOM! VASTAUKSET 18.3.2015 TILANTEEN MUKAAN!!!!! (Asetukset vielä luonnosvaiheessa) yhteistyössä: HUOM! VASTAUKSET 18.3.2015 TILANTEEN MUKAAN!!!!! (Asetukset vielä luonnosvaiheessa) YMPÄRISTÖKORVAUS: Ympäristösitoumus Niittykasvien siemenviljely meneekö monimuotoisuuspellon alle? Vastaus:

Lisätiedot

Viherryttämistuki 22.3.2015. Yhteistyössä:

Viherryttämistuki 22.3.2015. Yhteistyössä: Viherryttämistuki Viherryttämistuki Kaksi tukialuetta ja tukitasoa: AB ja C Maatilan sijainti ratkaistaan talouskeskuksen mukaan, tai jos talouskeskusta ei ole, sen mukaan kummalla alueella pääosa pelloista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 235/2015 Valtioneuvoston asetus. ympäristökorvauksesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 235/2015 Valtioneuvoston asetus. ympäristökorvauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 235/2015 Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Tervetuloa. ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivään 29.2.2016! Materiaali perustuu julkaisuhetken tietoihin 1 1.3.2016

Tervetuloa. ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivään 29.2.2016! Materiaali perustuu julkaisuhetken tietoihin 1 1.3.2016 Tervetuloa ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivään 29.2.2016! 1 1.3.2016 Maaseutuohjelman toimenpiteet, joilla voidaan edistää ympäristöasioita Koulutus ja tiedonvälitys Ympäristöosaamisen kehittäminen

Lisätiedot

MAATILOJEN NEUVONTAJÄRJESTELMÄ. Maatilan ympäristösuunnitelma. Ohje neuvojalle

MAATILOJEN NEUVONTAJÄRJESTELMÄ. Maatilan ympäristösuunnitelma. Ohje neuvojalle MAATILOJEN NEUVONTAJÄRJESTELMÄ Maatilan ympäristösuunnitelma Ohje neuvojalle 1. Johdanto Tässä maatilojen neuvontajärjestelmän ympäristösuunnitelmaohjeistuksessa on esitetty tiivistetyssä muodossa ohjeita

Lisätiedot

Eu-tuki-infot 2015. Kysymyksiä vailla vastausta: VIHERRYTTÄMISTÄ KOSKEVAT KYSYMYKSET

Eu-tuki-infot 2015. Kysymyksiä vailla vastausta: VIHERRYTTÄMISTÄ KOSKEVAT KYSYMYKSET Eu-tuki-infot 2015 Kysymyksiä vailla vastausta: VIHERRYTTÄMISTÄ KOSKEVAT KYSYMYKSET - Jos kylvää lohkolle 50 % viljaa ja loput nurmea, voidaanko kasvusto katsoa tuoreviljakasvustoksi? - Asiaa on pohdittu

Lisätiedot

Käytännön esimerkkejä maatalouden vesistökuormituksen vähentämisestä. Saarijärvi 19.3. 2014 Markku Puustinen Syke, Vesikeskus

Käytännön esimerkkejä maatalouden vesistökuormituksen vähentämisestä. Saarijärvi 19.3. 2014 Markku Puustinen Syke, Vesikeskus Käytännön esimerkkejä maatalouden vesistökuormituksen vähentämisestä Saarijärvi 19.3. 2014 Markku Puustinen Syke, Vesikeskus 19.3.2014 Sisältö Ravinnekuormituksesta Maatalouden ympäristötoimenpiteistä

Lisätiedot

Ympäristöinfo, kevät 2013. Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu missä mennään?

Ympäristöinfo, kevät 2013. Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu missä mennään? Ympäristöinfo, kevät 2013 Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu missä mennään? Ympäristötuki 2014 - Mitä on esitetty ympäristötuen vaikuttavuuden lisäämiseksi? Vuonna 2014 alkavista uusista maatalouden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 luonnos 11.5.2015 Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSOPIMUKSET JA EI-TUOTANNOLLISET INVESTOINTIKORVAUKSET

YMPÄRISTÖSOPIMUKSET JA EI-TUOTANNOLLISET INVESTOINTIKORVAUKSET YMPÄRISTÖSOPIMUKSET JA EI-TUOTANNOLLISET INVESTOINTIKORVAUKSET Ohjelmakausi 2014 2020 Ympäristökorvaukset ja perustason vaatimukset Perustaso: Täydentävät ehdot (=lakisääteiset hoitovaatimukset ja hyvän

Lisätiedot

Luomuinfot Siikajoki, Jääli, Piippola

Luomuinfot Siikajoki, Jääli, Piippola Luomuinfot Siikajoki, Jääli, Piippola Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija p. 0400 138733 anna-leena.vierimaa@proagria.fi ProAgria Oulu/YmpäristöAgro II Luomutuotantoon siirtymisen Tilakohtainen

Lisätiedot

Luonnonmukaisen. tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020. Tiedot ovat 24.3.2015 tilanteen mukaisia.

Luonnonmukaisen. tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020. Tiedot ovat 24.3.2015 tilanteen mukaisia. Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020 25.3.2015 Yleistä luomukorvauksesta 5-vuotinen sitoumuskausi, alkaa 1.5. (vuoden jatkot) Ei vaadi ympäristökorvaussitoumusta taustalle Lohkon tukikelpoisuus

Lisätiedot

Viljelijätukikoulutus 2015

Viljelijätukikoulutus 2015 Viljelijätukikoulutus 2015 Peruslohkojen korvauskelpoisuus Ympäristösitoumus Luonnonhaittakorvaukset Kansalliset peltotuet Täydentävät ehdot Luonnonmukainen tuotanto Ympäristösopimukset ja Ei-tuotannolliset

Lisätiedot

Kansalliset peltotuet. Tuki-info 2015

Kansalliset peltotuet. Tuki-info 2015 Kansalliset peltotuet Tuki-info 2015 Kansalliset peltotuet Kansallisia peltotukia maksetaan vain C- alueella Yläikärajaa ei ole, vähimmäispinta-ala on viisi hehtaaria (puutarhatila yksi hehtaari) ja peltojen

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020

Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020 Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020 02.04.2015 Materiaalin tekohetkellä lainsäädäntöä ei ole hyväksytty muutokset mahdollisia Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 327/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. ympäristökorvauksesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 327/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. ympäristökorvauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 327/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. 1.4.2015 Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. 1.4.2015 Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien laitumien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2. Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012 Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.2012 Käsiteltävät asiat Muutokset vuodelle 2012 Ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus

Lisätiedot

luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x

luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x 1 luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista

Lisätiedot

Luonnonmukaiset valtaojat. Luonnonmukaisen peruskuivatustoiminnan kehittäminen Syke 29.1. 2014 Markku Puustinen

Luonnonmukaiset valtaojat. Luonnonmukaisen peruskuivatustoiminnan kehittäminen Syke 29.1. 2014 Markku Puustinen Luonnonmukaiset valtaojat Luonnonmukaisen peruskuivatustoiminnan kehittäminen Syke 29.1. 2014 Markku Puustinen Kuva: Metsästäjä 3 / 2009 Toteutus Peruskuivatuksesta Jo 1930-luvulla peltoala pääosin kuivatuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista maatalouspolitiikan rintamalta

Ajankohtaista maatalouspolitiikan rintamalta Ajankohtaista maatalouspolitiikan rintamalta Suomen Siipikarjaliiton seminaari Minna-Mari Kaila 25.3.2015 Kevät 2015 tukijärjestelmät muuttuvat, ehdot lisääntyvät EU:n kokonaan rahoittamat suorat tuet

Lisätiedot

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1 Luomutukiinfo 2015 Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015 Luomutuki-info 9.4.2015 1 Sisältö Luomusopimuksesta sitoumukseen Ympäristökorvaussitoumus Sitoumukset yhdessä Ympäristösopimukset Hakeminen

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmän hyödyntäminen

Ympäristökorvausjärjestelmän hyödyntäminen Ympäristökorvausjärjestelmän hyödyntäminen Vihreästä kasvipeitteisyydestä hyötyä viljelijälle ja ympäristölle Kari Koppelmäki 7-9.10.2014 Ympäristökorvausjärjestelmä kasvinviljelytilan näkökulmasta Ravinteiden

Lisätiedot

Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012

Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012 Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012 Jari Tikkanen ProAgria Keski-Pohjanmaa 1 Ympäristötuen rakenne Täydentävät ehdot Vähimmäisvaatimukset (lannoitus ja kasvinsuojelu) kaikille pakolliset, ei korvausta

Lisätiedot

Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit Luonnonmukainen tuotanto Neuvo 2020. Sivu 1

Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit Luonnonmukainen tuotanto Neuvo 2020. Sivu 1 Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit Luonnonmukainen tuotanto Neuvo 2020 Sivu 1 Ympäristösopimukset 1/3 Ympäristösopimus - Erillisen suunnitelman vaativat Kosteikkojen hoito Maatalousluonnon

Lisätiedot

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Materiaali perustuu 21.10.2014 Mavin aineistoon Perustuki Tilatuesta perustukeen 2015 alkaen 2 tukialuetta AB ja C AB tasaosan arvo 113 e/ha (arvio) Pelto, pysyvä

Lisätiedot

Tukihaku, maksatukset Ympäristökorvaus 2015-2020. Tilanne 18.3.2016 Jari Kajan MTK Pohjois-Savo

Tukihaku, maksatukset Ympäristökorvaus 2015-2020. Tilanne 18.3.2016 Jari Kajan MTK Pohjois-Savo Tukihaku, maksatukset Ympäristökorvaus 2015-2020 Tilanne 18.3.2016 Jari Kajan MTK Pohjois-Savo Ohjelmakausi alkoi Tehtävät ovat vielä jokaiselle uusia - Perustuki (=tilatuki) 1. erä (80 %) - Viherryttämistuki

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON ESITE / 2015. ellon käytön vaihtoehtoja

MAASEUTUVERKOSTON ESITE / 2015. ellon käytön vaihtoehtoja MAASEUTUVERKOSTON ESITE / 2015 P ellon käytön vaihtoehtoja 2 3 SISÄLLYS: YMPÄRISTÖKORVAUKSEN KOHDENTAMISALUEET -KARTTA VILJELIJÄ VALINTOJEN EDESSÄ Ympäristökorvaus koskee koko maata. Valumavesien hallintaa

Lisätiedot

Tukihaku 2015. Juha Lappalainen

Tukihaku 2015. Juha Lappalainen Tukihaku 2015 Juha Lappalainen Yksikkötuki vuonna 2015 e/yks Yksikkötuki vuonna 2014 e/yks Muutos vuodesta 2014 e/yks Tukiyksikkö Tukimenekki yhteensä 2013 milj. e Arvioitu tuki yhteensä 2014 milj. e Arvioitu

Lisätiedot

Valittavissa paras vaihtoehto peltojen käytölle 25.5.2015

Valittavissa paras vaihtoehto peltojen käytölle 25.5.2015 Valittavissa paras vaihtoehto peltojen käytölle 25.5.2015 Peltomaa on viljelijän tärkein pääoma, ja siitä kannattaa pitää huolta. Ympäristökorvausjärjestelmä kannustaa lisäämään peltojen talviaikaista

Lisätiedot

TUKIUUDISTUS KANA- TILOJEN NÄKÖKULMASTA

TUKIUUDISTUS KANA- TILOJEN NÄKÖKULMASTA TUKIUUDISTUS KANA- TILOJEN NÄKÖKULMASTA Anna Setälä 11.2.2015 Tukiohjelmien uudistus CAP-reformi = EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus Tukierojen tasoittaminen eniten ja vähiten tukea saavien välillä

Lisätiedot

Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu ja happamat sulfaattimaat

Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu ja happamat sulfaattimaat Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu ja happamat sulfaattimaat Jaana Rintala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Tietoa ja menetelmiä alunamaiden hallintaan HaKu-hankkeen loppuseminaari Raahe 11.12.2012

Lisätiedot

Pientareet Suojakaistat Suojavyöhykkeet

Pientareet Suojakaistat Suojavyöhykkeet Pientareet Suojakaistat Suojavyöhykkeet Tämä kuvasarja erilaisista pientareista, suojakaistoista ja -vyöhykkeistä on koottu viljelijöiden toivomuksesta. Peltolohkoilla tarvittavista maataloustukien vaatimusten

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmän hyödyntäminen

Ympäristökorvausjärjestelmän hyödyntäminen Ympäristökorvausjärjestelmän hyödyntäminen Vihreästä kasvipeitteisyydestä hyötyä viljelijälle ja ympäristölle Kari Koppelmäki 7-9.10.2014 Ympäristökorvausjärjestelmä kasvinviljelytilan näkökulmasta Ravinteiden

Lisätiedot

Luonnonhaittakorvaus

Luonnonhaittakorvaus Luonnonhaittakorvaus Uutta 2015 Ei enää yläikärajaa (65 v), alaikäraja 18 Yksivuotinen korvaus (ei sitoumusta) Tilakohtaisia rajoitteita kesantoalalle ja maksumäärälle Kotieläinkorotuksen eläintiheysraja

Lisätiedot

Ympäristötuet ja niiden toimeenpano - lannoitus vuonna 2008. Ympäristötukien mahdollisuudet, Tampere 1.4.2008

Ympäristötuet ja niiden toimeenpano - lannoitus vuonna 2008. Ympäristötukien mahdollisuudet, Tampere 1.4.2008 Ympäristötuet ja niiden toimeenpano - lannoitus vuonna 2008 Ympäristötukien mahdollisuudet, Tampere 1.4.2008 Uuden sitoumuksen piirissä oleva viljelijä: Peruslannoituksesta viljavuustutkimuksen mukaiseen

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuki. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma vuosille 2007-2013

Maatalouden ympäristötuki. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma vuosille 2007-2013 Maatalouden ympäristötuki Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma vuosille 2007-2013 Muutokset Muutettu kalvon 21 muistiinpanoja Maatalouden ympäristötuki Sisällys: Yleistä maatalouden ympäristötuesta

Lisätiedot

Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020. Tammikuu 2015

Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020. Tammikuu 2015 Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020 Tammikuu 2015 1 Maatalouspolitiikan tavoitteista ja keinoista Kansallisen maatalouspolitiikan ydintehtävä: maatalous on kotimaisen elintarviketalouden

Lisätiedot

Maatalouden ravinteet kiertoon. Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström Eduskunnan ympäristövaliokunta 13.10.2015

Maatalouden ravinteet kiertoon. Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström Eduskunnan ympäristövaliokunta 13.10.2015 Maatalouden ravinteet kiertoon Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström Eduskunnan ympäristövaliokunta 13.10.2015 Sivu 1 12.10.2015 Sivu 2 12.10.2015 Ympäristön hoitoa edistäviä toimenpiteitä ohjelmassa

Lisätiedot

Ympäristö-ilmastokorvaukset ja luonnonmukainen tuotanto Maaseudun kehittämisohjelmassa ohjelmakaudella 2014 2020

Ympäristö-ilmastokorvaukset ja luonnonmukainen tuotanto Maaseudun kehittämisohjelmassa ohjelmakaudella 2014 2020 Ympäristö-ilmastokorvaukset ja luonnonmukainen tuotanto Maaseudun kehittämisohjelmassa ohjelmakaudella 2014 2020 Ympäristökorvauksen valmisteluryhmän alustava ehdotus toimenpiteiksi 12.2.2013, koosteluonnos

Lisätiedot

Kokemuksia aluskasvien käytöstä Raha-hankkeen tiloilta

Kokemuksia aluskasvien käytöstä Raha-hankkeen tiloilta Kokemuksia aluskasvien käytöstä Raha-hankkeen tiloilta Alus- ja kerääjäkasveilla ravinteet talteen Kari Koppelmäki 11.11.2014 Miksi? USGS/NASA Landsat program 3 Kokemuksia typen huuhtoutumisesta 640 kg

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus on korvausta luonnonmukaisen tuotantotavan noudattamisesta aiheutuvista kuluista ja tulonmenetyksistä.

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus on korvausta luonnonmukaisen tuotantotavan noudattamisesta aiheutuvista kuluista ja tulonmenetyksistä. VILJELIJÄTUKIHAKUKOULUTUS 1 (7) Kevät 2015 LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS 2015- Luonnonmukaisen tuotannon korvaus on korvausta luonnonmukaisen tuotantotavan noudattamisesta aiheutuvista kuluista ja

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Tilanne 31.12.2011 kpl ha / ey Maksetut sopimukset, luonnonmukainen tuotanto 401 15635,47 2 673 929 perinnebiotooppien hoito 128 775,03 320 643 alkuperäisrotujen

Lisätiedot

Tämä koulutusaineisto on tarkoitettu ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivää ja itsenäisesti suoritettavaa verkkotenttiä varten

Tämä koulutusaineisto on tarkoitettu ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivää ja itsenäisesti suoritettavaa verkkotenttiä varten Tämä koulutusaineisto on tarkoitettu ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivää ja itsenäisesti suoritettavaa verkkotenttiä varten (Päivitetty 7.3.2016, muutokset näkyvät punaisella) (Ravinteiden tasapainoisen

Lisätiedot

Luonnonhoitopellot. Luonnonhoitopellot. Monivuotiset nurmipeitteiset luonnonhoitopellot Riistapellot Maisemapellot Niittykasvien luonnonhoitopellot

Luonnonhoitopellot. Luonnonhoitopellot. Monivuotiset nurmipeitteiset luonnonhoitopellot Riistapellot Maisemapellot Niittykasvien luonnonhoitopellot Luonnonhoitopellot Luonnonhoitopellot Monivuotiset nurmipeitteiset luonnonhoitopellot Riistapellot Maisemapellot Niittykasvien luonnonhoitopellot LHPeltojen tuet Hoidettua viljelemätöntä peltoa(lhp+kesannot)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 236/2015 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötukijärjestelmä 2007 23.3.2007 OSA II. Markku Mäkelä AGROTAITO Oy

Maatalouden ympäristötukijärjestelmä 2007 23.3.2007 OSA II. Markku Mäkelä AGROTAITO Oy Maatalouden ympäristötukijärjestelmä 2007 23.3.2007 OSA II Markku Mäkelä AGROTAITO Oy Lisätoimenpiteet koko maassa Vähennetty lannoitus Typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveilla Ravinnetaseet Peltojen

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT EHDOT. Muutokset vuodelle 2016 & kertaus vuoden 2015 lopulla tulleisiin muutoksiin

TÄYDENTÄVÄT EHDOT. Muutokset vuodelle 2016 & kertaus vuoden 2015 lopulla tulleisiin muutoksiin TÄYDENTÄVÄT EHDOT Muutokset vuodelle 2016 & kertaus vuoden 2015 lopulla tulleisiin muutoksiin 25.2. videoneuvottelukoulutus 15.3. Tampere 22.3. Helsinki Nitraattiasetus 1250/2014 - muutos 1261/2015 - Täydentäviä

Lisätiedot

Pysyvä nurmi. Perustuu 12.3.2015 valmistelutilanteeseen. Juha Lappalainen

Pysyvä nurmi. Perustuu 12.3.2015 valmistelutilanteeseen. Juha Lappalainen Pysyvä nurmi Perustuu 12.3.2015 valmistelutilanteeseen Juha Lappalainen Pysyvät nurmet Pelto tarkoittaa kasvien tuotantoa varten viljeltyä maata ja kesannoitua maata tai maata, joka säilytetään maatalouden

Lisätiedot

Peruslohkomuutokset & kasvulohkojen jakaminen Viljelijätukihakukoulutus 2015

Peruslohkomuutokset & kasvulohkojen jakaminen Viljelijätukihakukoulutus 2015 1 Peruslohkomuutokset & kasvulohkojen jakaminen Viljelijätukihakukoulutus 2015 Maaseutuvirasto / Tietohallinto-osasto 2 Vipu-palvelun kartat 3 Peruslohkomuutokset Peruslohkomuutokset Jako Yhdistäminen

Lisätiedot

Viljelysuunnittelu. MTK:n tuki-infot Kevät 2015 Luomutilat

Viljelysuunnittelu. MTK:n tuki-infot Kevät 2015 Luomutilat Viljelysuunnittelu MTK:n tuki-infot Kevät 2015 Luomutilat Viljelysuunnittelu Rehuntarve eläimille? Tuotteiden markkinat? myyntikasvivaatimus, rehuntuotantosopimukset Palkokasvivaatimus, kierron / sitoumuksen

Lisätiedot

Perustuki Tilatukioikeudet Viherryttäminen Viljelyn monipuolistaminen Pysyvät nurmet Nuoret viljelijät Peltokasvipalkkio.

Perustuki Tilatukioikeudet Viherryttäminen Viljelyn monipuolistaminen Pysyvät nurmet Nuoret viljelijät Peltokasvipalkkio. Perustuki Tilatukioikeudet Viherryttäminen Viljelyn monipuolistaminen Pysyvät nurmet Nuoret viljelijät Peltokasvipalkkio 1 Aila Rekola Maksatus sidottu tukioikeuksiin Tilatuesta perustukeen Entinen tilatuki

Lisätiedot

RaHa-hanke. Kerääjäkasvin avulla kasvipeitteisyyttä ja ravinteet talteen. Luomupäivä 14.11.2012 Tampere

RaHa-hanke. Kerääjäkasvin avulla kasvipeitteisyyttä ja ravinteet talteen. Luomupäivä 14.11.2012 Tampere RaHa-hanke Kerääjäkasvin avulla kasvipeitteisyyttä ja ravinteet talteen Luomupäivä 14.11.2012 Tampere 13.11.2012 RaHa-hanke Tavoitteena edistää vesiensuojelun ja ympäristön kannalta kestäviä viljelymenetelmiä

Lisätiedot

Viherryttäminen, luonnonhaittakorvaus, täydentävät ehdot ja nitraattiasetus

Viherryttäminen, luonnonhaittakorvaus, täydentävät ehdot ja nitraattiasetus Viherryttäminen, luonnonhaittakorvaus, täydentävät ehdot ja nitraattiasetus Viherryttämistuki Uusi suora EU-tuki Vuosittain noin 157 milj. Kaksi tukialuetta ja tukitasoa: AB ja C Tukitaso C-alueella n.

Lisätiedot

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä ANC eli luonnonhaittakorvaus 2015 ja ympäristökorvaus 2015 komission käsittelyyn lähetetyssä maaseutuohjelmassa sekä kansallisen tukilain muutosesitys sekä tilatuki ja viherrys Suomen tiedonannon perusteella

Lisätiedot

Alus- ja kerääjäkasvit käytännön viljelyssä

Alus- ja kerääjäkasvit käytännön viljelyssä Alus- ja kerääjäkasvit käytännön viljelyssä Maatilojen ympäristöilta Hollola 11.3.2014 Kari Koppelmäki / Uudenmaan ELY-keskus RaHa-hanke Tavoitteena edistää vesiensuojelun ja ympäristön kannalta kestäviä

Lisätiedot

Viljelijätuki-infojen 2016 materiaali

Viljelijätuki-infojen 2016 materiaali Viljelijätuki-infojen 2016 materiaali Tuki-infot 2016: Materiaali perustuu 5.4.2016 tilanteeseen 22.3 klo 9 Tammela, Valkeaniemen pirtti, Valkeaniementie 1 23.3 klo 9 Hattula, Juteinitalo, Kauppatie 3,

Lisätiedot

PERUSTUKI. Työpaja 1: Perustuki VILJELIJÄTUKIHAKUKOULUTUS 1 (129) 21.10.2014. Yleistä

PERUSTUKI. Työpaja 1: Perustuki VILJELIJÄTUKIHAKUKOULUTUS 1 (129) 21.10.2014. Yleistä VILJELIJÄTUKIHAKUKOULUTUS 1 (129) 21.10.2014 PERUSTUKI Yleistä Työpaja 1: Perustuki Tässä esityksessä varmat/ päätetyt asiat on kirjoitettu normaalein kirjasimin ja epävarmat/ valmistelussa olevat asiat

Lisätiedot