Ympäristökorvaus 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristökorvaus 2015"

Transkriptio

1 Ympäristökorvaus 2015 Maarit Solla ja Markku Äijälä, V-S ELY-keskus, maatalouden valvontayksikkö 1

2 Entiset ja uudet maataloustuet 2

3 Ympäristökorvauksen säädöstilanne Komissio hyväksynyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vuosiksi Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista (1360/2014) annettu Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annettu , voimaan MMM:n asetus ympäristökorvauksesta annettu

4 Muutoksia aiempaan ympäristötukeen verrattuna aktiiviviljelijä yläikäraja poistuu (alaikäraja säilyy) ei kotieläintilan määritelmää lohkokohtaiset toimenpiteet erityistukisopimuksia sitoumuksen alle kohdentamisalueet toimenpiteiden määrää ei rajoiteta (vrt. ennen lisätoimenpiteet) ei sitoumuksen vertailualaa yhden päivän koulutusvaatimus vähimmäispinta-ala kasvaa (3 ha 5 ha, puutarhatila 0,5 ha 1 ha) sadonkorjuuvelvoite poistuu (pl. toimenpiteet, joissa sitä edellytetään) 4

5 Ympäristösitoumuksen tekeminen v Kaikki kesken olevat ympäristötukisitoumukset päätetään (muutoslauseke) voi hakea tilalle uutta 5-v ympäristökorvaussitoumusta Ei takaisinperintää päätettävistä ympäristötukisitoumuksista Vuosittainen hakuasetus määrittelee, mitä voi hakea - v voi hakea koko ympärikorvauksen sisältöä - budjettikytkentä siihen, mitä vuosittain voidaan hakea 5

6 Ympäristösitoumuksen ala Sitoumukseen voidaan sisällyttää korvauskelpoinen peltoa oleva peruslohko (tukikelpoisuus korvauskelpoisuus) Korvauskelpoisuus koskee ympäristökorvausta, luonnonhaittakorvausta ja luomukorvausta Korvauskelpoisuus yhdistetään; esim. jos tukikelpoisuus on ollut vain luonnonhaittakorvauksessa, saa korvauskelpoisuuden myös ympäristökorvauksessa Peruslohkon korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus pl. viljelemättömäksi ilmoitetut/todetut sekä maatalouskäytöstä poistettavat lohkot 6

7 Ympäristösitoumuksen ala Korvauskelpoiset lohkot vuodesta 2015 alkaen: A. Lohkot, jotka olivat tukikelpoisia LFA- ja ympäristötuessa v B. Lohkot, joilla oli LFA-, YMP- tai pohjoisten tukien tukikelpoisuus vuonna 2013 C. Tukikelpoisuutensa menettäneet lohkot: joille on maksettu maatalouden ympäristötukea tai luonnonhaittakorvausta jonakin vuosista D. Lohkot, jotka on ilmoitettu tukihakemuksessa jonakin vuosista E. Jonolohkot F. Pysyvät laitumet v mukaan (vain LHK, pellolla ja pellon ulkopuolella) G.20-vuotisten erityistukisopimusten alat, kun sopimus päättynyt Kaikilla edellä mainituilla on täytynyt olla kasvulohkoja myös v tai 2014, eikä ilmoitettu kasvi ole saanut olla viljelemätön. 7

8 Korvauskelpoista peltoa ei ole Ympäristösitoumuksen ala vuoden 2004 jälkeen raivatut alat lohkot, joita ei ole järjestelmiin ilmoitettu viljelemättömänä ilmoitetut Korvauskelpoiseen peruslohkoon voidaan lisätä vuosittain määrärahojen puitteissa enintään 0,1 ha korvauskelvotonta alaa (alkaen vuodesta 2016) Erikseen hakuasetuksella vuosittain määriteltävät korvauskelpoisuuden hakuperusteet: tilusjärjestelylohkot, yli 65-vuotiaalta tulevat lohkot, viljelemättömyyssitoumuksesta 2010 tai sen jälkeen vapautuneet lohkot. Vuoden 2015 hakuasetus annettu em. hakuperusteet käytettävissä vuonna

9 Lohkokohtaiset toimenpiteet Geenipankkisäilytyksen toimenpiteet Ympäristökorvaukset ja perustason vaatimukset Alkuperäiskasvilajikkeiden ylläpito Alkuperäiskasvien varmuuskokoelmat Alkuperäisrotujen perimän säilytys - Lietelannan sijoittaminen peltoon - Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen - Valumavesien hallinta - Ympäristönhoitonurmet - Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys - Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla - Peltoluonnon monimuotoisuus - Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu Tilakohtainen toimenpide: vuosittainen viljelysuunnitelma, 5-v viljelysuunnitelma, viljavuustutkimus, lohkokohtaiset muistiinpanot, suojakaistat (3 m) ja vapaaeht.monimuotoisuuskaistat (3 m), peltomaan laatutesti, koulutuspäivä > edellytys lohkokohtaisten toimenpiteiden valinnalle Ympäristösopimukset - Kosteikkojen hoito - Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito - Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot - Alkuperäisrotujen kasvattaminen Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset (ei korvauksen perusteena): kasvinsuojelututkinto, ruiskun testaus, lannoitustasot Perustaso (ei korvauksen perusteena): mm. Täydentävät ehdot (=lakisääteiset hoitovaatimukset ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset) ja maatalousmaan säilyttäminen 9

10 Lannoitustasot Ns. nitraattiasetus (typpi) ja lannoitevalmistelainsäädäntö (fosfori) säätävät perustason (koskee kaikkia viljelijöitä) Ympäristökorvaukseen sitoutuvalla omat lannoitustasot sitoumusehtojen taulukoista (koskee kaikkia tilan lohkoja) typpi taulukoissa multavuuden mukaan, ei maalajin fosfori määräytyy viljavuusluokan perusteella Kotieläinten lannan liukoinen typpi ja kokonaisfosfori huomioon kokonaisuudessaan levitysajankohdasta riippumatta Satotasokorjaukset käytössä Karjanlantapoikkeusta voi käyttää jos fosforilannoitukseen käytetään pelkästään kotieläinten lantaa (myös vastaanotetun lannan osalta) - voi soveltaa fosforin tasausta, mutta ei satotasokorjauksia Vanhan kauden fosforin tasaus jatkuu, jos kesken 10

11 Tilakohtainen toimenpide Ravinteiden tasapainoinen käyttö = rtk (vaatimukset koskevat tilan kaikkia lohkoja) peltoviljelykasvit 54 /korvauskelpoinen ha, puutarhakasvit 200 /korvauskelpoinen ha on edellytys lohkokohtaisten toimenpiteiden valinnalle Vaatimukset 5-vuotinen viljelysuunnitelma 1. sitoumusvuoden ( ) loppuun mennessä; palautetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle Aiesuunnitelma sitoumuskauden aikana lohkoilla viljeltävistä kasveista Suunnitelma tehdään ensimmäisenä sitoumusvuonna hallinnassa olevista korvauskelpoisista lohkoista 11

12 Tilakohtainen toimenpide Viljelysuunnitelma Tehtävä vuosittain ennen kasvukauden alkua Aiesuunnitelma, jossa esitetään suunnitellut kasvilajit ja lannoitus kasvulohkoittain Ensimmäisenä sitoumusvuonna laadittava viimeistään Säilytetään maatilalla 12

13 Viljavuustutkimus Tilakohtainen toimenpide Tehtävä viljelyksessä olevista pelloista viiden vuoden välein (analyysiväli; uusien viljavuustutkimusten tulosten on oltava käytettävissä ennen seuraavaa lannoituskertaa). Asiakirjat säilytetään maatilalla. Yli 0,5 ha:n lohkoista yksi näyte peruslohkoa kohti. Jos peruslohko on yli 5 ha, otettava yksi näyte jokaista alkavaa viittä hehtaaria kohti. Enintään 0,5 ha:n lohkoista voidaan käyttää viereisen lohkon näytettä. Yksittäiseltä, enintään 0,5 ha:n lohkolta voidaan ottaa oma näyte tai käyttää runsasmultainen, viljavuusluokka hyvä arvoa. 13

14 Tilakohtainen toimenpide Lohkokohtaiset muistiinpanot Lohkojen perustiedot sekä tiedot vuosittaisista viljelytoimenpiteistä ja sitoumuksen lohkokohtaisten toimenpiteiden edellyttämät tiedot; säilytetään maatilalla Peltomaan laatutesti Tehdään kerran sitoumuskauden aikana täyttämällä itsearviointilomake (suomi.fi/lomakkeet) kaikilta yli 0,5 ha:n suuruisilta peruslohkoilta Tehtävä kolmannen sitoumusvuoden loppuun mennessä ja palautettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 14

15 Tilakohtainen toimenpide Suojakaistat ja monimuotoisuuskaistat Vesistön varrella on oltava vähintään keskimäärin kolme metriä leveä nurmi-, heinä tai niittykasvillisuuden peittämä suojakaista Peruslohko ei rajoitu vesistöön, jos pellon ja vesistön välillä on muuta aluetta aina vähintään keskimäärin 10 metriä eikä vesi nouse tulvankaan aikana pellolle Peruslohkon muille reunoille voidaan perustaa enintään kolme metriä leveä monimuotoisuuskaista (nurmi-, heinä-, niitty-, riista- tai maisemakasvit) Koulutuspäivä/verkkotentti Osallistumalla yhteistoiminta-alueen järjestämään yhteen koulutuspäivään tai tekemällä verkkotentin Vipu-palvelussa toisen sitoumusvuoden loppuun mennessä 15

16 Lietelannan sijoittaminen peltoon 40 /ha/v Ei voi valita yhtäaikaa 16 Ravinteiden ja org. aineid. kierrättäminen 40 /ha/v Toimenpiteen valintaruutu Lohkokohtaiset toimenpiteet Valumavedet Ympäristönhoitonurmet - Säätösalaojitus 70 /ha/v; -Säätökastelu ja kuivatusvesien kierrätys 250 /ha/v - Suojavyöhyke 500 /ha/v; - Monivuotiset ympäristönurmet 50 /ha/v Perustaminen kolmena 1. sitoumusvuonna Luonnonhoitopeltonurmi 120 /ha/v Toteutettava vuosittain -Kerääjäkasvit 100 e/ha/v; -Viherlannoitusnurmi 54 /ha/v Peltoluonnon monimuotoisuus Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Saneerauskasvit 300 /ha/v; Monimuotoisuuspellot 300 /ha/v Puutarhatila/ siemenperuna -Org. katteen käyttö puutarha kasveilla ja siemenperunalla; - Vaihtoeht.kasvinsuojel puut.kasv.. Toteutettava vuosittain, ei samalle lohkolle

17 Lohkokohtaisten toimenpiteiden valinta ensimmäisenä sitoumusvuonna valitaan toimenpiteet toimenpiteitä voidaan muuttaa myöhemmin neuvonnan kautta (voi lisätä ja vaihtaa, mutta ei pelkästään luopua) lietelantatoimenpidettä sekä ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen toimenpidettä ei voi valita tilalle yhtä aikaa kaikkia valittuja toimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa joka vuosi joka vuosi toteutettavat toimenpiteet (jos valittu) - talviaikainen kasvipeitteisyys (väh. 20 %) - orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla - puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 17

18 Lohkokohtaisen toimenpiteen kohdistuminen sitoumuslohkolle Valitut toimenpiteet pohjana korvaukselle Korvaus ilmoitetun kasvin (kasvikoodi) perusteella toimenpiteen - ympäristönhoitonurmet- sisällölle - peltoluonnon monimuotoisuus- sisällölle (ei kerääjäkasvit) Korvaus kasvulohkon lisätiedon perusteella toimenpiteistä - orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla - puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu - kerääjäkasvit peltoluonnon monimuotoisuudesta 18

19 Lohkokohtaiset toimenpiteet Lietelannan sijoittaminen peltoon 40 /ha/v (+ rtk 54 /ha/v) toimenpidettä ei tarvitse toteuttaa vuosittain vähintään 20 m3/ha/vuosi lietelanta, virtsa, lietelannasta erotettu nestejae tai nestemäinen orgaaninen lannoitevalmiste levitettävä sijoittavilla tai multaavilla laitteilla (myös levityslaitteet, joihin on kytketty multain) maksua haetaan syksyllä mennessä (myös Vipu-palvelussa) alat eivät ole sidoksissa kevään kasvulohkoihin 19

20 Lohkokohtaiset toimenpiteet Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 40 /ha/v (+ rtk 54 /ha/v) toimenpidettä ei tarvitse toteuttaa vuosittain vähintään 15 m3/ha/vuosi (kuiva-ainepitoisuus väh. 20 %) toiselta tilalta vastaanotettu kuivalanta (ei oman tilan kuivalanta), lannoitevalmistelain mukaiset orgaaniset lannoitevalmisteet, maanparannusaineet ja kasvualustat maatila ei voi sekä vastaanottaa että luovuttaa kuivalantaa maksua haetaan kunnasta syksyllä mennessä (liitteenä selvitys materiaalin hankinnasta ja määrästä;luovutussopimus/maksukuitti/rahtikirja) alat eivät ole sidoksissa kevään kasvulohkoihin ei voi valita yhdessä lietelannan sijoittaminen-toimenpiteen kanssa 20

21 Lohkokohtaiset toimenpiteet Valumavesien hallinta (+ rtk 54 /ha/v) säätösalaojitus 70 /ha; säätökastelu 250 /ha; kuivatusvesien kierrätysjärjestelmä 250 /ha rakennelmien oltava valmiina, toteutettava koko sitoumuskauden ajan toteutetaan happamilla sulfaattimailla (kohdentamisalue V-S Sirppujoen valuma-alue, erillinen maanäyte), turve- ja multamailla tai entisillä erityistukisopimuslohkoilla 1. sitoumusvuonna lomakkeella 463 ilmoitetaan toimenpiteeseen kuuluvat peltoalat (myös Vipu-palvelussa) mennessä palautettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle: jäljennös salaojasuunnitelman ojastokartasta, viljavuusanalyysi, happamien sulfaattimaiden analyysitulos 21

22 Ympäristönhoitonurmet Lohkokohtaiset toimenpiteet Suojavyöhykkeet 500 /ha/v kohdentamisalue (sisältää Varsinais-Suomen), 450 /ha/v muu alue voidaan perustaa Natura-alueelle, pohjavesialueelle, vesistön/valtaojan varteen, kosteikkoon rajoittuville alueille ja tiettyjen kuntien Itämeren saaristoalueille kolmena ensimmäisenä sitoumusvuonna; ei saa perustaa pysyvän nurmen alalle. ei päällekkäin valumavesien hallinta-toimenpiteiden kanssa säilytettävä sitoumuksen loppuun saakka vanhat nurmet käyvät sellaisenaan suojavyöhykkeiksi uuden nurmikasvuston perustaminen nurmi- ja heinäkasvien siemenseoksilla, joissa enintään 20 % apiloiden siemeniä oltava yli 3 metriä leveä, voi olla koko peruslohko 22

23 Ympäristönhoitonurmet Suojavyöhykkeet Lohkokohtaiset toimenpiteet MMM:n antaman tiedotteen mukaan LUONNONHAITTAKORVAUKSEN MAKSUUN ON TULOSSA MUUTOS SUOJAVYÖHYKKEIDEN OSALTA: Kesannon, luonnonhoitopeltonurmien ja suojavyöhykkeiden yhteenlaskettu osuus maatilan korvauskelpoisesta peltoalasta voisi olla enintään 25 %. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna Kts. lhk:n maksun laskentaesimerkki hakuoppaasta kohdasta 14.1 luonnonhaittakorvauksen yleiset ehdot 23

24 Ympäristönhoitonurmet Suojavyöhykkeet Lohkokohtaiset toimenpiteet Lannoitus on sallittua vain perustamisvaiheessa vähimmäisvaatimusten mukaisesti (lhp-nurmen lannoitustaso) Hukkakauraa tai valvattia, pujoa, pelto-ohdaketta ja muita vastaavia tuulen mukana leviäviä vaikeita rikkakasveja voidaan torjua kemiallisesti tai mekaanisesti. Mahdollisesti tuhoutunut suojavyöhykekasvusto on kylvettävä uudestaan (myös talvituhot, salaojitus tai vastaava syy) heti olosuhteiden salliessa Kasvusto korjattava vuosittain pois lohkolta ja sen saa käyttää hyödyksi Voidaan laiduntaa, jos ei aiheudu eroosiota Toimenpiteistä merkinnät lohkomuistiinpanoihin 24

25 Lohkokohtaiset toimenpiteet Ympäristönhoitonurmet Monivuotiset ympäristönurmet 50 /ha/v (+ rtk 54 /ha/v) - sitoumuksen loppuun saakka ja perustaminen kolmena ensimmäisenä vuonna - hapan sulfaattimaa (V-S:ssa Sirppujoen valuma-alue, erillinen maanäyte), turve- tai multamaa (maanäytteen perusteella), pohjavesialue; ei saa perustaa pysyvän nurmen alalle - analyysitieto happamasta sulfattimaasta / viljavuustutkimustieto turvetai multamaasta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 30.9 mennessä 25

26 Lohkokohtaiset toimenpiteet Ympäristönhoitonurmet Monivuotiset ympäristönurmet viljeltävä nurmi- ja heinäkasveja sitoumuskauden loppuun asti voidaan lannoittaa ympäristösitoumuksen lannoitusrajojen mukaisesti voidaan uudistaa ainoastaan suorakylvöllä lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet mahdollisia; monivuotinen nurmi on kylvettävä tuhoutuneen nurmen tilalle heti kun se on mahdollista kasvusto korjattava vuosittain ja sen saa käyttää hyödyksi; voidaan laiduntaa 26

27 Ympäristönhoitonurmet Lohkokohtaiset toimenpiteet Luonnonhoitopeltonurmet kohdentamisalue (sisältää VarsinaisSuomen) 120 /ha/v, muu alue 100 /ha/v - kohdentamisalueella maksetaan enintään 20 % sitoumusalasta (huom! jos myös monimuotoisuuspeltoja + lhp-nurmi yhteensä enintään 20 %), muulla alueella enintään 5 % sitoumusalasta - vanha nurmi/heinä tai uuden perustaminen (max 20 % typensitojia); ei saa perustaa pysyvän nurmen alalle - säilytettävä samalla lohkolla vähintään 2 kasvukautta (päättäminen 1.9. tai alkaen, jos syyskylvöinen kasvi). Päätettäessä syyskylvöisen kasvin kylvöä varten, voidaan käyttää kasvinsuojeluaineita. - vanhan kauden lhp-nurmea voi jatkaa vuodelta 2014, mutta ei ole pakko 27

28 Ympäristönhoitonurmet Luonnonhoitopeltonurmet Lohkokohtaiset toimenpiteet - lannoitus kielletty lukuunottamatta vähäistä lannoitusta perustamisvaiheessa - niitettävä vähintään joka toinen vuosi - saa hyödyntää taloudellisesti, myös laiduntamalla - muokkaaminen sallittu ainoastaan kasvuston perustamisen ja päättämisen yhteydessä - kasvinsuojeluaineiden käyttäminen on kiellettyä kasvuston perustamisen jälkeen; kasvinsuojeluaineiden käyttö on kuitenkin sallittua päättämisen yhteydessä - lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet mahdollisia; uusi nurmi on kylvettävä tuhoutuneen nurmen tilalle heti kun se on mahdollista 28

29 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys (+ rtk 54 /ha/v) Vähimmäisala: vuosittain on oltava vähintään 20 % maatilan korvauskelpoisesta kokonaispinta-alasta kasvukauden ulkopuolella kasvipeitteisenä; ala voi muutoin vaihdella vuosittain Kohdentamisalueella (sisältää Varsinais-Suomen) kasvipeitteisyyttä voi täyttää kevennetyllä syyssänkimuokkauksella enintään 20 %:lla, muu osa kasvipeitealasta on oltava aitoa kasvipeitettä Muulla alueella koko kasvipeitteinen ala voi olla kevytmuokattua Korvaus maksetaan koko sitoumusalalle, pl. tietyt lohkot: kesannot, viherryttämistuen ekologinen ala, suojavyöhyke, monivuotiset ympäristönurmet, lhp-nurmet, viherlannoitusnurmet, monimuotoisuuspellot, monivuotisten puutarhakasvien katetut alat, voimassaolevat erityistukisopimukset: ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen, suojavyöhyke, turvepeltojen nurmiviljely; nämä täyttävät kuitenkin kasvipeitealaa 29

30 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Kevennetty syyssänkimuokkaus (V-S:ssa max 20% sitoumusalasta) viljan, öljykasvien, tattarin, siemenmausteiden, kuitupellavan ja härkäpavun sängen muokkaus muokkaus kultivaattorilla, lautasäkeellä, joustopiikkiäkeellä, lapiorullaäkeellä tai rullailmastimella yhteen kertaan ajaen 30

31 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Hyväksyttävät lohkot, jotka täyttävät aitoa kasvipeitteisyyttä Monivuotiset viljellyt nurmet, talven yli säilytettävät yksivuotiset nurmet ja ruokohelpi Monivuotiset puutarhakasvit ja kumina Viljan, öljykasvien, tattarin, siemenmausteiden ja kuitupellavan sekä härkäpavun, herneen ja lupiinin sänki ja suorakylvö sänkeen Kerääjäkasvien viljely, jos kasvusto säilytetään seuraavaan kevääseen asti Syysruis, ruisvehnä, syysvehnä, spelttivehnä ja muut syyskylvöiset viljat, syysrypsi, syysrapsi ja muut syyskylvöiset öljykasvit sekä muut syyskylvöiset kasvit ja keväällä korjattava pellava ja hamppu 31

32 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys kohdennusalue muu % osuus /ha/v /ha/v ala ilmoitetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle syksyllä mennessä (myös VIPU-palvelu) alat eivät ole sidoksissa kevään kasvulohkoihin (ei tarvitse olla sama ala) 32

33 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ESIMERKKI 100 ha:n tila V-S:ssa, jossa kaikki lohkot korvauskelpoisia Ohran sänkeä 35 ha Vehnän kevytmuokattua sänkeä 20 ha (= 20 % sitoumusalasta) Härkäpavun sänkeä 15 ha Suojavyöhykettä 5 ha Viherkesanto (ilmoitettu ekologinen ala) 6 ha Kynnettyä 19 ha kasvipeitteisyys% = 81 maksetaan 89 ha x 54 /ha =

34 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltoluonnon monimuotoisuus Kerääjäkasvit 100 /ha/v (+ rtk 54 /ha/v) - kylvettävä yksivuotisen varsinaisen viljelykasvin kylvön yhteydessä, viljan orasvaiheessa tai viljelykasvin korjuun jälkeen viimeistään 15.8 mennessä - italianraiheinä, muu nurmiheinä, apila, muu nurmipalkokasvi, öljyretikka, muokkausretiisi tai muu ristikukkainen öljykasvi tai näiden kasvien seos viljaa voi käyttää varhaisperunan ja varhaisvihannesten kerääjäkasvina - kerääjäkasvilla ei voi perustaa seuraavan vuoden kasvia - voi päättää kemiallisesti alkaen - voi muokata / kyntää alkaen 34

35 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltoluonnon monimuotoisuus Viherlannoitusnurmi (54 /ha/v) - kylvettävä keväällä tai edellisenä vuonna suojakasviin - nurmi- ja heinäkasveja, väh. 20 % typensitojakasvia - sama lohko max. 3 vuotta, huom! laskenta alkaa tänä vuonna alusta - ei voi valita luomusitoumuslohkolle jos luomusitoumustila ilmoittaa viherlannoitusnurmea, ko. alalle ei makseta ollenkaan ympäristökorvausta! - voi päättää ennen syysviljan kylvöä, muulloin päättäminen aikaisintaan 1.9. alkaen ja muokkaus sallittu alkaen - voi päättää kemiallisesti 35

36 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltoluonnon monimuotoisuus Saneerauskasvit 300 /ha/v (+ rtk 54 /ha/v) - öljyretikka, valkosinappi, samettikukka tai näiden seokset - tiloille, joilla viljelykierrossa peruna-, sokerijuurikas- tai avomaan puutarhakasveja - kylvettävä keväällä ja oltava kaksi kuukautta kylvöstä - vähäinen perustamisvaiheen lannoitus sallittua - kasvuston voi niittää tai murskata kasvukauden aikana - ei saa päättää kemiallisesti - sama kasvulohko max. 3 vuotta 36

37 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltoluonnon monimuotoisuus Monimuotoisuuspellot 300 /ha/v - riista- ja maisemakasvit: perustettava joka vuosi, jos ilmoittaa - niitty- ja lintukasvit: sama kasvusto tulee olla kaksi vuotta, kolmantena vuonna ilmoitettava lhp-nurmena tai muuna kasvina kuin niitty- ja lintukasvina. Huom! Vuoden 2014 lhpniittyä ei voi ilmoittaa v monimuotoisuuspeltona voidaan ilmoittaa lhp-nurmena - enintään 15 % korvauskelpoisesta alasta - voi olla kohdentamisalueella lhp-nurmen kanssa max. 20 % ja muulla alueella max. 15 % sitoumusalasta 37

38 Lohkokohtaiset toimenpiteet Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla 1- vuotiset 300 /ha/v ja monivuotiset 500 /ha/v (+ rtk 200 /ha/v / 54 /ha/v siemenperuna) Yksivuotisten puutarhakasvien rivit: olki, hake, ruohosilppu, biohajoava kalvo, katepaperi tai muu orgaaninen materiaali Monivuotisten puutarhakasvien rivit: olki, hake, ruoko- tai ruohosilppu, biohajoava kalvo tai muu orgaaninen materiaali, katepaperi tai leikattava nurmikate. Tai rivivälit: leikattava nurmikate tai muu org.kate. Leikattava nurmikate on perustettava 1. sitoumusvuonna. Sertifioidun siemenperunan tuotantoala kokonaan: olki Kate säilytettävä sadonkorjuuseen asti, monivuotisilla kaikki viljelyvuodet. Katettujen lohkojen ala voi vaihdella vuosittain yksi lohko vähintään 0,05 ha oltava kuitenkin vuosittain; ei voi valita samalle lohkolle puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelutoimenpidettä 38

39 Lohkokohtaiset toimenpiteet Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 500 /ha/v ryhmä 1 ja 350 /ha/v ryhmä 2 (+ rtk 200 /ha/v) - puutarhatiloille, joiden puutarhakasvialalle tai osalle siitä on olemassa vaihtoehtoinen torjuntamenetelmä - toteuttava joka vuosi yhdellä vähintään 0,05 ha:n kasvulohkolla, jolla käytettävä vähintään yhtä menetelmäryhmän toimenpidettä; ei voi valita samalle lohkolle orgaanisen katteen käyttö-toimenpidettä - menetelmäryhmä 1 monivuotisille puutarhakasveille: biologiset makroeliövalmisteet, mehiläisten levittämät mikrobiologiset kasvinsuojeluaineet, kevytrakenteiset muovilla katetut kasvutunnelit tai kausikasvihuoneet - menetelmäryhmä 2 yksivuotisille puutarhakasveille: tuhohyönteisverkot, ruiskulla levitettävät mikrobiologiset kasvinsuojeluaineet, traktorikäyttöinen liekitin tai tarkkuushara (vähintään 2 ajokertaa - ei voi valita luomutila 39

40 Lohkokohtaisen toimenpiteen muuttaminen viljelijä lopettaa puutarhakasvien viljelyn tai aloittaa niiden vuosittaisen viljelyn vähintään hehtaarin tasolle sitoumus siirretään (sukupolven vaihdos tai muu koko maatilan hallinnansiirto) luomun aloitus tai lopetus neuvonnan avulla Neuvo2020 antamalla suosituksella (sitoumuksen mukauttaminen) Ilmoitus kuntaan ko. vuoden kesäkuun 15. päivään mennessä 40

41 Viherryttäminen ja ympäristökorvaus Jos tila on vapautunut viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisesta ja ekologisen alan vaatimuksesta 75 % nurmisäännön perusteella, ympäristökorvausta ei makseta: peltojen talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä monivuotisista ympäristönurmista luonnonhoitopeltonurmista Viherryttämistuen ekologiselle alalle ei makseta ympäristökorvausta peltoluonnon monimuotoisuustoimenpiteestä Viherryttämistuen ekologiselle alalle ei makseta ympäristökorvausta peltojen talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä Viher-, sänki- ja avokesannolle (myös ekologisena alana ilmoitetut) ei makseta ympäristökorvausta 41

42 Lisätietoa saatavissa tuet ja palvelut koulutukset, viljelijätukihakukoulutus kevät 2015 viljelijätukihakukoulutus hallinnolle, kevät 2015 Hakuopas julkaistaan ympäristökorvauksen sitoumusehdot Lomakkeet julkaistaan

Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä. Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus

Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä. Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus Lannoituksen vähimmäisvaatimukset: Fosfori 325 kg/ha/5 vuotta ja puutarhataloudessa 560 kg/ha/5 vuotta Ennakointi (viljelykierto,

Lisätiedot

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015 Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Korvauskelpoiset alat 2015 Lohkot, jotka tukikelpoisia v. 2014 Tukikelpoisuuden menettäneet lohkot (maksettu ymp.tuki

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Mikä muuttuu? Tukijärjestelmien uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET

LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET Paimiosali 17.2.2016 Taina 1 17.2.2016 Lietelannan sijoittaminen peltoon: Lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpidettä voit toteuttaa sitoumukseen kuuluvalla lohkolla tai

Lisätiedot

Ympäristösitoumuksesta 2016

Ympäristösitoumuksesta 2016 Ympäristösitoumuksesta 2016 Vain Mavin julkaisut ovat virallisia lähteitä Anne Soppa Satakunnan Ely-keskus 6.4. Huittinen kpl ha 3 4 Vuosi 2016 Ei uusia sitoumuksia v. 2016 Sitoutumattomalta viljelijältä

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä

Ympäristökorvausjärjestelmä Ympäristökorvausjärjestelmä Muutoksia aiempaan ympäristötukeen verrattuna Yläikäraja poistuu Ei kotieläintilan määritelmää Lohkokohtaiset toimenpiteet Erityistukisopimuksia sitoumuksen alle Kohdentamisalueet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 luonnos 7.1.2016 Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (235/2015)

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2016

Ympäristökorvaus 2016 Ympäristökorvaus 2016 Tampere 15.3.2016 Markku Kuoppa-aho Esityksen sisältö Ympäristökorvauksen muutokset Muutosten vaikutus Uudet paperiasiat ympäristökorvauksessa Ohjelmamuutokset Ohjelmamuutos hyväksytty

Lisätiedot

Ympäristökorvaus ja Luonnonmukainen tuotanto. Ohjelmakausi

Ympäristökorvaus ja Luonnonmukainen tuotanto. Ohjelmakausi Ympäristökorvaus ja Luonnonmukainen tuotanto Ohjelmakausi 2014 2020 Keski-Suomen ELY-keskus Merja Lehtinen p.0294 024570 18.3.2015 18.3.2015 1 Ympäristökorvaus ja luomutuotanto Korvauskelpoisuus Ympäristökorvaus

Lisätiedot

Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015

Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015 Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015 Kaikki voimassa olevat ympäristötuen sitoumukset lakkaavat tai raukeavat tänä keväänä, ja viljelijä voi halutessaan liittyä uuteen järjestelmään.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA Luomuasiantuntija Reijo Käki 1 YMPÄRISTÖKORVAUS Vanha järjestelmä loppuu ja kaikki siirtyvät uuteen järjestelmään 2015. Uusi ympäristökorvaus poikkeaa monelta

Lisätiedot

Ympäristökorvaus ja Luonnonhaittakorvaus. Ohjelmakausi

Ympäristökorvaus ja Luonnonhaittakorvaus. Ohjelmakausi Ympäristökorvaus ja Luonnonhaittakorvaus Ohjelmakausi 2014 2020 Keski-Suomen ELY-keskus Merja Lehtinen p.0294 024570 13.3.2015 12.3.2015 1 Ympäristökorvaus, Luonnonhaittakorvaus Korvauskelpoisuus Ympäristökorvaus

Lisätiedot

Ympäristösitoumus. Tukiehtoihin muutoksia 2016 Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet

Ympäristösitoumus. Tukiehtoihin muutoksia 2016 Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Ympäristösitoumus Tukiehtoihin muutoksia 2016 Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 20.4.2016 Pauli Pethman Haikula

Lisätiedot

LFA LHK Ympäristötuki Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto EHT -EHK

LFA LHK Ympäristötuki Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto EHT -EHK LFA LHK Ympäristötuki Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto EHT -EHK Peruslohkojen korvauskelpoisuus Kasvulohkojen piirtäminen Yhteiskäyttölohkot Muutoksia ja tarkennuksia tulee Tiedot perustuu valmistelun

Lisätiedot

Kaikki oikein mitä ilmoitat. MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan

Kaikki oikein mitä ilmoitat. MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan Kaikki oikein mitä ilmoitat MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan Hakuprosessin top 7 Ympäristökorvaus Tukioikeuden hallinnointi Pysyvät nurmet Vipupalvelu Vipuneuvoja Lohkokohtainen kirjanpito Valvonta

Lisätiedot

Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella. Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala

Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella. Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala Esityksen tiedot perustuvat tukien valmistelutilanteeseen marras-joulukuussa 2014 ja tiedot

Lisätiedot

Ympäristösitoumuksen lohkokohtaiset toimenpiteet

Ympäristösitoumuksen lohkokohtaiset toimenpiteet Ympäristösitoumuksen lohkokohtaiset toimenpiteet Valkeaniemen Pirtti 14.12.2016 Eeva Sirkkilä Loimaan maaseutupalvelut 1 19.12.2016 Lohkokohtaiset toimenpiteet 1. Lietelannan sijoittaminen peltoon 2. Ravinteiden

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 26.4.2016 Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn

Lisätiedot

Ympäristökorvaus Maarit Solla/Markku Äijälä Varsinais-Suomen ELY-keskus Tukihakukoulutukset kevät 2016

Ympäristökorvaus Maarit Solla/Markku Äijälä Varsinais-Suomen ELY-keskus Tukihakukoulutukset kevät 2016 Ympäristökorvaus 2016 Maarit Solla/Markku Äijälä Varsinais-Suomen ELY-keskus Tukihakukoulutukset kevät 2016 Ympäristökorvauksen säädösten muutokset Komissio hyväksynyt 29.2.2016 Manner-Suomen maaseudun

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ympäristökorvaukset Sini Wallenius Maa- ja metsätalousministeriö 29.10.2014 Maaseutuohjelman tavoitteet 1. Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö

Lisätiedot

MUISTA TEHDÄ YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS MENNESSÄ

MUISTA TEHDÄ YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS MENNESSÄ MAASEUTUPALVELUT TIEDOTTAA MUISTA TEHDÄ YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS 31.10.2016 MENNESSÄ Ilmoita Vipu-palvelussa lohkot, joilla toteutat lietelannan sijoittaminen peltoon-, ravinteiden ja orgaanisten

Lisätiedot

Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi

Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020 Korvauskelpoisuus Muutokset syksyn koulutusten jälkeen Korvauskelpoisuuden voi vaihtaa omistuksessa olevien lohkojen välillä,

Lisätiedot

KASVIPEITTEISYYS- VALVONTA 2016

KASVIPEITTEISYYS- VALVONTA 2016 Asianro: 1578/03.00.01/2016 KASVIPEITTEISYYS- VALVONTA 2016 Voimassa 18.11.2016 alkaen. 1 YLEISTÄ KASVIPEITTEISYYSVALVONNASTA... 2 1.1 Toimenpiteen pinta-alavaatimukset... 2 1.2 Valvonnassa olevat tilat...

Lisätiedot

Nurmet Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmet Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmet 2016 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Lähteet: Vuoden 2016 ennakoidut pinta-alaperusteiset tuet C2-alueelle, ProAgria Keskusten liitto; Hakuoppaan tuet 2016, luonnos, Mavi Rehu-ja siemennurmet

Lisätiedot

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Tukitasoarviot C2- alueelta. Nurmen monet nimet Viljelysuunnitelmassa nurmet voivat olla mm.: säilörehunurmia, laidunta, kuivaheinää, siemen

Lisätiedot

Luomukinkeritilaisuudet 2016

Luomukinkeritilaisuudet 2016 LISÄÄ OSAAMISTA, PAREMPI TULOS Luomukinkeritilaisuudet 2016 Elinvoimainen maatilatalous - ELINA Lahti 28.1.2016 Tammela 3.2.2016 ProAgria Etelä-Suomi Ympäristökorvaus Tulevat muutokset Luonnos 7.1.2016

Lisätiedot

Tukihakukoulutus kevät 2015

Tukihakukoulutus kevät 2015 Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020 Tukihakukoulutus kevät 2015 Korvauskelpoisuus Muutokset syksyn koulutusten jälkeen Korvauskelpoisuuden voi vaihtaa omistuksessa

Lisätiedot

Ympäristökorvaus LHK. Tilusjärjestelyiden kautta max 5 ha. lohkoihin EI MUUTA. Lohkojen lisäys sitoumuksiin: Tilusjärjestelyiden kautta

Ympäristökorvaus LHK. Tilusjärjestelyiden kautta max 5 ha. lohkoihin EI MUUTA. Lohkojen lisäys sitoumuksiin: Tilusjärjestelyiden kautta 2016 Lohkojen lisäys sitoumuksiin: Ympäristökorvaus LHK Tilusjärjestelyiden kautta max 5 ha 0,10 ha lisäyksiä korvauskelpoisiin lohkoihin Tilusjärjestelyiden kautta Lohkot jotka ovat tippuneet järjestelmästä

Lisätiedot

erikseen mainitut lohkot

erikseen mainitut lohkot Ympäristökorvaus 5-vuotinen sitoumus Ei ylä-ikärajaa Korvauskelpoiset lohkot: Lohkot jotka ovat olleet tukikelpoisia 2014 Eräät erikseen mainitut lohkot jotka ovat olleet peltoa 2014 saavat korvauskelpoisuuden

Lisätiedot

Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot

Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot Tiivistelmä tukihausta iltainfo IsoValkeinen 26.3.2015 Pohjois-Savon ELY-keskus, Tukihallinto - ja valvontaryhmä Nykyinen tukikelpoinen ala määräytynyt pääosin

Lisätiedot

Kooste lohkokohtaisista toimenpiteistä ympäristökorvauksessa

Kooste lohkokohtaisista toimenpiteistä ympäristökorvauksessa Kooste lohkokohtaisista toimenpiteistä ympäristökorvauksessa Yhteistä kaikille toimenpiteille: Voidaan toteuttaa ja saada korvausta ainoastaan korvauskelpoisilla pelloilla Lietelannan sijoittaminen 40

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien nurmien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Ympäristösitoumus. Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet

Ympäristösitoumus. Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet Ympäristösitoumus Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet 19.2.2016 P Pethman/Haikula Oy 1 Taakse jäänyttä elämää

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 22.3.2015 P Pethman Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 22.3.2015 P Pethman Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 22.3.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

Korvauskelpoisuus,LHK, Ympäristökorvaus Merja Lehtinen

Korvauskelpoisuus,LHK, Ympäristökorvaus Merja Lehtinen Korvauskelpoisuus,LHK, Ympäristökorvaus 3.4.2016 Merja Lehtinen 5.4.2016 Korvauskelpoisuus Peruslohkon korvauskelpoisuus -> lohkon pysyvä ominaisuus Lohko muuttuu korvauskelvottomaksi, jos se poistuu maatalouskäytöstä

Lisätiedot

Käytännön esimerkkejä maatalouden vesistökuormituksen vähentämisestä. Saarijärvi 19.3. 2014 Markku Puustinen Syke, Vesikeskus

Käytännön esimerkkejä maatalouden vesistökuormituksen vähentämisestä. Saarijärvi 19.3. 2014 Markku Puustinen Syke, Vesikeskus Käytännön esimerkkejä maatalouden vesistökuormituksen vähentämisestä Saarijärvi 19.3. 2014 Markku Puustinen Syke, Vesikeskus 19.3.2014 Sisältö Ravinnekuormituksesta Maatalouden ympäristötoimenpiteistä

Lisätiedot

MAATILOJEN NEUVONTAJÄRJESTELMÄ. Maatilan ympäristösuunnitelma. Ohje neuvojalle

MAATILOJEN NEUVONTAJÄRJESTELMÄ. Maatilan ympäristösuunnitelma. Ohje neuvojalle MAATILOJEN NEUVONTAJÄRJESTELMÄ Maatilan ympäristösuunnitelma Ohje neuvojalle 1. Johdanto Tässä maatilojen neuvontajärjestelmän ympäristösuunnitelmaohjeistuksessa on esitetty tiivistetyssä muodossa ohjeita

Lisätiedot

Kaksi erillistä opasta

Kaksi erillistä opasta Yleistä Sähköinen Hakuopas 2016 julkaistu www.mavi.fi sivulla Hakuoppaita ei paineta Yhteenveto maatilan tiedoista huhtikuun ½ välissä tiloille Liitteenä päätös ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinnistä

Lisätiedot

Tukiuudistus MTK Pohjois-Savo

Tukiuudistus MTK Pohjois-Savo Tukiuudistus 2015-2020 MTK Pohjois-Savo Lohkon korvauskelpoisuus 2015-2020 Lohko oli tukikelpoinen LFA:ssa/ympissä vuonna 2014 Lohko oli tukikelpoinen LFA:ssa tai ympissä tai kansallisissa tuissa vuonna

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito

Maaseudun kehittämisohjelma neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 - neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito Anna Schulman 2.10.2013, Tampere Neuvonta (art. 16) 1/2 Uusi toimenpide maaseutuohjelmassa Tällä kaudella hyviä kokemuksia

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien laitumien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2015-2020. Kaakkois-Suomen Tuki-info hanke

Ohjelmakausi 2015-2020. Kaakkois-Suomen Tuki-info hanke Ohjelmakausi 2015-2020 Kaakkois-Suomen Tuki-info hanke Tukialueuudistus ja tukioikeudet Suorat peltoalaperusteiset tuet Perustuki Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio Aktiiviviljelijän

Lisätiedot

Ympäristökorvauksen rakenne ja vähimmäisvaatimukset Ravinteiden tasapainoinen käyttö Neuvo2020

Ympäristökorvauksen rakenne ja vähimmäisvaatimukset Ravinteiden tasapainoinen käyttö Neuvo2020 Ympäristökorvauksen rakenne ja vähimmäisvaatimukset Ravinteiden tasapainoinen käyttö Neuvo2020 Loimaa 8.2.2017 Eeva Sirkkilä Loimaan maaseutupalvelut 1 14.2.2017 Maaseutuohjelman toimenpiteet, joilla voidaan

Lisätiedot

Uuden ohjelmakauden valmistelutilanne. MTK/Maatalouslinja

Uuden ohjelmakauden valmistelutilanne. MTK/Maatalouslinja Uuden ohjelmakauden 2015-2020 valmistelutilanne MTK/Maatalouslinja 13.3.2014 Kotieläin- ja pinta-alatukien/korvausten muutos 2013-2020 Rahoitus Tukityyppi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Muutos

Lisätiedot

Viljelijätukikoulutus 2015 Maatalouden koulutuspäivä Varkaus Ympäristökorvaus Ympäristösopimukset ja Ei-tuotannolliset investoinnit

Viljelijätukikoulutus 2015 Maatalouden koulutuspäivä Varkaus Ympäristökorvaus Ympäristösopimukset ja Ei-tuotannolliset investoinnit Viljelijätukikoulutus 2015 Maatalouden koulutuspäivä Varkaus 24.2.2015 Ympäristökorvaus Ympäristösopimukset ja Ei-tuotannolliset investoinnit Ympäristötuesta => Ympäristökorvaukseen Sitoumuksen muutoksia

Lisätiedot

Tervetuloa. ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivään 29.2.2016! Materiaali perustuu julkaisuhetken tietoihin 1 1.3.2016

Tervetuloa. ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivään 29.2.2016! Materiaali perustuu julkaisuhetken tietoihin 1 1.3.2016 Tervetuloa ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivään 29.2.2016! 1 1.3.2016 Maaseutuohjelman toimenpiteet, joilla voidaan edistää ympäristöasioita Koulutus ja tiedonvälitys Ympäristöosaamisen kehittäminen

Lisätiedot

Peltovalvonnan havaintoja 2015

Peltovalvonnan havaintoja 2015 Peltovalvonnan havaintoja 2015 Juha Nummila, Antti Kärpijoki, Tero Vuorenpää, V-S ELY-keskus, Maaseutupalvelut, valvontayksikkö Tilat valitaan Mavissa Valvontaotannat 2015 peltovalvonnassa 307 tilaa (

Lisätiedot

Ympäristökorvaus. Viljelijätukihakukoulutus, kevät 2017 Markku Kuoppa-aho

Ympäristökorvaus. Viljelijätukihakukoulutus, kevät 2017 Markku Kuoppa-aho Ympäristökorvaus Viljelijätukihakukoulutus, kevät 2017 Markku Kuoppa-aho Esityksen sisältö Haussa olevat ohjelmakorvaukset Ympäristösitoumukseen voi tehdä muutoksia Ympäristösitoumuksen toimenpiteiden

Lisätiedot

Viherryttäminen. MTK-Pirkanmaan tukikoulutus Kevät Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttäminen. MTK-Pirkanmaan tukikoulutus Kevät Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttäminen MTK-Pirkanmaan tukikoulutus Kevät 2016 Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2. Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012 Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.2012 Käsiteltävät asiat Muutokset vuodelle 2012 Ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus

Lisätiedot

Luonnonmukaiset valtaojat. Luonnonmukaisen peruskuivatustoiminnan kehittäminen Syke 29.1. 2014 Markku Puustinen

Luonnonmukaiset valtaojat. Luonnonmukaisen peruskuivatustoiminnan kehittäminen Syke 29.1. 2014 Markku Puustinen Luonnonmukaiset valtaojat Luonnonmukaisen peruskuivatustoiminnan kehittäminen Syke 29.1. 2014 Markku Puustinen Kuva: Metsästäjä 3 / 2009 Toteutus Peruskuivatuksesta Jo 1930-luvulla peltoala pääosin kuivatuksen

Lisätiedot

Ympäristökorvaus

Ympäristökorvaus Ympäristökorvaus 2015-2020 Perustuu 6.3.2015 valmistelutilanteeseen Juha Lappalainen Sitoumuksen yleiset edellytykset Aktiiviviljelijä Vähintään 5,00 ha peltoa tavanomaisessa viljelyssä tai vähintään 1,00

Lisätiedot

Kooste lohkokohtaisista toimenpiteistä ympäristökorvauksessa 2016

Kooste lohkokohtaisista toimenpiteistä ympäristökorvauksessa 2016 Kooste lohkokohtaisista toimenpiteistä ympäristökorvauksessa 2016 Yhteistä kaikille toimenpiteille: Voidaan toteuttaa ja saada korvausta ainoastaan korvauskelpoisilla pelloilla Lietelannan sijoittaminen

Lisätiedot

Peltovalvonnan havaintoja 2015

Peltovalvonnan havaintoja 2015 Peltovalvonnan havaintoja 2015 Juha Nummila, Antti Kärpijoki, Tero Vuorenpää, V-S ELY-keskus, Maaseutupalvelut, valvontayksikkö Tilat valitaan Mavissa Valvontaotannat 2015 peltovalvonnassa 307 tilaa (

Lisätiedot

Luomuinfot Siikajoki, Jääli, Piippola

Luomuinfot Siikajoki, Jääli, Piippola Luomuinfot Siikajoki, Jääli, Piippola Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija p. 0400 138733 anna-leena.vierimaa@proagria.fi ProAgria Oulu/YmpäristöAgro II Luomutuotantoon siirtymisen Tilakohtainen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 EU-rahoitusinstrumentit ja luonnon monimuotoisuus seminaari 27.10.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Maaseutuohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Ympäristökorvauksen syysilmoitukset

Ympäristökorvauksen syysilmoitukset Ympäristökorvauksen syysilmoitukset Lomake 465 Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 31.10.2016. Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla

Lisätiedot

Ympäristökorvaus. Ympäristösitoumus Ympäristösopimukset Peruslohkotunnuksista

Ympäristökorvaus. Ympäristösitoumus Ympäristösopimukset Peruslohkotunnuksista Ympäristökorvaus Ympäristösitoumus Ympäristösopimukset Peruslohkotunnuksista Uutta 2015 Ympäristösitoumus Ei enää yläikärajaa (65 v), alaikäraja 18 Ei kotieläintilamääritelmää Minimiala 5ha/1ha Sitoudutaan

Lisätiedot

Uutta ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Uutta ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti Uutta 2016 Et voi hakea uutta ympäristösitoumusta vuonna 2016. Voit kuitenkin siirtää sitoumuksen tai sitoumuksen osan lomakkeella 160. Voit luopua sitoumuksesta ilman takaisinperintää lomakkeella 474

Lisätiedot

Valvonnoissa koettua vuonna 2015

Valvonnoissa koettua vuonna 2015 Valvonnoissa koettua vuonna 2015 Ympäristökorvaus, viherryttäminen ja täydentävät ehdot Leena Aarikka, Eeva Laukka ja Tero Vuorenpää, V-S ELY-keskus, Maaseutupalvelut, valvontayksikkö Ekologinen ala (Efa-ala)

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ympäristökorvaukset, luomu ja muut ympäristöä edistävät toimenpiteet Sivu 1 Maaseutuohjelman tavoitteet 1. Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla

Lisätiedot

Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012

Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012 Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012 Jari Tikkanen ProAgria Keski-Pohjanmaa 1 Ympäristötuen rakenne Täydentävät ehdot Vähimmäisvaatimukset (lannoitus ja kasvinsuojelu) kaikille pakolliset, ei korvausta

Lisätiedot

Ympäristötuki ja LFA

Ympäristötuki ja LFA Ympäristötuki ja LFA Luonnonhaittakorvaus (LFA) ja LFA-lisäosa Tukiehdot ennallaan: Vuonna 2008 sitoumuksen antaneet voivat antaa uuden 5- vuotisen luonnonhaittakorvaus sitoumuksen v. 2013 Samalla voidaan

Lisätiedot

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015-

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöagrologi Erkki Aro 13.4.2015 Luomusopimukset päättyvät 30.4.2015 Kaikki luonnonmukaisen tuotannon ja kotieläintuotannon

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala

Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä sitoutumattomalla viljelijällä

Lisätiedot

Miten kohdentaminen näkyy tulevassa ympäristökorvausjärjestelmässä

Miten kohdentaminen näkyy tulevassa ympäristökorvausjärjestelmässä Miten kohdentaminen näkyy tulevassa ympäristökorvausjärjestelmässä 2014 2020 Teho Plus -seminaari, Turku 6.2.2014 Anna Schulman MMM/MAKE Sivu 1 Kohdentamisen keinot 1/4 Kohdentamista voidaan toteuttaa

Lisätiedot

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1 Luomutukiinfo 2015 Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015 Luomutuki-info 9.4.2015 1 Sisältö Luomusopimuksesta sitoumukseen Ympäristökorvaussitoumus Sitoumukset yhdessä Ympäristösopimukset Hakeminen

Lisätiedot

Tervetuloa. ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivään ! Materiaali perustuu julkaisuhetken tietoihin

Tervetuloa. ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivään ! Materiaali perustuu julkaisuhetken tietoihin Tervetuloa ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivään 14.12.2016! 1 12.12.2016 Maaseutuohjelman toimenpiteet, joilla voidaan edistää ympäristöasioita Koulutus ja tiedonvälitys Ympäristöosaamisen kehittäminen

Lisätiedot

Ympäristösitoumus. Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet

Ympäristösitoumus. Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet Ympäristösitoumus Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet 14.11.2016 P Pethman/Haikula Oy 1 Taakse jäänyttä elämää

Lisätiedot

Tuet vuonna Kumina-seminaari Mikko Kemppi

Tuet vuonna Kumina-seminaari Mikko Kemppi Tuet vuonna 2015 Kumina-seminaari 28.3.2015 Mikko Kemppi Sisältö 1. Täydentävät ehdot 2. Tukialueuudistus ja tukioikeudet 3. Suorat peltoalaperusteiset tuet 4. Luonnonhaittakorvaus 5. Lohkojen korvauskelpoisuus

Lisätiedot

Tukiuudistus

Tukiuudistus Tukiuudistus 2015-2020 Yhdistysten kevätkokouskierros 2015 MTK Pohjois-Savo 20.3.2015 Koulutuksen aiheet: Tukitasot ja maksatus Lohkojen korvauskelpoisuus Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Perustuki

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 7.3.2016 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSESTA ANNETUN VALTIO- NEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Yleistä Euroopan

Lisätiedot

Ajankohtaista maatalouspolitiikan rintamalta

Ajankohtaista maatalouspolitiikan rintamalta Ajankohtaista maatalouspolitiikan rintamalta Suomen Siipikarjaliiton seminaari Minna-Mari Kaila 25.3.2015 Kevät 2015 tukijärjestelmät muuttuvat, ehdot lisääntyvät EU:n kokonaan rahoittamat suorat tuet

Lisätiedot

PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET

PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET Piennar valtaoja, vesistö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot/viljelytapa ja ympäristöehdot: Vesistöjen ja valtaojien varsilla oleville peltolohkoille on jätettävä

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Tilanne 31.12.2011 kpl ha / ey Maksetut sopimukset, luonnonmukainen tuotanto 401 15635,47 2 673 929 perinnebiotooppien hoito 128 775,03 320 643 alkuperäisrotujen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Viljelijätukikoulutus 2015

Viljelijätukikoulutus 2015 Viljelijätukikoulutus 2015 Peruslohkojen korvauskelpoisuus Ympäristösitoumus Luonnonhaittakorvaukset Kansalliset peltotuet Täydentävät ehdot Luonnonmukainen tuotanto Ympäristösopimukset ja Ei-tuotannolliset

Lisätiedot

Tukihaku, maksatukset Ympäristökorvaus

Tukihaku, maksatukset Ympäristökorvaus Tukihaku, maksatukset Ympäristökorvaus 2015-2020 Tilanne 18.3.2016 Airi Kulmala MTK Muista tarkistaa viimeiset ohjeet Mavin nettisivuilta, tukiehdoista! Tukihaku 2016 Päätukihaku avautunee huhtikuun loppupuolella

Lisätiedot

viljelysuunnittelu, lohkokohtainen kirjanpito ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

viljelysuunnittelu, lohkokohtainen kirjanpito ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti viljelysuunnittelu, lohkokohtainen kirjanpito Ympäristötuen sitoumusehdot: : Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset koostuvat lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvistä vaatimuksista.

Lisätiedot

kartta-asiaa Peruslohkomuutokset Kasvulohkon piirtäminen Korvauskelpoinen lohko Sähköinen haku

kartta-asiaa Peruslohkomuutokset Kasvulohkon piirtäminen Korvauskelpoinen lohko Sähköinen haku kartta-asiaa Peruslohkomuutokset Kasvulohkon piirtäminen Korvauskelpoinen lohko Sähköinen haku Merja Tolari / Anne Valtonen Rantasalmi 17.3.2015 Pieksämäki 25.3.2015 Mikkeli 26.3.2015 Savonlinna 31.3.2015

Lisätiedot

Uuden ohjelmakauden valmistelutilanne. Juha Lappalainen

Uuden ohjelmakauden valmistelutilanne. Juha Lappalainen Uuden ohjelmakauden 2015-2020 valmistelutilanne Juha Lappalainen 31.1.2014 1x/optimointimuutokset (2012 2015) -125 + liquidity 4 2 Greening Ey* yhteensovitus 5 1 50 % 25 % 0,2 0,4 AB/C Kohdentamisalue/muu

Lisätiedot

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY u 1 Esimerkkitila Lasse Luomu Kokonaispinta-ala 40 hehtaaria 35 hehtaaria peltoa 5 hehtaaria pellon

Lisätiedot

Tukiuudistus MTK Pohjois-Savo Jari Kajan

Tukiuudistus MTK Pohjois-Savo Jari Kajan Tukiuudistus 2015-2020 MTK Pohjois-Savo 31.3.2015 Jari Kajan Kipukohdat Yleislainsäädännön uudistus: Tukiuudistus: Nitraattiasetus * Tukijärjestelmät Eläinsuojeluasetus * Hallinnon uudistus Ympäristönsuojeluasetus

Lisätiedot

Tilatuki -Perustuki. Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Tuotanto sidonnainen Peltokasvituki P Pethman Haikula Oy 1

Tilatuki -Perustuki. Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Tuotanto sidonnainen Peltokasvituki P Pethman Haikula Oy 1 Tilatuki -Perustuki Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Tuotanto sidonnainen Peltokasvituki 28.11.2014 P Pethman Haikula Oy 1 Tukialue uudistus Tukialueet 2014 Uusi tukialue 2015 A-alue AB-alue B-C1

Lisätiedot

Viherryttämistuki. Neuvo 2020-koulutus Syksy Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttämistuki. Neuvo 2020-koulutus Syksy Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttämistuki Neuvo 2020-koulutus Syksy 2014 Viherryttämistuki Uusi suora EU-tuki Vuosittain noin 157 milj. Kaksi tukialuetta ja tukitasoa: AB ja C Kolme vaatimusta: Viljelyn monipuolistaminen Pysyvän

Lisätiedot

Täydentävät ehdot. Neuvo 2020 alkukoulutus

Täydentävät ehdot. Neuvo 2020 alkukoulutus Täydentävät ehdot Neuvo 2020 alkukoulutus Järvenpää 10.12.2014 Mitä ovat täydentävät ehdot? Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia (GAEC) sekä Lakisääteisiä hoitovaatimuksia (SMR) Lakisääteiset hoitovaatimukset

Lisätiedot

Ympäristökorvauksen vaatimukset ja mahdollisuudet. Ympäristökorvauksen koulutuspäivä 2017

Ympäristökorvauksen vaatimukset ja mahdollisuudet. Ympäristökorvauksen koulutuspäivä 2017 Ympäristökorvauksen vaatimukset ja mahdollisuudet Ympäristökorvauksen koulutuspäivä 2017 Tuntuvatko ympäristökorvauksen toimenpiteet rasittavilta? Viljavuustutkimus: kallis, näytteiden ottaminen on raskasta

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Marika A-A 1

Pirkanmaan ELY-keskus, Marika A-A 1 13.4.2015 Pirkanmaan ELY-keskus, Marika A-A 1 Sitoumus luonnonmukaisesta tuotannosta Pirkanmaan ELY-keskus, Marika A-A 13.4.2015 korvausmuodot luomusopimus luomusitoumus Erityisympäristötukisopimus: perinnebiotoopin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (235/2015)

Lisätiedot

Ympäristötuet ja niiden toimeenpano - lannoitus vuonna 2008. Ympäristötukien mahdollisuudet, Tampere 1.4.2008

Ympäristötuet ja niiden toimeenpano - lannoitus vuonna 2008. Ympäristötukien mahdollisuudet, Tampere 1.4.2008 Ympäristötuet ja niiden toimeenpano - lannoitus vuonna 2008 Ympäristötukien mahdollisuudet, Tampere 1.4.2008 Uuden sitoumuksen piirissä oleva viljelijä: Peruslannoituksesta viljavuustutkimuksen mukaiseen

Lisätiedot

Kyllä ennen oli paremmin (2015)

Kyllä ennen oli paremmin (2015) Kyllä ennen oli paremmin (2015) Tukioikeuksilla saa: perustuen 111 /ha viherryttämistuen 65 /ha nuorten viljelijöiden tuen 50 /ha Tukialueet: AB C Tukioikeuksien omistajuus- ja hallintasuhteet säilyy Tarkista

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT EHDOT. Muutokset vuodelle 2016 & kertaus vuoden 2015 lopulla tulleisiin muutoksiin

TÄYDENTÄVÄT EHDOT. Muutokset vuodelle 2016 & kertaus vuoden 2015 lopulla tulleisiin muutoksiin TÄYDENTÄVÄT EHDOT Muutokset vuodelle 2016 & kertaus vuoden 2015 lopulla tulleisiin muutoksiin 25.2. videoneuvottelukoulutus 15.3. Tampere 22.3. Helsinki Nitraattiasetus 1250/2014 - muutos 1261/2015 - Täydentäviä

Lisätiedot

Valittavissa paras vaihtoehto peltojen käytölle 25.5.2015

Valittavissa paras vaihtoehto peltojen käytölle 25.5.2015 Valittavissa paras vaihtoehto peltojen käytölle 25.5.2015 Peltomaa on viljelijän tärkein pääoma, ja siitä kannattaa pitää huolta. Ympäristökorvausjärjestelmä kannustaa lisäämään peltojen talviaikaista

Lisätiedot

Luonnonhaittakorvaus

Luonnonhaittakorvaus Luonnonhaittakorvaus Uutta 2015 Ei enää yläikärajaa (65 v), alaikäraja 18 Yksivuotinen korvaus (ei sitoumusta) Tilakohtaisia rajoitteita kesantoalalle ja maksumäärälle Kotieläinkorotuksen eläintiheysraja

Lisätiedot

Uuden ohjelmakauden valmistelutilanne

Uuden ohjelmakauden valmistelutilanne Uuden ohjelmakauden 2015-2020 valmistelutilanne Juha Lappalainen 18.3.2014 Kotieläin- ja pinta-alatukien/korvausten muutos 2013-2020 Muutos Rahoitus Tukityyppi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013-2015

Lisätiedot

Tukimuutokset keväällä vt päivitys

Tukimuutokset keväällä vt päivitys Tukimuutokset keväällä 2016 vt 25.1.2016 päivitys 29.1.2016 Tilatuki ja tukioikeudet Perustuki nousee vuodelle 2016 kun maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosat päättyivät 2015 Timoteilisäosaa (50% täydestä)

Lisätiedot

Tuleva ohjelmakausi Katselmus tulevasta ympäristökorvausjärjestelmästä. RaHa-seminaari tiistaina Johan Åberg / MTK

Tuleva ohjelmakausi Katselmus tulevasta ympäristökorvausjärjestelmästä. RaHa-seminaari tiistaina Johan Åberg / MTK Tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Katselmus tulevasta ympäristökorvausjärjestelmästä RaHa-seminaari tiistaina 22.1.2013 - Johan Åberg / MTK 28.1.2013 Suuria kysymyksiä Suomen maataloudelle CAP2020 -uudistuksessa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 236/2015 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot