Ympäristökorvaus 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristökorvaus 2015"

Transkriptio

1 Ympäristökorvaus 2015 Maarit Solla ja Markku Äijälä, V-S ELY-keskus, maatalouden valvontayksikkö 1

2 Entiset ja uudet maataloustuet 2

3 Ympäristökorvauksen säädöstilanne Komissio hyväksynyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vuosiksi Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista (1360/2014) annettu Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annettu , voimaan MMM:n asetus ympäristökorvauksesta annettu

4 Muutoksia aiempaan ympäristötukeen verrattuna aktiiviviljelijä yläikäraja poistuu (alaikäraja säilyy) ei kotieläintilan määritelmää lohkokohtaiset toimenpiteet erityistukisopimuksia sitoumuksen alle kohdentamisalueet toimenpiteiden määrää ei rajoiteta (vrt. ennen lisätoimenpiteet) ei sitoumuksen vertailualaa yhden päivän koulutusvaatimus vähimmäispinta-ala kasvaa (3 ha 5 ha, puutarhatila 0,5 ha 1 ha) sadonkorjuuvelvoite poistuu (pl. toimenpiteet, joissa sitä edellytetään) 4

5 Ympäristösitoumuksen tekeminen v Kaikki kesken olevat ympäristötukisitoumukset päätetään (muutoslauseke) voi hakea tilalle uutta 5-v ympäristökorvaussitoumusta Ei takaisinperintää päätettävistä ympäristötukisitoumuksista Vuosittainen hakuasetus määrittelee, mitä voi hakea - v voi hakea koko ympärikorvauksen sisältöä - budjettikytkentä siihen, mitä vuosittain voidaan hakea 5

6 Ympäristösitoumuksen ala Sitoumukseen voidaan sisällyttää korvauskelpoinen peltoa oleva peruslohko (tukikelpoisuus korvauskelpoisuus) Korvauskelpoisuus koskee ympäristökorvausta, luonnonhaittakorvausta ja luomukorvausta Korvauskelpoisuus yhdistetään; esim. jos tukikelpoisuus on ollut vain luonnonhaittakorvauksessa, saa korvauskelpoisuuden myös ympäristökorvauksessa Peruslohkon korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus pl. viljelemättömäksi ilmoitetut/todetut sekä maatalouskäytöstä poistettavat lohkot 6

7 Ympäristösitoumuksen ala Korvauskelpoiset lohkot vuodesta 2015 alkaen: A. Lohkot, jotka olivat tukikelpoisia LFA- ja ympäristötuessa v B. Lohkot, joilla oli LFA-, YMP- tai pohjoisten tukien tukikelpoisuus vuonna 2013 C. Tukikelpoisuutensa menettäneet lohkot: joille on maksettu maatalouden ympäristötukea tai luonnonhaittakorvausta jonakin vuosista D. Lohkot, jotka on ilmoitettu tukihakemuksessa jonakin vuosista E. Jonolohkot F. Pysyvät laitumet v mukaan (vain LHK, pellolla ja pellon ulkopuolella) G.20-vuotisten erityistukisopimusten alat, kun sopimus päättynyt Kaikilla edellä mainituilla on täytynyt olla kasvulohkoja myös v tai 2014, eikä ilmoitettu kasvi ole saanut olla viljelemätön. 7

8 Korvauskelpoista peltoa ei ole Ympäristösitoumuksen ala vuoden 2004 jälkeen raivatut alat lohkot, joita ei ole järjestelmiin ilmoitettu viljelemättömänä ilmoitetut Korvauskelpoiseen peruslohkoon voidaan lisätä vuosittain määrärahojen puitteissa enintään 0,1 ha korvauskelvotonta alaa (alkaen vuodesta 2016) Erikseen hakuasetuksella vuosittain määriteltävät korvauskelpoisuuden hakuperusteet: tilusjärjestelylohkot, yli 65-vuotiaalta tulevat lohkot, viljelemättömyyssitoumuksesta 2010 tai sen jälkeen vapautuneet lohkot. Vuoden 2015 hakuasetus annettu em. hakuperusteet käytettävissä vuonna

9 Lohkokohtaiset toimenpiteet Geenipankkisäilytyksen toimenpiteet Ympäristökorvaukset ja perustason vaatimukset Alkuperäiskasvilajikkeiden ylläpito Alkuperäiskasvien varmuuskokoelmat Alkuperäisrotujen perimän säilytys - Lietelannan sijoittaminen peltoon - Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen - Valumavesien hallinta - Ympäristönhoitonurmet - Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys - Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla - Peltoluonnon monimuotoisuus - Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu Tilakohtainen toimenpide: vuosittainen viljelysuunnitelma, 5-v viljelysuunnitelma, viljavuustutkimus, lohkokohtaiset muistiinpanot, suojakaistat (3 m) ja vapaaeht.monimuotoisuuskaistat (3 m), peltomaan laatutesti, koulutuspäivä > edellytys lohkokohtaisten toimenpiteiden valinnalle Ympäristösopimukset - Kosteikkojen hoito - Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito - Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot - Alkuperäisrotujen kasvattaminen Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset (ei korvauksen perusteena): kasvinsuojelututkinto, ruiskun testaus, lannoitustasot Perustaso (ei korvauksen perusteena): mm. Täydentävät ehdot (=lakisääteiset hoitovaatimukset ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset) ja maatalousmaan säilyttäminen 9

10 Lannoitustasot Ns. nitraattiasetus (typpi) ja lannoitevalmistelainsäädäntö (fosfori) säätävät perustason (koskee kaikkia viljelijöitä) Ympäristökorvaukseen sitoutuvalla omat lannoitustasot sitoumusehtojen taulukoista (koskee kaikkia tilan lohkoja) typpi taulukoissa multavuuden mukaan, ei maalajin fosfori määräytyy viljavuusluokan perusteella Kotieläinten lannan liukoinen typpi ja kokonaisfosfori huomioon kokonaisuudessaan levitysajankohdasta riippumatta Satotasokorjaukset käytössä Karjanlantapoikkeusta voi käyttää jos fosforilannoitukseen käytetään pelkästään kotieläinten lantaa (myös vastaanotetun lannan osalta) - voi soveltaa fosforin tasausta, mutta ei satotasokorjauksia Vanhan kauden fosforin tasaus jatkuu, jos kesken 10

11 Tilakohtainen toimenpide Ravinteiden tasapainoinen käyttö = rtk (vaatimukset koskevat tilan kaikkia lohkoja) peltoviljelykasvit 54 /korvauskelpoinen ha, puutarhakasvit 200 /korvauskelpoinen ha on edellytys lohkokohtaisten toimenpiteiden valinnalle Vaatimukset 5-vuotinen viljelysuunnitelma 1. sitoumusvuoden ( ) loppuun mennessä; palautetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle Aiesuunnitelma sitoumuskauden aikana lohkoilla viljeltävistä kasveista Suunnitelma tehdään ensimmäisenä sitoumusvuonna hallinnassa olevista korvauskelpoisista lohkoista 11

12 Tilakohtainen toimenpide Viljelysuunnitelma Tehtävä vuosittain ennen kasvukauden alkua Aiesuunnitelma, jossa esitetään suunnitellut kasvilajit ja lannoitus kasvulohkoittain Ensimmäisenä sitoumusvuonna laadittava viimeistään Säilytetään maatilalla 12

13 Viljavuustutkimus Tilakohtainen toimenpide Tehtävä viljelyksessä olevista pelloista viiden vuoden välein (analyysiväli; uusien viljavuustutkimusten tulosten on oltava käytettävissä ennen seuraavaa lannoituskertaa). Asiakirjat säilytetään maatilalla. Yli 0,5 ha:n lohkoista yksi näyte peruslohkoa kohti. Jos peruslohko on yli 5 ha, otettava yksi näyte jokaista alkavaa viittä hehtaaria kohti. Enintään 0,5 ha:n lohkoista voidaan käyttää viereisen lohkon näytettä. Yksittäiseltä, enintään 0,5 ha:n lohkolta voidaan ottaa oma näyte tai käyttää runsasmultainen, viljavuusluokka hyvä arvoa. 13

14 Tilakohtainen toimenpide Lohkokohtaiset muistiinpanot Lohkojen perustiedot sekä tiedot vuosittaisista viljelytoimenpiteistä ja sitoumuksen lohkokohtaisten toimenpiteiden edellyttämät tiedot; säilytetään maatilalla Peltomaan laatutesti Tehdään kerran sitoumuskauden aikana täyttämällä itsearviointilomake (suomi.fi/lomakkeet) kaikilta yli 0,5 ha:n suuruisilta peruslohkoilta Tehtävä kolmannen sitoumusvuoden loppuun mennessä ja palautettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 14

15 Tilakohtainen toimenpide Suojakaistat ja monimuotoisuuskaistat Vesistön varrella on oltava vähintään keskimäärin kolme metriä leveä nurmi-, heinä tai niittykasvillisuuden peittämä suojakaista Peruslohko ei rajoitu vesistöön, jos pellon ja vesistön välillä on muuta aluetta aina vähintään keskimäärin 10 metriä eikä vesi nouse tulvankaan aikana pellolle Peruslohkon muille reunoille voidaan perustaa enintään kolme metriä leveä monimuotoisuuskaista (nurmi-, heinä-, niitty-, riista- tai maisemakasvit) Koulutuspäivä/verkkotentti Osallistumalla yhteistoiminta-alueen järjestämään yhteen koulutuspäivään tai tekemällä verkkotentin Vipu-palvelussa toisen sitoumusvuoden loppuun mennessä 15

16 Lietelannan sijoittaminen peltoon 40 /ha/v Ei voi valita yhtäaikaa 16 Ravinteiden ja org. aineid. kierrättäminen 40 /ha/v Toimenpiteen valintaruutu Lohkokohtaiset toimenpiteet Valumavedet Ympäristönhoitonurmet - Säätösalaojitus 70 /ha/v; -Säätökastelu ja kuivatusvesien kierrätys 250 /ha/v - Suojavyöhyke 500 /ha/v; - Monivuotiset ympäristönurmet 50 /ha/v Perustaminen kolmena 1. sitoumusvuonna Luonnonhoitopeltonurmi 120 /ha/v Toteutettava vuosittain -Kerääjäkasvit 100 e/ha/v; -Viherlannoitusnurmi 54 /ha/v Peltoluonnon monimuotoisuus Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Saneerauskasvit 300 /ha/v; Monimuotoisuuspellot 300 /ha/v Puutarhatila/ siemenperuna -Org. katteen käyttö puutarha kasveilla ja siemenperunalla; - Vaihtoeht.kasvinsuojel puut.kasv.. Toteutettava vuosittain, ei samalle lohkolle

17 Lohkokohtaisten toimenpiteiden valinta ensimmäisenä sitoumusvuonna valitaan toimenpiteet toimenpiteitä voidaan muuttaa myöhemmin neuvonnan kautta (voi lisätä ja vaihtaa, mutta ei pelkästään luopua) lietelantatoimenpidettä sekä ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen toimenpidettä ei voi valita tilalle yhtä aikaa kaikkia valittuja toimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa joka vuosi joka vuosi toteutettavat toimenpiteet (jos valittu) - talviaikainen kasvipeitteisyys (väh. 20 %) - orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla - puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 17

18 Lohkokohtaisen toimenpiteen kohdistuminen sitoumuslohkolle Valitut toimenpiteet pohjana korvaukselle Korvaus ilmoitetun kasvin (kasvikoodi) perusteella toimenpiteen - ympäristönhoitonurmet- sisällölle - peltoluonnon monimuotoisuus- sisällölle (ei kerääjäkasvit) Korvaus kasvulohkon lisätiedon perusteella toimenpiteistä - orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla - puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu - kerääjäkasvit peltoluonnon monimuotoisuudesta 18

19 Lohkokohtaiset toimenpiteet Lietelannan sijoittaminen peltoon 40 /ha/v (+ rtk 54 /ha/v) toimenpidettä ei tarvitse toteuttaa vuosittain vähintään 20 m3/ha/vuosi lietelanta, virtsa, lietelannasta erotettu nestejae tai nestemäinen orgaaninen lannoitevalmiste levitettävä sijoittavilla tai multaavilla laitteilla (myös levityslaitteet, joihin on kytketty multain) maksua haetaan syksyllä mennessä (myös Vipu-palvelussa) alat eivät ole sidoksissa kevään kasvulohkoihin 19

20 Lohkokohtaiset toimenpiteet Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 40 /ha/v (+ rtk 54 /ha/v) toimenpidettä ei tarvitse toteuttaa vuosittain vähintään 15 m3/ha/vuosi (kuiva-ainepitoisuus väh. 20 %) toiselta tilalta vastaanotettu kuivalanta (ei oman tilan kuivalanta), lannoitevalmistelain mukaiset orgaaniset lannoitevalmisteet, maanparannusaineet ja kasvualustat maatila ei voi sekä vastaanottaa että luovuttaa kuivalantaa maksua haetaan kunnasta syksyllä mennessä (liitteenä selvitys materiaalin hankinnasta ja määrästä;luovutussopimus/maksukuitti/rahtikirja) alat eivät ole sidoksissa kevään kasvulohkoihin ei voi valita yhdessä lietelannan sijoittaminen-toimenpiteen kanssa 20

21 Lohkokohtaiset toimenpiteet Valumavesien hallinta (+ rtk 54 /ha/v) säätösalaojitus 70 /ha; säätökastelu 250 /ha; kuivatusvesien kierrätysjärjestelmä 250 /ha rakennelmien oltava valmiina, toteutettava koko sitoumuskauden ajan toteutetaan happamilla sulfaattimailla (kohdentamisalue V-S Sirppujoen valuma-alue, erillinen maanäyte), turve- ja multamailla tai entisillä erityistukisopimuslohkoilla 1. sitoumusvuonna lomakkeella 463 ilmoitetaan toimenpiteeseen kuuluvat peltoalat (myös Vipu-palvelussa) mennessä palautettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle: jäljennös salaojasuunnitelman ojastokartasta, viljavuusanalyysi, happamien sulfaattimaiden analyysitulos 21

22 Ympäristönhoitonurmet Lohkokohtaiset toimenpiteet Suojavyöhykkeet 500 /ha/v kohdentamisalue (sisältää Varsinais-Suomen), 450 /ha/v muu alue voidaan perustaa Natura-alueelle, pohjavesialueelle, vesistön/valtaojan varteen, kosteikkoon rajoittuville alueille ja tiettyjen kuntien Itämeren saaristoalueille kolmena ensimmäisenä sitoumusvuonna; ei saa perustaa pysyvän nurmen alalle. ei päällekkäin valumavesien hallinta-toimenpiteiden kanssa säilytettävä sitoumuksen loppuun saakka vanhat nurmet käyvät sellaisenaan suojavyöhykkeiksi uuden nurmikasvuston perustaminen nurmi- ja heinäkasvien siemenseoksilla, joissa enintään 20 % apiloiden siemeniä oltava yli 3 metriä leveä, voi olla koko peruslohko 22

23 Ympäristönhoitonurmet Suojavyöhykkeet Lohkokohtaiset toimenpiteet MMM:n antaman tiedotteen mukaan LUONNONHAITTAKORVAUKSEN MAKSUUN ON TULOSSA MUUTOS SUOJAVYÖHYKKEIDEN OSALTA: Kesannon, luonnonhoitopeltonurmien ja suojavyöhykkeiden yhteenlaskettu osuus maatilan korvauskelpoisesta peltoalasta voisi olla enintään 25 %. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna Kts. lhk:n maksun laskentaesimerkki hakuoppaasta kohdasta 14.1 luonnonhaittakorvauksen yleiset ehdot 23

24 Ympäristönhoitonurmet Suojavyöhykkeet Lohkokohtaiset toimenpiteet Lannoitus on sallittua vain perustamisvaiheessa vähimmäisvaatimusten mukaisesti (lhp-nurmen lannoitustaso) Hukkakauraa tai valvattia, pujoa, pelto-ohdaketta ja muita vastaavia tuulen mukana leviäviä vaikeita rikkakasveja voidaan torjua kemiallisesti tai mekaanisesti. Mahdollisesti tuhoutunut suojavyöhykekasvusto on kylvettävä uudestaan (myös talvituhot, salaojitus tai vastaava syy) heti olosuhteiden salliessa Kasvusto korjattava vuosittain pois lohkolta ja sen saa käyttää hyödyksi Voidaan laiduntaa, jos ei aiheudu eroosiota Toimenpiteistä merkinnät lohkomuistiinpanoihin 24

25 Lohkokohtaiset toimenpiteet Ympäristönhoitonurmet Monivuotiset ympäristönurmet 50 /ha/v (+ rtk 54 /ha/v) - sitoumuksen loppuun saakka ja perustaminen kolmena ensimmäisenä vuonna - hapan sulfaattimaa (V-S:ssa Sirppujoen valuma-alue, erillinen maanäyte), turve- tai multamaa (maanäytteen perusteella), pohjavesialue; ei saa perustaa pysyvän nurmen alalle - analyysitieto happamasta sulfattimaasta / viljavuustutkimustieto turvetai multamaasta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 30.9 mennessä 25

26 Lohkokohtaiset toimenpiteet Ympäristönhoitonurmet Monivuotiset ympäristönurmet viljeltävä nurmi- ja heinäkasveja sitoumuskauden loppuun asti voidaan lannoittaa ympäristösitoumuksen lannoitusrajojen mukaisesti voidaan uudistaa ainoastaan suorakylvöllä lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet mahdollisia; monivuotinen nurmi on kylvettävä tuhoutuneen nurmen tilalle heti kun se on mahdollista kasvusto korjattava vuosittain ja sen saa käyttää hyödyksi; voidaan laiduntaa 26

27 Ympäristönhoitonurmet Lohkokohtaiset toimenpiteet Luonnonhoitopeltonurmet kohdentamisalue (sisältää VarsinaisSuomen) 120 /ha/v, muu alue 100 /ha/v - kohdentamisalueella maksetaan enintään 20 % sitoumusalasta (huom! jos myös monimuotoisuuspeltoja + lhp-nurmi yhteensä enintään 20 %), muulla alueella enintään 5 % sitoumusalasta - vanha nurmi/heinä tai uuden perustaminen (max 20 % typensitojia); ei saa perustaa pysyvän nurmen alalle - säilytettävä samalla lohkolla vähintään 2 kasvukautta (päättäminen 1.9. tai alkaen, jos syyskylvöinen kasvi). Päätettäessä syyskylvöisen kasvin kylvöä varten, voidaan käyttää kasvinsuojeluaineita. - vanhan kauden lhp-nurmea voi jatkaa vuodelta 2014, mutta ei ole pakko 27

28 Ympäristönhoitonurmet Luonnonhoitopeltonurmet Lohkokohtaiset toimenpiteet - lannoitus kielletty lukuunottamatta vähäistä lannoitusta perustamisvaiheessa - niitettävä vähintään joka toinen vuosi - saa hyödyntää taloudellisesti, myös laiduntamalla - muokkaaminen sallittu ainoastaan kasvuston perustamisen ja päättämisen yhteydessä - kasvinsuojeluaineiden käyttäminen on kiellettyä kasvuston perustamisen jälkeen; kasvinsuojeluaineiden käyttö on kuitenkin sallittua päättämisen yhteydessä - lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet mahdollisia; uusi nurmi on kylvettävä tuhoutuneen nurmen tilalle heti kun se on mahdollista 28

29 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys (+ rtk 54 /ha/v) Vähimmäisala: vuosittain on oltava vähintään 20 % maatilan korvauskelpoisesta kokonaispinta-alasta kasvukauden ulkopuolella kasvipeitteisenä; ala voi muutoin vaihdella vuosittain Kohdentamisalueella (sisältää Varsinais-Suomen) kasvipeitteisyyttä voi täyttää kevennetyllä syyssänkimuokkauksella enintään 20 %:lla, muu osa kasvipeitealasta on oltava aitoa kasvipeitettä Muulla alueella koko kasvipeitteinen ala voi olla kevytmuokattua Korvaus maksetaan koko sitoumusalalle, pl. tietyt lohkot: kesannot, viherryttämistuen ekologinen ala, suojavyöhyke, monivuotiset ympäristönurmet, lhp-nurmet, viherlannoitusnurmet, monimuotoisuuspellot, monivuotisten puutarhakasvien katetut alat, voimassaolevat erityistukisopimukset: ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen, suojavyöhyke, turvepeltojen nurmiviljely; nämä täyttävät kuitenkin kasvipeitealaa 29

30 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Kevennetty syyssänkimuokkaus (V-S:ssa max 20% sitoumusalasta) viljan, öljykasvien, tattarin, siemenmausteiden, kuitupellavan ja härkäpavun sängen muokkaus muokkaus kultivaattorilla, lautasäkeellä, joustopiikkiäkeellä, lapiorullaäkeellä tai rullailmastimella yhteen kertaan ajaen 30

31 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Hyväksyttävät lohkot, jotka täyttävät aitoa kasvipeitteisyyttä Monivuotiset viljellyt nurmet, talven yli säilytettävät yksivuotiset nurmet ja ruokohelpi Monivuotiset puutarhakasvit ja kumina Viljan, öljykasvien, tattarin, siemenmausteiden ja kuitupellavan sekä härkäpavun, herneen ja lupiinin sänki ja suorakylvö sänkeen Kerääjäkasvien viljely, jos kasvusto säilytetään seuraavaan kevääseen asti Syysruis, ruisvehnä, syysvehnä, spelttivehnä ja muut syyskylvöiset viljat, syysrypsi, syysrapsi ja muut syyskylvöiset öljykasvit sekä muut syyskylvöiset kasvit ja keväällä korjattava pellava ja hamppu 31

32 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys kohdennusalue muu % osuus /ha/v /ha/v ala ilmoitetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle syksyllä mennessä (myös VIPU-palvelu) alat eivät ole sidoksissa kevään kasvulohkoihin (ei tarvitse olla sama ala) 32

33 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ESIMERKKI 100 ha:n tila V-S:ssa, jossa kaikki lohkot korvauskelpoisia Ohran sänkeä 35 ha Vehnän kevytmuokattua sänkeä 20 ha (= 20 % sitoumusalasta) Härkäpavun sänkeä 15 ha Suojavyöhykettä 5 ha Viherkesanto (ilmoitettu ekologinen ala) 6 ha Kynnettyä 19 ha kasvipeitteisyys% = 81 maksetaan 89 ha x 54 /ha =

34 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltoluonnon monimuotoisuus Kerääjäkasvit 100 /ha/v (+ rtk 54 /ha/v) - kylvettävä yksivuotisen varsinaisen viljelykasvin kylvön yhteydessä, viljan orasvaiheessa tai viljelykasvin korjuun jälkeen viimeistään 15.8 mennessä - italianraiheinä, muu nurmiheinä, apila, muu nurmipalkokasvi, öljyretikka, muokkausretiisi tai muu ristikukkainen öljykasvi tai näiden kasvien seos viljaa voi käyttää varhaisperunan ja varhaisvihannesten kerääjäkasvina - kerääjäkasvilla ei voi perustaa seuraavan vuoden kasvia - voi päättää kemiallisesti alkaen - voi muokata / kyntää alkaen 34

35 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltoluonnon monimuotoisuus Viherlannoitusnurmi (54 /ha/v) - kylvettävä keväällä tai edellisenä vuonna suojakasviin - nurmi- ja heinäkasveja, väh. 20 % typensitojakasvia - sama lohko max. 3 vuotta, huom! laskenta alkaa tänä vuonna alusta - ei voi valita luomusitoumuslohkolle jos luomusitoumustila ilmoittaa viherlannoitusnurmea, ko. alalle ei makseta ollenkaan ympäristökorvausta! - voi päättää ennen syysviljan kylvöä, muulloin päättäminen aikaisintaan 1.9. alkaen ja muokkaus sallittu alkaen - voi päättää kemiallisesti 35

36 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltoluonnon monimuotoisuus Saneerauskasvit 300 /ha/v (+ rtk 54 /ha/v) - öljyretikka, valkosinappi, samettikukka tai näiden seokset - tiloille, joilla viljelykierrossa peruna-, sokerijuurikas- tai avomaan puutarhakasveja - kylvettävä keväällä ja oltava kaksi kuukautta kylvöstä - vähäinen perustamisvaiheen lannoitus sallittua - kasvuston voi niittää tai murskata kasvukauden aikana - ei saa päättää kemiallisesti - sama kasvulohko max. 3 vuotta 36

37 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltoluonnon monimuotoisuus Monimuotoisuuspellot 300 /ha/v - riista- ja maisemakasvit: perustettava joka vuosi, jos ilmoittaa - niitty- ja lintukasvit: sama kasvusto tulee olla kaksi vuotta, kolmantena vuonna ilmoitettava lhp-nurmena tai muuna kasvina kuin niitty- ja lintukasvina. Huom! Vuoden 2014 lhpniittyä ei voi ilmoittaa v monimuotoisuuspeltona voidaan ilmoittaa lhp-nurmena - enintään 15 % korvauskelpoisesta alasta - voi olla kohdentamisalueella lhp-nurmen kanssa max. 20 % ja muulla alueella max. 15 % sitoumusalasta 37

38 Lohkokohtaiset toimenpiteet Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla 1- vuotiset 300 /ha/v ja monivuotiset 500 /ha/v (+ rtk 200 /ha/v / 54 /ha/v siemenperuna) Yksivuotisten puutarhakasvien rivit: olki, hake, ruohosilppu, biohajoava kalvo, katepaperi tai muu orgaaninen materiaali Monivuotisten puutarhakasvien rivit: olki, hake, ruoko- tai ruohosilppu, biohajoava kalvo tai muu orgaaninen materiaali, katepaperi tai leikattava nurmikate. Tai rivivälit: leikattava nurmikate tai muu org.kate. Leikattava nurmikate on perustettava 1. sitoumusvuonna. Sertifioidun siemenperunan tuotantoala kokonaan: olki Kate säilytettävä sadonkorjuuseen asti, monivuotisilla kaikki viljelyvuodet. Katettujen lohkojen ala voi vaihdella vuosittain yksi lohko vähintään 0,05 ha oltava kuitenkin vuosittain; ei voi valita samalle lohkolle puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelutoimenpidettä 38

39 Lohkokohtaiset toimenpiteet Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 500 /ha/v ryhmä 1 ja 350 /ha/v ryhmä 2 (+ rtk 200 /ha/v) - puutarhatiloille, joiden puutarhakasvialalle tai osalle siitä on olemassa vaihtoehtoinen torjuntamenetelmä - toteuttava joka vuosi yhdellä vähintään 0,05 ha:n kasvulohkolla, jolla käytettävä vähintään yhtä menetelmäryhmän toimenpidettä; ei voi valita samalle lohkolle orgaanisen katteen käyttö-toimenpidettä - menetelmäryhmä 1 monivuotisille puutarhakasveille: biologiset makroeliövalmisteet, mehiläisten levittämät mikrobiologiset kasvinsuojeluaineet, kevytrakenteiset muovilla katetut kasvutunnelit tai kausikasvihuoneet - menetelmäryhmä 2 yksivuotisille puutarhakasveille: tuhohyönteisverkot, ruiskulla levitettävät mikrobiologiset kasvinsuojeluaineet, traktorikäyttöinen liekitin tai tarkkuushara (vähintään 2 ajokertaa - ei voi valita luomutila 39

40 Lohkokohtaisen toimenpiteen muuttaminen viljelijä lopettaa puutarhakasvien viljelyn tai aloittaa niiden vuosittaisen viljelyn vähintään hehtaarin tasolle sitoumus siirretään (sukupolven vaihdos tai muu koko maatilan hallinnansiirto) luomun aloitus tai lopetus neuvonnan avulla Neuvo2020 antamalla suosituksella (sitoumuksen mukauttaminen) Ilmoitus kuntaan ko. vuoden kesäkuun 15. päivään mennessä 40

41 Viherryttäminen ja ympäristökorvaus Jos tila on vapautunut viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisesta ja ekologisen alan vaatimuksesta 75 % nurmisäännön perusteella, ympäristökorvausta ei makseta: peltojen talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä monivuotisista ympäristönurmista luonnonhoitopeltonurmista Viherryttämistuen ekologiselle alalle ei makseta ympäristökorvausta peltoluonnon monimuotoisuustoimenpiteestä Viherryttämistuen ekologiselle alalle ei makseta ympäristökorvausta peltojen talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä Viher-, sänki- ja avokesannolle (myös ekologisena alana ilmoitetut) ei makseta ympäristökorvausta 41

42 Lisätietoa saatavissa tuet ja palvelut koulutukset, viljelijätukihakukoulutus kevät 2015 viljelijätukihakukoulutus hallinnolle, kevät 2015 Hakuopas julkaistaan ympäristökorvauksen sitoumusehdot Lomakkeet julkaistaan

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

Puutarhatiloilla huomioitavat

Puutarhatiloilla huomioitavat Puutarhatiloilla huomioitavat EU-tukiasiat ohjelmakaudella 2015-2020 Lähde: Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto Materiaali perustuu 23.3. 2015 tilanteeseen, varmista tietojen

Lisätiedot

Tuki-info 2014 Luentomateriaali

Tuki-info 2014 Luentomateriaali Tuki-info 2014 Luentomateriaali OSA 1: Tuleva kausi 2015-2020 OSA 2: Tukihaku 2014 OSA 3: Muuta informaatiota viljelijöille Kuva: Saara Ilkka Tuki-info viljelijöille 2014 aineistopaketti SISÄLLYS 1. Tuki-infojen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 1 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

Tilan maatalousmaa Peltoala Pysyvät kasvit Pysyvä nurmi

Tilan maatalousmaa Peltoala Pysyvät kasvit Pysyvä nurmi 9. VIHERRYTTÄMISTUKI Viherryttämistuki on uusi EU:n kokonaan rahoittama tuotannosta irrotettu suora tuki, jonka tavoitteena on tukea ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä. Nämä

Lisätiedot

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 SUORAT EU:N KOKONAAN MAKSAMAT TUET 2015: VANHA TILATUKI JAKAANTUU: PERUSTUKI 49%, VIHERRYTTÄMINEN 30%, TUOTANTOON SIDOTUT TUET 20%, NUORTEN VILJELIJÖIDEN TUKI 1% MATERIAALI PERUSTUU

Lisätiedot

Tilakohtaisia esimerkkejä

Tilakohtaisia esimerkkejä 02.04.2015 Tilakohtaisia esimerkkejä Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/ Mikä muuttuu 2015 -hanke Ympäristökorvausjärjestelmä Täydentävät ehdot, maatalousmaan

Lisätiedot

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus TUET Ympäristökorvaus SILJA VUORI, teksti ja kuvat painottaa vesiensuojelua Maatilojen ympäristökorvaustoimenpiteet uudistuvat. Suojavyöhykkeet ja kerääjäkasvien kylvö ovat vahvasti mukana, koska niitä

Lisätiedot

Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset. luomu. 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö

Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset. luomu. 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset investoinnit ja luomu 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Erityistukisopimusten muutokset 2015 Vuonna 2011 tai myöhemmin tehdyt ympäristötuen

Lisätiedot

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maa- ja metsätalousministeriö, kesäkuu 2014 Taitto ja kuvitus: Minna Paananen Paino: Juvenes Print 2 Sisältö Entiset ja uudet

Lisätiedot

Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle kevät 2015

Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle kevät 2015 1 Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle kevät 2015 14. Luonnonhaittakorvaus Uutta 2015 Yksivuotinen korvaus (ei sitoumusta) Tilakohtaisia rajoitteita kesantoalalle ja maksumäärälle Luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

Täydentävät ehdot, muistilista

Täydentävät ehdot, muistilista Täydentävät ehdot, muistilista Muistilistaan koottu täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset sekä ympäristöön, kansanterveyteen, kasvien terveyteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan unionin

Lisätiedot

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta Opas valvonnasta Pelto- ja eläintukien valvonta 2 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Valvonnan menetelmät ja perusteet...5 2.1 Hallinnollinen valvonta

Lisätiedot

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET 2009 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA 1 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA 1. Sitoutuminen Viljelijä Luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa (jäljempänä LFA-lisäosa) voidaan maksaa LFA-lisäosan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014 Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014 Kotieläintukikoulutukset 29.1.2015, 6.2.2015 ja 10.2.2015 Mikko Jaakkola Varsinais-Suomen

Lisätiedot

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä sovelluksesta... 3 1.1 Laitteistovaatimukset... 3 1.2 Käyttäjätunnukset ja kirjautumisvaihtoehdot... 3 2. Toiminnallisuus...

Lisätiedot

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Piia Tuokko Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 3 2005 Hämeenlinnan kaupunki Tuokko,

Lisätiedot

3 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen kosteikkohankkeista

3 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen kosteikkohankkeista 1 luonnos 17.12.2014 Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien korvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista

Lisätiedot

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 Sisällys Yhteistyöesimerkit Järki Lanta hankkeessa... 2 Broileritilan lantayhteistyö... 3 Emolehmä- ja sikatilan lantayhteistyö... 3 Ison sikatilan lantayhteistyö... 4

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA MARKKU OLLIKAINEN, MARJA JÄRV ELÄ, PIRJO PELTONEN-SAINIO, JUHA GRÖNROOS, SANNA LÖTJÖNEN, TEEA KORTETMÄKI, KRISTIINA REGINA, KAIJA

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelyn esimerkkejä ulkomailta. Kati Berninger Tyrsky-Konsultointi Oy

Maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelyn esimerkkejä ulkomailta. Kati Berninger Tyrsky-Konsultointi Oy Maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelyn esimerkkejä ulkomailta Kati Berninger Tyrsky-Konsultointi Oy Marraskuu 2014 JÄRKI on Baltic Sea Action Groupin ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön

Lisätiedot

SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020

SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 Julkaisija Salaojakeskus ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh. (09) 694 2100 fax (09) 694 2677 www.salaojakeskus.fi HELSINKI 2002

Lisätiedot

Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu

Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23 2007 Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu - Työryhmän mietintö Heikki Pajula ja Lasse Järvenpää (toim.) Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93. Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa

MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93. Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93 Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa MAANMITTAUSLAITOS Kehittämiskeskus Helsinki 2003 ISSN 1236-5084 ISBN 951-48-0173-3 Kansikuva: Antero Aaltonen Julkaisija

Lisätiedot

Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi

Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi 151 Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi Arja Seppälä, Pellervo Kässi, Heikki Lehtonen, Esa Aro-Heinilä, Oiva Niemeläinen, Eeva Lehtonen, Jukka Höhn, Tapio Salo, Marjo Keskitalo, Matts Nysand, Erika

Lisätiedot