Ympäristökorvaus 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristökorvaus 2015"

Transkriptio

1 Ympäristökorvaus 2015 Maarit Solla ja Markku Äijälä, V-S ELY-keskus, maatalouden valvontayksikkö 1

2 Entiset ja uudet maataloustuet 2

3 Ympäristökorvauksen säädöstilanne Komissio hyväksynyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vuosiksi Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista (1360/2014) annettu Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annettu , voimaan MMM:n asetus ympäristökorvauksesta annettu

4 Muutoksia aiempaan ympäristötukeen verrattuna aktiiviviljelijä yläikäraja poistuu (alaikäraja säilyy) ei kotieläintilan määritelmää lohkokohtaiset toimenpiteet erityistukisopimuksia sitoumuksen alle kohdentamisalueet toimenpiteiden määrää ei rajoiteta (vrt. ennen lisätoimenpiteet) ei sitoumuksen vertailualaa yhden päivän koulutusvaatimus vähimmäispinta-ala kasvaa (3 ha 5 ha, puutarhatila 0,5 ha 1 ha) sadonkorjuuvelvoite poistuu (pl. toimenpiteet, joissa sitä edellytetään) 4

5 Ympäristösitoumuksen tekeminen v Kaikki kesken olevat ympäristötukisitoumukset päätetään (muutoslauseke) voi hakea tilalle uutta 5-v ympäristökorvaussitoumusta Ei takaisinperintää päätettävistä ympäristötukisitoumuksista Vuosittainen hakuasetus määrittelee, mitä voi hakea - v voi hakea koko ympärikorvauksen sisältöä - budjettikytkentä siihen, mitä vuosittain voidaan hakea 5

6 Ympäristösitoumuksen ala Sitoumukseen voidaan sisällyttää korvauskelpoinen peltoa oleva peruslohko (tukikelpoisuus korvauskelpoisuus) Korvauskelpoisuus koskee ympäristökorvausta, luonnonhaittakorvausta ja luomukorvausta Korvauskelpoisuus yhdistetään; esim. jos tukikelpoisuus on ollut vain luonnonhaittakorvauksessa, saa korvauskelpoisuuden myös ympäristökorvauksessa Peruslohkon korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus pl. viljelemättömäksi ilmoitetut/todetut sekä maatalouskäytöstä poistettavat lohkot 6

7 Ympäristösitoumuksen ala Korvauskelpoiset lohkot vuodesta 2015 alkaen: A. Lohkot, jotka olivat tukikelpoisia LFA- ja ympäristötuessa v B. Lohkot, joilla oli LFA-, YMP- tai pohjoisten tukien tukikelpoisuus vuonna 2013 C. Tukikelpoisuutensa menettäneet lohkot: joille on maksettu maatalouden ympäristötukea tai luonnonhaittakorvausta jonakin vuosista D. Lohkot, jotka on ilmoitettu tukihakemuksessa jonakin vuosista E. Jonolohkot F. Pysyvät laitumet v mukaan (vain LHK, pellolla ja pellon ulkopuolella) G.20-vuotisten erityistukisopimusten alat, kun sopimus päättynyt Kaikilla edellä mainituilla on täytynyt olla kasvulohkoja myös v tai 2014, eikä ilmoitettu kasvi ole saanut olla viljelemätön. 7

8 Korvauskelpoista peltoa ei ole Ympäristösitoumuksen ala vuoden 2004 jälkeen raivatut alat lohkot, joita ei ole järjestelmiin ilmoitettu viljelemättömänä ilmoitetut Korvauskelpoiseen peruslohkoon voidaan lisätä vuosittain määrärahojen puitteissa enintään 0,1 ha korvauskelvotonta alaa (alkaen vuodesta 2016) Erikseen hakuasetuksella vuosittain määriteltävät korvauskelpoisuuden hakuperusteet: tilusjärjestelylohkot, yli 65-vuotiaalta tulevat lohkot, viljelemättömyyssitoumuksesta 2010 tai sen jälkeen vapautuneet lohkot. Vuoden 2015 hakuasetus annettu em. hakuperusteet käytettävissä vuonna

9 Lohkokohtaiset toimenpiteet Geenipankkisäilytyksen toimenpiteet Ympäristökorvaukset ja perustason vaatimukset Alkuperäiskasvilajikkeiden ylläpito Alkuperäiskasvien varmuuskokoelmat Alkuperäisrotujen perimän säilytys - Lietelannan sijoittaminen peltoon - Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen - Valumavesien hallinta - Ympäristönhoitonurmet - Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys - Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla - Peltoluonnon monimuotoisuus - Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu Tilakohtainen toimenpide: vuosittainen viljelysuunnitelma, 5-v viljelysuunnitelma, viljavuustutkimus, lohkokohtaiset muistiinpanot, suojakaistat (3 m) ja vapaaeht.monimuotoisuuskaistat (3 m), peltomaan laatutesti, koulutuspäivä > edellytys lohkokohtaisten toimenpiteiden valinnalle Ympäristösopimukset - Kosteikkojen hoito - Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito - Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot - Alkuperäisrotujen kasvattaminen Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset (ei korvauksen perusteena): kasvinsuojelututkinto, ruiskun testaus, lannoitustasot Perustaso (ei korvauksen perusteena): mm. Täydentävät ehdot (=lakisääteiset hoitovaatimukset ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset) ja maatalousmaan säilyttäminen 9

10 Lannoitustasot Ns. nitraattiasetus (typpi) ja lannoitevalmistelainsäädäntö (fosfori) säätävät perustason (koskee kaikkia viljelijöitä) Ympäristökorvaukseen sitoutuvalla omat lannoitustasot sitoumusehtojen taulukoista (koskee kaikkia tilan lohkoja) typpi taulukoissa multavuuden mukaan, ei maalajin fosfori määräytyy viljavuusluokan perusteella Kotieläinten lannan liukoinen typpi ja kokonaisfosfori huomioon kokonaisuudessaan levitysajankohdasta riippumatta Satotasokorjaukset käytössä Karjanlantapoikkeusta voi käyttää jos fosforilannoitukseen käytetään pelkästään kotieläinten lantaa (myös vastaanotetun lannan osalta) - voi soveltaa fosforin tasausta, mutta ei satotasokorjauksia Vanhan kauden fosforin tasaus jatkuu, jos kesken 10

11 Tilakohtainen toimenpide Ravinteiden tasapainoinen käyttö = rtk (vaatimukset koskevat tilan kaikkia lohkoja) peltoviljelykasvit 54 /korvauskelpoinen ha, puutarhakasvit 200 /korvauskelpoinen ha on edellytys lohkokohtaisten toimenpiteiden valinnalle Vaatimukset 5-vuotinen viljelysuunnitelma 1. sitoumusvuoden ( ) loppuun mennessä; palautetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle Aiesuunnitelma sitoumuskauden aikana lohkoilla viljeltävistä kasveista Suunnitelma tehdään ensimmäisenä sitoumusvuonna hallinnassa olevista korvauskelpoisista lohkoista 11

12 Tilakohtainen toimenpide Viljelysuunnitelma Tehtävä vuosittain ennen kasvukauden alkua Aiesuunnitelma, jossa esitetään suunnitellut kasvilajit ja lannoitus kasvulohkoittain Ensimmäisenä sitoumusvuonna laadittava viimeistään Säilytetään maatilalla 12

13 Viljavuustutkimus Tilakohtainen toimenpide Tehtävä viljelyksessä olevista pelloista viiden vuoden välein (analyysiväli; uusien viljavuustutkimusten tulosten on oltava käytettävissä ennen seuraavaa lannoituskertaa). Asiakirjat säilytetään maatilalla. Yli 0,5 ha:n lohkoista yksi näyte peruslohkoa kohti. Jos peruslohko on yli 5 ha, otettava yksi näyte jokaista alkavaa viittä hehtaaria kohti. Enintään 0,5 ha:n lohkoista voidaan käyttää viereisen lohkon näytettä. Yksittäiseltä, enintään 0,5 ha:n lohkolta voidaan ottaa oma näyte tai käyttää runsasmultainen, viljavuusluokka hyvä arvoa. 13

14 Tilakohtainen toimenpide Lohkokohtaiset muistiinpanot Lohkojen perustiedot sekä tiedot vuosittaisista viljelytoimenpiteistä ja sitoumuksen lohkokohtaisten toimenpiteiden edellyttämät tiedot; säilytetään maatilalla Peltomaan laatutesti Tehdään kerran sitoumuskauden aikana täyttämällä itsearviointilomake (suomi.fi/lomakkeet) kaikilta yli 0,5 ha:n suuruisilta peruslohkoilta Tehtävä kolmannen sitoumusvuoden loppuun mennessä ja palautettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 14

15 Tilakohtainen toimenpide Suojakaistat ja monimuotoisuuskaistat Vesistön varrella on oltava vähintään keskimäärin kolme metriä leveä nurmi-, heinä tai niittykasvillisuuden peittämä suojakaista Peruslohko ei rajoitu vesistöön, jos pellon ja vesistön välillä on muuta aluetta aina vähintään keskimäärin 10 metriä eikä vesi nouse tulvankaan aikana pellolle Peruslohkon muille reunoille voidaan perustaa enintään kolme metriä leveä monimuotoisuuskaista (nurmi-, heinä-, niitty-, riista- tai maisemakasvit) Koulutuspäivä/verkkotentti Osallistumalla yhteistoiminta-alueen järjestämään yhteen koulutuspäivään tai tekemällä verkkotentin Vipu-palvelussa toisen sitoumusvuoden loppuun mennessä 15

16 Lietelannan sijoittaminen peltoon 40 /ha/v Ei voi valita yhtäaikaa 16 Ravinteiden ja org. aineid. kierrättäminen 40 /ha/v Toimenpiteen valintaruutu Lohkokohtaiset toimenpiteet Valumavedet Ympäristönhoitonurmet - Säätösalaojitus 70 /ha/v; -Säätökastelu ja kuivatusvesien kierrätys 250 /ha/v - Suojavyöhyke 500 /ha/v; - Monivuotiset ympäristönurmet 50 /ha/v Perustaminen kolmena 1. sitoumusvuonna Luonnonhoitopeltonurmi 120 /ha/v Toteutettava vuosittain -Kerääjäkasvit 100 e/ha/v; -Viherlannoitusnurmi 54 /ha/v Peltoluonnon monimuotoisuus Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Saneerauskasvit 300 /ha/v; Monimuotoisuuspellot 300 /ha/v Puutarhatila/ siemenperuna -Org. katteen käyttö puutarha kasveilla ja siemenperunalla; - Vaihtoeht.kasvinsuojel puut.kasv.. Toteutettava vuosittain, ei samalle lohkolle

17 Lohkokohtaisten toimenpiteiden valinta ensimmäisenä sitoumusvuonna valitaan toimenpiteet toimenpiteitä voidaan muuttaa myöhemmin neuvonnan kautta (voi lisätä ja vaihtaa, mutta ei pelkästään luopua) lietelantatoimenpidettä sekä ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen toimenpidettä ei voi valita tilalle yhtä aikaa kaikkia valittuja toimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa joka vuosi joka vuosi toteutettavat toimenpiteet (jos valittu) - talviaikainen kasvipeitteisyys (väh. 20 %) - orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla - puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 17

18 Lohkokohtaisen toimenpiteen kohdistuminen sitoumuslohkolle Valitut toimenpiteet pohjana korvaukselle Korvaus ilmoitetun kasvin (kasvikoodi) perusteella toimenpiteen - ympäristönhoitonurmet- sisällölle - peltoluonnon monimuotoisuus- sisällölle (ei kerääjäkasvit) Korvaus kasvulohkon lisätiedon perusteella toimenpiteistä - orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla - puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu - kerääjäkasvit peltoluonnon monimuotoisuudesta 18

19 Lohkokohtaiset toimenpiteet Lietelannan sijoittaminen peltoon 40 /ha/v (+ rtk 54 /ha/v) toimenpidettä ei tarvitse toteuttaa vuosittain vähintään 20 m3/ha/vuosi lietelanta, virtsa, lietelannasta erotettu nestejae tai nestemäinen orgaaninen lannoitevalmiste levitettävä sijoittavilla tai multaavilla laitteilla (myös levityslaitteet, joihin on kytketty multain) maksua haetaan syksyllä mennessä (myös Vipu-palvelussa) alat eivät ole sidoksissa kevään kasvulohkoihin 19

20 Lohkokohtaiset toimenpiteet Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 40 /ha/v (+ rtk 54 /ha/v) toimenpidettä ei tarvitse toteuttaa vuosittain vähintään 15 m3/ha/vuosi (kuiva-ainepitoisuus väh. 20 %) toiselta tilalta vastaanotettu kuivalanta (ei oman tilan kuivalanta), lannoitevalmistelain mukaiset orgaaniset lannoitevalmisteet, maanparannusaineet ja kasvualustat maatila ei voi sekä vastaanottaa että luovuttaa kuivalantaa maksua haetaan kunnasta syksyllä mennessä (liitteenä selvitys materiaalin hankinnasta ja määrästä;luovutussopimus/maksukuitti/rahtikirja) alat eivät ole sidoksissa kevään kasvulohkoihin ei voi valita yhdessä lietelannan sijoittaminen-toimenpiteen kanssa 20

21 Lohkokohtaiset toimenpiteet Valumavesien hallinta (+ rtk 54 /ha/v) säätösalaojitus 70 /ha; säätökastelu 250 /ha; kuivatusvesien kierrätysjärjestelmä 250 /ha rakennelmien oltava valmiina, toteutettava koko sitoumuskauden ajan toteutetaan happamilla sulfaattimailla (kohdentamisalue V-S Sirppujoen valuma-alue, erillinen maanäyte), turve- ja multamailla tai entisillä erityistukisopimuslohkoilla 1. sitoumusvuonna lomakkeella 463 ilmoitetaan toimenpiteeseen kuuluvat peltoalat (myös Vipu-palvelussa) mennessä palautettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle: jäljennös salaojasuunnitelman ojastokartasta, viljavuusanalyysi, happamien sulfaattimaiden analyysitulos 21

22 Ympäristönhoitonurmet Lohkokohtaiset toimenpiteet Suojavyöhykkeet 500 /ha/v kohdentamisalue (sisältää Varsinais-Suomen), 450 /ha/v muu alue voidaan perustaa Natura-alueelle, pohjavesialueelle, vesistön/valtaojan varteen, kosteikkoon rajoittuville alueille ja tiettyjen kuntien Itämeren saaristoalueille kolmena ensimmäisenä sitoumusvuonna; ei saa perustaa pysyvän nurmen alalle. ei päällekkäin valumavesien hallinta-toimenpiteiden kanssa säilytettävä sitoumuksen loppuun saakka vanhat nurmet käyvät sellaisenaan suojavyöhykkeiksi uuden nurmikasvuston perustaminen nurmi- ja heinäkasvien siemenseoksilla, joissa enintään 20 % apiloiden siemeniä oltava yli 3 metriä leveä, voi olla koko peruslohko 22

23 Ympäristönhoitonurmet Suojavyöhykkeet Lohkokohtaiset toimenpiteet MMM:n antaman tiedotteen mukaan LUONNONHAITTAKORVAUKSEN MAKSUUN ON TULOSSA MUUTOS SUOJAVYÖHYKKEIDEN OSALTA: Kesannon, luonnonhoitopeltonurmien ja suojavyöhykkeiden yhteenlaskettu osuus maatilan korvauskelpoisesta peltoalasta voisi olla enintään 25 %. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna Kts. lhk:n maksun laskentaesimerkki hakuoppaasta kohdasta 14.1 luonnonhaittakorvauksen yleiset ehdot 23

24 Ympäristönhoitonurmet Suojavyöhykkeet Lohkokohtaiset toimenpiteet Lannoitus on sallittua vain perustamisvaiheessa vähimmäisvaatimusten mukaisesti (lhp-nurmen lannoitustaso) Hukkakauraa tai valvattia, pujoa, pelto-ohdaketta ja muita vastaavia tuulen mukana leviäviä vaikeita rikkakasveja voidaan torjua kemiallisesti tai mekaanisesti. Mahdollisesti tuhoutunut suojavyöhykekasvusto on kylvettävä uudestaan (myös talvituhot, salaojitus tai vastaava syy) heti olosuhteiden salliessa Kasvusto korjattava vuosittain pois lohkolta ja sen saa käyttää hyödyksi Voidaan laiduntaa, jos ei aiheudu eroosiota Toimenpiteistä merkinnät lohkomuistiinpanoihin 24

25 Lohkokohtaiset toimenpiteet Ympäristönhoitonurmet Monivuotiset ympäristönurmet 50 /ha/v (+ rtk 54 /ha/v) - sitoumuksen loppuun saakka ja perustaminen kolmena ensimmäisenä vuonna - hapan sulfaattimaa (V-S:ssa Sirppujoen valuma-alue, erillinen maanäyte), turve- tai multamaa (maanäytteen perusteella), pohjavesialue; ei saa perustaa pysyvän nurmen alalle - analyysitieto happamasta sulfattimaasta / viljavuustutkimustieto turvetai multamaasta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 30.9 mennessä 25

26 Lohkokohtaiset toimenpiteet Ympäristönhoitonurmet Monivuotiset ympäristönurmet viljeltävä nurmi- ja heinäkasveja sitoumuskauden loppuun asti voidaan lannoittaa ympäristösitoumuksen lannoitusrajojen mukaisesti voidaan uudistaa ainoastaan suorakylvöllä lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet mahdollisia; monivuotinen nurmi on kylvettävä tuhoutuneen nurmen tilalle heti kun se on mahdollista kasvusto korjattava vuosittain ja sen saa käyttää hyödyksi; voidaan laiduntaa 26

27 Ympäristönhoitonurmet Lohkokohtaiset toimenpiteet Luonnonhoitopeltonurmet kohdentamisalue (sisältää VarsinaisSuomen) 120 /ha/v, muu alue 100 /ha/v - kohdentamisalueella maksetaan enintään 20 % sitoumusalasta (huom! jos myös monimuotoisuuspeltoja + lhp-nurmi yhteensä enintään 20 %), muulla alueella enintään 5 % sitoumusalasta - vanha nurmi/heinä tai uuden perustaminen (max 20 % typensitojia); ei saa perustaa pysyvän nurmen alalle - säilytettävä samalla lohkolla vähintään 2 kasvukautta (päättäminen 1.9. tai alkaen, jos syyskylvöinen kasvi). Päätettäessä syyskylvöisen kasvin kylvöä varten, voidaan käyttää kasvinsuojeluaineita. - vanhan kauden lhp-nurmea voi jatkaa vuodelta 2014, mutta ei ole pakko 27

28 Ympäristönhoitonurmet Luonnonhoitopeltonurmet Lohkokohtaiset toimenpiteet - lannoitus kielletty lukuunottamatta vähäistä lannoitusta perustamisvaiheessa - niitettävä vähintään joka toinen vuosi - saa hyödyntää taloudellisesti, myös laiduntamalla - muokkaaminen sallittu ainoastaan kasvuston perustamisen ja päättämisen yhteydessä - kasvinsuojeluaineiden käyttäminen on kiellettyä kasvuston perustamisen jälkeen; kasvinsuojeluaineiden käyttö on kuitenkin sallittua päättämisen yhteydessä - lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet mahdollisia; uusi nurmi on kylvettävä tuhoutuneen nurmen tilalle heti kun se on mahdollista 28

29 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys (+ rtk 54 /ha/v) Vähimmäisala: vuosittain on oltava vähintään 20 % maatilan korvauskelpoisesta kokonaispinta-alasta kasvukauden ulkopuolella kasvipeitteisenä; ala voi muutoin vaihdella vuosittain Kohdentamisalueella (sisältää Varsinais-Suomen) kasvipeitteisyyttä voi täyttää kevennetyllä syyssänkimuokkauksella enintään 20 %:lla, muu osa kasvipeitealasta on oltava aitoa kasvipeitettä Muulla alueella koko kasvipeitteinen ala voi olla kevytmuokattua Korvaus maksetaan koko sitoumusalalle, pl. tietyt lohkot: kesannot, viherryttämistuen ekologinen ala, suojavyöhyke, monivuotiset ympäristönurmet, lhp-nurmet, viherlannoitusnurmet, monimuotoisuuspellot, monivuotisten puutarhakasvien katetut alat, voimassaolevat erityistukisopimukset: ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen, suojavyöhyke, turvepeltojen nurmiviljely; nämä täyttävät kuitenkin kasvipeitealaa 29

30 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Kevennetty syyssänkimuokkaus (V-S:ssa max 20% sitoumusalasta) viljan, öljykasvien, tattarin, siemenmausteiden, kuitupellavan ja härkäpavun sängen muokkaus muokkaus kultivaattorilla, lautasäkeellä, joustopiikkiäkeellä, lapiorullaäkeellä tai rullailmastimella yhteen kertaan ajaen 30

31 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Hyväksyttävät lohkot, jotka täyttävät aitoa kasvipeitteisyyttä Monivuotiset viljellyt nurmet, talven yli säilytettävät yksivuotiset nurmet ja ruokohelpi Monivuotiset puutarhakasvit ja kumina Viljan, öljykasvien, tattarin, siemenmausteiden ja kuitupellavan sekä härkäpavun, herneen ja lupiinin sänki ja suorakylvö sänkeen Kerääjäkasvien viljely, jos kasvusto säilytetään seuraavaan kevääseen asti Syysruis, ruisvehnä, syysvehnä, spelttivehnä ja muut syyskylvöiset viljat, syysrypsi, syysrapsi ja muut syyskylvöiset öljykasvit sekä muut syyskylvöiset kasvit ja keväällä korjattava pellava ja hamppu 31

32 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys kohdennusalue muu % osuus /ha/v /ha/v ala ilmoitetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle syksyllä mennessä (myös VIPU-palvelu) alat eivät ole sidoksissa kevään kasvulohkoihin (ei tarvitse olla sama ala) 32

33 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ESIMERKKI 100 ha:n tila V-S:ssa, jossa kaikki lohkot korvauskelpoisia Ohran sänkeä 35 ha Vehnän kevytmuokattua sänkeä 20 ha (= 20 % sitoumusalasta) Härkäpavun sänkeä 15 ha Suojavyöhykettä 5 ha Viherkesanto (ilmoitettu ekologinen ala) 6 ha Kynnettyä 19 ha kasvipeitteisyys% = 81 maksetaan 89 ha x 54 /ha =

34 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltoluonnon monimuotoisuus Kerääjäkasvit 100 /ha/v (+ rtk 54 /ha/v) - kylvettävä yksivuotisen varsinaisen viljelykasvin kylvön yhteydessä, viljan orasvaiheessa tai viljelykasvin korjuun jälkeen viimeistään 15.8 mennessä - italianraiheinä, muu nurmiheinä, apila, muu nurmipalkokasvi, öljyretikka, muokkausretiisi tai muu ristikukkainen öljykasvi tai näiden kasvien seos viljaa voi käyttää varhaisperunan ja varhaisvihannesten kerääjäkasvina - kerääjäkasvilla ei voi perustaa seuraavan vuoden kasvia - voi päättää kemiallisesti alkaen - voi muokata / kyntää alkaen 34

35 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltoluonnon monimuotoisuus Viherlannoitusnurmi (54 /ha/v) - kylvettävä keväällä tai edellisenä vuonna suojakasviin - nurmi- ja heinäkasveja, väh. 20 % typensitojakasvia - sama lohko max. 3 vuotta, huom! laskenta alkaa tänä vuonna alusta - ei voi valita luomusitoumuslohkolle jos luomusitoumustila ilmoittaa viherlannoitusnurmea, ko. alalle ei makseta ollenkaan ympäristökorvausta! - voi päättää ennen syysviljan kylvöä, muulloin päättäminen aikaisintaan 1.9. alkaen ja muokkaus sallittu alkaen - voi päättää kemiallisesti 35

36 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltoluonnon monimuotoisuus Saneerauskasvit 300 /ha/v (+ rtk 54 /ha/v) - öljyretikka, valkosinappi, samettikukka tai näiden seokset - tiloille, joilla viljelykierrossa peruna-, sokerijuurikas- tai avomaan puutarhakasveja - kylvettävä keväällä ja oltava kaksi kuukautta kylvöstä - vähäinen perustamisvaiheen lannoitus sallittua - kasvuston voi niittää tai murskata kasvukauden aikana - ei saa päättää kemiallisesti - sama kasvulohko max. 3 vuotta 36

37 Lohkokohtaiset toimenpiteet Peltoluonnon monimuotoisuus Monimuotoisuuspellot 300 /ha/v - riista- ja maisemakasvit: perustettava joka vuosi, jos ilmoittaa - niitty- ja lintukasvit: sama kasvusto tulee olla kaksi vuotta, kolmantena vuonna ilmoitettava lhp-nurmena tai muuna kasvina kuin niitty- ja lintukasvina. Huom! Vuoden 2014 lhpniittyä ei voi ilmoittaa v monimuotoisuuspeltona voidaan ilmoittaa lhp-nurmena - enintään 15 % korvauskelpoisesta alasta - voi olla kohdentamisalueella lhp-nurmen kanssa max. 20 % ja muulla alueella max. 15 % sitoumusalasta 37

38 Lohkokohtaiset toimenpiteet Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla 1- vuotiset 300 /ha/v ja monivuotiset 500 /ha/v (+ rtk 200 /ha/v / 54 /ha/v siemenperuna) Yksivuotisten puutarhakasvien rivit: olki, hake, ruohosilppu, biohajoava kalvo, katepaperi tai muu orgaaninen materiaali Monivuotisten puutarhakasvien rivit: olki, hake, ruoko- tai ruohosilppu, biohajoava kalvo tai muu orgaaninen materiaali, katepaperi tai leikattava nurmikate. Tai rivivälit: leikattava nurmikate tai muu org.kate. Leikattava nurmikate on perustettava 1. sitoumusvuonna. Sertifioidun siemenperunan tuotantoala kokonaan: olki Kate säilytettävä sadonkorjuuseen asti, monivuotisilla kaikki viljelyvuodet. Katettujen lohkojen ala voi vaihdella vuosittain yksi lohko vähintään 0,05 ha oltava kuitenkin vuosittain; ei voi valita samalle lohkolle puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelutoimenpidettä 38

39 Lohkokohtaiset toimenpiteet Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 500 /ha/v ryhmä 1 ja 350 /ha/v ryhmä 2 (+ rtk 200 /ha/v) - puutarhatiloille, joiden puutarhakasvialalle tai osalle siitä on olemassa vaihtoehtoinen torjuntamenetelmä - toteuttava joka vuosi yhdellä vähintään 0,05 ha:n kasvulohkolla, jolla käytettävä vähintään yhtä menetelmäryhmän toimenpidettä; ei voi valita samalle lohkolle orgaanisen katteen käyttö-toimenpidettä - menetelmäryhmä 1 monivuotisille puutarhakasveille: biologiset makroeliövalmisteet, mehiläisten levittämät mikrobiologiset kasvinsuojeluaineet, kevytrakenteiset muovilla katetut kasvutunnelit tai kausikasvihuoneet - menetelmäryhmä 2 yksivuotisille puutarhakasveille: tuhohyönteisverkot, ruiskulla levitettävät mikrobiologiset kasvinsuojeluaineet, traktorikäyttöinen liekitin tai tarkkuushara (vähintään 2 ajokertaa - ei voi valita luomutila 39

40 Lohkokohtaisen toimenpiteen muuttaminen viljelijä lopettaa puutarhakasvien viljelyn tai aloittaa niiden vuosittaisen viljelyn vähintään hehtaarin tasolle sitoumus siirretään (sukupolven vaihdos tai muu koko maatilan hallinnansiirto) luomun aloitus tai lopetus neuvonnan avulla Neuvo2020 antamalla suosituksella (sitoumuksen mukauttaminen) Ilmoitus kuntaan ko. vuoden kesäkuun 15. päivään mennessä 40

41 Viherryttäminen ja ympäristökorvaus Jos tila on vapautunut viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisesta ja ekologisen alan vaatimuksesta 75 % nurmisäännön perusteella, ympäristökorvausta ei makseta: peltojen talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä monivuotisista ympäristönurmista luonnonhoitopeltonurmista Viherryttämistuen ekologiselle alalle ei makseta ympäristökorvausta peltoluonnon monimuotoisuustoimenpiteestä Viherryttämistuen ekologiselle alalle ei makseta ympäristökorvausta peltojen talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä Viher-, sänki- ja avokesannolle (myös ekologisena alana ilmoitetut) ei makseta ympäristökorvausta 41

42 Lisätietoa saatavissa tuet ja palvelut koulutukset, viljelijätukihakukoulutus kevät 2015 viljelijätukihakukoulutus hallinnolle, kevät 2015 Hakuopas julkaistaan ympäristökorvauksen sitoumusehdot Lomakkeet julkaistaan

Ympäristösitoumus 2015

Ympäristösitoumus 2015 Ympäristösitoumus 2015 Viljelijätukihakukoulutus kevät 2015 Tiedot ovat koulutuspäivän tilanteen mukaisia Esityksen sisältö Sitoumusala ja sen muutokset Sitoutuminen ja lohkokohtainen korvaus Toimenpiteiden

Lisätiedot

Ympäristökorvaukset 2015

Ympäristökorvaukset 2015 Ympäristökorvaukset 2015 Ei-tuotannolliset investoinnit Ympäristösitoumus 2015 Muutoksia aiempaan: yläikäraja poistuu ei kotieläintilan määritelmää lohkokohtaisten toimenpiteiden mukainen maksu erityistukisopimus-toimenpiteitä

Lisätiedot

Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä. Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus

Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä. Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus Lannoituksen vähimmäisvaatimukset: Fosfori 325 kg/ha/5 vuotta ja puutarhataloudessa 560 kg/ha/5 vuotta Ennakointi (viljelykierto,

Lisätiedot

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015 Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Korvauskelpoiset alat 2015 Lohkot, jotka tukikelpoisia v. 2014 Tukikelpoisuuden menettäneet lohkot (maksettu ymp.tuki

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä

Ympäristökorvausjärjestelmä Ympäristökorvausjärjestelmä Muutoksia aiempaan ympäristötukeen verrattuna Yläikäraja poistuu Ei kotieläintilan määritelmää Lohkokohtaiset toimenpiteet Erityistukisopimuksia sitoumuksen alle Kohdentamisalueet

Lisätiedot

Ympäristökorvaus Nitraattiasetus. 16.12.2014 Airi Kulmala MTK

Ympäristökorvaus Nitraattiasetus. 16.12.2014 Airi Kulmala MTK Ympäristökorvaus Nitraattiasetus Airi Kulmala MTK Huomio - Esitys perustuu tällä hetkellä käytössä oleviin luonnoksiin yms. - Yksityiskohdat annettavissa asetuksissa Muutokset mahdollisia Tärkeää osallistua

Lisätiedot

LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET

LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET Paimiosali 17.2.2016 Taina 1 17.2.2016 Lietelannan sijoittaminen peltoon: Lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpidettä voit toteuttaa sitoumukseen kuuluvalla lohkolla tai

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Mikä muuttuu? Tukijärjestelmien uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

VALKUAIS- JA PALKOKASVIT

VALKUAIS- JA PALKOKASVIT VALKUAIS- JA PALKOKASVIT Uudistuneessa tukijärjestelmässä 13.3.2015 Sisältö Valkuaiskasvipalkkio Viherryttämisvaatimukset Palkokasvit eräissä ympäristökorvauksen toimenpiteissä Suorat tuet Nuorten tuki

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 luonnos 7.1.2016 Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (235/2015)

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos

Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos Juha Lappalainen 29.11.2013 Ohjelma on vasta luonnos Ohjelman lopullinen rahoitus, sisältö ja korvaustasot ovat vielä auki Valvontaan liittyviä asioita ei ole

Lisätiedot

Ympäristökorvaus ja Luonnonmukainen tuotanto. Ohjelmakausi

Ympäristökorvaus ja Luonnonmukainen tuotanto. Ohjelmakausi Ympäristökorvaus ja Luonnonmukainen tuotanto Ohjelmakausi 2014 2020 Keski-Suomen ELY-keskus Merja Lehtinen p.0294 024570 18.3.2015 18.3.2015 1 Ympäristökorvaus ja luomutuotanto Korvauskelpoisuus Ympäristökorvaus

Lisätiedot

Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa. Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus

Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa. Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristön hoitoa edistävät toimenpiteet ohjelmassa Koulutus ja tiedonvälitys Luonnonmukainen tuotanto Yhteistyö Neuvonta

Lisätiedot

Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille.

Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille. Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille. Edellyttää: Lohkokirjanpito, vuosittaiset viljely, ym. toimet lohkolla (esim. kalkitus,kylvöt, lann.sato) Viljavuustutkimus,

Lisätiedot

Ympäristösitoumuksesta 2016

Ympäristösitoumuksesta 2016 Ympäristösitoumuksesta 2016 Vain Mavin julkaisut ovat virallisia lähteitä Anne Soppa Satakunnan Ely-keskus 6.4. Huittinen kpl ha 3 4 Vuosi 2016 Ei uusia sitoumuksia v. 2016 Sitoutumattomalta viljelijältä

Lisätiedot

Tukiuudistus MTK Pohjois-Savo

Tukiuudistus MTK Pohjois-Savo Tukiuudistus 2015-2020 MTK Pohjois-Savo Lohkon korvauskelpoisuus 2015-2020 Lohko oli tukikelpoinen LFA:ssa/ympissä vuonna 2014 Lohko oli tukikelpoinen LFA:ssa tai ympissä tai kansallisissa tuissa vuonna

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2016

Ympäristökorvaus 2016 Ympäristökorvaus 2016 Tampere 15.3.2016 Markku Kuoppa-aho Esityksen sisältö Ympäristökorvauksen muutokset Muutosten vaikutus Uudet paperiasiat ympäristökorvauksessa Ohjelmamuutokset Ohjelmamuutos hyväksytty

Lisätiedot

Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015

Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015 Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015 Kaikki voimassa olevat ympäristötuen sitoumukset lakkaavat tai raukeavat tänä keväänä, ja viljelijä voi halutessaan liittyä uuteen järjestelmään.

Lisätiedot

Ympäristökorvaus ja Luonnonhaittakorvaus. Ohjelmakausi

Ympäristökorvaus ja Luonnonhaittakorvaus. Ohjelmakausi Ympäristökorvaus ja Luonnonhaittakorvaus Ohjelmakausi 2014 2020 Keski-Suomen ELY-keskus Merja Lehtinen p.0294 024570 13.3.2015 12.3.2015 1 Ympäristökorvaus, Luonnonhaittakorvaus Korvauskelpoisuus Ympäristökorvaus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA Luomuasiantuntija Reijo Käki 1 YMPÄRISTÖKORVAUS Vanha järjestelmä loppuu ja kaikki siirtyvät uuteen järjestelmään 2015. Uusi ympäristökorvaus poikkeaa monelta

Lisätiedot

Ympäristökorvaus. Ohjelmakausi 2014 2020

Ympäristökorvaus. Ohjelmakausi 2014 2020 Ympäristökorvaus Ohjelmakausi 2014 2020 Keski-Suomen ELY-keskus Merja Lehtinen p.0294 024570 Timo Iivonen p. 0295 024546 18.3.2015 1.4.2015 1 Sitoumuksen yleiset edellytykset Aktiiviviljelijä Vähintään

Lisätiedot

Maatalouden vesienhoito Etelä- Savossa. Suomen esitys uudelle ohjelmakaudelle 2014 2020 (lopullinen päätös puuttuu)

Maatalouden vesienhoito Etelä- Savossa. Suomen esitys uudelle ohjelmakaudelle 2014 2020 (lopullinen päätös puuttuu) Maatalouden vesienhoito Etelä- Savossa Suomen esitys uudelle ohjelmakaudelle 2014 2020 (lopullinen päätös puuttuu) Täydentävien ehtojen vaatimukset Koskevat kaikkia maataloustuen hakijoita Vesistön ja

Lisätiedot

LFA LHK Ympäristötuki Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto EHT -EHK

LFA LHK Ympäristötuki Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto EHT -EHK LFA LHK Ympäristötuki Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto EHT -EHK Peruslohkojen korvauskelpoisuus Kasvulohkojen piirtäminen Yhteiskäyttölohkot Muutoksia ja tarkennuksia tulee Tiedot perustuu valmistelun

Lisätiedot

Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020. Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala

Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020. Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020 Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala EU:n kokonaan rahoittamat suorat tuet Päättyvä järjestelmä Tuleva järjestelmä 2015-2020 Tuotantosidonnaiset tuet (20-18%)

Lisätiedot

Kaiken maailman kaistat ja muut tukihakuun liittyvät asiat. MTK Pohjois-Savo Jari Kajan

Kaiken maailman kaistat ja muut tukihakuun liittyvät asiat. MTK Pohjois-Savo Jari Kajan Kaiken maailman kaistat ja muut tukihakuun liittyvät asiat MTK Pohjois-Savo 10.4.2017 Jari Kajan Haasteita / Kysymyksiä Budjetti on realismia olettaa, että määrärahat eivät ainakaan lisäänny Tukien tasaaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKORVAUS. Ympäristösitoumus Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit 4.4.2015

YMPÄRISTÖKORVAUS. Ympäristösitoumus Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit 4.4.2015 4.4.2015 1 YMPÄRISTÖKORVAUS Ympäristösitoumus Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit 4.4.2015 4.4.2015 2 YMPÄRISTÖSITOUMUS Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet 4.4.2015 3

Lisätiedot

Ympäristökorvaus ja valvonta

Ympäristökorvaus ja valvonta Ympäristökorvaus ja valvonta Kuva: Maarit Solla Maarit Solla/Markku Äijälä Varsinais-Suomen ELY-keskus Tukihakukoulutukset kevät 2017 Tilastoja ympäristökorvaussitoumuksista 2016 Viljelijät sitoutuivat

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

Ympäristösitoumus. Tukiehtoihin muutoksia 2016 Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet

Ympäristösitoumus. Tukiehtoihin muutoksia 2016 Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Ympäristösitoumus Tukiehtoihin muutoksia 2016 Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 20.4.2016 Pauli Pethman Haikula

Lisätiedot

Kaikki oikein mitä ilmoitat. MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan

Kaikki oikein mitä ilmoitat. MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan Kaikki oikein mitä ilmoitat MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan Hakuprosessin top 7 Ympäristökorvaus Tukioikeuden hallinnointi Pysyvät nurmet Vipupalvelu Vipuneuvoja Lohkokohtainen kirjanpito Valvonta

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella. Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala

Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella. Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala Esityksen tiedot perustuvat tukien valmistelutilanteeseen marras-joulukuussa 2014 ja tiedot

Lisätiedot

Ympäristösitoumuksen lohkokohtaiset toimenpiteet

Ympäristösitoumuksen lohkokohtaiset toimenpiteet Ympäristösitoumuksen lohkokohtaiset toimenpiteet Valkeaniemen Pirtti 14.12.2016 Eeva Sirkkilä Loimaan maaseutupalvelut 1 19.12.2016 Lohkokohtaiset toimenpiteet 1. Lietelannan sijoittaminen peltoon 2. Ravinteiden

Lisätiedot

Ympäristökorvaus Maarit Solla/Markku Äijälä Varsinais-Suomen ELY-keskus Tukihakukoulutukset kevät 2016

Ympäristökorvaus Maarit Solla/Markku Äijälä Varsinais-Suomen ELY-keskus Tukihakukoulutukset kevät 2016 Ympäristökorvaus 2016 Maarit Solla/Markku Äijälä Varsinais-Suomen ELY-keskus Tukihakukoulutukset kevät 2016 Ympäristökorvauksen säädösten muutokset Komissio hyväksynyt 29.2.2016 Manner-Suomen maaseudun

Lisätiedot

Tilakohtaisia esimerkkejä

Tilakohtaisia esimerkkejä 02.04.2015 Tilakohtaisia esimerkkejä Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/ Mikä muuttuu 2015 -hanke Ympäristökorvausjärjestelmä Täydentävät ehdot, maatalousmaan

Lisätiedot

Viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelmat ja viljelymaan laatutesti. MTK:n tuki-infot 7.4.2015 Suonenjoki Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija

Viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelmat ja viljelymaan laatutesti. MTK:n tuki-infot 7.4.2015 Suonenjoki Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija Viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelmat ja viljelymaan laatutesti MTK:n tuki-infot 7.4.2015 Suonenjoki Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija Ympäristösitoumuksen tilakohtainen toimenpide Ravinteiden

Lisätiedot

erikseen mainitut lohkot

erikseen mainitut lohkot Ympäristökorvaus 5-vuotinen sitoumus Ei ylä-ikärajaa Korvauskelpoiset lohkot: Lohkot jotka ovat olleet tukikelpoisia 2014 Eräät erikseen mainitut lohkot jotka ovat olleet peltoa 2014 saavat korvauskelpoisuuden

Lisätiedot

Ympäristökorvaus LHK. Tilusjärjestelyiden kautta max 5 ha. lohkoihin EI MUUTA. Lohkojen lisäys sitoumuksiin: Tilusjärjestelyiden kautta

Ympäristökorvaus LHK. Tilusjärjestelyiden kautta max 5 ha. lohkoihin EI MUUTA. Lohkojen lisäys sitoumuksiin: Tilusjärjestelyiden kautta 2016 Lohkojen lisäys sitoumuksiin: Ympäristökorvaus LHK Tilusjärjestelyiden kautta max 5 ha 0,10 ha lisäyksiä korvauskelpoisiin lohkoihin Tilusjärjestelyiden kautta Lohkot jotka ovat tippuneet järjestelmästä

Lisätiedot

MUISTA TEHDÄ YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS MENNESSÄ

MUISTA TEHDÄ YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS MENNESSÄ MAASEUTUPALVELUT TIEDOTTAA MUISTA TEHDÄ YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS 31.10.2016 MENNESSÄ Ilmoita Vipu-palvelussa lohkot, joilla toteutat lietelannan sijoittaminen peltoon-, ravinteiden ja orgaanisten

Lisätiedot

KASVIPEITTEISYYS- VALVONTA 2016

KASVIPEITTEISYYS- VALVONTA 2016 Asianro: 1578/03.00.01/2016 KASVIPEITTEISYYS- VALVONTA 2016 Voimassa 18.11.2016 alkaen. 1 YLEISTÄ KASVIPEITTEISYYSVALVONNASTA... 2 1.1 Toimenpiteen pinta-alavaatimukset... 2 1.2 Valvonnassa olevat tilat...

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ympäristökorvaukset Sini Wallenius Maa- ja metsätalousministeriö 29.10.2014 Maaseutuohjelman tavoitteet 1. Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö

Lisätiedot

Ympäristökorvaukset (koodi M10.1)

Ympäristökorvaukset (koodi M10.1) Ympäristökorvaukset (koodi M10.1) Toimenpiteen kuvaus Ympäristökorvausjärjestelmä koostuu ympäristöllisesti kestävään peltoviljelyyn tähtäävästä ympäristösitoumuksen toimenpidekokonaisuudesta sekä maatalouden

Lisätiedot

Luomukinkeritilaisuudet 2016

Luomukinkeritilaisuudet 2016 LISÄÄ OSAAMISTA, PAREMPI TULOS Luomukinkeritilaisuudet 2016 Elinvoimainen maatilatalous - ELINA Lahti 28.1.2016 Tammela 3.2.2016 ProAgria Etelä-Suomi Ympäristökorvaus Tulevat muutokset Luonnos 7.1.2016

Lisätiedot

Kooste lohkokohtaisista toimenpiteistä ympäristökorvauksessa

Kooste lohkokohtaisista toimenpiteistä ympäristökorvauksessa Kooste lohkokohtaisista toimenpiteistä ympäristökorvauksessa Yhteistä kaikille toimenpiteille: Voidaan toteuttaa ja saada korvausta ainoastaan korvauskelpoisilla pelloilla Lietelannan sijoittaminen 40

Lisätiedot

Ympäristökorvaus ja valvonta

Ympäristökorvaus ja valvonta Ympäristökorvaus ja valvonta Kuva: Maarit Solla Maarit Solla/Markku Äijälä Varsinais-Suomen ELY-keskus Tukihakukoulutukset kevät 2017 Tilastoja ympäristökorvaussitoumuksista 2016 Viljelijät sitoutuivat

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 YMPÄRISTÖSITOUMUKSET. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Johanna Helkimo,

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 YMPÄRISTÖSITOUMUKSET. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Johanna Helkimo, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 YMPÄRISTÖSITOUMUKSET Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Johanna Helkimo, 17.04.2015 Geenipankkisäilytyksen toimenpiteet Ympäristökorvaukset ja perustason

Lisätiedot

Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumusten päättyminen

Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumusten päättyminen YMPÄRISTÖKORVAUS: Ympäristösitoumus Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumusten päättyminen Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumuksista suurin osa päättyy normaalisti

Lisätiedot

Nurmet Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmet Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmet 2016 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Lähteet: Vuoden 2016 ennakoidut pinta-alaperusteiset tuet C2-alueelle, ProAgria Keskusten liitto; Hakuoppaan tuet 2016, luonnos, Mavi Rehu-ja siemennurmet

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 26.4.2016 Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn

Lisätiedot

Kaikki oikein mitä ilmoitat. MTK Pohjois-Savo Jari Kajan

Kaikki oikein mitä ilmoitat. MTK Pohjois-Savo Jari Kajan Kaikki oikein mitä ilmoitat MTK Pohjois-Savo 6.6.2017 Jari Kajan Hakuprosessin top 7 Vipupalvelu Ympäristökorvaus Tukioikeuden hallinnointi Pysyvät nurmet Vipuneuvoja Lohkokohtainen kirjanpito Valvonta

Lisätiedot

Korvauskelpoisuus,LHK, Ympäristökorvaus Merja Lehtinen

Korvauskelpoisuus,LHK, Ympäristökorvaus Merja Lehtinen Korvauskelpoisuus,LHK, Ympäristökorvaus 3.4.2016 Merja Lehtinen 5.4.2016 Korvauskelpoisuus Peruslohkon korvauskelpoisuus -> lohkon pysyvä ominaisuus Lohko muuttuu korvauskelvottomaksi, jos se poistuu maatalouskäytöstä

Lisätiedot

Ympäristösitoumus. Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet

Ympäristösitoumus. Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet Ympäristösitoumus Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet 19.2.2016 P Pethman/Haikula Oy 1 Taakse jäänyttä elämää

Lisätiedot

Tukien hakeminen sähköisesti (3/3) Mavin koulutusmateriaalia täydentänyt Anna Setälä Viestintä Oy Tuulihaukka

Tukien hakeminen sähköisesti (3/3) Mavin koulutusmateriaalia täydentänyt Anna Setälä Viestintä Oy Tuulihaukka Tukien hakeminen sähköisesti (3/3) Mavin koulutusmateriaalia täydentänyt Anna Setälä Viestintä Oy Tuulihaukka 2 Ylikoski Päätukihaku Maatilantiedot tarkistettava Eläintiedot (hevoset & siipikarja) Maankäyttölajit

Lisätiedot

Maisa-hankkeen loppuseminaari Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maisa-hankkeen loppuseminaari Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maisa-hankkeen loppuseminaari Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto MMM/Sini Wallenius Maaliskuu 2014 Maaseutuohjelman tavoitteet 1. Osaaminen, tiedonvälitys,

Lisätiedot

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Tukitasoarviot C2- alueelta. Nurmen monet nimet Viljelysuunnitelmassa nurmet voivat olla mm.: säilörehunurmia, laidunta, kuivaheinää, siemen

Lisätiedot

Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi

Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020 Korvauskelpoisuus Muutokset syksyn koulutusten jälkeen Korvauskelpoisuuden voi vaihtaa omistuksessa olevien lohkojen välillä,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKORVAUS 2015 C-alue

YMPÄRISTÖKORVAUS 2015 C-alue YMPÄRISTÖKORVAUS 2015 C-alue PÄIVI LAASANEN LAUKAAN YTA Uusia asioita 65 vuoden yläikäraja poistuu Sadonkorjuuvaatimus poistuu, mutta markkinakelpoinen kasvusto on oltava Tilatyypin jako kotieläin/kasvinviljely

Lisätiedot

Tukihakukoulutus kevät 2015

Tukihakukoulutus kevät 2015 Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020 Tukihakukoulutus kevät 2015 Korvauskelpoisuus Muutokset syksyn koulutusten jälkeen Korvauskelpoisuuden voi vaihtaa omistuksessa

Lisätiedot

KASVIPEITTEISYYSVALVONTA 2017

KASVIPEITTEISYYSVALVONTA 2017 Asianro: 1677/03.00.01/2017 KASVIPEITTEISYYSVALVONTA 2017 Voimassa 10.11.2017 alkaen. 1 YLEISTÄ KASVIPEITTEISYYSVALVONNASTA... 2 1.1 Toimenpiteen pinta-alavaatimukset... 2 1.2 Valvonnassa olevat tilat...

Lisätiedot

Tukiuudistus MTK Pohjois-Savo

Tukiuudistus MTK Pohjois-Savo Tukiuudistus 2015-2020 MTK Pohjois-Savo Lohkon korvauskelpoisuus 2015-2020 Lohko oli tukikelpoinen LFA:ssa/ympissä vuonna 2014 Lohko oli tukikelpoinen LFA:ssa tai ympissä tai kansallisissa tuissa vuonna

Lisätiedot

1. Onko ruokohelpi hyväksyttävä korvauskelpoinen kasvi suojavyöhykelohkolla, koska se on ominaisuudeltaan pysyvä kasvi?

1. Onko ruokohelpi hyväksyttävä korvauskelpoinen kasvi suojavyöhykelohkolla, koska se on ominaisuudeltaan pysyvä kasvi? KYSYMYKSIÄ VILJELIJÄKOULUTUKSISTA AIHEALUEITTAIN Ympäristökorvaus: 1. Onko ruokohelpi hyväksyttävä korvauskelpoinen kasvi suojavyöhykelohkolla, koska se on ominaisuudeltaan pysyvä kasvi? Vastaus: Ruokohelpi

Lisätiedot

Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot

Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot Tiivistelmä tukihausta iltainfo IsoValkeinen 26.3.2015 Pohjois-Savon ELY-keskus, Tukihallinto - ja valvontaryhmä Nykyinen tukikelpoinen ala määräytynyt pääosin

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien nurmien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 22.3.2015 P Pethman Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 22.3.2015 P Pethman Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 22.3.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

Tukiuudistus 2015 2020

Tukiuudistus 2015 2020 Tukiuudistus 2015 2020 Miten ohjelma lähti käyntiin? Mitä on otettava huomioon? MTK Pohjois-Savo 4.6.2015 Jari Kajan Tämän hetken ajatukset, top 3 Tukiehdot Täydentävät ehdot Oman talouden hallinta Tiedon

Lisätiedot

Sitoumukseen voidaan suoraan sisällyttää sitoutuneelta tulevaa alaa.

Sitoumukseen voidaan suoraan sisällyttää sitoutuneelta tulevaa alaa. 1 (29) YMPÄRISTÖSITOUMUKSET Työpaja 3: Ympäristösitoumukset Merkittäviä muutoksia verrattuna aiempaan ympäristötukeen - sitoumuksen hakijan yläikäraja poistuu - ei kotieläintilan määritelmää - tilatason

Lisätiedot

Puutarhatiloilla huomioitavat EU-tukiasiat ohjelmakaudella

Puutarhatiloilla huomioitavat EU-tukiasiat ohjelmakaudella Puutarhatiloilla huomioitavat EU-tukiasiat ohjelmakaudella 2015-2020 Suonenjoki 11.4.2017. Heikki Inkeroinen, Puutarha- ja perunantuotannon asiantuntija ProAgria Pohjois-Savo Ajankohtaista Tukihaku päättyy

Lisätiedot

1 (30) VILJELIJÄTUKIHAKUKOULUTUS 21.10.2014 YMPÄRISTÖSITOUMUKSET. Työpaja 3: Ympäristösitoumukset

1 (30) VILJELIJÄTUKIHAKUKOULUTUS 21.10.2014 YMPÄRISTÖSITOUMUKSET. Työpaja 3: Ympäristösitoumukset 1 (30) YMPÄRISTÖSITOUMUKSET Työpaja 3: Ympäristösitoumukset Ympäristösitoumukseen tulleet muutokset 15.12 mennessä: - Huomioi, että alkuperäiseen materiaaliin tässä lueteltuja muutoksia ei ole korjattu.

Lisätiedot

MUISTILISTA YMPÄRISTÖKORVAUKSEEN SITOUTUNEELLE

MUISTILISTA YMPÄRISTÖKORVAUKSEEN SITOUTUNEELLE 1 (5) MUISTILISTA YMPÄRISTÖKORVAUKSEEN SITOUTUNEELLE Maa-analyysi ja ojastokartta kuntaan viimeistään 30.9.2015 Jos olet sitoutunut valumavesien hallinta- tai monivuotiset ympäristönurmet -toimenpiteeseen,

Lisätiedot

Viljelyn suunnittelu

Viljelyn suunnittelu Viljelyn suunnittelu Peltokasvipalkkio Perustuki ja viherryttäminen Ympäristökorvaus Luonnonhaittakorvaus Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 24.3.2017 Pauli Pethman Haikula

Lisätiedot

Kaksi erillistä opasta

Kaksi erillistä opasta Yleistä Sähköinen Hakuopas 2016 julkaistu www.mavi.fi sivulla Hakuoppaita ei paineta Yhteenveto maatilan tiedoista huhtikuun ½ välissä tiloille Liitteenä päätös ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinnistä

Lisätiedot

Puutarhatiloilla huomioitavat

Puutarhatiloilla huomioitavat Puutarhatiloilla huomioitavat EU-tukiasiat ohjelmakaudella 2015-2020 Lähde: Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto Materiaali perustuu 23.3. 2015 tilanteeseen, varmista tietojen

Lisätiedot

Ympäristökorvaus. Lohkokohtaiset toimenpiteet Materiaali perustuu julkaisuhetken tietoihin

Ympäristökorvaus. Lohkokohtaiset toimenpiteet Materiaali perustuu julkaisuhetken tietoihin Ympäristökorvaus Lohkokohtaiset toimenpiteet 28.4.2017 1 28.4.2017 Lohkokohtaiset toimenpiteet 1. Lietelannan sijoittaminen peltoon 2. Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 3. Valumavesien

Lisätiedot

Viljelijätukikoulutus 2015 Maatalouden koulutuspäivä Varkaus Ympäristökorvaus Ympäristösopimukset ja Ei-tuotannolliset investoinnit

Viljelijätukikoulutus 2015 Maatalouden koulutuspäivä Varkaus Ympäristökorvaus Ympäristösopimukset ja Ei-tuotannolliset investoinnit Viljelijätukikoulutus 2015 Maatalouden koulutuspäivä Varkaus 24.2.2015 Ympäristökorvaus Ympäristösopimukset ja Ei-tuotannolliset investoinnit Ympäristötuesta => Ympäristökorvaukseen Sitoumuksen muutoksia

Lisätiedot

Ympäristösitoumus. Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet

Ympäristösitoumus. Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet Ympäristösitoumus Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet 26.12.2015 P Pethman/Haikula Oy 1 Taakse jäänyttä elämää

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2015-2020. Kaakkois-Suomen Tuki-info hanke

Ohjelmakausi 2015-2020. Kaakkois-Suomen Tuki-info hanke Ohjelmakausi 2015-2020 Kaakkois-Suomen Tuki-info hanke Tukialueuudistus ja tukioikeudet Suorat peltoalaperusteiset tuet Perustuki Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio Aktiiviviljelijän

Lisätiedot

Kolme tavoitetta. Kohdentaminen Tehostaminen Yksinkertaistaminen

Kolme tavoitetta. Kohdentaminen Tehostaminen Yksinkertaistaminen Kolme tavoitetta Kohdentaminen Tehostaminen Yksinkertaistaminen YRITYS JA HANKETUET: - lannan tuotteistaminen lannoitevalmisteeksi - geenivarojen hyödyntämisen tuotteistaminen - paikalliset ympäristöja

Lisätiedot

Ympäristökorvauksen mahdollisuudet maitotilalla. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Ympäristökorvauksen mahdollisuudet maitotilalla. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Ympäristökorvauksen mahdollisuudet maitotilalla Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Ympäristökorvauksen valinnat maitotilalla Paljon ehtoja, mutta myös joustavuutta Toimenpiteiden valinnan avulla ja

Lisätiedot

Ympäristökorvauksen rakenne ja vähimmäisvaatimukset Ravinteiden tasapainoinen käyttö Neuvo2020

Ympäristökorvauksen rakenne ja vähimmäisvaatimukset Ravinteiden tasapainoinen käyttö Neuvo2020 Ympäristökorvauksen rakenne ja vähimmäisvaatimukset Ravinteiden tasapainoinen käyttö Neuvo2020 Loimaa 8.2.2017 Eeva Sirkkilä Loimaan maaseutupalvelut 1 14.2.2017 Maaseutuohjelman toimenpiteet, joilla voidaan

Lisätiedot

Uuden ohjelmakauden valmistelutilanne. MTK/Maatalouslinja

Uuden ohjelmakauden valmistelutilanne. MTK/Maatalouslinja Uuden ohjelmakauden 2015-2020 valmistelutilanne MTK/Maatalouslinja 13.3.2014 Kotieläin- ja pinta-alatukien/korvausten muutos 2013-2020 Rahoitus Tukityyppi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Muutos

Lisätiedot

HUOM! VASTAUKSET 18.3.2015 TILANTEEN MUKAAN!!!!! (Asetukset vielä luonnosvaiheessa)

HUOM! VASTAUKSET 18.3.2015 TILANTEEN MUKAAN!!!!! (Asetukset vielä luonnosvaiheessa) yhteistyössä: HUOM! VASTAUKSET 18.3.2015 TILANTEEN MUKAAN!!!!! (Asetukset vielä luonnosvaiheessa) YMPÄRISTÖKORVAUS: Ympäristösitoumus Niittykasvien siemenviljely meneekö monimuotoisuuspellon alle? Vastaus:

Lisätiedot

Viljelyn suunnittelu

Viljelyn suunnittelu Viljelyn suunnittelu Viherryttäminen Ympäristökorvaus Luonnonhaittakorvaus Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 19.3.2017 Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen 19.3.2017

Lisätiedot

Aikatauluja tukihakuun 2016 Sähköinen järjestelmä aukeaa lohkomuutosten teon osalta Maalikuun loppu-huhtikuun puoliväli Uudet lohkot, jaot,

Aikatauluja tukihakuun 2016 Sähköinen järjestelmä aukeaa lohkomuutosten teon osalta Maalikuun loppu-huhtikuun puoliväli Uudet lohkot, jaot, Aikatauluja tukihakuun 2016 Sähköinen järjestelmä aukeaa lohkomuutosten teon osalta Maalikuun loppu-huhtikuun puoliväli Uudet lohkot, jaot, yhdistämiset ym. (30.4.mennessä, jos mahdollista) => kunta ehtii

Lisätiedot

Viherryttämistuki 22.3.2015. Yhteistyössä:

Viherryttämistuki 22.3.2015. Yhteistyössä: Viherryttämistuki Viherryttämistuki Kaksi tukialuetta ja tukitasoa: AB ja C Maatilan sijainti ratkaistaan talouskeskuksen mukaan, tai jos talouskeskusta ei ole, sen mukaan kummalla alueella pääosa pelloista

Lisätiedot

Tervetuloa. ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivään 29.2.2016! Materiaali perustuu julkaisuhetken tietoihin 1 1.3.2016

Tervetuloa. ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivään 29.2.2016! Materiaali perustuu julkaisuhetken tietoihin 1 1.3.2016 Tervetuloa ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivään 29.2.2016! 1 1.3.2016 Maaseutuohjelman toimenpiteet, joilla voidaan edistää ympäristöasioita Koulutus ja tiedonvälitys Ympäristöosaamisen kehittäminen

Lisätiedot

MAATILOJEN NEUVONTAJÄRJESTELMÄ. Maatilan ympäristösuunnitelma. Ohje neuvojalle

MAATILOJEN NEUVONTAJÄRJESTELMÄ. Maatilan ympäristösuunnitelma. Ohje neuvojalle MAATILOJEN NEUVONTAJÄRJESTELMÄ Maatilan ympäristösuunnitelma Ohje neuvojalle 1. Johdanto Tässä maatilojen neuvontajärjestelmän ympäristösuunnitelmaohjeistuksessa on esitetty tiivistetyssä muodossa ohjeita

Lisätiedot

Käytännön esimerkkejä maatalouden vesistökuormituksen vähentämisestä. Saarijärvi 19.3. 2014 Markku Puustinen Syke, Vesikeskus

Käytännön esimerkkejä maatalouden vesistökuormituksen vähentämisestä. Saarijärvi 19.3. 2014 Markku Puustinen Syke, Vesikeskus Käytännön esimerkkejä maatalouden vesistökuormituksen vähentämisestä Saarijärvi 19.3. 2014 Markku Puustinen Syke, Vesikeskus 19.3.2014 Sisältö Ravinnekuormituksesta Maatalouden ympäristötoimenpiteistä

Lisätiedot

Ympäristökorvaus

Ympäristökorvaus Ympäristökorvaus 2015-2020 Perustuu 6.3.2015 valmistelutilanteeseen Juha Lappalainen Sitoumuksen yleiset edellytykset Aktiiviviljelijä Vähintään 5,00 ha peltoa tavanomaisessa viljelyssä tai vähintään 1,00

Lisätiedot

Ympäristöinfo, kevät 2013. Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu missä mennään?

Ympäristöinfo, kevät 2013. Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu missä mennään? Ympäristöinfo, kevät 2013 Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu missä mennään? Ympäristötuki 2014 - Mitä on esitetty ympäristötuen vaikuttavuuden lisäämiseksi? Vuonna 2014 alkavista uusista maatalouden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 235/2015 Valtioneuvoston asetus. ympäristökorvauksesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 235/2015 Valtioneuvoston asetus. ympäristökorvauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 235/2015 Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Ympäristökorvaus. Viljelijätukihakukoulutus, kevät 2017 Markku Kuoppa-aho

Ympäristökorvaus. Viljelijätukihakukoulutus, kevät 2017 Markku Kuoppa-aho Ympäristökorvaus Viljelijätukihakukoulutus, kevät 2017 Markku Kuoppa-aho Esityksen sisältö Haussa olevat ohjelmakorvaukset Ympäristösitoumukseen voi tehdä muutoksia Ympäristösitoumuksen toimenpiteiden

Lisätiedot

Eu-tuki-infot 2015. Kysymyksiä vailla vastausta: VIHERRYTTÄMISTÄ KOSKEVAT KYSYMYKSET

Eu-tuki-infot 2015. Kysymyksiä vailla vastausta: VIHERRYTTÄMISTÄ KOSKEVAT KYSYMYKSET Eu-tuki-infot 2015 Kysymyksiä vailla vastausta: VIHERRYTTÄMISTÄ KOSKEVAT KYSYMYKSET - Jos kylvää lohkolle 50 % viljaa ja loput nurmea, voidaanko kasvusto katsoa tuoreviljakasvustoksi? - Asiaa on pohdittu

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito

Maaseudun kehittämisohjelma neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 - neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito Anna Schulman 2.10.2013, Tampere Neuvonta (art. 16) 1/2 Uusi toimenpide maaseutuohjelmassa Tällä kaudella hyviä kokemuksia

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien laitumien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Viljelyn suunnittelu

Viljelyn suunnittelu Viljelyn suunnittelu Peltokasvipalkkio Perustuki ja viherryttäminen Ympäristökorvaus Luonnonhaittakorvaus Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 24.3.2017 Pauli Pethman Haikula

Lisätiedot

Uutta ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Uutta ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti Uutta 2016 Et voi hakea uutta ympäristösitoumusta vuonna 2016. Voit kuitenkin siirtää sitoumuksen tai sitoumuksen osan lomakkeella 160. Voit luopua sitoumuksesta ilman takaisinperintää lomakkeella 474

Lisätiedot

Ympäristökorvaus. Viljelijätukihakukoulutus, kevät 2017 Markku Kuoppa-aho/ Paavo K. muokannut dioja

Ympäristökorvaus. Viljelijätukihakukoulutus, kevät 2017 Markku Kuoppa-aho/ Paavo K. muokannut dioja Ympäristökorvaus Viljelijätukihakukoulutus, kevät 2017 Markku Kuoppa-aho/ Paavo K. muokannut dioja 6.4.2017 Esityksen sisältö Haussa olevat ohjelmakorvaukset Ympäristösitoumukseen voi tehdä muutoksia Ympäristösitoumuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSOPIMUKSET JA EI-TUOTANNOLLISET INVESTOINTIKORVAUKSET

YMPÄRISTÖSOPIMUKSET JA EI-TUOTANNOLLISET INVESTOINTIKORVAUKSET YMPÄRISTÖSOPIMUKSET JA EI-TUOTANNOLLISET INVESTOINTIKORVAUKSET Ohjelmakausi 2014 2020 Ympäristökorvaukset ja perustason vaatimukset Perustaso: Täydentävät ehdot (=lakisääteiset hoitovaatimukset ja hyvän

Lisätiedot

Kooste lohkokohtaisista toimenpiteistä ympäristökorvauksessa 2016

Kooste lohkokohtaisista toimenpiteistä ympäristökorvauksessa 2016 Kooste lohkokohtaisista toimenpiteistä ympäristökorvauksessa 2016 Yhteistä kaikille toimenpiteille: Voidaan toteuttaa ja saada korvausta ainoastaan korvauskelpoisilla pelloilla Lietelannan sijoittaminen

Lisätiedot