YMPÄRISTÖKORVAUS 2015 C-alue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖKORVAUS 2015 C-alue"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖKORVAUS 2015 C-alue PÄIVI LAASANEN LAUKAAN YTA

2 Uusia asioita 65 vuoden yläikäraja poistuu Sadonkorjuuvaatimus poistuu, mutta markkinakelpoinen kasvusto on oltava Tilatyypin jako kotieläin/kasvinviljely poistuu Jos hallintaasi on tulossa uusia lohkoja tai sinulta poistuu hallinnasta lohkoja kesken sitoumuskauden, ole aina yhteydessä hyvissä ajoin kuntaan! Jos omista pelloista poistuu maatalouskäytöstä sitoumusaikana peltoa (tie/tontti), peritään maksetulta alalta tuki takaisin. Jos vuokratusta pellosta erotetaan tontti/tie, ei tule takasinperintää, pelto poistuu tällöin viljelijältä maanomistajalle maatalousmaana. Ympäristökorvaus maksetaan tilatason vaatimuksista sekä kullakin kasvulohkolla toteutettavista toimenpiteistä

3 Vähimmäisvaatimukset + perustason vaatimukset 5 vuotinen sitoumus, Vähimmäispinta-ala 5 hehtaaria tai 1 hehtaari puutarhakasveja Sitoumus tehdään korvauskelpoisesta alasta(yhteenveto lohkoistasi on saapunut Mavista, näkyy myös vipu-palvelussa) Jos joku lohko askarruttaa, ota yhteys kuntaan Kasvinsuojelukoulutus Ruiskun testaus Lannoitteiden enimmäiskäyttö Täydentävien ehtojen noudattaminen=perustason vaatimukset, sitoumusehtojen liite 3 (Mavista postissa saapunut lista, sis. nitraattiasetuksen noudattaminen)

4 Tilatason vaatimukset= Ravinteiden tasapainoinen käyttö 54 /ha, puutarhakasveilla 200 /ha 1. Viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma 2. Vuosittainen viljelysuunnitelma 3.Viljavuustutkimukset 4. Lohkokohtaiset muistiinpanot 5. Peltomaan laatutesti 6. Koulutuspäivä 7. Suojakaistat

5 1. 5-vuotinen viljelykiertosuunnitelma Viljelykiertosuunnitelma on suunnitelma lohkojen käytöstä sitoumuskaudella Mitä lohkoilla aiotaan viljellä viiden seuraavan vuoden aikana Laaditaan mennessä (1. sitoumusvuoden aikana) Palautetaan kuntaan mennessä

6 2. Vuosittainen viljelysuunnitelma Laaditaan ennen jokaisen kasvukauden alkua Tarkentaa 5-vuotista viljelykiertosuunnitelmaa Lohkojen tarkempi käyttö: kasvilaji, suunniteltu lannoitus, Laaditaan mennessä Ei palauteta kuntaan

7 3. Viljavuustutkimukset 5 vuoden välein, tilan viljelyksessä olevista pelloista Viljelemättömistä ja kesantopelloista näytteet sinä vuonna kun otetaan viljelyyn 1 näyte/peruslohko kun lohkon koko on 0,51 ha - 5 ha Yli 5 ha lohko: 1 näyte lisää/alkava 5 ha (esim. 10,05 ha =3 näytettä) 0,5 ha ja sitä pienemmät lohkot: Lohko isomman lohkon vieressä (yhteinen rajaviiva, tie, oja): voit käyttää viereisen lohkon näytetietoja Yksittäinen 0,5 ha tai pienempi, ota näyte tai käytä typpilannoituksessa runsasmultaisen ja fosforilannoituksessa hyvän viljavuusluokan arvoja

8 4.Lohkokohtaiset muistiinpanot Perustietoihin lohkon sijainti, maalaji, kalkitus, pientareet, suojakaistat, kastelu, salaojitus, valtaojien kaivu ja muut vastaavat tiedot Tiedot vuosittaisista viljelytoimenpiteistä sitoumuskauden alusta alkaen Tunnus ja pinta-ala Muokkauspäivä ja -tapa Kylvö- tai istutuspäivä Kasvilaji tai siemen- tai taimimäärä Lannoituspäivä/t Väkilannoitteiden ja orgaanisten lannoitteiden lajit ja määrät Fosforin ja typen määrä + merkintä fosforintasauksen alkamisesta ja tasausvuodesta Kasvinsuojeluaineen täydellinen nimi, käyttömäärä, ajankohta, käyttökohde, havaitut taudit ja tuholaiset ja syy kasvinsuojeluaineiden käyttöön sekä muut toteutetut kasvinsuojelutoimenpiteet Sadonkorjuun tai niiton päivämäärä, laidunnus sekä satotaso perusteluineen Valitun lohkokohtaisen toimenpiteen ehdoissa edellytetyt asiat

9 5. Peltomaan laatutesti Kerran sitoumuskauden aikana kaikista yli 0,5, hehtaarin peruslohkoista Laatutesti tehdään täyttämällä peltomaan laatutestin itsearviointilomake Lomake julkaisitaan suomi.fi sivustolla Tehdään 3. sitoumusvuoden loppuun mennessä Palautetaan kuntaan viimeistään

10 6. 1 päivän koulutusvaatimus Osallistu YTA-alueen koulutuspäivään Tai suorita verkkotentti Vipu-palvelun kautta mennessä (2. sitoumusvuoden loppuun mennessä) Koulutuksessa käydään läpi ympäristökorvaksen keskeiset asiat

11 7. Suojakaistat Peruslohko ei rajoitu vesistöön, jos pellon ja vesistön välillä on metsää, pensaikkoa, tonttimaata, tiealuetta, jouto- tai kitumaata tai muuta aluetta aina vähintään keskimäärin 10 metriä eikä vesi tulvankaan aikana nouse maatalousmaalle. Vesistöjen varteen (sille lohkon osalle, joka rajautuu vesistöön) jätetään vähintään 3metrin suojakaista Monivuotinen nurmi tai niittykasvi Ei saa lannoittaa, muokata tai käyttää kasvinsuojeluaineita Muille kuin vesistöjen varsille voi perustaa monimuotoisuuskaistoja Suojakaista on eri asia kuin lohkokohtainen toimenpide suojavyöhyke

12 Toimenpiteiden valinta ja tuen hakeminen Tukihakemus kannattaa täyttää ehdottomasti Vipu-palvelussa, koska se ohjaa lohkokohtaisten toimien valitsemista. Paperilomake ympäristökorvaussitoumukselle on 470, ei suositella, ota yhteys kuntaan tai neuvojaan! Toimenpiteiden valintaa miettiessäsi: Levitätkö tai vastaanotatko lantaa? Riittääkö lannanlevitysalasi? Sijaitsevatko lohkosi vesistön/valtaojan varrella tai pohjavesialueella? Onko peltojasi turve/multamailla? Onko tilallasi pysyviä nurmia? Haluatko perustaa monimuotoisuuspeltoja? (riista, maisema, niitty, lintukasvi) Onko tilallasi puutarhakasveja yli 1 hehtaari? Onko tilasi luomussa?

13 Lohkokohtaiset toimenpiteet Kaikki toimenpiteet, joita aiot toteuttaa sitoumuskauden aikana on valittava 1 vuonna Kaikkia toimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa joka vuosi, mutta talviaikainen kasvipeitteisyys toimenpidettä, väh. 20 % osalta on toteutettava joka vuosi Lisäksi puutarhatilan toimenpiteitä on toteutettava vähintään yhdellä lohkolla vuosittain Toimenpiteitä saa vaihtaa sitoumuskauden aikana, jos: aloitat puutarhakasvien viljelyn väh. 1 ha:n alalla, siirryt luomuun tai lopetat luomuviljelyn, tilan hallinta vaihtuu tai neuvonnan kautta (Neuvo2020) Jos lohko vaihtaa omistajaa, toimenpiteen ei tarvitse seurata mukana

14

15 Ympäristökorvausohjelman rakenne, C-alue Vähimmäisvaatimukset Ravinnetaulukot typpi/fosfori Kasvinsuojeluaineiden käyttötutkinto Kasvinsuojeluruiskun testaus Tilakohtainen toimenpide 1 koulutuspäivä/tentti 3 m suojakaistat Viljelykiertosuunnitelma Viljavuustutkimus Viljelysuunnitelma Lohkokirjanpito Peltomaan laatutesti peruslohkoittain Punaisella tekstillä olevien lohkokohtaisten toimenpiteiden osalta maksetaan vain ko. toimenpiteen korvaus (ei 54 /peuskorvasuta) Sitoumus Ympäristökorvaukset ja perustason vaatimukset Lietelannan sijoittaminen peltoon 40 e/ha Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 40 e/ha Valumavesien hallinta - säätösalaojitus 70 e/ha - säätökastelu/kierrätys 250 e/ha Ympäristönhoitonurmet - suojavyöhyke 450 e/ha - moniv. ympäristönurmet 50 e/ha - luonnonhoitopelto 100 e/ha Talviaik. kasvipeitteisyys - muu maa 4/9/11 e/ha Org. kate puutarhakasvit ja siemenperuna 300/500 e/ha Peltoluonnon monimuotoisuus - viherlannoitusnurmi 54 e/ha - kerääjäkasvi 100 e/ha - saneerauskasvi 300 e/ha - monimuot.pellot 300 e/ha Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu - Ryhmä e/ha - Ryhmä e/ha Tilakohtainen toimenpide 54/200 e/ha (edellytys lohkokoht. toimenpiteiden valinnalle) Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset (ei korvauksen perusteena) Perustaso mm. täydentävät ehdot ja maatalousmaan säilyttäminen Geenipankkisäilytys: Alkuperäislajikkeet Varmuuskokoelmat Alkuperäisrodut Kosteikkojen hoito 450 e/ha Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito 600/450 e/ha Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot 600 e/ha Alkuperäisrotujen kasvatus 530/300 e/ey Sopimus * mustalla tekstillä olevia toimenpiteitä voi olla useita samalla lohkolla. ** Vihreällä tekstillä olevia lohkokohtaisia toimenpiteitä ei makseta pysyville nurmille.

16 Lohkokohtaiset toimenpiteet: Lietelannan sijoittaminen peltoon Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen Valumavesien hallinta - säätösalaojitus - säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätys Ympäristönhoitonurmet - suojavyöhykkeet - monivuotiset ympäristönurmet - luonnonhoitopeltonurmet Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Peltoluonnon monimuotoisuus - viherlannoitusnurmet - kerääjäkasvit - monimuotoisuuspellot - saneerauskasvit Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu

17 Lietelannan sijoittaminen peltoon Tukikelpoisia lantoja: Lietelanta, virtsa, lietelannasta erotettu nestejae tai nestemäinen orgaaninen lannoitevalmiste Levitetään peltolohkolle sijoittavilla tai multaavilla laitteilla Levitettävä määrä vähintään 20m3/ha/v Levitysalat ilmoitetaan kuntaan vuosittain 30.9 mennessä Korvaus on 40 /ha/v peltoalalle, jolle hyväksytty lanta on levitetty Lietelannan sijoittaminen ei ole sallittu lohkon osalla, jonka kaltevuus on 15 % tai yli. (1250/2014)

18 Ravinteiden ja orgaanisten ainesten kierrättäminen Peltolohkolle lisätään ravinnepitoista orgaanista materiaalia, jonka kuiva-aine pitoisuus on väh. 20% Lannoitevalmistelain mukaisia orgaanisia lannoitteita, maanparannusaineita tai kasvualustoja, toiselta tilalta hyötykäyttöön hankittua kuivalantaa tai lannasta erotettua kuivajaetta. Tilan oman lanta, turve, olki, niittojäte ym. ei oikeuta tukeen eikä tila voi toimia sekä luovuttajana ja vastaanottajana Levitettävä määrä väh. 15m3/ha/v Lohkot, joille levitetty, ilmoitetaan kuntaan vuosittain 30.9 mennessä, onnistuu Vipu-palvelussa Tukihakuvaiheessa kasvulohkolle ilmoitetaan siis viljeltävä kasvi Vastaanotosta tositteena luovutussopimus, maksukuitti tai rahti tai kuormakirja syksyn maksatushakemuksen liitteenä. Korvaus on 40 /ha/v niille hehtaareille joille orgaanista materiaalia on levitetty Levitys ei ole sallittu lohkon osalla, jonka kaltevuus on 15 % tai yli

19 Valumavesien hallinta, turve- ja multamaat tai jos ollut vanha erityisympäristötukisopimus ko.toimenpiteistä Lohkolle on rakennettu säätösalaojitus, säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätysjärjestelmä Säätösalaojien hoito 70 Vedenpinnan säätöä maassa toteutetaan nostamalla tai laskemalla padotuskorkeutta kokoojaojan kautta Hoidettava sään/kasvuolosuhteiden/viljelytoimenpiteiden mukaan Säätökastelu 250 Pellon vesitaloutta säädellään salaojaston kautta Kasteluvesi, joka on padottava, johdetaan salaojastoon luonnonvesistä pumppaamalla tai painovoimaisesti Hoidettava sään/kasvuolosuhteiden/viljelytoimenpiteiden mukaan Kuivatusvesien kierrätys 250 Peltoalueelta kertyvät kevätvalunnan ja rankkasateiden valumavedet varastoidaan ja johdetaan kuivana kautena kasteluvetenä takaisin pellolle Säädön toteutuksesta on pidettävä kirjaa

20 Ympäristönhoitonurmet Suojavyöhykkeet 450 /ha Natura-alueille, pohjavesialueille, vesistöjen tai valtaojien varsille, kosteikkojen (ymp.sopimus)reunapelloille Yli 3 metriä leveä kaista tai koko lohko. Voit ilmoittaa suojavyöhykenurmeksi koko lohkon, jos osa lohkosta rajautuu vesistöön, osa lohkosta sijaitsee pohjavesialueella, lohko rajautuu valtaojaan, tai osa lohkosta on Natura-alueella. Vipu palvelu näyttää pohjavesi-alueet ja Natura-alueet Valta-oja: kaivettu avouoma, jonka tarkoituksena on kerätä kuivatusalueen piiri-, sarka- ja salaojista tulevat vedet sekä yläpuoliselta valuma-alueelta tulevat vedet ja johtaa ne pois kuivatusalueelta, Vipupalvelun valtaojamerkintään ei voi luottaa. Ei voi perustaa pysyville nurmille, eikä luomusopimuksella olevalle pellolle siis: Ilmoita suojavyöhykenurmena 2015, ei tule pysyvän nurmen statusta ja jätä pois luomusopimukselta

21 Suojavyöhyke jatkuu Voi perustaa tai ilmoittaa vanhoja nurmia Vuodesta 2015 eteenpäin kylvettävän suojavyöhykkeen siemenseoksessa voi olla enintään 20 % typensitojakasvin siemeniä Voi myös perustaa suojaviljaan, jolloin 2016 saat suojavyöhyketuen Ei saa lannoittaa, ei muokata, ei käyttää kasvinsuojeluaineita, mutta: Vaikeita tuulen mukana leviäviä rikkakasveja voidaan torjua kemiallisesti/mekaanisesti. Merkintä lohkokohtaisiin muistiinpanoihin (nurmikasvustoa ei hävitetä) Nurmi on niitettävä kasvukauden aikana ja korjattava pois suojavyöhykkeeltä Voidaan laiduntaa, jos ei aiheudu eroosiota, eikä vesiensuojelullista estettä Voidaan ilmoittaa kolmen ensimmäisen sitoumusvuoden aikana Ilmoittamisen jälkeen säilytettävä sitoumuskauden loppuun

22 Ympäristönhoitonurmet Monivuotiset ympäristönurmet /ha Voi perustaa pohjavesialueelle tai pellolle, jonka maalaji turvetta tai multamaata Monivuotinen nurmi- tai heinä, jota ei saa muokata mutta voi lannoittaa ja käyttää kasvinsuojeluaineita Kasvusto on korjattava vuosittain, saa laiduntaa Voi uudistaa suorakylvöllä Viljavuustutkimus kuntaa mennessä Voi ilmoittaa 1,2,3, sitoumusvuosi, pidetään siitä eteenpäin sitoumuskauden loppuun Ei voi perustaa pysyvän nurmen alalle

23 Ympäristönhoitonurmet Luonnonhoitopeltonurmi, 100 /ha (ei 54 ) Perustettava uusi nurmi tai voi ilmoittaa monilajisen vanhan nurmen, tai ilmoittaa niittykasveilla perustettuja monimuotoisuuspeltoja Vähintään 2 kasvukautta samalla lohkolla Toisena vuonna kasvuston saa päättää aikaisintaan 1.9 tai 15.7, jos kylvetään syyskylvöinen kasvi Kasvuston päättämisen yhteydessä kasvinsuojeluaineiden käyttö on sallittua, ei muulloin V.2014 lhp voit ottaa huomioon 2015= 2 v. Kasvusto on niitettävä vähintään joka toinen vuosi Lohkolla on mahdollista tehdä lyhytaikaisia kunnostustoimenpiteitä, kuten esimerkiksi salaojitus, jos tuhoutunut kasvusto kylvetään uudelleen heti olosuhteiden salliessa Voi olla 5 % pinta-alasta, jos ilmoitat riista ym. monimuotoisuuspeltoja, niin yhteenlaskettu ala LHP+riista voi olla 15 % Voi: korjata sadon, laiduntaa Ei voi ilmoittaa lohkolle, jolla pysyvän nurmen status (muu kasvi välissä)

24 Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Viljelijän on pidettävä kasvipeitteisenä kasvukauden ulkopuolella tai kevyesti syysmuokattuna vähintään 20% maatilan tukikelpoisesta peltoalasta koko sitoumuskauden Kasvipeitteistä alaa voi vuosittain lisätä, vuosittain tehtävillä ilmoituksilla 20 % korvaus, jokaisena vuonna, kun ilmoitat on 4 /ha. 40 % korvaus 9 /ha. 60 % korvaus 11 /ha. Jos tila on vapautettu viherryttämisestä sen vuoksi, että tilan pelloista on yli 75% nurmea, ei tilalle makseta tätä korvausta. Ei makseta: kesanto, suojavyöhyke, mv. ympäristönurmi, viherlannoitusnurmi, monimuotoisuuspellot, mutta alat kerryttävät kasvipeitteisyysalaa Alat ilmoitetaan kuntaan vuosittain mennessä!

25 Peltoluonnon monimuotoisuus Kerääjäkasvi, Tarkoitetaan kasvustoa joka käyttää varsinaisen viljelykasvin jälkeen maahan jääviä ravinteita Italianraiheinä, muu heinä- tai nurmikasvi, apila tai näiden seos Kerääjäkasvi voidaan kylvää viljelykasvin aluskasviksi(vilja) kylvön yhteydessä tai viimeistään viljan orasvaiheessa esimerkiksi rikkakasviäestyksen yhteydessä. Kerääjäkasvi voidaan kylvää myös viljelykasvin (varhaisperuna, varhaisvihannekset) korjuun jälkeen tai hieman ennen korjuuta, kuitenkin viimeistään Kasvuston voi muokata tai kyntää syksyllä aikaisintaan 1. lokakuuta, voi päättää kemiallisesti Kasvustoa kauttaaltaan, kerääjäkasvia ei saa lannoittaa Ei voi perustaa seuraavan vuoden nurmea, viherlannoitusnurmea tai muuta viljelykasvia

26 Keräjääkasvi (tässä: apila puidun viljan alla)

27 Peltoluonnon monimuotoisuus Viherlannoitusnurmi, 54 Osa tilan viljelykiertoa Perustetaan joko kasvukauden alussa tai edellisenä vuonna suojaviljaan Perustettava nurmi- tai heinäkasvien ja typensitojakasvien siemenillä Kylvösiementen painosta väh. 20% typensitojakasvien siemeniä Lopettaminen ennen syysviljan kylvöä tai jos kylvetään viljelykasvi seuraavana keväänä niin aikaisintaan 1.9 ja muokkaus aikaisintaan Voi päättää kemiallisesti. Enintään kolme vuotta peräkkäin samalla lohkolle (voi ilmoittaa tänä vuonna 2013 tai 2014 perustetun viherlannoitusnurmen tänä vuonna ja ilm. 3 v. eteenpäin) Ei voi perustaa lohkoille, joilla pysyvän nurmen status eikä makseta luomutiloille

28 Peltoluonnon monimuotoisuus Saneerauskasvi, Saneerauskasveista voidaan maksaa tilalle, jolla on viljelykierrossa peruna-, sokerijuurikastai avomaan puutarhakasveja Sanaarauskasveja: öljyretikka, valkosinappi, samettikukka tai näiden seoksia. Kylvettävä keväällä ja sen saa muokata maahan kahden kuukauden kuluttua kylvöstä. Voidaan lannoittaa perustamisen yhteydessä vastaavasti kuin luonnonhoitopeltonurmi Enintään kolmena vuotena peräkkäin samalle lohkolle

29 Monimuotoisuuspellot Monimuotoisuuspellot (300 /ha) Ei saa perustaa suorakylvämällä vanhaan nurmikasvustoon, mutta sänkeen suorakylvö on sallittu Riista- ja maisemakasveilla yksivuotinen kasvusto kylvettävä mennessä Niitty- ja lintukasveilla perustettavat vähintään 2-vuotiset kasvustot Niittykasvikasvusto voi olla kolmantena vuonna LHP, mutta ei monimuotoisuuspelto Siemenseoksista oma ohjeistus Niitto mahdollista 1.8 jälkeen Enintään 15 % korvauskelpoisesta alasta (LHP -nurmi + monim. pelto max 15 %)

30 Monimuotoisuuspellot Riistapelto: vähintään kahden seuraavan kasvin siemeniä: viljat, tattari, auringonkukka, öljypellava, herne, rypsi, rapsi tai sinappi, rehukaali, rehurapsi, öljyretikka, rehujuurikkaat (rehusokerijuurikas, naattinauris tai turnipsi), heinät, apila. Heinäkasvien ja apilan riistakasviseoksissa on aina oltava myös jonkin yksivuotisen kasvin, joka ei ole heinä tai apila Maisemapelto: väh. 2 seuraavista: auringonkukka, hunajakukka, sinimailanen, persianapila, keltalupiini, virnat, ruiskaunokki, malvat, kehäkukka, voi olla 30% nurmikasveja Niittykasvit: nurmiröllin, lampaannadan tai jäykkänadan ja vähintään yhden monivuotisen niittykasvin siemeniä, esim. harakankello, valkoailakki, ahdekaunokki, Peltolinnuille tarkoitettu kasvusto: Niittykasvit +ruisvirnan, hunajakukan, kehäkukan tai muiden yksivuotisten kukkivien linnuille ravintoa tarjoavien kasvien siemeniä tai pellavien, durran, punahirssin, tattarin, hampun, maissin, auringonkukan, kinuan, rypsin, rapsin, kuminan, viljojen tai muiden vastaavien peltokasvien siemeniä

31 Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu Menetelmäryhmä 1(marjat ja hedelmät, 500 /ha) Ei voi valita yksivuotisille kasveille Biologiset makroeliövalmisteet Mehiläisten levittämät mikrobiologiset sieni-, virus- ja mikrobivalmisteet Pölyttäjähyönteisten pesiä oltava vähintään 2 kpl/ha Levitinlaite + erilliset ulostulo- ja sisäänmenoaukot Kasvutunneli (vain marjat) harmaahomeen torjunnassa Kevytrakenteisia muovilla katettuja tunneleita tai kausikasvihuoneita oltava riittävä määrä toimenpiteen toteuttamisalueella Menetelmäryhmä 2 (350 /ha) Hyönteisverkot (vihannekset ja marjat) Ruiskulla levitettävät sieni-, virus- ja mikrobivalmisteet (marjat, hedelmät ja vihannekset) Rikkakasvien mekaaninen torjunta liekittimellä, tarkkuusharalla tms. laitteella (vihannekset, marjat, hedelmät ja taimitarhakasvit) Vähintään kaksi kertaa kasvukauden aikana

32 Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla Vipu-palvelussa tai kasvulohkolomakkeella ilmoitetaan lohkot, joilla toimenpide toteutetaan. Yksivuotisten puutarhakasvien rivien kohdilta maanpinta on katettava oljella, hakkeella, ruohosilpulla, biohajoavalla kalvolla, katepaperilla. Sertifioidun siemenperunan tuotantoalalla rivien kohdat ja rivivälit oljella. Monivuotisten kasvien maanpinta on katettava rivien kohdilta oljella, hakkeella, ruoko- tai ruohosilpulla, biohajoavalla kalvolla tai muulla orgaanisella materiaalilla, katepaperilla tai leikattavalla nurmikatteella. Rivivälit on katettava joko riviväleihin perustettavalla leikattavalla nurmikatteella tai muulla maaperälle haitattomalla orgaanisella katteella. Lohkosta voi kattaa vain rivin tai rivivälin tai lohkon voi kattaa kokonaan.

33 ELY-keskuksesta haettavat sopimukset Luomu Kosteikkojen hoito Maatalousluonnon monimuotoisuus ja maiseman hoito Kurki-hanhi- ja joutsenpellot Alkuperäisrotujen kasvatus

Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumusten päättyminen

Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumusten päättyminen YMPÄRISTÖKORVAUS: Ympäristösitoumus Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumusten päättyminen Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumuksista suurin osa päättyy normaalisti

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2015

Ympäristökorvaus 2015 Ympäristökorvaus 2015 Maarit Solla ja Markku Äijälä, V-S ELY-keskus, maatalouden valvontayksikkö 1 Entiset ja uudet maataloustuet 2 Ympäristökorvauksen säädöstilanne Komissio hyväksynyt 12.12.2014 Manner-Suomen

Lisätiedot

luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x

luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x 1 luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista

Lisätiedot

Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille.

Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille. Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille. Edellyttää: Lohkokirjanpito, vuosittaiset viljely, ym. toimet lohkolla (esim. kalkitus,kylvöt, lann.sato) Viljavuustutkimus,

Lisätiedot

HUOM! VASTAUKSET 18.3.2015 TILANTEEN MUKAAN!!!!! (Asetukset vielä luonnosvaiheessa)

HUOM! VASTAUKSET 18.3.2015 TILANTEEN MUKAAN!!!!! (Asetukset vielä luonnosvaiheessa) yhteistyössä: HUOM! VASTAUKSET 18.3.2015 TILANTEEN MUKAAN!!!!! (Asetukset vielä luonnosvaiheessa) YMPÄRISTÖKORVAUS: Ympäristösitoumus Niittykasvien siemenviljely meneekö monimuotoisuuspellon alle? Vastaus:

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 1 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

Puutarhatiloilla huomioitavat

Puutarhatiloilla huomioitavat Puutarhatiloilla huomioitavat EU-tukiasiat ohjelmakaudella 2015-2020 Lähde: Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto Materiaali perustuu 23.3. 2015 tilanteeseen, varmista tietojen

Lisätiedot

M A A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E. Vaihtoehtoja pellon käyttöön

M A A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E. Vaihtoehtoja pellon käyttöön 2010 2009 M A A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E Vaihtoehtoja pellon käyttöön Sisällysluettelo Viljelijä valintojen edessä...3 1. Viljelijätuet ympäristönhoitoon...4 2. Luonnonhoito ja vesiensuojelu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 luonnos 11.5.2015 Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000

YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000 1. TUKIKELPOISUUSPERUSTEET 1.1. Sitoutuminen Ympäristötukea voidaan maksaa tässä tarkoitetut ehdot täyttävälle viljelijälle edellyttäen, että tämä on toimittanut kirjallisen

Lisätiedot

21.3.2005 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2005

21.3.2005 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2005 21.3.2005 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2005 1. TUKIKELPOISUUSPERUSTEET 1.1. Sitoutuminen Ympäristötukea voidaan maksaa tässä tarkoitetut ehdot täyttävälle viljelijälle edellyttäen, että tämä on toimittanut

Lisätiedot

Tuki-info 2014 Luentomateriaali

Tuki-info 2014 Luentomateriaali Tuki-info 2014 Luentomateriaali OSA 1: Tuleva kausi 2015-2020 OSA 2: Tukihaku 2014 OSA 3: Muuta informaatiota viljelijöille Kuva: Saara Ilkka Tuki-info viljelijöille 2014 aineistopaketti SISÄLLYS 1. Tuki-infojen

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelu tietopaketti viljelijöille

Maatalouden vesiensuojelu tietopaketti viljelijöille Maatalouden vesiensuojelu tietopaketti viljelijöille Tässä oppaassa kerrotaan vesiensuojeluun liittyvistä C-tukialueen maatalouden ympäristötuista, jotka ovat mukana Euroopan Unionin ympäristötuessa ohjelmakaudella

Lisätiedot

Tilan maatalousmaa Peltoala Pysyvät kasvit Pysyvä nurmi

Tilan maatalousmaa Peltoala Pysyvät kasvit Pysyvä nurmi 9. VIHERRYTTÄMISTUKI Viherryttämistuki on uusi EU:n kokonaan rahoittama tuotannosta irrotettu suora tuki, jonka tavoitteena on tukea ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä. Nämä

Lisätiedot

uudistuvat vuonna 2015

uudistuvat vuonna 2015 marraskuussa 2014. Esitteen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. Maataloustuet uudistuvat vuonna 2015 mikä muuttuu? SISÄLLYS 2 3 Ennakoivaa tietoa

Lisätiedot

Kalajoen maaseututiedote 5/2015

Kalajoen maaseututiedote 5/2015 1 Kalajoen maaseututiedote 5/2015 Maataloustoimisto tiedottaa sivu Satovahinkokorvaus 2 Kerääjäkasvit 2 Maatalousmaan käyttö muuhun kuin maataloustoimintaan 3 Muistettavaa ympäristökorvaukseen liittyen

Lisätiedot

Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013

Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013 Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisältö Lukijalle...4 5.2 Typpilannoituksen tarkentaminen Johdannoksi... peltokasveilla...19

Lisätiedot

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008 1. SITOUMUS JA SEN ANTAMISEN EDELLY- TYKSET 1.1 Viljelijä ja maatila Luonnonhaittakorvausta voidaan maksaa tässä selvitetyt ehdot täyttävälle viljelijälle. Viljelijällä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 333. Valtioneuvoston asetus. tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista

SISÄLLYS. N:o 333. Valtioneuvoston asetus. tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 N:o 333 340 SISÄLLYS N:o Sivu 333 Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista...

Lisätiedot

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus TUET Ympäristökorvaus SILJA VUORI, teksti ja kuvat painottaa vesiensuojelua Maatilojen ympäristökorvaustoimenpiteet uudistuvat. Suojavyöhykkeet ja kerääjäkasvien kylvö ovat vahvasti mukana, koska niitä

Lisätiedot

21.10.2014. Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua.

21.10.2014. Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua. 1 (11) VIHERRYTTÄMISTUKI Työpaja 6: Viherryttämistuki Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua. Viherryttämistuki on uusi EU-rahoitteinen

Lisätiedot

Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa. Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus

Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa. Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristön hoitoa edistävät toimenpiteet ohjelmassa Koulutus ja tiedonvälitys Luonnonmukainen tuotanto Yhteistyö Neuvonta

Lisätiedot

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 SUORAT EU:N KOKONAAN MAKSAMAT TUET 2015: VANHA TILATUKI JAKAANTUU: PERUSTUKI 49%, VIHERRYTTÄMINEN 30%, TUOTANTOON SIDOTUT TUET 20%, NUORTEN VILJELIJÖIDEN TUKI 1% MATERIAALI PERUSTUU

Lisätiedot

Luomutilojen tuki-ilta 12.3.2015

Luomutilojen tuki-ilta 12.3.2015 Luomutilojen tuki-ilta 12.3.2015 Tuki-, luomusitoumus- ja tuotantoehdot - ajankohtaista Poimintoja nitraattidirektiivistä Sari Hiltunen, ProAgria Etelä-Suomi Luomutilan valintoja 12.3.2015 Hakulomakkeella

Lisätiedot

Tilakohtaisia esimerkkejä

Tilakohtaisia esimerkkejä 02.04.2015 Tilakohtaisia esimerkkejä Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/ Mikä muuttuu 2015 -hanke Ympäristökorvausjärjestelmä Täydentävät ehdot, maatalousmaan

Lisätiedot

NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI 3.12.2014 + JÄRVENPÄÄ 10.12.2014 LUOMU

NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI 3.12.2014 + JÄRVENPÄÄ 10.12.2014 LUOMU NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI 3.12.2014 + JÄRVENPÄÄ 10.12.2014 LUOMU Antti Hietala, Mavi: Luomukorvauksen ehdot sitoumuksen osa voidaan siirtää lohkojen mukana (siirtyvät lohkot eivät kuluta määrärahoja)

Lisätiedot

Kalajoen maaseututiedote 3/2015

Kalajoen maaseututiedote 3/2015 1 Kalajoen maaseututiedote 3/2015 Muista!! Kylvöalailmoituksen jättöaika 15.6.2015 mennessä!! Mikäli olet jättänyt hakemukset sähköisesti, jätä myös muutosilmoitus sähköisesti (avautuu 3.6. lukien). Paperisena

Lisätiedot