KOULUJEN TIEDOTUSLEHTI LUKUVUOSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUJEN TIEDOTUSLEHTI LUKUVUOSI 2009-10"

Transkriptio

1 KÄRKÖLÄN KOULUJEN TIEDOTUSLEHTI LUKUVUOSI Lukuvuoden työajat: Syyslukukausi ti la Kevätlukukausi to la Syysloma vk Talviloma vk Pääsiäisloma Muut lomapäivät Lukion 3. vuosikurssin koulutyö päättyy to

2 SIVISTYSTOIMISTO Virkatie 1, Järvelä Fax Sivistystoimenjohtaja Riitta Niittyviita puh (ma-ke) Perusopetuspäällikkö Ilkka Ruokonen puh Kanslisti Pirkko Ojansivu puh SIVISTYSLAUTA- KUNTA alkaen Hollolan kunnan sivistystoimi hoitaa Kärkölän sivistystoimen hallinnoinnin. Hollolan sivistyslautakunnassa Kärkölän edustajina ovat: Jäsen varajäsen Juha-Matti Laiho Timo Naapuri Reijo Päivärinta Jari Rantala Reija Salonen Eva-Stina Kaukoranta OPINTIEN KOULU Opintie 2,16600 Järvelä (yläkoulu, luokat 7-9 Opettajanhuone puh ja Kärkölän lukio) Kanslisti Eira Peltonen puh Fax Opettajat Rehtori Ari Korhonen puh Arja Burmoi venäjä, ruotsi, engl. ja maant. Aimo Heino biologia ja maantieto Jukka Härkönen tekninen työ Anna-Maija Jokinen, III vk ruotsi ja saksa Tomi Karinkanta liikunta ja terveystieto Janne Korjonen II vk matematiikka, fysiikka Laura Latja-Ropponen I vk äidinkieli Merja Matiskainen 9.B uskonto, filosofia ja psykologia Petteri Männistö tietotekniikka ja matematiikka Minna Naumanen 9.C englanti ja ruotsi Panu Nieminen 7.C äidinkieli ja yhteiskuntaoppi Teppo Niskala, 8.A kuvataide Sirpa Norrbacka englanti ja ranska Johanna Rantamäki 7.B matematiikka, fysiikka ja kemia Riitta Sairanen 9.A liikunta ja terveystieto Tatu Sallinen 8.C matematiikka, fysiikka ja kemia Ulla Salmela erityisopettaja Aila Stolt matematiikka, fysiikka ja kemia Anni Suni 7.A tekstiilityö Elina Suonpää opinto-ohjaus Annele Tanninen-Lunkka musiikki Virve Tauru 8.B kotitalous ja terveystieto Anssi Viitala historia ja yhteiskuntaoppi Irma Väisänen erityisopettaja Johtokunta Jäsen varajäsen Soile Laakso, pj Sinikka Takamaa Eevastiina Kaukoranta Pertti Rantala Timo Naapuri Osmo Kuhlman

3 VUOKKOHARJUN Kouluntie 18, Järvelä KOULU Opettajanhuone puh Luokkamuotoinen erityisopetus Esikoulu (A ryhmä) (B ja C ryhmä) Opettajat Rehtori Petri Käkönen puh Jaana Aaltonen sij. Akkala Pia 5. A lk + englanti Tuomas Heino 3. A lk Niina Hartikainen 6. B lk Anne Huttunen sij. Tia Tuikka 2. A lk Tuomo Jokiniemi 5. B lk Anne Kekki 6. A lk Nappe Koivunen yksilöllistetty (4.-7. lk:t) Ninna Koponen esiopetus C- ryhmä Sonja Lepola 1. A lk Jaakko Lunkka 1. B lk Mirjami Marttila esiopetus + 1. lk Satu Nieminen esiopetus B- ryhmä Eeva Patrikka 2. B lk Maire Pihkala 3. B lk Pauliina Engvist yksilöllistetty (8.-9. lk:t) Eija Sokka esiopetus A-ryhmä Eija Suoniemi 4. lk Sari Asimoglou pienryhmä Vuokkoharjun ja Lappilan koulujen yhteinen johtokunta Jäsen Osmo Kuhlman Jari Rantala vpj. Jaana Kaartti Tuija Mattila Mika Soininen varajäsen Peti Ollila Sanna Nevalainen Sari Jaakkola Kari Rauhamaa Marco Niinivuori KIRKONKYLÄN Kirkkotie 5, puh KOULU Kärkölä puh (keittola) antti.lamminpaa(a)hollola.fi Opettajat Rehtori Antti Lamminpää lk Tuija Jokiniemi lk Hanna Tanhuamäki 1. lk Tiina Hintikka 2. lk Johtokunta Jäsen varajäsen Raila Lindholm pj. Kati Kohonen Sirkku Miikkulainen Tapani Miikkulainen Jaakko Helenius vpj. Anne Seppälä

4 LAPPILAN Koulunmäentie 3, puh KOULU Lappila puh (keittola) Rehtori Petri Käkönen puh petri.kakonen(a)hollola.fi Opettajat Hanna Kesseli lk Sanna Käkönen lk Jaana Vanhanen lk LAAJA-ALAINEN Susanna Markkanen, erityisopettaja puh ERITYISOPETUS Kiertävä erityisopettaja on Kirkonkylän koululla maanantaisin, Lappilan koululla perjantaisin ja tiistaista torstaihin Vuokkoharjun koululla. Perusopetuslaissa on määritelty OPPILAAN OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA seuraavasti: Oppivelvollisuuden Oppivelvollisen on osallistuttava tämän lain mukaisesti järjestettyyn suorittaminen perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppi mom määrää vastaavat tiedot. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Oikeus turvalliseen Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympärisopiskeluympäristöön töön. 29 Oikeus saada opetusta Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuun mom nitelman mukaista opetusta sekä oppilaanohjausta. Oppilaan Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityivelvollisuudet sestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suori- 35 tettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Kurinpito Oppilasta, joka rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti tai käyttäy- 36 tyy muuten epäasiallisesti, voidaan rangaista kurinpidollisesti. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja oppilaan erottaminen enintään kolmeksi kuukaudeksi. Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia, ettei oppilas erottamisen aikana jää jälkeen opetuksesta. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. Epäasiallisesti käyttäytyvä oppilas voidaan määrätä enintään kahden tunnin jälki-istuntoon. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Tukiopetus Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin tukea tarvitse- 16 ville tulee antaa tukiopetusta.

5 KÄYTÄNNÖN KOULUASIOITA Pääasiallinen vastuu oppilaan koulunkäynnistä on hänen huoltajallaan. Oppilaan poissaolon venyessä kolmeen päivään tulee huoltajan ilmoittaa poissaolosta koululle. Lomamatkat suositellaan tehtäväksi koulun loma-aikoina. Kouluaikana tehtäviä matkoja varten tehdään loma-anomus. Lomamatkat eivät ole perusteena tukiopetuksen saamiselle. Koulukiusaamistapauksissa huoltajaa pyydetään ottamaan välittömästi yhteyttä kouluun. Samoin on syytä ottaa yhteyttä muissakin koulunkäyntiin liittyvissä epäselvyyksissä. Oppilas joutuu korvaamaan toimistaan aiheutuvat taloudelliset vahingot, mikäli tapahtunutta ei voida todeta vahingoksi. Emme suosittele rahan tuomista kouluun. OPPILASHUOLTO Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia. Oppilashuollon keskeisenä tavoitteena on luoda kouluyhteisöstä turvallinen ja terve oppimis- ja kasvuympäristö, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää koko yhteisön hyvinvointia. Käytännössä oppilashuollosta vastaavat kullakin koululla toimivat oppilashuoltoryhmät. Opintien koululla ja Vuokkoharjun koululla ryhmät kokoontuvat 1-3 viikon välein. Kirkonkylän koululla ja Lappilan koululla n. 2 kertaa lukuvuodessa sekä tarvittaessa useammin. Oppilashuoltoryhmiin kuuluvat koulupsykologi, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, rehtori (lisäksi vararehtori Lappilan ja Vuokkoharjun koulujen osalta) sekä Opintien koululla opintoohjaaja. Opettaja osallistuu ryhmän keskusteluun oman opetusryhmänsä oppilaita koskevissa asioissa. Lisäksi läsnä voi olla sopimuksen mukaan myös oppilaan huoltaja, koululääkäri tai jonkun yhteistyötahon edustaja. Oppilashuoltoryhmissä käsitellään oppilaisiin liittyviä asioita opettajan, huoltajien tai oppilashuoltoryhmän jäsenten aloitteesta. Oppilashuollossa noudatetaan eri ammattiryhmiä koskevia sekä muita tietojensaantia ja salassapitoa koskevia säädöksiä. Oppilashuoltoryhmien jäseniin voi ottaa yhteyttä oppilashuoltoon liittyvissä asioissa. KOULUTERVEY- DENHUOLTO Kouluterveydenhuolto toteutuu osana Peruspalvelukeskus OIVAn toimintaa. Se jatkaa neuvolan terveyttä edistävää työtä. Tavoitteena on koululaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhdessä perheen ja koulun kanssa. Varsinainen sairaanhoito ei kuulu kouluterveydenhuoltoon. Kouluterveydenhuolto on myös osa oppilashuoltotyötä. Terveydenhoitaja tapaa terveystarkastuksissa vuosittain kaikkien luokka-asteiden oppilaat. Koululääkärin tarkastukseen kutsutaan 5. luokkien oppilaat.

6 Terveydenhoitaja Hanna Welling tavattavissa lv Opintien koululla: ma ja ke klo ilman ajanvarausta, muuten ajanvarauksella Vuokkoharjun koululla: ti ja to klo 9-14 p Sähköpostiosoite: hanna.welling(a)oivappk.fi Terveydenhoitaja Nina Bejarano tavattavissa lv Kirkonkylän koululla: n. 3x kuukaudessa (ti/to) Lappilan koululla: n. kerran kuukaudessa (ti/to) Terveydenhoitaja tiedottaa tarkemmin päivistä, joina kouluilla. Sähköpostiosoite: nina.bejarano(a)oivappk.fi HAMMASHUOLTO Oppilaiden kansanterveyslain mukainen hammashoito tapahtuu Järvelän terveysasemalla, puh Hammaslääkärit: Hannu Koskinen, Hannele Mallat Arja ja Kilpeläinen. Tarkastuksiin oppilaat tulevat luokittain koulusta. Kirkonkylän ja Lappilan kouluista heidät kuljetetaan hammashoitoon ryhmissä taksilla. Tarkastusväli on kaksi vuotta. Hammassairauksien riskiryhmät kutsutaan tiheämmin yksilöllisin hoitovälein. Mahdollinen oikomishoito suoritetaan pääosin Salpakankaalla. Varsinainen hammashoito pyritään järjestämään kouluaikana. Kuitenkin vanhempien toivotaan huolehtivan hoitoaikojen noudattamisesta. Hammassärky-, ym. kiireellistä hoitoa tarvitsevissa tapauksissa otetaan yhteyttä ensisijaisesti hoidosta huolehtivaan hammaslääkäriin, toissijaisesti kuntayhtymän päivystävään hammaslääkäriin. KOULUKURAATTORI Peruspalvelukeskus Oivan koulukuraattori toimii kolmen kunnan alueella: Hämeenkoski, Padasjoki ja Kärkölä. Koulukuraattori on Kärkölässä keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Ajanvaraus onnistuu vanhempien, oppilaan tai opettajan yhteydenoton kautta. Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilasta erilaisissa haasteissa, jotka voivat liittyä koulunkäyntiin, perheeseen, kaverisuhteisiin ja muihin henkilökohtaisiin asioihin. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Elina Vesterinen, puh elina.vesterinen(a)oivappk.fi KOULUPSYKOLOGI Peruspalvelukeskus Oivan koulupsykologi toimii Kärkölässä, Hämeenkoskella ja Padasjoella. Koulupsykologi on Kärkölässä keskiviikkoisin ja torstaisin. Koulupsykologi auttaa mm. oppimisvaikeuksien selvittämisessä. Myös muissa lapsen ja nuoren elämään liittyvissä ongelmissa koulupsykologi voi olla apuna. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Hanna Ahonen, puh hanna.ahonen(a)oivappk.fi

7 KOULUJEN KELLONSOITTOAJAT: Opintien koulu Vuokkoharjun koulu Kirkonkylän koulu Lappilan koulu ruokailu ruokailu ruokailu yläkoulu lk ruokailu ruokailu ruokailu lukio lk KOULULAISKULJETUKSET Kunta järjestää peruskoulun oppilaille koulumatkakuljetukset, jos matka on yli 5 km. Lyhyemmillä matkoilla kuljetus järjestetään, jos se oppilaan sairauden takia on välttämätön tai luokan oppilaan koulutie on poikkeuksellisen vaarallinen. Kaikki alle 5 km:n matkat tulee hakea erillisellä lomakkeella, joita saa kouluilta ja sivistystoimistosta. Kuljetukset hoidetaan linja-autoilla, takseilla tai junilla. Taksikuljetuksessa olevien oppilaiden poissaolot ilmoitetaan suoraan takseille. Lukiolaiset, joiden koulumatka on yli 10 km, saavat käyttää peruskoululaisten kuljetuksia, mutta erillisiä kuljetuksia lukiolaisille ei järjestetä. Koulupäivinä kulkevan Nastolan Matkatoimiston linja-auton reitti ja aikataulu: Riihimäentie 6.55 x Riihimäentie Riihimäentie Kirkonkylä Kärköläntie Kirkonkylä Maavehmaa 7.05 x Lappilantie Maavehmaa Kirkönkylä Kirkonkylä Oriharo Oriharo Jutila Jutila Lappila Lappila Opintien koulu x x x Opintien koulu Vuokkoharjun koulu Vuokkoharjun koulu Opintie Opintie Vuokkoharju x x Vuokkoharju Koukuntie x x Koukuntie Koukunmaa Koukunmaa Saikarintie x x Saikarintie Savipakantie x x Savipakantie Metsä-Marttilantie x x Metsä-Marttilantie Santalantie th Santalantie th Meritie x x Meritie Hongistontie Hongistontie Meritie x x Meritie Marttila Marttila Vuokkoharju Vuokkoharju Auto kulkee koulupäivinä. Sitä voivat käyttää kaikki matkustajat.

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA KOULUJEN TIEDOTUSLEHTI LUKUVUOSI 2007-08

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA KOULUJEN TIEDOTUSLEHTI LUKUVUOSI 2007-08 KÄRKÖLÄN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA KOULUJEN TIEDOTUSLEHTI LUKUVUOSI 2007-08 Lukuvuoden 2007-2008 työajat: Syyslukukausi ti 14.8. - pe 21.12.2007 Kevätlukukausi ke 2.1. - la 31.5.2008 Syysloma vk 43 22.10.

Lisätiedot

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU Tiedote 2014-2015 Perusopetus ARVOISAT OPPILAIDEN HUOLTAJAT 2 Mouhijärven yhteiskoulussa annetaan lukuvuonna 2014-2015 opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 5-9. Samassa koulurakennuksessa

Lisätiedot

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU Tiedote 2013-2014 Perusopetus ARVOISAT OPPILAIDEN HUOLTAJAT 2 Mouhijärven yhteiskoulussa annetaan lukuvuonna 2013-2014 opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 5-9. Samassa koulurakennuksessa

Lisätiedot

Luokanvalvoja: Puhelin:

Luokanvalvoja: Puhelin: KAURIALAN KOULU Torikatu 33 13130 HÄMEENLINNA Luokanvalvoja: Puhelin: Koulun kotisivut: http://www.hameenlinna.fi/kaurialankoulu Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi Rehtori Pekka Saros

Lisätiedot

Alakoulu 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk yhteensä

Alakoulu 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk yhteensä PAIMION KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 2 Vistan koulun yhteystietoja... 3 Alakoulu... 3 Yläkoulu... 4 Veikkarin pienryhmä... 4 Pienryhmäopetus... 5 Koulunkäyntiavustajat... 5 Henkilökohtaiset avustajat... 5

Lisätiedot

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO YHTEYSTIEDOT... 3 Koulun käyntiosoite... 3 Koulun puhelinnumeroita... 3 Huoltohenkilöstö... 3 Oppilashuolto ja terveydenhoito... 3 Sähköpostiosoitteet...

Lisätiedot

LINNAINMAAN KOULUN SYYSTIEDOTE LUKUVUOSI 2015-2016

LINNAINMAAN KOULUN SYYSTIEDOTE LUKUVUOSI 2015-2016 LINNAINMAAN KOULUN SYYSTIEDOTE LUKUVUOSI 2015-2016 Linnainmaan koulu Linnainmaankatu 12 33580 Tampere Kanslia puh. (03) 5654 3012 Opettajienhuone (1.-9. lk) puh. (03) 5654 3013 http://koulut.tampere.fi/linnainmaa

Lisätiedot

VALTARIN KOULUN SYYSTIEDOTE

VALTARIN KOULUN SYYSTIEDOTE VALTARIN KOULUN SYYSTIEDOTE 2013-2014 TERVETULOA KOULUUN! Kouluvuosi 2013-2014 on alkamassa. Toivottavasti kaikilla on ollut mukava kesä ja voimia on kerättynä koulutyötä varten. Viime vuonna aloitettu

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2014-2015 Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu 2..Espoon Kristillisen koulun

Lisätiedot

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille KEURUUN YLÄKOULU LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille SISÄLLYSLUETTELO 1. REHTORIN TERVEHDYS 2. YHTEYSTIEDOT 3. KOULUN TYÖAIKA 4. OPPILASMÄÄRÄT LUKUVUONNA 2013-2014 5. TUNTIJAKO 6. JAKSOTUS

Lisätiedot

yläkoulun opinto-opas 2015 2016

yläkoulun opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulu yläkoulun opinto-opas 2015 2016 SISÄLTÖ YHTEYSTIEDOT... 2 OPETTAJAT 2015 2016... 3 LUKUVUODEN 2015 2016 TYÖ- JA LOMA-AJAT... 4 KOULUN KÄYTÄNTÖJÄ... 6 OPPILAAN TUKI... 10 KOULUTERVEYDENHUOLTO...

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2010-2011 Kuvat: Jukka Lemmetty tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: puhelin PL 75303sähköpostiosoite 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS 2014-2015

KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS 2014-2015 KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO https://wilma.jamsa.fi www.jamsa.fi/ylaaste OPETUSJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 HENKILÖKUNTA 2014-2015, YHTEYSTIEDOT... 4 OPETTAJAT... 4 SOSIAALIOHJAAJA...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE

JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2014-2015 Kansikuva: Nita Laitinen 5A LUKUVUOSI 2014-2015 YHTEYDENOTTO Jyrängön koulu, Koskensaarentie 7, 18150 Heinola Kotisivu: www.heinola.fi/fin/palvelut/koulutus/koulut/jyranko_etusivu

Lisätiedot

VUOSITIEDOTE 2014-2015

VUOSITIEDOTE 2014-2015 VUOSITIEDOTE 2014-2015 ÄÄNEKOSKEN KOULUNMÄEN KOULU SISÄLTÖ Sivu Rehtorin puheenvuoro 3 Tietoja Koulunmäen koulusta ja hallinnosta sekä tärkeimmät puhelinnumerot.. 4-5 Koulun opettajat ja oppiaineet sekä

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Jämsän kaupungin perusopetus KUOREVEDEN ALUE Kuorevesi - Länkipohja LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 kuva Olli Puttonen Kuoreveden koulu Länkipohjan koulu Opinkuja 2 Kalliomäentie 9 35600 Halli 35400 Längelmäki

Lisätiedot

Hyvä huoltaja ja oppilas

Hyvä huoltaja ja oppilas Hyvä huoltaja ja oppilas Oheisesta lukuvuoden ensimmäisestä tiedotteesta näette kouluvuotta koskevat perustiedot. Lukuvuosi on jaettu kuuteen opiskelujaksoon. Joka jakson alussa lähetämme kotiin A4-tiedotteen

Lisätiedot

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo VUOSITIEDOTE 1/2015 Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo 1 Sisällys Luokat, opettajat, muu henkilökunta... 3 Yhteystietoja... 4 Juhlia ja tapahtumia... 5 Työ- ja loma-ajat... 5 Koulupäivän

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

R E H T O R I N T E R V E H D Y S

R E H T O R I N T E R V E H D Y S R E H T O R I N T E R V E H D Y S Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2013-2014 Nissnikun koulussa! Tänä lukuvuonna koulussamme on oppilaita noin 500. Opetuksesta huolehtii 50 opettajaa ja 4 koulunkäyntiavustajaa.

Lisätiedot

TIEDOTE LV. 2007-2008

TIEDOTE LV. 2007-2008 KESKUSKOULUN TIEDOTE LV. 2007-2008 Osoite: Raastuvankatu 39-43 65100 VAASA Telefax 325 3239 Sähköposti etunimi.sukunimi@vaasa.fi Kotisivut osoitteessa: www.edu.vaaasa.fi/kk/ Rehtori Merja Krook 325 3230

Lisätiedot

PIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016

PIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 PIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 Lehti sisältää koko lukuvuotta koskevia tietoja, joten pidä se tallessa. Asiat käydään läpi ensimmäisten päivien luokanvalvojan tunneilla. HUOLTAJAN TULEE KUITATA

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2015-2016 Rakkaudella ja ammattitaidolla Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2010 2011 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ TIEDOTELEHTI Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ Kanslia 050 501 9614 Rehtori 050 394 8460 Opettajienhuone 040 133 6612 HUOLTAJA!

Lisätiedot