Pop & Jazz Konservatorion opiskeluhuoltosuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pop & Jazz Konservatorion opiskeluhuoltosuunnitelma 10.11.2014"

Transkriptio

1 Pop & Jazz Konservatorion opiskeluhuoltosuunnitelma Tämä opiskeluhuoltosuunnitelma on laadittu PJK:n opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten, yhteistyössä henkilöstön sekä musiikkialan perustutkinnon opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Suunnitelma perustuu oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (1287/2013, 13 ) sekä ja opetushallituksen antamiin, opiskeluhuoltosuunnitelmaa koskevien opetussuunnitelman perusteisiin. Pop & Jazz Konservatorion johtokunta on hyväksynyt tämän suunnitelman kokouksessaan Sisällysluettelo 1. Opiskeluhuollon tavoitteet Opiskeluhuollon kokonaisuus PJK:ssa Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Opiskeluhuoltoryhmä Svengijengi Opiskeluhuoltoryhmä Svengijengin kokoonpano Yksilökohtainen opiskeluhuolto Psykologi- ja kuraattoripalvelut Opiskeluterveydenhuolto Opiskelijan pedagoginen tuki Koulutukseen osallistumisen seuranta, poissaolojen ehkäiseminen ja niihin liittyvät toimenpiteet Yhteistyö opiskelu- ja työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon opetuksen sekä ammatillisten tutkinnon osien opetuksen välillä Opiskelijoiden terveydentilan tai toimintakyvyn muutoksista johtuvien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista edistävät toimenpiteet Yhteistyö opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa Muita ohjeita Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Toiminta äkillisissä kriiseissä sekä uhka- ja vaaratilanteissa Esteettömyys ja tapaturmien ehkäiseminen Päihteet ja savuttomuus Koulumatkojen ja koulutukseen liittyvien matkojen, kuljetusten ja odotusaikojen turvallisuutta koskevat ohjeet Työkykypassi Opiskeluhuollosta tiedottaminen Opiskeluhuoltosuunnitelman toteutuminen ja seuraaminen Opiskeluhuollon yhteystiedot s. 1

2 1. Opiskeluhuollon tavoitteet Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Opiskeluhuollon painopisteenä on ennaltaehkäisevä toiminta. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla edistetään opiskelijoiden osallisuutta, oppimista, hyvinvointia ja terveyttä. Yhteisöllisen opiskeluhuollon lähtökohtina ovat opiskelijoiden ja huoltajien osallisuus sekä aikuistuvan nuoren itsenäisyyden tukeminen. Yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa opiskelijalle annetaan hänen suostumuksellaan monialaisen asiantuntijaryhmän palveluita sekä Helsingin kaupungin tarjoamia psykologi- ja kuraattoripalveluita ja opiskeluterveydenhuoltoa. 2. Opiskeluhuollon kokonaisuus PJK:ssa PJK:n opiskeluhuollon kokonaisuuteen sisältyvät opiskeluhuoltoryhmän palvelut, opiskelijan pedagogiset tukipalvelut sekä yksilökohtainen opiskeluhuolto, joita toteutetaan yhteistyössä henkilöstön, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhuolto kuuluu kaikkien oppilaitoksissa työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtäviin ja on osa heidän päivittäistä toimintaansa. Opiskeluhuoltohenkilöstö toimii henkilökunnan tukena opiskeluhuoltoon liittyvissä asioissa. PJK:n opiskeluhuoltopalvelut ovat kaikkien ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden käytössä. Viime vuosien kokemuksen perusteella opiskeluhuollon apua on muodossa tai toisessa käyttänyt keskimäärin 10 12% PJK:n ammatillisen koulutuksen opiskelijoista. HOJKS laaditaan noin 2-3 %:lle opiskelijoista. PJK:n opiskeluhuolto on suunniteltu ja toteutettu ottaen huomioon musiikkialan erityispiirteet ja opiskelijoiden tarpeet. Tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia ei PJK:n musiikkialan perustutkinnossa ole. Opiskelijakunnan rooli opiskelijoiden osallisuuden vahvistamisessa on tärkeä. Opiskelijayhdistykselle annetaan mahdollisuus kommentoida opiskeluhuollon kehittämiseen liittyviä suunnitelmia ja opiskelijoilta kysytään mielipiteitä opiskeluhuollosta osana toiminnan itsearviointia Opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, linjauksista, ohjauksesta ja arvioinnista vastaavana opiskeluhuollon ohjausryhmänä toimii Helsingin kaupungin asettama esi- ja perusopetuksen sekä ammatillisen koulutuksen yhteinen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Ryhmän jäsenenä on Helsingin alueella toimivien yksityisten oppilaitosten valitsema edustaja. Opiskeluhuollon toteuttamisesta, kehittämisestä ja arvioinnista PJK:ssa vastaa rehtorin johtama opiskeluhuoltoryhmä Svengijengi. s. 2

3 Kuva: Opiskeluhuollon kokonaisuus 2.1. Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Opiskeluhuoltoryhmä Svengijengi PJK:ssa toimii opiskeluhuoltoryhmä Svengijengi, jonka tehtävänä on edistää oppilaitoksen ja sen opiskeluhuollon yhteisöllisyyttä, poistaa opiskelun esteitä sekä koordinoida ja tehostaa opiskeluhuollon kokonaisuutta. Svengijengi seuraa oppimisympäristöjen kehittymistä terveellisyyden, turvallisuuden sekä oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kannalta ja kokoaa näistä oppilaitoksessa syntyvää tietoa opiskelijoilta, opettajatyöryhmiltä, tutoreilta, työterveydestä ja työsuojelusta, tasa-arvotoimikunnalta, sisäilmaryhmästä sekä erilaisilla kyselyillä. Oppilaitosyhteisön tukemiseksi ja opiskeluhuollon kehittämiseksi Svengijengi tekee yhteistyötä Helsingin muiden nuorten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävien viranomaisten ja toimijoiden (kuten nuorisotoimi, lastensuojelu, poliisi jne.) kanssa. Opiskeluhuoltoryhmässä sovitaan myös käytännön yhteistyötoimet terveystarkastusten ja muun opiskeluterveydenhuollon toteuttamiseksi. Opiskeluhuoltoryhmä Svengijengiin kuuluvat rehtori, koulutuspäällikkö, opintosihteeri, psykologi, kuraattori, opiskeluterveydenhoitaja sekä opettajien ja opiskelijoiden edustajia. Psykologi on psyykkisen kehityksen ja hyvinvoinnin asiantuntija, kuraattori taas sosiaalihuollon ammattihenkilö ja sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntija. Opiskeluhuoltoryhmässä ei käsitellä yksittäisen opiskelijan tai ryhmän asioita, vaan ne kuuluvat yksilöllisen opiskeluhuollon tapauskohtaisesti koottavien asiantuntijaryhmien vastuulle (ks. kohta 2.2). Svengijengi kokoontuu Pop & Jazz Konservatoriossa muutaman kerran lukukaudessa ja aina tarvittaessa. Svengijengi laatii vuosittaisen opiskeluhuollon toteutussuunnitelman, johon kirjataan opiskeluhuollon kunkin vuoden erityiset painopistealueet ja tavoitteet. s. 3

4 Opiskeluhuoltoryhmä Svengijengin kokoonpano Rehtori Janne Murto (pj) Opintosihteeri Seija Erikkilä (siht) Koulutuspäällikkö Tapio Kallio Kuraattori Kati Niskanen (vastaanotto keskiviikkoisin) Psykologi Laura Stenroos (vastaanotto tiistaisin) Opiskeluterveydenhoitaja Marja-Leena Rautio (vastaanotto torstaisin) - ( alkaen Maria Chatalov, vastaanotto maanantai ja torstai) Opettaja Raila Kulokari (Opiskelun tuen aineryhmän vastaava) Opettaja Seppo Suhonen (yhteisöllinen toiminta) Opettaja Ari Siikasaari (yhteisöllinen toiminta) Yhteystiedot ovat alla kohdassa 6. Kuva: Yhteisöllinen opiskeluhuolto - yhteisölliset toimintatavat 2.2. Yksilökohtainen opiskeluhuolto Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia opiskeluhuollon palveluja, joita ovat opiskeluterveydenhuolto opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut yksittäistä opiskelijaa koskeva monialainen opiskeluhuolto, jota toteutetaan tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä s. 4

5 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tavoitteet ja lähtökohdat Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tehtävänä on edistää hyvinvointia, terveyttä ja opiskelukykyä sekä tunnistaa näihin ja opiskelijan elämäntilanteeseen liittyviä yksilöllisiä tarpeita. Tavoitteena on myös varhaisessa vaiheessa ehkäistä ongelmia ja huolehtia tarvittavien yksilöllisten tukitoimien järjestämisestä. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan kanssa ja hänen suostumuksellaan. Lähtökohtana on opiskelijaa arvostava, hänen mielipiteitään kuunteleva ja luottamusta rakentava vuorovaikutus. Toiminnassa otetaan huomioon opiskelijan itsenäinen asema opiskeluhuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Opiskeluhuollon yksilökohtaisten asioiden käsittelyyn tulee saada opiskelijan suostumus tai jollei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumus. Kuraattori, psykologi tai terveydenhoitaja arvioivat tapauskohtaisesti, kenen suostumus tarvitaan. Jos opiskelija haluaa kieltää huoltajiensa osallistumisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon asian käsittelyyn tai asiaan liittyvien tietojen antamisen huoltajille, tekee arvion kieltämisestä kuraattori, psykologi tai terveydenhoitaja tapauskohtaisesti (kts kohta 2.5.4). Opiskelijan asian käsittely tapauskohtaisessa asiantuntijaryhmässä Yksittäistä opiskelijaa koskevat asiat käsitellään tarvittaessa tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän opiskeluhuollon tuen tarpeen selvittämiseksi ja palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoamisen tarpeen arvioi ja ryhmän kokoaa se opiskeluhuollon palvelujen edustaja, joka saa tiedon asiasta ja jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu (yleensä kuraattori, psykologi tai terveydenhoitaja). Asiantuntijaryhmän monialaisuus ja tapauskohtainen kokoonpano perustuu sen perustajan yksilölliseen harkintaan, käsiteltävään asiaan ja siinä vaadittavaan osaamiseen. Perustaja nimeää asiantuntijaryhmän jäseneksi asiantuntijoita vain opiskelijan, tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa kirjallisella suostumuksella. Ryhmän perustaja kertoo opiskelijalle ymmärrettävässä muodossa opiskeluhuollon menettelytavoista sekä opiskelijan oikeuksista ja muista häneen vaikuttavista asioista. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, joka perustaa opiskelijakohtaisen opiskeluhuoltokertomuksen PJK:n Wilmaan ja huolehtii siitä, että kertomus, suostumukset ja muut dokumentit kirjataan, tallennetaan ja säilytetään ohjeiden mukaisesti. Ryhmien vastuuhenkilöt myös antavat asiantuntijaryhmien jäseniksi nimetyille erilliset oikeudet kuhunkin opiskeluhuoltokertomukseen. Tarvittaessa asiantuntijaryhmä tekee yksittäisen opiskelijan edun mukaisesti ja suostumuksella yhteistyötä eri alojen ammattilaisten ja viranomaisten kanssa. Yhteistyötahoja voivat olla esimerkiksi ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavat ja valmistavat koulutukset, perusopetus, etsivä nuorisotyö, erikoissairaanhoito, sosiaalitoimi, nuorisotoimi tai poliisi. Kaikkien työntekijöiden velvollisuus on auttaa Jos oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijä arvioi, että opiskelijan opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi taikka poistamiseksi tarvitaan opiskelu- s. 5

6 huollon psykologi- tai kuraattoripalveluja, hänen on otettava yhdessä opiskelijan kanssa viipymättä yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin ja annettava tiedossaan olevat tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot. Jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä yhdessä, on yhteyden ottajan annettava opiskelijalle tieto yhteydenotosta. Yhteydenoton jälkeen psykologin tai kuraattorin on annettava opiskelijalle mahdollisuus keskustella yhteydenottoon liittyvistä syistä viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä yhteydenoton jälkeen, kiireellisissä asioissa samana tai seuraavana oppilaitoksen työpäivänä (oppilas- ja opiskeluhuoltolaki). Opiskeluhuollon tuki kurinpitorangaistusten yhteydessä Opiskelijalle annetaan tilanteen vaatimaa opiskeluhuollon tukea ja ohjausta kurinpitorangaistusten tai opiskeluoikeuden peruuttamisprosessin tai sen uhan yhteydessä. Menettely opiskelijan siirtyessä toiseen oppilaitokseen Jos opiskelija siirtyy toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen, aikaisemman koulutuksen järjestäjän on pyydettävä opiskelijan taikka, jollei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa suostumus siihen, että uudelle koulutuksen järjestäjälle voidaan siirtää opiskeluhuollon asiakasrekisteristä opiskeluhuollon jatkuvuuden kannalta tarpeellisia tietoja. (Laillinen edustaja voi olla esimerkiksi alaikäisen lapsen huoltaja tai edunvalvoja, jonka tehtäväksi on määrätty hoitaa lapsen terveyttä tai opiskeluhuoltoa koskevia asioita.) Opiskelijan sairauden vaatiman hoidon järjestäminen työpäivän aikana Opiskelijan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen oppilaitoksen työpäivän aikana suunnitellaan tarvittaessa yhdessä terveydenhoitajan ja muun hoitavan tahon sekä tarvittavien käytännön järjestelyiden kannalta välttämättömien henkilöiden kanssa Psykologi- ja kuraattoripalvelut Psykologin ja kuraattorin työn perustana on vaitiolovelvollisuus. Keskustelut ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Opiskelijan luvalla voidaan tehdä yhteistyötä tarvittavien tahojen kanssa - muutoin työntekijä ei kerro opiskelijan käynnistä muulle oppilaitoksen henkilöstölle. Opiskelija voi itse varata ajan psykologilta tai kuraattorilta, kun kokee siihen tarvetta. Usein myös vanhempi, terveydenhoitaja tai tutoropettaja voi suositella opiskelijalle tuloa psykologille tai kuraattorille. Opiskelija voi vaikeuksissa kääntyä kenen tahansa opiskeluhuollon edustajan puoleen (psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, lääkäri, psykiatrinen sairaanhoitaja, tutoropettaja); he ohjaavat tarvittaessa oikean työntekijän vastaanotolle. Psykologin ja kuraattorin työssä ennaltaehkäisevä yhteisöllinen työ on keskeistä, sitä toteutetaan työskentelemällä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä yhdessä opetushenkilöstön kanssa. Työhön sisältyy kouluttamista ja konsultointia. PJK:n psykologi- ja kuraattoripalvelut tarjoaa Helsingin kaupunki. s. 6

7 Psykologin vastaanotolle kannattaa varata aika, kun Opiskelu ei suju tai kiinnosta, on opiskelupaineita, väsyttää, jännittää tai on stressaantunut Tunteet vaivaavat (masentaa, ahdistaa), tuntee olevansa eksyksissä, miettii kuka on Elämässä tapahtuu muutoksia tai tarvitsee tukea ihmissuhteissa (kaverit, perhe, seurustelu...) Kuraattorin kanssa voi tulla puhumaan esimerkiksi seuraavanlaisissa elämäntilanteissa: On poissaoloja ja/tai opinnot eivät etene tai on oppimisvaikeuksia Toimeentulo mietityttää, asunnon etsiminen turhauttaa Opiskelijalla tai hänen läheisellään on kriisi, uusi/vaikea elämäntilanne tai päihdeongelmia On ristiriitoja ihmissuhteissasi esimerkiksi muiden opiskelijoiden, opettajien, perheesi, ystäviesi tai kumppanisi kanssa Opiskelijalla on mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. PJK:ssa psykologi on paikalla pääsääntöisesti tiistaisin ja kuraattori keskiviikkoisin. Psykologi tai kuraattori järjestää kiireellisissä tapauksissa mahdollisuuden keskusteluun samana tai seuraavana työpäivänä, erikseen sovittavassa paikassa Helsingissä Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto toimii Helsingin sosiaali- ja terveysviraston alaisuudessa ja huolehtii opiskelijoiden terveystarkastuksista ja terveysneuvonnasta. Terveydenhoitaja kutsuu kaikki ensimmäisen lukuvuoden opiskelijat terveystapaamiseen, jossa kartoitetaan opiskelijan terveydentilaa ja terveystottumuksia. Kaikilta opiskelijoilta testataan myös kuulo. Opiskelijalla on mahdollisuus saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveydenhuoltoon: Ensisijaisesti opiskelija ottaa yhteyttä PJK:n opiskeluterveydenhoitajaan, joka on puhelimitse tavattavissa tiistaista torstaihin ja paikalla pääsääntöisesti torstaisin. Toissijaisesti opiskelija voi ottaa yhteyttä oman asuinalueen terveysasemaan, ja jos tämä ei ole mahdollista, oppilaitoksen sijainnin mukaiseen terveysasemaan (Oulunkylän terveysasema). Opiskeluterveydenhuollon lääkäri on tarvittaessa tavattavissa ja ajan sinne saa terveydenhoitajalta. Erikoissairaanhoito toteutetaan pääsääntöisesti oman asuinalueen terveysaseman kautta. Yhteistyön koordinoi tarvittaessa opiskeluterveydenhoitaja. Opiskelijoiden hammashoidosta huolehtii oman asuin- tai opiskelukunnan hammashoitola. Hoidon tarpeen arviointi järjestetään kiireellisessä tapauksessa kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito järjestetään ensi tilassa, viimeistään kolmen kuukauden kuluessa (Terveydenhuoltolaki, 51 ). s. 7

8 2.5. Opiskelijan pedagoginen tuki Opiskelijan pedagogisella tuella tarkoitetaan opetushenkilökunnan antamaa opintojen ohjausta, tutorointia ja tarvittaessa erikseen sovittavia henkilökohtaisia opetusjärjestelyitä. Opiskelijan pedagoginen tuki auttaa opiskelijaa opintojen sujuvassa etenemisessä. Tavoitteena on löytää jokaiselle opiskelijalle sopivin opintopolku ammattitaidon saavuttamiseksi, poissaolojen ehkäisemiseksi, opintojen keskeytymisen estämiseksi ja opintojen läpäisyn tehostamiseksi. Jos yksittäisen opiskelijan haasteet liittyvät yleiseen elämänhallintaan tai sosiaali- tai terveydenhuollon alaan, siirtää opetushenkilökunta asian käsittelyn yhdessä opiskelijan kanssa opiskeluhuollon henkilöstölle kohdassa 2.2 kuvatulla tavalla. Tutoropettajat Koulutuspäällikkö nimeää jokaiselle opiskelijalle tutoropettajan, joka on pääasiallisessa vastuussa oman ryhmänsä opiskelijoiden opintojen seurannasta. Tutoropettajat seuraavat ohjaamiensa opiskelijoiden opintomenestystä koko opiskelun ajan, jolloin he ovat tietoisia jokaisen opiskelijan tilanteesta. Opiskelijan opintojen etenemisen seuraamisessa tutoropettajat käyttävät apuna opiskelijan ohjauksen vuosikelloa. Tutoropettaja ja eri opinnoista vastaavat opettajat sekä tarpeen vaatiessa koulutuspäällikkö ohjaavat opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa (HOPS). Tarvittaessa pedagogista opiskelijan opintojen etenemisen suunnittelua tehdään eri kokoonpanoilla (esim. tutoropettaja, opiskelijan yksityisopettaja, koulutuspäällikkö). Pedagogisista tapaamisista ei tehdä opiskeluhuoltokertomusta. Pedagogisen tuen käytännöt on kuvattu tarkemmin pedagogisen tuen prosessikuvauksissa ja Opiskelijan ohjauksen vuosikellossa. Tutoropettajan puoleen voi kääntyä, kun opiskelija: on epävarma siitä, mitä opintoihin kuuluu haluaa muuttaa henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa haluaa olla keikoilla etkä meinaa ehtiä kouluun tarvitsee muita henkilökohtaisia opetusjärjestelyitä Yhteisöllisyys opiskelijan tukena PJK pyrkii yhteisölliseen toimintatapaan, jonka tavoitteena on luoda suotuisa ilmapiiri opintojen sujuvaan etenemiseen ja mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisyyn. Opettajat, opiskelijat ja opiskeluhuoltoryhmä Svengijengi järjestävät yhteisöllisiä tapahtumia ja tarvittaessa muita tukipalveluita. s. 8

9 Koulutukseen osallistumisen seuranta, poissaolojen ehkäiseminen ja niihin liittyvät toimenpiteet Koulutuspäällikkö ja tutoropettajat seuraavat opiskelijoiden osallistumista koulutukseen opiskelijahallinto-ohjelma Wilmaan merkittyjen osallistumistietojen avulla. Jokainen opettaja on velvoitettu merkitsemään opiskelijan läsnä- ja poissaolot järjestelmään. Koulutuspäällikkö valvoo seurantaa ja määrittelee opiskelijaa ja tarvittaessa opettajia ja kuraattoria konsultoiden, minkälaista yksilöllistä mukautusta poissaolojen vähentäminen opetusjärjestelyihin madollisesti vaatii. Yksilöllisesti räätälöityä, tehostettua opintojen tukea on tarjolla kaikille sitä tarvitseville opiskelijoille. Tavoitteena on saada jokainen opiskelija osallistumaan opetukseen tai tarvittaessa ottamaan opintovapaata tai hakeutumaan hoitosuhteeseen, mikäli tilanne sitä vaatii. Koulutuksen keskeytymistä pyritään välttämään yhteisöllisellä koulutuksen järjestämistavalla, yksilöllisellä ohjauksella ja edellä mainitulla räätälöinnillä. PJK tekee opintojen keskeytymistä ehkäisevää yhteistyötä Helsingin avoimen ammattiopiston ja pääkaupunkiseudun ammatillisten oppilaitosten kanssa. PJK ei tarjoa ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa ja valmistavaa koulutusta eikä työpajatoimintaa, mutta tekee yhteistyötä em. koulutusta antavien tahojen kanssa osana Helsingin ja Uudenmaan oppilaitosten ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelmayhteistyötä (Amkesu) Yhteistyö opiskelu- ja työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon opetuksen sekä ammatillisten tutkinnon osien opetuksen välillä Kaikille opiskelijoille tarjotaan fysioterapeutin henkilökohtaista työergonomiaohjausta. Fysioterapeutti kouluttaa myös ammatillisten aineiden opettajia opiskelijoiden oikeiden työasentojen ohjaamiseen. Meluhaittojen ehkäisyyn on laadittu meluntorjuntaohjelma ja opiskelijoita koulutetaan äänenpaineen vähentämisen tapoihin. Konserteissa ja opinnäytteissä seurataan äänenpainetta ja henkilökunta puuttuu mahdollisiin ylilyönteihin. Kaikissa äänieristetyissä luokissa on ohjeet melun hallintaan. Opiskelijoille tarjotaan yksilölliset, muotoon valetut korvatulpat. Opiskelijahuoltoryhmässä sovitaan yhteisöllisiä liikuntatapahtumia, joita siihen suuntautuneet ammatillisen koulutuksen opettajat vetävät. Liikunnan ja terveystiedon opettaja opettaa myös ammatillisten tutkinnon osia ja koordinoi niiden opetussisältöjä ja aikatauluja mahdollisuuksien mukaan. s. 9

10 Opiskelijoiden terveydentilan tai toimintakyvyn muutoksista johtuvien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista edistävät toimenpiteet Musiikkialan opetuksessa opiskelijoilla on paljon henkilökohtaista opetusta. Jokaisella opettajalla on tärkeä rooli ongelmien varhaisessa tunnistamisessa ja ennalta ehkäisemisessä. PJK:n yhteisöllinen toimintatapa ja toisista välittäminen on tärkein ongelmien varhaista tunnistamista edistävä seikka Yhteistyö opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa Opiskeluhuoltoa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Opiskeluhuoltoryhmässä on opiskelijajäseniä, ja tarvittaessa jäseniksi voidaan valita myös huoltajia. Huoltajien edustaja otetaan mukaan opiskeluhuollon toimintatapojen suunnitteluun. Oppilaitoksen ja kotien yhteistyömuotoja ovat Wilma-tiedotus ja -viestit sekä vanhempainillat. Lukuvuoden alussa Svengijengi tiedottaa opiskelijoille ja huoltajille opiskeluhuollon suunnittelusta, toteuttamisesta sekä yksittäisen opiskelijan asioiden käsittelyyn liittyvistä menettelytavoista kuten tietojen käsittelystä Wilma-tiedotteella ja tarvittaessa vanhempainillassa. Opiskelijoiden vanhemmat voivat osallistua PJK:n järjestämiin moninaisiin konsertteihin, joiden yhteydessä on luontevaa keskustella opetushenkilökunnan kanssa. Myös vuosittain järjestettävät avointen ovien päivät tarjoavat mahdollisuuden tutustua toimintaan. Yksilökohtaiset opiskeluhuollolliset keskustelut ovat aina luottamuksellisia. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan opiskelijan suostumuksella tarvittaessa yhdessä huoltajien kanssa. 3. Muita ohjeita 3.1. Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä PJK:n järjestyssääntöjen mukaan kiusaaminen, uhkailu, ahdistelu sekä henkisen ja fyysisen väkivallan käyttö on ehdottomasti kielletty ja PJK:n koko henkilökunnan velvollisuutena on puuttua näihin aktiivisesti. PJK rakentaa aktiivisesti yhteisöllistä ilmapiiriä, jonka tarkoitus on osaltaan vähentää epäasiallista käytöstä. Mikäli kuitenkin havaitset minkäänlaista kiusaamista tai häirintää, puutu tilanteeseen ja ilmoita vakavammista tilanteista rehtorille. Jos havaitset väkivaltaa tai sen uhkaa, mikäli mahdollista estä sen jatkuminen ja ota avun saamiseksi tarvittaessa yhteys yleiseen hätänumeroon (112) sekä ilmoita tapahtuneesta rehtorille. s. 10

11 Sukupuolisen häirinnän kielto ja siihen puuttuminen on kuvattu tarkemmin PJK:n tasa-arvosuunnitelmissa. PJK:ssa on valvontakamerat, joiden olemassaolon voi olettaa hieman hillitsevän ongelmia ja joiden avulla mahdollisia tapauksia voi joiltakin osin jälkikäteen selvittää. Toimintaohjeet kriiseissä on kuvattu tarkemmin PJK:n kriisisuunnitelmassa Toiminta äkillisissä kriiseissä sekä uhka- ja vaaratilanteissa Toiminta äkillisissä kriiseissä sekä uhka- ja vaaratilanteissa kuvataan tarkemmin PJK:n kriisisuunnitelmassa. o kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen o johtamisen periaatteet, yhteistyö sekä työn- ja vastuunjako erilaisissa kriisitilanteissa ja niihin varautumisessa o koulutuksen järjestäjän sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen ja kriisiviestintä o suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, opiskelijoille, huoltajille ja yhteistyötahoille o toimintatavat erilaisissa äkillisissä kriisitilanteissa ja oppilaitoksen turvallisuutta koskevien ohjeiden yhteensovittaminen (pelastussuunnitelma ja muut turvallisuusohjeet) o psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen o toimintavalmiuksien ylläpitäminen o suunnitelman arviointi ja päivittäminen 3.3. Esteettömyys ja tapaturmien ehkäiseminen PJK:n toimitilat eivät ole täysin esteettömät. PJK:n toimitiloissa on kuitenkin tavarahissi, jolla liikkumisrajoitteiset henkilöt pääsevät kulkemaan kerrosten välillä. Tapaturmia ehkäistään kouluttamalla opiskelijoita musiikkialan laiteympäristön hallintaan ja äänenpaineen hallintaan, työsuojelutoiminnan avulla sekä hankkimalla riittävästi musiikkilaitteita turhan luokasta toiseen kantamisen vähentämiseksi. PJK:n työsuojelutoimikunta ja työsuojelupäällikkö Jussi Saksa laativat ohjeistuksia työturvallisuuden edistämiseksi ja tapaturmien ehkäisemiseksi 3.4. Päihteet ja savuttomuus PJK on savuton ja päihteetön oppilaitos. Tupakointi on tupakkalain mukaan kielletty oppilaitoksen tiloissa ja niiden välittömässä läheisyydessä (Arabiakadun sisäpiha, Hämeentie 133:n sisäpiha eli Gallerian edusta, takapihan pysäköintialue, sisäänkäyntialueet). Tupakkaa tai alkoholijuomia ei saa ostaa PJK:n tiloissa olevasta kahvila-ruokalasta. PJK:n järjestämissä tilaisuuksissa ei tarjoilla alkoholijuomia. PJK:n koko henkilökunnan velvollisuutena on valvoa näitä kieltoja ja aktiivisesti puuttua oppilaitoksen alueella tapahtuvaan päihteiden käyttöön ja tupakointiin. s. 11

12 Jos havaitset PJK:n alueella päihteiden käyttöä tai tupakointia, estä sen jatkuminen. Jos näet kielletyllä alueella tupakoivan henkilön, huomauta häntä kiellosta. Jos hän ei lopeta tupakointia, hae vahtimestari, hallintopäällikkö tai rehtori apuun. Jos havaitset alaikäisen (alle 18v) PJK:n opiskelijan tupakoimassa, ilmoita hänen nimensä koulutuspäällikkö Tapio Kalliolle, joka välittää tiedon huoltajalle. PJK:ssa voidaan tarvittaessa järjestää opiskelijan toimintakykyisyyttä selvittävä huumausainetestaus opintoihin liittyvien käytännön tehtävien tai työssäoppimisen yhteydessä, mikäli rehtorilla on selvityksen perusteella syytä olettaa mahdollisen huumeiden käytön vaarantavan opiskelijoiden terveyden tai toimintakyvyn. Tarkemmat toimintaohjeet päihteiden käytön ennaltaehkäisemiseksi ja ongelmiin puuttumiseksi ovat PJK:n päihdesuunnitelmassa, kriisisuunnitelmassa, järjestyssäännössä sekä tasa-arvosuunnitelmissa Koulumatkojen ja koulutukseen liittyvien matkojen, kuljetusten ja odotusaikojen turvallisuutta koskevat ohjeet Oppilaitoksen järjestämien matkojen suunnittelusta vastaavat henkilöt ottavat matkoja suunnitellessaan huomioon turvallisuusnäkökohdat. Matkojen aikatauluissa muissa järjestelyissä otetaan mahdolliset riskit huomioon ja ne pyritään minimoimaan Työkykypassi PJK selvittää työkykypassin käyttöön oton mahdollisuuksia lukuvuoden aikana. 4. Opiskeluhuollosta tiedottaminen Opiskelijalle ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa yksittäisen opiskelijan oikeuksista opiskeluhuollossa sekä asioiden käsittelyyn liittyvistä lain edellyttämistä menettelytavoista ja tietojen käsittelystä. Opiskelija saa opiskeluhuollosta perusinfoa lukuvuoden alussa - Wilmassa (opintosihteeri) - Orientointiviikolla (koulutuspäällikkö) - Vanhempainillassa (koulutuspäällikkö) Opiskelija saa opiskeluhuollosta yksilökohtaista infoa - opettajilta esim. tutoroinnin yhteydessä tai kun opettaja ehdottaa yhteydenottoa kuraattoriin, terveydenhoitajaan tai psykologiin s. 12

13 - monialaisen asiantuntijaryhmän perustamisen yhteydessä ryhmän perustaja kertoo opiskelijalle ymmärrettävässä muodossa opiskeluhuollon menettelytavoista sekä opiskelijan oikeuksista ja muista häneen vaikuttavista asioista. - pyydettäessä kuraattorin, terveydenhoitajan tai psykologin vastaanotolla Tarvittaessa opiskelijalle annetaan henkilökohtaista ohjausta käytettävissä olevista opiskeluhuollon palveluista. Henkilökunta saa opiskeluhuollon perusinfoa Wilmassa (tiedotteet, ohjeet) sekä IMS-toimintajärjestelmässä (prosessikuvaukset). Opiskeluhuollon tiedotus organisoidaan opiskeluhuoltoryhmä Svengijengissä. Opinnoista ja niiden edellytyksistä tiedotetaan PJK:n nettisivuilla. 5. Opiskeluhuoltosuunnitelman toteutuminen ja seuraaminen Opiskeluhuoltoryhmä seuraa yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon käytänteiden toteutumista ja laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja toteutumaraportin. Tietoa opiskeluhuollon toteutumisesta kertyy PJK:n tietojärjestelmiin kouluterveyskyselyjen ja muiden kyselyjen tuloksista sekä opiskelija-, huoltaja- ja opettajapalautteista. o opiskelijat voivat antaa palautetta opiskeluhuollon toteutumisesta säännöllisissä opiskelijakyselyissä. o psykologi- ja kuraattoritoiminnasta voi antaa palautetta kouluterveyskyselyssä ja tarvittaessa PJK:n omissa opiskelijakyselyissä o opiskeluhuollon ohjausryhmä kokoaa määräajoin kootusti tietoa kuraattori- ja psykologipalveluiden toimivuudesta oppilaitoksissa. Seurattavat asiat ja niistä vastuussa olevat henkilöt määritellään tarkemmin opiskeluhuollon vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa. Opiskeluhuoltoryhmä käsittelee seurantatietoja osana vuotuista opiskeluhuoltoryhmän toimintaa ja hyödyntää niitä toiminnan kehittämisessä ja vuotuisen opiskeluhuollon toteutussuunnitelman laadinnassa. Helsingin kaupungin oppilaitosten yhteinen opiskeluhuollon ohjausryhmä seuraa ja arvioi opiskeluhuollon kokonaisuuden toteutumista yleisillä kyselyillä ja muilla selvityksillä, jotka myös PJK:n opiskeluhuoltoryhmä Svengijengi käsittelee. Rehtori päivittää opiskeluhuoltosuunnitelman viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun Helsingin kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu. s. 13

14 6. Opiskeluhuollon yhteystiedot Kaikkiin alla mainittuihin henkilöihin saa yhteyden nimellä Wilman kautta. Opiskeluhuoltohenkilöstö Kuraattori Kati Niskanen p tai , Vastaanotto keskiviikkoisin. Psykologi Laura Stenroos p , Vastaanotto tiistaisin. Opiskeluterveydenhoitaja Marja-Leena Rautio p Vastaanotto torstaisin. - (terveydenhoitaja alkaen Maria Chatalov p Vastaanotto maanantai ja torstai) Kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja ottavat opiskelijoita vastaan eri aikaan terveydenhoitajan huoneessa, luokka 320, 3. krs. Tutoropettajat (Opiskelijan pedagoginen tuki) Raila Kulokari (Muusikot, aineryhmän vastaava) p , Marko Vasama (Muusikot) p , Kari Laakso (Muusikot peruskoulupohjaiset) p , Mikko Murtoniemi (Musiikkiteknologit) p Reijo Anttila (Aikuisten näyttötutkinto) p Tutoropettajat ottavat opiskelijoita vastaan pääsääntöisesti luokassa 332, 3. krs. Opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisöllisen toiminnan kehittämisen vastuuhenkilöt Opettaja Seppo Suhonen p , Opettaja Ari Siikasaari p , Muut yhteystiedot Koulutuspäällikkö Tapio Kallio p , Opintosihteeri Seija Erikkilä p , Rehtori Janne Murto p , s. 14

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Ressun lukiossa koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa luku 5.3 5.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 1 Kerttulin lukio LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Opiskeluhuolto. Johdanto

HEINOLAN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Opiskeluhuolto. Johdanto 1 HEINOLAN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Opiskeluhuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Paikallisella

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA LIITE 6/011/2014 Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin

Lisätiedot

Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille

Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille Lukioiden yhteinen opiskeluhuoltosuunnitelma Vantaan kaupunki Sivistystoimi Nuoriso- ja aikuiskoulutus Lukiokoulutus Opetuslautakunta 10.6.2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Johdanto

HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Johdanto 1 HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Johdanto Tämä esiopetuksen opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 1.8.2014 Sisällysluettelo 1. Opiskeluhuoltosuunnitelman tavoitteet ja periaatteet... 1 2. Opiskeluhuollon järjestäminen... 2 3. Opiskeluhuollon

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Esiopetus OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Sisällysluettelo Esiopetuksen oppilashuolto 1 1. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja heidän huoltajiensa kanssa 1 1.1. Lapsen ja huoltajan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

v.2, 19.1.2015 POP & JAZZ KONSERVATORION OPINTO-OHJAUKSEN SUUNNI- TELMA

v.2, 19.1.2015 POP & JAZZ KONSERVATORION OPINTO-OHJAUKSEN SUUNNI- TELMA v.2, 19.1.2015 POP & JAZZ KONSERVATORION OPINTO-OHJAUKSEN SUUNNI- TELMA 4 Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OPINTO-OHJAUKSEN SUUNNITELMA... 5 2.1 Ohjaus ennen opintoja... 5 2.2 Ohjaus opintojen alkaessa...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 (11) PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS: OPISKELIJAHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS: OPISKELIJAHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS: OPISKELIJAHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuolto... 3 2. Opiskelijahuoltosuunnitelmat... 3 3. Monialainen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut

Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Esiopetuksen oppilashuollon

Lisätiedot

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23.4.2014 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1. Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Paasitorni 28.4.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1/3 Lait

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma

Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Someron kaupungin Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Esiopetus, perusopetus ja lukio PPP Sisällysluettelo Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma... 1 1.Oppilashuolto... 3 1.1. Tavoitteet ja toimintatavat...

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 2014 Paltamon kunta Perusopetus [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen PALTAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 2014 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Pieksämäen kaupunki Pieksämäen kaupunki Päivitetty: 24.9.2014 AJATUS YHTEISTYÖN ARJESTA Neljä tyyppiä JOKAINEN, JOKU, KUKA TAHANSA, EI KUKAAN ryhtyi tuumasta toimeen. JOKAISTA

Lisätiedot

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. Invalidiliitto ry

Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. Invalidiliitto ry Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma Invalidiliitto ry Hyväksytty Validia Ammattiopiston johtoryhmässä 18.6.2014 Sivu 1 / 20 SISÄLLYS 1. Opiskeluhuollon kokonaisuus Validia Ammattiopistossa...

Lisätiedot