Pop & Jazz Konservatorion opiskeluhuoltosuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pop & Jazz Konservatorion opiskeluhuoltosuunnitelma 10.11.2014"

Transkriptio

1 Pop & Jazz Konservatorion opiskeluhuoltosuunnitelma Tämä opiskeluhuoltosuunnitelma on laadittu PJK:n opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten, yhteistyössä henkilöstön sekä musiikkialan perustutkinnon opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Suunnitelma perustuu oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (1287/2013, 13 ) sekä ja opetushallituksen antamiin, opiskeluhuoltosuunnitelmaa koskevien opetussuunnitelman perusteisiin. Pop & Jazz Konservatorion johtokunta on hyväksynyt tämän suunnitelman kokouksessaan Sisällysluettelo 1. Opiskeluhuollon tavoitteet Opiskeluhuollon kokonaisuus PJK:ssa Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Opiskeluhuoltoryhmä Svengijengi Opiskeluhuoltoryhmä Svengijengin kokoonpano Yksilökohtainen opiskeluhuolto Psykologi- ja kuraattoripalvelut Opiskeluterveydenhuolto Opiskelijan pedagoginen tuki Koulutukseen osallistumisen seuranta, poissaolojen ehkäiseminen ja niihin liittyvät toimenpiteet Yhteistyö opiskelu- ja työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon opetuksen sekä ammatillisten tutkinnon osien opetuksen välillä Opiskelijoiden terveydentilan tai toimintakyvyn muutoksista johtuvien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista edistävät toimenpiteet Yhteistyö opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa Muita ohjeita Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Toiminta äkillisissä kriiseissä sekä uhka- ja vaaratilanteissa Esteettömyys ja tapaturmien ehkäiseminen Päihteet ja savuttomuus Koulumatkojen ja koulutukseen liittyvien matkojen, kuljetusten ja odotusaikojen turvallisuutta koskevat ohjeet Työkykypassi Opiskeluhuollosta tiedottaminen Opiskeluhuoltosuunnitelman toteutuminen ja seuraaminen Opiskeluhuollon yhteystiedot s. 1

2 1. Opiskeluhuollon tavoitteet Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Opiskeluhuollon painopisteenä on ennaltaehkäisevä toiminta. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla edistetään opiskelijoiden osallisuutta, oppimista, hyvinvointia ja terveyttä. Yhteisöllisen opiskeluhuollon lähtökohtina ovat opiskelijoiden ja huoltajien osallisuus sekä aikuistuvan nuoren itsenäisyyden tukeminen. Yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa opiskelijalle annetaan hänen suostumuksellaan monialaisen asiantuntijaryhmän palveluita sekä Helsingin kaupungin tarjoamia psykologi- ja kuraattoripalveluita ja opiskeluterveydenhuoltoa. 2. Opiskeluhuollon kokonaisuus PJK:ssa PJK:n opiskeluhuollon kokonaisuuteen sisältyvät opiskeluhuoltoryhmän palvelut, opiskelijan pedagogiset tukipalvelut sekä yksilökohtainen opiskeluhuolto, joita toteutetaan yhteistyössä henkilöstön, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhuolto kuuluu kaikkien oppilaitoksissa työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtäviin ja on osa heidän päivittäistä toimintaansa. Opiskeluhuoltohenkilöstö toimii henkilökunnan tukena opiskeluhuoltoon liittyvissä asioissa. PJK:n opiskeluhuoltopalvelut ovat kaikkien ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden käytössä. Viime vuosien kokemuksen perusteella opiskeluhuollon apua on muodossa tai toisessa käyttänyt keskimäärin 10 12% PJK:n ammatillisen koulutuksen opiskelijoista. HOJKS laaditaan noin 2-3 %:lle opiskelijoista. PJK:n opiskeluhuolto on suunniteltu ja toteutettu ottaen huomioon musiikkialan erityispiirteet ja opiskelijoiden tarpeet. Tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia ei PJK:n musiikkialan perustutkinnossa ole. Opiskelijakunnan rooli opiskelijoiden osallisuuden vahvistamisessa on tärkeä. Opiskelijayhdistykselle annetaan mahdollisuus kommentoida opiskeluhuollon kehittämiseen liittyviä suunnitelmia ja opiskelijoilta kysytään mielipiteitä opiskeluhuollosta osana toiminnan itsearviointia Opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, linjauksista, ohjauksesta ja arvioinnista vastaavana opiskeluhuollon ohjausryhmänä toimii Helsingin kaupungin asettama esi- ja perusopetuksen sekä ammatillisen koulutuksen yhteinen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Ryhmän jäsenenä on Helsingin alueella toimivien yksityisten oppilaitosten valitsema edustaja. Opiskeluhuollon toteuttamisesta, kehittämisestä ja arvioinnista PJK:ssa vastaa rehtorin johtama opiskeluhuoltoryhmä Svengijengi. s. 2

3 Kuva: Opiskeluhuollon kokonaisuus 2.1. Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Opiskeluhuoltoryhmä Svengijengi PJK:ssa toimii opiskeluhuoltoryhmä Svengijengi, jonka tehtävänä on edistää oppilaitoksen ja sen opiskeluhuollon yhteisöllisyyttä, poistaa opiskelun esteitä sekä koordinoida ja tehostaa opiskeluhuollon kokonaisuutta. Svengijengi seuraa oppimisympäristöjen kehittymistä terveellisyyden, turvallisuuden sekä oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kannalta ja kokoaa näistä oppilaitoksessa syntyvää tietoa opiskelijoilta, opettajatyöryhmiltä, tutoreilta, työterveydestä ja työsuojelusta, tasa-arvotoimikunnalta, sisäilmaryhmästä sekä erilaisilla kyselyillä. Oppilaitosyhteisön tukemiseksi ja opiskeluhuollon kehittämiseksi Svengijengi tekee yhteistyötä Helsingin muiden nuorten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävien viranomaisten ja toimijoiden (kuten nuorisotoimi, lastensuojelu, poliisi jne.) kanssa. Opiskeluhuoltoryhmässä sovitaan myös käytännön yhteistyötoimet terveystarkastusten ja muun opiskeluterveydenhuollon toteuttamiseksi. Opiskeluhuoltoryhmä Svengijengiin kuuluvat rehtori, koulutuspäällikkö, opintosihteeri, psykologi, kuraattori, opiskeluterveydenhoitaja sekä opettajien ja opiskelijoiden edustajia. Psykologi on psyykkisen kehityksen ja hyvinvoinnin asiantuntija, kuraattori taas sosiaalihuollon ammattihenkilö ja sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntija. Opiskeluhuoltoryhmässä ei käsitellä yksittäisen opiskelijan tai ryhmän asioita, vaan ne kuuluvat yksilöllisen opiskeluhuollon tapauskohtaisesti koottavien asiantuntijaryhmien vastuulle (ks. kohta 2.2). Svengijengi kokoontuu Pop & Jazz Konservatoriossa muutaman kerran lukukaudessa ja aina tarvittaessa. Svengijengi laatii vuosittaisen opiskeluhuollon toteutussuunnitelman, johon kirjataan opiskeluhuollon kunkin vuoden erityiset painopistealueet ja tavoitteet. s. 3

4 Opiskeluhuoltoryhmä Svengijengin kokoonpano Rehtori Janne Murto (pj) Opintosihteeri Seija Erikkilä (siht) Koulutuspäällikkö Tapio Kallio Kuraattori Kati Niskanen (vastaanotto keskiviikkoisin) Psykologi Laura Stenroos (vastaanotto tiistaisin) Opiskeluterveydenhoitaja Marja-Leena Rautio (vastaanotto torstaisin) - ( alkaen Maria Chatalov, vastaanotto maanantai ja torstai) Opettaja Raila Kulokari (Opiskelun tuen aineryhmän vastaava) Opettaja Seppo Suhonen (yhteisöllinen toiminta) Opettaja Ari Siikasaari (yhteisöllinen toiminta) Yhteystiedot ovat alla kohdassa 6. Kuva: Yhteisöllinen opiskeluhuolto - yhteisölliset toimintatavat 2.2. Yksilökohtainen opiskeluhuolto Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia opiskeluhuollon palveluja, joita ovat opiskeluterveydenhuolto opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut yksittäistä opiskelijaa koskeva monialainen opiskeluhuolto, jota toteutetaan tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä s. 4

5 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tavoitteet ja lähtökohdat Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tehtävänä on edistää hyvinvointia, terveyttä ja opiskelukykyä sekä tunnistaa näihin ja opiskelijan elämäntilanteeseen liittyviä yksilöllisiä tarpeita. Tavoitteena on myös varhaisessa vaiheessa ehkäistä ongelmia ja huolehtia tarvittavien yksilöllisten tukitoimien järjestämisestä. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan kanssa ja hänen suostumuksellaan. Lähtökohtana on opiskelijaa arvostava, hänen mielipiteitään kuunteleva ja luottamusta rakentava vuorovaikutus. Toiminnassa otetaan huomioon opiskelijan itsenäinen asema opiskeluhuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Opiskeluhuollon yksilökohtaisten asioiden käsittelyyn tulee saada opiskelijan suostumus tai jollei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumus. Kuraattori, psykologi tai terveydenhoitaja arvioivat tapauskohtaisesti, kenen suostumus tarvitaan. Jos opiskelija haluaa kieltää huoltajiensa osallistumisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon asian käsittelyyn tai asiaan liittyvien tietojen antamisen huoltajille, tekee arvion kieltämisestä kuraattori, psykologi tai terveydenhoitaja tapauskohtaisesti (kts kohta 2.5.4). Opiskelijan asian käsittely tapauskohtaisessa asiantuntijaryhmässä Yksittäistä opiskelijaa koskevat asiat käsitellään tarvittaessa tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän opiskeluhuollon tuen tarpeen selvittämiseksi ja palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoamisen tarpeen arvioi ja ryhmän kokoaa se opiskeluhuollon palvelujen edustaja, joka saa tiedon asiasta ja jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu (yleensä kuraattori, psykologi tai terveydenhoitaja). Asiantuntijaryhmän monialaisuus ja tapauskohtainen kokoonpano perustuu sen perustajan yksilölliseen harkintaan, käsiteltävään asiaan ja siinä vaadittavaan osaamiseen. Perustaja nimeää asiantuntijaryhmän jäseneksi asiantuntijoita vain opiskelijan, tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa kirjallisella suostumuksella. Ryhmän perustaja kertoo opiskelijalle ymmärrettävässä muodossa opiskeluhuollon menettelytavoista sekä opiskelijan oikeuksista ja muista häneen vaikuttavista asioista. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, joka perustaa opiskelijakohtaisen opiskeluhuoltokertomuksen PJK:n Wilmaan ja huolehtii siitä, että kertomus, suostumukset ja muut dokumentit kirjataan, tallennetaan ja säilytetään ohjeiden mukaisesti. Ryhmien vastuuhenkilöt myös antavat asiantuntijaryhmien jäseniksi nimetyille erilliset oikeudet kuhunkin opiskeluhuoltokertomukseen. Tarvittaessa asiantuntijaryhmä tekee yksittäisen opiskelijan edun mukaisesti ja suostumuksella yhteistyötä eri alojen ammattilaisten ja viranomaisten kanssa. Yhteistyötahoja voivat olla esimerkiksi ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavat ja valmistavat koulutukset, perusopetus, etsivä nuorisotyö, erikoissairaanhoito, sosiaalitoimi, nuorisotoimi tai poliisi. Kaikkien työntekijöiden velvollisuus on auttaa Jos oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijä arvioi, että opiskelijan opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi taikka poistamiseksi tarvitaan opiskelu- s. 5

6 huollon psykologi- tai kuraattoripalveluja, hänen on otettava yhdessä opiskelijan kanssa viipymättä yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin ja annettava tiedossaan olevat tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot. Jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä yhdessä, on yhteyden ottajan annettava opiskelijalle tieto yhteydenotosta. Yhteydenoton jälkeen psykologin tai kuraattorin on annettava opiskelijalle mahdollisuus keskustella yhteydenottoon liittyvistä syistä viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä yhteydenoton jälkeen, kiireellisissä asioissa samana tai seuraavana oppilaitoksen työpäivänä (oppilas- ja opiskeluhuoltolaki). Opiskeluhuollon tuki kurinpitorangaistusten yhteydessä Opiskelijalle annetaan tilanteen vaatimaa opiskeluhuollon tukea ja ohjausta kurinpitorangaistusten tai opiskeluoikeuden peruuttamisprosessin tai sen uhan yhteydessä. Menettely opiskelijan siirtyessä toiseen oppilaitokseen Jos opiskelija siirtyy toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen, aikaisemman koulutuksen järjestäjän on pyydettävä opiskelijan taikka, jollei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa suostumus siihen, että uudelle koulutuksen järjestäjälle voidaan siirtää opiskeluhuollon asiakasrekisteristä opiskeluhuollon jatkuvuuden kannalta tarpeellisia tietoja. (Laillinen edustaja voi olla esimerkiksi alaikäisen lapsen huoltaja tai edunvalvoja, jonka tehtäväksi on määrätty hoitaa lapsen terveyttä tai opiskeluhuoltoa koskevia asioita.) Opiskelijan sairauden vaatiman hoidon järjestäminen työpäivän aikana Opiskelijan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen oppilaitoksen työpäivän aikana suunnitellaan tarvittaessa yhdessä terveydenhoitajan ja muun hoitavan tahon sekä tarvittavien käytännön järjestelyiden kannalta välttämättömien henkilöiden kanssa Psykologi- ja kuraattoripalvelut Psykologin ja kuraattorin työn perustana on vaitiolovelvollisuus. Keskustelut ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Opiskelijan luvalla voidaan tehdä yhteistyötä tarvittavien tahojen kanssa - muutoin työntekijä ei kerro opiskelijan käynnistä muulle oppilaitoksen henkilöstölle. Opiskelija voi itse varata ajan psykologilta tai kuraattorilta, kun kokee siihen tarvetta. Usein myös vanhempi, terveydenhoitaja tai tutoropettaja voi suositella opiskelijalle tuloa psykologille tai kuraattorille. Opiskelija voi vaikeuksissa kääntyä kenen tahansa opiskeluhuollon edustajan puoleen (psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, lääkäri, psykiatrinen sairaanhoitaja, tutoropettaja); he ohjaavat tarvittaessa oikean työntekijän vastaanotolle. Psykologin ja kuraattorin työssä ennaltaehkäisevä yhteisöllinen työ on keskeistä, sitä toteutetaan työskentelemällä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä yhdessä opetushenkilöstön kanssa. Työhön sisältyy kouluttamista ja konsultointia. PJK:n psykologi- ja kuraattoripalvelut tarjoaa Helsingin kaupunki. s. 6

7 Psykologin vastaanotolle kannattaa varata aika, kun Opiskelu ei suju tai kiinnosta, on opiskelupaineita, väsyttää, jännittää tai on stressaantunut Tunteet vaivaavat (masentaa, ahdistaa), tuntee olevansa eksyksissä, miettii kuka on Elämässä tapahtuu muutoksia tai tarvitsee tukea ihmissuhteissa (kaverit, perhe, seurustelu...) Kuraattorin kanssa voi tulla puhumaan esimerkiksi seuraavanlaisissa elämäntilanteissa: On poissaoloja ja/tai opinnot eivät etene tai on oppimisvaikeuksia Toimeentulo mietityttää, asunnon etsiminen turhauttaa Opiskelijalla tai hänen läheisellään on kriisi, uusi/vaikea elämäntilanne tai päihdeongelmia On ristiriitoja ihmissuhteissasi esimerkiksi muiden opiskelijoiden, opettajien, perheesi, ystäviesi tai kumppanisi kanssa Opiskelijalla on mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. PJK:ssa psykologi on paikalla pääsääntöisesti tiistaisin ja kuraattori keskiviikkoisin. Psykologi tai kuraattori järjestää kiireellisissä tapauksissa mahdollisuuden keskusteluun samana tai seuraavana työpäivänä, erikseen sovittavassa paikassa Helsingissä Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto toimii Helsingin sosiaali- ja terveysviraston alaisuudessa ja huolehtii opiskelijoiden terveystarkastuksista ja terveysneuvonnasta. Terveydenhoitaja kutsuu kaikki ensimmäisen lukuvuoden opiskelijat terveystapaamiseen, jossa kartoitetaan opiskelijan terveydentilaa ja terveystottumuksia. Kaikilta opiskelijoilta testataan myös kuulo. Opiskelijalla on mahdollisuus saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveydenhuoltoon: Ensisijaisesti opiskelija ottaa yhteyttä PJK:n opiskeluterveydenhoitajaan, joka on puhelimitse tavattavissa tiistaista torstaihin ja paikalla pääsääntöisesti torstaisin. Toissijaisesti opiskelija voi ottaa yhteyttä oman asuinalueen terveysasemaan, ja jos tämä ei ole mahdollista, oppilaitoksen sijainnin mukaiseen terveysasemaan (Oulunkylän terveysasema). Opiskeluterveydenhuollon lääkäri on tarvittaessa tavattavissa ja ajan sinne saa terveydenhoitajalta. Erikoissairaanhoito toteutetaan pääsääntöisesti oman asuinalueen terveysaseman kautta. Yhteistyön koordinoi tarvittaessa opiskeluterveydenhoitaja. Opiskelijoiden hammashoidosta huolehtii oman asuin- tai opiskelukunnan hammashoitola. Hoidon tarpeen arviointi järjestetään kiireellisessä tapauksessa kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito järjestetään ensi tilassa, viimeistään kolmen kuukauden kuluessa (Terveydenhuoltolaki, 51 ). s. 7

8 2.5. Opiskelijan pedagoginen tuki Opiskelijan pedagogisella tuella tarkoitetaan opetushenkilökunnan antamaa opintojen ohjausta, tutorointia ja tarvittaessa erikseen sovittavia henkilökohtaisia opetusjärjestelyitä. Opiskelijan pedagoginen tuki auttaa opiskelijaa opintojen sujuvassa etenemisessä. Tavoitteena on löytää jokaiselle opiskelijalle sopivin opintopolku ammattitaidon saavuttamiseksi, poissaolojen ehkäisemiseksi, opintojen keskeytymisen estämiseksi ja opintojen läpäisyn tehostamiseksi. Jos yksittäisen opiskelijan haasteet liittyvät yleiseen elämänhallintaan tai sosiaali- tai terveydenhuollon alaan, siirtää opetushenkilökunta asian käsittelyn yhdessä opiskelijan kanssa opiskeluhuollon henkilöstölle kohdassa 2.2 kuvatulla tavalla. Tutoropettajat Koulutuspäällikkö nimeää jokaiselle opiskelijalle tutoropettajan, joka on pääasiallisessa vastuussa oman ryhmänsä opiskelijoiden opintojen seurannasta. Tutoropettajat seuraavat ohjaamiensa opiskelijoiden opintomenestystä koko opiskelun ajan, jolloin he ovat tietoisia jokaisen opiskelijan tilanteesta. Opiskelijan opintojen etenemisen seuraamisessa tutoropettajat käyttävät apuna opiskelijan ohjauksen vuosikelloa. Tutoropettaja ja eri opinnoista vastaavat opettajat sekä tarpeen vaatiessa koulutuspäällikkö ohjaavat opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa (HOPS). Tarvittaessa pedagogista opiskelijan opintojen etenemisen suunnittelua tehdään eri kokoonpanoilla (esim. tutoropettaja, opiskelijan yksityisopettaja, koulutuspäällikkö). Pedagogisista tapaamisista ei tehdä opiskeluhuoltokertomusta. Pedagogisen tuen käytännöt on kuvattu tarkemmin pedagogisen tuen prosessikuvauksissa ja Opiskelijan ohjauksen vuosikellossa. Tutoropettajan puoleen voi kääntyä, kun opiskelija: on epävarma siitä, mitä opintoihin kuuluu haluaa muuttaa henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa haluaa olla keikoilla etkä meinaa ehtiä kouluun tarvitsee muita henkilökohtaisia opetusjärjestelyitä Yhteisöllisyys opiskelijan tukena PJK pyrkii yhteisölliseen toimintatapaan, jonka tavoitteena on luoda suotuisa ilmapiiri opintojen sujuvaan etenemiseen ja mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisyyn. Opettajat, opiskelijat ja opiskeluhuoltoryhmä Svengijengi järjestävät yhteisöllisiä tapahtumia ja tarvittaessa muita tukipalveluita. s. 8

9 Koulutukseen osallistumisen seuranta, poissaolojen ehkäiseminen ja niihin liittyvät toimenpiteet Koulutuspäällikkö ja tutoropettajat seuraavat opiskelijoiden osallistumista koulutukseen opiskelijahallinto-ohjelma Wilmaan merkittyjen osallistumistietojen avulla. Jokainen opettaja on velvoitettu merkitsemään opiskelijan läsnä- ja poissaolot järjestelmään. Koulutuspäällikkö valvoo seurantaa ja määrittelee opiskelijaa ja tarvittaessa opettajia ja kuraattoria konsultoiden, minkälaista yksilöllistä mukautusta poissaolojen vähentäminen opetusjärjestelyihin madollisesti vaatii. Yksilöllisesti räätälöityä, tehostettua opintojen tukea on tarjolla kaikille sitä tarvitseville opiskelijoille. Tavoitteena on saada jokainen opiskelija osallistumaan opetukseen tai tarvittaessa ottamaan opintovapaata tai hakeutumaan hoitosuhteeseen, mikäli tilanne sitä vaatii. Koulutuksen keskeytymistä pyritään välttämään yhteisöllisellä koulutuksen järjestämistavalla, yksilöllisellä ohjauksella ja edellä mainitulla räätälöinnillä. PJK tekee opintojen keskeytymistä ehkäisevää yhteistyötä Helsingin avoimen ammattiopiston ja pääkaupunkiseudun ammatillisten oppilaitosten kanssa. PJK ei tarjoa ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa ja valmistavaa koulutusta eikä työpajatoimintaa, mutta tekee yhteistyötä em. koulutusta antavien tahojen kanssa osana Helsingin ja Uudenmaan oppilaitosten ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelmayhteistyötä (Amkesu) Yhteistyö opiskelu- ja työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon opetuksen sekä ammatillisten tutkinnon osien opetuksen välillä Kaikille opiskelijoille tarjotaan fysioterapeutin henkilökohtaista työergonomiaohjausta. Fysioterapeutti kouluttaa myös ammatillisten aineiden opettajia opiskelijoiden oikeiden työasentojen ohjaamiseen. Meluhaittojen ehkäisyyn on laadittu meluntorjuntaohjelma ja opiskelijoita koulutetaan äänenpaineen vähentämisen tapoihin. Konserteissa ja opinnäytteissä seurataan äänenpainetta ja henkilökunta puuttuu mahdollisiin ylilyönteihin. Kaikissa äänieristetyissä luokissa on ohjeet melun hallintaan. Opiskelijoille tarjotaan yksilölliset, muotoon valetut korvatulpat. Opiskelijahuoltoryhmässä sovitaan yhteisöllisiä liikuntatapahtumia, joita siihen suuntautuneet ammatillisen koulutuksen opettajat vetävät. Liikunnan ja terveystiedon opettaja opettaa myös ammatillisten tutkinnon osia ja koordinoi niiden opetussisältöjä ja aikatauluja mahdollisuuksien mukaan. s. 9

10 Opiskelijoiden terveydentilan tai toimintakyvyn muutoksista johtuvien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista edistävät toimenpiteet Musiikkialan opetuksessa opiskelijoilla on paljon henkilökohtaista opetusta. Jokaisella opettajalla on tärkeä rooli ongelmien varhaisessa tunnistamisessa ja ennalta ehkäisemisessä. PJK:n yhteisöllinen toimintatapa ja toisista välittäminen on tärkein ongelmien varhaista tunnistamista edistävä seikka Yhteistyö opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa Opiskeluhuoltoa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Opiskeluhuoltoryhmässä on opiskelijajäseniä, ja tarvittaessa jäseniksi voidaan valita myös huoltajia. Huoltajien edustaja otetaan mukaan opiskeluhuollon toimintatapojen suunnitteluun. Oppilaitoksen ja kotien yhteistyömuotoja ovat Wilma-tiedotus ja -viestit sekä vanhempainillat. Lukuvuoden alussa Svengijengi tiedottaa opiskelijoille ja huoltajille opiskeluhuollon suunnittelusta, toteuttamisesta sekä yksittäisen opiskelijan asioiden käsittelyyn liittyvistä menettelytavoista kuten tietojen käsittelystä Wilma-tiedotteella ja tarvittaessa vanhempainillassa. Opiskelijoiden vanhemmat voivat osallistua PJK:n järjestämiin moninaisiin konsertteihin, joiden yhteydessä on luontevaa keskustella opetushenkilökunnan kanssa. Myös vuosittain järjestettävät avointen ovien päivät tarjoavat mahdollisuuden tutustua toimintaan. Yksilökohtaiset opiskeluhuollolliset keskustelut ovat aina luottamuksellisia. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan opiskelijan suostumuksella tarvittaessa yhdessä huoltajien kanssa. 3. Muita ohjeita 3.1. Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä PJK:n järjestyssääntöjen mukaan kiusaaminen, uhkailu, ahdistelu sekä henkisen ja fyysisen väkivallan käyttö on ehdottomasti kielletty ja PJK:n koko henkilökunnan velvollisuutena on puuttua näihin aktiivisesti. PJK rakentaa aktiivisesti yhteisöllistä ilmapiiriä, jonka tarkoitus on osaltaan vähentää epäasiallista käytöstä. Mikäli kuitenkin havaitset minkäänlaista kiusaamista tai häirintää, puutu tilanteeseen ja ilmoita vakavammista tilanteista rehtorille. Jos havaitset väkivaltaa tai sen uhkaa, mikäli mahdollista estä sen jatkuminen ja ota avun saamiseksi tarvittaessa yhteys yleiseen hätänumeroon (112) sekä ilmoita tapahtuneesta rehtorille. s. 10

11 Sukupuolisen häirinnän kielto ja siihen puuttuminen on kuvattu tarkemmin PJK:n tasa-arvosuunnitelmissa. PJK:ssa on valvontakamerat, joiden olemassaolon voi olettaa hieman hillitsevän ongelmia ja joiden avulla mahdollisia tapauksia voi joiltakin osin jälkikäteen selvittää. Toimintaohjeet kriiseissä on kuvattu tarkemmin PJK:n kriisisuunnitelmassa Toiminta äkillisissä kriiseissä sekä uhka- ja vaaratilanteissa Toiminta äkillisissä kriiseissä sekä uhka- ja vaaratilanteissa kuvataan tarkemmin PJK:n kriisisuunnitelmassa. o kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen o johtamisen periaatteet, yhteistyö sekä työn- ja vastuunjako erilaisissa kriisitilanteissa ja niihin varautumisessa o koulutuksen järjestäjän sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen ja kriisiviestintä o suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, opiskelijoille, huoltajille ja yhteistyötahoille o toimintatavat erilaisissa äkillisissä kriisitilanteissa ja oppilaitoksen turvallisuutta koskevien ohjeiden yhteensovittaminen (pelastussuunnitelma ja muut turvallisuusohjeet) o psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen o toimintavalmiuksien ylläpitäminen o suunnitelman arviointi ja päivittäminen 3.3. Esteettömyys ja tapaturmien ehkäiseminen PJK:n toimitilat eivät ole täysin esteettömät. PJK:n toimitiloissa on kuitenkin tavarahissi, jolla liikkumisrajoitteiset henkilöt pääsevät kulkemaan kerrosten välillä. Tapaturmia ehkäistään kouluttamalla opiskelijoita musiikkialan laiteympäristön hallintaan ja äänenpaineen hallintaan, työsuojelutoiminnan avulla sekä hankkimalla riittävästi musiikkilaitteita turhan luokasta toiseen kantamisen vähentämiseksi. PJK:n työsuojelutoimikunta ja työsuojelupäällikkö Jussi Saksa laativat ohjeistuksia työturvallisuuden edistämiseksi ja tapaturmien ehkäisemiseksi 3.4. Päihteet ja savuttomuus PJK on savuton ja päihteetön oppilaitos. Tupakointi on tupakkalain mukaan kielletty oppilaitoksen tiloissa ja niiden välittömässä läheisyydessä (Arabiakadun sisäpiha, Hämeentie 133:n sisäpiha eli Gallerian edusta, takapihan pysäköintialue, sisäänkäyntialueet). Tupakkaa tai alkoholijuomia ei saa ostaa PJK:n tiloissa olevasta kahvila-ruokalasta. PJK:n järjestämissä tilaisuuksissa ei tarjoilla alkoholijuomia. PJK:n koko henkilökunnan velvollisuutena on valvoa näitä kieltoja ja aktiivisesti puuttua oppilaitoksen alueella tapahtuvaan päihteiden käyttöön ja tupakointiin. s. 11

12 Jos havaitset PJK:n alueella päihteiden käyttöä tai tupakointia, estä sen jatkuminen. Jos näet kielletyllä alueella tupakoivan henkilön, huomauta häntä kiellosta. Jos hän ei lopeta tupakointia, hae vahtimestari, hallintopäällikkö tai rehtori apuun. Jos havaitset alaikäisen (alle 18v) PJK:n opiskelijan tupakoimassa, ilmoita hänen nimensä koulutuspäällikkö Tapio Kalliolle, joka välittää tiedon huoltajalle. PJK:ssa voidaan tarvittaessa järjestää opiskelijan toimintakykyisyyttä selvittävä huumausainetestaus opintoihin liittyvien käytännön tehtävien tai työssäoppimisen yhteydessä, mikäli rehtorilla on selvityksen perusteella syytä olettaa mahdollisen huumeiden käytön vaarantavan opiskelijoiden terveyden tai toimintakyvyn. Tarkemmat toimintaohjeet päihteiden käytön ennaltaehkäisemiseksi ja ongelmiin puuttumiseksi ovat PJK:n päihdesuunnitelmassa, kriisisuunnitelmassa, järjestyssäännössä sekä tasa-arvosuunnitelmissa Koulumatkojen ja koulutukseen liittyvien matkojen, kuljetusten ja odotusaikojen turvallisuutta koskevat ohjeet Oppilaitoksen järjestämien matkojen suunnittelusta vastaavat henkilöt ottavat matkoja suunnitellessaan huomioon turvallisuusnäkökohdat. Matkojen aikatauluissa muissa järjestelyissä otetaan mahdolliset riskit huomioon ja ne pyritään minimoimaan Työkykypassi PJK selvittää työkykypassin käyttöön oton mahdollisuuksia lukuvuoden aikana. 4. Opiskeluhuollosta tiedottaminen Opiskelijalle ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa yksittäisen opiskelijan oikeuksista opiskeluhuollossa sekä asioiden käsittelyyn liittyvistä lain edellyttämistä menettelytavoista ja tietojen käsittelystä. Opiskelija saa opiskeluhuollosta perusinfoa lukuvuoden alussa - Wilmassa (opintosihteeri) - Orientointiviikolla (koulutuspäällikkö) - Vanhempainillassa (koulutuspäällikkö) Opiskelija saa opiskeluhuollosta yksilökohtaista infoa - opettajilta esim. tutoroinnin yhteydessä tai kun opettaja ehdottaa yhteydenottoa kuraattoriin, terveydenhoitajaan tai psykologiin s. 12

13 - monialaisen asiantuntijaryhmän perustamisen yhteydessä ryhmän perustaja kertoo opiskelijalle ymmärrettävässä muodossa opiskeluhuollon menettelytavoista sekä opiskelijan oikeuksista ja muista häneen vaikuttavista asioista. - pyydettäessä kuraattorin, terveydenhoitajan tai psykologin vastaanotolla Tarvittaessa opiskelijalle annetaan henkilökohtaista ohjausta käytettävissä olevista opiskeluhuollon palveluista. Henkilökunta saa opiskeluhuollon perusinfoa Wilmassa (tiedotteet, ohjeet) sekä IMS-toimintajärjestelmässä (prosessikuvaukset). Opiskeluhuollon tiedotus organisoidaan opiskeluhuoltoryhmä Svengijengissä. Opinnoista ja niiden edellytyksistä tiedotetaan PJK:n nettisivuilla. 5. Opiskeluhuoltosuunnitelman toteutuminen ja seuraaminen Opiskeluhuoltoryhmä seuraa yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon käytänteiden toteutumista ja laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja toteutumaraportin. Tietoa opiskeluhuollon toteutumisesta kertyy PJK:n tietojärjestelmiin kouluterveyskyselyjen ja muiden kyselyjen tuloksista sekä opiskelija-, huoltaja- ja opettajapalautteista. o opiskelijat voivat antaa palautetta opiskeluhuollon toteutumisesta säännöllisissä opiskelijakyselyissä. o psykologi- ja kuraattoritoiminnasta voi antaa palautetta kouluterveyskyselyssä ja tarvittaessa PJK:n omissa opiskelijakyselyissä o opiskeluhuollon ohjausryhmä kokoaa määräajoin kootusti tietoa kuraattori- ja psykologipalveluiden toimivuudesta oppilaitoksissa. Seurattavat asiat ja niistä vastuussa olevat henkilöt määritellään tarkemmin opiskeluhuollon vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa. Opiskeluhuoltoryhmä käsittelee seurantatietoja osana vuotuista opiskeluhuoltoryhmän toimintaa ja hyödyntää niitä toiminnan kehittämisessä ja vuotuisen opiskeluhuollon toteutussuunnitelman laadinnassa. Helsingin kaupungin oppilaitosten yhteinen opiskeluhuollon ohjausryhmä seuraa ja arvioi opiskeluhuollon kokonaisuuden toteutumista yleisillä kyselyillä ja muilla selvityksillä, jotka myös PJK:n opiskeluhuoltoryhmä Svengijengi käsittelee. Rehtori päivittää opiskeluhuoltosuunnitelman viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun Helsingin kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu. s. 13

14 6. Opiskeluhuollon yhteystiedot Kaikkiin alla mainittuihin henkilöihin saa yhteyden nimellä Wilman kautta. Opiskeluhuoltohenkilöstö Kuraattori Kati Niskanen p tai , Vastaanotto keskiviikkoisin. Psykologi Laura Stenroos p , Vastaanotto tiistaisin. Opiskeluterveydenhoitaja Marja-Leena Rautio p Vastaanotto torstaisin. - (terveydenhoitaja alkaen Maria Chatalov p Vastaanotto maanantai ja torstai) Kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja ottavat opiskelijoita vastaan eri aikaan terveydenhoitajan huoneessa, luokka 320, 3. krs. Tutoropettajat (Opiskelijan pedagoginen tuki) Raila Kulokari (Muusikot, aineryhmän vastaava) p , Marko Vasama (Muusikot) p , Kari Laakso (Muusikot peruskoulupohjaiset) p , Mikko Murtoniemi (Musiikkiteknologit) p Reijo Anttila (Aikuisten näyttötutkinto) p Tutoropettajat ottavat opiskelijoita vastaan pääsääntöisesti luokassa 332, 3. krs. Opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisöllisen toiminnan kehittämisen vastuuhenkilöt Opettaja Seppo Suhonen p , Opettaja Ari Siikasaari p , Muut yhteystiedot Koulutuspäällikkö Tapio Kallio p , Opintosihteeri Seija Erikkilä p , Rehtori Janne Murto p , s. 14

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma. 8.7 Opiskeluhuolto

Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma. 8.7 Opiskeluhuolto Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma 8.7 Opiskeluhuolto Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja sosiaalista

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Ressun lukiossa koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa luku 5.3 5.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon

Lisätiedot

Stadin ammattiopiston. opiskeluhuoltosuunnitelma

Stadin ammattiopiston. opiskeluhuoltosuunnitelma Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 6.10.2015 1 Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma 8.7 Opiskeluhuolto Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen OPPILASHUOLTO Savonlinnan normaalikoulu 26.5.2014 / 12.4.2017 Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat ENNEN / OPS 2012 Oppilashuollolla tarkoitetaan Oppilaan

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO Lempäälän kunta / lukio Kuntakohtaiset osuudet sinisellä. 4.3 Opiskeluhuolto Lukion

Lisätiedot

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 1 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä

Lisätiedot

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Luku 4.3. Opiskeluhuolto Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen opiskeluhuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen opiskeluhuolto.

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Kuopiossa 26.3.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Summa summarum Opiskeluhuoltoa järjestetään joko yhteisöllisenä tai yksilökohtaisena Yksilökohtaista

Lisätiedot

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 1 Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 3.2 Opiskeluhuolto Opiskeluhuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa oppilaitoksen perustoimintaa. Opiskeluhuollon

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu?

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XIII 27.-28.11.2013 Vastaava koulukuraattori Hanna Gråsten-Salonen, Tampere

Lisätiedot

KODIN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖN JA OPISKELIJAHUOLLON KESKEISET PERIAATTEET SEKÄ OPETUSTOIMEEN KUULUVAN OPISKELIJAHUOLLON TAVOITTEET

KODIN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖN JA OPISKELIJAHUOLLON KESKEISET PERIAATTEET SEKÄ OPETUSTOIMEEN KUULUVAN OPISKELIJAHUOLLON TAVOITTEET KODIN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖN JA OPISKELIJAHUOLLON KESKEISET PERIAATTEET SEKÄ OPETUSTOIMEEN KUULUVAN OPISKELIJAHUOLLON TAVOITTEET OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMAN LAATIMINEN Määräys 94, 101/011/2014 OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Oulussa 6.2.2014 Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta 2. yhteistyön

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki yhden lainsäädännön piirissä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa, henkilötietojen käsittelyä, kirjaamista, rekisteröimistä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Uudenmaan liitto 26.4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA TOISEN ASTEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ARJEN TYÖHÖN Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Crister Nyberg, ohjauspalveluiden

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1.

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1. 1 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 6.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on 1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Alppilan lukiossa on noin 465 opiskelijaa sekä 60 Stadin ammattiopistolaista

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Mistä puhumme, kun puhumme yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta?

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Mistä puhumme, kun puhumme yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta? Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Mistä puhumme, kun puhumme yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta? Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Yksilökohtaisen opiskeluhuollon

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä

Lisätiedot

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Valtakunnalliset neuvolapäivät 21. - 22.10.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opetussuunnitelmien perusteet Oppilas-

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu Opiskeluhuolto ja erityisopetus 6.3.2017 Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu www.pollev.com/aapohalonen066 (Aineen)opettajan työtä

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhoito

Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 :n mukaista opiskeluterveydenhuoltoa, jota toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri.

Lisätiedot

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa 17.9.2014 Opetushallitus KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Oppilashuollon vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA LASTEN

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Aulanko 2.4.2014 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (voimaan 1.8.2014) Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja yksilökohtaisen opiskeluhuolto Ennaltaehkäisevyys ja suunnitelmallisuus

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Uudistuksen taustaa Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä

Lisätiedot

4.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. 1. Opiskeluhuolto

4.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. 1. Opiskeluhuolto 4.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 1. Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista

Lisätiedot

Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Oppilas- ja opiskeluhuollon kansalliset kehittämispäivät 28.11.2013 Järvenpää Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Lisätiedot

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies, STM Sisällys Uuden lain tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Helsingin kuvataidelukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Helsingin kuvataidelukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve

Lisätiedot

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opetushallitus 17.3.2015 Kristiina Laitinen Opetusneuvos 1 Säädökset, eduskunta-asiakirjat sekä opetussuunnitelmien perusteet Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ LUKU X.X OPISKELUHUOLTO OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden ja monialaisen yhteistyön keinoin hyvinvoivan ja turvallisen

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto 5.4 Oppilashuolto Oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Se liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen oppilashuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus

Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät 27.- 28.11.2014 Helsingin Messukeskus 28.11.2014 Päivän teema: Opiskeluhuollon monialainen yhteistyö ja yksilökohtaisen

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää ehdotuksesta lausuntoa

Lisätiedot

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen Opiskeluhuollon palvelut Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen 24.3.2015 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014, mikä muuttui? Opiskeluhuollon suunnittelu

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä

Lisätiedot

SAKUn hyvinvointipäivät Opiskeluhuolto TAI:ssa. Kati Länsiö

SAKUn hyvinvointipäivät Opiskeluhuolto TAI:ssa. Kati Länsiö SAKUn hyvinvointipäivät 3. - 4.12.2014 Opiskeluhuolto TAI:ssa Kati Länsiö 5.12.2014 Kati Länsiö 1 Turun ammatti-instituutti 8 +4 koulutaloa, opiskelijamäärä 4000 +600 Terveydenhoitaja ja opo jokaisessa

Lisätiedot

Helsingin kielilukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Helsingin kielilukion opiskeluhuoltosuunnitelma NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Helsingin kielilukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve

Lisätiedot

Kuraattori- ja psykologipalvelut

Kuraattori- ja psykologipalvelut Kuraattori- ja psykologipalvelut Lähtökohdat Kuraattori- ja psykologipalveluista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013). Lain 7 mukaan psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio 1 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio 2 SISÄLTÖ 1. Opiskeluhuolto 3 2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto 3 2.1. Opiskeluhuoltoryhmä 3 2.2. Opiskeluhuollon kokonaistarve 3 2.3. Opiskeluhuollon toimenpiteet

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia 1 Esipuhe Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia perustuu Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin(1287/2013), joka astui voimaan 1.8.2014. Strategian tavoitteena

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA

LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista

Lisätiedot

8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta

8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta 8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta Opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Hyvinvointi ja erilaiset oppimisympäristöt VI Uusi koulu- hyvinvointia tukeva yhteisöllinen toimintakulttuuri 31.3.-1.4.2015

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA PUNKALAITUMEN KUNNAN OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma.

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

Miten uudet oh-lain vaatimukset pystytään täyttämään ja millaisia eroja eri kouluasteilla toteutuksessa

Miten uudet oh-lain vaatimukset pystytään täyttämään ja millaisia eroja eri kouluasteilla toteutuksessa Miten uudet oh-lain vaatimukset pystytään täyttämään ja millaisia eroja eri kouluasteilla toteutuksessa Pori 30.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Fia Heino Länsirannikon koulutus Oy, WinNova Opiskeluhuollon

Lisätiedot

OPISKELUHUOLLON ARVIOINTILOMAKE 2016

OPISKELUHUOLLON ARVIOINTILOMAKE 2016 OPISKELUHUOLLON ARVIOINTILOMAKE 2016 Arviointiin osallistujat: Päivämäärä: 1. OPISKELUHUOLLON RYHMÄT JA SUUNNITELMAT 1.1 Opiskeluhuollon ryhmä ja sen tehtävät 1) Opiskeluhuoltoryhmä on laatinut oppilaitoskohtaisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

[OPS MUUTOS OPISKELIJAHUOLTO, YHTENÄISKOULU] 23. toukokuuta 2014

[OPS MUUTOS OPISKELIJAHUOLTO, YHTENÄISKOULU] 23. toukokuuta 2014 1. Opiskelijan tukeminen 1.1. Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön

Lisätiedot

Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11.

Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11. Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11.2014 Pori Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Esityksen termit Opiskelija = esikoululainen, peruskoululainen ja lukion tai

Lisätiedot

1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut n Opiskeluhuoltosuunnitelman Lisäykset Kouvolan lukioiden Opiskeluhuoltosuunnitelmaan 17.5.2016 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut 1.1. Arvio lukion käytettävissä

Lisätiedot

Opinto-ohjaajat ja erityisopettaja ovat opettajien joukossa opiskeluhuollon erityisiä asiantuntijoita. Myös ryhmänohjaajat ovat avainasemassa.

Opinto-ohjaajat ja erityisopettaja ovat opettajien joukossa opiskeluhuollon erityisiä asiantuntijoita. Myös ryhmänohjaajat ovat avainasemassa. Kallion lukio 2014-2015 Opiskeluhuollon suunnitelma Opiskeluhuollon tarkoituksena on edistää oppimista. Opiskeluhuoltoon osallistuvat opettajat sekä opiskeluhuollon ammattilaiset. Jokainen (niin opettaja

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä 4.6.2015 Mikkeli Itä-Suomen opiskeluhuollon päivät Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opiskeluhuollon kokonaisuus ja määritelmät

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

PARAISTEN KAUPUNGIN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA PARAISTEN KAUPUNGIN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 4.3 Opiskeluhuolto 4 4.3.1 Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 4 4.3.2 Opiskeluhuoltosuunnitelmat

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus 17.6.2015 Sisällys Ryhmän asettaminen ja sen toimintatavat... 3 Opiskeluhuollon rekisterit ja kertomukset

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Kokkolan kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelman muutos 1.8.2014 alkaen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Esiopetuskohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Esiopetuskohtainen oppilashuoltosuunnitelma Esiopetuskohtainen oppilashuoltosuunnitelma Asiakirja tallennetaan nk. I-asemalle/levylle ja siitä tulostetaan paperikopio, jota säilytetään esiopetusyksikössä paloturvallisessa paikassa. Taustatiedot

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (8) 5/011/2014 ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon toimivuus - Opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari 29.4.2015, Oulu Marjaana Pelkonen Neuvotteleva

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016

ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYS 1. Yhteisöllinen oppilashuolto.....1 1.1 Yksikkökohtainen oppilashuolto....1 - Kalliorinne-Asuntila vuosikello 2015-2016.....2

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 1 Yksilökohtainen opiskeluhuolto (HE 113/2013) Yksilökohtainen opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisössä työskenteleville sekä opiskeluhuoltopalveluista

Lisätiedot

Medialukion opiskeluhuoltosuunnitelma. 5. Opiskelijan tukeminen Opiskeluhuolto

Medialukion opiskeluhuoltosuunnitelma. 5. Opiskelijan tukeminen Opiskeluhuolto 5. Opiskelijan tukeminen 5.1.1 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön

Lisätiedot

OPPILAS- ja OPISKELIJAHUOLTOLAIN

OPPILAS- ja OPISKELIJAHUOLTOLAIN OPPILAS- ja OPISKELIJAHUOLTOLAIN SOVELTAMINEN HANGON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMESSA 1.8.2014 - (luku 3.5 Oikeusturva, lisätty 1.8.2015 alkaen) Lisäys kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin esiopetuksen opetussuunitelma

Lisätiedot

1 Johdanto Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen

1 Johdanto Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen 22.9.2016 1 Johdanto... 1 2 Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut... 2 3 Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen toimintatavat... 4 4 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIKSI

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIKSI 1 (7) 21.1.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Sosiaali- ja terveysministeriölle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIKSI Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti

Lisätiedot

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat. Siinä määritellään opetussuunnitelman

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 1 Kerttulin lukio LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon toimivuus - Opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari 20.4.2015, Vaasa Marjaana Pelkonen Neuvotteleva

Lisätiedot