DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje"

Transkriptio

1 DIGITAALIKAMERA Käyttöohje

2 Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS ja QuickTime ovat Apple Inc:n rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Adobe ja Acrobat ovat Adobe Systems Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. SDXC-, SDHC- ja SD-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä. PictBridge on tavaramerkki. Kaikki muut tässä käsikirjassa ja muissa Nikonin tuotteen mukana toimitetuissa dokumenteissa mainitut kauppanimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. AVC Patent Portfolio License Tämä tuote on lisensoitu AVC Patent Portfolio License alaisena kuluttajan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Tuotetta voi käyttää (i) AVC-standardin mukaisen videokuvan ( AVC-video ) koodaukseen ja/tai (ii) AVC-videon koodauksen purkuun, jos videon on koodannut kuluttaja henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön ja/tai se on hankittu videoiden toimittajalta, jolla on lupa AVC-videoiden levittämiseen. Muita käyttötarkoituksia varten ei myönnetä suoraa tai epäsuoraa lupaa. Lisätietoja saa MPEG LA, L.L.C:ltä. Katso

3 Johdanto Ensimmäiset vaiheet Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila Lisää kuvauksesta Lisää toistosta Kuvan muokkaus Elokuvan tallennus ja toisto Liittäminen televisioon, tietokoneeseen ja tulostimeen Kameran perusasetukset Kameran huoltoa ja yleistä käyttöä koskevia huomautuksia Tekniset tiedot i

4 Turvallisuusohjeita Lue seuraavat turvallisuutta koskevat varoitukset kokonaan ennen tuotteen käyttöä. Näin vältät tämän Nikon-tuotteen vaurioitumisen sekä itsesi tai muiden loukkaantumisen. Säilytä turvaohjeet sellaisessa paikassa, että ne ovat tuotteen kaikkien käyttäjien saatavilla. Tässä osassa lueteltujen varotoimien laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat seuraukset on merkitty seuraavalla kuvakkeella: Tämä kuvake merkitsee varoituksia eli tietoja, jotka tulisi lukea ennen tämän Nikon-tuotteen käyttöä, jotta vammat voidaan estää. VAROITUKSET Katkaise virta toimintahäiriön ilmaantuessa Jos havaitset kamerasta tai verkkolaitteesta tulevan savua tai epätavallista hajua, irrota verkkolaite ja poista akut tai paristot välittömästi varoen polttamasta itseäsi. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Kun olet poistanut tai irrottanut virtalähteen, toimita laite valtuutettuun Nikon-huoltoon tarkastusta varten. Älä pura kameraa Kameran tai verkkolaitteen sisäosien koskettaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen. Laitetta saavat korjata vain ammattitaitoiset henkilöt. Jos kamera tai verkkolaite aukeaa putoamisen tai muun vahingon takia, irrota virtajohto ja/tai poista akut, ja vie laite sitten valtuutettuun Nikon-huoltoon tarkistettavaksi. Älä käytä kameraa tai verkkolaitetta tulenarkojen kaasujen lähellä Älä käytä sähkölaitteita tulenarkojen kaasujen lähellä, sillä tällaisessa tilanteessa on räjähdys- tai palovaara. Käsittele kameran hihnaa varoen Älä aseta hihnaa lapsen kaulan ympärille. Pidä tuotteet poissa lasten ulottuvilta Huolehdi erityisesti siitä, että akut ja muut pienet osat eivät joudu pienten lasten suuhun. Älä ole kosketuksissa kameraan, akkulaturiin tai verkkolaitteeseen pitkään laitteen ollessa päällä tai käytössä Laitteiden osat kuumenevat. Laitteiden jättäminen suoraan iholle pitkäksi aikaa saattaa aiheuttaa lieviä palovammoja. ii

5 Turvallisuusohjeita Toimi varoen akkuja/paristoja käsitellessäsi Akut tai paristot voivat vuotaa tai räjähtää, jos niitä käsitellään väärin. Noudata akkuja tai paristoja käsitellessäsi seuraavia varotoimia: Katkaise kamerasta virta ennen kuin vaihdat akut tai paristot. Jos käytät verkkolaitetta, varmista, että se on irrotettu. Käytä vain tässä tuotteessa käytettäväksi hyväksyttyjä akkuja tai paristoja (A 14). Älä käytä vanhoja ja uusia tai erimerkkisiä tai erityyppisiä akkuja tai paristoja sekaisin. Käytä Nikonin ladattavia EN-MH2 Ni-MH -akkuja ladatessasi vain suositeltua akkulaturia ja lataa akut neljä kerrallaan. Vaihtaessasi akut EN-MH2-B2-akkuihin (saatavana erikseen) osta kaksi pakkausta (yhteensä neljä akkua). Ladattavat EN-MH2-akut on tarkoitettu vain Nikon-digitaalikameroille, ja ne ovat yhteensopivia COOLPIX L310-kameran kanssa. Aseta akut tai paristot paikalleen oikeinpäin. Älä oikosulje akkuja tai paristoja tai pura niitä osiin tai yritä poistaa tai rikkoa niiden eristettä tai koteloa. Suojaa akut ja paristot tulelta ja voimakkaalta lämmöltä. Älä upota akkua veteen tai kastele sitä. Älä kuljeta tai säilytä akkuja samassa paikassa kaulakorujen, hiusneulojen tai muiden metalliesineiden kanssa. Tyhjentyneet akut tai paristot voivat vuotaa. Poista tyhjät akut tai paristot tuotteesta välttääksesi tuotteen vaurioitumisen. Lopeta akkujen tai paristojen käyttö heti, jos huomaat niiden jotenkin muuttuneen, esimerkiksi värjäytyneen tai vääntyneen. Jos vahingoittuneesta akusta tai paristosta valuu nestettä vaatteille tai iholle, huuhtele se heti pois runsaalla vedellä. Noudata seuraavia varotoimia käsitellessäsi akkulaturia (myydään erikseen) Suojaa laite kosteudelta. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Liittimen metalliosissa tai niiden lähellä oleva pöly on poistettava kuivalla kankaalla. Muussa tapauksessa käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon. Älä käsittele virtakaapelia ukonilmalla äläkä oleskele verkkolaitteen läheisyydessä ukonilmalla. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun. Älä vahingoita tai muuta virtajohtoa äläkä vedä tai taivuta sitä voimakkaasti. Älä sijoita sen päälle raskaita esineitä äläkä altista sitä kuumuudelle tai liekeille. Jos johdon eriste vaurioituu ja johtimet paljastuvat, toimita johto valtuutettuun Nikon-huoltoon tarkastusta varten. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä koske pistokkeeseen tai akkulaturiin märin käsin. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä tuotetta verkkolaitteiden, jotka on suunniteltu muuntamaan jännitteen määrää tai matkamuuntajien tai tasavirta/ vaihtovirta-muuntajien kanssa. Tämän ohjeen laiminlyönti saattaa johtaa tuotteen vaurioitumiseen, ylikuumenemiseen tai tulipaloon. iii

6 Turvallisuusohjeita Käytä asianmukaisia kaapeleita Kun teet laitekytkentöjä, käytä vain Nikonin tähän käyttötarkoitukseen toimittamia tai myymiä kaapeleita, jotta tuote on edelleen tuotesäännösten mukainen. Käsittele liikkuvia osia varoen Varo, etteivät sormesi tai mitkään esineet puristu objektiivin tai muiden liikkuvien osien väliin. CD-ROM-levyt Tämän laitteen mukana toimitettuja CD-ROM-levyjä ei saa toistaa CD-soittimissa. CD-ROM-levyjen toistaminen CD-soittimessa voi aiheuttaa kuulovaurion tai vahingoittaa laitetta. Noudata varovaisuutta salaman käytössä Salaman käyttäminen kohteen silmien lähellä voi heikentää kohteen näkökykyä väliaikaisesti. Kun lapsia kuvataan, on oltava erityisen varovainen ja salaman on oltava vähintään metrin päässä kohteesta. Älä käytä salamaa, jos salaman ikkuna koskettaa henkilöä tai esinettä Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. Vältä nestekiteiden koskettamista Jos näyttö rikkoutuu, varo, ettet saa haavoja lasinsiruista ja etteivät näytön sisältämät nestekiteet kosketa ihoa tai pääse silmiin tai suuhun. Sammuta kamera, kun olet lentokoneessa tai sairaalan sisätiloissa Sammuta kamera lentokoneessa sen noustessa ilmaan tai laskeutuessa. Noudata sairaalan ohjeita sähkölaitteiden käytöstä, kun olet sairaalassa. Tämän kameran lähettämät sähkö-magneettiset aallot voivat häiritä lentokoneen sähköjärjestelmien tai sairaalalaitteiden toimintaa. iv

7 Huomautuksia Merkintä erilliskeräyksestä Euroopan maissa Tämä merkki tarkoittaa, että tuote on tarkoitettu erikseen kerättäväksi. Seuraava koskee vain Euroopassa asuvia käyttäjiä: Tämä tuote on tarkoitettu erilliskeräykseen, ja se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen. Sitä ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Lisätietoja saa tuotteen myyneestä liikkeestä tai paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta. Tämä symboli akussa osoittaa, että akku tulee kerätä talteen erikseen. Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa olevia käyttäjiä: Kaikki akut, olipa niissä tämä symboli tai ei, on vietävä erikseen niille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Älä hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen mukana. Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta. v

8 Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... ii VAROITUKSET...ii Huomautuksia... v Johdanto...1 Tietoja tästä oppaasta... 1 Tietoja ja varotoimia... 2 Kameran osat... 4 Kameran runko...4 Kameran hihnan ja objektiivin suojuksen kiinnitys...6 Salamavalon nostaminen ja laskeminen...7 Näyttö...8 Perustoiminnot...10 A -kuvaustilapainike...10 c (toisto) -painike...10 b (e elokuvan tallennus) -painike...10 Monivalitsin...11 Kameravalikoiden käyttäminen...12 Siirtyminen valikkonäytön välilehdeltä toiselle...13 Tietoja laukaisimesta...13 Ensimmäiset vaiheet Paristojen/akkujen asetus...14 Yhteensopivat paristot/akut...14 Kameran virran kytkeminen ja katkaiseminen...14 Näytön kielen, päiväyksen ja ajan asettaminen...16 Muistikorttien asettaminen...18 Muistikorttien poistaminen...18 vi

9 Sisällysluettelo Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila Vaihe 1 Kameran virran kytkeminen ja G (nopea kuva) -tilan valinta...20 G (Nopea kuva) -tilassa näkyvät ilmaisimet...21 Vaihe 2 Kuvan rajaus...22 Zoomauksen käyttäminen...23 Vaihe 3 Tarkennus ja kuvaus...24 Vaihe 4 Kuvien katselu ja poisto...26 Kuvien katselu (toistotila)...26 Tarpeettomien kuvien poistaminen...27 Salamavalon käyttäminen...28 Salamatilan valinta...28 Kuvaaminen itselaukaisinta käyttämällä...31 Kirkkauden säätö: Valotuksen korjaus...32 Lisää kuvauksesta Kuvaustilan valinta...33 Nopea kuva -tila...34 Aiheenmukaiset kuvausohjelmat (kuvausohjelma)...35 Kuvausohjelman valinta...35 Kuvausohjelman valitseminen ja kuvaaminen (kuvausohjelmatyypit ja niiden ominaisuudet)...36 Kuvien ottaminen panoraamakuvaa varten...44 Hymyilevien kasvojen automaattinen kuvaus (älymuotokuvatila)...46 Nopea sarjakuvaus (urheilusarjakuvaus)...48 Urheilusarjakuvaustilan asetusten muuttaminen...49 Automaattinen tila...50 Makrotila...51 A (automaattinen) -tilan asetusten muuttaminen (kuvausvalikko)...53 Kuvausvalikon näyttäminen...53 Kuvatila (kuvanlaatu/kuvakoko)...54 Valkotasapaino (värisävyn säätö)...56 Sarjakuvaus...58 Herkkyys...59 Värivaihtoehdot...60 Kameran asetukset, joita ei voi asettaa samanaikaisesti...61 vii

10 Sisällysluettelo Lisää toistosta Täyskuvatoisto...62 Usean kuvan katselu: Pienoiskuvien toisto...63 Kalenterinäyttö...64 Katselu lähempää: Toiston zoomaus...65 Toistovalikko...67 a Tulostustilaus...68 b Diaesitys...71 d Suojaa...72 f Kierrä kuvaa...74 h Kopioi: kopiointi muistikortin ja sisäisen muistin välillä...75 Kuvan muokkaus Kuvan muokkaustoiminto...76 Kuvien muokkaus...77 I D-Lighting: kirkkauden ja kontrastin parantaminen...77 g Pikkukuva: Kuvakoon pienennys...78 o Rajaus: rajatun kopion luonti...79 Elokuvan tallennus ja toisto Elokuvien tallentaminen...80 Elokuvan tallennusasetusten muuttaminen...83 Elokuvavaihtoehdot...85 Autom. tarkennustila...86 Elektroninen VR...86 Parannettu tarkkuus...87 Elokuvan toistaminen...88 Elokuvien poistaminen...88 Elokuvien muokkaaminen...89 Liittäminen televisioon, tietokoneeseen ja tulostimeen Liittäminen televisioon...91 Käyttö ViewNX ViewNX 2-ohjelmiston asentaminen...93 Kuvien siirto tietokoneeseen...95 Katsele kuvia...96 Liittäminen tulostimeen...97 Kameran ja tulostimen kytkeminen...98 Kuvien tulostaminen yksitellen...99 Useiden kuvien tulostaminen viii

11 Sisällysluettelo Kameran perusasetukset Asetusvalikko Aloitusnäyttö Aikavyöhyke ja päiväys Näytön asetukset Tulosta päiväys Tärinän vaimennus Liikkeentunnistus Ääniasetukset Autom. sammutus Alusta muisti/alusta kortti Kieli/Language TV-asetukset Silmänräpäysvaroitus Palauta perusas Paristotyyppi Laiteohjelmaversio ix

12 Sisällysluettelo Kameran huoltoa ja yleistä käyttöä koskevia huomautuksia Kameran hoito Puhdistus Säilytys Tekniset tiedot Lisävarusteet Hyväksytyt muistikortit Tiedostojen ja kansioiden nimet Virheilmoitukset Vianmääritys Tekniset tiedot Tuetut standardit Hakemisto x

13 Johdanto Tietoja tästä oppaasta Kiitos, että ostit Nikon COOLPIX L310 -digitaalikameran. Tämän käyttöoppaan avulla saat enemmän iloa Nikon-digitaalikameralla kuvaamisesta. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se paikassa, jossa se on tuotteen kaikkien käyttäjien saatavilla. Kuvakkeet ja esitystavat Jotta tiedot löytyisivät tästä käyttöohjeesta helposti, käytetään seuraavia kuvakkeita ja esitystapoja: Johdanto B Tämä kuvake on varoitusmerkki. Sillä merkityt tiedot kannattaa lukea, jotta kamera ei vahingoittuisi. D Tällä kuvakkeella on merkitty vihjeet. Ne ovat lisätietoja, joista voi olla hyötyä kameraa käytettäessä. C Tällä kuvakkeella on merkitty huomautukset, jotka kannattaa lukea ennen kameran käyttämistä. A Tämä kuvake tarkoittaa, että asiasta kerrotaan lisää jossakin muussa kohdassa käyttöohjetta tai Pikaoppaassa. Käytetyt nimitykset Secure Digital (SD)-, SDHC- ja SDXC-muistikortista käytetään nimitystä muistikortti. Kamerassa sen hankintahetkellä käytössä olleita asetuksia kutsutaan oletusasetuksiksi. Kameran näytössä näkyvät valikkotoiminnot ja tietokoneen näytöllä näkyvät painikkeiden nimet tai viestit on lihavoitu. Esimerkkinäytöt Näytön esimerkkinäytöistä on joskus jätetty pois kuvia, jotta näytön ilmaisimet näkyvät selvemmin. Kuvat ja näytöt Tässä oppaassa olevat kuvat ja tekstit voivat poiketa kameran todellisesta näytöstä. C Muistikortit Tällä kameralla otetut kuvat voidaan tallentaa kameran sisäiseen muistiin tai vaihdettaville muistikorteille. Jos kameraan asetetaan muistikortti, kaikki uudet kuvat tallennetaan muistikortille, ja poisto-, toisto- ja alustustoiminnot vaikuttavat vain muistikortille tallennettuihin kuviin. Muistikortti on poistettava, ennen kuin sisäisen muistin voi alustaa tai ottaa käyttöön kuvien tallennusta, poistoa tai näyttöä varten. 1

14 Tietoja ja varotoimia Johdanto Oppia ikä kaikki Nikonin Life-Long Learning (oppia ikä kaikki) -ohjelman mukaisesti Nikon tarjoaa jatkuvasti tuotetukea ja -koulutusta. Päivitettyjä tietoja on saatavissa seuraavilta sivustoilta: Yhdysvalloissa asuville käyttäjille: Euroopassa ja Afrikassa asuville käyttäjille: Aasiassa, Oseaniassa ja Lähi-idässä asuville käyttäjille: Näissä sivustoissa on uusimpia tuotetietoja, vihjeitä, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ja yleisiä ohjeita digitaalisesta kuvankäsittelystä ja valokuvauksesta. Voit kysyä lisätietoja myös paikallisilta Nikon-edustajilta. Yhteystiedot ovat seuraavassa osoitteessa: Käytä vain Nikonin valmistamia elektronisia lisävarusteita Nikon COOLPIX -kamerat on suunniteltu vaativimpien standardien mukaan, ja ne sisältävät monimutkaista elektroniikkaa. Vain Nikonin valmistamat elektroniset lisävarusteet (kuten akkulaturit, akut ja verkkolaitteet), jotka Nikon on sertifioinut käytettäviksi erityisesti tämän Nikon-digitaalikameran kanssa, on testattu niin, että niiden voidaan taata toimivan toimintaan ja turvallisuuteen liittyvien vaatimusten mukaisesti tämän elektronisen laitteen kanssa. MUIDEN KUIN NIKONIN ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN KÄYTTÖ VOI VAHINGOITTAA KAMERAA JA SAATTAA JOHTAA NIKON-TAKUUN RAUKEAMISEEN. Lisätietoja Nikonin lisävarusteista saat paikalliselta valtuutetulta Nikon-jälleenmyyjältä. Ennen tärkeiden kuvien ottamista Kameran toimintakunto kannattaa testata ottamalla koekuva, ennen kuin sillä aiotaan ottaa kuvia elämän tärkeistä hetkistä (kuten häistä tai ennen matkalle lähtemistä). Nikon ei ota vastuuta tämän tuotteen toimintahäiriöistä aiheutuvista vahingoista tai ansionmenetyksistä. Tietoja oppaista Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa jäljentää, tallentaa tietojen noutojärjestelmään, siirtää tai kääntää vieraalle kielelle ilman Nikonin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Nikon pidättää oikeuden muuttaa näissä käyttöohjeissa mainittuja laitteiston teknisiä tietoja tai ohjelmistojen ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta. Nikon ei ota vastuuta tämän tuotteen käytöstä aiheutuvista vahingoista. Näiden käyttöohjeiden tiedot on pyritty saamaan mahdollisimman kattaviksi ja oikeiksi. Jos kuitenkin huomaat ohjeissa puutteita tai virheitä, pyydämme ilmoittamaan niistä paikalliselle Nikonin edustajalle (osoite toimitetaan erikseen). 2

15 Tietoja ja varotoimia Ilmoitus kopiointi- tai jäljentämiskiellosta Skannerilla, digitaalikameralla tai muulla laitteella kopioidun tai jäljennetyn materiaalin pelkkä hallussapito voi lain mukaan olla rangaistavaa. Laki kieltää seuraavien materiaalien kopioinnin tai jäljentämisen Älä kopioi tai jäljennä seteleitä, kolikoita, arvopapereita tai mitään obligaatioita, vaikka niissä olisi näytekappalemerkintä. Vieraassa maassa käytettävien seteleiden, kolikkojen tai arvopaperien kopiointi tai toisintaminen on kiellettyä. Jollei valtio ole erikseen myöntänyt lupaa, käyttämättömien postimerkkien tai virallisten postikorttien kopiointi tai jäljentäminen on kielletty. Valtion leimamerkkien ja laissa säädettyjen varmennettujen asiakirjojen kopiointi tai jäljentäminen on kielletty. Varoitus tietyn materiaalin kopioinnista tai jäljentämisestä Valtio on julkaissut varoituksia yksityisten yritysten liikkeelle laskemien arvopapereiden (osakkeet, setelit, sekit, lahjasekit jne.), matkalippujen tai kuponkien kopioinnista tai jäljentämisestä muuhun tarkoitukseen kuin yrityksen liiketoimintaan. Älä myöskään kopioi valtioiden passeja, julkisten tai yksityisten yhteisöjen myöntämiä lisenssejä, henkilötodistuksia, lippuja, ruokalippuja tai muita vastaavia dokumentteja. Kunnioita tekijänoikeuksia Tekijänoikeudella suojattujen taiteellisten ja kirjallisten teosten, esimerkiksi kirjojen, musiikin, maalausten, karttojen, piirrosten, puupiirrosten, elokuvien ja valokuvien, kopiointia säädetään kansallisilla ja kansainvälisillä laeilla. Älä käytä tätä tuotetta laittomaan kopiointiin tai tekijänoikeuslakien rikkomiseen. Tallennusvälineiden hävittäminen Ota huomioon, että kuvien poistaminen tai muistikorttien, kameran sisäisen muistin ja muiden tallennusvälineiden alustaminen ei aina hävitä alkuperäisiä kuvatietoja. Joissakin tapauksissa poistetut tiedostot voidaan palauttaa pois heitetyistä tallennusvälineistä kaupallisten ohjelmistojen avulla. Tällöin on olemassa henkilökohtaisen kuvamateriaalin väärinkäytön mahdollisuus. Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen on käyttäjän vastuulla. Poista tallennusvälineestä tiedot pysyvästi käyttämällä jotain kaupallista poisto-ohjelmaa tai alusta tallennusväline ja täytä se kuvatiedostoilla, joissa ei ole henkilökohtaista tietoa (esimerkiksi kuvilla, joissa on vain taivasta), ennen tallennusvälineen hävittämistä tai sen luovuttamista toiselle henkilölle. Vaihda myös kaikki kuvat, jotka on valittu aloituskuviksi (A 105). Ole varovainen hävittäessäsi tallennusvälineitä fyysisesti, jotta välttäisit loukkaantumisen ja omaisuusvahingot. Johdanto 3

16 Kameran osat Kameran runko Johdanto Zoomaussäädin f : laajakulma g : tele h : pienoiskuvien toisto i : toiston zoomaus j : ohje Laukaisin Itselaukaisimen merkkivalo Virtakytkin / virran merkkivalo , Kaiutin Yhdysrakenteinen mikrofoni Kameran hihnan kiinnike Salamavalo...7, 28 Tasavirtatuloliitin (Nikonilta erikseen saatavaa 9 verkkolaitetta varten)... 15, USB-liitin ja ääni-/videolähtö... 91, 95, Liittimen kansi... 91, 95, m salaman ponnautusvipu...7, Objektiivi...127, 141 4

17 Kameran osat Johdanto Näyttö A kuvaustilapainike Salaman merkkivalo b (e elokuvan tallennus) -painike c (toisto) -painike... 10, 26 6 Kameran hihnan kiinnike Monivalitsin k (vahvista valinta) -painike Paristo-/akkutilan/ muistikorttipaikan kansi... 14, l poistopainike...27, d-painike...12, 53, 67, 83, Jalustakierre Paristo-/akkutila Muistikorttipaikka

18 Kameran osat Kameran hihnan ja objektiivin suojuksen kiinnitys Kiinnitä objektiivin suojus kameran hihnaan ja kiinnitä sitten hihna kameraan. Johdanto Kiinnitä ne kahdesta kohdasta. 6 B Objektiivin suojus Irrota objektiivin suojus ennen kuvaamista. Kun kameran virta on katkaistu tai kameralla ei ole tarkoitus ottaa heti kuvia, suojaa objektiivi kiinnittämällä objektiivin suojus.

19 Kameran osat Salamavalon nostaminen ja laskeminen Nosta salama painamalla m -ponnautusvipua. Lisätietoja salama-asetuksista on kohdassa Salamavalon käyttäminen (A 28). Kun et käytä salamaa, laske se painamalla sitä kevyesti alaspäin, kunnes se napsahtaa. Johdanto 7

20 Kameran osat Johdanto Näyttö Seuraavat ilmaisimet saattavat olla näytössä kuvaamisen ja toiston aikana (todellinen näyttö vaihtelee kameran senhetkisten asetusten mukaan). Kuvauksen ja toiston aikana näkyvät ilmaisimet ja kuvan tiedot häviävät näkyvistä muutaman sekunnin kuluessa (A 110). Kuvaus Kuvaustila*... 20, 33, 46, 48, 50, 80 2 Makrotila Zoomauksen ilmaisin...23, 51 4 AE/AF-L-ilmaisin Tarkennuksen ilmaisin Salamatila Paristojen/akkujen varaustason ilmaisin...20 Tärinänvaimennuksen kuvake 8 (valokuvat)...21, Elektroninen VR (elokuvat) Liikkeentunnistuskuvake...21, Päivämäärää ei ole asetettu -ilmaisin Matkakohteen ilmaisin Tulosta päiväys Elokuvavaihtoehdot Kuvatila * Näytettävä kuvake vaihtelee kuvaustilan mukaan. 1/125 F a m00s 0 b 1m00s 0 19 a Jäljellä olevien kuvien määrä 16 (valokuvat)...20 b Elokuvan pituus Sisäisen muistin ilmaisin Aukko Tarkennusalue...22, Tarkennusalue (kasvojen tai lemmikkieläimen tunnistus)...22, Suljinaika ISO-herkkyys...30, Valotuksen korjausarvo Värivaihtoehdot Valkotasapainotila Sarjakuvaustila Urheilusarjakuvaustilan tyyppi Itselaukaisimen ilmaisin / automaattinen laukaisu...31, 43

21 Kameran osat Toisto /05/ / : JPG Johdanto / / 999 a 9999/9999 1m00s 0 b 1m00s 0 1 Tallennuspäivämäärä Tallennusaika Äänenvoimakkuus Paristojen/akkujen varaustason ilmaisin Elokuvavaihtoehdot * Kuvatila * a Nykyisen kuvan numero / kuvien kokonaismäärä...26 b Elokuvan pituus Sisäisen muistin ilmaisin Elokuvan toistoilmaisin Tulostustilauksen kuvake Pikkukuva D-Lighting-kuvake Suojauskuvake Tiedoston numero ja tyyppi * Näytettävä kuvake vaihtelee kuvauksen aikana käytetyn asetuksen mukaan. 9

22 Perustoiminnot A -kuvaustilapainike Johdanto Siirry kuvaustilaan painamalla A-painiketta toistotilassa. Avaa kuvaustilan valintavalikko painamalla A-painiketta kuvaustilassa ja vaihda kuvaustila (A 33). c (toisto) -painike Kamera siirtyy toistotilaan kuvaustilan aikana, kun c-painiketta painetaan. Jos kamerasta on katkaistu virta, voit kytkeä kameran toistotilaan pitämällä c-painiketta painettuna. b (e elokuvan tallennus) -painike Aloita elokuvan tallennus painamalla kuvaustilassa b (e elokuvan tallennus) -painiketta. Lopeta tallennus painamalla b (e elokuvan tallennus) -painiketta uudelleen. Siirry kuvaustilaan painamalla b (e elokuvan tallennus) -painiketta toistotilassa. 10

23 Perustoiminnot Monivalitsin Monivalitsinta käytetään painamalla sitä ylös (H), alas (I), vasemmalle (J), oikealle (K) tai painamalla k-painiketta. Kuvaus Näytä m (salamatila) -valikko (A 28) / valitse yllä oleva asetus. Johdanto Näytä n (itselaukaisin) -valikko (A 31). Näytä o (valotuksen korjaus) -valikko (A 32). Vahvista valinta. Salamatila Näytä p (makrotila) -valikko (A 51) / valitse alla oleva asetus. Toisto 15/05/ / : JPG0 0 Näytä edellinen kuva. Näytä seuraava kuva. 4 4 Valikkonäyttö Valitse yllä oleva kohde. Valitse vasemmalla oleva kohde / palaa edelliseen näyttöön. Valitse alla oleva kohde. Vahvista valinta. (Siirry seuraavaan näyttöön.) Valitse oikealla oleva kohde / siirry seuraavaan näyttöön. (Vahvista valinta.) Kuvausvalikko Kuvatila Valkotasapaino Sarjakuvaus Herkkyys Värivaihtoehdot 11

24 Perustoiminnot Johdanto Kameravalikoiden käyttäminen Näytä valitun tilan valikko painamalla d-painiketta (A 5). Ota valikkokohtien asetukset käyttöön monivalitsimella (A 11). Nykyisessä kuvaustilassa käytettävissä olevien valikkojen / toistotilan valikon välilehti Elokuvavalikon (kuvaustilassa) / asetusvalikon (toistotilassa) välilehti K näkyy, kun valikossa on edeltäviä kohtia. Kuvausvalikko Kuvatila Valkotasapaino Sarjakuvaus Herkkyys Värivaihtoehdot Asetusvalikon välilehti (kuvaustilassa) L näkyy, kun valikossa on jäljellä vähintään yksi kohta. 1 Paina d-painiketta. Kuvausvalikko Kuvatila Valkotasapaino Sarjakuvaus Herkkyys Värivaihtoehdot 2 Valitse kohde painamalla monivalitsimella H tai I ja paina sitten K- tai k-painiketta. Vaihda välilehteä painamalla J (A 13). Kuvausvalikko Kuvatila Valkotasapaino Sarjakuvaus Herkkyys Värivaihtoehdot Monivalitsin 3 Valitse kohde painamalla H tai I ja paina k-painiketta. Asetus tulee voimaan. Sarjakuvaus Yksittäiskuvaus Sarjakuvaus BSS Monikuva Kun asetukset on tehty, paina d-painiketta. Valikkonäytöstä poistutaan.

25 Perustoiminnot Siirtyminen valikkonäytön välilehdeltä toiselle Kuvausvalikko Kuvausvalikko Elokuva Kuvatila Valkotasapaino Sarjakuvaus Herkkyys Värivaihtoehdot Kuvatila Valkotasapaino Sarjakuvaus Herkkyys Värivaihtoehdot Elokuvavaihtoehdot Autom. tarkennustila Elektroninen VR Parannettu tarkkuus Johdanto Korosta välilehti painamalla monivalitsimella J. Valitse välilehti painamalla käännettävällä monivalitsimella H tai I ja paina sitten k- tai K-painiketta. Näyttöön tulee valittu valikko. Tuo välilehdet näyttöön painamalla monivalitsimella J, kun valikko näytetään seuraavissa tiloissa: nopea kuva -tila, kuvausohjelma ja älymuotokuvatila. Tietoja laukaisimesta Kamerassa on kaksivaiheinen laukaisin. Aseta tarkennus ja valotus painamalla laukaisin puoliväliin, niin että tunnet vastusta. Kun laukaisin painetaan puoliväliin, tarkennus ja valotus (suljinajan ja aukon arvot) asetetaan. Tarkennus ja valotus pysyvät lukittuina niin kauan kuin laukaisin on painettuna puoliväliin. Kun laukaisinta pidetään tässä asennossa, vapauta suljin ja ota kuva painamalla laukaisin pohjaan. Älä paina laukaisinta voimakkaasti, sillä muutoin kamera voi tärähtää ja kuvasta voi tulla epätarkka. Aseta tarkennus ja valotus painamalla laukaisin puoliväliin. Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan. 13

26 Ensimmäiset vaiheet Paristojen/akkujen asetus 1 Avaa paristo-/akkutilan/muistikorttipaikan kansi. Ennen kuin avaat paristo-/akkutilan/muistikorttipaikan kannen, pidä kameraa ylösalaisin, jotta paristot eivät putoa. Kamera, paristot/akut tai muistikortti voivat tuntua kuumilta kameran käytön jälkeen. Poista paristot/akut tai muistikortti kamerasta varovasti Ensimmäiset vaiheet 2 Aseta paristot/akut. Aseta paristot/akut paikalleen siten, että niiden positiiviset (+) ja negatiiviset (-) navat ovat oikein päin paristo-/akkutilan merkintöjen mukaisesti. 3 Sulje paristo-/akkutilan/muistikorttipaikan kansi. Tartu numerolla 2 merkittyyn kohtaan ja liu'uta kantta varovasti Yhteensopivat paristot/akut Neljä LR6/L40-alkaliparistoa (AA-koko) (toimitettu kameran mukana) Neljä FR6/L91-litiumparistoa (AA-koko) Neljä ladattavaa EN-MH2-nikkelimetallihydridiakkua * Ladattavia EN-MH1-nikkelimetallihydridiakkuja ei voi käyttää. Kameran virran kytkeminen ja katkaiseminen Irrota objektiivin suojus. Kytke kameran virta painamalla virtakytkintä. Virran merkkivalo (vihreä) syttyy ja näyttö käynnistyy (virran merkkivalo sammuu, kun näyttö käynnistyy). Katkaise kamerasta virta painamalla virtakytkintä uudelleen. Kun kamerasta katkaistaan virta, sekä virran merkkivalo että näyttö sammuvat. Jos kamerasta on katkaistu virta, siirry toistotilaan pitämällä c-painiketta painettuna (A 26).

27 Paristojen/akkujen asetus B Jos esiin tulee viesti Katkaise virta, irrota objektiivinsuojus ja kytke virta Varmista, että objektiivin suojus on irrotettu. Katkaise sitten kamerasta virta ja kytke se uudelleen. B Paristojen/akkujen irrotus Katkaise kameran virta ja varmista, että virran merkkivalo ja näyttö ovat sammuneet, ennen kuin avaat paristo-/akkutilan/muistikorttipaikan kannen. B Paristoja/akkuja koskevia lisävarotoimia Tutustu seuraaviin varoituksiin ja noudata niitä (A iii, 126). Muista lukea ja ottaa huomioon kaikki paristoja/akkuja koskevat varoitukset, jotka ovat sivulla iii ja Paristot/ akut -kohdassa (A 126), ennen niiden käyttöä. Älä käytä vanhoja ja uusia tai erimerkkisiä tai -tyyppisiä paristoja/akkuja sekaisin. Älä käytä paristoja/akkuja, joissa on jokin seuraavista vioista: Ensimmäiset vaiheet Irronnut kuori Eriste ei peitä miinusnavan ympärillä olevaa aluetta Tasainen miinusnapa B Ladattavia EN-MH2-nikkelimetallihydridiakkuja koskeva huomautus Kun COOLPIX L310 -kamerassa käytetään EN-MH2-akkuja, lataa neljä akkua kerrallaan MH-73-laturilla (A 123, 129). B Paristotyyppi Paristojen/akkujen toimintaa voidaan parantaa valitsemalla asetusvalikossa (A 103) käytössä olevien paristojen/akkujen tyyppi (A 123). Oletusasetuksena on kameran mukana toimitettujen paristojen tyyppi. Jos käytössä ovat muuntyyppiset paristot/akut, kytke kameraan virta ja muuta asetusta. C Alkaliparistot Alkaliparistojen suorituskyky voi vaihdella huomattavasti valmistajasta riippuen. Valitse tunnettu merkki. C Vaihtoehtoiset virtalähteet Jos kameraan tarvitaan virtaa pitkään yhtäjaksoisesti, käytä EH-67-verkkolaitetta (saatavana erikseen) (A 129). Älä missään tapauksessa käytä muuta verkkolaitemallia tai toisen valmistajan verkkolaitetta. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa ylikuumentumisen tai kameran vahingoittumisen. C Virransäästötoiminto (Autom. sammutus) Jos mitään toimintoa ei suoriteta vähään aikaan, näyttö sammuu, kamera siirtyy valmiustilaan ja virran merkkivalo vilkkuu. Jos kameraa ei käytetä kolmeen minuuttiin kameran siirryttyä valmiustilaan, kameran virta katkeaa automaattisesti. Kun virran merkkivalo vilkkuu, jonkin seuraavan painikkeen painaminen käynnistää näytön uudelleen. Virtakytkin, laukaisin, A-painike, c-painike tai b (e elokuvan tallennus) -painike Kuvaus- ja toistotilassa kamera siirtyy valmiustilaan noin 30 sekunnin kuluttua (oletusasetus). Asetusvalikon (A 103) Autom. sammutus -asetuksella voi muuttaa aikaa, jonka kuluttua kamera siirtyy valmiustilaan (A 116). 15

28 Näytön kielen, päiväyksen ja ajan asettaminen Kun kameraan kytketään virta ensimmäisen kerran, näyttöön tulevat kielenvalintanäyttö sekä kameran kellon päiväyksen ja kellonajan asetusnäyttö. 1 Kytke kameraan virta painamalla virtakytkintä. Virran merkkivalo (vihreä) syttyy ja näyttö käynnistyy (virran merkkivalo sammuu, kun näyttö käynnistyy). Ensimmäiset vaiheet 2 Valitse kieli painamalla monivalitsimella H tai I ja paina sitten monivalitsimella K tai paina k-painiketta. Kieli/Language Monivalitsin Peruuta 3 Valitse Kyllä painamalla H tai I ja paina k-painiketta. Jos haluat peruuttaa aikavyöhyke- ja päiväysasetukset, valitse Ei. 4 Valitse oma aikavyöhykkeesi (A 109) painamalla J tai K ja painamalla sitten k-painiketta. Aikavyöhyke ja päiväys Valitaanko aikavyöhyke ja asetetaanko päiväys ja aika? Peruuta London Casablanca Kyllä Ei Tak. D Kesäaika Jos kesäaika on voimassa, ota kesäaikatoiminto käyttöön painamalla H samalla, kun asetat aikavyöhykkeen vaiheessa 4. Kun kesäaikatoiminto on käytössä, W tulee näkyviin näytön yläreunaan. Voit poistaa kesäaikatoiminnon käytöstä painamalla I. London Casablanca 16 Tak.

29 Näytön kielen, päiväyksen ja ajan asettaminen 5 Valitse päiväys ja muoto painamalla H tai I. Paina sitten k- tai K-painiketta. Päiväysmuoto Y/M/D Vuosi/kuukausi/päivä M/D/Y Kuukausi/päivä/vuosi D/M/Y Päivä/kuukausi/vuosi 6 Aseta päiväys painamalla H, J, I tai K ja paina k-painiketta. Valitse kohde: paina K tai J (valitse P, K, V, Tunti ja Minuutti). Muokkaa korostettua kohdetta: paina H tai I. Ota asetus käyttöön: valitse Minuutti ja paina k- tai K-painiketta. 7 Varmista, että objektiivin suojus on irrotettu, ja paina sitten A-painiketta. Objekti avautuu ja kuvaustilan valintanäyttö tulee esiin. Päiväys ja aika P K V Kuvaustilan valintavalikko tulee esiin, kun painat näppäintä kuvaustilassa. Muuta Ensimmäiset vaiheet 8 Kun Nopea kuva -tila tulee näyttöön, paina k-painiketta. Kamera siirtyy kuvaustilaan, ja voit ottaa kuvia nopea kuva -tilassa (A 20). Siirry toiseen kuvaustilaan (A 33) painamalla monivalitsimella H tai I, ennen kuin painat k-painiketta. Nopea kuva -tila D Päiväyksen tulostaminen sekä päiväyksen ja ajan muuttaminen Jos haluat merkitä päivämäärän kuviin, voit ottaa Tulosta päiväys -asetuksen (A 112) käyttöön asetusvalikosta (A 103), kun päiväys ja aika on asetettu. Voit vaihtaa kameran kellon päiväys- ja aika-asetuksia valitsemalla Aikavyöhyke ja päiväys -kohdan (A 106) asetusvalikosta (A 103). 17

30 Muistikorttien asettaminen Tiedot tallennetaan kameran sisäiseen muistiin (noin 102 Mt) tai vaihdettaviin Secure Digital (SD) -muistikortteihin (saatavana kaupoista) (A 129). Jos kameraan on asetettu muistikortti, kuvat tallennetaan automaattisesti muistikorttiin. Muistikorttiin tallennettuja kuvia voi toistaa, poistaa tai siirtää. Poista muistikortti kamerasta, jos haluat tallentaa kuvat sisäiseen muistiin tai toistaa, poistaa tai siirtää kuvia sisäisestä muistista. Ensimmäiset vaiheet 1 Tarkista, että virran merkkivalo ja näyttö ovat pois päältä, ja avaa paristo-/akkutilan/ muistikorttipaikan kansi. Muista katkaista kamerasta virta, ennen kuin avaat paristo-/ akkutilan/muistikorttipaikan kannen. Ennen kuin avaat paristo-/akkutilan/muistikorttipaikan kannen, pidä kameraa ylösalaisin, jotta paristot eivät putoa Aseta muistikortti. Työnnä muistikortti kameraan niin, että kortti napsahtaa paikalleen. B Muistikorttien asettaminen Jos muistikortti työnnetään paikalleen ylösalaisin tai väärin päin, kamera tai kortti voi vahingoittua. Varmista, että muistikortti on oikeassa asennossa. 3 Sulje paristo-/akkutilan/muistikorttipaikan kansi. Muistikorttien poistaminen Katkaise kameran virta ja varmista, että virran merkkivalo ja näyttö ovat sammuneet, ennen kuin avaat paristo-/ akkutilan/muistikorttipaikan kannen. Irrota kortti osittain painamalla sitä sisäänpäin (1). Vedä sitten kortti ulos suoraan mutta älä vetämästä sitä vinottain (2). Kamera, paristot/akut tai muistikortti voivat tuntua kuumilta kameran käytön jälkeen. Poista paristot/akut tai muistikortti kamerasta varovasti

31 Muistikorttien asettaminen B Muistikorttien alustus Jos oikealla oleva viesti tulee näyttöön, muistikortti on alustettava ennen käyttöä (A 117). Huomaa, että alustus poistaa pysyvästi kaikki kuvat ja muut muistikortin tiedot. Muista tehdä kopiot kaikista säilytettävistä kuvista ennen muistikortin alustusta. Kun haluat alustaa muistikortin, valitse monivalitsimella Kyllä ja paina k-painiketta. Aloita alustus valitsemalla Alusta ja painamalla k-painiketta. Älä katkaise kamerasta virtaa tai avaa paristo-/akkutilan/muistikorttipaikan kantta, ennen kuin alustaminen on valmis. Kun asetat ensimmäistä kertaa kameraan muistikortteja, joita on käytetty muissa laitteissa, muista alustaa kortti tällä kameralla (A 117). B Kirjoitussuojauskytkin Kun muistikortin kytkin on lukitusasennossa, muistikortille ei voi tallentaa eikä siltä voi poistaa tietoja. Jos kytkin on lukitusasennossa, voit poistaa lukituksen työntämällä kytkimen kirjoitusasentoon. Tämän jälkeen muistikortille voi tallentaa kuvia ja siltä voi poistaa niitä ja kortin voi alustaa. Korttia ei ole alustettu. Alusta kortti? Kyllä Ei Kirjoitussuojauskytkin Ensimmäiset vaiheet B Muistikortit Käytä vain Secure Digital -muistikortteja. Älä tee seuraavia alustuksen aikana tai kun tietoja kirjoitetaan muistikortille, poistetaan muistikortilta tai siirretään tietokoneeseen. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tietojen häviämisen tai kameran tai muistikortin vahingoittumisen: - Älä aseta tai irrota korttia. - Älä irrota paristoja/akkuja. - Älä katkaise kamerasta virtaa. - Älä irrota verkkolaitetta. Älä alusta muistikorttia tietokoneella. Älä pura tai muuta kortteja. Älä pudota, taivuta tai kastele kortteja äläkä altista niitä voimakkaille iskuille. Älä kosketa metallisia liitäntäpintoja sormilla tai metalliesineillä. Älä liimaa muistikortteihin tarroja. Älä jätä kortteja suoraan auringonvaloon, suljettuihin ajoneuvoihin tai kuumiin paikkoihin. Älä altista kortteja kosteudelle, pölylle tai syövyttäville kaasuille. 19

32 Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila 20 Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila Vaihe 1 Kameran virran kytkeminen ja G (nopea kuva) -tilan valinta G (Nopea kuva) -tilassa kamera määrittää automaattisesti asianmukaisen kuvaustilan kuvaa rajattaessa. Tämän ansiosta voit ottaa kuvia kätevästi käyttämällä kuvaustilanteeseen sopivaa kuvaustilaa (A 34). 1 Irrota objektiivin suojus. Kytke kameran virta painamalla virtakytkintä. Objektiivi avautuu, ja näyttö käynnistyy. Nosta salama (A 7) painamalla m-ponnautusvipua. Ostohetkellä kamerassa on valittuna nopea kuva -tila. Siirry vaiheeseen 4. 2 Paina A-painiketta. 3 Valitse G Nopea kuva -tila painamalla monivalitsimella H tai I ja paina sitten k-painiketta. Kamera siirtyy G (nopea kuva) -tilaan. 4 Tarkista paristojen/akkujen varaus ja jäljellä olevien kuvien lukumäärä. Paristojen/akkujen varaustason ilmaisin b B Näyttö N Akku lopussa. Kuvaus Paristojen/akkujen varaustaso on korkea. Paristojen/akkujen varaustaso on alhainen. Valmistaudu paristojen/akkujen vaihtoon. Kuvia ei voi ottaa. Vaihda paristot/akut. Jäljellä olevien kuvien lukumäärä Numero kertoo, montako kuvaa voidaan ottaa. Tallennettavissa olevien kuvien määrä määräytyy sisäisen muistin tai muistikortin kapasiteetin ja kuvatila-asetuksen mukaan (A 54). Nopea kuva -tila Paristojen/akkujen varaustason ilmaisin 30 Jäljellä olevien kuvien lukumäärä

33 Vaihe 1 Kameran virran kytkeminen ja G (nopea kuva) -tilan valinta G (Nopea kuva) -tilassa näkyvät ilmaisimet Kuvaustila Nopea kuva -tilassa kamera valitsee automaattisesti tilan U, e, f, g, h, i tai j nykyisen kohteen ja rajauksen mukaan. Sisäisen muistin ilmaisin Kuvat tallennetaan kameran sisäiseen muistiin (noin 102 Mt). Kun kameraan on asetettu muistikortti, C ei tule näkyviin ja kuvat tallennetaan muistikortille. Liikkeentunnistuskuvake Vähentää kohteen liikkeen tai kameran tärähdyksen aiheuttamaa epäterävyyttä. Kuvauksen ja toiston aikana näkyvät ilmaisimet ja kuvan tiedot häviävät näkyvistä muutaman sekunnin kuluessa (A 110). Jos näyttö on sammunut valmiustilassa virran säästämiseksi (virran merkkivalo vilkkuu) (A 116), voit aktivoida sen uudelleen painamalla seuraavia painikkeita. Virtakytkin, laukaisin, A-painike tai b (e elokuvan tallennus) -painike 30 Tärinänvaimennuksen kuvake Vähentää kameran tärinän vaikutuksia. Elokuvavaihtoehdot Näyttää elokuvien tallennuksessa käytetyn elokuvavaihtoehdon (A 80, 85). Kuvatila Kuvatila-valikosta valittu kuvakoko ja kuvan laatu (pakkaus). Oletusasetus on k C Nopea kuva -tilassa käytettävissä olevat toiminnot Kun kamera suunnataan kasvoihin, se tunnistaa kasvot automaattisesti ja tarkentaa niihin (A 24, 34). Itselaukaisin (A 31) ja valotuksen korjaus (A 32) ovat käytettävissä. Monivalitsimen makrotilan painike (A 11, 51) ei ole käytettävissä. Vaihtaa makrotilaan, kun kamera valitsee lähikuvaustilan. Voit vaihtaa kuvanlaadun (pakkaussuhteen) ja kuvakoon yhdistelmää painamalla d-painiketta Kuvatila-tilassa (A 54). Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila C Salamaa koskeva huomautus Kun salama on laskettu, salama on poissa käytöstä ja näytön yläosassa näkyy kuvake W. Jos salamaa on käytettävä esimerkiksi ympäristön pimeyden tai vastavalossa olevan kohteen vuoksi, nosta salama käsin (A 7, 28). D Tärinän vaimennusta ja liikkeentunnistusta koskevia huomautuksia Lisätietoja on asetusvalikon (A 103) kohdissa Tärinän vaimennus (A 113) ja Liikkeentunnistus (A 114). Valitse jalustaa käytettäessä Tärinän vaimennus -asetukseksi Pois. 21

34 Vaihe 2 Kuvan rajaus 1 Valmistele kamera kuvaukseen. Pitele kameraa tukevasti molemmin käsin. Varo, ettet peitä objektiivia, salamaa tai mikrofonia esimerkiksi sormilla tai hiuksilla. Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila 2 Rajaa kuva. Kun kameralla määritetään kuvausohjelma, kuvaustilan kuvake muuttuu (A 34). Kun kamera havaitsee ihmiskasvot, se rajaa kasvot keltaisella kaksoisviivalla (tarkennusalue). Kamera voi havaita enintään 12 kasvot. Jos kamera havaitsee useammat kuin yhdet kasvot, se rajaa lähimpänä olevat kasvot kaksinkertaisella viivalla ja muut kasvot yksinkertaisilla viivoilla. Kuvaustilan kuvake Kun kuvattavana on muita kohteita kuin ihmisiä tai kun kamera ei havaitse kasvoja, kamera tarkentaa rajausalueen keskellä olevaan kohteeseen. Sijoita pääkohde lähelle tarkennusalueen keskikohtaa. 30 B Nopea kuva -tilaa koskevia huomautuksia Haluttua kuvausohjelmaa ei ehkä voi valita tietyissä tapauksissa. Valitse tällöin toinen kuvaustila. Kun digitaalizoomaus on käytössä, kuvaustila on U. 22

35 Vaihe 2 Kuvan rajaus Zoomauksen käyttäminen Aktivoi optinen zoomaus zoomaussäätimen avulla. Tarkenna kohteeseen kääntämällä zoomaussäädintä kohti g-asetusta, jolloin kohde näkyy suurempana. Loitonna kohteesta kääntämällä zoomaussäädintä kohti f-asetusta, jolloin kuvassa näkyvä alue laajenee. Kun kameraan kytketään virta, zoom on laajakulman enimmäisasennossa. Zoomauksen ilmaisin tulee näytön yläosaan, kun zoomaussäädintä käytetään. Digitaalizoomaus Kun kamera on zoomattu optisen zoomauksen ääriasentoon, digitaalizoomauksen voi ottaa käyttöön pitämällä zoomaussäädintä g-asennossa. Kohde voidaan suurentaa enintään 4 optisen zoomauksen suurennusta suuremmaksi digitaalisella zoomauksella. Suurin optinen zoomaus Loitonna kuvaa Lähennä kuvaa Optinen zoomaus Digitaalizoomaus Digitaalizoomaus on käytössä. Kun digitaalizoomaus on käytössä, tarkennusaluetta ei näytetä ja kamera tarkentaa rajausalueen keskelle. Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila C Digitaalizoomaus ja interpolointi Toisin kuin optinen zoomaus digitaalizoomaus käyttää kuvan suurennuksessa interpoloinniksi kutsuttua digitaalista kuvankäsittelyprosessia, jolloin kuvanlaatu heikentyy hieman. Interpolointia käytetään, kun zoomausasento ohittaa V-merkin valokuvia otettaessa. Kun zoomaussuhdetta suurennetaan V-merkin ohi, interpolointi alkaa ja zoomauksen ilmaisin osoittaa sen muuttumalla keltaiseksi. V:n asento siirtyy oikealle, kun kuvakoko pienenee. Näin voidaan vahvistaa zoomausasennot, joissa valokuvia voi ottaa ilman interpolointia ja käyttämällä nykyisiä kuvatila-asetuksia. Kun kuvakoko on pieni. 23

36 Vaihe 3 Tarkennus ja kuvaus 1 Paina laukaisin puoliväliin. Kun laukaisin painetaan puoliväliin (A 13), kamera asettaa tarkennuksen ja valotuksen (suljinajan ja aukon arvot). Tarkennus ja valotus pysyvät lukittuina niin kauan kuin laukaisin on painettuna puoliväliin. Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila Kun kamera havaitsee kasvot: Kamera tarkentaa kaksoisviivalla rajattuihin kasvoihin tarkennusalueella. Kun kohde on tarkennettu, kaksoisviiva muuttuu vihreäksi. Kun kamera ei havaitse kasvoja: Kamera tarkentaa rajausalueen keskellä olevaan kohteeseen. Kun kohde on tarkennettu, tarkennusalue näkyy vihreänä. 1/125 Suljinaika Kun digitaalizoomaus on käytössä, tarkennusaluetta ei näytetä ja kamera tarkentaa rajausalueen keskelle. Kun kamera on tarkentanut, tarkennuksen ilmaisin (A 8) muuttuu vihreäksi. Kun laukaisin painetaan puoliväliin, tarkennusalue tai tarkennuksen ilmaisin saattaa vilkkua punaisena. Se tarkoittaa, että kamera ei pysty tarkentamaan. Muuta sommittelua ja paina laukaisin uudelleen puoliväliin. 2 Paina laukaisin pohjaan. Suljin laukeaa, ja kuva tallentuu muistikortille tai kameran sisäiseen muistiin. F3.1 Aukko 1/125 F3.1 Suljinaika Aukko 24

37 Vaihe 3 Tarkennus ja kuvaus B Tallennuksen aikana Kun kuvia tallennetaan, jäljellä olevien kuvien määrä vilkkuu näytössä. Älä avaa paristo-/akkutilan/ muistikorttipaikan kantta. Jos muistikortti tai paristot/akut irrotetaan tallennuksen aikana, tietoja saattaa hävitä tai tallennetut tiedot, kamera tai kortti voi vaurioitua. B Automaattitarkennus Automaattitarkennus ei aina toimi odotetulla tavalla seuraavissa tilanteissa. Joissain harvinaisissa tapauksissa voi käydä niin, että kohde ei ole tarkentunut, vaikka tarkennusalue ja tarkennuksen ilmaisin ovat vihreitä: Kohde on erittäin tumma. Kuvassa on kohteita, joiden kirkkaus vaihtelee huomattavasti (esim. aurinko on kohteen takana, ja kohde näyttää hyvin tummalta). Kohteen ja ympäristön välinen kontrasti on pieni (esim. kohde seisoo valkoisen seinän edessä yllään valkoinen paita). Kohteet ovat eri etäisyyksillä kamerasta (esimerkiksi kohteet ovat häkissä). Kohteissa on toistuvia kuvioita (sälekaihtimet, rakennukset, joissa on useita rivejä samanlaisia ikkunoita jne.). Kohde liikkuu nopeasti. Yritä yllämainituissa tilanteissa painaa laukaisinta uudestaan puoleenväliin tarkentaaksesi uudelleen. Toista tarvittaessa useita kertoja. Jos kohde ei edelleenkään tarkennu, valitse automaattinen tila ja käytä tarkennuksen lukitusta (A 50), jolloin voit ottaa kuvan tarkentamalla ensin kohteeseen, joka on samalla etäisyydellä kamerasta kuin haluttu kohde. B Kasvojentunnistusta koskeva huomautus Lisätietoja on kohdassa Kasvojentunnistusta koskevia huomautuksia (A 34). C Salamavalo Jos kohde on heikosti valaistu, salamavalo (A 28) saattaa laueta kun laukaisin painetaan kokonaan pohjaan. Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila 25

38 Vaihe 4 Kuvien katselu ja poisto Kuvien katselu (toistotila) Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila Paina c-painiketta. Viimeksi otettu kuva tulee näkyviin täyskuvatoistotilassa. Näytä edellinen kuva painamalla monivalitsimella H tai J. Näytä seuraava kuva painamalla I tai K. Kun kuvia luetaan muistikortista tai sisäisestä muistista, kuvat saattavat näkyä hetken tarkkuudeltaan pieninä. Voit siirtyä kuvaustilaan painamalla A- tai b (e elokuvan tallennus) -painiketta. Voit myös painaa laukaisinta. Kun näytössä on C-kuvake, sisäiseen muistiin tallennetut kuvat ovat näkyvissä. Kun kameraan on asetettu muistikortti, C ei tule näkyviin ja näytössä näkyvät muistikortille tallennetut kuvat. A (kuvaustila) 15/05/ / : JPG0 0 c (toisto) Monivalitsin 4/ 4 Sisäisen muistin ilmaisin 26 C Jos näyttö on sammunut virran säästämiseksi Kun virran merkkivalo vilkkuu, c-painikkeen painaminen käynnistää näytön uudelleen (A 116). C Toistotila Lisätietoja on kohdissa Lisää toistosta (A 62) ja Kuvan muokkaus (A 76). C Virran kytkeminen painamalla c-painiketta Kun kamerasta on katkaistu virta, kytke kamera toistotilaan pitämällä c-painiketta painettuna. Objektiivi ei työnny esiin. C Kuvan katselu Kasvontunnistusta (A 24) tai lemmikkieläimen tunnistusta (A 43) käyttämällä otetut kuvat käännetään automaattisesti, kun niitä katsotaan täyskuvana.

39 Vaihe 4 Kuvien katselu ja poisto Tarpeettomien kuvien poistaminen 1 Paina l-painiketta, kun haluat poistaa näytössä olevan kuvan. Poistu tilasta kuvaa poistamatta painamalla d-painiketta. 2 Valitse poistomenetelmä painamalla monivalitsimella H tai I ja paina k-painiketta. Nykyinen kuva: näytössä oleva kuva poistetaan. Poista val. kuvat: useita kuvia voidaan valita ja poistaa. Poista val. kuvat -näytön käyttö Kaikki kuvat: kaikki kuvat poistetaan. 3 Valitse Kyllä painamalla H tai I ja paina k-painiketta. Poistettuja kuvia ei voi palauttaa. Jos haluat peruuttaa toimen, valitse Ei painamalla H tai I ja paina k-painiketta. Poista val. kuvat -näytön käyttö 1 Valitse poistettava kuva painamalla monivalitsimella J tai K ja paina sitten H-painiketta, jolloin y tulee näkyviin. Peruuta valinta painamalla I, jolloin y poistetaan kyseisestä kuvasta. Käännä zoomaussäädintä (A 4) suuntaan g (i), jos haluat siirtyä takaisin täyskuvatoistoon, tai suuntaan f (h), jos haluat näyttää pienoiskuvat. 2 Lisää kaikkiin haluttuihin kuviin y ja vahvista valinta painamalla k-painiketta. Näkyviin tulee vahvistusikkuna. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan. B Poistamista koskevia huomautuksia Poistettuja kuvia ei voi palauttaa. Siirrä tärkeät kuvat tietokoneeseen ennen niiden poistamista. Suojattuja kuvia ei voi poistaa (A 72). C Viimeisen kuvaustilassa otetun kuvan poisto Voit poistaa viimeksi otetun kuvan painamalla kuvaustilassa l-painiketta. Poista Nykyinen kuva Poista val. kuvat Kaikki kuvat Poista 1 kuva? Kyllä Ei Poista val. kuvat Tak. ON/OFF Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila 27

40 Salamavalon käyttäminen Jos ympäristö on pimeä tai kohde on vastavalossa, voit käyttää salamavaloa nostamalla salaman. Salama kantaa laajakulman ääriasennossa noin 0,5 6,0 metriin ja telekuvauksen ääriasennossa noin 1,5 3,0 metriin. Jos salama on nostettu nopea kuva -tilassa (A 20), kamera valitsee salamatilan automaattisesti kuvausohjelman mukaisesti. Kun salama on laskettu, salama on poissa käytöstä ja näytön yläosassa näkyy kuvake W. Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila Salamatilan valinta Seuraavat salamatilat ovat käytettävissä, kun valittuna on automaattinen tila (A 50), tietyt kuvausohjelmat (A 35) tai älymuotokuvatila (A 46). U V W X Y Automaattinen Salama välähtää automaattisesti, jos valaistus on heikko. Automaattisalama ja punasilmäisyyden vähennys Vähentää punasilmäisyyttä muotokuvissa (A 30). Pois Salama ei välähdä, vaikka valaistus olisi heikko. Täytesalama Salama välähtää aina kuvaa otettaessa. Näin voidaan vaalentaa varjoja ja vastavalossa kuvattuja kohteita. Täsmäys pitkiin suljinaikoihin Automaattinen salamatila toimii yhdessä pitkän suljinajan kanssa. Soveltuu illalla tai yöllä otettuihin muotokuviin, joissa on taustamaisema. Salama valaisee pääkohteen, ja kamera käyttää pitkää suljinaikaa, jotta taustakin valottuu yöllä tai heikossa valaistuksessa. 28

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas COOLPIX L820 -kameran tärkeimmät ominaisuudet Anna kameran valita G (Nopea kuva) -tila... A 36 Kun kamera suunnataan kohteeseen, kamera valitsee oikeat asetukset valmiiksi. Sen

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS,

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Macintosh, Mac OS ja QuickTime ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S6500 -kameran tärkeimmät ominaisuudet Hauskat ja helpot kuvaamisen aikana käytettävät kuvanmuokkaustehosteet p Pikatehosteet... A30, 39 Luo kuviin tehosteita kolmella

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S9500/S9400:n suositellut toiminnot p Pikatehosteet... A32 Voit käyttää kuviin useita eri tehosteita heti sulkimen laukaisun jälkeen. Samalla kun tarkistat kuvan lopputuloksen

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh,

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Saadaksesi mahdollisimman paljon hyötyä kamerastasi lue kaikki ohjeet huolellisesti ja säilytä niitä paikassa, jossa ne ovat kaikkien tuotetta käyttävien luettavissa. Kameran

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas. Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Hakemisto

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas. Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Hakemisto DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Fi Kiitos Nikon COOLPIX S01 -digitaalikameran hankkimisesta. Saadaksesi parhaan

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietojen löytäminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto s. iv ix Tiedätkö, mitä haluat tehdä, mutta et tiedä tarvittavan toiminnon

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietojen löytäminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto s. iv ix Tiedätkö, mitä haluat tehdä, mutta et tiedä tarvittavan toiminnon

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä

Lisätiedot

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan.

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Digikamera Käynnistysopas Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-30W -digikameran hankinnasta. Tässä käynnistysoppaassa

Lisätiedot

e_kb477.book Page 0 Monday, January 26, 2009 4:30 PM

e_kb477.book Page 0 Monday, January 26, 2009 4:30 PM e_kb477.book Page 0 Monday, January 26, 2009 4:30 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

FINEPIX REAL 3D W3. Käyttäjän opas DIGITAL CAMERA. Ennen aloittamista. Aloitusvaiheet. Perusvalokuvaus ja kuvien katselu. Lisää valokuvauksesta

FINEPIX REAL 3D W3. Käyttäjän opas DIGITAL CAMERA. Ennen aloittamista. Aloitusvaiheet. Perusvalokuvaus ja kuvien katselu. Lisää valokuvauksesta BL01071-L00 FI DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Käyttäjän opas Kiitos päätöksestäsi hankkia tämä kamera. Tässä käyttöoppaassa annetaan ohjeita FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3-digikameran ja sen mukana toimitettavien

Lisätiedot

Digikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-30 -digikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Kameran käyttöopas. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI

Kameran käyttöopas. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:56 PM

e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:56 PM e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:56 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ e_kb437.book Page 1 Thursday, February 22, 2007 4:18 PM KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ Olemme kiinnittäneet paljon huomiota kameran turvallisuuteen. Kun käytät kameraa, kehotamme sinua kiinnittämään erityistä

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

e_kb464_84percent.book Page 0 Friday, October 10, 2008 8:43 AM

e_kb464_84percent.book Page 0 Friday, October 10, 2008 8:43 AM e_kb464_84percent.book Page 0 Friday, October 10, 2008 8:43 AM Kiitos, että olet hankkinut PENTAX e -digitaalikameran. Ennen kameran käyttöä Sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva Kameran käyttöopas IXUS 105-kameran kuva SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Tuotemerkit Kameran käyttäjille PictBridge Tuotteen rekisteröinti

Tekijänoikeudet Tuotemerkit Kameran käyttäjille PictBridge Tuotteen rekisteröinti e_kb450.book Page 0 Tuesday, July 10, 2007 12:08 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Käyttöopas. Ennen käytön aloittamista. Valmistelutoimet. Muut toiminnot. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Käyttöopas. Ennen käytön aloittamista. Valmistelutoimet. Muut toiminnot. Sarjanumero on kameran pohjassa. Käyttöopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Ennen käytön aloittamista Lue tämän osion ohjeet ennen käytön aloittamista. Tässä osiossa luetellaan osien nimet ja neuvotaan, miten kamera valmistellaan käyttökuntoon.

Lisätiedot

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset.

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset. SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostusasetukset/ siirtoasetukset Vianmääritys Sanomaluettelo Liite Laaja opas Kameran käyttöopas Tässä oppaassa neuvotaan kameran toiminnot

Lisätiedot