DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas. Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Hakemisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas. Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Hakemisto"

Transkriptio

1 DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Fi

2 Kiitos Nikon COOLPIX S01 -digitaalikameran hankkimisesta. Saadaksesi parhaan hyödyn Nikontuotteestasi lue Turvallisuudesta (A iii iv) ja muut ohjeet huolellisesti ja säilytä ne paikassa, jossa ne ovat kaikkien kameraa käyttävien luettavissa. Symbolit ja merkintätavat Tässä ohjeessa on käytetty seuraavia symboleja ja merkintätapoja, joiden avulla löydät helposti tarvitsemasi tiedot: Tämä kuvake merkitsee varoituksia, jotka tulisi lukea ennen käyttöä kameran vahingoittumisen estämiseksi. Tämä kuvake viittaa huomautuksiin, jotka tulisi lukea ennen kameran käyttöä. Tämä kuvake ohjaa tämän käyttöoppaan muihin käsiteltävään asiaan liittyviin osiin. A Tällä kuvakkeella merkitään viittaukset käyttöoppaan muille sivuille. Kamerassa tai tietokoneen sovelluksessa näkyvät valikot tai muut tekstit esitetään lihavoituna. Tämän käyttöoppaan kuvia on selvennyksen vuoksi saatettu yksinkertaistaa. 0

3 Sisällysluettelo Turvallisuudesta...iii Huomautuksia...v Valmistele...1 Kameran osat...5 Kosketusnäytön käyttäminen...6 Kameran asetusten säätäminen...7 Kuvaa 8 Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen...8 Valokuvat... 8 Kuvaustilan näyttö...11 Kuvausvalikko...13 Elokuvat Elokuvatilan näyttö...17 Elokuvavalikko...18 Lisää valokuvauksesta ja elokuvien tallentamisesta...20 Itselaukaisin Salamatilan valitseminen Erikoistehosteet Valotuksen korjaus Kuvakoko Kosketuskuvaus Automaattitarkennustila Elokuvan kuvakoko Näytä 30 Perustoisto Kuvien katselu täysikokoisena Elokuvien katselu Toistonäyttö...32 Toistovalikko...33 Lisää toistosta Toiston zoomaus Useiden kuvien katselu (pienoiskuvien toisto) Kuvien lisääminen suosikkeihin Suosikkien katselu Kuvien katselu päiväyksen mukaan Diaesitykset Suodatintehosteet Kuvien poistaminen Sisällysluettelo i

4 Yhdistä 46 Kuvien kopioiminen tietokoneelle...46 ViewNX 2:n asennus ViewNX 2:n käyttö: Kuvien lataaminen Valokuvien tulostaminen...48 Tulostustilaukset (DPOF)...51 Kuvien näyttäminen televisiossa...53 Asetusvalikko 54 HOME-ulkoasun valitseminen...55 Aloitusnäyttö...56 Aikavyöhyke ja päiväys...57 Ääniasetukset...59 Alustaminen...60 Kielen valitseminen...61 Videotila...62 Tietokonelataus...63 Oletusasetusten palauttaminen...65 Laiteohjelmaversio...66 Tekniset lisätiedot 67 Tiedostojen ja kansioiden nimet...67 Kameran hoito: Varotoimet...68 Puhdistaminen ja säilytys Vianmääritys Virheilmoitukset Tekniset tiedot Sisällysluettelo ii

5 Turvallisuudesta Lue seuraavat turvallisuusvaroitukset kokonaan ennen tuotteen käyttöä. Näin voit estää tämän Nikon-tuotteen vaurioitumisen sekä itsesi tai muiden loukkaantumisen. Säilytä turvaohjeet sellaisessa paikassa, että ne ovat tuotteen kaikkien käyttäjien saatavilla. Varoitusten huomiotta jättämisen mahdolliset seuraukset on merkitty seuraavalla symbolilla: Varoitukset on merkitty tällä symbolilla. Vältä henkilövahingot lukemalla kaikki varoitukset ennen tämän Nikon-tuotteen käyttöä. VAROITUKSET Katkaise virta heti toimintahäiriön sattuessa. Jos huomaat savua tai epätavallisen hajun tulevan laitteesta tai verkkovirtalaturista, irrota laturi. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Sammutettuasi laitteen anna sen jäähtyä ja vie se sitten valtuutettuun Nikon-huoltoon tarkistettavaksi. Älä käytä kameraa herkästi syttyvien kaasujen lähettyvillä. Älä käytä elektronisia laitteita herkästi syttyvien kaasujen lähettyvillä, koska seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo. Älä pura osiin. Tuotteen sisällä olevien osien koskettaminen voi aiheuttaa henkilövahingon. Jos tuote toimii virheellisesti, sen saa korjata vain asiantunteva huoltoedustaja. Jos tuotteen kotelo hajoaa putoamisen tai muun onnettomuuden seurauksena, irrota verkkovirtalaturi ja vie tuote valtuutettuun Nikon-huoltoon tarkistettavaksi. Pidä laite kuivana. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä käsittele pistoketta tai verkkovirtalaturia, jos kätesi ovat märät. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun. Älä mene pistokkeen lähelle ukkosen aikana. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun. Verkkovirtalaturin pistokkeen metalliosien päällä tai ympärillä oleva pöly on pyyhittävä pois kuivalla kankaalla. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon. Pidä tuotteet poissa lasten ulottuvilta. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahingon. Huomaa myös, että pieniin osiin liittyy tukehtumisvaara. Jos lapsi nielee jonkin tämän laitteen osan, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Älä aseta hihnaa pienen lapsen tai vauvan kaulan ympärille. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi johtaa kuristumiseen. Noudata varovaisuutta salaman käytössä. Kameran ja salaman käyttäminen lähellä ihoa tai muita kohteita voi aiheuttaa palovammoja. Salaman käyttö kuvattavan kohteen silmien lähellä voi heikentää näköä tilapäisesti. Vauvoja kuvattaessa on oltava erityisen varovainen. Salaman pitäisi olla vähintään metrin päässä kohteesta. Älä osoita salamaa moottoriajoneuvon kuljettajaan. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuteen. Vältä kosketusta nestekiteisiin. Jos näyttö menee rikki, varo rikkoutunutta lasia ja pidä huoli, ettei nestekiteitä pääse iholle, silmiin tai suuhun. Turvallisuudesta iii

6 Älä käytä verkkovirtalaturia matkamuuntajien kanssa, jännitteestä toiseen muuntavien sovittimien kanssa tai DC-AC-muunninten kanssa. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa ylikuumenemisen tai tulipalon. Käytä asianmukaisia kaapeleita. Kun teet laitekytkentöjä, käytä vain Nikonin käyttötarkoitukseen toimittamia tai myymiä kaapeleita, jotta tuote on edelleen tuotesäännösten mukainen. Älä vahingoita, kuumenna, muokkaa tai väkisin vedä tai taivuta kaapeleita, äläkä aseta niitä painavien esineiden alle. Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä peitä tuotetta käytön aikana. Lämmön muodostuminen voi aiheuttaa kotelon vääntymistä tai tulipalon. Lopeta tuotteen käyttö heti, jos huomaat sen jotenkin muuttuneen, esimerkiksi vääntyneen tai värjäytyneen. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sisäänrakennetun akun vuotamista, ylikuumenemista tai halkeamisen. Älä ole kosketuksissa kameran tai verkkovirtalaturin kanssa pitkiä aikoja laitteiden ollessa päällä tai käytössä. Laitteen osat voivat kuumentua. Laitteen jättäminen suoraan ihokosketukseen pitkäksi ajaksi voi aiheuttaa lieviä palovammoja. Käytä nimettyjä verkkovirtalatureita. Ladatessasi kameraa pistorasiasta käytä vain tämän laitteen kanssa käytettäväksi tarkoitettuja verkkovirtalatureita. Älä säilytä suorassa auringonvalossa. Kun tuotetta ei käytetä, sammuta se ja varmista, että objektiivi on peitetty, ennen kuin varastoit sen suojattuna suoralta auringonvalolta. Objektiivin kohdistama auringonvalo voi aiheuttaa tulipalon. Noudata lentoyhtiön ja sairaalan henkilökunnan antamia ohjeita. Sammuta tuote lentokoneen nousun ja laskeutumisen ajaksi tai lentoyhtiön tai sairaalan henkilökunnan kehotuksesta. Laitteen lähettämät radioaallot saattavat häiritä lentokoneen navigointia tai sairaalan lääketieteellisiä laitteita. Jos kameran akku vuotaa, ja kameran akkunestettä joutuu vaatteille tai iholle, huuhtele kyseinen alue välittömästi vedellä. Turvallisuudesta iv

7 Huomautuksia Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa jäljentää, tallentaa tietojen noutojärjestelmään, siirtää tai kääntää vieraalle kielelle ilman Nikonin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Nikon varaa oikeuden muuttaa näissä käyttöohjeissa olevia teknisiä tietoja tai laitteistojen ja ohjelmistojen ominaisuuksia milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Nikon ei ole vastuussa vahingoista, joita tämän laitteen käyttö voi aiheuttaa. Näiden käyttöohjeiden tiedot on pyritty saamaan mahdollisimman kattaviksi ja oikeiksi. Jos kuitenkin huomaat ohjeissa puutteita tai virheitä, pyydämme ilmoittamaan niistä paikalliselle Nikonin edustajalle (osoite toimitetaan erikseen). Huomautuksia v

8 Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille Tämä merkintä osoittaa, että tuote on kerättävä erillään muusta jätteestä. Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa olevia käyttäjiä: Tämä tuote on tarkoitettu kerättäväksi erikseen asianmukaisessa keräyspisteessä. Älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta. Kopiointikieltoa koskeva huomautus Huomaa, että pelkkä skannerilla, digitaalikameralla tai muulla laitteella digitaalisesti kopioidun materiaalin hallussapito saattaa olla lain mukaan rangaistavaa. Kohteet, joita lain mukaan ei saa kopioida Älä kopioi seteleitä, kolikoita, arvopapereita, valtion obligaatioita tai paikallishallinnon yleisöobligaatioita siinäkään tapauksessa, että kyseiset kopiot on merkitty mallikappaleiksi. Ulkomailla liikkeellä laskettujen seteleiden, kolikoiden tai arvopaperien kopioiminen on kiellettyä. Käyttämättömien, valtion liikkeelle laskemien postimerkkien tai postikorttien kopioiminen on kielletty ilman valtion myöntämää ennakkolupaa. Valtion julkaisemien leimamerkkien ja lain edellyttämien varmistettujen asiakirjojen kopioiminen on kielletty. Tiettyä kopiointia tai jäljentämistä koskevat varoitukset Lainsäädännöllä on voitu rajoittaa myös yksityisten yritysten tiettyjen dokumenttien kopiointia ja jäljentämistä, ellei yritys käytä kopioita omassa liiketoiminnallisessa käytössään. Älä myöskään kopioi valtioiden passeja, julkisten ja yksityisten yhteisöjen myöntämiä lisenssejä, henkilötodistuksia, lippuja, ruokailukuponkeja tai muita vastaavia dokumentteja. Noudata tekijänoikeuksia Tekijänoikeuksin suojatun aineiston, kuten kirjojen, musiikin, maalausten, puukaiverrusten, karttojen, piirustusten, elokuvien ja valokuvien, kopiointia ja jäljentämistä säädellään kansallisilla ja kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Älä käytä tätä tuotetta laittomien kopioiden tekemiseen tai tekijänoikeuslakien rikkomiseen. Huomautuksia vi

9 Tallennusvälineiden hävittäminen tai luovuttaminen toiselle henkilölle Huomaa, että kuvien poistaminen tai kameran muistin tai muiden tallennusvälineiden alustaminen ei poista alkuperäisiä kuvatietoja täysin. Poistetut tiedostot on mahdollista palauttaa pois heitetyistä tallennusvälineistä, jolloin henkilökohtaisia kuvatietoja voidaan mahdollisesti käyttää haitallisiin tarkoituksiin. Kyseisten tietojen suojaaminen on käyttäjän vastuulla. Ennen kuin hävität tallennusvälineen tai annat sen toiselle henkilölle, alusta laite ja täytä se sitten kokonaan kuvilla, joissa ei ole henkilökohtaisia tietoja (esimerkiksi kuvilla tyhjästä taivaasta). Muista korvata myös kaikki HOME-näyttöön valitut kuvat. Käytä vain Nikon-merkkisiä elektronisia lisälaitteita Nikonin kamerat on suunniteltu korkeimpien standardien mukaisesti, ja ne sisältävät monimutkaisia elektronisia piirejä. Vain Nikon-merkin elektroniset tarvikkeet (mukaan lukien verkkovirtalaturit), jotka Nikon on hyväksynyt käytettäväksi nimenomaan tämän Nikon-digitaalikameran kanssa, on suunniteltu ja testattu toimimaan näiden elektronisten piirien toiminta- ja turvallisuusvaatimusten mukaan. Muiden kuin Nikon-merkkisten sähkökäyttöisten lisävarusteiden käyttö voi vaurioittaa kameraa ja mitätöidä Nikonin takuun. Lisätietoja Nikon-merkkisistä lisävarusteista saat paikalliselta valtuutetulta Nikon-jälleenmyyjältä. Huomautuksia vii

10 Käytä vain Nikon-merkkisiä lisälaitteita: Vain Nikonin hyväksymien Nikon-merkkisten lisävarusteiden on varmistettu toimivan Nikon-digitaalikameran toiminta- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Muiden kuin Nikon-merkkisten lisävarusteiden käyttö voi vaurioittaa kameraa ja mitätöidä Nikonin takuun. Ennen kuin kuvaat tärkeissä tilaisuuksissa (kuten häissä tai kun aiot ottaa kameran mukaan matkalle), ota testikuva varmistuaksesi siitä, että kamera toimii normaalisti. Nikon ei vastaa tuotteen vioista mahdollisesti johtuvista vahingoista tai menetetyistä tuloista. Oppia ikä kaikki: Osana Nikonin Oppia ikä kaikki -tuotetuki- ja koulutuskampanjaa on seuraavissa Web-sivustoissa saatavilla ajankohtaista, päivitettyä tietoa: Käyttäjät Yhdysvalloissa: Käyttäjät Euroopassa ja Afrikassa: Käyttäjät Aasiassa, Oseaniassa ja Lähi-idässä: Tarkista viimeisimmät tuotetiedot, vinkit, vastaukset usein esitettyihin kysymyksiin ja yleiset digitaalista kuvantamista ja valokuvausta koskevat ohjeet annetuista osoitteista. Voit saada lisätietoa myös oman alueesi Nikon-edustajalta. Katso yhteystiedot seuraavasta URL-osoitteesta: Huomautuksia viii

11 Valmistele 1 Tarkista pakkauksen sisältö. Varmista, että pakkaus sisältää alla luetellut tuotteet. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos jotain puuttuu. COOLPIX S01 - digitaalikamera 1 Verkkovirtalaturi EH-69P 2 Kameran hihna USB-kaapeli UC-E16 Käyttöohje Turvallisuudesta Takuu 1 Toimitetaan sisäänrakennetulla muistilla ja sisäänrakennetulla ladattavalla akulla varustettuna. Muistikortteja ei voi käyttää. 2 Pistokesovitin toimitetaan maissa tai alueilla, joissa se on tarpeen. 2 Kiinnitä hihna. Jos pistokesovitin on toimitettu, kiinnitä se kunnolla verkkovirtalaturiin; huomaa, että kun sovitin on kiinnitetty, tuote voi vahingoittua, jos pistokesovitinta yritetään irrottaa väkisin. Pistokesovittimen muoto vaihtelee ostomaasta tai -paikasta riippuen. Käyttäjät Argentiinassa ja Koreassa voivat ohittaa tämän vaiheen, sillä pistokesovitin toimitetaan verkkovirtalaturiin pysyvästi kiinnitettynä. Valmistele 1

12 3 Lataa kamera. Käytä mukana toimitettua verkkovirtalaturia, kun lataat kameran ensimmäisen kerran. 3.1 Kytke kamera päälle ja liitä USB-kaapeli kameraan (q) ja verkkovirtalaturiin (w). 3.2 Kytke laturi pistorasiaan (e). Virran merkkivalo vilkkuu latauksen aikana ja sammuu, kun lataus on valmis. q 3.3 Lataus kestää noin kaksi tuntia ja 50 minuuttia. Kun lataus on valmis, irrota verkkovirtalaturi pistorasiasta ja irrota USBkaapeli. w e Virran merkkivalo vilkkuu hitaasti oranssina latauksen aikana ja sammuu, kun lataus on valmis. Jos virran merkkivalo vilkkuu nopeasti oranssina, on tapahtunut virhe. Tarkista, että USB-kaapeli on liitetty kunnolla ja ympäristön lämpötila on 5 C 35 C. Kun verkkovirtalaturi on liitettynä, kamera toimii vain toistotilassa (A 30), eikä kuvia voi ottaa. Kameran kytkeminen päälle hidastaa latausta. Kun kello on asetettu (A 3), kamera latautuu myös silloin kun se on liitettynä tietokoneeseen USBkaapelilla (A 63). Valmistele 2

13 4 Valmistele kamera kuvausta varten. 4.1 Kytke kamera päälle. 4.2 Kosketa haluttua kieltä. 4.3 Aseta kello. Kun sinua pyydetään valitsemaan, asetetaanko kameran kello, kosketa Kyllä. Kosketa C tai D korostaaksesi oman aikavyöhykkeesi ja kosketa I tehdäksesi valinnan. Valitse päiväyksen muoto koskettamalla. Oikealla näytetyt vaihtoehdot tulevat näkyviin; korosta kohtia koskettamalla niitä ja kosketa A tai B muuttaaksesi kohtia. Kun kosketat I, vahvistusikkuna avautuu; kosketa Kyllä asettaaksesi kellon. Ota kesäaika käyttöön tai pois käytöstä koskettamalla p. Kello saa virtansa kameran sisäänrakennetusta akusta. Jos akku tyhjenee, päiväys ja aika pyydetään syöttämään uudelleen seuraavan kerran kun kamera kytketään päälle. Aseta tällöin kello ennen kuin jatkat käyttöä. Valitaksesi toisen kielen tai säätääksesi kelloa käytä asetusvalikon kohtaa Kieli/ Language (A 61) tai Aikavyöhyke ja päiväys (A 57). Valmistele 3

14 4.4 Valitse HOME-näytön ulkoasu. Korosta HOME-ulkoasu koskettamalla ja kosketa I tehdäksesi valinnan. Kamera poistuu HOME-näyttöön, kun asetukset on tehty. HOME-näyttö...A 7 Valmistele 4

15 Kameran osat Virtakytkin/virran merkkivalo Näyttö/kosketusnäyttö Laukaisin Kaiutin c (toisto)-painike Liitännän suojus...2, 47, 48, 53 4 Zoomaussäädin... 9, 34, HOME-painike Kameran hihnan kiinnike USB- ja AV-liitäntä...2, 47, 48, 53 6 Itselaukaisimen merkkivalo Nollauspainike...72, 78 Tarkennusapuvalo Salama Mikrofoni Objektiivi 10 Objektiivin suojus Kytke kamera päälle tai pois päältä painamalla virtakytkintä. Jos kamera on pois päältä, painamalla ja pitämällä pohjassa c-painiketta kamera kytkeytyy päälle ja käynnistää toiston pidentämättä objektiivia. Kameran osat 5

16 Kosketusnäytön käyttäminen Seuraavat toiminnot voi suorittaa koskettamalla tai liu uttamalla sormea näytöllä: Kosketa: Kosketa näyttöä. Kosketa ja pidä: Kosketa näyttöä ja jätä sormesi hetkeksi paikalleen. Vedä: Vedä sormella näyttöä pitkin. Vedä ja pudota: Kosketa näytöllä olevaa kohdetta, vedä se haluttuun kohtaan (q) ja nosta sormesi näytöltä (w). Kosketusnäyttö: Älä kosketa näyttöä terävillä esineillä tai käytä liikaa voimaa. Kosketusnäyttö ei välttämättä sovi yhteen joidenkin suojakalvojen kanssa. Kosketusnäytön käyttäminen: Laite ei välttämättä reagoi odotetulla tavalla, jos näpäytät sormella vetääksesi kohteita näytöllä, vedät kohteita vain lyhyen matkan, liu utat sormea kevyesti näytön päällä tai liikutat sormea liian nopeasti. Näyttö ei välttämättä reagoi odotetulla tavalla, jos sitä kosketaan samanaikaisesti kahdesta tai useammasta kohdasta. Kosketusnäytön käyttäminen 6

17 Kameran asetusten säätäminen Käytä HOME-näyttöä säätääksesi kameran asetuksia tai vaihtaaksesi valokuva-, elokuva- ja toistotilojen välillä. Avaa HOME-näyttö koskettamalla W-painiketta. Kuvaus Ota kuvia (A 8). Toista Näytä kuvia (A 30). Elokuva Kuvaa elokuvia (A 16). Asetukset Säädä kameran perusasetuksia (A 54). Valikot Asetuksia säädetään valikoiden kautta. Kosketa C tai vedä HOME-näyttöä ylöspäin avataksesi nykyisen tilan valikon. Kuvausvalikko...A 13 Elokuvavalikko...A 18 Toistovalikko...A 33 W-painike Kameran asetusten säätäminen 7

18 Kuvaa Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen Valokuvat 1 Kosketa W-painiketta. 2 Kosketa Kuvaus. Akun varaustaso ja jäljellä oleva muisti... A 11 Laukaisin...A 9 Itselaukaisin... A 20 Salama...A 21 Erikoistehosteet...A 23 Valotuksen korjaus...a 24 Kuvakoko...A 25 Kosketuskuvaus...A 26 Lisää valokuvauksesta... A 14 Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 8

19 3 Rajaa kuva. Valmistele kamera ja rajaa kuva. 4 Tarkenna. Paina laukaisin puoliväliin lukitaksesi tarkennuksen ja valotuksen. Kameran pitäminen: Varo etteivät sormet tai hiukset, kameran hihna tai muut esineet häiritse objektiivia, salamaa, tarkennusapuvaloa tai mikrofonia. Kun otat kuvia pystysuunnassa (muotokuva), pidä kameraa niin, että salama on objektiivin yläpuolella. Zoomaus: Lähennä tai loitonna käyttämällä zoomaussäädintä. f (h): Loitonna g (i): Lähennä 5 Ota kuva. Paina laukaisin pohjaan asti. Suljinaika Aukko Tarkenna painamalla kevyesti laukaisinta, kunnes tunnet vastuksen. Tätä kutsutaan laukaisimen painamiseksi puoliväliin. Paina laukaisin seuraavaksi pohjaan asti laukaistaksesi sulkimen. Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 9

20 Kuvien katselu...a 30 Kuvien poistaminen...a 43 Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 10

21 Kuvaustilan näyttö 1 Kuvausohjelma Makrozoomausalue Zoomauksen ilmaisin...9, 14 4 Päivämäärää ei ole asetettu -ilmaisin... 12, 54 Matkakohde Akun varaustaso Itselaukaisin Salaman ilmaisin Tarkennusalue... 11, 14 9 Salamatila Suljinaika 11 Aukko 12 Jäljellä olevien kuvien määrä Näytöllä näkyvät ilmaisimet vaihtelevat kameran asetusten ja kuvausolosuhteiden mukaan. Jotkin ilmaisimet tulevat näkyviin vain muutamaksi sekunniksi sen jälkeen kun kamera on kytketty päälle tai jokin toiminto on suoritettu; näyttääksesi ilmaisimet uudelleen kosketa A. Kun laukaisin painetaan puoliväliin, tarkennuksen tila näytetään seuraavasti: c Q Kasvot havaittu Ei kasvoja havaittu Digitaalizoomaus voimassa Jos kamera ei onnistu tarkentamaan, tarkennusalue tai tarkennuksen ilmaisin vilkkuu punaisena; sommittele kuva uudelleen ja yritä uudelleen. Akun varaustaso näytetään seuraavasti: D Akku ladattu. B Akun varaus vähissä. Lataa kamera. NAkku lopussa. Akku lopussa. Lataa kamera. Jäljellä olevien kuvien määrä riippuu jäljellä olevan muistin määrästä ja vaihtoehdosta, joka on valittu kohtaan Kuvatila (A 25). Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 11

22 Kamera valitsee automaattisesti jonkin seuraavista kuvausohjelmista kohteen tyypin mukaan: e (muotokuvat), f (maisemat), h (yömuotokuvat), g (yömaisemat), i (lähikuvat), j (vastavalaistut kohteet) ja G (muut kohteet). Huomaa, että täytesalaman ollessa valittuna kamera valitsee automaattisesti G-tilan, kun taas muissa tapauksissa kamera ei välttämättä valitse sopivaa kuvausohjelmaa. Liikkeentunnistus: Jos kamera havaitsee kohteen liikkuvan tai kameran tärähtävän, se nostaa ISO-herkkyyttä pienemmälle suljinajalle sopivaksi, ja suljinaika ja aukko näytetään vihreällä. Oletussalamatilassa w Automaattinen salama välähtää tarvittaessa antamaan lisävalaistusta. Poista salama käytöstä koskettamalla B ja valitsemalla y Pois (A 21). Jos O vilkkuu näytöllä kuvauksen aikana, nollaa kello (A 57). Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 12

23 Kuvausvalikko Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Kuvausvalikon voi avata koskettamalla W-painiketta, kun kamera on kuvaustilassa ja koskettamalla C. Kosketa B tai C tuodaksesi esiin haluamasi kohdan ja näytä siihen liittyvät vaihtoehdot koskettamalla. B C Itselaukaisin Laukaise suljin kymmenen sekuntia sen jälkeen kun laukaisinta on painettu. A 20 Salamatila Valitse salamatila. A 21 Erikoistehosteet Ota kuvia käyttäen erikoistehosteita. A 23 B C Valotuksen korjaus Säädä valotusta saadaksesi kuvista kirkkaampia tai tummempia. A 24 Kuvatila Valitse kuvakoko. A 25 Kosketuskuvaus Valitse, voiko kuvia ottaa koskettamalla näyttöä. A 26 Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 13

24 Valokuvien ottaminen Jos pidät zoomaussäädintä kohtaan g asti lähennettyäsi optisen zoomauksen maksimiasentoon, voit vielä lisätä suurennusta jopa 4 digitaalizoomauksella. G-tila valitaan, kun digitaalizoomaus on voimassa. Huomaa, että kuvan suurentamiseen käytetyn digitaalisen käsittelyn takia kuvista tulee huomattavan rakeisia, kun käytetään zoomausnäytön V- Optinen zoomaus kuvakkeen yli meneviä asentoja. Estä laadun heikentyminen korkeammilla zoomaussuhteilla valitsemalla pienempi asetus kohtaan Kuvatila (A 25). Kun i-tila on valittu, zoomausnäyttöön ilmestyy G- kuvake, ja zoomausnäyttö muuttuu vihreäksi, kun zoomaus on tämän kuvakkeen ja W-asennon välillä. Asennossa W kamera voi tarkentaa kohteisiin, jotka ovat noin 5 cm:n etäisyydellä objektiivista ja asennossa G kohteisiin, jotka ovat noin 20 cm:n etäisyydellä objektiivista. f Digitaalizoomaus g Digitaalizoomaus tulee voimaan Automaattitarkennus: Havaitessaan kasvoja kamera tarkentaa lähimpänä kameraa oleviin kasvoihin. Jos kasvoja ei havaita tai digitaalizoomaus on voimassa, kamera tarkentaa näytön keskellä olevaan kohteeseen. Jos kohde on huonosti valaistu, tarkennusapuvalo (A 5) saattaa syttyä avustamaan tarkennusta. Apuvalon kantama on noin 1,4 m, kun zoomaus on laajakulman ääriasennossa, ja noin 0,8 m, kun zoomaus on telekuvauksen ääriasennossa. Vaikka tarkennusalue saattaa olla näkyvissä tai tarkennuksen ilmaisin näkyä vihreänä, kamera ei välttämättä pysty tarkentamaan, jos kohde on hyvin tumma, liikkuu nopeasti, sisältää kirkkaudeltaan hyvin erilaisia alueita (kohde on esimerkiksi puoliksi varjossa) tai lähellä ja kaukana olevia kohteita (kohde on esimerkiksi häkin kaltereiden takana), sitä hallitsevat säännölliset geometriset kuviot (esimerkiksi sälekaihtimet tai rivi pilvenpiirtäjän ikkunoita) tai se ei erotu kunnolla taustasta (kohde on esimerkiksi samanvärinen kuin tausta). Jos näin käy, yritä painaa laukaisin uudelleen puoliväliin tai sommittele valokuva uudelleen. Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 14

25 Kosketuskuvaus: Oletusasetuksilla voit ottaa kuvia helposti koskettamalla näytön kohteita (A 26). Jos kasvoja on havaittu, voit tarkentaa ja ottaa kuvan koskettamalla näyttöä kaksoiskehysten sisällä. Lepotila: Jos mitään toimintoja ei tehdä asetetun ajan kuluessa, näyttö sammuu ja virran merkkivalo alkaa vilkkua. Laukaisimen, virtakytkimen tai c-painikkeen painaminen kytkee näytön takaisin päälle. Jos mitään toimintoja ei tehdä seuraavienkaan kolmen minuutin aikana, kamera sammuu. Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 15

26 Elokuvat 1 Kosketa W-painiketta. 2 Kosketa Elokuva. Itselaukaisin... A 20 Erikoistehosteet...A 23 Valotuksen korjaus...a 24 Kosketuskuvaus...A 26 Autom. tarkennustila...a 28 Kuvakoko...A 29 Lisää elokuvista...a 19 3 Rajaa kuva. 4 Käynnistä tallennus. Paina laukaisin pohjaan. Zoomaus: Lähennä tai loitonna käyttämällä zoomaussäädintä. f (h): Loitonna g (i): Lähennä 5 Lopeta tallennus. Paina laukaisin toisen kerran pohjaan lopettaaksesi tallentamisen. Katsellaksesi elokuvia paina c-painiketta. Elokuvien katselu... A 31 Elokuvien poistaminen... A 43 Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 16

27 Elokuvatilan näyttö Kamera tarkentaa rajauksen keskellä olevaan kohteeseen. Tarkennuksen ilmaisin vilkkuu vihreänä kameran tarkentaessa ja punaisena, jos kamera ei pysty tarkentamaan. 1 Elokuvatilan ilmaisin Zoomauksen ilmaisin... 16, 19 3 Päivämäärää ei ole asetettu -ilmaisin... 12, 54 Matkakohde Akun varaustaso Itselaukaisin Käytettävissä oleva aika Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 17

28 Elokuvavalikko Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Elokuvavalikon voi avata koskettamalla W-painiketta, kun kamera on elokuvatilassa ja koskettamalla C. Kosketa B tai C tuodaksesi esiin haluamasi kohdan ja näytä siihen liittyvät vaihtoehdot koskettamalla. B C Itselaukaisin Aloita tallennus noin kymmenen sekuntia sen jälkeen kun laukaisinta on painettu. A 20 Autom. tark.tila Valitse kameran tarkennustapa elokuvien tallennuksessa. A 28 Erikoistehosteet Kuvaa elokuvia käyttäen erikoistehosteita. A 23 B C Valotuksen korjaus Säädä valotusta saadaksesi elokuvista kirkkaampia tai tummempia. A 24 Elokuvavaihtoehdot Valitse kuvakoko. A 29 Kosketuskuvaus Valitse, voiko elokuvia tallentaa koskettamalla näyttöä. A 26 Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 18

29 Elokuvien tallentaminen Kamera saattaa tallentaa ääniä, jotka kuuluvat kameran säätimistä tai objektiivista tarkennettaessa tai kun aukkoa säädetään vastaamaan kohteen kirkkaudessa tapahtuneita muutoksia. Digitaalizoomausta voi käyttää, mutta digitaalizoomauksella kuvattu videoaineisto on huomattavan rakeista (A 14); optinen zoomaus ei ole käytettävissä. Zoomaussuhteesta ja kohteen etäisyydestä riippuen moiré-ilmiö saattaa näkyä kuvassa, jossa on säännöllisiä, toistuvia kuvioita. Tämä on luonnollinen interferenssikuvio, joka johtuu kuvakennon ruudukon ja kohteessa olevan säännöllisen, toistuvan ruudukon vuorovaikutuksesta, eikä kyse ole viasta. Lisäksi häntimistä (A 69) voi tallentua, kun kuvassa on kirkkaita kohteita, kuten aurinko, auringonvaloa tai sähkövaloa; vältä mahdollisuuksien mukaan rajaamasta kirkkaita valonlähteitä näyttöön. Kameran lämpötila saattaa kohota, jos kameraa käytetään pitkään tai kuumassa ympäristössä. Jos elokuvan tallennuksen aikana on ylikuumenemisen vaara, ajastin tulee näkyviin; tallennus lopetetaan automaattisesti ja kamera sammuu, kun ajastimen aika kuluu loppuun. Automaattitarkennus: Kun Kertatarkennus (oletusasetus; A 28) on valittu kohtaan Autom. tarkennustila elokuvavalikossa, kamera tarkentaa, kun laukaisin painetaan puoliväliin, ja tarkennus ja valotus lukitaan elokuvan tallennuksen ajaksi. Jos kamera ei pysty tarkentamaan (A 14), kokeile seuraavaa: 1 Valitse Kertatarkennus kohtaan Autom. tarkennustila elokuvavalikossa. 2 Etsi kohde, joka on yhtä kaukana kamerasta kuin kuvauskohteesi, ja rajaa kyseinen kohde näytön keskelle. 3 Paina laukaisin puoliväliin tarkentaaksesi. 4 Pidä laukaisin painettuna puoliväliin ja sommittele kuva uudelleen niin, että alkuperäinen kohde on halutussa paikassa. 5 Paina laukaisin pohjaan aloittaaksesi tallennuksen. Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 19

30 Lisää valokuvauksesta ja elokuvien tallentamisesta Itselaukaisin Tila: A tai D Suljin laukaistaan vasta noin kymmenen sekunnin kuluttua laukaisimen painamisesta. 1 Kosketa Itselaukaisin. 2 Kosketa Päällä. 3 Aseta tarkennus ja valotus. Paina laukaisin puoliväliin. 4 Käynnistä ajastin. Paina laukaisin pohjaan. Kosketa: W C Itselaukaisin Ajastimen laskiessa alaspäin näytetään laskuri, ja itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu. Merkkivalo lakkaa vilkkumasta noin sekuntia ennen sulkimen laukaisemista. Keskeyttääksesi ajastimen ennen kuvan ottamista paina laukaisinta uudelleen. Itselaukaisin kytkeytyy pois, kun suljin laukaistaan. Jos Kosketuskuvaus (A 26) on päällä, ajastimen voi käynnistää koskettamalla näyttöä. Poistu muuttamatta asetuksia koskettamalla J. Lisää valokuvauksesta ja elokuvien tallentamisesta 20

31 Salamatilan valitseminen Tila: A Valitse salamatila seuraavasti: 1 Kosketa Salamatila. Kosketa: W C Salamatila Salaman ilmaisin näyttää salaman tilan, kun laukaisin painetaan puoliväliin. 2 Kosketa vaihtoehtoa. w Automaattinen (oletusarvo) Salama välähtää automaattisesti tarvittaessa. y Pois Salama ei välähdä. m Täytesalama Salama välähtää jokaisen kuvan kohdalla. Päällä: Salama välähtää, kun kuva otetaan. Vilkkuu: Salama latautuu. Kuvia ei voi ottaa. Pois: Salama ei välähdä, kun kuva otetaan. Poistu muuttamatta asetuksia koskettamalla J. Kamera valitsee automaattisesti kuvausohjelman G (A 12), kun m Täytesalama valitaan. Lisää valokuvauksesta ja elokuvien tallentamisesta 21

32 Salaman kantama on noin 0,5 1,4 m, kun kameralla on loitonnettu niin paljon kuin mahdollista ja 0,5 0,8 m maksimizoomauksella. Punasilmäisyyden vähennys: Punasilmäisyyden vähentämiseksi ennen pääsalamaa lähetetään sarja heikkoja esisalamoita; jos punasilmäisyyttä havaitaan kuvauksen jälkeen, sitä vähennetään edelleen kuvien tallennuksen yhteydessä tehtävällä lisäkäsittelyllä (kehittynyt punasilmäisyyden vähennys). Huomaa, että esisalamat pidentävät laukaisimen painamisen ja sulkimen laukaisun välistä aikaa, ja punasilmäisyyden havaitsemisen jälkeen tehtävä käsittely saattaa hieman pidentää tallennusaikaa. Joissain tapauksissa haluttua lopputulosta ei saavuteta, ja joissain harvinaisissa tapauksissa punasilmäisyyden vähennystä saatetaan soveltaa kuvassa oleviin alueisiin, joissa punasilmäisyyttä ei ole. B-kuvake: Salamatilan vaihtoehdot saa näkyviin myös koskettamalla B-kuvaketta kuvaustilan näytössä. Lisää valokuvauksesta ja elokuvien tallentamisesta 22

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas COOLPIX L27 -kameran tärkeimmät ominaisuudet Anna kameran valita G (Nopea kuva) -tila... A 32 Suuntaa kamera kohteeseen, niin se valitsee tilanteeseen sopivat asetukset. Kuvien

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tässä esitteessä on kuvattu tämän laiteohjelmapäivityksen sisältämät 3Dtoiminnot. Lisätietoja on Käyttöoppaassa ja mukana toimitetun CD-ROMlevyn α Käsikirjassa. 2010 Sony Corporation

Lisätiedot

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys sähköpostitse info@bracun.net ja sovi takuumenettelystä.

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

CCT-1301 KÄYTTÖOPAS. facebook.com/denverelectronics FIN-1

CCT-1301 KÄYTTÖOPAS. facebook.com/denverelectronics FIN-1 CCT-1301 KÄYTTÖOPAS facebook.com/denverelectronics FIN-1 1.suljin 2.Kaiutin 3.Päälle/Pois päältä 4.USB-portti 5.Micro SD -korttipaikka 6.Objektiivi 7.Latauksen merkkivalo 8.Varatun merkkivalo 9.Kansi 10.Näyttö

Lisätiedot

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20 Sisällysluettelo Huomautuksia 1 Rakenne. 2 Ominaisuudet. 3 Tekniset tiedot... 4 Pikaopas. 5 Ongelmanratkaisu.. 6 Huomautuksia: 1. Älä

Lisätiedot

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet Käyttöohje Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Kameran osat ja painikkeet 1 1. Laukaisin 8. Mikro USB -portti 2. Mikrofoni

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Uudet ominaisuudet BL F00

Uudet ominaisuudet BL F00 Uudet ominaisuudet Versio 2.00 Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia.

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS,

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas COOLPIX L610 -kameran tärkeimmät ominaisuudet Anna kameran valita G (Nopea kuva) -tila... A 36 Suuntaa kamera kohteeseen, niin se valitsee sopivan kuvausohjelman. Vietät vähemmän

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema Pikaopas SE888 Pakkauksen sisältö Tukiasema Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS ja

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas COOLPIX L820 -kameran tärkeimmät ominaisuudet Anna kameran valita G (Nopea kuva) -tila... A 36 Kun kamera suunnataan kohteeseen, kamera valitsee oikeat asetukset valmiiksi. Sen

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS,

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Macintosh, Mac OS ja QuickTime ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

TOIMINTAVIDEOKAMERA KÄYTTÖOHJE

TOIMINTAVIDEOKAMERA KÄYTTÖOHJE TOIMINTAVIDEOKAMERA KÄYTTÖOHJE Kiitos että valitsit easypix GoXtreme Race kameran. Tässä käyttöohjeessa on käyttöohjeen tekohetken uusimmat ohjeet tuotteen käyttöön. Kameran näytön ja käyttöohjeen tiedoissa

Lisätiedot

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Suomi Finnish 404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Liitteet ARCHOS 404 -käyttöoppaaseen Katso www.archos.com/manuals ladataksesi tämän käyttöoppaan viimeisimnman version. Versio 1.1 Tämä käyttöopas

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Saadaksesi mahdollisimman paljon hyötyä kamerastasi lue kaikki ohjeet huolellisesti ja säilytä niitä paikassa, jossa ne ovat kaikkien tuotetta käyttävien luettavissa. Kameran

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Johdanto Kameran osat Kuvauksen ja toiston perusteet Kuvaustoiminnot Toistotoiminnot Elokuvien tallennus ja toisto Kameran yleiset asetukset Kameran kytkentä televisioon, tietokoneeseen

Lisätiedot

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MAAILMAN PIENIN VIDEOKAMERA PIKAOHJE Copyright 2009 Bat. Power Oy www.batpower.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Versio 1.0 JOHDANTO Kiitos kun ostit MiniDV MD80

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

ACT-5020TW-pika-aloitusopas

ACT-5020TW-pika-aloitusopas Kamerakaavio: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Palauta Micro SD LCD Ylös Alas Tila ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Käyttöohje Hoito- ja turvallisuusohjeet

Käyttöohje Hoito- ja turvallisuusohjeet Hoito- ja turvallisuusohjeet 1. Pidä laite ja pakkausmateriaalit pikkulapsien ja lapsien ulottumattomissa. 2. Suojaa tehosovitin ja muut kontaktit tippuvalta tai räiskyvältä vedeltä ja kuivaa kätesi ennen

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS,

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

HP Photo Printing -pikaviiteopas

HP Photo Printing -pikaviiteopas Kuvien tuonti valokuvagalleriaan Seuraavassa kuvataan tapoja, joilla valokuvagalleriaan voidaan lisätä kuvia. Valokuvagalleria on HP Photo Printing -ohjelman vasemmanpuoleinen ruutu. Tulosteiden ja valokuva-albumin

Lisätiedot

Pikaopas. Johdanto. Alkuvaiheet. Kuvien ottaminen. Muut toiminnot. PictureProject-ohjelmiston asentaminen Kuvien katsominen tietokoneella

Pikaopas. Johdanto. Alkuvaiheet. Kuvien ottaminen. Muut toiminnot. PictureProject-ohjelmiston asentaminen Kuvien katsominen tietokoneella Pikaopas Johdanto Alkuvaiheet Kuvien ottaminen Muut toiminnot PictureProject-ohjelmiston asentaminen Kuvien katsominen tietokoneella DIGITAALIKAMERA Fi Johdanto Pakkauksen sisältö Ota kamera ja sen tarvikkeet

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 40 Pikaopas Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Näppäintoiminnot 2 1 Lämmittely Kohde Min Kesto lyöntiä /min Maks min 2 3 4 Lisävarusteet Rider 40:n toimitukseen

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tämän laiteohjelmistopäivityksen uudet toiminnot ja niiden toiminta on kuvattu tässä. Käyttöopas ja mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä oleva α-käsikirja sisältävät lisätietoja. 2010

Lisätiedot

Uudet ominaisuudet. Versio 3.00

Uudet ominaisuudet. Versio 3.00 Uudet ominaisuudet Versio 3.00 Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot