DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas. Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Hakemisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas. Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Hakemisto"

Transkriptio

1 DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Fi

2 Kiitos Nikon COOLPIX S01 -digitaalikameran hankkimisesta. Saadaksesi parhaan hyödyn Nikontuotteestasi lue Turvallisuudesta (A iii iv) ja muut ohjeet huolellisesti ja säilytä ne paikassa, jossa ne ovat kaikkien kameraa käyttävien luettavissa. Symbolit ja merkintätavat Tässä ohjeessa on käytetty seuraavia symboleja ja merkintätapoja, joiden avulla löydät helposti tarvitsemasi tiedot: Tämä kuvake merkitsee varoituksia, jotka tulisi lukea ennen käyttöä kameran vahingoittumisen estämiseksi. Tämä kuvake viittaa huomautuksiin, jotka tulisi lukea ennen kameran käyttöä. Tämä kuvake ohjaa tämän käyttöoppaan muihin käsiteltävään asiaan liittyviin osiin. A Tällä kuvakkeella merkitään viittaukset käyttöoppaan muille sivuille. Kamerassa tai tietokoneen sovelluksessa näkyvät valikot tai muut tekstit esitetään lihavoituna. Tämän käyttöoppaan kuvia on selvennyksen vuoksi saatettu yksinkertaistaa. 0

3 Sisällysluettelo Turvallisuudesta...iii Huomautuksia...v Valmistele...1 Kameran osat...5 Kosketusnäytön käyttäminen...6 Kameran asetusten säätäminen...7 Kuvaa 8 Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen...8 Valokuvat... 8 Kuvaustilan näyttö...11 Kuvausvalikko...13 Elokuvat Elokuvatilan näyttö...17 Elokuvavalikko...18 Lisää valokuvauksesta ja elokuvien tallentamisesta...20 Itselaukaisin Salamatilan valitseminen Erikoistehosteet Valotuksen korjaus Kuvakoko Kosketuskuvaus Automaattitarkennustila Elokuvan kuvakoko Näytä 30 Perustoisto Kuvien katselu täysikokoisena Elokuvien katselu Toistonäyttö...32 Toistovalikko...33 Lisää toistosta Toiston zoomaus Useiden kuvien katselu (pienoiskuvien toisto) Kuvien lisääminen suosikkeihin Suosikkien katselu Kuvien katselu päiväyksen mukaan Diaesitykset Suodatintehosteet Kuvien poistaminen Sisällysluettelo i

4 Yhdistä 46 Kuvien kopioiminen tietokoneelle...46 ViewNX 2:n asennus ViewNX 2:n käyttö: Kuvien lataaminen Valokuvien tulostaminen...48 Tulostustilaukset (DPOF)...51 Kuvien näyttäminen televisiossa...53 Asetusvalikko 54 HOME-ulkoasun valitseminen...55 Aloitusnäyttö...56 Aikavyöhyke ja päiväys...57 Ääniasetukset...59 Alustaminen...60 Kielen valitseminen...61 Videotila...62 Tietokonelataus...63 Oletusasetusten palauttaminen...65 Laiteohjelmaversio...66 Tekniset lisätiedot 67 Tiedostojen ja kansioiden nimet...67 Kameran hoito: Varotoimet...68 Puhdistaminen ja säilytys Vianmääritys Virheilmoitukset Tekniset tiedot Sisällysluettelo ii

5 Turvallisuudesta Lue seuraavat turvallisuusvaroitukset kokonaan ennen tuotteen käyttöä. Näin voit estää tämän Nikon-tuotteen vaurioitumisen sekä itsesi tai muiden loukkaantumisen. Säilytä turvaohjeet sellaisessa paikassa, että ne ovat tuotteen kaikkien käyttäjien saatavilla. Varoitusten huomiotta jättämisen mahdolliset seuraukset on merkitty seuraavalla symbolilla: Varoitukset on merkitty tällä symbolilla. Vältä henkilövahingot lukemalla kaikki varoitukset ennen tämän Nikon-tuotteen käyttöä. VAROITUKSET Katkaise virta heti toimintahäiriön sattuessa. Jos huomaat savua tai epätavallisen hajun tulevan laitteesta tai verkkovirtalaturista, irrota laturi. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Sammutettuasi laitteen anna sen jäähtyä ja vie se sitten valtuutettuun Nikon-huoltoon tarkistettavaksi. Älä käytä kameraa herkästi syttyvien kaasujen lähettyvillä. Älä käytä elektronisia laitteita herkästi syttyvien kaasujen lähettyvillä, koska seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo. Älä pura osiin. Tuotteen sisällä olevien osien koskettaminen voi aiheuttaa henkilövahingon. Jos tuote toimii virheellisesti, sen saa korjata vain asiantunteva huoltoedustaja. Jos tuotteen kotelo hajoaa putoamisen tai muun onnettomuuden seurauksena, irrota verkkovirtalaturi ja vie tuote valtuutettuun Nikon-huoltoon tarkistettavaksi. Pidä laite kuivana. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä käsittele pistoketta tai verkkovirtalaturia, jos kätesi ovat märät. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun. Älä mene pistokkeen lähelle ukkosen aikana. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun. Verkkovirtalaturin pistokkeen metalliosien päällä tai ympärillä oleva pöly on pyyhittävä pois kuivalla kankaalla. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon. Pidä tuotteet poissa lasten ulottuvilta. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahingon. Huomaa myös, että pieniin osiin liittyy tukehtumisvaara. Jos lapsi nielee jonkin tämän laitteen osan, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Älä aseta hihnaa pienen lapsen tai vauvan kaulan ympärille. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi johtaa kuristumiseen. Noudata varovaisuutta salaman käytössä. Kameran ja salaman käyttäminen lähellä ihoa tai muita kohteita voi aiheuttaa palovammoja. Salaman käyttö kuvattavan kohteen silmien lähellä voi heikentää näköä tilapäisesti. Vauvoja kuvattaessa on oltava erityisen varovainen. Salaman pitäisi olla vähintään metrin päässä kohteesta. Älä osoita salamaa moottoriajoneuvon kuljettajaan. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuteen. Vältä kosketusta nestekiteisiin. Jos näyttö menee rikki, varo rikkoutunutta lasia ja pidä huoli, ettei nestekiteitä pääse iholle, silmiin tai suuhun. Turvallisuudesta iii

6 Älä käytä verkkovirtalaturia matkamuuntajien kanssa, jännitteestä toiseen muuntavien sovittimien kanssa tai DC-AC-muunninten kanssa. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa ylikuumenemisen tai tulipalon. Käytä asianmukaisia kaapeleita. Kun teet laitekytkentöjä, käytä vain Nikonin käyttötarkoitukseen toimittamia tai myymiä kaapeleita, jotta tuote on edelleen tuotesäännösten mukainen. Älä vahingoita, kuumenna, muokkaa tai väkisin vedä tai taivuta kaapeleita, äläkä aseta niitä painavien esineiden alle. Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä peitä tuotetta käytön aikana. Lämmön muodostuminen voi aiheuttaa kotelon vääntymistä tai tulipalon. Lopeta tuotteen käyttö heti, jos huomaat sen jotenkin muuttuneen, esimerkiksi vääntyneen tai värjäytyneen. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sisäänrakennetun akun vuotamista, ylikuumenemista tai halkeamisen. Älä ole kosketuksissa kameran tai verkkovirtalaturin kanssa pitkiä aikoja laitteiden ollessa päällä tai käytössä. Laitteen osat voivat kuumentua. Laitteen jättäminen suoraan ihokosketukseen pitkäksi ajaksi voi aiheuttaa lieviä palovammoja. Käytä nimettyjä verkkovirtalatureita. Ladatessasi kameraa pistorasiasta käytä vain tämän laitteen kanssa käytettäväksi tarkoitettuja verkkovirtalatureita. Älä säilytä suorassa auringonvalossa. Kun tuotetta ei käytetä, sammuta se ja varmista, että objektiivi on peitetty, ennen kuin varastoit sen suojattuna suoralta auringonvalolta. Objektiivin kohdistama auringonvalo voi aiheuttaa tulipalon. Noudata lentoyhtiön ja sairaalan henkilökunnan antamia ohjeita. Sammuta tuote lentokoneen nousun ja laskeutumisen ajaksi tai lentoyhtiön tai sairaalan henkilökunnan kehotuksesta. Laitteen lähettämät radioaallot saattavat häiritä lentokoneen navigointia tai sairaalan lääketieteellisiä laitteita. Jos kameran akku vuotaa, ja kameran akkunestettä joutuu vaatteille tai iholle, huuhtele kyseinen alue välittömästi vedellä. Turvallisuudesta iv

7 Huomautuksia Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa jäljentää, tallentaa tietojen noutojärjestelmään, siirtää tai kääntää vieraalle kielelle ilman Nikonin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Nikon varaa oikeuden muuttaa näissä käyttöohjeissa olevia teknisiä tietoja tai laitteistojen ja ohjelmistojen ominaisuuksia milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Nikon ei ole vastuussa vahingoista, joita tämän laitteen käyttö voi aiheuttaa. Näiden käyttöohjeiden tiedot on pyritty saamaan mahdollisimman kattaviksi ja oikeiksi. Jos kuitenkin huomaat ohjeissa puutteita tai virheitä, pyydämme ilmoittamaan niistä paikalliselle Nikonin edustajalle (osoite toimitetaan erikseen). Huomautuksia v

8 Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille Tämä merkintä osoittaa, että tuote on kerättävä erillään muusta jätteestä. Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa olevia käyttäjiä: Tämä tuote on tarkoitettu kerättäväksi erikseen asianmukaisessa keräyspisteessä. Älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta. Kopiointikieltoa koskeva huomautus Huomaa, että pelkkä skannerilla, digitaalikameralla tai muulla laitteella digitaalisesti kopioidun materiaalin hallussapito saattaa olla lain mukaan rangaistavaa. Kohteet, joita lain mukaan ei saa kopioida Älä kopioi seteleitä, kolikoita, arvopapereita, valtion obligaatioita tai paikallishallinnon yleisöobligaatioita siinäkään tapauksessa, että kyseiset kopiot on merkitty mallikappaleiksi. Ulkomailla liikkeellä laskettujen seteleiden, kolikoiden tai arvopaperien kopioiminen on kiellettyä. Käyttämättömien, valtion liikkeelle laskemien postimerkkien tai postikorttien kopioiminen on kielletty ilman valtion myöntämää ennakkolupaa. Valtion julkaisemien leimamerkkien ja lain edellyttämien varmistettujen asiakirjojen kopioiminen on kielletty. Tiettyä kopiointia tai jäljentämistä koskevat varoitukset Lainsäädännöllä on voitu rajoittaa myös yksityisten yritysten tiettyjen dokumenttien kopiointia ja jäljentämistä, ellei yritys käytä kopioita omassa liiketoiminnallisessa käytössään. Älä myöskään kopioi valtioiden passeja, julkisten ja yksityisten yhteisöjen myöntämiä lisenssejä, henkilötodistuksia, lippuja, ruokailukuponkeja tai muita vastaavia dokumentteja. Noudata tekijänoikeuksia Tekijänoikeuksin suojatun aineiston, kuten kirjojen, musiikin, maalausten, puukaiverrusten, karttojen, piirustusten, elokuvien ja valokuvien, kopiointia ja jäljentämistä säädellään kansallisilla ja kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Älä käytä tätä tuotetta laittomien kopioiden tekemiseen tai tekijänoikeuslakien rikkomiseen. Huomautuksia vi

9 Tallennusvälineiden hävittäminen tai luovuttaminen toiselle henkilölle Huomaa, että kuvien poistaminen tai kameran muistin tai muiden tallennusvälineiden alustaminen ei poista alkuperäisiä kuvatietoja täysin. Poistetut tiedostot on mahdollista palauttaa pois heitetyistä tallennusvälineistä, jolloin henkilökohtaisia kuvatietoja voidaan mahdollisesti käyttää haitallisiin tarkoituksiin. Kyseisten tietojen suojaaminen on käyttäjän vastuulla. Ennen kuin hävität tallennusvälineen tai annat sen toiselle henkilölle, alusta laite ja täytä se sitten kokonaan kuvilla, joissa ei ole henkilökohtaisia tietoja (esimerkiksi kuvilla tyhjästä taivaasta). Muista korvata myös kaikki HOME-näyttöön valitut kuvat. Käytä vain Nikon-merkkisiä elektronisia lisälaitteita Nikonin kamerat on suunniteltu korkeimpien standardien mukaisesti, ja ne sisältävät monimutkaisia elektronisia piirejä. Vain Nikon-merkin elektroniset tarvikkeet (mukaan lukien verkkovirtalaturit), jotka Nikon on hyväksynyt käytettäväksi nimenomaan tämän Nikon-digitaalikameran kanssa, on suunniteltu ja testattu toimimaan näiden elektronisten piirien toiminta- ja turvallisuusvaatimusten mukaan. Muiden kuin Nikon-merkkisten sähkökäyttöisten lisävarusteiden käyttö voi vaurioittaa kameraa ja mitätöidä Nikonin takuun. Lisätietoja Nikon-merkkisistä lisävarusteista saat paikalliselta valtuutetulta Nikon-jälleenmyyjältä. Huomautuksia vii

10 Käytä vain Nikon-merkkisiä lisälaitteita: Vain Nikonin hyväksymien Nikon-merkkisten lisävarusteiden on varmistettu toimivan Nikon-digitaalikameran toiminta- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Muiden kuin Nikon-merkkisten lisävarusteiden käyttö voi vaurioittaa kameraa ja mitätöidä Nikonin takuun. Ennen kuin kuvaat tärkeissä tilaisuuksissa (kuten häissä tai kun aiot ottaa kameran mukaan matkalle), ota testikuva varmistuaksesi siitä, että kamera toimii normaalisti. Nikon ei vastaa tuotteen vioista mahdollisesti johtuvista vahingoista tai menetetyistä tuloista. Oppia ikä kaikki: Osana Nikonin Oppia ikä kaikki -tuotetuki- ja koulutuskampanjaa on seuraavissa Web-sivustoissa saatavilla ajankohtaista, päivitettyä tietoa: Käyttäjät Yhdysvalloissa: Käyttäjät Euroopassa ja Afrikassa: Käyttäjät Aasiassa, Oseaniassa ja Lähi-idässä: Tarkista viimeisimmät tuotetiedot, vinkit, vastaukset usein esitettyihin kysymyksiin ja yleiset digitaalista kuvantamista ja valokuvausta koskevat ohjeet annetuista osoitteista. Voit saada lisätietoa myös oman alueesi Nikon-edustajalta. Katso yhteystiedot seuraavasta URL-osoitteesta: Huomautuksia viii

11 Valmistele 1 Tarkista pakkauksen sisältö. Varmista, että pakkaus sisältää alla luetellut tuotteet. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos jotain puuttuu. COOLPIX S01 - digitaalikamera 1 Verkkovirtalaturi EH-69P 2 Kameran hihna USB-kaapeli UC-E16 Käyttöohje Turvallisuudesta Takuu 1 Toimitetaan sisäänrakennetulla muistilla ja sisäänrakennetulla ladattavalla akulla varustettuna. Muistikortteja ei voi käyttää. 2 Pistokesovitin toimitetaan maissa tai alueilla, joissa se on tarpeen. 2 Kiinnitä hihna. Jos pistokesovitin on toimitettu, kiinnitä se kunnolla verkkovirtalaturiin; huomaa, että kun sovitin on kiinnitetty, tuote voi vahingoittua, jos pistokesovitinta yritetään irrottaa väkisin. Pistokesovittimen muoto vaihtelee ostomaasta tai -paikasta riippuen. Käyttäjät Argentiinassa ja Koreassa voivat ohittaa tämän vaiheen, sillä pistokesovitin toimitetaan verkkovirtalaturiin pysyvästi kiinnitettynä. Valmistele 1

12 3 Lataa kamera. Käytä mukana toimitettua verkkovirtalaturia, kun lataat kameran ensimmäisen kerran. 3.1 Kytke kamera päälle ja liitä USB-kaapeli kameraan (q) ja verkkovirtalaturiin (w). 3.2 Kytke laturi pistorasiaan (e). Virran merkkivalo vilkkuu latauksen aikana ja sammuu, kun lataus on valmis. q 3.3 Lataus kestää noin kaksi tuntia ja 50 minuuttia. Kun lataus on valmis, irrota verkkovirtalaturi pistorasiasta ja irrota USBkaapeli. w e Virran merkkivalo vilkkuu hitaasti oranssina latauksen aikana ja sammuu, kun lataus on valmis. Jos virran merkkivalo vilkkuu nopeasti oranssina, on tapahtunut virhe. Tarkista, että USB-kaapeli on liitetty kunnolla ja ympäristön lämpötila on 5 C 35 C. Kun verkkovirtalaturi on liitettynä, kamera toimii vain toistotilassa (A 30), eikä kuvia voi ottaa. Kameran kytkeminen päälle hidastaa latausta. Kun kello on asetettu (A 3), kamera latautuu myös silloin kun se on liitettynä tietokoneeseen USBkaapelilla (A 63). Valmistele 2

13 4 Valmistele kamera kuvausta varten. 4.1 Kytke kamera päälle. 4.2 Kosketa haluttua kieltä. 4.3 Aseta kello. Kun sinua pyydetään valitsemaan, asetetaanko kameran kello, kosketa Kyllä. Kosketa C tai D korostaaksesi oman aikavyöhykkeesi ja kosketa I tehdäksesi valinnan. Valitse päiväyksen muoto koskettamalla. Oikealla näytetyt vaihtoehdot tulevat näkyviin; korosta kohtia koskettamalla niitä ja kosketa A tai B muuttaaksesi kohtia. Kun kosketat I, vahvistusikkuna avautuu; kosketa Kyllä asettaaksesi kellon. Ota kesäaika käyttöön tai pois käytöstä koskettamalla p. Kello saa virtansa kameran sisäänrakennetusta akusta. Jos akku tyhjenee, päiväys ja aika pyydetään syöttämään uudelleen seuraavan kerran kun kamera kytketään päälle. Aseta tällöin kello ennen kuin jatkat käyttöä. Valitaksesi toisen kielen tai säätääksesi kelloa käytä asetusvalikon kohtaa Kieli/ Language (A 61) tai Aikavyöhyke ja päiväys (A 57). Valmistele 3

14 4.4 Valitse HOME-näytön ulkoasu. Korosta HOME-ulkoasu koskettamalla ja kosketa I tehdäksesi valinnan. Kamera poistuu HOME-näyttöön, kun asetukset on tehty. HOME-näyttö...A 7 Valmistele 4

15 Kameran osat Virtakytkin/virran merkkivalo Näyttö/kosketusnäyttö Laukaisin Kaiutin c (toisto)-painike Liitännän suojus...2, 47, 48, 53 4 Zoomaussäädin... 9, 34, HOME-painike Kameran hihnan kiinnike USB- ja AV-liitäntä...2, 47, 48, 53 6 Itselaukaisimen merkkivalo Nollauspainike...72, 78 Tarkennusapuvalo Salama Mikrofoni Objektiivi 10 Objektiivin suojus Kytke kamera päälle tai pois päältä painamalla virtakytkintä. Jos kamera on pois päältä, painamalla ja pitämällä pohjassa c-painiketta kamera kytkeytyy päälle ja käynnistää toiston pidentämättä objektiivia. Kameran osat 5

16 Kosketusnäytön käyttäminen Seuraavat toiminnot voi suorittaa koskettamalla tai liu uttamalla sormea näytöllä: Kosketa: Kosketa näyttöä. Kosketa ja pidä: Kosketa näyttöä ja jätä sormesi hetkeksi paikalleen. Vedä: Vedä sormella näyttöä pitkin. Vedä ja pudota: Kosketa näytöllä olevaa kohdetta, vedä se haluttuun kohtaan (q) ja nosta sormesi näytöltä (w). Kosketusnäyttö: Älä kosketa näyttöä terävillä esineillä tai käytä liikaa voimaa. Kosketusnäyttö ei välttämättä sovi yhteen joidenkin suojakalvojen kanssa. Kosketusnäytön käyttäminen: Laite ei välttämättä reagoi odotetulla tavalla, jos näpäytät sormella vetääksesi kohteita näytöllä, vedät kohteita vain lyhyen matkan, liu utat sormea kevyesti näytön päällä tai liikutat sormea liian nopeasti. Näyttö ei välttämättä reagoi odotetulla tavalla, jos sitä kosketaan samanaikaisesti kahdesta tai useammasta kohdasta. Kosketusnäytön käyttäminen 6

17 Kameran asetusten säätäminen Käytä HOME-näyttöä säätääksesi kameran asetuksia tai vaihtaaksesi valokuva-, elokuva- ja toistotilojen välillä. Avaa HOME-näyttö koskettamalla W-painiketta. Kuvaus Ota kuvia (A 8). Toista Näytä kuvia (A 30). Elokuva Kuvaa elokuvia (A 16). Asetukset Säädä kameran perusasetuksia (A 54). Valikot Asetuksia säädetään valikoiden kautta. Kosketa C tai vedä HOME-näyttöä ylöspäin avataksesi nykyisen tilan valikon. Kuvausvalikko...A 13 Elokuvavalikko...A 18 Toistovalikko...A 33 W-painike Kameran asetusten säätäminen 7

18 Kuvaa Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen Valokuvat 1 Kosketa W-painiketta. 2 Kosketa Kuvaus. Akun varaustaso ja jäljellä oleva muisti... A 11 Laukaisin...A 9 Itselaukaisin... A 20 Salama...A 21 Erikoistehosteet...A 23 Valotuksen korjaus...a 24 Kuvakoko...A 25 Kosketuskuvaus...A 26 Lisää valokuvauksesta... A 14 Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 8

19 3 Rajaa kuva. Valmistele kamera ja rajaa kuva. 4 Tarkenna. Paina laukaisin puoliväliin lukitaksesi tarkennuksen ja valotuksen. Kameran pitäminen: Varo etteivät sormet tai hiukset, kameran hihna tai muut esineet häiritse objektiivia, salamaa, tarkennusapuvaloa tai mikrofonia. Kun otat kuvia pystysuunnassa (muotokuva), pidä kameraa niin, että salama on objektiivin yläpuolella. Zoomaus: Lähennä tai loitonna käyttämällä zoomaussäädintä. f (h): Loitonna g (i): Lähennä 5 Ota kuva. Paina laukaisin pohjaan asti. Suljinaika Aukko Tarkenna painamalla kevyesti laukaisinta, kunnes tunnet vastuksen. Tätä kutsutaan laukaisimen painamiseksi puoliväliin. Paina laukaisin seuraavaksi pohjaan asti laukaistaksesi sulkimen. Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 9

20 Kuvien katselu...a 30 Kuvien poistaminen...a 43 Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 10

21 Kuvaustilan näyttö 1 Kuvausohjelma Makrozoomausalue Zoomauksen ilmaisin...9, 14 4 Päivämäärää ei ole asetettu -ilmaisin... 12, 54 Matkakohde Akun varaustaso Itselaukaisin Salaman ilmaisin Tarkennusalue... 11, 14 9 Salamatila Suljinaika 11 Aukko 12 Jäljellä olevien kuvien määrä Näytöllä näkyvät ilmaisimet vaihtelevat kameran asetusten ja kuvausolosuhteiden mukaan. Jotkin ilmaisimet tulevat näkyviin vain muutamaksi sekunniksi sen jälkeen kun kamera on kytketty päälle tai jokin toiminto on suoritettu; näyttääksesi ilmaisimet uudelleen kosketa A. Kun laukaisin painetaan puoliväliin, tarkennuksen tila näytetään seuraavasti: c Q Kasvot havaittu Ei kasvoja havaittu Digitaalizoomaus voimassa Jos kamera ei onnistu tarkentamaan, tarkennusalue tai tarkennuksen ilmaisin vilkkuu punaisena; sommittele kuva uudelleen ja yritä uudelleen. Akun varaustaso näytetään seuraavasti: D Akku ladattu. B Akun varaus vähissä. Lataa kamera. NAkku lopussa. Akku lopussa. Lataa kamera. Jäljellä olevien kuvien määrä riippuu jäljellä olevan muistin määrästä ja vaihtoehdosta, joka on valittu kohtaan Kuvatila (A 25). Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 11

22 Kamera valitsee automaattisesti jonkin seuraavista kuvausohjelmista kohteen tyypin mukaan: e (muotokuvat), f (maisemat), h (yömuotokuvat), g (yömaisemat), i (lähikuvat), j (vastavalaistut kohteet) ja G (muut kohteet). Huomaa, että täytesalaman ollessa valittuna kamera valitsee automaattisesti G-tilan, kun taas muissa tapauksissa kamera ei välttämättä valitse sopivaa kuvausohjelmaa. Liikkeentunnistus: Jos kamera havaitsee kohteen liikkuvan tai kameran tärähtävän, se nostaa ISO-herkkyyttä pienemmälle suljinajalle sopivaksi, ja suljinaika ja aukko näytetään vihreällä. Oletussalamatilassa w Automaattinen salama välähtää tarvittaessa antamaan lisävalaistusta. Poista salama käytöstä koskettamalla B ja valitsemalla y Pois (A 21). Jos O vilkkuu näytöllä kuvauksen aikana, nollaa kello (A 57). Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 12

23 Kuvausvalikko Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Kuvausvalikon voi avata koskettamalla W-painiketta, kun kamera on kuvaustilassa ja koskettamalla C. Kosketa B tai C tuodaksesi esiin haluamasi kohdan ja näytä siihen liittyvät vaihtoehdot koskettamalla. B C Itselaukaisin Laukaise suljin kymmenen sekuntia sen jälkeen kun laukaisinta on painettu. A 20 Salamatila Valitse salamatila. A 21 Erikoistehosteet Ota kuvia käyttäen erikoistehosteita. A 23 B C Valotuksen korjaus Säädä valotusta saadaksesi kuvista kirkkaampia tai tummempia. A 24 Kuvatila Valitse kuvakoko. A 25 Kosketuskuvaus Valitse, voiko kuvia ottaa koskettamalla näyttöä. A 26 Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 13

24 Valokuvien ottaminen Jos pidät zoomaussäädintä kohtaan g asti lähennettyäsi optisen zoomauksen maksimiasentoon, voit vielä lisätä suurennusta jopa 4 digitaalizoomauksella. G-tila valitaan, kun digitaalizoomaus on voimassa. Huomaa, että kuvan suurentamiseen käytetyn digitaalisen käsittelyn takia kuvista tulee huomattavan rakeisia, kun käytetään zoomausnäytön V- Optinen zoomaus kuvakkeen yli meneviä asentoja. Estä laadun heikentyminen korkeammilla zoomaussuhteilla valitsemalla pienempi asetus kohtaan Kuvatila (A 25). Kun i-tila on valittu, zoomausnäyttöön ilmestyy G- kuvake, ja zoomausnäyttö muuttuu vihreäksi, kun zoomaus on tämän kuvakkeen ja W-asennon välillä. Asennossa W kamera voi tarkentaa kohteisiin, jotka ovat noin 5 cm:n etäisyydellä objektiivista ja asennossa G kohteisiin, jotka ovat noin 20 cm:n etäisyydellä objektiivista. f Digitaalizoomaus g Digitaalizoomaus tulee voimaan Automaattitarkennus: Havaitessaan kasvoja kamera tarkentaa lähimpänä kameraa oleviin kasvoihin. Jos kasvoja ei havaita tai digitaalizoomaus on voimassa, kamera tarkentaa näytön keskellä olevaan kohteeseen. Jos kohde on huonosti valaistu, tarkennusapuvalo (A 5) saattaa syttyä avustamaan tarkennusta. Apuvalon kantama on noin 1,4 m, kun zoomaus on laajakulman ääriasennossa, ja noin 0,8 m, kun zoomaus on telekuvauksen ääriasennossa. Vaikka tarkennusalue saattaa olla näkyvissä tai tarkennuksen ilmaisin näkyä vihreänä, kamera ei välttämättä pysty tarkentamaan, jos kohde on hyvin tumma, liikkuu nopeasti, sisältää kirkkaudeltaan hyvin erilaisia alueita (kohde on esimerkiksi puoliksi varjossa) tai lähellä ja kaukana olevia kohteita (kohde on esimerkiksi häkin kaltereiden takana), sitä hallitsevat säännölliset geometriset kuviot (esimerkiksi sälekaihtimet tai rivi pilvenpiirtäjän ikkunoita) tai se ei erotu kunnolla taustasta (kohde on esimerkiksi samanvärinen kuin tausta). Jos näin käy, yritä painaa laukaisin uudelleen puoliväliin tai sommittele valokuva uudelleen. Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 14

25 Kosketuskuvaus: Oletusasetuksilla voit ottaa kuvia helposti koskettamalla näytön kohteita (A 26). Jos kasvoja on havaittu, voit tarkentaa ja ottaa kuvan koskettamalla näyttöä kaksoiskehysten sisällä. Lepotila: Jos mitään toimintoja ei tehdä asetetun ajan kuluessa, näyttö sammuu ja virran merkkivalo alkaa vilkkua. Laukaisimen, virtakytkimen tai c-painikkeen painaminen kytkee näytön takaisin päälle. Jos mitään toimintoja ei tehdä seuraavienkaan kolmen minuutin aikana, kamera sammuu. Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 15

26 Elokuvat 1 Kosketa W-painiketta. 2 Kosketa Elokuva. Itselaukaisin... A 20 Erikoistehosteet...A 23 Valotuksen korjaus...a 24 Kosketuskuvaus...A 26 Autom. tarkennustila...a 28 Kuvakoko...A 29 Lisää elokuvista...a 19 3 Rajaa kuva. 4 Käynnistä tallennus. Paina laukaisin pohjaan. Zoomaus: Lähennä tai loitonna käyttämällä zoomaussäädintä. f (h): Loitonna g (i): Lähennä 5 Lopeta tallennus. Paina laukaisin toisen kerran pohjaan lopettaaksesi tallentamisen. Katsellaksesi elokuvia paina c-painiketta. Elokuvien katselu... A 31 Elokuvien poistaminen... A 43 Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 16

27 Elokuvatilan näyttö Kamera tarkentaa rajauksen keskellä olevaan kohteeseen. Tarkennuksen ilmaisin vilkkuu vihreänä kameran tarkentaessa ja punaisena, jos kamera ei pysty tarkentamaan. 1 Elokuvatilan ilmaisin Zoomauksen ilmaisin... 16, 19 3 Päivämäärää ei ole asetettu -ilmaisin... 12, 54 Matkakohde Akun varaustaso Itselaukaisin Käytettävissä oleva aika Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 17

28 Elokuvavalikko Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Elokuvavalikon voi avata koskettamalla W-painiketta, kun kamera on elokuvatilassa ja koskettamalla C. Kosketa B tai C tuodaksesi esiin haluamasi kohdan ja näytä siihen liittyvät vaihtoehdot koskettamalla. B C Itselaukaisin Aloita tallennus noin kymmenen sekuntia sen jälkeen kun laukaisinta on painettu. A 20 Autom. tark.tila Valitse kameran tarkennustapa elokuvien tallennuksessa. A 28 Erikoistehosteet Kuvaa elokuvia käyttäen erikoistehosteita. A 23 B C Valotuksen korjaus Säädä valotusta saadaksesi elokuvista kirkkaampia tai tummempia. A 24 Elokuvavaihtoehdot Valitse kuvakoko. A 29 Kosketuskuvaus Valitse, voiko elokuvia tallentaa koskettamalla näyttöä. A 26 Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 18

29 Elokuvien tallentaminen Kamera saattaa tallentaa ääniä, jotka kuuluvat kameran säätimistä tai objektiivista tarkennettaessa tai kun aukkoa säädetään vastaamaan kohteen kirkkaudessa tapahtuneita muutoksia. Digitaalizoomausta voi käyttää, mutta digitaalizoomauksella kuvattu videoaineisto on huomattavan rakeista (A 14); optinen zoomaus ei ole käytettävissä. Zoomaussuhteesta ja kohteen etäisyydestä riippuen moiré-ilmiö saattaa näkyä kuvassa, jossa on säännöllisiä, toistuvia kuvioita. Tämä on luonnollinen interferenssikuvio, joka johtuu kuvakennon ruudukon ja kohteessa olevan säännöllisen, toistuvan ruudukon vuorovaikutuksesta, eikä kyse ole viasta. Lisäksi häntimistä (A 69) voi tallentua, kun kuvassa on kirkkaita kohteita, kuten aurinko, auringonvaloa tai sähkövaloa; vältä mahdollisuuksien mukaan rajaamasta kirkkaita valonlähteitä näyttöön. Kameran lämpötila saattaa kohota, jos kameraa käytetään pitkään tai kuumassa ympäristössä. Jos elokuvan tallennuksen aikana on ylikuumenemisen vaara, ajastin tulee näkyviin; tallennus lopetetaan automaattisesti ja kamera sammuu, kun ajastimen aika kuluu loppuun. Automaattitarkennus: Kun Kertatarkennus (oletusasetus; A 28) on valittu kohtaan Autom. tarkennustila elokuvavalikossa, kamera tarkentaa, kun laukaisin painetaan puoliväliin, ja tarkennus ja valotus lukitaan elokuvan tallennuksen ajaksi. Jos kamera ei pysty tarkentamaan (A 14), kokeile seuraavaa: 1 Valitse Kertatarkennus kohtaan Autom. tarkennustila elokuvavalikossa. 2 Etsi kohde, joka on yhtä kaukana kamerasta kuin kuvauskohteesi, ja rajaa kyseinen kohde näytön keskelle. 3 Paina laukaisin puoliväliin tarkentaaksesi. 4 Pidä laukaisin painettuna puoliväliin ja sommittele kuva uudelleen niin, että alkuperäinen kohde on halutussa paikassa. 5 Paina laukaisin pohjaan aloittaaksesi tallennuksen. Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 19

30 Lisää valokuvauksesta ja elokuvien tallentamisesta Itselaukaisin Tila: A tai D Suljin laukaistaan vasta noin kymmenen sekunnin kuluttua laukaisimen painamisesta. 1 Kosketa Itselaukaisin. 2 Kosketa Päällä. 3 Aseta tarkennus ja valotus. Paina laukaisin puoliväliin. 4 Käynnistä ajastin. Paina laukaisin pohjaan. Kosketa: W C Itselaukaisin Ajastimen laskiessa alaspäin näytetään laskuri, ja itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu. Merkkivalo lakkaa vilkkumasta noin sekuntia ennen sulkimen laukaisemista. Keskeyttääksesi ajastimen ennen kuvan ottamista paina laukaisinta uudelleen. Itselaukaisin kytkeytyy pois, kun suljin laukaistaan. Jos Kosketuskuvaus (A 26) on päällä, ajastimen voi käynnistää koskettamalla näyttöä. Poistu muuttamatta asetuksia koskettamalla J. Lisää valokuvauksesta ja elokuvien tallentamisesta 20

31 Salamatilan valitseminen Tila: A Valitse salamatila seuraavasti: 1 Kosketa Salamatila. Kosketa: W C Salamatila Salaman ilmaisin näyttää salaman tilan, kun laukaisin painetaan puoliväliin. 2 Kosketa vaihtoehtoa. w Automaattinen (oletusarvo) Salama välähtää automaattisesti tarvittaessa. y Pois Salama ei välähdä. m Täytesalama Salama välähtää jokaisen kuvan kohdalla. Päällä: Salama välähtää, kun kuva otetaan. Vilkkuu: Salama latautuu. Kuvia ei voi ottaa. Pois: Salama ei välähdä, kun kuva otetaan. Poistu muuttamatta asetuksia koskettamalla J. Kamera valitsee automaattisesti kuvausohjelman G (A 12), kun m Täytesalama valitaan. Lisää valokuvauksesta ja elokuvien tallentamisesta 21

32 Salaman kantama on noin 0,5 1,4 m, kun kameralla on loitonnettu niin paljon kuin mahdollista ja 0,5 0,8 m maksimizoomauksella. Punasilmäisyyden vähennys: Punasilmäisyyden vähentämiseksi ennen pääsalamaa lähetetään sarja heikkoja esisalamoita; jos punasilmäisyyttä havaitaan kuvauksen jälkeen, sitä vähennetään edelleen kuvien tallennuksen yhteydessä tehtävällä lisäkäsittelyllä (kehittynyt punasilmäisyyden vähennys). Huomaa, että esisalamat pidentävät laukaisimen painamisen ja sulkimen laukaisun välistä aikaa, ja punasilmäisyyden havaitsemisen jälkeen tehtävä käsittely saattaa hieman pidentää tallennusaikaa. Joissain tapauksissa haluttua lopputulosta ei saavuteta, ja joissain harvinaisissa tapauksissa punasilmäisyyden vähennystä saatetaan soveltaa kuvassa oleviin alueisiin, joissa punasilmäisyyttä ei ole. B-kuvake: Salamatilan vaihtoehdot saa näkyviin myös koskettamalla B-kuvaketta kuvaustilan näytössä. Lisää valokuvauksesta ja elokuvien tallentamisesta 22

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S9500/S9400:n suositellut toiminnot p Pikatehosteet... A32 Voit käyttää kuviin useita eri tehosteita heti sulkimen laukaisun jälkeen. Samalla kun tarkistat kuvan lopputuloksen

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietojen löytäminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto s. iv ix Tiedätkö, mitä haluat tehdä, mutta et tiedä tarvittavan toiminnon

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera

Käyttäjän opas. Digitaalikamera Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera. Siirry esittelyyn Parhaiden tulosten saaminen Dynamic Photo-ominaisuudesta napsauttamalla tätä!

Käyttäjän opas. Digitaalikamera. Siirry esittelyyn Parhaiden tulosten saaminen Dynamic Photo-ominaisuudesta napsauttamalla tätä! Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva Kameran käyttöopas IXUS 105-kameran kuva SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset.

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset. SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostusasetukset/ siirtoasetukset Vianmääritys Sanomaluettelo Liite Laaja opas Kameran käyttöopas Tässä oppaassa neuvotaan kameran toiminnot

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan.

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Digikamera Käynnistysopas Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-30W -digikameran hankinnasta. Tässä käynnistysoppaassa

Lisätiedot

Digitaalikamera Käyttäjän opas

Digitaalikamera Käyttäjän opas Fi Digitaalikamera Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

Käyttöopas. Ennen käytön aloittamista. Valmistelutoimet. Muut toiminnot. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Käyttöopas. Ennen käytön aloittamista. Valmistelutoimet. Muut toiminnot. Sarjanumero on kameran pohjassa. Käyttöopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Ennen käytön aloittamista Lue tämän osion ohjeet ennen käytön aloittamista. Tässä osiossa luetellaan osien nimet ja neuvotaan, miten kamera valmistellaan käyttökuntoon.

Lisätiedot

DMC-TZ57 DMC-TZ58. Käyttöohjeet edistyneille toiminnoille. Digitaalikamera

DMC-TZ57 DMC-TZ58. Käyttöohjeet edistyneille toiminnoille. Digitaalikamera Käyttöohjeet edistyneille toiminnoille Mallinro Digitaalikamera DMC-TZ57 DMC-TZ58 Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttämistä ja säilytä tämä käsikirja tulevaa tarvetta varten. SQW0181-1

Lisätiedot

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset.

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset. Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot GPS WB850F/WB855F Kuvausasetukset

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Kiitoksia siitä, että olet hankkinut PENTAX digitaalikameran. Ennen kameran

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1)

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) Käsikirja Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) FI Käsikirjan käyttäminen Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikealla puolella olevaa painiketta.

Lisätiedot

CEL-SR5NA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR5NA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR5NA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Tämän oppaan lukeminen auttaa oppimaan kameran oikean käyttötavan. Säilytä opas huolellisesti, jotta voit käyttää

Lisätiedot

4-469-579-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R

4-469-579-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R 4-469-579-51(1) Digitaalikamera Käyttöopas DSC-RX1/RX1R Suomi VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi. TÄRKEITÄ TURVALLISUUS- OHJEITA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Lisätiedot

SH-2. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA

SH-2. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA SH-2 Käyttöopas Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä parhaalla

Lisätiedot

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR3XA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta User Manual WB650/WB660 Pikaviite Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset

Lisätiedot

HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share. Käyttöopas

HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share. Käyttöopas HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share Käyttöopas Lailliset ilmoitukset Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Käyttöohje DIGITAALIKAMERA XZ-10

Käyttöohje DIGITAALIKAMERA XZ-10 DIGITAALIKAMERA XZ-10 Käyttöohje Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä parhaalla

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-183-858-51(1) NEX-3/NEX-5 Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Käyttöopas Kameran valmisteleminen Peruskäytön opettelu Tallennustoimintojen käyttäminen Toistotoimintojen käyttäminen Käytettävissä

Lisätiedot

1. Kameran valmistelu ja käytön kulku. 2. Perustoiminnot. 4. Kuvien tulostaminen. 5. Kameran liittäminen tietokoneeseen. 6. Overige. 7.

1. Kameran valmistelu ja käytön kulku. 2. Perustoiminnot. 4. Kuvien tulostaminen. 5. Kameran liittäminen tietokoneeseen. 6. Overige. 7. Sisällysluettelo DIGITAALIKAMERA Tehtävien pikahakemisto. Kameran valmistelu ja käytön kulku Käyttöopas. Perustoiminnot. Usein käytettyjä asetuksia ja muokkauksia 4. Kuvien tulostaminen 5. Kameran liittäminen

Lisätiedot