DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas. Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Hakemisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas. Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Hakemisto"

Transkriptio

1 DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Fi

2 Kiitos Nikon COOLPIX S01 -digitaalikameran hankkimisesta. Saadaksesi parhaan hyödyn Nikontuotteestasi lue Turvallisuudesta (A iii iv) ja muut ohjeet huolellisesti ja säilytä ne paikassa, jossa ne ovat kaikkien kameraa käyttävien luettavissa. Symbolit ja merkintätavat Tässä ohjeessa on käytetty seuraavia symboleja ja merkintätapoja, joiden avulla löydät helposti tarvitsemasi tiedot: Tämä kuvake merkitsee varoituksia, jotka tulisi lukea ennen käyttöä kameran vahingoittumisen estämiseksi. Tämä kuvake viittaa huomautuksiin, jotka tulisi lukea ennen kameran käyttöä. Tämä kuvake ohjaa tämän käyttöoppaan muihin käsiteltävään asiaan liittyviin osiin. A Tällä kuvakkeella merkitään viittaukset käyttöoppaan muille sivuille. Kamerassa tai tietokoneen sovelluksessa näkyvät valikot tai muut tekstit esitetään lihavoituna. Tämän käyttöoppaan kuvia on selvennyksen vuoksi saatettu yksinkertaistaa. 0

3 Sisällysluettelo Turvallisuudesta...iii Huomautuksia...v Valmistele...1 Kameran osat...5 Kosketusnäytön käyttäminen...6 Kameran asetusten säätäminen...7 Kuvaa 8 Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen...8 Valokuvat... 8 Kuvaustilan näyttö...11 Kuvausvalikko...13 Elokuvat Elokuvatilan näyttö...17 Elokuvavalikko...18 Lisää valokuvauksesta ja elokuvien tallentamisesta...20 Itselaukaisin Salamatilan valitseminen Erikoistehosteet Valotuksen korjaus Kuvakoko Kosketuskuvaus Automaattitarkennustila Elokuvan kuvakoko Näytä 30 Perustoisto Kuvien katselu täysikokoisena Elokuvien katselu Toistonäyttö...32 Toistovalikko...33 Lisää toistosta Toiston zoomaus Useiden kuvien katselu (pienoiskuvien toisto) Kuvien lisääminen suosikkeihin Suosikkien katselu Kuvien katselu päiväyksen mukaan Diaesitykset Suodatintehosteet Kuvien poistaminen Sisällysluettelo i

4 Yhdistä 46 Kuvien kopioiminen tietokoneelle...46 ViewNX 2:n asennus ViewNX 2:n käyttö: Kuvien lataaminen Valokuvien tulostaminen...48 Tulostustilaukset (DPOF)...51 Kuvien näyttäminen televisiossa...53 Asetusvalikko 54 HOME-ulkoasun valitseminen...55 Aloitusnäyttö...56 Aikavyöhyke ja päiväys...57 Ääniasetukset...59 Alustaminen...60 Kielen valitseminen...61 Videotila...62 Tietokonelataus...63 Oletusasetusten palauttaminen...65 Laiteohjelmaversio...66 Tekniset lisätiedot 67 Tiedostojen ja kansioiden nimet...67 Kameran hoito: Varotoimet...68 Puhdistaminen ja säilytys Vianmääritys Virheilmoitukset Tekniset tiedot Sisällysluettelo ii

5 Turvallisuudesta Lue seuraavat turvallisuusvaroitukset kokonaan ennen tuotteen käyttöä. Näin voit estää tämän Nikon-tuotteen vaurioitumisen sekä itsesi tai muiden loukkaantumisen. Säilytä turvaohjeet sellaisessa paikassa, että ne ovat tuotteen kaikkien käyttäjien saatavilla. Varoitusten huomiotta jättämisen mahdolliset seuraukset on merkitty seuraavalla symbolilla: Varoitukset on merkitty tällä symbolilla. Vältä henkilövahingot lukemalla kaikki varoitukset ennen tämän Nikon-tuotteen käyttöä. VAROITUKSET Katkaise virta heti toimintahäiriön sattuessa. Jos huomaat savua tai epätavallisen hajun tulevan laitteesta tai verkkovirtalaturista, irrota laturi. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Sammutettuasi laitteen anna sen jäähtyä ja vie se sitten valtuutettuun Nikon-huoltoon tarkistettavaksi. Älä käytä kameraa herkästi syttyvien kaasujen lähettyvillä. Älä käytä elektronisia laitteita herkästi syttyvien kaasujen lähettyvillä, koska seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo. Älä pura osiin. Tuotteen sisällä olevien osien koskettaminen voi aiheuttaa henkilövahingon. Jos tuote toimii virheellisesti, sen saa korjata vain asiantunteva huoltoedustaja. Jos tuotteen kotelo hajoaa putoamisen tai muun onnettomuuden seurauksena, irrota verkkovirtalaturi ja vie tuote valtuutettuun Nikon-huoltoon tarkistettavaksi. Pidä laite kuivana. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä käsittele pistoketta tai verkkovirtalaturia, jos kätesi ovat märät. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun. Älä mene pistokkeen lähelle ukkosen aikana. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun. Verkkovirtalaturin pistokkeen metalliosien päällä tai ympärillä oleva pöly on pyyhittävä pois kuivalla kankaalla. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon. Pidä tuotteet poissa lasten ulottuvilta. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahingon. Huomaa myös, että pieniin osiin liittyy tukehtumisvaara. Jos lapsi nielee jonkin tämän laitteen osan, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Älä aseta hihnaa pienen lapsen tai vauvan kaulan ympärille. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi johtaa kuristumiseen. Noudata varovaisuutta salaman käytössä. Kameran ja salaman käyttäminen lähellä ihoa tai muita kohteita voi aiheuttaa palovammoja. Salaman käyttö kuvattavan kohteen silmien lähellä voi heikentää näköä tilapäisesti. Vauvoja kuvattaessa on oltava erityisen varovainen. Salaman pitäisi olla vähintään metrin päässä kohteesta. Älä osoita salamaa moottoriajoneuvon kuljettajaan. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuteen. Vältä kosketusta nestekiteisiin. Jos näyttö menee rikki, varo rikkoutunutta lasia ja pidä huoli, ettei nestekiteitä pääse iholle, silmiin tai suuhun. Turvallisuudesta iii

6 Älä käytä verkkovirtalaturia matkamuuntajien kanssa, jännitteestä toiseen muuntavien sovittimien kanssa tai DC-AC-muunninten kanssa. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa ylikuumenemisen tai tulipalon. Käytä asianmukaisia kaapeleita. Kun teet laitekytkentöjä, käytä vain Nikonin käyttötarkoitukseen toimittamia tai myymiä kaapeleita, jotta tuote on edelleen tuotesäännösten mukainen. Älä vahingoita, kuumenna, muokkaa tai väkisin vedä tai taivuta kaapeleita, äläkä aseta niitä painavien esineiden alle. Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä peitä tuotetta käytön aikana. Lämmön muodostuminen voi aiheuttaa kotelon vääntymistä tai tulipalon. Lopeta tuotteen käyttö heti, jos huomaat sen jotenkin muuttuneen, esimerkiksi vääntyneen tai värjäytyneen. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sisäänrakennetun akun vuotamista, ylikuumenemista tai halkeamisen. Älä ole kosketuksissa kameran tai verkkovirtalaturin kanssa pitkiä aikoja laitteiden ollessa päällä tai käytössä. Laitteen osat voivat kuumentua. Laitteen jättäminen suoraan ihokosketukseen pitkäksi ajaksi voi aiheuttaa lieviä palovammoja. Käytä nimettyjä verkkovirtalatureita. Ladatessasi kameraa pistorasiasta käytä vain tämän laitteen kanssa käytettäväksi tarkoitettuja verkkovirtalatureita. Älä säilytä suorassa auringonvalossa. Kun tuotetta ei käytetä, sammuta se ja varmista, että objektiivi on peitetty, ennen kuin varastoit sen suojattuna suoralta auringonvalolta. Objektiivin kohdistama auringonvalo voi aiheuttaa tulipalon. Noudata lentoyhtiön ja sairaalan henkilökunnan antamia ohjeita. Sammuta tuote lentokoneen nousun ja laskeutumisen ajaksi tai lentoyhtiön tai sairaalan henkilökunnan kehotuksesta. Laitteen lähettämät radioaallot saattavat häiritä lentokoneen navigointia tai sairaalan lääketieteellisiä laitteita. Jos kameran akku vuotaa, ja kameran akkunestettä joutuu vaatteille tai iholle, huuhtele kyseinen alue välittömästi vedellä. Turvallisuudesta iv

7 Huomautuksia Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa jäljentää, tallentaa tietojen noutojärjestelmään, siirtää tai kääntää vieraalle kielelle ilman Nikonin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Nikon varaa oikeuden muuttaa näissä käyttöohjeissa olevia teknisiä tietoja tai laitteistojen ja ohjelmistojen ominaisuuksia milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Nikon ei ole vastuussa vahingoista, joita tämän laitteen käyttö voi aiheuttaa. Näiden käyttöohjeiden tiedot on pyritty saamaan mahdollisimman kattaviksi ja oikeiksi. Jos kuitenkin huomaat ohjeissa puutteita tai virheitä, pyydämme ilmoittamaan niistä paikalliselle Nikonin edustajalle (osoite toimitetaan erikseen). Huomautuksia v

8 Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille Tämä merkintä osoittaa, että tuote on kerättävä erillään muusta jätteestä. Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa olevia käyttäjiä: Tämä tuote on tarkoitettu kerättäväksi erikseen asianmukaisessa keräyspisteessä. Älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta. Kopiointikieltoa koskeva huomautus Huomaa, että pelkkä skannerilla, digitaalikameralla tai muulla laitteella digitaalisesti kopioidun materiaalin hallussapito saattaa olla lain mukaan rangaistavaa. Kohteet, joita lain mukaan ei saa kopioida Älä kopioi seteleitä, kolikoita, arvopapereita, valtion obligaatioita tai paikallishallinnon yleisöobligaatioita siinäkään tapauksessa, että kyseiset kopiot on merkitty mallikappaleiksi. Ulkomailla liikkeellä laskettujen seteleiden, kolikoiden tai arvopaperien kopioiminen on kiellettyä. Käyttämättömien, valtion liikkeelle laskemien postimerkkien tai postikorttien kopioiminen on kielletty ilman valtion myöntämää ennakkolupaa. Valtion julkaisemien leimamerkkien ja lain edellyttämien varmistettujen asiakirjojen kopioiminen on kielletty. Tiettyä kopiointia tai jäljentämistä koskevat varoitukset Lainsäädännöllä on voitu rajoittaa myös yksityisten yritysten tiettyjen dokumenttien kopiointia ja jäljentämistä, ellei yritys käytä kopioita omassa liiketoiminnallisessa käytössään. Älä myöskään kopioi valtioiden passeja, julkisten ja yksityisten yhteisöjen myöntämiä lisenssejä, henkilötodistuksia, lippuja, ruokailukuponkeja tai muita vastaavia dokumentteja. Noudata tekijänoikeuksia Tekijänoikeuksin suojatun aineiston, kuten kirjojen, musiikin, maalausten, puukaiverrusten, karttojen, piirustusten, elokuvien ja valokuvien, kopiointia ja jäljentämistä säädellään kansallisilla ja kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Älä käytä tätä tuotetta laittomien kopioiden tekemiseen tai tekijänoikeuslakien rikkomiseen. Huomautuksia vi

9 Tallennusvälineiden hävittäminen tai luovuttaminen toiselle henkilölle Huomaa, että kuvien poistaminen tai kameran muistin tai muiden tallennusvälineiden alustaminen ei poista alkuperäisiä kuvatietoja täysin. Poistetut tiedostot on mahdollista palauttaa pois heitetyistä tallennusvälineistä, jolloin henkilökohtaisia kuvatietoja voidaan mahdollisesti käyttää haitallisiin tarkoituksiin. Kyseisten tietojen suojaaminen on käyttäjän vastuulla. Ennen kuin hävität tallennusvälineen tai annat sen toiselle henkilölle, alusta laite ja täytä se sitten kokonaan kuvilla, joissa ei ole henkilökohtaisia tietoja (esimerkiksi kuvilla tyhjästä taivaasta). Muista korvata myös kaikki HOME-näyttöön valitut kuvat. Käytä vain Nikon-merkkisiä elektronisia lisälaitteita Nikonin kamerat on suunniteltu korkeimpien standardien mukaisesti, ja ne sisältävät monimutkaisia elektronisia piirejä. Vain Nikon-merkin elektroniset tarvikkeet (mukaan lukien verkkovirtalaturit), jotka Nikon on hyväksynyt käytettäväksi nimenomaan tämän Nikon-digitaalikameran kanssa, on suunniteltu ja testattu toimimaan näiden elektronisten piirien toiminta- ja turvallisuusvaatimusten mukaan. Muiden kuin Nikon-merkkisten sähkökäyttöisten lisävarusteiden käyttö voi vaurioittaa kameraa ja mitätöidä Nikonin takuun. Lisätietoja Nikon-merkkisistä lisävarusteista saat paikalliselta valtuutetulta Nikon-jälleenmyyjältä. Huomautuksia vii

10 Käytä vain Nikon-merkkisiä lisälaitteita: Vain Nikonin hyväksymien Nikon-merkkisten lisävarusteiden on varmistettu toimivan Nikon-digitaalikameran toiminta- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Muiden kuin Nikon-merkkisten lisävarusteiden käyttö voi vaurioittaa kameraa ja mitätöidä Nikonin takuun. Ennen kuin kuvaat tärkeissä tilaisuuksissa (kuten häissä tai kun aiot ottaa kameran mukaan matkalle), ota testikuva varmistuaksesi siitä, että kamera toimii normaalisti. Nikon ei vastaa tuotteen vioista mahdollisesti johtuvista vahingoista tai menetetyistä tuloista. Oppia ikä kaikki: Osana Nikonin Oppia ikä kaikki -tuotetuki- ja koulutuskampanjaa on seuraavissa Web-sivustoissa saatavilla ajankohtaista, päivitettyä tietoa: Käyttäjät Yhdysvalloissa: Käyttäjät Euroopassa ja Afrikassa: Käyttäjät Aasiassa, Oseaniassa ja Lähi-idässä: Tarkista viimeisimmät tuotetiedot, vinkit, vastaukset usein esitettyihin kysymyksiin ja yleiset digitaalista kuvantamista ja valokuvausta koskevat ohjeet annetuista osoitteista. Voit saada lisätietoa myös oman alueesi Nikon-edustajalta. Katso yhteystiedot seuraavasta URL-osoitteesta: Huomautuksia viii

11 Valmistele 1 Tarkista pakkauksen sisältö. Varmista, että pakkaus sisältää alla luetellut tuotteet. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos jotain puuttuu. COOLPIX S01 - digitaalikamera 1 Verkkovirtalaturi EH-69P 2 Kameran hihna USB-kaapeli UC-E16 Käyttöohje Turvallisuudesta Takuu 1 Toimitetaan sisäänrakennetulla muistilla ja sisäänrakennetulla ladattavalla akulla varustettuna. Muistikortteja ei voi käyttää. 2 Pistokesovitin toimitetaan maissa tai alueilla, joissa se on tarpeen. 2 Kiinnitä hihna. Jos pistokesovitin on toimitettu, kiinnitä se kunnolla verkkovirtalaturiin; huomaa, että kun sovitin on kiinnitetty, tuote voi vahingoittua, jos pistokesovitinta yritetään irrottaa väkisin. Pistokesovittimen muoto vaihtelee ostomaasta tai -paikasta riippuen. Käyttäjät Argentiinassa ja Koreassa voivat ohittaa tämän vaiheen, sillä pistokesovitin toimitetaan verkkovirtalaturiin pysyvästi kiinnitettynä. Valmistele 1

12 3 Lataa kamera. Käytä mukana toimitettua verkkovirtalaturia, kun lataat kameran ensimmäisen kerran. 3.1 Kytke kamera päälle ja liitä USB-kaapeli kameraan (q) ja verkkovirtalaturiin (w). 3.2 Kytke laturi pistorasiaan (e). Virran merkkivalo vilkkuu latauksen aikana ja sammuu, kun lataus on valmis. q 3.3 Lataus kestää noin kaksi tuntia ja 50 minuuttia. Kun lataus on valmis, irrota verkkovirtalaturi pistorasiasta ja irrota USBkaapeli. w e Virran merkkivalo vilkkuu hitaasti oranssina latauksen aikana ja sammuu, kun lataus on valmis. Jos virran merkkivalo vilkkuu nopeasti oranssina, on tapahtunut virhe. Tarkista, että USB-kaapeli on liitetty kunnolla ja ympäristön lämpötila on 5 C 35 C. Kun verkkovirtalaturi on liitettynä, kamera toimii vain toistotilassa (A 30), eikä kuvia voi ottaa. Kameran kytkeminen päälle hidastaa latausta. Kun kello on asetettu (A 3), kamera latautuu myös silloin kun se on liitettynä tietokoneeseen USBkaapelilla (A 63). Valmistele 2

13 4 Valmistele kamera kuvausta varten. 4.1 Kytke kamera päälle. 4.2 Kosketa haluttua kieltä. 4.3 Aseta kello. Kun sinua pyydetään valitsemaan, asetetaanko kameran kello, kosketa Kyllä. Kosketa C tai D korostaaksesi oman aikavyöhykkeesi ja kosketa I tehdäksesi valinnan. Valitse päiväyksen muoto koskettamalla. Oikealla näytetyt vaihtoehdot tulevat näkyviin; korosta kohtia koskettamalla niitä ja kosketa A tai B muuttaaksesi kohtia. Kun kosketat I, vahvistusikkuna avautuu; kosketa Kyllä asettaaksesi kellon. Ota kesäaika käyttöön tai pois käytöstä koskettamalla p. Kello saa virtansa kameran sisäänrakennetusta akusta. Jos akku tyhjenee, päiväys ja aika pyydetään syöttämään uudelleen seuraavan kerran kun kamera kytketään päälle. Aseta tällöin kello ennen kuin jatkat käyttöä. Valitaksesi toisen kielen tai säätääksesi kelloa käytä asetusvalikon kohtaa Kieli/ Language (A 61) tai Aikavyöhyke ja päiväys (A 57). Valmistele 3

14 4.4 Valitse HOME-näytön ulkoasu. Korosta HOME-ulkoasu koskettamalla ja kosketa I tehdäksesi valinnan. Kamera poistuu HOME-näyttöön, kun asetukset on tehty. HOME-näyttö...A 7 Valmistele 4

15 Kameran osat Virtakytkin/virran merkkivalo Näyttö/kosketusnäyttö Laukaisin Kaiutin c (toisto)-painike Liitännän suojus...2, 47, 48, 53 4 Zoomaussäädin... 9, 34, HOME-painike Kameran hihnan kiinnike USB- ja AV-liitäntä...2, 47, 48, 53 6 Itselaukaisimen merkkivalo Nollauspainike...72, 78 Tarkennusapuvalo Salama Mikrofoni Objektiivi 10 Objektiivin suojus Kytke kamera päälle tai pois päältä painamalla virtakytkintä. Jos kamera on pois päältä, painamalla ja pitämällä pohjassa c-painiketta kamera kytkeytyy päälle ja käynnistää toiston pidentämättä objektiivia. Kameran osat 5

16 Kosketusnäytön käyttäminen Seuraavat toiminnot voi suorittaa koskettamalla tai liu uttamalla sormea näytöllä: Kosketa: Kosketa näyttöä. Kosketa ja pidä: Kosketa näyttöä ja jätä sormesi hetkeksi paikalleen. Vedä: Vedä sormella näyttöä pitkin. Vedä ja pudota: Kosketa näytöllä olevaa kohdetta, vedä se haluttuun kohtaan (q) ja nosta sormesi näytöltä (w). Kosketusnäyttö: Älä kosketa näyttöä terävillä esineillä tai käytä liikaa voimaa. Kosketusnäyttö ei välttämättä sovi yhteen joidenkin suojakalvojen kanssa. Kosketusnäytön käyttäminen: Laite ei välttämättä reagoi odotetulla tavalla, jos näpäytät sormella vetääksesi kohteita näytöllä, vedät kohteita vain lyhyen matkan, liu utat sormea kevyesti näytön päällä tai liikutat sormea liian nopeasti. Näyttö ei välttämättä reagoi odotetulla tavalla, jos sitä kosketaan samanaikaisesti kahdesta tai useammasta kohdasta. Kosketusnäytön käyttäminen 6

17 Kameran asetusten säätäminen Käytä HOME-näyttöä säätääksesi kameran asetuksia tai vaihtaaksesi valokuva-, elokuva- ja toistotilojen välillä. Avaa HOME-näyttö koskettamalla W-painiketta. Kuvaus Ota kuvia (A 8). Toista Näytä kuvia (A 30). Elokuva Kuvaa elokuvia (A 16). Asetukset Säädä kameran perusasetuksia (A 54). Valikot Asetuksia säädetään valikoiden kautta. Kosketa C tai vedä HOME-näyttöä ylöspäin avataksesi nykyisen tilan valikon. Kuvausvalikko...A 13 Elokuvavalikko...A 18 Toistovalikko...A 33 W-painike Kameran asetusten säätäminen 7

18 Kuvaa Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen Valokuvat 1 Kosketa W-painiketta. 2 Kosketa Kuvaus. Akun varaustaso ja jäljellä oleva muisti... A 11 Laukaisin...A 9 Itselaukaisin... A 20 Salama...A 21 Erikoistehosteet...A 23 Valotuksen korjaus...a 24 Kuvakoko...A 25 Kosketuskuvaus...A 26 Lisää valokuvauksesta... A 14 Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 8

19 3 Rajaa kuva. Valmistele kamera ja rajaa kuva. 4 Tarkenna. Paina laukaisin puoliväliin lukitaksesi tarkennuksen ja valotuksen. Kameran pitäminen: Varo etteivät sormet tai hiukset, kameran hihna tai muut esineet häiritse objektiivia, salamaa, tarkennusapuvaloa tai mikrofonia. Kun otat kuvia pystysuunnassa (muotokuva), pidä kameraa niin, että salama on objektiivin yläpuolella. Zoomaus: Lähennä tai loitonna käyttämällä zoomaussäädintä. f (h): Loitonna g (i): Lähennä 5 Ota kuva. Paina laukaisin pohjaan asti. Suljinaika Aukko Tarkenna painamalla kevyesti laukaisinta, kunnes tunnet vastuksen. Tätä kutsutaan laukaisimen painamiseksi puoliväliin. Paina laukaisin seuraavaksi pohjaan asti laukaistaksesi sulkimen. Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 9

20 Kuvien katselu...a 30 Kuvien poistaminen...a 43 Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 10

21 Kuvaustilan näyttö 1 Kuvausohjelma Makrozoomausalue Zoomauksen ilmaisin...9, 14 4 Päivämäärää ei ole asetettu -ilmaisin... 12, 54 Matkakohde Akun varaustaso Itselaukaisin Salaman ilmaisin Tarkennusalue... 11, 14 9 Salamatila Suljinaika 11 Aukko 12 Jäljellä olevien kuvien määrä Näytöllä näkyvät ilmaisimet vaihtelevat kameran asetusten ja kuvausolosuhteiden mukaan. Jotkin ilmaisimet tulevat näkyviin vain muutamaksi sekunniksi sen jälkeen kun kamera on kytketty päälle tai jokin toiminto on suoritettu; näyttääksesi ilmaisimet uudelleen kosketa A. Kun laukaisin painetaan puoliväliin, tarkennuksen tila näytetään seuraavasti: c Q Kasvot havaittu Ei kasvoja havaittu Digitaalizoomaus voimassa Jos kamera ei onnistu tarkentamaan, tarkennusalue tai tarkennuksen ilmaisin vilkkuu punaisena; sommittele kuva uudelleen ja yritä uudelleen. Akun varaustaso näytetään seuraavasti: D Akku ladattu. B Akun varaus vähissä. Lataa kamera. NAkku lopussa. Akku lopussa. Lataa kamera. Jäljellä olevien kuvien määrä riippuu jäljellä olevan muistin määrästä ja vaihtoehdosta, joka on valittu kohtaan Kuvatila (A 25). Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 11

22 Kamera valitsee automaattisesti jonkin seuraavista kuvausohjelmista kohteen tyypin mukaan: e (muotokuvat), f (maisemat), h (yömuotokuvat), g (yömaisemat), i (lähikuvat), j (vastavalaistut kohteet) ja G (muut kohteet). Huomaa, että täytesalaman ollessa valittuna kamera valitsee automaattisesti G-tilan, kun taas muissa tapauksissa kamera ei välttämättä valitse sopivaa kuvausohjelmaa. Liikkeentunnistus: Jos kamera havaitsee kohteen liikkuvan tai kameran tärähtävän, se nostaa ISO-herkkyyttä pienemmälle suljinajalle sopivaksi, ja suljinaika ja aukko näytetään vihreällä. Oletussalamatilassa w Automaattinen salama välähtää tarvittaessa antamaan lisävalaistusta. Poista salama käytöstä koskettamalla B ja valitsemalla y Pois (A 21). Jos O vilkkuu näytöllä kuvauksen aikana, nollaa kello (A 57). Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 12

23 Kuvausvalikko Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Kuvausvalikon voi avata koskettamalla W-painiketta, kun kamera on kuvaustilassa ja koskettamalla C. Kosketa B tai C tuodaksesi esiin haluamasi kohdan ja näytä siihen liittyvät vaihtoehdot koskettamalla. B C Itselaukaisin Laukaise suljin kymmenen sekuntia sen jälkeen kun laukaisinta on painettu. A 20 Salamatila Valitse salamatila. A 21 Erikoistehosteet Ota kuvia käyttäen erikoistehosteita. A 23 B C Valotuksen korjaus Säädä valotusta saadaksesi kuvista kirkkaampia tai tummempia. A 24 Kuvatila Valitse kuvakoko. A 25 Kosketuskuvaus Valitse, voiko kuvia ottaa koskettamalla näyttöä. A 26 Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 13

24 Valokuvien ottaminen Jos pidät zoomaussäädintä kohtaan g asti lähennettyäsi optisen zoomauksen maksimiasentoon, voit vielä lisätä suurennusta jopa 4 digitaalizoomauksella. G-tila valitaan, kun digitaalizoomaus on voimassa. Huomaa, että kuvan suurentamiseen käytetyn digitaalisen käsittelyn takia kuvista tulee huomattavan rakeisia, kun käytetään zoomausnäytön V- Optinen zoomaus kuvakkeen yli meneviä asentoja. Estä laadun heikentyminen korkeammilla zoomaussuhteilla valitsemalla pienempi asetus kohtaan Kuvatila (A 25). Kun i-tila on valittu, zoomausnäyttöön ilmestyy G- kuvake, ja zoomausnäyttö muuttuu vihreäksi, kun zoomaus on tämän kuvakkeen ja W-asennon välillä. Asennossa W kamera voi tarkentaa kohteisiin, jotka ovat noin 5 cm:n etäisyydellä objektiivista ja asennossa G kohteisiin, jotka ovat noin 20 cm:n etäisyydellä objektiivista. f Digitaalizoomaus g Digitaalizoomaus tulee voimaan Automaattitarkennus: Havaitessaan kasvoja kamera tarkentaa lähimpänä kameraa oleviin kasvoihin. Jos kasvoja ei havaita tai digitaalizoomaus on voimassa, kamera tarkentaa näytön keskellä olevaan kohteeseen. Jos kohde on huonosti valaistu, tarkennusapuvalo (A 5) saattaa syttyä avustamaan tarkennusta. Apuvalon kantama on noin 1,4 m, kun zoomaus on laajakulman ääriasennossa, ja noin 0,8 m, kun zoomaus on telekuvauksen ääriasennossa. Vaikka tarkennusalue saattaa olla näkyvissä tai tarkennuksen ilmaisin näkyä vihreänä, kamera ei välttämättä pysty tarkentamaan, jos kohde on hyvin tumma, liikkuu nopeasti, sisältää kirkkaudeltaan hyvin erilaisia alueita (kohde on esimerkiksi puoliksi varjossa) tai lähellä ja kaukana olevia kohteita (kohde on esimerkiksi häkin kaltereiden takana), sitä hallitsevat säännölliset geometriset kuviot (esimerkiksi sälekaihtimet tai rivi pilvenpiirtäjän ikkunoita) tai se ei erotu kunnolla taustasta (kohde on esimerkiksi samanvärinen kuin tausta). Jos näin käy, yritä painaa laukaisin uudelleen puoliväliin tai sommittele valokuva uudelleen. Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 14

25 Kosketuskuvaus: Oletusasetuksilla voit ottaa kuvia helposti koskettamalla näytön kohteita (A 26). Jos kasvoja on havaittu, voit tarkentaa ja ottaa kuvan koskettamalla näyttöä kaksoiskehysten sisällä. Lepotila: Jos mitään toimintoja ei tehdä asetetun ajan kuluessa, näyttö sammuu ja virran merkkivalo alkaa vilkkua. Laukaisimen, virtakytkimen tai c-painikkeen painaminen kytkee näytön takaisin päälle. Jos mitään toimintoja ei tehdä seuraavienkaan kolmen minuutin aikana, kamera sammuu. Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 15

26 Elokuvat 1 Kosketa W-painiketta. 2 Kosketa Elokuva. Itselaukaisin... A 20 Erikoistehosteet...A 23 Valotuksen korjaus...a 24 Kosketuskuvaus...A 26 Autom. tarkennustila...a 28 Kuvakoko...A 29 Lisää elokuvista...a 19 3 Rajaa kuva. 4 Käynnistä tallennus. Paina laukaisin pohjaan. Zoomaus: Lähennä tai loitonna käyttämällä zoomaussäädintä. f (h): Loitonna g (i): Lähennä 5 Lopeta tallennus. Paina laukaisin toisen kerran pohjaan lopettaaksesi tallentamisen. Katsellaksesi elokuvia paina c-painiketta. Elokuvien katselu... A 31 Elokuvien poistaminen... A 43 Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 16

27 Elokuvatilan näyttö Kamera tarkentaa rajauksen keskellä olevaan kohteeseen. Tarkennuksen ilmaisin vilkkuu vihreänä kameran tarkentaessa ja punaisena, jos kamera ei pysty tarkentamaan. 1 Elokuvatilan ilmaisin Zoomauksen ilmaisin... 16, 19 3 Päivämäärää ei ole asetettu -ilmaisin... 12, 54 Matkakohde Akun varaustaso Itselaukaisin Käytettävissä oleva aika Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 17

28 Elokuvavalikko Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Elokuvavalikon voi avata koskettamalla W-painiketta, kun kamera on elokuvatilassa ja koskettamalla C. Kosketa B tai C tuodaksesi esiin haluamasi kohdan ja näytä siihen liittyvät vaihtoehdot koskettamalla. B C Itselaukaisin Aloita tallennus noin kymmenen sekuntia sen jälkeen kun laukaisinta on painettu. A 20 Autom. tark.tila Valitse kameran tarkennustapa elokuvien tallennuksessa. A 28 Erikoistehosteet Kuvaa elokuvia käyttäen erikoistehosteita. A 23 B C Valotuksen korjaus Säädä valotusta saadaksesi elokuvista kirkkaampia tai tummempia. A 24 Elokuvavaihtoehdot Valitse kuvakoko. A 29 Kosketuskuvaus Valitse, voiko elokuvia tallentaa koskettamalla näyttöä. A 26 Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 18

29 Elokuvien tallentaminen Kamera saattaa tallentaa ääniä, jotka kuuluvat kameran säätimistä tai objektiivista tarkennettaessa tai kun aukkoa säädetään vastaamaan kohteen kirkkaudessa tapahtuneita muutoksia. Digitaalizoomausta voi käyttää, mutta digitaalizoomauksella kuvattu videoaineisto on huomattavan rakeista (A 14); optinen zoomaus ei ole käytettävissä. Zoomaussuhteesta ja kohteen etäisyydestä riippuen moiré-ilmiö saattaa näkyä kuvassa, jossa on säännöllisiä, toistuvia kuvioita. Tämä on luonnollinen interferenssikuvio, joka johtuu kuvakennon ruudukon ja kohteessa olevan säännöllisen, toistuvan ruudukon vuorovaikutuksesta, eikä kyse ole viasta. Lisäksi häntimistä (A 69) voi tallentua, kun kuvassa on kirkkaita kohteita, kuten aurinko, auringonvaloa tai sähkövaloa; vältä mahdollisuuksien mukaan rajaamasta kirkkaita valonlähteitä näyttöön. Kameran lämpötila saattaa kohota, jos kameraa käytetään pitkään tai kuumassa ympäristössä. Jos elokuvan tallennuksen aikana on ylikuumenemisen vaara, ajastin tulee näkyviin; tallennus lopetetaan automaattisesti ja kamera sammuu, kun ajastimen aika kuluu loppuun. Automaattitarkennus: Kun Kertatarkennus (oletusasetus; A 28) on valittu kohtaan Autom. tarkennustila elokuvavalikossa, kamera tarkentaa, kun laukaisin painetaan puoliväliin, ja tarkennus ja valotus lukitaan elokuvan tallennuksen ajaksi. Jos kamera ei pysty tarkentamaan (A 14), kokeile seuraavaa: 1 Valitse Kertatarkennus kohtaan Autom. tarkennustila elokuvavalikossa. 2 Etsi kohde, joka on yhtä kaukana kamerasta kuin kuvauskohteesi, ja rajaa kyseinen kohde näytön keskelle. 3 Paina laukaisin puoliväliin tarkentaaksesi. 4 Pidä laukaisin painettuna puoliväliin ja sommittele kuva uudelleen niin, että alkuperäinen kohde on halutussa paikassa. 5 Paina laukaisin pohjaan aloittaaksesi tallennuksen. Osoita ja kuvaa -valokuvaus ja elokuvien tallentaminen 19

30 Lisää valokuvauksesta ja elokuvien tallentamisesta Itselaukaisin Tila: A tai D Suljin laukaistaan vasta noin kymmenen sekunnin kuluttua laukaisimen painamisesta. 1 Kosketa Itselaukaisin. 2 Kosketa Päällä. 3 Aseta tarkennus ja valotus. Paina laukaisin puoliväliin. 4 Käynnistä ajastin. Paina laukaisin pohjaan. Kosketa: W C Itselaukaisin Ajastimen laskiessa alaspäin näytetään laskuri, ja itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu. Merkkivalo lakkaa vilkkumasta noin sekuntia ennen sulkimen laukaisemista. Keskeyttääksesi ajastimen ennen kuvan ottamista paina laukaisinta uudelleen. Itselaukaisin kytkeytyy pois, kun suljin laukaistaan. Jos Kosketuskuvaus (A 26) on päällä, ajastimen voi käynnistää koskettamalla näyttöä. Poistu muuttamatta asetuksia koskettamalla J. Lisää valokuvauksesta ja elokuvien tallentamisesta 20

31 Salamatilan valitseminen Tila: A Valitse salamatila seuraavasti: 1 Kosketa Salamatila. Kosketa: W C Salamatila Salaman ilmaisin näyttää salaman tilan, kun laukaisin painetaan puoliväliin. 2 Kosketa vaihtoehtoa. w Automaattinen (oletusarvo) Salama välähtää automaattisesti tarvittaessa. y Pois Salama ei välähdä. m Täytesalama Salama välähtää jokaisen kuvan kohdalla. Päällä: Salama välähtää, kun kuva otetaan. Vilkkuu: Salama latautuu. Kuvia ei voi ottaa. Pois: Salama ei välähdä, kun kuva otetaan. Poistu muuttamatta asetuksia koskettamalla J. Kamera valitsee automaattisesti kuvausohjelman G (A 12), kun m Täytesalama valitaan. Lisää valokuvauksesta ja elokuvien tallentamisesta 21

32 Salaman kantama on noin 0,5 1,4 m, kun kameralla on loitonnettu niin paljon kuin mahdollista ja 0,5 0,8 m maksimizoomauksella. Punasilmäisyyden vähennys: Punasilmäisyyden vähentämiseksi ennen pääsalamaa lähetetään sarja heikkoja esisalamoita; jos punasilmäisyyttä havaitaan kuvauksen jälkeen, sitä vähennetään edelleen kuvien tallennuksen yhteydessä tehtävällä lisäkäsittelyllä (kehittynyt punasilmäisyyden vähennys). Huomaa, että esisalamat pidentävät laukaisimen painamisen ja sulkimen laukaisun välistä aikaa, ja punasilmäisyyden havaitsemisen jälkeen tehtävä käsittely saattaa hieman pidentää tallennusaikaa. Joissain tapauksissa haluttua lopputulosta ei saavuteta, ja joissain harvinaisissa tapauksissa punasilmäisyyden vähennystä saatetaan soveltaa kuvassa oleviin alueisiin, joissa punasilmäisyyttä ei ole. B-kuvake: Salamatilan vaihtoehdot saa näkyviin myös koskettamalla B-kuvaketta kuvaustilan näytössä. Lisää valokuvauksesta ja elokuvien tallentamisesta 22

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas COOLPIX L27 -kameran tärkeimmät ominaisuudet Anna kameran valita G (Nopea kuva) -tila... A 32 Suuntaa kamera kohteeseen, niin se valitsee tilanteeseen sopivat asetukset. Kuvien

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Suomi Finnish 404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Liitteet ARCHOS 404 -käyttöoppaaseen Katso www.archos.com/manuals ladataksesi tämän käyttöoppaan viimeisimnman version. Versio 1.1 Tämä käyttöopas

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon.

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon. 1 Kuvien ja asiakirjojen skannaus HP Scanjet G4050 (PIKAOHJE!) VALOKUVIEN SKANNAUS 1. Käynnistä skanneri virtapainikkeesta 2. Avaa skannerin kansi ja aseta kuva seuraavasti: kuvapuoli, eli skannattava

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa.

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. KÄYTTÖOHJE 1 (5) VAROITUKSET Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. HUOMIO! Laite ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää pieniä osia - Tukehtumisvaara. Pidä huoli ettei

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

HP Photosmart R740-sarja Digitaalikamera. Käyttöopas

HP Photosmart R740-sarja Digitaalikamera. Käyttöopas HP Photosmart R740-sarja Digitaalikamera Käyttöopas Oikeudelliset ilmoitukset Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas Kuvaus

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Käyttöopas. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1

Käyttöopas. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 T O I M I N T A K A M E R A Käyttöopas Älä hävitä litiumioniakkuja tavallisen jätteen mukana. Palauta ne akkujen kierrätyspisteeseen. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset,

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

HP Photosmart M440/M540/ M630 series -digitaalikamera. Käyttäjän opas

HP Photosmart M440/M540/ M630 series -digitaalikamera. Käyttäjän opas HP Photosmart M440/M540/ M630 series -digitaalikamera Käyttäjän opas Oikeudelliset ilmoitukset Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje 9356196 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-5 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PhotoCam. PhotoCam. Käyttäjän opas. Versio 1.1

PhotoCam. PhotoCam. Käyttäjän opas. Versio 1.1 PhotoCam Käyttäjän opas Versio 1.1 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti tai mekaanisesti,

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä Tuotetiedot F D E L K J A B C G H I A: Kiikariobjektiivi, kiinteä 8x zoomaus B: Digitaalikameran objektiivi, kiinteä 8x zoomaus C: Digitaalikameran tarkennuspyörä D: Nestekidenäyttö E: Toimintopainikkeet

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen Pikaopas Kopioiminen Kopioiminen Huomautuksia: Vältä kuvan leikkautuminen varmistamalla, että alkuperäinen asiakirja ja tuloste ovat samankokoisia. Voit kopioida nopeasti painamalla ohjauspaneelin - painiketta.

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 10.1" IPS kosketusnäyttö Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot