DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje"

Transkriptio

1 DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi

2 Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS ja QuickTime ovat Apple Inc:n rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. iframe-logo ja iframe-symboli ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä. Adobe ja Acrobat ovat Adobe Systems Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. SDXC-, SDHC- ja SD-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä. PictBridge on tavaramerkki. HDMI, -logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tässä käsikirjassa ja muissa Nikonin tuotteen mukana toimitetuissa dokumenteissa mainitut kauppanimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. AVC Patent Portfolio License Tämä tuote on lisensoitu AVC Patent Portfolio License alaisena kuluttajan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Tuotetta voi käyttää (i) AVC-standardin mukaisen videokuvan ("AVC-video") koodaukseen ja/tai (ii) AVC-videon koodauksen purkuun, jos videon on koodannut kuluttaja henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön ja/tai se on hankittu videoiden toimittajalta, jolla on lupa AVC-videoiden levittämiseen. Muita käyttötarkoituksia varten ei myönnetä suoraa tai epäsuoraa lupaa. Lisätietoja saa MPEG LA, L.L.C:ltä. Katso

3 Johdanto Ensimmäiset vaiheet Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: A (automaattinen) -tila Lisää kuvauksesta Lisää toistosta Kuvien muokkaaminen Elokuvan tallennus ja toisto Kytkeminen televisioon, tietokoneeseen ja tulostimeen Kameran perusasetukset Kameran hoito Tekniset tiedot ja hakemisto i

4 Turvallisuusohjeita Lue seuraavat turvallisuutta koskevat varoitukset kokonaan ennen tuotteen käyttöä. Näin vältät tämän Nikon-tuotteen vaurioitumisen sekä itsesi tai muiden loukkaantumisen. Säilytä turvaohjeet sellaisessa paikassa, että ne ovat tuotteen kaikkien käyttäjien saatavilla. Tämä kuvake merkitsee varoituksia eli tietoja, jotka tulisi lukea ennen tämän Nikon-tuotteen käyttöä, jotta vammat voidaan estää. VAROITUKSET Katkaise virta toimintahäiriön ilmaantuessa Jos havaitset kamerasta tai verkkovirtalaturista tulevan savua tai epätavallista hajua, irrota verkkovirtalaturi ja poista akku välittömästi varoen polttamasta itseäsi. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Kun olet poistanut tai irrottanut virtalähteen, toimita laite valtuutettuun Nikonhuoltoon tarkastusta varten. Älä pura kameraa Kameran tai verkkovirtalaturin sisäosien koskettaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen. Laitetta saavat korjata vain ammattitaitoiset henkilöt. Jos kamera tai verkkovirtalaturi aukeaa putoamisen tai muun vahingon takia, irrota virtajohto ja/tai poista akku ja vie laite sitten valtuutettuun Nikonhuoltoon tarkistettavaksi. Älä käytä kameraa tai verkkovirtalaturia tulenarkojen kaasujen lähellä Älä käytä sähkölaitteita tulenarkojen kaasujen lähellä, sillä tällaisessa tilanteessa on räjähdys- tai palovaara. Älä katso aurinkoon etsimen lävitse Auringon tai jonkin muun voimakkaan valonlähteen katsominen etsimen kautta voi aiheuttaa pysyvän näkövaurion. Käsittele kameran hihnaa varoen Älä aseta hihnaa lapsen kaulan ympärille. Pidä tuotteet poissa lasten ulottuvilta Huolehdi erityisesti siitä, että akku ja muut pienet osat eivät joudu pienten lasten suuhun. ii

5 Turvallisuusohjeita Toimi varoen käsitellessäsi akkua Akku voi vuotaa tai räjähtää, jos sitä käsitellään väärin. Noudata seuraavia varotoimia käsitellessäsi akkua: Katkaise virta, ennen kuin vaihdat akun. Jos käytät verkkovirtalaturia/ verkkolaitetta, varmista, että se on irrotettu. Käytä ainoastaan EN-EL5- litiumioniakkua (toimitetaan kameran mukana). Lataa akku asettamalla se kameraan ja liittämällä EH-69Pverkkovirtalaturi (toimitetaan kameran mukana). Älä aseta akkua ylösalaisin tai väärin päin. Älä oikosulje akkua tai pura sitä osiin tai yritä poistaa tai rikkoa akun eristeitä tai pintaa. Suojaa akku avotulelta ja voimakkaalta lämmöltä. Älä upota akkua veteen tai kastele sitä. Palauta akku akkukoteloon kuljetusta varten. Älä kuljeta tai säilytä akkuja samassa paikassa kaulakorujen, hiusneulojen tai muiden metalliesineiden kanssa. Tyhjentynyt akku voi vuotaa. Poista tyhjä akku tuotteesta välttääksesi tuotteen vaurioitumisen. Lopeta akun käyttö heti, jos huomaat sen jotenkin muuttuneen, esimerkiksi värjäytyneen tai vääntyneen. Jos vahingoittuneesta akusta valuu nestettä vaatteille tai iholle, huuhtele se heti pois runsaalla vedellä. Noudata seuraavia varotoimia käsitellessäsi verkkovirtalaturia Suojaa laite kosteudelta. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Liittimen metalliosissa tai niiden lähellä oleva pöly on poistettava kuivalla kankaalla. Muussa tapauksessa käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon. Älä käsittele pistoketta tai oleskele verkkovirtalaturin läheisyydessä ukonilmalla. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun. Älä vahingoita, muuta, vedä voimakkaasti tai taivuta USB-kaapelia. Älä sijoita sen päälle raskaita esineitä äläkä altista sitä kuumuudelle tai liekeille. Jos johdon eriste vaurioituu ja johtimet paljastuvat, toimita johto valtuutettuun Nikon-huoltoon tarkastusta varten. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä koske pistokkeeseen tai verkkovirtalaturiin märin käsin. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä matkakäyttöön tarkoitettujen jännitemuuntajien tai tasavirtavaihtovirta-muuntimien kanssa. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa ylikuumenemisen tai tulipalon. iii

6 Turvallisuusohjeita Käytä asianmukaisia kaapeleita Kun teet laitekytkentöjä, käytä vain Nikonin tähän käyttötarkoitukseen toimittamia tai myymiä kaapeleita, jotta tuote on edelleen tuotesäännösten mukainen. Käsittele liikkuvia osia varoen Varo, etteivät sormesi tai mitkään esineet puristu objektiivin tai muiden liikkuvien osien väliin. CD-ROM-levyt Tämän laitteen mukana toimitettuja CD-ROM-levyjä ei saa toistaa CD-soittimissa. CD-ROM-levyjen toistaminen CD-soittimessa voi aiheuttaa kuulovaurion tai vahingoittaa laitetta. Noudata varovaisuutta salaman käytössä Salaman laukaiseminen liian lähellä kuvattavan henkilön silmiä voi haitata näköä tilapäisesti. Erityistä varovaisuutta täytyy noudattaa kuvattaessa lapsia. Tällöin salaman tulee olla vähintään 1 metrin etäisyydellä kohteesta. Älä käytä salamaa, jos salaman ikkuna koskettaa henkilöä tai esinettä Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. Vältä nestekiteiden koskettamista Jos näyttö rikkoutuu, varo, ettet saa haavoja lasinsiruista ja etteivät näytön sisältämät nestekiteet kosketa ihoa tai pääse silmiin tai suuhun. Katkaise kamerasta virta, kun olet lentokoneessa tai sairaalassa Pidä kameran virta katkaistuna lentokoneen nousun tai laskun aikana. Noudata sairaalan ohjeita käyttäessäsi kameraa sairaalassa. Tämän kameran elektromagneettiset aallot saattavat häiritä lentokoneen tai sairaalaan laitteistojen toimintaa. iv

7 Huomautuksia Huomautukset Euroopassa asuville käyttäjille VAROITUS AKUN KORVAAMINEN VÄÄRÄNLAISELLA AKKUTYYPILLÄ SAATTAA JOHTAA RÄJÄHDYKSEEN. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI. Tämä merkki tarkoittaa, että tuote on tarkoitettu erikseen kerättäväksi. Seuraava koskee vain Euroopassa asuvia käyttäjiä: Tämä tuote on tarkoitettu erilliskeräykseen, ja se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen. Sitä ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Lisätietoja saat tuotteen myyneestä liikkeestä tai paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta. Tämä symboli akussa osoittaa, että akku tulee kerätä talteen erikseen. Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa olevia käyttäjiä: Kaikki akut, olipa niissä tämä symboli tai ei, on vietävä erikseen niille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Älä hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen mukana. Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta. v

8 Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... ii VAROITUKSET...ii Huomautuksia... v Johdanto...1 Tietoja tästä oppaasta... 1 Tietoja ja varotoimia... 2 Kameran osat... 4 Kameran runko...4 Näytön katselukulman muuttaminen...6 Salaman nostaminen ja laskeminen...7 Kameran hihnan ja objektiivin suojuksen kiinnittäminen...7 Näyttö...8 Perustoiminnot...11 Komentokiekko...11 Monivalitsin...12 d (valikko) -painike...13 Välilehtien välillä siirtyminen valikkonäytössä...13 Kameran valikoiden käyttäminen...14 Laukaisimen painaminen puoleenväliin/pohjaan...15 x (näyttö) -painike...16 s (tiedot) -painike...17 Ensimmäiset vaiheet Akun asettaminen paikalleen...18 Akun irrottaminen...19 Akun lataaminen...20 Kameran virran kytkeminen ja katkaiseminen...23 Näytön kielen, päiväyksen ja kellonajan asettaminen...24 Muistikortin asettaminen paikalleen...26 Muistikortin poistaminen...26 vi

9 Sisällysluettelo Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: A (automaattinen) -tila Vaihe 1 Kytke kameraan virta ja valitse A (automaattinen) -tila...28 A (automaattinen) -tilassa näkyvät ilmaisimet...29 Vaihe 2 Rajaa kuva...30 Etsimen käyttö...30 Zoomauksen käyttö...31 Vaihe 3 Tarkenna ja ota kuva...32 Vaihe 4 Kuvien katseleminen ja poistaminen...34 Kuvien katseleminen (toistotila)...34 Tarpeettomien kuvien poistaminen...35 Salaman käyttäminen...36 Salamatilan valitseminen...37 Kuvien ottaminen itselaukaisimella...39 Tarkennustilan käyttäminen...40 Tarkennustilan asettaminen...41 Käsitarkennuksen käyttäminen...42 Kirkkauden säätö (valotuksen korjaus)...43 Lisää kuvauksesta Kuvaustilan valitseminen (tilanvalitsin)...44 Kuvausohjelmiin soveltuva kuvaus (kuvausohjelmatila)...45 Kuvaus kameran valitsemassa kuvaustilassa (automaattinen kuvausohjelma)...46 Kuvausohjelman valitseminen kuvausta varten (ominaisuudet)...48 Kuvaaminen Helppo panoraama -toiminnolla...60 Helppo panoraama -toiminnolla otettujen kuvien katselu...62 Kuvaaminen panoraamatoiminnolla...63 Hymyilevien kasvojen kuvaus (älymuotokuvatila)...65 Älymuotokuvavalikko...67 vii

10 Sisällysluettelo Valotuksen asettaminen kuvausta varten (tilat j, k, l, m)...69 Tilat j, k, l, m...69 j (Ohjelmoitu automatiikka) -tila...71 k (Suljinajan esivalinta-automatiikka) -tila...72 l (Aukon esivalinta-automatiikka) -tila...73 m (Käsinsäätö) -tila...74 Sarjakuvaus (Tilat j, k, l, m)...76 Kuvausasetukset: Kuvausvalikko (tilat j, k, l, m)...81 Kuvanlaatu...83 Kuvakoko...84 Optimoi kuva...87 Valkotasapaino...90 Herkkyys...92 Mittaus...93 Valotuksen haarukointi...94 Tarkennusaluetila...95 Tarkennus liikkuviin kuvauskohteisiin (kohteen seuranta)...99 Automaattitarkennustila Salamavalon korjaus Pitkä valotus, kohinanv Aktiivinen D-Lighting Toiminnot, joita ei voi käyttää samanaikaisesti M (User setting; käyttäjäasetus) -tilan käyttö Asetusten tallentaminen kohtaan M Kuvaus M (User setting; käyttäjäasetus) -tilassa Tallennettujen asetusten nollaus viii

11 Sisällysluettelo Lisää toistosta Toiminnot täyskuvatoistossa Sarjakuvauksella otettujen kuvien (sarjan) toistaminen Sarjan kuvien poistaminen Usean kuvan katselu: Pienoiskuvien toisto Kalenterinäkymä Katselu lähempää: Toiston zoomaus Kuvien toisto luokan mukaan Suosikkikuvien lajittelu (suosikkikuvat-tila) Kuvien lisääminen albumiin Albumissa olevien kuvien katselu Kuvien poistaminen albumista Suosikkikuvat-tilan käyttö Albumikuvakkeiden muuttaminen Kuvien etsiminen automaattinen lajittelu -tilassa Kuvien katselu automaattinen lajittelu -tilassa Toiminnot automaattinen lajittelu -tilassa Kuvien katselu päivämäärän perusteella (Listaa päiväjärjestyksessä) Kuvien katselu listaa päiväjärjestyksessä -tilassa Toiminnot listaa päiväjärjestyksessä -tilassa Toistovaihtoehdot: Toistovalikko a Tulostustilaus: Tulostettavien kuvien ja kopioiden lukumäärän määrittäminen b Diaesitys d Suojaa Kuvien valitseminen f Kierrä kuvaa i Piilota kuva E Äänimuistio h Kopioi: Kopioiminen sisäisen muistin ja muistikortin välillä C Sarjan näyttöasetukset C Valitse avainkuva ix

12 Sisällysluettelo Kuvien muokkaaminen Kuvan muokkaustoiminnot Kuvien muokkaaminen k Pikamuokkaus: Kontrastin ja värikylläisyyden parantaminen I D-Lighting: Kirkkauden ja kontrastin parantaminen e Ihon tasoitus: Saa ihon näyttämään luonnollisemmalta p Suodatintehosteet: Digitaalinen suodatin g Pikkukuva: Kuvakoon pienennys j Musta reunus: Mustan reunuksen lisääminen kuvaan a Rajaus: Rajatun kopion luominen Elokuvan tallennus ja toisto Elokuvien tallentaminen Hidastettujen ja nopeutettujen elokuvien (HS-elokuva) tallennus Valokuvien ottaminen elokuvan tallennuksen aikana Elokuvavalikon käyttäminen Elokuvavaihtoehdot HS-elokuvavaihtoehdot Aloita HS-otoksella Automaattitarkennustila Elektroninen VR Tuuliäänen vaimennus Elokuvan toistaminen Elokuvien muokkaus Elokuvan yhden kuvan tallentaminen valokuvaksi Tarpeettomien elokuvien poistaminen Kytkeminen televisioon, tietokoneeseen ja tulostimeen Kytkeminen televisioon Kytkentä tietokoneeseen Ennen kameran kytkentää Kuvien siirto kamerasta tietokoneeseen Lataaminen liitettynä tietokoneeseen Kytkeminen tulostimeen Kameran ja tulostimen kytkeminen Kuvien tulostaminen yksitellen Useiden kuvien tulostaminen x

13 Sisällysluettelo Kameran perusasetukset Asetusvalikko Aloitusnäyttö Aikavyöhyke ja päiväys Näytön asetukset Tulosta päiväys Tärinän vaimennus Liikkeentunnistus Tarkennusapu Punasilmäisyyden vähennys Digitaalizoomaus Zoomauksen sivusäädin Ääniasetukset Automaattinen sammutus Alusta muisti/alusta kortti Kieli/Language TV-asetukset Lataus tietokoneesta Nollaa tiedostonumerointi Silmänräpäysvaroitus Palauta perusasetukset Laiteohjelmaversio Kameran hoito Kameran hoito Puhdistus Säilytys xi

14 Sisällysluettelo Tekniset tiedot ja hakemisto Lisävarusteet Hyväksytyt muistikortit Tiedostojen ja kansioiden nimet Virheilmoitukset Vianmääritys Tekniset tiedot Tuetut standardit Hakemisto xii

15 Johdanto Tietoja tästä oppaasta Kiitos, että olet hankkinut Nikon COOLPIX P500 -digitaalikameran. Tämän käyttöohjeen avulla saat enemmän iloa kuvien ottamisesta Nikon -digitaalikameralla. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se paikassa, jossa se on tuotteen kaikkien käyttäjien saatavilla. Kuvakkeet ja esitystavat Jotta tiedot löytyisivät tästä käyttöohjeesta helposti, käytetään seuraavia kuvakkeita ja esitystapoja: Johdanto B Tämä kuvake on varoitusmerkki. Sillä merkityt tiedot kannattaa lukea, jotta kamera ei vahingoittuisi. D Tällä kuvakkeella on merkitty vihjeet. Ne ovat lisätietoja, joista voi olla hyötyä kameraa käytettäessä. C Tällä kuvakkeella on merkitty huomautukset, jotka kannattaa lukea ennen kameran käyttämistä. A Tämä kuvake tarkoittaa, että asiasta kerrotaan lisää jollakin muulla tämän käyttöoppaan sivulla. Käytetyt nimitykset SD-muistikortista (Secure Digital), SDHC-muistikortista ja SDXC-muistikortista käytetään nimitystä muistikortti. Kamerassa sen hankintahetkellä käytössä olleita asetuksia kutsutaan oletusasetuksiksi. Kameran näytössä näkyvät valikkotoiminnot ja tietokoneen näytöllä näkyvät painikkeiden nimet tai viestit on lihavoitu. Esimerkkinäytöt Tässä käyttöohjeessa näytön ja etsimen esimerkkinäytöistä on joskus jätetty pois kuvia, jotta näytön ilmaisimet näkyvät selvemmin. Kuvat ja näytöt Tässä oppaassa olevat kuvat ja tekstit voivat poiketa kameran todellisesta näytöstä. C Sisäinen muisti ja muistikortit Tällä kameralla otetut kuvat voidaan tallentaa kameran omaan muistiin tai erillisille muistikorteille. Jos kameraan asetetaan muistikortti, kaikki uudet kuvat tallentuvat muistikortille ja poisto-, toisto- ja alustustoiminnot koskevat vain muistikortilla olevia kuvia. Muistikortti on poistettava, ennen kuin sisäinen muisti voidaan alustaa, siihen voidaan tallentaa kuvia tai siitä voidaan poistaa tai toistaa kuvia. 1

16 Tietoja ja varotoimia Johdanto Oppia ikä kaikki Nikonin Life-Long Learning (oppia ikä kaikki) ohjelman mukaisesti Nikon tarjoaa jatkuvasti tuotetukea ja koulutusta. Päivitettyjä tietoja on saatavissa seuraavilta sivustoilta: Yhdysvalloissa asuville käyttäjille: Euroopassa ja Afrikassa asuville käyttäjille: Aasiassa, Oseaniassa ja Lähi-idässä asuville käyttäjille: Näissä sivustoissa on uusimpia tuotetietoja, vihjeitä, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ja yleisiä ohjeita digitaalisesta kuvankäsittelystä ja valokuvauksesta. Yhteystiedot ovat seuraavassa osoitteessa: Käytä vain Nikonin valmistamia elektronisia lisävarusteita Nikon COOLPIX kamerat on suunniteltu vaativimpien standardien mukaan, ja ne sisältävät monimutkaista elektroniikkaa. Vain Nikonin valmistamat elektroniset lisävarusteet (kuten akkulaturit, akut, verkkovirtalaturi ja verkkolaitteet), jotka Nikon on sertifioinut käytettäviksi erityisesti tämän Nikondigitaalikameran kanssa, on testattu niin, että niiden käyttö voidaan taata tämän elektronisen laitteen toimintaan ja turvallisuuteen liittyvien vaatimusten mukaisesti. MUIDEN KUIN NIKONIN ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN KÄYTTÖ VOI VAHINGOITTAA KAMERAA JA SAATTAA JOHTAA NIKON-TAKUUN RAUKEAMISEEN. Jos käytetään muun valmistajan ladattavaa litium-ioniakkua, joissa ei ole Nikon-hologrammia, kameran normaali toiminta saattaa häiriintyä tai akut voivat ylikuumeta, syttyä, puhjeta tai vuotaa. Lisätietoja Nikonin lisävarusteista saat paikalliselta valtuutetulta Nikon-jälleenmyyjältä. Hologrammi: Vahvistaa, että kyseessä on aito Nikon-tuote. Ennen tärkeiden kuvien ottamista Ennen tärkeitä kuvaustilanteita (esimerkiksi ennen hääkuvien ottamista tai matkalle lähtöä) ota koekuva varmistaaksesi, että kamera toimii oikein. Nikon ei ota vastuuta tämän tuotteen toimintahäiriöistä aiheutuvista vahingoista tai ansionmenetyksistä. Tietoja oppaista Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa jäljentää, tallentaa tietojen noutojärjestelmään, siirtää tai kääntää vieraalle kielelle ilman Nikonin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Nikon pidättää oikeuden muuttaa näissä käyttöohjeissa mainittuja laitteiston teknisiä tietoja tai ohjelmistojen ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta. Nikon ei ota vastuuta tämän tuotteen käytöstä aiheutuvista vahingoista. Näiden käyttöohjeiden tiedot on pyritty saamaan mahdollisimman kattaviksi ja oikeiksi. Jos kuitenkin huomaat ohjeissa puutteita tai virheitä, pyydämme ilmoittamaan niistä paikalliselle Nikonin edustajalle (osoite toimitetaan erikseen). 2

17 Tietoja ja varotoimia Ilmoitus kopiointi- tai jäljentämiskiellosta Skannerilla, digitaalikameralla tai muulla laitteella kopioidun tai jäljennetyn materiaalin pelkkä hallussapito voi lain mukaan olla rangaistavaa. Laki kieltää seuraavien materiaalien kopioinnin tai jäljentämisen Älä kopioi tai jäljennä seteleitä, kolikoita, arvopapereita tai mitään obligaatioita, vaikka niissä olisi näytekappalemerkintä. Ulkomailla liikkeelle laskettujen seteleiden, kolikoiden ja arvopapereiden kopiointi tai jäljentäminen on kielletty. Jollei valtio ole erikseen myöntänyt lupaa, käyttämättömien postimerkkien tai virallisten postikorttien kopiointi tai jäljentäminen on kielletty. Valtion leimamerkkien ja laissa säädettyjen varmennettujen asiakirjojen kopiointi tai jäljentäminen on kielletty. Varoitus tietyn materiaalin kopioinnista tai jäljentämisestä Valtio on julkaissut varoituksia yksityisten yritysten liikkeelle laskemien arvopapereiden (osakkeet, setelit, sekit, lahjasekit jne.), matkalippujen tai kuponkien kopioinnista tai jäljentämisestä muuhun tarkoitukseen kuin yrityksen liiketoimintaan. Älä myöskään kopioi valtioiden passeja, julkisten tai yksityisten yhteisöjen myöntämiä lisenssejä, henkilötodistuksia, lippuja, ruokalippuja tai muita vastaavia dokumentteja. Kunnioita tekijänoikeuksia Tekijänoikeudella suojattujen taiteellisten ja kirjallisten teosten, esimerkiksi kirjojen, musiikin, maalausten, karttojen, piirrosten, puupiirrosten, elokuvien ja valokuvien, kopiointia säädetään kansallisilla ja kansainvälisillä laeilla. Älä käytä tätä tuotetta laittomaan kopiointiin tai tekijänoikeuslakien rikkomiseen. Johdanto Tallennusvälineiden hävittäminen Ota huomioon, että kuvien poistaminen tai muistikorttien, kameran sisäisen muistin ja muiden tallennusvälineiden alustaminen ei aina hävitä alkuperäisiä kuvatietoja. Joissakin tapauksissa poistetut tiedostot voidaan palauttaa pois heitetyistä tallennusvälineistä kaupallisten ohjelmistojen avulla. Tällöin on olemassa henkilökohtaisen kuvamateriaalin väärinkäytön mahdollisuus. Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen on käyttäjän vastuulla. Poista tallennusvälineestä tiedot pysyvästi käyttämällä jotain kaupallista poisto-ohjelmaa tai alusta tallennusväline ja täytä se kuvatiedostoilla, joissa ei ole henkilökohtaista tietoa (esimerkiksi kuvilla, joissa on vain taivasta), ennen tallennusvälineen hävittämistä tai sen luovuttamista toiselle henkilölle. Vaihda myös kaikki kuvat, jotka on valittu Valitse kuva -vaihtoehdoksi Aloitusnäyttö-asetuksissa (A187). Ole varovainen hävittäessäsi tallennusvälineitä fyysisesti, jotta välttäisit loukkaantumisen ja omaisuusvahingot. 3

18 Kameran osat Kameran runko Salama nostettu esiin Johdanto Kameran hihnan kiinnike Virtakytkin / virran merkkivalo... 23, C (sarjakuvaustila) -painike... 59, 77 4 Tilanvalitsin Mikrofoni (stereo)...142, Salamavalo m-salamapainike...7, 36 8 Virtaliitännän kansi (valinnaisen verkkolaitteen liitäntää varten) Laukaisin...15, Zoomaussäädin...31 f : Laajakulma...31 g : Tele...31 h: Pienoiskuvien toisto i : Toiston zoomaus j : Ohje Itselaukaisimen merkkivalo...39 Tarkennusapuvalo Objektiivi , 229 4

19 Kameran osat Kameran alapuoli Johdanto Zoomauksen sivusäädin Kaiutin...143, x (näyttö) -painike Diopterin säädin Elektroninen etsin... 16, 30 6 s (tiedot) -painike...17 b (e elokuvan tallennus) 7 -painike Elokuvatilan valitsin Komentokiekko USB/AV-liitäntä...171, 174, HDMI-miniliitäntä Liitännän suojus...171, 174, Näyttö...8, 17, c (toisto) -painike Monivalitsin k (vahvista valinta) -painike d-painike...13, 45, 82, 135, 163, l (poisto) -painike...35, 143, Jalustakierre 20 Akkutilan/muistikorttipaikan kansi...18, Kannen salpa...18, Muistikorttipaikka Akkusalpa...18, Akkutila

20 Kameran osat Johdanto Näytön katselukulman muuttaminen Näyttöä voi kallistaa 82 alaspäin tai 90 ylöspäin. Tämä on kätevä tapa, kun kuvia otetaan pitämällä kameraa matalalla tai korkealla. B Näyttöä koskevia huomautuksia Älä käytä liiallista voimaa, kun muutat näytön katselukulmaa. Näyttöä ei voi siirtää sivusuunnassa. 6 Palauta näyttö alkuperäiseen asentoon, kun käytät kameraa normaaleissa tilanteissa.

21 Kameran osat Salaman nostaminen ja laskeminen Nosta salama ylös painamalla m-painiketta (salamapainike). Lisätietoja salaman asetuksesta on kohdassa "Salaman käyttäminen" (A36). Kun et käytä salamaa, paina se varovasti alas, kunnes se napsahtaa paikalleen. Johdanto Kameran hihnan ja objektiivin suojuksen kiinnittäminen Kiinnitä objektiivin suojus hihnaan ja kiinnitä sitten hihna kameraan kahdesta kohdasta. B Objektiivin suojus Irrota objektiivin suojus ennen kuin otat kuvia. Suojaa objektiivi objektiivin suojuksella aina, kun et kuvaa, esimerkiksi kun kameran virta on katkaistu tai kun kannat kameraa. 7

22 Kameran osat Johdanto Näyttö Seuraavat ilmaisimet saattavat näkyä näytössä kuvaamisen ja toiston aikana (todellinen näyttö vaihtelee kameran asetusten mukaan). Lisätietoja näytöllä näkyvien tietojen muuttamisesta on sivulla 17. Kuvaus , /250 F m00s a b /250 F

23 Kameran osat Johdanto 1 Kuvaustila *...28, 44, 45, 65, 69, Tarkennustila Zoomauksen ilmaisin Tarkennuksen ilmaisin AE/AF-L-ilmaisin Salaman ilmaisin Salamatila Salamavalon korjaus Akun varaustason ilmaisin Pitkä valotus, kohinan vähennys Liikkeentunnistuksen kuvake Tärinän vaimennuksen kuvake 12 (valokuvat) Elektronisen VR:n kuvake 13 (elokuvat) Aktiivinen D-Lighting Näytä/piilota histogr Tulosta päiväys Matkakohteen ilmaisin Päivämäärää ei ole asetettu 18 -ilmaisin Tuuliäänen vaimennus Elokuvavaihtoehdot HS-elokuvan tyyppi Kuvanlaatu Kuvakoko Helppo panoraama...60 (a) Jäljellä olevien kuvien määrä 25 (valokuvat)...28 (b) Elokuvan pituus Sisäisen muistin ilmaisin Aukkoarvo Tarkennusalue (käsinsäätö, keskusta)...32, Tarkennusalue (automaattinen) Tarkennusalue (kasvojen tunnistus, lemmikin tunnistus)...59, 65, Tarkennusalue (kohteen seuranta) Suljinaika Käsivara/jalusta...48, Herkkyys...38, Valotuksen korjausarvo Valotusilmaisin Ihon tasoitus Hymylaukaisin Silmänräpäystunnistus MV + väri Yksivärisuodatin Kuvan optimointi Valkotasapaino Valotuksen haarukointi Itselaukaisimen ilmaisin...39, Sarjakuvaustila...59, Vastavalo (HDR) Panoraamakuvaus Pistemittausalue Keskustapainotteinen alue * Kuvakkeet vaihtelevat kuvaustilan mukaan. 9

24 Kameran osat Johdanto Toisto /05/ : JPG / / /9999 a 1m00s b 12 1 Tallennuspäivä Tallennusaika Suojauskuvake Sarjanäyttö...113, Äänenvoimakkuuden ilmaisin...142, 168 Albumikuvake suosikkikuvat-tilassa Luokkakuvake automaattinen lajittelu -tilassa Akun varaustason ilmaisin Elokuvavaihtoehdot Kuvanlaatu Kuvakoko Helppo panoraama -ilmaisin (a) Nykyisen kuvan numero / kuvien kokonaismäärä (b) Elokuvan pituus Sisäisen muistin ilmaisin Helpon panoraaman toisto-ohje Sarjan toisto-ohje Elokuvan toisto-ohje Musta reunus Suodatintehosteiden kuvake Ihon tasoitus -kuvake Tulostustilaus-kuvake Pikkukuva...154, D-Lighting-kuvake Pikamuokkauksen kuvake Äänimuistion ilmaisin Tiedoston numero ja tyyppi Toistotilassa näytetään valitun albumin kuvake tai automaattisen lajittelun tilassa valitun luokan kuvake Näytettävä kuvake vaihtelee kuvauksessa käytetyn asetuksen mukaan.

25 Perustoiminnot Komentokiekko Komentokiekkoa kiertämällä voit valita kohteita valikkonäytöstä tai asettaa minkä tahansa seuraavista toiminnoista. Johdanto Kuvaaminen Tila Kuvaus A Tilanvalitsin on kohdassa j Säädä joustavan ohjelman arvoja 71 Tilanvalitsin on kohdassa k Säädä suljinaikaa 72 Tilanvalitsin on kohdassa l Säädä aukkoarvoa 73 Tilanvalitsin on kohdassa m Säädä suljinaikaa tai aukkoarvoa (Siirry asetusten välillä painamalla monivalitsimella K.) 74 Toistaminen Tila Kuvaus A Täyskuvatoisto tai pienoiskuvien toisto Valitse kuva Kalenterinäkymä Valitse päivämäärä 117 Toiston zoomaus Muuta zoomaussuhdetta , 111, 115 Elokuvan toistaminen Siirry eteen- tai taaksepäin 168 Elokuvan taukotilan tai muokkauksen aikana Siirry kuva kuvalta eteen- tai taaksepäin

26 Perustoiminnot Johdanto Monivalitsin Käytä painamalla ylös (H), alas (I), vasemmalle (J), oikealle (K) tai k (vahvista valinta) -painiketta. Kuvaaminen Näytä m (salamatila) -valikko (A36) tai valitse ylempänä oleva vaihtoehto Näytä n (Itselaukaisin) - valikko (A39) Salamatila Vahvista valinta Näytä D (tarkennustila) -valikko (A40) tai valitse alempana oleva vaihtoehto * Valitse kuvaustilassa m (käsinsäätö), asetetaanko komentokiekkoa kiertämällä suljinaika vai aukkoarvo (A74). Toistaminen Valitse edellinen kuva Näytä o (valotuksen korjaus) -opas (A43)* 15/05/ : JPG Valikkonäyttö Valitse ylempi vaihtoehto Valitse vasen vaihtoehto / palaa edelliseen näyttöön Valitse alempi vaihtoehto Valitse seuraava kuva Valitse oikea vaihtoehto / näytä alivalikko tai vahvista valinta Vahvista valinta tai näytä alivalikko Kuvausvalikko Kuvanlaatu Kuvakoko Optimoi kuva Valkotasapaino Herkkyys Mittaus Valotuksen haarukointi 12

27 Perustoiminnot d (valikko) -painike Saat valitun tilan valikon näkyviin ja voit valita valikkotoiminnon painamalla d-painiketta. Siirry valikoissa monivalitsimella (A12). Johdanto Valitussa kuvaustilassa käytettävissä olevien valikoiden välilehti* / toistotilan valikon välilehti Elokuvavalikon välilehti (kuvaustila) / toistovalikko (toistotila) Asetusvalikon välilehti G näkyy näytössä, kun valikossa on edeltäviä valikkonäyttöjä * Näytettävät välilehdet vaihtelevat valitun kuvaustilan mukaisesti. A (automaattinen) -tila: Automaattisen tilan valikon välilehti C (kuvausohjelma): Kuvausohjelmavalikon välilehti (A45) j (Yömaisema): Yömaisemavalikon välilehti (A48) e (Yömuotokuva): Yömuotokuvavalikon välilehti (A49) o (Vastavalo): Vastavalovalikon välilehti (A50) F (Älymuotokuva): Älymuotokuvavalikon välilehti (A67) j, k, l, m, M: Kuvausvalikon välilehti (A81) Kuvausvalikko Näkyy näytössä, kun valikossa on vähintään kaksi sivua Kuvanlaatu Kuvakoko Optimoi kuva Valkotasapaino Herkkyys Mittaus Valotuksen haarukointi Näkyy näytössä, kun valikossa on seuraavia valikkonäyttöjä Välilehtien välillä siirtyminen valikkonäytössä Valitse välilehti vasemmasta laidasta ja siirry valitun välilehden valikkoon valikkonäytössä, joka tulee näytölle, kun d-painiketta painetaan. Kuvausvalikko Kuvausvalikko Asetukset Kuvanlaatu Kuvakoko Optimoi kuva Valkotasapaino Herkkyys Mittaus Valotuksen haarukointi Kuvanlaatu Kuvakoko Optimoi kuva Valkotasapaino Herkkyys Mittaus Valotuksen haarukointi Aloitusnäyttö Aikavyöhyke ja päiväys Näytön asetukset Tulosta päiväys Tärinän vaimennus Liikkeentunnistus Tarkennusapu Korosta välilehti painamalla monivalitsimella J. Valitse jokin toinen välilehti painamalla monivalitsimella H tai I, ja paina sitten joko k- painiketta tai K. Valinnan mukainen valikko tulee näyttöön. 13

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S9500/S9400:n suositellut toiminnot p Pikatehosteet... A32 Voit käyttää kuviin useita eri tehosteita heti sulkimen laukaisun jälkeen. Samalla kun tarkistat kuvan lopputuloksen

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietojen löytäminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto s. iv ix Tiedätkö, mitä haluat tehdä, mutta et tiedä tarvittavan toiminnon

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset.

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset. Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot GPS WB850F/WB855F Kuvausasetukset

Lisätiedot

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR3XA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Kiitoksia siitä, että olet hankkinut PENTAX digitaalikameran. Ennen kameran

Lisätiedot

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas CEL-SP3PA261 Digitaalinen videokamera Käyttöopas Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta User Manual WB650/WB660 Pikaviite Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset

Lisätiedot

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa. Pikaopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Pakkauksen sisällön tarkistaminen GR II Salamakenkä (kiinnitetty kameraan) Ladattava akku (DB 65) USB-muuntaja (AC-U1) g USB-kaapeli g Käsihihna Virtapistoke g

Lisätiedot

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201).

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). SUOMI Kameran käyttöopas Aloitusopas s. 7 Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). Pakkauksen sisällön tarkastaminen Pakkaus sisältää seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteyttä

Lisätiedot

Käyttöohje DIGITAALIKAMERA XZ-10

Käyttöohje DIGITAALIKAMERA XZ-10 DIGITAALIKAMERA XZ-10 Käyttöohje Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä parhaalla

Lisätiedot

SH-2. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA

SH-2. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA SH-2 Käyttöopas Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä parhaalla

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DSC-TX5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2806902

Käyttöoppaasi. SONY DSC-TX5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2806902 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigitaalikameran

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigitaalikameran Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigitaalikameran hankinnasta. Käyttäessäsi tätä kameraa ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa, että luet tämän pikaoppaan jotta saat käsityksen kameran perustoiminnoista.

Lisätiedot

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100 Multi-Track Linear PCM -tallennin Käyttöopas Kiitos, että ostit Multi-Track Linear PCM -tallentimen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta asianmukaisesti

Lisätiedot

2. Muut kuvausvaihtoehdot. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 8. Kuvien tulostaminen. 9.

2. Muut kuvausvaihtoehdot. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 8. Kuvien tulostaminen. 9. Perusopas Tehtävien pikahakemisto DIGITAALIKAMERA 1. Sisällysluettelo Perusvalokuvaus/usein käytetyt vaihtoehdot 2. Muut kuvausvaihtoehdot Käyttöohje 3. Salamakuvaus 4. Videoiden kuvaus ja katselu 5. Katseluvaihtoehdot

Lisätiedot

SZ-16/DZ-105. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA

SZ-16/DZ-105. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA SZ-16/DZ-105 Käyttöohje Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä

Lisätiedot

Käyttöohje. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA. Perusopas. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 6.

Käyttöohje. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA. Perusopas. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 6. Käyntiosoite: Tavaratoimitukset: Postiosoite: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Germany Puhelin: +49 40 23 77 3-0/Faksi: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse

Lisätiedot

Sisällys. 1. Kameran valmistelu ja käytön kulku. 2. Kuvaus etsimen avulla. 3. Kuvaaminen live-näkymän avulla. 4. Valokuvien ja videoiden näyttäminen

Sisällys. 1. Kameran valmistelu ja käytön kulku. 2. Kuvaus etsimen avulla. 3. Kuvaaminen live-näkymän avulla. 4. Valokuvien ja videoiden näyttäminen Sisällys Tehtävien pikahakemisto DIGITAALIKAMERA 1. Kameran valmistelu ja käytön kulku 2. Kuvaus etsimen avulla 3. Kuvaaminen live-näkymän avulla Käyttöopas 4. Valokuvien ja videoiden näyttäminen 5. Perustoiminnot

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Lue tämä ensin

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Lue tämä ensin 2-515-261-33(1) Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Videokamera/Digitaalinen videokamera CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E 2005 Sony Corporation Lue tämä ensin Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Käyttöopas/ Vianetsintä

Käyttöopas/ Vianetsintä Digitaalinen stillkamera Käyttöopas/ Vianetsintä Käyttöohjeet Lue tämä käsikirja ja "Lue tämä ension" (erillinen ohjevihkonen) huolella ennen kameran käytön aloittamista ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten.

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI Käyttöohje Nokia 515 2.1. painos FI Psst... Tämän oppaan lisäksi on vielä muutakin... Tämän käyttöoppaan ohjeet perustuvat uusimpaan saatavilla olevaan ohjelmistoversioon. Jos laitetta ei ole päivitetty

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Sisältöluettelo C870/C870D/L870/L870D/L875/L875D Luku 1 Luku 2 Luku 3 Alkusanat Yleiset varotoimet Aloittaminen Toimitussisällön tarkistusluettelo... 1-1 Aloittaminen...

Lisätiedot

GT-S5300. Käyttöopas

GT-S5300. Käyttöopas GT-S5300 Käyttöopas www.sar-tick.com Tämä tuote on sovellettavan kansallisen SARraja-arvon 2,0 W/kg mukainen. Täsmälliset SAR-enimmäisarvot on mainittu tämän käyttöoppaan osassa, jossa SAR-tiedot ovat.

Lisätiedot

Nokia 201 -käyttöohje

Nokia 201 -käyttöohje Nokia 201 -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Käytön aloitus 5 Näppäimet ja osat 5 Aseta SIM-kortti ja akku 6 Akun lataaminen 7 Virran kytkeminen tai katkaiseminen 8 Aseta muistikortti

Lisätiedot

Turvallisuuteesi liittyviä tietoja

Turvallisuuteesi liittyviä tietoja Turvallisuuteesi liittyviä tietoja VAROITUS: TULIPALO-, SÄHKÖISKU- TAI VAHINKOVAARAN VÄLTTÄMISEKSI, ÄLÄ ANNA TÄMÄN LAITTEEN ALTISTUA SATEELLE, KOSTEUDELLE, PISAROILLE TAI LOISKEILLE ÄLÄKÄ ASETA SEN PÄÄLLE

Lisätiedot

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta-

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Turvallisuusohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Ohjauspaneelin toiminnot Ohjauspaneeli...4 Tietojen tallentaminen Valokuvan tai asiakirjan skannaaminen...

Lisätiedot