DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje"

Transkriptio

1 DIGITAALIKAMERA Käyttöohje

2 Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS ja QuickTime ovat Apple Inc:n rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Adobe ja Acrobat ovat Adobe Systems Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. SDXC-, SDHC- ja SD-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä. PictBridge on tavaramerkki. Kaikki muut tässä käyttöohjeessa ja muissa Nikonin tuotteen mukana toimitetuissa dokumenteissa mainitut kauppanimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

3 Johdanto Ensimmäiset vaiheet Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila Lisää kuvaamisesta Lisää toistosta Kuvan muokkaus Elokuvan tallennus ja toisto Kytkentä televisioon, tietokoneeseen ja tulostimeen Kameran perusasetukset Huomautuksia kameran huollosta ja yleisestä käytöstä Tekniset tiedot i

4 Turvallisuusohjeita Lue seuraavat turvallisuutta koskevat varoitukset kokonaan ennen tuotteen käyttöä. Näin vältät tämän Nikon-tuotteen vaurioitumisen sekä itsesi tai muiden loukkaantumisen. Säilytä turvaohjeet sellaisessa paikassa, että ne ovat tuotteen kaikkien käyttäjien saatavilla. Tässä osassa lueteltujen varotoimien laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat seuraukset on merkitty seuraavalla kuvakkeella: Tämä kuvake merkitsee varoituksia eli tietoja, jotka tulisi lukea ennen tämän Nikon-tuotteen käyttöä, jotta vammat voidaan estää. VAROITUKSET Katkaise virta toimintahäiriön ilmaantuessa Jos havaitset kamerasta tai verkkolaitteesta tulevan savua tai epätavallista hajua, irrota verkkolaite ja poista akut tai paristot välittömästi varoen polttamasta itseäsi. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Kun olet poistanut tai irrottanut virtalähteen, toimita laite valtuutettuun Nikon-huoltoon tarkastusta varten. Älä pura kameraa Kameran tai verkkolaitteen sisäosien koskettaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen. Laitetta saavat korjata vain ammattitaitoiset henkilöt. Jos kamera tai verkkolaite aukeaa putoamisen tai muun vahingon takia, irrota virtajohto ja/tai poista akut, ja vie laite sitten valtuutettuun Nikon-huoltoon tarkistettavaksi. Älä käytä kameraa tai verkkolaitetta tulenarkojen kaasujen lähellä Älä käytä sähkölaitteita tulenarkojen kaasujen lähellä, sillä tällaisessa tilanteessa on räjähdys- tai palovaara. Käsittele kameran hihnaa varoen Älä aseta hihnaa lapsen kaulan ympärille. Pidä tuotteet poissa lasten ulottuvilta Huolehdi erityisesti siitä, että akut ja muut pienet osat eivät joudu pienten lasten suuhun. ii

5 Turvallisuusohjeita Toimi varoen akkuja/paristoja käsitellessäsi Akut tai paristot voivat vuotaa tai räjähtää, jos niitä käsitellään väärin. Noudata akkuja tai paristoja käsitellessäsi seuraavia varotoimia: Katkaise kamerasta virta ennen kuin vaihdat akut tai paristot. Jos käytät verkkolaitetta, varmista, että se on irrotettu. Käytä vain tässä tuotteessa käytettäväksi hyväksyttyjä akkuja tai paristoja (A 12). Älä käytä vanhoja ja uusia tai erimerkkisiä tai erityyppisiä akkuja tai paristoja sekaisin. Jos Nikonin ladattavat EN MH2-nikkelimetallihydridi (Ni-MH) -paristot ostetaan erikseen, lataa ja käytä kutakin niistä omana sarjanaan. Älä yhdistä eri paristoparien paristoja. EN-MH2-akut on tarkoitettu vain Nikon-digitaalikameroille, ja ne ovat yhteensopivia COOLPIX L23 -kameran kanssa. Älä käytä ladattavia EN-MH2-akkuja yhteensopimattomien laitteiden kanssa. Aseta akut tai paristot paikalleen oikeinpäin. Älä oikosulje akkuja tai paristoja tai pura niitä osiin tai yritä poistaa tai rikkoa niiden eristettä tai koteloa. Suojaa akut ja paristot tulelta ja voimakkaalta lämmöltä. Älä upota akkua veteen tai kastele sitä. Älä kuljeta tai säilytä akkuja samassa paikassa kaulakorujen, hiusneulojen tai muiden metalliesineiden kanssa. Tyhjentyneet akut tai paristot voivat vuotaa. Poista tyhjät akut tai paristot tuotteesta välttääksesi tuotteen vaurioitumisen. Lopeta akkujen tai paristojen käyttö heti, jos huomaat niiden jotenkin muuttuneen, esimerkiksi värjäytyneen tai vääntyneen. Jos vahingoittuneesta akusta tai paristosta valuu nestettä vaatteille tai iholle, huuhtele se heti pois runsaalla vedellä. Noudata seuraavia varotoimia käsitellessäsi akkulaturia (myydään erikseen) Suojaa laite kosteudelta. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Liittimen metalliosissa tai niiden lähellä oleva pöly on poistettava kuivalla kankaalla. Muussa tapauksessa käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon. Älä käsittele virtakaapelia ukonilmalla äläkä oleskele verkkolaitteen läheisyydessä ukonilmalla. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun. Älä vahingoita tai muuta virtajohtoa äläkä vedä tai taivuta sitä voimakkaasti. Älä sijoita sen päälle raskaita esineitä äläkä altista sitä kuumuudelle tai liekeille. Jos johdon eriste vaurioituu ja johtimet paljastuvat, toimita johto valtuutettuun Nikon-huoltoon tarkastusta varten. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä koske pistokkeeseen tai akkulaturiin märin käsin. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun. iii

6 Turvallisuusohjeita Älä käytä tuotetta verkkolaitteiden, jotka on suunniteltu muuntamaan jännitteen määrää tai matkamuuntajien tai tasavirta/ vaihtovirta-muuntajien kanssa. Tämän ohjeen laiminlyönti saattaa johtaa tuotteen vaurioitumiseen, ylikuumenemiseen tai tulipaloon. Käytä asianmukaisia kaapeleita Kun teet laitekytkentöjä, käytä vain Nikonin tähän käyttötarkoitukseen toimittamia tai myymiä kaapeleita, jotta tuote on edelleen tuotesäännösten mukainen. Käsittele liikkuvia osia varoen Varo, etteivät sormesi tai mitkään esineet puristu objektiivin tai muiden liikkuvien osien väliin. CD-ROM-levyt Tämän laitteen mukana toimitettuja CD-ROM-levyjä ei saa toistaa CD-soittimissa. CD-ROM-levyjen toistaminen CD-soittimessa voi aiheuttaa kuulovaurion tai vahingoittaa laitetta. Noudata varovaisuutta salaman käytössä Salaman käyttäminen kohteen silmien lähellä voi heikentää kohteen näkökykyä väliaikaisesti. Kun lapsia kuvataan, on oltava erityisen varovainen ja salaman on oltava vähintään metrin päässä kohteesta. Älä käytä salamaa, jos salaman ikkuna koskettaa henkilöä tai esinettä Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. Vältä nestekiteiden koskettamista Jos näyttö rikkoutuu, varo, ettet saa haavoja lasinsiruista ja etteivät näytön sisältämät nestekiteet kosketa ihoa tai pääse silmiin tai suuhun. Katkaise kamerasta virta, kun olet lentokoneessa tai sairaalassa Pidä kameran virta katkaistuna lentokoneen nousun tai laskun aikana. Noudata sairaalan ohjeita käyttäessäsi kameraa sairaalassa. Tämän kameran elektromagneettiset aallot saattavat häiritä lentokoneen tai sairaalaan laitteistojen toimintaa. iv

7 Huomautuksia Merkintä erilliskeräyksestä Euroopan maissa Tämä merkki tarkoittaa, että tuote on tarkoitettu erikseen kerättäväksi. Seuraava koskee vain Euroopassa asuvia käyttäjiä: Tämä tuote on tarkoitettu erilliskeräykseen, ja se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen. Sitä ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Lisätietoja saa tuotteen myyneestä liikkeestä tai paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta. Tämä symboli akussa osoittaa, että akku tulee kerätä talteen erikseen. Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa olevia käyttäjiä: Kaikki akut, olipa niissä tämä symboli tai ei, on vietävä erikseen niille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Älä hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen mukana. Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta. v

8 Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... ii VAROITUKSET...ii Huomautuksia... v Johdanto...1 Tietoja tästä oppaasta... 1 Tietoja ja varotoimia... 2 Kameran osat... 4 Kameran runko...4 Kameran hihnan kiinnitys...4 Näyttö...6 Perustoiminnot... 8 A (kuvaustila) -painike...8 c (toisto) -painike...8 Monivalitsin...9 Kameran valikkojen käyttäminen...10 Siirtyminen valikkonäytön välilehtien välillä...11 Laukaisin...11 Ensimmäiset vaiheet Paristojen asetus...12 Yhteensopivat paristot...12 Kameran kytkentä päälle ja virran katkaisu...12 Näytön kielen, päiväyksen ja ajan asetus...14 Muistikorttien asetus...16 Muistikorttien irrotus...16 Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila Vaihe 1 Kytke kameran virta ja valitse G (nopea kuva) -tila...18 G (nopea kuva) -tilassa näkyvät ilmaisimet...19 Vaihe 2 Rajaa kuva...20 Zoomauksen käyttö...21 Vaihe 3 Tarkenna ja kuvaa...22 Vaihe 4 Katsele ja poista kuvia...24 Kuvien katselu (toistotila)...24 Kuvien poisto...25 Salaman käyttö...26 Salamatilan valitseminen...26 Kuvaus itselaukaisimella...28 Kirkkauden säätäminen: Valotuksen korjaus...29 vi

9 Sisällysluettelo Lisää kuvaamisesta Kuvaustilan valinta...30 Nopea kuva -tila...31 Aiheenmukaiset kuvausohjelmat (kuvausohjelma)...32 Kuvausohjelman valinta...32 Kuvausohjelman valitseminen ja kuvaaminen (kuvausohjelmien tyypit ja ominaisuudet)...33 Kuvaus panoraamakuvaa varten...41 Hymyilevien kasvojen automaattinen kuvaus (älymuotokuvatila)...43 Älymuotokuva-asetusten muokkaaminen...45 Automaattinen tila...46 Makrotila...47 A (automaattinen) -tilan asetusten muuttaminen (Kuvausvalikko)...48 Kuvatila (kuvanlaatu/kuvakoko)...49 Valkotasapaino (värisävyn säätö)...51 Sarjakuvaus...53 Värivaihtoehdot...54 Kameran asetukset, joita ei voi asettaa samanaikaisesti...55 Lisää toistosta Täyskuvatoisto...56 Usean kuvan katselu: pienoiskuvien toisto...57 Kalenterinäyttö...58 Katselu lähempää: toiston zoomaus...59 Toistovalikko...60 a Tulostustilaus...61 b Diaesitys...64 d Suojaa...65 f Kierrä kuvaa...67 h Kopioi: kopiointi muistikortin ja sisäisen muistin välillä...68 vii

10 Sisällysluettelo Kuvan muokkaus Kuvan muokkaustoiminto...69 Kuvien muokkaus...70 I D-Lighting: kirkkauden ja kontrastin parantaminen...70 e Ihon tasoitus: ihonvärin tasoittaminen...71 g Pikkukuva: kuvakoon pienentäminen...72 o Rajaus: rajatun kopion luonti...73 Elokuvan tallennus ja toisto Elokuvien tallennus...75 Elokuvan tallennusasetusten muuttaminen...76 Elokuvavaihtoehdot...77 Elokuvan toisto...78 Elokuvien poisto...78 Kytkentä televisioon, tietokoneeseen ja tulostimeen Kytkentä televisioon...79 Kytkentä tietokoneeseen...80 Ennen kameran kytkentää...80 Kuvien siirto kamerasta tietokoneeseen...81 Kytkentä tulostimeen...85 Kameran ja tulostimen kytkentä...86 Kuvien tulostus yksitellen...87 Useiden kuvien tulostus...88 viii

11 Sisällysluettelo Kameran perusasetukset Asetusvalikko...91 Aloitusnäyttö...93 Aikavyöhyke ja päiväys...94 Näytön asetukset...98 Tulosta päiväys Elektroninen VR Liikkeentunnistus Tarkennusapu Ääniasetukset Autom. sammutus Alusta muisti/alusta kortti Kieli/Language Videotila Silmänräpäysvaroitus Palauta perusas Paristotyyppi Laiteohjelmaversio ix

12 Sisällysluettelo Huomautuksia kameran huollosta ja yleisestä käytöstä Kameran hoito Puhdistus Varastointi Tekniset tiedot Lisävarusteet Hyväksytyt muistikortit Tiedostojen ja kansioiden nimet Virheilmoitukset Vianmääritys Tekniset tiedot Tuetut standardit Hakemisto x

13 Johdanto Tietoja tästä oppaasta Kiitos, että olet hankkinut Nikon COOLPIX L23 -digitaalikameran. Tämän käyttöoppaan avulla saat enemmän iloa Nikon-digitaalikameralla kuvaamisesta. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se paikassa, jossa se on tuotteen kaikkien käyttäjien saatavilla. Kuvakkeet ja esitystavat Jotta tiedot löytyisivät tästä käyttöohjeesta helposti, käytetään seuraavia kuvakkeita ja esitystapoja: Johdanto B Tämä kuvake on varoitusmerkki. Sillä merkityt tiedot kannattaa lukea, jotta kamera ei vahingoittuisi. D Tällä kuvakkeella on merkitty vihjeet. Ne ovat lisätietoja, joista voi olla hyötyä kameraa käytettäessä. C Tällä kuvakkeella on merkitty huomautukset, jotka kannattaa lukea ennen kameran käyttämistä. A Tämä kuvake tarkoittaa, että asiasta kerrotaan lisää jossakin muussa kohdassa käyttöohjetta tai Pikaoppaassa. Käytetyt nimitykset Secure Digital (SD)-, SDHC- ja SDXC-muistikortteihin viitataan yhteisnimityksellä muistikortti. Kamerassa sen hankintahetkellä käytössä olleita asetuksia kutsutaan oletusasetuksiksi. Kameran näytössä näkyvät valikkotoiminnot ja tietokoneen näytöllä näkyvät painikkeiden nimet tai viestit on lihavoitu. Esimerkkinäytöt Näytön esimerkkinäytöistä on joskus jätetty pois kuvia, jotta näytön ilmaisimet näkyvät selvemmin. Kuvat ja näytöt Tässä ohjeessa olevat kuvat ja tekstit voivat poiketa kameran todellisesta näytöstä tai ulkonäöstä. C Muistikortit Tällä kameralla otetut kuvat voidaan tallentaa kameran omaan muistiin tai erillisille muistikorteille. Jos kameraan asetetaan muistikortti, kaikki uudet kuvat tallentuvat muistikortille ja poisto-, toisto- ja alustustoiminnot koskevat vain muistikortille tallennettuja kuvia. Muistikortti täytyy poistaa, ennen kuin sisäinen muisti voidaan alustaa tai sitä voidaan käyttää kuvien tallennukseen, poistamiseen ja katseluun. 1

14 Tietoja ja varotoimia Johdanto Oppia ikä kaikki Nikonin Life-Long Learning (oppia ikä kaikki) -ohjelman mukaisesti Nikon tarjoaa jatkuvasti tuotetukea ja -koulutusta. Päivitettyjä tietoja on saatavissa seuraavilta sivustoilta: Yhdysvalloissa asuville käyttäjille: Euroopassa ja Afrikassa asuville käyttäjille: Aasiassa, Oseaniassa ja Lähi-idässä asuville käyttäjille: Näissä sivustoissa on uusimpia tuotetietoja, vihjeitä, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ja yleisiä ohjeita digitaalisesta kuvankäsittelystä ja valokuvauksesta. Voit kysyä lisätietoja myös paikallisilta Nikon-edustajilta. Yhteystiedot ovat seuraavassa osoitteessa: Käytä vain Nikonin valmistamia elektronisia lisävarusteita Nikon COOLPIX -kamerat on suunniteltu vaativimpien standardien mukaan, ja ne sisältävät monimutkaista elektroniikkaa. Vain Nikonin valmistamat elektroniset lisävarusteet (kuten akkulaturit, akut ja verkkolaitteet), jotka Nikon on sertifioinut käytettäviksi erityisesti tämän Nikon-digitaalikameran kanssa, on testattu niin, että niiden voidaan taata toimivan toimintaan ja turvallisuuteen liittyvien vaatimusten mukaisesti tämän elektronisen laitteen kanssa. MUIDEN KUIN NIKONIN ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN KÄYTTÖ VOI VAHINGOITTAA KAMERAA JA SAATTAA JOHTAA NIKON-TAKUUN RAUKEAMISEEN. Lisätietoja Nikonin lisävarusteista saat paikalliselta valtuutetulta Nikon-jälleenmyyjältä. Ennen tärkeiden kuvien ottamista Ennen tärkeitä kuvaustilanteita (esimerkiksi ennen hääkuvien ottamista tai matkalle lähtöä) ota koekuva varmistaaksesi, että kamera toimii oikein. Nikon ei ota vastuuta tämän tuotteen toimintahäiriöistä aiheutuvista vahingoista tai ansionmenetyksistä. Tietoja oppaista Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa jäljentää, tallentaa tietojen noutojärjestelmään, siirtää tai kääntää vieraalle kielelle ilman Nikonin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Nikon pidättää oikeuden muuttaa näissä käyttöohjeissa mainittuja laitteiston teknisiä tietoja tai ohjelmistojen ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta. Nikon ei ota vastuuta tämän tuotteen käytöstä aiheutuvista vahingoista. Näiden käyttöohjeiden tiedot on pyritty saamaan mahdollisimman kattaviksi ja oikeiksi. Jos kuitenkin huomaat ohjeissa puutteita tai virheitä, pyydämme ilmoittamaan niistä paikalliselle Nikonin edustajalle (osoite toimitetaan erikseen). 2

15 Tietoja ja varotoimia Ilmoitus kopiointi- tai jäljentämiskiellosta Skannerilla, digitaalikameralla tai muulla laitteella kopioidun tai jäljennetyn materiaalin pelkkä hallussapito voi lain mukaan olla rangaistavaa. Laki kieltää seuraavien materiaalien kopioinnin tai jäljentämisen Älä kopioi tai jäljennä seteleitä, kolikoita, arvopapereita tai mitään obligaatioita, vaikka niissä olisi näytekappalemerkintä. Ulkomailla liikkeelle laskettujen seteleiden, kolikoiden ja arvopapereiden kopiointi tai jäljentäminen on kielletty. Jollei valtio ole erikseen myöntänyt lupaa, käyttämättömien postimerkkien tai virallisten postikorttien kopiointi tai jäljentäminen on kielletty. Valtion leimamerkkien ja laissa säädettyjen varmennettujen asiakirjojen kopiointi tai jäljentäminen on kielletty. Varoitus tietyn materiaalin kopioinnista tai jäljentämisestä Valtio on julkaissut varoituksia yksityisten yritysten liikkeelle laskemien arvopapereiden (osakkeet, setelit, sekit, lahjasekit jne.), matkalippujen tai kuponkien kopioinnista tai jäljentämisestä muuhun tarkoitukseen kuin yrityksen liiketoimintaan. Älä myöskään kopioi valtioiden passeja, julkisten tai yksityisten yhteisöjen myöntämiä lisenssejä, henkilötodistuksia, lippuja, ruokalippuja tai muita vastaavia dokumentteja. Kunnioita tekijänoikeuksia Tekijänoikeudella suojattujen taiteellisten ja kirjallisten teosten, esimerkiksi kirjojen, musiikin, maalausten, karttojen, piirrosten, puupiirrosten, elokuvien ja valokuvien, kopiointia säädetään kansallisilla ja kansainvälisillä laeilla. Älä käytä tätä tuotetta laittomaan kopiointiin tai tekijänoikeuslakien rikkomiseen. Tallennusvälineiden hävittäminen Ota huomioon, että kuvien poistaminen tai muistikorttien, kameran sisäisen muistin ja muiden tallennusvälineiden alustaminen ei aina hävitä alkuperäisiä kuvatietoja. Joissakin tapauksissa poistetut tiedostot voidaan palauttaa pois heitetyistä tallennusvälineistä kaupallisten ohjelmistojen avulla. Tällöin on olemassa henkilökohtaisen kuvamateriaalin väärinkäytön mahdollisuus. Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen on käyttäjän vastuulla. Poista tallennusvälineestä tiedot pysyvästi käyttämällä jotain kaupallista poisto-ohjelmaa tai alusta tallennusväline ja täytä se kuvatiedostoilla, joissa ei ole henkilökohtaista tietoa (esimerkiksi kuvilla, joissa on vain taivasta), ennen tallennusvälineen hävittämistä tai sen luovuttamista toiselle henkilölle. Vaihda myös kaikki kuvat, jotka on valittu aloituskuviksi (A 93). Ole varovainen hävittäessäsi tallennusvälineitä fyysisesti, jotta välttäisit loukkaantumisen ja omaisuusvahingot. Johdanto 3

16 Kameran osat Kameran runko Johdanto Objektiivin suojus suljettu Laukaisin Zoomaussäädin f : Laajakulma g : Tele h : Pienoiskuvien toisto i : Toiston zoomaus j : Ohje Virtakytkin/virran merkkivalo...18, Itselaukaisimen merkkivalo Tarkennusapuvalo...23, Salamavalo Objektiivi...114, Yhdysrakenteinen mikrofoni...75 Virtaliitännän kansi (lisävarusteena 8 saatavan verkkolaitteen kytkentään) Kameran hihnan kiinnike Objektiivin suojus Kameran hihnan kiinnitys

17 Kameran osat Johdanto Näyttö d-painike...10, 48, 60, 76, 92 3 A (kuvaustila) -painike Salaman merkkivalo Liittimen kansi...79, 81, 86 6 USB-liitin ja ääni-/videolähtö...79, 81, 86 7 c (toisto) -painike... 8, 24 8 Monivalitsin k (vahvista valinta) -painike l (poisto) -painike...25, Paristotilan/ muistikorttipaikan kansi... 12, Kaiutin Jalustakierre 14 Muistikorttipaikka Paristotila

18 Kameran osat Johdanto Näyttö Seuraavat ilmaisimet saattavat olla näytössä kuvaamisen ja toiston aikana (todellinen näyttö vaihtelee kameran käytössä olevien asetusten mukaan). Kuvauksen ja toiston aikana esitetyt ilmaisimet ja kuvien tiedot sammuvat muutaman sekunnin kuluttua (A 98). Kuvaus Kuvaustila*... 18, 30, 43, 46, 75 2 Makrotila Zoomauksen ilmaisin...21, 47 4 AE/AF-L-ilmaisin Tarkennuksen ilmaisin Salamatila Akun varaustason ilmaisin Liikkeentunnistuksen ilmaisin...19, Elektroninen VR Päivämäärää ei ole asetettu -ilmaisin...94, Matkakohteen ilmaisin Tulosta päiväys Elokuvavaihtoehdot Kuvatila / F m00s 0 1m00s 0 a b a Jäljellä olevien kuvien määrä (valokuvat)...18 b Elokuvan pituus Sisäisen muistin ilmaisin Aukko Tarkennusalue...20, Tarkennusalue (kasvojentunnistus)...20, Suljinaika ISO-herkkyys Valotuksen korjausarvo Ihon tasoitus Silmänräpäystunnistus Värivaihtoehdot Valkotasapainotila Sarjakuvaustila Itselaukaisimen ilmaisin * Näkyvissä olevat kuvakkeet vaihtelevat kuvaustilan mukaan.

19 Kameran osat Toisto Johdanto /05/ / : JPG / / / m00s 0 1m00s 0 a b 1 Tallennuspäivä Tallennusaika Äänenvoimakkuus Akun varaustason ilmaisin Elokuvavaihtoehdot * Kuvatila * a Nykyisen kuvan numero/ kuvien kokonaismäärä...24 b Elokuvan pituus Sisäisen muistin ilmaisin Elokuvan toistoilmaisin Ihon tasoituskuvake Tulostustilauksen kuvake Pikkukuva D-Lighting-kuvake Suojauskuvake Tiedoston numero ja tyyppi * Näkyvissä olevat kuvakkeet vaihtelevat kuvaustilan mukaan. 7

20 Perustoiminnot A (kuvaustila) -painike Johdanto Kun A-painiketta painetaan toistotilassa, kamera siirtyy kuvaustilaan. Kun A-painiketta painetaan kuvaustilassa, kuvaustilan valintavalikko tulee näyttöön ja kuvaustilaa voidaan vaihtaa (A 30). c (toisto) -painike Kamera siirtyy toistotilaan kuvaustilan aikana, kun c-painiketta painetaan. Jos kamerasta on katkaistu virta, kytke kamera toistotilaan pitämällä c-painiketta painettuna. 8

21 Perustoiminnot Monivalitsin Monivalitsinta käytetään painamalla sitä ylös H, alas I, vasemmalle J tai oikealle K, tai painamalla k-painiketta. Kuvaus Näytä m (salamatila) -valikko (A 26)/valitse yllä oleva asetus. Johdanto Näytä n (itselaukaisin) -valikko (A 28). Näytä o (valotuksen korjaus) -opas (A 29). Vahvista valinta. Salamatila Toisto Näytä p (makrotila) -valikko (A 47)/valitse alla oleva asetus. 15/05/ / : JPG0 0 Näytä edellinen kuva. Näytä seuraava kuva. 4/ 4 Valikkonäyttö Valitse yllä oleva kohde. Valitse vasemmalla oleva kohde/palaa edelliseen näyttöön. Valitse alla oleva kohde. Vahvista valinta (siirry seuraavaan näyttöön). Valitse oikealla oleva kohde/siirry seuraavaan näyttöön (vahvista valinta). Kuvausvalikko Kuvatila Valkotasapaino Sarjakuvaus Värivaihtoehdot 9

22 Perustoiminnot Johdanto Kameran valikkojen käyttäminen Tuo valitun tilan valikko näyttöön painamalla d-painiketta (A 5). Siirry valikoissa monivalitsimen avulla (A 9). Välilehti, jossa näkyvät kyseisessä tilassa käytettävät valikot Välilehti asetusvalikon näyttämiseksi K on näytössä silloin, kun valikossa on edeltäviä kohtia. Kuvausvalikko Kuvatila Valkotasapaino Sarjakuvaus Värivaihtoehdot L on näytössä, kun valikossa on jäljellä vähintään yksi kohta. 1 Paina d-painiketta. Kuvausvalikko Kuvatila Valkotasapaino Sarjakuvaus Värivaihtoehdot 2 Valitse kohde painamalla monivalitsimella H tai I ja paina sitten K tai k-painiketta. Vaihda välilehteä painamalla J (A 11). Kuvausvalikko Kuvatila Valkotasapaino Sarjakuvaus Värivaihtoehdot Monivalitsin 3 Valitse kohde painamalla H tai I ja paina k-painiketta. Asetus otetaan käyttöön. Sarjakuvaus Yksittäiskuvaus Sarjakuvaus BSS Monikuva Kun asetus on valmis, paina d-painiketta. Kamera poistuu valikkonäytöstä.

23 Perustoiminnot Siirtyminen valikkonäytön välilehtien välillä Kuvausvalikko Kuvausvalikko Asetukset Kuvatila Valkotasapaino Sarjakuvaus Värivaihtoehdot Kuvatila Valkotasapaino Sarjakuvaus Värivaihtoehdot Aloitusnäyttö Aikavyöhyke ja päiväys Näytön asetukset Tulosta päiväys Elektroninen VR Liikkeentunnistus Tarkennusapu Johdanto Korosta välilehti painamalla monivalitsimella J. Valitse välilehti painamalla monivalitsimella HI ja paina k- tai K-painiketta. Näyttöön tulee valittu valikko. Voit näyttää välilehdet painamalla monivalitsimella J valikon ollessa näytössä, kun käytössä ovat seuraavat tilat. Nopea kuva -tila, aiheenmukainen kuvausohjelma ja elokuvatila Laukaisin Kamerassa on kaksivaiheinen laukaisin. Aseta tarkennus ja valotus painamalla laukaisin puoleenväliin, kunnes tunnet vastusta. Kun laukaisin painetaan puoleenväliin, tarkennus ja valotus (suljinaika ja aukon arvo) asetetaan. Tarkennus ja valotus pysyvät lukittuina niin kauan kuin laukaisin on painettuna puoleenväliin. Laukaisimen ollessa tässä asennossa voit laukaista sulkimen ja ottaa kuvan painamalla laukaisimen pohjaan. Älä paina laukaisinta voimakkaasti, sillä kamera voi tärähtää ja kuvasta voi tulla epäterävä. Aseta tarkennus ja valotus painamalla laukaisin puoleenväliin Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan 11

24 Ensimmäiset vaiheet Paristojen asetus 1 Avaa paristotilan/muistikorttipaikan kansi. Ennen kuin avaat paristotilan/muistikorttipaikan kannen, pidä kameraa ylösalaisin, jotta paristot eivät putoaisi. 3 Ensimmäiset vaiheet Kamera, paristot tai muistikortti voivat tuntua kuumilta kameran käytön jälkeen. Noudata varovaisuutta, kun irrotat paristot tai muistikortin. 2 Aseta akut tai paristot. Varmista, että paristojen positiiviset (+) ja negatiiviset ( ) navat tulevat oikein päin (kuvan mukaisesti), ja aseta paristot paikalleen paristotilaan Sulje paristotilan/muistikorttipaikan kansi. 1 Yhteensopivat paristot Kaksi LR6/L40 -alkaliparistoa (AA-koko) (paristot kuuluvat toimitukseen) Kaksi FR6/L91 -litiumparistoa (AA-koko) Kaksi EN-MH2 ladattavaa Ni-MH-akkua (nikkelimetallihydridiakkua) Kameran kytkentä päälle ja virran katkaisu Kytke kameraan virta painamalla virtakytkintä. Virran merkkivalo (vihreä) syttyy ja näyttöön kytketään virta (virran merkkivalo sammuu, kun näytön virta on kytketty). Katkaise kamerasta virta painamalla virtakytkintä uudelleen. Kun kameran virta katkaistaan, sekä virran merkkivalo että näyttö sammuvat. Jos kamerasta on katkaistu virta, kytke kamera toistotilaan (A 24) pitämällä c-painiketta painettuna. 2 12

25 Paristojen asetus B Paristojen irrotus Katkaise kamerasta virta ja varmista, että sekä virran merkkivalo että näyttö ovat sammuneet, ennen kuin avaat akkutilan/muistikorttipaikan kannen. B Paristoja koskevia lisävarotoimia Tutustu seuraaviin varoituksiin ja noudata niitä (A iii, 113). Muista lukea ja ottaa huomioon kaikki paristoja koskevat varoitukset, jotka ovat sivulla iii ja Paristo -kohdassa (A 113), ennen niiden käyttöä. Älä käytä vanhoja ja uusia tai erimerkkisiä tai -tyyppisiä paristoja sekaisin. Älä käytä paristoja, joissa on jokin seuraavista vioista: Irronnut kuori Eriste ei peitä miinusnavan ympärillä olevaa aluetta Tasainen miinusnapa Ensimmäiset vaiheet B Huomautus ladattavista EN-MH1-akuista ja MH-70/71-laturista Tässä kamerassa voi käyttää myös EN-MH1 ladattavia Ni-MH-akkuja. Lue ennen käyttöä kaikki paristoja koskevat varoitukset, jotka ovat osassa Paristot (A 113), ja noudata ohjeita. B Paristotyyppi Paristot toimivat tehokkaammin, jos asetusvalikosta (A 91) valitaan kamerassa käytettäviä paristoja vastaava Paristotyyppi-asetus (A 111). Oletusasetuksena on kameran mukana toimitettujen paristojen tyyppi. Jos käytössä ovat muuntyyppiset akut tai paristot, kytke kameraan virta ja muuta asetus (A 111). C Alkaliparistot Alkaliparistojen suorituskyky voi vaihdella huomattavasti valmistajasta riippuen. Valitse tunnettu merkki. C Vaihtoehtoiset virtalähteet Jos kameraan tarvitaan virtaa yhtäjaksoisesti pitkän aikaa, käytä EH-65A-verkkolaitetta (saatavana erikseen) (A 116). Älä missään tapauksessa käytä muuta verkkolaitemallia tai toisen valmistajan verkkolaitetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla kameran ylikuumeneminen tai vaurio. C Virransäästötoiminto (Autom. sammutus) Jos mitään toimintoa ei käytetä vähään aikaan, näyttö sammuu, kamera siirtyy valmiustilaan ja virran merkkivalo alkaa vilkkua. Kameran virta katkaistaan automaattisesti, jos mitään toimintoja ei käytetä kolmeen minuuttiin. Kun virran merkkivalo vilkkuu, näytön voi käynnistää uudelleen painamalla seuraavia painikkeita: Virtakytkin, laukaisin, A-painike tai c-painike Kuvaus- ja toistotilassa kamera siirtyy valmiustilaan noin 30 sekunnin kuluttua (oletusasetus). Aikaa, jonka jälkeen kamera siirtyy valmiustilaan, voidaan muuttaa asetusvalikon (A 91) Autom. sammutus -kohdasta (A 104). 13

26 Näytön kielen, päiväyksen ja ajan asetus Kun kameraan kytketään virta ensimmäistä kertaa, kielenvalintanäyttö sekä kameran kellon päiväyksen ja ajan asetusnäyttö tulevat esiin. 1 Kytke kameraan virta painamalla virtakytkintä. Virran merkkivalo (vihreä) syttyy, ja näyttöön kytketään virta (virran merkkivalo sammuu, kun näytön virta on kytketty). Ensimmäiset vaiheet 2 Valitse haluamasi kieli painamalla monivalitsimella H tai I ja paina k-painiketta. Kieli/Language Monivalitsin Peruuta 3 Valitse Kyllä painamalla H tai I ja paina k-painiketta. Voit peruuttaa aikavyöhyke- ja päivämääräasetuksen valitsemalla Ei (ei). 4 Valitse oma aikavyöhyke (A 97) painamalla J tai K ja paina sitten k-painiketta. Aikavyöhyke ja päiväys Valitaanko aikavyöhyke ja asetetaanko päiväys ja aika? Peruuta London Casablanca Kyllä Ei Tak. D Kesäaika Jos on siirrytty kesäaikaan, ota kesäaikatoiminto käyttöön painamalla H samalla, kun asetat aikavyöhykkeen vaiheessa 4. Kun kesäaikatoiminto on otettu käyttöön, näytön yläreunassa näkyy W. Voit poistaa kesäaikatoiminnon käytöstä painamalla I. London Casablanca 14 Tak.

27 Näytön kielen, päiväyksen ja ajan asetus 5 Valitse päivämäärän esitystapa painamalla H tai I ja paina k-painiketta tai K. Päiväysmuoto Y/M/D Vuosi/kuukausi/päivä M/D/Y Kuukausi/päivä/vuosi D/M/Y Päivä/kuukausi/vuosi 6 Aseta päivämäärä ja kellonaika painamalla H, J, I tai K ja paina k-painiketta. Kohteen valitseminen: siirry haluamaasi kohtaan (P (päivä), K, V (vuosi), tunnit ja minuutit) painamalla K tai J. Muokkaa korostettua kohdetta: paina H tai I. Asetuksen ottaminen käyttöön: valitse minuutit ja paina k-painiketta. 7 Paina A-painiketta. Objektiivi pidentyy ja kuvaustilan valintanäyttö tulee esiin. Päiväys ja aika P K 01 Kuvaustilan valintavalikko tulee esiin, kun painat näppäintä kuvaustilassa. V Muuta Ensimmäiset vaiheet 8 Kun Nopea kuva -tila tulee näyttöön, paina k-painiketta. Kamera siirtyy kuvaustilaan, ja voit ottaa kuvia Easy auto (nopea kuva) -tilassa (A 18). Siirry toiseen kuvaustilaan (A 30) painamalla monivalitsimella H tai I, ennen kuin painat k-painiketta. Nopea kuva -tila C Päivämäärä tulostaminen ja päivämäärän ja kellonajan muuttaminen Jos haluat merkitä päiväyksen kuviin kuvaushetkellä, valitse asetusvalikosta (A 91) Tulosta päiväys (merkitse päivämäärä) (A 100) päivämäärän ja kellonajan asettamisen jälkeen. Voit muuttaa aikavyöhyke- tai kesäaika-asetuksia valitsemalla asetusvalikosta (A 91) kohdan Aikavyöhyke ja päiväys (A 94) (aikavyöhyke ja päivämäärä). 15

28 Muistikorttien asetus Tiedot tallennetaan kameran sisäiseen muistiin (noin 22 Mt) tai vaihdettaviin Secure Digital (SD) -muistikortteihin (saatavana kaupoista) (A 117). Jos kameraan on asetettu muistikortti, kuvat tallennetaan automaattisesti muistikorttiin. Muistikorttiin tallennettuja kuvia voi toistaa, poistaa tai siirtää. Poista muistikortti kamerasta, jos haluat tallentaa kuvat sisäiseen muistiin tai toistaa, poistaa tai siirtää kuvia sisäisestä muistista. Ensimmäiset vaiheet 1 Tarkista, että virran merkkivalo ja näyttö ovat pois päältä, ja avaa paristotilan/ muistikorttipaikan kansi. Muista katkaista kamerasta virta, ennen kuin avaat paristotilan/muistikorttipaikan kannen. Ennen kuin avaat paristotilan/muistikorttipaikan kannen, pidä kameraa ylösalaisin, jotta paristot eivät putoaisi. 2 Aseta muistikortti. Työnnä muistikortti kameraan niin, että kortti napsahtaa paikalleen B Muistikorttien asetus Jos muistikortti työnnetään paikalleen ylösalaisin tai väärin päin, kamera tai kortti voi vahingoittua. Varmista, että muistikortti on oikeassa asennossa. 3 Sulje paristotilan/muistikorttipaikan kansi. Muistikorttien irrotus Katkaise kamerasta virta ja varmista, että sekä virran merkkivalo että näyttö ovat sammuneet, ennen kuin avaat akkutilan/muistikorttipaikan kannen. Paina muistikorttia (1), jolloin se tulee osittain ulos. Poista kortti käsin vetämällä se suoraan ulos niin, ettei se taitu (2). Kamera, paristot tai muistikortti voivat tuntua kuumilta kameran käytön jälkeen. Noudata varovaisuutta, kun irrotat paristot tai muistikortin

29 Muistikorttien asetus B Muistikorttien alustus Jos näyttöön tulee oikealla oleva viesti, muistikortti on alustettava ennen käyttöä. Huomaa, että alustus poistaa pysyvästi kaikki kuvat ja muut muistikortin tiedot. Muista tehdä kopiot kaikista säilytettävistä kuvista ennen muistikortin alustusta. Alusta muistikortti valitsemalla monivalitsimella Kyllä (kyllä) ja painamalla k-painiketta. Näyttöön tulee vahvistusikkuna. Aloita alustus valitsemalla Alusta (alusta) ja painamalla k-painiketta. Älä katkaise kameran virtaa tai avaa paristotilan/muistikorttipaikan kantta, ennen kuin alustus on valmis. Kun asetat ensimmäistä kertaa muistikortteja, joita on käytetty muissa laitteissa, muista alustaa kortti tällä kameralla (A 105). B Kirjoitussuojauskytkin Kun muistikortin kytkin on lukitusasennossa, muistikortille ei voi tallentaa eikä siltä voi poistaa tietoja. Jos kytkin on lukitusasennossa, voit avata lukituksen siirtämällä kytkimen kirjoitusasentoon, jolloin voit tallentaa tai poistaa kuvia tai alustaa muistikortin. Korttia ei ole alustettu. Alusta kortti? Kyllä Ei Kirjoitussuojauskytkin Ensimmäiset vaiheet B Muistikortit Käytä vain Secure Digital -muistikortteja. Älä tee mitään alla luetelluista toiminnoista alustuksen aikana, kun tietoja kirjoitetaan muistikorttiin, poistetaan muistikortista tai siirretään tietokoneeseen. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla tietojen katoaminen tai kameran tai muistikortin vaurio: - Älä aseta tai irrota korttia - Älä irrota paristoja - Älä katkaise kamerasta virtaa - Älä irrota verkkolaitetta Älä alusta muistikorttia tietokoneella. Älä pura tai muuta kortteja. Älä pudota, taivuta tai kastele kortteja äläkä altista niitä voimakkaille iskuille. Älä kosketa metallisia liittimiä sormilla tai metalliesineillä. Älä liimaa muistikortteihin etikettejä tai tarroja. Älä jätä kortteja suoraan auringonvaloon, suljettuihin ajoneuvoihin tai kuumiin paikkoihin. Älä altista kortteja kosteudelle, pölylle tai syövyttäville kaasuille. 17

30 Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila Vaihe 1 Kytke kameran virta ja valitse G (nopea kuva) -tila G (nopea kuva) -tilassa kamera määrittää automaattisesti asianmukaisen kuvaustilan kuvaa rajattaessa. Tämän ansiosta voit ottaa kuvia kätevästi käyttämällä kuvaustilanteeseen sopivaa kuvaustilaa (A 31). 1 Paina virtakytkintä. Objektiivi pidentyy ja näyttöön kytketään virta. Kamerassa on asetettuna ostohetkellä Nopea kuva -tila. Siirry vaiheeseen 4. Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila 2 Paina A-painiketta. 3 Valitse G Nopea kuva -tila painamalla monivalitsimella H tai I ja paina k-painiketta. Kamera siirtyy G (nopea kuva) -tilaan. 4 Tarkista paristojen varaustaso ja jäljellä olevien kuvien määrä. Akun varaustason ilmaisin b B Näyttö N Akku lopussa. Kuvaus Paristojen varaustaso on korkea. Paristojen varaustaso on alhainen. Valmistaudu paristojen vaihtoon. Kuvia ei voi ottaa. Vaihda paristot. Monivalitsin Nopea kuva -tila Akun varaustason ilmaisin Jäljellä olevien kuvien lukumäärä Jäljellä olevien kuvien lukumäärä Numero kertoo, montako kuvaa voidaan ottaa. Jäljellä olevien kuvien määrä riippuu sisäisen muistin tai muistikortin kapasiteetista ja kuvatila-asetuksesta (A 49). 8 18

31 Vaihe 1 Kytke kameran virta ja valitse G (nopea kuva) -tila G (nopea kuva) -tilassa näkyvät ilmaisimet Kuvaustila Nopea kuva -tilassa kamera valitsee automaattisesti tilan U, e, f, g, h, i tai j sen mukaan, mikä senhetkinen kohde ja rajaus ovat. Liikkeentunnistuksen ilmaisin Vähentää kohteen liikkeen tai kameran tärähdyksen aiheuttamaa epäterävyyttä. Sisäisen muistin ilmaisin Kuvat tallennetaan kameran sisäiseen muistiin (noin 22 Mt). Kun kameraan on asetettu muistikortti, C ei tule näkyviin ja kuvat tallennetaan muistikortille. Kuvauksen ja toiston aikana esitetyt ilmaisimet ja kuvien tiedot sammuvat muutaman sekunnin kuluttua (A 98). Jos näyttö on sammutettu valmiustilassa virran säästämiseksi (virran merkkivalo vilkkuu), voit käynnistää sen uudestaan painamalla mitä tahansa seuraavista painikkeista. Virtakytkin, laukaisin tai A-painike 8 Kuvatila Kuvatila-valikosta valittu kuvakoko ja kuvan laatu. Oletusasetus on i Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila C Nopea kuva -tilassa käytettävissä olevat toiminnot Kun kamera suunnataan kasvoihin, se tunnistaa kasvot automaattisesti ja tarkentaa niihin (A 22, 31). Salama voidaan ottaa pois käytöstä valitsemalla W (pois) (A 26). Itselaukaisin (A 28) ja valotuksen korjaus (A 29) ovat käytettävissä. Monivalitsimen makrotilan painike (A 9, 47) ei ole käytettävissä. Siirtyy makrotilaan, kun kamera valitsee lähikuvaustilan. Paina d-painiketta, jos haluat vaihtaa kuvanlaadun (pakkaussuhteen) ja kuvakoon yhdistelmää Kuvatila (kuvatila) -valikossa (A 49). D Liikkeentunnistus Lisätietoja on asetusvalikon (A 91) kohdassa Liikkeentunnistus (A 102) (liikkeentunnistus). D Elektroninen tärinänvaimennus Kun salamatilan (A 26) asetuksena on W (off) tai Y (täsmäys pitkiin suljinaikoihin) ja Elektroninen VR-asetukseksi (A 101) on valittu asetusvalikosta (A 91) Automaattinen, R-kuvake saattaa tulla näyttöön. Kuvattaessa olosuhteissa, joissa kameran tärinä voi tehdä kuvista epäteräviä, R tulee näyttöön sen merkiksi, että kamera vähentää tärinän vaikutuksia ennen kuvien tallennusta. 19

32 Vaihe 2 Rajaa kuva 1 Valmistele kamera kuvaukseen. Pitele kameraa tukevasti molemmin käsin. Varo, ettet peitä objektiivia, salamaa, tarkennusapuvaloa tai mikrofonia esimerkiksi sormilla tai hiuksilla. Kun otat kuvia pystysuunnassa, käännä kameraa niin, että yhdysrakenteinen salama on objektiivin yläpuolella. Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila 2 Rajaa kuva. Kuvaustilan kuvake Kun kamera määrittää aiheenmukaisen kuvausohjelman, kuvaustilan kuvake muuttuu (A 31). Kun kamera havaitsee ihmiskasvot, se rajaa kasvot keltaisella kaksoisviivalla (tarkennusalue). Kamera voi tunnistaa enintään 12 kasvot. Jos kamera havaitsee useammat kuin yhdet kasvot, se rajaa sitä 8 lähimpänä tarkennusalueella olevan henkilön kasvot kaksoisviivalla ja muut kasvot yksinkertaisella viivalla. Kun kuvataan muita kohteita kuin ihmisiä tai kun kamera ei havaitse kasvoja, kamera tarkentaa näytön keskellä olevaan kohteeseen. Sijoita pääkohde lähelle näytön keskikohtaa. B Nopea kuva -tila Haluttua kuvausohjelmaa ei ehkä voi valita tietyissä tapauksissa. Valitse tällöin toinen kuvaustila. Kun digitaalizoomaus on käytössä, kuvaustila on U. 20

33 Vaihe 2 Rajaa kuva Zoomauksen käyttö Aktivoi optinen zoomaus zoomaussäätimen avulla. Lähennä kohdetta kääntämällä zoomaussäädintä suuntaan g. Loitonna kohdetta kääntämällä zoomaussäädintä suuntaan f. Kun kameraan kytketään virta, zoomaus on laajimmassa asennossa. Zoomauksen ilmaisin näkyy näytön ylälaidassa, kun zoomaussäädintä käännetään. Digitaalizoomaus Kun kamera on zoomattu optisen zoomauksen enimmäisasentoon, zoomaussäätimen kääntäminen ja pitäminen asennossa g käynnistää digitaalizoomauksen. Digitaalizoomaus voi suurentaa kohdetta noin 4 suurinta optista zoomausta enemmän. Optisen zoomauksen suurin mahdollinen suurennus Pienentää kuvaa f Suurentaa kuvaa g Optinen zoomaus Digitaali-zoomaus Digitaalizoomaus on käytössä Digitaalizoomauksen ollessa käytössä tarkennusaluetta ei näytetä. Kamera tarkentaa näytön keskelle. Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila C Digitaalizoomaus ja interpolointi Toisin kuin optinen zoomaus, digitaalizoomaus käyttää kuvan suurennuksessa interpoloinniksi kutsuttua digitaalista kuvankäsittelyprosessia, jolloin kuvanlaatu huononee hieman kuvatilan (A 49) ja digitaalizoomauksen suurennuksen mukaan. Interpolointia käytetään, kun zoomausasento on valokuvia otettaessa yli V-asennon. Kun zoomaus ylittää V-asennon, interpolointi käynnistyy ja zoomauksen ilmaisin muuttuu keltaiseksi. Tämä ilmoittaa, että interpolointi on käynnissä. V-merkki siirtyy oikealle, kun kuvakoko pienenee. Näin voidaan vahvistaa zoomausasennot, joissa voi kuvata ilman interpolointia nykyisellä kuvatila-asetuksella. Kun kuvakoko on pieni 21

34 Vaihe 3 Tarkenna ja kuvaa 1 Paina laukaisin puoleenväliin. Kun laukaisin painetaan puoleenväliin (A 11), kamera asettaa tarkennuksen ja valotuksen (suljinajan ja aukon arvon). Tarkennus ja valotus pysyvät lukittuina niin kauan kuin laukaisin on painettuna puoleenväliin. Kun kamera havaitsee kasvot: Kamera tarkentaa kaksoisviivalla rajattuihin kasvoihin. Kun kohde on tarkennettu, kaksoisviiva näkyy vihreänä. Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila Kun kamera ei havaitse kasvoja: Kamera tarkentaa tarkennusalueen keskellä olevaan kohteeseen. Kun kohde on tarkennettu, tarkennusalue näkyy vihreänä. Suljinaika Suljinaika 1/125 1 F2.7 1/125 1 F2.7 Aukko Aukko Digitaalizoomauksen ollessa käytössä tarkennusaluetta ei näytetä. Kamera tarkentaa näytön keskelle. Kun kamera on tarkentanut, tarkennuksen ilmaisin (A 6) näkyy vihreänä. Kun laukaisin on painettuna puoleenväliin, tarkennusalue tai tarkennuksen ilmaisin saattaa vilkkua punaisena. Se tarkoittaa, että kamera ei kykene tarkentamaan. Muuta sommittelua ja paina laukaisin uudelleen puoleenväliin. 2 Paina laukaisin pohjaan. Suljin laukeaa, ja kuva tallennetaan muistikortille tai kameran sisäiseen muistiin. 22

35 Vaihe 3 Tarkenna ja kuvaa B Tallennuksen aikana Kun kuvia tallennetaan, jäljellä olevien kuvien määrä vilkkuu näytössä. Älä avaa paristotilan/ muistikorttipaikan kantta. Jos muistikortti tai paristot irrotetaan tallennuksen aikana, tietoja saattaa hävitä tai tallennetut tiedot, kamera tai kortti voivat vaurioitua. B Automaattisen tarkennuksen toiminta Automaattinen tarkennus ei aina toimi odotetulla tavalla seuraavissa tilanteissa. Joissakin harvinaisissa tapauksissa voi käydä niin, että kohde ei ole tarkentunut, vaikka tarkennusalue tai tarkennuksen ilmaisin näkyy vihreänä: Kohde on erittäin tumma Kohteiden kirkkaudessa on merkittäviä eroja (esimerkiksi aurinko on kohteen takana ja kohde on varjossa) Kohteen ja ympäristön välinen kontrasti on pieni (esimerkiksi kohde seisoo valkoisen seinän edessä valkoinen paita päällään) Kohteet ovat eri etäisyyksillä kamerasta (esimerkiksi kohteet ovat häkissä) Kohteissa on toistuvia kuvioita (esim. sälekaihtimet tai rakennukset, joissa on useita rivejä samanlaisia ikkunoita) Kohde liikkuu nopeasti Yritä yllämainituissa tilanteissa painaa laukaisinta uudestaan puoleenväliin tarkentaaksesi uudelleen. Toista tarvittaessa useita kertoja. Jos kohde ei edelleenkään tarkennu, valitse automaattinen tila ja käytä tarkennuksen lukitusta (A 46) ottaaksesi kuvan tarkentamalla ensin kohteeseen, joka on samalla etäisyydellä kamerasta kuin haluttu kohde. B Huomautus kasvojen tunnistuksesta Lisätietoja on kohdassa Huomautuksia kasvojen tunnistuksesta (A 31). C Tarkennusapuvalo ja salama Jos kohde on heikosti valaistu, tarkennusapuvalo (A 103) saattaa syttyä, kun laukaisin painetaan puoleenväliin, ja salama (A 26) saattaa välähtää, kun laukaisin painetaan pohjaan. Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila 23

36 Vaihe 4 Katsele ja poista kuvia Kuvien katselu (toistotila) Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila Paina c (toisto) -painiketta. Viimeksi otettu kuva tulee näkyviin täyskuvatoistotilassa. Voit näyttää edellisen kuvan painamalla monivalitsimella H tai J. Voit näyttää seuraavan kuvan painamalla I tai K. Kun kuvia luetaan muistikortista tai sisäisestä muistista, kuvat saattavat näkyä hetken aikaa alhaisella tarkkuudella. Siirry kuvaustilaan painamalla A-painiketta. Kun C-kuvake tulee esiin, näytössä näytetään sisäiseen muistiin tallennettuja kuvia. Kun muistikortti asetetaan kameraan, C-kuvake ei tule esiin ja näytössä näytetään muistikorttiin tallennettuja kuvia. A (kuvaustila) -painike c (toisto) -painike Monivalitsin 15/05/ / : JPG0 0 4/ 4 Sisäisen muistin ilmaisin 24 C Jos näyttö on sammunut virran säästämiseksi Kun virran merkkivalo vilkkuu, näytön voi käynnistää uudelleen painamalla c-painiketta (A 104). C Toistotila Lisätietoja on kohdissa Lisää toistosta (A 56) ja Kuvan muokkaus (A 69). C Virran kytkeminen painamalla c-painiketta Kun kamerasta on katkaistu virta, voit kytkeä kameran toistotilaan pitämällä c-painiketta painettuna. Objektiivi ei pitene. C Kuvien katselu Kuvat, jotka on otettu kasvojentunnistuksella (A 22), käännetään automaattisesti kuvassa olevien kasvojen mukaan, kun kuvia katsellaan täyskuvatoistolla.

37 Vaihe 4 Katsele ja poista kuvia Kuvien poisto 1 Paina l-painiketta, jos haluat poistaa näytössä olevan kuvan. Voit poistua kuvaa poistamatta painamalla d-painiketta. 2 Valitse haluamasi poistomenetelmä painamalla monivalitsimella H tai I ja paina k-painiketta. Nykyinen kuva: näytössä oleva kuva poistetaan. Poista val. kuvat: samalla kertaa voidaan valita ja poistaa useita kuvia. Poista val. kuvat -näytön käyttö Kaikki kuvat: kaikki kuvat poistetaan. 3 Valitse Kyllä painamalla H tai I ja paina k-painiketta. Poistettuja kuvia ei voi enää palauttaa. Jos haluat peruuttaa toiminnon, valitse Ei painamalla H tai I ja paina k-painiketta. Poista val. kuvat -näytön käyttö 1 Valitse kuva, jonka haluat poistaa, painamalla monivalitsimella J tai K. Merkitse poistettava kuva y-merkillä painamalla H. Peru valinta painamalla I, jolloin y-merkki poistetaan. Siirry takaisin täyskuvatoistotilaan kääntämällä zoomaussäädintä (A 4) suuntaan g (i) tai näytä pienoiskuvat kääntämällä zoomaussäädintä suuntaan f (h). 2 Lisää y-merkki kaikkiin haluamiisi kuviin ja vahvista valinta painamalla k-painiketta. Näyttöön tulee vahvistusikkuna. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. B Poistoa koskevia huomautuksia Poista val. kuvat Nykyinen kuva Poista val. kuvat Kaikki kuvat Poistettuja kuvia ei voi enää palauttaa. Siirrä tärkeät kuvat tietokoneeseen ennen kuvien poistoa. Suojattuja kuvia ei voi poistaa (A 65). C Viimeksi otetun kuvan poisto kuvaustilassa Voit poistaa viimeksi otetun kuvan painamalla kuvaustilassa l-painiketta. Tak. Poista Poista 1 kuva? Kyllä Ei ON/OFF Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila 25

38 Salaman käyttö Salamatilassa voidaan määrittää asetukset kuvausolosuhteiden mukaan. Salaman toimintaetäisyys on noin 0,3 5,0 m, kun kamera on zoomattu mahdollisimman kauas. Optisen zoomauksen enimmäisasennossa salaman toimintaetäisyys on 0,6 2,0 m. Huomaa, että nopea kuva -tilaa (A 18) käytettäessä vain asetukset U Automaattinen (oletusasetus) ja W Off ovat käytettävissä. Kun käytössä on U Automaattinen, kamera valitsee automaattisesti kuvausohjelmaan parhaiten sopivan salamatilan. Nopea kuva -tilaa (A 46), tiettyjä kuvausohjelmatiloja (A 32) tai älymuotokuvatilaa (A 43) käytettäessä on käytettävissä seuraavat salamatilat. Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila U V W X Y Automaattinen Salama välähtää automaattisesti, jos valaistus on heikko. Automaattisalama ja punasilmäisyyden vähennys Vähentää punasilmäisyyttä muotokuvissa (A 27). Pois Salama ei välähdä, vaikka valaistus olisi heikko. Täytesalama Salama välähtää aina kuvaa otettaessa. Näin voidaan vaalentaa varjoja ja vastavalossa kuvattuja kohteita. Täsmäys pitkiin suljinaikoihin Automaattisalamatilaan on yhdistetty pitkä suljinaika. Soveltuu muotokuviin, joissa on yömaisema taustalla. Salama valaisee pääkohteen, ja kamera käyttää pitkää suljinaikaa, jotta taustakin valottuu yöllä tai heikossa valaistuksessa. Salamatilan valitseminen 1 Paina monivalitsimen m (salamatila) -painiketta. Salamatilan valikko tulee näyttöön. 2 Valitse tila painamalla monivalitsimella H tai I ja paina sitten k-painiketta. Valitun salamatilan kuvake tulee näyttöön. Kun U (automaattinen) -asetus otetaan käyttöön, D näkyy vain muutaman sekunnin ajan Kuvainfo-asetuksista riippumatta (A 98). Jos asetusta ei vahvisteta painamalla k-painiketta muutaman sekunnin kuluessa, valinta peruuntuu. Salamatila 26

39 Salaman käyttö B Kuvaus heikossa valaistuksessa ilman salamaa (W) Jalustan käyttö on suositeltavaa kameran vakauttamiseksi kuvauksen aikana ja kameran tärähdyksistä aiheutuvien vaikutusten välttämiseksi. E-kuvake saattaa tulla näyttöön. Jos näytössä on E, otetuissa kuvissa voi olla hieman kohinaa, joka johtuu suuresta ISO-herkkyydestä. B Salaman käyttöä koskeva huomautus Kun käytetään salamaa, valo saattaa heijastua ilmassa olevista pölyhiukkasista ja näkyä kirkkaina täplinä. Näitä heijasteita voidaan vähentää asettamalla salama asentoon W (Pois). C Salaman merkkivalo Salaman merkkivalo ilmaisee salaman tilan, kun laukaisin painetaan puoleenväliin. Päällä: Salama välähtää kuvaa otettaessa. Vilkkuu: Salama latautuu. Odota muutama sekunti ja yritä uudelleen. Pois: Salama ei välähdä kuvaa otettaessa. Jos paristojen varaus on vähissä, näytön virta katkeaa salaman latauksen ajaksi. C Salamatilan asetus Salaman oletusasetus vaihtelee kuvaustilan mukaan (A 30). G (nopea kuva) -tila: U Automaattinen Kuvausohjelma: vaihtelee valitun kuvausohjelman mukaan (A 32) F (älymuotokuva) -tila: U automaattinen (kun silmänräpäystunnistus on poissa päältä), määritetty arvoon W Off (kun silmänräpäystunnistus on käytössä) (A 43) A (automaattinen) -tila: U Automaattinen Salamaa ei voi käyttää samaan aikaan tiettyjen toimintojen kanssa. Kameran asetukset, joita ei voi asettaa samanaikaisesti (A 55) Kun kuvaustilana on A (automaattinen) (A 46), muokattu salama-asetus tallennetaan, vaikka kameran virta katkaistaisiin. Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: G Nopea kuva -tila C Punasilmäisyyden vähennys Kamera käyttää punasilmäisyyden vähennystä (kamerassa oleva punasilmäisyyden korjaustoiminto). Esisalama välähtää useita kertoja pienellä teholla ennen varsinaista salamaa ja vähentää punasilmäisyyttä. Jos kamera havaitsee punasilmäisyyttä tallennettavassa kuvassa, se vähentää punasilmäisyyttä kyseiseltä alueelta ennen kuvan tallentamista. Muista seuraavat seikat kuvauksen aikana. Esisalaman vuoksi laukaisimen painalluksen ja sulkimen laukeamisen välillä on pieni viive. Kuvien tallennukseen kuluu tavallista pidempi aika. Punasilmäisyyden vähennys ei välttämättä aina tuota toivottua lopputulosta. Toisinaan kamera saattaa käsitellä punasilmäisyyden vähennystoiminnolla alueita, joilla punasilmäisyyttä ei esiinny. Valitse tällöin toinen salamatila ja ota uusi kuva. 27

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas COOLPIX L27 -kameran tärkeimmät ominaisuudet Anna kameran valita G (Nopea kuva) -tila... A 32 Suuntaa kamera kohteeseen, niin se valitsee tilanteeseen sopivat asetukset. Kuvien

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas COOLPIX L820 -kameran tärkeimmät ominaisuudet Anna kameran valita G (Nopea kuva) -tila... A 36 Kun kamera suunnataan kohteeseen, kamera valitsee oikeat asetukset valmiiksi. Sen

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Johdanto Kameran osat Kuvauksen ja toiston perusteet Kuvaustoiminnot Toistotoiminnot Elokuvien tallennus ja toisto Kameran yleiset asetukset Kameran kytkentä televisioon, tietokoneeseen

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas COOLPIX L610 -kameran tärkeimmät ominaisuudet Anna kameran valita G (Nopea kuva) -tila... A 36 Suuntaa kamera kohteeseen, niin se valitsee sopivan kuvausohjelman. Vietät vähemmän

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS ja

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Macintosh, Mac OS ja QuickTime ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS,

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS,

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS,

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S5200 -kameran tärkeimmät ominaisuudet Hauskat ja helpot kuvaamisen aikana käytettävät kuvanmuokkaustehosteet p Pikatehosteet... A30, 39 Luo kuviin tehosteita kolmella

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S6500 -kameran tärkeimmät ominaisuudet Hauskat ja helpot kuvaamisen aikana käytettävät kuvanmuokkaustehosteet p Pikatehosteet... A30, 39 Luo kuviin tehosteita kolmella

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Johdanto i Sisällysluettelo ix Kameran osat 1 Kuvauksen valmistelu 6 Keskeiset kuvaus- ja toistotoiminnot 12 Kuvaustoiminnot 22 Toistotoiminnot 45 Elokuvien tallentaminen ja

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S9500/S9400:n suositellut toiminnot p Pikatehosteet... A32 Voit käyttää kuviin useita eri tehosteita heti sulkimen laukaisun jälkeen. Samalla kun tarkistat kuvan lopputuloksen

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Pikaopas. Johdanto. Alkuvaiheet. Kuvien ottaminen. Muut toiminnot. PictureProject-ohjelmiston asentaminen Kuvien katsominen tietokoneella

Pikaopas. Johdanto. Alkuvaiheet. Kuvien ottaminen. Muut toiminnot. PictureProject-ohjelmiston asentaminen Kuvien katsominen tietokoneella Pikaopas Johdanto Alkuvaiheet Kuvien ottaminen Muut toiminnot PictureProject-ohjelmiston asentaminen Kuvien katsominen tietokoneella DIGITAALIKAMERA Fi Johdanto Pakkauksen sisältö Ota kamera ja sen tarvikkeet

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Nikon COOLPIX S1 -digitaalikameran tekniset tiedot. PictureProject-ohjelmiston järjestelmävaatimukset

DIGITAALIKAMERA. Nikon COOLPIX S1 -digitaalikameran tekniset tiedot. PictureProject-ohjelmiston järjestelmävaatimukset Nikon COOLPIX S1 -digitaalikameran tekniset tiedot Tyyppi: Digitaalikamera S1 Teholliset pikselit: 5,1 miljoonaa CCD-kenno: 1/2,5 tuuman kuvakenno (5,36 miljoonaa kuvapistettä yhteensä) Kuvakoot: Tarkka

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Johdanto Kameran osat Kuvauksen valmistelu Kameran käyttäminen Kuvaustoiminnot Valikkojen käyttäminen Kameran kytkentä televisioon, tietokoneeseen tai tulostimeen Viiteosa Tekniset

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Live-View-kauko-ohjain

Live-View-kauko-ohjain Live-View-kauko-ohjain RM-LVR1 Tämä käsikirja täydentää yksikön käyttöohjeita. Käsikirjassa esitellään eräitä lisättyjä tai muutettuja toimintoja sekä kuvataan niiden toimintaa. Lue myös yksikön käyttöohjeet.

Lisätiedot

Nokia N76-1. Käytön aloittaminen. 9254306 2. painos FI

Nokia N76-1. Käytön aloittaminen. 9254306 2. painos FI Nokia N76-1 Käytön aloittaminen 9254306 2. painos FI Näppäimet ja osat (kansi / kansi auki) Jatkossa käytetään nimeä Nokia N76. 1 Oikea kannen näppäin 2 Keskimmäinen näppäin 3 Vasen kannen näppäin 4 Kakkoskamera,

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4 Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas Sisällys Ennen käyttöä......................................2 Varotoimet.........................................3 Tulostaminen.......................................4

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tässä esitteessä on kuvattu tämän laiteohjelmapäivityksen sisältämät 3Dtoiminnot. Lisätietoja on Käyttöoppaassa ja mukana toimitetun CD-ROMlevyn α Käsikirjassa. 2010 Sony Corporation

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas. Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Hakemisto

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas. Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Hakemisto DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Fi Kiitos Nikon COOLPIX S01 -digitaalikameran hankkimisesta. Saadaksesi parhaan

Lisätiedot

Pikaopas Pakkauksen sisällön tarkistaminen 3 Ensimmäiset vaiheet 5 Kuvaaminen ja toisto 14 ViewNX 2 -ohjelmiston käyttäminen 19 Muut toiminnot 24

Pikaopas Pakkauksen sisällön tarkistaminen 3 Ensimmäiset vaiheet 5 Kuvaaminen ja toisto 14 ViewNX 2 -ohjelmiston käyttäminen 19 Muut toiminnot 24 Pikaopas Pakkauksen sisällön tarkistaminen 3 Ensimmäiset vaiheet 5 Kuvaaminen ja toisto 14 ViewNX 2 -ohjelmiston käyttäminen 19 Muut toiminnot 24 Turvallisuusohjeita 30 Fi Kiitos, että olet hankkinut Nikon

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 419584-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja -

Lisätiedot

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkimerkintää: VINKKI Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Johdanto i Sisällysluettelo x Kameran osat 1 Valmistelut kuvausta varten 6 Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot 11 Kuvaustoiminnot 19 Toistotoiminnot 44 Elokuvien tallentaminen

Lisätiedot

CCT-1301 KÄYTTÖOPAS. facebook.com/denverelectronics FIN-1

CCT-1301 KÄYTTÖOPAS. facebook.com/denverelectronics FIN-1 CCT-1301 KÄYTTÖOPAS facebook.com/denverelectronics FIN-1 1.suljin 2.Kaiutin 3.Päälle/Pois päältä 4.USB-portti 5.Micro SD -korttipaikka 6.Objektiivi 7.Latauksen merkkivalo 8.Varatun merkkivalo 9.Kansi 10.Näyttö

Lisätiedot

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet Käyttöohje Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Kameran osat ja painikkeet 1 1. Laukaisin 8. Mikro USB -portti 2. Mikrofoni

Lisätiedot

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet Konica Minolta - teollisuuslaitteet Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Tässä oppaassa käytetään seuraavassa esitettyjä merkintöjä. Niiden tarkoituksena on estää ennalta laitteen epäasianmukaisesta

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV2SA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV2SA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV2SA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-11LH/NB-11L

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

Metal ActionCam Käyttöohje

Metal ActionCam Käyttöohje Metal ActionCam Käyttöohje Tärkeimpiä ominaisuuksia Taskuun mahtuva digivideokamera muistikorttitallennuksella. Täysi tuki AVI-videoformaatille. Toimii myös web-kamerana. Korkeatasoinen kuvanlaatu, myös

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Uudet ominaisuudet BL F00

Uudet ominaisuudet BL F00 Uudet ominaisuudet Versio 2.00 Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia.

Lisätiedot