AirPlay-kaiutintelakka ipod-/iphone-/ipad-laitteelle. Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AirPlay-kaiutintelakka ipod-/iphone-/ipad-laitteelle. Käyttöohjeet"

Transkriptio

1 JBL OnBeat Air AirPlay-kaiutintelakka ipod-/iphone-/ipad-laitteelle Käyttöohjeet

2 Tärkeät turvallisuusohjeet Lue seuraavat varoitukset ennen laitteen käyttöönottoa: Lue nämä ohjeet Säilytä nämä ohjeet Huomioi kaikki varoitukset Seuraa kaikkia ohjeita Älä käytä laitetta veden lähellä Puhdista vain kuivalla liinalla 7. Älä peitä ilmanvaihtokanavia. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti. 8. Älä asenna veden tai lämmönlähteiden, kuten pattereiden, lämmittimien, hellojen tai muiden laitteiden, lähellä. 9. Älä unohda polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen tarkoitusta. Polarisoidulla pistokkeella on kaksi piikkiä, joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi piikkiä ja kolmas maadoitushaara. Leveä piikki tai haara on sinun turvallisuutesi vuoksi. Jos mukana olevat pistokkeet eivät sovi pistorasiaasi, kysy sähkömieheltä korvaavaa pistoketta. 10. Suojaa virtajohtoa sen päälle astumiselta tai puristumiselta, erityisesti pistokkeiden, jatkojohtojen ja kohdalla sekä kohdalla, josta johto eroaa laitteesta. 11. Käytä vain valmistajan spesifioimia liitteitä/ lisävarusteita. 12. Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemää tai laitteen mukana myytävää kärryä, jalustaa, tripodia, kannatinta tai pöytää. Käytettäessä kärryä, ole varovainen liikuttaessasi kärry/laiteyhdistelmää välttyäksesi kaatumisesta seuraavilta onnettomuuksilta. 13. Ota tämän laitteen pistoke pois pistorasiasta ukkosilmalla ja kun sitä ei käytetä pitkään aikaan. 14. Jätä kaikki huoltotoimenpiteet pätevän huoltopalvelun suoritettavaksi. Huolto on tarpeen, jos laite on vahingoittunut millään tavalla, ja jos esimerkiksi sen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteeseen on joutunut nestettä tai esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi kunnolla tai se on pudonnut. 15. Älä altista tätä laitetta pisaroinnille tai loiskeille ja varmista, ettei mitään nesteillä täytettyä astiaa, kuten vaaseja, ole asetettu laitteen päälle. 16. Kytkeäksesi tämän laitteen täysin verkkovirrasta, irroita virtalähdejohdon pistoke pistorasiasta. 17. Virtalähdejohdon verkkovirtapistoke voi pysyä valmiiksi käytettävänä. 18. Älä altista paristoja tai akkuja auringonpaisteelle, tulelle tai muulle kuumuudelle. Kolmion sisällä oleva salamatunnus osoittaa, että laitteen sisällä on eristämättömiä kohtia, joiden suuri jännite saattaa aiheuttaa vaarallisen sähköiskun. VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA! ÄLÄ AVAA KOTELOA VAROITUS: Älä altista laitetta sateelle tai muulle kosteudelle, sillä ne saattavat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. HUOMIOI LAITTEESSA OLEVAT VAROITUSMERKINNÄT. Kolmion sisällä oleva huutomerkki osoittaa, että pakkauksessa on erityisen tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita kohteeseen liittyen. Paristojen hävittäminen VAROITUS: RÄJÄHDYSVAARA, JOS KAUKOSÄÄTIMEN PARISTO VAIHDETAAN VÄÄRÄNTYYPPISEEN PARISTOON. HÄVITÄ KÄYTETYT PARISTOT NÄIDEN OHJEIDEN MUKAISESTI. Alkaliparistoja pidetään vaarattomina. Ladattavia akkuja (ts. nikkelikadmium, nikkelimetallihydridi, litium ja litiumioni) pidetään vaarallisina taloustarvikkeina ja ne voivat aiheuttaa tarpeettoman terveys- ja turvallisuusriskin. Paristoja tai akkuja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana Euroopan unionissa eikä muualla. Hävitä käytöstä poistetut laitteet aina ympäristöystävällisellä tavalla. Selvitä tarvittaessa paikallisilta viranomaisilta akkujen ja paristojen oikea keräys-, kierrätys- tai hävitystapa. 2

3 English jbl OnBeat air KAIUTINTELAKAN KYTKEMINENJA ASENTAMINEN 1. Ota kaiutintelakka pois pakkauksesta ja varmista, että kaikki kuvan osat ovat mukana: JBL OnBeat Air, kaiutintelakka, virransyöttö, AC-virtajohto*, kaukosäädin, ipod /iphone adapterin puristin ja ipad adapterin puristin. 3. Jos käytät JBL OnBeat Air toisen audiolähteen kanssa, liitä stereojohdon toinen pää 3.5 mm (ei mukana) Audio In -liitäntään ja liitä toinen pää audiolähteen outtai headphone out -liitäntään. DC IN POWER AUDIO IN USB VIDEO OUT 3.5mm (1/8 ) johto * AC-virtajohto vaihtelee alueen mukaan. 2. Liitä USB-tyyppinen mini B-kaapeli (ei mukana) JBL OnBeat Air USB-porttiin ja USB-porttiin tietokoneessa, jossa itunes-kirjasto on. Näin voit synkronoida telakoidun ipod/iphone/ipad-laitteen itunes-kirjaston kanssa (katso sivu 9 kohta itunes-.kirjaston synkronointi). TÄRKEÄÄ: Jos toistat audiota samanaikaisesti telakoidun ipod/iphone/ipad ja Audio In liitäntään liitetyn audiolähteen kautta, kuulet molemmat ulostulot sekoitettuina JBL OnBeat Air kaiutintelakkaan:n kautta. Jos haluat kuunnella vain toista lähdettä, sinun on suljettava toinen lähde manuaalisesti. SUOMI DC IN POWER AUDIO IN USB VIDEO OUT USB Type B TÄRKEÄÄ KAIKKIA ELEKTRONISIA LAITTEITA KÄYTETTÄESSÄ: Ennen kuin liität tai irrotat audiojohtoja laitteen audion sisääntuloliitäntään, on hyvä sammuttaa laite ensin. Tämä pidentää laitteen käyttöikää, suojaa sitä staattiselta sähköltä ja ennaltaehkäisee mahdollisia vaurioita. 3

4 4. Jos haluat katsella videoita tai valokuvia ipod, iphone tai ipad-laitteesta, liitä toinen pää komposiittivideokaapelista (ei mukana) JBL OnBeat Airkaiutintelakkaan-laitteen Video Out-liitäntään ja toinen pää televisiosi komposiittivideon sisääntuloliitäntään. DC IN POWER AUDIO IN USB VIDEO OUT Komposiittivideokaapeli (ei sisälly pakkaukseen) JBL ONBEAT AIR -LAITTEEN KONFIGUROINTI LANGATONTA VERKKOA VARTEN Ennen kuin voit virtaustoistaa ääntä AirPlayn avulla sinun täytyy konfiguroida JBL OnBeat Air langatonta tiedonsiirtoa varten. Tämä toimenpide on suoritettava vain yhdistäessäsi JBL OnBeat Air -laitteen langattomaan verkkoosi ensimmäistä kertaa. HUOMAA - Helppokäyttöinen asennusohjelma: Voit ladata JBL OnBeat Air -asennusohjelman osoitteesta: 1. Varmista, että langaton verkkosi on päällä ja toimintakunnossa. 2. Kytke JBL OnBeat Air päälle painamalla laitteen virtapainiketta. Virran LED-ilmaisinvalo vilkkuu vihreänä ja muuttuu muutaman sekunnin kuluttua keltaiseksi. 5. Kiinnitä mukana tuleva AC-virtajohto kokonaan virtalähteeseen (jos virtajohtoja on useita, valitse alueellesi tarkoitettu johto). Kytke sitten virtalähde JBL OnBeat Air-kaiutintelakkaan DC In -liittimeen ja kiinnitä se AC-pistorasiaan. Yhdistämispainike Virtapainike 3. Kun LED-valon väri vaihtuu keltaiseksi, paina JBL OnBeat Air -laitteen yhdistämispainiketta kolmen sekunnin ajan. Laitteen tilan LED-valo välkkyy valkoisena ja vihreänä ilmoittaen laitteen olevan yhdistämistilassa. 4. JBL OnBeat Air -laitteen ollessa yhdistämistilassa voit hakea lähdelaitteellasi JBL OnBeat Air -nimistä verkkoa ja yhdistää siihen (esimerkit seuraavalla sivulla: Windows XP (ylhäällä), Windows Vista (alhaalla vasemmalla), Mac OS (alhaalla oikealla)). 4

5 English 5. Käynnistä lähdelaitteesi Internet-selain ja siirry osoitteeseen: Verkkosivulla näkyy verkon asetussivu. Syötä nimi verkolle nimi 6. JBL OnBeat Air -nimeämisikkunassa ja napsauta Change (muuta) -painiketta. (Jos sinulla on useampia JBL OnBeat Air-laitteita, suosittelemme että suoritat jokaisen laitteen asetukset yksitellen siten, että muut laitteet ovat pois päältä. SUOMI 5

6 7. Pudotusvalikon avulla voit asettaa verkkosi SSID-tunnuksen sekä syöttää WEP-salasanan tai WPA-salauksen tiedot. Kun olet valmis, napsauta ruudulla näkyvää Connect (yhdistä) -painiketta. 8. Kun JBL OnBeat Air on onnistuneesti liittynyt verkkoosi, tilan LED-ilmaisinvalo palaa valkoisena. Jos yhdistäminen ei onnistunut, LED-valo vilkkuu keltaisena. Toista vaiheet 4 7 tai tarkista langattoman verkkosi toiminta, jos LED-valo vilkkuu edelleen keltaisena. 9. Muuta laitteesi verkkoyhteys takaisin langattomaan kotiverkkoosi. JBL OnBeat Air muistaa langattoman verkon reitittimesi suojaustiedot ja yhdistää automaattisesti verkkoosi langattoman reitittimesi ollessa päällä ja JBL OnBeat Air -laitteesi ollessa joko päällä tai lepotilassa. Jos JBL OnBeat Air -laitteen ja langattoman verkkosi yhteys katkeaa, voit painaa laitteen yhdistämispainiketta kolmen sekunnin ajan ja toistaa vaiheet 4 7. TÄRKEÄÄ: Jos langaton verkkosi edellyttää, että suoritat JBL OnBeat Air -laitteesi langattoman verkon asetukset manuaalisesti, katso JBL OnBeat Air -laitteen langattoman verkon asetusten manuaalinen suorittaminen sivulla 10. jbl OnBeat Air -laitteen käyttö Kytke JBL OnBeat Air päälle painamalla laitteen virtapainiketta. Laitteen tilan LEDilmaisin vilkkuu vihreänä järjestelmän käynnistyessä. Kytke JBL OnBeat Air pois päältä painamalla laitteen virtapainiketta uudelleen. Tilan LED-ilmaisin sammuu. Laitteen ollessa pois päältä AirPlay-toiminto kytkeytyy pois päältä virrankulutuksen vähentämiseksi. HUOMAA: JBL OnBeat Air ei sammu automaattisesti. Asettaaksesi laitteen lepotilaan ipod-, iphone- tai ipad-laitteen ollessa telakoituna, paina ja pidä painettuna kaukosäätimen Toisto/Keskeytyspainiketta kahden sekunnin ajan. Tilan LED-ilmaisin hehkuu keltaisena laitteen ollessa lepotilassa. Voit kytkeä JBL OnBeat Air -laitteen lepotilasta takaisin päälle painamalla mitä tahansa painiketta laitteesta tai kaukosäätimestä. JBL OnBeat Air -laite siirtyy automaattisesti lepotilaan mikäli mitään painiketta ei ole painettu tai äänisignaalia ei ole havaittu 10 minuuttiin. Äänenvoimakkuuspainikkeet Virtapainike 6

7 SUOMI English Laitteen Wi-Fi-tila pysyy aktiivisena ja LED-ilmaisin hehkuu keltaisena. Sammuttaaksesi laitteen, paina virtapainiketta. Tilan LED-ilmaisin sammuu. Säädä äänenvoimakkuutta (+) ja ( ) -painikkeilla. Mykistä ääni painamalla kumpaakin painiketta ja paina jompaakumpaa painiketta palauttaaksesi äänen. Tilan LED-ilmaisinvalo vilkkuu valkoisena. Paina äänenvoimakkuuspainiketta poistaaksesi mykistyksen. Jos musiikkia toistetaan telakoidun ipod-, iphone- tai ipad-laitteen tai varatuloliitännän kautta ja AirPlay-virtaustoisto käynnistetään toisen laitteen kautta, JBL OnBeat Air kytkee AirPlay-syötön automaattisesti päälle. Käyttääksesi JBL OnBeat Air -laitteen kaukosäädintä toiston ohjaukseen, valitse Allow itunes control from remote speakers (Salli itunesin hallinta ulkoisiten kaiutinlaitteiden kautta) itunesin valikossa Muokkaa > Asetukset > Laitteet. AIRPLAY-VRTAUSTOISTON KUUNTELEMINEN JBL OnBeat Air -laitteesi voi toistaa äänitiedostoja tai Internet-radiokanavaa, jota virtaustoistetaan itunes 10.1 (tai myöhemmän) -ohjelman kautta verkossa olevan tietokoneen tai ipod-, iphone- tai ipad-laitteen kanssa, jossa ios 4.2 tai myöhempi käyttöjärjestelmä. (itunes on ilmaiseksi ladattava ohjelma, joko on saatavilla Macsekä PC-tietokoneille osoitteessa HUOMAA: Ennen kuin voit aloittaa AirPlay-virtaustoiston, JBL OnBeat Air on yhdistettävä langattomaan verkkoon. Käynnistääksesi virtaustoiston tietokoneelta, käynnistä itunes, napsauta itunesikkunan alalaidassa sijaitsevaa AirPlay-painiketta ja valitse JBL OnBeat Air ponnahdusikkunasta. AirPlay-painike Valitse JBL OnBeat Air ponnahduslistasta JBL OnBeat Air -laitteen valtuuttaminen itunesin ohjaamiseen Windows (ylhäällä), Mac OS (alhaalla) Käynnistääksesi virtaustoiston, napsauta näytöllä näkyvää AirPlay-painiketta ja valitse JBL OnBeat Air näytölle ilmestyvältä kaiutinlistalta. Jos JBL OnBeat Air on lepotilassa aloittaessasi toiston lähdelaitteen kautta, se kytkeytyy automaattisesti päälle kytkien myös AirPlay-syötön päälle ja aloittaen äänen virtaustoiston. HUOMAA: Kun käynnistät AirPlay-virtaustoiston, JBL OnBeat Air toistaa nykyisellä äänenvoimakkuusasetuksellaan ja itunesin äänenvoimakkuus synkronoituu laitteen äänenvoimakkuuteen. Voit säätää äänenvoimakkuutta JBL OnBeat Air -laitteen äänenvoimakkuuden säätimillä. 7

8 ipodin, iphonen tai ipadin telakointi JBL OnBeat Air-kaiutintelakkaan kuuluu 2 adapterin puristinta: yksi ipod touch / ipod classic /iphone-laitteeseen ja yksi ipad-laitteeseen (HUOMAA: ipod nano -mallit eivät vaadi adapteriosaa.) Adapterit mahdollistavat yksikköjen telakoinnin joko puristimen avulla tai ilman. Liitä sopiva adapteriosa JBL OnBeat Air -laitteeseen seuraavassa kuvatulla tavalla. ipad 1:lle ipad 2:lle ipod touch/iphone ipad Lukitusreikä ipad 2 :lle, jossa Smart Cover Taivuta puristinta hieman. Taivuta puristinta hieman. Työnnä kosketin lukitusreikään. TELAKAN KIERTÄMINEN Kun ipod tai iphone on telakoitu JBL OnBeat Air-kaiutintelakkaan, voit kiertää sen vaakasuuntaan. TÄRKEÄÄ: Et voi kiertää telakkaa, kun ipad on telakoitu siihen. Kiertääksesi telakka vaakasuuntaan, käännä sitä 90 astetta vastapäivään. Kiertääksesi telakka takaisin pystysuuntaan, käännä sitä 90 astetta myötäpäivään. Telakka pysyy paikoillaan vaaka- ja pystysuunnassa. Pystysuunta Vaakasuunta Aseta ipod/iphone/ipad-laite telakkaliittimeen. Varmista, että laite on kiinnitetty liitäntään kunnolla. Paina ipod/iphone/ipad-laitteen yläosa taakse asti adapterin puristimeen tai vasten telakkaa kiinnittääksesi se telakkaan. 8

9 English KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINNOT Äänenvoimakkuus alas Toisto/Tauko* Edellinen/Kelaus (painettuna kelaukselle) Valikon selaus ylös Valikko Äänenvoimakkuus ylös Mykistys/ääni Seuraava/Kelaus eteen (painettuna kelaukselle) Valikon selaus alas Valikko Valitse/Syötä * ipod touch, iphone ja ipad -laitteen valikon selaamiseksi ipod/iphone/ipad on mahdollisesti asetettava musiikkitilaan manuaalisesti. Telakoidun ipod/iphone/ipad-laitteen lataaminen JBL OnBeat Air kaiutintelakka lataa ipod tai iphone laitetta aina, kun se on telakoitu. HUOMAUTUS: JBL OnBeat Air -kaiutintelakka ei välttämättä lataa telakoitua ipad-laitetta tietokoneeseen liitetyn USB-liitännän kautta. Jos ipad-laite latautuu silloin, kun se on liitetty suoraan tietokoneeseen USB-liitännän kautta, se latautuu telakoituneena JBL OnBeat Air. Jos ipad-laite ei lataudu silloin, kun se on liitetty suoraan tietokoneeseen USB-liitännän kautta, se ei lataudu telakoituneena JBL OnBeat Air. VIDEO- JA KUVATIEDOSTOJEN TOISTO Kun telakoit laitteesi JBL OnBeat Air -laitteeseen, sen videolähtö kytkeytyy automaattisesti pois päältä, vaikka se olisi ollut päällä ennen laitteen telakoimista. Kytkeäksesi JBL OnBeat Air -laitteen videolähdön päälle, paina kaukosäätimen valikkopainiketta vähintään kahden sekunnin ajan. JBL OnBeat Air -laitteen tilan LEDilmaisinvalo vilkahtaa kerran valkoisena. Lähdelaitteen video näkyy liitetyllä televisiolla. Kytkeäksesi JBL OnBeat Air -laitteen videolähdön pois päältä, paina kaukosäätimen valikkopainiketta taas vähintään kahden sekunnin ajan. JBL OnBeat Air -laitteen tilan LED-ilmaisinvalo vilkahtaa kahdesti valkoisena. Synkronointi itunes-kirjaston kanssa HUOMAUTUS: Ennen kuin yrität synkronoida ipod/iphone/ipad -laitteen ituneskirjaston kanssa varmista, että sekä ipod/iphone/ipad ja itunes on päivitetty viimeisimpään ohjelmistoversioon. SUOMI 1. Varmista, että JBL OnBeat Air -laitteen USB-liitin on yhdistetty tietokoneeseen, joka sisältää itunes-kirjaston. 2. Telakoi ipod, iphone tai ipad JBL OnBeat Air -laitteeseen. 3. Käytä tietokoneesi itunes-ohjelmistoa synkronoidaksesi ipod/iphone/ipad-laite itunes-kirjaston kanssa. 4. Kun synkronointi on suoritettu, poista ipod/iphone/ipad-laite itunes-kirjastosta. 9

10 TILA-LED JBL OnBeat Air -laitteen LED-ilmaisinvalo näyttää eri värejä ja kuvioita ilmaisten laitteen tilaa: Tila-LED:n väri Valkoinen palaa jatkuvasti Vihreä vilkkuu Vihreä ja valkoinen vilkkuvat vaihdellen Keltainen palaa jatkuvasti Keltainen vilkkuu Keltainen vilkkuu hitaasti Valkoinen välkähtää kerran Valkoinen välkähtää kahdesti Valkoinen - vilkkuu Keltainen/valkoinen/vihreä vuorotellen Ei LED-valoa Tila JBL OnBeat Air on liitetty langattomaan verkkoon JBL OnBeat Air on käynnistymässä / JBL OnBeat Air yrittää yhdistää langattomaan verkkoon JBL OnBeat Air on yhdistämistilassa (katso kohta JBL OnBeat Air -laitteen konfigurointi langatonta verkkoa varten sivulla 4) JBL OnBeat Air on lepotilassa JBL OnBeat Air ei pystynyt yhdistämään langattomaan verkkoon JBL OnBeat Air -ohjelmisto päivitys on kesken JBL OnBeat Air -videolähtö on päällä JBL OnBeat Air -videolähtö on pois päältä JBL OnBeat Air on mykistettynä JBL OnBeat Air -ohjelmiston päivitys epäonnistui JBL OnBeat Air on pois päältä JBL ONBEAT AIR -LAITTEEN LANGATTOMAN VERKON ASETUSTEN MANUAALINEN SUORITTAMINEN Jos langaton verkkosi vaatii asetusten manuaalista suorittamista, voit noudattaa seuraavia vaiheita: 1. Varmista, että langaton verkkosi on päällä ja toimintakunnossa. 2. Kytke JBL OnBeat Air päälle painamalla laitteen virtapainiketta. Tilan LEDilmaisinvalo vilkkuu vihreänä. Virtapainike Yhdistämispainike 3. Paina JBL OnBeat Air -laitteen yhdistämispainiketta kolmen sekunnin ajan. Laitteen tilan LED-valo välkkyy valkoisena ja vihreänä ilmoittaen laitteen olevan yhdistämistilassa. 4. JBL OnBeat Air -laitteen ollessa yhdistämistilassa voit hakea lähdelaitteellasi JBL OnBeat Air -nimistä verkkoa ja yhdistää siihen (esimerkit seuraavalla sivulla: Windows XP (ylhäällä), Windows Vista (alhaalla vasemmalla), Mac OS (alhaalla oikealla). 10

11 SUOMI English 5. Käynnistä tietokoneesi Internet-selain ja siirry osoitteeseen: 6. Kun asetussivu avautuu, valitse Manual Configuration (manuaalinen konfigurointi) vasemmanpuoleisesta listasta. Langattoman verkon asetussivu aukeaa. 7. Valitse Manual (manuaalinen) IP Mode -pudotuslaatikosta ja syötä langattoman verkon asetukset. (Saatat joutua hankkimaan verkkosi asetukset palveluntarjoajaltasi tai verkkohallinnosta.) Napsauta Apply (käytä) tallentaaksesi asetuksesi. 8. Muuta laitteesi verkkoyhteys takaisin langattomaan kotiverkkoosi. Ohjelmiston päivittäminen JBL OnBeat Air sisältää päivitettävän ohjelmiston, jonka avulla pääset hyötymään uusista ominaisuuksista ja parannuksista heti, kun ne tulevat saataville. Saadaksesi tietoja laitteesi firmware-versiosta ja päivitysohjeita, mene osoitteeseen com/onbeatairupgrade. 11

12 TEKNISET TIEDOT Yhteensopivuus* (AirPlay) Yhteensopivuus* (telakoiminen): Wi-Fi-yhteensopivuus: Kaiutinelementit: itunes 10.1 ja myöhemmät (Mac ja PC), iphone 4, iphone 3GS, ipod touch (4. sukupolvi), ipod touch (3. sukupolvi), ipod touch (2. sukupolvi), ipad, ipad 2 ipad 2, ipad Wi-Fi + 3G, ipad Wi-Fi, iphone 4, iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch 4G, ipod touch 3G, ipod touch 2G**, ipod touch**, ipod nano 5G, ipod nano 4G, ipod nano 3G, ipod nano 2G, ipod nano b/g 2 x JBL Phoenix SE kokoäänialueen elementtiä. Virta: 7.5 wattia x 2 Taajuusvaste: Signaali-kohinasuhde: Syöttöimpedanssi (Aux): Sisääntuloliitännät: Käyttölämpötila: 70Hz 20kHz 80dB 10k ohms Pääliitäntä ipod, iphone tai ipad -telakointiliitin; Aux-sisääntuloliitäntä 3.5mm (1/8 ) miniliitin (stereo) 0 C 40 C; 32 F 104 F Tehovaatimukset: DC 13V, 2.5A Virrankulutus: 30W (maksimi), 0,5W (pois päältä) Mitat (S x L x K): 146mm x 275mm x 135mm (5-3/4 x 10-13/16 x 5-5/16 ) Paino: 0,88 kg * Yhteensopiva kirjoitusaikana. Katso viimeisimmät yhteensopivuustiedot osoitteesta ** Versio 3.0 tai uudempi 12

13 English VIANETSINTÄ JBL OnBeat Air ONGELMA RATKAISU Ei ääntä (LED-ilmaisinvalo ei pala): Ei ääntä (LED-ilmaisinvalo palaa valkoisena): Ei ääntä (LED-ilmaisin vilkkuu keltaisena): JBL OnBeat Air -laitteen äänenvoimakkuuden säätimet eivät toimi AirPlay-lähdelaitteiden kanssa: JBL OnBeat Air -kaukosäädin ei ohjaa AirPlay-lähdelaitteita: Varmista, että virtalähde on liitetty kunnolla JBL OnBeat Air kaiutintelakka:n ja toimivaan ACpistorasiaan. Varmista että JBL OnBeat Air on kytketty päälle painamalla sen virtapainiketta. Lisää äänenvoimakkuutta (+) -painikkeella. Jos käytät AirPlay-lähdelaitetta, varmista että se on AirPlay-tilassa ja että olet valinnut JBL OnBeat Air -laitteen sen kaiutinvalintalistalta. Katso kohta AirPlay-virtaustoiston kuunteleminen sivulla 7. Varmista että AirPlay-lähdelaite on yhdistetty langattomaan verkkoon. Jos käytät telakoitua ipod-/iphone-/ipad-laitetta, varmista että se on kunnolla liitetty JBL OnBeat Air -laitteeseen. Jos käytät lisälähdettä, varmista, että audiokaapeli on kiinnitetty kunnolla JBL OnBeat Air kaiutintelakka:n Audio In -liitäntään ja lähdelaitteen audioulostuloon. Varmista, että ipod/iphone/ipad-laite tai lähdelaite ei ole taukotilassa, ja että äänenvoimakkuutta ei ole käännetty kokonaan alas. Jos käytät AirPlay-lähdelaitetta, varmista että JBL OnBeat Air on yhdistetty langattomaan verkkoon. Katso kohta JBL OnBeat Air -laitteen konfigurointi langatonta verkkoa varten sivulla 4. Varmista että AirPlay-lähdelaitteen asetus salli hallinta ulkoisten kaiutinlaitteiden kautta on otettu käyttöön. Katso kohta AirPlay-virtaustoiston kuunteleminen sivulla 7. Varmista että AirPlay-lähdelaitteen asetus salli hallinta ulkoisten kaiutinlaitteiden kautta on otettu käyttöön. Katso kohta AirPlay-virtaustoiston kuunteleminen sivulla 7. SUOMI jatkuu sivulla

14 VIANETSINTÄ JBL OnBeat Air (jatkuu) ONGELMA ääni rätisee, suhisee tai on vääristynyt: voimakasta huminaa tai suhinaa: Vain yhdestä JBL OnBeat Air -laitteen kaiuttimesta kuuluu ääntä RATKAISU Käännä ipod/iphone/ipad-laitteen tai muun lähdelaitteen äänenvoimakkuus alas. Varmista, että ipod/iphone/ipad EQ-asetus on asetettu pois. Varmista, että audiojohto on kiinnitetty kunnolla JBL OnBeat Air kaiutintelakkaan Audio In -liitäntään. Vaihda audiojohto. Irrota virtalähde ja liitä se toiseen AC-ulostuloon. Varmista, että ipod/iphone/ipad on kiinnitetty liitäntään kunnolla telakkaliitäntään Varmista, että audiojohto on kiinnitetty kunnolla JBL OnBeat Air Audio In -liitäntään. Varmista, että audiojohto on stereojohto. 14

15 English HARMAN Consumer, Inc Balboa Boulevard, Northridge, CA USA 2011 HARMAN International Industries, Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. JBL on HARMAN International Industries, Incorporatedin tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. JBL OnBeat on HARMAN International Industries, Incorporatedin tavaramerkki. AirPlay, ipad, iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, itunes ja ipod touch ovat Apple Inc.-yrityksen tuotemerkkejä, rekisteröity USA:ssa ja muissa maissa. Made for ipod, Made for iphone ja Made for ipad tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on suunniteltu liitettäväksi erityisesti ipod, iphone ja ipad-laitteisiin, ja on sertifioitu suunnittelijan taholta vastaamaan Applen suoritusstandardeja. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta eikä sen yhdenmukaisuudesta turvallisuusja säädöstenmukaisten standardien kanssa. ipod/iphone/ipad eivät tule laitteen mukana. Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat rekisteröityjä tuotemerkkejä, jotka omistaa Wi-Fi Alliance. Wi- Fi is on Wi-Fi Alliancelle rekisteröity tavaramerkki. Ominaisuuksia, teknisiä tietoja ja ulkoasua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Osa no Rev.: A

Pikaopas: ReSound LiNX- kuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla

Pikaopas: ReSound LiNX- kuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla Pikaopas: ReSound LiNXkuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla Pikaopas: Made for iphone (MFi) -toiminnon ottaminen käyttöön ja käyttäminen Yhteensopivat laitteet ReSound LiNX on yhteensopiva MFi-toiminnon

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

SUOMI SU-1. Johdanto. Sisältö. Pakkauksen sisältö. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot...

SUOMI SU-1. Johdanto. Sisältö. Pakkauksen sisältö. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot... Johdanto Sisältö Yleistä tietoa Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti. Näin varmistat parhaan käyttömukavuuden. Käyttöohje opastaa sinua SHARP-tuotteen käytössä. Pakkauksen

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa Onnittelut GIGABYTE tietokoneen ostosta. Tämä käyttöohje auttaa sinua tietokoneesi käyttöönotossa. Lopullisen tuotteen asetukset riippuvat ostohetken mallista. GIGABYTE varaa itselleen oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Ennen Brother-laitteen käyttöä Kuvakkeiden selitykset Tavaramerkit Tärkeä huomautus Kuvakkeiden selitykset Koko tässä Käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN AirPrint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN AirPrint-opas Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Kuvakkeiden selitykset

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin.

Lisätiedot

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas HP:n UC-kaiutinpuhelin Käyttöopas Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Windows on Microsoftyritysryhmän

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Käyttöohje Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Kaiutin on aina vakioasetuksena Bluetooth-tilassa, kun kytket sen päälle. Voit helposti muodostaa parin Bluetooth-toiminnolla varustetun älypuhelimen

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

ES-CAM2A KÄYTTÖOHJE. IP -kamera

ES-CAM2A KÄYTTÖOHJE.  IP -kamera ES-CAM2A IP -kamera KÄYTTÖOHJE www.etiger.com FI Pakkauksen sisältö - ES-CAM2A x1 - Asennuskannake x1 - Verkkolaite x1 - Käyttöohje x1 ja Ennen kameran ES-CAM2A käyttöä lataa sovellus isecurity+ AppStoresta

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas Plantronics Explorer 10 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW.

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW. AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Versio A FIN Huomautusten selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin. Erilaiset

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

GN Hearing - sovellus - käyttöohje

GN Hearing - sovellus - käyttöohje GN Hearing - sovellus - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon sovelluksen lataamisen johdosta. Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen

Lisätiedot

ipod -kaiutintelakka Malli nro.: IFI-160 Käyttöohje

ipod -kaiutintelakka Malli nro.: IFI-160 Käyttöohje ipod -kaiutintelakka Malli nro.: IFI-160 Käyttöohje NOUDATA NÄITÄ KÄYTTÖOHJEITA Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten. VAROITUS VÄLTTÄÄKSESI TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAA, ÄLÄ KÄYTÄ JATKOJOHTOA,

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Tervetuloa PlayStationin maailmaan Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Aloittaminen Liitä järjestelmä televisioon. Liitä PlayStation 4-järjestelmä

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315

DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315 DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315 Kotimokkula käyttää tavallista eli Mini-SIM korttikokoa. SIM-kortti irtoaa ilman suurta voimankäyttöä, kun painat sitä irti SIM-kortin takapuolelta. Jos irrotat väärän kokoisen

Lisätiedot

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas Finnish B525 LTE CPE Pikaopas 1 Tuotteen yleiskuvaus Virran merkkivalo Wi-Fi /WPS-merkkivalo Signaalinvoimakkuuden merkkivalo LAN1-3, LAN4/WAN-portti USB-portti Palauta-painike WPS-painike Verkon tilan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain).

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain). Tuotetiedot C Asennus A B D A: USB-liitin B: Suojus C: Linkkivalo [vilkkuu hitaasti = käyttövalmis] [vilkkuu nopeasti = Bluetooth käytössä] D: USB-jatkojohto 1 ON Käynnistä tietokone. Aseta Trust-asennuslevy

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

MONEN LAITTEEN K780-NÄPPÄIMISTÖ Yksi näppäimistö. Kaikki ominaisuudet. Tietokoneisiin, puhelimiin ja tabletteihin.

MONEN LAITTEEN K780-NÄPPÄIMISTÖ Yksi näppäimistö. Kaikki ominaisuudet. Tietokoneisiin, puhelimiin ja tabletteihin. MONEN LAITTEEN K780-NÄPPÄIMISTÖ Yksi näppäimistö. Kaikki ominaisuudet. Tietokoneisiin, puhelimiin ja tabletteihin. TUTUSTU MONEN LAITTEEN K780- NÄPPÄIMISTÖÖN ALOITUS PARANNELLUT TOIMINNOT KAHDENLAINEN

Lisätiedot

Pikaopas BFH-11 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

Pikaopas BFH-11  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Pikaopas BFH-11 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Lataa aktiivisuusranneketta 30 minuuttia ennen käyttöä. Älypuhelimen vähimmäisvaatimukset IOS 7.1

Lisätiedot

GN Hearing -sovellus - käyttöohje

GN Hearing -sovellus - käyttöohje GN Hearing -sovellus - käyttöohje Johdanto Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen ääniteknologiamme ja muotoilu yhdistettynä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370 Äänipalkki Aloitusopas HT-CT370 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 4 2 Asentaminen 5 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista nauttiminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

Smart Access Käyttötapa

Smart Access Käyttötapa Smart Access Käyttötapa A. Edellytykset... 2 1. Älypuhelinyhteensopivuus... 2 2. Kaapelin valinta... 2 a. Applen laitteet (iphone 4/4s)... 2 b. Applen laitteet (iphone 5/5c/5s)... 2 c. Android-laitteet,

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

WR-15 & WR-15BT Käyttöohje (FI)

WR-15 & WR-15BT Käyttöohje (FI) Bluetooth -sana ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja SANGEAN ELECTRONICS INC käyttää näitä merkkejä lisenssillä. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Lue nämä ohjeet 2.

Lisätiedot

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DJ-200. Kuljetettava, omatehoinen 10" kaksitiejärjestelmä irrotettavalla mikserillä

KÄYTTÖOHJE DJ-200. Kuljetettava, omatehoinen 10 kaksitiejärjestelmä irrotettavalla mikserillä KÄYTTÖOHJE DJ-200 Kuljetettava, omatehoinen 10" kaksitiejärjestelmä irrotettavalla mikserillä Älä altista kaiuttimia ja vahvistinta/mikseriä vedelle/nesteille tai korkealle kosteudelle. Se voi vaurioittaa

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

MONEN LAITTEEN K780-NÄPPÄIMISTÖ Yksi näppäimistö. Kaikki ominaisuudet. Tietokoneisiin, puhelimiin ja tabletteihin.

MONEN LAITTEEN K780-NÄPPÄIMISTÖ Yksi näppäimistö. Kaikki ominaisuudet. Tietokoneisiin, puhelimiin ja tabletteihin. MONEN LAITTEEN K780-NÄPPÄIMISTÖ Yksi näppäimistö. Kaikki ominaisuudet. Tietokoneisiin, puhelimiin ja tabletteihin. TUTUSTU MONEN LAITTEEN K780- NÄPPÄIMISTÖÖN ALOITUS PARANNELLUT TOIMINNOT KAHDENLAINEN

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Asennusohje. Laitteen asentaminen. Ohjelmiston asentaminen. Merkkivalon tila. Kulutustarvikkeiden hankkiminen

Asennusohje. Laitteen asentaminen. Ohjelmiston asentaminen. Merkkivalon tila. Kulutustarvikkeiden hankkiminen Asennusohje Laitteen asentaminen 1 Ohjelmiston asentaminen 2 Merkkivalon tila Kulutustarvikkeiden hankkiminen 1 2 1. Laitteen asentaminen 40 cm (15.8 inches) 10 cm (4.0 inches) 70 cm (27.6 inches) 20

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot