AirPlay-kaiutintelakka ipod-/iphone-/ipad-laitteelle. Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AirPlay-kaiutintelakka ipod-/iphone-/ipad-laitteelle. Käyttöohjeet"

Transkriptio

1 JBL OnBeat Air AirPlay-kaiutintelakka ipod-/iphone-/ipad-laitteelle Käyttöohjeet

2 Tärkeät turvallisuusohjeet Lue seuraavat varoitukset ennen laitteen käyttöönottoa: Lue nämä ohjeet Säilytä nämä ohjeet Huomioi kaikki varoitukset Seuraa kaikkia ohjeita Älä käytä laitetta veden lähellä Puhdista vain kuivalla liinalla 7. Älä peitä ilmanvaihtokanavia. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti. 8. Älä asenna veden tai lämmönlähteiden, kuten pattereiden, lämmittimien, hellojen tai muiden laitteiden, lähellä. 9. Älä unohda polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen tarkoitusta. Polarisoidulla pistokkeella on kaksi piikkiä, joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi piikkiä ja kolmas maadoitushaara. Leveä piikki tai haara on sinun turvallisuutesi vuoksi. Jos mukana olevat pistokkeet eivät sovi pistorasiaasi, kysy sähkömieheltä korvaavaa pistoketta. 10. Suojaa virtajohtoa sen päälle astumiselta tai puristumiselta, erityisesti pistokkeiden, jatkojohtojen ja kohdalla sekä kohdalla, josta johto eroaa laitteesta. 11. Käytä vain valmistajan spesifioimia liitteitä/ lisävarusteita. 12. Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemää tai laitteen mukana myytävää kärryä, jalustaa, tripodia, kannatinta tai pöytää. Käytettäessä kärryä, ole varovainen liikuttaessasi kärry/laiteyhdistelmää välttyäksesi kaatumisesta seuraavilta onnettomuuksilta. 13. Ota tämän laitteen pistoke pois pistorasiasta ukkosilmalla ja kun sitä ei käytetä pitkään aikaan. 14. Jätä kaikki huoltotoimenpiteet pätevän huoltopalvelun suoritettavaksi. Huolto on tarpeen, jos laite on vahingoittunut millään tavalla, ja jos esimerkiksi sen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteeseen on joutunut nestettä tai esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi kunnolla tai se on pudonnut. 15. Älä altista tätä laitetta pisaroinnille tai loiskeille ja varmista, ettei mitään nesteillä täytettyä astiaa, kuten vaaseja, ole asetettu laitteen päälle. 16. Kytkeäksesi tämän laitteen täysin verkkovirrasta, irroita virtalähdejohdon pistoke pistorasiasta. 17. Virtalähdejohdon verkkovirtapistoke voi pysyä valmiiksi käytettävänä. 18. Älä altista paristoja tai akkuja auringonpaisteelle, tulelle tai muulle kuumuudelle. Kolmion sisällä oleva salamatunnus osoittaa, että laitteen sisällä on eristämättömiä kohtia, joiden suuri jännite saattaa aiheuttaa vaarallisen sähköiskun. VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA! ÄLÄ AVAA KOTELOA VAROITUS: Älä altista laitetta sateelle tai muulle kosteudelle, sillä ne saattavat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. HUOMIOI LAITTEESSA OLEVAT VAROITUSMERKINNÄT. Kolmion sisällä oleva huutomerkki osoittaa, että pakkauksessa on erityisen tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita kohteeseen liittyen. Paristojen hävittäminen VAROITUS: RÄJÄHDYSVAARA, JOS KAUKOSÄÄTIMEN PARISTO VAIHDETAAN VÄÄRÄNTYYPPISEEN PARISTOON. HÄVITÄ KÄYTETYT PARISTOT NÄIDEN OHJEIDEN MUKAISESTI. Alkaliparistoja pidetään vaarattomina. Ladattavia akkuja (ts. nikkelikadmium, nikkelimetallihydridi, litium ja litiumioni) pidetään vaarallisina taloustarvikkeina ja ne voivat aiheuttaa tarpeettoman terveys- ja turvallisuusriskin. Paristoja tai akkuja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana Euroopan unionissa eikä muualla. Hävitä käytöstä poistetut laitteet aina ympäristöystävällisellä tavalla. Selvitä tarvittaessa paikallisilta viranomaisilta akkujen ja paristojen oikea keräys-, kierrätys- tai hävitystapa. 2

3 English jbl OnBeat air KAIUTINTELAKAN KYTKEMINENJA ASENTAMINEN 1. Ota kaiutintelakka pois pakkauksesta ja varmista, että kaikki kuvan osat ovat mukana: JBL OnBeat Air, kaiutintelakka, virransyöttö, AC-virtajohto*, kaukosäädin, ipod /iphone adapterin puristin ja ipad adapterin puristin. 3. Jos käytät JBL OnBeat Air toisen audiolähteen kanssa, liitä stereojohdon toinen pää 3.5 mm (ei mukana) Audio In -liitäntään ja liitä toinen pää audiolähteen outtai headphone out -liitäntään. DC IN POWER AUDIO IN USB VIDEO OUT 3.5mm (1/8 ) johto * AC-virtajohto vaihtelee alueen mukaan. 2. Liitä USB-tyyppinen mini B-kaapeli (ei mukana) JBL OnBeat Air USB-porttiin ja USB-porttiin tietokoneessa, jossa itunes-kirjasto on. Näin voit synkronoida telakoidun ipod/iphone/ipad-laitteen itunes-kirjaston kanssa (katso sivu 9 kohta itunes-.kirjaston synkronointi). TÄRKEÄÄ: Jos toistat audiota samanaikaisesti telakoidun ipod/iphone/ipad ja Audio In liitäntään liitetyn audiolähteen kautta, kuulet molemmat ulostulot sekoitettuina JBL OnBeat Air kaiutintelakkaan:n kautta. Jos haluat kuunnella vain toista lähdettä, sinun on suljettava toinen lähde manuaalisesti. SUOMI DC IN POWER AUDIO IN USB VIDEO OUT USB Type B TÄRKEÄÄ KAIKKIA ELEKTRONISIA LAITTEITA KÄYTETTÄESSÄ: Ennen kuin liität tai irrotat audiojohtoja laitteen audion sisääntuloliitäntään, on hyvä sammuttaa laite ensin. Tämä pidentää laitteen käyttöikää, suojaa sitä staattiselta sähköltä ja ennaltaehkäisee mahdollisia vaurioita. 3

4 4. Jos haluat katsella videoita tai valokuvia ipod, iphone tai ipad-laitteesta, liitä toinen pää komposiittivideokaapelista (ei mukana) JBL OnBeat Airkaiutintelakkaan-laitteen Video Out-liitäntään ja toinen pää televisiosi komposiittivideon sisääntuloliitäntään. DC IN POWER AUDIO IN USB VIDEO OUT Komposiittivideokaapeli (ei sisälly pakkaukseen) JBL ONBEAT AIR -LAITTEEN KONFIGUROINTI LANGATONTA VERKKOA VARTEN Ennen kuin voit virtaustoistaa ääntä AirPlayn avulla sinun täytyy konfiguroida JBL OnBeat Air langatonta tiedonsiirtoa varten. Tämä toimenpide on suoritettava vain yhdistäessäsi JBL OnBeat Air -laitteen langattomaan verkkoosi ensimmäistä kertaa. HUOMAA - Helppokäyttöinen asennusohjelma: Voit ladata JBL OnBeat Air -asennusohjelman osoitteesta: 1. Varmista, että langaton verkkosi on päällä ja toimintakunnossa. 2. Kytke JBL OnBeat Air päälle painamalla laitteen virtapainiketta. Virran LED-ilmaisinvalo vilkkuu vihreänä ja muuttuu muutaman sekunnin kuluttua keltaiseksi. 5. Kiinnitä mukana tuleva AC-virtajohto kokonaan virtalähteeseen (jos virtajohtoja on useita, valitse alueellesi tarkoitettu johto). Kytke sitten virtalähde JBL OnBeat Air-kaiutintelakkaan DC In -liittimeen ja kiinnitä se AC-pistorasiaan. Yhdistämispainike Virtapainike 3. Kun LED-valon väri vaihtuu keltaiseksi, paina JBL OnBeat Air -laitteen yhdistämispainiketta kolmen sekunnin ajan. Laitteen tilan LED-valo välkkyy valkoisena ja vihreänä ilmoittaen laitteen olevan yhdistämistilassa. 4. JBL OnBeat Air -laitteen ollessa yhdistämistilassa voit hakea lähdelaitteellasi JBL OnBeat Air -nimistä verkkoa ja yhdistää siihen (esimerkit seuraavalla sivulla: Windows XP (ylhäällä), Windows Vista (alhaalla vasemmalla), Mac OS (alhaalla oikealla)). 4

5 English 5. Käynnistä lähdelaitteesi Internet-selain ja siirry osoitteeseen: Verkkosivulla näkyy verkon asetussivu. Syötä nimi verkolle nimi 6. JBL OnBeat Air -nimeämisikkunassa ja napsauta Change (muuta) -painiketta. (Jos sinulla on useampia JBL OnBeat Air-laitteita, suosittelemme että suoritat jokaisen laitteen asetukset yksitellen siten, että muut laitteet ovat pois päältä. SUOMI 5

6 7. Pudotusvalikon avulla voit asettaa verkkosi SSID-tunnuksen sekä syöttää WEP-salasanan tai WPA-salauksen tiedot. Kun olet valmis, napsauta ruudulla näkyvää Connect (yhdistä) -painiketta. 8. Kun JBL OnBeat Air on onnistuneesti liittynyt verkkoosi, tilan LED-ilmaisinvalo palaa valkoisena. Jos yhdistäminen ei onnistunut, LED-valo vilkkuu keltaisena. Toista vaiheet 4 7 tai tarkista langattoman verkkosi toiminta, jos LED-valo vilkkuu edelleen keltaisena. 9. Muuta laitteesi verkkoyhteys takaisin langattomaan kotiverkkoosi. JBL OnBeat Air muistaa langattoman verkon reitittimesi suojaustiedot ja yhdistää automaattisesti verkkoosi langattoman reitittimesi ollessa päällä ja JBL OnBeat Air -laitteesi ollessa joko päällä tai lepotilassa. Jos JBL OnBeat Air -laitteen ja langattoman verkkosi yhteys katkeaa, voit painaa laitteen yhdistämispainiketta kolmen sekunnin ajan ja toistaa vaiheet 4 7. TÄRKEÄÄ: Jos langaton verkkosi edellyttää, että suoritat JBL OnBeat Air -laitteesi langattoman verkon asetukset manuaalisesti, katso JBL OnBeat Air -laitteen langattoman verkon asetusten manuaalinen suorittaminen sivulla 10. jbl OnBeat Air -laitteen käyttö Kytke JBL OnBeat Air päälle painamalla laitteen virtapainiketta. Laitteen tilan LEDilmaisin vilkkuu vihreänä järjestelmän käynnistyessä. Kytke JBL OnBeat Air pois päältä painamalla laitteen virtapainiketta uudelleen. Tilan LED-ilmaisin sammuu. Laitteen ollessa pois päältä AirPlay-toiminto kytkeytyy pois päältä virrankulutuksen vähentämiseksi. HUOMAA: JBL OnBeat Air ei sammu automaattisesti. Asettaaksesi laitteen lepotilaan ipod-, iphone- tai ipad-laitteen ollessa telakoituna, paina ja pidä painettuna kaukosäätimen Toisto/Keskeytyspainiketta kahden sekunnin ajan. Tilan LED-ilmaisin hehkuu keltaisena laitteen ollessa lepotilassa. Voit kytkeä JBL OnBeat Air -laitteen lepotilasta takaisin päälle painamalla mitä tahansa painiketta laitteesta tai kaukosäätimestä. JBL OnBeat Air -laite siirtyy automaattisesti lepotilaan mikäli mitään painiketta ei ole painettu tai äänisignaalia ei ole havaittu 10 minuuttiin. Äänenvoimakkuuspainikkeet Virtapainike 6

7 SUOMI English Laitteen Wi-Fi-tila pysyy aktiivisena ja LED-ilmaisin hehkuu keltaisena. Sammuttaaksesi laitteen, paina virtapainiketta. Tilan LED-ilmaisin sammuu. Säädä äänenvoimakkuutta (+) ja ( ) -painikkeilla. Mykistä ääni painamalla kumpaakin painiketta ja paina jompaakumpaa painiketta palauttaaksesi äänen. Tilan LED-ilmaisinvalo vilkkuu valkoisena. Paina äänenvoimakkuuspainiketta poistaaksesi mykistyksen. Jos musiikkia toistetaan telakoidun ipod-, iphone- tai ipad-laitteen tai varatuloliitännän kautta ja AirPlay-virtaustoisto käynnistetään toisen laitteen kautta, JBL OnBeat Air kytkee AirPlay-syötön automaattisesti päälle. Käyttääksesi JBL OnBeat Air -laitteen kaukosäädintä toiston ohjaukseen, valitse Allow itunes control from remote speakers (Salli itunesin hallinta ulkoisiten kaiutinlaitteiden kautta) itunesin valikossa Muokkaa > Asetukset > Laitteet. AIRPLAY-VRTAUSTOISTON KUUNTELEMINEN JBL OnBeat Air -laitteesi voi toistaa äänitiedostoja tai Internet-radiokanavaa, jota virtaustoistetaan itunes 10.1 (tai myöhemmän) -ohjelman kautta verkossa olevan tietokoneen tai ipod-, iphone- tai ipad-laitteen kanssa, jossa ios 4.2 tai myöhempi käyttöjärjestelmä. (itunes on ilmaiseksi ladattava ohjelma, joko on saatavilla Macsekä PC-tietokoneille osoitteessa HUOMAA: Ennen kuin voit aloittaa AirPlay-virtaustoiston, JBL OnBeat Air on yhdistettävä langattomaan verkkoon. Käynnistääksesi virtaustoiston tietokoneelta, käynnistä itunes, napsauta itunesikkunan alalaidassa sijaitsevaa AirPlay-painiketta ja valitse JBL OnBeat Air ponnahdusikkunasta. AirPlay-painike Valitse JBL OnBeat Air ponnahduslistasta JBL OnBeat Air -laitteen valtuuttaminen itunesin ohjaamiseen Windows (ylhäällä), Mac OS (alhaalla) Käynnistääksesi virtaustoiston, napsauta näytöllä näkyvää AirPlay-painiketta ja valitse JBL OnBeat Air näytölle ilmestyvältä kaiutinlistalta. Jos JBL OnBeat Air on lepotilassa aloittaessasi toiston lähdelaitteen kautta, se kytkeytyy automaattisesti päälle kytkien myös AirPlay-syötön päälle ja aloittaen äänen virtaustoiston. HUOMAA: Kun käynnistät AirPlay-virtaustoiston, JBL OnBeat Air toistaa nykyisellä äänenvoimakkuusasetuksellaan ja itunesin äänenvoimakkuus synkronoituu laitteen äänenvoimakkuuteen. Voit säätää äänenvoimakkuutta JBL OnBeat Air -laitteen äänenvoimakkuuden säätimillä. 7

8 ipodin, iphonen tai ipadin telakointi JBL OnBeat Air-kaiutintelakkaan kuuluu 2 adapterin puristinta: yksi ipod touch / ipod classic /iphone-laitteeseen ja yksi ipad-laitteeseen (HUOMAA: ipod nano -mallit eivät vaadi adapteriosaa.) Adapterit mahdollistavat yksikköjen telakoinnin joko puristimen avulla tai ilman. Liitä sopiva adapteriosa JBL OnBeat Air -laitteeseen seuraavassa kuvatulla tavalla. ipad 1:lle ipad 2:lle ipod touch/iphone ipad Lukitusreikä ipad 2 :lle, jossa Smart Cover Taivuta puristinta hieman. Taivuta puristinta hieman. Työnnä kosketin lukitusreikään. TELAKAN KIERTÄMINEN Kun ipod tai iphone on telakoitu JBL OnBeat Air-kaiutintelakkaan, voit kiertää sen vaakasuuntaan. TÄRKEÄÄ: Et voi kiertää telakkaa, kun ipad on telakoitu siihen. Kiertääksesi telakka vaakasuuntaan, käännä sitä 90 astetta vastapäivään. Kiertääksesi telakka takaisin pystysuuntaan, käännä sitä 90 astetta myötäpäivään. Telakka pysyy paikoillaan vaaka- ja pystysuunnassa. Pystysuunta Vaakasuunta Aseta ipod/iphone/ipad-laite telakkaliittimeen. Varmista, että laite on kiinnitetty liitäntään kunnolla. Paina ipod/iphone/ipad-laitteen yläosa taakse asti adapterin puristimeen tai vasten telakkaa kiinnittääksesi se telakkaan. 8

9 English KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINNOT Äänenvoimakkuus alas Toisto/Tauko* Edellinen/Kelaus (painettuna kelaukselle) Valikon selaus ylös Valikko Äänenvoimakkuus ylös Mykistys/ääni Seuraava/Kelaus eteen (painettuna kelaukselle) Valikon selaus alas Valikko Valitse/Syötä * ipod touch, iphone ja ipad -laitteen valikon selaamiseksi ipod/iphone/ipad on mahdollisesti asetettava musiikkitilaan manuaalisesti. Telakoidun ipod/iphone/ipad-laitteen lataaminen JBL OnBeat Air kaiutintelakka lataa ipod tai iphone laitetta aina, kun se on telakoitu. HUOMAUTUS: JBL OnBeat Air -kaiutintelakka ei välttämättä lataa telakoitua ipad-laitetta tietokoneeseen liitetyn USB-liitännän kautta. Jos ipad-laite latautuu silloin, kun se on liitetty suoraan tietokoneeseen USB-liitännän kautta, se latautuu telakoituneena JBL OnBeat Air. Jos ipad-laite ei lataudu silloin, kun se on liitetty suoraan tietokoneeseen USB-liitännän kautta, se ei lataudu telakoituneena JBL OnBeat Air. VIDEO- JA KUVATIEDOSTOJEN TOISTO Kun telakoit laitteesi JBL OnBeat Air -laitteeseen, sen videolähtö kytkeytyy automaattisesti pois päältä, vaikka se olisi ollut päällä ennen laitteen telakoimista. Kytkeäksesi JBL OnBeat Air -laitteen videolähdön päälle, paina kaukosäätimen valikkopainiketta vähintään kahden sekunnin ajan. JBL OnBeat Air -laitteen tilan LEDilmaisinvalo vilkahtaa kerran valkoisena. Lähdelaitteen video näkyy liitetyllä televisiolla. Kytkeäksesi JBL OnBeat Air -laitteen videolähdön pois päältä, paina kaukosäätimen valikkopainiketta taas vähintään kahden sekunnin ajan. JBL OnBeat Air -laitteen tilan LED-ilmaisinvalo vilkahtaa kahdesti valkoisena. Synkronointi itunes-kirjaston kanssa HUOMAUTUS: Ennen kuin yrität synkronoida ipod/iphone/ipad -laitteen ituneskirjaston kanssa varmista, että sekä ipod/iphone/ipad ja itunes on päivitetty viimeisimpään ohjelmistoversioon. SUOMI 1. Varmista, että JBL OnBeat Air -laitteen USB-liitin on yhdistetty tietokoneeseen, joka sisältää itunes-kirjaston. 2. Telakoi ipod, iphone tai ipad JBL OnBeat Air -laitteeseen. 3. Käytä tietokoneesi itunes-ohjelmistoa synkronoidaksesi ipod/iphone/ipad-laite itunes-kirjaston kanssa. 4. Kun synkronointi on suoritettu, poista ipod/iphone/ipad-laite itunes-kirjastosta. 9

10 TILA-LED JBL OnBeat Air -laitteen LED-ilmaisinvalo näyttää eri värejä ja kuvioita ilmaisten laitteen tilaa: Tila-LED:n väri Valkoinen palaa jatkuvasti Vihreä vilkkuu Vihreä ja valkoinen vilkkuvat vaihdellen Keltainen palaa jatkuvasti Keltainen vilkkuu Keltainen vilkkuu hitaasti Valkoinen välkähtää kerran Valkoinen välkähtää kahdesti Valkoinen - vilkkuu Keltainen/valkoinen/vihreä vuorotellen Ei LED-valoa Tila JBL OnBeat Air on liitetty langattomaan verkkoon JBL OnBeat Air on käynnistymässä / JBL OnBeat Air yrittää yhdistää langattomaan verkkoon JBL OnBeat Air on yhdistämistilassa (katso kohta JBL OnBeat Air -laitteen konfigurointi langatonta verkkoa varten sivulla 4) JBL OnBeat Air on lepotilassa JBL OnBeat Air ei pystynyt yhdistämään langattomaan verkkoon JBL OnBeat Air -ohjelmisto päivitys on kesken JBL OnBeat Air -videolähtö on päällä JBL OnBeat Air -videolähtö on pois päältä JBL OnBeat Air on mykistettynä JBL OnBeat Air -ohjelmiston päivitys epäonnistui JBL OnBeat Air on pois päältä JBL ONBEAT AIR -LAITTEEN LANGATTOMAN VERKON ASETUSTEN MANUAALINEN SUORITTAMINEN Jos langaton verkkosi vaatii asetusten manuaalista suorittamista, voit noudattaa seuraavia vaiheita: 1. Varmista, että langaton verkkosi on päällä ja toimintakunnossa. 2. Kytke JBL OnBeat Air päälle painamalla laitteen virtapainiketta. Tilan LEDilmaisinvalo vilkkuu vihreänä. Virtapainike Yhdistämispainike 3. Paina JBL OnBeat Air -laitteen yhdistämispainiketta kolmen sekunnin ajan. Laitteen tilan LED-valo välkkyy valkoisena ja vihreänä ilmoittaen laitteen olevan yhdistämistilassa. 4. JBL OnBeat Air -laitteen ollessa yhdistämistilassa voit hakea lähdelaitteellasi JBL OnBeat Air -nimistä verkkoa ja yhdistää siihen (esimerkit seuraavalla sivulla: Windows XP (ylhäällä), Windows Vista (alhaalla vasemmalla), Mac OS (alhaalla oikealla). 10

11 SUOMI English 5. Käynnistä tietokoneesi Internet-selain ja siirry osoitteeseen: 6. Kun asetussivu avautuu, valitse Manual Configuration (manuaalinen konfigurointi) vasemmanpuoleisesta listasta. Langattoman verkon asetussivu aukeaa. 7. Valitse Manual (manuaalinen) IP Mode -pudotuslaatikosta ja syötä langattoman verkon asetukset. (Saatat joutua hankkimaan verkkosi asetukset palveluntarjoajaltasi tai verkkohallinnosta.) Napsauta Apply (käytä) tallentaaksesi asetuksesi. 8. Muuta laitteesi verkkoyhteys takaisin langattomaan kotiverkkoosi. Ohjelmiston päivittäminen JBL OnBeat Air sisältää päivitettävän ohjelmiston, jonka avulla pääset hyötymään uusista ominaisuuksista ja parannuksista heti, kun ne tulevat saataville. Saadaksesi tietoja laitteesi firmware-versiosta ja päivitysohjeita, mene osoitteeseen com/onbeatairupgrade. 11

12 TEKNISET TIEDOT Yhteensopivuus* (AirPlay) Yhteensopivuus* (telakoiminen): Wi-Fi-yhteensopivuus: Kaiutinelementit: itunes 10.1 ja myöhemmät (Mac ja PC), iphone 4, iphone 3GS, ipod touch (4. sukupolvi), ipod touch (3. sukupolvi), ipod touch (2. sukupolvi), ipad, ipad 2 ipad 2, ipad Wi-Fi + 3G, ipad Wi-Fi, iphone 4, iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch 4G, ipod touch 3G, ipod touch 2G**, ipod touch**, ipod nano 5G, ipod nano 4G, ipod nano 3G, ipod nano 2G, ipod nano b/g 2 x JBL Phoenix SE kokoäänialueen elementtiä. Virta: 7.5 wattia x 2 Taajuusvaste: Signaali-kohinasuhde: Syöttöimpedanssi (Aux): Sisääntuloliitännät: Käyttölämpötila: 70Hz 20kHz 80dB 10k ohms Pääliitäntä ipod, iphone tai ipad -telakointiliitin; Aux-sisääntuloliitäntä 3.5mm (1/8 ) miniliitin (stereo) 0 C 40 C; 32 F 104 F Tehovaatimukset: DC 13V, 2.5A Virrankulutus: 30W (maksimi), 0,5W (pois päältä) Mitat (S x L x K): 146mm x 275mm x 135mm (5-3/4 x 10-13/16 x 5-5/16 ) Paino: 0,88 kg * Yhteensopiva kirjoitusaikana. Katso viimeisimmät yhteensopivuustiedot osoitteesta ** Versio 3.0 tai uudempi 12

13 English VIANETSINTÄ JBL OnBeat Air ONGELMA RATKAISU Ei ääntä (LED-ilmaisinvalo ei pala): Ei ääntä (LED-ilmaisinvalo palaa valkoisena): Ei ääntä (LED-ilmaisin vilkkuu keltaisena): JBL OnBeat Air -laitteen äänenvoimakkuuden säätimet eivät toimi AirPlay-lähdelaitteiden kanssa: JBL OnBeat Air -kaukosäädin ei ohjaa AirPlay-lähdelaitteita: Varmista, että virtalähde on liitetty kunnolla JBL OnBeat Air kaiutintelakka:n ja toimivaan ACpistorasiaan. Varmista että JBL OnBeat Air on kytketty päälle painamalla sen virtapainiketta. Lisää äänenvoimakkuutta (+) -painikkeella. Jos käytät AirPlay-lähdelaitetta, varmista että se on AirPlay-tilassa ja että olet valinnut JBL OnBeat Air -laitteen sen kaiutinvalintalistalta. Katso kohta AirPlay-virtaustoiston kuunteleminen sivulla 7. Varmista että AirPlay-lähdelaite on yhdistetty langattomaan verkkoon. Jos käytät telakoitua ipod-/iphone-/ipad-laitetta, varmista että se on kunnolla liitetty JBL OnBeat Air -laitteeseen. Jos käytät lisälähdettä, varmista, että audiokaapeli on kiinnitetty kunnolla JBL OnBeat Air kaiutintelakka:n Audio In -liitäntään ja lähdelaitteen audioulostuloon. Varmista, että ipod/iphone/ipad-laite tai lähdelaite ei ole taukotilassa, ja että äänenvoimakkuutta ei ole käännetty kokonaan alas. Jos käytät AirPlay-lähdelaitetta, varmista että JBL OnBeat Air on yhdistetty langattomaan verkkoon. Katso kohta JBL OnBeat Air -laitteen konfigurointi langatonta verkkoa varten sivulla 4. Varmista että AirPlay-lähdelaitteen asetus salli hallinta ulkoisten kaiutinlaitteiden kautta on otettu käyttöön. Katso kohta AirPlay-virtaustoiston kuunteleminen sivulla 7. Varmista että AirPlay-lähdelaitteen asetus salli hallinta ulkoisten kaiutinlaitteiden kautta on otettu käyttöön. Katso kohta AirPlay-virtaustoiston kuunteleminen sivulla 7. SUOMI jatkuu sivulla

14 VIANETSINTÄ JBL OnBeat Air (jatkuu) ONGELMA ääni rätisee, suhisee tai on vääristynyt: voimakasta huminaa tai suhinaa: Vain yhdestä JBL OnBeat Air -laitteen kaiuttimesta kuuluu ääntä RATKAISU Käännä ipod/iphone/ipad-laitteen tai muun lähdelaitteen äänenvoimakkuus alas. Varmista, että ipod/iphone/ipad EQ-asetus on asetettu pois. Varmista, että audiojohto on kiinnitetty kunnolla JBL OnBeat Air kaiutintelakkaan Audio In -liitäntään. Vaihda audiojohto. Irrota virtalähde ja liitä se toiseen AC-ulostuloon. Varmista, että ipod/iphone/ipad on kiinnitetty liitäntään kunnolla telakkaliitäntään Varmista, että audiojohto on kiinnitetty kunnolla JBL OnBeat Air Audio In -liitäntään. Varmista, että audiojohto on stereojohto. 14

15 English HARMAN Consumer, Inc Balboa Boulevard, Northridge, CA USA 2011 HARMAN International Industries, Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. JBL on HARMAN International Industries, Incorporatedin tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. JBL OnBeat on HARMAN International Industries, Incorporatedin tavaramerkki. AirPlay, ipad, iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, itunes ja ipod touch ovat Apple Inc.-yrityksen tuotemerkkejä, rekisteröity USA:ssa ja muissa maissa. Made for ipod, Made for iphone ja Made for ipad tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on suunniteltu liitettäväksi erityisesti ipod, iphone ja ipad-laitteisiin, ja on sertifioitu suunnittelijan taholta vastaamaan Applen suoritusstandardeja. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta eikä sen yhdenmukaisuudesta turvallisuusja säädöstenmukaisten standardien kanssa. ipod/iphone/ipad eivät tule laitteen mukana. Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat rekisteröityjä tuotemerkkejä, jotka omistaa Wi-Fi Alliance. Wi- Fi is on Wi-Fi Alliancelle rekisteröity tavaramerkki. Ominaisuuksia, teknisiä tietoja ja ulkoasua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Osa no Rev.: A

jbl on stage micro II iphone/ipod-kaiutintelakka

jbl on stage micro II iphone/ipod-kaiutintelakka Käyttäjän ohjekirja Suomi iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen jbl on stage micro II iphone/ipod-kaiutintelakka Tärkeät turvallisuusohjeet Lue turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa: 1. Lue nämä ohjeet

Lisätiedot

SB 10. Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Omistajan Käsikirja

SB 10. Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Omistajan Käsikirja Soundbar-kaiutinjärjestelmä Omistajan Käsikirja Tärkeät turvallisuusohjeet Tärkeät turvallisuusohjeet 1. Lue nämä ohjeet 2. Säilytä nämä ohjeet 3. Huomioi kaikki varoitukset 4. Seuraa kaikkia ohjeita 5.

Lisätiedot

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen.

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. MAS 101/102/111 Musiikkijärjestelmä Käyttöohje iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. Sisältö TurvallisuusohjeeT 3 Johdanto ja ominaisuudet 4 Suorituskykyinen Harman Kardon MAS -äänentoistojärjestelmä 4 Etulevyn

Lisätiedot

MAS 100/ MAS 110. Musiikkijärjestelmä Käyttäjän ohjekirja

MAS 100/ MAS 110. Musiikkijärjestelmä Käyttäjän ohjekirja MAS 100/ MAS 110 Musiikkijärjestelmä Käyttäjän ohjekirja turvallisuusohjeet Tärkeät turvallisuusohjeet 1. Lue nämä ohjeet 2. Säilytä nämä ohjeet 3. Huomioi kaikki varoitukset 4. Seuraa kaikkia ohjeita

Lisätiedot

Authentics L8. Käyttäjän opas

Authentics L8. Käyttäjän opas Käyttäjän opas Sisällysluettelo JOHDANTO 3 KUVAUS JA OMINAISUUDET 3 TOIMITUKSEN SISÄLTÖ 3 SÄÄDÖT JA LIITÄNNÄT 4 JBL AUTHENTICS L8 -YLÄPANEELIN SÄÄDÖT 4 JBL AUTHENTICS L8 -ALAPANEELIN SÄÄDÖT 5 JBL AUTHENTICS

Lisätiedot

JBL ON STAGE * 400P. SUORITUSKYKYINEN iphone JA ipod-kaiutintelakka. KÄYTTÖOHJE Suomi... 99. iphone on lisävaruste. Suomi

JBL ON STAGE * 400P. SUORITUSKYKYINEN iphone JA ipod-kaiutintelakka. KÄYTTÖOHJE Suomi... 99. iphone on lisävaruste. Suomi JBL ON STAGE * 400P SUORITUSKYKYINEN iphone JA ipod-kaiutintelakka iphone on lisävaruste. KÄYTTÖOHJE Suomi... 99 Suomi TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. Lue nämä käyttöohjeet,

Lisätiedot

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN. KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA Perustoiminnot

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN. KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA Perustoiminnot AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA Perustoiminnot Turvallisuusohjeita Tärkeät turvallisuusohjeet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lue nämä ohjeet Säilytä nämä ohjeet Huomioi kaikki varoitukset

Lisätiedot

HK 990 Integroitu vahvistin

HK 990 Integroitu vahvistin HK 990 Integroitu vahvistin KÄYTTÖOHJE SUOMI Sisältö Tärkeät turvallisuusohjeet 2 Turvallisuusohjeet 3 Esittely ja ominaisuudet 4 Etupaneelin hallinta ja toiminnot 5 Takapaneelin liitännät 7 Kaukosäädin

Lisätiedot

HKTS 9/16. Kotiteatterikaiutinjärjestelmä. Käyttäjän ohjekirja Suomi

HKTS 9/16. Kotiteatterikaiutinjärjestelmä. Käyttäjän ohjekirja Suomi HKTS 9/16 Kotiteatterikaiutinjärjestelmä Käyttäjän ohjekirja Suomi HKTS 9/16 Kotiteatterikaiutinjärjestelmän omistajan käyttöopas Sisältö Johdanto...3 Kuvaus ja ominaisuudet...3 HKTS200SUB-järjestelmän

Lisätiedot

AVR 255/AVR 355 Audio/video-viritinvahvistin

AVR 255/AVR 355 Audio/video-viritinvahvistin AVR 255/AVR 355 Audio/video-viritinvahvistin OMISTAJAN KÄSIKIRJA SUOMI AVR Info Resolution Audio Effects Video Modes Surround Modes Back/Exit A B OK L K Source List Composit Sisältö 3 Johdanto 4 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT FI/ KÄYTTÖOHJEL SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1 Mukana tulevat tarvikkeet 2 Tärkeää tietoa turvallisuudesta 3 Yläosa ja hallintapainikkeet 5 Alaosa ja hallintapainikkeet 6 Yläosa, alaosa

Lisätiedot

Aura. Langaton kaiutinjärjestelmä Käyttäjän opas

Aura. Langaton kaiutinjärjestelmä Käyttäjän opas Langaton kaiutinjärjestelmä Käyttäjän opas Sisällysluettelo JOHDANTO 3 TOIMITUKSEN SISÄLTÖ 3 SÄÄDÖT JA LIITÄNNÄT 3 HARMAN KARDON AURAN ETUPANEELIN SÄÄDÖT 3 HARMAN KARDON AURAN TAKAPANEELIN SÄÄDÖT 4 LIITÄNNÄT

Lisätiedot

HK 3700/3770. Stereovastaanotin. Käyttäjän opas

HK 3700/3770. Stereovastaanotin. Käyttäjän opas Stereovastaanotin Käyttäjän opas Sisällysluettelo Johdanto 3 Kuvaus ja ominaisuudet 3 Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa 4 Stereovastaanottimen sijoittaminen 4 HK 3700/3770 -vastaanottimen etupaneelin

Lisätiedot

SoundTouch Portable. Wi-Fi -musiikkijärjestelmä. Käyttöohje

SoundTouch Portable. Wi-Fi -musiikkijärjestelmä. Käyttöohje SoundTouch Portable Wi-Fi -musiikkijärjestelmä Käyttöohje Turvallisuus Perehdy näihin tärkeisiin turvaohjeisiin. Siinä kerrotaan laitteiston käyttämisestä ja annetaan tietoja sen kehittyneiden ominaisuuksien

Lisätiedot

SB300 Soundbar subwoofer-kaiuttimilla

SB300 Soundbar subwoofer-kaiuttimilla SB300 Soundbar subwoofer-kaiuttimilla SUOMI pikakäyttöopas Kiitos, että valitsit tämän JBL -tuotteen The SB300 on kaksiosainen kotiteatterijärjestelmä, jossa on langaton (200mm) stereo-soundlbar-kaiutin,

Lisätiedot

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje Sisältö Tärkeät turvallisuusohjeet 3 Purkaminen 5 Sijoituspaikka 5 Puhdistus 5 Kiitos kun valitsit Harman Kardon -laitteen! 5 BDT 2/BDT 20:n ominaisuudet 6 Mukana tulevat

Lisätiedot

SUOMI. XL-HF401PH Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-HF401PH (pääyksikkö) ja CP-HF401H (kaiutinjärjestelmä).

SUOMI. XL-HF401PH Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-HF401PH (pääyksikkö) ja CP-HF401H (kaiutinjärjestelmä). CD/USB NETWORK XL-HF401PH Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-HF401PH (pääyksikkö) ja CP-HF401H (kaiutinjärjestelmä). Johdanto Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti.

Lisätiedot

Turvallisuustiedot. Tasakulmaisen kolmion sisällä oleva huutomerkki muistuttaa käyttäjää jotka ovat tässä käyttöohjeessa.

Turvallisuustiedot. Tasakulmaisen kolmion sisällä oleva huutomerkki muistuttaa käyttäjää jotka ovat tässä käyttöohjeessa. Käyttöohje Turvallisuustiedot Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja noudata sitä huolellisesti. Se auttaa ottamaan kaiutinjärjestelmän käyttöön ja nauttimaan sen kehittyneistä ominaisuuksista. Säästä tämä käyttöohje

Lisätiedot

CS Příručka pro uživatele 3. PL Instrukcja obsługi 79. PT Manual do utilizador 97. EL Εγχειρίδιο χρήσης 23. FI Käyttöopas 43

CS Příručka pro uživatele 3. PL Instrukcja obsługi 79. PT Manual do utilizador 97. EL Εγχειρίδιο χρήσης 23. FI Käyttöopas 43 Register your product and get support at www.philips.com/welcome FWM200D/12 CS Příručka pro uživatele 3 EL Εγχειρίδιο χρήσης 23 Käyttöopas 43 HU Felhasználói kézikönyv 61 PL Instrukcja obsługi 79 PT Manual

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome DS3480/12. Kysy. Philipsiltä.

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome DS3480/12. Kysy. Philipsiltä. Aina apuna Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome Kysy Philipsiltä DS3480/12 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 2 Turvallisuus 2 Vaatimustenmukaisuus 2 Ympäristöstä

Lisätiedot

Onyx. Langaton kaiutinjärjestelmä ladattavalla akulla Käyttäjän opas

Onyx. Langaton kaiutinjärjestelmä ladattavalla akulla Käyttäjän opas Langaton kaiutinjärjestelmä ladattavalla akulla Käyttäjän opas Sisällysluettelo JOHDANTO 3 KUVAUS JA OMINAISUUDET 3 SUUNNITTELU JA SUORITUSKYKY 3 LANGATON YHTEYS 3 TOIMITUKSEN SISÄLTÖ 3 SÄÄDÖT JA LIITÄNNÄT

Lisätiedot

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 FI Käyttöopas Sisällys 1 Tärkeää 3 Turvallisuus

Lisätiedot

Sisältö. Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella. Käyttöohje. Johdanto... 2 TX-8050. Kytkeminen... 10. Käyttö... 18

Sisältö. Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella. Käyttöohje. Johdanto... 2 TX-8050. Kytkeminen... 10. Käyttö... 18 Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella Sisältö Johdanto... 2 TX-8050 Käyttöohje Kytkeminen... 10 Käyttö... 18 Kiitämme sinua Onkyo-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue kaikki ohjeet ennen laitteiden

Lisätiedot

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektori Käyttöopas

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektori Käyttöopas PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektori Käyttöopas Model No. VS14946/VS14935/VS14948/VS14950 Hyväksyntä FCC-lausunto Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttö on alistettu

Lisätiedot

Blu-ray Disc-/DVDkotiteatterijärjestelmä

Blu-ray Disc-/DVDkotiteatterijärjestelmä 4-265-166-11(1) (FI) Blu-ray Disc-/DVDkotiteatterijärjestelmä Käyttöohje BDV-EF200 VAROITUS Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen kirjahyllyyn tai kaappiin. Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä

Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä Malli nro SC-BTT880 SC-BTT500W Ellei muuta mainita, näiden käyttöohjeiden kuvat viittaavat malliin SC-BTT880. Laiteohjelmiston päivitys Panasonic parantaa

Lisätiedot

CS-245. Stereojärjestelmä. Käyttöohje. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen...

CS-245. Stereojärjestelmä. Käyttöohje. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen... Alkuvalmistelut... 2 Stereojärjestelmä Kytkeminen... 14 CS-245 CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Käyttöohje Perustoiminnot... 17 CD-levyjen.toisto... 19 ipod/iphone-toisto... 24 Radion.kuunteleminen...

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Käyttöohjeet Aloittaminen Verkkoyhteydet Toiminnot Lisätietoja Vianetsintä Varoitukset/tekniset tiedot CMT-MX700Ni/MX750Ni VAROITUS Älä peitä laitteen ilmanottoaukkoja sanomalehdellä,

Lisätiedot

Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI. azur 851D. Sinun musiikkisi + meidän intomme

Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI. azur 851D. Sinun musiikkisi + meidän intomme Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI azur Sinun musiikkisi + meidän intomme Sisältö Tärkeitä turvallisuustietoja Tärkeitä turvallisuustietoja...2 Rajoitettu takuu...4 Takalevyliitännät...5

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 46PFL5507T http://fi.yourpdfguides.com/dref/4264171

Käyttöoppaasi. PHILIPS 46PFL5507T http://fi.yourpdfguides.com/dref/4264171 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot