Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto"

Transkriptio

1 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 97 Kuopio Täyttämispvm Kaavan nimi Vuorikatu Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm..0 Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 767 Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,08 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] 0,08 Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,08 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0,08 00,0 650,39 0, A yhteensä 0,08 00,0 650,39 0, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. tilat [ha] [%] [k-m²] [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0,08 00, , Rakennussuojelu Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

2 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0,08 00,0 650,39 0, A yhteensä 0,08 00,0 650,39 0, AK-6-0,08-0 ALP- 0,08 00,0 650,39 0, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä 0,08 00, , ma-yp 0,08 00, ,08 000

3 K 3 8 P Käsityökatu ma-yp p le ra-/35db ra-/35db ap/3as ap/0km ap/00pm ap/60rm pp/50km par- rto vap-/0as /k yap/50 jvp VUORIKATU MINNA CANTHIN KATU 8 KUOPIONLAHTI 5 ALP-

4 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ALP Asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten korttelialue. Asuntoihin johtavista porrashuoneista on oltava välitön yhteys leikkiin ja oleskeluun varatulle tontin osalle. Asuntoja ei saa sijoittaa ensimmäiseen maanpäälliseen kerrokseen, mikäli ikkunat eivät ole vähintään 70 cm korkeudella katutasosta m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva Kaupungin- tai kunnanosan raja Korttelin, korttelinosan ja alueen raja Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja Ohjeellinen eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja. 5 KUO 8 MINNA CA 0/k jvp Kaupungin- tai kunnanosan numero Kaupungin- tai kunnanosan nimi Korttelin numero Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi Rakennusoikeuden osa, jonka saa toteuttaa vain ensimmäiseen maanpäälliseen kerrokseen sijoitettavia liike-, toimisto- tai muita niihin verrattavia tiloja varten Rakennuksen alin, välittömästi yleiseen viemäriin liitettävissä oleva likimääräinen taso. Rakennettaessa tämän tason alapuolelle on käytettävä kiinteistökohtaista pumppausta.

5 rto Merkintä osoittaa, että alueelle on laadittu rakentamistapaohje Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema /k Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema Alleviivattu merkintä osoittaa ehdottomasti käytettävän rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden, kattokaltevuuden tai muun määräyksen Rakennusala. ma-yp Alueen osa, jolle saa kaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi rakentaa osittain tai kokonaan maanpinnan alapuolella olevia tai niihin liittyviä maanpäällisiä asukkaiden yhteiskäyttö- ja pysäköintitiloja. par Katujen puoleisilla julkisivuilla huoneistojen parvekkeet tulee sijoittaa rakennusalalle ja pääkatujen varrella varustettava suljettavin parvekelasein Rakennukseen jätettävä kulkuaukko. ra-/35db le 300 Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ja laitteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava 35 db(a).asuinhuoneistojen parvekkeet on varustettava suljettavin parvekelasein Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa Istutettava alueen osa Katu. p Pysäköimispaikka.

6 ap/0km ap/60rm ap/00pm pp/50km ap/3as vap-/0as yap/ Merkintä osoittaa, kuinka monta liike-, toimisto- ja niihin verrattavaa kerrosneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka Merkintä osoittaa, kuinka monta matkailu- ja majoitustilan kerrosneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka Merkintä osoittaa, kuinka monta palveluasumistilojen kerrosneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka Merkintä osoittaa, kuinka monta liike-, toimisto- ja niihin verrattavaa kerrosneliömetriä kohti on rakennettava yksi polkupyöräpaikka Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava. 600 Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti tonttia varten varattavista autopaikoista on osoitettava vierasautopaikoiksi Merkintä, jossa kauttaviivan jäljessä oleva luku osoittaa prosenteissa, kuinka suuren osan tonttia varten vaadittavista autopaikoista saa sijoittaa YA-korttelialueille tai muille pysäköintiin varattaville alueille. KUOPIO ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Kuopion kaupungin 5. kaupunginosan (Kuopionlahti) korttelin 8 tonttia Asemakaavan voimaantulo Hyväksytty kaupungin II kaupunginsihteeri Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut ASEMAKAAVOITUS Pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (8/99) mukainen. Tasokoordinaatisto ETRS-GK7 Korkeusjärjestelmä N000 Martti Lätti Asemakaavapäällikkö Lauri Lytsy Kiinteistöinsinööri 8..0 Suunn VL Piirt EK Mk :500 Asianro 309/0 N:O 767

7

8

9

10

11 LIITE 3.5

12 LIITE 3.6

13 LIITE 3.7

14 K P ": Käsityökatu Vuorikatu TUOMIOKIRKKOPUISTO

15 TUOMIOKIRKKOPUISTO 3 5 Käsityökatu Koljonniemen Kirkkokatu Sorvarinkat

16 06 K8 0MA85XW 0MA85XW MA85P 07 S Nyk keskijänniteverkko Sähköverkko PL 05, 700 KUOPIO Tulostuspvm: Mittakaava: :500

17 KEJ KEJ09 KEJ5 06 K8 KEJ KEJ093 KEJ095 KEJ096 KEJ5 KEJ6 KEJ KEJ3 KEJ33 KEJ3 KEJ36 KEJ KEJ5 KEJ53 KEJ5 KEJ50 07 KEJ7 KEJ7 KEJ73 KEJ7 S Nyk.pienjänniteverkko Sähköverkko PL 05, 700 KUOPIO Tulostuspvm: Mittakaava: :500

18 06 K S3 Nyk ulkovaloverkko Sähköverkko PL 05, 700 KUOPIO Tulostuspvm: Mittakaava: :500

19 S Nyk muut sähköverkot Sähköverkko PL 05, 700 KUOPIO Tulostuspvm: Mittakaava: :500

20 TUOMIOKIRKKOPUISTO

21 Kuopion kaupunki Asiakirjan nimi (3) Kaupunkiympäristön palvelualue Kunnallistekninen suunnittelu Paula Pakarinen Julkinen Asemakaavan muutos / Vuorikatu / meluselvitys Suunnittualue sijaitsee Minna Canthin kadun ja Vuorikadun kulmassa. Kuopion ja Siilinjärven tie- ja raideliikenteen meluselvityksen mukaan (WSP Finland Oy / ) asemakaavan muutosalueella on seuraavien kuvien mukaiset yö- ja päivämelualueet. Meluselvityksen ennustetilanne on vuodelle 00. Ennustetilanteen liikenneverkko vastaa tämän hetken tilannetta. Minna Canthin katu ja Vuorikatu ovat kaksisuuntaisia ja keskustan liikenneverkkomuutosten myötä Kauppakadun liikenne on siirtynyt niille. Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Suokatu A Faksi etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Laskutusosoite PL Kuopio

22 Kuopion kaupunki Asiakirjan nimi (3) Kaupunkiympäristön palvelualue Kunnallistekninen suunnittelu Paula Pakarinen Julkinen Hankkeet eivät lisää merkittävästi liikennettä alueella. Liikennemelun A-äänitaso v. 00 ulkoseinän edustalla on ko. selvityksen mukaan suurimmillaan Vuorikadun ja Minna Canthin kadun risteyksessä. Selvityksen perusteella arvioidut tasot ovat: - Vuorikatu kohdalla: päivä (07-) 67 db yö ( 07) 6 db - Vuorikatu 5 kohdalla: päivä (07-) yö ( 07) 66 db 58 db. Melutason valtioneuvoston päätöksen (993/99) mukaiset ohjearvot A-painotettuna keskiäänitasona (LAeg) ovat seuraavat: Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Suokatu A Faksi etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Laskutusosoite PL Kuopio

23 Kuopion kaupunki Asiakirjan nimi 3 (3) Kaupunkiympäristön palvelualue Kunnallistekninen suunnittelu Paula Pakarinen Julkinen Laskennallisen ja vaadittavan sisämelutason suurin erotus kohteessa Vuorikatu on asuinhuoneiden osalla 3 db (päivällä ja yöllä) ja liike- ja toimistohuoneistojen osalla db. Vuorikatu 5 kohdalla sisämelutason suurin erotus asuinhuoneistojen osalla on 3 db päivällä ja 8 db yöllä ja liike- ja toimistohuoneistojen osalla 0 db. Muilla alueilla melutasot ovat alhaisemmat. Oleskelu- ja leikkialueet tulee sijoittaa rakennusten tai tonttiaitojen melulta suojaamalle alueelle. Suunnittelutyön edetessä tulee tehdä tarkentava meluselvitys ja mahdollisesti meluntorjuntasuunnitelma, jotta varmistetaan, että oleskelu- ja leikkialueilla päästään ohjearvojen mukaisiin melutasoihin. Kuopiossa Paula Pakarinen Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Suokatu A Faksi etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Laskutusosoite PL Kuopio

24 RAKENNUSINVENTOINTI AS OY KUOPION VUORIKATU KIINTEISTÖKEHITYS KO-VA OY / VÄINÖ KORHONEN 7.9.0

25

26 Kohdeinventointilomake / As Oy Vuorikatu, rakennus Kiinteistökehitys Ko-Va Oy / Väinö Korhonen Lääni Itä-Suomi. Kunta Kuopio 3. Kohde Asuin- ja liiketalo. Kylä/RNo 5. Kaup.osa/Kortteli/ Kohdetyyppi 7. Peruskartta/ koordin 8. Osoite Vuorikatu, Kuopio 9. Omistaja ja omistajan osoite As Oy Vuorikatu c/o Isännöintipalvelu Räisänen, Kallionkierto, 7090 Vuorela 0. Rakennuksen kuvaus Rakennus nro Nyk.käyttö asuintalo Alkup.käyttö leipomo Rak.aika 87 Suunnittelija Ei tietoa Pentti Waris 9 Kaj Michael 95 Kerrosluku Perusta Kivi Runko Kivi, hirsi Kattomuoto Harja Kate Pelti Vuoraus Rappaus Ulkoväri Vaalea Kunto Huono Erityispiirteet Rakennus on katualueella. Rakennushistoria Rapattu pieni leipomorakennus vuodelta 87 Sisäpihan osuus rakennettu myöhemmin varastoyms. käyttöön ja muutettu myöhemmin asuinkäyttöön.. Lähiympäristö Tuomiokirkko 800 luvulta, Konttisen liiketalo 900-luvin alusta, muut rakennukset ympäristössä luvuilta 3. Säilymisedellytykset (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset) Nykyinen voimassa oleva asemakaava mahdollistaa rakennuksen purkamisen. As Oy Vuorikatu on hakenut kaavamuutosta, jonka mukaan rakennus poistuu.. Luettelointiperuste 5. Rakennushist. 6. Historiallinen 7. Maisemallinen 8. Ote peruskartasta tai asemapiirros Asemapiirustus 9. Pohjapiirros tai tietoja sisätiloista Pohjapiirustus ja julkisivukuva

27 0. Valokuvat. Lähteet (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) Kuopio kulttuurihistorialliset rakennuskohteet, YK/99:, Kimmo Ruotsalainen.. Liitteet Pohja- ja julkisivupiirustus 3. Suullisia tietoja antanut. Lomakkeen täyttäjä ja päiväys Väinö Korhonen / 7.9.0

28 Kohdeinventointilomake / As Oy Vuorikatu, rakennus Kiinteistökehitys Ko-Va Oy / Väinö Korhonen Lääni Itä-Suomi. Kunta Kuopio 3. Kohde Asuin- ja liiketalo. Kylä/RNo 5. Kaup.osa/Kortteli/ Kohdetyyppi 7. Peruskartta/ koordin 8. Osoite Vuorikatu, Kuopio 9. Omistaja ja omistajan osoite As Oy Vuorikatu c/o Isännöintipalvelu Räisänen, Kallionkierto, 7090 Vuorela 0. Rakennuksen kuvaus Rakennus nro Nyk.käyttö asuin- ja liiketalo Alkup.käyttö asuin- ja liiketalo Rak.aika 938 Suunnittelija Aarre Ekomaa 938 R. Niilekselä 956 V.Korhonen 96, 970 Kerrosluku Perusta Betoni Runko Hirsi Kattomuoto Auma Kate Pelti Vuoraus Rappaus Ulkoväri Vaalea Kunto Huono Erityispiirteet. Rakennushistoria Alun perin asuinrakennus, jota on muutettu moneen kertaan. Nykyinen kayttö:. kerros ravintolana,. krs. asuntoina. Kellarikerroksessa lämpökeskus ja varastotiloja.. Lähiympäristö Tuomiokirkko 800 luvulta, Konttisen liiketalo 900-luvin alusta, muut rakennukset ympäristössä luvuilta 3. Säilymisedellytykset (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset) Nykyinen voimassa oleva asemakaava mahdollistaa rakennuksen purkamisen. As Oy Vuorikatu on hakenut kaavamuutosta, jonka mukaan rakennus poistuu.. Luettelointiperuste 5. Rakennushist. 6. Historiallinen 7. Maisemallinen 8. Ote peruskartasta tai asemapiirros Asemapiirustus 9. Pohjapiirros tai tietoja sisätiloista julkisivupiirustus ja pohjapiirustus

29 0. Valokuvat. Lähteet (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat). Liitteet Julkisivu- ja pohjapiirustus 3. Suullisia tietoja antanut. Lomakkeen täyttäjä ja päiväys Väinö Korhonen / 7.9.0

30 Kohdeinventointilomake / As Oy Vuorikatu, rakennus 3 Kiinteistökehitys Ko-Va Oy / Väinö Korhonen Lääni Itä-Suomi. Kunta Kuopio 3. Kohde Asuin- ja liiketalo. Kylä/RNo 5. Kaup.osa/Kortteli/ Kohdetyyppi Asuin- ja liiketalo 7. Peruskartta/ koordin 8. Osoite Vuorikatu, Kuopio 9. Omistaja ja omistajan osoite As Oy Vuorikatu c/o Isännöintipalvelu Räisänen, Kallionkierto, 7090 Vuorela 0. Rakennuksen kuvaus Rakennus nro 3 Nyk.käyttö asuin- ja liiketalo Alkup.käyttö asuinalo Rak.aika 9 Suunnittelija Hannes Wäänänen 90 R. Niilekselä 956 Jukka Timonen 99, 00 Kerrosluku Perusta Kiviperustus Runko Hirsi Kattomuoto Harja Kate Pelti Vuoraus Lauta alun perin Rouhepintainen levy nykyään Ulkoväri Vaalea alun perin Vaalean harmaa nykyään Kunto Erityispiirteet Huono Alkuperäinen asuinrakennuksen julkisivu tuhottu muutettaessa rakennusta liikerakennukseksi ja -kerroksiseksi.. Rakennushistoria Alun perin asuinrakennus, jo0nka rakennushistorialliset arvot on tuhottu muutettaessa rakennus liikerakennukseksi.. Lähiympäristö Tuomiokirkko 800 luvulta, Konttisen liiketalo 900-luvin alusta, muut rakennukset ympäristössä luvuilta 3. Säilymisedellytykset (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset) Nykyinen voimassa oleva asemakaava mahdollistaa rakennuksen purkamisen. As Oy Vuorikatu on hakenut kaavamuutosta, jonka mukaan rakennus poistuu.. Luettelointiperuste 5. Rakennushist. 6. Historiallinen

31 7. Maisemallinen 8. Ote peruskartasta tai asemapiirros Asemapiirustus 9. Pohjapiirros tai tietoja sisätiloista Alkuperäiset julkisivu- ja pohjapiirustus 0. Valokuvat. Lähteet. Liitteet kpl piirustuksia 3. Suullisia tietoja antanut. Lomakkeen täyttäjä ja päiväys Väinö Korhonen 7.9.0

32

33

34

35

36

37

38 ASEMAKAAVAN MUUTOS / VUORIKATU VALMISTELUVAIHEEN LAUSUNNOT JA MIELIPITEET VASTINEINEEN 8..0 VUORIKATU VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET VASTINEI- NEEN Valmisteluvaiheen aineisto annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle , jonka jälkeen aineisto oli MRL 6 :n ja MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtävänä Aineiston nähtävänäolosta lähetettiin tiedote naapurikiinteistöjen edustajille. Valmisteluaineistoa esiteltiin yleisötilaisuudessa Sidosryhmille järjestettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus valmisteluaineistosta Lausunnon aineistosta antoi laajennettu kaupunkikuvatyöryhmä. Aineistosta jätettiin nähtävänäoloaikana yksi mielipide. Valmisteluvaiheeseen sisältyneet vaihtoehdot, joista lausunto ja mielipide on annettu: VE VARTIOTORNI VE LEIPOMON LEIVOS VE 3 PORRAS KIRKOLLE VE KAUPUNKIPUUTARHA KUUDENNESSA SISÄLLYSLUETTELO: LAAJENNETUN KAUPUNKIKUVATYÖRYHMÄN LAUSUNTO:... ASUNTO OY KUOPION VUORIKATU 6-8:N MIELIPIDE:... 3 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT ASEMAKAAVOITUS

39 ASEMAKAAVAN MUUTOS / VUORIKATU VALMISTELUVAIHEEN LAUSUNNOT JA MIELIPITEET VASTINEINEEN LAAJENNETUN KAUPUNKIKUVATYÖRYHMÄN LAUSUNTO: Kaupunkikuvallisen tarkastelun lähtökohtana tulee olla Minna Canthin kadun merkittävyys pääkatuna. Työryhmä suosittelee Vuorikatu jatkosuunnittelun lähtökohdaksi vaihtoehtoluonnosta Ve3. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat mm: - kulmarakennus tulee olla enintään viisi (5) kerroksinen ja rakennuksen tulee noudattaa naapuritalojen ja voimassaolevan asemakaavan rakennusalueen rajaa tai toteuttaa katutasoon arkadi - sisäänvedetyt rakennuksen ylimmät osat eivät saa muodostaa katujulkisivuun neljättä kerrosta, jos terassit tai parvekkeet lasitetaan - mikäli pieni kivirakennus säilytetään, se voisi toimia katukuvaa elävöittävänä elementtinä Vastine: Valmisteluvaiheen lausuntokokouksessa esitettyjen mielipiteiden ja saadun lausunnon pohjalta jatkotyöskentelyn kannalta pidettiin parhaana vaihtoehtoa VE 3. Kulttuurihistoriallinen museo ja ELY-keskus pitivät parempana vaihtoehtoa VE, joka muutoin vastasi vaihtoehtoa VE 3, mutta siinä vanha leipomorakennus oli säilytetty. Vanhasta leipomorakennuksesta tehtyjen kuntokartoitusten ja inventointien pohjalta rakennuksen säilyttäminen ei ole perusteltua. Valmisteilla olevassa keskustan osayleiskaavassa rakennuksen yleiskaavan suojelumerkintä (sr- 3) on suunniteltu poistettavaksi, koska rakennuksen ei katsota kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai kaupunkikuvallisesti olevan niin arvokas, että se tulisi ainakin arvokkaimmilta osiltaan säilyttää. Asemakaavaehdotus on laadittu tätä periaatetta noudattaen. Asemakaavaehdotus on laadittu siten, että suunniteltu rakentaminen noudattaa kaupungin pääkatujen varsien kaupunkikuvallista linjaa (kerroskorkeudet, rakennusten sijoitus) ja luo sellaisen ratkaisun, jossa alueella säilyy olemassa olevien merkittävien rakennusten muodostama hierarkia. Naapurirakennusten räystäslinjat jatkuvat luontevasti uuden rakennuksen neljännen kerroksen parvekekaiteena, jonka korkeus on määritelty asemakaavaehdotuksessa julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylimmillä korkeusasemilla ( ja ). Minna Canthin kadun puoleisesta julkisivusta sisennetty neljäs kerros on puolestaan samassa linjassa naapurin ullakon julkisivupinnan kanssa. Sisäänvedettyjen kerrosten rakennusalat on rajattu siten, että ne jäävät MRA:n 58 :n mukaisesti 5 asteen kaltevuuskulman taakse. Myös mahdollisten terassien ja lasitettujen parvekkeiden rakentaminen on määritelty julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohtien KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT ASEMAKAAVOITUS

40 ASEMAKAAVAN MUUTOS / VUORIKATU VALMISTELUVAIHEEN LAUSUNNOT JA MIELIPITEET VASTINEINEEN ylimmillä korkeusasemilla ja niiden maksimietäisyydet on osoitettu havainneaineiston pohjapiirroksissa. Katujen kulmaukseen sijoittuvan korkeamman rakennusmassan korkeus on osoitettu vesikaton ylimmällä korkeusasemalla (+8.00), mikä sallii havainneaineiston mukaisesti kuusikerroksisen rakennusmassan rakentamisen. Kulman tornimainen rakennusmassa sulkee Kuopion tuomiokirkkoa ympäröivän kulman. Rakennusmassan korkeus noudattelee Vuorikadun ja Kauppakadun kulmassa sijaitsevan ns. Rehutornin katukulman ratkaisua, mutta on matalampi kuin Rehutorni Vuorikadun profiilia mukaellen. Vuorikatu :n torniosa jää myös Ns. Konttisen liiketalon räystäslinjan alapuolelle, joten alueen maamerkkinä olevat Konttisen liiketalo ja Kuopion tuomiokirkko säilyttävät edelleen hierarkisen asemansa. Kulmassa sijaitsevan rakennusmassan rakennusala on edellä mainituista kaupunkikuvallisista syistä rajattu tontin reunaan. Näin saadaan tuomiokirkkoa ympäröivä avoin kulma suljettua muiden tuomiokirkkoa ympäröivien kortteleiden tapaan. Tämän vuoksi arkadinkaan muodostamista katutasoon ei nähty tarpeellisena, sen sijaan kulmaus on merkitty rakennukseen jätettävällä kulkuaukolla, josta on sisäänkäynti ensimmäisen kerroksen liiketilaan. Laajennetun kaupunkikuvatyöryhmän lausunnossa esitetyistä seikoista on kaavaehdotuksen laatimisen jälkeen sovittu tarkastusarkkitehdin kanssa kaupunkikuvatyöryhmässä. ASUNTO OY KUOPION VUORIKATU 6-8:N MIELIPIDE: Asunto Oy Kuopion Vuorikatu 6-8 taloyhtiön hallitus esittää, että ko. kaavaa muutetaan niin, että kaikki lähiympäristön rakennukset rakennetaan nykyisellä -kerroksisella profiililla. Vetoamme siihen, että korkeat rakennukset pimentävät ja vievät näköaloja. Vastine: Asemakaavaehdotus on laadittu siten, että suunniteltu rakentaminen noudattaa kaupungin pääkatujen varsien kaupunkikuvallista linjaa (kerroskorkeudet, rakennusten sijoitus) ja luo sellaisen ratkaisun, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa naapurikiinteistöille ja että alueella säilyy olemassa olevien merkittävien rakennusten muodostama hierarkia. Asemakaavaehdotuksessa Minna Canthin kadun ja Vuorikadun puoleisten rakennusmassojen korkeus noudattaa naapurirakennusten korkeuksia. Kolmikerroksisten rakennusmassojen korkeus noudattelee viereisten rakennusten räystäslinjoja ja sisäänvedetty neljäs kerros on Minna Canthin KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT ASEMAKAAVOITUS 3

41 ASEMAKAAVAN MUUTOS / VUORIKATU VALMISTELUVAIHEEN LAUSUNNOT JA MIELIPITEET VASTINEINEEN kadun puolella viereisen rakennuksen vesikaton ylimmän korkeusaseman tasolla. Kulmauksen tornimainen kuusikerroksinen massa puolestaan noudattelee tuomiokirkon ympäristön rakennustapaa sulkemalla tuomiokirkkopuiston kulman. Rakennus jää kuitenkin ympäröiviä merkittäviä rakennuksia alemmaksi, joten alueellinen hierarkia säilyy. Naapurikiinteistöjen asunnot sijaitsevat keskimäärin 0 metrin päässä uudisrakennuksen torniosasta, joten torniosan ei voida katsoa varjostavan nykyisiä asuntoja. Rakentaminen vaikuttaa luonnollisesti naapurirakennusten asunnoista aukeaviin näkymiin, mutta ei oleellisesti muuta kiinteistöjen valoisuusolosuhteita. Kaiken kaikkiaan muutokset eivät ole niin merkittäviä, että ne aiheuttaisivat MRL:n 5 :n tarkoittamaa naapureiden tai muiden kaupunkilaisten elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua kaavan tarkoitus huomioon ottaen. Näin ollen asemakaavaehdotus on laadittu valmisteluvaiheen vaihtoehdon VE 3 pohjalta, jossa Minna Canthin kadun ja Vuorikadun suuntaiset rakennusmassat noudattavat naapurirakennusten korkeuksia ja kulmauksen rakennusmassa on kuuden kerroksen korkuinen. KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT ASEMAKAAVOITUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo Hyvinkään kauungin 6. kauunginosan korttelin 577 tonttia 24 koskeva asemakaavan muutos 06:104 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 01.04.2014 LASITALO Asemakaavan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS As Oy Tulliportinkatu 27 30.4.2014 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 5.6.2013 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 25 tontteja 3 ja 6 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 10. kaupunginosan

Lisätiedot

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos Kaavaselostus 19.2.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos ASEMAKAAVASELOSTUS Kaavoitusohjelman työ nro 1640 Ilmakuva suunnittelualueesta

Lisätiedot

Asemakaavanmuutos "Linnankatu 35-37" osoitteet: Linnankatu 35 a ja 35 b, Linnankatu 37 a ja 37 b 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.

Asemakaavanmuutos Linnankatu 35-37 osoitteet: Linnankatu 35 a ja 35 b, Linnankatu 37 a ja 37 b 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1. ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 5. päivänä elokuuta 2005 päivättyä, 8.11.2005 muutettua (lausunnot) ja 1.3.2006 muutettua (muistutus) asemakaavakarttaa (42/2004) Linnankatu 35-"37 Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0939 MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU 15.3.2013 TEKNINEN

Lisätiedot

Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelo Kohdeinventointilomake

Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelo Kohdeinventointilomake Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelo Kohdeinventointilomake U:\Maanka yt\marin_me\lomakkeet\bjö rklundin huvila.wpd Museovirasto 1. Lääni Itä-Suomi 3. Kohde 2. Kunta Kuopio Björklundin huvila 4. Kylä/Rno

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014 Asianumero 3402/10.02.03/2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015 HYVÄKSYMSPÄVÄ- MÄÄRÄT: Vireilletulo: Tekninen lautakunta 08.04.2014. Kaavaehdotus: Tekninen lautakunta 10.02.2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 28 05.02.2014. 28 Asianro 5373/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 28 05.02.2014. 28 Asianro 5373/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) 28 Asianro 5373/10.03.00/2013 Poikkeaminen (LTK) / As Oy Kuopion Valionportti / Vahtivuori 2-41-6 (Kauppakatu 7) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

LIITEASIAKIRJALUETTELO

LIITEASIAKIRJALUETTELO 1/10 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 3. (Kerttula) kaupunginosan korttelin 333 toimistorakennusten rakentamiseen (KT-3) osoitettua rekisteritonttia 9, asuin-, liike-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1(16) 27.3.2013 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3 Kaavanumero K2493 Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Asemakaavan selostuksen liitelomake https://tyvi.elma.fi/ec/katse?session=080078&state=bigview_receive&m... Sivu / 8..0 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 97 Kuopio

Lisätiedot

VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT VASTINEINEEN

VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT VASTINEINEEN 5.3.2015 LIITE 15 MUOTOILUAKATEMIA 1-20, VÄINÖLÄNNIEMI VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT Valmisteluvaiheen aineisto annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 27.8.2014 ja nähtävänä aineisto on ollut MRL

Lisätiedot

KAARINA-TALON ASEMAKAAVAN MUUTOS (A5278)

KAARINA-TALON ASEMAKAAVAN MUUTOS (A5278) KAARINAN KAUPUNKI KAARINA-TALON ASEMAKAAVAN MUUTOS (A5278) SELOSTUS 6.5.2015 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015 2 KAARINA-TALON ASEMAKAAVAN MUUTOS (A5278) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS SAIRAALAKATU 4-8 / Hatsala 6-5-5 ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) (työnumero 338, asian

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109.

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109. Rauman kaupunki Tornelan (684--09-) asemakaavan muutos AK 0-099 LUONNOS Asemakaavan selostus, joka koskee.6.05 päivättyä asemakaavakarttaa. Tontin 684--09- asemakaavan muuttaminen niin että korttelialueelle

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan erustiedot ja yhteenveto Kunta matra Täyttämisvm.. Kaavan nimi Mansikkala, k. 9 osa, katu- ja torialuetta Hyväksymisvm Ehdotusvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. vm

Lisätiedot

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.11.-31.12.2015 (MRA 27 ) Lausuntopyynnöt Uudenmaan Ely-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten) kaupunginosan kortteleita 6002 ja 6004 (TY- 3) sekä jalankululle ja pyöräilylle varattua katua. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa.

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa. ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa. Teutori (10/2005) 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavanmuutos:

Lisätiedot

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos 20 A-21 Asuinrakennusten korttelialue. Asuinrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Kaksikerroksisten rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:2

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä syyskuuta 2010 päivättyä ja lausunnon ja neuvotteluiden perusteella 23.12.2010 muutettua asemakaavakarttaa Kiinanmylly ja - torni (23/2009) 1 PERUS-

Lisätiedot