Maaseutu, innovaatiotoiminta ja kehittämistyö: Mihin suuntaan, millä eväin?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseutu, innovaatiotoiminta ja kehittämistyö: Mihin suuntaan, millä eväin?"

Transkriptio

1 1 Maaseutu, innovaatiotoiminta ja kehittämistyö: Mihin suuntaan, millä eväin? Tampere, Tutkimuspäällikkö Tampereen yliopisto S posti: Puh

2 2 Osa I: Iso kuva

3 3 Aluerakenteen menneitä kehityslinjoja Areaalisen valtion kausi Itsenäistymisen ajasta aina 1950 luvulle saakka Maanomistus ja maahan sidotut toiminnat, esim. torpparikysymys ja asutuspolitiikka Suppea Etelä ja Lounais Suomeen keskittynyt poliittiskulttuurinen ydinalue, muu maa laajaa valtioperiferiaa. Hajautettu hyvinvointivaltio II MS:n jälkeinen aika aina 1990 luvulle saakka Nopea elinkeinorakenteen muutos alkutuotantovaltaisesta valtiosta teollistuneeksi valtioksi. Suuri muutto Ytimessä koko valtakunnan alueen sosiaalinen eheys ja taloudellinen koheesio. Hajautettu kilpailuvaltio 1990 luvun alun laman jälkeinen aika Aluerakenteen kehittämisen lähtökohtana taloudellinen kilpailukyky huomio kaupunkeihin ja kaupunkiverkkoon Lähde: muokattu Moisio & Vasanen 2008; Moisio 2012

4 4 Tulevaisuuden aluerakenne? Kolme mahdollista kehityssuuntaa Metropolivaltio? Muutama kaupunki ja resurssiperiferia Hajakeskittynyt kilpailuvaltio 2.0? Uudenlainen aluerakenne ja syvenevä erikoistuminen Hajautunut bio ja lähitalousvaltio? Maaseudun suhteellisen aseman vahvistuminen Hajakeskittyneen aluerakenteen aluetyyppejä: yksi näkemys Kehitysvyöhykkeet Vyöhykekaupungit Kaupunkien välimaasto Saarekekaupungit Erityisroolien maaseutumaiset / perifeeriset alueet Tyylikkään taantuman alueet Lähde: vrt. Moisio 2012, Sotarauta 2009

5 5 Muuttuvan väestön preferenssit Tietoisuus mahdollisuuksista Moninaisempi väestö Kuluttajuuden muutos Tietämys, elämys ja biotalouden logiikka Maaseutu =? Vaihtoehtojen kaipuu Vaativammat asiakkaat Muuttuva kansalaisuus & kuntalaisuuus Natisevan hyvinvointijärjestelmän tarpeet & uudet rakenteet Onko klustereita? Kansainvälisesti hajautuvat arvoverkot? Niukkenevat luonnonvarat Osaavan työvoiman saatavuus Julkisrahoitteisten palveluiden uudelleenrakenteistuminen Muut toiminnan edellytykset Yritysten sijaintipreferenssit Lähde: muokattu ja täydennetty Sotarauta 2009

6 6 Osa II: Innovaatiotoiminta maaseudulla

7 Innovaatiotoiminnan ekspansio luku 1970 luku 1980 luku 1990 luku Lähde: Valovirta ym. 2009

8 Alueellisen innovaatiotoiminnan nykytila Absoluuttinen Suhteutettu arvonlisäykseen 8 Lähde: Valovirta ym. 2009

9 9 T&K menot maakunnittain (2010) Uusimaa Pirkanmaa Pohjois Pohjanmaa Varsinais Suomi Keski Suomi Pohjanmaa Pohjois Savo Satakunta Etelä Karjala Kanta Häme Pohjois Karjala Lappi Päijät Häme Etelä Savo Etelä Pohjanmaa Kymenlaakso Kainuu Keski Pohjanmaa Ahvenanmaa 203,7 175,1 160,1 90,3 89,2 87,9 82,2 62,2 58,5 33,4 33, ,1 16,4 1,8 690, , , Yrityssektori, julkinen sektori ja korkeakoulusektori yhteensä, miljoonaa euroa Lähde: Tilastokeskus

10 10 Tyyliteltyjä huomioita tutkimuksesta Innovaatiotoiminta (teknologiaperusteisin innovaatioin mitattuna) on viimeisten vuosikymmenien aikana levittäytynyt koko maahan nykyään tuotekehitystä ja innovaatioiden kaupallistamista tehdään kaiken tyyppisillä alueilla [Valovirta ym. 2009] Menestyviä yrityksiä on kaikentyyppisillä alueilla, mutta tietyntyyppisille yrityksille menestyminen ja onnistunut innovaatiotoiminta on maaseutumaisilla alueilla on haastavampaa (esim. elektroniikkateollisuus) [Alarinta 1998, Hautamäki 2000, Storhammar & Virkkala 2003] Erityyppisillä alueilla on erikoistuneita rooleja innovaatioiden maantieteessä (esim. kompleksiset innovaatiot yliopistokaupungeissa) [Valovirta ym. 2009] Menestyviä maaseutumaisia (, mutta teollistuneita) seutuja on, mutta niiden kehitys ei ole ollut tasaista tai suoraviivaista, vaan polkuriippuvaista, kuten suurempien kaupunkienkin kehitys [Hautamäki 2003, Valovirta ym. 2009] Pienten seutujen innovaatiotoiminnan paikallinen kehittämistyö tarvitsee avukseen ulkoisia resursseja sekä kytköksiä alueen ulkopuolisiin toimijoihin. [Viljamaa ym. 2008]

11 Maaseudun innovaatiotoiminnan erityisyys? 11 Luonnonvarat (biotalous) jalostus (teollinen rakenne) elämykset (matkailu, kulttuuri)? Kaupallinen yhteiskunnallinen? Teknologinen sosiaalinen systeeminen? Kompleksinen low end Bottom of pyramid? Radikaali vähittäinen? Suljettu verkottunut avoin? Paikallinen glokaali globaali? Erityisiin olosuhteisiin erityisiä ratkaisuja & skaalaaminen isoksi

12 12 Osa III: Aluekehittämisen tulevaisuudesta

13 13 Aluekehittämisen vaiheita: Äärikarkeaa jaottelua Vanhan liiton aluepolitiikka Pieni aluepolitiikka = kehitysaluepolitiiikka (1960 luvun puoliväli ) Suuri aluepolitiikka teollisuuspolitiikka, korkeakoulupolitiikka, sosiaali ja terveyspolitiikka jne. Siiloutunutta ja jäykkää mutta tuotti kuitenkin kestäviä rakenteita! Ohjelmallisen kehittämisen kultakausi EU jäsenyys yhtenä pontimena Pisteittäisistä ja siiloutuneista näkökulmista laajempaan alueellisen tahdon muodostukseen Jopa naivin vahva usko alueiden omaan kykyyn suunnata kehitystä Nykytila Uusi hämmennys & Imperiumin vastaisku Koordinaation hinta ; strategia ja ohjelmaväsymys Byrokratia ja kontrolli; pilalle mennyt raha Reaali ja kehittämistodellisuuden erkaantuminen Konkretian kaipuu pilotoinnit yms. Keskushallinnon vahvistunut ote ja ideologiset tendenssit

14 14 Mitä tilkkeeksi aluekehittämisen mustaan aukkoon? (1/2) Alueen toivottu tulevaisuus Musta aukko Alueen nykytila (esim. resurssit, osaamiset, yritykset)

15 15 Mitä tilkkeeksi aluekehittämisen mustaan aukkoon? (2/2) Alueen toivottu tulevaisuus Eri toimijoiden omat visiot ja strategiat Ohjelmallisen kehittämisen renessanssi Alueen toimijat kehittäjäverkosto Perusta kuntoon ja hyötykäyttöön! Eri toimijoiden omat toimet (alueen kehittämiseksi) Puhumisesta tekemiseen Alueen nykytila (esim. resurssit, osaamiset, yritykset)

16 16 Aluekehittämisen tulevaisuus: Miten eteenpäin? 1. Perusta kuntoon ja hyötykäyttöön! Hyödynnetään olemassa olevia rakenteita ja potentiaaleja. Mietitään asioita uudella tavalla (esim. koulutustoiminta) Luodaan tulevaisuuden perusrakenteita (pienetkin panostukset riittävät) Laajennetaan toimijakenttää Paikallinen osallisuus Yhteistyön prosessit kuntoon 2. Ohjelmallisen kehittämisen renessanssi Pyritään eroon strategioista rauhoittavina rituaaleina. Palautetaan strategioiden ja ohjelmien arvo. Tuodaan ohjelmalliseen politiikkaan dynaamisia elementtejä. 3. Puhumisesta tekemiseen Konkreettisuus, tavoitehakuisuus, kokeileminen Pilotoinnit; asioiden vieminen oikeaan toteutukseen Kokeilukulttuuri, suunnitelu tekemisen kautta

17 17 Yhteenvetäviä huomioita

18 18 Kolme pointtia Harmaantuva maaseutu on vedenjakajalla Ihmisten ja yritysten preferenssit ja ulkoiset toimintaympäristön muutokset ratkaisevat maaseudun aseman. On poliittinen kysymys, millä tasolla maaseudun kehittymisen ja kehittämisen kapasiteettia pidetään. Innovaatiotoimintaa on nyky yhteiskunnassa kaikkialla, vaikka siihen liittyy ilmiönä kasautumisetuja. Yksinkertaisimmillaan innovaatio on asioiden tekemistä uudella, lisäarvoa tuottavalla tavalla. Maaseudullakin voi tehdä asioita uudella, lisäarvoa tuottavalla tavalla. Maaseudun erityispiirteisiin liittyy myös uusia mahdollisuuksia innovaatiotoiminnan näkökulmasta. Maaseudun innovaatioiden markkinat voivat olla. Suomalaisessa aluekehittämisessä tarvitaan monitasoinen ryhtiliike. Uusi liitto paikallisen, alueellisen ja kansallisen työn välille Ei rynnätä laidasta toiseen, vaan siilataan parhaat palat aluekehittämisen eri vaiheista ja käytännöistä. Avoimuus myös täysin uusille, epäortodoksisille mahdollisuuksille.

19 19 Kiitos! Tutkimuspäällikkö Tampereen yliopisto S posti: Puh

Timo Sneck. Suomi 2020 Alueiden menestyspolkujen kehittäminen

Timo Sneck. Suomi 2020 Alueiden menestyspolkujen kehittäminen Timo Sneck Suomi 2020 Alueiden menestyspolkujen kehittäminen Suomen Kuntaliitto 2003 TEKIJÄ Timo Sneck TAITTO Pirkko Laakso Ladontakeskus PS Laakso Oy 1. painos ISBN 951-755-814-7 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu s.33 Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 9.6.2014 1 Sisällys 1 Kainuu-ohjelman

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkymiä 4/2002

Tulevaisuuden näkymiä 4/2002 Tulevaisuuden näkymiä 4/2002 Liikennealan tulevaisuusseminaari 4.11.2002 Terho Pursiainen Julkinen sektori ja maailman murros Janne Antikainen Kilpailukykyinen aluerakenne Aleksi Neuvonen Alakulttuurien

Lisätiedot

Kansallinen ja alueellinen innovaatiopolitiikka sekä alueiden välinen yhteistyö innovaatiotoiminnassa

Kansallinen ja alueellinen innovaatiopolitiikka sekä alueiden välinen yhteistyö innovaatiotoiminnassa Erkki KM Leppävuori, Helsinki-Kainuu 2010 -seminaari 12.8.2010 Arvoisat seminaarin osallistujat! "Laajoihin metropoleihin on keskittynyt suurin osa innovaatiotoiminnasta, johtamisesta, kulttuuripalveluista

Lisätiedot

Evolutionaarinen muutoskäsitys ja itseuudistumisen kapasiteetti

Evolutionaarinen muutoskäsitys ja itseuudistumisen kapasiteetti Sente SENTE työraportteja 17/2007 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Evolutionaarinen muutoskäsitys ja itseuudistumisen kapasiteetti Käsitteellistä perustaa etsimässä Markku Sotarauta Alueellisen

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Häme Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Hämeen maaseudun kohtalonkysymykset

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 Maakuntavaltuusto 16.6.2014; asia nro: 6 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Taittamaton

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita Tutkimustulosten tulkintaa Alueiden kehittäminen 16/2004 SISÄASIANMINISTERIÖN JULKAISU 16/2004 Alueiden kehittäminen ISSN: 1236-2840 ISBN: 951-734-674-3 (nid.)

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime ARI-VEIKKO ANTTIROIKO, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos OLAVI KALLIO, Tampereen yliopisto, taloustieteiden laitos PENTTI SIITONEN, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos PEKKA VALKAMA,

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Etelä-Savon innovaatiostrategia 2010-2015

Etelä-Savon innovaatiostrategia 2010-2015 Etelä-Savon innovaatiostrategia 2010-2015 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 104:2010 ETELÄ-SAVON INNOVAATIOSTRATEGIA 2010-2015 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 104:2010 ETELÄ-SAVON INNOVAATIOSTRATEGIA

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

Alueiden elinvoima syntyy innovaatioista. Osaaminen, erikoistuminen ja verkottuminen ratkaisevat menestyksen kansainvälisessä kilpailussa

Alueiden elinvoima syntyy innovaatioista. Osaaminen, erikoistuminen ja verkottuminen ratkaisevat menestyksen kansainvälisessä kilpailussa Alueiden elinvoima syntyy innovaatioista Osaaminen, erikoistuminen ja verkottuminen ratkaisevat menestyksen kansainvälisessä kilpailussa Sisältö Tiivistelmä 4 Osaaminen houkuttelee osaamista, yritykset

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. päivitetty luonnos EU:n rakennerahasto-ohjelmaan 2014 2020

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. päivitetty luonnos EU:n rakennerahasto-ohjelmaan 2014 2020 Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. päivitetty luonnos EU:n rakennerahasto-ohjelmaan 2014 2020 17.1.2013 Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 3 1.1 Itä- ja Pohjois-Suomen maantieteellinen asema,

Lisätiedot

MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET

MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET Aino Siippainen Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Aluetieteen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2011

Lisätiedot

ELINVOIMAINEN MAASEUTU - yhteinen vastuumme

ELINVOIMAINEN MAASEUTU - yhteinen vastuumme 1 ELINVOIMAINEN MAASEUTU - yhteinen vastuumme Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2005 2008 ELINVOIMAINEN MAASEUTU - yhteinen vastuumme Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2005 2008 Julkaisija Taitto

Lisätiedot

Aluekehittämisverkostot vielä hallintokeskeisiä? Verkostoanalyysi Pohjois- Karjalan aluekehittäjistä

Aluekehittämisverkostot vielä hallintokeskeisiä? Verkostoanalyysi Pohjois- Karjalan aluekehittäjistä Aluekehittämisverkostot vielä hallintokeskeisiä? Verkostoanalyysi Pohjois- Karjalan aluekehittäjistä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 19/2009 Satu tolonen Aluekehittämisverkostot

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Mikä muuttuu? muutossuunnat. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän j kehityskuva 2050. Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus.

Mikä muuttuu? muutossuunnat. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän j kehityskuva 2050. Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän j kehityskuva 2050 Mikä muuttuu? Tärkeimmät ät aluerakenteen kehitystä khit täohjaavat muutossuunnat Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus Hanna Kalenoja Tampereen

Lisätiedot

Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö

Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö Työraportteja 69 / 2004 Working Papers Liisa Marttila, Mika Kautonen, Heidi Niemonen & Kaarina von Bell Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö Ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä:

Lisätiedot

Mikä muuttuu? muutossuunnat. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän j kehityskuva 2050. Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus.

Mikä muuttuu? muutossuunnat. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän j kehityskuva 2050. Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän j kehityskuva 2050 Mikä muuttuu? Tärkeimmät ät aluerakenteen kehitystä khit täohjaavat muutossuunnat Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus Hanna Kalenoja Tampereen

Lisätiedot

52 erikokoista aluetta 2010

52 erikokoista aluetta 2010 52 erikokoista aluetta 2010 Taitto: Up-to-Point Oy Paino: Edita Publishing Oy 52 erikokoista aluetta 3 Esipuhe Suomalaiset alueet ovat moni-ilmeisiä ja -piirteisiä. Maantiede on muuttumassa. Työssäkäyntialueet

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot