Lapin liiton Kymmenen virran maa -hankkeen loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin liiton Kymmenen virran maa -hankkeen loppuraportti"

Transkriptio

1 Kuva: Samu Rötkönen Lapin liiton Kymmenen virran maa -hankkeen loppuraportti 1 Juha Kutuniva / Lapin liitto

2 Sisällysluettelo 1. Hankkeen nimi ja hanketunnus Hankkeen toteuttajan nimi Yhteenveto hankkeesta Hankkeen loppuraportti Hankkeen tavoitteet Ylemmän tason tavoitteet Hankkeen tavoitteet Hankkeen toteutus Hankkeen toimenpiteet Lapin maaseutuohjelman kokoaminen Infotilaisuudet kylien palvelujen järjestämisestä Kyläneuvostojen perustaminen Osallistuminen ELMA Maaseutumessuille Jo vain! töihin Lappiin verkkolehden ja - messuflyerin tekeminen Lapin asuinmaaseutufoorumin järjestäminen Opintomatkan järjestämiseen osallistuminen Omavarainen Lappi maaseutuseminaarin järjestämiseen osallistuminen Valtakunnallisen radiospottikampanjan Yrittäjäksi Lapin maaseudulle! toteuttaminen Seutukunnallisten Kyläviestinnän työpajojen järjestäminen Aikataulu Resurssit Toteutuksen organisaatio / 25

3 Kustannukset ja rahoitussuunnitelma Raportointi ja seuranta Yhteistyökumppanit Hankkeen tulokset ja vaikutukset Hankkeen ohjausryhmän arvio hankkeen toteutuksesta Esitykset jatkotoimenpiteiksi...25 Jälkisanat / 25

4 1. Hankkeen nimi ja hanketunnus Hankkeen nimi on Kymmenen virran maa hanke. Hankkeen numero on Hankkeen toteuttajan nimi Kymmenen virran maa hankkeen toteutti Lapin liitto. 3. Yhteenveto hankkeesta Kymmenen virran maa hanke oli tiedonvälityshanke, jolla lisättiin Lapin maaseudun asukkaiden valmiuksia erilaisiin omaehtoisiin kehittämistoimenpiteisiin sekä vahvistettiin maaseudun toimijoiden yhteistyötä. Hankkeen päätavoitteena oli Lapin maaseudun kehittämiseksi tiedottaa, järjestää tilaisuuksia ja koota ennakointitietoa alueelliseen selvitykseen, Lapin maaseutuohjelmaan sekä julkaista se yhtenä asiakirjana. Hankkeen tavoitteina oli myös edistää kylien palvelujen järjestämistä sekä Lapin maaseudulle muuttoa. Lapin liitto toteutti hankkeen ajanjaksolla Hankkeessa - koottiin Lapin maaseudun kehittämiseksi Lapin maaseutuohjelma - järjestettiin kylien palvelujen edistämiseksi infotilaisuuksia ja opintomatka sekä kartoitettiin palvelujen tarpeita ja tuottajia - osallistuttiin Lapin maallemuuton edistämiseksi valtakunnallisille maaseutumessuille; tehtiin verkkolehti; toteutettiin valtakunnallinen radiospottikampanja ja annettiin kyläyhdistyksille työvälineitä oman kylänsä markkinointiin Hankkeen tuloksena - muodostui Lapin maaseudun toimijoiden yhteinen tahtotila Lapin maaseudun kehittämiseksi - syntyi yksi koko kunnan laajuinen kylille töitä ja palveluja tuottava osuuskunta - syntyi yksi kylien neuvosto - näkyvyys ja tietoisuus Lapin maaseudusta hyvänä asumisen ja yrittämisen paikkana kasvoi - kyläyhdistykset saivat välineitä oman kylänsä markkinointiin - Lapin maaseudun asukkaiden valmiudet omaehtoisiin kehittämistoimenpiteisiin lisääntyivät - maaseudun toimijoiden yhteistyö vahvistui Kymmenen virran maa tiedonvälityshanke toteutettiin kokonaan maaseuturahaston ja valtion tuella. Hankkeen rahoittamisesta vastasi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 4 / 25

5 4. Hankkeen loppuraportti 4.1. Hankkeen tavoitteet Ylemmän tason tavoitteet Kymmenen virran maa hankkeen hyväksytyssä hankesuunnitelmassa avattiin ylemmän tason tavoitteet, joiden osa Kymmenen virran maa hanke oli: Kymmenen virran maa hankkeen toteuttaja, Lapin liitto, on Lapin kuntien yhteinen kehittäjä ja edunvalvoja, joka johtaa maakunnallista aluekehitystyötä Lapissa. Lapin liitto laatii maakunnan pitkän aikavälin kehitysohjelmat sekä niitä täydentävät alakohtaiset ohjelmat, joita maakunnan toimijat toteuttavat. Lapin maaseutuohjelma on yksi näistä ohjelmista. Lapin maaseudun tavoitteelliseksi kehittämiseksi Euroopan unionin ohjelmakaudella Lapin liitto käynnisti Lapin ensimmäisen maaseutuohjelman laatimisen keväällä Maa ponteva Lapin maaseutuohjelma 2013 valmistui syksyllä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman alueellista toteutusta varten Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksen ( nyk. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen) laatima, vuonna 2007 valmistunut Lapin alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma otti lainsäädännön ja ylemmän ohjauksen antaman viitekehyksen puitteissa keskeisesti ohjelmatyön lähtökohdaksi Lapin maaseutuohjelmassa esiin nostettujen painopistealojen kehittämisen sekä keskeisiä toimenpiteitä. Lapin maaseudun tavoitteellisen kehittämistoiminnan jatkuvuuden pohjatyöksi tarvittiin uusi Lapin maaseutuohjelma linjaamaan maaseudun kehittämissuosituksia. Nykytilan arviointi ja ennakointitiedon kokoaminen alueelliseen selvitykseen, Lapin maaseutuohjelmaan, toteutettiin Lapin liiton Kymmenen virran maa tiedonvälityshankkeessa. 5 / 25

6 Kymmenen virran maa - hankkeen taustalla oli myös Lapin liitossa toteutettu Mennään kylään! hanke, jonka kuluessa todettiin tarve entistä tehokkaammin keinoin turvata maaseudun palveluja ja palvelujen saatavuutta. Kylien palvelut ovat loitontuneet kuntakeskuksiin. Kuntien rajallisten resurssien ja palvelujen alhaisen kannattavuuden vuoksi Lapin harvaan asutulle maaseudulle on syntynyt palveluvaje. Kymmenen virran maa hanke tuki Lapin alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman strategisia tavoitteita ja toimintalinjoja, joista erityisesti toimintalinjaa 3: Maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen ja maaseutualueiden elämänlaatu Hankkeen tavoitteet Kymmenen virran maa hanke oli tiedonvälityshanke, jolla pyrittiin lisäämään Lapin maaseudun asukkaiden valmiuksia erilaisiin omaehtoisiin kehittämistoimenpiteisiin sekä vahvistamaan maaseudun toimijoiden yhteistyötä. Hankkeen päätavoitteena oli Lapin maaseudun kehittämiseksi tiedottaa, järjestää tilaisuuksia ja koota ennakointitietoa alueelliseen selvitykseen, Lapin maaseutuohjelmaan sekä julkaista se yhtenä asiakirjana. Hankkeen muut tavoitteet olivat: - Kylien palvelujen järjestämisen edistäminen ja myötävaikuttaminen kolmen palveluja kylille tuottavan osuuskunnan syntymiseen Lappiin sekä kolmen muun kylien liiketoimintasuunnitelman valmistumiseen - Lapin maaseudulle muuton edistäminen - Myötävaikuttaminen neljän uuden kyläneuvoston perustamiseen - 19 infotilaisuuden järjestäminen - Lapin asukkaiden hyötyminen valmistuneen maaseutuohjelman pohjalta tehtävistä kehittämistoimenpiteistä vaikutuksina elinoloihin ja viihtyvyyteen tulevaisuudessa 6 / 25

7 4.2. Hankkeen toteutus Hankkeen toimenpiteet Lapin maaseutuohjelman kokoaminen Kymmenen virran maa hanke kokosi koko Lapin maaseudun kehittämiseksi tehdyn maakunnallisen Kymmenen virran maa Lapin maaseutuohjelma 2020:n laajalla, osallistavalla valmistelulla ja alhaalta ylös periaatteella yhteistyökumppaneinaan Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, paikalliset Lapin Leaderryhmät, Lapin maaseudun asukkaat sekä muut lappilaiset maaseudun kehittäjätahot. Hanke ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestivät vuonna 2012 yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden, Lapin Leader- ryhmien kanssa 12 keskenään samansisältöistä, kaikille avointa maaseudun alueellista työpajaa. Alueelliset työpajat olivat jatkoa Rovaniemellä pidetylle maakunnalliselle työpajalle, jonka järjestivät maa- ja metsätalousministeriö, maaseutuverkosto, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä ja Sitra. Capful Oy vastasi työpajan käytännön järjestelyistä yhteistyössä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Kymmenen virran maa hankkeen kanssa. Maakunnallista työpajaa edelsi Capful Oy:n ilmoittautuneille lähettämä Webropol-kysely, jonka pohjalta työpajaa oli valmisteltu. Alueellisissa työpajoissa määriteltiin seutukuntien ja koko Lapin tärkeimmät maaseudun kehittämistavoitteet ja toimenpide-esitykset. Työpajat järjestettiin kahdessa erässä seutukuntien eri paikkakunnilla ja eri ajankohtina: 7 / 25

8 - Posion Voorumi Posio - Tornionlaakson Voorumi Tornio - Itä-Lapin Voorumi Salla - Etelä-Lapin Voorumi Rovaniemi - Pohjois-Lapin Voorumi Sodankylä - Tunturi-Lapin Voorumi Kittilä - Etelä-Lapin Maaseutupalaveri Keminmaa - Posion Maaseutupalaveri Posio - Tornionlaakson Maaseutupalaveri Ylitornio - Tunturi-Lapin Maaseutupalaveri Muonio - Itä-Lapin Maaseutupalaveri Kemijärvi - Pohjois-Lapin Maaseutupalaveri Ivalo Työpajojen jälkeen kokoontuivat bioenergia-alan, metsätalouden, perusmaatalouden ja maaseutumatkailun asiantuntijaryhmät. Alkuvuonna 2013 Kymmenen virran maa hanke ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestivät vielä Saamelainen paikallinen kehittäminen ja Tunturi-Lapin paikalliset elinkeinot tilaisuudet yhteistyössä paikallisten Leader-ryhmien kanssa. Kymmenen virran maa hankkeen ohjausryhmän ja teemakohtaisten työryhmien lisäksi maaseutuohjelman kokoamisen yhtenä asiantuntijaryhmänä toimi Lapin maaseututyöryhmä. Kymmenen virran maa Lapin maaseutuohjelma 2020 :n kokoamiseen osallistui eri puolilla maakuntaa 500 lappilaista. Lapin liiton hallitus hyväksyi ohjelman Ennakointitiedon kokoaminen Lapin maaseutuohjelmaan eri puolilla maakuntaa tuotti myös Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen laatimaan Lapin alueelliseen maaseudun kehittämisstrategiaan Lapin maaseudun kehittämisen painopisteitä ja toimenpide-esityksiä sekä Lapin Leader-ryhmien laatimiin paikallisiin 8 / 25

9 maaseudun kehittämisstrategioihin niiden toimialueiden kehittämisen painopisteitä ja toimenpide-esityksiä Infotilaisuudet kylien palveluiden järjestämisestä Hankesuunnitelman mukaisesti maakunnallinen Kymmenen virran maa -hanke vahvisti maaseudun toimijoiden yhteistyötä toimien tiiviissä yhteistyössä Lapin Leader-ryhmien sekä muiden maaseudun kehittäjien kanssa ja ottaen nämä paikalliset, kyläläisiään lähellä olevat toimijat ja hankkeet mukaan Kymmenen virran maa -hankkeen tavoitteita toteuttaviin tilaisuuksiin yhteistyökumppaneina. Kymmenen virran maa -hanke järjesti kylien palvelujen edistämiseksi seuraavat 20 infotilaisuutta eri puolella maakuntaa: - Maakunnallinen kylien liiketoimintapäivä Rovaniemi Yhteistyökumppanit: Lappilaiset Kylät ry ja Suomen Kylätoiminta ry:n Kylien bisneskeissit -hanke - Mitä kylät voivat tehdä pysyäkseen hengissä? Keminmaa Yhteistyökumppanit: Peräpohjolan kehitys ry ja Lappilaiset Kylät ry - Mitä kylät voivat tehdä pysyäkseen hengissä? Ranua Yhteistyökumppani: Peräpohjolan kehitys ry - Lapin kyläneuvostojen Pyöreän pöydän tapaaminen Levi Yhteistyökumppani: Lappilaiset Kylät ry - Parasta elämää Lapissa! työpaja Saariselkä Yhdessä Pohjoisimman Lapin Leader ry:n Palveluyrittäjyyttä välittäjäorganisaatiolla -hankkeen kanssa - Parasta elämää Lapissa! työpaja Kemijärvi Yhdessä Pohjoisimman Lapin Leader ry:n Palveluyrittäjyyttä välittäjäorganisaatiolla hankkeen kanssa - Ranuantien palvelut ilta Välijoki Yhteistyökumppanit: Peräpohjolan kehitys ry ja MTT 9 / 25

10 - Alakemijoen palvelut ilta Muurola Yhteistyökumppani: Peräpohjolan kehitys ry - Aurinko nousee Kalotilla! Palveluja kyliin hyvinvoinnin lisäämiseksi Utsjoki Yhdessä Pohjoisimman Lapin Leader ry:n Palveluyrittäjyyttä välittäjäorganisaatiolla hankkeen kanssa - Outokairan alueen kyläneuvostojen yhteistapaaminen Kaakamo Yhteistyökumppanit: Lappilaiset Kylät ry ja Outokaira tuottamhan ry:n Meän kylät menossa maailmalla ja maailman menossa -hanke - Kyläpalvelutyöpaja Rovaniemi Yhteistyökumppanit: Rovaniemen kaupunki ja Rova- Tokka ry - Miniseminaari: Kylien palvelut Rovaniemi Yhteistyökumppani: Lappilaiset Kylät ry - Osuuskuntainfo Rovaniemi Yhteistyökumppani: Rovaniemen kaupunki - Tolokun palveluja kylille ilta Ranua Yhteistyökumppanit: Ranuan kunta, Ranuan kylien neuvosto, Peräpohjolan kehitys ry:n Tolokun kylät hanke ja Lappilaiset Kylät ry - Osuuskuntailta Ranua Yhteistyökumppani: Peräpohjolan kehitys ry - Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille - iltama Posio Yhdessä Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille hanke, Arjen turvaa kunnissa hanke ja Lappilaiset Kylät ry - Osuuskuntakeskustelu Ranua Yhteistyökumppani: Lappilaiset Kylät ry - Kyläläisille töitä ja palveluja osuuskunnasta keskustelutilaisuus Posio Yhdessä Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille hanke, Arjen turvaa kunnissa hanke ja Lappilaiset Kylät ry 10 / 25

11 - Osuuskuntailta Rovaniemi Yhteistyökumppanit: Rovaniemen kaupunki ja Rova- Tokka ry - Ranuan osuuskuntailta Ranua Yhteistyökumppani: Lappilaiset Kylät ry Kyläneuvostojen perustaminen Kymmenen virran maa hanketta edeltäneessä Lapin liiton Mennään kylään! hankkeessa laadittiin malli kylien ja kunnan välisen, neuvoa-antavan yhteistyö- ja kehittämiselimen, kyläneuvoston toimintaperiaatteiksi sekä myötävaikutettiin kuuden kyläneuvoston perustamiseen Lappiin. Kymmenen virran maa hankkeen myötävaikutuksella Sodankylään perustettiin kunnan ja kylien yhteistyön edistämiseksi kyläneuvosto jo Mennään kylään! hankkeen aikana käynnistyneen prosessin päätteeksi. Kolariin kyläneuvosto perustettiin Kyläneuvostojen toimintaperiaatteet muokattiin Mennään kylään! hankkeessa laaditun mallin pohjalta. Kyläneuvostot on huomioitu myös Meri-Lapin kuntajakoselvityksessä yhtenä lähidemokratian, osallistumisen ja vaikuttamisen muotona. Kymmenen virran maa hanke esitteli Simon kunnan kutsusta kyläneuvoston toimintaperiaatteita Simossa Hanke osallistui myös Sallassa keskusteluun kyläneuvoston perustamisesta Osallistuminen ELMA -maaseutumessuille Lapin maaseutuohjelman laatimisen aikana nousi esille kuinka tulevien vuosien väestönkehitykselle suuri merkitys on sillä, kuinka hyväksi paikaksi asua, elää ja saada toimeentulo nuoret perheet 11 / 25

12 Lapin maaseudun kokevat. Omalta osaltaan Lapin maaseudulle muuton edistämiseksi Kymmenen virran maa hanke osallistui ELMA -maaseutumessuille Lapin osastolla Helsingissä Messuinfon mukaan ELMA -messujen kävijät ovat maaseudusta, maaseudun tarjoamista mahdollisuuksista, tuotteista ja palveluista kiinnostuneita kaupunkilaisia. Monet haaveilevat maallemuutosta tai suunnittelevat palaavansa synnyinseudulleen. Hanke välitti messuilla tietoa Lapin maaseudulle muuton ja maaseudulla työn tekemisen mahdollisuuksista sekä markkinoi Lapin kuntia asuinpaikkoina. Messuilla kävi noin pääkaupunkiseudulla asuvaa Jo vain! töihin Lappiin verkkolehden ja - messuflyerin tekeminen Kymmenen virran maa hanke julkaisi Helsingissä ELMA- messujen avajaispäivänä perjantaina Jo vain! töihin Lappiin verkkolehden osoitteessa Messukävijät ohjattiin lehteen flyereiden ja kilpailun avulla. Verkkolehden tavoitteena oli omalta osaltaan edistää Lapin maaseudulle muuttoa välittämällä tietoa maallemuuton ja maaseudulla työn tekemisen mahdollisuuksista. Hanke jakoi verkkolehden linkkiä laajasti medialle, nettisivuille ja portaaleihin koko maahan sekä Facebookin valtakunnallisiin ryhmiin Lapin asuinmaaseutufoorumin järjestäminen Hyvän maaseutuasumisen mahdollistamiseksi Kymmenen virran maa hanke järjesti Lapin asuinmaaseutufoorumin Torniossa 12 / 25

13 Valtiovallan puheenvuoron tilaisuudessa piti asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen. Tilaisuus oli samalla Kymmenen virran maa Lapin maaseutuohjelma 2020:n painetun version julkaisutilaisuus. Asuinmaaseutufoorumin ohjelma noudatti Lapin maaseutuohjelman toimenpide-esityksiä hyvän maaseutuasumisen mahdollistamiseksi. Lapin asuinmaaseutufoorumiin osallistui 80 henkilöä Opintomatkan järjestämiseen osallistuminen Rovaniemellä pidetyn maakunnallinen kyläyhdistys Lappilaiset Kylät ry:n vuoden 2014 kevätkokouksen yhteyteen Kymmenen virran maa -hanke järjesti Lappilaiset Kylät ry yhteistyökumppaninaan Miniseminaarin kylien palvelujen järjestämisestä. Seminaarin keskusteluosuudessa syntyi ajatus opintomatkan järjestämisestä Kainuun kylille perustettuihin osuuskuntiin sekä kyläläisten työllistämiseen tutustumiseksi paikan päällä. Mukaan opintomatkan järjestämiseen lähtivät Kymmenen virran maahankkeen lisäksi Peräpohjolan kehitys ry:n Tolokun kylät hanke, Lappilaiset Kylät ry, Rovaniemen kaupungin asukastoiminta ja Koillismaan Leader ry:n Yhteisöhautomo-hanke. Yhteisen valmistelun myötä Osuuskunnalla työtä ja palveluja Lapin ja Koillismaan kylille opintomatkalla muodostui itärajaa yhdeksän kilometrin etäisyydeltä hipova rengasreitti, jonka etapit olivat Livokas ry (Pudasjärvi), Osuuskunta Hopeahiisi ja Tipasojan kyläyhdistys (Sotkamo), Ruhtinansalmen kyläyhdistys (Suomussalmi) sekä Käylän seudun maamiesseura ry (Kuusamo) osuuskuntatoiminnasta kiinnostunutta kylätoimijaa (21 Lapista ja 15 Koillismaalta) tekivät tiiviin kaksipäiväisen opintomatkan Kainuuseen. 13 / 25

14 Opintomatkalaiset tapasivat Kainuussa positiivisia, avoimia ja sydämellään kyliä kehittäviä toimijoita. Tarmokkaiden vetäjien lisäksi vierailukohteille oli yhteistä lopetetun koulun ostaminen ja Leaderrahoituksen hyödyntäminen koulun tai kylätalon kunnostamisessa sekä kylän kehittämisessä. Vierailukohteet tarjoavat muun muassa kylätalkkari- ja kotiapupalveluja; tekevät YTY-töitä; toimittavat ruoan ikääntyneille kotiin sekä vuokraavat tiloja. Osallistujilta kerätyn palautteen voi tiivistää yhteen lainaukseen: Opintomatka vahvisti ajatusta osuuskuntatoiminnan mahdollisuuksista kylien palvelujen järjestämiseksi Omavarainen Lappi maaseutuseminaarin järjestämiseen osallistuminen Kymmenen virran maa hanke osallistui lappilaisten kehittäjäorganisaatioiden ja niiden hankkeiden laajalla yhteistyöllä Rovaniemellä toteutettaman Omavarainen Lappi maaseutuseminaarin suunnitteluun, valmisteluun ja käytännön järjestämiseen. Maaseutuseminaarissa kuultiin kolmessa salissa yhteensä 18 ajankohtaista asiantuntija-alustusta, joiden keskeisiä teemoja olivat Lapin maakunnan mahdollisuudet ja tulevaisuuden näkymät liittyen lappilaiset elintarvikkeisiin, energiaan ja kuntien elinkeinostrategioihin. Päivän avasi maakuntajohtaja Mika Riipi ja seminaarin avauspuheen piti Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä. Omavarainen Lappi maaseutuseminaariin osallistui 204 lappilaista toimijaa ja vaikuttajaa, joilta seminaari sai erittäin hyvän palautteen. 14 / 25

15 Maaseutuseminaarin ohjelma, alustusten diat ja videoinnit sekä yhteenveto palautteesta löytyvät seminaarin tapahtumasivulta Omavarainen Lappi maaseutuseminaarin järjestivät yhteistyössä: - Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Lapin maaseudun tulevaisuuden avaimet -hanke Lapin luonnontuote- ja elintarviketoimialojen työohjelma LAPPI LUO II - Lapin liitto, Kymmenen virran maa -hanke - Ammattiopisto Lappia - Lapin aluehallintovirasto, Arjen turvaa kunnissa -hanke - Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin ammattiopisto Pohjoiset luonnonraaka-aineet tulevaisuuden markkinoille LUOTU hanke - Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - ProAgria Lappi Omavarainen Lappi maaseutuseminaari oli yllämainittujen hankkeiden yhteinen loppuseminaari. Seminaarin teemat olivat Kymmenen virran maa hankkeessa kootun Kymmenen virran maa Lapin maaseutuohjelma 2020:n mukaiset. Kymmenen virran maa hanke vastasi seminaarin viestinnästä ja markkinoinnista sekä ilmoittautumisten vastaanottamisesta. Hanke käytti viestinnässä ja markkinoinnissa viestintäkanavia kattavasti. 15 / 25

16 Valtakunnallisen radiospottikampanjan Yrittäjäksi Lapin maaseudulle! toteuttaminen Lapin maaseudulle muuton edistämiseksi Kymmenen virran maa hanke toteutti ajanjaksolla valtakunnallisen radiospottikampanjan Yrittäjäksi Lapin maaseudulle!. Hankkeessa teetetty 20 sekunnin radiospotti toistettiin Radio Novalla, NRJ:llä ja Radio Nostalgialla kahden viikon aikana yhteensä 368 kertaa aamun ja illan työmatkan autokuunteluajassa sekä iltaisin, jolloin MTV:n tutkimusten mukaan radion ja netin yhteiskäyttö on suurimmillaan. Kampanjassa hyödynnettiin ProAgria Lapin ja MTT:n valmista yrittäjyyssivustoa, jonne radiospotti ohjasi. Kampanja tavoitti kahden viikon aikana 47 % vuotiaista suomalaisista Seutukunnallisten kyläviestinnän työpajojen järjestäminen Lapin maallemuuton edistämisen jatkumiseksi Kymmenen virran maa hankkeen jälkeen, hanke järjesti Lapin kylätoimintapäivillä Luostolla Kylämarkkinoinnin ja viestinnän työpajan sekä seutukunnalliset Kyläviestinnän työpajat Torniossa , Rovaniemellä , Kemijärvellä , Sodankylässä ja Muoniossa Työpajoissa kyläyhdistyksille annettiin käytännön välineitä kylien näkyvyyden ja asukasmarkkinoinnin edistämiseen. Hankkeen toimenpiteistä on tiedotettu ja kerrottu tiheästi ja kattavasti sähköpostilla, maakunta- ja paikallislehdissä, maakuntaradioissa, internetissä ja Facebookissa. 16 / 25

17 Aikataulu Hankkeen päätöksen mukainen toteutusaika oli Hankkeen vetäjän, kyläkoordinaattori Juha Kutunivan työsopimus allekirjoitettiin Hankkeen toimenpiteet käynnistyivät Hankkeelle haettiin ja myönnettiin jatkoaika kaksi kertaa : ja Resurssit Kymmenen virran maa hankkeen resurssit olivat: - Hankkeen johtaja, Lapin liiton yhteysjohtaja Maiju Hyry - Hankkeen vetäjä, kyläkoordinaattori Juha Kutuniva - Hankkeen aktiivinen ja keskusteleva ohjausryhmä, joka kokoontui vajaan kolmen vuoden aikana 15 kertaa ja käsitteli lisäksi kahdeksan kirjallista menettelyä sekä osallistui myös hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin - Paikalliset yhteistyökumppanit, jotka antoivat asiantuntijatyö - panoksiaan hankkeelle - Kirjanpidosta vastanneet Lapin liiton talouspäällikkö Leena Mantere ja taloussihteeri Anu Moilanen Toteutuksen organisaatio Hankkeen ohjausryhmän muodostivat seuraavat henkilöt: Jäsen: Varajäsen: Organisaatio/yhteisö: Maiju Hyry (pj.) Marjo Säärelä Lapin liitto Simo Alaruikka (varapj.) Ari Saarela ProAgria Lappi ry Mervi Nikander Lapin liitto Anne Ristioja ( ) Eija Harju Lapin ELY -keskus Hanna-Leena Talvensaari Anne Anttila Leader-ryhmät Rauno Kuha Marja Uusitalo MTT (nyk. Luke) Juha-Pekka Lumpus Lappilaiset Kylät ry Anna-Kaisa Wuotila Jorma Vaara 4H Lappi Valtteri Huhtamella kylät Jaakko Huttunen ( alkaen) kylät Sihteeri: Juha Kutuniva Lapin liitto 17 / 25

18 Hankkeen ohjausryhmä kokoontui 15 kertaa ja käsitteli lisäksi sähköpostitse kahdeksan kirjallista menettelyä Kustannukset ja rahoitussuunnitelma (Alv. 0 %) Hyväksytty kustannusarvio Kustannukset Hyväksytyn kustannusarvion ja toteutuneiden kustannusten erotus Palkat ja palkkiot , , Ostopalvelut , ,33 Vuokrat ,49 185, Kotimaan matkakulut , , ,92 Muut kustannukset ,59-5,67 Kustannukset yhteensä , , ,52 Rahoitussuunnitelma EU Valtio Rahoitus yhteensä ,73 e ,67 e ,40 e Kymmenen virran maa tiedonvälityshanke toteutettiin kokonaan maaseuturahaston ja valtion tuella. Hankkeen rahoittamisesta vastasi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 18 / 25

19 Raportointi ja seuranta Hankkeen vetäjä on raportoinut jokaisessa ohjausryhmän 15 kokouksessa hankkeessa tehdyistä toimenpiteistä ja seuraavaksi suunnitteilla olleista toimenpiteistä. Ohjausryhmän hyväksymä hankkeen indikaattorilomake on toimitettu Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen tukipäätöksen yleisehtojen mukaisesti tammikuun 2013, 2014 ja 2015 loppuun mennessä ja hankkeen vuosiraportti maaliskuun 2013 ja 2014 loppuun mennessä sekä hankkeen loppuraportti maaliskuun 2015 loppuun mennessä. Maaseutuviraston valvontaosaston tarkastusyksikkö on tarkastanut Kymmenen virran maa hankkeen otannassaan Tarkastuksessa ei todettu mitään huomautettavaa Yhteistyökumppanit Kymmenen virran maa hankkeessa tehtiin tukipäätöksen perusteluiden mukaisesti laajasti ja tiivisti yhteistyötä eri puolilla maakuntaa. Hankkeen yhteistyökumppanit olivat: - Hankkeen kohderyhmät ja hyödynsaajat: Lapin maaseudun asukkaat ja yhteisöt sekä kunnat ja viranomaiset (ELY, AVI) - Lapin Leader-ryhmät: Pohjoisimman Lapin Leader ry, Outokaira tuottamhan ry, Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry, Peräpohjolan kehitys ry, Koillismaan Leader ry - Lappilaiset Kylät ry, Suomen Kylätoiminta ry - Tornion kylien neuvosto, Ylitornion Kyläpuulaaki, Pellon Meän Parlamentti, Kylien Kolari, Inarin kylien neuvosto, Sodankylän kyläneuvosto, Ranuan kylien neuvosto, Rovaniemen aluelautakunnat, RovaTokka ry - ProAgria Lappi, MTT (nyk. Luonnonvarakeskus), 4H Lappi, MTK-Lappi - Lapin amk, Lappia, Lapin ammattiopisto 19 / 25

20 - Lapin maaseudun tulevaisuuden avaimet hanke, Palveluyrittäjyyttä välittäjäorganisaatiolla hanke, Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille hanke, Arjen turvaa kunnissa hanke, Tolokun kylät hanke, Meän kylät menossa maailmalla ja maailman menossa - hanke Kymmenen virran maa hankkeen yhteistyökumppanit antoivat hankkeelle asiantuntijapanoksensa Hankkeen tulokset ja vaikutukset Kymmenen virran maa hanke oli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen tiedonvälityshanke, joka hyväksytyn hankesuunnitelman ja tukipäätöksen perusteluiden mukaisesti lisäsi toimenpiteillään Lapin maaseudun asukkaiden valmiuksia erilaisiin omaehtoisiin kehittämistoimenpiteisiin sekä vahvisti maaseudun toimijoiden yhteistyötä. Hanke toimi tiiviissä yhteistyössä Leader-ryhmien ja muiden maaseudun kehittäjien sekä viranomaisten kanssa. Tukipäätöksen perusteluiden mukaisesti hanke tiedotti, järjesti tilaisuuksia ja kokosi ennakointitietoa alueelliseen selvitykseen, Lapin maaseutuohjelmaan sekä julkaisi sen yhtenä asiakirjana. Hanke edisti kylien palveluiden järjestämistä ja maallemuuttoa. Lapin maaseudun toimijoiden yhteinen tahtotila Kymmenen virran maa Lapin maaseutuohjelma 2020 koottiin eri puolilla maakuntaa laajalla yhteistyöllä ja osallistavalla, alhaalta ylös valmistelulla. Ennakointitiedon kokoaminen Lapin maaseutuohjelmaan tuotti myös Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen laatimaan 20 / 25

21 Lapin alueelliseen maaseudun kehittämisstrategiaan Lapin maaseudun kehittämisen painopisteitä ja toimenpideesityksiä sekä Lapin Leader- ryhmien laatimiin paikallisiin maaseudun kehittämisstrategioihin niiden toimialueiden kehittämisen painopisteitä ja toimenpide-esityksiä. Maaseutuohjelma esittää Lapin maaseudun toimijoiden yhteisen tahtotilan siitä, millainen lappilainen maaseutu on vuonna 2020 ja millä toimenpiteillä tavoitteeseen päästään. Maaseutuohjelman kokoaminen lisäsi Lapin maaseudun asukkaiden valmiuksia erilaisiin omaehtoisiin kehittämistoimenpiteisiin sekä vahvisti maaseudun toimijoiden yhteistyötä. Lapin maaseudun asukkaat hyötyvät valmistuneen maaseutuohjelman pohjalta tehtävistä kehittämistoimenpiteistä tulevaisuudessa vaikutuksina elinoloihin ja viihtyvyyteen. Osuuskunnilla töitä ja palveluja kylille Hankkeen tavoitteena oli myötävaikuttaa kolmen palveluja kylille tuottavan osuuskunnan syntymiseen Lappiin sekä kolmen muun kylien liiketoimintasuunnitelman valmistumiseen. Hankkeen infotilaisuuksista kylien palvelujen järjestämisestä käynnistyi Rovaniemellä ja Ranualla koko kunnan kattavien kylille palveluja tuottavien osuuskuntien tarpeiden ja tuottajien kartoitus. Ranualle on hankkeen myötävaikutuksella perustettu Pohjoisen Osaamisen Osuuskunta. Rovaniemellä osuuskunnan perustamisprosessi on vielä kesken. Rovaniemen kaupunki jatkaa prosessia ProAgria Lapin asiantuntija-avun turvin. 21 / 25

22 Opintomatka Kainuun osuuskuntatoimintaan kylvi siemeniä mahdollisesti tulevaisuudessa versoaville osuuskunnille. Osuuskuntien kautta saatavat palvelut parantavat omalta osaltaan kylien asukkaiden elinoloja, viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Yhteistyössä järjestetyn Maakunnallisen kylien liiketoimintapäivän jälkeen Suomen Kylätoiminta ry:n Kylien bisneskeissit hanke jatkoi seutukunnallisten tilaisuuksien järjestämistä yhteistyössä Lapppilaiset Kylät ry:n ja Lapin Leader-ryhmien kanssa, joten Kymmenen virran maa hankkeessa ei syntynyt kylien liiketoimintasuunnitelmia. Jo vain Lappiin! Lapin maaseudulle muuton edistämiseksi hanke osallistui ELMA-messuille; teki Jo vain! töihin Lappiin verkkolehden; toteutti valtakunnallisen Yrittäjäksi Lapin maaseudulle! radiospottikampanjan ja järjesti seutukunnalliset Kyläviestinnän työpajat. ELMA-messuilla hankkeen esittelypisteen kautta kulki messuosallistujaa kolmen päivän aikana. Jututtajia riitti koko kolmen päivän ajan. Hankkeen messuilla julkaisema Jo vain! töihin Lappiin verkkolehden linkki välitettiin median lisäksi valtakunnallisiin nettiportaaleihin sekä Facebook-ryhmiin. Hankkeen radiospottikampanja tavoitti kahden viikon aikana 47 % vuotiaista suomalaisista. Kampanjan nettisivulla kävi radiospottien ohjaamana kahden viikon ajan joka päivä viidestäkymmenestä sataan yrittämisestä Lapissa kiinnostunutta. 22 / 25

23 Hankkeen toimenpiteiden johdosta näkyvyys ja tietoisuus Lapin maaseudusta hyvänä asumisen ja yrittämisen paikkana kasvoi. Hankkeen päätteeksi seutukunnallisten Kyläviestinnän työpajojen osallistujat saivat käytännön työkaluja kylänsä markkinoimiseen. Kylien Kolari Hankkeen tavoitteena oli myötävaikuttaa neljän uuden kyläneuvoston perustamiseen Lappiin. Kyläneuvosto, Kylien Kolari, syntyi Kolariin; perustamisprosessi käynnistyi Simossa ja keskusteluja kyläneuvostosta käytiin Sallassa. Kylien Kolari omalta osaltaan parantaa Kolarin kylien asukkaiden elinoloja, viihtyvyyttä ja turvallisuutta lappilaista Kymmenen virran maa-hanke lisäsi kolmen vuoden aikana 49 tilaisuudessa Lapin maaseudun asukkaan valmiuksia omaehtoisiin kehittämistoimenpiteisiin sekä vahvisti heidän keskinäistä yhteistyötä Hankkeen ohjausryhmän arvio hankkeen toteutuksesta Hanke on hyvin saavuttanut ne tavoitteet, jotka sille on asetettu. Hankkeessa nostettiin esille keskeisiä Lapin maakuntaa ja maaseutua, erityisesti harvaan asuttuja alueita, koskevia kehittämisen kysymyksiä. Hankkeessa on tehty hyvää yhteistyötä maakunnan eri toimijoiden kanssa. Omavarainen Lappi -maaseutuseminaari on tästä hyvä esimerkki. 23 / 25

24 Hanke toimi erinomaisella tavalla toiminnallistaen ja tavallaan sitouttaen eri toimijoita tekemään yhteisen tahtotilan, Lapin kehittämisen eteen töitä. Hanke toimi hyvin ja sai vahvistettua Lapin maaseudun toimijoiden yhteistyötä, jonka tulokset ovat nähtävissä osin jo nyt ja lisää tulevaisuudessa. Hanke osallisti ja sitoutti runsaan joukon lappilaisia. Lopputuloksena syntyi selkeä ja ymmärrettävä toimenpideohjelma. Hankkeen näkyvintä osaa olivat runsaat yleisötilaisuudet, joista Omavarainen Lappi keräsi peräti yli 200 osallistujaa. Laajan asiantuntijajoukon toteuttamat seminaarit ovat vuosien aikana osoittautuneet erittäin tarpeellisiksi; ne ovat toimineet erinomaisena keskustelua herättävänä foorumina. Niiden kautta on ollut helppo saada muodostettua kokonaiskuva lappilaisen maaseudun mahdollisuuksista sekä tuloksista. Toivon, että tämänkaltainen toimintaa saa jatkoa myös käynnistyvällä ohjelmakaudella. Erityisesti haluan korostaa, että hankkeen tavoitteet olivat kunnianhimoiset ja suunnitellut toimenpiteet erityyppisiä. Hankkeessa on kyetty toteuttamaan erittäin hyvin asetetut tavoitteet ja saatu aikaan merkittäviä tuloksia ja tapahtumia, joilla on varmasti vaikutuksia Lapin maaseudun kehittämistyöhön. Tämän tyyppistä yhteistoimintaa tarvitaan ehdottomasti jatkossakin. Mielestäni hanke on toteuttanut erittäin hyvin asetetut tavoitteet ja se on tuonut potkua sekä apuja Lapin maaseudun kylätoimijoille. 24 / 25

25 5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi Maakunnallista Kymmenen virran maa tiedonvälityshanketta kentällä toteutettaessa vahvistui käsitys siitä, että Lapin maaseudun kehittäminen tarvitsee jatkossakin maakunnallisia, toimijoita kokoavia hankkeita. Maakunnan ohjelmissa tunnistetuille keskeisille kärkipainopisteille tarvitaan maakunnalliset koordinaatiohankkeet, jotka näkevät metsän puilta, kokonaisuuden; ehkäisevät päällekkäisyyksiä ja resurssien tuhlaamista, vahvistavat toimijoiden yhteistyötä sekä välittävät tietoa. Jälkisanat Kiitämme lämpimästi jokaista Kymmenen virran maa Lapin maaseutuohjelma 2020:n kokoamiseen sekä Kymmenen virran maa -hankkeen tilaisuuksiin osallistunutta lappilaista; hankkeen aktiivisen ja keskustelevan ohjausryhmän jäseniä sekä hankkeen toteuttamiseen osallistuneita yhteistyökumppaneita arvokkaasta panoksestanne. Jo vain tästä on hyvä jatkaa! Rovaniemellä LAPIN LIITTO Maiju Hyry Juha Kutuniva yhteysjohtaja kyläkoordinaattori ( ) aluekehityssihteeri 25 / 25

Maakunnallinen kyläyhdistys

Maakunnallinen kyläyhdistys Maakunnallinen kyläyhdistys V U O S I K E R T O M U S 2011 1 Lappilaiset Kylät ry toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten ja Lapin maaseudun etua ajavien järjestöjen yhteistoimintaelimenä,

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Maakunnallinen kyläyhdistys Toimintakertomus 2014 Lappilaiset Kylät ry toimii kylien kattojärjestönä. Yhdistys toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä Lapin maaseudun

Lisätiedot

Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio. Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio

Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio. Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio Lappi Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio Pohjoisimman Lapin Leader (PLL) Sodankylä, Inari, Utsjoki, Savukoski,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 Maakunnallinen kyläyhdistys Toimintakertomus 2015 Lappilaiset Kylät ry toimii kylien kattojärjestönä. Yhdistys toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä Lapin maaseudun

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA Vuosittain: 1999-2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2015 MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA 2000-2015 2000-2001 2002-2010

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 1/8 Lapin liitto 6.9.2012 Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 31.12.2010 Maa, seutu, Toimiala Työlliset Palkan- Valtio Kunta Valtioenemmis-Yksityinetöinen

Lisätiedot

Lapin Leaderit Leader Outokaira tuottamhan Toiminnanjohtaja Anne Anttila 3.6.2015

Lapin Leaderit Leader Outokaira tuottamhan Toiminnanjohtaja Anne Anttila 3.6.2015 Lapin Leaderit Leader Outokaira tuottamhan Toiminnanjohtaja Anne Anttila 3.6.2015 Lapin Leaderit 4+1 Leader Peräpohjolan kehitys (PPK) Simo, Keminmaa, Kemi, Tervola, Rovaniemi ja Ranua Leader Outokaira

Lisätiedot

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto 23.3.2017, Kemijärvi Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 19.8.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 Lapin liitto 27.1.2015 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 4 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2013

Lisätiedot

Harvaan asutun maaseudun

Harvaan asutun maaseudun Harvaan asutun maaseudun verkosto Lapin HAMA Rauno Kuha 3.10.2015 Lapin kylätoimintapäivät Maaseudun yhteistyöryhmä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR on valtioneuvoston asettama yhteistyöelin Yhteistyöryhmässä

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 25.3.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361 2629 2900 3153 3359 3827 3794 3642 Ulkomaalaisten määrä Lapissa

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Lapin liitto 6.11.2015 LÄHDE: Tilastokeskus Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Kunta / Seutukunta 31.12.2014 V u o s i 2 0 1 5 k u u k a u s i t t a i s e t e n n

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuustoimija

Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuustoimija Työn esittely 12.5.2016 Noora Airaksinen Teemu Kinnunen Lappi toimija-alueena Kaksi toimija-aluetta: Länsi Itä Kemi-Tornion seutukunta (n. 60 300 as.) Kemi, Keminmaa,

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Tuula Kokkonen, ylitarkastaja, Lapin AVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 7.3.217 1 Sisältö Terveydenedistämisaktiivisuus Lapin maakunnassa

Lisätiedot

Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa

Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa Hankkeen toteutusaika 10.3.2016-30.5.2018 Toteuttaja: Pohjois-Savon Kylät ry Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa Projektipäällikkö (50% työajalla) Merja Kaija

Lisätiedot

Onko turvallisuuden parantaminen rahasta vai asenteista kiinni?

Onko turvallisuuden parantaminen rahasta vai asenteista kiinni? Onko turvallisuuden parantaminen rahasta vai asenteista kiinni? Lapin malli sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyössä - Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää arjen turvaa Valtakunnallinen harvaan

Lisätiedot

Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja

Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja Pirkanmaan ohella väkiluvultaan nopeiten kasvava maakunta

Lisätiedot

Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa

Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa VOIMISTUVAT KYLÄT -kampanja 2010-2012 Voimistuvat kylät-kampanja 14.-15.10.2011 Etelä-Karjala, Imatra Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa Eero Uusitalo professori, maaseutuneuvos, YTR:n pääsihteeri

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 24.3.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2015-29.2.2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 27.10.2011 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-30.9.2011

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen 8.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ikäihmisten elämänhallinnan ja

Ikäihmisten elämänhallinnan ja Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen (IKÄEHYT) 1.3.2011 31.8.2013 Hyvinvoinnin Lappi http://some.lappia.fi/blogs/ikaehyt/ Esitys päivitetty 30.1.2012 Hankkeen tausta Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto Sivu 1 syys 2007 Kehittämisen lähtökohdat Ohjelmallista toimintaa: Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Nina Peronius Projektipäällikkö

Nina Peronius Projektipäällikkö Nina Peronius Projektipäällikkö riskinä -hanke 11.6.2013 1 Kaste-ohjelmaan kuuluva kehittämishanke 1.3.2013 31.10.2015 2 Sosiaali- ja terveysministeriö myöntänyt 6.3.2013 päätöksellä 75 % valtionavun eli

Lisätiedot

YHDISTYS JA JÄRJESTÖFOORUMIT 2011

YHDISTYS JA JÄRJESTÖFOORUMIT 2011 YHDISTYS JA JÄRJESTÖFOORUMIT 2011 SEUTUKUNNAT 1. Pohjois-Lappi / Ivalo ( Inari, Sodankylä, Utsjoki) 2. Itä Lappi / Kemijärvi (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Savukoski, Salla, Posio) 3. Rovaseutu / Rovaniemi

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Arjen turvaa ja huolenpitoa kylissä - Järjestöt kylässä hankkeen kokemuksia. Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri

Arjen turvaa ja huolenpitoa kylissä - Järjestöt kylässä hankkeen kokemuksia. Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Arjen turvaa ja huolenpitoa kylissä - Järjestöt kylässä hankkeen kokemuksia Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 kriittiset resurssit

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuverkostosta

Ajankohtaista maaseutuverkostosta Ajankohtaista maaseutuverkostosta Maaseutututkijatapaaminen Säkylä, 27. 28.8.2015 Joel Karlsson Sivu 1 30.8.2015 Maaseutuverkosto Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa verkoston

Lisätiedot

Laajakaistahankkeen toteuttaminen Lapissa Ritva Kauhanen

Laajakaistahankkeen toteuttaminen Lapissa Ritva Kauhanen Laajakaistahankkeen toteuttaminen Lapissa Ritva Kauhanen 12.2.2016 Laajakaista kaikille hanke pyrkii turvaamaan tehokkaat tietoliikenneyhteydet kaikille Vuoteen 2015 mennessä lähes kaikki (yli 99 % väestöstä)

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset Metsähallitus Laatumaa 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy 2 Metsähallitus Laatumaa Metsähallitus Laatumaa 3 FCG Finnish Consulting Group Oy Kuvasta FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Yhteistyötä ja yhteisten resurssien hallintaa koskevat toimenpiteet kunnissa

Yhteistyötä ja yhteisten resurssien hallintaa koskevat toimenpiteet kunnissa Yhteistyötä ja yhteisten resurssien hallintaa koskevat toimenpiteet kunnissa Näkökulmia Arjen turvaa kunnissa -hankkeesta Pohjois-Lapin seutukunnan kehittämisneuvottelu Saariselkä 4.9.2013 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa. Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa. Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava Tuula Kokkonen, ylitarkastaja, Lapin AVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 24.4.2017 Kyse on paikallisesta kehittämisestä erilaisilla alueilla Kansalaisista ja yhteisöistä

Lisätiedot

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Tammikuu 2008 Työttömyys Rovaniemellä laskee edelleen vuositasolla Tammikuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Rovaniemen työvoimatoimiston alueella (Rovaniemi

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

Kuntien maaseutuviranomaisten yhteystiedot

Kuntien maaseutuviranomaisten yhteystiedot 11.9.2017 Kuntien maaseutuviranomaisten yhteystiedot Tunturi-Lapin maaseutulautakunta Muonion kunnan Tunturi-Lapin maaseutulautakunta hoitaa Muonion, Enontekiön ja Kittilän kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisen

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 24.1.2017 Liisa Niiranen 10,1 % 9 % 7,5 % 11,3 % Timo Aro 2016 Lapin väestöennuste Ennuste 2040 Ennuste 2030 Ennuste 2020

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 1 Toimintaympäristö 3 % koko maan väestöstä - väkiluku 180 848 (joulukuu 2015) - 75-v täyttäneitä 18209, 2030 ennuste 10 800 enemmän 30 % koko Suomen maapinta-alasta - maapinta-ala

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Kylähyvinvointi seminaari 21.10.2014 YHTEISÖhautomo-hanke Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät Hyvät käytännöt vinkkejä YHTEISÖhautomo-hanke - yhteinen toimintapa koko

Lisätiedot

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 LAPIN ELY-KESKUS Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.7.2012 klo 9.00 Työttömien osuus työvoimasta Alle 10 % 10-14,9 % 15-19,9 % 20-24,9 % 25 % ja yli Työttömiä

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 19.5.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 27.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 VIESTII KOULUTTAA KERÄÄ JA LEVITTÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ EDISTÄÄ KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄÄ YHTEISTYÖTÄ Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 2.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1.

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 11.8.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

MAAOMAISUUS Vuosittain:

MAAOMAISUUS Vuosittain: MAAOMAISUUS Vuosittain: 2000-2009 Lapin työ- ja elinkeinokeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2009 MAAOMAISUUS 31.12.2009 Enontekiö 2,91 27,14 30,05 Inari 219,58 158,77 378,35 järvi 59,49 19,16 78,65

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

KUNTIEN MAKSAMAT MAATALOUSTUET

KUNTIEN MAKSAMAT MAATALOUSTUET KUNTIEN MAKSAMAT MAATALOUSTUET Vuosittain: 2000-2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2015 Elänten hyvinvointituki Eläinten hyvinv.tuki 2012- EU:n nautapalkkio

Lisätiedot

NUORTEN POROTALOUDEN- JA MUIDEN LUONTAISELINKEINONHARJOITTAJIEN ALOITUSTUKI

NUORTEN POROTALOUDEN- JA MUIDEN LUONTAISELINKEINONHARJOITTAJIEN ALOITUSTUKI NUORTEN POROTALOUDEN- JA MUIDEN LUONTAISELINKEINONHARJOITTAJIEN ALOITUSTUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Vuosittain: 2007-2016 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maaseutu ja energia

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 LAPIN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJA 2013/11/13

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 LAPIN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJA 2013/11/13 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 TOIMIJATYÖN TAVOITTEET 2013-2015 Ylläpitää aktiivista ja näkyvää liikenneturvallisuustyötä Kehittää tiedotusta eri keinoin Aktivoida kuntaryhmien toimintaa

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 27.1.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Kunta / Seutukunta 31.12.2014 V u o s i 2 0 1 5 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1. 28.2. 31.3.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Maakunnallinen kyläyhdistys Toimintakertomus 2013 Lappilaiset Kylät ry toimii kylien kattojärjestönä. Yhdistys toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä Lapin maaseudun

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 18.12.2014

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 18.12.2014 Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous Aika: torstai 18.12.2014 kello 10.00 12.10 Paikka: Maa- ja metsätalousministeriö, Kokoushuone Kartano, Mariankatu 23 Taina Vesanto, MMM Joel Karlsson, Maaseutuverkostopalvelut

Lisätiedot

Maakunnallinen kyläyhdistys

Maakunnallinen kyläyhdistys Maakunnallinen kyläyhdistys TOIMINTA K E R T O M U S 2012 1 Lappilaiset Kylät ry toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten ja Lapin maaseudun etua ajavien järjestöjen yhteistoimintaelimenä,

Lisätiedot

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Työllisyystilanteesta Yhteenvetoa vuoden 2015 palveluihin osallistuneista ja asiakasmääristä Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehittyminen 18.2.2016 Marja Perälä Työttömät

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Lapin liiton työvaliokunta 18.09.2017 AIKA 18.09.2017 klo 08:00-09:30 PAIKKA Lapin liiton toimisto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO ja sen laaja #maaseutupolitiikka

MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO ja sen laaja #maaseutupolitiikka MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO ja sen laaja verkosto @Maaseutupolitiikka #maaseutupolitiikka VUODESTA 1988 NYKYPÄIVÄÄN 1988-1991 Maaseudun kehittämisprojekti 1992-1994 Maaseutupolitiikan neuvottelukunta 1995-2015

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014 777/2014 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta lihan ja vuodelta 2013 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 29.3.2017 1 Teknologia-avusteiset kotihoidon palvelut Teknologiapilotit ovat liikkeellä (Inari, Kolari, Kittilä, Ranua, Sodankylä, Tervola)

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuustoimija

Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 16.11.2016 Noora Airaksinen Teemu Kinnunen Lappi toimija-alueena Kaksi toimija-aluetta: Länsiosa, toimijana Ramboll Kemi-Tornion seutukunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi LAPIN LUKIOT, AMMATILLISET OPPILAITOKSET JA KANSANOPISTOT, JOISSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA LUKUVUONNA 2011-2012 Utsjoki Inari Enontekiö Lukioita 23 Kittilä Ammatillisia oppilaitoksia tai niiden sivuopetuspisteitä

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Miten kuntien hyvinvointi- ja turvallisuustyötä kehitetään? Sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli, Itä-Suomen AVI, 5.9.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

Nopeat valokuituverkot moottorina palvelutuotannolle

Nopeat valokuituverkot moottorina palvelutuotannolle Nopeat valokuituverkot moottorina palvelutuotannolle Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle seminaari Veli-Matti Karppinen Toiminnanjohtaja, Kainuun Nuotta ry Yleistä 1. Nopeat

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Yleistä maaseutuohjelmasta

Yleistä maaseutuohjelmasta Yleistä maaseutuohjelmasta -Hankehallinnointikoulutus 15.1.2018 Maria Konsin-Palva Uudenmaan maaseutuohjelmavastaava Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Hankehallinnointikoulutus 15.1. Leader-ryhmät ja ELY-keskukset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot