Lapin liiton Kymmenen virran maa -hankkeen loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin liiton Kymmenen virran maa -hankkeen loppuraportti"

Transkriptio

1 Kuva: Samu Rötkönen Lapin liiton Kymmenen virran maa -hankkeen loppuraportti 1 Juha Kutuniva / Lapin liitto

2 Sisällysluettelo 1. Hankkeen nimi ja hanketunnus Hankkeen toteuttajan nimi Yhteenveto hankkeesta Hankkeen loppuraportti Hankkeen tavoitteet Ylemmän tason tavoitteet Hankkeen tavoitteet Hankkeen toteutus Hankkeen toimenpiteet Lapin maaseutuohjelman kokoaminen Infotilaisuudet kylien palvelujen järjestämisestä Kyläneuvostojen perustaminen Osallistuminen ELMA Maaseutumessuille Jo vain! töihin Lappiin verkkolehden ja - messuflyerin tekeminen Lapin asuinmaaseutufoorumin järjestäminen Opintomatkan järjestämiseen osallistuminen Omavarainen Lappi maaseutuseminaarin järjestämiseen osallistuminen Valtakunnallisen radiospottikampanjan Yrittäjäksi Lapin maaseudulle! toteuttaminen Seutukunnallisten Kyläviestinnän työpajojen järjestäminen Aikataulu Resurssit Toteutuksen organisaatio / 25

3 Kustannukset ja rahoitussuunnitelma Raportointi ja seuranta Yhteistyökumppanit Hankkeen tulokset ja vaikutukset Hankkeen ohjausryhmän arvio hankkeen toteutuksesta Esitykset jatkotoimenpiteiksi...25 Jälkisanat / 25

4 1. Hankkeen nimi ja hanketunnus Hankkeen nimi on Kymmenen virran maa hanke. Hankkeen numero on Hankkeen toteuttajan nimi Kymmenen virran maa hankkeen toteutti Lapin liitto. 3. Yhteenveto hankkeesta Kymmenen virran maa hanke oli tiedonvälityshanke, jolla lisättiin Lapin maaseudun asukkaiden valmiuksia erilaisiin omaehtoisiin kehittämistoimenpiteisiin sekä vahvistettiin maaseudun toimijoiden yhteistyötä. Hankkeen päätavoitteena oli Lapin maaseudun kehittämiseksi tiedottaa, järjestää tilaisuuksia ja koota ennakointitietoa alueelliseen selvitykseen, Lapin maaseutuohjelmaan sekä julkaista se yhtenä asiakirjana. Hankkeen tavoitteina oli myös edistää kylien palvelujen järjestämistä sekä Lapin maaseudulle muuttoa. Lapin liitto toteutti hankkeen ajanjaksolla Hankkeessa - koottiin Lapin maaseudun kehittämiseksi Lapin maaseutuohjelma - järjestettiin kylien palvelujen edistämiseksi infotilaisuuksia ja opintomatka sekä kartoitettiin palvelujen tarpeita ja tuottajia - osallistuttiin Lapin maallemuuton edistämiseksi valtakunnallisille maaseutumessuille; tehtiin verkkolehti; toteutettiin valtakunnallinen radiospottikampanja ja annettiin kyläyhdistyksille työvälineitä oman kylänsä markkinointiin Hankkeen tuloksena - muodostui Lapin maaseudun toimijoiden yhteinen tahtotila Lapin maaseudun kehittämiseksi - syntyi yksi koko kunnan laajuinen kylille töitä ja palveluja tuottava osuuskunta - syntyi yksi kylien neuvosto - näkyvyys ja tietoisuus Lapin maaseudusta hyvänä asumisen ja yrittämisen paikkana kasvoi - kyläyhdistykset saivat välineitä oman kylänsä markkinointiin - Lapin maaseudun asukkaiden valmiudet omaehtoisiin kehittämistoimenpiteisiin lisääntyivät - maaseudun toimijoiden yhteistyö vahvistui Kymmenen virran maa tiedonvälityshanke toteutettiin kokonaan maaseuturahaston ja valtion tuella. Hankkeen rahoittamisesta vastasi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 4 / 25

5 4. Hankkeen loppuraportti 4.1. Hankkeen tavoitteet Ylemmän tason tavoitteet Kymmenen virran maa hankkeen hyväksytyssä hankesuunnitelmassa avattiin ylemmän tason tavoitteet, joiden osa Kymmenen virran maa hanke oli: Kymmenen virran maa hankkeen toteuttaja, Lapin liitto, on Lapin kuntien yhteinen kehittäjä ja edunvalvoja, joka johtaa maakunnallista aluekehitystyötä Lapissa. Lapin liitto laatii maakunnan pitkän aikavälin kehitysohjelmat sekä niitä täydentävät alakohtaiset ohjelmat, joita maakunnan toimijat toteuttavat. Lapin maaseutuohjelma on yksi näistä ohjelmista. Lapin maaseudun tavoitteelliseksi kehittämiseksi Euroopan unionin ohjelmakaudella Lapin liitto käynnisti Lapin ensimmäisen maaseutuohjelman laatimisen keväällä Maa ponteva Lapin maaseutuohjelma 2013 valmistui syksyllä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman alueellista toteutusta varten Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksen ( nyk. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen) laatima, vuonna 2007 valmistunut Lapin alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma otti lainsäädännön ja ylemmän ohjauksen antaman viitekehyksen puitteissa keskeisesti ohjelmatyön lähtökohdaksi Lapin maaseutuohjelmassa esiin nostettujen painopistealojen kehittämisen sekä keskeisiä toimenpiteitä. Lapin maaseudun tavoitteellisen kehittämistoiminnan jatkuvuuden pohjatyöksi tarvittiin uusi Lapin maaseutuohjelma linjaamaan maaseudun kehittämissuosituksia. Nykytilan arviointi ja ennakointitiedon kokoaminen alueelliseen selvitykseen, Lapin maaseutuohjelmaan, toteutettiin Lapin liiton Kymmenen virran maa tiedonvälityshankkeessa. 5 / 25

6 Kymmenen virran maa - hankkeen taustalla oli myös Lapin liitossa toteutettu Mennään kylään! hanke, jonka kuluessa todettiin tarve entistä tehokkaammin keinoin turvata maaseudun palveluja ja palvelujen saatavuutta. Kylien palvelut ovat loitontuneet kuntakeskuksiin. Kuntien rajallisten resurssien ja palvelujen alhaisen kannattavuuden vuoksi Lapin harvaan asutulle maaseudulle on syntynyt palveluvaje. Kymmenen virran maa hanke tuki Lapin alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman strategisia tavoitteita ja toimintalinjoja, joista erityisesti toimintalinjaa 3: Maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen ja maaseutualueiden elämänlaatu Hankkeen tavoitteet Kymmenen virran maa hanke oli tiedonvälityshanke, jolla pyrittiin lisäämään Lapin maaseudun asukkaiden valmiuksia erilaisiin omaehtoisiin kehittämistoimenpiteisiin sekä vahvistamaan maaseudun toimijoiden yhteistyötä. Hankkeen päätavoitteena oli Lapin maaseudun kehittämiseksi tiedottaa, järjestää tilaisuuksia ja koota ennakointitietoa alueelliseen selvitykseen, Lapin maaseutuohjelmaan sekä julkaista se yhtenä asiakirjana. Hankkeen muut tavoitteet olivat: - Kylien palvelujen järjestämisen edistäminen ja myötävaikuttaminen kolmen palveluja kylille tuottavan osuuskunnan syntymiseen Lappiin sekä kolmen muun kylien liiketoimintasuunnitelman valmistumiseen - Lapin maaseudulle muuton edistäminen - Myötävaikuttaminen neljän uuden kyläneuvoston perustamiseen - 19 infotilaisuuden järjestäminen - Lapin asukkaiden hyötyminen valmistuneen maaseutuohjelman pohjalta tehtävistä kehittämistoimenpiteistä vaikutuksina elinoloihin ja viihtyvyyteen tulevaisuudessa 6 / 25

7 4.2. Hankkeen toteutus Hankkeen toimenpiteet Lapin maaseutuohjelman kokoaminen Kymmenen virran maa hanke kokosi koko Lapin maaseudun kehittämiseksi tehdyn maakunnallisen Kymmenen virran maa Lapin maaseutuohjelma 2020:n laajalla, osallistavalla valmistelulla ja alhaalta ylös periaatteella yhteistyökumppaneinaan Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, paikalliset Lapin Leaderryhmät, Lapin maaseudun asukkaat sekä muut lappilaiset maaseudun kehittäjätahot. Hanke ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestivät vuonna 2012 yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden, Lapin Leader- ryhmien kanssa 12 keskenään samansisältöistä, kaikille avointa maaseudun alueellista työpajaa. Alueelliset työpajat olivat jatkoa Rovaniemellä pidetylle maakunnalliselle työpajalle, jonka järjestivät maa- ja metsätalousministeriö, maaseutuverkosto, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä ja Sitra. Capful Oy vastasi työpajan käytännön järjestelyistä yhteistyössä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Kymmenen virran maa hankkeen kanssa. Maakunnallista työpajaa edelsi Capful Oy:n ilmoittautuneille lähettämä Webropol-kysely, jonka pohjalta työpajaa oli valmisteltu. Alueellisissa työpajoissa määriteltiin seutukuntien ja koko Lapin tärkeimmät maaseudun kehittämistavoitteet ja toimenpide-esitykset. Työpajat järjestettiin kahdessa erässä seutukuntien eri paikkakunnilla ja eri ajankohtina: 7 / 25

8 - Posion Voorumi Posio - Tornionlaakson Voorumi Tornio - Itä-Lapin Voorumi Salla - Etelä-Lapin Voorumi Rovaniemi - Pohjois-Lapin Voorumi Sodankylä - Tunturi-Lapin Voorumi Kittilä - Etelä-Lapin Maaseutupalaveri Keminmaa - Posion Maaseutupalaveri Posio - Tornionlaakson Maaseutupalaveri Ylitornio - Tunturi-Lapin Maaseutupalaveri Muonio - Itä-Lapin Maaseutupalaveri Kemijärvi - Pohjois-Lapin Maaseutupalaveri Ivalo Työpajojen jälkeen kokoontuivat bioenergia-alan, metsätalouden, perusmaatalouden ja maaseutumatkailun asiantuntijaryhmät. Alkuvuonna 2013 Kymmenen virran maa hanke ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestivät vielä Saamelainen paikallinen kehittäminen ja Tunturi-Lapin paikalliset elinkeinot tilaisuudet yhteistyössä paikallisten Leader-ryhmien kanssa. Kymmenen virran maa hankkeen ohjausryhmän ja teemakohtaisten työryhmien lisäksi maaseutuohjelman kokoamisen yhtenä asiantuntijaryhmänä toimi Lapin maaseututyöryhmä. Kymmenen virran maa Lapin maaseutuohjelma 2020 :n kokoamiseen osallistui eri puolilla maakuntaa 500 lappilaista. Lapin liiton hallitus hyväksyi ohjelman Ennakointitiedon kokoaminen Lapin maaseutuohjelmaan eri puolilla maakuntaa tuotti myös Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen laatimaan Lapin alueelliseen maaseudun kehittämisstrategiaan Lapin maaseudun kehittämisen painopisteitä ja toimenpide-esityksiä sekä Lapin Leader-ryhmien laatimiin paikallisiin 8 / 25

9 maaseudun kehittämisstrategioihin niiden toimialueiden kehittämisen painopisteitä ja toimenpide-esityksiä Infotilaisuudet kylien palveluiden järjestämisestä Hankesuunnitelman mukaisesti maakunnallinen Kymmenen virran maa -hanke vahvisti maaseudun toimijoiden yhteistyötä toimien tiiviissä yhteistyössä Lapin Leader-ryhmien sekä muiden maaseudun kehittäjien kanssa ja ottaen nämä paikalliset, kyläläisiään lähellä olevat toimijat ja hankkeet mukaan Kymmenen virran maa -hankkeen tavoitteita toteuttaviin tilaisuuksiin yhteistyökumppaneina. Kymmenen virran maa -hanke järjesti kylien palvelujen edistämiseksi seuraavat 20 infotilaisuutta eri puolella maakuntaa: - Maakunnallinen kylien liiketoimintapäivä Rovaniemi Yhteistyökumppanit: Lappilaiset Kylät ry ja Suomen Kylätoiminta ry:n Kylien bisneskeissit -hanke - Mitä kylät voivat tehdä pysyäkseen hengissä? Keminmaa Yhteistyökumppanit: Peräpohjolan kehitys ry ja Lappilaiset Kylät ry - Mitä kylät voivat tehdä pysyäkseen hengissä? Ranua Yhteistyökumppani: Peräpohjolan kehitys ry - Lapin kyläneuvostojen Pyöreän pöydän tapaaminen Levi Yhteistyökumppani: Lappilaiset Kylät ry - Parasta elämää Lapissa! työpaja Saariselkä Yhdessä Pohjoisimman Lapin Leader ry:n Palveluyrittäjyyttä välittäjäorganisaatiolla -hankkeen kanssa - Parasta elämää Lapissa! työpaja Kemijärvi Yhdessä Pohjoisimman Lapin Leader ry:n Palveluyrittäjyyttä välittäjäorganisaatiolla hankkeen kanssa - Ranuantien palvelut ilta Välijoki Yhteistyökumppanit: Peräpohjolan kehitys ry ja MTT 9 / 25

10 - Alakemijoen palvelut ilta Muurola Yhteistyökumppani: Peräpohjolan kehitys ry - Aurinko nousee Kalotilla! Palveluja kyliin hyvinvoinnin lisäämiseksi Utsjoki Yhdessä Pohjoisimman Lapin Leader ry:n Palveluyrittäjyyttä välittäjäorganisaatiolla hankkeen kanssa - Outokairan alueen kyläneuvostojen yhteistapaaminen Kaakamo Yhteistyökumppanit: Lappilaiset Kylät ry ja Outokaira tuottamhan ry:n Meän kylät menossa maailmalla ja maailman menossa -hanke - Kyläpalvelutyöpaja Rovaniemi Yhteistyökumppanit: Rovaniemen kaupunki ja Rova- Tokka ry - Miniseminaari: Kylien palvelut Rovaniemi Yhteistyökumppani: Lappilaiset Kylät ry - Osuuskuntainfo Rovaniemi Yhteistyökumppani: Rovaniemen kaupunki - Tolokun palveluja kylille ilta Ranua Yhteistyökumppanit: Ranuan kunta, Ranuan kylien neuvosto, Peräpohjolan kehitys ry:n Tolokun kylät hanke ja Lappilaiset Kylät ry - Osuuskuntailta Ranua Yhteistyökumppani: Peräpohjolan kehitys ry - Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille - iltama Posio Yhdessä Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille hanke, Arjen turvaa kunnissa hanke ja Lappilaiset Kylät ry - Osuuskuntakeskustelu Ranua Yhteistyökumppani: Lappilaiset Kylät ry - Kyläläisille töitä ja palveluja osuuskunnasta keskustelutilaisuus Posio Yhdessä Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille hanke, Arjen turvaa kunnissa hanke ja Lappilaiset Kylät ry 10 / 25

11 - Osuuskuntailta Rovaniemi Yhteistyökumppanit: Rovaniemen kaupunki ja Rova- Tokka ry - Ranuan osuuskuntailta Ranua Yhteistyökumppani: Lappilaiset Kylät ry Kyläneuvostojen perustaminen Kymmenen virran maa hanketta edeltäneessä Lapin liiton Mennään kylään! hankkeessa laadittiin malli kylien ja kunnan välisen, neuvoa-antavan yhteistyö- ja kehittämiselimen, kyläneuvoston toimintaperiaatteiksi sekä myötävaikutettiin kuuden kyläneuvoston perustamiseen Lappiin. Kymmenen virran maa hankkeen myötävaikutuksella Sodankylään perustettiin kunnan ja kylien yhteistyön edistämiseksi kyläneuvosto jo Mennään kylään! hankkeen aikana käynnistyneen prosessin päätteeksi. Kolariin kyläneuvosto perustettiin Kyläneuvostojen toimintaperiaatteet muokattiin Mennään kylään! hankkeessa laaditun mallin pohjalta. Kyläneuvostot on huomioitu myös Meri-Lapin kuntajakoselvityksessä yhtenä lähidemokratian, osallistumisen ja vaikuttamisen muotona. Kymmenen virran maa hanke esitteli Simon kunnan kutsusta kyläneuvoston toimintaperiaatteita Simossa Hanke osallistui myös Sallassa keskusteluun kyläneuvoston perustamisesta Osallistuminen ELMA -maaseutumessuille Lapin maaseutuohjelman laatimisen aikana nousi esille kuinka tulevien vuosien väestönkehitykselle suuri merkitys on sillä, kuinka hyväksi paikaksi asua, elää ja saada toimeentulo nuoret perheet 11 / 25

12 Lapin maaseudun kokevat. Omalta osaltaan Lapin maaseudulle muuton edistämiseksi Kymmenen virran maa hanke osallistui ELMA -maaseutumessuille Lapin osastolla Helsingissä Messuinfon mukaan ELMA -messujen kävijät ovat maaseudusta, maaseudun tarjoamista mahdollisuuksista, tuotteista ja palveluista kiinnostuneita kaupunkilaisia. Monet haaveilevat maallemuutosta tai suunnittelevat palaavansa synnyinseudulleen. Hanke välitti messuilla tietoa Lapin maaseudulle muuton ja maaseudulla työn tekemisen mahdollisuuksista sekä markkinoi Lapin kuntia asuinpaikkoina. Messuilla kävi noin pääkaupunkiseudulla asuvaa Jo vain! töihin Lappiin verkkolehden ja - messuflyerin tekeminen Kymmenen virran maa hanke julkaisi Helsingissä ELMA- messujen avajaispäivänä perjantaina Jo vain! töihin Lappiin verkkolehden osoitteessa Messukävijät ohjattiin lehteen flyereiden ja kilpailun avulla. Verkkolehden tavoitteena oli omalta osaltaan edistää Lapin maaseudulle muuttoa välittämällä tietoa maallemuuton ja maaseudulla työn tekemisen mahdollisuuksista. Hanke jakoi verkkolehden linkkiä laajasti medialle, nettisivuille ja portaaleihin koko maahan sekä Facebookin valtakunnallisiin ryhmiin Lapin asuinmaaseutufoorumin järjestäminen Hyvän maaseutuasumisen mahdollistamiseksi Kymmenen virran maa hanke järjesti Lapin asuinmaaseutufoorumin Torniossa 12 / 25

13 Valtiovallan puheenvuoron tilaisuudessa piti asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen. Tilaisuus oli samalla Kymmenen virran maa Lapin maaseutuohjelma 2020:n painetun version julkaisutilaisuus. Asuinmaaseutufoorumin ohjelma noudatti Lapin maaseutuohjelman toimenpide-esityksiä hyvän maaseutuasumisen mahdollistamiseksi. Lapin asuinmaaseutufoorumiin osallistui 80 henkilöä Opintomatkan järjestämiseen osallistuminen Rovaniemellä pidetyn maakunnallinen kyläyhdistys Lappilaiset Kylät ry:n vuoden 2014 kevätkokouksen yhteyteen Kymmenen virran maa -hanke järjesti Lappilaiset Kylät ry yhteistyökumppaninaan Miniseminaarin kylien palvelujen järjestämisestä. Seminaarin keskusteluosuudessa syntyi ajatus opintomatkan järjestämisestä Kainuun kylille perustettuihin osuuskuntiin sekä kyläläisten työllistämiseen tutustumiseksi paikan päällä. Mukaan opintomatkan järjestämiseen lähtivät Kymmenen virran maahankkeen lisäksi Peräpohjolan kehitys ry:n Tolokun kylät hanke, Lappilaiset Kylät ry, Rovaniemen kaupungin asukastoiminta ja Koillismaan Leader ry:n Yhteisöhautomo-hanke. Yhteisen valmistelun myötä Osuuskunnalla työtä ja palveluja Lapin ja Koillismaan kylille opintomatkalla muodostui itärajaa yhdeksän kilometrin etäisyydeltä hipova rengasreitti, jonka etapit olivat Livokas ry (Pudasjärvi), Osuuskunta Hopeahiisi ja Tipasojan kyläyhdistys (Sotkamo), Ruhtinansalmen kyläyhdistys (Suomussalmi) sekä Käylän seudun maamiesseura ry (Kuusamo) osuuskuntatoiminnasta kiinnostunutta kylätoimijaa (21 Lapista ja 15 Koillismaalta) tekivät tiiviin kaksipäiväisen opintomatkan Kainuuseen. 13 / 25

14 Opintomatkalaiset tapasivat Kainuussa positiivisia, avoimia ja sydämellään kyliä kehittäviä toimijoita. Tarmokkaiden vetäjien lisäksi vierailukohteille oli yhteistä lopetetun koulun ostaminen ja Leaderrahoituksen hyödyntäminen koulun tai kylätalon kunnostamisessa sekä kylän kehittämisessä. Vierailukohteet tarjoavat muun muassa kylätalkkari- ja kotiapupalveluja; tekevät YTY-töitä; toimittavat ruoan ikääntyneille kotiin sekä vuokraavat tiloja. Osallistujilta kerätyn palautteen voi tiivistää yhteen lainaukseen: Opintomatka vahvisti ajatusta osuuskuntatoiminnan mahdollisuuksista kylien palvelujen järjestämiseksi Omavarainen Lappi maaseutuseminaarin järjestämiseen osallistuminen Kymmenen virran maa hanke osallistui lappilaisten kehittäjäorganisaatioiden ja niiden hankkeiden laajalla yhteistyöllä Rovaniemellä toteutettaman Omavarainen Lappi maaseutuseminaarin suunnitteluun, valmisteluun ja käytännön järjestämiseen. Maaseutuseminaarissa kuultiin kolmessa salissa yhteensä 18 ajankohtaista asiantuntija-alustusta, joiden keskeisiä teemoja olivat Lapin maakunnan mahdollisuudet ja tulevaisuuden näkymät liittyen lappilaiset elintarvikkeisiin, energiaan ja kuntien elinkeinostrategioihin. Päivän avasi maakuntajohtaja Mika Riipi ja seminaarin avauspuheen piti Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä. Omavarainen Lappi maaseutuseminaariin osallistui 204 lappilaista toimijaa ja vaikuttajaa, joilta seminaari sai erittäin hyvän palautteen. 14 / 25

15 Maaseutuseminaarin ohjelma, alustusten diat ja videoinnit sekä yhteenveto palautteesta löytyvät seminaarin tapahtumasivulta Omavarainen Lappi maaseutuseminaarin järjestivät yhteistyössä: - Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Lapin maaseudun tulevaisuuden avaimet -hanke Lapin luonnontuote- ja elintarviketoimialojen työohjelma LAPPI LUO II - Lapin liitto, Kymmenen virran maa -hanke - Ammattiopisto Lappia - Lapin aluehallintovirasto, Arjen turvaa kunnissa -hanke - Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin ammattiopisto Pohjoiset luonnonraaka-aineet tulevaisuuden markkinoille LUOTU hanke - Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - ProAgria Lappi Omavarainen Lappi maaseutuseminaari oli yllämainittujen hankkeiden yhteinen loppuseminaari. Seminaarin teemat olivat Kymmenen virran maa hankkeessa kootun Kymmenen virran maa Lapin maaseutuohjelma 2020:n mukaiset. Kymmenen virran maa hanke vastasi seminaarin viestinnästä ja markkinoinnista sekä ilmoittautumisten vastaanottamisesta. Hanke käytti viestinnässä ja markkinoinnissa viestintäkanavia kattavasti. 15 / 25

16 Valtakunnallisen radiospottikampanjan Yrittäjäksi Lapin maaseudulle! toteuttaminen Lapin maaseudulle muuton edistämiseksi Kymmenen virran maa hanke toteutti ajanjaksolla valtakunnallisen radiospottikampanjan Yrittäjäksi Lapin maaseudulle!. Hankkeessa teetetty 20 sekunnin radiospotti toistettiin Radio Novalla, NRJ:llä ja Radio Nostalgialla kahden viikon aikana yhteensä 368 kertaa aamun ja illan työmatkan autokuunteluajassa sekä iltaisin, jolloin MTV:n tutkimusten mukaan radion ja netin yhteiskäyttö on suurimmillaan. Kampanjassa hyödynnettiin ProAgria Lapin ja MTT:n valmista yrittäjyyssivustoa, jonne radiospotti ohjasi. Kampanja tavoitti kahden viikon aikana 47 % vuotiaista suomalaisista Seutukunnallisten kyläviestinnän työpajojen järjestäminen Lapin maallemuuton edistämisen jatkumiseksi Kymmenen virran maa hankkeen jälkeen, hanke järjesti Lapin kylätoimintapäivillä Luostolla Kylämarkkinoinnin ja viestinnän työpajan sekä seutukunnalliset Kyläviestinnän työpajat Torniossa , Rovaniemellä , Kemijärvellä , Sodankylässä ja Muoniossa Työpajoissa kyläyhdistyksille annettiin käytännön välineitä kylien näkyvyyden ja asukasmarkkinoinnin edistämiseen. Hankkeen toimenpiteistä on tiedotettu ja kerrottu tiheästi ja kattavasti sähköpostilla, maakunta- ja paikallislehdissä, maakuntaradioissa, internetissä ja Facebookissa. 16 / 25

17 Aikataulu Hankkeen päätöksen mukainen toteutusaika oli Hankkeen vetäjän, kyläkoordinaattori Juha Kutunivan työsopimus allekirjoitettiin Hankkeen toimenpiteet käynnistyivät Hankkeelle haettiin ja myönnettiin jatkoaika kaksi kertaa : ja Resurssit Kymmenen virran maa hankkeen resurssit olivat: - Hankkeen johtaja, Lapin liiton yhteysjohtaja Maiju Hyry - Hankkeen vetäjä, kyläkoordinaattori Juha Kutuniva - Hankkeen aktiivinen ja keskusteleva ohjausryhmä, joka kokoontui vajaan kolmen vuoden aikana 15 kertaa ja käsitteli lisäksi kahdeksan kirjallista menettelyä sekä osallistui myös hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin - Paikalliset yhteistyökumppanit, jotka antoivat asiantuntijatyö - panoksiaan hankkeelle - Kirjanpidosta vastanneet Lapin liiton talouspäällikkö Leena Mantere ja taloussihteeri Anu Moilanen Toteutuksen organisaatio Hankkeen ohjausryhmän muodostivat seuraavat henkilöt: Jäsen: Varajäsen: Organisaatio/yhteisö: Maiju Hyry (pj.) Marjo Säärelä Lapin liitto Simo Alaruikka (varapj.) Ari Saarela ProAgria Lappi ry Mervi Nikander Lapin liitto Anne Ristioja ( ) Eija Harju Lapin ELY -keskus Hanna-Leena Talvensaari Anne Anttila Leader-ryhmät Rauno Kuha Marja Uusitalo MTT (nyk. Luke) Juha-Pekka Lumpus Lappilaiset Kylät ry Anna-Kaisa Wuotila Jorma Vaara 4H Lappi Valtteri Huhtamella kylät Jaakko Huttunen ( alkaen) kylät Sihteeri: Juha Kutuniva Lapin liitto 17 / 25

18 Hankkeen ohjausryhmä kokoontui 15 kertaa ja käsitteli lisäksi sähköpostitse kahdeksan kirjallista menettelyä Kustannukset ja rahoitussuunnitelma (Alv. 0 %) Hyväksytty kustannusarvio Kustannukset Hyväksytyn kustannusarvion ja toteutuneiden kustannusten erotus Palkat ja palkkiot , , Ostopalvelut , ,33 Vuokrat ,49 185, Kotimaan matkakulut , , ,92 Muut kustannukset ,59-5,67 Kustannukset yhteensä , , ,52 Rahoitussuunnitelma EU Valtio Rahoitus yhteensä ,73 e ,67 e ,40 e Kymmenen virran maa tiedonvälityshanke toteutettiin kokonaan maaseuturahaston ja valtion tuella. Hankkeen rahoittamisesta vastasi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 18 / 25

19 Raportointi ja seuranta Hankkeen vetäjä on raportoinut jokaisessa ohjausryhmän 15 kokouksessa hankkeessa tehdyistä toimenpiteistä ja seuraavaksi suunnitteilla olleista toimenpiteistä. Ohjausryhmän hyväksymä hankkeen indikaattorilomake on toimitettu Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen tukipäätöksen yleisehtojen mukaisesti tammikuun 2013, 2014 ja 2015 loppuun mennessä ja hankkeen vuosiraportti maaliskuun 2013 ja 2014 loppuun mennessä sekä hankkeen loppuraportti maaliskuun 2015 loppuun mennessä. Maaseutuviraston valvontaosaston tarkastusyksikkö on tarkastanut Kymmenen virran maa hankkeen otannassaan Tarkastuksessa ei todettu mitään huomautettavaa Yhteistyökumppanit Kymmenen virran maa hankkeessa tehtiin tukipäätöksen perusteluiden mukaisesti laajasti ja tiivisti yhteistyötä eri puolilla maakuntaa. Hankkeen yhteistyökumppanit olivat: - Hankkeen kohderyhmät ja hyödynsaajat: Lapin maaseudun asukkaat ja yhteisöt sekä kunnat ja viranomaiset (ELY, AVI) - Lapin Leader-ryhmät: Pohjoisimman Lapin Leader ry, Outokaira tuottamhan ry, Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry, Peräpohjolan kehitys ry, Koillismaan Leader ry - Lappilaiset Kylät ry, Suomen Kylätoiminta ry - Tornion kylien neuvosto, Ylitornion Kyläpuulaaki, Pellon Meän Parlamentti, Kylien Kolari, Inarin kylien neuvosto, Sodankylän kyläneuvosto, Ranuan kylien neuvosto, Rovaniemen aluelautakunnat, RovaTokka ry - ProAgria Lappi, MTT (nyk. Luonnonvarakeskus), 4H Lappi, MTK-Lappi - Lapin amk, Lappia, Lapin ammattiopisto 19 / 25

20 - Lapin maaseudun tulevaisuuden avaimet hanke, Palveluyrittäjyyttä välittäjäorganisaatiolla hanke, Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille hanke, Arjen turvaa kunnissa hanke, Tolokun kylät hanke, Meän kylät menossa maailmalla ja maailman menossa - hanke Kymmenen virran maa hankkeen yhteistyökumppanit antoivat hankkeelle asiantuntijapanoksensa Hankkeen tulokset ja vaikutukset Kymmenen virran maa hanke oli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen tiedonvälityshanke, joka hyväksytyn hankesuunnitelman ja tukipäätöksen perusteluiden mukaisesti lisäsi toimenpiteillään Lapin maaseudun asukkaiden valmiuksia erilaisiin omaehtoisiin kehittämistoimenpiteisiin sekä vahvisti maaseudun toimijoiden yhteistyötä. Hanke toimi tiiviissä yhteistyössä Leader-ryhmien ja muiden maaseudun kehittäjien sekä viranomaisten kanssa. Tukipäätöksen perusteluiden mukaisesti hanke tiedotti, järjesti tilaisuuksia ja kokosi ennakointitietoa alueelliseen selvitykseen, Lapin maaseutuohjelmaan sekä julkaisi sen yhtenä asiakirjana. Hanke edisti kylien palveluiden järjestämistä ja maallemuuttoa. Lapin maaseudun toimijoiden yhteinen tahtotila Kymmenen virran maa Lapin maaseutuohjelma 2020 koottiin eri puolilla maakuntaa laajalla yhteistyöllä ja osallistavalla, alhaalta ylös valmistelulla. Ennakointitiedon kokoaminen Lapin maaseutuohjelmaan tuotti myös Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen laatimaan 20 / 25

21 Lapin alueelliseen maaseudun kehittämisstrategiaan Lapin maaseudun kehittämisen painopisteitä ja toimenpideesityksiä sekä Lapin Leader- ryhmien laatimiin paikallisiin maaseudun kehittämisstrategioihin niiden toimialueiden kehittämisen painopisteitä ja toimenpide-esityksiä. Maaseutuohjelma esittää Lapin maaseudun toimijoiden yhteisen tahtotilan siitä, millainen lappilainen maaseutu on vuonna 2020 ja millä toimenpiteillä tavoitteeseen päästään. Maaseutuohjelman kokoaminen lisäsi Lapin maaseudun asukkaiden valmiuksia erilaisiin omaehtoisiin kehittämistoimenpiteisiin sekä vahvisti maaseudun toimijoiden yhteistyötä. Lapin maaseudun asukkaat hyötyvät valmistuneen maaseutuohjelman pohjalta tehtävistä kehittämistoimenpiteistä tulevaisuudessa vaikutuksina elinoloihin ja viihtyvyyteen. Osuuskunnilla töitä ja palveluja kylille Hankkeen tavoitteena oli myötävaikuttaa kolmen palveluja kylille tuottavan osuuskunnan syntymiseen Lappiin sekä kolmen muun kylien liiketoimintasuunnitelman valmistumiseen. Hankkeen infotilaisuuksista kylien palvelujen järjestämisestä käynnistyi Rovaniemellä ja Ranualla koko kunnan kattavien kylille palveluja tuottavien osuuskuntien tarpeiden ja tuottajien kartoitus. Ranualle on hankkeen myötävaikutuksella perustettu Pohjoisen Osaamisen Osuuskunta. Rovaniemellä osuuskunnan perustamisprosessi on vielä kesken. Rovaniemen kaupunki jatkaa prosessia ProAgria Lapin asiantuntija-avun turvin. 21 / 25

22 Opintomatka Kainuun osuuskuntatoimintaan kylvi siemeniä mahdollisesti tulevaisuudessa versoaville osuuskunnille. Osuuskuntien kautta saatavat palvelut parantavat omalta osaltaan kylien asukkaiden elinoloja, viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Yhteistyössä järjestetyn Maakunnallisen kylien liiketoimintapäivän jälkeen Suomen Kylätoiminta ry:n Kylien bisneskeissit hanke jatkoi seutukunnallisten tilaisuuksien järjestämistä yhteistyössä Lapppilaiset Kylät ry:n ja Lapin Leader-ryhmien kanssa, joten Kymmenen virran maa hankkeessa ei syntynyt kylien liiketoimintasuunnitelmia. Jo vain Lappiin! Lapin maaseudulle muuton edistämiseksi hanke osallistui ELMA-messuille; teki Jo vain! töihin Lappiin verkkolehden; toteutti valtakunnallisen Yrittäjäksi Lapin maaseudulle! radiospottikampanjan ja järjesti seutukunnalliset Kyläviestinnän työpajat. ELMA-messuilla hankkeen esittelypisteen kautta kulki messuosallistujaa kolmen päivän aikana. Jututtajia riitti koko kolmen päivän ajan. Hankkeen messuilla julkaisema Jo vain! töihin Lappiin verkkolehden linkki välitettiin median lisäksi valtakunnallisiin nettiportaaleihin sekä Facebook-ryhmiin. Hankkeen radiospottikampanja tavoitti kahden viikon aikana 47 % vuotiaista suomalaisista. Kampanjan nettisivulla kävi radiospottien ohjaamana kahden viikon ajan joka päivä viidestäkymmenestä sataan yrittämisestä Lapissa kiinnostunutta. 22 / 25

23 Hankkeen toimenpiteiden johdosta näkyvyys ja tietoisuus Lapin maaseudusta hyvänä asumisen ja yrittämisen paikkana kasvoi. Hankkeen päätteeksi seutukunnallisten Kyläviestinnän työpajojen osallistujat saivat käytännön työkaluja kylänsä markkinoimiseen. Kylien Kolari Hankkeen tavoitteena oli myötävaikuttaa neljän uuden kyläneuvoston perustamiseen Lappiin. Kyläneuvosto, Kylien Kolari, syntyi Kolariin; perustamisprosessi käynnistyi Simossa ja keskusteluja kyläneuvostosta käytiin Sallassa. Kylien Kolari omalta osaltaan parantaa Kolarin kylien asukkaiden elinoloja, viihtyvyyttä ja turvallisuutta lappilaista Kymmenen virran maa-hanke lisäsi kolmen vuoden aikana 49 tilaisuudessa Lapin maaseudun asukkaan valmiuksia omaehtoisiin kehittämistoimenpiteisiin sekä vahvisti heidän keskinäistä yhteistyötä Hankkeen ohjausryhmän arvio hankkeen toteutuksesta Hanke on hyvin saavuttanut ne tavoitteet, jotka sille on asetettu. Hankkeessa nostettiin esille keskeisiä Lapin maakuntaa ja maaseutua, erityisesti harvaan asuttuja alueita, koskevia kehittämisen kysymyksiä. Hankkeessa on tehty hyvää yhteistyötä maakunnan eri toimijoiden kanssa. Omavarainen Lappi -maaseutuseminaari on tästä hyvä esimerkki. 23 / 25

24 Hanke toimi erinomaisella tavalla toiminnallistaen ja tavallaan sitouttaen eri toimijoita tekemään yhteisen tahtotilan, Lapin kehittämisen eteen töitä. Hanke toimi hyvin ja sai vahvistettua Lapin maaseudun toimijoiden yhteistyötä, jonka tulokset ovat nähtävissä osin jo nyt ja lisää tulevaisuudessa. Hanke osallisti ja sitoutti runsaan joukon lappilaisia. Lopputuloksena syntyi selkeä ja ymmärrettävä toimenpideohjelma. Hankkeen näkyvintä osaa olivat runsaat yleisötilaisuudet, joista Omavarainen Lappi keräsi peräti yli 200 osallistujaa. Laajan asiantuntijajoukon toteuttamat seminaarit ovat vuosien aikana osoittautuneet erittäin tarpeellisiksi; ne ovat toimineet erinomaisena keskustelua herättävänä foorumina. Niiden kautta on ollut helppo saada muodostettua kokonaiskuva lappilaisen maaseudun mahdollisuuksista sekä tuloksista. Toivon, että tämänkaltainen toimintaa saa jatkoa myös käynnistyvällä ohjelmakaudella. Erityisesti haluan korostaa, että hankkeen tavoitteet olivat kunnianhimoiset ja suunnitellut toimenpiteet erityyppisiä. Hankkeessa on kyetty toteuttamaan erittäin hyvin asetetut tavoitteet ja saatu aikaan merkittäviä tuloksia ja tapahtumia, joilla on varmasti vaikutuksia Lapin maaseudun kehittämistyöhön. Tämän tyyppistä yhteistoimintaa tarvitaan ehdottomasti jatkossakin. Mielestäni hanke on toteuttanut erittäin hyvin asetetut tavoitteet ja se on tuonut potkua sekä apuja Lapin maaseudun kylätoimijoille. 24 / 25

25 5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi Maakunnallista Kymmenen virran maa tiedonvälityshanketta kentällä toteutettaessa vahvistui käsitys siitä, että Lapin maaseudun kehittäminen tarvitsee jatkossakin maakunnallisia, toimijoita kokoavia hankkeita. Maakunnan ohjelmissa tunnistetuille keskeisille kärkipainopisteille tarvitaan maakunnalliset koordinaatiohankkeet, jotka näkevät metsän puilta, kokonaisuuden; ehkäisevät päällekkäisyyksiä ja resurssien tuhlaamista, vahvistavat toimijoiden yhteistyötä sekä välittävät tietoa. Jälkisanat Kiitämme lämpimästi jokaista Kymmenen virran maa Lapin maaseutuohjelma 2020:n kokoamiseen sekä Kymmenen virran maa -hankkeen tilaisuuksiin osallistunutta lappilaista; hankkeen aktiivisen ja keskustelevan ohjausryhmän jäseniä sekä hankkeen toteuttamiseen osallistuneita yhteistyökumppaneita arvokkaasta panoksestanne. Jo vain tästä on hyvä jatkaa! Rovaniemellä LAPIN LIITTO Maiju Hyry Juha Kutuniva yhteysjohtaja kyläkoordinaattori ( ) aluekehityssihteeri 25 / 25

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Maakunnallinen kyläyhdistys Toimintakertomus 2014 Lappilaiset Kylät ry toimii kylien kattojärjestönä. Yhdistys toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä Lapin maaseudun

Lisätiedot

Maakunnallinen kyläyhdistys

Maakunnallinen kyläyhdistys Maakunnallinen kyläyhdistys V U O S I K E R T O M U S 2011 1 Lappilaiset Kylät ry toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten ja Lapin maaseudun etua ajavien järjestöjen yhteistoimintaelimenä,

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 Maakunnallinen kyläyhdistys Toimintakertomus 2015 Lappilaiset Kylät ry toimii kylien kattojärjestönä. Yhdistys toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä Lapin maaseudun

Lisätiedot

Lapin Leaderit Leader Outokaira tuottamhan Toiminnanjohtaja Anne Anttila 3.6.2015

Lapin Leaderit Leader Outokaira tuottamhan Toiminnanjohtaja Anne Anttila 3.6.2015 Lapin Leaderit Leader Outokaira tuottamhan Toiminnanjohtaja Anne Anttila 3.6.2015 Lapin Leaderit 4+1 Leader Peräpohjolan kehitys (PPK) Simo, Keminmaa, Kemi, Tervola, Rovaniemi ja Ranua Leader Outokaira

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Harvaan asutun maaseudun

Harvaan asutun maaseudun Harvaan asutun maaseudun verkosto Lapin HAMA Rauno Kuha 3.10.2015 Lapin kylätoimintapäivät Maaseudun yhteistyöryhmä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR on valtioneuvoston asettama yhteistyöelin Yhteistyöryhmässä

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja

Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja Pirkanmaan ohella väkiluvultaan nopeiten kasvava maakunta

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa

Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa VOIMISTUVAT KYLÄT -kampanja 2010-2012 Voimistuvat kylät-kampanja 14.-15.10.2011 Etelä-Karjala, Imatra Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa Eero Uusitalo professori, maaseutuneuvos, YTR:n pääsihteeri

Lisätiedot

Onko turvallisuuden parantaminen rahasta vai asenteista kiinni?

Onko turvallisuuden parantaminen rahasta vai asenteista kiinni? Onko turvallisuuden parantaminen rahasta vai asenteista kiinni? Lapin malli sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyössä - Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää arjen turvaa Valtakunnallinen harvaan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto Sivu 1 syys 2007 Kehittämisen lähtökohdat Ohjelmallista toimintaa: Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Ikäihmisten elämänhallinnan ja

Ikäihmisten elämänhallinnan ja Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen (IKÄEHYT) 1.3.2011 31.8.2013 Hyvinvoinnin Lappi http://some.lappia.fi/blogs/ikaehyt/ Esitys päivitetty 30.1.2012 Hankkeen tausta Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Nina Peronius Projektipäällikkö

Nina Peronius Projektipäällikkö Nina Peronius Projektipäällikkö riskinä -hanke 11.6.2013 1 Kaste-ohjelmaan kuuluva kehittämishanke 1.3.2013 31.10.2015 2 Sosiaali- ja terveysministeriö myöntänyt 6.3.2013 päätöksellä 75 % valtionavun eli

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuverkostosta

Ajankohtaista maaseutuverkostosta Ajankohtaista maaseutuverkostosta Maaseutututkijatapaaminen Säkylä, 27. 28.8.2015 Joel Karlsson Sivu 1 30.8.2015 Maaseutuverkosto Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa verkoston

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset Metsähallitus Laatumaa 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy 2 Metsähallitus Laatumaa Metsähallitus Laatumaa 3 FCG Finnish Consulting Group Oy Kuvasta FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Tammikuu 2008 Työttömyys Rovaniemellä laskee edelleen vuositasolla Tammikuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Rovaniemen työvoimatoimiston alueella (Rovaniemi

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Kylähyvinvointi seminaari 21.10.2014 YHTEISÖhautomo-hanke Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät Hyvät käytännöt vinkkejä YHTEISÖhautomo-hanke - yhteinen toimintapa koko

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

KUNTIEN MAKSAMAT MAATALOUSTUET

KUNTIEN MAKSAMAT MAATALOUSTUET KUNTIEN MAKSAMAT MAATALOUSTUET Vuosittain: 2000-2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2015 Elänten hyvinvointituki Eläinten hyvinv.tuki 2012- EU:n nautapalkkio

Lisätiedot

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi LAPIN LUKIOT, AMMATILLISET OPPILAITOKSET JA KANSANOPISTOT, JOISSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA LUKUVUONNA 2011-2012 Utsjoki Inari Enontekiö Lukioita 23 Kittilä Ammatillisia oppilaitoksia tai niiden sivuopetuspisteitä

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Miten kuntien hyvinvointi- ja turvallisuustyötä kehitetään? Sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli, Itä-Suomen AVI, 5.9.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Maakunnallinen kyläyhdistys Toimintakertomus 2013 Lappilaiset Kylät ry toimii kylien kattojärjestönä. Yhdistys toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä Lapin maaseudun

Lisätiedot

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 18.12.2014

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 18.12.2014 Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous Aika: torstai 18.12.2014 kello 10.00 12.10 Paikka: Maa- ja metsätalousministeriö, Kokoushuone Kartano, Mariankatu 23 Taina Vesanto, MMM Joel Karlsson, Maaseutuverkostopalvelut

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan 31.3. 5 päättänyt esittää Ikäihmisten palvelut työryhmän kokoonpanosta seuraavaa:

Työryhmä on kokouksessaan 31.3. 5 päättänyt esittää Ikäihmisten palvelut työryhmän kokoonpanosta seuraavaa: Ikäihmisten palvelut työryhmä/pth yksikkö Aika: Perjantai 26.5.2015. klo 10 11:45 Paikka: POSKE, neuvotteluhuone, Rovakatu 3 Jäsenet: Johanna Lohtander, vanh.työnjoht., Rovaniemi, puheenjohtaja - vara

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Helsinki 21.1.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 24.1.2016 Maaseutuverkosto Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa verkoston osapuolten

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 Lappi kasvavat elinkeinot Matkailu ja palvelut o Matkailukeskuksia: Levi, Luosto, Olos, Pallas, Pyhä,

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 28.5.2014 Pohjois-Pohjanmaan maaseutustrategian

Lisätiedot

1.1.2013 alkaen. (TE-toimisto)

1.1.2013 alkaen. (TE-toimisto) TE-palvelut uudistuvat 1.1.2013 alkaen Lapin työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) Palvelut ja palveluverkosto uudistuvat Koko maassa tarjolla entistä monipuolisemmat ja selkeämmät palvelut henkilö-,

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013. Lapin ELY-keskus/Maaseutu ja energia

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013. Lapin ELY-keskus/Maaseutu ja energia Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 Sivu 1 20.6.2011 Kehittämisen lähtökohdat Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007-2013 toteutetaan koko maassa Ahvenanmaata

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli

Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli European Public Sector Award Winner 2013 Hyvinvointia ja turvallisuutta kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kuntatasolle Kemi 30.9.2014 Pelastusylitarkastaja

Lisätiedot

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikka Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö Lähes puolet suomalaisista asuu maaseudulla Lähes puolet väestöstä asuu maaseudulla. Suomi on myös hyvin harvaan asuttu maa. Asukastiheys on keskimäärin

Lisätiedot

Nopeat valokuituverkot moottorina palvelutuotannolle

Nopeat valokuituverkot moottorina palvelutuotannolle Nopeat valokuituverkot moottorina palvelutuotannolle Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle seminaari Veli-Matti Karppinen Toiminnanjohtaja, Kainuun Nuotta ry Yleistä 1. Nopeat

Lisätiedot

Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari

Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari VIESTII KOULUTTAA KERÄÄ JA LEVITTÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Kyläsuunnittelu Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf 1 Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Perustettu vuonna 2000 Itäisen Uudenmaan alueen kylien edunvalvoja sekä kyläyhdistysten etujärjestö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!!

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!! 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Esityksen runko 1. Hankkeen taustat, tavoitteet, toimenpiteet ja kohderyhmät. 2.

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Haikon Kartano, Porvoo 15.-16.1.2013 Päivi Kujala, maaseutuverkostoyksikön johtaja Toimintasuunnitelma 2013 Maaseutuverkostotoiminnan tavoitteet

Lisätiedot

Pohjoisen sote-alueen valmistelu

Pohjoisen sote-alueen valmistelu Pohjoisen sote-alueen valmistelu Kuntakokous 5.2.2015 Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys 1. Hankkeen perustiedot Hakija: Utajärven kunta, Kehittämispalvelut (Y-tunnus 190224-1) Yhteyshenkilö: Hankkeen nimi: Ohjelmayhteydet: Asko Merilä

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-seminaari, Hankasalmi 22.9.2014 YTM Tuula Telin. SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO Satakunnan vanhusneuvostojen ja vanhusväestön äänitorvena

Vanhusneuvosto-seminaari, Hankasalmi 22.9.2014 YTM Tuula Telin. SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO Satakunnan vanhusneuvostojen ja vanhusväestön äänitorvena Vanhusneuvosto-seminaari, Hankasalmi 22.9.2014 YTM Tuula Telin SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO Satakunnan vanhusneuvostojen ja vanhusväestön äänitorvena Maakunnallisen yhteistyön foorumi Satakuntaliiton alaisuuteen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -projekti Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki Diakin Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lappi KUTSU Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 (NUPO) -projekti kutsuu kuntien opetus-, nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Mistä yhteisölähtöisessä. paikallisessa. kehittämisessä on kyse? Sanna Sihvola, YTR/maa- ja metsätalousministeriö

Mistä yhteisölähtöisessä. paikallisessa. kehittämisessä on kyse? Sanna Sihvola, YTR/maa- ja metsätalousministeriö Mistä yhteisölähtöisessä paikallisessa kehittämisessä on kyse? Sanna Sihvola, YTR/maa- ja metsätalousministeriö Esityksen sisältö Tervetuloa! Periaatteet Yhteinen työväline kaikille alueille 2 Kyse on

Lisätiedot

LÄHIDEMOKRATIA kuuluuko maaseudun ääni kuntaliitoksissa?

LÄHIDEMOKRATIA kuuluuko maaseudun ääni kuntaliitoksissa? LÄHIDEMOKRATIA kuuluuko maaseudun ääni kuntaliitoksissa? Lähidemokratiaseminaari Päijät Hämeessä 16.3. 2010 Rovaniemen kaupunki / Yläkemijoen aluelautakunta Meeri Vaarala YLÄKEMIJOEN ALUE Yläkemijoki

Lisätiedot

Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta. projektipäällikkö Heini Iinatti

Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta. projektipäällikkö Heini Iinatti Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta projektipäällikkö Heini Iinatti Hevosten Pohjois-Pohjanmaa - hevostalouden kehittämisohjelma Laadittiin 2008, valmis 2009 Tunnistettiin kehittämistarpeet Määriteltiin

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011 Susanna Kulmala Lomalaidun ry Taustaa Hanketta on ollut suunnittelemassa maaseutumatkailun ja kylätoiminnan kehittäjiä

Lisätiedot

LÖYDÄ KOTIKYLÄSI KARTALTA

LÖYDÄ KOTIKYLÄSI KARTALTA LÖYDÄ KOTIKYLÄSI KARTALTA KYLÄTOIMINTA SUOMESSA SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY (SYTY) KYLIEN MAAKUNNALLISET YHTEENLIITTYMÄT LAPPILAISET KYLÄT RY KYLÄNEUVOSTOT (ESIM. OUTOKAIRAN ALUEELLA) TORNION KYLIEN NEUVOSTO

Lisätiedot

KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö

KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö Arjen turva? Läheisistä huolehtiminen vähentynyt yhteiskunta erottanut sukupolvet

Lisätiedot

PELIKENTÄN YLLÄPITO OTA KOPPI! 9.12.2010 Jorma Tolonen

PELIKENTÄN YLLÄPITO OTA KOPPI! 9.12.2010 Jorma Tolonen PELIKENTÄN YLLÄPITO OTA KOPPI! 9.12.2010 Jorma Tolonen 1 Hankkeiden taustaa Metsätalouden kehittämishankkeet on ideoitu alueellisissa metsäohjelmissa Tavoite: Toimialan kehittämisen pullonkaulat hankkeistetaan,

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE Yhdessä tehden parempiin tuloksiin Päivi Töyli Heidi Valtari paivi.toyli@utu.fi heidi.valtari@utu.fi 040 189 1929 0400 487 160 Turun yliopiston Brahea-keskus 27.10.2015 Hankkeen

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA

PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA PERUS- TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SOSIAALITYÖ 7.10.2011 1 Perusterveydenhuollon kehittäminen 1.9.2009-31.10.2011 PaKaste 1 Kuntalähtoistä kehittämistyötä

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Yhteistyön kantava voima kylät palvelukeskuksina, case Kainuu. Siilinjärvi

Yhteistyön kantava voima kylät palvelukeskuksina, case Kainuu. Siilinjärvi Yhteistyön kantava voima kylät palvelukeskuksina, case Kainuu Siilinjärvi 11.04.2013 Veli-Matti Karppinen Lähtökohtia 1. Miten kansainvälisten hyvien käytäntöjen juurruttaminen 2. Nopeisiin verkkoihin

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI 2012-2014

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI 2012-2014 Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI 2012-2014 Hanke toteutetaan Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueella maakuntien välisenä yhteistyöhankkeena. Hanketyyppi: yleishyödyllinen

Lisätiedot

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto - yleistä Ohjelman EAKR- ja ESR-rahoitusta ei käytetä yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen toimintamalli ja paikallinen kehittämispolku Helsingissä ehdotus

Paikallisen kehittämisen toimintamalli ja paikallinen kehittämispolku Helsingissä ehdotus Paikallisen kehittämisen toimintamalli ja paikallinen kehittämispolku Helsingissä ehdotus Eeva Kuuluvainen, Pirjo Tulikukka Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka eeva@kuuluvainen.fi pirjo.tulikukka@helka.net

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10.

KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10. KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10.2009 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Hankkeen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 1/2015

PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 1/2015 PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 1/2015 Kokousaika: 19.2.2015 12.20 14.50 Kokouspaikka: SPR Lapin piirin piiritoimisto, Lähteentie 10, Rovaniemi Läsnä olevat jäsenet: Kokoukseen oli kutsuttuna, sekä varsinaiset,

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari 2007-2013 RAHOITUKSESTA -Ohjelmakaudelle 2007-2013 indikatiivinen rahoituskehys julkinen raha 5 mio euroa, yksityinen arvio 2,6 mio euroa -Rahoitusjakauma:

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot