Lapin liiton Kymmenen virran maa -hankkeen loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin liiton Kymmenen virran maa -hankkeen loppuraportti"

Transkriptio

1 Kuva: Samu Rötkönen Lapin liiton Kymmenen virran maa -hankkeen loppuraportti 1 Juha Kutuniva / Lapin liitto

2 Sisällysluettelo 1. Hankkeen nimi ja hanketunnus Hankkeen toteuttajan nimi Yhteenveto hankkeesta Hankkeen loppuraportti Hankkeen tavoitteet Ylemmän tason tavoitteet Hankkeen tavoitteet Hankkeen toteutus Hankkeen toimenpiteet Lapin maaseutuohjelman kokoaminen Infotilaisuudet kylien palvelujen järjestämisestä Kyläneuvostojen perustaminen Osallistuminen ELMA Maaseutumessuille Jo vain! töihin Lappiin verkkolehden ja - messuflyerin tekeminen Lapin asuinmaaseutufoorumin järjestäminen Opintomatkan järjestämiseen osallistuminen Omavarainen Lappi maaseutuseminaarin järjestämiseen osallistuminen Valtakunnallisen radiospottikampanjan Yrittäjäksi Lapin maaseudulle! toteuttaminen Seutukunnallisten Kyläviestinnän työpajojen järjestäminen Aikataulu Resurssit Toteutuksen organisaatio / 25

3 Kustannukset ja rahoitussuunnitelma Raportointi ja seuranta Yhteistyökumppanit Hankkeen tulokset ja vaikutukset Hankkeen ohjausryhmän arvio hankkeen toteutuksesta Esitykset jatkotoimenpiteiksi...25 Jälkisanat / 25

4 1. Hankkeen nimi ja hanketunnus Hankkeen nimi on Kymmenen virran maa hanke. Hankkeen numero on Hankkeen toteuttajan nimi Kymmenen virran maa hankkeen toteutti Lapin liitto. 3. Yhteenveto hankkeesta Kymmenen virran maa hanke oli tiedonvälityshanke, jolla lisättiin Lapin maaseudun asukkaiden valmiuksia erilaisiin omaehtoisiin kehittämistoimenpiteisiin sekä vahvistettiin maaseudun toimijoiden yhteistyötä. Hankkeen päätavoitteena oli Lapin maaseudun kehittämiseksi tiedottaa, järjestää tilaisuuksia ja koota ennakointitietoa alueelliseen selvitykseen, Lapin maaseutuohjelmaan sekä julkaista se yhtenä asiakirjana. Hankkeen tavoitteina oli myös edistää kylien palvelujen järjestämistä sekä Lapin maaseudulle muuttoa. Lapin liitto toteutti hankkeen ajanjaksolla Hankkeessa - koottiin Lapin maaseudun kehittämiseksi Lapin maaseutuohjelma - järjestettiin kylien palvelujen edistämiseksi infotilaisuuksia ja opintomatka sekä kartoitettiin palvelujen tarpeita ja tuottajia - osallistuttiin Lapin maallemuuton edistämiseksi valtakunnallisille maaseutumessuille; tehtiin verkkolehti; toteutettiin valtakunnallinen radiospottikampanja ja annettiin kyläyhdistyksille työvälineitä oman kylänsä markkinointiin Hankkeen tuloksena - muodostui Lapin maaseudun toimijoiden yhteinen tahtotila Lapin maaseudun kehittämiseksi - syntyi yksi koko kunnan laajuinen kylille töitä ja palveluja tuottava osuuskunta - syntyi yksi kylien neuvosto - näkyvyys ja tietoisuus Lapin maaseudusta hyvänä asumisen ja yrittämisen paikkana kasvoi - kyläyhdistykset saivat välineitä oman kylänsä markkinointiin - Lapin maaseudun asukkaiden valmiudet omaehtoisiin kehittämistoimenpiteisiin lisääntyivät - maaseudun toimijoiden yhteistyö vahvistui Kymmenen virran maa tiedonvälityshanke toteutettiin kokonaan maaseuturahaston ja valtion tuella. Hankkeen rahoittamisesta vastasi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 4 / 25

5 4. Hankkeen loppuraportti 4.1. Hankkeen tavoitteet Ylemmän tason tavoitteet Kymmenen virran maa hankkeen hyväksytyssä hankesuunnitelmassa avattiin ylemmän tason tavoitteet, joiden osa Kymmenen virran maa hanke oli: Kymmenen virran maa hankkeen toteuttaja, Lapin liitto, on Lapin kuntien yhteinen kehittäjä ja edunvalvoja, joka johtaa maakunnallista aluekehitystyötä Lapissa. Lapin liitto laatii maakunnan pitkän aikavälin kehitysohjelmat sekä niitä täydentävät alakohtaiset ohjelmat, joita maakunnan toimijat toteuttavat. Lapin maaseutuohjelma on yksi näistä ohjelmista. Lapin maaseudun tavoitteelliseksi kehittämiseksi Euroopan unionin ohjelmakaudella Lapin liitto käynnisti Lapin ensimmäisen maaseutuohjelman laatimisen keväällä Maa ponteva Lapin maaseutuohjelma 2013 valmistui syksyllä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman alueellista toteutusta varten Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksen ( nyk. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen) laatima, vuonna 2007 valmistunut Lapin alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma otti lainsäädännön ja ylemmän ohjauksen antaman viitekehyksen puitteissa keskeisesti ohjelmatyön lähtökohdaksi Lapin maaseutuohjelmassa esiin nostettujen painopistealojen kehittämisen sekä keskeisiä toimenpiteitä. Lapin maaseudun tavoitteellisen kehittämistoiminnan jatkuvuuden pohjatyöksi tarvittiin uusi Lapin maaseutuohjelma linjaamaan maaseudun kehittämissuosituksia. Nykytilan arviointi ja ennakointitiedon kokoaminen alueelliseen selvitykseen, Lapin maaseutuohjelmaan, toteutettiin Lapin liiton Kymmenen virran maa tiedonvälityshankkeessa. 5 / 25

6 Kymmenen virran maa - hankkeen taustalla oli myös Lapin liitossa toteutettu Mennään kylään! hanke, jonka kuluessa todettiin tarve entistä tehokkaammin keinoin turvata maaseudun palveluja ja palvelujen saatavuutta. Kylien palvelut ovat loitontuneet kuntakeskuksiin. Kuntien rajallisten resurssien ja palvelujen alhaisen kannattavuuden vuoksi Lapin harvaan asutulle maaseudulle on syntynyt palveluvaje. Kymmenen virran maa hanke tuki Lapin alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman strategisia tavoitteita ja toimintalinjoja, joista erityisesti toimintalinjaa 3: Maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen ja maaseutualueiden elämänlaatu Hankkeen tavoitteet Kymmenen virran maa hanke oli tiedonvälityshanke, jolla pyrittiin lisäämään Lapin maaseudun asukkaiden valmiuksia erilaisiin omaehtoisiin kehittämistoimenpiteisiin sekä vahvistamaan maaseudun toimijoiden yhteistyötä. Hankkeen päätavoitteena oli Lapin maaseudun kehittämiseksi tiedottaa, järjestää tilaisuuksia ja koota ennakointitietoa alueelliseen selvitykseen, Lapin maaseutuohjelmaan sekä julkaista se yhtenä asiakirjana. Hankkeen muut tavoitteet olivat: - Kylien palvelujen järjestämisen edistäminen ja myötävaikuttaminen kolmen palveluja kylille tuottavan osuuskunnan syntymiseen Lappiin sekä kolmen muun kylien liiketoimintasuunnitelman valmistumiseen - Lapin maaseudulle muuton edistäminen - Myötävaikuttaminen neljän uuden kyläneuvoston perustamiseen - 19 infotilaisuuden järjestäminen - Lapin asukkaiden hyötyminen valmistuneen maaseutuohjelman pohjalta tehtävistä kehittämistoimenpiteistä vaikutuksina elinoloihin ja viihtyvyyteen tulevaisuudessa 6 / 25

7 4.2. Hankkeen toteutus Hankkeen toimenpiteet Lapin maaseutuohjelman kokoaminen Kymmenen virran maa hanke kokosi koko Lapin maaseudun kehittämiseksi tehdyn maakunnallisen Kymmenen virran maa Lapin maaseutuohjelma 2020:n laajalla, osallistavalla valmistelulla ja alhaalta ylös periaatteella yhteistyökumppaneinaan Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, paikalliset Lapin Leaderryhmät, Lapin maaseudun asukkaat sekä muut lappilaiset maaseudun kehittäjätahot. Hanke ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestivät vuonna 2012 yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden, Lapin Leader- ryhmien kanssa 12 keskenään samansisältöistä, kaikille avointa maaseudun alueellista työpajaa. Alueelliset työpajat olivat jatkoa Rovaniemellä pidetylle maakunnalliselle työpajalle, jonka järjestivät maa- ja metsätalousministeriö, maaseutuverkosto, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä ja Sitra. Capful Oy vastasi työpajan käytännön järjestelyistä yhteistyössä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Kymmenen virran maa hankkeen kanssa. Maakunnallista työpajaa edelsi Capful Oy:n ilmoittautuneille lähettämä Webropol-kysely, jonka pohjalta työpajaa oli valmisteltu. Alueellisissa työpajoissa määriteltiin seutukuntien ja koko Lapin tärkeimmät maaseudun kehittämistavoitteet ja toimenpide-esitykset. Työpajat järjestettiin kahdessa erässä seutukuntien eri paikkakunnilla ja eri ajankohtina: 7 / 25

8 - Posion Voorumi Posio - Tornionlaakson Voorumi Tornio - Itä-Lapin Voorumi Salla - Etelä-Lapin Voorumi Rovaniemi - Pohjois-Lapin Voorumi Sodankylä - Tunturi-Lapin Voorumi Kittilä - Etelä-Lapin Maaseutupalaveri Keminmaa - Posion Maaseutupalaveri Posio - Tornionlaakson Maaseutupalaveri Ylitornio - Tunturi-Lapin Maaseutupalaveri Muonio - Itä-Lapin Maaseutupalaveri Kemijärvi - Pohjois-Lapin Maaseutupalaveri Ivalo Työpajojen jälkeen kokoontuivat bioenergia-alan, metsätalouden, perusmaatalouden ja maaseutumatkailun asiantuntijaryhmät. Alkuvuonna 2013 Kymmenen virran maa hanke ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestivät vielä Saamelainen paikallinen kehittäminen ja Tunturi-Lapin paikalliset elinkeinot tilaisuudet yhteistyössä paikallisten Leader-ryhmien kanssa. Kymmenen virran maa hankkeen ohjausryhmän ja teemakohtaisten työryhmien lisäksi maaseutuohjelman kokoamisen yhtenä asiantuntijaryhmänä toimi Lapin maaseututyöryhmä. Kymmenen virran maa Lapin maaseutuohjelma 2020 :n kokoamiseen osallistui eri puolilla maakuntaa 500 lappilaista. Lapin liiton hallitus hyväksyi ohjelman Ennakointitiedon kokoaminen Lapin maaseutuohjelmaan eri puolilla maakuntaa tuotti myös Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen laatimaan Lapin alueelliseen maaseudun kehittämisstrategiaan Lapin maaseudun kehittämisen painopisteitä ja toimenpide-esityksiä sekä Lapin Leader-ryhmien laatimiin paikallisiin 8 / 25

9 maaseudun kehittämisstrategioihin niiden toimialueiden kehittämisen painopisteitä ja toimenpide-esityksiä Infotilaisuudet kylien palveluiden järjestämisestä Hankesuunnitelman mukaisesti maakunnallinen Kymmenen virran maa -hanke vahvisti maaseudun toimijoiden yhteistyötä toimien tiiviissä yhteistyössä Lapin Leader-ryhmien sekä muiden maaseudun kehittäjien kanssa ja ottaen nämä paikalliset, kyläläisiään lähellä olevat toimijat ja hankkeet mukaan Kymmenen virran maa -hankkeen tavoitteita toteuttaviin tilaisuuksiin yhteistyökumppaneina. Kymmenen virran maa -hanke järjesti kylien palvelujen edistämiseksi seuraavat 20 infotilaisuutta eri puolella maakuntaa: - Maakunnallinen kylien liiketoimintapäivä Rovaniemi Yhteistyökumppanit: Lappilaiset Kylät ry ja Suomen Kylätoiminta ry:n Kylien bisneskeissit -hanke - Mitä kylät voivat tehdä pysyäkseen hengissä? Keminmaa Yhteistyökumppanit: Peräpohjolan kehitys ry ja Lappilaiset Kylät ry - Mitä kylät voivat tehdä pysyäkseen hengissä? Ranua Yhteistyökumppani: Peräpohjolan kehitys ry - Lapin kyläneuvostojen Pyöreän pöydän tapaaminen Levi Yhteistyökumppani: Lappilaiset Kylät ry - Parasta elämää Lapissa! työpaja Saariselkä Yhdessä Pohjoisimman Lapin Leader ry:n Palveluyrittäjyyttä välittäjäorganisaatiolla -hankkeen kanssa - Parasta elämää Lapissa! työpaja Kemijärvi Yhdessä Pohjoisimman Lapin Leader ry:n Palveluyrittäjyyttä välittäjäorganisaatiolla hankkeen kanssa - Ranuantien palvelut ilta Välijoki Yhteistyökumppanit: Peräpohjolan kehitys ry ja MTT 9 / 25

10 - Alakemijoen palvelut ilta Muurola Yhteistyökumppani: Peräpohjolan kehitys ry - Aurinko nousee Kalotilla! Palveluja kyliin hyvinvoinnin lisäämiseksi Utsjoki Yhdessä Pohjoisimman Lapin Leader ry:n Palveluyrittäjyyttä välittäjäorganisaatiolla hankkeen kanssa - Outokairan alueen kyläneuvostojen yhteistapaaminen Kaakamo Yhteistyökumppanit: Lappilaiset Kylät ry ja Outokaira tuottamhan ry:n Meän kylät menossa maailmalla ja maailman menossa -hanke - Kyläpalvelutyöpaja Rovaniemi Yhteistyökumppanit: Rovaniemen kaupunki ja Rova- Tokka ry - Miniseminaari: Kylien palvelut Rovaniemi Yhteistyökumppani: Lappilaiset Kylät ry - Osuuskuntainfo Rovaniemi Yhteistyökumppani: Rovaniemen kaupunki - Tolokun palveluja kylille ilta Ranua Yhteistyökumppanit: Ranuan kunta, Ranuan kylien neuvosto, Peräpohjolan kehitys ry:n Tolokun kylät hanke ja Lappilaiset Kylät ry - Osuuskuntailta Ranua Yhteistyökumppani: Peräpohjolan kehitys ry - Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille - iltama Posio Yhdessä Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille hanke, Arjen turvaa kunnissa hanke ja Lappilaiset Kylät ry - Osuuskuntakeskustelu Ranua Yhteistyökumppani: Lappilaiset Kylät ry - Kyläläisille töitä ja palveluja osuuskunnasta keskustelutilaisuus Posio Yhdessä Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille hanke, Arjen turvaa kunnissa hanke ja Lappilaiset Kylät ry 10 / 25

11 - Osuuskuntailta Rovaniemi Yhteistyökumppanit: Rovaniemen kaupunki ja Rova- Tokka ry - Ranuan osuuskuntailta Ranua Yhteistyökumppani: Lappilaiset Kylät ry Kyläneuvostojen perustaminen Kymmenen virran maa hanketta edeltäneessä Lapin liiton Mennään kylään! hankkeessa laadittiin malli kylien ja kunnan välisen, neuvoa-antavan yhteistyö- ja kehittämiselimen, kyläneuvoston toimintaperiaatteiksi sekä myötävaikutettiin kuuden kyläneuvoston perustamiseen Lappiin. Kymmenen virran maa hankkeen myötävaikutuksella Sodankylään perustettiin kunnan ja kylien yhteistyön edistämiseksi kyläneuvosto jo Mennään kylään! hankkeen aikana käynnistyneen prosessin päätteeksi. Kolariin kyläneuvosto perustettiin Kyläneuvostojen toimintaperiaatteet muokattiin Mennään kylään! hankkeessa laaditun mallin pohjalta. Kyläneuvostot on huomioitu myös Meri-Lapin kuntajakoselvityksessä yhtenä lähidemokratian, osallistumisen ja vaikuttamisen muotona. Kymmenen virran maa hanke esitteli Simon kunnan kutsusta kyläneuvoston toimintaperiaatteita Simossa Hanke osallistui myös Sallassa keskusteluun kyläneuvoston perustamisesta Osallistuminen ELMA -maaseutumessuille Lapin maaseutuohjelman laatimisen aikana nousi esille kuinka tulevien vuosien väestönkehitykselle suuri merkitys on sillä, kuinka hyväksi paikaksi asua, elää ja saada toimeentulo nuoret perheet 11 / 25

12 Lapin maaseudun kokevat. Omalta osaltaan Lapin maaseudulle muuton edistämiseksi Kymmenen virran maa hanke osallistui ELMA -maaseutumessuille Lapin osastolla Helsingissä Messuinfon mukaan ELMA -messujen kävijät ovat maaseudusta, maaseudun tarjoamista mahdollisuuksista, tuotteista ja palveluista kiinnostuneita kaupunkilaisia. Monet haaveilevat maallemuutosta tai suunnittelevat palaavansa synnyinseudulleen. Hanke välitti messuilla tietoa Lapin maaseudulle muuton ja maaseudulla työn tekemisen mahdollisuuksista sekä markkinoi Lapin kuntia asuinpaikkoina. Messuilla kävi noin pääkaupunkiseudulla asuvaa Jo vain! töihin Lappiin verkkolehden ja - messuflyerin tekeminen Kymmenen virran maa hanke julkaisi Helsingissä ELMA- messujen avajaispäivänä perjantaina Jo vain! töihin Lappiin verkkolehden osoitteessa Messukävijät ohjattiin lehteen flyereiden ja kilpailun avulla. Verkkolehden tavoitteena oli omalta osaltaan edistää Lapin maaseudulle muuttoa välittämällä tietoa maallemuuton ja maaseudulla työn tekemisen mahdollisuuksista. Hanke jakoi verkkolehden linkkiä laajasti medialle, nettisivuille ja portaaleihin koko maahan sekä Facebookin valtakunnallisiin ryhmiin Lapin asuinmaaseutufoorumin järjestäminen Hyvän maaseutuasumisen mahdollistamiseksi Kymmenen virran maa hanke järjesti Lapin asuinmaaseutufoorumin Torniossa 12 / 25

13 Valtiovallan puheenvuoron tilaisuudessa piti asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen. Tilaisuus oli samalla Kymmenen virran maa Lapin maaseutuohjelma 2020:n painetun version julkaisutilaisuus. Asuinmaaseutufoorumin ohjelma noudatti Lapin maaseutuohjelman toimenpide-esityksiä hyvän maaseutuasumisen mahdollistamiseksi. Lapin asuinmaaseutufoorumiin osallistui 80 henkilöä Opintomatkan järjestämiseen osallistuminen Rovaniemellä pidetyn maakunnallinen kyläyhdistys Lappilaiset Kylät ry:n vuoden 2014 kevätkokouksen yhteyteen Kymmenen virran maa -hanke järjesti Lappilaiset Kylät ry yhteistyökumppaninaan Miniseminaarin kylien palvelujen järjestämisestä. Seminaarin keskusteluosuudessa syntyi ajatus opintomatkan järjestämisestä Kainuun kylille perustettuihin osuuskuntiin sekä kyläläisten työllistämiseen tutustumiseksi paikan päällä. Mukaan opintomatkan järjestämiseen lähtivät Kymmenen virran maahankkeen lisäksi Peräpohjolan kehitys ry:n Tolokun kylät hanke, Lappilaiset Kylät ry, Rovaniemen kaupungin asukastoiminta ja Koillismaan Leader ry:n Yhteisöhautomo-hanke. Yhteisen valmistelun myötä Osuuskunnalla työtä ja palveluja Lapin ja Koillismaan kylille opintomatkalla muodostui itärajaa yhdeksän kilometrin etäisyydeltä hipova rengasreitti, jonka etapit olivat Livokas ry (Pudasjärvi), Osuuskunta Hopeahiisi ja Tipasojan kyläyhdistys (Sotkamo), Ruhtinansalmen kyläyhdistys (Suomussalmi) sekä Käylän seudun maamiesseura ry (Kuusamo) osuuskuntatoiminnasta kiinnostunutta kylätoimijaa (21 Lapista ja 15 Koillismaalta) tekivät tiiviin kaksipäiväisen opintomatkan Kainuuseen. 13 / 25

14 Opintomatkalaiset tapasivat Kainuussa positiivisia, avoimia ja sydämellään kyliä kehittäviä toimijoita. Tarmokkaiden vetäjien lisäksi vierailukohteille oli yhteistä lopetetun koulun ostaminen ja Leaderrahoituksen hyödyntäminen koulun tai kylätalon kunnostamisessa sekä kylän kehittämisessä. Vierailukohteet tarjoavat muun muassa kylätalkkari- ja kotiapupalveluja; tekevät YTY-töitä; toimittavat ruoan ikääntyneille kotiin sekä vuokraavat tiloja. Osallistujilta kerätyn palautteen voi tiivistää yhteen lainaukseen: Opintomatka vahvisti ajatusta osuuskuntatoiminnan mahdollisuuksista kylien palvelujen järjestämiseksi Omavarainen Lappi maaseutuseminaarin järjestämiseen osallistuminen Kymmenen virran maa hanke osallistui lappilaisten kehittäjäorganisaatioiden ja niiden hankkeiden laajalla yhteistyöllä Rovaniemellä toteutettaman Omavarainen Lappi maaseutuseminaarin suunnitteluun, valmisteluun ja käytännön järjestämiseen. Maaseutuseminaarissa kuultiin kolmessa salissa yhteensä 18 ajankohtaista asiantuntija-alustusta, joiden keskeisiä teemoja olivat Lapin maakunnan mahdollisuudet ja tulevaisuuden näkymät liittyen lappilaiset elintarvikkeisiin, energiaan ja kuntien elinkeinostrategioihin. Päivän avasi maakuntajohtaja Mika Riipi ja seminaarin avauspuheen piti Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä. Omavarainen Lappi maaseutuseminaariin osallistui 204 lappilaista toimijaa ja vaikuttajaa, joilta seminaari sai erittäin hyvän palautteen. 14 / 25

15 Maaseutuseminaarin ohjelma, alustusten diat ja videoinnit sekä yhteenveto palautteesta löytyvät seminaarin tapahtumasivulta Omavarainen Lappi maaseutuseminaarin järjestivät yhteistyössä: - Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Lapin maaseudun tulevaisuuden avaimet -hanke Lapin luonnontuote- ja elintarviketoimialojen työohjelma LAPPI LUO II - Lapin liitto, Kymmenen virran maa -hanke - Ammattiopisto Lappia - Lapin aluehallintovirasto, Arjen turvaa kunnissa -hanke - Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin ammattiopisto Pohjoiset luonnonraaka-aineet tulevaisuuden markkinoille LUOTU hanke - Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - ProAgria Lappi Omavarainen Lappi maaseutuseminaari oli yllämainittujen hankkeiden yhteinen loppuseminaari. Seminaarin teemat olivat Kymmenen virran maa hankkeessa kootun Kymmenen virran maa Lapin maaseutuohjelma 2020:n mukaiset. Kymmenen virran maa hanke vastasi seminaarin viestinnästä ja markkinoinnista sekä ilmoittautumisten vastaanottamisesta. Hanke käytti viestinnässä ja markkinoinnissa viestintäkanavia kattavasti. 15 / 25

16 Valtakunnallisen radiospottikampanjan Yrittäjäksi Lapin maaseudulle! toteuttaminen Lapin maaseudulle muuton edistämiseksi Kymmenen virran maa hanke toteutti ajanjaksolla valtakunnallisen radiospottikampanjan Yrittäjäksi Lapin maaseudulle!. Hankkeessa teetetty 20 sekunnin radiospotti toistettiin Radio Novalla, NRJ:llä ja Radio Nostalgialla kahden viikon aikana yhteensä 368 kertaa aamun ja illan työmatkan autokuunteluajassa sekä iltaisin, jolloin MTV:n tutkimusten mukaan radion ja netin yhteiskäyttö on suurimmillaan. Kampanjassa hyödynnettiin ProAgria Lapin ja MTT:n valmista yrittäjyyssivustoa, jonne radiospotti ohjasi. Kampanja tavoitti kahden viikon aikana 47 % vuotiaista suomalaisista Seutukunnallisten kyläviestinnän työpajojen järjestäminen Lapin maallemuuton edistämisen jatkumiseksi Kymmenen virran maa hankkeen jälkeen, hanke järjesti Lapin kylätoimintapäivillä Luostolla Kylämarkkinoinnin ja viestinnän työpajan sekä seutukunnalliset Kyläviestinnän työpajat Torniossa , Rovaniemellä , Kemijärvellä , Sodankylässä ja Muoniossa Työpajoissa kyläyhdistyksille annettiin käytännön välineitä kylien näkyvyyden ja asukasmarkkinoinnin edistämiseen. Hankkeen toimenpiteistä on tiedotettu ja kerrottu tiheästi ja kattavasti sähköpostilla, maakunta- ja paikallislehdissä, maakuntaradioissa, internetissä ja Facebookissa. 16 / 25

17 Aikataulu Hankkeen päätöksen mukainen toteutusaika oli Hankkeen vetäjän, kyläkoordinaattori Juha Kutunivan työsopimus allekirjoitettiin Hankkeen toimenpiteet käynnistyivät Hankkeelle haettiin ja myönnettiin jatkoaika kaksi kertaa : ja Resurssit Kymmenen virran maa hankkeen resurssit olivat: - Hankkeen johtaja, Lapin liiton yhteysjohtaja Maiju Hyry - Hankkeen vetäjä, kyläkoordinaattori Juha Kutuniva - Hankkeen aktiivinen ja keskusteleva ohjausryhmä, joka kokoontui vajaan kolmen vuoden aikana 15 kertaa ja käsitteli lisäksi kahdeksan kirjallista menettelyä sekä osallistui myös hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin - Paikalliset yhteistyökumppanit, jotka antoivat asiantuntijatyö - panoksiaan hankkeelle - Kirjanpidosta vastanneet Lapin liiton talouspäällikkö Leena Mantere ja taloussihteeri Anu Moilanen Toteutuksen organisaatio Hankkeen ohjausryhmän muodostivat seuraavat henkilöt: Jäsen: Varajäsen: Organisaatio/yhteisö: Maiju Hyry (pj.) Marjo Säärelä Lapin liitto Simo Alaruikka (varapj.) Ari Saarela ProAgria Lappi ry Mervi Nikander Lapin liitto Anne Ristioja ( ) Eija Harju Lapin ELY -keskus Hanna-Leena Talvensaari Anne Anttila Leader-ryhmät Rauno Kuha Marja Uusitalo MTT (nyk. Luke) Juha-Pekka Lumpus Lappilaiset Kylät ry Anna-Kaisa Wuotila Jorma Vaara 4H Lappi Valtteri Huhtamella kylät Jaakko Huttunen ( alkaen) kylät Sihteeri: Juha Kutuniva Lapin liitto 17 / 25

18 Hankkeen ohjausryhmä kokoontui 15 kertaa ja käsitteli lisäksi sähköpostitse kahdeksan kirjallista menettelyä Kustannukset ja rahoitussuunnitelma (Alv. 0 %) Hyväksytty kustannusarvio Kustannukset Hyväksytyn kustannusarvion ja toteutuneiden kustannusten erotus Palkat ja palkkiot , , Ostopalvelut , ,33 Vuokrat ,49 185, Kotimaan matkakulut , , ,92 Muut kustannukset ,59-5,67 Kustannukset yhteensä , , ,52 Rahoitussuunnitelma EU Valtio Rahoitus yhteensä ,73 e ,67 e ,40 e Kymmenen virran maa tiedonvälityshanke toteutettiin kokonaan maaseuturahaston ja valtion tuella. Hankkeen rahoittamisesta vastasi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 18 / 25

19 Raportointi ja seuranta Hankkeen vetäjä on raportoinut jokaisessa ohjausryhmän 15 kokouksessa hankkeessa tehdyistä toimenpiteistä ja seuraavaksi suunnitteilla olleista toimenpiteistä. Ohjausryhmän hyväksymä hankkeen indikaattorilomake on toimitettu Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen tukipäätöksen yleisehtojen mukaisesti tammikuun 2013, 2014 ja 2015 loppuun mennessä ja hankkeen vuosiraportti maaliskuun 2013 ja 2014 loppuun mennessä sekä hankkeen loppuraportti maaliskuun 2015 loppuun mennessä. Maaseutuviraston valvontaosaston tarkastusyksikkö on tarkastanut Kymmenen virran maa hankkeen otannassaan Tarkastuksessa ei todettu mitään huomautettavaa Yhteistyökumppanit Kymmenen virran maa hankkeessa tehtiin tukipäätöksen perusteluiden mukaisesti laajasti ja tiivisti yhteistyötä eri puolilla maakuntaa. Hankkeen yhteistyökumppanit olivat: - Hankkeen kohderyhmät ja hyödynsaajat: Lapin maaseudun asukkaat ja yhteisöt sekä kunnat ja viranomaiset (ELY, AVI) - Lapin Leader-ryhmät: Pohjoisimman Lapin Leader ry, Outokaira tuottamhan ry, Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry, Peräpohjolan kehitys ry, Koillismaan Leader ry - Lappilaiset Kylät ry, Suomen Kylätoiminta ry - Tornion kylien neuvosto, Ylitornion Kyläpuulaaki, Pellon Meän Parlamentti, Kylien Kolari, Inarin kylien neuvosto, Sodankylän kyläneuvosto, Ranuan kylien neuvosto, Rovaniemen aluelautakunnat, RovaTokka ry - ProAgria Lappi, MTT (nyk. Luonnonvarakeskus), 4H Lappi, MTK-Lappi - Lapin amk, Lappia, Lapin ammattiopisto 19 / 25

20 - Lapin maaseudun tulevaisuuden avaimet hanke, Palveluyrittäjyyttä välittäjäorganisaatiolla hanke, Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille hanke, Arjen turvaa kunnissa hanke, Tolokun kylät hanke, Meän kylät menossa maailmalla ja maailman menossa - hanke Kymmenen virran maa hankkeen yhteistyökumppanit antoivat hankkeelle asiantuntijapanoksensa Hankkeen tulokset ja vaikutukset Kymmenen virran maa hanke oli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen tiedonvälityshanke, joka hyväksytyn hankesuunnitelman ja tukipäätöksen perusteluiden mukaisesti lisäsi toimenpiteillään Lapin maaseudun asukkaiden valmiuksia erilaisiin omaehtoisiin kehittämistoimenpiteisiin sekä vahvisti maaseudun toimijoiden yhteistyötä. Hanke toimi tiiviissä yhteistyössä Leader-ryhmien ja muiden maaseudun kehittäjien sekä viranomaisten kanssa. Tukipäätöksen perusteluiden mukaisesti hanke tiedotti, järjesti tilaisuuksia ja kokosi ennakointitietoa alueelliseen selvitykseen, Lapin maaseutuohjelmaan sekä julkaisi sen yhtenä asiakirjana. Hanke edisti kylien palveluiden järjestämistä ja maallemuuttoa. Lapin maaseudun toimijoiden yhteinen tahtotila Kymmenen virran maa Lapin maaseutuohjelma 2020 koottiin eri puolilla maakuntaa laajalla yhteistyöllä ja osallistavalla, alhaalta ylös valmistelulla. Ennakointitiedon kokoaminen Lapin maaseutuohjelmaan tuotti myös Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen laatimaan 20 / 25

21 Lapin alueelliseen maaseudun kehittämisstrategiaan Lapin maaseudun kehittämisen painopisteitä ja toimenpideesityksiä sekä Lapin Leader- ryhmien laatimiin paikallisiin maaseudun kehittämisstrategioihin niiden toimialueiden kehittämisen painopisteitä ja toimenpide-esityksiä. Maaseutuohjelma esittää Lapin maaseudun toimijoiden yhteisen tahtotilan siitä, millainen lappilainen maaseutu on vuonna 2020 ja millä toimenpiteillä tavoitteeseen päästään. Maaseutuohjelman kokoaminen lisäsi Lapin maaseudun asukkaiden valmiuksia erilaisiin omaehtoisiin kehittämistoimenpiteisiin sekä vahvisti maaseudun toimijoiden yhteistyötä. Lapin maaseudun asukkaat hyötyvät valmistuneen maaseutuohjelman pohjalta tehtävistä kehittämistoimenpiteistä tulevaisuudessa vaikutuksina elinoloihin ja viihtyvyyteen. Osuuskunnilla töitä ja palveluja kylille Hankkeen tavoitteena oli myötävaikuttaa kolmen palveluja kylille tuottavan osuuskunnan syntymiseen Lappiin sekä kolmen muun kylien liiketoimintasuunnitelman valmistumiseen. Hankkeen infotilaisuuksista kylien palvelujen järjestämisestä käynnistyi Rovaniemellä ja Ranualla koko kunnan kattavien kylille palveluja tuottavien osuuskuntien tarpeiden ja tuottajien kartoitus. Ranualle on hankkeen myötävaikutuksella perustettu Pohjoisen Osaamisen Osuuskunta. Rovaniemellä osuuskunnan perustamisprosessi on vielä kesken. Rovaniemen kaupunki jatkaa prosessia ProAgria Lapin asiantuntija-avun turvin. 21 / 25

22 Opintomatka Kainuun osuuskuntatoimintaan kylvi siemeniä mahdollisesti tulevaisuudessa versoaville osuuskunnille. Osuuskuntien kautta saatavat palvelut parantavat omalta osaltaan kylien asukkaiden elinoloja, viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Yhteistyössä järjestetyn Maakunnallisen kylien liiketoimintapäivän jälkeen Suomen Kylätoiminta ry:n Kylien bisneskeissit hanke jatkoi seutukunnallisten tilaisuuksien järjestämistä yhteistyössä Lapppilaiset Kylät ry:n ja Lapin Leader-ryhmien kanssa, joten Kymmenen virran maa hankkeessa ei syntynyt kylien liiketoimintasuunnitelmia. Jo vain Lappiin! Lapin maaseudulle muuton edistämiseksi hanke osallistui ELMA-messuille; teki Jo vain! töihin Lappiin verkkolehden; toteutti valtakunnallisen Yrittäjäksi Lapin maaseudulle! radiospottikampanjan ja järjesti seutukunnalliset Kyläviestinnän työpajat. ELMA-messuilla hankkeen esittelypisteen kautta kulki messuosallistujaa kolmen päivän aikana. Jututtajia riitti koko kolmen päivän ajan. Hankkeen messuilla julkaisema Jo vain! töihin Lappiin verkkolehden linkki välitettiin median lisäksi valtakunnallisiin nettiportaaleihin sekä Facebook-ryhmiin. Hankkeen radiospottikampanja tavoitti kahden viikon aikana 47 % vuotiaista suomalaisista. Kampanjan nettisivulla kävi radiospottien ohjaamana kahden viikon ajan joka päivä viidestäkymmenestä sataan yrittämisestä Lapissa kiinnostunutta. 22 / 25

23 Hankkeen toimenpiteiden johdosta näkyvyys ja tietoisuus Lapin maaseudusta hyvänä asumisen ja yrittämisen paikkana kasvoi. Hankkeen päätteeksi seutukunnallisten Kyläviestinnän työpajojen osallistujat saivat käytännön työkaluja kylänsä markkinoimiseen. Kylien Kolari Hankkeen tavoitteena oli myötävaikuttaa neljän uuden kyläneuvoston perustamiseen Lappiin. Kyläneuvosto, Kylien Kolari, syntyi Kolariin; perustamisprosessi käynnistyi Simossa ja keskusteluja kyläneuvostosta käytiin Sallassa. Kylien Kolari omalta osaltaan parantaa Kolarin kylien asukkaiden elinoloja, viihtyvyyttä ja turvallisuutta lappilaista Kymmenen virran maa-hanke lisäsi kolmen vuoden aikana 49 tilaisuudessa Lapin maaseudun asukkaan valmiuksia omaehtoisiin kehittämistoimenpiteisiin sekä vahvisti heidän keskinäistä yhteistyötä Hankkeen ohjausryhmän arvio hankkeen toteutuksesta Hanke on hyvin saavuttanut ne tavoitteet, jotka sille on asetettu. Hankkeessa nostettiin esille keskeisiä Lapin maakuntaa ja maaseutua, erityisesti harvaan asuttuja alueita, koskevia kehittämisen kysymyksiä. Hankkeessa on tehty hyvää yhteistyötä maakunnan eri toimijoiden kanssa. Omavarainen Lappi -maaseutuseminaari on tästä hyvä esimerkki. 23 / 25

24 Hanke toimi erinomaisella tavalla toiminnallistaen ja tavallaan sitouttaen eri toimijoita tekemään yhteisen tahtotilan, Lapin kehittämisen eteen töitä. Hanke toimi hyvin ja sai vahvistettua Lapin maaseudun toimijoiden yhteistyötä, jonka tulokset ovat nähtävissä osin jo nyt ja lisää tulevaisuudessa. Hanke osallisti ja sitoutti runsaan joukon lappilaisia. Lopputuloksena syntyi selkeä ja ymmärrettävä toimenpideohjelma. Hankkeen näkyvintä osaa olivat runsaat yleisötilaisuudet, joista Omavarainen Lappi keräsi peräti yli 200 osallistujaa. Laajan asiantuntijajoukon toteuttamat seminaarit ovat vuosien aikana osoittautuneet erittäin tarpeellisiksi; ne ovat toimineet erinomaisena keskustelua herättävänä foorumina. Niiden kautta on ollut helppo saada muodostettua kokonaiskuva lappilaisen maaseudun mahdollisuuksista sekä tuloksista. Toivon, että tämänkaltainen toimintaa saa jatkoa myös käynnistyvällä ohjelmakaudella. Erityisesti haluan korostaa, että hankkeen tavoitteet olivat kunnianhimoiset ja suunnitellut toimenpiteet erityyppisiä. Hankkeessa on kyetty toteuttamaan erittäin hyvin asetetut tavoitteet ja saatu aikaan merkittäviä tuloksia ja tapahtumia, joilla on varmasti vaikutuksia Lapin maaseudun kehittämistyöhön. Tämän tyyppistä yhteistoimintaa tarvitaan ehdottomasti jatkossakin. Mielestäni hanke on toteuttanut erittäin hyvin asetetut tavoitteet ja se on tuonut potkua sekä apuja Lapin maaseudun kylätoimijoille. 24 / 25

25 5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi Maakunnallista Kymmenen virran maa tiedonvälityshanketta kentällä toteutettaessa vahvistui käsitys siitä, että Lapin maaseudun kehittäminen tarvitsee jatkossakin maakunnallisia, toimijoita kokoavia hankkeita. Maakunnan ohjelmissa tunnistetuille keskeisille kärkipainopisteille tarvitaan maakunnalliset koordinaatiohankkeet, jotka näkevät metsän puilta, kokonaisuuden; ehkäisevät päällekkäisyyksiä ja resurssien tuhlaamista, vahvistavat toimijoiden yhteistyötä sekä välittävät tietoa. Jälkisanat Kiitämme lämpimästi jokaista Kymmenen virran maa Lapin maaseutuohjelma 2020:n kokoamiseen sekä Kymmenen virran maa -hankkeen tilaisuuksiin osallistunutta lappilaista; hankkeen aktiivisen ja keskustelevan ohjausryhmän jäseniä sekä hankkeen toteuttamiseen osallistuneita yhteistyökumppaneita arvokkaasta panoksestanne. Jo vain tästä on hyvä jatkaa! Rovaniemellä LAPIN LIITTO Maiju Hyry Juha Kutuniva yhteysjohtaja kyläkoordinaattori ( ) aluekehityssihteeri 25 / 25

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄOHJELMAN KOORDINAATIOHANKE 2 Päijänne-LEADER + numero 24994 ELMA numero 25073

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄOHJELMAN KOORDINAATIOHANKE 2 Päijänne-LEADER + numero 24994 ELMA numero 25073 PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄOHJELMAN KOORDINAATIOHANKE 2 Päijänne-LEADER + numero 24994 ELMA numero 25073 LOPPURAPORTTI Yhteishanke Koulutuskeskus Salpaus Päijät-Hämeen kylät Hankkeen toteutusaika 1.3.2006 29.2.2008

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

KantriOulu - maaseutu uudessa Oulussa LOPPURAPORTTI

KantriOulu - maaseutu uudessa Oulussa LOPPURAPORTTI 2014 KantriOulu - maaseutu uudessa Oulussa LOPPURAPORTTI Rita Porkka Oulun kaupunki 10.4.2014 Sisältö 1. Hankkeen toteuttaja... 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus... 1 3. Yhteenveto hankkeesta... 2 4. Raporttiosio...

Lisätiedot

YHTEISÖhautomo- uusien mahdollisuuksien maaseutu

YHTEISÖhautomo- uusien mahdollisuuksien maaseutu Oulun Seudun Leader YHTEISÖhautomo 2011 2014 YHTEISÖhautomo- uusien mahdollisuuksien maaseutu LOPPURAPORTTI Laatinut Ritva Sauvola Oulussa 31.12.2014 1 Tiivistelmä Toimivat paikallisyhteisöt Oulun Seudun

Lisätiedot

Lapin kyläkirje 1 / 2011

Lapin kyläkirje 1 / 2011 Lapin kyläkirje 1 / 2011 LAPIN LIITON MENNÄÄN KYLÄÄN! HANKE & Maakunnallinen kylien yhteenliittymä LAPPILAISET KYLÄT RY TÄSSÄ TIEDOTUSLEHDESSÄ MUUN MUASSA : - USKO MAASEUDUN MERKITYKSEEN VOIMISTUMASSA

Lisätiedot

Lapin kyläkirje 1/2013

Lapin kyläkirje 1/2013 Lapin kyläkirje 1/2013 Maakunnallinen kyläyhdistys LAPPILAISET KYLÄT RY Vuoden Lappilainen kylä 2012 Kantomaanpää Ylitorniolta PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Ajelin etelän vieraani kanssa nelostietä pohjoista

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013 Luonnos Maaseutuverkoston avoin kuulemistilaisuus 18.4.2007 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013 Maa- ja metsätalousministeriö Huhtikuu 2007 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI KOILLISMAAN KYLIEN KEHITTÄMISHANKE 1.11.2009-30.6.2012

LOPPURAPORTTI KOILLISMAAN KYLIEN KEHITTÄMISHANKE 1.11.2009-30.6.2012 LOPPURAPORTTI KOILLISMAAN KYLIEN KEHITTÄMISHANKE 1.11.2009-30.6.2012 Yhdistyslaki- ja kokouskäytäntökoulutus Taivalkoskella 5.4.2011 1 KOILLISMAAN KYLIEN KEHITTÄMISHANKE, 3054/3570-2009, 7420 Hankkeen

Lisätiedot

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke LOPPURAPORTTI Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 1.1.-31.8.2012 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 3 3.1 Yleiset tavoitteet...

Lisätiedot

Lapin kyläkirje 1/2015

Lapin kyläkirje 1/2015 Lapin kyläkirje 1/2015 Terveiset vuoden lappilaisesta kylästä! sivu 4 Maanpuolustuskoulutusyhdistys sivu 8 Uutta intoa ja mahdollisuuksia maaseudun kehittämiseen Lapissa sivu 13 2 Puheenjohtajan tervehdys

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Hankenumero 12159

Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Hankenumero 12159 Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Hankenumero 12159 Loppuraportti 1.4.2011 31.12.2014 1 Sisällys 1 Toteuttajan nimi 3 2 Hankkeen

Lisätiedot

HYPYT -hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi -hanke. Loppuraportti 1.10.2011 31.12.2014

HYPYT -hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi -hanke. Loppuraportti 1.10.2011 31.12.2014 HYPYT -hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi -hanke Loppuraportti 1.10.2011 31.12.2014 Leila Junttila, projektipäällikkö 15.12.2014 1 1. HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 3 2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS...

Lisätiedot

M A A S E U T U V E R K O S T O N v u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9

M A A S E U T U V E R K O S T O N v u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 2010 2009 M A A S E U T U V E R K O S T O N v u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 Maaseutuverkoston vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2009... 3 2. KATSAUS VUOTEEN 2009... 5 3. HALLINTO JA

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Maakunnallinen kyläyhdistys Toimintakertomus 2013 Lappilaiset Kylät ry toimii kylien kattojärjestönä. Yhdistys toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä Lapin maaseudun

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto Vuosikertomus 2008

Suomen maaseutuverkosto Vuosikertomus 2008 Suomen maaseutuverkosto Vuosikertomus 2008 Helmikuu 2009 Luonnos MAASEUTUVERKOSTO 2008 1 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2008... 3 2. KATSAUS VUOTEEN 2008... 5 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 6 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Lapin kyläkirje 2 /2012

Lapin kyläkirje 2 /2012 Lapin kyläkirje 2 /2012 Maakunnallinen kyläyhdistys LAPPILAISET KYLÄT RY Terveiset Lokaalista! Joensuussa pidetyssä paikalliskehittäjien seminaarissa palkittiin kaksi Lappilaista toimijaa: Kylätoiminnan

Lisätiedot

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta Pirkanmaan kylätoimintahanke 2011-2013 Loppuraportti 1.1.2011 30.9.2014 1. Toteuttajan nimi Pirkan Kylät ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pirkanmaan Kylätoimintahanke 2011-2013, hankenumero 10541 3.

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

Eteläpohjalainen kyläohjelma 2000 2006 LOPPURAPORTTI

Eteläpohjalainen kyläohjelma 2000 2006 LOPPURAPORTTI .............................................................. Eteläpohjalainen kyläohjelma 2000 2006 LOPPURAPORTTI.............................................................. Kylien kehittämisen parhaita

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

1. HANKKEEN NIMI Paikallisen kehittämisen vahvistaminen eli PKV-hanke

1. HANKKEEN NIMI Paikallisen kehittämisen vahvistaminen eli PKV-hanke HANKESUUNNITELMA 1. HANKKEEN NIMI Paikallisen kehittämisen vahvistaminen eli PKV-hanke 2. HANKEAIKA 1.3.2012 30.9.2013 3. HANKKEEN HAKIJA Outokaira tuottamhan ry Kenttätie 1 95700 PELLO 016-515541, 0400-161034,

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN kyläohjelma

POHJOIS-POHJANMAAN kyläohjelma POHJOIS-POHJANMAAN kyläohjelma KAIKKIEN KYLÄSSÄ 2011 2014 Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry KYLÄOHJELMAN TYÖSTÄNYT TYÖRYHMÄ: Matti Kamula Martti Kiviharju Hannu Kokkoniemi Ilpo Kylmäluoma Helena Laitinen Minna

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä

Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä 1 LOPPURAPORTTI 16.1.2012 18.3.2013 Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä (15931) Ylöjärven Yrityspalvelu Oy 2 Sisällys 1. Hankkeen toteuttajan nimi... 4 2. Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

Lähde mukaan jäsenkeruutalkoisiin. 31.3.2013 mennessä

Lähde mukaan jäsenkeruutalkoisiin. 31.3.2013 mennessä JOKIVARSIEN MODERNI MAASEUTU - YHDISTYS J OMMA RY H YVÄÄ ALKANUTTA UUTTA VUOTTA! Ohjelmakausi lähenee loppuaan, vuosi 2013 on tämän ohjelmakauden viimeinen rahoitusvuosi. JoMMa ry on lähes koko ohjelmakauden

Lisätiedot