ESITYS PERINTEISEN RAKENTAMISTAVAN KUNNIAKILVEN / KUNNIAKIRJAN MYÖNTÄMISEKSI JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITYS PERINTEISEN RAKENTAMISTAVAN KUNNIAKILVEN / KUNNIAKIRJAN MYÖNTÄMISEKSI JA MYÖNTÄMISPERUSTEET"

Transkriptio

1 1 ESITYS PERINTEISEN RAKENTAMISTAVAN KUNNIAKILVEN / KUNNIAKIRJAN MYÖNTÄMISEKSI JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Esitys Esitämme, että Talonpoikaiskulttuurisäätiö myöntäisi jäljempänä mainitulle kohteelle [ ] Perinteisen rakentamistavan kunniakilven [ ] Perinteisen rakentamistavan kunniakirjan Kunniakilven tai kunniakirjan myöntämisestä päättää Talonpoikaiskulttuurisäätiön hallituksen nimeämä, asiantuntijoista koostuva kilpiraati. Raadilla on mahdollisuus myöntää kunniakirja kohteelle, jolle on esitetty myönnettäväksi kunniakilpi ja päinvastoin. Talon / tilan nimi ja kiinteistötunnus Kunta ja kunnan- / kaupunginosa Kohteen katuosoite ja postinumero Kohteen omistaja/omistajat ja osoite Hakukohde on [ ] Yksittäinen rakennus [ ] Rakennusryhmä YLEISKUVAUS Rakennusvuosi ja -historia (esim. muutostyöt ja mahdolliset siirrot, käyttöhistoria ja nykyinen käyttö)

2 Sijoittuminen ympäristöön (muu ympäröivä rakennuskanta sekä näissä tapahtuneet keskeiset muutokset) 2 PERUSTELUT TUNNUSTUKSEN MYÖNTÄMISELLE (kohteen merkitys) LISÄTIETOJA Onko kohde inventoitu? (rakennusinventointi tms.) (nimi, vuosi) Kaavatilanne ja kohdetta koskevat kaavamääräykset Kohteen esiintyminen esim. pitäjähistoriassa tai kyläkirjoissa (nimi, vuosi) KOHTEEN TEKNISET TIEDOT JA KUNTO (kuvaus) Vesikatto (kattomuoto ja katemateriaali) Korjausajankohta Ulkoseinärakenne (esim. hirsi, rankarakenne, kivi tms.) Seinien ulkovuoraus ja pintakäsittely Kuistit, verannat, ulkoeteiset

3 Ulko-ovet 3 Ikkunat Tulisijat Perustukset Pääasiallinen lämmitysmuoto MUUTOKSET, KORJAUKSET JA LAAJENNUKSET SUUNNITELMA KOHTEEN SÄILYTTÄMISEKSI LISÄTIEDOT Esityksen tekijä: Osoite: Yhteyshenkilö, osoite ja puh.: Paikka ja päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys

4 OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN Esitykset arvioidaan pääsääntöisesti kirjallisten ja kuvallisten aineistojen pohjalta. Tämän vuoksi on keskeistä, että raadin jäsenille muodostuu toimitettujen asiakirjojen perusteella selkeä kokonaiskuva esitetystä kohteesta. Perusteellisesti täytetyn hakemuslomakkeen on tarkoitus tukea esityksen liitteitä. Raati pyytää tarvittaessa esityksen tekijältä lisätietoja kohteesta. Tunnustusten myöntämisessä otetaan huomioon sekä rakennusryhmiä että yksittäisiä kohteita koskevissa esityksissä varsinaisen kohteen lisäksi ympäristö, johon se sijoittuu. Mikäli kyseessä on rakennusryhmä, tulee yleiskuvauksessa huomioida kaikki ryhmään kuuluvat rakennukset. Koska kunniakilvellä ja -kirjalla halutaan antaa tunnustusta eläville ympäristöille, ajallinen kerrostuneisuus ei ole este tunnustukselle. Esityksen tekijän tulee kuitenkin selvittää, miten muutokset heijastuvat rakennuksen nyky-ympäristössä ja miten mahdollisten muutosten yhteydessä on huomioitu rakennuksen perinteinen ympäristö. Kunniakilven ja -kirjan myöntöperusteissa painotetaan hyvää talonpoikaista rakennustapaa ja kohteen sijoittumista tasapainoiseen maaseutuympäristöön. Esityksen perusteluissa tulee huomioida, miten nämä tekijät tulevat esiin ehdotetussa kohteessa. Säätiö arkistoi tiedot tunnustuksen saaneista kohteista. Tätä tallennustyötä varten esitykseen toivotaan liitettäväksi myös mahdollisia merkityksellisiä lisätietoja kohteen käyttöhistoriasta, kuten kohteen rakentamiseen ja muutoksiin vaikuttaneista tekijöistä, sen eri vaiheiden asukkaista ja toimijoista tai rakennusten liittymisestä suvun, elinkeinon, paikkakunnan jne. historiaan. Kohteen alkuperäisyyttä ja perinteisyyttä arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota materiaalien ja rakennustekniikan lisäksi ikkunoihin, oviin, ulkovuoraukseen, vesikatteeseen ja savupiippujen olemassaoloon. Tärkeää on myös rakennusten keskeisten sisätilojen alkuperäisen tyylin säilyttäminen muutostöiden yhteydessä. Tunnustusta ei voida myöntää yhteiskunnalta säännöllistä avustusta saavalle museolle. ESITYKSEN LIITTEET Asemapiirros kohteesta Pohjapiirustus päärakennuksesta Riittävä määrä eri puolilta otettuja valokuvia, joista ilmenevät rakennuksen / rakennusryhmän ulkoasu, keskinäinen sijainti ja sopeutuminen ympäröivään maisemaan, yleiskuva pihapiiristä sekä kuvia keskeisistä sisätiloista Mahdollinen julkisivupiirros Lisätietoja tarvittaessa eri liitteenä (esim. kuvia kohteesta ennen suurempien korjaustöiden tekemistä) 4 ESITYKSEN TEKIJÄN HUOMIOON OTETTAVAKSI Kunniakilvestä peritään esityksen tekijältä talonpoikaiskulttuurisäätiön hallituksen vahvistama hinta 250 euroa + postikulut, kunniakirjasta 150 euroa + postikulut. Kunniakilpi tai -kirja lähetetään esityksen tekijälle tai esityksen tekijän ilmoittamaan osoitteeseen postiennakolla. Esitykset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen aura.kivilaakso(a)gmail.com tai postitse osoitteeseen: Talonpoikaiskulttuurisäätiö, Paula Viertola, PL 510, Helsinki Lisätietoja: Kunniakilpiraadin sihteeri Aura Kivilaakso, puh , aura.kivilaakso(a)gmail.com ja pj. Raija Seppänen, puh , raija.seppanen(a)mmm.fi

5 Vuonna 1985 uusitun kilven on suunnitellut taiteilija Erik Bruun. Pronssisen kilven mitat ovat 24 x 30 cm ja se painaa noin kolme kiloa. Kilven postituskulut maksavat noin 13 euroa. 5 TALONPOIKAISKULTTUURISÄÄTIÖN KUNNIAKILVEN JA KUNNIAKIRJAN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1 Perinteisen rakentamistavan kunniakilpi tai kunniakirja voidaan myöntää tunnustukseksi maaseudun perinteistä tai perinteeseen pohjautuvaa, hyvää talonpoikaista rakentamistapaa edustavalle asumista tai elinkeinotoimintoja palvelevalle rakennukselle tai rakennusryhmälle. Sen tulee sijaita talonpoikaisessa tai muutoin kohteen suhteen tasapainoisessa ympäristössä. Tunnustus koskee vanhaa rakennuskantaa mukaan lukien luvun jälleenrakennuskauden kohteet. Erityisistä syistä tunnustus voidaan myöntää myös tämän jälkeen rakennetulle tai alkuperäiseltä paikaltaan siirretylle kohteelle. Tunnustusta ei myönnetä yhteiskunnalta säännöllistä avustusta saavalle museolle. 2 Kunniakilpi voidaan myöntää vain maatilan käytössä olevalle tai olleelle rakennukselle tai rakennusryhmälle. Kunniakilven myöntämisen edellytyksenä on, että kohteen alkuperäisyys on olennaisilta osiltaan säilytetty ja kohde on perinteisen miljöön osa. 3 Kunniakirja voidaan myöntää varsinaisen maatilatalouden ohella myös maaseudun muuta perinteistä asumista ja niihin liittyviä toimintoja ja elinkeinoja palvelleille tai palveleville rakennuksille ja rakennusryhmille. Kunniakirjan myöntämisen edellytyksenä on, että kohteen alkuperäisyys on säilytetty kohtuullisessa määrin ja kohde on perinteisen miljöön osa. 4 Kunniakilven tai kunniakirjan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että kohde ja sitä ympäröivä rakennuskanta ja maisema muodostavat sopusointuisen kokonaisuuden. 5 Kunniakilven tai kunniakirjan myöntämisestä päättää Talonpoikaiskulttuurisäätiön hallituksen nimeämä, asiantuntijoista koostuva kilpiraati.

6 6 Esityksen kunniakilven tai kunniakirjan myöntämiseksi voivat tehdä kohteen omistaja, kotiseututai muu kulttuurityötä tekevä järjestö, kunta tai muu julkisyhteisö tai yksityinen henkilö. Talonpoikaiskulttuurisäätiön hallitus määrää vuosittain kunniakilven ja kunniakirjan lunastusmaksun. Lunastusmaksun maksaa hakija. 7 Kunniakilven ja kunniakirjan myöntämisasiakirjat tallennetaan Talonpoikaiskulttuurisäätiön rekisteriin ja arkistoon. Talonpoikaiskulttuurisäätiö voi ilman erillistä lupaa käyttää kunniakilven tai kunniakirjan saaneen kohteen tietoja säätiön tarkoitusperiä edistävässä työssä. 8 Rakennusta tai rakennusryhmää, johon kunniakilpi tai kunniakirja on myönnetty, on sen haltijan hoidettava myöntämisperusteiden mukaisena. Kunniakilven velvoitteet säilyvät omistajavaihdoksista riippumatta. Omistusmuutoksista tulee ilmoittaa Talonpoikaiskulttuurisäätiölle. Kohteen uudistuksista ja korjauksista voi kunniakilven tai kunniakirjan saaja pyytää Talonpoikaiskulttuurisäätiöltä lausunnon. 9 Jos kunniakilven saaneen kohteen tekniset myöntöperusteet lakkaavat, kohde jää hoidotta tai siihen tehdään oleellisesti alkuperäisyyttä huonontavia muutoksia, kunniakilpi palautetaan Talonpoikaiskulttuurisäätiöön. 6 Talonpoikaiskulttuurisäätiön hallitus on tarkastanut nämä myöntämisperusteet

SUOMEN KOTISEUTULIITTO Kalevankatu 13 A 00100 HELSINKI puh. 09-612 6320 fax. 09-612 63250 toimisto@kotiseutuliitto.fi http://www.kotiseutuliitto.

SUOMEN KOTISEUTULIITTO Kalevankatu 13 A 00100 HELSINKI puh. 09-612 6320 fax. 09-612 63250 toimisto@kotiseutuliitto.fi http://www.kotiseutuliitto. SUOMEN KOTISEUTULIITTO Kalevankatu 13 A 00100 HELSINKI puh. 09-612 6320 fax. 09-612 63250 toimisto@kotiseutuliitto.fi http://www.kotiseutuliitto.fi Helsinki 27.7.2009 OHJE SEURANTALOJEN KORJAAMISEEN MYÖNNETTÄVISTÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Loviisan kaupunki Tekninen keskus Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto ALAKAUPUNGIN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS ASEMAKAAVA KOSKEE SEURAAVIA KORTTELEITA 308, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 401, 403, 404, 405, 406,

Lisätiedot

Rakennusperintö suojelun kohteena...3

Rakennusperintö suojelun kohteena...3 Rakennusperintö suojelun kohteena Lukijalle...2 Rakennusperintö suojelun kohteena...3 Rakennusten suojelu...4 Osallistujat...4 Lait ja säädökset...5 Kaavoittaminen rakennussuojelun välineenä...7 Inventoinnit

Lisätiedot

Helsingin kaupungin vuokrattavat kaupunkipientalotontit 2011

Helsingin kaupungin vuokrattavat kaupunkipientalotontit 2011 Helsingin kaupungin vuokrattavat kaupunkipientalotontit 2011 Sven Grahnin puisto / Sakari Pulkinen/ksv SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. TONTTIEN HAKUOHJEET... 2 2.1 Hakijoiden tietojen luovutus...

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE YLEISTÄ. 8.5.2013 Voimassa alkaen 20.7.2013 Päivitetty 13.2.2015

RAKENTAMISOHJE YLEISTÄ. 8.5.2013 Voimassa alkaen 20.7.2013 Päivitetty 13.2.2015 VALLILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS r.y. RAKENTAMISOHJE 8.5.2013 Voimassa alkaen 20.7.2013 Päivitetty 13.2.2015 YLEISTÄ Vallilan siirtolapuutarha on 27.1.2012 voimaan tulleella asemakaavalla suojeltu kulttuurihistoriallisesti

Lisätiedot

Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2011

Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2011 Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2011 Sisällysluettelo 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET 3 2 KOHTEET, HAKIJAT, MYÖNTÄJÄ, AVUSTUKSEN SUURUUS JA AVUSTETTAVAT

Lisätiedot

Jäähdytyssopimus sekä sopimus- ja myyntiehdot

Jäähdytyssopimus sekä sopimus- ja myyntiehdot Jäähdytyssopimus sekä sopimus- ja myyntiehdot Raportti T27/2002 Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1238-9331 Sky-kansio 6/9 Jäähdytyssopimus sekä sopimus- ja myyntiehdot SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI T27/2002

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

YRITYSPERÄN KORTTELIT 98-103

YRITYSPERÄN KORTTELIT 98-103 / KAAVOITUS 8.12.2008 YRITYSPERÄN KORTTELIT 98-103 Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet Näitä rakentamistapaohjeita sovelletaan Raahen kaupungin asemakaavanmuutokseen Akm 189 alueella. Ohjeet koskevat

Lisätiedot

Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Sisällysluettelo 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET 3 2 AVUSTUSTEN HAKEMINEN 3 3 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN 4 3.1 Yleiset

Lisätiedot

LETKUN OSAYLEISKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET LUONNOS

LETKUN OSAYLEISKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET LUONNOS LETKUN OSAYLEISKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET LUONNOS Huom! Rakennustapaohjeessa on annettu välineitä alueen rakentumiseksi kokonaisuudeksi, joka ottaa huomioon vanhan kyläympäristön ja täydentää sitä. Rakennustapaohjeen

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2014 24.9.2014 Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet

HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2014 24.9.2014 Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet Hakuopas vuoden 2015 liikuntatieteellisten valtionavustusten hakuun 2.9 24.9.2014 HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2014 24.9.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1702/625/2014

Lisätiedot

Täyttöohjeet 1 (5) Valmisteverolupahakemus (päivitetty 1.12.2014)

Täyttöohjeet 1 (5) Valmisteverolupahakemus (päivitetty 1.12.2014) Täyttöohjeet 1 (5) - tullilomake 480s_1.12.2014 sekä - liitelomakkeet 263s_1.4.2010, 481s_1.4.2010, 771s_1.4.2012, 772s_1.4.2012, 773s_1.4.2012 ja 774s_1.4.2010 Valmisteveron alaisten tuotteiden valmistaminen,

Lisätiedot

Ohje energia-avustusten hakemiseen 2013 17.1.2013

Ohje energia-avustusten hakemiseen 2013 17.1.2013 Ohje energia-avustusten hakemiseen 2013 17.1.2013 Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET 3 2 AVUSTUSTEN HAKEMINEN 4 3 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN 4 3.1 Yleiset edellytykset 4 3.2 Avustuspäätös

Lisätiedot

KULTTUURITILOJEN PERUSKORJAUS- JA PERUSTAMISHANKKEET OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

KULTTUURITILOJEN PERUSKORJAUS- JA PERUSTAMISHANKKEET OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ KULTTUURITILOJEN PERUSKORJAUS- JA PERUSTAMISHANKKEET OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Helsinki maaliskuu 2015 Sisällys ESIPUHE... 3 1. PERUSTAMISHANKE... 3 2. RAHOITUSSUUNNITELMA... 4 3. AVUSTUKSEN HAKEMINEN...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

RAKENTAMINEN KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHASSA

RAKENTAMINEN KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHASSA RAKENTAMINEN KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHASSA Kumpulan siirtolapuutarha on Helsingin yleiskaavassa ja museoviraston listalla (RKY2009) luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistoriallisesti,

Lisätiedot

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja)

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171 174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Kiinteistötunnus Lupanumero/ilmoitusnumero 1 Hakija (rakennuspaikan

Lisätiedot

Ansiomerkit. Toimittanut: Ansiomerkkiryhmä: Tero Sisto

Ansiomerkit. Toimittanut: Ansiomerkkiryhmä: Tero Sisto P a r t i o l a i s t e n Ansiomerkit Toimittanut: Ansiomerkkiryhmä: Taitto: Piirrokset: Julkaisija: Tero Sisto Tero Sisto, pj., Hannu Kuisma, varapj. Hanna Pärkö, Jyrki Tuominen, Tiina-Liisa Vehkalahti,

Lisätiedot

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s 2 0 1 1 versio 1 01.01.2011 Sisällysluettelo Tonttipalvelut s. 3 Muut kuin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE

OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE Työsuhdekeksintöjä koskevan ohjesäännön laatimiseksi (Kesäkuu 2000) Rev. Tammikuu 2001 Lukijalle Keksintötoiminta on osa yrityksen innovaatiopolitiikkaa

Lisätiedot

Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille

Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille Opas museoiden harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemiseen, käyttöön ja selvittämiseen Museovirasto jakaa vuosittain museoille harkinnanvaraisia

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS ASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASARI 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 22.4.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 734 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE ASEMA/18 KYLÄ HERTTUALA/407 KORTTELIT 5022

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Ohessa kuvitteellisen Koivujärven kunnan sisäilmaohjeet. Ne perustuvat todelliseen asiakirjaan. Niissä näkyy paikalliset linjaukset ja painotukset. Niitä ei ole tarkoitettu sellaisenaan kopioitavaksi,

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 Porin kaupungin vapaa-aikatoimi jakaa liikuntaan ja nuorisotyöhön vuonna 2015 seuraavat avustukset: 1 TOIMINTA-AVUSTUKSET LIIKUNTAAN 352 000 Sisältää merkkivuosi-

Lisätiedot

RAKENTAMINEN KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHASSA

RAKENTAMINEN KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHASSA RAKENTAMINEN KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHASSA Kumpulan siirtolapuutarha on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alueeksi. Nämä rakentamista koskevat ohjeet on laadittu yhteistyössä rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/6 MH 27.5.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2007-järjestelmän kautta.

Lisätiedot