Koontia tutorkoulutuksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koontia tutorkoulutuksista"

Transkriptio

1 Koontia tutorkoulutuksista Tutorin/ISOhenkilön tehtävät Tutustuttaa yliopistoelämään auttaa tutustumaan uusiin ihmisiin kannustaa avoimeen ja vastaanottavaan ilmapiiriin antaa vinkkejä näyttää kulttuuriasioita, erilaisia käytäntöjä tutustuttaa opiskelijaelämään kannustaa opintoihin, motivoida ja innostaa Paikkojen näyttäminen YTHS Opiskelutilat OOP-palvelut AYY-palvelupiste yhdistysten tilat kirjasto tietokoneluokat ruokalat kauppa Perusasioiden hoitaminen yhdessä uuden opiskelijan kanssa matkakortin hankkiminen asuntoasioiden kuntoon laittaminen kysellä, onko asuntoasiat kunnossa jos ei ole vielä asuntoa, ohjata esimerkiksi HOAS:lle tai AYY:lle (voi myös kysellä, tarvitsisiko uusi opiskelija apua muutossa) kertoa hätämajoituksesta Opintojen alkuun auttaminen auttaa ilmoittautumaan ensimmäisille kursseille kertoa HOPS:sta, jos se on vielä epäselvä Tutorin/ISOhenkilön tehtäviä eivät ole vaikeiden asioiden käsitteleminen masennus ja mielenterveysasiat yksityisasiat elämänhallinnan ongelmat aina voi ohjata YTHS:lle tehdä uudelle opiskelijalle suunnattuja tehtäviä tenttien läpäiseminen laskuharjoitusten tekeminen jos on ongelmia opintoasioissa, voi ohjata esim. opintoneuvojille, opintopsykologeille, opettajatutoreille painostaminen päihteiden käyttöön auttaa taloudellisesti antaa tai lainata rahaa

2 maksaa vuokraa pakottaa opiskelijatoimintaan olla huoltaja Pienryhmäkeskustelut Mitä tehdä, jos.. kaksi fuksia/mursua alkavat kiusata/ahdistella ryhmän jäsentä? jutellaan kiusaajien kanssa kahden kesken selvitellään, miksi kiusaajat toimivat näin voiko olla kyse väärinkäsityksestä? voi kokeilla tehdä yhteistyötä muiden ryhmien kanssa, jolloin ryhmädynamiikka muuttuu voi ottaa yhteyttä YTHS:lle, AYY:n häirintäyhdyshenkilöihin, opintopsykologeihin.. joka tapauksessa, kiusaaminen ei ole sallittua ja sen ei saa antaa jatkua! tutorryhmässä on kahtiajako: toiset haluavat juoda alkoholia ja toiset eivät? ISOhenkilöt/tutorit tekevät selväksi, että ryhmässä saa olla sellainen kuin haluaa järkätään mahdollisimman monipuolisia tapahtumia esim. seinäkiipeilyä, lenkkeilyä, lounastaminen, leffaillat tapahtumissa tarjolla myös alkoholittomia juomia tapahtumia mainostettaessa ei korosteta alkoholin osuutta on hyvä muistaa, että tutor/isohenkilö näyttää omalla esimerkillään mallia ei kuulu kenellekkään, miksi joku ei halua juoda jos alkoholi näyttäisi olevan ongelma, kannattaa kyseinen henkilö yrittää ohjata YTHS:lle joskus juomattomuus voi olla olla tekosyy olla osallistumatta, mutta taustalla onkin ujous opiskelija voi kokea, että hän ei pääse juomattomuuden takia mukaan opiskelijatoimintaan, vaikka häntä ei tietoisesti ole suljettukaan ulos. Tämän vuoksi on hyvä, että tutorit/isohenkilöt kannustavat kaikkia osallistumaan! yksi ryhmän jäsen eristäytyy? kysellään häneltä kahden kesken, että miksi hän ei halua osallistua toimintaan jos hän tuntee, ettei tarvitse ryhmää, niin uuden opiskelijan pitää antaa olla osallistumatta. Pitää kuitenkin muistaa jakaa hänelle kaikki tarvittava informaatio. Voi kuitenkin mainostaa mm. kerhoja ja muita yhdistyksiä, jos hän haluaisi lähteä niiden toimintaan mukaan jos hän kokee olevansa liian ujo kutsutaan hänet mukaan kaikkiin tapahtumiin ja erityisesti matalan kynnyksen tapahtumiin kannattaa houkutella toiminnalliset tapahtumat ovat hyviä: vetäytyvän henkilön on ehkä helpompi lähteä keilaamaan kuin vain juhliin jutustelemaan

3 kysellä ei arvottavia kysymyksiä, kuten mitä kuuluu? ja tiedustella kiinnostuksen kohteita häntä voi rohkaista ja kannustaa tutustumaan uusiin ihmisiin voi pyytää lounaalle kahden kesken järjestetään toimintaa pareittain/pienemmissä ryhmissä, niin kyseinen ujo henkilökin uskaltaa mahdollisesti osallistua voidaan tehdä yhteistyötä toisen ryhmän kanssa, sillä hän saattaa löytää sieltä helposti lähestyttävän ihmisen eristäytyneestä henkilöstä ei saa tehdä numeroa ryhmän sisällä kahdella ryhmän jäsenellä on riita, joka vaikuttaa ryhmädynamiikkaan (esim. parisuhdedraama)? ISOhenkilö/tutor ei saa valita puolta henkilöiden kanssa kannattaa käydä rakentavaa keskustelua kaikista ei tarvitse pitää ja kaikkien kaveri ei tarvitse olla, mutta toimeen olisi tultava olisiko mahdollista, että riita sovitaan? riita ei saa aiheuttaa kiusaamista voisiko toinen vaihtaa ryhmää? muuta ryhmää ei saa unohtaa kahden henkilön ja heidän riidan vuoksi jos riita ei vaikuta ryhmädynamiikkaan, niin se ei ole tutorin/isohenkilön tehtävä puuttua siihen ryhmässä on henkilö, jonka asenteet (esim. rasismi, homofobia.. ) vaikuttavat ryhmän työskentelyyn? ei saa antaa olettaa, että asenne on hyväksyttävä henkilön kanssa voi yrittää käydä rakentavan keskustelun Kuinka radikaaleja asenteet ovat? Voiko asenteita muuttaa? Miksi asenteet ovat olemassa? Pitää painottaa, että tässä kulttuurissa on hyväksyttävä kaikki ulkonäöstä, suuntauksista, kansallisuudesta jne. riippumatta jos asenne johtuu vain ennakkoluuloista, pitää kannustaa sosiaaliseen kanssakäymiseen ja toisiin tutustumiseen toisen asenteita ei voi väkisin muuttaa, mutta pitää antaa säännöt, miten ryhmässä toimitaan (esimerkiksi syrjivää tai rasistista käyttäytymistä ei sallita!) jos asenteet johtuvat esim. sodista, voidaan ryhmän kesken sopia, että näitä ei oteta puheeksi tapahtumiin on vaikea saada osallistujia, koska ryhmässä on niin erilaisia ihmisiä (esim. perheellisiä)? karistetaan pois kaikki ennakkoluulot! kysellään ryhmän jäseniltä, mitä he haluaisivat tehdä kiinnitetään huomiota tapahtumien monipuolisuuteen tapahtumien paikka paikkaa on hyvä vaihdella niin, että kaikilla on mahdollisuus osallistua

4 esimerkiksi Otaniemestä ei pääse yöllä helposti pois, joten jos tapahtuma kestää myöhään, pitää ottaa huomioon majoitus tapahtuman ajankohta sovitaan esim. doodlella, jolloin kaikki saavat vaikuttaa ajankohtaan kiinnitetään huomiota monipuoliseen viestintään FB, whatsapp, sähköpostit.. mikä on kanava, joka saavuttaa kaikki? ketään ei saa sulkea ulkopuolelle jos joku haluaa vaihtaa ryhmää, niin se ei ole ongelma ryhmässä on ekojen viikkojen jälkeen enää muutama aktiivinen fuksi/mursu? kannattaa kysellä muilta, ovatko he enää kiinnostuneita ryhmän toiminnasta jos muut eivät vain halua/ehdi osallistumaan ryhmän toimintaan, niin sitten voi keskittyä toimimaan aktiivisten kanssa ketään ei voi pakottaa osallistumaan voi tehdä yhteistyötä muiden ryhmien kanssa pidä kuitenkin huoli, että vähemmän aktiiviset saavat tarvittavat informaatiot ryhmä jakaantuu kolmeen osaa, jotka eivät tule toimeen keskenään? yritetään tehdä yhdessä jotain (esim. leffa jonkun ryhmän jäsenen kämpillä) otetaan selvää mikä on jakautumisen taustalla ja mitä ryhmä haluaisivat tehdä kierretään ongelma: tehdään yhteistyötä toisen ryhmän kanssa, jolloin pienet ryhmät eivät erotu niin helposti jakautuminen ei välttämättä ole ongelma, jos uudet opiskelijat viihtyvät näin uusi opiskelija tulee mukaan ryhmän toimintaan vasta ensimmäisten viikkojen jälkeen (esim. tammifuksi?) jos tämä on tiedetty etukäteen, niin uuden opiskelija tuloa voi valmistella kaiken saman informaation jakaminen kuin muillekin kertoa muille ryhmän jäsenille, että yhtä uutta opiskelijaa vielä odotellaan pidetään ryhmän toiminta aktiivisena vielä ekojenkin viikkojen jälkeen, jotta uuden opiskelijan on helppo päästä ryhmän toimintaan mukaan uudelle opiskelijalle voidaan järjestää jonkinlainen ryhmän oma tervetulotilaisuus yhdestä tutorista/isosta on hyvä tehdä vastuuhenkilö, joka huolehtii mm. matkakortin hankkimisesta, paikkojen esittelemisestä, opintojen alkuun auttamisessa jne. uusi opiskelija katoaa tapahtuman aikana? soitetaan hänelle otetaan yhteyttä hänen kavereihin sekä muihin tutoreihin ja kysellään, jos he olisivat nähneet opiskelijaa otetaan huomioon konteksti: Onko alkoholilla paljon osuutta asiaan? Onko kaupunki opiskelijalle tuttu? tällaisia tilanteita välttäen on hyvä tehdä pelisäännöt ilmoitetaan, mikäli aiotaan poistua kesken tapahtuman jaetaan yhteystiedot toisille

5 kyse on aikuisesta ihmisestä ja tutorin/isohenkilön ei tarvitse holhota. Jos opiskelija katoaa kuitenkin pidemmäksi aikaa, on poliisille ja koululle toki ilmoitettava. uusi opiskelija on sitä mieltä, että hän tietää kaikesta kaiken ja tämä ärsyttää tutoria/isohenkilöä? jos uusi opiskelija korjaa asiat oikein, itsevarmuus ei ole tällöin niin huono asia jos hän meinaa ottaa johtajan roolia, voidaan ryhmä jakaa pienempiin ryhmiin ja hän saa olla yhden näistä johtaja voi myös tehdä yhteistyötä toisen ryhmän kanssa, koska hän voi löytää sieltä kavereita jos keskeyttäminen vaarantaa muiden tiedon saannin/kokemukset on asiaan puututtava voit keskustella kahden kesken siitä, miten hänen toimintansa vaikuttaa ryhmään kyseiseen opiskelijaan kannattaa suhtautua ihan samalla tavalla kuin muihinkin ketään ei saa keskusteluissa nolata ja kaikkien on saatava osallistua keskusteluun uutta opiskelijaa ei saa pätemisen vuoksi sulkea porukasta ulos kaikkien kanssa olisi kuitenkin tultava toimeen, joten henkilön kanssa toimimisen voi ottaa oppimiskokemuksena tutustuminen voi auttaa ja kyseisen uuden opiskelijan asenne muuttua näytä olevasti helposti lähestyttävä ole oma itsesi ja levitä hyvää ilmapiiriä tuntuu vaikealta saada suomalaiset ja ulkomaalaiset kohtaamaan? otetaan huomioon kulttuurierot suomalaiset ovat mukavia ja ystävällisiä, mutta usein heille pitää jutella ensimmäisenä järjestetään tapahtumia (esim. urheileminen, kokkailu, pelaaminen), joissa on toiminnan ohella helppo tutustua on tärkeää, että kielirajat saadaan rikottua otetaan huomioon alkoholin rooli eri kulttuureissa ja muistetaan, että kaikki eivät tykkää juoda alkoholia viestintä informaatio on annettava myös englanniksi, jotta kaikki tuntevat itsensä tervetulleiksi esim. facebookissa ujotkin uskaltavat kirjoitella helpommin (pitää kuitenkin ottaa huomioon, että kaikki eivät välttämättä ole faceookissa) yhditysten ja kiltojen ns. pakollisia tehtäviä uusille opiskelijoille voidaan järjestää niin, että suomalaiset ja ulkomaalaiset pääsevät toimimaan yhdessä kannustetaan kaikkia puhumaan englantia ei saa kuitenkaan kieltää puhumasta omia äidinkieliään, sillä joskus äidinkielen käyttäminen voi esimerkiksi helpottaa informaation vaihtoa yritetään luoda yhteisiä tapoja ja säännöllisiä tapaamisia, jolloin syntyy luontevia keskustelunaiheita MAALAISJÄRKI ON HYVÄ OHJAAJA

6 Tutustu myös näihin FRANK Frank on opiskelijoiden oma etupalvelu, joka kokoaa yhteen paikkaan kaikki Suomen opiskelijaalennukset https://myfrank.fi/fi/ NYYTI https://www.nyyti.fi/nyyti-ry/ Nyyti edistää ja tukee opiskelijoiden henkistä hyvinvointia, terveyttä ja elämänhallintaa. Korkeakouluopiskelijoille tarkoitettuja palveluja ovat: verkkosivut Nettiryhmät Hengailuillat Elämäntaitokurssi

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusopas järjestöille

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusopas järjestöille Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusopas järjestöille Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tasa-arvo... 4 2.1. Tasa-arvolaki... 4 3. Yhdenvertaisuus... 5 3.1. Yhdenvertaisuuslaki...

Lisätiedot

Miksi tuutorointia järjestetään?

Miksi tuutorointia järjestetään? Miksi tuutorointia järjestetään? Tuutoroinnista hyötyvät yliopistomaailmassa useat eri tahot, joista tärkein on tietysti uusi opiskelija. Oman tutkinto-ohjelman tuutorin avulla uuden opiskelijan on helpompaa

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Partiotutorin ohje. Partiotutor uuden aikuisen tukena

Partiotutorin ohje. Partiotutor uuden aikuisen tukena Partiotutorin ohje Partiotutor uuden aikuisen tukena 22.1.2014 1 1. ESIPUHE... 3 2. UUDET AIKUISET JA PARTIOTUTORIT - MIKSI HEITÄ TARVITAAN?... 3 3. PARTIOTUTOROINTI JA SIIHEN LIITTYVÄT TOIMET... 3 4.

Lisätiedot

Ryhmän ohjaajan käsikirja

Ryhmän ohjaajan käsikirja Ryhmän ohjaajan käsikirja KIITOKSET Tuulia Aho Atte Airaksinen Katja Danska-Honkala Sirpa Erkkilä-Häkkinen Minna Flyktman Kristiina Hannula Helsingin Maalariammattikoulu Heikki Hujanen JAO / Hyvinvointi

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. TAMPERE KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Mihin tasa-arvosuunnitelmaa tarvitaan? 6 Miten tasa-arvosuunnitelmaa toteutetaan 10 Stereotypiat ja normit 12 Syrjintä 18 Kiusaaminen

Lisätiedot

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan Invalidiliiton järjestötoiminta Aluksi 3 Vammaisjärjestöt maahan muuttajien osallistumisen tukena 4 Kulttuurierojen tunnistaminen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA

Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA 1 TANJA LAATIKAINEN Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA Kustantaja Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Kirjoittaja Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja kuvitus Marja Muhonen

Lisätiedot

OPISKELIJA TUUTORIN OPAS

OPISKELIJA TUUTORIN OPAS OPISKELIJA TUUTORIN OPAS Inka Hiltunen (toim.), Maria Sipilä & Päivi Saari Opiskelijatuutorin opas Sisällys TERVETULOA OPISKELIJATUUTORIKSI 7 ROTKON TUUTORI 8 OPISKELIJATUUTOROINNIN TARKOITUS 9 OPINTOJAKSON

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE Opas asuntolaohjaajalle Miten auttaa ja kannustaa nuoria tekemään itse? Tämä opas on tehty tueksi asuntolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Se antaa ideoita arjen työssä

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN YHDENVERTAISUUSOHJELMA

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN YHDENVERTAISUUSOHJELMA 1 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN YHDENVERTAISUUSOHJELMA PostiosoiteAddress PuhelinTelephone Sähköposti E-mail Y-tunnus 00180 Helsinki Internet KotipaikkaDomicile 2 Sisällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Callidustutorin käsikirja 2013

Callidustutorin käsikirja 2013 Callidustutorin käsikirja 2013 1 METKAn callidustutor-yhteyshenkilöt 2012 Callidustutor-vastaava tutor@metkaweb.fi Tutor-sihteeri Matleena Ikola tutorsihteeri@metkaweb.fi 050 3555 752 Metropolia Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

PERHEVAIHTO- OPAS RAUHAN MAAILMA YSTÄVIÄ TÄYNNÄ

PERHEVAIHTO- OPAS RAUHAN MAAILMA YSTÄVIÄ TÄYNNÄ PERHEVAIHTO- OPAS RAUHAN MAAILMA YSTÄVIÄ TÄYNNÄ 2 Kevät 2015 Tämän oppaan tarkoituksena on kertoa perhevaihtoon osallistuvien lasten vanhemmille perusasioita perhevaihto-ohjelmasta sekä auttaa heitä oman

Lisätiedot

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON RAPORTTI NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON Nuorten foorumi Siikarannassa 11.10.2014 Paikalla oli 15 14-19-vuotiasta nuorta lastensuojelun perhehoidon piiristä, 3 Selviytyjät-tiimin jäsentä sekä 4 aikuista.

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas. Käytännön vinkkejä aloittelevalle ryhmänohjaajalle. ADHD-liitto ry Anna-Elina Pajunen Mirjami Koivunen

Vertaisryhmätoiminnan opas. Käytännön vinkkejä aloittelevalle ryhmänohjaajalle. ADHD-liitto ry Anna-Elina Pajunen Mirjami Koivunen Vertaisryhmätoiminnan opas Käytännön vinkkejä aloittelevalle ryhmänohjaajalle ADHD-liitto ry Anna-Elina Pajunen Mirjami Koivunen Sisältö Vertaistuki 4 Vertaistuki ja ADHD 4 Ryhmän perustaminen 5 Tavoitteet

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Osaava kerhonohjaaja

Osaava kerhonohjaaja KERHO Osaava kerhonohjaaja KERHONOHJAAJAN TOP10 1. Ole innostunut tekemästäsi asiasta ja perehdy kerhokerran aiheeseen huolella etukäteen. 2. Pidä lupauksesi ja ole kerholaisia kohtaan mahdollisimman tasapuolinen.

Lisätiedot

Osaava kerhonohjaaja

Osaava kerhonohjaaja Osaava kerhonohjaaja Kerhonohjaajan opas Teksti: Maija Pihlaja, Laura Salmi, Virpi Skippari Toimitus: Johanna Pölkki, Virpi Skippari Kannen kuva: Rodeo Piirrokset: Reetta Niemensivu Taitto: Tiina Rinne

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tämä jäsenkysely toteutettiin huhtikuussa 2014. Edellinen jäsenkysely on toteutettu keväällä 2011. Kyselyyn vastasi yhteensä 562 henkilöä.

Lisätiedot

LEIKKI 1 Valokuvasaalistus

LEIKKI 1 Valokuvasaalistus Alla on koottuna 10 erilaista leikkiä, jotka koulussa voidaan toteuttaa välituntien aikana. Niihin voivat osallistua niin koulun oppilaat kuin koulun aikuisetkin. Leikkien pääasiallisena tavoitteena on

Lisätiedot

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- KILTAKYSELYN VASTINE 2014 Kesällä 2014 toteutettiin perinteinen kiltakysely, jonka kautta saattiin hyviä palautteita, ideoita ja huolenaiheita killasta. Alla on julkaistu vastine palautteeseen, jossa kommentoimme

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot