LanTEK II -sarjan käyttöopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LanTEK II -sarjan käyttöopas"

Transkriptio

1 LanTEK II -sarjan käyttöopas 0

2 LanTEK II -kaapelisertifioijan käyttöopas Tämän käyttöoppaan tiedot ovat IDEAL INDUSTRIES, INC:n omaisuutta. Tietoja ei saa käyttää eikä kopioida millään tavoin ilman IDEAL INDUSTRIES, INC:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. IDEAL INDUSTRIES, INC. ja IDEAL INDUSTRIES, INC:n logo ovat IDEAL INDUSTRIES, INC:n rekisteröimiä tavaramerkkejä. Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ovat kyseisten tuotteiden valmistajien tavaramerkkejä tai kuuluvat näiden tekijänoikeuksien piiriin. IDEAL INDUSTRIES, INC Chesapeake Drive San Diego, CA USA Puhelin: (800) Puhelin: (858) Faksi: (858) Oppaan osanro: P-2877_Fin, ver IDEAL INDUSTRIES, INC

3 IDEAL INDUSTRIES, INC:n yleinen takuukäytäntö Takuuseen sovelletaan IDEAL INDUSTRIES, INC:n paikallisen tytäryhtiön yleisiä takuuehtoja. Varotoimenpiteet Käsittele ladattavia akkuja varoen Litium-ioniakuissa voi niiden ilmoitetusta varauksen tasosta riippumatta olla virtaa, ja ne saattavat tästä syystä aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja. Älä heitä litium-ioniakkuja avotuleen äläkä hävitä niitä tavallisen jätteen mukana. Litiumioniakut saattavat räjähtää avotulessa. Akut ovat vaarallista jätettä ja voivat saastuttaa pohjaveden, jos ne viedään kaatopaikalle. IDEAL INDUSTRIES, INC. yrittää suojata akut mahdollisimman tehokkaasti asentamalla niihin automaattiset turvasulakkeet, joiden avulla pyritään estämään suurvirtapurkaukset mahdollisimman nopeasti. Sulakkeet eivät kuitenkaan anna täydellistä suojaa yksittäisiltä kaaripurkauksilta, joita saattaa syntyä, jos akun sähkökontakteissa tapahtuu oikosulku. Seuraavia akkujen käsittelyohjeita on noudatettava tarkoin, jotta vahingoilta vältyttäisiin. Kun näyttö- (DH) tai etälaitteen (RH) akku on irrotettu, se tulee säilyttää puhtaassa, kuivassa ja sähköä johtamattomassa pakkauksessa. Pidä sähköä johtavat aineet aina etäällä akusta. Pidä akkujen kontaktipäät aina erillään toisistaan. Akut voidaan ladata joko niiden ollessa kiinni näyttö- (DH) tai etälaitteessa (RH) tai erillisen sovittimen avulla. Jos akkuja ladataan millä tahansa muulla tavalla, ne saattavat räjähtää. Muista aina asentaa, irrottaa, säilyttää ja ladata akut sellaisessa ympäristössä, jossa ei ole räjähdysvaaraa. Ota käyttö- ja säilytyslämpötilat huomioon (ks. luku 1.3. Mitat, painot ja käyttöolosuhteet). Älä anna lasten tai sellaisten henkilöiden, jotka eivät tunne tämän käyttöoppaan turvaohjeita, käsitellä tai ladata akkuja. Älä avaa akkujen kuorta. Kuoren sisällä ei ole sellaisia osia, joita käyttäjä voisi itse huoltaa, eikä kuoren sisällä olevaa akkua voi vaihtaa. 2

4 Vastuuvapauslauseke IDEAL INDUSTRIES, INC. ei vastaa mistään sellaisista henkilö- tai omaisuusvahingoista, laitevaurioista tai kuolemantapauksista, jotka johtuvat akkujen vääränlaisesta käytöstä. IDEAL INDUSTRIES, INC. ei vastaa mistään sellaisista välillisistä vahingoista, jotka johtuvat siitä, että akkua tai laturia on muunneltu tai että muunneltua akkua tai laturia on käytetty. Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. Ympäristönsuojelu Jos sinulla on jotakin kysyttävää näistä varotoimenpiteistä tai LanTEK II:n käyttöohjeista, tai jos haluat lisätietoja akkujen turvallisesta käytöstä ja hävittämisestä, ota yhteyttä lähimpään IDEAL INDUSTRIES, INC:n edustajaan. Yhteystiedot ovat luvussa Asiakaspalvelu. LanTEK II -kaapelisertifioijan käyttäminen Kaikki LanTEK II -kaapelisertifioijaan ohjelmoidut kaapelien parametrien oletusasetukset perustuvat yleisiin standardeihin, kaapeleita ja verkkoyhteyksiä koskeviin suosituksiin, lähiverkkokaapelistandardeista vastaavien kansainvälisten komiteoiden ja muiden toimialalla toimivien tahojen toimittamiin viimeisimpiin teknisiin tietoihin sekä IDEAL INDUSTRIESin omiin testeihin ja kokemukseen. IDEAL INDUSTRIES, INC. suosittelee, että pyydät ennen mittausten aloittamista käytettävien standardien tarkat tiedot projektinjohtajalta tai toimeksiantajalta, jotta kaikki tärkeimmät parametrit tulevat varmasti testatuiksi. Tietoja tämän käyttöoppaan käyttämisestä Seuraavat tässä käyttöoppaassa käytetyt merkit tarkoittavat, että käyttäjän on oltava erityisen huolellinen, jotta henkilövahinkoja ei sattuisi eikä LanTEK II -kaapelisertifioija tai mitattava järjestelmä vaurioituisi. VAROITUS! HUOMIO! HUOM. Tämä merkki viittaa jännitteisiin, jotka voivat olla hengenvaarallisia. Toimenpiteitä tekevän ja muiden lähistöllä olevien henkilöiden terveys ja/tai henki on vaarassa. Tämä merkki viittaa toimenpiteisiin, jotka saattavat aiheuttaa ympäristövahinkoja tai laitevaurioita. Näin merkityissä kohdissa on yleisiä huomautuksia, lisätietoja tai teknistä tukea koskevia tietoja. Merkintätavat Lihavointi Kursiivi Lainausmerkit, Viittaa LanTEK II -kaapelisertifioijan painikkeisiin. Viittaa laitteen valikkoihin ja niiden asetuksiin. Viittaavat näytöllä näkyviin viesteihin. 3

5 Sisällysluettelo LUKU 1 LanTEK II -kaapelisertifioija Tekniset tiedot Tekniset ominaisuudet Mitat, painot ja käyttöolosuhteet Suorituskykytiedot LUKU 2 Laitteen kuvaus Näyttölaite (DH) Säätimet ja portit/liittimet TFT-näyttö Toimintopainikkeet F1 F Näyttöpainike Etälaite (RH) Säätimet ja portit/liittimet Virranhallinta Näyttö- ja etälaitteen käyttäminen verkkovirralla Akun lataaminen Kuulokemikrofoni LUKU 3 Kaapelitestin perusteet Kaapelien testaaminen ja siihen liittyvät vaatimukset Kiinteän yhteyden testaaminen Kanavayhteyden testaaminen LUKU 4 Asetukset Asetusvalikon avaaminen Kieli Käyttäjän tiedot Automaattisen testauksen asetukset Kontrasti Aikakatkaisuasetukset Mittayksiköt Kuulokemikrofoni Päivämäärä ja aika Oletusasetusten palauttaminen Muistin tyhjentäminen Lämpötila LUKU 5 Automaattinen testaus Tee automaattisen testauksen asetukset Valitse työkansio Ota olemassa oleva työkansio käyttöön Luo uusi työkansio Aseta kaapelin nimi (tunniste) Yhden kaapelin tunniste

6 Sisällysluettelo Kaapelin oletustunniste TIA/EIA 606-A -merkintästandardi Kaapelin TIA/EIA 606A -muotoinen nimi A-pudotus-kaapeliparametri A-runkoverkko-kaapeliparametri A-parikaapeli-/kuiturunkoverkko-kaapeliparametri Valitse kierretty parikaapeli Määrittele kaapelityyppi Luo kaapelityyppi Muokkaa ja laske NVP Anna vertailulämpötila DualMODE -toiminto kierretyille parikaapeleille DualMODE -toiminnon käyttöönotto Muokkaa kaapelin NVP-oletusarvoa Koaksiaalikaapelistandardit Koaksiaalikaapeleiden automaattiset testit Kalibrointi Kierretty parikaapeli Koaksiaalikaapeli Tee automaattinen testi Avaa automaattisen testin työkansio Työn asetukset Testausasetukset Työkansion kopiointi USB-muistiin Kaapeleiden välisen ylikuulumisen mittaukset (AXT) Automaattisten testien tulokset ja kaaviot Kaavioiden muodot, asettelu ja hallinta LUKU 6 Strukturoitujen kaapelointien testaaminen Yksittäisen analyysin asetukset Yksittäisen analyysin vaiheet Yksittäisen analyysin suorittaminen Analyysin tulosten arviointi Analyysien kaaviot Yleiskatsaus yksittäisiin analyyseihin Kaapelikarttatesti Pituustesti Pituustestin virhe Resistanssitesti Resistanssitestin virhe NEXT, ACR-F (ELFEXT) ja tehosumma NEXT-tehosumma, ACR-F-tehosumma (ELFEXT) NEXT-testin ja ACR-F-testin (ELFEXT-tehosumma) virheet Väliinkytkemisvaimennustesti (vaimennus)

7 Sisällysluettelo Väliinkytkemisvaimennustestin virhe Heijastusvaimennustesti Heijastusvaimennustestin virhe Impedanssitesti Impedanssivirhe Viive- ja kulkuaikaerotesti Viive- ja kulkuaikaerotestin virhe Kapasitanssitesti Kapasitanssitestin virhe ACR-N (ACR) -testi ja tehosumma-acr-n (tehosumma-acr) -testi ACR-N (ACR) -testin ja tehosumma-acr-n (tehosumma-acr) -testin virhe ACR-N (ACR) -testin ja tehosumma-acr-n (tehosumma-acr) -testin virheiden vianmääritys Toimintavaratesti Toimintavaratestin virhe Kaapelin muokatut asetukset ja parametrit Uuden muokatun kaapelin luominen Valitse muokatun kaapelin tyyppi Muokatun kaapelin parametrit LUKU 7 Koaksiaalikaapelitesti Koaksiaalikaapeleiden ominaisuudet Koaksiaalikaapeleiden vianmääritys LUKU 8 Kuituverkkojen testaaminen FiberTEK FDX:llä Varotoimenpiteet Mittausadapterin ja välijohdon puhdistamista koskevia huomautuksia Suorituskykytiedot Kolmea mittajohtoa käyttävään vertailumenetelmään perustuva testaustilanne (ISO/IEC ) Yhtä mittajohtoa käyttävään vertailumenetelmään perustuva testaustilanne (ISO/IEC ) Tee automaattisen testauksen asetukset Valitse moduuli (kuitutyyppi) Aseta häviöraja Kalibrointi Kalibroinnin tekeminen Kuitujen automaattisten testien (LWL) tulosten arviointi Hyväksytty/hylätty-luokitus Nykyisen automaattisen testin tulosten tallentaminen Automaattisten testien tulosten manuaalinen tallentaminen (automaattitallennus poissa käytöstä) Töiden käyttäminen Tarkkojen tulosten näyttäminen FiberTEK FDX -mittaustila

8 Sisällysluettelo Jatkuva mittaus Tehonmittaustila Aseta viitearvo Valonlähdetila Kuitutestin käyttösovelluskohtaiset asetukset Aseta häviöraja Valitse kuitustandardi ja määrittele häviöraja LUKU 9 Äänigeneraattori Äänigeneraattori Ota äänigeneraattori käyttöön näyttölaitteella (DH) Ota äänigeneraattori käyttöön etälaitteella (RH) LUKU 10 IDEAL DataCENTER -ohjelmisto Ohjelmiston asentaminen Järjestelmävaatimukset Aloita asennus Valitse kieli Ohjelmistopäivitys Näytä versiotiedot Päivitä Tietokannat Luo uusi tietokanta Avaa olemassa oleva tietokanta Siirrä työtiedosto Lataaminen LanTEK II -kaapelisertifioijasta Tuonti tietokoneelta tai ulkoiselta tallennuslaitteelta (USB-muistista) Vie työkansio Nimeä työkansio uudelleen Hallinnoi testejä Muokkaa tietoja Muokkaa testejä ja testitietueita Testin tiedot Kaaviot Luo ja tulosta raportteja Aseta ylä- ja alatunniste Valitse testit Tulosta Verkko-ohje LUKU 11 LANTEK-laiteohjelmiston päivittäminen Päivitä laiteohjelmisto Laiteohjelmiston päivittäminen tietokoneella Laiteohjelmiston päivittäminen USB-muistilaitteella

9 Sisällysluettelo LUKU 12 Tekniset tiedot Kuitu (LWL) LUKU 13 Asiakaspalvelu Tekninen tuki Huolto Yhdysvalloissa Huolto Yhdysvaltojen ulkopuolella Internet

10 CHAPTER 1 LanTEK II -kaapelisertifioija LanTEK II -kaapelisertifioija mittaa kierrettyjä parikaapeleita (TP) sekä koaksiaali- ja kuitukaapeleita (LWL), joita käytetään tietoverkoissa nopeaan tiedonsiirtoon Tekniset tiedot Ominaisuudet LanTEK II-350 LanTEK II-500 LanTEK II-1000 Taajuusalue 350 MHz 500 MHz MHz Kaapelistandardi: CAT 3/ISO C, CAT 5/ISO D, uusi 5e/D, 6/E Kaapelistandardi: CAT 6 A / ISO E A Päivitettävissä Kaapelistandardi: ISO F, ISO F A Päivitettävissä Päivitettävissä Tarkkuustaso: III/IIIe/IV (LanTEK II) III (ETL) IIIe (ETL) IIIe / IV (ETL) DualMODE -testit Testaaminen välijohtoa käyttäen CAT 6 -testien ja kaavioiden tallennuskapasiteetti USB-portti Sarjaportti (vain huolto) Kuituhäviö- (LWL) ja pituusmittaus (FiberTEK FDX ) Tiedonsiirto kuidun (LWL) ja kuparin (kaksisuuntainen) kautta Valinnainen Valinnainen Valinnainen Etälaitteen (RH) nestekidenäyttö Äänigeneraattori lähi- ja etäpään yhteyksien tarkastamiseen Litium-ioniakku 9

11 Chapter 1 LanTEK II -kaapelisertifioija 1.2. Tekniset ominaisuudet Vakiotestistandardit ANSI/TIA/EIA 568A, 568B, CAT 6A/6/5E/3, ISO F A /F/E A /D/C, AS/NZS 3080, IEEE Ethernet, EN50173 F/E/D/C Kaapelityypit UTP/SCTP/FTP CAT 3/5E/6A/7 (100 Ω); koaksiaali (50/75 Ω) 1.3. Mitat, painot ja käyttöolosuhteet Mitat: (P) 254 mm x (L) 127 mm x (S) 53 mm Painot: Näyttölaite (DH) Etälaite (RH) Akku g (akun kanssa) g (akun kanssa) 548 g Näyttö- (DH) ja etälaitteen (RH) akut: Litium-ioniakut Akkujen käyttöaika: Normaaliolosuhteissa 18 h Latausaika: Laitteessa 6 8 h Ulkoisessa laturissa 4 h Käyttölämpötila (väh./enint.): o C (Käytä laitetta ainoastaan, jos sen lämpötila on suunnilleen sama kuin ympäristön lämpötila!) Säilytyslämpötila (väh./enint.): o C Suhteellinen ilmankosteus: 5 90 %, tiivistymätön 10

12 Chapter 1 LanTEK II -kaapelisertifioija 1.4. Suorituskykytiedot LanTEK II Alue Resoluutio Tarkkuus Pituus ( kaapeli) m 0,1 m + (3 % + 1 m) Viive ns 1 ns / 0,1 m + (3 % + 1 ns) Keskimääräinen impedanssi ,1 + (3 % + 1 ) Kapasitanssi (massa) nf 1 pf tai 3 numeroa + (2 % + 20 pf) Kapasitanssi pf/m 0,1 pf + (2 % +1 pf) DC-silmukkavastus ,1 + (1 % + 2 ) Vaimennus (attenuation) 1 MHz 1 GHz 0,1 db Taso III/IIIe/IV NEXT (ylikuuluminen) 1 MHz 1 GHz 0,1 db Taso III/IIIe/IV Heijastusvaimennus (return loss) 1 MHz 1 GHz 0,1 db Taso III/IIIe/IV ELFEXT/ACR-F 1 MHz 1 GHz 0,1 db Taso III/IIIe/IV ACR/ACR-N 1 MHz 1 GHz 0,1 db Taso III/IIIe/IV 11

13 CHAPTER 2 Laitteen kuvaus 2.1. Näyttölaite (DH) Näyttölaitteen (DH) avulla hallitaan asetuksia ja testien toimintoja kaapelien testaamisen aikana Säätimet ja portit/liittimet Illustration Näyttölaite (DH) edestä Painikkeet ja säätimet Kuvaus 1 Virtapainike Sammuta tai käynnistä näyttölaite (DH). 2 Taustavalon himmennys Himmennä taustavaloa kaksiportaisesti. 3 Shift (vaihto) Siirry tehtävästä toiseen niissä tehtävissä, joissa on kaksi eri toimintoa. 4 Help/Language (ohje/kieli) Avaa ohjevalikko / valitse kieli. 5 Talk / Call RH (puhu / soita etälaitteeseen) Ota kuulokemikrofonitoiminto käyttöön / soita etälaitteeseen (RH). 6 Length/Analyze (pituus/analyysi) Avaa pituusmittaus/diagnostiikkavalikko. 7 Wiremap/File (johtokartta/tiedosto) Avaa kaapelikartan analysointitoiminto / työluettelo. 12

14 Chapter 2 Laitteen kuvaus Painikkeet ja säätimet 8 Autotest (automaattinen testaus) 9 TFT-näyttö 10 Toimintopainikkeet F1 F5/F6 F10 11 Nuolipainikkeet/Enter Kuvaus Vakiintuneiden standardien mukaisesti ohjelmoitujen testien suorittamiseen. Valikkojen, testien tulosten ja kaavioiden näyttämiseen, tehtävien valitsemiseen ja toimintopainikkeiden käyttämiseen. Näillä valitaan valikkojen asetuksia. Siirry valikoissa / aktivoi valittu valikko ja muokkaa sen tietoja painamalla Enter-painiketta. 12 Escape (poistu) Poistu valikosta tekemättä muutoksia. 13 Aakkosnumeeriset painikkeet Syötä numeroita, kirjaimia ja erikoismerkkejä. Illustration Näyttölaite (DH) takaa ja sivulta Portit/liittimet Kuvaus 14 Low-NEXT-liitin Testiadapterin liittämiseen. 15 Huolto- ja ylläpitoliitin Liitäntä huolto- ja ylläpitotöitä varten. 16 USB-portti Kytke USB-muisti tiedonsiirtoa ja laitteistopäivitysten lataamista varten. 17 USB-laite Kytke laite tietokoneeseen. 18 Kuulokemikrofoniliitin Kytke laitteeseen kuulokemikrofoni. 19 DC-virtaliitin Kytke ulkoinen virtalähde akun lataamiseksi. 13

15 Chapter 2 Laitteen kuvaus TFT-näyttö Kun näyttölaite (DH) käynnistetään, esiin ilmestyy alla näytetty valmiusnäyttö. Illustration TFT-näyttö 1 Näyttö Virransyöttö ja akun varauksen tila Kuvaus Näyttää, käytetäänkö akkua vai ulkoista virtalähdettä, ja mikä on akun varauksen tila (prosentteina). 2 Kuulokemikrofonin ilmaisin Ilmaisee, onko kuulokemikrofonitoiminto käytössä. 3 Ikkunan nimi Ilmaisee, että näyttölaite (DH) tai valittu toiminto on valmis. 4 Aika ja päiväys Näyttää päivämäärän ja kellonajan. 5 Kenttäkalibrointi Valitse kenttäkalibrointi. 6 Asetukset Valitse laitteen asetukset. 7 Äänigeneraattori Valitse äänigeneraattori. 8 Yleisohjeet Valitse ohjevalikko. 9 Kaapelityyppi Valitse kaapelityyppi tai muokkaa sitä. 10 Kuitu Valitse kuitumittaus. 11 Analysoi Tee kaapelitestejä reaaliajassa. 12 Laite Näytä LanTEK II -kaapelisertifioijan tiedot. 13 Toiminnon nimi Näyttää korostetun toiminnon nimen. 14 Kaapelin tunniste Valitse kaapelien nimeämistoiminto. 15 Tallennetut testit Valitse tallennettujen testitiedostojen hallinta. 16 Työn nimi Näytä nykyisen työn nimi. 17 Testausstandardi Näytä testaamiseen valittu kaapelityyppi. 18 Tietueet Tallennettujen tietueiden määrä. 14

16 Chapter 2 Laitteen kuvaus Toimintopainikkeet F1 F10 Toimintopainikkeilla F1 F5 on kullakin kaksi eri toimintoa (F6 F10). Toimintopainikkeen toinen toiminto otetaan käyttöön painamalla samanaikaisesti Shift-painiketta (vaihto) ja jotakin toimintopainikkeista F1 F5 (esimerkki: Shift + F4 vastaa toimintopainiketta F8) Näyttöpainike Näyttöpainikkeet näytetään näytön alaosassa ja ne kuvaavat valikkojen kohtia. Valitse haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa, näyttöpainikkeen alla olevaa toimintopainiketta (F1 F5). Alla olevassa esimerkissä näytetään näytön alaosassa olevien näyttöpainikkeiden avulla muutettavat aikakatkaisuasetukset. Arvo asetetaan toimintopainikkeilla F1 (lisää) ja F2 (vähennä). Näyttöpainikkeet Toimintopainikkeet Illustration 2.1. Näyttö- ja toimintopainikkeet 15

17 Chapter 2 Laitteen kuvaus 2.2. Etälaite (RH) Etälaitetta (RH) käytetään yhdessä näyttölaitteen (DH) kanssa automaattisten testien tekemiseen tai yksittäisten, reaaliaikaisten analyysien suorittamiseen. Etälaite (RH) sijoitetaan kaapeliyhteyden loppupäähän, ja sen avulla viestitään näyttölaitteen (DH) kanssa. Näyttölaite (DH) aktivoi etälaitteen (RH) automaattisesti mittausten tekemistä varten Säätimet ja portit/liittimet Illustration Etälaite (RH) edestä Painikkeet ja säätimet Kuvaus 1 Virtapainike Sammuta tai käynnistä etälaite (RH). 2 Taustavalon himmennys Himmennä taustavaloa kaksiportaisesti. 3 Shift (vaihto) 4 5 Talk / Call DH (puhu / soita näyttölaitteeseen) Tone / Tone Mode (ääni/äänitila) Siirry tehtävästä toiseen niissä tehtävissä, joissa on kaksi eri toimintoa. Ota kuulokemikrofonitoiminto käyttöön / soita näyttölaitteeseen (DH). Ota äänigeneraattori käyttöön tai pois käytöstä. 6 Escape (poistu) Poistu toiminnosta tekemättä muutoksia. 7 8 Autotest (automaattinen testaus) Pass-merkkivalo (testin hyväksymisen merkkivalo) Käynnistä automaattinen testi. Testin tulos: Hyväksytty. 16

18 Chapter 2 Laitteen kuvaus Painikkeet ja säätimet 9 Hazard-merkkivalo (vaara) Kuvaus Liian suuri verkkojännite (TELCO): liian suuri jännite mittauskohdassa. 10 Käyttöjärjestelmän LCD-näyttö Kaksirivinen aakkosnumeerinen näyttö. 11 On-merkkivalo (käynnissä) Etälaite on käynnissä. 12 Fail-merkkivalo (testin hylkäämisen merkkivalo) Testin tulos: Hylätty Illustration Etälaite (RH) takaa ja sivulta Portit/liittimet Kuvaus 13 Low-NEXT-liitin Testiadapterin liittämiseen. 14 Huolto- ja ylläpitoliitin Liitäntä huolto- ja ylläpitotöitä varten. 15 USB-laite Kytke laite tietokoneeseen laiteohjelmiston päivittämistä varten. 16 Kuulokemikrofoniliitin Kytke laitteeseen kuulokemikrofoni. 17 DC-virtaliitin Kytke ulkoinen virtalähde akun lataamiseksi. 17

19 2.3. Virranhallinta Chapter 2 Laitteen kuvaus Näyttö- (DH) ja etälaite (RH) käyttävät keskenään vaihdettavissa olevia litium-ioniakkuja. Näyttö- (DH) ja etälaitteita (RH) voidaan käyttää akkuvirralla n. 18 tuntia. Akun todellinen kestoaika riippuu useista tekijöistä, esimerkiksi siitä, onko laite käytössä vai valmiustilassa, kuinka kirkas näytön taustavalo on ja millaisissa lämpötilaolosuhteissa laitetta käytetään. Kun akun varaus on liian alhainen, esiin ilmestyy varoitusviesti. Laite sammutetaan automaattisesti, jotta tämä ei vaikuttaisi testin tuloksiin. Näyttö- (DH) ja etälaite (RH) sammutetaan akun säästämiseksi automaattisesti, kun niitä ei ole käytetty tiettyyn aikaan. Jos laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan, suosittelemme asettamaan akun suojanauhat paikoilleen akun säästämiseksi Näyttö- ja etälaitteen käyttäminen verkkovirralla Näyttö- (DH) ja etälaitetta (RH) voidaan käyttää myös ulkoisen tasajännitelähteen kautta (AC/DC-sovittimella). Sovittimet ovat yleiskäyttöisiä. Illustration LanTEK II DH:n ja RH:n sovitin Kun laitteiden virtalähteenä käytetään AC/DC-sovitinta, on muistettava seuraavat: Kummankin laitteen akkuja ladataan käytön aikana. Näyttölaitteen (DH) näytön vasempaan yläreunaan ilmestyy pistokkeen kuva. HUOMIO! Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua sovitinta. Muunlaiset sovittimet voivat vaurioittaa laitetta. HUOM. Jos testaat suojattuja kaapeleita, älä kytke laitetta verkkovirtaan, sillä tämä voi aiheuttaa maasilmukan ja tulosuojavaroituksia. 18

20 Chapter 2 Laitteen kuvaus Akun lataaminen Näyttö- (DH) ja etälaitteen (RH) akut ladataan sovittimella. Laitteessa olevien akkujen lataamiseen kuluu n. 6 8 tuntia. Jos akut ladataan muualla kuin itse laitteessa, latausaika on n. 4 tuntia. Laite kalibroidaan latauksen aikana akulle sopivaksi. Näin varmistetaan, että akun varauksen tila näytetään aina oikein. HUOM. Latausaika riippuu akun varauksen tasosta. Kun akku irrotetaan, näyttölaitteessa (DH) olevat tiedot ja asetukset pidetään tallessa litiumnappipariston avulla Kuulokemikrofoni LanTEK II -kaapelisertifioija on suunnittelu käytettäväksi kuulokemikrofonin kanssa. Tällä tavoin näyttö- (DH) ja etälaite (RH) voivat olla yhteydessä toisiinsa ulkoisen mikrofonin ja kuulokkeiden kautta. Näyttö- (DH) ja etälaite (RH) on tällöin kytkettävä johdolla testiadaptereihin. 19

21 CHAPTER 3 Kaapelitestin perusteet 3.1. Kaapelien testaaminen ja siihen liittyvät vaatimukset Seuraavissa osioissa kuvataan tyypillinen kiinteiden ja kanavayhteyksien testaustilanne. Illustration 3.1. Esimerkki testaustilanteesta P:llä merkitty alue viittaa tyypilliseen kiinteän yhteyden testaustilanteeseen. C:llä merkitty alue viittaa tyypilliseen kanavayhteyden testaustilanteeseen Kiinteän yhteyden testaaminen Tietoliikenneverkkojen testaamista koskevissa ANSI-, EIA-, TIA- ja ISO-standardeissa erotellaan toisistaan kiinteät ja kanavayhteydet. Kiinteässä yhteydessä on enintään 90 metriä horisontaalista kaapelointia. (Enimmäispituus koskee vain TIA-standardeja.) Yllä näytettyä kiinteää yhteyttä käytetään horisontaalisen kaapeloinnin sertifiointiin ennen verkkoyhteyden käyttämistä ja käyttäjien liittämistä. Sovittimia, välijohtoja ja hyppyjohtimia ei testata Kanavayhteyden testaaminen Kanavayhteyteen kuuluvat kaikki kaapelointijärjestelmän osat. Kanavayhteyteen sisältyy enintään 90 metriä horisontaalista kaapelointia sekä johtojen molempien päiden välijohdot, hyppyjohtimet ja testiadapterit. Yllä näytettyä kanavayhteyttä käytetään verkkoasennuksen, horisontaalisen kaapelilinjan ja välijohdon sertifiointiin. 20

22 CHAPTER 4 Asetukset Useimmat laitteen asetuksista tehdään Preferences -valikosta (asetukset) Asetusvalikon avaaminen 1. Siirry nuolipainikkeilla kohtaan Preferences (asetukset) ja paina Enterpainiketta. Illustration Asetusvalikon avaaminen Nyt voit säätää laitteen asetuksia luettelossa näytetyistä alivalikoista Kieli Illustration Asetusten valitseminen LanTEK II -kaapelisertifioijan valikot ovat käytettävissä seuraavilla kielillä: englanti espanja hollanti italia kiina korea norja puola portugali ranska saksa tšekki venäjä 21

23 Chapter 4 Asetukset 1. Siirry nuolipainikkeilla Language -valikkoon (kieli) ja paina Enter-painiketta. Voit vaihtoehtoisesti avata valikon painamalla näppäinyhdistelmää Shift + Help/Language (vaihto + ohje/kieli). Illustration 4.2. Kieli 2. Valitse haluamasi kieli näyttöpainikkeilla. 3. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu) Käyttäjän tiedot Tässä valikossa voidaan ilmoittaa työtehtäviä hoitavan teknikon, yrityksen tai urakoitsijan tiedot. 1. Siirry nuolipainikkeilla User Information -valikkoon (käyttäjän tiedot) ja paina Enter-painiketta. Illustration 4.3. Käyttäjän tiedot 2. Siirry nuolipainikkeilla johonkin seuraavista kohdista: Name (nimi), Company (yritys) tai Contractor (urakoitsija). 3. Anna tiedot aakkosnumeerisilla painikkeilla. 4. Voit korjata tietoja näyttöpainikkeilla (poista kohdistimen kohdalla oleva merkki), (poista kohdistimen vasemmalla puolella olevat merkit), / (lisää aakkosnumeerisia merkkejä kohdistimen kohtaan / kirjoita korostettujen tietojen päälle). 5. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu). 22

24 Chapter 4 Asetukset 4.4. Automaattisen testauksen asetukset Tätä valikkoa käytetään automaattisten testien asetusten tekemiseen. 1. Siirry nuolipainikkeilla Autotest Options -valikkoon (automaattisen testauksen asetukset) ja paina Enter-painiketta. Illustration 4.4. Automaattisen testauksen asetukset 2. Valitse haluamasi asetus nuolipainikkeilla. 3. Ota valittu asetus käyttöön tai pois käytöstä näyttöpainikkeella. Vihreä ruutu tarkoittaa, että toiminto on otettu käyttöön. 4. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu) Kontrasti Tätä valikkoa käytetään näytön taustavalon himmennyksen asettamiseen. 1. Siirry nuolipainikkeilla Contrast -valikkoon (kontrasti) ja paina Enterpainiketta. Illustration 4.5. Kontrasti 2. Aseta taustavalon voimakkuus näyttöpainikkeilla. 3. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu). 23

25 Chapter 4 Asetukset 4.6. Aikakatkaisuasetukset Tätä valikkoa käytetään asettamaan taustavalon automaattinen himmentymisaika ja LanTEK II -kaapelisertifioijan automaattinen sammutusaika, kun laitetta ei käytetä. Oletusasetukset: Taustavalo Testauslaite 1 minuutti 30 minuuttia 1. Siirry nuolipainikkeilla Timeout Options -valikkoon (aikakatkaisuasetukset) ja paina Enter-painiketta. Illustration 4.6. Aikakatkaisuasetukset 2. Valitse haluamasi asetus nuolipainikkeilla. 3. Valitse haluamasi asetus näyttöpainikkeilla. 4. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu) Mittayksiköt Tätä valikkoa käytetään pituusmittausten mittayksikön asettamiseen. Yksikkönä on joko ft tai m (jalat tai metrit). Oletusasetus riippuu valitusta kielestä. 1. Siirry nuolipainikkeilla Measurement Units -valikkoon (mittayksiköt) ja paina Enter-painiketta. Illustration 4.7. Mittayksiköt 24

26 Chapter 4 Asetukset 2. Valitse haluamasi yksikkö näyttöpainikkeilla /. 3. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu) Kuulokemikrofoni Tätä valikkoa käytetään äänigeneraattorin signaalin vahvuuden sekä sisäisen kaiuttimen ja kuulokemikrofonin äänenvoimakkuuden asettamiseen. Valikkoa käytetään myös kuulokemikrofonitilan vaihtamiseen. 1. Siirry nuolipainikkeilla Talkset -valikkoon (kuulokemikrofoni) ja paina Enterpainiketta. Illustration 4.8. Kuulokemikrofoni 2. Valitse haluamasi asetus nuolipainikkeilla. 3. Aseta signaalin vahvuus ja äänenvoimakkuus kohdissa Toner Volume (äänigeneraattorin äänenvoimakkuus), Speaker Volume (kaiuttimen äänenvoimakkuus) ja Talkset Volume (kuulokemikrofonin äänenvoimakkuus) näyttöpainikkeilla. 4. Valitse haluamasi asetus kohdassa Talkset (kuulokemikrofoni) näyttöpainikkeella /. 5. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu) Päivämäärä ja aika Tietueiden ja testiraporttien kannalta on tärkeää, että päivämäärä- ja aika-asetukset ovat oikein. 1. Siirry nuolipainikkeilla Date and Time -valikkoon (päivämäärä ja aika) ja paina Enter-painiketta. 25

27 Chapter 4 Asetukset Illustration 4.9. Päivämäärä ja aika 2. Valitse haluamasi Time format (ajan muoto) näyttöpainikkeella /. 3. Siirry nuolipainikkeilla kohtaan Time (aika). 4. Anna aika aakkosnumeerisilla painikkeilla. 5. Siirry nuolipainikkeilla kohtaan Date Format (päivämäärän muoto). 6. Valitse näyttöpainikkeilla päivämäärän muodoksi MDY (kuukausi/päivä/vuosi), DMY (päivä/kuukausi/vuosi) tai YMD (vuosi/kuukausi/päivä). 7. Siirry nuolipainikkeilla kohtaan Date (päiväys). 8. Anna päiväys aakkosnumeerisilla painikkeilla. 9. Siirry nuolipainikkeilla kohtaan Date/Time Display (päiväyksen/ajan näyttö). 10. Valitse haluamasi asetus näyttöpainikkeilla /. 11. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu) Oletusasetusten palauttaminen Tällä toiminnolla voit palauttaa kaikki testauslaitteen asetukset oletusarvoihinsa. Tämän toiminnon käyttäminen EI poista tallennettuja testejä. 1. Siirry nuolipainikkeilla Restore Defaults -valikkoon (palauta oletusasetukset) ja paina Enter-painiketta. Illustration Oletusasetusten palauttaminen 2. Hyväksy oletusasetukset näyttöpainikkeella. 3. Poistu valikosta tallentamatta muutoksia painamalla näyttöpainiketta. 26

28 Chapter 4 Asetukset Muistin tyhjentäminen Tätä valikkoa käytetään kaikkien testauslaitteen muistissa olevien tietueiden poistamiseen kerralla. HUOMIO! Jos käytät Clear Memory -toimintoa (muistin tyhjennys), asetuksia ei voida enää palauttaa. Kaikki tallennetut testit poistetaan pysyvästi. 1. Siirry nuolipainikkeilla Clear Memory -valikkoon (tyhjennä muisti) ja paina Enter-painiketta. Illustration Muistin tyhjentäminen 2. Tyhjennä kaapelisertifioijan muisti näyttöpainikkeella. 3. Poistu valikosta tallentamatta muutoksia painamalla näyttöpainiketta Lämpötila Tätä valikkoa käytetään lämpötilan valitsemiseen Celsius- tai Fahrenheit-asteina. 1. Siirry nuolipainikkeilla Temperature -valikkoon (lämpötila) ja paina Enterpainiketta. Illustration Lämpötila 2. Valitse haluamasi lämpötila näyttöpainikkeilla. 3. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu). 27

29 CHAPTER 5 Automaattinen testaus Automaattisen testaustoiminnon avulla voidaan tehdä nopeita mittauksia ja testejä. Kun painat AUTOTEST-painiketta (automaattinen testaus), LanTEK II -kaapelitesteri tekee automaattisesti tietyt ennalta ohjelmoidut testit. Automaattista testaustoimintoa voidaan käyttää sekä näyttö- (DH) että etälaitteessa (RH). Se, mitä testejä automaattisten testien joukosta valitaan, riippuu testattavien kaapeleiden tyypistä. Testit on ohjelmoitu hyväksyttyjen standardien ja suositusten perusteella ja tiettyjen parametrien pohjalta. Kun testit on tehty LanTEK II näyttää sekä yleisen tuloksen että yksittäisten kohtien hyväksytty/hylätty-tulokset. Näyttölaitteen (DH) asetukset Tee automaattisten testien asetukset. Valitse työkansio. Aseta kaapelin nimi (tunniste). Valitse kaapelin tyyppi. Yhteydet Irrota testattava kaapelilinja muista verkon osista. Kytke oikeanlaisia välijohtoja käyttäen näyttölaite (DH) kaapelin (linkin) toiseen päähän ja etälaite (RH) kaapelin (linkin) vastakkaiseen päähän. Testin suorittaminen Kun painat AUTOTEST-painiketta (automaattinen testaus), alla kuvatut testit suoritetaan: Näyttölaite (DH) yrittää ensin muodostaa yhteyden etälaitteeseen (RH) oikein kytketyn johdinparin kautta. Jos yhteyttä ei voida muodostaa, näyttölaite (DH) näyttää viestin: Searching for Remote (RH) (etsitään etälaitetta [RH]). Etsimistä jatketaan, kunnes automaattinen testi perutaan manuaalisesti tai etälaite (RH) löydetään. Kun yhteys etälaitteeseen (RH) on muodostettu, laitteen sarjanumero luetaan, jotta voitaisiin tarkistaa, että kokoonpanotiedot ovat ajan tasalla. HUOM. Jos tunnistettua etälaitetta (RH) ei ole kalibroitu 7 vuorokauteen, automaattinen testaus perutaan ja käyttäjälle näytetään viesti, jossa ilmoitetaan, että kenttäkalibrointi on pakollinen. Jos sarjanumero on oikea, näyttölaite (DH) jatkaa automaattista testausta. Useimmat automaattiset testit aloitetaan kierrettyjen parikaapelien kaapelikarttatestillä. Kaapelikarttatestin jälkeen tehdään muut valitulle kaapelityypille asetetut testit. Kun automaattinen testaus on valmis, testien tiedot voidaan näyttää, tallentaa ja tulostaa. Viimeisimmän automaattisen testin tulokset tallennetaan pysyväismuistiin ja niitä voidaan tarkastella myös LanTEK II:n sammuttamisen ja käynnistämisen jälkeen. 28

30 Chapter 5 Automaattinen testaus Viimeisimmän automaattisen testin tulokset säilytetään pysyväismuistissa, kunnes uudet testitulokset kirjoitetaan niiden päälle tai muisti tyhjennetään tai jokin analyysitesti suoritetaan. Yleinen hyväksytty/hylätty-tulos Kun automaattiset testit on tehty, niiden kokonaistulos näytetään. Merkki Automaattisten testien kokonaistulos Automaattisten testien kokonaistulokseksi tulee hyväksytty, jos kaikkien testien tuloksena on hyväksytty tai hyväksytty*. Automaattisten testien kokonaistulokseksi tulee hylätty, jos yhdenkin testin tulokseksi tulee hylätty tai hylätty* Tee automaattisen testauksen asetukset 1. Avaa Preferences -valikko (asetukset) aloitusnäytöstä. 2. Avaa Preferences -valikon (asetukset) kohta Autotest Pref (automaattisen testauksen asetukset). 3. Siirry nuolipainikkeilla haluamasi automaattisen testin asetusvalikkoon. Ota automaattisen testin asetuksia käyttöön tai pois käytöstä näyttöpainikkeella ruutu.. Automaattisen testin käytössä olevien asetusten merkkinä on vihreä Illustration 5.1. Automaattisen testauksen asetukset 4. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu). Automaattisen testauksen asetukset Simple cable ID (yhden kaapelin tunniste) Stop on Fail (lopetus hylättäessä) Autosave (automaattinen tallennus) Kuvaus Anna kaapelille nimi ja aseta/nollaa testien mittauslukemat. Nimi voidaan antaa joko yhden tai kahden (mistä/mihin) kaapelin tunnukselle. HUOM. Jos asetus Simple Cable ID (yhden kaapelin tunniste) ei ole käytössä, kaapelin nimeksi annetaan kaapelin oletustunniste. Kaapelin nimen ja mittarin lisäksi voidaan asettaa alku- ja loppuarvo sekä laskentatapa. Automaattinen testaus keskeytetään ensimmäisen hylätyn testin jälkeen. LanTEK II -kaapelitesteri nimeää ja tallentaa kaikki nykyisessä työkansiossa olevien hyväksyttyjen automaattisten testien tulokset. 29

31 Chapter 5 Automaattinen testaus Automaattisen testauksen asetukset Auto Increment (automaattinen lisäys) This will permanently delete the Tests / Jobs from the tester (tämä poistaa testit/työt tästä testauslaitteesta pysyvästi) Kuvaus Kaapelin tunnisteen mittarin arvo kasvaa automaattisesti kunkin automaattisen testin jälkeen. Tästä kohdasta voidaan ottaa käyttöön tietojen poistamista edeltävä varoitusviesti. Disable Fiber Autotest Length (ota kuidun automaattinen pituustesti pois käytöstä) Enable 606A (ota 606A käyttöön) Enable Tera to Tera Mode (ota tera tera-tila käyttöön) Enable Wiremap On Failed Autotest (ota kaapelikartta käyttöön hylätyille automaattisille testeille) Ota automaattisen testauksen aikana tehtävä kuidun pituusmittaus (LWL) FiberTEK FDX:llä käyttöön tai pois käytöstä. Ota teleliikenteen infrastruktuurien TIA/EIA 606-A -merkintästandardi käyttöön kaapelin tunnisteille. HUOM. Jos TIA/EIA 606-A -merkintästandardi on käytössä, valittua kaapelin nimeä (yhden kaapelin tunniste / kaapelin oletustunniste) ei käytetä. Ottaa tera tera-tilan käyttöön tera RJ45-tilan sijaan. Jos automaattinen testi hylätään, tämä asetus määrittelee, tehdäänkö toinen virheanalyysi tämän jälkeen automaattisesti Valitse työkansio Nykyisen työkansion nimi näytetään laitteen valmiusnäytössä. Automaattinen testi voidaan tallentaa nykyiseen tai johonkin muuhun olemassa olevaan työkansioon, tai testille voidaan luoda uusi työkansio Ota olemassa oleva työkansio käyttöön 1. Siirry nuolipainikkeilla kohtaan File (tiedosto) ja avaa työluettelo painamalla Enter-painiketta. Illustration Tiedosto 30

32 Chapter 5 Automaattinen testaus Siirry nuolipainikkeilla haluamaasi työkansioon. Näyttö korostetaan keltaisella. Illustration Työluettelo 2. Avaa työn asetukset näyttöpainikkeella. 3. Siirry nuolipainikkeilla asetukseen Make Job Current (tee työstä nykyinen). Näyttö korostetaan keltaisella. Illustration Työn asetukset (esim. nykyisen työn tiedot) 4. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu). 5. Kun vahvistat asetukset Enter-painikkeella, valitun työkansion nimi ilmestyy valmiusnäyttöön Luo uusi työkansio 1. Avaa työluettelosta työn asetukset näyttöpainikkeella. Illustration Työluettelo 31

33 Chapter 5 Automaattinen testaus 2. Siirry nuolipainikkeilla kohtaan New Job (uusi työ) ja paina Enter-painiketta. Illustration Työn asetukset 3. Anna tiedot aakkosnumeerisilla painikkeilla. Illustration Uusi työ 4. Voit korjata tietoja näyttöpainikkeilla (poista kohdistimen kohdalla oleva merkki), (poista kohdistimen vasemmalla puolella olevat merkit), / (lisää aakkosnumeerisia merkkejä kohdistimen kohtaan / kirjoita korostettujen tietojen päälle). 5. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu). 6. Kun vahvistat asetukset Enter-painikkeella, uuden työkansion nimi ilmestyy valmiusnäyttöön. 32

34 Chapter 5 Automaattinen testaus 5.3. Aseta kaapelin nimi (tunniste) Automaattisissa testeissä käytettyjen kaapelilinjojen nimet muodostuvat kiinteästä kaapelin nimestä, Cable Name, ja muuttuvasta, automaattisesti kasvavasta nykyisestä arvosta, Current Value (4-numeroinen testin mittariarvo). Valitusta automaattisen testin asetuksesta riippuen voidaan myös määritellä tunnuksen rakenne ja laskentatapa. 1. Siirry nuolipainikkeilla kohtaan Cable ID (kaapelin tunnus) ja paina Enterpainiketta. Viimeksi käytetty nimi näytetään: Illustration 5.3. Kaapelin tunniste Single Cable ID (yksi kaapelin tunniste, eli kullekin kaapelille annetaan yksi nimi) Tai: Double Cable ID (kaksi kaapelin tunnistetta, eli kullekin kaapelille annetaan kaksi nimeä, joista toinen viittaa kaapelin alkupäähän ja toinen loppupäähän). Illustration 5.3. Kaapelin tunniste Increment (lisäys): kun painat Enter-painiketta, kohdan alla näytetty testin mittarin nykyinen arvo kasvaa yhdellä. Set (aseta) avaa kaapelin nimivalikon. Select (valitse) vaihtaa asetusten Single Cable ID (yksi kaapelin tunniste) ja Double Cable ID (kaksi kaapelin tunnistetta) välillä. 33

35 Chapter 5 Automaattinen testaus Yhden kaapelin tunniste 2. Siirry nuolipainikkeilla kohdan Cable ID (kaapelin tunniste) asetukseen Set (aseta) ja paina Enter-painiketta. Yksi kaapelin tunniste (nimi) 3. Anna testattavan osuuden Cable Name (kaapelin nimi) aakkosnumeerisilla painikkeilla. 4. Palauta aakkosnumeerisilla painikkeilla testin mittarin Current Value (nykyinen arvo) oletusasetuksiinsa tai anna sille vapaavalintainen arvo. 5. Voit korjata tietoja näyttöpainikkeilla (poista kohdistimen kohdalla oleva merkki), (poista kohdistimen vasemmalla puolella olevat merkit), / (lisää aakkosnumeerisia merkkejä kohdistimen kohtaan / kirjoita korostettujen tietojen päälle). Illustration Yksi kaapelin tunniste 6. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu). Kaksi kaapelin tunnistetta (eli nimeä; alku- ja loppupää) 7. Anna testattavan osuuden kohdan Cable From/Cable To (mistä/mihin) Cable Name (kaapelin nimi) aakkosnumeerisilla painikkeilla. 8. Palauta aakkosnumeerisilla painikkeilla testin mittarin Current Value (nykyinen arvo) oletusasetuksiinsa tai anna sille vapaavalintainen arvo. 9. Voit korjata tietoja näyttöpainikkeilla (poista kohdistimen kohdalla oleva merkki), (poista kohdistimen vasemmalla puolella olevat merkit), / (lisää aakkosnumeerisia merkkejä kohdistimen kohtaan / kirjoita korostettujen tietojen päälle). 34

36 Chapter 5 Automaattinen testaus Illustration Kaksi kaapelin tunnistetta 10. Käytä näyttöpainikkeita ja Cable From- ja Cable To -näkymien (mistä/mihin) välillä vaihtamiseen. 11. Anna testattavan osuuden kohdan Cable From/Cable To (mistä/mihin) Cable Name (kaapelin nimi) aakkosnumeerisilla painikkeilla. 12. Palauta aakkosnumeerisilla painikkeilla testin mittarin Current Value (nykyinen arvo) oletusasetuksiinsa tai anna sille vapaavalintainen arvo. 13. Voit korjata tietoja näyttöpainikkeilla (poista kohdistimen kohdalla oleva merkki), (poista kohdistimen vasemmalla puolella olevat merkit), / (lisää aakkosnumeerisia merkkejä kohdistimen kohtaan / kirjoita korostettujen tietojen päälle). 14. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu) Kaapelin oletustunniste Yhden kaapelin tunnistetta ei valittu automaattisen testin asetuksissa. 1. Siirry nuolipainikkeilla kohdan Cable ID (kaapelin tunniste) asetukseen Set (aseta) ja paina Enter-painiketta. Yhden kaapelin tunniste (nimi) 2. Anna testattavan osuuden Cable Name (kaapelin nimi) aakkosnumeerisilla painikkeilla. 3. Palauta aakkosnumeerisilla painikkeilla testin mittarin Current Value (nykyinen arvo) oletusasetuksiinsa tai anna sille vapaavalintainen arvo. 4. Anna aakkosnumeerisilla painikkeilla vapaavalintaiset arvot kohtiin Start (alku) ja End (loppu). Mittari nollataan loppuarvon jälkeen. 5. Voit korjata tietoja näyttöpainikkeilla (poista kohdistimen kohdalla oleva merkki), (poista kohdistimen vasemmalla puolella olevat merkit), / (lisää aakkosnumeerisia merkkejä kohdistimen kohtaan / kirjoita korostettujen tietojen päälle). 6. Lukitse annettu arvo -merkillä. Ota arvon automaattinen lisäys käyttöön - merkillä. 35

37 Chapter 5 Automaattinen testaus Illustration Yksi kaapelin tunniste 7. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu). Kaksi kaapelin tunnistetta (nimeä; alku- ja loppupää) 1. Anna testattavan osuuden kohdan Cable From/Cable To (mistä/mihin) Cable Name (kaapelin nimi) aakkosnumeerisilla painikkeilla. 2. Palauta aakkosnumeerisilla painikkeilla testin mittarin Current Value (nykyinen arvo) oletusasetuksiinsa tai anna sille vapaavalintainen arvo. 3. Anna aakkosnumeerisilla painikkeilla vapaavalintaiset arvot kohtiin Start (alku) ja End (loppu). Mittari nollataan loppuarvon jälkeen. 4. Voit korjata tietoja näyttöpainikkeilla (poista kohdistimen kohdalla oleva merkki), (poista kohdistimen vasemmalla puolella olevat merkit), / (lisää aakkosnumeerisia merkkejä kohdistimen kohtaan / kirjoita korostettujen tietojen päälle). 5. Lukitse annettu arvo -merkillä. Ota arvon automaattinen lisäys käyttöön - merkillä. Illustration Kaksi kaapelin tunnistetta 6. Käytä näyttöpainikkeita ja Cable From- ja Cable To -näkymien (mistä/mihin) välillä vaihtamiseen. 7. Anna testattavan osuuden kohdan Cable From/Cable To (mistä/mihin) Cable Name (kaapelin nimi) aakkosnumeerisilla painikkeilla. 8. Palauta aakkosnumeerisilla painikkeilla testin mittarin Current Value (nykyinen arvo) oletusasetuksiinsa tai anna sille vapaavalintainen arvo. 36

38 Chapter 5 Automaattinen testaus 9. Anna aakkosnumeerisilla painikkeilla vapaavalintaiset arvot kohtiin Start (alku) ja End (loppu). Mittari nollataan loppuarvon jälkeen. 10. Voit korjata tietoja näyttöpainikkeilla (poista kohdistimen kohdalla oleva merkki), (poista kohdistimen vasemmalla puolella olevat merkit), / (lisää aakkosnumeerisia merkkejä kohdistimen kohtaan / kirjoita korostettujen tietojen päälle). 11. Lukitse annettu arvo -merkillä. Ota arvon automaattinen lisäys käyttöön - merkillä. 12. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu). Esimerkkejä kaapelien oletustunnisteista Mittarin aloitusarvona on oletuksena 0000 ja lopetusarvona Kaikki neljä (4) kohtaa ovat käytössä ja niiden arvot kasvavat. Oletus Esimerkki 1 Esimerkki 2 Esimerkki 3 Kaapelin nimi: TESTI Nykyinen: Alku: Loppu: Kaapelin nimi: PANEELI 1 Nykyinen: Alku: Loppu: Kaapelin nimi: PANEELI 2 Nykyinen: A Alku: A Loppu: D Cable From (mistä) Kaapelin nimi: TOIMISTO 2 Nykyinen: Alku: Loppu: Cable To (mihin) Kaapelin nimi: Edustaja Nykyinen: A Alku: A Loppu: D A A B B C C D D A A B B C C D D A A B B C C D D A A 37

39 Chapter 5 Automaattinen testaus 5.4. TIA/EIA 606-A -merkintästandardi Teleliikenteen infrastruktuurien TIA/EIA 606-A -standardeihin sisältyvät seuraavat osat: Horisontaaliset kaapeliasennukset ja kaapelointi. Runkoverkon kaapeliasennukset ja kaapelointi. Televiestintäjärjestelmien maadoitus/potentiaalintasaus. Tilat (esim. palvelun kytkentäsali, telesali, konehuone ja paloturvallisuusasennukset). Mainitut standardit vaikuttavat teleliikenteen infrastruktuurien hallintaan seuraavasti: Infrastruktuurin eri osille asetetaan tunnisteita. Ne tiedot määritellään, joihin infrastruktuuri pohjautuu. Tietojen väliset suhteet määritellään sisällön vahvistamiseksi. Ne tiedot määritellään, joissa on lisätietoja aiheesta. Kaavioita ja merkkejä koskevat vaatimukset määritellään Kaapelin TIA/EIA 606A -muotoinen nimi Testattavalle osuudelle luodaan rakenne kaapelin nimen määrittelemiseksi. Käytettävissä ovat kaikki kolme (3) kaapeliparametria eli 606A-pudotus, 606A-runkoverkko ja 606Aparikaapeli-/kuiturunkoverkko. 1. Siirry nuolipainikkeilla kohtaan Cable ID (kaapelin tunnus) ja paina Enterpainiketta. Illustration 5.4. Kaapelin tunniste A-pudotus-kaapeliparametri Horisontaalisen kaapelilinjan nimi (esim. 1 rakennus, 1 kerros, 1 jakelu, liittimet) 2. Valitse kaapeliparametri 606A-pudotus painamalla Drop-näyttöpainiketta (pudotus). 38

40 Chapter 5 Automaattinen testaus Illustration A-pudotus-kaapeliparametri AAA A AA 0000 Kerros Telesali Paneeli Portti 3. Siirry nuoli vasemmalle/oikealle -painikkeilla haluamaasi kohtaan porttialueella. Valitse numeroita ja kirjaimia nuoli ylös/alas -painikkeilla. 4. Etene samalla tavoin kohdissa Panel (paneeli), Telecom Room (telesali) ja Floor (kerros). 5. Piilota haluamasi kohdat näyttöpainikkeella. Kaapelilinjan asentaminen luo automaattisesti 606A-nimen, 606A-Name. 6. Tallenna kaapelin nimi painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu) A-runkoverkko-kaapeliparametri Horisontaalisen ja vertikaalisen kaapelilinjan nimi (esim. useita kerroksia, jakeluita ja liittimiä). 1. Valitse kaapeliparametri 606A-runkoverkko painamalla Backbonenäyttöpainiketta (runkoverkko). Illustration A-runkoverkko-kaapeliparametri AAA A / AAA A 00 Kerros Telesali Kerros Telesali Portti 2. Siirry nuoli vasemmalle/oikealle -painikkeilla haluamaasi kohtaan porttialueella. Valitse numeroita ja kirjaimia nuoli ylös/alas -painikkeilla. 3. Etene samalla tavoin kohdissa Telecom Room (telesali) ja Floor (kerros). 4. Piilota haluamasi kohdat näyttöpainikkeella. Kaapelilinjan asentaminen luo automaattisesti 606A-nimen, 606A-Name. 5. Tallenna kaapelin nimi painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu) A-parikaapeli-/kuiturunkoverkko-kaapeliparametri Sellaisen horisontaalisen ja vertikaalisen kaapelilinjan nimi, jossa on parikaapeli- /kuitukytkentä (esim. rakennus, useita kerroksia, jakeluita ja liittimiä). 1. Valitse kaapeliparametri 606A-parikaapeli-/kuiturunkoverkko painamalla - näyttöpainiketta. 39

41 Chapter 5 Automaattinen testaus Illustration A-parikaapeli-/kuiturunkoverkkokaapeliparametri AAA A / AAA A Kerros Telesali Kerros Telesali Portti Pari 2. Siirry nuoli vasemmalle/oikealle -painikkeilla haluamaasi kohtaan Pairalueella (pari). Valitse numeroita ja kirjaimia nuoli ylös/alas -painikkeilla. 3. Etene samalla tavoin kohdissa Port (portti), Telecom Room (telesali) ja Floor (kerros). 4. Etene samalla tavoin kohdissa Telecom Room (telesali) ja Floor (kerros). 5. Piilota haluamasi kohdat näyttöpainikkeella. Kaapelilinjan asentaminen luo automaattisesti 606A-nimen, 606A-Name. 6. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu) Valitse kierretty parikaapeli 1. Avaa Cable Type (kaapelityyppi) aloitusnäytössä. 2. Siirry nuolipainikkeilla testattavan kaapelilinjan asennustyyppiin (Twisted Pair Perm [kiinteä parikaapeli], Twisted Pair Basic [perusparikaapeli] tai Twisted Pair Channel [parikaapelikanava]) ja vahvista asetus Enter-painikkeella. Illustration Kaapelityyppi 3. Siirry nuolipainikkeilla haluamaasi kaapelityyppiin. 40

Käyttöohje. Vibration Meter

Käyttöohje. Vibration Meter 805 Vibration Meter Käyttöohje May 2012 (Finnish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective

Lisätiedot

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje Welch Allyn RETeval-DR Käyttöohje 2015 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tämä julkaisu Welch Allynin toimittamasta tietovälineestä vain sisäiseen jakeluun tukemaan

Lisätiedot

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 FI Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas 3 Julkaisupäivämäärä: 2011-11 Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Oppaan käyttäminen...3 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo 1. Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo 1. Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com Käyttöohje Sisällysluettelo Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com Yleistä tietoa................................. 3 Quidelin yhteystiedot...............................3

Lisätiedot

Sisällys Tarratulostimen esittely........................................................... 6

Sisällys Tarratulostimen esittely........................................................... 6 Tekijänoikeustiedot 2011 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida tai välittää millään tavalla missään muodossa tai kääntää toiselle kielelle

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1)

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) Käsikirja Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) FI Käsikirjan käyttäminen Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikealla puolella olevaa painiketta.

Lisätiedot

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia Käyttöopas R02 (WEU) Tavaramerkit Kaikki merkit ja tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Vastuuvapauslauseke Tietoja ja asiakirjoja voidaan muuttaa ilman

Lisätiedot

Rekisteröi itsellesi Acer ID ja pääset nauttimaan hienoista eduista

Rekisteröi itsellesi Acer ID ja pääset nauttimaan hienoista eduista Käyttöohjekirja 2-2014. Kaikki oikeudet pidätetään. Aspire V 17 Nitro Kattaa: Aspire VN7-791 Tämä versio: 07/2014 Rekisteröi itsellesi Acer ID ja pääset nauttimaan hienoista eduista Avaa Acer-portaali

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE. DS-5000 DS-5000iD FI OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE. DS-5000 DS-5000iD FI OHJEET Johdanto Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Ota yhteys asiakastukeen, jos haluat lisätietoja tuotteiden nimistä tai mallien numeroista. Tämän asiakirjan sisällön paikkansa

Lisätiedot

Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers

Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Käyttöohje February 2012, Rev.1, 2/13 (Finnish) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change

Lisätiedot

KODAK EASYSHARE DX3215 Zoom-digitaalikamera

KODAK EASYSHARE DX3215 Zoom-digitaalikamera KODAK EASYSHARE DX3215 Zoom-digitaalikamera Käyttöopas Vieraile Kodakin www-sivuilla osoitteessa www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company,

Lisätiedot

WCM-control. Versio 4.0. Käyttäjän opas

WCM-control. Versio 4.0. Käyttäjän opas WCM-control Versio 4.0 Käyttäjän opas Sisältö 1. Johdanto..............................................................3 2. Osat...................................................................3 2.1

Lisätiedot

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Tietoja käyttöoppaasta Tämä lasermonikäyttölaitteen käyttöopas sisältää tietoja,

Lisätiedot

Acer p600 -sarjan kannettava navigaattori. Käyttöohjekirja

Acer p600 -sarjan kannettava navigaattori. Käyttöohjekirja Acer p600 -sarjan kannettava navigaattori Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2006. Acer Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Acer p600 -sarjan kannettavan navigaattorin käyttäjän opas Ensimmäinen julkistus:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG LE46C755R2W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3378342

Käyttöoppaasi. SAMSUNG LE46C755R2W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3378342 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SMT-S7140. Käyttöopas FIN DIGITAALINEN SATELLIITTIVASTAANOTIN

SMT-S7140. Käyttöopas FIN DIGITAALINEN SATELLIITTIVASTAANOTIN SMT-S7140 Käyttöopas FIN DIGITAALINEN SATELLIITTIVASTAANOTIN SMT-S7140 TURVALLISUUSOHJEET Vastaanotin on valmistettu kansainvälisiä turvallisuusstandardeja noudattaen. Lue seuraavat turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Mentor Visual iq VideoProbe Käyttäjän ohjekirja. MVIQAMANUAL versio G

Mentor Visual iq VideoProbe Käyttäjän ohjekirja. MVIQAMANUAL versio G Mentor Visual iq VideoProbe Käyttäjän ohjekirja MVIQAMANUAL versio G 05/13/2015 1 2 05/13/2015 Johdanto 4 Tietoja tästä oppaasta 4 Avun hankkiminen 4 Järjestelmän yleiskuvaus 4 Vakiolaitteisto 5 Valinnaiset

Lisätiedot

Käyttöopas MFC-J470DW. Versio 0 FIN

Käyttöopas MFC-J470DW. Versio 0 FIN Käyttöopas MFC-J470DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallinumero: MFC-J470DW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen takana.

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet

Lisätiedot

Ti200, Ti300, Ti400 Thermal Imagers

Ti200, Ti300, Ti400 Thermal Imagers Ti200, Ti300, Ti400 Thermal Imagers Käyttöohje September 2013 (Finnish) 2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.bradyid.com/idxpert

KÄYTTÖOPAS. www.bradyid.com/idxpert KÄYTTÖOPAS www.bradyid.com/idxpert Tekijänoikeudet Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida tai jäljentää millään tavoin ilman Brady Corporationin kirjallista suostumusta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS RJ-4030 RJ-4030 RJ-4040

KÄYTTÖOPAS RJ-4030 RJ-4030 RJ-4040 KÄYTTÖOPAS RJ-4030 RJ-4040 RJ-4030 RJ-4040 Lue tämä Käyttöopas ennen tämän tulostimen käyttämistä. Suosittelemme, että säilytät tätä opasta paikassa, josta saat sen nopeasti käsiisi tarvittaessa. Versio

Lisätiedot

Seagate Manager. Käyttöopas Käytettäväksi FreeAgent TM -aseman kanssa. Seagate Manager -opas käytettäväksi FreeAgent -aseman kanssa 1

Seagate Manager. Käyttöopas Käytettäväksi FreeAgent TM -aseman kanssa. Seagate Manager -opas käytettäväksi FreeAgent -aseman kanssa 1 Seagate Manager Käyttöopas Käytettäväksi FreeAgent TM -aseman kanssa Seagate Manager -opas käytettäväksi FreeAgent -aseman kanssa 1 Seagate Manager -opas käytettäväksi FreeAgent -aseman kanssa Versio 2

Lisätiedot

HP OmniBook 4100/4150

HP OmniBook 4100/4150 HP OmniBook 4100/4150 Viiteopas 4-1 Huomautus Tämän oppaan tiedot ja esimerkit on toimitettu sellaisinaan, ja ne voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Hewlett-Packard Company ei takaa tämän oppaan tekstin

Lisätiedot

Käyttöohjeet KX-HDV130. SIP-puhelin. Malli

Käyttöohjeet KX-HDV130. SIP-puhelin. Malli Käyttöohjeet Malli SIP-puhelin KX-HDV130 Kiitos, että ostit tämän Panasonic-tuotteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Aseta käyttöohje talteen vastaisen varalle. R Mallinumeroiden

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Käyttöohjeet Alkutoimet Verkkoyhteydet Toiminnot Lisätietoja Vianmääritys Varotoimet/Tekniset tiedot CMT-G2NiP/G2BNiP VAROITUS Älä peitä laitteen ilmanvaihtoaukkoja esimerkiksi

Lisätiedot