LanTEK II -sarjan käyttöopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LanTEK II -sarjan käyttöopas"

Transkriptio

1 LanTEK II -sarjan käyttöopas 0

2 LanTEK II -kaapelisertifioijan käyttöopas Tämän käyttöoppaan tiedot ovat IDEAL INDUSTRIES, INC:n omaisuutta. Tietoja ei saa käyttää eikä kopioida millään tavoin ilman IDEAL INDUSTRIES, INC:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. IDEAL INDUSTRIES, INC. ja IDEAL INDUSTRIES, INC:n logo ovat IDEAL INDUSTRIES, INC:n rekisteröimiä tavaramerkkejä. Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ovat kyseisten tuotteiden valmistajien tavaramerkkejä tai kuuluvat näiden tekijänoikeuksien piiriin. IDEAL INDUSTRIES, INC Chesapeake Drive San Diego, CA USA Puhelin: (800) Puhelin: (858) Faksi: (858) Oppaan osanro: P-2877_Fin, ver IDEAL INDUSTRIES, INC

3 IDEAL INDUSTRIES, INC:n yleinen takuukäytäntö Takuuseen sovelletaan IDEAL INDUSTRIES, INC:n paikallisen tytäryhtiön yleisiä takuuehtoja. Varotoimenpiteet Käsittele ladattavia akkuja varoen Litium-ioniakuissa voi niiden ilmoitetusta varauksen tasosta riippumatta olla virtaa, ja ne saattavat tästä syystä aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja. Älä heitä litium-ioniakkuja avotuleen äläkä hävitä niitä tavallisen jätteen mukana. Litiumioniakut saattavat räjähtää avotulessa. Akut ovat vaarallista jätettä ja voivat saastuttaa pohjaveden, jos ne viedään kaatopaikalle. IDEAL INDUSTRIES, INC. yrittää suojata akut mahdollisimman tehokkaasti asentamalla niihin automaattiset turvasulakkeet, joiden avulla pyritään estämään suurvirtapurkaukset mahdollisimman nopeasti. Sulakkeet eivät kuitenkaan anna täydellistä suojaa yksittäisiltä kaaripurkauksilta, joita saattaa syntyä, jos akun sähkökontakteissa tapahtuu oikosulku. Seuraavia akkujen käsittelyohjeita on noudatettava tarkoin, jotta vahingoilta vältyttäisiin. Kun näyttö- (DH) tai etälaitteen (RH) akku on irrotettu, se tulee säilyttää puhtaassa, kuivassa ja sähköä johtamattomassa pakkauksessa. Pidä sähköä johtavat aineet aina etäällä akusta. Pidä akkujen kontaktipäät aina erillään toisistaan. Akut voidaan ladata joko niiden ollessa kiinni näyttö- (DH) tai etälaitteessa (RH) tai erillisen sovittimen avulla. Jos akkuja ladataan millä tahansa muulla tavalla, ne saattavat räjähtää. Muista aina asentaa, irrottaa, säilyttää ja ladata akut sellaisessa ympäristössä, jossa ei ole räjähdysvaaraa. Ota käyttö- ja säilytyslämpötilat huomioon (ks. luku 1.3. Mitat, painot ja käyttöolosuhteet). Älä anna lasten tai sellaisten henkilöiden, jotka eivät tunne tämän käyttöoppaan turvaohjeita, käsitellä tai ladata akkuja. Älä avaa akkujen kuorta. Kuoren sisällä ei ole sellaisia osia, joita käyttäjä voisi itse huoltaa, eikä kuoren sisällä olevaa akkua voi vaihtaa. 2

4 Vastuuvapauslauseke IDEAL INDUSTRIES, INC. ei vastaa mistään sellaisista henkilö- tai omaisuusvahingoista, laitevaurioista tai kuolemantapauksista, jotka johtuvat akkujen vääränlaisesta käytöstä. IDEAL INDUSTRIES, INC. ei vastaa mistään sellaisista välillisistä vahingoista, jotka johtuvat siitä, että akkua tai laturia on muunneltu tai että muunneltua akkua tai laturia on käytetty. Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. Ympäristönsuojelu Jos sinulla on jotakin kysyttävää näistä varotoimenpiteistä tai LanTEK II:n käyttöohjeista, tai jos haluat lisätietoja akkujen turvallisesta käytöstä ja hävittämisestä, ota yhteyttä lähimpään IDEAL INDUSTRIES, INC:n edustajaan. Yhteystiedot ovat luvussa Asiakaspalvelu. LanTEK II -kaapelisertifioijan käyttäminen Kaikki LanTEK II -kaapelisertifioijaan ohjelmoidut kaapelien parametrien oletusasetukset perustuvat yleisiin standardeihin, kaapeleita ja verkkoyhteyksiä koskeviin suosituksiin, lähiverkkokaapelistandardeista vastaavien kansainvälisten komiteoiden ja muiden toimialalla toimivien tahojen toimittamiin viimeisimpiin teknisiin tietoihin sekä IDEAL INDUSTRIESin omiin testeihin ja kokemukseen. IDEAL INDUSTRIES, INC. suosittelee, että pyydät ennen mittausten aloittamista käytettävien standardien tarkat tiedot projektinjohtajalta tai toimeksiantajalta, jotta kaikki tärkeimmät parametrit tulevat varmasti testatuiksi. Tietoja tämän käyttöoppaan käyttämisestä Seuraavat tässä käyttöoppaassa käytetyt merkit tarkoittavat, että käyttäjän on oltava erityisen huolellinen, jotta henkilövahinkoja ei sattuisi eikä LanTEK II -kaapelisertifioija tai mitattava järjestelmä vaurioituisi. VAROITUS! HUOMIO! HUOM. Tämä merkki viittaa jännitteisiin, jotka voivat olla hengenvaarallisia. Toimenpiteitä tekevän ja muiden lähistöllä olevien henkilöiden terveys ja/tai henki on vaarassa. Tämä merkki viittaa toimenpiteisiin, jotka saattavat aiheuttaa ympäristövahinkoja tai laitevaurioita. Näin merkityissä kohdissa on yleisiä huomautuksia, lisätietoja tai teknistä tukea koskevia tietoja. Merkintätavat Lihavointi Kursiivi Lainausmerkit, Viittaa LanTEK II -kaapelisertifioijan painikkeisiin. Viittaa laitteen valikkoihin ja niiden asetuksiin. Viittaavat näytöllä näkyviin viesteihin. 3

5 Sisällysluettelo LUKU 1 LanTEK II -kaapelisertifioija Tekniset tiedot Tekniset ominaisuudet Mitat, painot ja käyttöolosuhteet Suorituskykytiedot LUKU 2 Laitteen kuvaus Näyttölaite (DH) Säätimet ja portit/liittimet TFT-näyttö Toimintopainikkeet F1 F Näyttöpainike Etälaite (RH) Säätimet ja portit/liittimet Virranhallinta Näyttö- ja etälaitteen käyttäminen verkkovirralla Akun lataaminen Kuulokemikrofoni LUKU 3 Kaapelitestin perusteet Kaapelien testaaminen ja siihen liittyvät vaatimukset Kiinteän yhteyden testaaminen Kanavayhteyden testaaminen LUKU 4 Asetukset Asetusvalikon avaaminen Kieli Käyttäjän tiedot Automaattisen testauksen asetukset Kontrasti Aikakatkaisuasetukset Mittayksiköt Kuulokemikrofoni Päivämäärä ja aika Oletusasetusten palauttaminen Muistin tyhjentäminen Lämpötila LUKU 5 Automaattinen testaus Tee automaattisen testauksen asetukset Valitse työkansio Ota olemassa oleva työkansio käyttöön Luo uusi työkansio Aseta kaapelin nimi (tunniste) Yhden kaapelin tunniste

6 Sisällysluettelo Kaapelin oletustunniste TIA/EIA 606-A -merkintästandardi Kaapelin TIA/EIA 606A -muotoinen nimi A-pudotus-kaapeliparametri A-runkoverkko-kaapeliparametri A-parikaapeli-/kuiturunkoverkko-kaapeliparametri Valitse kierretty parikaapeli Määrittele kaapelityyppi Luo kaapelityyppi Muokkaa ja laske NVP Anna vertailulämpötila DualMODE -toiminto kierretyille parikaapeleille DualMODE -toiminnon käyttöönotto Muokkaa kaapelin NVP-oletusarvoa Koaksiaalikaapelistandardit Koaksiaalikaapeleiden automaattiset testit Kalibrointi Kierretty parikaapeli Koaksiaalikaapeli Tee automaattinen testi Avaa automaattisen testin työkansio Työn asetukset Testausasetukset Työkansion kopiointi USB-muistiin Kaapeleiden välisen ylikuulumisen mittaukset (AXT) Automaattisten testien tulokset ja kaaviot Kaavioiden muodot, asettelu ja hallinta LUKU 6 Strukturoitujen kaapelointien testaaminen Yksittäisen analyysin asetukset Yksittäisen analyysin vaiheet Yksittäisen analyysin suorittaminen Analyysin tulosten arviointi Analyysien kaaviot Yleiskatsaus yksittäisiin analyyseihin Kaapelikarttatesti Pituustesti Pituustestin virhe Resistanssitesti Resistanssitestin virhe NEXT, ACR-F (ELFEXT) ja tehosumma NEXT-tehosumma, ACR-F-tehosumma (ELFEXT) NEXT-testin ja ACR-F-testin (ELFEXT-tehosumma) virheet Väliinkytkemisvaimennustesti (vaimennus)

7 Sisällysluettelo Väliinkytkemisvaimennustestin virhe Heijastusvaimennustesti Heijastusvaimennustestin virhe Impedanssitesti Impedanssivirhe Viive- ja kulkuaikaerotesti Viive- ja kulkuaikaerotestin virhe Kapasitanssitesti Kapasitanssitestin virhe ACR-N (ACR) -testi ja tehosumma-acr-n (tehosumma-acr) -testi ACR-N (ACR) -testin ja tehosumma-acr-n (tehosumma-acr) -testin virhe ACR-N (ACR) -testin ja tehosumma-acr-n (tehosumma-acr) -testin virheiden vianmääritys Toimintavaratesti Toimintavaratestin virhe Kaapelin muokatut asetukset ja parametrit Uuden muokatun kaapelin luominen Valitse muokatun kaapelin tyyppi Muokatun kaapelin parametrit LUKU 7 Koaksiaalikaapelitesti Koaksiaalikaapeleiden ominaisuudet Koaksiaalikaapeleiden vianmääritys LUKU 8 Kuituverkkojen testaaminen FiberTEK FDX:llä Varotoimenpiteet Mittausadapterin ja välijohdon puhdistamista koskevia huomautuksia Suorituskykytiedot Kolmea mittajohtoa käyttävään vertailumenetelmään perustuva testaustilanne (ISO/IEC ) Yhtä mittajohtoa käyttävään vertailumenetelmään perustuva testaustilanne (ISO/IEC ) Tee automaattisen testauksen asetukset Valitse moduuli (kuitutyyppi) Aseta häviöraja Kalibrointi Kalibroinnin tekeminen Kuitujen automaattisten testien (LWL) tulosten arviointi Hyväksytty/hylätty-luokitus Nykyisen automaattisen testin tulosten tallentaminen Automaattisten testien tulosten manuaalinen tallentaminen (automaattitallennus poissa käytöstä) Töiden käyttäminen Tarkkojen tulosten näyttäminen FiberTEK FDX -mittaustila

8 Sisällysluettelo Jatkuva mittaus Tehonmittaustila Aseta viitearvo Valonlähdetila Kuitutestin käyttösovelluskohtaiset asetukset Aseta häviöraja Valitse kuitustandardi ja määrittele häviöraja LUKU 9 Äänigeneraattori Äänigeneraattori Ota äänigeneraattori käyttöön näyttölaitteella (DH) Ota äänigeneraattori käyttöön etälaitteella (RH) LUKU 10 IDEAL DataCENTER -ohjelmisto Ohjelmiston asentaminen Järjestelmävaatimukset Aloita asennus Valitse kieli Ohjelmistopäivitys Näytä versiotiedot Päivitä Tietokannat Luo uusi tietokanta Avaa olemassa oleva tietokanta Siirrä työtiedosto Lataaminen LanTEK II -kaapelisertifioijasta Tuonti tietokoneelta tai ulkoiselta tallennuslaitteelta (USB-muistista) Vie työkansio Nimeä työkansio uudelleen Hallinnoi testejä Muokkaa tietoja Muokkaa testejä ja testitietueita Testin tiedot Kaaviot Luo ja tulosta raportteja Aseta ylä- ja alatunniste Valitse testit Tulosta Verkko-ohje LUKU 11 LANTEK-laiteohjelmiston päivittäminen Päivitä laiteohjelmisto Laiteohjelmiston päivittäminen tietokoneella Laiteohjelmiston päivittäminen USB-muistilaitteella

9 Sisällysluettelo LUKU 12 Tekniset tiedot Kuitu (LWL) LUKU 13 Asiakaspalvelu Tekninen tuki Huolto Yhdysvalloissa Huolto Yhdysvaltojen ulkopuolella Internet

10 CHAPTER 1 LanTEK II -kaapelisertifioija LanTEK II -kaapelisertifioija mittaa kierrettyjä parikaapeleita (TP) sekä koaksiaali- ja kuitukaapeleita (LWL), joita käytetään tietoverkoissa nopeaan tiedonsiirtoon Tekniset tiedot Ominaisuudet LanTEK II-350 LanTEK II-500 LanTEK II-1000 Taajuusalue 350 MHz 500 MHz MHz Kaapelistandardi: CAT 3/ISO C, CAT 5/ISO D, uusi 5e/D, 6/E Kaapelistandardi: CAT 6 A / ISO E A Päivitettävissä Kaapelistandardi: ISO F, ISO F A Päivitettävissä Päivitettävissä Tarkkuustaso: III/IIIe/IV (LanTEK II) III (ETL) IIIe (ETL) IIIe / IV (ETL) DualMODE -testit Testaaminen välijohtoa käyttäen CAT 6 -testien ja kaavioiden tallennuskapasiteetti USB-portti Sarjaportti (vain huolto) Kuituhäviö- (LWL) ja pituusmittaus (FiberTEK FDX ) Tiedonsiirto kuidun (LWL) ja kuparin (kaksisuuntainen) kautta Valinnainen Valinnainen Valinnainen Etälaitteen (RH) nestekidenäyttö Äänigeneraattori lähi- ja etäpään yhteyksien tarkastamiseen Litium-ioniakku 9

11 Chapter 1 LanTEK II -kaapelisertifioija 1.2. Tekniset ominaisuudet Vakiotestistandardit ANSI/TIA/EIA 568A, 568B, CAT 6A/6/5E/3, ISO F A /F/E A /D/C, AS/NZS 3080, IEEE Ethernet, EN50173 F/E/D/C Kaapelityypit UTP/SCTP/FTP CAT 3/5E/6A/7 (100 Ω); koaksiaali (50/75 Ω) 1.3. Mitat, painot ja käyttöolosuhteet Mitat: (P) 254 mm x (L) 127 mm x (S) 53 mm Painot: Näyttölaite (DH) Etälaite (RH) Akku g (akun kanssa) g (akun kanssa) 548 g Näyttö- (DH) ja etälaitteen (RH) akut: Litium-ioniakut Akkujen käyttöaika: Normaaliolosuhteissa 18 h Latausaika: Laitteessa 6 8 h Ulkoisessa laturissa 4 h Käyttölämpötila (väh./enint.): o C (Käytä laitetta ainoastaan, jos sen lämpötila on suunnilleen sama kuin ympäristön lämpötila!) Säilytyslämpötila (väh./enint.): o C Suhteellinen ilmankosteus: 5 90 %, tiivistymätön 10

12 Chapter 1 LanTEK II -kaapelisertifioija 1.4. Suorituskykytiedot LanTEK II Alue Resoluutio Tarkkuus Pituus ( kaapeli) m 0,1 m + (3 % + 1 m) Viive ns 1 ns / 0,1 m + (3 % + 1 ns) Keskimääräinen impedanssi ,1 + (3 % + 1 ) Kapasitanssi (massa) nf 1 pf tai 3 numeroa + (2 % + 20 pf) Kapasitanssi pf/m 0,1 pf + (2 % +1 pf) DC-silmukkavastus ,1 + (1 % + 2 ) Vaimennus (attenuation) 1 MHz 1 GHz 0,1 db Taso III/IIIe/IV NEXT (ylikuuluminen) 1 MHz 1 GHz 0,1 db Taso III/IIIe/IV Heijastusvaimennus (return loss) 1 MHz 1 GHz 0,1 db Taso III/IIIe/IV ELFEXT/ACR-F 1 MHz 1 GHz 0,1 db Taso III/IIIe/IV ACR/ACR-N 1 MHz 1 GHz 0,1 db Taso III/IIIe/IV 11

13 CHAPTER 2 Laitteen kuvaus 2.1. Näyttölaite (DH) Näyttölaitteen (DH) avulla hallitaan asetuksia ja testien toimintoja kaapelien testaamisen aikana Säätimet ja portit/liittimet Illustration Näyttölaite (DH) edestä Painikkeet ja säätimet Kuvaus 1 Virtapainike Sammuta tai käynnistä näyttölaite (DH). 2 Taustavalon himmennys Himmennä taustavaloa kaksiportaisesti. 3 Shift (vaihto) Siirry tehtävästä toiseen niissä tehtävissä, joissa on kaksi eri toimintoa. 4 Help/Language (ohje/kieli) Avaa ohjevalikko / valitse kieli. 5 Talk / Call RH (puhu / soita etälaitteeseen) Ota kuulokemikrofonitoiminto käyttöön / soita etälaitteeseen (RH). 6 Length/Analyze (pituus/analyysi) Avaa pituusmittaus/diagnostiikkavalikko. 7 Wiremap/File (johtokartta/tiedosto) Avaa kaapelikartan analysointitoiminto / työluettelo. 12

14 Chapter 2 Laitteen kuvaus Painikkeet ja säätimet 8 Autotest (automaattinen testaus) 9 TFT-näyttö 10 Toimintopainikkeet F1 F5/F6 F10 11 Nuolipainikkeet/Enter Kuvaus Vakiintuneiden standardien mukaisesti ohjelmoitujen testien suorittamiseen. Valikkojen, testien tulosten ja kaavioiden näyttämiseen, tehtävien valitsemiseen ja toimintopainikkeiden käyttämiseen. Näillä valitaan valikkojen asetuksia. Siirry valikoissa / aktivoi valittu valikko ja muokkaa sen tietoja painamalla Enter-painiketta. 12 Escape (poistu) Poistu valikosta tekemättä muutoksia. 13 Aakkosnumeeriset painikkeet Syötä numeroita, kirjaimia ja erikoismerkkejä. Illustration Näyttölaite (DH) takaa ja sivulta Portit/liittimet Kuvaus 14 Low-NEXT-liitin Testiadapterin liittämiseen. 15 Huolto- ja ylläpitoliitin Liitäntä huolto- ja ylläpitotöitä varten. 16 USB-portti Kytke USB-muisti tiedonsiirtoa ja laitteistopäivitysten lataamista varten. 17 USB-laite Kytke laite tietokoneeseen. 18 Kuulokemikrofoniliitin Kytke laitteeseen kuulokemikrofoni. 19 DC-virtaliitin Kytke ulkoinen virtalähde akun lataamiseksi. 13

15 Chapter 2 Laitteen kuvaus TFT-näyttö Kun näyttölaite (DH) käynnistetään, esiin ilmestyy alla näytetty valmiusnäyttö. Illustration TFT-näyttö 1 Näyttö Virransyöttö ja akun varauksen tila Kuvaus Näyttää, käytetäänkö akkua vai ulkoista virtalähdettä, ja mikä on akun varauksen tila (prosentteina). 2 Kuulokemikrofonin ilmaisin Ilmaisee, onko kuulokemikrofonitoiminto käytössä. 3 Ikkunan nimi Ilmaisee, että näyttölaite (DH) tai valittu toiminto on valmis. 4 Aika ja päiväys Näyttää päivämäärän ja kellonajan. 5 Kenttäkalibrointi Valitse kenttäkalibrointi. 6 Asetukset Valitse laitteen asetukset. 7 Äänigeneraattori Valitse äänigeneraattori. 8 Yleisohjeet Valitse ohjevalikko. 9 Kaapelityyppi Valitse kaapelityyppi tai muokkaa sitä. 10 Kuitu Valitse kuitumittaus. 11 Analysoi Tee kaapelitestejä reaaliajassa. 12 Laite Näytä LanTEK II -kaapelisertifioijan tiedot. 13 Toiminnon nimi Näyttää korostetun toiminnon nimen. 14 Kaapelin tunniste Valitse kaapelien nimeämistoiminto. 15 Tallennetut testit Valitse tallennettujen testitiedostojen hallinta. 16 Työn nimi Näytä nykyisen työn nimi. 17 Testausstandardi Näytä testaamiseen valittu kaapelityyppi. 18 Tietueet Tallennettujen tietueiden määrä. 14

16 Chapter 2 Laitteen kuvaus Toimintopainikkeet F1 F10 Toimintopainikkeilla F1 F5 on kullakin kaksi eri toimintoa (F6 F10). Toimintopainikkeen toinen toiminto otetaan käyttöön painamalla samanaikaisesti Shift-painiketta (vaihto) ja jotakin toimintopainikkeista F1 F5 (esimerkki: Shift + F4 vastaa toimintopainiketta F8) Näyttöpainike Näyttöpainikkeet näytetään näytön alaosassa ja ne kuvaavat valikkojen kohtia. Valitse haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa, näyttöpainikkeen alla olevaa toimintopainiketta (F1 F5). Alla olevassa esimerkissä näytetään näytön alaosassa olevien näyttöpainikkeiden avulla muutettavat aikakatkaisuasetukset. Arvo asetetaan toimintopainikkeilla F1 (lisää) ja F2 (vähennä). Näyttöpainikkeet Toimintopainikkeet Illustration 2.1. Näyttö- ja toimintopainikkeet 15

17 Chapter 2 Laitteen kuvaus 2.2. Etälaite (RH) Etälaitetta (RH) käytetään yhdessä näyttölaitteen (DH) kanssa automaattisten testien tekemiseen tai yksittäisten, reaaliaikaisten analyysien suorittamiseen. Etälaite (RH) sijoitetaan kaapeliyhteyden loppupäähän, ja sen avulla viestitään näyttölaitteen (DH) kanssa. Näyttölaite (DH) aktivoi etälaitteen (RH) automaattisesti mittausten tekemistä varten Säätimet ja portit/liittimet Illustration Etälaite (RH) edestä Painikkeet ja säätimet Kuvaus 1 Virtapainike Sammuta tai käynnistä etälaite (RH). 2 Taustavalon himmennys Himmennä taustavaloa kaksiportaisesti. 3 Shift (vaihto) 4 5 Talk / Call DH (puhu / soita näyttölaitteeseen) Tone / Tone Mode (ääni/äänitila) Siirry tehtävästä toiseen niissä tehtävissä, joissa on kaksi eri toimintoa. Ota kuulokemikrofonitoiminto käyttöön / soita näyttölaitteeseen (DH). Ota äänigeneraattori käyttöön tai pois käytöstä. 6 Escape (poistu) Poistu toiminnosta tekemättä muutoksia. 7 8 Autotest (automaattinen testaus) Pass-merkkivalo (testin hyväksymisen merkkivalo) Käynnistä automaattinen testi. Testin tulos: Hyväksytty. 16

18 Chapter 2 Laitteen kuvaus Painikkeet ja säätimet 9 Hazard-merkkivalo (vaara) Kuvaus Liian suuri verkkojännite (TELCO): liian suuri jännite mittauskohdassa. 10 Käyttöjärjestelmän LCD-näyttö Kaksirivinen aakkosnumeerinen näyttö. 11 On-merkkivalo (käynnissä) Etälaite on käynnissä. 12 Fail-merkkivalo (testin hylkäämisen merkkivalo) Testin tulos: Hylätty Illustration Etälaite (RH) takaa ja sivulta Portit/liittimet Kuvaus 13 Low-NEXT-liitin Testiadapterin liittämiseen. 14 Huolto- ja ylläpitoliitin Liitäntä huolto- ja ylläpitotöitä varten. 15 USB-laite Kytke laite tietokoneeseen laiteohjelmiston päivittämistä varten. 16 Kuulokemikrofoniliitin Kytke laitteeseen kuulokemikrofoni. 17 DC-virtaliitin Kytke ulkoinen virtalähde akun lataamiseksi. 17

19 2.3. Virranhallinta Chapter 2 Laitteen kuvaus Näyttö- (DH) ja etälaite (RH) käyttävät keskenään vaihdettavissa olevia litium-ioniakkuja. Näyttö- (DH) ja etälaitteita (RH) voidaan käyttää akkuvirralla n. 18 tuntia. Akun todellinen kestoaika riippuu useista tekijöistä, esimerkiksi siitä, onko laite käytössä vai valmiustilassa, kuinka kirkas näytön taustavalo on ja millaisissa lämpötilaolosuhteissa laitetta käytetään. Kun akun varaus on liian alhainen, esiin ilmestyy varoitusviesti. Laite sammutetaan automaattisesti, jotta tämä ei vaikuttaisi testin tuloksiin. Näyttö- (DH) ja etälaite (RH) sammutetaan akun säästämiseksi automaattisesti, kun niitä ei ole käytetty tiettyyn aikaan. Jos laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan, suosittelemme asettamaan akun suojanauhat paikoilleen akun säästämiseksi Näyttö- ja etälaitteen käyttäminen verkkovirralla Näyttö- (DH) ja etälaitetta (RH) voidaan käyttää myös ulkoisen tasajännitelähteen kautta (AC/DC-sovittimella). Sovittimet ovat yleiskäyttöisiä. Illustration LanTEK II DH:n ja RH:n sovitin Kun laitteiden virtalähteenä käytetään AC/DC-sovitinta, on muistettava seuraavat: Kummankin laitteen akkuja ladataan käytön aikana. Näyttölaitteen (DH) näytön vasempaan yläreunaan ilmestyy pistokkeen kuva. HUOMIO! Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua sovitinta. Muunlaiset sovittimet voivat vaurioittaa laitetta. HUOM. Jos testaat suojattuja kaapeleita, älä kytke laitetta verkkovirtaan, sillä tämä voi aiheuttaa maasilmukan ja tulosuojavaroituksia. 18

20 Chapter 2 Laitteen kuvaus Akun lataaminen Näyttö- (DH) ja etälaitteen (RH) akut ladataan sovittimella. Laitteessa olevien akkujen lataamiseen kuluu n. 6 8 tuntia. Jos akut ladataan muualla kuin itse laitteessa, latausaika on n. 4 tuntia. Laite kalibroidaan latauksen aikana akulle sopivaksi. Näin varmistetaan, että akun varauksen tila näytetään aina oikein. HUOM. Latausaika riippuu akun varauksen tasosta. Kun akku irrotetaan, näyttölaitteessa (DH) olevat tiedot ja asetukset pidetään tallessa litiumnappipariston avulla Kuulokemikrofoni LanTEK II -kaapelisertifioija on suunnittelu käytettäväksi kuulokemikrofonin kanssa. Tällä tavoin näyttö- (DH) ja etälaite (RH) voivat olla yhteydessä toisiinsa ulkoisen mikrofonin ja kuulokkeiden kautta. Näyttö- (DH) ja etälaite (RH) on tällöin kytkettävä johdolla testiadaptereihin. 19

21 CHAPTER 3 Kaapelitestin perusteet 3.1. Kaapelien testaaminen ja siihen liittyvät vaatimukset Seuraavissa osioissa kuvataan tyypillinen kiinteiden ja kanavayhteyksien testaustilanne. Illustration 3.1. Esimerkki testaustilanteesta P:llä merkitty alue viittaa tyypilliseen kiinteän yhteyden testaustilanteeseen. C:llä merkitty alue viittaa tyypilliseen kanavayhteyden testaustilanteeseen Kiinteän yhteyden testaaminen Tietoliikenneverkkojen testaamista koskevissa ANSI-, EIA-, TIA- ja ISO-standardeissa erotellaan toisistaan kiinteät ja kanavayhteydet. Kiinteässä yhteydessä on enintään 90 metriä horisontaalista kaapelointia. (Enimmäispituus koskee vain TIA-standardeja.) Yllä näytettyä kiinteää yhteyttä käytetään horisontaalisen kaapeloinnin sertifiointiin ennen verkkoyhteyden käyttämistä ja käyttäjien liittämistä. Sovittimia, välijohtoja ja hyppyjohtimia ei testata Kanavayhteyden testaaminen Kanavayhteyteen kuuluvat kaikki kaapelointijärjestelmän osat. Kanavayhteyteen sisältyy enintään 90 metriä horisontaalista kaapelointia sekä johtojen molempien päiden välijohdot, hyppyjohtimet ja testiadapterit. Yllä näytettyä kanavayhteyttä käytetään verkkoasennuksen, horisontaalisen kaapelilinjan ja välijohdon sertifiointiin. 20

22 CHAPTER 4 Asetukset Useimmat laitteen asetuksista tehdään Preferences -valikosta (asetukset) Asetusvalikon avaaminen 1. Siirry nuolipainikkeilla kohtaan Preferences (asetukset) ja paina Enterpainiketta. Illustration Asetusvalikon avaaminen Nyt voit säätää laitteen asetuksia luettelossa näytetyistä alivalikoista Kieli Illustration Asetusten valitseminen LanTEK II -kaapelisertifioijan valikot ovat käytettävissä seuraavilla kielillä: englanti espanja hollanti italia kiina korea norja puola portugali ranska saksa tšekki venäjä 21

23 Chapter 4 Asetukset 1. Siirry nuolipainikkeilla Language -valikkoon (kieli) ja paina Enter-painiketta. Voit vaihtoehtoisesti avata valikon painamalla näppäinyhdistelmää Shift + Help/Language (vaihto + ohje/kieli). Illustration 4.2. Kieli 2. Valitse haluamasi kieli näyttöpainikkeilla. 3. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu) Käyttäjän tiedot Tässä valikossa voidaan ilmoittaa työtehtäviä hoitavan teknikon, yrityksen tai urakoitsijan tiedot. 1. Siirry nuolipainikkeilla User Information -valikkoon (käyttäjän tiedot) ja paina Enter-painiketta. Illustration 4.3. Käyttäjän tiedot 2. Siirry nuolipainikkeilla johonkin seuraavista kohdista: Name (nimi), Company (yritys) tai Contractor (urakoitsija). 3. Anna tiedot aakkosnumeerisilla painikkeilla. 4. Voit korjata tietoja näyttöpainikkeilla (poista kohdistimen kohdalla oleva merkki), (poista kohdistimen vasemmalla puolella olevat merkit), / (lisää aakkosnumeerisia merkkejä kohdistimen kohtaan / kirjoita korostettujen tietojen päälle). 5. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu). 22

24 Chapter 4 Asetukset 4.4. Automaattisen testauksen asetukset Tätä valikkoa käytetään automaattisten testien asetusten tekemiseen. 1. Siirry nuolipainikkeilla Autotest Options -valikkoon (automaattisen testauksen asetukset) ja paina Enter-painiketta. Illustration 4.4. Automaattisen testauksen asetukset 2. Valitse haluamasi asetus nuolipainikkeilla. 3. Ota valittu asetus käyttöön tai pois käytöstä näyttöpainikkeella. Vihreä ruutu tarkoittaa, että toiminto on otettu käyttöön. 4. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu) Kontrasti Tätä valikkoa käytetään näytön taustavalon himmennyksen asettamiseen. 1. Siirry nuolipainikkeilla Contrast -valikkoon (kontrasti) ja paina Enterpainiketta. Illustration 4.5. Kontrasti 2. Aseta taustavalon voimakkuus näyttöpainikkeilla. 3. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu). 23

25 Chapter 4 Asetukset 4.6. Aikakatkaisuasetukset Tätä valikkoa käytetään asettamaan taustavalon automaattinen himmentymisaika ja LanTEK II -kaapelisertifioijan automaattinen sammutusaika, kun laitetta ei käytetä. Oletusasetukset: Taustavalo Testauslaite 1 minuutti 30 minuuttia 1. Siirry nuolipainikkeilla Timeout Options -valikkoon (aikakatkaisuasetukset) ja paina Enter-painiketta. Illustration 4.6. Aikakatkaisuasetukset 2. Valitse haluamasi asetus nuolipainikkeilla. 3. Valitse haluamasi asetus näyttöpainikkeilla. 4. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu) Mittayksiköt Tätä valikkoa käytetään pituusmittausten mittayksikön asettamiseen. Yksikkönä on joko ft tai m (jalat tai metrit). Oletusasetus riippuu valitusta kielestä. 1. Siirry nuolipainikkeilla Measurement Units -valikkoon (mittayksiköt) ja paina Enter-painiketta. Illustration 4.7. Mittayksiköt 24

26 Chapter 4 Asetukset 2. Valitse haluamasi yksikkö näyttöpainikkeilla /. 3. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu) Kuulokemikrofoni Tätä valikkoa käytetään äänigeneraattorin signaalin vahvuuden sekä sisäisen kaiuttimen ja kuulokemikrofonin äänenvoimakkuuden asettamiseen. Valikkoa käytetään myös kuulokemikrofonitilan vaihtamiseen. 1. Siirry nuolipainikkeilla Talkset -valikkoon (kuulokemikrofoni) ja paina Enterpainiketta. Illustration 4.8. Kuulokemikrofoni 2. Valitse haluamasi asetus nuolipainikkeilla. 3. Aseta signaalin vahvuus ja äänenvoimakkuus kohdissa Toner Volume (äänigeneraattorin äänenvoimakkuus), Speaker Volume (kaiuttimen äänenvoimakkuus) ja Talkset Volume (kuulokemikrofonin äänenvoimakkuus) näyttöpainikkeilla. 4. Valitse haluamasi asetus kohdassa Talkset (kuulokemikrofoni) näyttöpainikkeella /. 5. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu) Päivämäärä ja aika Tietueiden ja testiraporttien kannalta on tärkeää, että päivämäärä- ja aika-asetukset ovat oikein. 1. Siirry nuolipainikkeilla Date and Time -valikkoon (päivämäärä ja aika) ja paina Enter-painiketta. 25

27 Chapter 4 Asetukset Illustration 4.9. Päivämäärä ja aika 2. Valitse haluamasi Time format (ajan muoto) näyttöpainikkeella /. 3. Siirry nuolipainikkeilla kohtaan Time (aika). 4. Anna aika aakkosnumeerisilla painikkeilla. 5. Siirry nuolipainikkeilla kohtaan Date Format (päivämäärän muoto). 6. Valitse näyttöpainikkeilla päivämäärän muodoksi MDY (kuukausi/päivä/vuosi), DMY (päivä/kuukausi/vuosi) tai YMD (vuosi/kuukausi/päivä). 7. Siirry nuolipainikkeilla kohtaan Date (päiväys). 8. Anna päiväys aakkosnumeerisilla painikkeilla. 9. Siirry nuolipainikkeilla kohtaan Date/Time Display (päiväyksen/ajan näyttö). 10. Valitse haluamasi asetus näyttöpainikkeilla /. 11. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu) Oletusasetusten palauttaminen Tällä toiminnolla voit palauttaa kaikki testauslaitteen asetukset oletusarvoihinsa. Tämän toiminnon käyttäminen EI poista tallennettuja testejä. 1. Siirry nuolipainikkeilla Restore Defaults -valikkoon (palauta oletusasetukset) ja paina Enter-painiketta. Illustration Oletusasetusten palauttaminen 2. Hyväksy oletusasetukset näyttöpainikkeella. 3. Poistu valikosta tallentamatta muutoksia painamalla näyttöpainiketta. 26

28 Chapter 4 Asetukset Muistin tyhjentäminen Tätä valikkoa käytetään kaikkien testauslaitteen muistissa olevien tietueiden poistamiseen kerralla. HUOMIO! Jos käytät Clear Memory -toimintoa (muistin tyhjennys), asetuksia ei voida enää palauttaa. Kaikki tallennetut testit poistetaan pysyvästi. 1. Siirry nuolipainikkeilla Clear Memory -valikkoon (tyhjennä muisti) ja paina Enter-painiketta. Illustration Muistin tyhjentäminen 2. Tyhjennä kaapelisertifioijan muisti näyttöpainikkeella. 3. Poistu valikosta tallentamatta muutoksia painamalla näyttöpainiketta Lämpötila Tätä valikkoa käytetään lämpötilan valitsemiseen Celsius- tai Fahrenheit-asteina. 1. Siirry nuolipainikkeilla Temperature -valikkoon (lämpötila) ja paina Enterpainiketta. Illustration Lämpötila 2. Valitse haluamasi lämpötila näyttöpainikkeilla. 3. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu). 27

29 CHAPTER 5 Automaattinen testaus Automaattisen testaustoiminnon avulla voidaan tehdä nopeita mittauksia ja testejä. Kun painat AUTOTEST-painiketta (automaattinen testaus), LanTEK II -kaapelitesteri tekee automaattisesti tietyt ennalta ohjelmoidut testit. Automaattista testaustoimintoa voidaan käyttää sekä näyttö- (DH) että etälaitteessa (RH). Se, mitä testejä automaattisten testien joukosta valitaan, riippuu testattavien kaapeleiden tyypistä. Testit on ohjelmoitu hyväksyttyjen standardien ja suositusten perusteella ja tiettyjen parametrien pohjalta. Kun testit on tehty LanTEK II näyttää sekä yleisen tuloksen että yksittäisten kohtien hyväksytty/hylätty-tulokset. Näyttölaitteen (DH) asetukset Tee automaattisten testien asetukset. Valitse työkansio. Aseta kaapelin nimi (tunniste). Valitse kaapelin tyyppi. Yhteydet Irrota testattava kaapelilinja muista verkon osista. Kytke oikeanlaisia välijohtoja käyttäen näyttölaite (DH) kaapelin (linkin) toiseen päähän ja etälaite (RH) kaapelin (linkin) vastakkaiseen päähän. Testin suorittaminen Kun painat AUTOTEST-painiketta (automaattinen testaus), alla kuvatut testit suoritetaan: Näyttölaite (DH) yrittää ensin muodostaa yhteyden etälaitteeseen (RH) oikein kytketyn johdinparin kautta. Jos yhteyttä ei voida muodostaa, näyttölaite (DH) näyttää viestin: Searching for Remote (RH) (etsitään etälaitetta [RH]). Etsimistä jatketaan, kunnes automaattinen testi perutaan manuaalisesti tai etälaite (RH) löydetään. Kun yhteys etälaitteeseen (RH) on muodostettu, laitteen sarjanumero luetaan, jotta voitaisiin tarkistaa, että kokoonpanotiedot ovat ajan tasalla. HUOM. Jos tunnistettua etälaitetta (RH) ei ole kalibroitu 7 vuorokauteen, automaattinen testaus perutaan ja käyttäjälle näytetään viesti, jossa ilmoitetaan, että kenttäkalibrointi on pakollinen. Jos sarjanumero on oikea, näyttölaite (DH) jatkaa automaattista testausta. Useimmat automaattiset testit aloitetaan kierrettyjen parikaapelien kaapelikarttatestillä. Kaapelikarttatestin jälkeen tehdään muut valitulle kaapelityypille asetetut testit. Kun automaattinen testaus on valmis, testien tiedot voidaan näyttää, tallentaa ja tulostaa. Viimeisimmän automaattisen testin tulokset tallennetaan pysyväismuistiin ja niitä voidaan tarkastella myös LanTEK II:n sammuttamisen ja käynnistämisen jälkeen. 28

30 Chapter 5 Automaattinen testaus Viimeisimmän automaattisen testin tulokset säilytetään pysyväismuistissa, kunnes uudet testitulokset kirjoitetaan niiden päälle tai muisti tyhjennetään tai jokin analyysitesti suoritetaan. Yleinen hyväksytty/hylätty-tulos Kun automaattiset testit on tehty, niiden kokonaistulos näytetään. Merkki Automaattisten testien kokonaistulos Automaattisten testien kokonaistulokseksi tulee hyväksytty, jos kaikkien testien tuloksena on hyväksytty tai hyväksytty*. Automaattisten testien kokonaistulokseksi tulee hylätty, jos yhdenkin testin tulokseksi tulee hylätty tai hylätty* Tee automaattisen testauksen asetukset 1. Avaa Preferences -valikko (asetukset) aloitusnäytöstä. 2. Avaa Preferences -valikon (asetukset) kohta Autotest Pref (automaattisen testauksen asetukset). 3. Siirry nuolipainikkeilla haluamasi automaattisen testin asetusvalikkoon. Ota automaattisen testin asetuksia käyttöön tai pois käytöstä näyttöpainikkeella ruutu.. Automaattisen testin käytössä olevien asetusten merkkinä on vihreä Illustration 5.1. Automaattisen testauksen asetukset 4. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu). Automaattisen testauksen asetukset Simple cable ID (yhden kaapelin tunniste) Stop on Fail (lopetus hylättäessä) Autosave (automaattinen tallennus) Kuvaus Anna kaapelille nimi ja aseta/nollaa testien mittauslukemat. Nimi voidaan antaa joko yhden tai kahden (mistä/mihin) kaapelin tunnukselle. HUOM. Jos asetus Simple Cable ID (yhden kaapelin tunniste) ei ole käytössä, kaapelin nimeksi annetaan kaapelin oletustunniste. Kaapelin nimen ja mittarin lisäksi voidaan asettaa alku- ja loppuarvo sekä laskentatapa. Automaattinen testaus keskeytetään ensimmäisen hylätyn testin jälkeen. LanTEK II -kaapelitesteri nimeää ja tallentaa kaikki nykyisessä työkansiossa olevien hyväksyttyjen automaattisten testien tulokset. 29

31 Chapter 5 Automaattinen testaus Automaattisen testauksen asetukset Auto Increment (automaattinen lisäys) This will permanently delete the Tests / Jobs from the tester (tämä poistaa testit/työt tästä testauslaitteesta pysyvästi) Kuvaus Kaapelin tunnisteen mittarin arvo kasvaa automaattisesti kunkin automaattisen testin jälkeen. Tästä kohdasta voidaan ottaa käyttöön tietojen poistamista edeltävä varoitusviesti. Disable Fiber Autotest Length (ota kuidun automaattinen pituustesti pois käytöstä) Enable 606A (ota 606A käyttöön) Enable Tera to Tera Mode (ota tera tera-tila käyttöön) Enable Wiremap On Failed Autotest (ota kaapelikartta käyttöön hylätyille automaattisille testeille) Ota automaattisen testauksen aikana tehtävä kuidun pituusmittaus (LWL) FiberTEK FDX:llä käyttöön tai pois käytöstä. Ota teleliikenteen infrastruktuurien TIA/EIA 606-A -merkintästandardi käyttöön kaapelin tunnisteille. HUOM. Jos TIA/EIA 606-A -merkintästandardi on käytössä, valittua kaapelin nimeä (yhden kaapelin tunniste / kaapelin oletustunniste) ei käytetä. Ottaa tera tera-tilan käyttöön tera RJ45-tilan sijaan. Jos automaattinen testi hylätään, tämä asetus määrittelee, tehdäänkö toinen virheanalyysi tämän jälkeen automaattisesti Valitse työkansio Nykyisen työkansion nimi näytetään laitteen valmiusnäytössä. Automaattinen testi voidaan tallentaa nykyiseen tai johonkin muuhun olemassa olevaan työkansioon, tai testille voidaan luoda uusi työkansio Ota olemassa oleva työkansio käyttöön 1. Siirry nuolipainikkeilla kohtaan File (tiedosto) ja avaa työluettelo painamalla Enter-painiketta. Illustration Tiedosto 30

32 Chapter 5 Automaattinen testaus Siirry nuolipainikkeilla haluamaasi työkansioon. Näyttö korostetaan keltaisella. Illustration Työluettelo 2. Avaa työn asetukset näyttöpainikkeella. 3. Siirry nuolipainikkeilla asetukseen Make Job Current (tee työstä nykyinen). Näyttö korostetaan keltaisella. Illustration Työn asetukset (esim. nykyisen työn tiedot) 4. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu). 5. Kun vahvistat asetukset Enter-painikkeella, valitun työkansion nimi ilmestyy valmiusnäyttöön Luo uusi työkansio 1. Avaa työluettelosta työn asetukset näyttöpainikkeella. Illustration Työluettelo 31

33 Chapter 5 Automaattinen testaus 2. Siirry nuolipainikkeilla kohtaan New Job (uusi työ) ja paina Enter-painiketta. Illustration Työn asetukset 3. Anna tiedot aakkosnumeerisilla painikkeilla. Illustration Uusi työ 4. Voit korjata tietoja näyttöpainikkeilla (poista kohdistimen kohdalla oleva merkki), (poista kohdistimen vasemmalla puolella olevat merkit), / (lisää aakkosnumeerisia merkkejä kohdistimen kohtaan / kirjoita korostettujen tietojen päälle). 5. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu). 6. Kun vahvistat asetukset Enter-painikkeella, uuden työkansion nimi ilmestyy valmiusnäyttöön. 32

34 Chapter 5 Automaattinen testaus 5.3. Aseta kaapelin nimi (tunniste) Automaattisissa testeissä käytettyjen kaapelilinjojen nimet muodostuvat kiinteästä kaapelin nimestä, Cable Name, ja muuttuvasta, automaattisesti kasvavasta nykyisestä arvosta, Current Value (4-numeroinen testin mittariarvo). Valitusta automaattisen testin asetuksesta riippuen voidaan myös määritellä tunnuksen rakenne ja laskentatapa. 1. Siirry nuolipainikkeilla kohtaan Cable ID (kaapelin tunnus) ja paina Enterpainiketta. Viimeksi käytetty nimi näytetään: Illustration 5.3. Kaapelin tunniste Single Cable ID (yksi kaapelin tunniste, eli kullekin kaapelille annetaan yksi nimi) Tai: Double Cable ID (kaksi kaapelin tunnistetta, eli kullekin kaapelille annetaan kaksi nimeä, joista toinen viittaa kaapelin alkupäähän ja toinen loppupäähän). Illustration 5.3. Kaapelin tunniste Increment (lisäys): kun painat Enter-painiketta, kohdan alla näytetty testin mittarin nykyinen arvo kasvaa yhdellä. Set (aseta) avaa kaapelin nimivalikon. Select (valitse) vaihtaa asetusten Single Cable ID (yksi kaapelin tunniste) ja Double Cable ID (kaksi kaapelin tunnistetta) välillä. 33

35 Chapter 5 Automaattinen testaus Yhden kaapelin tunniste 2. Siirry nuolipainikkeilla kohdan Cable ID (kaapelin tunniste) asetukseen Set (aseta) ja paina Enter-painiketta. Yksi kaapelin tunniste (nimi) 3. Anna testattavan osuuden Cable Name (kaapelin nimi) aakkosnumeerisilla painikkeilla. 4. Palauta aakkosnumeerisilla painikkeilla testin mittarin Current Value (nykyinen arvo) oletusasetuksiinsa tai anna sille vapaavalintainen arvo. 5. Voit korjata tietoja näyttöpainikkeilla (poista kohdistimen kohdalla oleva merkki), (poista kohdistimen vasemmalla puolella olevat merkit), / (lisää aakkosnumeerisia merkkejä kohdistimen kohtaan / kirjoita korostettujen tietojen päälle). Illustration Yksi kaapelin tunniste 6. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu). Kaksi kaapelin tunnistetta (eli nimeä; alku- ja loppupää) 7. Anna testattavan osuuden kohdan Cable From/Cable To (mistä/mihin) Cable Name (kaapelin nimi) aakkosnumeerisilla painikkeilla. 8. Palauta aakkosnumeerisilla painikkeilla testin mittarin Current Value (nykyinen arvo) oletusasetuksiinsa tai anna sille vapaavalintainen arvo. 9. Voit korjata tietoja näyttöpainikkeilla (poista kohdistimen kohdalla oleva merkki), (poista kohdistimen vasemmalla puolella olevat merkit), / (lisää aakkosnumeerisia merkkejä kohdistimen kohtaan / kirjoita korostettujen tietojen päälle). 34

36 Chapter 5 Automaattinen testaus Illustration Kaksi kaapelin tunnistetta 10. Käytä näyttöpainikkeita ja Cable From- ja Cable To -näkymien (mistä/mihin) välillä vaihtamiseen. 11. Anna testattavan osuuden kohdan Cable From/Cable To (mistä/mihin) Cable Name (kaapelin nimi) aakkosnumeerisilla painikkeilla. 12. Palauta aakkosnumeerisilla painikkeilla testin mittarin Current Value (nykyinen arvo) oletusasetuksiinsa tai anna sille vapaavalintainen arvo. 13. Voit korjata tietoja näyttöpainikkeilla (poista kohdistimen kohdalla oleva merkki), (poista kohdistimen vasemmalla puolella olevat merkit), / (lisää aakkosnumeerisia merkkejä kohdistimen kohtaan / kirjoita korostettujen tietojen päälle). 14. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu) Kaapelin oletustunniste Yhden kaapelin tunnistetta ei valittu automaattisen testin asetuksissa. 1. Siirry nuolipainikkeilla kohdan Cable ID (kaapelin tunniste) asetukseen Set (aseta) ja paina Enter-painiketta. Yhden kaapelin tunniste (nimi) 2. Anna testattavan osuuden Cable Name (kaapelin nimi) aakkosnumeerisilla painikkeilla. 3. Palauta aakkosnumeerisilla painikkeilla testin mittarin Current Value (nykyinen arvo) oletusasetuksiinsa tai anna sille vapaavalintainen arvo. 4. Anna aakkosnumeerisilla painikkeilla vapaavalintaiset arvot kohtiin Start (alku) ja End (loppu). Mittari nollataan loppuarvon jälkeen. 5. Voit korjata tietoja näyttöpainikkeilla (poista kohdistimen kohdalla oleva merkki), (poista kohdistimen vasemmalla puolella olevat merkit), / (lisää aakkosnumeerisia merkkejä kohdistimen kohtaan / kirjoita korostettujen tietojen päälle). 6. Lukitse annettu arvo -merkillä. Ota arvon automaattinen lisäys käyttöön - merkillä. 35

37 Chapter 5 Automaattinen testaus Illustration Yksi kaapelin tunniste 7. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu). Kaksi kaapelin tunnistetta (nimeä; alku- ja loppupää) 1. Anna testattavan osuuden kohdan Cable From/Cable To (mistä/mihin) Cable Name (kaapelin nimi) aakkosnumeerisilla painikkeilla. 2. Palauta aakkosnumeerisilla painikkeilla testin mittarin Current Value (nykyinen arvo) oletusasetuksiinsa tai anna sille vapaavalintainen arvo. 3. Anna aakkosnumeerisilla painikkeilla vapaavalintaiset arvot kohtiin Start (alku) ja End (loppu). Mittari nollataan loppuarvon jälkeen. 4. Voit korjata tietoja näyttöpainikkeilla (poista kohdistimen kohdalla oleva merkki), (poista kohdistimen vasemmalla puolella olevat merkit), / (lisää aakkosnumeerisia merkkejä kohdistimen kohtaan / kirjoita korostettujen tietojen päälle). 5. Lukitse annettu arvo -merkillä. Ota arvon automaattinen lisäys käyttöön - merkillä. Illustration Kaksi kaapelin tunnistetta 6. Käytä näyttöpainikkeita ja Cable From- ja Cable To -näkymien (mistä/mihin) välillä vaihtamiseen. 7. Anna testattavan osuuden kohdan Cable From/Cable To (mistä/mihin) Cable Name (kaapelin nimi) aakkosnumeerisilla painikkeilla. 8. Palauta aakkosnumeerisilla painikkeilla testin mittarin Current Value (nykyinen arvo) oletusasetuksiinsa tai anna sille vapaavalintainen arvo. 36

38 Chapter 5 Automaattinen testaus 9. Anna aakkosnumeerisilla painikkeilla vapaavalintaiset arvot kohtiin Start (alku) ja End (loppu). Mittari nollataan loppuarvon jälkeen. 10. Voit korjata tietoja näyttöpainikkeilla (poista kohdistimen kohdalla oleva merkki), (poista kohdistimen vasemmalla puolella olevat merkit), / (lisää aakkosnumeerisia merkkejä kohdistimen kohtaan / kirjoita korostettujen tietojen päälle). 11. Lukitse annettu arvo -merkillä. Ota arvon automaattinen lisäys käyttöön - merkillä. 12. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu). Esimerkkejä kaapelien oletustunnisteista Mittarin aloitusarvona on oletuksena 0000 ja lopetusarvona Kaikki neljä (4) kohtaa ovat käytössä ja niiden arvot kasvavat. Oletus Esimerkki 1 Esimerkki 2 Esimerkki 3 Kaapelin nimi: TESTI Nykyinen: Alku: Loppu: Kaapelin nimi: PANEELI 1 Nykyinen: Alku: Loppu: Kaapelin nimi: PANEELI 2 Nykyinen: A Alku: A Loppu: D Cable From (mistä) Kaapelin nimi: TOIMISTO 2 Nykyinen: Alku: Loppu: Cable To (mihin) Kaapelin nimi: Edustaja Nykyinen: A Alku: A Loppu: D A A B B C C D D A A B B C C D D A A B B C C D D A A 37

39 Chapter 5 Automaattinen testaus 5.4. TIA/EIA 606-A -merkintästandardi Teleliikenteen infrastruktuurien TIA/EIA 606-A -standardeihin sisältyvät seuraavat osat: Horisontaaliset kaapeliasennukset ja kaapelointi. Runkoverkon kaapeliasennukset ja kaapelointi. Televiestintäjärjestelmien maadoitus/potentiaalintasaus. Tilat (esim. palvelun kytkentäsali, telesali, konehuone ja paloturvallisuusasennukset). Mainitut standardit vaikuttavat teleliikenteen infrastruktuurien hallintaan seuraavasti: Infrastruktuurin eri osille asetetaan tunnisteita. Ne tiedot määritellään, joihin infrastruktuuri pohjautuu. Tietojen väliset suhteet määritellään sisällön vahvistamiseksi. Ne tiedot määritellään, joissa on lisätietoja aiheesta. Kaavioita ja merkkejä koskevat vaatimukset määritellään Kaapelin TIA/EIA 606A -muotoinen nimi Testattavalle osuudelle luodaan rakenne kaapelin nimen määrittelemiseksi. Käytettävissä ovat kaikki kolme (3) kaapeliparametria eli 606A-pudotus, 606A-runkoverkko ja 606Aparikaapeli-/kuiturunkoverkko. 1. Siirry nuolipainikkeilla kohtaan Cable ID (kaapelin tunnus) ja paina Enterpainiketta. Illustration 5.4. Kaapelin tunniste A-pudotus-kaapeliparametri Horisontaalisen kaapelilinjan nimi (esim. 1 rakennus, 1 kerros, 1 jakelu, liittimet) 2. Valitse kaapeliparametri 606A-pudotus painamalla Drop-näyttöpainiketta (pudotus). 38

40 Chapter 5 Automaattinen testaus Illustration A-pudotus-kaapeliparametri AAA A AA 0000 Kerros Telesali Paneeli Portti 3. Siirry nuoli vasemmalle/oikealle -painikkeilla haluamaasi kohtaan porttialueella. Valitse numeroita ja kirjaimia nuoli ylös/alas -painikkeilla. 4. Etene samalla tavoin kohdissa Panel (paneeli), Telecom Room (telesali) ja Floor (kerros). 5. Piilota haluamasi kohdat näyttöpainikkeella. Kaapelilinjan asentaminen luo automaattisesti 606A-nimen, 606A-Name. 6. Tallenna kaapelin nimi painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu) A-runkoverkko-kaapeliparametri Horisontaalisen ja vertikaalisen kaapelilinjan nimi (esim. useita kerroksia, jakeluita ja liittimiä). 1. Valitse kaapeliparametri 606A-runkoverkko painamalla Backbonenäyttöpainiketta (runkoverkko). Illustration A-runkoverkko-kaapeliparametri AAA A / AAA A 00 Kerros Telesali Kerros Telesali Portti 2. Siirry nuoli vasemmalle/oikealle -painikkeilla haluamaasi kohtaan porttialueella. Valitse numeroita ja kirjaimia nuoli ylös/alas -painikkeilla. 3. Etene samalla tavoin kohdissa Telecom Room (telesali) ja Floor (kerros). 4. Piilota haluamasi kohdat näyttöpainikkeella. Kaapelilinjan asentaminen luo automaattisesti 606A-nimen, 606A-Name. 5. Tallenna kaapelin nimi painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu) A-parikaapeli-/kuiturunkoverkko-kaapeliparametri Sellaisen horisontaalisen ja vertikaalisen kaapelilinjan nimi, jossa on parikaapeli- /kuitukytkentä (esim. rakennus, useita kerroksia, jakeluita ja liittimiä). 1. Valitse kaapeliparametri 606A-parikaapeli-/kuiturunkoverkko painamalla - näyttöpainiketta. 39

41 Chapter 5 Automaattinen testaus Illustration A-parikaapeli-/kuiturunkoverkkokaapeliparametri AAA A / AAA A Kerros Telesali Kerros Telesali Portti Pari 2. Siirry nuoli vasemmalle/oikealle -painikkeilla haluamaasi kohtaan Pairalueella (pari). Valitse numeroita ja kirjaimia nuoli ylös/alas -painikkeilla. 3. Etene samalla tavoin kohdissa Port (portti), Telecom Room (telesali) ja Floor (kerros). 4. Etene samalla tavoin kohdissa Telecom Room (telesali) ja Floor (kerros). 5. Piilota haluamasi kohdat näyttöpainikkeella. Kaapelilinjan asentaminen luo automaattisesti 606A-nimen, 606A-Name. 6. Tallenna asetukset painamalla Enter-painiketta. Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla Escape-painiketta (poistu) Valitse kierretty parikaapeli 1. Avaa Cable Type (kaapelityyppi) aloitusnäytössä. 2. Siirry nuolipainikkeilla testattavan kaapelilinjan asennustyyppiin (Twisted Pair Perm [kiinteä parikaapeli], Twisted Pair Basic [perusparikaapeli] tai Twisted Pair Channel [parikaapelikanava]) ja vahvista asetus Enter-painikkeella. Illustration Kaapelityyppi 3. Siirry nuolipainikkeilla haluamaasi kaapelityyppiin. 40

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Kytke Asenna Nauti Mitä laatikko sisältää? CD140-tukiasema TAI CD140/CD145 luuri CD145-tukiasema Tukiaseman verkkosovitin Puhelinjohto CD140 2 ladattavaa AAA akkua Pikaopas CD140

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline 1200 Malli PL1200

Pikaopas. Powerline 1200 Malli PL1200 Pikaopas Powerline 1200 Malli PL1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa verkkoa käyttämällä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221 Asennus Powerline 500 Malli XAVB5221 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla tuotteen mukana toimitetaan ohje-cd-levy. 2 Aloittaminen Powerline-verkkoratkaisut ovat vaihtoehto langattomille tai pelkille Ethernet-verkoille,

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Yleistä. 2 Toimintopainikkeet. 3 Valikot. 4 Toimintojen kuvaus. 4.1 Jack ID -valikko. 4.2 Cable Test -valikko

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Yleistä. 2 Toimintopainikkeet. 3 Valikot. 4 Toimintojen kuvaus. 4.1 Jack ID -valikko. 4.2 Cable Test -valikko SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Toimintopainikkeet 3 Valikot 4 Toimintojen kuvaus 4.1 Jack ID -valikko 4.2 Cable Test -valikko 4.2.1 Cable PASS, Hyväksytty mittaustulos 4.2.2 Open, avoin kytkentä 4.2.3 Short,

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU

VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU Pikaopas VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU VT30 Asiakaspalvelu 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versio: MJC-1409-FI2 QRG3814d SISÄLLYSLUETTELO Kappale A - YLEISKUVAUS A1 - Etuosa sivu 3/10 A2 -Virtalähde sivu 4/10 A3

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

OTOsuite. Asennusopas. Suomi

OTOsuite. Asennusopas. Suomi OTOsuite Asennusopas Suomi Asiakirjassa kuvataan OTOsuite-ohjelman asentaminen DVD:ltä, muistitikulta tai pakatusta tiedostosta. Järjestelmävaatimukset 1,5 GHz:n suoritin tai parempi (suositus 2 GHz) 2

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Plantronics DA -sarjan vahvistin. Käyttöopas

Plantronics DA -sarjan vahvistin. Käyttöopas Plantronics DA -sarjan vahvistin Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics-ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen käyttäminen

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus BEYOND Touch -SOVELLUS Jotta saisit kaiken irti BEYOND: Two Souls -pelikokemuksesta, suosittelemme pelaamaan peliä langattomalla DUALSHOCK 3-ohjaimella. Jos kuitenkin

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ONE 118 OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN

ONE 118 OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN 10 ohjelmoitavaa UHF- kanavanippua 3 erillistä UHF tuloa; UHF1 UHF2 UHF3 Laajakaistatulo VHF I +ULA Laajakaistatulo VHF III + DAB UHF filtteri 1 5 kanavan levyinen; 8-40 MHz Automaattinen skannaus UHF-

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN ALCOVISOR Alkometri Käyttöohjeet FIN BAC 200 Alcovisor BAC 200 on luotettava ja huipputarkka todistuskelpoisen mittaustuloksen antava alkometri ammatti ja viranomaiskäyttöön. BAC 200 on täysin automaattinen.

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool Käyttöohje Sida 1 Sisältö JOHDANTO... 3 Turvallisuustiedote... 3 Tuotetietoa... 3 NÄYTTÖ JA NÄPPÄIMISTÖ... 4 KÄYTTÖLITTYMÄ... 5 BRT-12 KÄYTTÖÖNOTTO... 6 PÄÄVALIKKO... 7 AKUN VAIHTO... 8 KIELEN VALITSEMINEN...

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Käyttöohje

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Käyttöohje WBelectronics Infinity USB Phoenix - Käyttöohje Johdanto Laitteen asentaminen Onneksi olkoon Infinity USB Phoenix -laitteen hankinnasta! Infinity kytketään toimintaan kolmessa vaiheessa: 1) Asenna laite

Lisätiedot

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide Plantronics DA80 Audio Processor User Guide Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics Spokes -ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen

Lisätiedot

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Käyttöohje on ladattavissa ilmaiseksi eri kielillä osoitteessa www.cce.tm kohdasta FAQ. Kuvaus Näkymä edestä 1 LED-palkki vihreä = hyväksytyt setelit punainen = epäilyttävät setelit

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 419584-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Sport In The Box Käyttöohje

Sport In The Box Käyttöohje Sport In The Box Käyttöohje Esivalmistelut: Kytke käytössä oleva pelikello/konsoli kiinni USBkaapelilla tietokoneeseen ennen virran kytkemistä pelikelloon/konsoliin. Odota että laite on asennettu käyttövalmiiksi,

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

SmashBass. Langattomat kuulokkeet

SmashBass. Langattomat kuulokkeet SmashBass Langattomat kuulokkeet FI Käyttöohje- SmashBass beta Langattomat kuulokkeet Tuotteen turvallinen käsittely Lue nämä ohjeet ennen käyttöä! 1. Pidä kuulokkeet ja niiden mukana tulevat varusteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. USB-laitteen jakaminen verkossa... 3. USB-tulostimen jakaminen... 5. Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla...

Sisällysluettelo. USB-laitteen jakaminen verkossa... 3. USB-tulostimen jakaminen... 5. Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla... Lisätoiminnot Sisällysluettelo USB-laitteen jakaminen verkossa... 3 USB-tulostimen jakaminen... 5 Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla... 6 NETGEAR genie -sovellus... 8 2 USB-laitteen jakaminen

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Powerline Nano500 -sarjan XAVB5101 asennusopas

Powerline Nano500 -sarjan XAVB5101 asennusopas Powerline Nano500 -sarjan XAVB5101 asennusopas 2012 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mitään osaa ei saa kopioida, lähettää, muuntaa, tallentaa tiedonhakujärjestelmään tai kääntää

Lisätiedot

Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS

Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS FI Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS Pikaoppaassa kerrotaan, kuinka mobiililaite määritellään, Bluetooth-yhteys muodostetaan ja verenpaine mitataan. Noudata alla olevia ohjeita aloittaaksesi mittauksen.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

COMET-MAKSULAITTEEN LATAAMINEN MINIUSB-KAAPELIA KÄYTTÄMÄLLÄ

COMET-MAKSULAITTEEN LATAAMINEN MINIUSB-KAAPELIA KÄYTTÄMÄLLÄ COMET-MAKSULAITTEEN LATAAMINEN MINIUSB-KAAPELIA KÄYTTÄMÄLLÄ Comet -maksulaitteen lataaminen MiniUSB-kaapelia käyttämällä: Suosittelemme Comet maksulaitteen lataamista MiniUSB-kaapelia käyttäen; lataaminen

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Calisto P240. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS

Calisto P240. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS Calisto P240 USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS Tervetuloa Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä opas sisältää Plantronics Calisto P240 -USB-kuulokkeen asennus- ja käyttöohjeet. Laitteen pikaoppaassa

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot