PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR"

Transkriptio

1 PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR Tilaisuuden nimi / Tillställningens namn egames ja suunnistuksen Huippuliigan 3. osakilpailu

2 Pelastuslaissa on vaatimus laatia pelastussuunnitelma myös yksittäiseen tapahtumaan. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi konsertit ja esitykset sekä myös erilaiset seikkailutapahtumat. Väkimäärältään pienempäänkin tapahtumaan on laadittava pelastussuunnitelma, jos yleisö on tapahtuman aikana jollakin tavalla vaarassa. Esimerkiksi, jos esityksessä käytetään tehosteina räjähteitä tai muita vaarallisia aineita I räddningslagen finns ett krav på att uppgöra en räddningsplan för ett enskilt evenemang. Sådana evenemang är till exempel konserter och föreställningar och även olika äventyrsevenemang. Även till ett evenemang med en mindre mängd människor bör en räddningsplan uppgöras, om åskådarna är under föreställningen på något sätt i fara. Till exempel om man i föreställningen använder explosiva ämnen eller övriga farliga ämnen som specialeffekter. Lisätietoja / Tilläggsinformation: paikallinen pelastusviranomaisen yhteystiedot / lokala räddningsmyndighetens kontaktuppgifter muut / övriga, 1. YLEISTIEDOT / ALLMÄNNA UPPGIFTER 1.1 Tilaisuuden nimi / Tillställningens namn 1.2 Järjestäjä, yhteystiedot / Arrangör, kontaktuppgifter 1.3 Paikka, nimi, osoite / Plats, namn, adress 1.4 Ajankohta, aukioloajat / Tidpunkt, Öppethållningstider 1.5 Tilaisuuden luonne / Hurdan tillställning egames ja suunnistuksen huippuliigan 3. osakilpailu Espoon Suunta ry, Espoon Akilles ry Harri Paakkulainen, kilpailun johtaja p Marko Miettinen, liikenne- & pelastussuunnitelma p Johtamistaidon Opisto, Österbyntie 617, OITMÄKI (Kirkkonummi) lauantai egames keskimatkat ja huippuliiga, klo sunnuntai egames pitkät matkat, klo suunnistuskilpailu 1.6 Arvioitu osallistuja-, yleisömäärä, liikuntarajoitteiset / 1000 osallistujaa / päivä Uppskattad deltagar-, publikmängd, rörelsehämmade 2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA / TILLSTÄLLNINGENS OLYCKSRISKER OCH FÖREBYGGANDE AV DEM SAMT ÅTGÄRDER VID OLYCKA

3 Riskitekijä / Riskfaktor Ennaltaehkäisy / Förebyggande Pelastamistoimenpiteet / Räddningsåtgärder Kilpailukeskus nurmikkoisella pihamaalla järven rannalla. Ainoastaan JTO:n Kartanorakennuksen sisätilat käytössä (tulospalvelu, ensiapu ja kisakahvila). JTO:lla paloilmoittimet. Kartanorakennuksen alkusammutusvälineistö kartoitetaan ja opastetaan kisakahvilan henkilöstölle. Varmistetaan että sammutuspeite on kahvilan käytössä ja tiedossa. Kaasugrillin välittömään läheisyyteen varataan vaahtosammutin. Kulku kilpailukeskukseen pidetään pelastuskalustolle auki kahta reittiä pitkin. SPR:ltä viisihenkinen ensiapupiste kilpailukeskuksen kartanorakennuksessa. Alkusammutus, ilmoitus 112 ja tilannetiedotus kilpailukuulutuksella kilpailukeskuksen alueella. 2.3 Tapaturma / Olyckshändelse SPR:ltä viisihenkinen ensiapupiste kilpailukeskuksen kartanorakennuksessa Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Harkinnan mukaan soitto Liikenne / Trafik Alennetut nopeusrajoitukset, varoituskyltit ja liikenteen ohjaajat. Hätäpelastus. Jos loukkaantuneita tai syyllisyys epäselvä niin soitto Mahdolliset tilapäisrakenteet tai -majoitukset / Möjliga tillfälliga konstruktioner eller inkvarteringar 2.6 Mahdolliset tehosteet / Möjliga specialeffekter Kestävät tilapäisrakenteet, lähinnä TVkuvaukselle ja palkintoseremoniaa varten. Ei majoitusta. Ensiapu. Äänentoistolaitteet selostukselle Muuta / Övrigt TV-kaapelit, sähköjohdot ja datakaapelit on suojattu ja piilotettu yleisöalueella. Virrankatkaisu kilpailukeskusvastaavien tiedossa. Ensiapu ja Eksyminen maastoon Tulospalvelu varmistaa ettei kukaan jää tulematta metsästä. Alkuetsintä järjestäjien toimesta ja harkinnan mukaan yhteys 112. Etsinnän organisoija Marko Miettinen Tulipalo / Brand 2.2 Sairaskohtaus / Sjukdomsattack Pelastusajoneuvoille opastus kutsuvierasparkin liikenteenohjaan toimesta Österbyntien varteen. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Harkinnan mukaan soitto HENKILÖSTÖ JA YHTEYSTIEDOT TILAISUUDEN AIKANA / PERSONAL OCH KONTAKTUPPGIFTER UNDER TILLSTÄLLNINGEN Tehtävä / Uppgift Nimi / Namn Puh.nro / Tel.nummer 3.1 Tilaisuuden johtaja / Tillställningens chef Harri Paakkulainen Turvallisuudesta vastaava / Säkerhetsansvarig Marko Miettinen

4 3.3 Rakenteista vastaava / Ansvarig för konstruktioner Vesa Hursti 3.4 Järjestyksenvalvojat (määrä) Marko Miettinen sekä vastuuhenkilö / Ordningsmän (antal) och ansvarsperson Jukka Vuorinen 3.5 Tiedotusvastaava / Informationsansvarig 3.6. EA-henkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö / FHJ-personal (antal) samt ansvarsperson SPR / Markku Lempinen 5 henkilöä ja SPR:n kalusto Pelastushenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö / Räddningspersonal (antal) samt ansvarsperson Marko Miettinen TURVALLISUUSJÄRJESTELYT / SÄKERHETSARRANGEMANG Asia / Ämne Järjestely / Arrangemang 4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, tyyppi sijoitus) / Primärsläckningsutrustning (antal, typ, placering Vaahtosammutin kaasugrillin ääressä ja sammutuspeite kahvilassa. JTO:n kartanorakennuksen alkusammutusvälineet. 4.2 EA-välineistö ja -paikka / FHJ-utrustning och -plats SPR:n ensiapupiste JTO:n kartanorakennuksessa. 4.3 Kokoontumis-, evakuointipaikka / Samlings-, evakueringsplats JTO:n kartanorakennus ja sen edusta. 4.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta / Utrymningsvägar från området Österbyntie ja Herrlantie sekä Vitträsk-järvi. 4.5 Sisäinen hälyttäminen / Intern alarmering Kilpailun johtaja Harri Paakkulainen ja Marko Miettinen. 4.6 Pelastustiet / Räddningsvägar Kulkuväylät nk. opistorakennuksen länsipuolella ja nk. uimahallin itäpuolella. 5. MUUTA HUOMIOITAVAA / ÖVRIGT SOM BÖR BEAKTAS Asia / Ämne 5.1 Pysäköintijärjestelyt / Parkeringsarrangemangen Selvitys järjestelyistä / Redogörelse över arrangemanget Pääparkki heinäpellolla Herrlantien varressa, noin 1,2 km kilpailukeskuksesta pohjoiseen. Kutsuvierasparkki JTO:n parkkialueella. Liikennesuunnitelma.

5 5.2 Ensiapukoulutus / Förstahjälputbildning SPR 5.3 Alkusammutuskoulutus / Primärsläckningsutbildning Kaasugrillin hoitajalle opastus vaahtosammuttimen käytöstä. Kahvilahenkilökunnalle opastus sammutuspeitteen käytöstä. Opastajana Marko Miettinen. 5.4 Henkilöstön tiedottaminen ja koulutus / Information och utbildning av personalen Muut turvallisuusjärjestelyt / Övriga säkerhetsarrangemang Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen yleisötilaisuutta. Räddningsplanen skall delges räddningsmyndigheten för godkännande senast fem dygn före publiktillställningen Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista. Räddningsmyndigheten bör ges möjlighet att granska publiktillställningens säkerhetsarrangemang för tillställningen påbörjas. Allekirjoitukset ja nimen selvennykset Underskrifter och namnförtydliganden Aika ja paikka / Espoo Tid och plats Harri Paakkulainen Tapahtuman johtaja Tillställningens chef Marko Miettinen Tapahtuman turvallisuudesta vastaava Säkerhetsansvarig för tillställningen Pelastusviranomainen Räddningsmyndighet LIITTEET / BILAGOR 1. Karttaliiteet, joista selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoitus paikat, kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio. Kartbilagor, från vilka det framkommer primärsläckningsutrustningens placering, FHJ-platserna och var FHJ-utrustningen är placerad, samlings- / evakueringsplatserna, utrymningsvägarna från området,

6 2. huvudelbrytare, räddningsvägar, parkeringsområdena i närheten, scenens placering, åskådarplatserna och övrig viktig information Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja pelastustoiminnan aloittamisesta. Nämä ohjeet on oltava näkyvillä ravintolassa, virvokkeiden myyn tipisteissä ja muissa tarpeelliseksi katsottavissa paikoissa. Diektiv om hur man gör nödanmälan, hur man varnar publiken, hur man alarmerar personalen och hur räddningsverksamheten skall påbörjas. Dessa direktiv skall vara synliga i restauranger, vid försäljningspunkter och övriga behövliga platser