Käyttöohje. Radiance 19. Pöytä- tai seinämalli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. Radiance 19. Pöytä- tai seinämalli"

Transkriptio

1 Käyttöohje Radiance 19 Pöytä- tai seinämalli

2 Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet 2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 3 Takuuehdot 3 Käyttöohjeesta 4 Pikaohje 4 Näytön päälle kytkeminen 4 Ensimmäinen käyttökerta 4 Monitorin liittimet 5 Sähköiset merkinnät 5 Näytön kiinnitys jalustaan 6 Näytön painikkeet 7 Näytön säädöt 7 Kirkkauden säätö 7 Kontrastin säätö 7 Taustavalaistuksen säätö 7 Näytön valikot 8 Sisääntulosignaali 9 Yleiskäyttöisen sisääntulo- / ulostulosignaalin lähdevalinta 9 (GPIO, General Purpose Input Output) Kuvan säädöt 10 SDI kuvavalikko 10 S-video kuvavalikko 10 Komposiitti kuvavalikko 10 VGA / SOG kuvavalikko 11 RGBS / YPbPr kuvavalikko 11 DVI digitaalinen kuvavalikko 12 Väriasetukset 13 Näytön yleiset asetukset 14 Tehdasasetus valikko 15 Vikatilanteet 16 Monitorin mittasuhteet 17 Monitorin liitimet 18 GPIO liitin 19 Virtaliitin voltin kaapeli 19 Tekniset tiedot 20 Video sisääntulo 21 Video formaatit 21 Valmistajan huomautus 21 Puhdistus 21 Yhteystiedot 22 1

3 Turvallisuusohjeet Tämä symboli kertoo käyttäjälle että kyseiseen kohtaan liittyen on erittäin tärkeätä noudattaa ohessa olevia ohjeita. Tämän vuoksi on tärkeää että ohjeet luetaan tarkasti, jotta vältyttäisiin ongelmilta. Älä altista näyttöä sateelle tai kosteudelle, välttääksesi näytön vahingoittumisen. Älä käytä näytön oman sähköjohdon kanssa jatkojohtoja jollei johtojen jännitteellisiä osia saada täysin suojaan liittimien sisään. Tämä näyttö on suunniteltu täyttämään lääketieteelliset turvamääräykset potilaan läheisyydessä käytettävästä laitteesta. Näyttöä ei saa yhdistää potilaan elintoimintoja ylläpitävän laitteen kanssa. Tämä monitori täyttää direktiivin 93/42/EEC, yleiset turvallisuusmääräykset. Monitori täyttää yllä olevat säädökset vain kun sitä käytetään mukana tulevalla, lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetulla teholähteellä. 24 Volttia: Ault MW116 KA2400FO2 DEMKO EN Näyttö soveltuu jatkuva-aikaiseen käyttöön. Tämä näyttä on varustettu ulkoisella teholähteellä, joka soveltuu luokan 1 lääketieteellisille laitteille. Laitteen asentajan vastuulla on testata näytön maajohdon soveltuvuus käyttöalueen vaatimuksien mukaisesti. Monitori tulee maadoittaa käyttäen vähintään 18 AWG, maksimissaan 1.8 metrin pituista johtoa monitorin takaosan maaliittimestä rakennuksen maapiiriin tai kylmävesiputkeen. Monitorin maaliittimen sijainti on esitetty kaaviossa sivulla 17. Tämä näyttö on testattu ja hyväksytty IPX1 standardin mukaisesti. Teholähdettä ja kytkintä ei ole testattu tämän standardin mukaisesti. Teholähde tulee sijoittaa tasaiselle alustalle. Tätä näyttöä ei saa käyttää tilassa, jossa on syttyviä anestesiakaasuja, kuten happea tai typpikaasua. 2

4 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tämä laite täyttää 93/42/ECC -direktiivin vaatimukset terveydenhuollon laitteesta. Direktiivin täyttäminen kohdistuu seuraaviin kohtiin: (1) Tämä laite ei aiheuta muille laitteille haitallista häiriötä ja (2) tämä laite sietää muista laitteista tulevat häiriöt, mukaan lukien häiriöt jotka saattavat haitata laitteen normaalia toimintaa. 1. Käytä monitorin mukana tulevia kaapeleita jottei monitoriin kytkeydy häiriöitä eikä monitori aiheuta muille laitteille häiriötä, kuten television tai radion vastaanottimille. Muiden kuin mukana tulleiden kaapeleiden käyttö saattaa aiheuttaa häiriöitä muihin laitteisiin tai häiriöiden kytkeytymistä monitoriin. 2. Tämä laite on testattu ja todettu täyttävän CISPR 11 -direktiivin vaatimukset. Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuista energiaa ja jollei laitetta asenneta sekä käytetä ohjeistuksen mukaisesti, se saattaa häiritä muuta radiotaajuista liikennöintiä. 3. Kuitenkaan juuri kyseisen yksilön kykyä olla häiriintymättä tai häiritsemättä muita laitteita ei voida taata täysin varmaksi kaikissa käyttötilanteissa. Jos laite kuitenkin häiritsee radio- tai televisiovastaanottimia, mikä voidaan todeta sammuttamalla laite ja kytkemällä se uudestaan päälle, käyttäjää suositellaan korjaamaan tilanne yhdellä tai useammalla alla olevalla tavalla. Suuntaa vastaanottava antenni uudestaan tai sijoita se toiseen paikkaan. Lisää vastaanottimen ja lähettimen välistä välimatkaa. Kytke vastaanottimen ja lähettimen pistokkeet eri sähkörasioihin. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai radio/tv -alan asiantuntijaan. Monitoriin kytkettyjen lisälaitteiden tulee olla sertifioituja IEC standardin mukaisesti (IEC : 2001 terveydenhuollon laite tai tarvike). Lisäksi kaikki monitorin ympärille rakentuvat kokonaisuudet tulee täyttää samaisen standardin vaatimukset. Jokainen joka kytkee monitoriin lisälaitteen signaalitien sisäänmeno tai ulostulo puolelle on vastuussa siitä, että kokonaisuus täyttää sille vaaditut asetukset. Mikäli epäilet vaatimusten täyttymistä, ota yhteyttä tekniseen tukeen tai paikalliseen edustajaan. Takuuehdot National Display System (NDS) myöntää tälle tuotteelle takuun, ettei tässä tuotteessa ole aine- tai valmistusvikaa, ja alla mainituilla ehdoilla, suostuu korjaamaan veloituksetta tuotteen tai tuotteen mukana tuleen osan. Näytön taustavalon kannalta NDS myöntää kolmen vuoden tai 10,000 käyttötunnin takuun. Varaosien suhteen NDS myöntää 90 päivän takuun. Takuu on rajoitettu vain tuotteen alkuperäiselle ostajalle eikä sitä voida siirtää. Takuu kattaa vain NDS toimittamat komponentit. Huoltotoimenpiteet jotka johtuvat kolmannen osapuolen komponenteista eivät kuulu takuualueeseen. Takuu voimassaolo edellyttää alkuperäisen kuitin tai laskun, jossa on näkyvissä ostopäivämäärä. Alkuperäisessä laskussa tai kuitissa tulee olla näkyvissä myyjän nimi ja osoite, ostaja sekä tuotteen sarjanumero. Tuotteen ostaja on velvollinen kustantamaan takuuhuoltoon toimitettavan laitteen kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset jälleenmyyjälle tai muulle DNS valtuuttamalle taholle. Takuuhuoltoon toimitettava laite tulee palauttaa sen alkuperäisessä pakkauksessa, etukäteen solmitun takuuhuoltosuostumus ilmoituksen kanssa, jonka saamiseksi ota yhteyttä NDS tai sen valtuuttamaan tahoon. Takuu raukeaa jos tuotetta on muunneltu, korjattu, avattu tai huollettu muun kuin NDS tai sen valtuuttaman tahon toimesta. Tuotteessa olevaa sarjanumero ei myöskään saa olla muunneltu tai poistettu, jotta takuuehdot täyttyvät. Takuuehtojen täyttymiseksi monitoria ei saa käyttää pitkäaikaisesti toistamaan liikkumattomia kuvia, sillä ne saattavat aiheuttaa monitoriin pysyviä kuvioita. Onnettomuus, väärinkäyttö tai huolimattomuus näytön käytössä tai muu käyttöohjeen vastainen toiminta, mikä johtaa näytön vioittumiseen, ei myöskään kuulu takuuehtojen piiriin. NDS ei ole vastuussa suoran, epäsuoran, välittömän, välillisen tai muun tyyppisen vahingon minkä mikään NDS tuote aiheuttaa, pois lukien yllä esitetyt tapaukset. Tuotteen takuu on rajoitettu yllälueteltujen ehtojen mukaisesti. Tuotteen käyttäjän tulee huomioida että laitteiston kokoonpano, ohjelmisto, käyttäjän muuttamat parametrit sekä laitteiston käyttö monien muiden seikkojen lisäksi vaikuttavat laitteen toimintaan. Vaikkakin NDS tuotteet ovat yhteensopivia useiden järjestelmien kanssa käyttäjien väliset toiminnalliset sovellukset saattavat vaihdella suuresti. Tämän vuoksi tuotteen yhteensopivuus eri käyttötarkoituksiin on käyttäjän vastuulla, eikä sisälly takuuseen. 3

5 Käyttöohjeesta Tämä käyttöohje on suunniteltu auttamaan asiaankuuluvassa asentamisessa, asetusten säädössä sekä käytössä liittyen Radiance lcd -näyttöihin. Riippuen näytön mallista ja lisävarusteista osa käyttöohjeen kohdista ei välttämättä päde omistamaanne näyttöön. Tämän käyttöohjeen toiminnalliset ohjeet koskevat mallia: Malli: SC-SX19 Firmware BIOS: 58B0172 versio B tai myöhempi. Firmware BIOS: 58B0178 versio A tai myöhempi. Firmware BIOS: 58B0180 versio A tai myöhempi. Litteiden näyttöjen valmistustekniikan vuoksi näytön toistama kuva on terävämpi varsinkin toistettavien kuvioiden reunoilta, kuin tavanomaisissa putkinäytöissä. Samasta syystä videokuvassa saattaa esiintyä lievää laatikoitumista. Käyttäjien, jotka eivät ole tottuneet näytön toisto-ominaisuuksiin, tulee totutella näytön käyttöön ennen kuin sitä käytetään kriittisissä sovelluksissa. Kriittisissä käyttökohteissa on suositeltavaa olla vaihtoyksikkö ensitilassa saatavilla. Pikaohje Näytön päälle kytkeminen Kytke muuntaja kaapelilla näyttöön. Kytke muuntaja sähköverkkoon. Kytke näyttö kuvauslaitteeseen. Kytke kuvauslaitteen virta ja vasta tämän jälkeen näyttö päälle. National Display System (NDS) logo tulee näytölle, minkä jälkeen näytölle tulee varsinainen kuva. Monitorissa on SmartSync TM -toiminto, jonka avulla monitori tutkii sisääntulevan kuvasignaalin ominaisuudet ja säätää automaattisesti kuvan alkuasetukset tulevan signaalin mukaan. Tämän vuoksi suurimmalla osalla signaaleista monitorin asetuksia ei tarvitse säätää. Säätääksesi kuvan hienosäätöominaisuuksia tutustu kappaleeseen Kuvan säädöt. Ensimmäinen käyttökerta Näytön toistama kuva on terävämpi, kuin tavanomaisissa putkinäytöissä, varsinkin toistettavien kuvioiden reunoilta. Tämän vuoksi on suositeltavaa että ensikerran käyttäjä totuttelee kuvaan käyttäen näytön vieressä perinteistä putkinäyttöä vertailukohteena. 4

6 Monitorin liittimet Huom! 1. S-video signaali voidaan tuoda näytölle joko kahteen BNC liittimeen (Y ja C merkityt) tai DIN 4 liittimeen (S-video), muttei molempiin yhtäaikaisesti. 2. RGBS sekä YPbPr signaali voidaan tuoda joko HD-15 tai neljän (R/Pr, G/Y, B/Pb sekä CSYNC) BNC liittimien kautta monitorille. 3. Aseta REDRIVE kytkin Off asentoon kun RGBS tai YPbPr signaalit eivät ole liitettynä toiselle näytölle samanaikaisesti. REDRIVE kytkin tulee asettaa On asentoon kun RGBS tai YPbPr signaalit viedään Radiance monitorin lisäksi toiselle näytölle. Sähköiset merkinnät Suojamaa: Tämä symboli näkyy monitorin maaliittimen vieressä. Kytkin auki (off): Tämä symboli ilmaisee monitorin päävirtakytkimen off -asennon. Kytkin kiinni (on): Tämä symboli ilmaisee monitorin päävirtakytkimen on -asennon. 5

7 Näytön kiinnitys jalustaan Kiinnitä näyttö jalustaan neljällä mukana toimitettavalla ruuvilla. Huom. Monitorin jalusta on lisävaruste. Tilausnumero: 26B0063 6

8 Näytön painikkeet Monitorin alaosassa on kuusi painiketta, joiden avulla näytön ominaisuuksia voidaan muuttaa käyttäen näytölle ilmestyvää valikkoa. Näytön säädöt Kirkkauden säätö Paina kirkkaus/kontrasti painiketta säätääksesi näytön kirkkautta. Paina tai - painiketta lisätäksesi tai vähentääksesi kirkkautta. Liian suuri tai pieni kirkkaus vähentää näkyviä harmaasävyjä. Kontrastin säätö Taustavalaistuksen säätö Paina kirkkaus/kontrasti painiketta kahdesti säätääksesi näytön kontrastia. Paina tai -painiketta lisätäksesi tai vähentääksesi kontrastia. Liian suuri tai pieni kontrasti vähentää näkyviä harmaasävyjä ja saattaa aiheuttaa värisävyjen toiston vääristymistä. Paina kirkkaus/kontrasti painiketta kolmasti säätääksesi näytön taustavalaistuksen voimakkuutta. Paina tai -painiketta säätääksesi taustavalaistusta. Huom. Taustavalon voimakkuuden vähentäminen lisää taustavalon käyttöikää. 7

9 Näytön valikot Paina Menu -painiketta kerran avataksesi näytön valikon. Sisääntulosignaalin tila näkyy valikon Display mode - välilehden oikeassa yläkulmassa. Näytön valikko aukeaa Picture -välilehdelle. Paina tai -painikkeita valitaksesi välilehden, jonka asetuksia haluat muuttaa. Paina Scroll -painiketta valitaksesi haluamasi parametrin välilehdeltä. ja painikkeilla voit muuttaa parametrien arvoja. Paina lopuksi Menu -painiketta tallentaaksesi tehdyt muutokset ja sulkeaksesi näytön valikon. Huom. 1. Kaikkien parametrien nimet vaihtuvat muutettaessa valikon kieltä. 2. Vaaleanharmaat parametrit eivät ole asetettavissa. Valikon kielet: Englanti Saksa Ranska Italia Ruotsi Espanja Hollanti 8

10 Sisääntulosignaali Sisääntulo (Inputs) valikko Kun näyttö kytketään päälle, valitsee monitori automaattisesti sisääntulosignaalin. Useamman sisääntulosignaalin tapauksessa monitori valitsee käytettäväksi viimeksi käytettyä sisääntuloa. Paina Input -painiketta vaihtaaksesi sisääntulosignaalin lähdettä. Sisääntulo -valikko pysyy näytöllä 20 sekuntia viimeisimmästä painalluksesta. Input - painiketta uudelleen painamalla saadaan valikko suljetta. Sisääntulo -valikon valitun aktiivisen sisääntulosignaalin oikealla puolella on teksti selected. Paina Scroll - painiketta valitaksesi jokin muu sisääntulosignaalin lähde. Paina lopuksi -painiketta vaihtaaksesi sisääntulosignaalin lähdettä. Valitaksesi RGBS/YPbPr tai komposiitti/sog -sisääntulosignaalin valitse ensin Scroll -painikkeella haluamasi kohta. Aktivoi tämän jälkeen haluamasi kohta painamalla -painiketta, minkä jälkeen voit vaihtaa - painikkeella sisääntulosignaalin lähdettä RGBS/YPbPr tai komposiitti/sog välillä. Valittu sisääntulosignaali näkyy ryhmästä tummemmalla sävyllä. Yleiskäyttöisen sisääntulo- / ulostulosignaalin lähdevalinta (GPIO, General Purpose Input Output) Yleiskäyttöisen sisääntulo- / ulostulosignaalin lähdevalinta mahdollistaa kuuden eri sisääntulosignaalin etävalinnan. Huom. Jos RGBS sisääntulosignaali on valittu, ei samanaikaisesti voida valita YPbPr sisääntulosignaalia. Sama pätee päinvastoin sekä myös komposiitti/sog sisääntulosignaaleille. Yleiskäyttöisen sisääntulo- / ulostulosignaalin lähdevalinnan (GPIO) asetukset 1. Paina Scroll -painiketta valitaksesi ensimmäisen määritettävän GPIO sisääntuloksi. 2. Määritä lähde aktiiviseksi painamalla -painiketta. 3. Paina kirkkaus/kontrasti painiketta, jolloin valittu lähde muuttuu vihreäksi. 4. Toista kohdat 1-3 valitaksesi seuraavat lähteet GPIO sisääntuloiksi. 5. Peruaksesi GPIO sisääntulon, paina Scroll -painiketta valitaksesi peruttavan sisääntulon. 6. Määritä peruttava sisääntulolähde painamalla -painiketta. 7. Paina kirkkaus/kontrasti painiketta, jolloin peruttu lähde muuttuu takaisin mustaksi. Huom. Sisääntulon pitää olla aktiivinen, jotta sen voi valita/perua GPIO sisääntuloksi. Yleiskäyttöisen sisääntulo- / ulostulosignaalin lähdevalinnan (GPIO) käyttö 1. Liitä GPIO -liittimeen siihen soveltuva etävalitsin. 2. Paina etävalitsimen sisääntulosignaalin kytkintä. 3. Monitorin sisääntulosignaalin valinta vaihtuu seuraavalle GPIO -sisääntulolle. Sisääntulojen vaihtojärjestys määräytyy sisääntulovalikon järjestyksen mukaan. 4. Joka kerta kun etävalitsimen kytkintä painetaan vaihtaa näyttö sisääntulosignaalikseen seuraavan valituista GPIO -sisääntulosignaaleista. 5. Paina etävalitsimen kytkintä kunnes haluttu sisääntulosignaalin lähde on valittu. Huom. GPIO liittimen pinnijärjestys on esitetty sivulla 19. 9

11 Kuvan säädöt SDI kuvavalikko S-video kuvavalikko Komposiitti kuvavalikko Horisontaalinen sijainti (Horizontal position): Siirtää kuvaa vasemmalle tai oikealle. Paina tai -painiketta keskittääksesi kuvan vaakatasossa. Vertikaalinen sijainti (Vertical position): Siirtää kuvaa ylös tai alas. Paina tai -painiketta keskittääksesi kuvan pystytasossa. Terävyys (Sharpness): Paina tai -painiketta säätääksesi kuvan terävyyttä (fokusta). Automaattinen säätö (Overscan): off = Kuva näytetään maksimikokoisena näytöllä, säilyttäen kaiken kuvainformaation. on = Venyttää kuvaa vaakaja pystytasossa, säilyttäen kuvasuhteen. Osa kuvasta saattaa jäädä näkymättömiin. Kuvassa saattaa näkyä mustat raidat ylä- ja alalaidassa tai vasemmassa ja oikeassa laidassa. Valitse tila käyttämällä ja - painikkeita. Videon formaatti (Video format): auto = Valitsee automaattisesti sisääntulosignaalin mukaan kuvan formaatin. ntsc = Valitsee sisääntulosignaalin formaatiksi NTSC. pal = Valitsee sisääntulosignaalin formaatiksi PAL. Valitse tila käyttämällä ja - painikkeita. 10

12 VGA / SOG kuvavalikko RGBS / YPbPr kuvavalikko Horisontaalinen sijainti (Horizontal position): Siirtää kuvaa vasemmalle tai oikealle. Paina tai -painiketta keskittääksesi kuvan vaakatasossa. Vertikaalinen sijainti (Vertical position): Siirtää kuvaa ylös tai alas. Paina tai -painiketta keskittääksesi kuvan pystytasossa. Terävyys (Sharpness): Paina tai -painiketta säätääksesi kuvan terävyyttä (fokusta). Huom. Kun VGA sisääntulo on valittuna, näytön terävyyttä ei voida säätää sen toimiessa natiiviresoluutiolla. Vaihe (Phase): Paina tai -painiketta säätääksesi näytön pikseleiden päivityksen vaihetta. Taajuus (Frequency): Säätää pikseleiden päivitystaajuutta. Scaling -parametrin ollessa valittuna Fill -optiolla säädä taajuus siten, että kuva juuri täyttää näytön vaakatasossa. Paina tai -painiketta säätääksesi taajuutta. Skaalaus (Scaling), (VGA ja SOG): Fill = Laajentaa kuvan täyttämään koko näytön. Kuvasuhde saattaa muuttua. Aspect = Laajentaa kuvan täyttämään näytön muuttamatta kuvasuhdetta. Kuvassa saattaa näkyä mustat raidat ylä- ja alalaidassa tai vasemmassa ja oikeassa laidassa. 1:1 = Näyttää kuvan sisääntulosignaalin natiiviresoluutiolla muuttamatta kuvasuhdetta. Kuvassa saattaa näkyä mustat raidat ylä- ja alalaidassa tai vasemmassa ja oikeassa laidassa. Paina tai -painiketta valitaksesi toiminnon. SmartSync TM : Monitorissa on SmartSync TM -toiminto, jonka avulla monitori tutkii sisääntulosignaalin ominaisuudet ja automaattisesti säätää kuvan alkuasetukset tulevan signaalin mukaan. Valitse SmartSync TM toiminnon ja paina - painiketta kytkeäksesi toiminnon päälle. Kun sisääntulosignaalina on RGBS, resoluutio vaihtuu 737x464 resoluutiosta 720x480 resoluutioon ja päinvastoin joka kerta kun SmartSync TM toiminto aktivoidaan. Automaattinen säätö (Overscan): off = Kuva näytetään maksimikokoisena näytöllä, säilyttäen kaiken kuvainformaation. Kuvassa saattaa näkyä mustat raidat ylä- ja alalaidassa tai vasemmassa ja oikeassa laidassa. on = Näytöllä näkyvä kuva skaalataan 5%. Valitse tila käyttämällä ja - painikkeita. 11

13 DVI digitaalinen kuvavalikko Horisontaalinen sijainti (Horizontal position): Siirtää kuvaa vasemmalle tai oikealle. Paina tai -painiketta keskittääksesi kuvan vaakatasossa. Vertikaalinen sijainti (Vertical position): Siirtää kuvaa ylös tai alas. Paina tai -painiketta keskittääksesi kuvan pystytasossa. Terävyys (Sharpness): Paina tai -painiketta säätääksesi kuvan terävyyttä (fokusta). Huom. Näytön terävyyttä ei voida säätää sen toimiessa natiiviresoluutiolla. Skaalaus (Scaling), (VGA ja SOG): Fill = Laajentaa kuvan täyttämään koko näytön. Kuvasuhde saattaa muuttua. Aspect = Laajentaa kuvan täyttämään näytön muuttamatta kuvasuhdetta. Kuvassa saattaa näkyä mustat raidat ylä- ja alalaidassa tai vasemmassa ja oikeassa laidassa. 1:1 = Näyttää kuvan sisääntulosignaalin natiiviresoluutiolla muuttamatta kuvasuhdetta. Kuvassa saattaa näkyä mustat raidat ylä- ja alalaidassa tai vasemmassa ja oikeassa laidassa. Paina tai -painiketta valitaksesi toiminnon. 12

14 Väriasetukset Gamma (VGA, DVI digitaalinen ja SOG) Paina tai -painiketta valitaksesi gamma, Video tai PACS -asetuksen. Huom. 1. Video -asetus käyttää värikorjattua LUT (Look Up Table) -taulukkoa. 2. PACS -asetus käyttää DICOM -standardin kaltaista LUT -taulukkoa. Saturaatio (Saturation) (SDI, RGBS, YPbPr, Komposiitti ja S-video): Paina tai -painiketta säätääksesi kuvan värien saturaatiota (värikylläisyyttä). Punainen, Vihreä, Sininen (Red, Green, Blue): Paina tai -painiketta säätääksesi valitun värin intensiteettiä. Värisävy (Hue) (SDI, RGBS, YPbPr, Komposiitti ja S-video): Paina tai -painiketta säätääksesi kuvan värisävyä. 13

15 Näytön yleiset asetukset Valikon sijainti (Menu position): Valitse valikon sijainti näytöllä yhdeksästä ennalta asetetuista sijainneista. Paina tai -painiketta valitaksesi sijainti. Kieli (Language): Valitse valikon kieli; Englanti, saksa, ranska, italia, ruotsi, espanja, tai hollanti. Paina tai -painiketta valitaksesi yksi seitsemästä valikon kielestä. Näytön virransäästö (DPMS Enable): Näytön virransäästön ollessa on -tilassa näyttö sammuttaa itse itsensä, kun sisääntulosignaalia ei ole. Sisääntulosignaalin puuttuessa näytölle tulee teksti Entering Power-Safe Mode sekunniksi, jonka jälkeen näyttö sammuu. Näytön virransäästö pidentää taustavalon käyttöikää. Näyttö menee itsestään uudelleen päälle, kun sisääntulosignaali aktivoituu. Paina -painiketta kytkeäksesi virransäästön päälle tai -painiketta kytkeäksesi virransäästön pois päältä. Automaattinen sisääntulosignaalin valinta (Auto source select): on = Tutkii kaikki mahdolliset sisääntulosignaalit, kunnes löytää aktiivisen videosignaalin. off = Sisääntulosignaalin lähde valitaan manuaalisesti. Paina tai -painiketta kytkeäksesi toiminnon päälle tai pois päältä. Valikon lukitus (Menu lock): Lukitsee näytön valikon käytön, estäen tahattoman asetuksien säädön. Lukitaksesi valikoiden käytön paina - painiketta, jolloin teksti MENU LOCKED tulee näytölle. Poistaaksesi valikon lukituksen paina yhtäaikaisesti Menu- ja Scroll -painikkeita, kunnes näytölle tulee teksti MENU UNLOCKED Vain BIOS 58B0180 Käyttötunnit (Operating Hours): Kertoo taustavalon käyttötunnit. Bios: Näyttää monitorin bios:n version. 14

16 Tehdasasetus valikko Vain BIOS 58B0180 Tehdasasetukset (Factory defaults): Asettaa kaikki näytön asetukset alkuperäisiin tehtaalla asetettuihin oletusarvoihin. Paina Scroll -painiketta valitaksesi tehdasasetukset, jonka jälkeen paina -painiketta asettaaksesi tehdasasetukset. Käyttäjäasetukset Monitoriin voidaan asettaa viidelle käyttäjälle käyttäjäkohtaiset asetukset. Käyttäjäasetusten asettaminen 1. Aseta kuvavalikon, väriasetusten sekä näytön yleisten asetusten arvot käyttäjäkohtaisesti. 2. Valitse oletusarvo (Defaults) välilehti. 3. Valitse Scroll -painikkeella yksi viidestä käyttäjäkohtaisesta asetusryhmästä. Teksti ***EMPTY*** asetusryhmän vieressä ilmaisee tyhjän asetuspaikan. 4. Paina -painiketta tallentaaksesi käyttäjäkohtaiset asetukset. Teksti ***EMPTY*** poistuu asetusryhmän vierestä. 5. Toista kohdat 1-4 asettaaksesi useampia käyttäjäasetuksia. Käyttäjäasetusten palauttaminen 1. Valitse Scroll -painikkeella palautettava asetusryhmä. Paina -painiketta palauttaaksesi asetukset. Käyttäjäasetusten pyyhkiminen 1. Valitse Scroll -painikkeella pyyhittävä asetusryhmä. Paina Kontrasti/kirkkaus -painiketta palauttaaksesi asetukset. Huom. Näytön valikon alalaidan ohjeistus näkyy vain kun yksi käyttäjäasetus ryhmistä on valittuna. Tehdasasetus valikko Vain BIOS 58B0172 sekä 58B0178 Tehdasasetukset (Factory defaults): Asettaa kaikki näytön asetukset alkuperäisiin tehtaalla asetettuihin oletusarvoihin. Paina Scroll -painiketta valitaksesi tehdasasetukset, jonka jälkeen paina -painiketta asettaaksesi tehdasasetukset. Käyttötunnit (Operating Hours): Kertoo taustavalon käyttötunnit. Bios: Näyttää monitorin bios:n version. 15

17 Vikatilanteet Näytöllä näkyvä kuva on liian suuri Jos sisääntulosignaalin formaatti ei ole yhteensopiva, tulee käyttää SmartSync TM optiota. Kytkeäksesi SmartSync TM päälle paina Menu -painiketta. Valitse Setup -menusta SmartSync TM optio. Paina -painiketta kytkeäksesi SmartSync TM päälle. Näytöllä näkyvässä kuvassa on varjoja/haamukuva Haamukuvat näytöllä johtuvat normaalisti heijastuksista videokaapelissa tai kuvan lähteessä. Käytä korkealaatuista koaksiaali-kaapelia ja jos mahdollista alenna vertikaalista päivitystaajuutta. Alempi pyyhkäisynopeus vähentää heijastuksia. Toisin kuin kuvaputkinäytöissä, lcd-näyttö ei vilku pienilläkään virkistystaajuuksilla (60 Hz on optimaalinen) ja datan päivitys on yhtä nopeaa kaikilla virkistystaajuuksilla. Teksti on liian pientä Koska monitori kykenee näyttämään kuva-signaalia, jonka resoluutio on suurempi kuin monitorin oma natiiviresoluutio, saattaa näytöllä näkyvä teksti olla liian pientä. Tarkista Display Mode -valikosta ettei sisääntulevan signaalin resoluutio ole suurempi kuin monitorin natiiviresoluutio. Natiivireoluutio monitorille on ilmoitettu taulukossa sivulla 20. Kuva värisee Jos näytöllä oleva kuva värisee tai on hieman tumma, säädä kuvan terävyyttä, taajuutta ja/tai vaihetta. kts. Taajuuden, vaiheen ja terävyyden säätäminen alapuolelta. Kuvassa on kohinaa ja pystysuuntaista häiriötä Kuvan taajuuden säätö suurentaa tai pienentää kuvan vaakasuuntaista kokoa. Toistettava kuva saattaa olla liian leveä tai kapea ja pystysuuntaista häiriötä sekä pikseleiden värinää saattaa esiintyä harmailla ja vaaleilla sävyillä. Säädä taajuutta kunnes toistettava kuva juuri sopii näytölle. Horisontaalisella kuvan säädöllä voi varmistaa että taajuus on oikein säädetty. Säädä kuva näytön vasempaan reunaan ja siirrä kuvaa tämän jälkeen yksi pykälä oikealle. Jos kuvan taajuus on oikein säädetty, pitäisi yksi kolumni kuvan oikeasta reunasta kadota. Tyhjä ruutu Sammuta näyttö ja kytke tämän jälkeen uudelleen päälle. Jos näytölle ilmestyy NDS:n logo, toimii näyttö oikein. Tarkista onko virransäästö ominaisuus (DPMS) päällä. Kuvan vasempaan yläkulmaan ilmestyvä teksti Out of Range ilmoittaa sisääntulosignaalin resoluution olevan näytölle sopimaton. Oikeaan alakulmaan ilmestyvä teksti Searching ilmoittaa, ettei näytölle tule mitään sisääntulosignaalia. Taajuuden, vaiheen ja terävyyden säätäminen Windows käyttöjärjestelmän käyttäjät: Avaa uusi WordPad dokumentti ja aseta fontiksi Arial 8. Likkuta kursoria Enter -näppäimellä keskelle kuvaruutua pystysuunnassa. Paina Shift -näppäintä yhdessä + -näppäimen kanssa luodaksesi rivin + -merkkejä. Jos + -merkkit ilmestyvät tummissa tai vaaleissa ryhmissä on näytön taajuus säädetty väärin. Paina Menu - painiketta avataksesi näytön valikon. Valitse Scroll -painikkeella taajuus (Frequency) -parametri. Paina tai - painiketta kasvattaaksesi tai pienentääksesi taajuutta. Oikealla taajuudella jokainen + -merkki ilmestyy näytölle erikseen ja jokainen merkki on värisävyltään samanlainen. Vaiheen (Phase) ja kirkkauden (Sharpness) säätöön suositellaan käytettäväksi kalibrointiohjelmaa. 16

18 Monitorin mittasuhteet Monitorin jalusta on lisävaruste. Tilausnumero: 26B

19 Monitorin liitimet 18

20 GPIO liitin GPIO GPIO:n toiminnot aktivoidaan kytkemällä haluttu pinni hetkellisesti maihin Lähteen vaihtaminen (Source toggle) GPIO lähteen vaihtaminen sekä siihen liittyvät asetukset on selitetty sivulla 9. Tallentamisen osoitin (Recording indicator) Tallentamisen osoitin vaihtaa tilaansa jokaisella kytkennällä maihin. Tallentamisen osoitin, joka on esitetty alla, näkyy monitorin vasemmassa yläkulmassa. Virtaliitin 24 voltin kaapeli Käytä ainoastaan kuparijohtoa virtakaapelina. Virtakaapelin tulee täyttää sille asetetut vaatimukset sairaalakäytössä. Alla olevassa taulukossa on lueteltu eri paksuisten kaapeleiden maksimipituudet. Kaapelissa tulee olla seuraavat liittimet: Switchcraft SL403F (naarasliitin) sekä SL413M (urosliitin). Katso alla oleva kuva. AWG Maksimipituus m / 250 ft m / 150 ft m / 100 ft 19

21 Tekniset tiedot 1 SC-SX19 Näytön lävistäjä (tuumina) 19 Valovoimakkuus (cd/m 2 ) Natiiviresoluutio 1280x1024 Pistekoko (mm).294 Katselukulma pystysuunnassa 170 Katselukulma vaakasuunnassa 170 Kontrasti 650:1 Vaakataajuus (Hz, Max) 85 Kaistanleveys (MHz, Max) 135 VGA sisääntulosignaalin taso (75Ω) 0.7 V p-p Pikselitaajuus 170 SDI sisääntulosignaalin taso V p-p S-video sisääntulosignaalin taso 0.7 V p-p Komposiitti sisääntulosignaalin taso 1 V p-p SOG (Sync-on-Green) 0.7 V p-p RGBS sisääntulosignaalin taso 0.7 V p-p synkronisoitu V p-p Pikselitaajuus (MHz, Max) Tehonkulutus (näennäis-) 60 W Näytön paino 6.3 kg (13.8 lbs) Jalustan paino 2.9 kg (6.4 lbs) Käyttölämpötila 0-40 C Varastointilämpötila C Suhteellinen kosteus 5-90 % Huom. 1. Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin. Ota valmistajaan yhteyttä viimeisimpien halutessasi viimeisimmät tiedot. 2. Ilman A/R suodinta 3. Pätee RGBS sekä SOG signaaleille 20

22 Video sisääntulot Liitintyyppi SDI BNC, 75 Ω, terminoitu S-video BNC x 2 (Y & C), 75 Ω, terminoitu S-video DIN-4 RGBS / YPbPr BNC x 5, 75 Ω, terminoitu RGBS / YPbPr HD-15 Komposiitti BNC, 75 Ω, terminoitu SOG (Sync-on-Screen) BNC, 75 Ω, terminoitu Kuva sisääntulot DVI DVI-d VGA HD-15 Ulostulot SDI BNC S-video DIN-4 RGBS / YPbPr BNC x 5 RGBS / YPbPr HD-15 Komposiitti BNC Video formaatti Sarjamuotoinen digitaalinen sekä analoginen 576/50i (PAL) SDI Comp, S- video, RGBS, YPbPr 480/60i (NTSC) SDI Comp, S- Vaakataajuus (khz) Lomitettu / asteittainen Kuvasuhde Standardi Digitaalinen / analoginen Lomitettu 16:9 / 4:3 SMPTE 259M/C ITU Lomitettu 16:9 / 4:3 SMPTE 259M/C ITU 601 video, RGBS, YPbPr 576/50p RGBS, YPbPr, SOG Asteittainen 16:9 / 4: /60p RGBS, YPbPr, SOG Asteittainen 16:9 / 4:3 -SMPTE 293M 720/50p RGBS, YPbPr Asteittainen 16:9 -SMPTE 293M 720/60p RGBS, YPbPr Asteittainen 16:9 -SMPTE 293M 1080/60i RGBS, YPbPr Lomitettu 16:9 -SMPTE 293M Suurempi kuin 1024/60p SOG 64.0, max Asteittainen Valmistajan huomautus Kaikki tässä dokumentissa esitetyt tiedot, sisältäen suunnittelun ja siihen liittyvät seikat, on National Display System (NDS) ja / tai NDS lisensoiman tahon omaisuutta ja täten pidättävät oikeudet kaikkiin patentti, tekijänoikeus ja muihin laillisiin oikeuksiin, sisältäen kaikki suunnittelu-, valmistus-, käyttö- sekä myyntioikeudet, lukuun ottamatta muille tahoille myönnettyjä laajennettuja oikeuksia. Puhdistus Noudattakaa sairaalan tai terveyskeskuksen käytäntöä puhdistaessa verta tai muita ruumiinnesteitä. Puhdistakaa näyttö veden ja pesuaineen laimealla seoksella. Käyttäkää näytön pyyhkimiseen pehmeää, nukkaantumatonta tekstiiliä. Tiettyjen puhdistusaineiden käyttö saattaa aiheuttaa ulkokuoren ja tuotemerkkien kulumista. Ulkokuori on valmistettu ABS muovista. Tarkista puhdistusaineen valmistajalta tuotteen soveltuvuus monitorin puhdistamiseen. Käytä niukasti kostutettua pyyhintä. Älä päästä nestettä näytön sisälle. Kaikki käyttöohjeessa mainitut tuotenimet ja tuotemerkit ovat asianomaisen omistajan omaisuutta. 21

23 22

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

DT-120 Käyttöohje (FI)

DT-120 Käyttöohje (FI) SÄÄTIMET 1. VIRTA/AALTOALUE-painike 2. LCD-näyttö 3. DBB/ STEP-painike 4. Mono/Stereo-painike 5. Äänenvoimakkuuspainikkeet 6. Virityssäädin/Ajanasetuspainike 7. Lukituskytkin 8. Paristolokero 9. Kantohihnan

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. Säilytä käyttöohje huolellisesti myöhempää tarvetta varten.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. Säilytä käyttöohje huolellisesti myöhempää tarvetta varten. Käyttöohjeet Minden Peruutuskamera 7 LCD Näytöllä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. Säilytä käyttöohje huolellisesti myöhempää tarvetta varten. Huomautukset ja varoitukset

Lisätiedot

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Käyttöohje. FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/

Käyttöohje. FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/ Käyttöohje FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/2017 12.40 Pakkauksen sisältö 2 3 1. RollerMouse Free3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 1 /1 FI_Free3_Wired_User_Guide.indd

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

RollerMouse Pro3 Käyttöohje

RollerMouse Pro3 Käyttöohje RollerMouse Pro3 Käyttöohje Pakkauksen sisältö 1. RollerMouse Pro3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 2 3 1 /1 RollerMousen toiminnot A. Ohjaustanko B. Osoittimen

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ASUS MS228H http://fi.yourpdfguides.com/dref/4350521

Käyttöoppaasi. ASUS MS228H http://fi.yourpdfguides.com/dref/4350521 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

KOSTEUSLÄHETTIMET RHT

KOSTEUSLÄHETTIMET RHT KOSTEUSLÄHETTIMET RHT KÄYTTÖOHJE RHT KÄYTTÖOHJE Tämä dokumentti sisältää tietoa kosketusnäytöllisen RHTkosteuslähettimen käyttöönotosta. Ennen kuin aloitat, varmista että lähetin on asennettu asennusohjeiden

Lisätiedot

CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME

CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME Ominaisuudet CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME Sensorin virran vähyyden ilmaisin Lämpötila celsius- tai Fahrenheit-asteikolla Langaton ulkoilma-anturi (kantomatka esteettömällä matkalla + 30

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

5 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö

5 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö KÄYTTÖOPAS 5 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö Malli: MXN-5DM Laitteen rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Malli: MXN-5DM SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

2.4 GHz Langaton Baby Guard. Käyttöohje. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöönottoa.

2.4 GHz Langaton Baby Guard. Käyttöohje. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöönottoa. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöönottoa. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 2.4 GHz Langaton Baby Guard Käyttöohje Onnea uuden 2.4GHz langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin

Lisätiedot

Midland G5. 8-kanavainen PMR446-radiopuhelin

Midland G5. 8-kanavainen PMR446-radiopuhelin Midland G5 8-kanavainen PMR446-radiopuhelin Midland G5 on uuden sukupolven radiopuhelin, jota voidaan käyttää lupavapaasti useimmissa EU-maissa PMR446-kanavilla (446.00625 446.09375 MHz). Tarkista maakohtaiset

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

President Randy II. Ohjekirjan versio: 3.5

President Randy II. Ohjekirjan versio: 3.5 President Randy II Ohjekirjan versio: 3.5 Sisältö 1 Käyttöönotto 2 1.1 Radion asennus.................................... 2 2 Toiminnot 3 2.1 Näyttö.......................................... 4 2.2 Toimintokuvaukset...................................

Lisätiedot

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Käyttöohje RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P Käyttöohje ALUKSI Onneksi olkoon uuden kellon hankinnasta. RM318P on laite, jossa on lukuisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon

Lisätiedot

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KANNETTAVA DVD www.facebook.com/denverelectronics Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. Säätimet Päälaite 8

Lisätiedot

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen

Lisätiedot

PANASONIC NV-GS120EG. Digitaalivideokamera. Käyttöohje

PANASONIC NV-GS120EG. Digitaalivideokamera. Käyttöohje PANASONIC NV-GS120EG Digitaalivideokamera Käyttöohje Sodankylän kunta puh 040 73 511 63 Elokuvakasvatus Sodankylässä fax 016 618 155 Vasantie 11 email tommi.nevala@sodankyla.fi 99600 SODANKYLÄ 1 PANASONIC

Lisätiedot

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com DENVER DFT-507 www.denver-electronics.com 1. Turvallisuusohjeet käyttäjälle Käytä tälle laitteelle määritettyä jännitettä. Jos jännitealue ylitetään, tuloksena voi olla vaurio tai toimintavika. 8. Yleiset

Lisätiedot

Käyttäjän opas. SeekTech. -yhteyden muodostaminen. Alkuperäisten ohjeiden käännös Suomi 1

Käyttäjän opas. SeekTech. -yhteyden muodostaminen. Alkuperäisten ohjeiden käännös Suomi 1 Käyttäjän opas SeekTech & -yhteyden muodostaminen Alkuperäisten ohjeiden käännös Suomi 1 Sisällysluettelo Järjestelmän yleisesitys Kuvaus...3 Blue toothin tekniset tiedot...3 Alue...4 Bluetooth-yhteys

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

7 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö

7 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö KÄYTTÖOPAS 7 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö MXN-7DM Malli: MXN-7DM Laitteen rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. MXN-7DM Malli: MXN-7DM SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttöohje. Wireless

Käyttöohje. Wireless Käyttöohje Wireless Pakkauksen sisältö 4 1. Unimouse 2. Langaton vastaanotin 3. USB 2.0 -kaapeliadapteri 4. Latauskaapeli 5. Käyttöopas 2 3 5 1 /1 Unimousen toiminnot Vieritysrulla/-painike Vasen painike

Lisätiedot

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy MI-4500X Wireless Optical Mouse Tuotetiedot A B K I F D G E L H C J Hiiri A: Vieritysrulla ja kolmospainike Akun virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike D: Selaimen edellinen-painike

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Näyttöresoluution säätäminen

Näyttöresoluution säätäminen Näyttöresoluution säätäminen Nestekidenäyttöteknologian (LCD) luonteen mukaisesti kuvaresoluutio on aina kiinteä. Näytön parhaan suorituskyvyn takaamiseksi aseta näyttö sen suurimpaan mahdolliseen resoluutioon,

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Pikaopas 1. TUOTTEEN OSAT 1. T31-lähetin ja kahva: lähetin lähettää EKG-tarkan sykesignaalin harjoitustietokoneelle. 2. FT1-harjoitustietokone: harjoitustietokone näyttää sykkeen.

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö

KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö KU-1 PLL & UHF UE DVEY langaton mikrofonijärjestelmä Käyttöohje ä ä ä ö ä ö Vastaanottimen ominaisuudet a. Etupaneeli 1. Lähettimen audiotason indikointi 2. Vastaanottavan antennin indikointi. äyttää kummaltako

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

Käyttäjän Pikaohje. CCTV Videovalvonta

Käyttäjän Pikaohje. CCTV Videovalvonta Käyttäjän Pikaohje CCTV Videovalvonta Tallenteiden haku 1.Aikahaku 1. Aloittaaksesi tallenteiden haun, paina näppäintä, jolloin aikahaun valikko tulee näkyviin, kuten alla. 2. Käytä vasen/oikea näppäimiä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa. 2 Sisällysluettelo Aihe: Sivunumero: 1. Yleistä tietoa laitteesta 1.1. Tärkeimmät ominaisuudet 3. 1.2. Laitteistovaatimukset 3. 1.3. Rajoitukset/kiellot 3. 2. Piirtopöydän esittely 2.1. Laitteen osat 4.

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

Käyttöohje KANNETTAVA 7 TFT LCD VÄRITELEVISIO

Käyttöohje KANNETTAVA 7 TFT LCD VÄRITELEVISIO Käyttöohje KANNETTAVA 7 TFT LCD VÄRITELEVISIO Hyvä asiakas: - Kiitos tämän tuotteen valinnasta. - Jotta saisit laitteesta parhaan mahdollisen hyödyn, lue käyttöohjeet ennen kytkentöjä, käyttöä ja säätämistä.

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C F K

2 Käynnistä tietokone. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C F K Tuotetiedot J E H A B C F K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Kytke Asenna Nauti Mitä laatikko sisältää? CD140-tukiasema TAI CD140/CD145 luuri CD145-tukiasema Tukiaseman verkkosovitin Puhelinjohto CD140 2 ladattavaa AAA akkua Pikaopas CD140

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. (200/83KHz)... 10. Zoomaus... 9 (200KHz tai 83KHz)... 9

Sisällysluettelo. (200/83KHz)... 10. Zoomaus... 9 (200KHz tai 83KHz)... 9 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Kuinka luotain toimii... 3 Tuotetiedot... 4 Paristojen asentaminen... 5 Kaapelin yhdistäminen... 5 Päätoiminnot... 6 Virta On/Off... 6 Luotainnäkymä... 7 (200KHz)... 7 (83KHz)...

Lisätiedot

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MERKKIVALOT... 3 3 TAKAPANEELIN KUITULIITÄNTÄ... 4 4 ETUPANEELIN LIITTIMET JA LED-PAINIKE... 4 5 OIKEAN SIVUPANEELIN RESET-PAINIKE...

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

} Käsiajo ~ Varoitusnappi

} Käsiajo ~ Varoitusnappi Ohjauspaneeli: Käyttöohje u v w x y z { Virrankytkin Näytönsuoja } Käsiajo ~ Varoitusnappi Höyry Valonkytkin Etähälytyksen vastaanottaminen Kytkin FM/CD Otsonigeneraattori Puhelin Korotusnappi FM Sulkunappi

Lisätiedot

Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja varten tarvitset SDsovittimen.

Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja varten tarvitset SDsovittimen. MP3-soitin korttilukijalla KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. SOITIN KUVA YLHÄÄLTÄ Korttipaikka TUETUT MUISTIKORTTITYYPIT Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja

Lisätiedot

Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä se. Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje DPF-427

Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä se. Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje DPF-427 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä se. Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje DPF-427 1 Ohjeita luonnon suojelulle Älä hävitä tätä tuotetta normaalien talon roskien

Lisätiedot

SafeLine VV3. Operating instructions. Näyttää kerrokset, nuolet ja liukuvat viestit.

SafeLine VV3. Operating instructions. Näyttää kerrokset, nuolet ja liukuvat viestit. SafeLine VV3 Operating instructions Näyttää kerrokset, nuolet ja liukuvat viestit. SafeLine VV3 Operating instructions safeline.eu Table of contents Installation & Testing Asennus 5 Merkit, jotka voidaan

Lisätiedot

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan monistaminen tai siirtäminen sähköisesti tai mekaanisesti valokuvaamalla tai nauhoittamalla tieto- tai hakujärjestelmiin

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Kuvaruudun striimaus tai nauhoitus. Open Broadcaster Software V.20. Tero Keso, Atso Arat & Niina Järvinen (muokattu )

Kuvaruudun striimaus tai nauhoitus. Open Broadcaster Software V.20. Tero Keso, Atso Arat & Niina Järvinen (muokattu ) Kuvaruudun striimaus tai nauhoitus Open Broadcaster Software V.20 Tero Keso, Atso Arat & Niina Järvinen (muokattu 28.11.2017) OBS 1 (12) Sisällysluettelo Mikä on OBS... 2 Ohjelman perusasetukset... 2 Tarvittavat

Lisätiedot

MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET

MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET OMINAISUUDET 1,5 LCD näyttö sisällerakennettu koko taajuuden FM lähetin (87,5-108,0MHz) MP3/WMA audiomuodon tuki USB muistilaitteelta tai SD kortilta Kansiojärjestelmän

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot