Käyttöohje. Radiance 19. Pöytä- tai seinämalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. Radiance 19. Pöytä- tai seinämalli"

Transkriptio

1 Käyttöohje Radiance 19 Pöytä- tai seinämalli

2 Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet 2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 3 Takuuehdot 3 Käyttöohjeesta 4 Pikaohje 4 Näytön päälle kytkeminen 4 Ensimmäinen käyttökerta 4 Monitorin liittimet 5 Sähköiset merkinnät 5 Näytön kiinnitys jalustaan 6 Näytön painikkeet 7 Näytön säädöt 7 Kirkkauden säätö 7 Kontrastin säätö 7 Taustavalaistuksen säätö 7 Näytön valikot 8 Sisääntulosignaali 9 Yleiskäyttöisen sisääntulo- / ulostulosignaalin lähdevalinta 9 (GPIO, General Purpose Input Output) Kuvan säädöt 10 SDI kuvavalikko 10 S-video kuvavalikko 10 Komposiitti kuvavalikko 10 VGA / SOG kuvavalikko 11 RGBS / YPbPr kuvavalikko 11 DVI digitaalinen kuvavalikko 12 Väriasetukset 13 Näytön yleiset asetukset 14 Tehdasasetus valikko 15 Vikatilanteet 16 Monitorin mittasuhteet 17 Monitorin liitimet 18 GPIO liitin 19 Virtaliitin voltin kaapeli 19 Tekniset tiedot 20 Video sisääntulo 21 Video formaatit 21 Valmistajan huomautus 21 Puhdistus 21 Yhteystiedot 22 1

3 Turvallisuusohjeet Tämä symboli kertoo käyttäjälle että kyseiseen kohtaan liittyen on erittäin tärkeätä noudattaa ohessa olevia ohjeita. Tämän vuoksi on tärkeää että ohjeet luetaan tarkasti, jotta vältyttäisiin ongelmilta. Älä altista näyttöä sateelle tai kosteudelle, välttääksesi näytön vahingoittumisen. Älä käytä näytön oman sähköjohdon kanssa jatkojohtoja jollei johtojen jännitteellisiä osia saada täysin suojaan liittimien sisään. Tämä näyttö on suunniteltu täyttämään lääketieteelliset turvamääräykset potilaan läheisyydessä käytettävästä laitteesta. Näyttöä ei saa yhdistää potilaan elintoimintoja ylläpitävän laitteen kanssa. Tämä monitori täyttää direktiivin 93/42/EEC, yleiset turvallisuusmääräykset. Monitori täyttää yllä olevat säädökset vain kun sitä käytetään mukana tulevalla, lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetulla teholähteellä. 24 Volttia: Ault MW116 KA2400FO2 DEMKO EN Näyttö soveltuu jatkuva-aikaiseen käyttöön. Tämä näyttä on varustettu ulkoisella teholähteellä, joka soveltuu luokan 1 lääketieteellisille laitteille. Laitteen asentajan vastuulla on testata näytön maajohdon soveltuvuus käyttöalueen vaatimuksien mukaisesti. Monitori tulee maadoittaa käyttäen vähintään 18 AWG, maksimissaan 1.8 metrin pituista johtoa monitorin takaosan maaliittimestä rakennuksen maapiiriin tai kylmävesiputkeen. Monitorin maaliittimen sijainti on esitetty kaaviossa sivulla 17. Tämä näyttö on testattu ja hyväksytty IPX1 standardin mukaisesti. Teholähdettä ja kytkintä ei ole testattu tämän standardin mukaisesti. Teholähde tulee sijoittaa tasaiselle alustalle. Tätä näyttöä ei saa käyttää tilassa, jossa on syttyviä anestesiakaasuja, kuten happea tai typpikaasua. 2

4 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tämä laite täyttää 93/42/ECC -direktiivin vaatimukset terveydenhuollon laitteesta. Direktiivin täyttäminen kohdistuu seuraaviin kohtiin: (1) Tämä laite ei aiheuta muille laitteille haitallista häiriötä ja (2) tämä laite sietää muista laitteista tulevat häiriöt, mukaan lukien häiriöt jotka saattavat haitata laitteen normaalia toimintaa. 1. Käytä monitorin mukana tulevia kaapeleita jottei monitoriin kytkeydy häiriöitä eikä monitori aiheuta muille laitteille häiriötä, kuten television tai radion vastaanottimille. Muiden kuin mukana tulleiden kaapeleiden käyttö saattaa aiheuttaa häiriöitä muihin laitteisiin tai häiriöiden kytkeytymistä monitoriin. 2. Tämä laite on testattu ja todettu täyttävän CISPR 11 -direktiivin vaatimukset. Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuista energiaa ja jollei laitetta asenneta sekä käytetä ohjeistuksen mukaisesti, se saattaa häiritä muuta radiotaajuista liikennöintiä. 3. Kuitenkaan juuri kyseisen yksilön kykyä olla häiriintymättä tai häiritsemättä muita laitteita ei voida taata täysin varmaksi kaikissa käyttötilanteissa. Jos laite kuitenkin häiritsee radio- tai televisiovastaanottimia, mikä voidaan todeta sammuttamalla laite ja kytkemällä se uudestaan päälle, käyttäjää suositellaan korjaamaan tilanne yhdellä tai useammalla alla olevalla tavalla. Suuntaa vastaanottava antenni uudestaan tai sijoita se toiseen paikkaan. Lisää vastaanottimen ja lähettimen välistä välimatkaa. Kytke vastaanottimen ja lähettimen pistokkeet eri sähkörasioihin. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai radio/tv -alan asiantuntijaan. Monitoriin kytkettyjen lisälaitteiden tulee olla sertifioituja IEC standardin mukaisesti (IEC : 2001 terveydenhuollon laite tai tarvike). Lisäksi kaikki monitorin ympärille rakentuvat kokonaisuudet tulee täyttää samaisen standardin vaatimukset. Jokainen joka kytkee monitoriin lisälaitteen signaalitien sisäänmeno tai ulostulo puolelle on vastuussa siitä, että kokonaisuus täyttää sille vaaditut asetukset. Mikäli epäilet vaatimusten täyttymistä, ota yhteyttä tekniseen tukeen tai paikalliseen edustajaan. Takuuehdot National Display System (NDS) myöntää tälle tuotteelle takuun, ettei tässä tuotteessa ole aine- tai valmistusvikaa, ja alla mainituilla ehdoilla, suostuu korjaamaan veloituksetta tuotteen tai tuotteen mukana tuleen osan. Näytön taustavalon kannalta NDS myöntää kolmen vuoden tai 10,000 käyttötunnin takuun. Varaosien suhteen NDS myöntää 90 päivän takuun. Takuu on rajoitettu vain tuotteen alkuperäiselle ostajalle eikä sitä voida siirtää. Takuu kattaa vain NDS toimittamat komponentit. Huoltotoimenpiteet jotka johtuvat kolmannen osapuolen komponenteista eivät kuulu takuualueeseen. Takuu voimassaolo edellyttää alkuperäisen kuitin tai laskun, jossa on näkyvissä ostopäivämäärä. Alkuperäisessä laskussa tai kuitissa tulee olla näkyvissä myyjän nimi ja osoite, ostaja sekä tuotteen sarjanumero. Tuotteen ostaja on velvollinen kustantamaan takuuhuoltoon toimitettavan laitteen kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset jälleenmyyjälle tai muulle DNS valtuuttamalle taholle. Takuuhuoltoon toimitettava laite tulee palauttaa sen alkuperäisessä pakkauksessa, etukäteen solmitun takuuhuoltosuostumus ilmoituksen kanssa, jonka saamiseksi ota yhteyttä NDS tai sen valtuuttamaan tahoon. Takuu raukeaa jos tuotetta on muunneltu, korjattu, avattu tai huollettu muun kuin NDS tai sen valtuuttaman tahon toimesta. Tuotteessa olevaa sarjanumero ei myöskään saa olla muunneltu tai poistettu, jotta takuuehdot täyttyvät. Takuuehtojen täyttymiseksi monitoria ei saa käyttää pitkäaikaisesti toistamaan liikkumattomia kuvia, sillä ne saattavat aiheuttaa monitoriin pysyviä kuvioita. Onnettomuus, väärinkäyttö tai huolimattomuus näytön käytössä tai muu käyttöohjeen vastainen toiminta, mikä johtaa näytön vioittumiseen, ei myöskään kuulu takuuehtojen piiriin. NDS ei ole vastuussa suoran, epäsuoran, välittömän, välillisen tai muun tyyppisen vahingon minkä mikään NDS tuote aiheuttaa, pois lukien yllä esitetyt tapaukset. Tuotteen takuu on rajoitettu yllälueteltujen ehtojen mukaisesti. Tuotteen käyttäjän tulee huomioida että laitteiston kokoonpano, ohjelmisto, käyttäjän muuttamat parametrit sekä laitteiston käyttö monien muiden seikkojen lisäksi vaikuttavat laitteen toimintaan. Vaikkakin NDS tuotteet ovat yhteensopivia useiden järjestelmien kanssa käyttäjien väliset toiminnalliset sovellukset saattavat vaihdella suuresti. Tämän vuoksi tuotteen yhteensopivuus eri käyttötarkoituksiin on käyttäjän vastuulla, eikä sisälly takuuseen. 3

5 Käyttöohjeesta Tämä käyttöohje on suunniteltu auttamaan asiaankuuluvassa asentamisessa, asetusten säädössä sekä käytössä liittyen Radiance lcd -näyttöihin. Riippuen näytön mallista ja lisävarusteista osa käyttöohjeen kohdista ei välttämättä päde omistamaanne näyttöön. Tämän käyttöohjeen toiminnalliset ohjeet koskevat mallia: Malli: SC-SX19 Firmware BIOS: 58B0172 versio B tai myöhempi. Firmware BIOS: 58B0178 versio A tai myöhempi. Firmware BIOS: 58B0180 versio A tai myöhempi. Litteiden näyttöjen valmistustekniikan vuoksi näytön toistama kuva on terävämpi varsinkin toistettavien kuvioiden reunoilta, kuin tavanomaisissa putkinäytöissä. Samasta syystä videokuvassa saattaa esiintyä lievää laatikoitumista. Käyttäjien, jotka eivät ole tottuneet näytön toisto-ominaisuuksiin, tulee totutella näytön käyttöön ennen kuin sitä käytetään kriittisissä sovelluksissa. Kriittisissä käyttökohteissa on suositeltavaa olla vaihtoyksikkö ensitilassa saatavilla. Pikaohje Näytön päälle kytkeminen Kytke muuntaja kaapelilla näyttöön. Kytke muuntaja sähköverkkoon. Kytke näyttö kuvauslaitteeseen. Kytke kuvauslaitteen virta ja vasta tämän jälkeen näyttö päälle. National Display System (NDS) logo tulee näytölle, minkä jälkeen näytölle tulee varsinainen kuva. Monitorissa on SmartSync TM -toiminto, jonka avulla monitori tutkii sisääntulevan kuvasignaalin ominaisuudet ja säätää automaattisesti kuvan alkuasetukset tulevan signaalin mukaan. Tämän vuoksi suurimmalla osalla signaaleista monitorin asetuksia ei tarvitse säätää. Säätääksesi kuvan hienosäätöominaisuuksia tutustu kappaleeseen Kuvan säädöt. Ensimmäinen käyttökerta Näytön toistama kuva on terävämpi, kuin tavanomaisissa putkinäytöissä, varsinkin toistettavien kuvioiden reunoilta. Tämän vuoksi on suositeltavaa että ensikerran käyttäjä totuttelee kuvaan käyttäen näytön vieressä perinteistä putkinäyttöä vertailukohteena. 4

6 Monitorin liittimet Huom! 1. S-video signaali voidaan tuoda näytölle joko kahteen BNC liittimeen (Y ja C merkityt) tai DIN 4 liittimeen (S-video), muttei molempiin yhtäaikaisesti. 2. RGBS sekä YPbPr signaali voidaan tuoda joko HD-15 tai neljän (R/Pr, G/Y, B/Pb sekä CSYNC) BNC liittimien kautta monitorille. 3. Aseta REDRIVE kytkin Off asentoon kun RGBS tai YPbPr signaalit eivät ole liitettynä toiselle näytölle samanaikaisesti. REDRIVE kytkin tulee asettaa On asentoon kun RGBS tai YPbPr signaalit viedään Radiance monitorin lisäksi toiselle näytölle. Sähköiset merkinnät Suojamaa: Tämä symboli näkyy monitorin maaliittimen vieressä. Kytkin auki (off): Tämä symboli ilmaisee monitorin päävirtakytkimen off -asennon. Kytkin kiinni (on): Tämä symboli ilmaisee monitorin päävirtakytkimen on -asennon. 5

7 Näytön kiinnitys jalustaan Kiinnitä näyttö jalustaan neljällä mukana toimitettavalla ruuvilla. Huom. Monitorin jalusta on lisävaruste. Tilausnumero: 26B0063 6

8 Näytön painikkeet Monitorin alaosassa on kuusi painiketta, joiden avulla näytön ominaisuuksia voidaan muuttaa käyttäen näytölle ilmestyvää valikkoa. Näytön säädöt Kirkkauden säätö Paina kirkkaus/kontrasti painiketta säätääksesi näytön kirkkautta. Paina tai - painiketta lisätäksesi tai vähentääksesi kirkkautta. Liian suuri tai pieni kirkkaus vähentää näkyviä harmaasävyjä. Kontrastin säätö Taustavalaistuksen säätö Paina kirkkaus/kontrasti painiketta kahdesti säätääksesi näytön kontrastia. Paina tai -painiketta lisätäksesi tai vähentääksesi kontrastia. Liian suuri tai pieni kontrasti vähentää näkyviä harmaasävyjä ja saattaa aiheuttaa värisävyjen toiston vääristymistä. Paina kirkkaus/kontrasti painiketta kolmasti säätääksesi näytön taustavalaistuksen voimakkuutta. Paina tai -painiketta säätääksesi taustavalaistusta. Huom. Taustavalon voimakkuuden vähentäminen lisää taustavalon käyttöikää. 7

9 Näytön valikot Paina Menu -painiketta kerran avataksesi näytön valikon. Sisääntulosignaalin tila näkyy valikon Display mode - välilehden oikeassa yläkulmassa. Näytön valikko aukeaa Picture -välilehdelle. Paina tai -painikkeita valitaksesi välilehden, jonka asetuksia haluat muuttaa. Paina Scroll -painiketta valitaksesi haluamasi parametrin välilehdeltä. ja painikkeilla voit muuttaa parametrien arvoja. Paina lopuksi Menu -painiketta tallentaaksesi tehdyt muutokset ja sulkeaksesi näytön valikon. Huom. 1. Kaikkien parametrien nimet vaihtuvat muutettaessa valikon kieltä. 2. Vaaleanharmaat parametrit eivät ole asetettavissa. Valikon kielet: Englanti Saksa Ranska Italia Ruotsi Espanja Hollanti 8

10 Sisääntulosignaali Sisääntulo (Inputs) valikko Kun näyttö kytketään päälle, valitsee monitori automaattisesti sisääntulosignaalin. Useamman sisääntulosignaalin tapauksessa monitori valitsee käytettäväksi viimeksi käytettyä sisääntuloa. Paina Input -painiketta vaihtaaksesi sisääntulosignaalin lähdettä. Sisääntulo -valikko pysyy näytöllä 20 sekuntia viimeisimmästä painalluksesta. Input - painiketta uudelleen painamalla saadaan valikko suljetta. Sisääntulo -valikon valitun aktiivisen sisääntulosignaalin oikealla puolella on teksti selected. Paina Scroll - painiketta valitaksesi jokin muu sisääntulosignaalin lähde. Paina lopuksi -painiketta vaihtaaksesi sisääntulosignaalin lähdettä. Valitaksesi RGBS/YPbPr tai komposiitti/sog -sisääntulosignaalin valitse ensin Scroll -painikkeella haluamasi kohta. Aktivoi tämän jälkeen haluamasi kohta painamalla -painiketta, minkä jälkeen voit vaihtaa - painikkeella sisääntulosignaalin lähdettä RGBS/YPbPr tai komposiitti/sog välillä. Valittu sisääntulosignaali näkyy ryhmästä tummemmalla sävyllä. Yleiskäyttöisen sisääntulo- / ulostulosignaalin lähdevalinta (GPIO, General Purpose Input Output) Yleiskäyttöisen sisääntulo- / ulostulosignaalin lähdevalinta mahdollistaa kuuden eri sisääntulosignaalin etävalinnan. Huom. Jos RGBS sisääntulosignaali on valittu, ei samanaikaisesti voida valita YPbPr sisääntulosignaalia. Sama pätee päinvastoin sekä myös komposiitti/sog sisääntulosignaaleille. Yleiskäyttöisen sisääntulo- / ulostulosignaalin lähdevalinnan (GPIO) asetukset 1. Paina Scroll -painiketta valitaksesi ensimmäisen määritettävän GPIO sisääntuloksi. 2. Määritä lähde aktiiviseksi painamalla -painiketta. 3. Paina kirkkaus/kontrasti painiketta, jolloin valittu lähde muuttuu vihreäksi. 4. Toista kohdat 1-3 valitaksesi seuraavat lähteet GPIO sisääntuloiksi. 5. Peruaksesi GPIO sisääntulon, paina Scroll -painiketta valitaksesi peruttavan sisääntulon. 6. Määritä peruttava sisääntulolähde painamalla -painiketta. 7. Paina kirkkaus/kontrasti painiketta, jolloin peruttu lähde muuttuu takaisin mustaksi. Huom. Sisääntulon pitää olla aktiivinen, jotta sen voi valita/perua GPIO sisääntuloksi. Yleiskäyttöisen sisääntulo- / ulostulosignaalin lähdevalinnan (GPIO) käyttö 1. Liitä GPIO -liittimeen siihen soveltuva etävalitsin. 2. Paina etävalitsimen sisääntulosignaalin kytkintä. 3. Monitorin sisääntulosignaalin valinta vaihtuu seuraavalle GPIO -sisääntulolle. Sisääntulojen vaihtojärjestys määräytyy sisääntulovalikon järjestyksen mukaan. 4. Joka kerta kun etävalitsimen kytkintä painetaan vaihtaa näyttö sisääntulosignaalikseen seuraavan valituista GPIO -sisääntulosignaaleista. 5. Paina etävalitsimen kytkintä kunnes haluttu sisääntulosignaalin lähde on valittu. Huom. GPIO liittimen pinnijärjestys on esitetty sivulla 19. 9

11 Kuvan säädöt SDI kuvavalikko S-video kuvavalikko Komposiitti kuvavalikko Horisontaalinen sijainti (Horizontal position): Siirtää kuvaa vasemmalle tai oikealle. Paina tai -painiketta keskittääksesi kuvan vaakatasossa. Vertikaalinen sijainti (Vertical position): Siirtää kuvaa ylös tai alas. Paina tai -painiketta keskittääksesi kuvan pystytasossa. Terävyys (Sharpness): Paina tai -painiketta säätääksesi kuvan terävyyttä (fokusta). Automaattinen säätö (Overscan): off = Kuva näytetään maksimikokoisena näytöllä, säilyttäen kaiken kuvainformaation. on = Venyttää kuvaa vaakaja pystytasossa, säilyttäen kuvasuhteen. Osa kuvasta saattaa jäädä näkymättömiin. Kuvassa saattaa näkyä mustat raidat ylä- ja alalaidassa tai vasemmassa ja oikeassa laidassa. Valitse tila käyttämällä ja - painikkeita. Videon formaatti (Video format): auto = Valitsee automaattisesti sisääntulosignaalin mukaan kuvan formaatin. ntsc = Valitsee sisääntulosignaalin formaatiksi NTSC. pal = Valitsee sisääntulosignaalin formaatiksi PAL. Valitse tila käyttämällä ja - painikkeita. 10

12 VGA / SOG kuvavalikko RGBS / YPbPr kuvavalikko Horisontaalinen sijainti (Horizontal position): Siirtää kuvaa vasemmalle tai oikealle. Paina tai -painiketta keskittääksesi kuvan vaakatasossa. Vertikaalinen sijainti (Vertical position): Siirtää kuvaa ylös tai alas. Paina tai -painiketta keskittääksesi kuvan pystytasossa. Terävyys (Sharpness): Paina tai -painiketta säätääksesi kuvan terävyyttä (fokusta). Huom. Kun VGA sisääntulo on valittuna, näytön terävyyttä ei voida säätää sen toimiessa natiiviresoluutiolla. Vaihe (Phase): Paina tai -painiketta säätääksesi näytön pikseleiden päivityksen vaihetta. Taajuus (Frequency): Säätää pikseleiden päivitystaajuutta. Scaling -parametrin ollessa valittuna Fill -optiolla säädä taajuus siten, että kuva juuri täyttää näytön vaakatasossa. Paina tai -painiketta säätääksesi taajuutta. Skaalaus (Scaling), (VGA ja SOG): Fill = Laajentaa kuvan täyttämään koko näytön. Kuvasuhde saattaa muuttua. Aspect = Laajentaa kuvan täyttämään näytön muuttamatta kuvasuhdetta. Kuvassa saattaa näkyä mustat raidat ylä- ja alalaidassa tai vasemmassa ja oikeassa laidassa. 1:1 = Näyttää kuvan sisääntulosignaalin natiiviresoluutiolla muuttamatta kuvasuhdetta. Kuvassa saattaa näkyä mustat raidat ylä- ja alalaidassa tai vasemmassa ja oikeassa laidassa. Paina tai -painiketta valitaksesi toiminnon. SmartSync TM : Monitorissa on SmartSync TM -toiminto, jonka avulla monitori tutkii sisääntulosignaalin ominaisuudet ja automaattisesti säätää kuvan alkuasetukset tulevan signaalin mukaan. Valitse SmartSync TM toiminnon ja paina - painiketta kytkeäksesi toiminnon päälle. Kun sisääntulosignaalina on RGBS, resoluutio vaihtuu 737x464 resoluutiosta 720x480 resoluutioon ja päinvastoin joka kerta kun SmartSync TM toiminto aktivoidaan. Automaattinen säätö (Overscan): off = Kuva näytetään maksimikokoisena näytöllä, säilyttäen kaiken kuvainformaation. Kuvassa saattaa näkyä mustat raidat ylä- ja alalaidassa tai vasemmassa ja oikeassa laidassa. on = Näytöllä näkyvä kuva skaalataan 5%. Valitse tila käyttämällä ja - painikkeita. 11

13 DVI digitaalinen kuvavalikko Horisontaalinen sijainti (Horizontal position): Siirtää kuvaa vasemmalle tai oikealle. Paina tai -painiketta keskittääksesi kuvan vaakatasossa. Vertikaalinen sijainti (Vertical position): Siirtää kuvaa ylös tai alas. Paina tai -painiketta keskittääksesi kuvan pystytasossa. Terävyys (Sharpness): Paina tai -painiketta säätääksesi kuvan terävyyttä (fokusta). Huom. Näytön terävyyttä ei voida säätää sen toimiessa natiiviresoluutiolla. Skaalaus (Scaling), (VGA ja SOG): Fill = Laajentaa kuvan täyttämään koko näytön. Kuvasuhde saattaa muuttua. Aspect = Laajentaa kuvan täyttämään näytön muuttamatta kuvasuhdetta. Kuvassa saattaa näkyä mustat raidat ylä- ja alalaidassa tai vasemmassa ja oikeassa laidassa. 1:1 = Näyttää kuvan sisääntulosignaalin natiiviresoluutiolla muuttamatta kuvasuhdetta. Kuvassa saattaa näkyä mustat raidat ylä- ja alalaidassa tai vasemmassa ja oikeassa laidassa. Paina tai -painiketta valitaksesi toiminnon. 12

14 Väriasetukset Gamma (VGA, DVI digitaalinen ja SOG) Paina tai -painiketta valitaksesi gamma, Video tai PACS -asetuksen. Huom. 1. Video -asetus käyttää värikorjattua LUT (Look Up Table) -taulukkoa. 2. PACS -asetus käyttää DICOM -standardin kaltaista LUT -taulukkoa. Saturaatio (Saturation) (SDI, RGBS, YPbPr, Komposiitti ja S-video): Paina tai -painiketta säätääksesi kuvan värien saturaatiota (värikylläisyyttä). Punainen, Vihreä, Sininen (Red, Green, Blue): Paina tai -painiketta säätääksesi valitun värin intensiteettiä. Värisävy (Hue) (SDI, RGBS, YPbPr, Komposiitti ja S-video): Paina tai -painiketta säätääksesi kuvan värisävyä. 13

15 Näytön yleiset asetukset Valikon sijainti (Menu position): Valitse valikon sijainti näytöllä yhdeksästä ennalta asetetuista sijainneista. Paina tai -painiketta valitaksesi sijainti. Kieli (Language): Valitse valikon kieli; Englanti, saksa, ranska, italia, ruotsi, espanja, tai hollanti. Paina tai -painiketta valitaksesi yksi seitsemästä valikon kielestä. Näytön virransäästö (DPMS Enable): Näytön virransäästön ollessa on -tilassa näyttö sammuttaa itse itsensä, kun sisääntulosignaalia ei ole. Sisääntulosignaalin puuttuessa näytölle tulee teksti Entering Power-Safe Mode sekunniksi, jonka jälkeen näyttö sammuu. Näytön virransäästö pidentää taustavalon käyttöikää. Näyttö menee itsestään uudelleen päälle, kun sisääntulosignaali aktivoituu. Paina -painiketta kytkeäksesi virransäästön päälle tai -painiketta kytkeäksesi virransäästön pois päältä. Automaattinen sisääntulosignaalin valinta (Auto source select): on = Tutkii kaikki mahdolliset sisääntulosignaalit, kunnes löytää aktiivisen videosignaalin. off = Sisääntulosignaalin lähde valitaan manuaalisesti. Paina tai -painiketta kytkeäksesi toiminnon päälle tai pois päältä. Valikon lukitus (Menu lock): Lukitsee näytön valikon käytön, estäen tahattoman asetuksien säädön. Lukitaksesi valikoiden käytön paina - painiketta, jolloin teksti MENU LOCKED tulee näytölle. Poistaaksesi valikon lukituksen paina yhtäaikaisesti Menu- ja Scroll -painikkeita, kunnes näytölle tulee teksti MENU UNLOCKED Vain BIOS 58B0180 Käyttötunnit (Operating Hours): Kertoo taustavalon käyttötunnit. Bios: Näyttää monitorin bios:n version. 14

16 Tehdasasetus valikko Vain BIOS 58B0180 Tehdasasetukset (Factory defaults): Asettaa kaikki näytön asetukset alkuperäisiin tehtaalla asetettuihin oletusarvoihin. Paina Scroll -painiketta valitaksesi tehdasasetukset, jonka jälkeen paina -painiketta asettaaksesi tehdasasetukset. Käyttäjäasetukset Monitoriin voidaan asettaa viidelle käyttäjälle käyttäjäkohtaiset asetukset. Käyttäjäasetusten asettaminen 1. Aseta kuvavalikon, väriasetusten sekä näytön yleisten asetusten arvot käyttäjäkohtaisesti. 2. Valitse oletusarvo (Defaults) välilehti. 3. Valitse Scroll -painikkeella yksi viidestä käyttäjäkohtaisesta asetusryhmästä. Teksti ***EMPTY*** asetusryhmän vieressä ilmaisee tyhjän asetuspaikan. 4. Paina -painiketta tallentaaksesi käyttäjäkohtaiset asetukset. Teksti ***EMPTY*** poistuu asetusryhmän vierestä. 5. Toista kohdat 1-4 asettaaksesi useampia käyttäjäasetuksia. Käyttäjäasetusten palauttaminen 1. Valitse Scroll -painikkeella palautettava asetusryhmä. Paina -painiketta palauttaaksesi asetukset. Käyttäjäasetusten pyyhkiminen 1. Valitse Scroll -painikkeella pyyhittävä asetusryhmä. Paina Kontrasti/kirkkaus -painiketta palauttaaksesi asetukset. Huom. Näytön valikon alalaidan ohjeistus näkyy vain kun yksi käyttäjäasetus ryhmistä on valittuna. Tehdasasetus valikko Vain BIOS 58B0172 sekä 58B0178 Tehdasasetukset (Factory defaults): Asettaa kaikki näytön asetukset alkuperäisiin tehtaalla asetettuihin oletusarvoihin. Paina Scroll -painiketta valitaksesi tehdasasetukset, jonka jälkeen paina -painiketta asettaaksesi tehdasasetukset. Käyttötunnit (Operating Hours): Kertoo taustavalon käyttötunnit. Bios: Näyttää monitorin bios:n version. 15

17 Vikatilanteet Näytöllä näkyvä kuva on liian suuri Jos sisääntulosignaalin formaatti ei ole yhteensopiva, tulee käyttää SmartSync TM optiota. Kytkeäksesi SmartSync TM päälle paina Menu -painiketta. Valitse Setup -menusta SmartSync TM optio. Paina -painiketta kytkeäksesi SmartSync TM päälle. Näytöllä näkyvässä kuvassa on varjoja/haamukuva Haamukuvat näytöllä johtuvat normaalisti heijastuksista videokaapelissa tai kuvan lähteessä. Käytä korkealaatuista koaksiaali-kaapelia ja jos mahdollista alenna vertikaalista päivitystaajuutta. Alempi pyyhkäisynopeus vähentää heijastuksia. Toisin kuin kuvaputkinäytöissä, lcd-näyttö ei vilku pienilläkään virkistystaajuuksilla (60 Hz on optimaalinen) ja datan päivitys on yhtä nopeaa kaikilla virkistystaajuuksilla. Teksti on liian pientä Koska monitori kykenee näyttämään kuva-signaalia, jonka resoluutio on suurempi kuin monitorin oma natiiviresoluutio, saattaa näytöllä näkyvä teksti olla liian pientä. Tarkista Display Mode -valikosta ettei sisääntulevan signaalin resoluutio ole suurempi kuin monitorin natiiviresoluutio. Natiivireoluutio monitorille on ilmoitettu taulukossa sivulla 20. Kuva värisee Jos näytöllä oleva kuva värisee tai on hieman tumma, säädä kuvan terävyyttä, taajuutta ja/tai vaihetta. kts. Taajuuden, vaiheen ja terävyyden säätäminen alapuolelta. Kuvassa on kohinaa ja pystysuuntaista häiriötä Kuvan taajuuden säätö suurentaa tai pienentää kuvan vaakasuuntaista kokoa. Toistettava kuva saattaa olla liian leveä tai kapea ja pystysuuntaista häiriötä sekä pikseleiden värinää saattaa esiintyä harmailla ja vaaleilla sävyillä. Säädä taajuutta kunnes toistettava kuva juuri sopii näytölle. Horisontaalisella kuvan säädöllä voi varmistaa että taajuus on oikein säädetty. Säädä kuva näytön vasempaan reunaan ja siirrä kuvaa tämän jälkeen yksi pykälä oikealle. Jos kuvan taajuus on oikein säädetty, pitäisi yksi kolumni kuvan oikeasta reunasta kadota. Tyhjä ruutu Sammuta näyttö ja kytke tämän jälkeen uudelleen päälle. Jos näytölle ilmestyy NDS:n logo, toimii näyttö oikein. Tarkista onko virransäästö ominaisuus (DPMS) päällä. Kuvan vasempaan yläkulmaan ilmestyvä teksti Out of Range ilmoittaa sisääntulosignaalin resoluution olevan näytölle sopimaton. Oikeaan alakulmaan ilmestyvä teksti Searching ilmoittaa, ettei näytölle tule mitään sisääntulosignaalia. Taajuuden, vaiheen ja terävyyden säätäminen Windows käyttöjärjestelmän käyttäjät: Avaa uusi WordPad dokumentti ja aseta fontiksi Arial 8. Likkuta kursoria Enter -näppäimellä keskelle kuvaruutua pystysuunnassa. Paina Shift -näppäintä yhdessä + -näppäimen kanssa luodaksesi rivin + -merkkejä. Jos + -merkkit ilmestyvät tummissa tai vaaleissa ryhmissä on näytön taajuus säädetty väärin. Paina Menu - painiketta avataksesi näytön valikon. Valitse Scroll -painikkeella taajuus (Frequency) -parametri. Paina tai - painiketta kasvattaaksesi tai pienentääksesi taajuutta. Oikealla taajuudella jokainen + -merkki ilmestyy näytölle erikseen ja jokainen merkki on värisävyltään samanlainen. Vaiheen (Phase) ja kirkkauden (Sharpness) säätöön suositellaan käytettäväksi kalibrointiohjelmaa. 16

18 Monitorin mittasuhteet Monitorin jalusta on lisävaruste. Tilausnumero: 26B

19 Monitorin liitimet 18

20 GPIO liitin GPIO GPIO:n toiminnot aktivoidaan kytkemällä haluttu pinni hetkellisesti maihin Lähteen vaihtaminen (Source toggle) GPIO lähteen vaihtaminen sekä siihen liittyvät asetukset on selitetty sivulla 9. Tallentamisen osoitin (Recording indicator) Tallentamisen osoitin vaihtaa tilaansa jokaisella kytkennällä maihin. Tallentamisen osoitin, joka on esitetty alla, näkyy monitorin vasemmassa yläkulmassa. Virtaliitin 24 voltin kaapeli Käytä ainoastaan kuparijohtoa virtakaapelina. Virtakaapelin tulee täyttää sille asetetut vaatimukset sairaalakäytössä. Alla olevassa taulukossa on lueteltu eri paksuisten kaapeleiden maksimipituudet. Kaapelissa tulee olla seuraavat liittimet: Switchcraft SL403F (naarasliitin) sekä SL413M (urosliitin). Katso alla oleva kuva. AWG Maksimipituus m / 250 ft m / 150 ft m / 100 ft 19

21 Tekniset tiedot 1 SC-SX19 Näytön lävistäjä (tuumina) 19 Valovoimakkuus (cd/m 2 ) Natiiviresoluutio 1280x1024 Pistekoko (mm).294 Katselukulma pystysuunnassa 170 Katselukulma vaakasuunnassa 170 Kontrasti 650:1 Vaakataajuus (Hz, Max) 85 Kaistanleveys (MHz, Max) 135 VGA sisääntulosignaalin taso (75Ω) 0.7 V p-p Pikselitaajuus 170 SDI sisääntulosignaalin taso V p-p S-video sisääntulosignaalin taso 0.7 V p-p Komposiitti sisääntulosignaalin taso 1 V p-p SOG (Sync-on-Green) 0.7 V p-p RGBS sisääntulosignaalin taso 0.7 V p-p synkronisoitu V p-p Pikselitaajuus (MHz, Max) Tehonkulutus (näennäis-) 60 W Näytön paino 6.3 kg (13.8 lbs) Jalustan paino 2.9 kg (6.4 lbs) Käyttölämpötila 0-40 C Varastointilämpötila C Suhteellinen kosteus 5-90 % Huom. 1. Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin. Ota valmistajaan yhteyttä viimeisimpien halutessasi viimeisimmät tiedot. 2. Ilman A/R suodinta 3. Pätee RGBS sekä SOG signaaleille 20

22 Video sisääntulot Liitintyyppi SDI BNC, 75 Ω, terminoitu S-video BNC x 2 (Y & C), 75 Ω, terminoitu S-video DIN-4 RGBS / YPbPr BNC x 5, 75 Ω, terminoitu RGBS / YPbPr HD-15 Komposiitti BNC, 75 Ω, terminoitu SOG (Sync-on-Screen) BNC, 75 Ω, terminoitu Kuva sisääntulot DVI DVI-d VGA HD-15 Ulostulot SDI BNC S-video DIN-4 RGBS / YPbPr BNC x 5 RGBS / YPbPr HD-15 Komposiitti BNC Video formaatti Sarjamuotoinen digitaalinen sekä analoginen 576/50i (PAL) SDI Comp, S- video, RGBS, YPbPr 480/60i (NTSC) SDI Comp, S- Vaakataajuus (khz) Lomitettu / asteittainen Kuvasuhde Standardi Digitaalinen / analoginen Lomitettu 16:9 / 4:3 SMPTE 259M/C ITU Lomitettu 16:9 / 4:3 SMPTE 259M/C ITU 601 video, RGBS, YPbPr 576/50p RGBS, YPbPr, SOG Asteittainen 16:9 / 4: /60p RGBS, YPbPr, SOG Asteittainen 16:9 / 4:3 -SMPTE 293M 720/50p RGBS, YPbPr Asteittainen 16:9 -SMPTE 293M 720/60p RGBS, YPbPr Asteittainen 16:9 -SMPTE 293M 1080/60i RGBS, YPbPr Lomitettu 16:9 -SMPTE 293M Suurempi kuin 1024/60p SOG 64.0, max Asteittainen Valmistajan huomautus Kaikki tässä dokumentissa esitetyt tiedot, sisältäen suunnittelun ja siihen liittyvät seikat, on National Display System (NDS) ja / tai NDS lisensoiman tahon omaisuutta ja täten pidättävät oikeudet kaikkiin patentti, tekijänoikeus ja muihin laillisiin oikeuksiin, sisältäen kaikki suunnittelu-, valmistus-, käyttö- sekä myyntioikeudet, lukuun ottamatta muille tahoille myönnettyjä laajennettuja oikeuksia. Puhdistus Noudattakaa sairaalan tai terveyskeskuksen käytäntöä puhdistaessa verta tai muita ruumiinnesteitä. Puhdistakaa näyttö veden ja pesuaineen laimealla seoksella. Käyttäkää näytön pyyhkimiseen pehmeää, nukkaantumatonta tekstiiliä. Tiettyjen puhdistusaineiden käyttö saattaa aiheuttaa ulkokuoren ja tuotemerkkien kulumista. Ulkokuori on valmistettu ABS muovista. Tarkista puhdistusaineen valmistajalta tuotteen soveltuvuus monitorin puhdistamiseen. Käytä niukasti kostutettua pyyhintä. Älä päästä nestettä näytön sisälle. Kaikki käyttöohjeessa mainitut tuotenimet ja tuotemerkit ovat asianomaisen omistajan omaisuutta. 21

23 22

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

7 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö

7 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö KÄYTTÖOPAS 7 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö MXN-7DM Malli: MXN-7DM Laitteen rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. MXN-7DM Malli: MXN-7DM SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET

MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET OMINAISUUDET 1,5 LCD näyttö sisällerakennettu koko taajuuden FM lähetin (87,5-108,0MHz) MP3/WMA audiomuodon tuki USB muistilaitteelta tai SD kortilta Kansiojärjestelmän

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

SafeLine VV3. Operating instructions. Näyttää kerrokset, nuolet ja liukuvat viestit.

SafeLine VV3. Operating instructions. Näyttää kerrokset, nuolet ja liukuvat viestit. SafeLine VV3 Operating instructions Näyttää kerrokset, nuolet ja liukuvat viestit. SafeLine VV3 Operating instructions safeline.eu Table of contents Installation & Testing Asennus 5 Merkit, jotka voidaan

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280..

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Laitekuvaus Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 2 1 6 1 Ovipuhelinjärjestelmän

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Finnish KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa

Lisätiedot

7 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö

7 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö KÄYTTÖOPAS 7 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö MXN-7DM Malli: MXN-7DM Laitteen rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. MXN-7DM Malli: MXN-7DM SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. SÄÄTIMET 1. VIRITYSSÄÄDIN 2. TAAJUUSALUEVALITSIN (AM/FM/FM STEREO) 3. TOIMINNON

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on yhteensopiva kaikkien NANO90-mallien kanssa. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä Lukot toimitetaan tehdasasetuksilla,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Käyttöohje RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P Käyttöohje ALUKSI Onneksi olkoon uuden kellon hankinnasta. RM318P on laite, jossa on lukuisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

S85 laseretäisyysanturi

S85 laseretäisyysanturi Anturi Valokennot Etäisyysanturit S85 laseretäisyysanturi Laser 2-luokan näkyvä valo helpottaa asennusta Tunnistusetäisyys 10 tai 20 m, tarkkuus 7 mm, toistotarkkuus 1 mm 4-20 ma tai 0-10 V skaalattava

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Suihkukaappi Asennus- ja käyttöohjeet

Suihkukaappi Asennus- ja käyttöohjeet Suihkukaappi Asennus- ja käyttöohjeet Valmistelut Puhdistus ja huolto 1. Puhdista suihkukaappi miedolla puhdistusaineella ja pehmeällä kankaalla. Ammoniakkia tai asetonia sisältävän puhdistusaineen käyttö

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS FB965. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS FB965 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje

DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän asiakirjan sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje peruutuskamerajärjestelmä 1705-00015

Käyttö- ja asennusohje peruutuskamerajärjestelmä 1705-00015 Käyttö- ja asennusohje peruutuskamerajärjestelmä 705-0005.4GHz 7 tuuman digitaalinen langaton LCD -värinäyttö Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje, standardi sis. kuulokkeen

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje, standardi sis. kuulokkeen Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje, standardi sis. kuulokkeen 1281.. Laitekuvaus Kuulokkeella varustettu, standardi huonekoje kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 6

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot