Käyttöohje. Radiance 19. Pöytä- tai seinämalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. Radiance 19. Pöytä- tai seinämalli"

Transkriptio

1 Käyttöohje Radiance 19 Pöytä- tai seinämalli

2 Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet 2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 3 Takuuehdot 3 Käyttöohjeesta 4 Pikaohje 4 Näytön päälle kytkeminen 4 Ensimmäinen käyttökerta 4 Monitorin liittimet 5 Sähköiset merkinnät 5 Näytön kiinnitys jalustaan 6 Näytön painikkeet 7 Näytön säädöt 7 Kirkkauden säätö 7 Kontrastin säätö 7 Taustavalaistuksen säätö 7 Näytön valikot 8 Sisääntulosignaali 9 Yleiskäyttöisen sisääntulo- / ulostulosignaalin lähdevalinta 9 (GPIO, General Purpose Input Output) Kuvan säädöt 10 SDI kuvavalikko 10 S-video kuvavalikko 10 Komposiitti kuvavalikko 10 VGA / SOG kuvavalikko 11 RGBS / YPbPr kuvavalikko 11 DVI digitaalinen kuvavalikko 12 Väriasetukset 13 Näytön yleiset asetukset 14 Tehdasasetus valikko 15 Vikatilanteet 16 Monitorin mittasuhteet 17 Monitorin liitimet 18 GPIO liitin 19 Virtaliitin voltin kaapeli 19 Tekniset tiedot 20 Video sisääntulo 21 Video formaatit 21 Valmistajan huomautus 21 Puhdistus 21 Yhteystiedot 22 1

3 Turvallisuusohjeet Tämä symboli kertoo käyttäjälle että kyseiseen kohtaan liittyen on erittäin tärkeätä noudattaa ohessa olevia ohjeita. Tämän vuoksi on tärkeää että ohjeet luetaan tarkasti, jotta vältyttäisiin ongelmilta. Älä altista näyttöä sateelle tai kosteudelle, välttääksesi näytön vahingoittumisen. Älä käytä näytön oman sähköjohdon kanssa jatkojohtoja jollei johtojen jännitteellisiä osia saada täysin suojaan liittimien sisään. Tämä näyttö on suunniteltu täyttämään lääketieteelliset turvamääräykset potilaan läheisyydessä käytettävästä laitteesta. Näyttöä ei saa yhdistää potilaan elintoimintoja ylläpitävän laitteen kanssa. Tämä monitori täyttää direktiivin 93/42/EEC, yleiset turvallisuusmääräykset. Monitori täyttää yllä olevat säädökset vain kun sitä käytetään mukana tulevalla, lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetulla teholähteellä. 24 Volttia: Ault MW116 KA2400FO2 DEMKO EN Näyttö soveltuu jatkuva-aikaiseen käyttöön. Tämä näyttä on varustettu ulkoisella teholähteellä, joka soveltuu luokan 1 lääketieteellisille laitteille. Laitteen asentajan vastuulla on testata näytön maajohdon soveltuvuus käyttöalueen vaatimuksien mukaisesti. Monitori tulee maadoittaa käyttäen vähintään 18 AWG, maksimissaan 1.8 metrin pituista johtoa monitorin takaosan maaliittimestä rakennuksen maapiiriin tai kylmävesiputkeen. Monitorin maaliittimen sijainti on esitetty kaaviossa sivulla 17. Tämä näyttö on testattu ja hyväksytty IPX1 standardin mukaisesti. Teholähdettä ja kytkintä ei ole testattu tämän standardin mukaisesti. Teholähde tulee sijoittaa tasaiselle alustalle. Tätä näyttöä ei saa käyttää tilassa, jossa on syttyviä anestesiakaasuja, kuten happea tai typpikaasua. 2

4 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tämä laite täyttää 93/42/ECC -direktiivin vaatimukset terveydenhuollon laitteesta. Direktiivin täyttäminen kohdistuu seuraaviin kohtiin: (1) Tämä laite ei aiheuta muille laitteille haitallista häiriötä ja (2) tämä laite sietää muista laitteista tulevat häiriöt, mukaan lukien häiriöt jotka saattavat haitata laitteen normaalia toimintaa. 1. Käytä monitorin mukana tulevia kaapeleita jottei monitoriin kytkeydy häiriöitä eikä monitori aiheuta muille laitteille häiriötä, kuten television tai radion vastaanottimille. Muiden kuin mukana tulleiden kaapeleiden käyttö saattaa aiheuttaa häiriöitä muihin laitteisiin tai häiriöiden kytkeytymistä monitoriin. 2. Tämä laite on testattu ja todettu täyttävän CISPR 11 -direktiivin vaatimukset. Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuista energiaa ja jollei laitetta asenneta sekä käytetä ohjeistuksen mukaisesti, se saattaa häiritä muuta radiotaajuista liikennöintiä. 3. Kuitenkaan juuri kyseisen yksilön kykyä olla häiriintymättä tai häiritsemättä muita laitteita ei voida taata täysin varmaksi kaikissa käyttötilanteissa. Jos laite kuitenkin häiritsee radio- tai televisiovastaanottimia, mikä voidaan todeta sammuttamalla laite ja kytkemällä se uudestaan päälle, käyttäjää suositellaan korjaamaan tilanne yhdellä tai useammalla alla olevalla tavalla. Suuntaa vastaanottava antenni uudestaan tai sijoita se toiseen paikkaan. Lisää vastaanottimen ja lähettimen välistä välimatkaa. Kytke vastaanottimen ja lähettimen pistokkeet eri sähkörasioihin. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai radio/tv -alan asiantuntijaan. Monitoriin kytkettyjen lisälaitteiden tulee olla sertifioituja IEC standardin mukaisesti (IEC : 2001 terveydenhuollon laite tai tarvike). Lisäksi kaikki monitorin ympärille rakentuvat kokonaisuudet tulee täyttää samaisen standardin vaatimukset. Jokainen joka kytkee monitoriin lisälaitteen signaalitien sisäänmeno tai ulostulo puolelle on vastuussa siitä, että kokonaisuus täyttää sille vaaditut asetukset. Mikäli epäilet vaatimusten täyttymistä, ota yhteyttä tekniseen tukeen tai paikalliseen edustajaan. Takuuehdot National Display System (NDS) myöntää tälle tuotteelle takuun, ettei tässä tuotteessa ole aine- tai valmistusvikaa, ja alla mainituilla ehdoilla, suostuu korjaamaan veloituksetta tuotteen tai tuotteen mukana tuleen osan. Näytön taustavalon kannalta NDS myöntää kolmen vuoden tai 10,000 käyttötunnin takuun. Varaosien suhteen NDS myöntää 90 päivän takuun. Takuu on rajoitettu vain tuotteen alkuperäiselle ostajalle eikä sitä voida siirtää. Takuu kattaa vain NDS toimittamat komponentit. Huoltotoimenpiteet jotka johtuvat kolmannen osapuolen komponenteista eivät kuulu takuualueeseen. Takuu voimassaolo edellyttää alkuperäisen kuitin tai laskun, jossa on näkyvissä ostopäivämäärä. Alkuperäisessä laskussa tai kuitissa tulee olla näkyvissä myyjän nimi ja osoite, ostaja sekä tuotteen sarjanumero. Tuotteen ostaja on velvollinen kustantamaan takuuhuoltoon toimitettavan laitteen kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset jälleenmyyjälle tai muulle DNS valtuuttamalle taholle. Takuuhuoltoon toimitettava laite tulee palauttaa sen alkuperäisessä pakkauksessa, etukäteen solmitun takuuhuoltosuostumus ilmoituksen kanssa, jonka saamiseksi ota yhteyttä NDS tai sen valtuuttamaan tahoon. Takuu raukeaa jos tuotetta on muunneltu, korjattu, avattu tai huollettu muun kuin NDS tai sen valtuuttaman tahon toimesta. Tuotteessa olevaa sarjanumero ei myöskään saa olla muunneltu tai poistettu, jotta takuuehdot täyttyvät. Takuuehtojen täyttymiseksi monitoria ei saa käyttää pitkäaikaisesti toistamaan liikkumattomia kuvia, sillä ne saattavat aiheuttaa monitoriin pysyviä kuvioita. Onnettomuus, väärinkäyttö tai huolimattomuus näytön käytössä tai muu käyttöohjeen vastainen toiminta, mikä johtaa näytön vioittumiseen, ei myöskään kuulu takuuehtojen piiriin. NDS ei ole vastuussa suoran, epäsuoran, välittömän, välillisen tai muun tyyppisen vahingon minkä mikään NDS tuote aiheuttaa, pois lukien yllä esitetyt tapaukset. Tuotteen takuu on rajoitettu yllälueteltujen ehtojen mukaisesti. Tuotteen käyttäjän tulee huomioida että laitteiston kokoonpano, ohjelmisto, käyttäjän muuttamat parametrit sekä laitteiston käyttö monien muiden seikkojen lisäksi vaikuttavat laitteen toimintaan. Vaikkakin NDS tuotteet ovat yhteensopivia useiden järjestelmien kanssa käyttäjien väliset toiminnalliset sovellukset saattavat vaihdella suuresti. Tämän vuoksi tuotteen yhteensopivuus eri käyttötarkoituksiin on käyttäjän vastuulla, eikä sisälly takuuseen. 3

5 Käyttöohjeesta Tämä käyttöohje on suunniteltu auttamaan asiaankuuluvassa asentamisessa, asetusten säädössä sekä käytössä liittyen Radiance lcd -näyttöihin. Riippuen näytön mallista ja lisävarusteista osa käyttöohjeen kohdista ei välttämättä päde omistamaanne näyttöön. Tämän käyttöohjeen toiminnalliset ohjeet koskevat mallia: Malli: SC-SX19 Firmware BIOS: 58B0172 versio B tai myöhempi. Firmware BIOS: 58B0178 versio A tai myöhempi. Firmware BIOS: 58B0180 versio A tai myöhempi. Litteiden näyttöjen valmistustekniikan vuoksi näytön toistama kuva on terävämpi varsinkin toistettavien kuvioiden reunoilta, kuin tavanomaisissa putkinäytöissä. Samasta syystä videokuvassa saattaa esiintyä lievää laatikoitumista. Käyttäjien, jotka eivät ole tottuneet näytön toisto-ominaisuuksiin, tulee totutella näytön käyttöön ennen kuin sitä käytetään kriittisissä sovelluksissa. Kriittisissä käyttökohteissa on suositeltavaa olla vaihtoyksikkö ensitilassa saatavilla. Pikaohje Näytön päälle kytkeminen Kytke muuntaja kaapelilla näyttöön. Kytke muuntaja sähköverkkoon. Kytke näyttö kuvauslaitteeseen. Kytke kuvauslaitteen virta ja vasta tämän jälkeen näyttö päälle. National Display System (NDS) logo tulee näytölle, minkä jälkeen näytölle tulee varsinainen kuva. Monitorissa on SmartSync TM -toiminto, jonka avulla monitori tutkii sisääntulevan kuvasignaalin ominaisuudet ja säätää automaattisesti kuvan alkuasetukset tulevan signaalin mukaan. Tämän vuoksi suurimmalla osalla signaaleista monitorin asetuksia ei tarvitse säätää. Säätääksesi kuvan hienosäätöominaisuuksia tutustu kappaleeseen Kuvan säädöt. Ensimmäinen käyttökerta Näytön toistama kuva on terävämpi, kuin tavanomaisissa putkinäytöissä, varsinkin toistettavien kuvioiden reunoilta. Tämän vuoksi on suositeltavaa että ensikerran käyttäjä totuttelee kuvaan käyttäen näytön vieressä perinteistä putkinäyttöä vertailukohteena. 4

6 Monitorin liittimet Huom! 1. S-video signaali voidaan tuoda näytölle joko kahteen BNC liittimeen (Y ja C merkityt) tai DIN 4 liittimeen (S-video), muttei molempiin yhtäaikaisesti. 2. RGBS sekä YPbPr signaali voidaan tuoda joko HD-15 tai neljän (R/Pr, G/Y, B/Pb sekä CSYNC) BNC liittimien kautta monitorille. 3. Aseta REDRIVE kytkin Off asentoon kun RGBS tai YPbPr signaalit eivät ole liitettynä toiselle näytölle samanaikaisesti. REDRIVE kytkin tulee asettaa On asentoon kun RGBS tai YPbPr signaalit viedään Radiance monitorin lisäksi toiselle näytölle. Sähköiset merkinnät Suojamaa: Tämä symboli näkyy monitorin maaliittimen vieressä. Kytkin auki (off): Tämä symboli ilmaisee monitorin päävirtakytkimen off -asennon. Kytkin kiinni (on): Tämä symboli ilmaisee monitorin päävirtakytkimen on -asennon. 5

7 Näytön kiinnitys jalustaan Kiinnitä näyttö jalustaan neljällä mukana toimitettavalla ruuvilla. Huom. Monitorin jalusta on lisävaruste. Tilausnumero: 26B0063 6

8 Näytön painikkeet Monitorin alaosassa on kuusi painiketta, joiden avulla näytön ominaisuuksia voidaan muuttaa käyttäen näytölle ilmestyvää valikkoa. Näytön säädöt Kirkkauden säätö Paina kirkkaus/kontrasti painiketta säätääksesi näytön kirkkautta. Paina tai - painiketta lisätäksesi tai vähentääksesi kirkkautta. Liian suuri tai pieni kirkkaus vähentää näkyviä harmaasävyjä. Kontrastin säätö Taustavalaistuksen säätö Paina kirkkaus/kontrasti painiketta kahdesti säätääksesi näytön kontrastia. Paina tai -painiketta lisätäksesi tai vähentääksesi kontrastia. Liian suuri tai pieni kontrasti vähentää näkyviä harmaasävyjä ja saattaa aiheuttaa värisävyjen toiston vääristymistä. Paina kirkkaus/kontrasti painiketta kolmasti säätääksesi näytön taustavalaistuksen voimakkuutta. Paina tai -painiketta säätääksesi taustavalaistusta. Huom. Taustavalon voimakkuuden vähentäminen lisää taustavalon käyttöikää. 7

9 Näytön valikot Paina Menu -painiketta kerran avataksesi näytön valikon. Sisääntulosignaalin tila näkyy valikon Display mode - välilehden oikeassa yläkulmassa. Näytön valikko aukeaa Picture -välilehdelle. Paina tai -painikkeita valitaksesi välilehden, jonka asetuksia haluat muuttaa. Paina Scroll -painiketta valitaksesi haluamasi parametrin välilehdeltä. ja painikkeilla voit muuttaa parametrien arvoja. Paina lopuksi Menu -painiketta tallentaaksesi tehdyt muutokset ja sulkeaksesi näytön valikon. Huom. 1. Kaikkien parametrien nimet vaihtuvat muutettaessa valikon kieltä. 2. Vaaleanharmaat parametrit eivät ole asetettavissa. Valikon kielet: Englanti Saksa Ranska Italia Ruotsi Espanja Hollanti 8

10 Sisääntulosignaali Sisääntulo (Inputs) valikko Kun näyttö kytketään päälle, valitsee monitori automaattisesti sisääntulosignaalin. Useamman sisääntulosignaalin tapauksessa monitori valitsee käytettäväksi viimeksi käytettyä sisääntuloa. Paina Input -painiketta vaihtaaksesi sisääntulosignaalin lähdettä. Sisääntulo -valikko pysyy näytöllä 20 sekuntia viimeisimmästä painalluksesta. Input - painiketta uudelleen painamalla saadaan valikko suljetta. Sisääntulo -valikon valitun aktiivisen sisääntulosignaalin oikealla puolella on teksti selected. Paina Scroll - painiketta valitaksesi jokin muu sisääntulosignaalin lähde. Paina lopuksi -painiketta vaihtaaksesi sisääntulosignaalin lähdettä. Valitaksesi RGBS/YPbPr tai komposiitti/sog -sisääntulosignaalin valitse ensin Scroll -painikkeella haluamasi kohta. Aktivoi tämän jälkeen haluamasi kohta painamalla -painiketta, minkä jälkeen voit vaihtaa - painikkeella sisääntulosignaalin lähdettä RGBS/YPbPr tai komposiitti/sog välillä. Valittu sisääntulosignaali näkyy ryhmästä tummemmalla sävyllä. Yleiskäyttöisen sisääntulo- / ulostulosignaalin lähdevalinta (GPIO, General Purpose Input Output) Yleiskäyttöisen sisääntulo- / ulostulosignaalin lähdevalinta mahdollistaa kuuden eri sisääntulosignaalin etävalinnan. Huom. Jos RGBS sisääntulosignaali on valittu, ei samanaikaisesti voida valita YPbPr sisääntulosignaalia. Sama pätee päinvastoin sekä myös komposiitti/sog sisääntulosignaaleille. Yleiskäyttöisen sisääntulo- / ulostulosignaalin lähdevalinnan (GPIO) asetukset 1. Paina Scroll -painiketta valitaksesi ensimmäisen määritettävän GPIO sisääntuloksi. 2. Määritä lähde aktiiviseksi painamalla -painiketta. 3. Paina kirkkaus/kontrasti painiketta, jolloin valittu lähde muuttuu vihreäksi. 4. Toista kohdat 1-3 valitaksesi seuraavat lähteet GPIO sisääntuloiksi. 5. Peruaksesi GPIO sisääntulon, paina Scroll -painiketta valitaksesi peruttavan sisääntulon. 6. Määritä peruttava sisääntulolähde painamalla -painiketta. 7. Paina kirkkaus/kontrasti painiketta, jolloin peruttu lähde muuttuu takaisin mustaksi. Huom. Sisääntulon pitää olla aktiivinen, jotta sen voi valita/perua GPIO sisääntuloksi. Yleiskäyttöisen sisääntulo- / ulostulosignaalin lähdevalinnan (GPIO) käyttö 1. Liitä GPIO -liittimeen siihen soveltuva etävalitsin. 2. Paina etävalitsimen sisääntulosignaalin kytkintä. 3. Monitorin sisääntulosignaalin valinta vaihtuu seuraavalle GPIO -sisääntulolle. Sisääntulojen vaihtojärjestys määräytyy sisääntulovalikon järjestyksen mukaan. 4. Joka kerta kun etävalitsimen kytkintä painetaan vaihtaa näyttö sisääntulosignaalikseen seuraavan valituista GPIO -sisääntulosignaaleista. 5. Paina etävalitsimen kytkintä kunnes haluttu sisääntulosignaalin lähde on valittu. Huom. GPIO liittimen pinnijärjestys on esitetty sivulla 19. 9

11 Kuvan säädöt SDI kuvavalikko S-video kuvavalikko Komposiitti kuvavalikko Horisontaalinen sijainti (Horizontal position): Siirtää kuvaa vasemmalle tai oikealle. Paina tai -painiketta keskittääksesi kuvan vaakatasossa. Vertikaalinen sijainti (Vertical position): Siirtää kuvaa ylös tai alas. Paina tai -painiketta keskittääksesi kuvan pystytasossa. Terävyys (Sharpness): Paina tai -painiketta säätääksesi kuvan terävyyttä (fokusta). Automaattinen säätö (Overscan): off = Kuva näytetään maksimikokoisena näytöllä, säilyttäen kaiken kuvainformaation. on = Venyttää kuvaa vaakaja pystytasossa, säilyttäen kuvasuhteen. Osa kuvasta saattaa jäädä näkymättömiin. Kuvassa saattaa näkyä mustat raidat ylä- ja alalaidassa tai vasemmassa ja oikeassa laidassa. Valitse tila käyttämällä ja - painikkeita. Videon formaatti (Video format): auto = Valitsee automaattisesti sisääntulosignaalin mukaan kuvan formaatin. ntsc = Valitsee sisääntulosignaalin formaatiksi NTSC. pal = Valitsee sisääntulosignaalin formaatiksi PAL. Valitse tila käyttämällä ja - painikkeita. 10

12 VGA / SOG kuvavalikko RGBS / YPbPr kuvavalikko Horisontaalinen sijainti (Horizontal position): Siirtää kuvaa vasemmalle tai oikealle. Paina tai -painiketta keskittääksesi kuvan vaakatasossa. Vertikaalinen sijainti (Vertical position): Siirtää kuvaa ylös tai alas. Paina tai -painiketta keskittääksesi kuvan pystytasossa. Terävyys (Sharpness): Paina tai -painiketta säätääksesi kuvan terävyyttä (fokusta). Huom. Kun VGA sisääntulo on valittuna, näytön terävyyttä ei voida säätää sen toimiessa natiiviresoluutiolla. Vaihe (Phase): Paina tai -painiketta säätääksesi näytön pikseleiden päivityksen vaihetta. Taajuus (Frequency): Säätää pikseleiden päivitystaajuutta. Scaling -parametrin ollessa valittuna Fill -optiolla säädä taajuus siten, että kuva juuri täyttää näytön vaakatasossa. Paina tai -painiketta säätääksesi taajuutta. Skaalaus (Scaling), (VGA ja SOG): Fill = Laajentaa kuvan täyttämään koko näytön. Kuvasuhde saattaa muuttua. Aspect = Laajentaa kuvan täyttämään näytön muuttamatta kuvasuhdetta. Kuvassa saattaa näkyä mustat raidat ylä- ja alalaidassa tai vasemmassa ja oikeassa laidassa. 1:1 = Näyttää kuvan sisääntulosignaalin natiiviresoluutiolla muuttamatta kuvasuhdetta. Kuvassa saattaa näkyä mustat raidat ylä- ja alalaidassa tai vasemmassa ja oikeassa laidassa. Paina tai -painiketta valitaksesi toiminnon. SmartSync TM : Monitorissa on SmartSync TM -toiminto, jonka avulla monitori tutkii sisääntulosignaalin ominaisuudet ja automaattisesti säätää kuvan alkuasetukset tulevan signaalin mukaan. Valitse SmartSync TM toiminnon ja paina - painiketta kytkeäksesi toiminnon päälle. Kun sisääntulosignaalina on RGBS, resoluutio vaihtuu 737x464 resoluutiosta 720x480 resoluutioon ja päinvastoin joka kerta kun SmartSync TM toiminto aktivoidaan. Automaattinen säätö (Overscan): off = Kuva näytetään maksimikokoisena näytöllä, säilyttäen kaiken kuvainformaation. Kuvassa saattaa näkyä mustat raidat ylä- ja alalaidassa tai vasemmassa ja oikeassa laidassa. on = Näytöllä näkyvä kuva skaalataan 5%. Valitse tila käyttämällä ja - painikkeita. 11

13 DVI digitaalinen kuvavalikko Horisontaalinen sijainti (Horizontal position): Siirtää kuvaa vasemmalle tai oikealle. Paina tai -painiketta keskittääksesi kuvan vaakatasossa. Vertikaalinen sijainti (Vertical position): Siirtää kuvaa ylös tai alas. Paina tai -painiketta keskittääksesi kuvan pystytasossa. Terävyys (Sharpness): Paina tai -painiketta säätääksesi kuvan terävyyttä (fokusta). Huom. Näytön terävyyttä ei voida säätää sen toimiessa natiiviresoluutiolla. Skaalaus (Scaling), (VGA ja SOG): Fill = Laajentaa kuvan täyttämään koko näytön. Kuvasuhde saattaa muuttua. Aspect = Laajentaa kuvan täyttämään näytön muuttamatta kuvasuhdetta. Kuvassa saattaa näkyä mustat raidat ylä- ja alalaidassa tai vasemmassa ja oikeassa laidassa. 1:1 = Näyttää kuvan sisääntulosignaalin natiiviresoluutiolla muuttamatta kuvasuhdetta. Kuvassa saattaa näkyä mustat raidat ylä- ja alalaidassa tai vasemmassa ja oikeassa laidassa. Paina tai -painiketta valitaksesi toiminnon. 12

14 Väriasetukset Gamma (VGA, DVI digitaalinen ja SOG) Paina tai -painiketta valitaksesi gamma, Video tai PACS -asetuksen. Huom. 1. Video -asetus käyttää värikorjattua LUT (Look Up Table) -taulukkoa. 2. PACS -asetus käyttää DICOM -standardin kaltaista LUT -taulukkoa. Saturaatio (Saturation) (SDI, RGBS, YPbPr, Komposiitti ja S-video): Paina tai -painiketta säätääksesi kuvan värien saturaatiota (värikylläisyyttä). Punainen, Vihreä, Sininen (Red, Green, Blue): Paina tai -painiketta säätääksesi valitun värin intensiteettiä. Värisävy (Hue) (SDI, RGBS, YPbPr, Komposiitti ja S-video): Paina tai -painiketta säätääksesi kuvan värisävyä. 13

15 Näytön yleiset asetukset Valikon sijainti (Menu position): Valitse valikon sijainti näytöllä yhdeksästä ennalta asetetuista sijainneista. Paina tai -painiketta valitaksesi sijainti. Kieli (Language): Valitse valikon kieli; Englanti, saksa, ranska, italia, ruotsi, espanja, tai hollanti. Paina tai -painiketta valitaksesi yksi seitsemästä valikon kielestä. Näytön virransäästö (DPMS Enable): Näytön virransäästön ollessa on -tilassa näyttö sammuttaa itse itsensä, kun sisääntulosignaalia ei ole. Sisääntulosignaalin puuttuessa näytölle tulee teksti Entering Power-Safe Mode sekunniksi, jonka jälkeen näyttö sammuu. Näytön virransäästö pidentää taustavalon käyttöikää. Näyttö menee itsestään uudelleen päälle, kun sisääntulosignaali aktivoituu. Paina -painiketta kytkeäksesi virransäästön päälle tai -painiketta kytkeäksesi virransäästön pois päältä. Automaattinen sisääntulosignaalin valinta (Auto source select): on = Tutkii kaikki mahdolliset sisääntulosignaalit, kunnes löytää aktiivisen videosignaalin. off = Sisääntulosignaalin lähde valitaan manuaalisesti. Paina tai -painiketta kytkeäksesi toiminnon päälle tai pois päältä. Valikon lukitus (Menu lock): Lukitsee näytön valikon käytön, estäen tahattoman asetuksien säädön. Lukitaksesi valikoiden käytön paina - painiketta, jolloin teksti MENU LOCKED tulee näytölle. Poistaaksesi valikon lukituksen paina yhtäaikaisesti Menu- ja Scroll -painikkeita, kunnes näytölle tulee teksti MENU UNLOCKED Vain BIOS 58B0180 Käyttötunnit (Operating Hours): Kertoo taustavalon käyttötunnit. Bios: Näyttää monitorin bios:n version. 14

16 Tehdasasetus valikko Vain BIOS 58B0180 Tehdasasetukset (Factory defaults): Asettaa kaikki näytön asetukset alkuperäisiin tehtaalla asetettuihin oletusarvoihin. Paina Scroll -painiketta valitaksesi tehdasasetukset, jonka jälkeen paina -painiketta asettaaksesi tehdasasetukset. Käyttäjäasetukset Monitoriin voidaan asettaa viidelle käyttäjälle käyttäjäkohtaiset asetukset. Käyttäjäasetusten asettaminen 1. Aseta kuvavalikon, väriasetusten sekä näytön yleisten asetusten arvot käyttäjäkohtaisesti. 2. Valitse oletusarvo (Defaults) välilehti. 3. Valitse Scroll -painikkeella yksi viidestä käyttäjäkohtaisesta asetusryhmästä. Teksti ***EMPTY*** asetusryhmän vieressä ilmaisee tyhjän asetuspaikan. 4. Paina -painiketta tallentaaksesi käyttäjäkohtaiset asetukset. Teksti ***EMPTY*** poistuu asetusryhmän vierestä. 5. Toista kohdat 1-4 asettaaksesi useampia käyttäjäasetuksia. Käyttäjäasetusten palauttaminen 1. Valitse Scroll -painikkeella palautettava asetusryhmä. Paina -painiketta palauttaaksesi asetukset. Käyttäjäasetusten pyyhkiminen 1. Valitse Scroll -painikkeella pyyhittävä asetusryhmä. Paina Kontrasti/kirkkaus -painiketta palauttaaksesi asetukset. Huom. Näytön valikon alalaidan ohjeistus näkyy vain kun yksi käyttäjäasetus ryhmistä on valittuna. Tehdasasetus valikko Vain BIOS 58B0172 sekä 58B0178 Tehdasasetukset (Factory defaults): Asettaa kaikki näytön asetukset alkuperäisiin tehtaalla asetettuihin oletusarvoihin. Paina Scroll -painiketta valitaksesi tehdasasetukset, jonka jälkeen paina -painiketta asettaaksesi tehdasasetukset. Käyttötunnit (Operating Hours): Kertoo taustavalon käyttötunnit. Bios: Näyttää monitorin bios:n version. 15

17 Vikatilanteet Näytöllä näkyvä kuva on liian suuri Jos sisääntulosignaalin formaatti ei ole yhteensopiva, tulee käyttää SmartSync TM optiota. Kytkeäksesi SmartSync TM päälle paina Menu -painiketta. Valitse Setup -menusta SmartSync TM optio. Paina -painiketta kytkeäksesi SmartSync TM päälle. Näytöllä näkyvässä kuvassa on varjoja/haamukuva Haamukuvat näytöllä johtuvat normaalisti heijastuksista videokaapelissa tai kuvan lähteessä. Käytä korkealaatuista koaksiaali-kaapelia ja jos mahdollista alenna vertikaalista päivitystaajuutta. Alempi pyyhkäisynopeus vähentää heijastuksia. Toisin kuin kuvaputkinäytöissä, lcd-näyttö ei vilku pienilläkään virkistystaajuuksilla (60 Hz on optimaalinen) ja datan päivitys on yhtä nopeaa kaikilla virkistystaajuuksilla. Teksti on liian pientä Koska monitori kykenee näyttämään kuva-signaalia, jonka resoluutio on suurempi kuin monitorin oma natiiviresoluutio, saattaa näytöllä näkyvä teksti olla liian pientä. Tarkista Display Mode -valikosta ettei sisääntulevan signaalin resoluutio ole suurempi kuin monitorin natiiviresoluutio. Natiivireoluutio monitorille on ilmoitettu taulukossa sivulla 20. Kuva värisee Jos näytöllä oleva kuva värisee tai on hieman tumma, säädä kuvan terävyyttä, taajuutta ja/tai vaihetta. kts. Taajuuden, vaiheen ja terävyyden säätäminen alapuolelta. Kuvassa on kohinaa ja pystysuuntaista häiriötä Kuvan taajuuden säätö suurentaa tai pienentää kuvan vaakasuuntaista kokoa. Toistettava kuva saattaa olla liian leveä tai kapea ja pystysuuntaista häiriötä sekä pikseleiden värinää saattaa esiintyä harmailla ja vaaleilla sävyillä. Säädä taajuutta kunnes toistettava kuva juuri sopii näytölle. Horisontaalisella kuvan säädöllä voi varmistaa että taajuus on oikein säädetty. Säädä kuva näytön vasempaan reunaan ja siirrä kuvaa tämän jälkeen yksi pykälä oikealle. Jos kuvan taajuus on oikein säädetty, pitäisi yksi kolumni kuvan oikeasta reunasta kadota. Tyhjä ruutu Sammuta näyttö ja kytke tämän jälkeen uudelleen päälle. Jos näytölle ilmestyy NDS:n logo, toimii näyttö oikein. Tarkista onko virransäästö ominaisuus (DPMS) päällä. Kuvan vasempaan yläkulmaan ilmestyvä teksti Out of Range ilmoittaa sisääntulosignaalin resoluution olevan näytölle sopimaton. Oikeaan alakulmaan ilmestyvä teksti Searching ilmoittaa, ettei näytölle tule mitään sisääntulosignaalia. Taajuuden, vaiheen ja terävyyden säätäminen Windows käyttöjärjestelmän käyttäjät: Avaa uusi WordPad dokumentti ja aseta fontiksi Arial 8. Likkuta kursoria Enter -näppäimellä keskelle kuvaruutua pystysuunnassa. Paina Shift -näppäintä yhdessä + -näppäimen kanssa luodaksesi rivin + -merkkejä. Jos + -merkkit ilmestyvät tummissa tai vaaleissa ryhmissä on näytön taajuus säädetty väärin. Paina Menu - painiketta avataksesi näytön valikon. Valitse Scroll -painikkeella taajuus (Frequency) -parametri. Paina tai - painiketta kasvattaaksesi tai pienentääksesi taajuutta. Oikealla taajuudella jokainen + -merkki ilmestyy näytölle erikseen ja jokainen merkki on värisävyltään samanlainen. Vaiheen (Phase) ja kirkkauden (Sharpness) säätöön suositellaan käytettäväksi kalibrointiohjelmaa. 16

18 Monitorin mittasuhteet Monitorin jalusta on lisävaruste. Tilausnumero: 26B

19 Monitorin liitimet 18

20 GPIO liitin GPIO GPIO:n toiminnot aktivoidaan kytkemällä haluttu pinni hetkellisesti maihin Lähteen vaihtaminen (Source toggle) GPIO lähteen vaihtaminen sekä siihen liittyvät asetukset on selitetty sivulla 9. Tallentamisen osoitin (Recording indicator) Tallentamisen osoitin vaihtaa tilaansa jokaisella kytkennällä maihin. Tallentamisen osoitin, joka on esitetty alla, näkyy monitorin vasemmassa yläkulmassa. Virtaliitin 24 voltin kaapeli Käytä ainoastaan kuparijohtoa virtakaapelina. Virtakaapelin tulee täyttää sille asetetut vaatimukset sairaalakäytössä. Alla olevassa taulukossa on lueteltu eri paksuisten kaapeleiden maksimipituudet. Kaapelissa tulee olla seuraavat liittimet: Switchcraft SL403F (naarasliitin) sekä SL413M (urosliitin). Katso alla oleva kuva. AWG Maksimipituus m / 250 ft m / 150 ft m / 100 ft 19

21 Tekniset tiedot 1 SC-SX19 Näytön lävistäjä (tuumina) 19 Valovoimakkuus (cd/m 2 ) Natiiviresoluutio 1280x1024 Pistekoko (mm).294 Katselukulma pystysuunnassa 170 Katselukulma vaakasuunnassa 170 Kontrasti 650:1 Vaakataajuus (Hz, Max) 85 Kaistanleveys (MHz, Max) 135 VGA sisääntulosignaalin taso (75Ω) 0.7 V p-p Pikselitaajuus 170 SDI sisääntulosignaalin taso V p-p S-video sisääntulosignaalin taso 0.7 V p-p Komposiitti sisääntulosignaalin taso 1 V p-p SOG (Sync-on-Green) 0.7 V p-p RGBS sisääntulosignaalin taso 0.7 V p-p synkronisoitu V p-p Pikselitaajuus (MHz, Max) Tehonkulutus (näennäis-) 60 W Näytön paino 6.3 kg (13.8 lbs) Jalustan paino 2.9 kg (6.4 lbs) Käyttölämpötila 0-40 C Varastointilämpötila C Suhteellinen kosteus 5-90 % Huom. 1. Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin. Ota valmistajaan yhteyttä viimeisimpien halutessasi viimeisimmät tiedot. 2. Ilman A/R suodinta 3. Pätee RGBS sekä SOG signaaleille 20

22 Video sisääntulot Liitintyyppi SDI BNC, 75 Ω, terminoitu S-video BNC x 2 (Y & C), 75 Ω, terminoitu S-video DIN-4 RGBS / YPbPr BNC x 5, 75 Ω, terminoitu RGBS / YPbPr HD-15 Komposiitti BNC, 75 Ω, terminoitu SOG (Sync-on-Screen) BNC, 75 Ω, terminoitu Kuva sisääntulot DVI DVI-d VGA HD-15 Ulostulot SDI BNC S-video DIN-4 RGBS / YPbPr BNC x 5 RGBS / YPbPr HD-15 Komposiitti BNC Video formaatti Sarjamuotoinen digitaalinen sekä analoginen 576/50i (PAL) SDI Comp, S- video, RGBS, YPbPr 480/60i (NTSC) SDI Comp, S- Vaakataajuus (khz) Lomitettu / asteittainen Kuvasuhde Standardi Digitaalinen / analoginen Lomitettu 16:9 / 4:3 SMPTE 259M/C ITU Lomitettu 16:9 / 4:3 SMPTE 259M/C ITU 601 video, RGBS, YPbPr 576/50p RGBS, YPbPr, SOG Asteittainen 16:9 / 4: /60p RGBS, YPbPr, SOG Asteittainen 16:9 / 4:3 -SMPTE 293M 720/50p RGBS, YPbPr Asteittainen 16:9 -SMPTE 293M 720/60p RGBS, YPbPr Asteittainen 16:9 -SMPTE 293M 1080/60i RGBS, YPbPr Lomitettu 16:9 -SMPTE 293M Suurempi kuin 1024/60p SOG 64.0, max Asteittainen Valmistajan huomautus Kaikki tässä dokumentissa esitetyt tiedot, sisältäen suunnittelun ja siihen liittyvät seikat, on National Display System (NDS) ja / tai NDS lisensoiman tahon omaisuutta ja täten pidättävät oikeudet kaikkiin patentti, tekijänoikeus ja muihin laillisiin oikeuksiin, sisältäen kaikki suunnittelu-, valmistus-, käyttö- sekä myyntioikeudet, lukuun ottamatta muille tahoille myönnettyjä laajennettuja oikeuksia. Puhdistus Noudattakaa sairaalan tai terveyskeskuksen käytäntöä puhdistaessa verta tai muita ruumiinnesteitä. Puhdistakaa näyttö veden ja pesuaineen laimealla seoksella. Käyttäkää näytön pyyhkimiseen pehmeää, nukkaantumatonta tekstiiliä. Tiettyjen puhdistusaineiden käyttö saattaa aiheuttaa ulkokuoren ja tuotemerkkien kulumista. Ulkokuori on valmistettu ABS muovista. Tarkista puhdistusaineen valmistajalta tuotteen soveltuvuus monitorin puhdistamiseen. Käytä niukasti kostutettua pyyhintä. Älä päästä nestettä näytön sisälle. Kaikki käyttöohjeessa mainitut tuotenimet ja tuotemerkit ovat asianomaisen omistajan omaisuutta. 21

23 22

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Virta... 2 Ympäristötiedot... 4 Korjaus... 4 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje Sisältö Tärkeät turvallisuusohjeet 3 Purkaminen 5 Sijoituspaikka 5 Puhdistus 5 Kiitos kun valitsit Harman Kardon -laitteen! 5 BDT 2/BDT 20:n ominaisuudet 6 Mukana tulevat

Lisätiedot

Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI. Omistajan käsikirja

Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI. Omistajan käsikirja Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallent mihinkään hakujärjestelmään eikä lähettää elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD PVR 5720-SX HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 1 Sisällysluettelo 1. Aloittaminen kolmessa vaiheessa...3 1 Kytkennät... 5 2 Asennus... 6 3 Tallennuslaitteen käyttäminen... 6 2. Tuotteen kuvaus...7

Lisätiedot

TOPFIELD TF 100 T. Maanpäällinen digitaalinen vastaanotin CONAX

TOPFIELD TF 100 T. Maanpäällinen digitaalinen vastaanotin CONAX TOPFIELD TF 100 T Käyttäjän opas Maanpäällinen digitaalinen vastaanotin CONAX Sisältö iii Sisältö 1 Esittely 1 1.1 Esittely................................ 1 1.2 Digitaalisen vastaanottimen hallinta...............

Lisätiedot

Acrobat LCD (19 ja 22 )

Acrobat LCD (19 ja 22 ) Acrobat LCD (19 ja 22 ) Käyttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B Puh. (09) 580 3880 00400 Helsinki www.kl-support.fi Sisällysluettelo ACROBAT LCD 19 JA 22... 3 TURVALLISUUSOHJEITA... 3

Lisätiedot

04-FIN-5110-1243UK-MN1P-AK30-COST.p65 33

04-FIN-5110-1243UK-MN1P-AK30-COST.p65 33 AROITUS SÄHKÖISKUN AARA Kolmion sisässä oleva salamanuoli varoittaa käyttäjää laitteessa olevasta hengenvaarallisesta eristämättömästä sähköjännitteestä, josta voi saada sähköiskun. Kolmion sisässä oleva

Lisätiedot

Käyttöohje. Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100. Connectivity 233 33837.041

Käyttöohje. Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100. Connectivity 233 33837.041 Käyttöohje TV Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100 233 33837.041 Connectivity Sisällysluettelo Kaukosäädin Tv-toiminnot... 3 Laitteen etureunan käyttöpainike... 4

Lisätiedot

BDT 3 / BDT 30. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöopas

BDT 3 / BDT 30. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöopas Blu-ray Disc -soitin Käyttöopas Sisällysluettelo TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 3 PURKAMINEN 5 SIJOITUSPAIKKA 5 PUHDISTUS 5 KIITOS, ETTÄ VALITSIT HARMAN KARDON -TUOTTEEN 5 BDT 3:N / BDT 30:N OMINAISUUDET

Lisätiedot

evolution G3 shortguide

evolution G3 shortguide G3 Shortguide Onnittelut uuden evolution wireless G3-mikrofonijärjestelmän hankinnasta Tämän pikaohjeen tarkoitus on auttaa kaikkia uusia käyttäjiä - ja erityisesti heitä, joilla ei ole teknistä taustaa

Lisätiedot

POTILAANLÄMMITYS. Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas

POTILAANLÄMMITYS. Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas POTILAANLÄMMITYS Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas Valmistaja: Augustine Temperature Management 6581 City West Parkway Eden Prairie, MN 55344 USA Puhelin: 952 465 3500 Faksi: 952

Lisätiedot

DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL

DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL TRIAX DVB 63S/65S TRIAX Käyttöohje 1 SOUMI JOHDANTO Turvaohjeita Lue oman turvallisuutesi vuoksi turvaohjeet huolellisesti ennen vastaanottimen käyttöönottoa. Valmistaja ei

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET HUOMIO TURVALLISUUSSYISTÄ KAKSOISERISTETTYJEN LAITTEIDEN HUOLTO SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET! Turvallisuusmääräykset

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET HUOMIO TURVALLISUUSSYISTÄ KAKSOISERISTETTYJEN LAITTEIDEN HUOLTO SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET! Turvallisuusmääräykset Turvallisuusmääräykset 1 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Kun käytät sähkölaitetta, noudata perusturvallisuusmääräysten lisäksi seuraavia ohjeita: Tutustu kaikkiin ohjeisiin huolella ennen koneen käyttöä. Noudata

Lisätiedot

Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI. azur 851D. Sinun musiikkisi + meidän intomme

Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI. azur 851D. Sinun musiikkisi + meidän intomme Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI azur Sinun musiikkisi + meidän intomme Sisältö Tärkeitä turvallisuustietoja Tärkeitä turvallisuustietoja...2 Rajoitettu takuu...4 Takalevyliitännät...5

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita.

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita. Cat B25-puhelimen käyttöohje Kiitos Cat B25-matkapuhelimen hankinnasta Lyhyt johdanto Kiitos Cat B25 GSM-matkapuhelimen valitsemisesta. Löydät tietoja puhelimen loistavista ominaisuuksista tästä ohjekirjasta.

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Tärkeitä turvallisuustietoja

Lisätiedot

Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet) 3 Copyright (Copyright 2006 Bitwise Technologies Ltd) Tämän dokumentin sisällön kopiointi, jakelu, tallennus tai siirto osittain tai kokonaan missä tahansa muodossa ilman Bitwise Technologies Ltd:n ennakkoon

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Faksiopas Faksin käyttöönotto Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Valokuvien tai asiakirjojen lähettäminen Alkuperäisten

Lisätiedot

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60 WA-810 Summaava hihnavaakapääte Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa.

Lisätiedot

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT FI/ KÄYTTÖOHJEL SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1 Mukana tulevat tarvikkeet 2 Tärkeää tietoa turvallisuudesta 3 Yläosa ja hallintapainikkeet 5 Alaosa ja hallintapainikkeet 6 Yläosa, alaosa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VAROITUSTARRAN ASETTAMINEN

SISÄLLYSLUETTELO VAROITUSTARRAN ASETTAMINEN Käyttäjän ohjekirja SISÄLLYSLUETTELO Varoitustarran asettaminen... 2 Tärkeitä varotoimenpiteitä... 2 Ennen kuin aloitat... 5 Kokoaminen... 6 Sykemittarivyön käyttö... 15 Toiminta ja säädöt... 16 Juoksumaton

Lisätiedot

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas FI7187 Kannettavan tietokoneen käyttöopas Maaliskuu 2012 Sisältö Sisältö... 2 Kappale 1: Kannettavan esittely Tietoja tästä käyttöoppaasta... 6 Huomautuksia tästä käyttöoppaasta... 6 Turvallisuus- ja varotoimenpiteet...

Lisätiedot