_SF :47 Pagina 194 KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "501931502020_SF 18-06-2007 13:47 Pagina 194 KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 _SF :47 Pagina 194 KÄYTTÖOHJE ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ HUOLTO JA PUHDISTUS ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTYS, PAKASTUS JA SULATUS LAITTEEN KUVAUS MULTIFLOW-ILMANKIERTOJÄRJESTELMÄ LAITTEEN OSAT LAITTEEN KÄYTTÖ JÄÄN- JA VEDENANNOSTELIJAN KÄYTTÖ AUTOMAATTISEN JÄÄPALAKONEEN KÄYTTÖ VEDENSUODATTIMEN PATRUUNAN VAIHTO VIANMÄÄRITYS HUOLTOPALVELU 194

2 _SF :47 Pagina 195 ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA Hankkimasi tuote on ainoastaan kotitalouskäyttöä varten tarkoitettu laite. Kun laite on poistettu pakkauksestaan, tarkista, ettei se ole vahingoittunut kuljetuksen aikana ja että ovi sulkeutuu moitteettomasti. Mahdollisista vaurioista on ilmoitettava jälleenmyyjälle 24 tunnin kuluessa. Laitteen asennuksen ja sähköliitännät saa suorittaa vain pätevä asiantuntija valmistajan ohjeiden sekä voimassaolevien paikallisten määräysten mukaisesti. Puhdista laite sisältä ennen käyttöä. Odota asennuksen jälkeen vähintään kaksi tuntia ennen kuin käynnistät laitteen, jotta jäähdytyspiiri toimii täydellä teholla YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA 1. Pakkaus Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista kierrätysmerkinnän mukaisesti. Hävitä pakkaus paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) poissa lasten ulottuvilta, sillä ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita. 2. Laitteen käytöstäpoisto ja romutus Laite on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätysdirektiiviä (WEEE) 2002/96/EY.Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, joita voi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä. Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen. Kun poistat laitteen käytöstä, tee se käyttökelvottomaksi katkaisemalla virtajohto. Irrota ovet ja hyllyt, jotta lapset eivät voi jäädä loukkuun sen sisään. Noudata käytöstäpoistossa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Toimita laite kierrätyskeskukseen tai käytettyjä laitteita vastaanottavaan liikkeeseen. Älä jätä laitetta ilman valvontaa edes muutaman päivän ajaksi, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita erityisesti leikkiville lapsille. Lisätietoja laitteen käytöstäpoistosta, jälleenkäsittelystä ja kierrätyksestä on saatavilla jätehuoltoviranomaisilta, kotitalousjätteiden kierrätyskeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. Teknisiä tietoja: Tässä laitteessa ei käytetä CFC-kaasua. Jäähdytyspiiri sisältää R134a-kaasua (HFC) eikä R600a-kaasua (HC), katso laitteen sisäpuolelle kiinnitetty arvokilpi. Isobutaania (R600a) sisältävät laitteet:isobutaani on luonnonkaasu, jolla ei ole haitallisia ympäristövaikutuksia, mutta se on tulenarkaa. Jäähdytysputkiston moitteeton kunto on ehdottomasti varmistettava. Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tämä laite on tarkoitettu elintarvikkeiden säilyttämistä varten, ja se on valmistettu Euroopan yhteisön CE-merkintädirektiivin nro 1935/2004 mukaisesti. Tämän laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja markkinoinnissa noudatetaan seuraavien EUdirektiivien vaatimuksia: - Pienjännitedirektiivin 2006/95/EY turvallisuusmääräykset (korvaa direktiivin 73/23/ETY sekä myöhemmät lisäykset); - sähkömagneettisia häiriöitä säätelevän EMCdirektiivin 89/336/ETY suojavaatimukset,sekä direktiivin 93/68/ETY muutokset. Laitteen sähköturvallisuus on varmistettu vain, kun se on kytketty asianmukaisesti maadoitettuun, määräysten mukaiseen verkkopistorasiaan. 195

3 _SF :47 Pagina 196 YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA ASENNUS Laitteen siirtämisessä ja asennuksessa tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Varo vahingoittamasta lattiaa jääkaapin siirtämisen aikana (esim. parketti). Tarkista asennuksen yhteydessä, ettei laite ole virtajohdon päällä. Varmista, ettei laite ole lämmönlähteen lähellä. Riittävän ilmankierron varmistamiseksi laitteen kummallekin sivulle sekä yläpuolelle on jätettävä vapaata tilaa asennusohjeiden mukaisesti. Älä peitä tai tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja. Älä vahingoita jääkaapin jäähdytysputkistoa. Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle lattialle, tarkoituksenmukaiseen ja riittävän tilavaan paikkaan. Sijoita laite kuivaan ja hyvin ilmastoituun tilaan. Laite on esisäädetty toimimaan parhaiten ympäristössä, jonka lämpötila on alla mainittujen arvojen välillä, arvokilvessä osoitetun ilmastoluokan mukaisesti: Laite ei mahdollisesti toimi moitteettomasti, jos se on ollut kauan mainittuja lämpötila-arvoja lämpimämmässä tai kylmemmässä tilassa. Ilmastoluokka Ymp. lämpöt. ( C) Ymp. lämpöt. ( F) SN N l 90 ST T Tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite vastaa asuntosi jännitettä. Älä käytä yksi- tai kaksiosaisia sovittimia tai jatkojohtoja. Kytke laite vesijohtoverkkoon uuden laitteen mukana toimitetulla putkella. Älä käytä vanhan laitteen putkea. Virtajohdon muutostyöt tai vaihdon saa suorittaa vain asiantunteva henkilöstö. Laite on voitava irrottaa sähköverkosta joko irrottamalla pistoke pistorasiasta tai verkkokytkimen avulla. TURVALLISUUS Älä säilytä tai käytä jääkaapin tai muiden kodinkoneiden läheisyydessä bensiiniä tai tulenarkoja kaasuja tai nesteitä. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Älä yritä nopeuttaa sulamista mekaanisten apuvälineiden, sähkölaitteiden tai kemikaalien avulla. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia välineitä. Älä käytä tai vie sähkölaitteita laitteen sisälle, elleivät ne ole valmistajan nimenomaisesti valtuuttamia. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai taitamattomien henkilöiden käyttöön. Välttääksesi lasten loukkuunjäämisen ja tukehtumisen vaaran älä anna lasten leikkiä laitteen lähellä tai piiloutua sen sisälle. Älä laita suuhun kylmävaraajien sisältämää (myrkytöntä) nestettä (joissakin malleissa). Älä nauti jääkuutioita tai mehujäitä suoraan pakastimesta, sillä ne voivat aiheuttaa kylmävaurioita. KÄYTTÖ Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti sähköverkosta ennen minkään huolto- tai puhdistustoimenpiteen aloittamista. Laitteet, joissa on jääpalakone ja vedenannostelija, on liitettävä puhtaaseen vesijohtoverkkoon (paine välillä 0,17 0,81 MPa (1,7-8,1 bar)). Jääpalakoneet ja/tai vedenannostelijat, joita ei liitetä suoraan vesijohtoverkkoon, saa täyttää vain puhtaalla juomavedellä. Käytä jääkaappiosastoa vain tuoreiden elintarvikkeiden säilyttämiseen ja pakastinosastoa vain pakasteiden säilyttämiseen, tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen ja jääkuutioiden valmistamiseen. Älä laita pakastimeen nesteitä lasiastioissa, sillä ne voivat särkyä. Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, ettei edellä mainittuja ohjeita ja varoituksia ole noudatettu. 196

4 _SF :47 Pagina 197 JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ Enintään 24 tunnin keskeytys Pidä laitteen ovet kiinni. Siten elintarvikkeet pysyvät kylminä mahdollisimman kauan. Katso lisätietoja Laitteen käyttö -luvun Sähkökatkohälytys-kohdasta. Jos laitetta ei käytetä - Katkaise laitteen sähkö. - Tyhjennä laite, ellet käytä sitä yli kolmeen viikkoon. - Jos laitteessa on automaattinen jääpalakone: 1. Sulje jääpalakoneen vedenotto vähintään päivää ennen. 2. Tyhjennä jääpala-astia. - Jätä laitteen ovet raolleen, jotta ilma kiertää osastojen sisällä. Siten estät homeen ja epämiellyttävien hajujen muodostumisen. HUOLTO JA PUHDISTUS Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti sähköverkosta ennen minkään huolto- tai puhdistustoimenpiteen aloittamista. Puhdista laite säännöllisesti haalealla vedellä ja/tai neutraalilla, jääkaapin sisäpuolen puhdistukseen tarkoitetulla pesuaineella kostutetulla pyyhkeellä. Älä koskaan käytä hankausjauheita tai pesuaineita. Älä koskaan puhdista jääkaapin osia tulenarkojen nesteiden avulla. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Puhdista laitteen ulkopuoli ja ovien tiivisteet kostealla liinalla ja kuivaa pehmeällä pyyhkeellä. Älä käytä höyrypesuria. Poista etuosan jalustapaneeli ja puhdista lauhdutin pölynimurilla (katso asennusopasta). Painikkeita ja käyttöpaneelin näyttöä (joissakin malleissa, pakastimen ovessa) ei saa pyyhkiä alkoholia sisältävällä tai muilla voimakkailla puhdistusaineella. Puhdista ne pyyhkimällä kuivalla liinalla. Sulatusvesiastian takana sijaitsevat jäähdytysputket saattavat kuumentua. Puhdista putket säännöllisesti pölynimurilla. Lamppujen vaihto Huomio: Katkaise laitteen sähkö aina ennen lamppujen vaihtoa. Poista tarvittaessa lampunsuojus ennen vaihtoa. Asenna suojus takaisin vaihdon jälkeen. Laitteen sisällä olevat lamput ovat pistokantatyyppisiä. Älä poista/asenna niitä ruuvaamalla. Jään- ja vedenannostelijan lamppu on normaalia ruuvattavaa tyyppiä. Poista/asenna lamppu ruuvaamalla. Vaihda lamppu toiseen samantyyppiseen lamppuun, jota on saatavilla huoltopalvelussa ja valtuutetuilla jälleenmyyjillä. 197

5 _SF :47 Pagina 198 ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTYS, PAKASTUS JA SULATUS ALUKSI Elintarvikkeet on pakattava siten, että pakkauksen läpi ei pääse vettä, kosteutta tai höyryä. Tällä tavoin voidaan välttää tuoksujen ja hajujen leviäminen jääkaapissa, ja pakasteet säilyvät paremmin. Suositeltavaa on käyttää tiiviskantisia muovirasioita, alumiinivuokia, alumiinifoliota, muovikelmua tai pakastusrasioita. HUOM: Älä koskaan aseta kuumia elintarvikkeita pakastimeen. Anna kuumien elintarvikkeiden jäähtyä huoneenlämmössä 30 minuuttia, pakkaa ne ja pakasta. Kun jäähdytät elintarvikkeet ennen pakastimeen asetusta, säästät energiaa ja pidennät laitteen käyttöikää. ILMATIIVIIT PAKKAUKSET Kun pakkaat ruoan ilmatiiviisti pusseihin, purista ilma ulos pussista (nesteille on jätettävä laajenemisvaraa). Sulje pussin suu pussinsulkijalla. Kiinnitä etiketti läpinäkyvien pussien sisäpuolelle tai liimaa etiketti pussin päälle, jos pussi ei ole läpinäkyvä. PAKASTEIDEN SULATTAMINEN Sulatusvinkkejä. - RAA AT VIHANNEKSET: laita vihannekset suoraan pakastimesta kiehuvaan veteen ja keitä normaaliin tapaan. - LIHA (suuret palat): sulata jääkaapissa pakkauksessaan. Pidä huoneenlämmössä muutama tunti ennen kypsennystä. - LIHA (pienet palat): sulata huoneenlämmössä tai kypsennä heti - KALA: sulata jääkaapissa pakkauksessaan tai kypsennä heti, ennen kuin kala on kokonaan sulanut. Jos sähkö katkeaa, pakastin säilyttää sopivan lämpötilan noin 12 tuntia. Tällöin ei ole suositeltavaa avata pakastimen ovea. Älä pakasta uudelleen jo osittain sulanutta ruokaa. - VALMIIKSI KYPSENNETTY RUOKA: kuumenna uunissa alumiiniastiassaan. - HEDELMÄT: sulata jääkaapissa ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTYSTAULUKKO Säilytysaika riippuu elintarvikkeesta, pakkausmateriaalista (kosteus- ja höyrytiiviys) sekä säilytyslämpötilasta (lämpötilan tulee olla -18 C). Elintarvike Kuukautta HEDELMÄT Mehutiivisteet 12 Hedelmät (yleensä) 8-12 Sitrushedelmät ja tuoremehut 4-6 VIHANNEKSET Kaupan pakasteet 8 Kotona pakastetut tuotteet 8-12 PATARUOAT Liha, linnut ja kala 2-3 KALA Turska, meriantura 6 Lohi 2-3 Makrilli, ahven 2-3 Maustettu kala 3 Simpukat, osterit 3-4 Keitetty kala, ravut 3-4 Katkaravut 12 Elintarvike Kuukautta LIHA Makkarat korkeintaan 4 viikkoa Jauhelihapihvit 1 Naudan-, vasikan-, lampaanliha 2-3 PAISTIT Nauta 6-12 Lammas ja vasikka 6-12 Porsas 4-6 Raakamakkarat 1-2 PIHVIT JA KYLJYKSET Nauta 8-12 Lammas, vasikka, porsas 2-4 LINNUT Kana tai kalkkuna (kokonainen tai palat) 12 Ankka ja hanhi 6 Kypsät linnut liemessä 6 Pihvit (ilman lientä) 1 198

6 _SF :47 Pagina 199 LAITTEEN KUVAUS JÄÄKAAPPIOSASTO A. Sisävalo B. Sisävalo C. Säädettävä hylly D. Hylly - laatikon kansi E. Hedelmä- ja vihanneslaatikko F. Vihanneslaatikon säätö G. Liha/vihanneslaatikko H. Liha/vihanneslaatikon säätö I. Maitotuoteosasto J. Ovihyllyt K. Ovihylly, 2 litraa pullonpidin L. Ovihylly, 0,75 litraa M. Vedensuodatin N. Multiflow (mallista riippuen) PAKASTINOSASTO O. Automaattinen jääpalakone P. Lasihyllyt / hyllyritilät (mallista riippuen) Q. Laatikko / alakori (mallista riippuen) R. Laatikko / yläkori (mallista riippuen) S. Jääpala-astia T. Pakastimen ovihyllyt U. Sisävalo 199

7 _SF :47 Pagina 200 MULTIFLOW-ILMANKIERTOJÄRJESTELMÄ MULTIFLOW on tuuletusilman kiertojärjestelmä, jonka ansiosta jääkaapin sisälämpötila säilyy tasaisena. Elintarvikkeet voidaan asettaa mille tahansa laitteen hyllyistä. Varo, ettet tuki ilmankiertoaukkoja, jotta ilma pääsee kiertämään esteettömästi. LAITTEEN OSAT Jääkaapin ja pakastimen hyllyjen irrottaminen ja paikalleen asettaminen Hyllyt voidaan sijoittaa halutulle korkeudelle. Lasihyllyt kestävät pullojen, maitotölkkien ja muiden painavien tuotteiden painon. Tavaroita ei kuitenkaan pidä tömäyttää hyllylle.hyllyjen irrottaminen: Vedä hyllyä eteenpäin pidäkkeeseen saakka, nosta ja irrota hylly paikaltaan. Hedelmä- ja vihanneslaatikon ja lihalaatikon irrottaminen: 1. Vedä laatikkoa ulospäin niin kauas kuin se tulee. 2. Nosta laatikkoa toisella kädellä alapuolelta ja vedä se ulos. 3. Laatikko irtoaa kiskoilta, jolloin sitä voidaan vetää kauemmas ulos. 4. Jos haluat irrottaa laatikon kokonaan, käännä laatikon etureunaa ylöspäin ja takareunaa alaspäin. Laatikon lasikannen irrottaminen ja asettaminen paikalleen Nosta kehikon etureunaa 10 cm ja nosta toisella kädellä kehikon takareunaa ja vedä kansi pois. Toimi päinvastoin asettaaksesi kannen takaisin. Huom: Myös pakastimen laatikot ja kannet voidaan poistaa. Noudata jääkaappia koskevia ohjeita. Liha/vihanneslaatikon lämpötilasäätö Lihalaatikkoon tulee kylmää ilmaa jääkaapin ja pakastinosaston välissä olevasta aukosta. Näin lihalaatikko pysyy kylmempänä kuin jääkaapin muut osastot. Ilmanvirtausta voi säätää liukusäätimen avulla. Jos haluat säilyttää lihalaatikossa vihanneksia, siirrä säädintä ulospäin vihannesasetukseen asti. Näin vihannekset eivät pilaannu huurteen vuoksi. Hedelmä- ja vihanneslaatikon kosteuden säätö Hedelmä- ja vihanneslaatikon sisälämpötilaa voidaan säätää liukusäätimellä. Kun siirrät liukusäätimen kokonaan oikealle, kostea ilma poistuu laatikosta ja kuorelliset hedelmät ja vihannekset säilyvät paremmin. Kun siirrät liukusäätimen kokonaan vasemmalle, kostea ilma pysyy laatikon sisällä ja lehtivihannekset säilyvät paremmin. 200

8 _SF :47 Pagina 201 LAITTEEN KÄYTTÖ ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ Kytke laite vesijohto- ja sähköverkkoon (katso Asennusohjeet). Kun kytket laitteeseen sähkön, näytöllä näkyvät tehtaalla esiasetetut lämpötilat. Huom: Asetettujen lämpötilojen saavuttamiseen kuluva aika riippuu useista tekijöistä (ovien avaustiheys, säilytettyjen elintarvikkeiden määrä, ympäröivä lämpötila). Yleensä siihen kuluu 2-3 tuntia. 201

9 _SF :47 Pagina 202 LAITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTOJEN VALINTA Valmiustila Valmiustilatoiminnossa sekä jääkaappi- että pakastinosasto ovat pois käytöstä. Kytke se päälle painamalla stand-by-näppäintä kolme sekuntia: kumpikin näyttö sammuu ja vasemmanpuoleiselle näytölle ilmaantuu valaistu viiva. Palauta normaalitoiminta toistamalla samaa toimenpidettä, kunnes näytöllä näkyvät aiemmin asetetut lämpötilat. Huom: Huomaa, että laite ei ole kytketty irti sähköverkosta valmiustilan aikana. Pakastimen lämpötila Tehtaalla asetettu ihanteellinen lämpötila on -18 C. Heti kun pakastin saavuttaa oikean lämpötilan, se näytetään automaattisesti näytöllä. Muuta lämpötila painamalla näppäimiä, kunnes näytölle ilmaantuu haluttu arvo. Jääkaapin lämpötila Tehtaalla asetettu ihanteellinen lämpötila on 5 C. Muuta lämpötila painamalla näppäimiä, kunnes näytölle ilmaantuu haluttu arvo. Jääpalakoneen on/off-näppäin Kytke jään valmistus päälle painamalla on-off-näppäintä, kunnes toisen symbolin valo syttyy. Kytke toiminto pois toistamalla samaa toimenpidettä, kunnes kummankin symbolin valo sammuu. Jään valinta Tämän toiminnon avulla voit valita halutun jäätyypin: murska tai kuutiot. Katso lisätietoja Jäänja vedenannostelijan käyttö -luvusta. Jään- ja vedenannostelijan valo Annostelijan valo voidaan sytyttää ja sammuttaa paneelin näppäimellä tai painamalla toista annostelijan vipua. Jälkimmäisessä tapauksessa valo sammuu automaattisesti, kun vesi tai jää on annosteltu. 202

10 _SF :47 Pagina 203 LAITTEEN KÄYTTÖ HÄLYTYKSET Hälytykset ilmaistaan äänimerkillä ja merkkivaloilla. Tärkeää: sammuta merkkiääni Alarm Reset -näppäimellä. Sähkökatkohälytys Hälytys laukeaa sähkön katketessa niin pitkäksi aikaa, että pakastimen lämpötila kohoaa. Pakastimen näytöllä näkyy korkein sähkökatkon aikana saavutettu lämpötila. Samalla merkkiääni soi ja merkkivalo ja vilkkuu. Tärkeää: varmista ennen käyttöä, etteivät elintarvikkeet ole pilaantuneet. Avoimen oven hälytys Jääkaapin/pakastimen (tai kummankin) ovisymbolin valo syttyy, kun laitteen toinen tai kumpikin ovi avataan. Jos ovet jäävät auki yli kahdeksi minuutiksi, symboli vilkkuu ja merkkiääni soi. Toimintahälytys Merkkiääni soi ja näytölle ilmaantuu kirjaimia, jos laitteessa on vikaa. Ota yhteys huoltopalveluun ja ilmoita näytöllä lämpötilan kohdalla näkyvä koodi. 203

11 _SF :47 Pagina 204 LAITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTASYMBOLIT 6th Sense toiminto Kun symbolin valo syttyy, laite työskentelee saavuttaakseen optimaaliset säilytysolosuhteet. Toiminto käynnistyy automaattisesti, kun: jäähdytettäviä ja/tai pakastettavia elintarvikkeita on runsaasti jääkaapin ja/tai pakastimen ovi on jäänyt pitkäksi aikaa auki sähkö on katkennut pitkäksi aikaa. Symbolin valo palaa, kunnes optimaaliset säilytysolosuhteet ovat palautuneet automaattisesti. Listerialämpömittarin symboli (joissakin malleissa) Symbolin avulla voit tarkistaa, että jääkaapin lämpötila on sopiva elintarvikkeiden säilytykseen. Jos symbolin valo palaa ja laite on ollut käynnissä vähintään 24 tuntia, jääkaapin sisälämpötila on oikea. Ellei näin ole, laske asetuslämpötilaa ja odota 12 tuntia ennen kuin tarkistat symbolin uudelleen. Bakteerisuodatin Symboli osoittaa bakteerisuodattimen käyttötilaa. Ostettaessa laite ja suodattimen vaihdon jälkeen symbolin valo on sammunut tai sininen. Kun symbolin valo muuttuu keltaiseksi, suodatin tulee vaihtaa lähiaikoina. Kun symbolin valo muuttuu punaiseksi, vaihda suodatin. Tärkeää: Bakteerisuodatin tulee vaihtaa vasta, kun näytön symbolin valo on punainen. Vaihda patruuna ja paina Alarm Reset -näppäintä, kunnes symbolin valo sammuu tai muuttuu siniseksi. Vedensuodatin Symboli osoittaa vedensuodattimen käyttötilaa. Ostettaessa laite ja suodattimen vaihdon jälkeen suodattimen symbolin valo on sininen (vihreä joissakin malleissa). Kun symbolin valo muuttuu keltaiseksi, suodatin tulee vaihtaa lähiaikoina. Kun symbolin valo muuttuu punaiseksi, vaihda suodatin. Tärkeää: Vedensuodatin tulee vaihtaa vasta, kun näytön symbolin valo on punainen. Vaihda patruuna ja paina Filter Reset -näppäintä, kunnes symbolin valo muuttuu siniseksi (tai vihreäksi). Filter Reset -näppäin ei toimi, kun suodattimen symbolin valo on jo sininen (tai vihreä). Vedensuodatin on sijoitettu pakastimen oven alapuolelle. 204

12 _SF :47 Pagina 205 LAITTEEN KÄYTTÖ LISÄTOIMINNOT Painikkeiden lukitus Painikkeiden lukituksen avulla voidaan estää vahingossa tapahtuva painikkeiden painaminen tai säätöjen muuttaminen. Aseta toiminto painamalla yhtä aikaa paneelin vasemmalla puolella olevaa pikapakastusnäppäintä ja oikealla puolella olevaa lomatoiminnon näppäintä noin kolme sekuntia, kunnes symbolin valo syttyy ja merkkiääni soi. Kytke toiminto pois toistamalla toimenpidettä, kunnes symbolin valo sammuu. Jääpalakoneen näppäimistön esto Toiminnolla kytketään jään ja veden annostelu pois puhdistuksen helpottamiseksi ja tahattoman käytön estämiseksi. Aseta toiminto painamalla Child lock (Lapsilukko)-näppäintä kolme sekuntia, kunnes symbolin valo syttyy ja merkkiääni soi. Kytke toiminto pois toistamalla toimenpidettä, kunnes symbolin valo sammuu. Huom: Näppäimistön esto ei katkaise laitteen, jääpalakoneen tai valon sähköä. Ainoastaan annostelijan vivut eivät ole toiminnassa. Pikapakastus Aktivoi pikapakastustoiminto ennen tuoreiden elintarvikkeiden pakastamista. Toiminto kytketään päälle painamalla näppäintä : vastaavan symbolin valo syttyy. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois 24 tunnin kuluttua. Se voidaan kytkeä käsin pois näppäintä painamalla. Lomatoiminto Tällä toiminnolla jääkaappiosasto voidaan poistaa käytöstä, jos esimerkiksi olet pitkään poissa kotoa. Toiminto kytketään päälle/pois painamalla näppäintä vastaavan symbolin valo syttyy ja jääkaapin lämpötila katoaa näytöltä. Tilalle ilmaantuu viiva. Palauta jääkaapin normaalitoiminta toistamalla toimenpide. Toiminnon käynnistämisen jälkeen jääkaappiosastosta on poistettava pilaantuvat elintarvikkeet ja ovi on suljettava. Näin jääkaapin lämpötila pysyy sopivana, eikä sinne muodostu hajua. 205

13 _SF :47 Pagina 206 JÄÄN- JA VEDENANNOSTELIJAN KÄYTTÖ Ensimmäinen käyttö Käytettäessä jään- ja vedenannostelijaa ensimmäisen kerran ensimmäisenä annostelluissa jääpaloissa ja vedessä saattaa olla lievä sivumaku; heitä ne pois. Jään valinta Toiminto on päällä, kun jääpalakone on käynnissä; jääsymbolin valo palaa. Paina Ice mode -näppäintä valitaksesi haluttua jäätä (kuutiot tai murska) vastaavan symbolin, jonka valo syttyy. Jääautomaatin käyttö: 1. Paina Ice mode -näppäintä ja valitse haluamasi jäätyyppi. 2. Paina annosteluvipua tukevalla lasilla. Pidä lasia lähellä annostelijan aukkoa, jotta jäät putoavat lasiin. 3. Annostelija käynnistyy, kun vipua painetaan kevyesti. Automaatti ei toimi yhtään nopeammin tai annostele enemmän jäätä, vaikka vipua painettaisiin lujemmin. 4. Ota lasi varovasti pois vivun alta, jotta jäiden tulo lakkaa ja palat eivät putoa lasin reunojen yli. 5. Älä käytä jäiden annostelussa liian ohuita laseja. Veden annostelu Paina lasilla kevyesti annostelijan vipua. Veden tulo lakkaa, kun vipua ei enää paineta. Annostelijan valo syttyy vipua painettaessa ja vastaavasti sammuu, kun vipu vapautetaan. Paina vipuja kevyesti, kun käytät annostelijaa. Voimakas painaminen ei nopeuta veden annostelua tai lisää sen määrää. 206

14 _SF :47 Pagina 207 AUTOMAATTISEN JÄÄPALAKONEEN KÄYTTÖ Laitteen käynnistyksen jälkeen ensimmäisten jääpalojen valmistukseen kuluu yksi yö. Jos valitset jäämurskan, kone murskaa jääpalat ennen annostelua. Tämän vuoksi kestää hetken, ennen kuin kone annostelee jäämurskan. Murskaimen toimiessa kuuluu ääntä ja jäämurska saattaa sisältää eri kokoisia paloja. Kun valitset jäämurskan jälkeen jääkuutiot, ensimmäisten jääkuutioiden mukana saattaa tulla myös pieniä määriä jäämurskaa. Jääpalakone valmistaa normaalisti noin jääpalasarjaa 24 tunnin kuluessa. Jääpalojen määrä ja koko riippuvat vesiverkon paineesta. Valmistettavaa jäämäärää voidaan kasvattaa laskemalla pakastimen asetuslämpötilaa. Automaattisen jääpalakoneen käyttöohjeita Kun pakastimen ovi on auki, älä aseta mitään jääpala-astian luukun eteen. Luukku toimii sensorina, joka keskeyttää jään putoamisen automaattisesta jääpalakoneesta oven sisäpuolelle sijoitettuun jääpalaastiaan. Jääpala-astian irrottaminen ja kiinnittäminen 1. Aseta sormesi astian pohjan aukkoon ja pidä peukaloasi vapautuspainikkeen päällä. 2. Pidä astian pohjasta kiinni kummallakin kädelläsi, paina vapautuspainiketta ja vedä astia ulos nostamalla sitä ylöspäin. 1 Aseta astian pohja takaisin oven sisäpuolen tukeen ja paina astia paikalleen. Huom: jos tarvitset paljon jääpaloja, ota ne suoraan jääpala-astiasta mieluummin kuin annostelijan kautta

15 _SF :47 Pagina 208 VEDENSUODATTIMEN PATRUUNAN VAIHTO 1. Etsi pakastimen oven alapuolelle sijoitetun vedensuodattimen patruunan kansi. Käännä kantta vastapäivään pystysuoraan asentoon ja vedä kansi sekä suodatinpatruuna ulos eturitilän läpi. HUOM! Suodatinpatruunan sisällä on vettä, joten vettä saattaa valua ulos. 2. Irrota kansi vetämällä se irti vanhan patruunan päästä. Kansi liukuu oikealle tai vasemmalle. ÄLÄ HEITÄ KANTTA POIS Poista uusi patruuna pakkauksesta ja poista o-renkaiden suojus. 4. Pujota suodattimen kansi kuvan mukaisesti uuteen patruunaan. 5. Pidä kansi pystysuorassa ja työnnä uusi suodatinpatruuna pohjaan asti eturitilän sisään. Kierrä kansi myötäpäivään vaakasuoraan asentoon. 6. JUOKSUTA VETTÄ ANNOSTELIJAN LÄPI, KUNNES ULOSTULEVA VESI ON PUHDASTA (noin 9-14 litraa tai 6-7 minuuttia). Tällä tavoin järjestelmä puhdistuu, ja ilma poistuu putkistosta. HUOM! Ilmanpoiston aikana annostelijasta voi tulla vettä 2 3 Suodattimen varaosien tilaaminen Vedensuodattimen varapatruunoita on saatavilla huoltopalvelussa

16 _SF :47 Pagina 209 VIANMÄÄRITYS Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon... Toimintahäiriöt johtuvat usein pienistä asioista, jotka voit itse tarkistaa ja korjata ilman minkäänlaisia työkaluja. Laitteesta kuuluvat äänet ovat normaaleja. Ne johtuvat automaattisesti käynnistyvistä ja sammuvista toimintaa säätävistä tuulettimista ja kompressoreista. Joitakin käyntiääniä voidaan vähentää: vakauta laite ja asenna se tasaiselle alustalle älä aseta laitetta kiinni huonekaluihin tarkista, että sisäosat on asetettu oikein älä aseta pulloja ja astioita kiinni toisiinsa. Mahdollisia käyntiääniä: kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran tai pitkän ajan kuluttua, siitä kuuluu sihinää kun jäähdytysaine virtaa putkiin, kuuluu pulputtava ääni kun vesiventtiili tai tuuletin käynnistyy, kuuluu surinaa kun kompressori käynnistyy tai jäätä tippuu astiaan, kuuluu kolinaa kun kompressori käynnistyy ja sammuu, kuuluu äkillinen napsahdus. Kun kuulet tällaisia ääniä......se tarkoittaa, että laiteon toiminnassa!!! 209

17 _SF :47 Pagina 210 VIANMÄÄRITYS Laite ei toimi. Onko virtajohto kytketty pistorasiaan ja onko verkkovirran jännite oikea? Oletko tarkistanut sulaketaulun sulakkeet? Moottori tuntuu käyvän liian kauan: Onko lauhdutin puhdistettu pölystä ja nukasta? Ovatko ovet kunnolla kiinni? Ovatko oven tiivisteet kunnossa? Kuumalla säällä, tai jos huone on hyvin lämmin, moottori käy kauemmin. Jos ovea on pidetty auki pitkään tai avattu usein, tai jos kaappiin on pantu paljon ruokaa, moottori käy kauemmin, jotta laite jäähtyy. Jääkaappiin kertyy kosteutta: Tarkista, että ilmastointiaukot eivät ole tukossa. Tukkeutuminen estää ilman liikkumisen. Varmista, että elintarvikkeet on pakattu asianmukaisesti. Kuivaa märät astiat ennen kuin asetat ne laitteen sisälle. Onko ovia avattu liian usein? Kun ovi avataan, huoneilman sisältämä kosteus pääsee jääkaapin sisälle. Mitä useammin ovea avataan, sitä nopeammin kosteutta muodostuu, erityisesti jos huoneilma on hyvin kosteaa. Jos huoneilma on hyvin kosteaa, on normaalia, että jääkaapin sisälle kertyy kosteutta. Sulatusastiassa on vettä: Tämä on normaalia kuumalla ja kostealla ilmalla. Astia voi täyttyä puolilleen. Varmista, että laite on tasapainossa, ettei vettä valu astian reunojen yli. Laitteen lämpötila on liian korkea: Onko laitteen säätimet asetettu oikein? Onko laitteen sisälle asetettu suuria määriä elintarvikkeita? Ovia ei tule avata liian usein. Tarkista, että ne sulkeutuvat tiiviisti. Tarkista, että ilmastointiaukot eivät ole tukossa. Tukkeutuminen estää kylmän ilman liikkumisen. Tiivistettä vasten oleva reuna tuntuu kuumalta: Tämä on normaalia kuumalla ilmalla kompressorin käydessä. Ovet eivät sulkeudu ja avaudu kunnolla: Tarkista, että pakkaukset eivät estä oven sulketumista. Tarkista, että sisäosat tai automaattinen jääpalakone on asetettu oikein. Tarkista, että oven tiivisteet eivät ole likaiset tai tahmeat. Varmista, että laite on tasapainossa. Valo ei syty: Ovatko asunnon sähköjärjestelmän suojalaitteet ja sulakkeet ehjiä? Onko virtajohto kytketty pistorasiaan ja onko verkkovirran jännite oikea? Onko lamppu palanut? 210

18 _SF :47 Pagina 211 VIANMÄÄRITYS Jääpalakone ei toimi: Onko pakastin jäähtynyt tarpeeksi kauan? Uuden laitteen jäähtyminen saattaa kestää koko yön. Onko automaattinen jääpalakone käynnissä? Tuleeko automaattiseen jääpalakoneeseen vettä? Onko vesihana auki? Suodatin saattaa olla tukossa tai asennettu väärin. Tarkista asennusohjeista, että suodatin on asennettu oikein eikä se ole tukossa. Jos ongelma ei ole virheellisen asennuksen tai tukkeutuneen suodattimen aiheuttama, ota yhteys asiantuntevaan huoltoteknikkoon. Annostelija ei toimi: Onko pakastimen ovi kiinni? Onko jääpala-astia oikein paikallaan? Jäänannostelija lakkaa toimimasta: Onko jäänannostelija ollut pitkään käyttämättömänä ja jääpalat ovat tarttuneet kiinni toisiinsa? Ravista jääpala-astiaa, jotta jääpalat irtoavat toisistaan ja jääpala-astiaan mahtuu enemmän jäätä. Heitä vanhat jääpalat pois ja valmista uusia. Onko annostelijan vipua painettu liian pitkään? Odota noin kolme minuuttia, jotta annostelijan moottori käynnistyy uudelleen. Jäässä on sivumaku ja -haju: Onko jäähän imeytynyt epämiellyttäviä hajuja? Onko veden laatu hyvä? Mineraalipitoinen vesi saattaa tarvita suodattimen. Onko elintarvikkeet pakattu asianmukaisesti? Onko jääpala-astia ja pakastin puhdas? Täydennä jäänannostelijan vettä ohjeiden mukaan. Onko jäänannostelijan putket liitetty oikein? Ensimmäisissä annostelijasta tulevissa jääpaloissa saattaa olla lievä sivumaku; heitä ne pois ja valmista uusia. Annostelijasta ei tule jäätä vipua painettaessa: Vaihda jäätyyppi jääkuutioista murskaan tai päinvastoin, jotta jään muodostamat esteet poistuvat. Ellei annostelijasta yhäkään tule jäätä ulos, odota kaksi minuuttia ja toista toimenpide. Annostelijasta ei tule vettä vipua painettaessa: Ensimmäisen annostelun aikana järjestelmän täyttymiseen kuluu sekuntia. Jos tyhjä laite viedään erittäin alhaiseen lämpötilaan ja lihalaatikon liukusäädin on auki, annostelija saattaa keskeyttää veden annostelun väliaikaisesti. Sulje liukusäädin. Vedenannostelu käynnistyy uudelleen 12 tunnin kuluessa. Jään- ja vedenannostelijassa on kosteutta: Paina kytkintä (A kuvassa) käynnistääksesi kosteudenestotoiminnon. Jääpala-automaatista kuuluu kovaa ääntä: Laitteessa on jääpalakone, ja siitä saattaa kuulua hurinaa (vesiventtiilin toimintaääni), tippuvan veden ääntä ja kolinaa, kun jääpalat putoavat astiaan. Jos lamppu on palanut: 1. Irrota aina ensin pistoke pistorasiasta. 2. Katso kappale Huolto ja puhdistus. 211

19 _SF :47 Pagina 212 HUOLTOPALVELU Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon: Käynnistä laite uudelleen ja tarkista onko häiriö poistunut. Jos häiriö esiintyy edelleen, sammuta laite ja toista toimenpide noin tunnin kuluttua. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, kun olet suorittanut vianetsintäoppaassa luetellut tarkistukset ja käynnistänyt laitteen uudelleen, ota yhteys huoltopalveluun. Kuvaile ongelma selkeästi ja anna seuraavat tiedot: laitteen tyyppi ja sarjanumero (arvokilvessä), häiriön laatu, laitteen malli, Service-numero (laitteen sisäpuolelle kiinnitetyssä arvokilvessä SERVICE-sanan jälkeen oleva luku), täydellinen osoitteesi, puhelin- ja suuntanumerosi. Huom: Laitteen ovien kätisyyden vaihtamista Huoltopalvelun toimesta ei katsota takuutoimenpiteeksi. 212

AUTOMAATTISEN JÄÄPALAKONEEN KÄYTTÖ 109 ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTYS, PAKASTUS 110 JA SULATUS MULTIFLOW-ILMANKIERTOJÄRJESTELMÄ 110

AUTOMAATTISEN JÄÄPALAKONEEN KÄYTTÖ 109 ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTYS, PAKASTUS 110 JA SULATUS MULTIFLOW-ILMANKIERTOJÄRJESTELMÄ 110 KÄYTTÖOHJE Sivu ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA 105 YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA 105 YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA 106 JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ 107 HUOLTO JA PUHDISTUS 107 LAITTEEN OSAT 108 JÄÄN-

Lisätiedot

ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA

ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA Ostamasi laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja seuraaviin tiloihin: - työpaikkojen, liikkeiden ja/tai toimistojen keittiötilat - maatilat - hotellit, motellit, loma-asunnot

Lisätiedot

30302006FIN.fm Page 104 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM KÄYTTÖOHJE

30302006FIN.fm Page 104 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM KÄYTTÖOHJE 30302006FIN.fm Page 104 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM KÄYTTÖOHJE ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PAKASTIMEN KÄYTTÖ PAKASTIMEN SULATUS

Lisätiedot

61502008FIN.fm Page 268 Thursday, March 15, 2007 5:33 PM KÄYTTÖOHJE

61502008FIN.fm Page 268 Thursday, March 15, 2007 5:33 PM KÄYTTÖOHJE 61502008FIN.fm Page 268 Thursday, March 15, 2007 5:33 PM KÄYTTÖOHJE LAITTEEN KUVAUS ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA ASENNUS JÄÄKAAPIN/PAKASTIMEN

Lisätiedot

60202007FIN.fm Page 115 Monday, December 4, 2006 1:14 PM KÄYTTÖOHJE

60202007FIN.fm Page 115 Monday, December 4, 2006 1:14 PM KÄYTTÖOHJE 60202007FIN.fm Page 115 Monday, December 4, 2006 1:14 PM KÄYTTÖOHJE ENNEN LAITTEEN YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA PAKASTIMEN KÄYTTÖ PAKASTIMEN SULATUS JA PUHDISTUS

Lisätiedot

ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA

ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA KÄYTTÖOHJE ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ PUHDISTUS JA HUOLTO VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU 114 ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA

Lisätiedot

ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA

ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA Ostamasi laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja seuraaviin tiloihin: - työpaikkojen, liikkeiden ja/tai toimistojen keittiötilat - maatilat - hotellit, motellit, loma-asunnot

Lisätiedot

LAITTEEN KUVAUS KYTKIMET

LAITTEEN KUVAUS KYTKIMET LAITTEEN KUVAUS A. Jääkaappiosasto 1. Hedelmä- ja vihanneslaatikko 2. Hyllyt ja hyllyalue 3. Termostaattiyksikkö/valo 4. Ovihyllyt 5. Pullohylly 6. Irrotettava pullonpidin 7. Arvokilpi (hedelmä- ja vihanneslaatikon

Lisätiedot

ENNEN VIINIKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA

ENNEN VIINIKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA ENNEN VIINIKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Ostamasi ammattikäyttöön tarkoitettu wine cellar (viinikaappi) on valmistettu ainoastaan viinin säilyttämistä varten. Lue käyttöohjeet huolellisesti, jotta opit parhaiten

Lisätiedot

TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA

TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA KÄYTTÖOHJE Sivu ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA 83 YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA 83 YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA 84 KAAPPIPAKASTIN 85 HOITO JA PUHDISTUS 88 HUOLTO 88 82 ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA

Lisätiedot

33502008FIN.fm Page 127 Tuesday, November 17, 2009 7:19 PM KÄYTTÖOHJEET

33502008FIN.fm Page 127 Tuesday, November 17, 2009 7:19 PM KÄYTTÖOHJEET 33502008FIN.fm Page 127 Tuesday, November 17, 2009 7:19 PM KÄYTTÖOHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ PAKASTINOSASTON

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Käyttöohje LAItteeN KUVA (kuva 1) ASeNNUS A. Pura laite pakkauksesta. Poista kannen ja laitteen välissä olevat neljä välikappaletta (kuva 3).

Käyttöohje LAItteeN KUVA (kuva 1) ASeNNUS A. Pura laite pakkauksesta. Poista kannen ja laitteen välissä olevat neljä välikappaletta (kuva 3). FI Käyttöohje LAITTEEN KUVA (kuva 1) A. Kahva B. Turvalukitus (mallikohtainen) C. Tiiviste D. Väliseinä (mallikohtainen) E. Sulatusveden tyhjennyskanavan tulppa F. Käyttöpaneeli G. Moottorin sivulla sijaitseva

Lisätiedot

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ Laitteen kytkeminen toimintaan Laitteen käynnistäminen Kiinnitä pistoke pistorasiaan. Käyttöpaneelin alapuolelle tai kaapin sisälle (mallista riippuen) sijoitettu valo syttyy, kun

Lisätiedot

SISÄLLYS. ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Sivu 46

SISÄLLYS. ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Sivu 46 SISÄLLS SF JÄÄKAAPIN OSAT Sivu 46 ENNEN JÄÄKAAPIN KÄTTÖÖNOTTOA Sivu 46 TÄRKEÄÄ Sivu 47 KÄTTÖ Sivu 47 SULATUS - HOITO Sivu 48 VIANETSINTÄ Sivu 49 HUOLTO Sivu 49 ASENNUS Sivu 50 AVAUSSUUNNAN VAIHTAINEN Sivu

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SMEG CR328APZD

Käyttöoppaasi. SMEG CR328APZD Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTAMINEN. LED-VALON VAIHTAMINEN (mallista riippuen)

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTAMINEN. LED-VALON VAIHTAMINEN (mallista riippuen) Käyttöohje ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA Kytke verkkovirtajohdon pistoke pistorasiaan. Joissakin malleissa voi kuulua äänimerkki, joka osoittaa, että lämpötilahälytys on käynnistynyt: sammuta äänimerkit painiketta

Lisätiedot

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ Laitteen kytkeminen toimintaan 1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan 2. Laite on säädetty tehtaalla siten, että kun pistoke kytketään pistorasiaan, laitteen lämpötila-asetus on 5 C.

Lisätiedot

63602029FIN.fm Page 116 Wednesday, October 24, 2007 5:18 PM KÄYTTÖOHJEET

63602029FIN.fm Page 116 Wednesday, October 24, 2007 5:18 PM KÄYTTÖOHJEET 63602029FIN.fm Page 116 Wednesday, October 24, 2007 5:18 PM KÄYTTÖOHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ PAKASTELOKERON

Lisätiedot

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE Laitteen kuvailu 7 1. Päällys 2. Lokero 3. Keskimmäinen lokero 4. Iso lokero 5. Säädettävät jalat 6. Termostaattikytkin 7. Pikapakastuskytkin Kuljetus

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

LAITTEEN KUVAUS KYTKIMET

LAITTEEN KUVAUS KYTKIMET LAITTEEN KUVAUS A. Jääkaappiosasto 1. Hedelmä- ja vihanneslaatikko 2. Hyllyt ja hyllyalue 3. Termostaattiyksikkö/valo 4. Ovihyllyt 5. Pullohylly 6. Irrotettava pullonpidin 7. Arvokilpi (hedelmä- ja vihanneslaatikon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

ENNEN VIINIKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA

ENNEN VIINIKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA ENNEN VIINIKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Ostamasi ammattikäyttöön tarkoitettu wine cellar (viinikaappi) on valmistettu ainoastaan viinin säilyttämistä varten. Lue käyttöohjeet huolellisesti, jotta opit parhaiten

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014 MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista MG4242980, MG4242982, MG4242984, MG4242986 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ Laitteen kytkeminen toimintaan Laitteen käynnistäminen Kiinnitä pistoke pistorasiaan. Käyttöpaneelin alapuolelle tai kaapin sisälle (mallista riippuen) sijoitettu valo syttyy, kun

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Manual de utilização Istruzioni per l uso Οδηγίες

Lisätiedot

Käyttöohje TWIST-JÄÄPALAKONE 154 LED-VALOJÄRJESTELMÄ 156

Käyttöohje TWIST-JÄÄPALAKONE 154 LED-VALOJÄRJESTELMÄ 156 Käyttöohje ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA 148 YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA 148 VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA 149 PAKASTEIDEN SÄILYTYSTILAN LISÄÄMINEN 150 TOIMINNOT 150 ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTTÄMINEN

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAROITUS: laite on

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE F131904010210 F1351904010298 JÄÄKAAPPI

KÄYTTÖOHJE F131904010210 F1351904010298 JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE F131904010210 F1351904010298 JÄÄKAAPPI Käyttöohje F131904010210 / F1351904010298 Erittäin tärkeää: Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin käytät jääkaappiasi. Tämä käyttöohje on

Lisätiedot

KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA JÄÄKAAPPI SCANCOOL BIK341A+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA JÄÄKAAPPI SCANCOOL BIK341A+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA JÄÄKAAPPI SCANCOOL BIK341A+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Vanhojen sähkö-tai elektroniikkalaitteiden käsittely Vanhoissa sähkölaitteissa sisältyy arvokkaita materiaaleja, joita voidaan

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

KALUSTEISIIN UPOTETTAVA JÄÄKAAPPI- PAKASTIN KÄYTTÖOHJE F16924011981

KALUSTEISIIN UPOTETTAVA JÄÄKAAPPI- PAKASTIN KÄYTTÖOHJE F16924011981 KALUSTEISIIN UPOTETTAVA JÄÄKAAPPI- PAKASTIN KÄYTTÖOHJE F16924011981 2 SISÄLLYSLUETTELO OSA 1: ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ 4 Turvallisuusohjeet 4 Suositukset 4 Laitteen käynnistys 5 OSA 2: LAITTEEN KÄYTTÖ 6

Lisätiedot

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Asennus... 3 3. Käyttö... 3 3.1. Käyttöönotto...3 3.2

Lisätiedot

ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA

ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA KÄYTTÖOHJE ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA ASENNUS JÄÄKAAPIN JA PAKASTIMEN YLEINEN TOIMINTAKUVAUS JÄÄKAAPIN KÄYTTÖ PAKASTIMEN KÄYTTÖ LAITTEEN

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER. Asennus- ja käyttöohjeet

BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER. Asennus- ja käyttöohjeet BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 1 LAITTEEN TOIMITUS... 1 YKSIKÖIDEN MITAT... 2 ASENNUS... 3 Ohjeita asentajalle... 3 Asennus... 3 Ovien avautumissuunnan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS FG2719

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS FG2719 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

ENNEN VIINIKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA

ENNEN VIINIKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA ENNEN VIINIKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Ostamasi tuote on ainoastaan viinien säilyttämistä varten tarkoitettu viinikaappi (wine cellar). Lue käyttöohjeet huolellisesti, jotta opit käyttämään laitetta parhaalla

Lisätiedot

Käyttöohje. Kesäkuu 1999 Osan numero 19790

Käyttöohje. Kesäkuu 1999 Osan numero 19790 Käyttöohje Kesäkuu 1999 Osan numero 19790 Sarjanumero : Rekisteröintinumero : Huolto puh : Tavarantoimittaja : Sisällysluettelo Johdanto... 4 Turvamääräykset... 5 Tekniset tiedot... 7 Automaatin kuvaus...

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Käyttöohje FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 2 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 2 Sähköiset liitännät 3 Laitteen käynnistäminen 3 Termostaatti 3 Sulatus 4 Lukko

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS KS3319 http://fi.yourpdfguides.com/dref/831968

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS KS3319 http://fi.yourpdfguides.com/dref/831968 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi S7323LFLD2P

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi S7323LFLD2P Käyttöohje Bruksanvisning Jääkaappi Kjøleskap S7323LFLD2P 2 SISÄLTÖ Turvallisuustiedot 2 Turvallisuusohjeet 3 Käyttö 4 Ensimmäinen käyttökerta 7 Päivittäinen käyttö 7 Vihjeitä ja neuvoja 8 Hoito ja puhdistus

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING RSP 215 B RSP 265 B RSP 305 B RSP 405 B ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SV Hävittäminen Varmistaen tuotteen oikeanlaisen hävittämisen voit auttaa mahdollisten ympäristölle ja ihmisterveydelle

Lisätiedot

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUS Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöön ottamista. Asennus on suoritettava pätevän ammattimiehen toimesta. Valmistaja

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Jääkaappipakastin, 186 cm EasyClean-terästä KG 36EAI43

Jääkaappipakastin, 186 cm EasyClean-terästä KG 36EAI43 teräs 1320* *Suositushinta Tuotteen ominaisuudet Suorituskyky ja kulutus k Energialuokka: A+++, 149 kwh/vuosi k Käyttötilavuus yhteensä: 302 l Muotoilu ja käyttömukavuus k Elektroninen lämpötilanohjaus

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

BAARILAITE. Asennus- ja käyttöohjeet

BAARILAITE. Asennus- ja käyttöohjeet BAARILAITE GM4 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme, jotta Teistäkin

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot