_SF :47 Pagina 194 KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "501931502020_SF 18-06-2007 13:47 Pagina 194 KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 _SF :47 Pagina 194 KÄYTTÖOHJE ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ HUOLTO JA PUHDISTUS ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTYS, PAKASTUS JA SULATUS LAITTEEN KUVAUS MULTIFLOW-ILMANKIERTOJÄRJESTELMÄ LAITTEEN OSAT LAITTEEN KÄYTTÖ JÄÄN- JA VEDENANNOSTELIJAN KÄYTTÖ AUTOMAATTISEN JÄÄPALAKONEEN KÄYTTÖ VEDENSUODATTIMEN PATRUUNAN VAIHTO VIANMÄÄRITYS HUOLTOPALVELU 194

2 _SF :47 Pagina 195 ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA Hankkimasi tuote on ainoastaan kotitalouskäyttöä varten tarkoitettu laite. Kun laite on poistettu pakkauksestaan, tarkista, ettei se ole vahingoittunut kuljetuksen aikana ja että ovi sulkeutuu moitteettomasti. Mahdollisista vaurioista on ilmoitettava jälleenmyyjälle 24 tunnin kuluessa. Laitteen asennuksen ja sähköliitännät saa suorittaa vain pätevä asiantuntija valmistajan ohjeiden sekä voimassaolevien paikallisten määräysten mukaisesti. Puhdista laite sisältä ennen käyttöä. Odota asennuksen jälkeen vähintään kaksi tuntia ennen kuin käynnistät laitteen, jotta jäähdytyspiiri toimii täydellä teholla YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA 1. Pakkaus Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista kierrätysmerkinnän mukaisesti. Hävitä pakkaus paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) poissa lasten ulottuvilta, sillä ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita. 2. Laitteen käytöstäpoisto ja romutus Laite on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätysdirektiiviä (WEEE) 2002/96/EY.Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, joita voi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä. Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen. Kun poistat laitteen käytöstä, tee se käyttökelvottomaksi katkaisemalla virtajohto. Irrota ovet ja hyllyt, jotta lapset eivät voi jäädä loukkuun sen sisään. Noudata käytöstäpoistossa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Toimita laite kierrätyskeskukseen tai käytettyjä laitteita vastaanottavaan liikkeeseen. Älä jätä laitetta ilman valvontaa edes muutaman päivän ajaksi, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita erityisesti leikkiville lapsille. Lisätietoja laitteen käytöstäpoistosta, jälleenkäsittelystä ja kierrätyksestä on saatavilla jätehuoltoviranomaisilta, kotitalousjätteiden kierrätyskeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. Teknisiä tietoja: Tässä laitteessa ei käytetä CFC-kaasua. Jäähdytyspiiri sisältää R134a-kaasua (HFC) eikä R600a-kaasua (HC), katso laitteen sisäpuolelle kiinnitetty arvokilpi. Isobutaania (R600a) sisältävät laitteet:isobutaani on luonnonkaasu, jolla ei ole haitallisia ympäristövaikutuksia, mutta se on tulenarkaa. Jäähdytysputkiston moitteeton kunto on ehdottomasti varmistettava. Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tämä laite on tarkoitettu elintarvikkeiden säilyttämistä varten, ja se on valmistettu Euroopan yhteisön CE-merkintädirektiivin nro 1935/2004 mukaisesti. Tämän laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja markkinoinnissa noudatetaan seuraavien EUdirektiivien vaatimuksia: - Pienjännitedirektiivin 2006/95/EY turvallisuusmääräykset (korvaa direktiivin 73/23/ETY sekä myöhemmät lisäykset); - sähkömagneettisia häiriöitä säätelevän EMCdirektiivin 89/336/ETY suojavaatimukset,sekä direktiivin 93/68/ETY muutokset. Laitteen sähköturvallisuus on varmistettu vain, kun se on kytketty asianmukaisesti maadoitettuun, määräysten mukaiseen verkkopistorasiaan. 195

3 _SF :47 Pagina 196 YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA ASENNUS Laitteen siirtämisessä ja asennuksessa tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Varo vahingoittamasta lattiaa jääkaapin siirtämisen aikana (esim. parketti). Tarkista asennuksen yhteydessä, ettei laite ole virtajohdon päällä. Varmista, ettei laite ole lämmönlähteen lähellä. Riittävän ilmankierron varmistamiseksi laitteen kummallekin sivulle sekä yläpuolelle on jätettävä vapaata tilaa asennusohjeiden mukaisesti. Älä peitä tai tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja. Älä vahingoita jääkaapin jäähdytysputkistoa. Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle lattialle, tarkoituksenmukaiseen ja riittävän tilavaan paikkaan. Sijoita laite kuivaan ja hyvin ilmastoituun tilaan. Laite on esisäädetty toimimaan parhaiten ympäristössä, jonka lämpötila on alla mainittujen arvojen välillä, arvokilvessä osoitetun ilmastoluokan mukaisesti: Laite ei mahdollisesti toimi moitteettomasti, jos se on ollut kauan mainittuja lämpötila-arvoja lämpimämmässä tai kylmemmässä tilassa. Ilmastoluokka Ymp. lämpöt. ( C) Ymp. lämpöt. ( F) SN N l 90 ST T Tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite vastaa asuntosi jännitettä. Älä käytä yksi- tai kaksiosaisia sovittimia tai jatkojohtoja. Kytke laite vesijohtoverkkoon uuden laitteen mukana toimitetulla putkella. Älä käytä vanhan laitteen putkea. Virtajohdon muutostyöt tai vaihdon saa suorittaa vain asiantunteva henkilöstö. Laite on voitava irrottaa sähköverkosta joko irrottamalla pistoke pistorasiasta tai verkkokytkimen avulla. TURVALLISUUS Älä säilytä tai käytä jääkaapin tai muiden kodinkoneiden läheisyydessä bensiiniä tai tulenarkoja kaasuja tai nesteitä. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Älä yritä nopeuttaa sulamista mekaanisten apuvälineiden, sähkölaitteiden tai kemikaalien avulla. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia välineitä. Älä käytä tai vie sähkölaitteita laitteen sisälle, elleivät ne ole valmistajan nimenomaisesti valtuuttamia. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai taitamattomien henkilöiden käyttöön. Välttääksesi lasten loukkuunjäämisen ja tukehtumisen vaaran älä anna lasten leikkiä laitteen lähellä tai piiloutua sen sisälle. Älä laita suuhun kylmävaraajien sisältämää (myrkytöntä) nestettä (joissakin malleissa). Älä nauti jääkuutioita tai mehujäitä suoraan pakastimesta, sillä ne voivat aiheuttaa kylmävaurioita. KÄYTTÖ Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti sähköverkosta ennen minkään huolto- tai puhdistustoimenpiteen aloittamista. Laitteet, joissa on jääpalakone ja vedenannostelija, on liitettävä puhtaaseen vesijohtoverkkoon (paine välillä 0,17 0,81 MPa (1,7-8,1 bar)). Jääpalakoneet ja/tai vedenannostelijat, joita ei liitetä suoraan vesijohtoverkkoon, saa täyttää vain puhtaalla juomavedellä. Käytä jääkaappiosastoa vain tuoreiden elintarvikkeiden säilyttämiseen ja pakastinosastoa vain pakasteiden säilyttämiseen, tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen ja jääkuutioiden valmistamiseen. Älä laita pakastimeen nesteitä lasiastioissa, sillä ne voivat särkyä. Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, ettei edellä mainittuja ohjeita ja varoituksia ole noudatettu. 196

4 _SF :47 Pagina 197 JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ Enintään 24 tunnin keskeytys Pidä laitteen ovet kiinni. Siten elintarvikkeet pysyvät kylminä mahdollisimman kauan. Katso lisätietoja Laitteen käyttö -luvun Sähkökatkohälytys-kohdasta. Jos laitetta ei käytetä - Katkaise laitteen sähkö. - Tyhjennä laite, ellet käytä sitä yli kolmeen viikkoon. - Jos laitteessa on automaattinen jääpalakone: 1. Sulje jääpalakoneen vedenotto vähintään päivää ennen. 2. Tyhjennä jääpala-astia. - Jätä laitteen ovet raolleen, jotta ilma kiertää osastojen sisällä. Siten estät homeen ja epämiellyttävien hajujen muodostumisen. HUOLTO JA PUHDISTUS Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti sähköverkosta ennen minkään huolto- tai puhdistustoimenpiteen aloittamista. Puhdista laite säännöllisesti haalealla vedellä ja/tai neutraalilla, jääkaapin sisäpuolen puhdistukseen tarkoitetulla pesuaineella kostutetulla pyyhkeellä. Älä koskaan käytä hankausjauheita tai pesuaineita. Älä koskaan puhdista jääkaapin osia tulenarkojen nesteiden avulla. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Puhdista laitteen ulkopuoli ja ovien tiivisteet kostealla liinalla ja kuivaa pehmeällä pyyhkeellä. Älä käytä höyrypesuria. Poista etuosan jalustapaneeli ja puhdista lauhdutin pölynimurilla (katso asennusopasta). Painikkeita ja käyttöpaneelin näyttöä (joissakin malleissa, pakastimen ovessa) ei saa pyyhkiä alkoholia sisältävällä tai muilla voimakkailla puhdistusaineella. Puhdista ne pyyhkimällä kuivalla liinalla. Sulatusvesiastian takana sijaitsevat jäähdytysputket saattavat kuumentua. Puhdista putket säännöllisesti pölynimurilla. Lamppujen vaihto Huomio: Katkaise laitteen sähkö aina ennen lamppujen vaihtoa. Poista tarvittaessa lampunsuojus ennen vaihtoa. Asenna suojus takaisin vaihdon jälkeen. Laitteen sisällä olevat lamput ovat pistokantatyyppisiä. Älä poista/asenna niitä ruuvaamalla. Jään- ja vedenannostelijan lamppu on normaalia ruuvattavaa tyyppiä. Poista/asenna lamppu ruuvaamalla. Vaihda lamppu toiseen samantyyppiseen lamppuun, jota on saatavilla huoltopalvelussa ja valtuutetuilla jälleenmyyjillä. 197

5 _SF :47 Pagina 198 ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTYS, PAKASTUS JA SULATUS ALUKSI Elintarvikkeet on pakattava siten, että pakkauksen läpi ei pääse vettä, kosteutta tai höyryä. Tällä tavoin voidaan välttää tuoksujen ja hajujen leviäminen jääkaapissa, ja pakasteet säilyvät paremmin. Suositeltavaa on käyttää tiiviskantisia muovirasioita, alumiinivuokia, alumiinifoliota, muovikelmua tai pakastusrasioita. HUOM: Älä koskaan aseta kuumia elintarvikkeita pakastimeen. Anna kuumien elintarvikkeiden jäähtyä huoneenlämmössä 30 minuuttia, pakkaa ne ja pakasta. Kun jäähdytät elintarvikkeet ennen pakastimeen asetusta, säästät energiaa ja pidennät laitteen käyttöikää. ILMATIIVIIT PAKKAUKSET Kun pakkaat ruoan ilmatiiviisti pusseihin, purista ilma ulos pussista (nesteille on jätettävä laajenemisvaraa). Sulje pussin suu pussinsulkijalla. Kiinnitä etiketti läpinäkyvien pussien sisäpuolelle tai liimaa etiketti pussin päälle, jos pussi ei ole läpinäkyvä. PAKASTEIDEN SULATTAMINEN Sulatusvinkkejä. - RAA AT VIHANNEKSET: laita vihannekset suoraan pakastimesta kiehuvaan veteen ja keitä normaaliin tapaan. - LIHA (suuret palat): sulata jääkaapissa pakkauksessaan. Pidä huoneenlämmössä muutama tunti ennen kypsennystä. - LIHA (pienet palat): sulata huoneenlämmössä tai kypsennä heti - KALA: sulata jääkaapissa pakkauksessaan tai kypsennä heti, ennen kuin kala on kokonaan sulanut. Jos sähkö katkeaa, pakastin säilyttää sopivan lämpötilan noin 12 tuntia. Tällöin ei ole suositeltavaa avata pakastimen ovea. Älä pakasta uudelleen jo osittain sulanutta ruokaa. - VALMIIKSI KYPSENNETTY RUOKA: kuumenna uunissa alumiiniastiassaan. - HEDELMÄT: sulata jääkaapissa ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTYSTAULUKKO Säilytysaika riippuu elintarvikkeesta, pakkausmateriaalista (kosteus- ja höyrytiiviys) sekä säilytyslämpötilasta (lämpötilan tulee olla -18 C). Elintarvike Kuukautta HEDELMÄT Mehutiivisteet 12 Hedelmät (yleensä) 8-12 Sitrushedelmät ja tuoremehut 4-6 VIHANNEKSET Kaupan pakasteet 8 Kotona pakastetut tuotteet 8-12 PATARUOAT Liha, linnut ja kala 2-3 KALA Turska, meriantura 6 Lohi 2-3 Makrilli, ahven 2-3 Maustettu kala 3 Simpukat, osterit 3-4 Keitetty kala, ravut 3-4 Katkaravut 12 Elintarvike Kuukautta LIHA Makkarat korkeintaan 4 viikkoa Jauhelihapihvit 1 Naudan-, vasikan-, lampaanliha 2-3 PAISTIT Nauta 6-12 Lammas ja vasikka 6-12 Porsas 4-6 Raakamakkarat 1-2 PIHVIT JA KYLJYKSET Nauta 8-12 Lammas, vasikka, porsas 2-4 LINNUT Kana tai kalkkuna (kokonainen tai palat) 12 Ankka ja hanhi 6 Kypsät linnut liemessä 6 Pihvit (ilman lientä) 1 198

6 _SF :47 Pagina 199 LAITTEEN KUVAUS JÄÄKAAPPIOSASTO A. Sisävalo B. Sisävalo C. Säädettävä hylly D. Hylly - laatikon kansi E. Hedelmä- ja vihanneslaatikko F. Vihanneslaatikon säätö G. Liha/vihanneslaatikko H. Liha/vihanneslaatikon säätö I. Maitotuoteosasto J. Ovihyllyt K. Ovihylly, 2 litraa pullonpidin L. Ovihylly, 0,75 litraa M. Vedensuodatin N. Multiflow (mallista riippuen) PAKASTINOSASTO O. Automaattinen jääpalakone P. Lasihyllyt / hyllyritilät (mallista riippuen) Q. Laatikko / alakori (mallista riippuen) R. Laatikko / yläkori (mallista riippuen) S. Jääpala-astia T. Pakastimen ovihyllyt U. Sisävalo 199

7 _SF :47 Pagina 200 MULTIFLOW-ILMANKIERTOJÄRJESTELMÄ MULTIFLOW on tuuletusilman kiertojärjestelmä, jonka ansiosta jääkaapin sisälämpötila säilyy tasaisena. Elintarvikkeet voidaan asettaa mille tahansa laitteen hyllyistä. Varo, ettet tuki ilmankiertoaukkoja, jotta ilma pääsee kiertämään esteettömästi. LAITTEEN OSAT Jääkaapin ja pakastimen hyllyjen irrottaminen ja paikalleen asettaminen Hyllyt voidaan sijoittaa halutulle korkeudelle. Lasihyllyt kestävät pullojen, maitotölkkien ja muiden painavien tuotteiden painon. Tavaroita ei kuitenkaan pidä tömäyttää hyllylle.hyllyjen irrottaminen: Vedä hyllyä eteenpäin pidäkkeeseen saakka, nosta ja irrota hylly paikaltaan. Hedelmä- ja vihanneslaatikon ja lihalaatikon irrottaminen: 1. Vedä laatikkoa ulospäin niin kauas kuin se tulee. 2. Nosta laatikkoa toisella kädellä alapuolelta ja vedä se ulos. 3. Laatikko irtoaa kiskoilta, jolloin sitä voidaan vetää kauemmas ulos. 4. Jos haluat irrottaa laatikon kokonaan, käännä laatikon etureunaa ylöspäin ja takareunaa alaspäin. Laatikon lasikannen irrottaminen ja asettaminen paikalleen Nosta kehikon etureunaa 10 cm ja nosta toisella kädellä kehikon takareunaa ja vedä kansi pois. Toimi päinvastoin asettaaksesi kannen takaisin. Huom: Myös pakastimen laatikot ja kannet voidaan poistaa. Noudata jääkaappia koskevia ohjeita. Liha/vihanneslaatikon lämpötilasäätö Lihalaatikkoon tulee kylmää ilmaa jääkaapin ja pakastinosaston välissä olevasta aukosta. Näin lihalaatikko pysyy kylmempänä kuin jääkaapin muut osastot. Ilmanvirtausta voi säätää liukusäätimen avulla. Jos haluat säilyttää lihalaatikossa vihanneksia, siirrä säädintä ulospäin vihannesasetukseen asti. Näin vihannekset eivät pilaannu huurteen vuoksi. Hedelmä- ja vihanneslaatikon kosteuden säätö Hedelmä- ja vihanneslaatikon sisälämpötilaa voidaan säätää liukusäätimellä. Kun siirrät liukusäätimen kokonaan oikealle, kostea ilma poistuu laatikosta ja kuorelliset hedelmät ja vihannekset säilyvät paremmin. Kun siirrät liukusäätimen kokonaan vasemmalle, kostea ilma pysyy laatikon sisällä ja lehtivihannekset säilyvät paremmin. 200

8 _SF :47 Pagina 201 LAITTEEN KÄYTTÖ ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ Kytke laite vesijohto- ja sähköverkkoon (katso Asennusohjeet). Kun kytket laitteeseen sähkön, näytöllä näkyvät tehtaalla esiasetetut lämpötilat. Huom: Asetettujen lämpötilojen saavuttamiseen kuluva aika riippuu useista tekijöistä (ovien avaustiheys, säilytettyjen elintarvikkeiden määrä, ympäröivä lämpötila). Yleensä siihen kuluu 2-3 tuntia. 201

9 _SF :47 Pagina 202 LAITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTOJEN VALINTA Valmiustila Valmiustilatoiminnossa sekä jääkaappi- että pakastinosasto ovat pois käytöstä. Kytke se päälle painamalla stand-by-näppäintä kolme sekuntia: kumpikin näyttö sammuu ja vasemmanpuoleiselle näytölle ilmaantuu valaistu viiva. Palauta normaalitoiminta toistamalla samaa toimenpidettä, kunnes näytöllä näkyvät aiemmin asetetut lämpötilat. Huom: Huomaa, että laite ei ole kytketty irti sähköverkosta valmiustilan aikana. Pakastimen lämpötila Tehtaalla asetettu ihanteellinen lämpötila on -18 C. Heti kun pakastin saavuttaa oikean lämpötilan, se näytetään automaattisesti näytöllä. Muuta lämpötila painamalla näppäimiä, kunnes näytölle ilmaantuu haluttu arvo. Jääkaapin lämpötila Tehtaalla asetettu ihanteellinen lämpötila on 5 C. Muuta lämpötila painamalla näppäimiä, kunnes näytölle ilmaantuu haluttu arvo. Jääpalakoneen on/off-näppäin Kytke jään valmistus päälle painamalla on-off-näppäintä, kunnes toisen symbolin valo syttyy. Kytke toiminto pois toistamalla samaa toimenpidettä, kunnes kummankin symbolin valo sammuu. Jään valinta Tämän toiminnon avulla voit valita halutun jäätyypin: murska tai kuutiot. Katso lisätietoja Jäänja vedenannostelijan käyttö -luvusta. Jään- ja vedenannostelijan valo Annostelijan valo voidaan sytyttää ja sammuttaa paneelin näppäimellä tai painamalla toista annostelijan vipua. Jälkimmäisessä tapauksessa valo sammuu automaattisesti, kun vesi tai jää on annosteltu. 202

10 _SF :47 Pagina 203 LAITTEEN KÄYTTÖ HÄLYTYKSET Hälytykset ilmaistaan äänimerkillä ja merkkivaloilla. Tärkeää: sammuta merkkiääni Alarm Reset -näppäimellä. Sähkökatkohälytys Hälytys laukeaa sähkön katketessa niin pitkäksi aikaa, että pakastimen lämpötila kohoaa. Pakastimen näytöllä näkyy korkein sähkökatkon aikana saavutettu lämpötila. Samalla merkkiääni soi ja merkkivalo ja vilkkuu. Tärkeää: varmista ennen käyttöä, etteivät elintarvikkeet ole pilaantuneet. Avoimen oven hälytys Jääkaapin/pakastimen (tai kummankin) ovisymbolin valo syttyy, kun laitteen toinen tai kumpikin ovi avataan. Jos ovet jäävät auki yli kahdeksi minuutiksi, symboli vilkkuu ja merkkiääni soi. Toimintahälytys Merkkiääni soi ja näytölle ilmaantuu kirjaimia, jos laitteessa on vikaa. Ota yhteys huoltopalveluun ja ilmoita näytöllä lämpötilan kohdalla näkyvä koodi. 203

11 _SF :47 Pagina 204 LAITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTASYMBOLIT 6th Sense toiminto Kun symbolin valo syttyy, laite työskentelee saavuttaakseen optimaaliset säilytysolosuhteet. Toiminto käynnistyy automaattisesti, kun: jäähdytettäviä ja/tai pakastettavia elintarvikkeita on runsaasti jääkaapin ja/tai pakastimen ovi on jäänyt pitkäksi aikaa auki sähkö on katkennut pitkäksi aikaa. Symbolin valo palaa, kunnes optimaaliset säilytysolosuhteet ovat palautuneet automaattisesti. Listerialämpömittarin symboli (joissakin malleissa) Symbolin avulla voit tarkistaa, että jääkaapin lämpötila on sopiva elintarvikkeiden säilytykseen. Jos symbolin valo palaa ja laite on ollut käynnissä vähintään 24 tuntia, jääkaapin sisälämpötila on oikea. Ellei näin ole, laske asetuslämpötilaa ja odota 12 tuntia ennen kuin tarkistat symbolin uudelleen. Bakteerisuodatin Symboli osoittaa bakteerisuodattimen käyttötilaa. Ostettaessa laite ja suodattimen vaihdon jälkeen symbolin valo on sammunut tai sininen. Kun symbolin valo muuttuu keltaiseksi, suodatin tulee vaihtaa lähiaikoina. Kun symbolin valo muuttuu punaiseksi, vaihda suodatin. Tärkeää: Bakteerisuodatin tulee vaihtaa vasta, kun näytön symbolin valo on punainen. Vaihda patruuna ja paina Alarm Reset -näppäintä, kunnes symbolin valo sammuu tai muuttuu siniseksi. Vedensuodatin Symboli osoittaa vedensuodattimen käyttötilaa. Ostettaessa laite ja suodattimen vaihdon jälkeen suodattimen symbolin valo on sininen (vihreä joissakin malleissa). Kun symbolin valo muuttuu keltaiseksi, suodatin tulee vaihtaa lähiaikoina. Kun symbolin valo muuttuu punaiseksi, vaihda suodatin. Tärkeää: Vedensuodatin tulee vaihtaa vasta, kun näytön symbolin valo on punainen. Vaihda patruuna ja paina Filter Reset -näppäintä, kunnes symbolin valo muuttuu siniseksi (tai vihreäksi). Filter Reset -näppäin ei toimi, kun suodattimen symbolin valo on jo sininen (tai vihreä). Vedensuodatin on sijoitettu pakastimen oven alapuolelle. 204

12 _SF :47 Pagina 205 LAITTEEN KÄYTTÖ LISÄTOIMINNOT Painikkeiden lukitus Painikkeiden lukituksen avulla voidaan estää vahingossa tapahtuva painikkeiden painaminen tai säätöjen muuttaminen. Aseta toiminto painamalla yhtä aikaa paneelin vasemmalla puolella olevaa pikapakastusnäppäintä ja oikealla puolella olevaa lomatoiminnon näppäintä noin kolme sekuntia, kunnes symbolin valo syttyy ja merkkiääni soi. Kytke toiminto pois toistamalla toimenpidettä, kunnes symbolin valo sammuu. Jääpalakoneen näppäimistön esto Toiminnolla kytketään jään ja veden annostelu pois puhdistuksen helpottamiseksi ja tahattoman käytön estämiseksi. Aseta toiminto painamalla Child lock (Lapsilukko)-näppäintä kolme sekuntia, kunnes symbolin valo syttyy ja merkkiääni soi. Kytke toiminto pois toistamalla toimenpidettä, kunnes symbolin valo sammuu. Huom: Näppäimistön esto ei katkaise laitteen, jääpalakoneen tai valon sähköä. Ainoastaan annostelijan vivut eivät ole toiminnassa. Pikapakastus Aktivoi pikapakastustoiminto ennen tuoreiden elintarvikkeiden pakastamista. Toiminto kytketään päälle painamalla näppäintä : vastaavan symbolin valo syttyy. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois 24 tunnin kuluttua. Se voidaan kytkeä käsin pois näppäintä painamalla. Lomatoiminto Tällä toiminnolla jääkaappiosasto voidaan poistaa käytöstä, jos esimerkiksi olet pitkään poissa kotoa. Toiminto kytketään päälle/pois painamalla näppäintä vastaavan symbolin valo syttyy ja jääkaapin lämpötila katoaa näytöltä. Tilalle ilmaantuu viiva. Palauta jääkaapin normaalitoiminta toistamalla toimenpide. Toiminnon käynnistämisen jälkeen jääkaappiosastosta on poistettava pilaantuvat elintarvikkeet ja ovi on suljettava. Näin jääkaapin lämpötila pysyy sopivana, eikä sinne muodostu hajua. 205

13 _SF :47 Pagina 206 JÄÄN- JA VEDENANNOSTELIJAN KÄYTTÖ Ensimmäinen käyttö Käytettäessä jään- ja vedenannostelijaa ensimmäisen kerran ensimmäisenä annostelluissa jääpaloissa ja vedessä saattaa olla lievä sivumaku; heitä ne pois. Jään valinta Toiminto on päällä, kun jääpalakone on käynnissä; jääsymbolin valo palaa. Paina Ice mode -näppäintä valitaksesi haluttua jäätä (kuutiot tai murska) vastaavan symbolin, jonka valo syttyy. Jääautomaatin käyttö: 1. Paina Ice mode -näppäintä ja valitse haluamasi jäätyyppi. 2. Paina annosteluvipua tukevalla lasilla. Pidä lasia lähellä annostelijan aukkoa, jotta jäät putoavat lasiin. 3. Annostelija käynnistyy, kun vipua painetaan kevyesti. Automaatti ei toimi yhtään nopeammin tai annostele enemmän jäätä, vaikka vipua painettaisiin lujemmin. 4. Ota lasi varovasti pois vivun alta, jotta jäiden tulo lakkaa ja palat eivät putoa lasin reunojen yli. 5. Älä käytä jäiden annostelussa liian ohuita laseja. Veden annostelu Paina lasilla kevyesti annostelijan vipua. Veden tulo lakkaa, kun vipua ei enää paineta. Annostelijan valo syttyy vipua painettaessa ja vastaavasti sammuu, kun vipu vapautetaan. Paina vipuja kevyesti, kun käytät annostelijaa. Voimakas painaminen ei nopeuta veden annostelua tai lisää sen määrää. 206

14 _SF :47 Pagina 207 AUTOMAATTISEN JÄÄPALAKONEEN KÄYTTÖ Laitteen käynnistyksen jälkeen ensimmäisten jääpalojen valmistukseen kuluu yksi yö. Jos valitset jäämurskan, kone murskaa jääpalat ennen annostelua. Tämän vuoksi kestää hetken, ennen kuin kone annostelee jäämurskan. Murskaimen toimiessa kuuluu ääntä ja jäämurska saattaa sisältää eri kokoisia paloja. Kun valitset jäämurskan jälkeen jääkuutiot, ensimmäisten jääkuutioiden mukana saattaa tulla myös pieniä määriä jäämurskaa. Jääpalakone valmistaa normaalisti noin jääpalasarjaa 24 tunnin kuluessa. Jääpalojen määrä ja koko riippuvat vesiverkon paineesta. Valmistettavaa jäämäärää voidaan kasvattaa laskemalla pakastimen asetuslämpötilaa. Automaattisen jääpalakoneen käyttöohjeita Kun pakastimen ovi on auki, älä aseta mitään jääpala-astian luukun eteen. Luukku toimii sensorina, joka keskeyttää jään putoamisen automaattisesta jääpalakoneesta oven sisäpuolelle sijoitettuun jääpalaastiaan. Jääpala-astian irrottaminen ja kiinnittäminen 1. Aseta sormesi astian pohjan aukkoon ja pidä peukaloasi vapautuspainikkeen päällä. 2. Pidä astian pohjasta kiinni kummallakin kädelläsi, paina vapautuspainiketta ja vedä astia ulos nostamalla sitä ylöspäin. 1 Aseta astian pohja takaisin oven sisäpuolen tukeen ja paina astia paikalleen. Huom: jos tarvitset paljon jääpaloja, ota ne suoraan jääpala-astiasta mieluummin kuin annostelijan kautta

15 _SF :47 Pagina 208 VEDENSUODATTIMEN PATRUUNAN VAIHTO 1. Etsi pakastimen oven alapuolelle sijoitetun vedensuodattimen patruunan kansi. Käännä kantta vastapäivään pystysuoraan asentoon ja vedä kansi sekä suodatinpatruuna ulos eturitilän läpi. HUOM! Suodatinpatruunan sisällä on vettä, joten vettä saattaa valua ulos. 2. Irrota kansi vetämällä se irti vanhan patruunan päästä. Kansi liukuu oikealle tai vasemmalle. ÄLÄ HEITÄ KANTTA POIS Poista uusi patruuna pakkauksesta ja poista o-renkaiden suojus. 4. Pujota suodattimen kansi kuvan mukaisesti uuteen patruunaan. 5. Pidä kansi pystysuorassa ja työnnä uusi suodatinpatruuna pohjaan asti eturitilän sisään. Kierrä kansi myötäpäivään vaakasuoraan asentoon. 6. JUOKSUTA VETTÄ ANNOSTELIJAN LÄPI, KUNNES ULOSTULEVA VESI ON PUHDASTA (noin 9-14 litraa tai 6-7 minuuttia). Tällä tavoin järjestelmä puhdistuu, ja ilma poistuu putkistosta. HUOM! Ilmanpoiston aikana annostelijasta voi tulla vettä 2 3 Suodattimen varaosien tilaaminen Vedensuodattimen varapatruunoita on saatavilla huoltopalvelussa

16 _SF :47 Pagina 209 VIANMÄÄRITYS Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon... Toimintahäiriöt johtuvat usein pienistä asioista, jotka voit itse tarkistaa ja korjata ilman minkäänlaisia työkaluja. Laitteesta kuuluvat äänet ovat normaaleja. Ne johtuvat automaattisesti käynnistyvistä ja sammuvista toimintaa säätävistä tuulettimista ja kompressoreista. Joitakin käyntiääniä voidaan vähentää: vakauta laite ja asenna se tasaiselle alustalle älä aseta laitetta kiinni huonekaluihin tarkista, että sisäosat on asetettu oikein älä aseta pulloja ja astioita kiinni toisiinsa. Mahdollisia käyntiääniä: kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran tai pitkän ajan kuluttua, siitä kuuluu sihinää kun jäähdytysaine virtaa putkiin, kuuluu pulputtava ääni kun vesiventtiili tai tuuletin käynnistyy, kuuluu surinaa kun kompressori käynnistyy tai jäätä tippuu astiaan, kuuluu kolinaa kun kompressori käynnistyy ja sammuu, kuuluu äkillinen napsahdus. Kun kuulet tällaisia ääniä......se tarkoittaa, että laiteon toiminnassa!!! 209

17 _SF :47 Pagina 210 VIANMÄÄRITYS Laite ei toimi. Onko virtajohto kytketty pistorasiaan ja onko verkkovirran jännite oikea? Oletko tarkistanut sulaketaulun sulakkeet? Moottori tuntuu käyvän liian kauan: Onko lauhdutin puhdistettu pölystä ja nukasta? Ovatko ovet kunnolla kiinni? Ovatko oven tiivisteet kunnossa? Kuumalla säällä, tai jos huone on hyvin lämmin, moottori käy kauemmin. Jos ovea on pidetty auki pitkään tai avattu usein, tai jos kaappiin on pantu paljon ruokaa, moottori käy kauemmin, jotta laite jäähtyy. Jääkaappiin kertyy kosteutta: Tarkista, että ilmastointiaukot eivät ole tukossa. Tukkeutuminen estää ilman liikkumisen. Varmista, että elintarvikkeet on pakattu asianmukaisesti. Kuivaa märät astiat ennen kuin asetat ne laitteen sisälle. Onko ovia avattu liian usein? Kun ovi avataan, huoneilman sisältämä kosteus pääsee jääkaapin sisälle. Mitä useammin ovea avataan, sitä nopeammin kosteutta muodostuu, erityisesti jos huoneilma on hyvin kosteaa. Jos huoneilma on hyvin kosteaa, on normaalia, että jääkaapin sisälle kertyy kosteutta. Sulatusastiassa on vettä: Tämä on normaalia kuumalla ja kostealla ilmalla. Astia voi täyttyä puolilleen. Varmista, että laite on tasapainossa, ettei vettä valu astian reunojen yli. Laitteen lämpötila on liian korkea: Onko laitteen säätimet asetettu oikein? Onko laitteen sisälle asetettu suuria määriä elintarvikkeita? Ovia ei tule avata liian usein. Tarkista, että ne sulkeutuvat tiiviisti. Tarkista, että ilmastointiaukot eivät ole tukossa. Tukkeutuminen estää kylmän ilman liikkumisen. Tiivistettä vasten oleva reuna tuntuu kuumalta: Tämä on normaalia kuumalla ilmalla kompressorin käydessä. Ovet eivät sulkeudu ja avaudu kunnolla: Tarkista, että pakkaukset eivät estä oven sulketumista. Tarkista, että sisäosat tai automaattinen jääpalakone on asetettu oikein. Tarkista, että oven tiivisteet eivät ole likaiset tai tahmeat. Varmista, että laite on tasapainossa. Valo ei syty: Ovatko asunnon sähköjärjestelmän suojalaitteet ja sulakkeet ehjiä? Onko virtajohto kytketty pistorasiaan ja onko verkkovirran jännite oikea? Onko lamppu palanut? 210

18 _SF :47 Pagina 211 VIANMÄÄRITYS Jääpalakone ei toimi: Onko pakastin jäähtynyt tarpeeksi kauan? Uuden laitteen jäähtyminen saattaa kestää koko yön. Onko automaattinen jääpalakone käynnissä? Tuleeko automaattiseen jääpalakoneeseen vettä? Onko vesihana auki? Suodatin saattaa olla tukossa tai asennettu väärin. Tarkista asennusohjeista, että suodatin on asennettu oikein eikä se ole tukossa. Jos ongelma ei ole virheellisen asennuksen tai tukkeutuneen suodattimen aiheuttama, ota yhteys asiantuntevaan huoltoteknikkoon. Annostelija ei toimi: Onko pakastimen ovi kiinni? Onko jääpala-astia oikein paikallaan? Jäänannostelija lakkaa toimimasta: Onko jäänannostelija ollut pitkään käyttämättömänä ja jääpalat ovat tarttuneet kiinni toisiinsa? Ravista jääpala-astiaa, jotta jääpalat irtoavat toisistaan ja jääpala-astiaan mahtuu enemmän jäätä. Heitä vanhat jääpalat pois ja valmista uusia. Onko annostelijan vipua painettu liian pitkään? Odota noin kolme minuuttia, jotta annostelijan moottori käynnistyy uudelleen. Jäässä on sivumaku ja -haju: Onko jäähän imeytynyt epämiellyttäviä hajuja? Onko veden laatu hyvä? Mineraalipitoinen vesi saattaa tarvita suodattimen. Onko elintarvikkeet pakattu asianmukaisesti? Onko jääpala-astia ja pakastin puhdas? Täydennä jäänannostelijan vettä ohjeiden mukaan. Onko jäänannostelijan putket liitetty oikein? Ensimmäisissä annostelijasta tulevissa jääpaloissa saattaa olla lievä sivumaku; heitä ne pois ja valmista uusia. Annostelijasta ei tule jäätä vipua painettaessa: Vaihda jäätyyppi jääkuutioista murskaan tai päinvastoin, jotta jään muodostamat esteet poistuvat. Ellei annostelijasta yhäkään tule jäätä ulos, odota kaksi minuuttia ja toista toimenpide. Annostelijasta ei tule vettä vipua painettaessa: Ensimmäisen annostelun aikana järjestelmän täyttymiseen kuluu sekuntia. Jos tyhjä laite viedään erittäin alhaiseen lämpötilaan ja lihalaatikon liukusäädin on auki, annostelija saattaa keskeyttää veden annostelun väliaikaisesti. Sulje liukusäädin. Vedenannostelu käynnistyy uudelleen 12 tunnin kuluessa. Jään- ja vedenannostelijassa on kosteutta: Paina kytkintä (A kuvassa) käynnistääksesi kosteudenestotoiminnon. Jääpala-automaatista kuuluu kovaa ääntä: Laitteessa on jääpalakone, ja siitä saattaa kuulua hurinaa (vesiventtiilin toimintaääni), tippuvan veden ääntä ja kolinaa, kun jääpalat putoavat astiaan. Jos lamppu on palanut: 1. Irrota aina ensin pistoke pistorasiasta. 2. Katso kappale Huolto ja puhdistus. 211

19 _SF :47 Pagina 212 HUOLTOPALVELU Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon: Käynnistä laite uudelleen ja tarkista onko häiriö poistunut. Jos häiriö esiintyy edelleen, sammuta laite ja toista toimenpide noin tunnin kuluttua. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, kun olet suorittanut vianetsintäoppaassa luetellut tarkistukset ja käynnistänyt laitteen uudelleen, ota yhteys huoltopalveluun. Kuvaile ongelma selkeästi ja anna seuraavat tiedot: laitteen tyyppi ja sarjanumero (arvokilvessä), häiriön laatu, laitteen malli, Service-numero (laitteen sisäpuolelle kiinnitetyssä arvokilvessä SERVICE-sanan jälkeen oleva luku), täydellinen osoitteesi, puhelin- ja suuntanumerosi. Huom: Laitteen ovien kätisyyden vaihtamista Huoltopalvelun toimesta ei katsota takuutoimenpiteeksi. 212

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 ESPAÑOL Instrucciones para el uso Página 60 PORTUGUÊS Manual

Lisätiedot

SISÄLTÖ ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SIVU 138 ASENNUS SIVU 139 MINIKEITTIÖN LIITÄNTÄ SIVU 140 YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA SIVU 141

SISÄLTÖ ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SIVU 138 ASENNUS SIVU 139 MINIKEITTIÖN LIITÄNTÄ SIVU 140 YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA SIVU 141 37055Afin.fm5 Page 137 Tuesday, July 27, 1999 6:32 PM SISÄLTÖ FIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SIVU 138 ASENNUS SIVU 139 MINIKEITTIÖN LIITÄNTÄ SIVU 140 YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA SIVU 141 JÄÄKAAPPI JÄÄKAAPIN

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin KD 12312 S KD 12612 S KD 12813 S Lue ehdottomasti tämä käyttöja asennusohje ennen kylmälaitteen fi-fi asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus 1.1. Laitteen käyttötarkoitus. Sisältö

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus 1.1. Laitteen käyttötarkoitus. Sisältö Käyt t öohj e FI I CBN3356,I CBN3366,I CBP3256,I CN3356,I CN3366 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen

Lisätiedot

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU PESU-

Lisätiedot

*Mallista riippuen 1

*Mallista riippuen 1 Käyt t öohj e FI KP( esf )3620,KP( esf4220) *Mallista riippuen 1 Sisällysluettelo Käyttöohje: Jääkaapin yleiskuvaus... 2 Jääkaapin käyttökohteet... 2 Ympäristön lämpötila... 3 Vaatimustenmukaisuus... 3

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö Käyt t öohj e FI CUP( sl )2221,CUP( esf )2721,CUP( esf )2901,CUP( sl )3021 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 2 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 2 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 2 1.3.

Lisätiedot

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAROITUS: laite on

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen 280110 7084282-02 ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ASENNUS. 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU.140 TÄRKEÄÄ.140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA.141 UUNIN VARUSTEET.142 HUOLTO JA PUHDISTUS.143 VIANETSINTÄ.

KÄYTTÖOHJEET ASENNUS. 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU.140 TÄRKEÄÄ.140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA.141 UUNIN VARUSTEET.142 HUOLTO JA PUHDISTUS.143 VIANETSINTÄ. KÄYTTÖOHJEET ASENNUS... 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU...140 TÄRKEÄÄ...140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA...141 UUNIN VARUSTEET...142 HUOLTO JA PUHDISTUS...143 VIANETSINTÄ...147 HUOLTOPALVELU...147 Jotta saisit uudesta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO

30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO 30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LUUKKU LASTEN TURVALLISUUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUKERTAA

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla 240810 7084440-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN SISÄLTÖ Lue käyttöohjeet PIKAOPAS OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN OHJELMAN MUUTTAMINEN OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ!

LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! Pikaopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU PAINAMALLA MITÄ TAHANSA PAINIKETTA, PERUUTUS-/PYSÄYTYSPAINIKETTA

Lisätiedot

JT469. Інструкція з експлуатації. www.whirlpool.com

JT469. Інструкція з експлуатації. www.whirlpool.com JT469 Інструкція з експлуатації www.whirlpool.com 1 HAKEMISTO ASENNUS 3 Asennus TURVALLISUUS 4 Tärkeitä turvaohjeita 5 Vianetsintäopas 6 Varotoimenpiteet VARUSTEET JA KUNNOSSAPITO 7 Varusteet 8 Kunnossapito

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Liesi Spis EKD510500 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 5 Käyttöönotto 5 Keittotaso - Päivittäinen käyttö 6 Keittotaso - Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla 190710 7084514-00 KB/ KBesf... 3 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde... 2 1.3

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot

JPE20xx, Elektroninen yhdistelmäkaappi

JPE20xx, Elektroninen yhdistelmäkaappi JPE20xx, Elektroninen yhdistelmäkaappi SISÄLLYSLUETTELO SIVU PIKAOHJE 2 TURVALLISUUSOHJEITA Vanhan laitteen hävittäminen 3 Tärkeä tietää 3 ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA ASENNUS Pakkauksen purkaminen 3 Sijoitus 4

Lisätiedot

QRT4650W QRT4650K QRT4650X

QRT4650W QRT4650K QRT4650X QRT4650W QRT4650K QRT4650X Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

3fi00028.fm5 Page 47 Wednesday, April 4, 2001 6:58 PM ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA ROSKALOUKUN PUHDISTAMINEN

3fi00028.fm5 Page 47 Wednesday, April 4, 2001 6:58 PM ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA ROSKALOUKUN PUHDISTAMINEN 3fi00028.fm5 Page 47 Wednesday, April 4, 2001 6:58 PM SISÄLLYSLUETTELO ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU PESUAINEET JA

Lisätiedot