ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA Seppo Välimäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 27 19.4.2012 Seppo Välimäki"

Transkriptio

1 297 ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA Seppo Välimäki Luuk. 17: Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule tarkkailemalla / nähtävällä tavalla, 21.eivätkä he sano: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä (=teidän sisimmässä osassanne)." ihmisen henki on ihmisen sisin osa - kun henki pääsee uudestisyntymisessä Jumalan yhteyteen, se määrää koko ihmisen elämän kohtalon täällä ajassa sielun ja lihan kautta vaikuttava häiriö voi hidastaa / haitata Jumalan suunnitelman toteutumista, mutta se ei enää vaikuta lihasta pois kuolemisen jälkeen Jumalan valtaherruutta on se, että Pyhän Hengen sinetti uudestisyntyneen uskovan hengessä riittää asettamaan ja määräämään ihmisen Jumalan lapseksi, vaikka sielu ja ruumis elävätkin vielä kompromissitilassa - näkyvän maailman ja demonivoimien kosketuksessa sen mukaan, kuinka uudestisyntyneen uskovan sielu omistaa totuutta ja pääsee yhtymään Jumalan lakiin, pääsee Jumalan valtakunta tulemaan ilmi uskovan sielussa, ruumiissa ja koko elämässä kun Jumalan yhteys ihmiseen ja ihmisen yhteys Jumalaan on palautettu Jumalasta eroon joutumisen kautta syntyneet ongelmat muuttuvat Jumalan kannalta merkityksettömiksi Jumala tarvitsee vain ihmisen janon ja "jonkinlaisen" kyvyn toimia yhteistyössä Hänen kanssaan - tässä maailmassa vaikuttava pimeys on suuri kuorma jokaista uskovaa vastaan ja se pystyy hidastamaan Jumalan kirkkauden täyttä ilmitulemista (sielun eheys, voitelun täyteys, sairauksien parantuminen jne. koska Jumalassa itsessään on kaiken synnin pimeyden tuhoava kirkkaus, joka koskettaa uskovia - on vain ajan ja uskossa kasvamisen kysymys kuinka nopeasti ja kuinka paljon voimme voittaa pimeyttä ja omistaa kirkkautta jo täällä ajassa - Jeesus Voideltuna on meidän esikuvamme koska uudestisyntynyt uskova on Jeesuksen veren kautta päässyt Isän lapseksi, ongelma ei ole enää jokin mystinen "synti" vaan haluaako uskova päästä koko kirkkauteen ja omistaa lupaukset jo täällä ajassa - kuolettamalla lihassa olevan ja maailmasta tulevan Jumalan kirkkautta vastustavan demonisaation - Taivaassa ei ole muuta mahdollisuutta kuin antautua Jumalan täydelle kirkkaudelle! uskova voi saada janon Jumalan suurempaan kirkkauteen vain opetuksen ja ilmestyksen kautta - pimeyden voimien vaikutus maailmassa synnyttää uskonnollista petosta, joka peittää Jeesuksen ilosanoman kirkkautta - siksi tarvitaan erittäin kipeästi niitä, jotka saavat ilmestystä ja uskaltavat nousta sitä julistamaan vaikka meillä täällä maailmassa olisikin suuri ilmestys Jumalan valtakunnasta, ei silti ole mahdollista omistaa koko kirkkautta - se on valmistettu vasta taivaassa - täydellisyyden

2 298 vaatimusta ei voida asettaa uskon elämälle - rakkaus on täydellisyyden side Rakkaussuhde Jumalaan on päämäärämme Jumalan yhteys on enemmän kuin kirjoitusten tutkiminen - yhteys Jumalaan on rakkaussuhde Pyhän Hengen voitelussa, jonka itse rakkauden Isä opettaa lapsilleen - herkkä rakkaussuhde vasta opettaa tuntemaan (EPIGNOSKO = tuntea, erottaa, kokea täydellisesti) Jumalan Isän todellisen rakkauden, voiman ja kirkkauden uudestisyntymisen jälkeen jokaisen uskovan elämän tärkeimmäksi tehtäväksi tulee harjoittaa yhteyttä Jumalan kanssa - Pyhä Henki on vuodatettu meihin sitä varten, että se toteutuu uudestisyntymisen jälkeen koko uskovan elämä tapahtuu Jeesuksen veren puhdistusvoiman alla - kaikki on edelleenkin vajavaista, eikä ole mitenkään verrattavissa täyteen kirkkauteen Taivaassa vajavan elämän ja vaelluksen tekee täälläkin täydelliseksi Jeesuksen veren alla vaeltaminen, antautuminen Pyhälle Hengelle ja Isän rakkaudessa eläminen ja palveleminen oleellista lunastuksen tilassa elämisessä on 1) elää anteeksi annettuna ja anteeksi antaen - kaikki uudestisyntyneen uskovankin elämä on vajavaista, mutta suuntautuu kohti täyttä kirkkautta 2) antautua lisää Jumalalle (= Pyhälle Hengelle, Isän rakkaudelle, Jumalan valtakunnan totuudelle) 3) julistaa Jeesuksen yliluonnollista pelastavaa voimaa kaiken Jumalasta ihmisiä erottavan pimeyden ja niiden vaikutusten ylitse 4) välittää Jumalan rakkautta kaikille kaiken vajavuuden keskellä 5) vastaanottaa Pyhän Hengen lisääntyvää ilmestystä Jumalan valtakunnasta ja ojentautua kirkkautta kohti 1. Joh. 1:5-7 5.Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. 6.Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen (Jumala) kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä (=Jumalasta erossa eläen, demonien johdatuksessa, eikä hengellämme ole yhteyttä Jumalaan), niin me valhettelemme emmekä tee totuutta. 7.Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme (Jumalan kanssa ja pelastettujen kanssa), ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta Jumalasta pois erehtymisestä ja sen seurauksista - Pyhä Henki pääsee johtamaan parannuksentekoon, vaikuttaa uuden luomistyön - synnyttää VIIMEISEN AADAMIN SUKUKUNNAN, joka on eläväksi tekevien henkien sukukunta taivaassa (synnistä). evankeliumin sanoma on nimenomaan pääsy Jumalan koko kirkkauteen - vain pieni osa siitä toteutuu täällä maailmassa Jeesuksen veren pimeyden peittävä ja poissiirtävä voima on valtava - siksi anteeksiantamuksessa eläminen on ainoa tapa, jossa Jumala voi toimia uudestisyntyneen uskovan kanssa

3 1. Kor. 15: Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. 20.Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. 21.Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. 22.Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, 23.mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan; 24.sitten tulee loppu (täyttymys), kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. 25.Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle." Jumalasta erossa elämisen tilassa (synnin tila) ihmiselle syntyy käsitys, että hänen minuutensa on riippumaton Jumalasta - uudestisyntyminen muuttaa tämän todellisuuden täysin erilaiseksi - Jumalan rakastetun lapsen asema/oikeudet rakkaussuhteessa Isään tulee pelastetun minuudeksi Jeesus ottaa jokaisen ihmisen pelastuksessa omakseen enemmän kuin täällä maailmassa tajuammekaan - siksi meidän päämäärämme on jatkuva muutos ja kasvu ilmestyksessä, uskossa ja elämän suuntaamisessa Jumala kurottautuu täyteydestään käsin meidän sekavuuteemme ja vajavuuteemme ja antaa meidän kokea Hänen rakkautensa yliluonnollista suuruutta ja palvella Hänen rakkaudessaan vanha ihminen = Jumalasta erossa elämisen identiteetti, elämäntapa, asenteet, suuntautumiset, orjuudet, vääristymät, turmelus jatkuva uusi luomistyö Jeesuksessa = identiteetti Jumalan yhteydessä - lapseksi otetun todellisuudessa, valtuuksissa ja oikeuksissa Kol. 3: Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. 2.Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. 3.Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; 4.kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. 5.Kuolettakaa (= siirtää syrjään näiden vaikutus, tehdä kuolleeksi, ikäänkuin niitä ei olisi elämässä) siis 1) jäsenenne jotka suuntautuvat maahan (= näkyvään maailmaan), 2) haureus, 3) saastaisuus, 4) kiihko, 5) paha himo ja 6) ahneus, 7) kaikki se, mikä on epäjumalanpalvelusta, 6.sillä niiden tähden tulee Jumalan kiivaus (= pelastava voima ihmisen hyväksi ja pimeyden tuhoava voima demoneja vastaan), 7.ja joiden alaisina tekin ennen vaelsitte jonkun aikaa, kun niissä elitte. 8.Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. 9.Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa (antautuneet Jeesuksen veren puhdistusvoiman alle) 10.ja pukeutuneet uuteen (vastaanottaen Pyhän Hengen jatkuvasti uudistavaa voimaa), joka uudistuu TÄYDELLISEEN TIETOON (epignosis = tuntea täydellisesti, tuntea kaikki - tiedon, ymmärryksen, tuntemisen, kokemisen, yhteyden kautta - Jeesuksen kirkkauden tunteminen) tietoon, HÄNEN (Jumalan) KALTAISUUTEEN, JOKA LOI HÄNET (ihmisen) (Luojansa kuvan mukaan). 299

4 11.Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. 12.Pukeutukaa siis te- Jumalan valittuina, pyhinä ja rakkaina - sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, 13.kärsien toinen toistanne ja antaen toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. 14.Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa agape-rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. 15.Ja hallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. 16.Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, laulaen kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. 17.Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. 18.Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset, niinkuin sopii Herrassa. 19.Miehet, rakastakaa vaimojanne, älkääkä olko heitä kohtaan katkerat. 20.Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa. 21.Isät, älkää kiihoittako lapsianne, etteivät he kävisi aroiksi. 22.Palvelijat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaiset, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa. 23.Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne (psuche = hengitys, mieli, henki) (=Pyhän Hengen johdatuksesta henkenne kautta), niinkuin Herralle eikä ihmisille, 24.tietäen, että te saatte Herralta perintöön kuuluvan palkkion; te palvelette Herraa Kristusta. Vain viisauden ja ilmestyksen henki avaa uutta Jumalan valtakunnan elämää Jumalan valtakunta on yliluonnollinen hengellinen maailma - tarvitaan hengen uudestisyntyminen, jotta ihminen voi nähdä ja vastaanottaa Jumalan todellisuutta ilmestyksen hengen ensimmäinen tehtävä on ilmaista ihmiselle Jumala Isä, Jeesuksen kautta valmistettu pelastus ja uusi elämä, seurakunnan asema sekä Pyhän Hengen ylösnousemusvoiman olemus Ef. 1: Sentähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, Paavalin sanoma on uudestisyntyneille uskoville, joissa Hengen hedelmä oli jo vaikuttamassa - Efesossa oli jo ollut herätys noin 5 vuotta aikaisemmin (Apt 19. luku) kuin Paavali kirjoitti Roomasta käsin tämän kirjeensä - Jumalan valtakunnan ilmestyminen oli vasta alussa! 16.en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani, huomaa Paavalin asenne hänen rukoillessaan efesolaisten puolesta - tuokaa kaikki kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi 17.anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille (- 1-) viisauden (sofia = viisaus) ja ilmestyksen (apokalypsis = ilmestyminen, valaisu, ilmituleminen, ilmestys) Hengen hänen täydellisessä tuntemisessaan (epignosis = täydellinen tunnistaminen, 300

5 301 erottaminen, tunteminen) täydellinen tunteminen (epignosis) tulee vain hengen kautta - Pyhän Hengen pilven alla Jumalan tunteminen kirkkauden Isänä on kaiken muun ilmestystiedon ja viisauden perustus miksi Jumala on Isä? - Jumalalla ei ole luonnolliseen sukupuolisuuteen liittyvää luonnetta ollenkaan - Hänessä on sekä Isän että äidin rakkaus, kaikki yliluonnollisessa mitassa - Sana Isä viittaa siihen, että Hänellä on sydän, voima, olemus, tarkoitus synnyttää uutta, kasvattaa uutta, olla jokaiselle ihmislapselle Hänen elämänsä lähde, turva ja päämäärä 18.ja (- 2-) valaisisi teidän ymmärryksenne (dianoia = syvät ajatukset, mieli, ymmärrys, mielikuvitus) silmät, että tietäisitte (eido = nähdä luonnollisessa mielessä), mikä on hänen kutsunsa toivo (elpis), uudestisyntynyt henki vastaanottaa ilmestyksen kautta "EPIGNOSIS" täydellisen tuntemisen - ilmestyksen ja viisauden henki valaisee myös sielun ymmärryksen, käsityskyvyn ja mielikuvituksen yhtymään Jumalan lakiin jokaisen ihmisen tulee myös ymmärryksen kautta käsittää oman uskon elämänsä luonne voidakseen toteuttaa sitä Pyhän Hengen johdatuksessa Pyhä Henki pystyy puhumaan tämän ilmestyksen ihmisen luonnolliselle mielelle - uudestisyntyneen hengen kautta - kun ihminen avaa itsensä kuuntelemaan, tutkimaan ja vastaanottamaan (- 3 -) kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus (doxa - hepreassa kavod - kunnia, kirkkaus) hänen pyhissään koko seurakunnan olemuksen, tehtävän ja suunnitelman näkeminen Jumalan valtakunnassa profeettojen ilmoituksen selitys: Jes. 60:1-2: Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi on tullut, ja Herran kunnia on kohonnut sinun yllesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi kohoaa Herra, ja hänen kunniansa (kavod) näkyy sinun päälläsi. tärkeä osa pelastusta on johtaa ihmisiä rakastavaan veljes/sisar-yhteyteen, jossa Jeesus toimii Pyhän Henkensä kautta yliluonnollisella tavalla - osa Jumalan kirkkauden kosketuksesta tulee suoraan Taivaasta Pyhässä Hengessä, toinen osa kirkkaudesta tulee Jumalan lasten rakkauden palvelutyön kautta Pyhässä Hengessä myös Jumalan lasten oikeus vastaanottaa suuri kirkkaus suoraan ylhäältä - toimia Jeesuksen edustajana tässä maailmassa - Paavali viittaa jakeissa 22 ja 23 vielä tarkemmin seurakunnan auktoriteettiin toteuttaa Jumalan valtakunnan ilmestystä tässä maailmassa 19.ja (- 4 -) mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, 20.jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,

6 korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. 22.Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, 23.joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. ylösnousemusvoiman suuruuden tajuaminen - Jumala vapautti Jeesuksen pimeyden ruhtinaan vallasta - Jeesuksen kuolleen ruumiin tilalle ylösnousemusruumis - Jeesuksen korottaminen Jumalaksi Isän valtaistuimella Sakarjan ilmestys Jeesuksen ja saatanan kohtaamisesta sekä syntien poissiirtämisestä Sak. 3: Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Jeshuan (Joosua - Jeshua tai Jehoshua hepreassa) seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan (satan = vastustaja) seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä vastustamassa. sielunvihollinen vastusti Herran enkeliä, joka oli noutamassa Jeesusta ja pukemassa Häntä ylösnousemusvoimalla ja asettamaan Hänet Jumalan valtaistuimelle vastustaja näki vain Jeesuksen "saastaiset vaatteet", jotka olivat meidän rikkomuksemme, jotka Hän oli ottanut päälleen - syyttävässä hengessä elävä ihminen ei tänäkään päivänä näe Jumalan pelastusta ja kirkkautta itsessään eikä lähimmäisessään - siksi Jeesuksen oman tulee ehdottomasti irtisanoutua syyllisyydestä ja syyttämisestä 2.Ja Herra sanoi vastustajalle: "Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole hehkuva kivi, joka on (Taivaan alttarin) tulesta temmattu?" 3.Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. "hehkuva kivi" oli Pyhän Hengen täyttämä henki Jeesuksessa - Pyhän Hengen sinetin kautta myös Jeesus oli sinetöity kuolemansa jälkeen Jumalan omaisuudeksi - Hänen yllään olleet rangaistukset eivät merkinneet Jumalalle mitään, koska Isän kirkkaus pyyhkii pois kaiken saastan täydellisesti "saastaiset vaatteet" viittaa Jeesuksen lihalliseen ruumiiseen, jossa Hän kantoi meidän Jumalasta pois erehtymisen ja sen seuraukset - 1. Piet. 2:24: joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synnit poistettuina (Jumalasta erossa oleva elämä ja sen seuraukset), eläisimme vanhurskaudelle (Jumalan yhteydessä, Pyhän Hengen läsnäolossa); ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut." (sairaus on Jumalasta erossa toteutuneen elämän turmeltunut seuraus ruumissa) jokaisen uskovan uudestisyntyneessä hengessä on tämä sama ominaisuus - Taivaan tuli, jonka kautta ihmisen henki ja sielu ovat liitetyt Jumalan yhteyteen - siksi sielunvihollinen ei voi vaatia uskovaa helvettiin hänen lihansa kautta vaikuttavan synnin tähden 4.Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: "Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä." Ja hän sanoi hänelle: "Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin." luonnollisen kuoleman hetkellä Isän rakkaus ei välitä lihan synneistä, jos Hänen henkensä on saanut sinetöidä ihmisen yhteyteensä - silloin ihmisen henki on antautunut Jumalalle eikä

7 303 saatanalla ole valtaa ihmisen henkeen eikä Jumalan ihmiselle valmistamaan pelastetun tulevaisuuteen Taivaassa Pyhän Hengen tulen läsnäolo ihmisen hengessä auktorisoi koko ihmisen sielun ja elämän Jumalan yhteyteen - Jeesuksen veren yliluonnollinen lunastusvoima saa tämän aikaan 5.Minä sanoin: "Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä." Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä. 6.Ja Herran enkeli todisti Joosualle sanoen: 7."Näin sanoo Herra Sebaot: Jos sinä vaellat minun teilläni ja hoidat minun säätämäni tehtävät, saat sinä myös tuomita minun huonettani ja vartioida minun esikartanoitani, ja minä annan sinulle pääsyn näiden joukkoon, jotka tässä seisovat. Isän lupaus Jeesukselle Hänen korottamisekseen Isän valtaistuimelle - silmiensä edessä olevan ILON TÄHDEN (pelastussuunnitelman toteutumisen tähden) Hän kärsi ristin, häpeästä välittämättä ja istui Jumalan Isän valtaistuimelle, Hänen oikealle puolelleen Fil. 2: Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, 6.joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto (morfe = muoto, luonne), katsonut saaliiksensa olla Jumalan (Isän) kaltainen (isos = samanlainen, yhtäkuin) 7.vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; Jeesus, vaikka oli Poika ja Isän kaltainen, riisuutui tästä asemasta pelastaakseen ihmiset - Isä on kirkkaudessaan Häntä korkeampi, Isä ei voinut riisuutua yliluonnollisesta jumaluudestaan - se oli mahdollista vain Pojalle 8.hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. 9.Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, 10.niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, 11.ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Jeesus on meidän esikuvamme, esikoinen, edelläkävijä - Hän kutsuu ihmisiä seuraamaan itseään - muuttumaan sellaiseksi kuin Hän on - tekemään niitä tekoja kuin Hän on - tulemaan osalliseksi samanlaisesta ylösnousemuksesta, kuin Hän, sen perinnön mukaan, minkä Isä on Jeesuksessa määrännyt meille Pyhän Hengen vastaanottaminen Jumalan yhteyden (=synnin voittamisen) todistus on Pyhän Hengen läsnäolo ja vaikutus ihmisessä - Jeesuksen julistus syntien pois siirtämisestä ja Isän yhteyteen pääsemisestä huipentui saman palveluvoitelun lupaamiseen opetuslapsille, kuin Hän itse oli vastaanottanut Johanneksen edessä Joh. 4:13-14: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tästä vedestä, janoaa jälleen, mutta joka juo siitä vedestä, jota minä hänelle annan, se ei janoa lopun ikäänsä (kosketusta Jumalaan Hänestä erossa olemisen tilassa); vaan se vesi, jota minä hänelle annan, tulee hänessä (uudesti

8 syntyneessä hengessä, Jumalan yhteydessä) katoamattomaan elämään pulppuavan veden lähteeksi (pysyvä läsnäolo) (kaikki Isän lupaukset toteuttavaksi voimaksi)." miksi Jeesus sanoi, että ihmisen vastaanottama Pyhä Henki tulee ihmisen hengessä katoamattomaan elämään pulppuavan veden lähteeksi? - siksi, että Pyhä Henki tulee uudestisyntymisessä pysyvästi liittääkseen ihmisen yhä lujemmin Jumalan kirkkauteen - mikään voima ei voi sitä estää - vain viivytystaistelu on mahdollinen! Luuk. 24: Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä (ihmisten Jumalasta eroon joutumisen rangaistus) ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista (ylösnousemusvoiman ilmestyminen kun Jeesus on korotettu Isän valtaistuimelle), 47.ja että 1) mielenmuutosta (=mielen ja ajatusten kääntymistä Jumalaan ja Hänessä sekä Hänestä elämiseen) ja 2) ihmisten Jumalasta eroon joutumisen ja sen seurausten pois siirtämistä (demonisaatiosta vapautumista) on saarnattava Hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. 48.Te olette tämän todistajat. 49.3) Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta." opetuslapset olivat jo uudestisyntyneet ja saaneet Pyhän Hengen sinetin, mutta heitä varten oli varattu myös suurempi voitelu, joka antoi heille voiman tehdä Jeesuksen tekoja koska uudestisyntymisen kautta opetuslasten yhteys Jumalaan oli syntynyt, koko Isän lupaus voi täyttyä, kunhan opetuslapset vastaanottavat sen uskon kautta - siksi Jeesus sanoi että minä lähetän Pyhän Hengen koko siunauksen (=Jerusalemin herätykseen johtava palveluvoitelu) Ap. t. 1:4-5 4.Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isän lupausta, jonka kuulitte minulta. 5.Sillä Johannes upotti vedessä, mutta teidät upotetaan Pyhässä Hengessä, ei kauan näitten päivien jälkeen." Jeesus oli erikseen antanut lupauksen palveluvoitelun vastaanottamisesta opetuslasten uudestisyntymisen jälkeen Joh. 7: Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa (jatkuvasti), niin tulkoon minun tyköni (jatkuvasti) ja juokoon (jatkuvasti). 38.Joka uskoo minuun niinkuin kirjoitukset opettavat hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat." 39.Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Matt. 7:11: Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, tulee antamaan sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat! Luuk. 11:13: Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa 304

9 305 ennemmin taivaallinen Isä tulee antamaan Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!" Ap. t. 2:1-4 1.Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. 2.Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. 3.Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. 4.Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. palveluvoitelun vuodatus alkoi tästä, mutta se jatkui koko ajan seurakunnan täyttyessä lisää Pyhällä Hengellä eri tilanteissa - voimatekojen voitelu alkoi vaikuttaa suurempaa herätystä seuraavan rukouksen jälkeen: Ap. t. 4: Nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi täysin rohkeasti puhua sanaasi, 30.sinun ojentaessasi kätesi parantamiseen ja (anna) tunnustekoja ja ihmeitä tapahtua pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta." 31.Heidän rukoiltuaan vapisi se paikka, jossa olivat koolla, ja kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä ja puhuivat Jumalan sanaa (logos) rohkeasti. Ap. t. 5: Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä; ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä. 13.Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. 14.Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että naisia suuret joukot. 15.Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun heistä. Käytännöllisiä neuvoja Pyhässä Hengessä upottamiseksi aseta Pyhän Hengen lisääntyvän voitelun vastaanottaminen yhdeksi tärkeimmistä asioista elämässäsi - se merkitsee silloin ajan varaamista Pyhän Hengen läsnäolossa viipymiseksi - käytännöllisten häiriöiden poistamista ja elämän rauhoittamista - ponnistella vaivaa nähden viipyen Jumalan läsnäolossa soaking = hiljentyminen, sydämen avaaminen Pyhässä Hengessä upottamiseksi Pyhässä Hengessä upottaminen on itse Jeesuksen persoonan ja Hänen vapauttavan, puhdistavan ja uudistavan voiman vastaanottamista - ei kielillä rukoilemista, rukousvastausten etsimistä, Sanan tutkimista - vaan oman hengen, sielun ja ruumiin avaamista Jeesuksen lisääntyvälle läsnäololle ja vaikutukselle noituudesta ja muusta Pyhää Henkeä vastustavasta demonisaatiosta tulee irtisanoutua - sen jälkeen tarvitsee luopua Jumalalle antautumista vastustavasta järjen kontrollista, yrittämisestä, suorittamisesta - antautuminen ja suostuminen lepäämään Isän rakkaudessa antautua luottamaan, vastaanottamaan, kohtaamana ja tuntemaan itse Pyhän Hengen yliluonnollista sisäistä ja ulkoista lisääntyvää läsnäoloa

10 antaa Pyhän Hengen läsnäolon ajaa ulos riivaajia, puhdistaa ajatuksia, tunteita, asenteita, vapauttaa syyllisyydestä, tuomiosta, vihasta, hylkäämisestä, pelosta jne. - Pyhä Henki tietää tarkalleen mitä ihmisessä täytyy koskettaa, jotta Jumalan valtakunta lisääntyisi hänen elämässään silloin kun tulee Pyhän Hengen tulen ja täyteyden kosketus, oppia silloinkin janoamaan lisää - ihminen voi puhua henkensä kautta Jumalalle vaikkei hänen suunsa liikkuisi pitää huoli jatkuvasta täyttymisestä ja virittymisestä Isän rakkauden pilvessä - hengellisen harjoituksen laiminlyöminen turruttaa ihmisen henkeä ja luonnollinen / järkeisopillinen kontrollin johtama elämä valtaa järkeilyyn, teologiaan, pohdiskeluun, spekulaatioihin, ihmisen mahdollisuuksiin ja luonnollisiin rajoituksiin suuntautuminen on uskonnollinen petos, jossa Jumalan voima ei ilmesty ilmestyksen hengessä eläminen on uuden liiton elämää - silloin Jumalan yliluonnollinen vaikutus pääsee tulemaan ilmi uskon kautta 306

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 luku Johannes julistaa elämän Sanaa, Messiasta, että lukijoillakin olisi yhteys ISÄN ja Pojan kanssa 1 4. Ollakseen tässä yhteydessä heidän tulee vaeltaa valkeudessa ja

Lisätiedot

Joh.20: Tämän jälkeen Paavali kertoo miten varma tuo ylösnousemus on, miten monet kohtasivat ylösnousseen Jeesuksen.

Joh.20: Tämän jälkeen Paavali kertoo miten varma tuo ylösnousemus on, miten monet kohtasivat ylösnousseen Jeesuksen. Joh.20:19-31 Joh.20:19-31: Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys

Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys Kolossalaiskirje: 1:1 Paavali, Jumalan tahdosta kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli Timoteus 1:2 Kolossassa asuville pyhille ja uskoville veljille kristuksessa. Armo

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Radion ortodoksinen aamuhartaus

Radion ortodoksinen aamuhartaus 1 / 5 Rovasti Veikko Purmonen Radion ortodoksinen aamuhartaus 21.9. 2002 Luuk. 5: 1-11 Kirkon luovuttamaton tehtävä ja kaikkien kristittyjen yhteinen kutsumus on lähetystyön tekeminen, todistaminen Jumalan

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

26. LIPUN SIUNAAMINEN

26. LIPUN SIUNAAMINEN 26. LIPUN IUNAAMINEN Pappi siunaa pyydettäessä lipun. Lipun siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muussa sopivassa paikassa. Ennen toimitusta kannetaan kuoriin uomen lippu ja sen jäljessä siunattava

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Opetuslapset ovat yhä Jerusalemissa lukittujen ovien takana,

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s )

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s ) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s. 168-179) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Annie Dillard: Tapa, jolla vietämme päivämme, on tapa jolla vietämme elämämme. MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI?

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

Juuri edellä Paavali on käsitellyt sitä, miksi Jumala sitten antoi lakinsa, jos sitä ei kerran tarvita pelastukseen.

Juuri edellä Paavali on käsitellyt sitä, miksi Jumala sitten antoi lakinsa, jos sitä ei kerran tarvita pelastukseen. 1 Roomalaiskirjeen selitys 13 Room. 6:1 6 Savonlinnan Tuomiokirkko, 30.1.2013 Kaste ja uusi elämä Olemme käsitelleet Paavalin Roomalaiskirjettä ja päässeet luvun 5 loppuun. Luvuissa 1 5 Paavali on esittänyt

Lisätiedot

Viisauden ja näkemisen Henki

Viisauden ja näkemisen Henki 1 Efesolaiskirjeen selitys 5 Ef. 1:15 23 Savonlinnan Tuomiokirkko, 9.10.2013 Viisauden ja näkemisen Henki Viime luennolla kuulimme, että kun kristitty uskoo Jeesukseen, hänessä totetuu sen Pyhän Hengen

Lisätiedot

Lähtökohta Jeesukseen uskomisen palkka on suuri Hepr 10:35.Älkää siis heittäkö pois uskallustanne( rohkeuttanne), jonka palkka on suuri.

Lähtökohta Jeesukseen uskomisen palkka on suuri Hepr 10:35.Älkää siis heittäkö pois uskallustanne( rohkeuttanne), jonka palkka on suuri. Lähtökohta Jeesukseen uskomisen palkka on suuri Hepr 10:35.Älkää siis heittäkö pois uskallustanne( rohkeuttanne), jonka palkka on suuri. 1. Jeesus tunnustaa hänet taivaassa Isän edessä Matt. 10:32 Sentähden,

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

Lihan teot ja Hengen hedelmät

Lihan teot ja Hengen hedelmät Lihan teot ja Hengen hedelmät 18.10.2009 19.Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, 20.epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat,

Lisätiedot

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Lausun teidät kaikki tervetulleiksi Ruusu-Ristin vuosikokoukseen. Olemme nyt saapuneet kaikki viettämään neljättätoista vuosikokousta ja toinen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

5/ Euhologion / Kaste Pyhällä Mirhalla voitelun mysteerio

5/ Euhologion / Kaste Pyhällä Mirhalla voitelun mysteerio 5/ 12.10.07 Euhologion / Kaste Pyhällä Mirhalla voitelun mysteerio www.ortodoksi.net Euhologion / Kaste Pyhällä Mirhalla voitelun mysteerio Lapsen pukemisen jälkeen lausuu pappi tämän rukouksen puoliääneen:

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Uskontunnustuksestani

Uskontunnustuksestani Uskontunnustuksestani Voiko Jeesusta sanoa Jumalaksi?... 1 Onko pelastus lihasta vai sanasta?... 1 Uhrasiko Jumala itsensä?... 3 Vanhurskaus... 4 Synti... 4 Fariseusten hapatus... 5 Voiko Jeesusta sanoa

Lisätiedot

Vaikeudet opettavat valvomaan ja rukoilemaan

Vaikeudet opettavat valvomaan ja rukoilemaan Vaikeudet opettavat valvomaan ja rukoilemaan Kun elämään jostain syystä Herra sallii vaikeuksia, niin ne vetävät normaalisti meidät polvillemme Herramme eteen. Ja jos me pyydämme kuten opetuslapset aikoinaan,

Lisätiedot

Ylösnousemuselämä 7 Arise 'n Shine kokous 19.4.2014 Seppo Välimäki

Ylösnousemuselämä 7 Arise 'n Shine kokous 19.4.2014 Seppo Välimäki 81 Ylösnousemuselämä 7 Arise 'n Shine kokous 19.4.2014 Seppo Välimäki Jumalan äärimmäinen rakkauden myötätunto haluaa vapauttaa ja parantaa ihmiset kaikesta pimeyden vallasta Ap. t. 10:38: te tiedätte,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi

IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 Kuunneltavissa osoitteessa:

Lisätiedot

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen. MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS:

Lisätiedot

Ylösnousemuselämä 1 Arise 'n Shine kokous Seppo Välimäki

Ylösnousemuselämä 1 Arise 'n Shine kokous Seppo Välimäki 1 Ylösnousemuselämä 1 Arise 'n Shine kokous 22.2.2014 Seppo Välimäki Johdanto Tämän opetussarjan nimenä on "Ylösnousemuselämä", koska meidän on nyt aika omaksua Jeesuksen täysi pelastava, parantava ja

Lisätiedot

Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys

Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys Kolossalaiskirje: 1:1 Paavali, Jumalan tahdosta kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli Timoteus 1:2 Kolossassa asuville pyhille ja uskoville veljille kristuksessa. Armo

Lisätiedot

Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu Pekka Sartola

Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu Pekka Sartola Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu 24.11.2010 Pekka Sartola Antikristus, kuka hän on? ( Hitler (ei kumpikaan kuvan henkilöistä, Amin el-husseini ja Adolf Antikristus Vanhassa

Lisätiedot

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 7.11.2012 Kirkko- ja seurakuntakäsitys, jossa sekä salatulla että näkyvällä on paikkansa Kaksinaisuus kirkon / seurakunnan

Lisätiedot

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelin lähellä, Ylimmäisen papin palatsin pihalla.

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Kristityt ovat Kristuksessa

Kristityt ovat Kristuksessa 1 Efesolaiskirjeen selitys 1 Ef. 1:1-3 Savonlinnan Tuomiokirkko, 11.9.2013 Kristityt ovat Kristuksessa Aloitamme nyt uuden tekstin selittämisen, ja suokoon Jumala siihen armonsa ja apunsa. Kyseessä on

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä?

Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä? Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä? Anteeksipyyntö ja korjaus opetukseeni Pyydän anteeksi, että olen opettanut väärin siitä, milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä. Uskoin aiemmin, että

Lisätiedot

Aramean poistaminen antisemitismin takia ja kreikan korostaminen

Aramean poistaminen antisemitismin takia ja kreikan korostaminen Aramean poistaminen antisemitismin takia ja kreikan korostaminen Kun Uuden Testamentin kreikan käännöksistä haetaan hakusanalla kreikkalainen jakeita, niin saadaan luettelo, jossa on lähes 30 jaetta. Kun

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

SEURAKUNTA USKON, TOIVON JA RAKKAUDEN YHTEISÖ. Raamattutunti Pekka Tuovinen

SEURAKUNTA USKON, TOIVON JA RAKKAUDEN YHTEISÖ. Raamattutunti Pekka Tuovinen SEURAKUNTA USKON, TOIVON JA RAKKAUDEN YHTEISÖ Raamattutunti 16.10.2015 Pekka Tuovinen YHTEISÖJÄ - Verisiteisiin perustuvia: perhe, suku - Kieleen ja kansallisuuteen perustuvia: kansa, heimo - Ystävyyteen

Lisätiedot

Sisällinen ihminen. Efesolaiskirjeen selitys 10 Ef. 3:14 21

Sisällinen ihminen. Efesolaiskirjeen selitys 10 Ef. 3:14 21 1 Efesolaiskirjeen selitys 10 Ef. 3:14 21 Sisällinen ihminen Viime kerralla käsittelimme tässä Paavalin Efesolaiskirjeen selityksessä sitä, kuinka Paavali käsitti tehtävänsä Kristuksen apostolina eli lähettiläänä.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

MARKUS JUHANI PÖYRYN VIRKAAN ASETTAMINEN Seinäjoella (Su ) Sinun sanasi on kokonansa totuus (Ps 119:160).

MARKUS JUHANI PÖYRYN VIRKAAN ASETTAMINEN Seinäjoella (Su ) Sinun sanasi on kokonansa totuus (Ps 119:160). Ryttylä 01.11.2007 Matti Väisänen 1/5 MARKUS JUHANI PÖYRYN VIRKAAN ASETTAMINEN Seinäjoella (Su 04.11.2007) Kristuksessa rakas veljemme, Markus Pöyry, hänen läheisensä ja läsnä oleva seurakunta, tervehdin

Lisätiedot

Hyvä sisärengaslainen

Hyvä sisärengaslainen Hyvä sisärengaslainen Tällä kertaa vuorossa Johanneksen evankeliumin 3. luku, joka sisältää tärkeää ja keskeistä asiaa taivaaseen pääsemisestä. Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten

Lisätiedot

Jumala ei kiusaa ketään, mutta uskon voitot tulevat koetusten kautta

Jumala ei kiusaa ketään, mutta uskon voitot tulevat koetusten kautta 287 ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 26 11.4. 2012 Seppo Välimäki Pelko vastustaa ja estää uskoa pelko on uskon vihollinen - rauha ja rakkaus on uskon perustus pelon voima on sielun kokemuksissa, muistikuvissa

Lisätiedot

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta Ekklesiologia 14 Kevään tunnit: 1 Dispensaatiot, Kristus Seurakunnan pää ja perustus 2 Seurakunnan olemassaolon kolme päätarkoitusta 3 Seurakunnan rakenteita ja johtajuusmalleja 4 Evankelioiminen 5 Rakentaminen

Lisätiedot

Peruslähtökohta: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta" (Joh.3:27).

Peruslähtökohta: Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta (Joh.3:27). 1 MISSIO SAVO 23.2.2008 Ylämylly Raamattutunti Väinö Hotti JUMALA VOI 1. Onko sanoma? Peruslähtökohta: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta" (Joh.3:27). Puhujalla pitäisi olla sanoma,

Lisätiedot

Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen suviseurat, Sievi Rakkaat ystävät, sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa!

Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen suviseurat, Sievi Rakkaat ystävät, sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa! Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen suviseurat, Sievi 27.6.2008 Rakkaat ystävät, sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa! Sievin suviseuroihin tulevien matkalaisten ja seuravieraiden rintapieleen

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi RAKKAUS Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa 1 Isak Penzev Shalom hyvät ystävät. Meillä alkaa uusi teema nimeltä Juutalaisuus ja Uusi testamentti. Tämän oppitunnin aiheena on yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa.

Lisätiedot

Viime kerralla kuulimme siitä, mitä Jeesus kertoi itsestään tavatessaan yön pimeydessä Nikodemos nimisen miehen.

Viime kerralla kuulimme siitä, mitä Jeesus kertoi itsestään tavatessaan yön pimeydessä Nikodemos nimisen miehen. 1 Johanneksen evankeliumin selitys 10 Joh. 3:16 Savonlinnan Tuomiokirkko, 23.9.2015 Pienoisevankeliumi Viime kerralla kuulimme siitä, mitä Jeesus kertoi itsestään tavatessaan yön pimeydessä Nikodemos nimisen

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Jumalan kansan koti-ikävä

Jumalan kansan koti-ikävä Jumalan kansan koti-ikävä ARMO TEILLE JA RAUHA JUMALALTA, MEIDÄN ISÄLTÄMME, JA HERRALTA JEESUKSELTA KRISTUKSELTA! Rukoilkaamme Tämän kolmannen (3) pääsiäisen jälkeisen sunnuntain aiheena on: Jumalan kansan

Lisätiedot

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 1 Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 Abrahamin tapaus Olemme edellä käsitelleet Paavalin Roomalaiskirjeen selityksessä sitä, kuinka ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava.

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi...

1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi... Uskontunnustukseni 1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana... 1 2. Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi... 1 3. Jumala on sama kaikkialla... 2 4. Jumala on Jeesuksessa

Lisätiedot

Kaikkivaltias ja kaikkitietävä Jumala oli kuitenkin varautunut siihen, että ihminen voisi langeta syntiin. Hän sanoi käärmeelle, että Hän panee:

Kaikkivaltias ja kaikkitietävä Jumala oli kuitenkin varautunut siihen, että ihminen voisi langeta syntiin. Hän sanoi käärmeelle, että Hän panee: Kari Seppälä TIE, TOTUUS JA ELÄMÄ Alussa Jumala loi taivaan ja maan Kertomus siitä kuka olet ja mihin olet menossa löytyy Raamatun alkulehdiltä luomiskertomuksesta. Jumala loi kaiken olevaisen tietyssä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

\ÅÅtÇâxÄ ]âåtät Åx wùç ~tçáátååx

\ÅÅtÇâxÄ ]âåtät Åx wùç ~tçáátååx \ÅÅtÇâxÄ ]âåtät Åx wùç ~tçáátååx ]xáajmdg? `tààa DMEF?`tààA EKMEC Kuva: Kalle Lintinen Apt. 1:9 Joh. 14:16 Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti.

Lisätiedot

PASTORI ESKO TAPIO MURRON VIRKAAN ASETTAMINEN Hämeenlinnassa

PASTORI ESKO TAPIO MURRON VIRKAAN ASETTAMINEN Hämeenlinnassa 1/6 Ryttylä 27.12.2008 Matti Väisänen PASTORI ESKO TAPIO MURRON VIRKAAN ASETTAMINEN Hämeenlinnassa 28.12.2008 Kristuksessa rakas veljemme Esko Tapio Murto ja läsnä oleva seurakunta, tervehdin teitä Sananlaskujen

Lisätiedot

VIELÄKÖ JUMALA PARANTAA?

VIELÄKÖ JUMALA PARANTAA? Jeesus parantaa sokean Jerikon tiellä, Nicolas Poussin, Mark.10.46 VIELÄKÖ JUMALA PARANTAA? Reijo Telaranta Minä, Herra, olen sinun parantajasi 2.Moos.15:26 Aatamin luominen, Michelangelo, v. 1510, 1.Moos.2:1-25

Lisätiedot

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi Jeesus on vastaus! Mikä olikaan kysymys? Osa 2 Timo Flink, teol. tri Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13 Jeesus sanoi heille: Tätä minä tarkoitin, kun ollessani

Lisätiedot

LIITTEET TROPAREJA JA KONTAKKEJA. Työhön ryhdyttäessä Sairaan puolesta Matkalle lähtevien puolesta Kaikenlaisissa anomuksissa Kiitospalveluksessa

LIITTEET TROPAREJA JA KONTAKKEJA. Työhön ryhdyttäessä Sairaan puolesta Matkalle lähtevien puolesta Kaikenlaisissa anomuksissa Kiitospalveluksessa 8.2.2007 LIITTEET TROPAREJA JA KONTAKKEJA Työhön ryhdyttäessä Sairaan puolesta Matkalle lähtevien puolesta Kaikenlaisissa anomuksissa Kiitospalveluksessa Tämä ohje löytyy myös netistä osoitteesta: www.ortodoksi.net

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet

Tule sellaisena kuin olet Tule sellaisena kuin olet 8. Älä jää lähtöruutuun 18.1.2015 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 2. Aitous ja epäilys 3. Hyväksyminen ja kunnioitus 4. Totuus? 5. Toivoa epätoivoon 6. Hedelmät

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 4. vuosi nro APT_5 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 14.6.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 4. vuosi nro APT_5 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 14.6. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) DIAKONIEN VALINTA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät

Lisätiedot

Filippiläiskirjeen 2:5-11 selitys

Filippiläiskirjeen 2:5-11 selitys Filippiläiskirjeen 2:5-11 selitys Kun luemme Raamatun kirjoja ja kirjeitä, niin meidän tulee lukea ja ymmärtää ne kokonaisuuksina, niin että tutkimme laajemman asiayhteyden, missä jokin sana tai lause

Lisätiedot

Ennalta määrätyt Kristukseen

Ennalta määrätyt Kristukseen 1 Efesolaiskirjeen selitys 2 Ef. 1:4 7 Ennalta määrätyt Kristukseen Olemme aloittaneet Paavalin Efesolaiskirjeen selittämisen. Pääsimme ensimmäisellä luennolla vasta ensimmäisen luvun jakeeseen kolme.

Lisätiedot

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1]

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1] 2 3 Kaikkivaltias Jumala, Loistavan valtaistuimen Herra, rukoilen, että Hän johdattaisi sinut tässä maailmassa ja seuraavassa, että Hän siunaisi sinua aina, että Hän tekisi sinusta niitä, jotka tunnustavat

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

PAAVALIN KIRJE EFESOLAISILLE

PAAVALIN KIRJE EFESOLAISILLE PAAVALIN KIRJE EFESOLAISILLE Alkutervehdys 1:1-2 Ylistys Jumalalle Hänen Pelastustyöstään 1:3-14 Paavalin kiitosrukous Jumalalle 1:15-23 Kristityn Uusi Elämä on Jumalan Lahja 2:1-10 Kristuksen Ruumis rauhan

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

PYHÄN HENGEN VOITELU OSA 8

PYHÄN HENGEN VOITELU OSA 8 123 PYHÄN HENGEN VOITELU OSA 8 Seppo Välimäki 9.4.2017 c/o Hilpinen Pyhän Hengen lahjat ja virat Jumalan yhteyden kautta Pyhä Henki ilmaisee Jumalan sydämen Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme

Lisätiedot