ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA Seppo Välimäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 27 19.4.2012 Seppo Välimäki"

Transkriptio

1 297 ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA Seppo Välimäki Luuk. 17: Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule tarkkailemalla / nähtävällä tavalla, 21.eivätkä he sano: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä (=teidän sisimmässä osassanne)." ihmisen henki on ihmisen sisin osa - kun henki pääsee uudestisyntymisessä Jumalan yhteyteen, se määrää koko ihmisen elämän kohtalon täällä ajassa sielun ja lihan kautta vaikuttava häiriö voi hidastaa / haitata Jumalan suunnitelman toteutumista, mutta se ei enää vaikuta lihasta pois kuolemisen jälkeen Jumalan valtaherruutta on se, että Pyhän Hengen sinetti uudestisyntyneen uskovan hengessä riittää asettamaan ja määräämään ihmisen Jumalan lapseksi, vaikka sielu ja ruumis elävätkin vielä kompromissitilassa - näkyvän maailman ja demonivoimien kosketuksessa sen mukaan, kuinka uudestisyntyneen uskovan sielu omistaa totuutta ja pääsee yhtymään Jumalan lakiin, pääsee Jumalan valtakunta tulemaan ilmi uskovan sielussa, ruumiissa ja koko elämässä kun Jumalan yhteys ihmiseen ja ihmisen yhteys Jumalaan on palautettu Jumalasta eroon joutumisen kautta syntyneet ongelmat muuttuvat Jumalan kannalta merkityksettömiksi Jumala tarvitsee vain ihmisen janon ja "jonkinlaisen" kyvyn toimia yhteistyössä Hänen kanssaan - tässä maailmassa vaikuttava pimeys on suuri kuorma jokaista uskovaa vastaan ja se pystyy hidastamaan Jumalan kirkkauden täyttä ilmitulemista (sielun eheys, voitelun täyteys, sairauksien parantuminen jne. koska Jumalassa itsessään on kaiken synnin pimeyden tuhoava kirkkaus, joka koskettaa uskovia - on vain ajan ja uskossa kasvamisen kysymys kuinka nopeasti ja kuinka paljon voimme voittaa pimeyttä ja omistaa kirkkautta jo täällä ajassa - Jeesus Voideltuna on meidän esikuvamme koska uudestisyntynyt uskova on Jeesuksen veren kautta päässyt Isän lapseksi, ongelma ei ole enää jokin mystinen "synti" vaan haluaako uskova päästä koko kirkkauteen ja omistaa lupaukset jo täällä ajassa - kuolettamalla lihassa olevan ja maailmasta tulevan Jumalan kirkkautta vastustavan demonisaation - Taivaassa ei ole muuta mahdollisuutta kuin antautua Jumalan täydelle kirkkaudelle! uskova voi saada janon Jumalan suurempaan kirkkauteen vain opetuksen ja ilmestyksen kautta - pimeyden voimien vaikutus maailmassa synnyttää uskonnollista petosta, joka peittää Jeesuksen ilosanoman kirkkautta - siksi tarvitaan erittäin kipeästi niitä, jotka saavat ilmestystä ja uskaltavat nousta sitä julistamaan vaikka meillä täällä maailmassa olisikin suuri ilmestys Jumalan valtakunnasta, ei silti ole mahdollista omistaa koko kirkkautta - se on valmistettu vasta taivaassa - täydellisyyden

2 298 vaatimusta ei voida asettaa uskon elämälle - rakkaus on täydellisyyden side Rakkaussuhde Jumalaan on päämäärämme Jumalan yhteys on enemmän kuin kirjoitusten tutkiminen - yhteys Jumalaan on rakkaussuhde Pyhän Hengen voitelussa, jonka itse rakkauden Isä opettaa lapsilleen - herkkä rakkaussuhde vasta opettaa tuntemaan (EPIGNOSKO = tuntea, erottaa, kokea täydellisesti) Jumalan Isän todellisen rakkauden, voiman ja kirkkauden uudestisyntymisen jälkeen jokaisen uskovan elämän tärkeimmäksi tehtäväksi tulee harjoittaa yhteyttä Jumalan kanssa - Pyhä Henki on vuodatettu meihin sitä varten, että se toteutuu uudestisyntymisen jälkeen koko uskovan elämä tapahtuu Jeesuksen veren puhdistusvoiman alla - kaikki on edelleenkin vajavaista, eikä ole mitenkään verrattavissa täyteen kirkkauteen Taivaassa vajavan elämän ja vaelluksen tekee täälläkin täydelliseksi Jeesuksen veren alla vaeltaminen, antautuminen Pyhälle Hengelle ja Isän rakkaudessa eläminen ja palveleminen oleellista lunastuksen tilassa elämisessä on 1) elää anteeksi annettuna ja anteeksi antaen - kaikki uudestisyntyneen uskovankin elämä on vajavaista, mutta suuntautuu kohti täyttä kirkkautta 2) antautua lisää Jumalalle (= Pyhälle Hengelle, Isän rakkaudelle, Jumalan valtakunnan totuudelle) 3) julistaa Jeesuksen yliluonnollista pelastavaa voimaa kaiken Jumalasta ihmisiä erottavan pimeyden ja niiden vaikutusten ylitse 4) välittää Jumalan rakkautta kaikille kaiken vajavuuden keskellä 5) vastaanottaa Pyhän Hengen lisääntyvää ilmestystä Jumalan valtakunnasta ja ojentautua kirkkautta kohti 1. Joh. 1:5-7 5.Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. 6.Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen (Jumala) kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä (=Jumalasta erossa eläen, demonien johdatuksessa, eikä hengellämme ole yhteyttä Jumalaan), niin me valhettelemme emmekä tee totuutta. 7.Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme (Jumalan kanssa ja pelastettujen kanssa), ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta Jumalasta pois erehtymisestä ja sen seurauksista - Pyhä Henki pääsee johtamaan parannuksentekoon, vaikuttaa uuden luomistyön - synnyttää VIIMEISEN AADAMIN SUKUKUNNAN, joka on eläväksi tekevien henkien sukukunta taivaassa (synnistä). evankeliumin sanoma on nimenomaan pääsy Jumalan koko kirkkauteen - vain pieni osa siitä toteutuu täällä maailmassa Jeesuksen veren pimeyden peittävä ja poissiirtävä voima on valtava - siksi anteeksiantamuksessa eläminen on ainoa tapa, jossa Jumala voi toimia uudestisyntyneen uskovan kanssa

3 1. Kor. 15: Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. 20.Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. 21.Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. 22.Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, 23.mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan; 24.sitten tulee loppu (täyttymys), kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. 25.Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle." Jumalasta erossa elämisen tilassa (synnin tila) ihmiselle syntyy käsitys, että hänen minuutensa on riippumaton Jumalasta - uudestisyntyminen muuttaa tämän todellisuuden täysin erilaiseksi - Jumalan rakastetun lapsen asema/oikeudet rakkaussuhteessa Isään tulee pelastetun minuudeksi Jeesus ottaa jokaisen ihmisen pelastuksessa omakseen enemmän kuin täällä maailmassa tajuammekaan - siksi meidän päämäärämme on jatkuva muutos ja kasvu ilmestyksessä, uskossa ja elämän suuntaamisessa Jumala kurottautuu täyteydestään käsin meidän sekavuuteemme ja vajavuuteemme ja antaa meidän kokea Hänen rakkautensa yliluonnollista suuruutta ja palvella Hänen rakkaudessaan vanha ihminen = Jumalasta erossa elämisen identiteetti, elämäntapa, asenteet, suuntautumiset, orjuudet, vääristymät, turmelus jatkuva uusi luomistyö Jeesuksessa = identiteetti Jumalan yhteydessä - lapseksi otetun todellisuudessa, valtuuksissa ja oikeuksissa Kol. 3: Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. 2.Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. 3.Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; 4.kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. 5.Kuolettakaa (= siirtää syrjään näiden vaikutus, tehdä kuolleeksi, ikäänkuin niitä ei olisi elämässä) siis 1) jäsenenne jotka suuntautuvat maahan (= näkyvään maailmaan), 2) haureus, 3) saastaisuus, 4) kiihko, 5) paha himo ja 6) ahneus, 7) kaikki se, mikä on epäjumalanpalvelusta, 6.sillä niiden tähden tulee Jumalan kiivaus (= pelastava voima ihmisen hyväksi ja pimeyden tuhoava voima demoneja vastaan), 7.ja joiden alaisina tekin ennen vaelsitte jonkun aikaa, kun niissä elitte. 8.Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. 9.Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa (antautuneet Jeesuksen veren puhdistusvoiman alle) 10.ja pukeutuneet uuteen (vastaanottaen Pyhän Hengen jatkuvasti uudistavaa voimaa), joka uudistuu TÄYDELLISEEN TIETOON (epignosis = tuntea täydellisesti, tuntea kaikki - tiedon, ymmärryksen, tuntemisen, kokemisen, yhteyden kautta - Jeesuksen kirkkauden tunteminen) tietoon, HÄNEN (Jumalan) KALTAISUUTEEN, JOKA LOI HÄNET (ihmisen) (Luojansa kuvan mukaan). 299

4 11.Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. 12.Pukeutukaa siis te- Jumalan valittuina, pyhinä ja rakkaina - sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, 13.kärsien toinen toistanne ja antaen toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. 14.Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa agape-rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. 15.Ja hallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. 16.Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, laulaen kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. 17.Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. 18.Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset, niinkuin sopii Herrassa. 19.Miehet, rakastakaa vaimojanne, älkääkä olko heitä kohtaan katkerat. 20.Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa. 21.Isät, älkää kiihoittako lapsianne, etteivät he kävisi aroiksi. 22.Palvelijat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaiset, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa. 23.Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne (psuche = hengitys, mieli, henki) (=Pyhän Hengen johdatuksesta henkenne kautta), niinkuin Herralle eikä ihmisille, 24.tietäen, että te saatte Herralta perintöön kuuluvan palkkion; te palvelette Herraa Kristusta. Vain viisauden ja ilmestyksen henki avaa uutta Jumalan valtakunnan elämää Jumalan valtakunta on yliluonnollinen hengellinen maailma - tarvitaan hengen uudestisyntyminen, jotta ihminen voi nähdä ja vastaanottaa Jumalan todellisuutta ilmestyksen hengen ensimmäinen tehtävä on ilmaista ihmiselle Jumala Isä, Jeesuksen kautta valmistettu pelastus ja uusi elämä, seurakunnan asema sekä Pyhän Hengen ylösnousemusvoiman olemus Ef. 1: Sentähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, Paavalin sanoma on uudestisyntyneille uskoville, joissa Hengen hedelmä oli jo vaikuttamassa - Efesossa oli jo ollut herätys noin 5 vuotta aikaisemmin (Apt 19. luku) kuin Paavali kirjoitti Roomasta käsin tämän kirjeensä - Jumalan valtakunnan ilmestyminen oli vasta alussa! 16.en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani, huomaa Paavalin asenne hänen rukoillessaan efesolaisten puolesta - tuokaa kaikki kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi 17.anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille (- 1-) viisauden (sofia = viisaus) ja ilmestyksen (apokalypsis = ilmestyminen, valaisu, ilmituleminen, ilmestys) Hengen hänen täydellisessä tuntemisessaan (epignosis = täydellinen tunnistaminen, 300

5 301 erottaminen, tunteminen) täydellinen tunteminen (epignosis) tulee vain hengen kautta - Pyhän Hengen pilven alla Jumalan tunteminen kirkkauden Isänä on kaiken muun ilmestystiedon ja viisauden perustus miksi Jumala on Isä? - Jumalalla ei ole luonnolliseen sukupuolisuuteen liittyvää luonnetta ollenkaan - Hänessä on sekä Isän että äidin rakkaus, kaikki yliluonnollisessa mitassa - Sana Isä viittaa siihen, että Hänellä on sydän, voima, olemus, tarkoitus synnyttää uutta, kasvattaa uutta, olla jokaiselle ihmislapselle Hänen elämänsä lähde, turva ja päämäärä 18.ja (- 2-) valaisisi teidän ymmärryksenne (dianoia = syvät ajatukset, mieli, ymmärrys, mielikuvitus) silmät, että tietäisitte (eido = nähdä luonnollisessa mielessä), mikä on hänen kutsunsa toivo (elpis), uudestisyntynyt henki vastaanottaa ilmestyksen kautta "EPIGNOSIS" täydellisen tuntemisen - ilmestyksen ja viisauden henki valaisee myös sielun ymmärryksen, käsityskyvyn ja mielikuvituksen yhtymään Jumalan lakiin jokaisen ihmisen tulee myös ymmärryksen kautta käsittää oman uskon elämänsä luonne voidakseen toteuttaa sitä Pyhän Hengen johdatuksessa Pyhä Henki pystyy puhumaan tämän ilmestyksen ihmisen luonnolliselle mielelle - uudestisyntyneen hengen kautta - kun ihminen avaa itsensä kuuntelemaan, tutkimaan ja vastaanottamaan (- 3 -) kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus (doxa - hepreassa kavod - kunnia, kirkkaus) hänen pyhissään koko seurakunnan olemuksen, tehtävän ja suunnitelman näkeminen Jumalan valtakunnassa profeettojen ilmoituksen selitys: Jes. 60:1-2: Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi on tullut, ja Herran kunnia on kohonnut sinun yllesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi kohoaa Herra, ja hänen kunniansa (kavod) näkyy sinun päälläsi. tärkeä osa pelastusta on johtaa ihmisiä rakastavaan veljes/sisar-yhteyteen, jossa Jeesus toimii Pyhän Henkensä kautta yliluonnollisella tavalla - osa Jumalan kirkkauden kosketuksesta tulee suoraan Taivaasta Pyhässä Hengessä, toinen osa kirkkaudesta tulee Jumalan lasten rakkauden palvelutyön kautta Pyhässä Hengessä myös Jumalan lasten oikeus vastaanottaa suuri kirkkaus suoraan ylhäältä - toimia Jeesuksen edustajana tässä maailmassa - Paavali viittaa jakeissa 22 ja 23 vielä tarkemmin seurakunnan auktoriteettiin toteuttaa Jumalan valtakunnan ilmestystä tässä maailmassa 19.ja (- 4 -) mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, 20.jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,

6 korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. 22.Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, 23.joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. ylösnousemusvoiman suuruuden tajuaminen - Jumala vapautti Jeesuksen pimeyden ruhtinaan vallasta - Jeesuksen kuolleen ruumiin tilalle ylösnousemusruumis - Jeesuksen korottaminen Jumalaksi Isän valtaistuimella Sakarjan ilmestys Jeesuksen ja saatanan kohtaamisesta sekä syntien poissiirtämisestä Sak. 3: Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Jeshuan (Joosua - Jeshua tai Jehoshua hepreassa) seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan (satan = vastustaja) seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä vastustamassa. sielunvihollinen vastusti Herran enkeliä, joka oli noutamassa Jeesusta ja pukemassa Häntä ylösnousemusvoimalla ja asettamaan Hänet Jumalan valtaistuimelle vastustaja näki vain Jeesuksen "saastaiset vaatteet", jotka olivat meidän rikkomuksemme, jotka Hän oli ottanut päälleen - syyttävässä hengessä elävä ihminen ei tänäkään päivänä näe Jumalan pelastusta ja kirkkautta itsessään eikä lähimmäisessään - siksi Jeesuksen oman tulee ehdottomasti irtisanoutua syyllisyydestä ja syyttämisestä 2.Ja Herra sanoi vastustajalle: "Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole hehkuva kivi, joka on (Taivaan alttarin) tulesta temmattu?" 3.Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. "hehkuva kivi" oli Pyhän Hengen täyttämä henki Jeesuksessa - Pyhän Hengen sinetin kautta myös Jeesus oli sinetöity kuolemansa jälkeen Jumalan omaisuudeksi - Hänen yllään olleet rangaistukset eivät merkinneet Jumalalle mitään, koska Isän kirkkaus pyyhkii pois kaiken saastan täydellisesti "saastaiset vaatteet" viittaa Jeesuksen lihalliseen ruumiiseen, jossa Hän kantoi meidän Jumalasta pois erehtymisen ja sen seuraukset - 1. Piet. 2:24: joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synnit poistettuina (Jumalasta erossa oleva elämä ja sen seuraukset), eläisimme vanhurskaudelle (Jumalan yhteydessä, Pyhän Hengen läsnäolossa); ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut." (sairaus on Jumalasta erossa toteutuneen elämän turmeltunut seuraus ruumissa) jokaisen uskovan uudestisyntyneessä hengessä on tämä sama ominaisuus - Taivaan tuli, jonka kautta ihmisen henki ja sielu ovat liitetyt Jumalan yhteyteen - siksi sielunvihollinen ei voi vaatia uskovaa helvettiin hänen lihansa kautta vaikuttavan synnin tähden 4.Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: "Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä." Ja hän sanoi hänelle: "Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin." luonnollisen kuoleman hetkellä Isän rakkaus ei välitä lihan synneistä, jos Hänen henkensä on saanut sinetöidä ihmisen yhteyteensä - silloin ihmisen henki on antautunut Jumalalle eikä

7 303 saatanalla ole valtaa ihmisen henkeen eikä Jumalan ihmiselle valmistamaan pelastetun tulevaisuuteen Taivaassa Pyhän Hengen tulen läsnäolo ihmisen hengessä auktorisoi koko ihmisen sielun ja elämän Jumalan yhteyteen - Jeesuksen veren yliluonnollinen lunastusvoima saa tämän aikaan 5.Minä sanoin: "Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä." Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä. 6.Ja Herran enkeli todisti Joosualle sanoen: 7."Näin sanoo Herra Sebaot: Jos sinä vaellat minun teilläni ja hoidat minun säätämäni tehtävät, saat sinä myös tuomita minun huonettani ja vartioida minun esikartanoitani, ja minä annan sinulle pääsyn näiden joukkoon, jotka tässä seisovat. Isän lupaus Jeesukselle Hänen korottamisekseen Isän valtaistuimelle - silmiensä edessä olevan ILON TÄHDEN (pelastussuunnitelman toteutumisen tähden) Hän kärsi ristin, häpeästä välittämättä ja istui Jumalan Isän valtaistuimelle, Hänen oikealle puolelleen Fil. 2: Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, 6.joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto (morfe = muoto, luonne), katsonut saaliiksensa olla Jumalan (Isän) kaltainen (isos = samanlainen, yhtäkuin) 7.vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; Jeesus, vaikka oli Poika ja Isän kaltainen, riisuutui tästä asemasta pelastaakseen ihmiset - Isä on kirkkaudessaan Häntä korkeampi, Isä ei voinut riisuutua yliluonnollisesta jumaluudestaan - se oli mahdollista vain Pojalle 8.hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. 9.Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, 10.niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, 11.ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Jeesus on meidän esikuvamme, esikoinen, edelläkävijä - Hän kutsuu ihmisiä seuraamaan itseään - muuttumaan sellaiseksi kuin Hän on - tekemään niitä tekoja kuin Hän on - tulemaan osalliseksi samanlaisesta ylösnousemuksesta, kuin Hän, sen perinnön mukaan, minkä Isä on Jeesuksessa määrännyt meille Pyhän Hengen vastaanottaminen Jumalan yhteyden (=synnin voittamisen) todistus on Pyhän Hengen läsnäolo ja vaikutus ihmisessä - Jeesuksen julistus syntien pois siirtämisestä ja Isän yhteyteen pääsemisestä huipentui saman palveluvoitelun lupaamiseen opetuslapsille, kuin Hän itse oli vastaanottanut Johanneksen edessä Joh. 4:13-14: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tästä vedestä, janoaa jälleen, mutta joka juo siitä vedestä, jota minä hänelle annan, se ei janoa lopun ikäänsä (kosketusta Jumalaan Hänestä erossa olemisen tilassa); vaan se vesi, jota minä hänelle annan, tulee hänessä (uudesti

8 syntyneessä hengessä, Jumalan yhteydessä) katoamattomaan elämään pulppuavan veden lähteeksi (pysyvä läsnäolo) (kaikki Isän lupaukset toteuttavaksi voimaksi)." miksi Jeesus sanoi, että ihmisen vastaanottama Pyhä Henki tulee ihmisen hengessä katoamattomaan elämään pulppuavan veden lähteeksi? - siksi, että Pyhä Henki tulee uudestisyntymisessä pysyvästi liittääkseen ihmisen yhä lujemmin Jumalan kirkkauteen - mikään voima ei voi sitä estää - vain viivytystaistelu on mahdollinen! Luuk. 24: Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä (ihmisten Jumalasta eroon joutumisen rangaistus) ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista (ylösnousemusvoiman ilmestyminen kun Jeesus on korotettu Isän valtaistuimelle), 47.ja että 1) mielenmuutosta (=mielen ja ajatusten kääntymistä Jumalaan ja Hänessä sekä Hänestä elämiseen) ja 2) ihmisten Jumalasta eroon joutumisen ja sen seurausten pois siirtämistä (demonisaatiosta vapautumista) on saarnattava Hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. 48.Te olette tämän todistajat. 49.3) Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta." opetuslapset olivat jo uudestisyntyneet ja saaneet Pyhän Hengen sinetin, mutta heitä varten oli varattu myös suurempi voitelu, joka antoi heille voiman tehdä Jeesuksen tekoja koska uudestisyntymisen kautta opetuslasten yhteys Jumalaan oli syntynyt, koko Isän lupaus voi täyttyä, kunhan opetuslapset vastaanottavat sen uskon kautta - siksi Jeesus sanoi että minä lähetän Pyhän Hengen koko siunauksen (=Jerusalemin herätykseen johtava palveluvoitelu) Ap. t. 1:4-5 4.Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isän lupausta, jonka kuulitte minulta. 5.Sillä Johannes upotti vedessä, mutta teidät upotetaan Pyhässä Hengessä, ei kauan näitten päivien jälkeen." Jeesus oli erikseen antanut lupauksen palveluvoitelun vastaanottamisesta opetuslasten uudestisyntymisen jälkeen Joh. 7: Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa (jatkuvasti), niin tulkoon minun tyköni (jatkuvasti) ja juokoon (jatkuvasti). 38.Joka uskoo minuun niinkuin kirjoitukset opettavat hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat." 39.Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Matt. 7:11: Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, tulee antamaan sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat! Luuk. 11:13: Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa 304

9 305 ennemmin taivaallinen Isä tulee antamaan Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!" Ap. t. 2:1-4 1.Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. 2.Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. 3.Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. 4.Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. palveluvoitelun vuodatus alkoi tästä, mutta se jatkui koko ajan seurakunnan täyttyessä lisää Pyhällä Hengellä eri tilanteissa - voimatekojen voitelu alkoi vaikuttaa suurempaa herätystä seuraavan rukouksen jälkeen: Ap. t. 4: Nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi täysin rohkeasti puhua sanaasi, 30.sinun ojentaessasi kätesi parantamiseen ja (anna) tunnustekoja ja ihmeitä tapahtua pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta." 31.Heidän rukoiltuaan vapisi se paikka, jossa olivat koolla, ja kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä ja puhuivat Jumalan sanaa (logos) rohkeasti. Ap. t. 5: Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä; ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä. 13.Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. 14.Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että naisia suuret joukot. 15.Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun heistä. Käytännöllisiä neuvoja Pyhässä Hengessä upottamiseksi aseta Pyhän Hengen lisääntyvän voitelun vastaanottaminen yhdeksi tärkeimmistä asioista elämässäsi - se merkitsee silloin ajan varaamista Pyhän Hengen läsnäolossa viipymiseksi - käytännöllisten häiriöiden poistamista ja elämän rauhoittamista - ponnistella vaivaa nähden viipyen Jumalan läsnäolossa soaking = hiljentyminen, sydämen avaaminen Pyhässä Hengessä upottamiseksi Pyhässä Hengessä upottaminen on itse Jeesuksen persoonan ja Hänen vapauttavan, puhdistavan ja uudistavan voiman vastaanottamista - ei kielillä rukoilemista, rukousvastausten etsimistä, Sanan tutkimista - vaan oman hengen, sielun ja ruumiin avaamista Jeesuksen lisääntyvälle läsnäololle ja vaikutukselle noituudesta ja muusta Pyhää Henkeä vastustavasta demonisaatiosta tulee irtisanoutua - sen jälkeen tarvitsee luopua Jumalalle antautumista vastustavasta järjen kontrollista, yrittämisestä, suorittamisesta - antautuminen ja suostuminen lepäämään Isän rakkaudessa antautua luottamaan, vastaanottamaan, kohtaamana ja tuntemaan itse Pyhän Hengen yliluonnollista sisäistä ja ulkoista lisääntyvää läsnäoloa

10 antaa Pyhän Hengen läsnäolon ajaa ulos riivaajia, puhdistaa ajatuksia, tunteita, asenteita, vapauttaa syyllisyydestä, tuomiosta, vihasta, hylkäämisestä, pelosta jne. - Pyhä Henki tietää tarkalleen mitä ihmisessä täytyy koskettaa, jotta Jumalan valtakunta lisääntyisi hänen elämässään silloin kun tulee Pyhän Hengen tulen ja täyteyden kosketus, oppia silloinkin janoamaan lisää - ihminen voi puhua henkensä kautta Jumalalle vaikkei hänen suunsa liikkuisi pitää huoli jatkuvasta täyttymisestä ja virittymisestä Isän rakkauden pilvessä - hengellisen harjoituksen laiminlyöminen turruttaa ihmisen henkeä ja luonnollinen / järkeisopillinen kontrollin johtama elämä valtaa järkeilyyn, teologiaan, pohdiskeluun, spekulaatioihin, ihmisen mahdollisuuksiin ja luonnollisiin rajoituksiin suuntautuminen on uskonnollinen petos, jossa Jumalan voima ei ilmesty ilmestyksen hengessä eläminen on uuden liiton elämää - silloin Jumalan yliluonnollinen vaikutus pääsee tulemaan ilmi uskon kautta 306

Ylösnousemuselämä 6 Arise 'n Shine kokous 12.4.2014 Seppo Välimäki

Ylösnousemuselämä 6 Arise 'n Shine kokous 12.4.2014 Seppo Välimäki 62 Ylösnousemuselämä 6 Arise 'n Shine kokous 12.4.2014 Seppo Välimäki Aseta itsesi elämän hengen lain alle Room. 8:2: Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman

Lisätiedot

ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 15 18.1.2012 Seppo Välimäki

ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 15 18.1.2012 Seppo Välimäki 160 ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 15 18.1.2012 Seppo Välimäki Aikakauden täyttyminen ja suuri muutos Vuoden 2012 alussa Pyhä Henki puhui minulle: "Opeta Jeesuksen tulemukseen valmistautumisesta!" - opeta

Lisätiedot

Pyhän kristillisen opin ja uskon Evankeliskatolinen

Pyhän kristillisen opin ja uskon Evankeliskatolinen Pyhän kristillisen opin ja uskon Evankeliskatolinen selitys Muutosoikeudet pidätetään 1. painos Pelasta, Herra, sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi (ps.28 9.) Anna kirkollesi voitto vihollisista ja

Lisätiedot

ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 12 23.11.2011 Seppo Välimäki

ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 12 23.11.2011 Seppo Välimäki 111 ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 12 23.11.2011 Seppo Välimäki Jumalan usko siirtää meidät Jumalan auktoriteetin kosketukseen ja virtaan oma pelastus, vapautuminen, parantuminen, Pyhällä Hengellä täyttyminen,

Lisätiedot

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. Rauha teille! Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 3 Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Kansi: Kimmo Pälikkö Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Rajakatu 7, 15100

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

Tempaus ja Kristuksen tulemus

Tempaus ja Kristuksen tulemus Tempaus ja Kristuksen tulemus Kuolleitten ylösnousemisen toivo Meillä kristityillä on Raamatun ilmoituksen mukaan kuolleiden ylösnousemisen toivo. Apt.23:6; 24:15,21 Toivo tarkoittaa iankaikkista elämää

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Kristus meidän autuutemme. 158 Luterilainen 6/2006

MARTTI LUTHER. Kristus meidän autuutemme. 158 Luterilainen 6/2006 158 Luterilainen 6/2006 MARTTI LUTHER Kristus meidän autuutemme jatkoa edelliseen numeroon Näinhän Paavali sanoo 1. Korinttilaiskirjeessään: Joka (Kristus) on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi

Lisätiedot

ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 1

ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 1 ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 1 ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 2 SUOSITTELEN TÄTÄ KIRJAA Kirjan kirjoittajan, Marko Lindin Jumalan Valtakunnan työtoverina, olen saanut

Lisätiedot

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind ALKUSANAT ALKUSANAT Johanneksen ilmestyksestä on saatavilla erilaisia selitysteoksia, jotka jättävät lukijansa suuren epätietoisuuden valtaan pystymättä useinkaan antamaan vastauksia suuriin kysymyksiin,

Lisätiedot

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN Jorma Pihkala EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN JOHDANTO Vanhan kirkon yksimielisen perimätiedon mukaan neljäs evankeliumi on apostoli Johanneksen, Sebedeuksen pojan, apostoli Jaakobin veljen, laatima. Matt.4:21

Lisätiedot

Sievissä 12.lokakuuta 2013

Sievissä 12.lokakuuta 2013 Sievissä 12.lokakuuta 2013 61. Usko ainoastaan Alkurukous/tervetuloa Aluksi Kun myös uusia kuulijoita tulee päivittäin näille luennoille, pieni informaatio on tämän tästä tarpeellinen. Luennon papyrus-versio

Lisätiedot

"Rauha teille!" Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö

Rauha teille! Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 1 Adventista laskiaissunnuntaihin Kansi: Kimmo Pälikkö Julkaisija: Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Suomen Tunnustuksellinen

Lisätiedot

72. Raamattuluento: Tapahtukoon sinun tahtosi

72. Raamattuluento: Tapahtukoon sinun tahtosi 1 Sievissä 21. helmikuuta 2015 www.sanaveli.com veli.tuomi@gmail.com 72. Raamattuluento: Tapahtukoon sinun tahtosi Alkurukous: Tapahtukoon sinun tahtosi myös tänä päivänä kaikkien lapsiesi elämässä. Opetathan

Lisätiedot

When Christians Die with Unrepented Sin #1 Kun kristityt kuolevat ja heillä on synti, josta ei ole tehty parannusta, osa 1

When Christians Die with Unrepented Sin #1 Kun kristityt kuolevat ja heillä on synti, josta ei ole tehty parannusta, osa 1 7/13/13 When Christians Die with Unrepented Sin #1 Kun kristityt kuolevat ja heillä on synti, josta ei ole tehty parannusta, osa 1 Hei kaikki, eräs pastori kertoi seurakunnalleen, että jos nopeusrajoitus

Lisätiedot

VUORISAARNA. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

VUORISAARNA. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. VUORISAARNA Ellen G. White 1987 Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free Online

Lisätiedot

KIERTOKIRJE Joulukuu 2012

KIERTOKIRJE Joulukuu 2012 ,,Jeesus Kristus on sama, eilen, tänään ja,, iankaikkisesti. (Hebr. 13:8) KIERTOKIRJE Joulukuu 2012 Maranatha! Meidän Herramme, tule!,,maranatha oli tunnussana alkuseurakunnan uskovien keskuudessa. He

Lisätiedot

Sairaiden parantuminen

Sairaiden parantuminen Sairaiden parantuminen Uskon sankareiden sairaudet ja kuolema Paavali jätti Trofimuksen Miletoon sairastamaan, Timoteukselle hän antoi ohjeeksi ottaa vähän viiniä usein toistuvien vatsavaivojen hoitamiseksi,

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. 58 Luterilainen 2-3/2013. Kristuksen ylösnousemuksen voima

MARTTI LUTHER. 58 Luterilainen 2-3/2013. Kristuksen ylösnousemuksen voima 58 Luterilainen 2-3/2013 MARTTI LUTHER Kristuksen ylösnousemuksen voima Pitkäperjantaina näimme syntimme, kirouksemme ja kuolemamme Kristuksen hartioilla; ne tekivät hänestä kurjan ja viheliäisen ihmisen.

Lisätiedot

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Finnish The Exposition of the Seven Church Ages Chapter 8: The Philadelphia Church Age CAB-08 William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Esitys seitsemästä seurakuntajaksosta

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

Amulekin todistus. Suuri ja viimeinen uhri. Miten armo tyydyttää oikeudenmukaisuuden. Parannuksen tekoa ei pidä jättää huomiseksi.

Amulekin todistus. Suuri ja viimeinen uhri. Miten armo tyydyttää oikeudenmukaisuuden. Parannuksen tekoa ei pidä jättää huomiseksi. 34 LUKU Amulekin todistus. Suuri ja viimeinen uhri. Miten armo tyydyttää oikeudenmukaisuuden. Parannuksen tekoa ei pidä jättää huomiseksi. 1. Ja nyt tapahtui, että kun Alma oli puhunut tämän heille, hän

Lisätiedot

Kirkkaudesta löytyy kaikki

Kirkkaudesta löytyy kaikki 1 Debbie Botteicher 24.4.2011 Kirkkaudesta löytyy kaikki Jeesuksen ristinkuolema Me elämme aivan mahdottoman jänniä aikoja ja meidän täytyy todella käyttää tämä aika hyväksemme. Minä uskon, että kun puhun

Lisätiedot

SUUREEN HELLUNTAIHIN

SUUREEN HELLUNTAIHIN Rukousmatka SUUREEN HELLUNTAIHIN 17. 27.5.2012 Mutta jos minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palaavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen

Lisätiedot

Ihmisten pelastuksen ja armon ajan päättyminen

Ihmisten pelastuksen ja armon ajan päättyminen Ihmisten pelastuksen ja armon ajan päättyminen 1 Ihmiset saavat armon aikaa niin kauan, kun seitsemännen enkelin ääni vielä kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan eli julistaessaan iankaikkista evankeliumia.

Lisätiedot

Luen kun ehdin vai luen vaikka en ehtisikään?

Luen kun ehdin vai luen vaikka en ehtisikään? 1 Luen kun ehdin vai luen vaikka en ehtisikään? Miksi Raamatun lukeminen on tärkeää? Jotain Raamatun tärkeydestä meille opettaa se miten Jeesus suhtautui siihen: Matt.5:18: Jeesus sanoi, että Raamatusta

Lisätiedot

Herätys ja Jumalan hengen vuodatus

Herätys ja Jumalan hengen vuodatus 1 Debbie Botteicher 21.4.2011 Herätys ja Jumalan hengen vuodatus Profetallinen ääni Tiedätkö, aina kun laulat hengessä tai puhut kielillä, sinä luot jotain, koska Jumala on Luoja ja Hän puhuu ja laulaa

Lisätiedot

Kiertokirje Lokakuu 2011

Kiertokirje Lokakuu 2011 ,,Jeesus Kristus sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti ( Hebr. 13:8) Kiertokirje Lokakuu 2011 Oikein sydämellisesti tervehdin teitä kaikkia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kalliissa nimessä 1 Moos.

Lisätiedot

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Finnish Christ Is The Mystery of God Revealed 63-0728 William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Kristus on Jumalan salaisuus paljastettuna Jeffersonville, IN,

Lisätiedot

6. Sana Joos.1:8. 8. Rukous Fil.4:6-7

6. Sana Joos.1:8. 8. Rukous Fil.4:6-7 Raamatunlauseita luettavaksi ja opeteltavaksi: Tulosta, leikkaa irti ja ota mukaan kalenterisi väliin tai lompakkoosi. Lue ja opettele ulkoa esim. kaksi jaetta viikossa vaikkapa bussissa tai junassa istuessasi.

Lisätiedot