Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen Lausunnon antaminen Vakka-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelmasta Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen konsernitilinpäätös Ilmari Heinosen toimenpidevaatimukset koskien kiinteistöverotusta Vehmaan kunnan lausunto koskien Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista Ehdokkaan nimeäminen saaristomeren kalatalousryhmän ohjausryhmään Tuulivoimayleiskaava Lausunto suunnittelutarveratkaisusta/rinne Hannu ja Mervi Tehostetun palveluasumisen yksikkö Kunnanviraston sulkuajat vuonna Korvausvaatimus/Aaltolahti Rakennustarkastajan viran täyttäminen Pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Muut mahdolliset asiat Tiedotusasiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja Mika Munkki

2 Kunnanhallitus Kokouspöytäkirja s. 202 Nro 7 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, Vinkkilä Mika Munkki, pj. Riitta Luotonen Mika Haukka Tino Laine Pirkko Tammelin Sinikka Kaila Antero Ahala, 115 osittain 129 Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Simo Virtanen, kvalt pj. Kaisa Virtala, kvalt I vpj. Olli-Pekka Ahokas, kvalt II vpj. Petri Soranko, valtuuston III vpj. Anna-Liisa Meskus, kunnanjohtaja, esittelijä Ari Koskinen, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan allekirjoitus Puheenjohtajat ja varmennus Mika Munkki Pöytäkirjanpitäjä Ari Koskinen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu Kokouksen mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika Allekirjoitukset Riitta Luotonen Paikka ja pvm Pöytäkirjanpitäjä Mika Haukka Kunnanvirasto Ari Koskinen

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Khall 112 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 113 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Khall 113 Ehdotus: Tarkastusvuorossa ovat Riitta Luotonen ja Mika Haukka, jotka valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Luotonen ja Mika Haukka. Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

4 Kunnanhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall 114 Kunnan hallintosäännön 9 :n mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan mukaisen työjärjestyksen. Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lausunnon antaminen Vakka-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelmasta Khall 163 Kunnanhallitus on keskustellut Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelmasta , 17, ja antanut valtuudet asian jatkovalmisteluun. Suunnitelman ns. "punainen lanka" on mitä tehdään suunnitelman valmistumisen jälkeen? Miten päästään liikenneturvallisuustavoitteisiin? Miten toiminta on suunniteltu? Aikataulutettu? Resursoitu? Miten toimintaa seurataan ja ohjataan, jotta tavoitteet saavutetaan. Hyvältä liikenneturvallisuusjohtamiselta edellytetään, että asiantuntijoiden ohella myös poliittinen johto on sitoutunut siihen vahvasti. Suunnitelmassa tulee selvästi erottaa visio ja strategia sekä toimenpideohjelma toisistaan. Kunnianhimoinen visio ja strategia määritellään pitkälle aikavälille (10 vuotta) toiminnan pääperiaatteiksi. Toimenpideohjelmat koskevat yleensä lähivuosia ja sisältävät ohjelmoidun ja aikataulutetun suunnitelmien toteuttamisen. Suunnitelma tukee ELY-keskuksen, seutukunnan kuntien, Liikenneturvan, poliisin, pelastuslaitoksen ja maakuntaliiton välistä yhteistoimintaa liikenneturvallisuusasioissa ja on osa prosessia, joka tähtää liikenneturvallisuustyön jatkuvuuteen ja kehittämiseen. Alueellista merkitystä korostaa valtioneuvoston vuonna 2012 tekemä periaatepäätös, joka aluetasolla edellyttää suunnitelmallisen ja poikkihallinnollisen liikenneturvallisuussuunnittelun parantamista. Suunnitelman on määrä valmistua mennessä. Tehtävänmäärittelyn yksityiskohdat selviävät kunnanhallitukselle sähköisesti toimitetussa yksityiskohtaisessa Vakka- Suomen liikenneturvallisuussuunnitelman tehtävänmäärittelyssä. Samassa sähköisessä lähetyksessä on myös Vakka-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelman sopijaosapuolten hyväksyttävä sopimusluonnos ko. suunnitelman laatimisesta, tarjouspyyntö, työohjelma ja hintakirje sekä Strafica Oy:n tarjous Ely-keskukselle.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Suunnitelman laatimisen kokonaishinta on (alv 0 %), josta Vehmaan kunnan osuus on 1861,10. Sopimuksen yksityiskohdat selviävät ohessa liitteenä olevasta suunnittelupalvelun sopimusluonnoksesta ja hintakirjeestä. Ehdotus: Vehmaan kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan ohessa liitteenä olevan suunnittelupalvelun sopimusluonnoksen hintakirjeineen ( tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, toimittaja: Strafica Oy, palvelu: Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma). Vehmaan kunnan osuus on 1861,10. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti Khall 115 Varsinais-Suomen Ely- keskus on pyytänyt lausuntoa Vakka- Suomen liikenneturvallisuussuunnitelmasta mennessä. Loppuraportti luonnos ja sen liitteet eli lausuntoaineisto löytyy kuntakohtaisista kansioista alla olevasta osoitteesta: Ko. liitteestä löytyy siis loppuraportti ja raportin liitteet 1-6. Vehmaan kunta on jo aiemmin toimittanut Ely- keskukselle seuraavat kommentit ko. liikenneturvallisuussuunnitelmasta kunnanhallituksessa käydyn keskustelun pohjalta:

7 Kunnanhallitus

8 Kunnanhallitus Liikenneturvallisuussuunnittelija Kai Vesterinen Ely- keskuksesta toteaa sähköpostiviestissään em. kunnan kommenteista seuraavaa: Varsinais-Suomen ELY-keskus on tutustunut Vehmaan kunnan lähettämään listaan koskien Vakka-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä ja toteaa kunnassa tehdystä esityksestä seuraavaa: Nro 2. Toimenpidelistan nro 28. Kunnan toiveen mukaisesti VA- RELY ei pidennä mt 194 / mt 1954 liittymän pistemäistä 60 km/h rajoitusta. Nro 3. Toimenpidelistan nro 26. Kunnan toiveen mukaisesti VA- RELY ei alenna Lahdingon koulun kohdan nykyistä nopeusrajoitusta 40:een km/h. Nro 12. Toimenpidelistan nro 27. Kunnan toiveen mukaisesti VA- RELY ei alenna Mynämäentien ( mt 1950) nopeusrajoitusta välillä- Lahdinko-Vihtjärventie. Nro 17. Toimenpidelistan nro 43. Kunnan toiveen mukaisesti VA- RELY ei alenna Kalannintien (mt 1953) yleisrajoitusta välillä Amberlantie-Vinkkiläntie. Nro 26. VARELY ei ainakaan toistaiseksi siirrä 60 km/h rajoitusta Taivassalon kunnan puolelta Vehmaan puolelle. Estetylle tieosuudelle, Vehmassalmen sillan, Lautturintien ja Valkamantien sekä Petesmäentien kohdalle jää nykyinen 60 km/h nopeusrajoitus. Nrot 29,30,31,32. Toimenpidelistan nrot 22,18,40,30. Kohteiden toteuttaminen harkitaan tapauskohtaisesti. Nro 33. Kunnan toiveen mukaisesti VARELY siirtää (ellei ole jotakin sellaista estettä, että rajoitusta ei voitaisi siirtää) 60 km/h rajoituksen Orimäentien liittymästä Leivontien liittymään, jolloin tieosuuden nopeusrajoitukseksi tulee 80 km/h. Ehdotus: Vehmaan kunta toteaa lausuntonaan ja lisäyksenä aiempiin em. kommentteihin Vakka-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelmasta seuraavaa:

9 Kunnanhallitus Vinkkiläntien kavennukset ja korotetut suojatiet aiheuttavat hankaluuksia erityisesti maatalousliikenteelle ja myös raskaalle liikenteelle, joten niistä tulisi luopua (kunnan aiemmat kommentit, kohdat 29,30,31,32). - Mt 192 (kohta 26) 60 km/h:n rajoitus tulee siirtää Taivassalon kunnan puolelta Vehmaan puolelle. - Mt 192, 60 km/h:n rajoitus poistettava Uhlu Koski/Puttaa väliseltä osuudelta ja muutettava yleisrajoitukseksi 80 km/h, koska em. välillä sijaitseva Irjalan koulu on lakkautettu ja liikenne siltä osin vähentynyt. - Suunnitelman nopeusrajoituspolitiikan osalta 40 km/h rajoitus riittää asunto- ja tonttikaduilla sekä keskustojen pääkadulla että myös asuntoalueiden pihakaduilla. Suunnitelmassa esitetään em. katutyypeille 30 km/h:n tai 20 km/h:n rajoitusta. - Nopeusrajoituspolitiikassa tulisi muutoinkin siirtyä entistä enemmän sääolosuhteiden mukaan vaihtuviin rajoituksiin, telemaatiikka, erityisesti kanta-, valta- ja moottoriteillä, nykyisten kaavamaisten 80 km/h, 100 km/h ja 120 km/h sijaan. - Mt 192, valaistuksen parantaminen risteysalueella Vilu/Rautila, kaupan ja huoltoaseman liikenteen johdosta. Lisäksi Rautilan alueelle on kaavoitettu uusi asuntoalue, jonka myötä eriasteinen liikenne ko. risteyksessä lisääntyy. Risteysalueen kautta kulkee myös liikenne kahdelle nk. karavaanarialueelle. - Vehmaan kunta on myös huolestunut alemman asteisen tieverkon kunnosta Vakka-Suomen ja Vehmaan alueella ja haluaa, että Elykeskus kiinnittää tähän seikkaan huomiota talousarvionsa puitteissa. - Suunnitelman liikenneturvallisuustyön ja liikennekasvatuksen osalta Vehmaan kunnalla ei ole huomautettavaa.

10 Kunnanhallitus Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Pöytäkirjamerkintä: Antero Ahala saapui ko. asiakohdan käsittelyn aikana klo Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

11 Kunnanhallitus Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen konsernitilinpäätös Khall 116 Ohessa liitteenä konsernitilinpäätös sekä tarkentunut rahoituslaskelma vuodelta 2014 liitettäväksi vuoden 2014 varsinaiseen tilinpäätökseen, jonka kunnanhallitus on kokouksessaan , 99, hyväksynyt, allekirjoittanut ja jättänyt tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattanut tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä konsernitilinpäätöksen ja tarkennetun rahoituslaskelman liitettäväksi edelleen , 99, allekirjoitettuun vuoden 2014 varsinaiseen tilinpäätökseen, liite. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

12 Kunnanhallitus Ilmari Heinosen toimenpidevaatimukset koskien kiinteistöverotusta Khall 117 Ohessa liitteenä seuraavat Ilmari Heinosen kirjelmät: - toimenpidevaatimus , saapunut toimenpidevaatimuksen täydennys , saapunut toimenpidevaatimuksen täydennys , saapunut jäljennös toimenpideilmoituksesta, ilmoitusnumero , saapunut Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää teknisen lautakunnan lausunnon Ilmari Heinosen em. toimenpidevaatimuksista koskien kiinteistöverotusta. Teknisen lautakunnan on toimitettava lausunto kunnanhallitukselle mennessä. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Pöytäkirjamerkintä: Kokouksessa jaettiin Ilmari Heinosen 3. täydennys , saapunut Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

13 Kunnanhallitus Vehmaan kunnan lausunto koskien Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista Khall 118 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää mennessä Vehmaan valtuuston lausuntoa kuntayhtymän perussopimuksen tarkistamisesta. Perussopimuksen tarkistaminen liittyy Tarvasjoen kunnan lakkauttamiseen ja liittämiseen Liedon kuntaan vuoden 2015 alusta sekä Paraisten kaupungin nimen muuttamiseen Länsi- Turunmaaksi. Sairaanhoitopiirille on esitetty, että kunnanhallituksen ehdotus valtuustolle asiasta saadaan huhtikuun aikana, mutta kokousaikataulujen johdosta valtuusto käsittelee asiaa kesäkuun kokouksessaan. Sairaanhoitopiiri on hyväksynyt esitetyn menettelyn. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle hyväksyttäväksi, että Vehmaan kunnalla ei ole huomautettavaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perussopimuksen tarkistamisesta koskien Tarvasjoen kunnan lakkauttamista ja liittämistä Liedon kuntaan eikä Paraisten kaupungin nimen muuttamisesta Länsi-Turunmaaksi. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa valtuustolle hyväksyttäväksi, että Vehmaan kunnalla ei ole huomautettavaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perussopimuksen tarkistamisesta koskien Tarvasjoen kunnan lakkauttamista ja liittämistä Liedon kuntaan eikä myöskään kuntien/kaupunkien nimien muuttamisesta. Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

14 Kunnanhallitus Ehdokkaan nimeäminen saaristomeren kalatalousryhmän ohjausryhmään Khall 119 Leaderyhdistys/toiminnanjohtaja Oljemark, kirje : Kuntanne/kaupunkinne on tehnyt päätöksen osallistua Saaristomeren kalatalousohjelmaan. Maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt ryhmän strategialla vielä muutaman kuukauden valmisteluaikaa ennen kuin kalatalousryhmästatus voidaan myöntää ja toiminta ja hankevalinta lähteä käyntiin. Käytännössä tämä tarkoittaa alkusyksyä Jotta toiminta pääsisi käyntiin jouhevasti syksyllä, asetamme hankevalinnasta vastaavan ohjausryhmän vuodelle 2015 kevätkokouksessamme Leader-toiminnassa sovelletaan kolmikantaperiaatetta, jonka mukaan julkisella puolella on kolmasosa paikoista päättävissä elimissä kuten hallituksissa ja ohjausryhmissä. Koska ohjelmaan osallistuu 14 kuntaa ja ohjausryhmässä on 9 jäsentä ja 9 varajäsentä, niin julkiselle puolelle tulee 3+3 jäsentä. Olemme valmisteluryhmässä keskustelleet, että seuraava paikkajako voisi olla tasapuolinen ottaen huomioon kuntarahoituksen osuuden ohjelmassa. Läntinen saaristo: Kustavi, Taivassalo, Mynämäki, Vehmaa ja Masku (1 varsinainen jäsen ja 1 varajäsen) Sisäsaaristo: Naantali, Raisio, Turku, Kaarina (1 varsinainen jäsen ja 1 varajäsen) Eteläinen ja itäinen saaristo: Parainen, Paimio, Sauvo, Kemiönsaari, Salo (1 varsinainen jäsen ja 1 varajäsen) Pyytäisimme, että keskustelisitte ehdokkaista yllämainittujen kuntien kesken (tummennetulla fontilla) ja esittäisitte ehdokkaan varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi. Pyydämme ystävällisesti, että voisitte esittää ehdokkaat viimeistään Julkisen puolen edustaja voi olla joko kunnan työntekijä/viranhaltija tai luottamushenkilö. Kuntajohtajat ovat neuvotelleet ehdotettavan paikkajaon kierron seuraavasti: Vuosi Jäsen Varajäsen 2015 Kustavi Masku

15 Kunnanhallitus Masku Mynämäki 2017 Mynämäki Taivassalo 2018 Taivassalo Vehmaa 2019 Vehmaa Kustavi jne. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Saaristomeren kalatalousryhmän ohjausryhmän jäsenten ja varajäsenten valinnan edellä olevan mukaisesti. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh fax sähköposti

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tuulivoimayleiskaava Khall 186 Uudenkaupungin kaupunki pyytää palautetta Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Ohessa liitteenä Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ehdotus: Vehmaan kunnanhallitus toteaa pyydettynä palautteena seuraavaa: Vehmaan kunnalla ei ole huomautettavaa Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, mutta tuulivoima ei saa aiheuttaa haittaa vakituiselle asumiselle eikä vapaa-ajan asumiselle. Päätös: Vehmaan kunnanhallitus toteaa pyydettynä palautteena seuraavaa: Vehmaan kunnalla ei ole huomautettavaa Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, mutta tuulivoima ei saa aiheuttaa haittaa vakituiselle asumiselle eikä vapaa-ajan asumiselle. Vehmaa ja Laitilan rajalla Särkijärven rannalla on vakituista asutusta Vehmaan ja Laitilan puolella. Kartta liitteenä. Alueen kaavoituksessa pitää ottaa huomioon suojaetäisyys asunnoista. Suojaetäisyyden ollessa 1 km, kaava-alue pienenee huomattavasti Vehmaan ja Laitilan rajalta. Kun lisäksi otetaan huomioon etäisyys Sairisten asutuksesta tuulivoima-alue tulee jäämään pieneksi. Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Hannu Pohjola puh fax sähköposti

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 289 Tuulivoimayleiskaavan luonnos on nähtävillä Lausunto on pyydetty toimittamaan mennessä. Tuulivoimayleiskaavan luonnos on nähtävänä saakka internetissä osoitteessa: Tuulivoimayleiskaavan luonnoksessa Taipaleen alue ja Pehdon alue rajoittuvat Vehmaan kunnan rajaan. Näiden alueiden haittavaikutukset ulottuvat Vehmaan kunnan alueelle. Taipaleen alueelle on suunnitteilla kuuden tuulivoimalan alue ja Pehdon alueelle on suunnitteilla viisi tuulivoimalaa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan seuraavaa: Vehmaan kunta viittaa asiantuntijoiden selvityksiin ja toteaa, että 650 metrin suoja-alue ei ole riittävä vaan suoja-alueen pitää olla vähintään metriä. Esim. Paimiossa on käytössä metrin suoja-alue. Vehmaan kunta ei hyväksy tuulivoimaloiden sijoittamista suunnittelualueelle niin, että niistä aiheutuu haittaa vehmaalaisille. Päätös: Kunnanhallitus päättää yksimielisesti esittää lausuntonaan seuraavaa: Suojaetäisyyden säde tulee olla sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaisesti vähintään kahden kilometrin mittainen. Kaavoituksen rajoittuessa kuntien väliseen rajaan pitäisi kaavoituksen tapahtua kuntien välisenä yhteistyönä. Tuulivoimalat eivät saa aiheuttaa haittaa Vehmaan kunnan asukkaille, kiinteistöjen omistajille eikä kunnan alueella olevalle elinkeinotoiminnalle. Tuulivoimayleiskaavalla ei saa viedä rakennusoikeuksia Särkijärven ja Appuljärven alueilta.

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Päätettiin myös liittää pöytäkirjaan Jari Kaskisen/Pirteä Porsas Oy:n kannanotto Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavaan. Khall 120 Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavaa on käsitelty kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina. Käsittelyssä oli kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja huomautusten vastineet. Kaupunginhallituksen päätökseen voi tutustua osoitteessa Käytännössä kaupunginhallitus linjasi, että tuulivoimaloille halutaan 2 km suojaetäisyys, josta voidaan poiketa ainoastaan maanomistajan tai asunnon omistajan suostumuksella. Tämä valmistellaan kaavamääräykseksi kaavaehdotukseen. Kaava siis etenee kaavaehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotus saadaan todennäköisesti kaupunginhallituksen käsittelyyn toukokuun aikana. Kaupunginhallituksen hyväksyttyä kaavaehdotuksen, se asetetaan nähtäville. Nähtävillä oloaikana kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksia. Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

19 Kunnanhallitus Lausunto suunnittelutarveratkaisusta/rinne Hannu ja Mervi Khall 121 Hakija: Hannu ja Mervi Rinne, Hansakatu 9 B 27, Turku Rakennuspaikka: Rinne metsä 1:13, Papalan kylä, m 2 Osoite: Ukkilantie 51, Vehmaa Kaavatilanne: Ei yksityiskohtaista kaavaa Sanallinen selitys: Haetaan suunnittelutarveratkaisua saada rakentaa vapaa-ajan asunto sivurakennuksineen alueelle, jossa ei ole vahvistettua asemakaavaa. Hakija perustelut: Alue on rakentamiseen hyvin soveltuvaa. Kyseessä on kuivan maan rakentaminen. Rakentaminen tukee jo olemassa olevaa harvaa asutuskantaa. Tekninen huolto: Tulotie rakennetaan tontille. Vesi otetaan omasta kaivosta. Harmaiden vesien käsittely omalla maalla määräysten mukaisesti. Kiinteät jätteet toimitetaan järjestetyn jätehuollon piiriin. Biologiset jätteet kompostoidaan. Hankkeen liitteet: Asemapiirros 4 kpl. Kiinteistörekisterin karttaote 1 kpl. Omistusta osoittava todistus, lainhuutotodistus Naapurien kuuleminen: Kunta on kuullut naapuritilojen omistajia. Naapureilla ei ollut huomautettavaa.

20 Kunnanhallitus Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää tekniselle lautakunnalle esitetyn suunnittelutarveratkaisun hyväksymistä. Lausunnon tueksi kunnanhallitus toteaa, että rakentaminen - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden muun käytön järjestämiselle - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä - on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisen luonnon- tai kulttuuriympäristöarvojen säilymistä tai virkistystarpeiden turvaamista Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja: rakennustarkastaja Ari Eskola

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Tehostetun palveluasumisen yksikkö 36 Vehmaan terveyskeskuksen hoivaosaston laitospaikkojen muuttaminen tehostetun palveluasumisen paikoiksi Sos ja terv ltk 14 Vehmaan terveyskeskuksen hoivaosaston laitospaikkojen muuttamista tehostetun palveluasumisen paikoiksi on valmisteltu jo aiemmin (sos ja terv ltk ). Asia on edelleen ajankohtainen, kun kunnat ovat valtakunnallisten suositusten mukaisesti vähentämässä laitospaikkoja. Vuoden 2015 alusta voimaan tullut sosiaalihuoltolaki ja vanhuspalvelulaki korostavat avopalveluiden ja kotiin vietävien palveluiden ensisijaisuutta laitoshoitoon verrattuna. Viranhaltijoiden kesken (Sari Rantanen, Pia Lahtinen, Raija Ketonen ja Ritva Alkio sekä Raija-Liisa Lapila) on neuvoteltu hoivaosaston laitospaikkojen muuttamisesta tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Keskustelussa todettiin, että kuntien tavoitteena on valtakunnallisten suositusten mukaisesti vähentää laitospaikkojen määrää ja että tehostetun palveluasumisen paikoille on tarvetta varsinkin muistihäiriöisten ja paljon apua tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin. Hoivaosaston laitoshoito on tällä hetkellä yhteistoimintasopimuksen mukaista terveyspalvelua, kun asumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja. Hoivaosaston laitospaikkojen muuttaminen tehostetun palveluasumisen paikoiksi edellyttää kuntien yhteistä sopimusta ja päätöstä siitä, miten toiminta järjestetään hallinnollisesti. Neuvottelussa päädyttiin esittämään työryhmän perustamista, jonka tehtävänä on selvittää hoivaosaston paikkojen muuttaminen tehostetun palveluasumisen paikoiksi sekä selvittää miten toiminta järjestetään hallinnollisesti. Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se kutsuu yhteistoiminta-alueen kuntien edustajat valmistelevaan kokoukseen sopimaan työryhmän nimeämisestä valmistele-

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta maan hoivaosaston paikkojen muuttamista tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että valmistelevaan kokoukseen kutsutaan mukaan peruspalvelujohtaja ja lautakunnan puheenjohtaja. Lisätietoja antaa: Peruspalvelujohtaja Raija Ketonen puh. (02) S-posti Khall 44 Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen täydennettynä siten, että kunnanjohtaja osallistuu myös valmistelutoimikunnan sekä työryhmän kokouksiin ja toimii koollekutsujana. Khall 101 Uudenkaupungin terveyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan :ssä 26: Liite muistio Uudenkaupungin, Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan terveydenhuollosta ja siihen läheisesti liittyvistä sosiaalitoimen palveluista on tehty yhteistoimintasopimus syksyllä 2009 ja yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa Sopimukseen sisällytettiin lakisääteisten perusterveydenhuollon palvelujen lisäksi työterveyshuolto sekä kuntien yhteisesti päättämät päihde- ja mielenterveyspalvelut että myös Vehmassalon silloisen kuntayhtymän hoivaosastopalvelujen (vanhustenhuollon laitoshoidon) järjestäminen. Vuonna 2014 yhteistoiminta-alueen kunnat halusivat siirtää kotisairaanhoidon kuntien vastuulle ja näin kotipalvelutyö yhdistyi vanhustenhuollossa kotihoidon kokonaisuudeksi.

23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Uudenkaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa (KV ) todetaan terveyspalveluiden tulosalueella toiminnallisena uudistuksena Vehmaan hoivaosaston Sinisiipi- ja Hopeasiipi-osastojen muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi. Kultasiipi-osaston jatkokäytöstä laaditaan erillinen suunnitelma. Yhteistoiminta-alueen kunnat saivat Vehmaan kunnalta kutsun neuvotteluun keskustelemaan vanhustenhuollon laitoshoidon muuttamiseksi tehostetuksi palveluasumiseksi. Neuvottelu pidettiin Muistio liitteenä. Muistion näkökulmat edustavat Vehmaan kunnan edustajien näkökulmia. Uudenkaupungin edustajat totesivat neuvottelussa, että vanhusten tehostettu palveluasuminen ei kuulu yhteistoiminta-alueelle, eikä ole sopimustekstissä mainittu läheisesti terveyspalveluihin liittyvä palvelu. Tehostettu palveluasuminen vanhustenhuollossa on palvelumuoto, jossa vanhukset asuvat vuokra-asunnoissaan ja saavat samat palvelut kuin kotona asuessaan, mutta ympärivuorokautisesti. Esimerkiksi myös asiakkaan tulot ja asiakasmaksut määräytyvät kuin kotona asuvilla. Neuvottelussa ei todettu yhteisesti laitoshoidon muuttamisen tehostetuksi palveluasumiseksi tapahtuvan nopeimmin yhteistoiminta-alueen sisällä ja toimesta. Neuvottelussa Kustavi painotti tyytyväisyyttään omaan ratkaisuunsa, jossa kunta on siirtänyt Vehmaalla sijaitsevasta laitoshoidosta asiakkaat omaan kunnalliseen tehostetun palveluasumisen yksikköönsä. Tämä yksikkö toimii kunnan vanhustenhuollon alaisuudessa ja osana sitä. Neuvottelumuistiossa ei todeta myöskään sitä, että Uusikaupunki ilmoitti halukkuutensa neuvotella tehostetun palveluasumisenyksikön sopimukseen perustuvasta käytöstä, jos Vehmaan kunta ottaisi toiminnan omakseen Ehdotus: Terveyslautakunta päättää 1. hyväksyä osaltaan, että Vehmaan osastot Sini- ja Hopesiipi muuttuvat tehostetuksi palveluasumiseksi, koska laitoshoidon tarve on alueella vähentynyt uuden vanhuspalvelulain myötä. Tämä toimintamuutos on kuvattu terveyslautakunnan vuoden 2015 talousarvion tavoitteissa, ja 2. esittää Uudenkaupungin kaupunginhallitukselle, että hallitus toteaa, että vanhustentehostettu palveluasuminen ei

24 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta kuulu terveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen piiriin ja näin ollen yksikön muuttaminen vanhustenhuollon laitoshoidosta tehoste tuksi palveluasumiseksi kuuluu Vehmaan kunnan oman päätöksenteon piiriin ja, että kaupunginhallitus ilmoittaa tämän kaikille yhteistoiminta-alueen kunnille. 3. siinä tapauksessa, että Vehmaan kunta päättää muuttaa yhteistoiminta-alueen hallinnoiman vanhusten laitoshoidon omaksi kunnalliseksi tehostetuksi palveluasumisekseen, pitää aloittaa ytneuvottelut Uudenkaupungin kaupungin ja Vehmaan kunnan välillä henkilöstön siirtymisestä uuteen tehostetun palveluasumisen yksikköön. Samalla määrittyy uuden yksikön henkilöstömitoitus ja rakenne. Esittelijä muutti päätösehdotuksensa seuraavasti: Ehdotus: Terveyslautakunta päättää 1. hyväksyä osaltaan, että Vehmaan hoivaosastot muuttuvat tehostetuksi palveluasumiseksi, koska laitoshoidon tarve on alueella vähentynyt uuden vanhuspalvelulain myötä. Tämä toimintamuutos on kuvattu terveyslautakunnan vuoden 2015 talousarvion tavoitteissa, ja 2. esittää Uudenkaupungin kaupunginhallitukselle, että hallitus toteaa, että vanhusten tehostettu palveluasuminen ei kuulu terveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen piiriin ja näin ollen yksikön muuttaminen vanhustenhuollon laitoshoidosta tehostetuksi palveluasumiseksi kuuluu Vehmaan kunnan oman päätöksenteon piiriin ja, että kaupunginhallitus ilmoittaa tämän kaikille yhteistoiminta-alueen kunnille. 3. että siinä tapauksessa, jos Vehmaan kunta päättää muuttaa yhteistoiminta-alueen hallinnoiman vanhusten laitoshoidon omaksi kunnalliseksi tehostetuksi palveluasumisekseen, pitää aloittaa ytneuvottelut Uudenkaupungin kaupungin ja Vehmaan kunnan välillä henkilöstön siirtymisestä uuteen tehostetun palveluasumisen yksikköön. Samalla määrittyy uuden yksikön henkilöstömitoitus ja rakenne.

25 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Päätös: Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että Vehmaan kunnan edustajat Riitta Luotonen ja Simo Virtanen ilmoittivat päätökseen eriävän mielipiteensä. Muistio neuvottelusta on liitteenä. Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta. Sos ja terv ltk 36 Päätös: Merkitään asiakohta kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. Sosiaalitoimessa on kunnanhallituksen kokouksen jälkeen keskusteltu alustavasti jatkotoimenpiteistä hoivaosastojen suhteen. Neuvottelussa oli mukana Pirkko Tammelin, Simo Virtanen, Anna-Liisa Meskus ja Ritva Alkio. Mika Munkki ja Päivi Maisila eivät päässeet neuvonpitoon. Neuvottelun tavoitteena oli saada näkemyksiä jatkotoimenpiteistä. Keskusteluissa todettiin, että hoiva-osastojen paikkojen tarve vähenee kaiken aikaa ja painopiste siirtyy tehostettuun palveluasumiseen. Uhkana on, että laitospaikoille ei enää ole riittävästi käyttäjiä, minkä seikan yhteistoiminta-alueen kunnat ovat tuoneet selkeästi esille. Kunnissa on tarvetta nimenomaan tehostetuille asumispalveluille, jolloin myös paikkojen myyminen on helpompaa. Uhkana nähtiin, ovatko yhteistoiminta-alueen kunnat, erityisesti suurimpana käyttäjänä Uusikaupunki, valmiit viimekädessä sitoutumana ja ostamaan riittävästi Vehmaan kunnan tulevia asumispalvelupaikkoja. Toisaalta keskusteltiin siitä, että Uusikaupunki on tammikuun neuvottelussa ilmoittanut ostavansa n. 10 asumispalvelupaikkaa. Lisäksi Ritva Alkio on käynyt asian johdosta keskusteluja sekä Kuntaliiton että Avin työntekijöiden kanssa. Asumispalvelut ovat kunnan omaa sosiaalihuollon toimintaa. Todettiin, että asian valmistelulla on kiire ja päädyttiin siihen, että jatkotoimia koskevat toimenpide-ehdotukset viedään kunnanhallituksen käsiteltäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksen pohjalta. Kunnanhallitus kokoontuu

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot