Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.pediatric-rheumathology.printo.it"

Transkriptio

1 BEHÇETIN TAUTI Mikä se on? Behçetin oireyhtymä eli Behçetin tauti (BT) on systeeminen vaskuliitti (verisuonitulehdus), jonka syytä ei tunneta. Taudille ominaisia piirteitä ovat toistuvat haavaumat suun ja sukupuolielinten alueella sekä silmä-, nivel-, iho-, verisuoni- ja hermosto-oireet. Tauti on nimetty turkkilaisen lääkärin Hulusi Behçetin mukaan, joka kuvasi sen vuonna Kuinka tavallinen se on? Behçetin tauti keskittyy tietyille maantieteellisille alueille, ja eniten sitä esiintyy historiallisen Silkkitien varrella. Sitä tavataan pääasiassa Kaukoidän, Lähi-idän ja Välimeren alueen maissa, esimerkiksi Japanissa, Koreassa, Kiinassa, Iranissa, Turkissa, Tunisiassa ja Marokossa. Japanissa tautia sairastaa yksi aikuinen kymmenestä tuhannesta, ja Turkissa yhdestä kolmeen aikuista tuhannesta. Pohjois-Euroopassa tautia sairastaa noin yksi ihminen kolmestasadasta tuhannesta. Yhdysvalloissa ja Australiassa tautia on hyvin vähän. Behçetin tauti on lapsilla harvinainen, myös niillä alueilla, joilla sairastumisriski on suuri. Taudin diagnostiset kriteerit täyttyvät ennen kuudentoista vuoden ikää vain noin kolmella prosentilla potilaista. Tauti puhkeaa tavallisesti vuoden iässä. Se on yhtä yleinen miehillä ja naisilla, mutta taudin oireet ovat miehillä vaikeammat. Mikä sen aiheuttaa? Tauti on idiopaattinen, eli se alkaa ilman tunnettua syytä. Perinnöllinen alttius saattaa vaikuttaa taudin puhkeamiseen, mutta taudin laukaisevaa tekijää ei ole tiedossa. Taudin syitä ja hoitoa tutkitaan useissa tutkimuslaitoksissa. Periytyykö se? Tauti ei periydy, mutta siihen liittyy perinnöllinen sairastumisalttius. Erityisesti Välimeren alueelta ja Kaukoidästä peräisin olevilla potilailla oireyhtymä on yhteydessä perinnölliseen tekijään (HLA- B5). Kirjallisuudessa on kuvattu joitain tapauksia, joissa tautia on esiintynyt perheittäin. Miksi lapsellani on se? Voidaanko sitä ehkäistä? Taudin syytä ei tiedetä, eikä sitä voida ehkäistä. Tarttuuko se? Behçetin tauti ei tartu. Mitkä ovat tärkeimmät oireet ja löydökset? 1) Suun haavaumat eli aftat: Lähes kaikilla potilailla on limakalvohaavaumia suussa. Ne ovat taudin ensimmäinen merkki noin kahdella kolmasosalla potilaista. Suurimmalla osalla lapsipotilaista on suussa useita pieniä haavaumia, jotka eivät poikkea lapsuusiässä yleisesti esiintyvistä haavaumista. Laajemmat haavaumat ovat harvinaisempia, ja niitä voi olla vaikea hoitaa. 2) Sukuelinten haavaumat: Pojilla sukuelinten haavaumia on pääasiassa kivespussin alueella, harvemmin peniksessä. Aikuisilla haavaumista jää lähes poikkeuksetta arpi. Tytöillä haavaumia on lähinnä ulkosynnyttimissä. Haavaumat muistuttavat suussa esiintyviä aftoja. Sukuelinten haavaumia esiintyy harvemmin ennen murrosikää. Pojilla voi olla toistuva kivestulehdus (orkiitti). 3) Iho-oireet: Potilaiden iho-oireet vaihtelevat. Aknetyyppisiä oireita esiintyy ainoastaan murrosiän 1

2 jälkeen. Kyhmyruusu (Erythema nodosum) aiheuttaa iholle punaisia, kivuliaita kyhmyjä, tavallisesti sääriin polven alapuolelle. Kyhmyruusua esiintyy yleisemmin ennen murrosikää. Behçetin tautia sairastavien potilaiden iho reagoi voimakkaasti neulanpistoon (pathergia), mitä voidaan käyttää apuna diagnoosin määrityksessä. Jos potilaan käsivarren ihoon tehdään pisto steriilillä neulalla, pistokohtaan muodostuu kohouma 1 2 vuorokauden kuluessa. 4) Silmätulehdus: Silmäoireet ovat yksi taudin vakavimmista ilmenemismuodoista. Silmäoireita on 50 prosentilla kaikista potilaista, mutta pojista niitä on 70 prosentilla. Tytöillä silmäoireet ovat harvinaisempia. Pääosalla potilaista oireita on molemmissa silmissä. Oireet ilmenevät tavallisesti kolmen vuoden kuluessa sairastumisesta. Silmätulehdus on krooninen, ja välillä tulehdusoireet pahenevat. Silmätulehdusta esiintyy sekä silmän etu- että takaosassa (anteriorinen ja posteriorinen uveiitti, eli silmän etuosan ja takaosan suonikalvon tulehdus). Oireiden uusiutuminen aiheuttaa aina silmävaurioita, jotka johtavat vähitellen näön heikkenemiseen. 5) Niveltulehdus: Noin prosenttia Behçetin tautia sairastavista lapsista kärsii niveloireista. Yleensä oireita on nilkoissa, polvissa, ranteissa ja kyynärpäissä. Lapsella voi olla joko monoartriitti (tulehdus vain yhdessä nivelessä) tai oligoartriitti (tulehdus korkeintaan neljässä nivelessä). Niveltulehdus kestää yleensä muutaman viikon ja paranee täysin. Behçetin tautiin liittyvä niveltulehdus aiheuttaa äärimmäisen harvoin pysyviä nivelvaurioita. 6) Hermosto-oireet: Behçetin tautia sairastavilla lapsilla saattaa joskus harvoin olla hermostooireita. Tyypillisiä oireita ovat kouristuskohtaukset, kallonsisäisen paineen nousu ja siihen liittyvä päänsärky ja aivoperäiset oireet. Vakavimpia oireita esiintyy miespuolisilla potilailla. Joillekin potilaille saattaa kehittyä psykiatrisia oireita. 7) Noin prosentilla nuoruusiän Behçetin tautia sairastavista potilaista esiintyy erityisesti suurten verisuonten tulehdusta. Se saattaa olla huonon ennusteen merkki. Tavallinen oireiden esiintymispaikka ovat pohkeiden verisuonet, mikä aiheuttaa pohkeiden kivuliasta turvotusta. 8) Maha-suolikanavan oireet: Maha-suolikanavan oireet ovat erityisen yleisiä Kaukoidästä peräisin olevilla potilailla. Suoliston tähystyksessä tulee esille haavaumia. Onko tauti kaikilla lapsilla samanlainen? Ei ole. Joillakin potilailla voi olla lievä tautimuoto, jonka oireita ovat suun haavaumat ja ihomuutokset. Toisilla voi olla silmä- tai hermosto-oireita. Tyttöjen ja poikien välillä on myös jonkin verran eroja. Tauti on pojilla yleensä vaikeampi, ja silmä- ja verisuonioireet ovat pojilla yleisempiä kuin tytöillä. Onko tauti lapsilla erilainen kuin aikuisilla? Behçetin tauti on lapsilla harvinainen aikuisiin verrattuna. Taudin kulussa on joitain eroja sen mukaan, onko potilaalla jo ollut murrosikä. Murrosiän jälkeen tauti muistuttaa enemmän aikuisten sairastamaa muotoa. Perheittäin esiintyvä BT on lapsilla yleisempi kuin aikuisilla. Pienistä eroista huolimatta lasten sairastama BT muistuttaa aikuisten vastaavaa tautia. Miten se todetaan? Diagnoosi on pääasiassa kliininen, eli se perustuu taudin ilmenemismuotoihin. Voi kestää yhdestä viiteen vuotta, ennen kuin lapsi täyttää kansainväliset BT-kriteerit. Lopullinen diagnoosin määrittely viivästyy tavallisesti keskimäärin kolme vuotta. Behçetin taudille ei ole olemassa tyypillisiä laboratoriolöydöksiä. Noin puolet sairastuneista lapsista on HLA-B5-positiivisia, millä on yhteys vakavampaan tautimuotoon. Noin prosentilla potilaista neulanpistotesti aiheuttaa ihoreaktion. Verisuonten ja aivojen kuvantaminen voi olla tarpeen verisuoniston ja hermoston oireiden selvittämiseksi. Koska BT vaikuttaa moniin elimiin, on sekä silmälääkärin, ihotautilääkärin että neurologin asiantuntemus tarpeen potilaan hoidossa. 2

3 Mikä merkitys laboratoriokokeilla on? 1) Ihon reagointiherkkyys- eli pathergiatesti on diagnoosin kannalta tärkeä. Se on yksi Behçetin taudin kansainvälisesti tunnustetuista kriteereistä. Käsivarren sisäpuolelle tehdään kolmesta viiteen pistoa steriilillä neulalla. Tästä aiheutuu potilaalle hyvin vähän kipua. Tuloksia arvioidaan 1 2 vuorokauden kuluttua. Vastaava voimakas reaktio tulee ilmi myös verinäytteiden oton ja leikkausten yhteydessä, minkä vuoksi Behçetin tautia sairastavien potilaiden kohdalla tulisi välttää turhia toimenpiteitä. 2) Jotkut verikokeet ovat tarpeen taudin erottamiseksi muista samantapaisista sairauksista, mutta Behçetin taudille ei ole olemassa omaa testiä. Laboratoriokokeista ilmenee, että yleiset tulehdusta kuvaavat arvot ovat lievästi koholla. Kokeissa voi myös tulla esille kohtalainen anemia sekä kohonnut valkosolujen määrä. Laboratoriokokeita ei tarvitse uusia, ellei taudin aktiivisuutta ja lääkkeiden haittavaikutuksia ole tarpeen seurata. 3) Erilaisia kuvantamismenetelmiä käytetään verisuoni- ja hermosto-oireista kärsivien lasten tutkimiseen. Voidaanko sitä hoitaa/parantaa? Tauti voi välillä olla oireeton, mutta oireet saattavat uusiutua. Tauti voidaan saada hallintaan, mutta sitä ei voida parantaa. Miten sitä hoidetaan? Koska Behçetin taudin syytä ei tiedetä, taudille ei ole olemassa spesifistä eli juuri sille ominaista hoitoa. Eri elimissä ilmenevien oireiden hoitoon on useita vaihtoehtoja. Osalla potilaista oireet ovat niin lieviä, ettei hoitoa tarvita lainkaan. Erityisesti silmä-, hermosto- ja verisuonioireista kärsivät potilaat voivat sen sijaan tarvita laajaa yhdistelmähoitoa. Lähes kaikki Behçetin taudin hoitoa koskeva tieto on peräisin aikuisilla tehdyistä tutkimuksista. Seuraavassa on kuvattu tärkeimmät taudin hoitoon käytetyt lääkkeet. a) Kolkisiini: Aiemmin kolkisiinia käytettiin lähes kaikkien Behçetin taudin oireiden hoitoon, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan se tehoaa parhaiten niveloireiden ja kyhmyruusun hoitoon. b) Kortikosteroidit hillitsevät erittäin tehokkaasti tulehdusta. Steroideja annetaan pääasiassa niille lapsille, joilla on silmä-, keskushermosto- ja verisuonioireita. Yleensä steroideja annetaan suurena annoksena (1 2 mg/kg/vrk). Tarpeen mukaan niitä voidaan antaa myös suoraan suoneen vielä suurempana annoksena (30 mg/kg/vrk kolmen päivän ajan) välittömän vaikutuksen aikaansaamiseksi (steroidipulssihoito). Steroideja käytetään myös paikallisesti suun haavaumien hoitoon ja silmäoireiden hoitoon silmätippoina. c) Immunosuppressorit eli immuunivastetta heikentävät lääkkeet: Tähän ryhmään kuuluvia lääkkeitä annetaan vaikeaa tautimuotoa sairastaville lapsille, erityisesti jos heillä on oireita silmissä ja tärkeissä elimissä. Näitä lääkkeitä ovat atsatiopriini, syklosporiini A ja syklofosfamidi. d) Verenohennuslääkkeitä ja veren hyytymistä estäviä lääkkeitä käytetään tietyissä tapauksissa, jos potilaalla on verisuonioireita. Aspiriini on valtaosalla potilaista tähän tarkoitukseen riittävän tehokas lääke. e) Paikallisesti käytettävät, suun ja sukuelinten haavaumien hoitoon tarkoitetut lääkkeet. f) TNF-estäjät ovat uusia lääkkeitä, joiden käyttöä Behçetin taudin hoidossa tutkitaan parhaillaan. g) Talidomidia käytetään joissakin hoitolaitoksissa laajojen suun haavaumien hoitoon. Behçetin tautia sairastavien potilaiden hoito ja seuranta vaatii usean lääkärin työpanosta. Lasten reumalääkärin lisäksi tarvitaan silmälääkäriä ja veritautien erikoislääkäriä. Potilaan tai hänen perheensä tulisi jatkuvasti olla yhteydessä hoidosta vastaavaan lääkäriin tai laitokseen. Mitä haittavaikutuksia lääkehoidolla on? 1) Kolkisiinin yleisin haittavaikutus on ripuli. Se saattaa myös harvinaisissa tapauksissa alentaa valkosolujen tai verihiutaleiden määrää. Kolkisiinin haittavaikutuksiin kuuluu myös siittiökato (atsoospermia), mutta se ei ole merkittävä ongelma lääkehoidossa käytetyillä annoksilla. 3

4 2) Kortikosteroidit ovat tehokkaimpia tulehduslääkkeitä. Niiden käyttöä rajoittaa kuitenkin se, että pitkäaikaiseen käyttöön liittyy merkittäviä haittavaikutuksia, kuten diabetes, kohonnut verenpaine, osteoporoosi eli luukato, kaihimuodostus ja kasvun hidastuminen. Jos kortikosteroidihoito on tarpeen, lääke tulisi antaa lapselle kerran päivässä aamuisin. Jos steroidien käyttö jatkuu pitempään, potilaalle tulee antaa myös kalsiumia. 3) Immuunivastetta heikentävät lääkkeet: Atsatiopriini saattaa olla hepatotoksista eli haitallista maksalle. Se voi myös vähentää verisolujen määrää ja lisätä tulehdusalttiutta. Syklosporiini A voi olla haitallista munuaisille ja nostaa verenpainetta. Se lisää myös karvoitusta ja aiheuttaa ikenien turvotusta. Syklofosfamidin pääasiallisia haittavaikutuksia ovat luuydinlama (verisolujen tuoton väheneminen) ja virtsarakko-ongelmat (verivirtsaisuus). Lääkkeen pitkäaikainen käyttö häiritsee kuukautiskiertoa ja saattaa aiheuttaa hedelmättömyyttä. Näitä lääkkeitä käyttäviä potilaita tulee seurata tarkoin. Heiltä tulee ottaa veri- ja virtsanäyte kuukauden tai kahden välein. Kuinka kauan hoidon tulisi kestää? Kysymykseen ei voida antaa yksiselitteistä vastausta. Tavallisesti immuunivastetta heikentävä lääkitys lopetetaan aikaisintaan kaksi vuotta hoidon aloittamisen jälkeen, tai kun potilas on ollut kahden vuoden ajan oireeton. Oireita ei yleensä saada täysin häviämään niillä lapsilla, joilla on verisuoni- ja silmäoireita. Heidän kohdallaan hoitoa joudutaan jatkamaan ehkä koko eliniän. Näissä tapauksissa lääkkeet ja annostus valitaan taudin kliinisten ilmenemismuotojen mukaan. Entä vaihtoehtoiset/täydentävät hoitomuodot? Behçetin taudin hoitoon ei ole olemassa vaihtoehtoisia tai täydentäviä hoitomuotoja. Minkälaista säännöllistä seurantaa tarvitaan? Säännölliset kontrollikäynnit ovat tarpeen, jotta taudin aktiivisuutta ja hoitoa voidaan seurata. Erityisen tärkeää se on silmätulehduksesta kärsivien lasten kohdalla. Suonikalvon tulehduksen hoitoon perehtyneen silmälääkärin tulee tutkia potilaan silmät. Seurantakäyntien tiheys riippuu siitä, miten aktiivinen tauti on ja mitä lääkkeitä potilas käyttää. Kuinka kauan tauti kestää? Yleensä taudin kululle on tyypillistä, että oireet katoavat ajoittain ja pahenevat sitten uudelleen. Tavallisesti tauti muuttuu ajan myötä lievemmäksi. Mikä on sen pitkäaikaisennuste? Lapsuusiän Behçetin tautia sairastavista potilaista ei ole olemassa riittävästi pitkäaikaista seurantatietoa. Saatavilla olevan tiedon mukaan tiedetään, että monet Behçetin tautia sairastavat potilaat eivät tarvitse lainkaan hoitoa. Ne lapset, joilla on silmä-, hermosto- ja verisuonioireita, tarvitsevat kuitenkin erikoislääkärin hoitoa ja jatkuvaa seurantaa. Tauti on pojilla jonkin verran vaikeampi kuin tytöillä. Silmäoireet ilmaantuvat muutaman vuoden kuluessa taudin puhkeamisesta. Behçetin tauti saattaa harvinaisissa tapauksissa johtaa kuolemaan verisuonioireiden takia (keuhkovaltimossa tai jossain muussa valtimossa sijaitsevan pullistuman puhkeaminen). Muita kuolemaan johtavia syitä ovat vaikeat keskushermosto-oireet ja suoliston haavaumat ja puhkeamat, joita esiintyy tietyillä etnisillä ryhmillä (japanilaiset potilaat). Suurin pitkäaikaisia ongelmia aiheuttava tekijä on silmätulehdus, joka voi olla hyvin vakava. Steroidihoito saattaa hidastaa pituuskasvua. Voiko siitä parantua täysin? Jos kyseessä on lievä tautimuoto, potilas voi parantua täysin, mutta suurimmalla osalla potilaista Behçetin tauti on pitkäaikaissairaus, jossa on pitkiä oireettomia kausia. 4

5 Miten se vaikuttaa lapsen ja perheen jokapäiväiseen elämään? Kuten kaikki krooniset sairaudet, Behçetin tauti vaikuttaa lapsen ja perheen jokapäiväiseen elämään. Jos kyseessä on taudin lievä muoto eikä potilaalla ole silmäoireita tai muita vakavia elinoireita, perheen elämä voi tavallisesti jatkua normaaliin tapaan. Tähän ryhmään kuuluvien potilaiden yleisin ongelma ovat yleensä toistuvat suun haavaumat, jotka voivat olla hankalia. Haavaumat voivat olla hyvin kivuliaita ja haitata syömistä ja juomista. Lapsen mahdolliset silmäoireet voivat myös olla koko perheelle raskas taakka. Voiko lapsi käydä normaalisti koulua? On tärkeää, että pitkäaikaissairaat lapset jatkavat koulunkäyntiä tavalliseen tapaan. Behçetin tautia sairastavat lapset voivat käydä koulua normaalisti, jos heillä ei ole silmäoireita tai muita vakavia elinoireita. Erikoisjärjestelyt voivat olla tarpeen, jos lapsen näkö heikkenee taudin seurauksena. Voiko lapsi harrastaa liikuntaa? Jos lapsella on vain iho- ja limakalvo-oireita, liikunnan harrastamiselle ei ole estettä. Niveltulehduksen aikana urheilua ja liikuntaa tulisi välttää. Behçetin tautiin liittyvä niveltulehdus ovat kuitenkin ohimenevä ja paranee hyvin, ja lapsi voi aloittaa liikunnan uudelleen tulehduksen mentyä ohi. Silmä- ja verisuonioireista kärsivien lasten liikunta- ja urheiluharrastusta tulee rajoittaa. Pitkäaikaista paikallaan seisomista tulee välttää, jos potilaalla on verisuonioireita jalkojen ja säärten alueella. Onko ruokavaliolla vaikutusta? Potilailla ei ole mitään rajoituksia ruokavalion suhteen. Onko ilmastolla vaikutusta taudin etenemiseen? Ilmastolla ei ole vaikutusta Behçetin taudin ilmenemismuotoihin. Voiko lapsi saada rokotuksia? Lääkäri päättää, mitä rokotuksia lapselle voidaan antaa. Jos potilasta hoidetaan immuunivastetta heikentävillä lääkkeillä (mm. steroidit, atsatiopriini, syklosporiini A, syklofosfamidi, TNF-estäjät), eläviä mikro-organismeja sisältävien rokotteiden (vihurirokko, tuhkarokko, sikotauti, Sabin-rokote poliota vastaan) antaminen on siirrettävä tuonnemmaksi. Potilaalle voidaan sen sijaan antaa sellaisia rokotteita, jotka eivät sisällä eläviä mikro-organismeja, vaan pelkästään tartunnanaiheuttajan valkuaisaineita (jäykkäkouristus, kurkkumätä, Salk-rokote poliota vastaan, B-hepatiittirokote, hinkuyskärokote, pneumokokkirokote, Hib-rokote, meningokokkirokote). Miten tauti vaikuttaa sukupuolielämään, raskauteen ja raskauden ehkäisyyn? Sukuelinten haavaumat ovat yksi suurimmista sukupuolielämään liittyvistä ongelmista Behçetin tautia sairastavilla potilailla. Haavaumat voivat olla toistuvia ja hyvin kivuliaita, ja ne voivat haitata yhdyntää. Koska Behçetin tauti on naisilla lievä, normaali raskaus on mahdollinen. Ehkäisy voi kuitenkin olla tarpeen, jos potilas käyttää immuunivastetta heikentäviä lääkkeitä. Potilaan on keskusteltava ehkäisystä ja mahdollisesta raskaudesta lääkärin kanssa. 5

https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Behçetin tauti Versio 2016 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Tauti todetaan pääsääntöisesti lääkärintarkastuksen ja taudin oireiden perusteella.

Lisätiedot

Behçetin tauti. Mikä on Behçetin tauti? Kuinka tavallinen se on? Mikä sen aiheuttaa? Onko se perinnöllinen?

Behçetin tauti. Mikä on Behçetin tauti? Kuinka tavallinen se on? Mikä sen aiheuttaa? Onko se perinnöllinen? Behçetin tauti Mikä on Behçetin tauti? Behçetin tauti, jota kutsutaan myös Behçetin oireyhtymäksi, on useissa eri elimissä esiintyvä verisuonitulehdus (systeeminen vaskuliitti), jonka aiheuttajaa ei tiedetä.

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Behçetin tauti 1. MIKÄ ON BEHÇETIN TAUTI? 1.1 Mikä se on? Behçetin tauti, jota kutsutaan myös Behçetin oireyhtymäksi, on useissa eri elimissä esiintyvä verisuonitulehdus

Lisätiedot

Pfapa Eli Jaksoittainen Kuume, Johon Liittyy Aftainen Nielu- Ja Imusolmuketulehdus

Pfapa Eli Jaksoittainen Kuume, Johon Liittyy Aftainen Nielu- Ja Imusolmuketulehdus https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Pfapa Eli Jaksoittainen Kuume, Johon Liittyy Aftainen Nielu- Ja Imusolmuketulehdus Versio 2016 1. MIKÄ ON PFAPA? 1.1 Mikä se on? PFAPA on lyhenne englannin

Lisätiedot

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume 1. MIKÄ ON NLRP12-GEENIIN LIITTYVÄ TOISTUVA KUUME? 1.1 Mikä se on? NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume on perinnöllinen

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro PAPA-oireyhtymä Versio 2016 1. MIKÄ ON PAPA-OIREYHTYMÄ? 1.1 Mikä se on? PAPA on lyhenne englannin sanoista "Pyogenic Arthritis, Pyoderma gangrenosum and Acne",

Lisätiedot

Harvinainen Lapsuusiän Primaarinen Systeeminen Vaskuliitti,

Harvinainen Lapsuusiän Primaarinen Systeeminen Vaskuliitti, www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Harvinainen Lapsuusiän Primaarinen Systeeminen Vaskuliitti, Versio 2016 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Mitä vaskuliittityyppejä tunnetaan? Miten vaskuliitit luokitellaan?

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro LASTENREUMA 2. LASTENREUMAN ALATYYPIT 2.1 Esiintyykö taudista erilaisia muotoja? Lastenreuma jaetaan alatyyppeihin sen mukaan, monessako nivelessä tulehdusta

Lisätiedot

Blaun oireyhtymä / Lapsuusiän sarkoidoosi

Blaun oireyhtymä / Lapsuusiän sarkoidoosi Blaun oireyhtymä / Lapsuusiän sarkoidoosi Mikä on Blaun oireyhtymä / Lapsuusiän sarkoidoosi? Blaun oireyhtymä on perinnöllinen sairaus. Sen oireita ovat ihottuma, niveltulehdus (artriitti) ja silmän suonikalvoston

Lisätiedot

Muut nimet: Behçetin syndrooma, Behçetin tauti, Syndroma Behcet, Morbus Behcet Relapsoiva polykondriitti

Muut nimet: Behçetin syndrooma, Behçetin tauti, Syndroma Behcet, Morbus Behcet Relapsoiva polykondriitti Muut nimet: Behçetin syndrooma, Behçetin tauti, Syndroma Behcet, Morbus Behcet Relapsoiva polykondriitti Behçetin oireyhtymä on krooninen, uusiutuva systeeminen verisuonitulehdus, jolle tyypillisiä oireita

Lisätiedot

Lipin-2 osallistuu mahdollisesti myös tulehdusten säätelyyn ja solunjakautumiseen.

Lipin-2 osallistuu mahdollisesti myös tulehdusten säätelyyn ja solunjakautumiseen. Majeedin oireyhtymä Mikä on Majeedin oireyhtymä? Majeedin oireyhtymä on harvinainen perinnöllinen sairaus. Oireyhtymää sairastavilla lapsilla esiintyy toistuvaa pitkäaikaista monipesäkkeistä osteomyeliittiä

Lisätiedot

Dira Eli Interleukiini-1-Reseptorin Salpaajan Puute

Dira Eli Interleukiini-1-Reseptorin Salpaajan Puute www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Dira Eli Interleukiini-1-Reseptorin Salpaajan Puute Versio 2016 1. MIKÄ ON DIRA? 1.1 Mikä se on? DIRA on lyhenne sanoista "Deficiency of IL-1-Receptor Antagonist"

Lisätiedot

Perinnöllinen välimerenkuume

Perinnöllinen välimerenkuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Perinnöllinen välimerenkuume 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Yleensä taudin määrittelyssä edetään seuraavasti: Kliininen epäily: Perinnöllistä

Lisätiedot

Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS)

Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS) Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS) Mikä on Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta? Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta on perinnöllinen sairaus. Se on elimistön

Lisätiedot

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era)

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) 1. MIKÄ ON NUORUUSIÄN SPONDYLARTRIITTI JA ENTESIITTIIN LIITTYVÄ NIVELTULEHDUS

Lisätiedot

Kansallinen rokotusohjelma tutuksi

Kansallinen rokotusohjelma tutuksi Kansallinen rokotusohjelma tutuksi Tämä selkokielinen esite on tehty osana opinnäytetyötä Kansallinen rokotusohjelma tutuksi selkokielinen esite maahanmuuttajille. Opinnäytetyön toimeksiantaja on MARJAT-hanke.

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIILI SPONDYLOARTROPATIA Mikä se on? Juveniilit eli nuoruusiän spondyloartropatiat ovat kroonisia tauteja, joissa on kyse joko niveltulehduksesta (artriitti) ja/tai

Lisätiedot

Henoch-Schönleinin purppura (HSP)

Henoch-Schönleinin purppura (HSP) Henoch-Schönleinin purppura (HSP) Mikä on Henoch-Schönleinin purppura (HSP)? Henoch-Schönleinin purppura (HSP) on hiussuonien eli kapillaarien tulehdustauti eli vaskuliitti, joka aiheuttaa tavallisimmin

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it FAMILIAALINEN VÄLIMEREN KUUME (FMF) Mikä se on? Familiaalinen eli suvuittain esiintyvä Välimeren kuume (Familial Mediterranean Fever, FMF) on perinnöllinen tauti,

Lisätiedot

Systeeminen skleroosi on laajalle levinnyt tauti, jossa oireita on ihon lisäksi myös sisäelimissä.

Systeeminen skleroosi on laajalle levinnyt tauti, jossa oireita on ihon lisäksi myös sisäelimissä. Skleroderma Mikä on skleroderma? Skleroderma tulee kreikankielen sanoista "sklerosis" (kova) ja "derma" (iho). Sklerodermaa sairastavalla iho muuttuu kiiltäväksi ja kovettuu. Skleroderma jaetaan kahteen

Lisätiedot

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era)

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) 2. TAUDIN TOTEAMINEN JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Tauti todetaan nuoruusiän

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Skleroderma 1. MIKÄ ON SKLERODERMA? 1.1 Mikä se on? Skleroderma tulee kreikankielen sanoista "sklerosis" (kova) ja "derma" (iho). Sklerodermaa sairastavalla

Lisätiedot

Perinnöllinen välimerenkuume

Perinnöllinen välimerenkuume Perinnöllinen välimerenkuume Mikä on perinnöllinen välimerenkuume? Perinnöllinen välimerenkuume, josta käytetään lyhennettä FMF (lyhenne tulee englanninkielisestä nimestä "Familial Mediterranean Fever"),

Lisätiedot

Perinnöllinen välimerenkuume

Perinnöllinen välimerenkuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Perinnöllinen välimerenkuume 1. MIKÄ ON PERINNÖLLINEN VÄLIMERENKUUME? 1.1 Mikä se on? Perinnöllinen välimerenkuume, josta käytetään lyhennettä FMF (lyhenne

Lisätiedot

CANDLE on harvinainen tauti. Todettuja tapauksia on kuvattu lähes 60, mutta todennäköisesti kaikkia tapauksia ei ole diagnosoitu.

CANDLE on harvinainen tauti. Todettuja tapauksia on kuvattu lähes 60, mutta todennäköisesti kaikkia tapauksia ei ole diagnosoitu. CANDLE-oireyhtymä Mikä on CANDLE-oireyhtymä? CANDLE-oireyhtymä on krooninen, epätyypillinen ihosairaus, johon liittyy valkosolujen (neutrofiilien) suuri määrä iholla sekä rasvakudoksen surkastumista ja

Lisätiedot

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it HARVINAINEN JUVENIILI PRIMAARINEN SYSTEEMINEN VASKULIITTI Vaskuliitti tarkoittaa verisuonten tulehdusta. Tähän tautiryhmään kuuluu monia erilaisia sairauksia. Primaarinen

Lisätiedot

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä ADACOLUMN -HOITO tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä www.adacolumn.net SISÄLTÖ Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön puolustusjärjestelmä ja IBD...10

Lisätiedot

Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus

Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Taudin toteaminen perustuu oireisiin

Lisätiedot

rosacea Tietoja aikuisten iho-ongelmasta

rosacea Tietoja aikuisten iho-ongelmasta rosacea Tietoja aikuisten iho-ongelmasta ROSACEA. Noin 2 10 prosenttia aikuisväestöstä sairastaa rosaceaa (ruusufinni). Se on krooninen ihosairaus, joka aiheuttaa punoitusta, pieniä näppylöitä ja tulehduksellista

Lisätiedot

Lymen tautiin liittyvä niveltulehdus

Lymen tautiin liittyvä niveltulehdus Lymen tautiin liittyvä niveltulehdus Mikä on Lymen tautiin liittyvä niveltulehdus? Lymen tautiin liittyvää niveltulehdusta kutsutaan joskus myös Lymen artriitiksi. Se on yksi Borrelia burgdorferi -bakteerin

Lisätiedot

Lymen tautiin liittyvää niveltulehdus

Lymen tautiin liittyvää niveltulehdus www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Lymen tautiin liittyvää niveltulehdus Versio 2016 1. MIKÄ ON LYMEN TAUTIIN LIITTYVÄ NIVELTULEHDUS? 1.1 Mikä se on? Lymen tautiin liittyvää niveltulehdusta

Lisätiedot

Nuoruusiän spondylartriitti ja entesiittiin liittyvä niveltulehdus (SpA-ERA)

Nuoruusiän spondylartriitti ja entesiittiin liittyvä niveltulehdus (SpA-ERA) Nuoruusiän spondylartriitti ja entesiittiin liittyvä niveltulehdus (SpA-ERA) Mikä on Nuoruusiän spondylartriittiin ja entesiittiin liittyvä niveltulehdus (SpA-ERA)? Nuoruusiän spondylartriitin ja entesiittiin

Lisätiedot

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIILI IDIOPAATTINEN ARTRIITTI Mikä se on? Juveniili idiopaattinen artriitti (JIA) on krooninen sairaus, jota kutsutaan myös lastenreumaksi ja jonka oireena on

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Onko se perinnöllinen? Miksi lapsella on Kawasakin tauti? Voidaanko se ehkäistä? Tarttuuko se?

Onko se perinnöllinen? Miksi lapsella on Kawasakin tauti? Voidaanko se ehkäistä? Tarttuuko se? Kawasakin tauti Mikä on Kawasakin tauti? Kawasakin tautia kutsuttiin alkuun mukokutaaniseksi imusolmukeoireyhtymäksi. Sen kuvasi ensimmäisenä japanilainen lastenlääkäri Tomisaku Kawasaki (tauti on nimetty

Lisätiedot

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma TIETOA REUMATAUDEISTA 1 Selkärankareuma Selkärankareuma (muita nimiä Bechterewin tauti, spondyloarthritis ankylopoetica) on reumasairaus joka nimensä mukaisesti aiheuttaa oireita ja tulehdusta selkärangassa.

Lisätiedot

Kryopyriiniin liittyvät jaksoittaiset oireyhtymät

Kryopyriiniin liittyvät jaksoittaiset oireyhtymät www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Kryopyriiniin liittyvät jaksoittaiset oireyhtymät Versio 2016 1. MITÄ OVAT CAPS-OIREYHTYMÄT? 1.1 Mikä se on? Kryopyriiniin liittyvät jaksoittaiset oireyhtymät

Lisätiedot

Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi?

Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi? Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi? Sisällysluettelo s. 3 Mikä on nivelpsoriaasi? s. 3 Mitkä ovat nivelpsoriaasin oireet? s. 4 Mitä oireita minun pitäisi tarkkailla? s. 5

Lisätiedot

POTILAAN OPAS MAVENCLAD. Potilaan opas. Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä

POTILAAN OPAS MAVENCLAD. Potilaan opas. Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä MAVENCLAD Potilaan opas POTILAAN OPAS RISKIENHALLINNAN KOULUTUSMATERIAALI FI/CLA/1117/0050 Tärkeää tietoa MAVENCLAD-hoidon aloittaville potilaille Sisällys MAVENCLAD-valmisteen esittely Kuinka MAVENCLAD-hoito

Lisätiedot

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era)

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) 1. MIKÄ ON NUORUUSIÄN SPONDYLARTRIITTI JA ENTESIITTIIN LIITTYVÄ NIVELTULEHDUS

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Kawasakin tauti 1. MIKÄ ON KAWASAKIN TAUTI? 1.1 Mikä se on? Kawasakin tautia kutsuttiin alkuun mukokutaaniseksi imusolmukeoireyhtymäksi. Sen kuvasi ensimmäisenä

Lisätiedot

Crmo Eli Toistuva Pitkäaikainen Monipesäkkeinen Osteomyeliitti

Crmo Eli Toistuva Pitkäaikainen Monipesäkkeinen Osteomyeliitti www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Crmo Eli Toistuva Pitkäaikainen Monipesäkkeinen Osteomyeliitti Versio 2016 1. MIKÄ ON CRMO? 1.1 Mikä se on? Toistuva pitkäaikainen monipesäkkeinen osteomyeliitti

Lisätiedot

Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus

Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus 1. MIKÄ ON REUMAKUUME? 1.1 Mikä se on? Reumakuume on streptokokkibakteerin aiheuttaman

Lisätiedot

Nuoruusiän spondylartriitti ja entesiittiin liittyvä niveltulehdus (SpA-ERA)

Nuoruusiän spondylartriitti ja entesiittiin liittyvä niveltulehdus (SpA-ERA) Nuoruusiän spondylartriitti ja entesiittiin liittyvä niveltulehdus (SpA-ERA) Mikä on Nuoruusiän spondylartriittiin ja entesiittiin liittyvä niveltulehdus (SpA-ERA)? Nuoruusiän spondylartriitin ja entesiittiin

Lisätiedot

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it REUMAKUUME JA STREPTOKOKKI-INFEKTION JÄLKEINEN REAKTIIVINEN NIVELTULEHDUS Mikä se on? Reumakuume on streptokokkibakteerin aiheuttaman tulehduksen laukaisema tauti,

Lisätiedot

Enemmän kuin pintaa - harjoitteluita ja opinnäytteitä Psoriasisliittossa. SoveLi-messut 11.3.2011

Enemmän kuin pintaa - harjoitteluita ja opinnäytteitä Psoriasisliittossa. SoveLi-messut 11.3.2011 Enemmän kuin pintaa - harjoitteluita ja opinnäytteitä Psoriasisliittossa SoveLi-messut 11.3.2011 Psoriasis on tulehduksellinen, pitkäaikainen iho ja tai nivelsairaus, jota sairastaa n. 2,5 3 % väestöstä

Lisätiedot

Muut nimet: Mixed connective tissue disease =MCTD, sekamuotoinen sidekudostauti, epäspesifinen/määrittelemätön sidekudostauti

Muut nimet: Mixed connective tissue disease =MCTD, sekamuotoinen sidekudostauti, epäspesifinen/määrittelemätön sidekudostauti Muut nimet: Mixed connective tissue disease =MCTD, sekamuotoinen sidekudostauti, epäspesifinen/määrittelemätön sidekudostauti Vuonna 1972 amerikkalainen reumatologi Gordon Sharp kuvasi uuden sidekudostaudin

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIILI DERMATOMYOSIITTI Mikä se on? Juveniili eli nuoruusiän dermatomyosiitti (JDM) kuuluu autoimmuunitauteihin. Autoimmuunitaudeissa elimistön immuunijärjestelmän

Lisätiedot

Traps Eli Tuumorinekroositekijän Reseptoriin Liittyvä Jaksoittainen Oireyhtymä (Periytyvä Irlanninkuume)

Traps Eli Tuumorinekroositekijän Reseptoriin Liittyvä Jaksoittainen Oireyhtymä (Periytyvä Irlanninkuume) www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Traps Eli Tuumorinekroositekijän Reseptoriin Liittyvä Jaksoittainen Oireyhtymä (Periytyvä Irlanninkuume) 1. MIKÄ ON TRAPS? 1.1 Mikä se on? Tuumorinekroositekijän

Lisätiedot

VASKULIITEISTA MISTÄ SAIRAUS JOHTUU? ESIINTYVYYS

VASKULIITEISTA MISTÄ SAIRAUS JOHTUU? ESIINTYVYYS Muut nimet: Churg-Straussin oireyhtymä, Churg-Straussin syndrooma, allerginen granulomatoottinen vaskuliitti, allerginen granulomatoottinen verisuonitulehdus, Churg-Straussin tauti, Morbus Churg-Strauss

Lisätiedot

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi, PPP, on rakkuloiva kämmenten ja jalkapohjien ihosairaus. Yleisin sairastumisikä on 30 50 ikävuoden vaiheilla, vaikka poikkeuksiakin on.

Lisätiedot

Lapsuusiän dermatomyosiitti

Lapsuusiän dermatomyosiitti www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Lapsuusiän dermatomyosiitti 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Onko tauti lapsilla erilainen kuin aikuisilla? Aikuisilla dermatomyosiitin taustalla voi olla jokin syöpäsairaus,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Akne Aikuisiän aknea esiintyy 25 prosentilla aikuisista miehistä ja 50 prosentilla

Lisätiedot

TYYPIN 2 DIABETES Lisäsairaudet - hoito ja seuranta

TYYPIN 2 DIABETES Lisäsairaudet - hoito ja seuranta TYYPIN 2 DIABETES Lisäsairaudet - hoito ja seuranta Sisällys T2D lisäsairaudet Sydän ja verisuonet Munuaiset Hermosto Jalat Silmät Suu 4 7 10 11 12 13 14 Sydän ja verisuonet Diabeetikoiden yleisin kuolinsyy

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi

Fimea kehittää, arvioi ja informoi Fimea kehittää, arvioi ja informoi SELKOTIIVISTELMÄ JULKAISUSARJA 4/2012 Eteisvärinän hoito Verenohennuslääke dabigatraanin ja varfariinin vertailu Eteisvärinä on sydämen rytmihäiriö, joka voi aiheuttaa

Lisätiedot

Sidekudosoireyhtymät. Perinnölliset sidekudosoireyhtymät. Marfanin oireyhtymä (s. 284) Luusto. Silmät. Perinnölliset sidekudoksen sairaudet 24.8.

Sidekudosoireyhtymät. Perinnölliset sidekudosoireyhtymät. Marfanin oireyhtymä (s. 284) Luusto. Silmät. Perinnölliset sidekudoksen sairaudet 24.8. Sidekudosoireyhtymät Perinnölliset sidekudosoireyhtymät Sirpa Kivirikko Perinnöllisyyslääkäri, dos 24.08.2012 Marfanin oireyhtymä Ehlers-Danlos oireyhtymä Osteogenesis imperfekta Perinnölliset sidekudoksen

Lisätiedot

ruusufinni Tietoa aikuisten iho-ongelmasta

ruusufinni Tietoa aikuisten iho-ongelmasta ruusufinni Tietoa aikuisten iho-ongelmasta 1 RUUSUFINNI on lääketieteellinen termi joukolle iho-oireita, jotka useimmiten ilmenevät yli 30-vuotiaat. (ja jota ei pidä sekoittaa akneen) Iho-ongelmia Finnejä

Lisätiedot

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Positiivisten asioiden korostaminen Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Krooninen sairaus - Pitkäaikainen sairaus = muuttunut terveydentila, mikä ei korjaannu yksinkertaisella kirurgisella toimenpiteellä

Lisätiedot

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Monia aineenvaihduntasairauksia, joissa veren sokeripitoisuus kohoaa liian korkeaksi Useimmiten syynä on haiman erittämän insuliinihormonin vähäisyys tai sen puuttuminen

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Lääkehoito 13. Biologiset lääkkeet Aivan viime vuosina on taudin hoidossa avautunut uusia näköaloja niin kutsuttujen biologisten lääkkeiden myötä. Biologisiksi

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

AMGEVITA (adalimumabi)

AMGEVITA (adalimumabi) AMGEVITA (adalimumabi) Potilaskortti - Lapset Tässä kortissa on tärkeitä turvallisuustietoja Amgevitavalmisteesta. Huom: Näytä tämä kortti aina, kun asioit lapsesi lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilöstön

Lisätiedot

Muut nimet: valtimoiden kyhmytulehdus, kyhmyinen valtimotulehdus, latinaksi: periarteritis nodosa, ruotsiksi: nekrotiserande polyarterit

Muut nimet: valtimoiden kyhmytulehdus, kyhmyinen valtimotulehdus, latinaksi: periarteritis nodosa, ruotsiksi: nekrotiserande polyarterit Muut nimet: valtimoiden kyhmytulehdus, kyhmyinen valtimotulehdus, latinaksi: periarteritis nodosa, ruotsiksi: nekrotiserande polyarterit Polyarteritis nodosa on vaskuliittisairaus. Saksalaiset lääkärit

Lisätiedot

Liite III. Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden tiettyihin kohtiin tehtävät korjaukset

Liite III. Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden tiettyihin kohtiin tehtävät korjaukset Liite III Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden tiettyihin kohtiin tehtävät korjaukset 55 Monovalenttisten tuhkarokkorokotteiden valmisteyhteenvetojen tiettyihin kohtiin tehtävät korjaukset Kohta

Lisätiedot

Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen. Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon

Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen. Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon Mitä aftat ovat? Aftat ovat suun limakalvoilla esiintyviä haavaumia, joita voi olla yksi tai useita samalla kertaa.

Lisätiedot

Reumataudit ja raskaus

Reumataudit ja raskaus Reumataudit ja raskaus Perhesuunnitteluun liittyvät asiat ovat monelle reumasairautta potevalle naiselle tärkeitä, arkoja ja usein myös ongelmallisia. Reumalääkkeiden käytöstä ennen raskauden alkua ja

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Palmoplantaarinen pustuloosi. PPPopas

Palmoplantaarinen pustuloosi. PPPopas Palmoplantaarinen pustuloosi PPPopas Palmoplantaarinen pustuloosi, PPP, on rakkuloiva kämmenten ja jalkapohjien ihosairaus. Yleisin sairastumisikä on 30 50 ikävuoden vaiheilla, vaikka poikkeuksiakin on.

Lisätiedot

SOPIVIA RAUHALLISEN VAIHEEN LIIKUNTALAJEJA

SOPIVIA RAUHALLISEN VAIHEEN LIIKUNTALAJEJA liiketaitoa ja tasapainoa sekä ylläpitää valmiutta selvitä omatoimisesti ja henkistä kuntoa. Rentoutuminen on yksi liikunnan hyödyistä. Niveltulehduksen sijainti vaikuttaa lajin valintaan myös sairauden

Lisätiedot

aikuiset, joilla on nivelpsoriaasi (sairaus, joka aiheuttaa punaisia, hilseileviä läiskiä iholla ja niveltulehdusta);

aikuiset, joilla on nivelpsoriaasi (sairaus, joka aiheuttaa punaisia, hilseileviä läiskiä iholla ja niveltulehdusta); EMA/178267/2015 EMEA/H/C/000481 EPAR-yhteenveto adalimumabi Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee -valmistetta. Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

Pramipexol Stada. 18.10.2013, Versio V01 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Pramipexol Stada. 18.10.2013, Versio V01 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pramipexol Stada 18.10.2013, Versio V01 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Pramipexol STADA 0,088 mg tabletti Pramipexol STADA 0,18 mg tabletti Pramipexol STADA

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

Lisätiedot

Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa

Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa - mikä suoja suomalaisilla? Tartuntatautikurssi 15.4.2015 15.4.2015 Virusinfektiot-yksikkö/ Mia Kontio 1 Tuhkarokko: epäíly ja varmistus Oireet 7-21 vrk tartunnasta:

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa PAKKAUSSELOSTE VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Akne. totta ja tarua nuoruusiän näppylöistä

Akne. totta ja tarua nuoruusiän näppylöistä Akne totta ja tarua nuoruusiän näppylöistä LÄHES KAIKKI NUORET KÄRSIVÄT JOSSAKIN VAIHEESSA FINNEISTÄ KASVOISSA, RINNASSA JA SELÄSSÄ. NE OVAT NUORUUSIÄSSÄ NIIN TAVALLISIA, ETTÄ NIIDEN KATSOTAAN KUULUVAN

Lisätiedot

Tärkeää tietoa GILENYA (fingolimodi) -hoidosta

Tärkeää tietoa GILENYA (fingolimodi) -hoidosta Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tärkeää tietoa GILENYA (fingolimodi) -hoidosta Vanhemmille/huoltajille Ensimmäisen annoksen jälkeen lääkäri pyytää lasta jäämään vastaanotolle vähintään kuuden

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

Mikä on HER2-positiivinen rintasyöpä?

Mikä on HER2-positiivinen rintasyöpä? Tietoa potilaalle HER2-positiivisen rintasyövän KANJINTI*-hoidosta *KANJINTI on trastutsumabi-biosimilaari. Ensimmäinen trastutsumabilääke, jonka kauppanimi on Herceptin, on ollut saatavilla jo useita

Lisätiedot

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje.

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje. Klaudikaatio eli katkokävely Potilasohje Katkokävely eli klaudikaatio Yksi valtimotaudin mielipaikoista ovat alaraajoihin johtavat valtimot. Aortta haarautuu lantion korkeudella kahdeksi lonkkavaltimoksi,

Lisätiedot

Erityisturvallisuustiedote

Erityisturvallisuustiedote Erityisturvallisuustiedote Arava (leflunomidi) on tautiprosessia hidastava antireumaattinen lääke (DMARD), joka on tarkoitettu aikuisten aktiivista nivelreumaa tai aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA RIXATHON (RITUKSIMABI) -HOITOA SAAVILLE POTILAILLE

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA RIXATHON (RITUKSIMABI) -HOITOA SAAVILLE POTILAILLE RIXATHON (RITUKSIMABI) -HOITOA SAAVILLE POTILAILLE POTILASESITE MUIHIN KUIN ONKOLOGISIIN KÄYTTÖAIHEISIIN Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. rituksimabi Fimean hyväksymä, heinäkuu/2018 2 3 TÄRKEÄÄ

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi.

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. idslofi04.12/06.2 Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. Galderma Nordic AB. Box 15028, S-167 15 Bromma. Sweden Tel +46 8 564 355 40, Fax +46 8 564 355 49. www.galdermanordic.com

Lisätiedot

Potilasesite LUCENTIS-hoidosta

Potilasesite LUCENTIS-hoidosta LUCENTIS (ranibitsumabi) Verkkokalvon laskimotukoksesta (laskimohaara- tai keskuslaskimotukoksesta) johtuvan makulaturvotuksen aiheuttamaan näkökyvyn heikentymiseen Potilasesite LUCENTIS-hoidosta Osa 1

Lisätiedot