LTE osana varmentavaa viestintäjärjestelmää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LTE osana varmentavaa viestintäjärjestelmää"

Transkriptio

1 43 TEKSTI: JYRKI PENTTINEN, NOKIA SIEMENS NETWORKS INNOVATI- ON CENTER, MADRID. PERTTI PENTTINEN, IFOLOR, IT-PÄÄLLIKKÖ. KUVAT: NOKIA SIEMENS NETWORKS INNOVATION CENTER Jyrki Penttinen. Pertti Penttinen. LTE osana varmentavaa viestintäjärjestelmää LTE eli Long Term Evolution on uusin askel matkaviestinnän kehityspolulla. Se on matkaviestintäjärjestelmien kolmannen sukupolven kehittynyt versio, joka mahdollistaa aiempaa korkeammat datanopeudet. Järjestelmä on täysin IP-pohjainen. Uudistetun suojausmenetelmän, radiorajapinnan toiminnallisuuden ja pakettikytkentäisyyden ansiosta se mahdollistaa samalla myös kansalliselle turvallisuudelle sopivan tiedonsiirron varmennusmenetelmän. Esi-4G-teknologia avaa tietä uudelle matkaviestinsukupolvelle Suomeen sekä useisiin muihin maihin on vähitellen tulossa matkaviestintäjärjestelmien variantti LTE eli kehittynyt kolmannen sukupolven järjestelmä (Long Term Evolution). Se voidaan tulkita esi-4g-teknologiaksi ja kehittyneenä versionaan varsinaiseksi neljännen sukupolven edustajaksi. LTE-järjestelmä on määritetty GSM:n ja UMTS:n tapaan 3GPP:n (3rd Generation Partnership Project) standardeissa. LTE on tarkoitettu ainoastaan pakettimuotoisen datan siirtoon, joten puheliikennöinti tapahtuu IP-pohjaisesti VoIP-menetelmänä tai ns. fall-back-toiminnolla siirtäen puhepalvelu LTE-verkosta 2G/3G-verkkoon ja sitä myöten piirikytkentäisenä kiinteään puhelinverkkoon. Ensimmäisen vaiheen 3GPP:n release 8 mukaisen LTE:n datanopeudet ovat teoriassa maksimissaan 300 Mb/s alalinkissä eli tukiaseman lähetyssuunnassa (downlink) ja 75 Mb/s ylälinkissä eli matkaviestimen lähetyssuunnassa (uplink). LTE:n käytännön datanopeus riippuu muun muassa käytettävästä antenniratkaisusta (4x4 MIMO-antennien mahdollistaessa korkeimmat nopeudet) sekä kullakin hetkellä dynaamisesti valittavasta koodausnopeudesta ja modulointimenetelmästä (QPSK, 16-QAM tai 64-QAM). 3GPP:n jo jäädytetty standardijulkaisu 9 lisää hiukan LTE:n toimintoja, kuten hälytyspuhelut LTE:n kautta. Myös LTE:n release 10 -määritykset ovat jo valmistuneet ja niiden mukaisesta, edelleen kehitetystä LTE:n versiosta käytetään nimitystä LTE Advanced. Se mahdollistaa markkinoille aikanaan ilmestyessään ensimmäistä kertaa suorituskyvyn, joka täyttää myös ITU:n 3GPP:n mukaisen kolmannen sukupolven matkaviestintäjärjestelmän datansiirtonopeuden kehitys ala- ja ylälinkissä. MIMO (Multiple Input, Multiple Output) on antennien moniporttitekniikka, HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) on 3G:n kehittynyt datansiirtomenetelmä alalinkissä ja HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) on 3G:n kehittynyt datansiirtomenetelmä ylälinkissä.

2 44 Viestimies 3/2011 (International Telecommunications Union) neljännen sukupolven vaatimukset spektrin tehokkuudelle. LTE Advanced tarjoaa teoreettisen huippudatanopeuden 1 Gb/s alalinkissä ja 500 Mb/s ylälinkissä käytettäessä 100 MHz:n skaalattavaa taajuuskaistaa laajimmillaan. Edeltäjiään yksinkertaisempi arkkitehtuuri Edistyksellisistä toiminnoistaan huolimatta LTE:n arkkitehtuuri on suunniteltu edeltäjiään yksinkertaisemmaksi. Verkosta puuttuu GSM:ään ja UMTS:ään verrattuna radioverkon ohjainelementti, sillä sen toiminnot on sisällytetty tukiasemaan (kehittynyt 3G:n tukiasema, evolved NodeB eli enodeb). Erityisenä hyötynä tästä ratkaisusta on aiempaa nopeampi merkinanto ja siten lyhyemmät viiveet pakettien kuittauksessa, mikä parantaa datansiirtonopeutta. Toinen ero aiempiin verkkoihin nähden on tukiasemien välinen merkinanto, mikä mahdollistaa nopean datansiirron myös kanavanvaihdon yhteydessä. LTE määrittää nimenomaan kehittyneen radioverkon osuuden, joka siis sisältää ainoastaan tukiasemia. LTE:n virallinen termi 3GPP:n standardoinnissa on Evolved UTRAN (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network) eli kehittynyt UMTS-radioverkko. Toisaalta LTE:n merkittävästi kohonneet datanopeudet vaativat parannuksia myös matkaviestintäverkon kiinteään osuuteen. Tätä kutsutaan 3GPP:n standardeissa nimellä Evolved Packet Core (EPC). Käytännössä EPC:tä kutsutaan usein myös nimellä SAE, System Architecture Evolution. LTE:n ja SAE:n yhdistelmä on nimeltään EPS, Evolved Packet System. LTE:n ja SAE:n arkkitehtuuri. Katkoviivat esittävät merkinantorajapintoja ja yhtenäiset viivat kuvaavat käyttäjän datansiirron rajapintoja. Laitevalmistajasta riippuen S-GW- ja P-GW-elementit voidaan integroida samaan fyysiseen laitteeseen, mikä vähentää erillisten elementtien lukumäärää. LTE käyttää 2G- ja 3G-verkoista poiketen laajakaistaista monikantoaaltotekniikkaa, OFDMA:ta (Orhogonal Frequency Division Multiple Access). OFDMA perustuu 15 khz:n alikantoaaltoihin, joita jaetaan käyttäjille nipuissa kapasiteettitarpeen mukaan. Tästä johtuen se on vastustuskykyinen radiorajapinnan nopeille häipymille. LTE:n ja SAE:n arkkitehtuuria esittävässä kuvassa näkyy SAE:n kolme pääelementtiä, jotka ovat palveleva portti (S-GW, Serving Gateway), pakettidataverkon portti (Packet Data Network GW) ja liikkuvuudenhallintaelementti (MME, mobility management element). S-GW huolehtii käyttäjän datayhteydestä ja välittää datavirran tukiasemien ja P-GW-elementtien välillä. P-GW välittää käyttäjän datavirran LTE/SAEverkon ja ulkopuolisten pakettidataverkkojen välillä esimerkiksi Internetiin tai operaattorin IP-multimediajärjestelmään (IMS, IP Multimedia Subsystem) VoIP-puheluiden tapauksessa. MME on tarkoitettu pelkästään merkinantoon LTE/SAE-elementtien ja muiden verkon elementtien välillä, kuten tilaajan kotirekisterin ja tunnistuskeskuksen välillä. Jälkimmäiset ovat yhteisiä operaattorin mahdollisten 2G- ja 3Gverkkojen kanssa.

3 45 Käytössä laajakaistaiset monikantoaaltotekniikat LTE käyttää 2G- ja 3G-verkoista poiketen OFDMA-pääsytekniikkaa (Orhogonal Frequency Division Multiple Access) alalinkissä ja SC-FDMA-pääsytekniikkaa (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) ylälinkissä. Ne ovat laajakaistaisia monikantoaaltotekniikoita, jotka ovat vastustuskykyisiä radiorajapinnan nopeille häipymille. UMTS:n koodijakoinen tekniikka WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) tarkoittaa sitä, että kukin käyttäjä lisää energiatasoa koko 5 MHz:n kaistalla kapasiteettikäytöstään riippuen, ja käyttäjät erotellaan toisistaan ei-korreloivien koodiensa avulla. LTE:n OFDMA ja SC-FDMA sen sijaan jakavat kullekin käyttäjälle kapasiteettitarpeen ja häiriöitten mukaan 15 khz:n kokoisia, toistensa kanssa mahdollisimman lähekkäin olevia, mutta korreloimattomia alikantoaaltoja. LTEtukiaseman skedulointiprosessi jakaa resursseja kokonaistilanteen mukaisesti ja voi myös priorisoida käyttäjiä tilaajapro ilien perusteella. SC-FDMA on pääasiassa yhtenevä OFDM:n kanssa, joten myös sen alikantoaaltojen periaate on sama. SC-FD- MA on optimaalisempi ratkaisu LTEterminaalin lähetystekniikaksi, koska sen tehonkulutus on vähäisempi ja tekniikan huipputehon ja keskimääräisen tehon suhde (PAPR, Peak-to-Average Power Rate) on helpommin hallittavissa kuin OFDMA:ssa. LTE-järjestelmälle on identi oitu kansainvälisesti useita taajuusalueita väliltä MHz. On oletettavaa, että käytännön LTE-verkot toimisivat Euroopassa tyypillisesti 900, 1800 ja 2100 MHz:n alueella, koska ne ovat yhteneviä GSM/UMTS-taajuuskaistojen kanssa. Muita alueita ovat amerikkalaiset GSM-alueet 850 ja 1900 MHz, analogisilta TV-asemilta vapautuva 700 MHz:n alue ja amerikkalainen yhdistelmä 1700 ja 2100 MHz:n alueista. LTE:n myötä saadaan myös uusi 2600 MHz:n maailmanlaajuisesti monin paikoin käytettävissä oleva taajuusalue. Kuten aiemmissakin järjestelmissä, korkeampi taajuus tarkoittaa pienempiä peittoalueita, joten alueet 900 MHz:iin saakka ovat ideaalisia laajoilla alueilla LTE-terminaalit ovat järjestelmää käyttöönotettaessa USB-portissa käytettäviä tikkumalleja. Myöhemmissä käsipuhelinmalleissa LTE- ja 2G/3G-järjestelmien radiotoiminnallisuudet on integroitu samaan laitteeseen. muiden toimiessa parhaiten kaupunkiympäristöissä kapasiteettiverkkoina. LTE on joustavampi taajuuskaistan suhteen verrattuna UMTS:n kiinteään 5 MHz:n kaistaan (tai 4.2 MHz:n kaistaan, jos operaattorilla on naapurikaistat käytössään). LTE:ssä voidaan kaista valita arvoista 1.4, 3, 5, 10, 15 ja 20 MHz. Maksimi datanopeus vaihtelee vastaavasti siten, että 20 MHz:n kaistassa mahdollistetaan suurimmat arvot. Pienempiä taajuuskaistoja voidaan ottaa käyttöön muiden järjestelmien oheen samalle taajuusalueelle. Täten esimerkiksi GSM:n ja UMTS:n kapasiteettia voidaan vähentää ja LTE:n kapasiteettia lisätä sitä mukaan, kun LTE:n käyttöaste lisääntyy. UMTS:n tavoin LTE tukee FDD- (taajuusjakoinen tekniikka, Frequency Division Duplex) ja TDDmoodia (aikajakoinen tekniikka, Time Division Duplex). FDD-moodissa ylälinkin ja alalinkin lähetteet tapahtuvat erillisillä taajuuskaistoilla pareittain. TDD-moodissa voidaan yhdistää ylä- ja alalinkin parittomia lähetteitä samalle kaistalle. Kuvia, sosiaalista mediaa ja videoneuvotteluja LTE-yhteyden luominen tapahtuu erityisesti verkkojen alkuvaiheessa datatikkutyyppisellä LTE-terminaalilla. Myöhemmin markkinoille ilmestyy käsipuhelinmalleja, joissa LTE- ja 2G/3Gjärjestelmien radiotoiminnallisuudet on integroitu samaan laitteeseen. Tämä liittyy yhteen tärkeistä LTE:n hyödyistä 3GPP:n kautta standardoituna, sillä LTE-peittoalueen loppuessa data- ja VoIP-puhelu siirtyvät 2G/3G-järjestelmien kautta välitettäväksi, datapuhelu GPRS-verkon kautta ja puhepalvelu piirikytkentäisenä versiona GSM/UMTS:n sisäisesti tai kiinteään puhelinverkkoon. Mahdollisia, erityisen hyvin LTE:n kautta toimivia sovelluksia ovat kuvien ja videoiden jakopalvelut sekä reaaliaikaiset videoneuvottelut. Puhepalvelu voidaan toteuttaa LTE/SAE-verkkoon kytketyn IMS-verkon (IP Multimedia Subsystem) kautta standardoidulla tavalla. Koska LTE/SAE välittää ainoastaan dataliikennettä, voidaan ulkopuolisten verkkojen, kuten Internetin välillä käyttää IMS:n lisäksi periaatteessa kaikkia VoIP-menetelmiä, joista esimerkkeinä Skype, Messenger ja Google Talk. Datasovelluksia poikkeusolosuhteisiin ovat esimerkiksi Facebookin kaltaiset suuria joukkoja palvelevat yhteisöpalvelut, joissa lukuisat eri käyttäjät voivat samaan aikaan jakaa

4 46 Viestimies 3/2011 sekä teksti- että kuvamuotoista dataa. Esimerkiksi Japanin maanjäristyksen ja sitä seuranneen tsunamin aikana Suomen Ulkoministeriön perustamaan Facebook-sivustoon ilmestyi kriisin edetessä tuhansia jäseniä, jotka jakoivat tietoa tapahtumasta. Datansiirtovaatimukset esimerkiksi videopalveluissa ovat suuria, vaikka vasteajalla ei tässä tapauksessa ole puskuroinnin ansiosta niin suurta merkitystä, kuin esimerkiksi pieniä vasteaikoja (<10ms) tarvitsevilla reaaliaikaisilla palveluilla. Jälkimmäisiin kuuluvat reaaliaikaiset pelit ja korkeaa palvelun tasoa vaativa reaaliaikainen videoneuvottelu. Videonjakopalveluista eräs esimerkki on Internetissä toimiva jonne käyttäjät voivat jakaa reaaliajassa (tai myöhemmin) mobiilipäätelaitteella tallennettua videokuvaa. Palvelu muuttaa vastaanotetun videotiedoston selaimilla katsottavaan formaattiin, kun tallenne on siirretty palveluun. Palvelussa voidaan käyttää myös videoneuvottelumahdollisuutta. Palvelu on lisäksi synkronoitu muun muassa Facebook- ja YouTube-palvelujen kanssa. Varajärjestelmäksi poikkeusolosuhteisiin LTE/SAE soveltuu rinnakkaisena varajärjestelmänä poikkeusolosuhteiden tiedonvälitysverkoksi Suomessa siksi, että se on yhteensopiva 2G/3G-verkkojen kanssa ja tarjoaa siten verkkojen välisine kanavanvaihtotoiminteineen loogisen järjestelmäkokonaisuuden. LTE mahdollistaa korkeat datanopeudet, joten verkon kautta voidaan välittää multimediaan pohjautuvia käyttäjäkohtaisia tiedotteita yhtä hyvin kuin puheja perusdataviestejä. LTE-verkkoon on standardoitu myös yleisjakelulähete, jota voidaan käyttää alueellisiin tai kansallisiin tiedotteisiin niille terminaaleille, jotka tukevat LTE-järjestelmää. Toiminne on vastaava kuin DVB-H:n yksitaajuusverkon lähete, jolla voidaan välittää kaikille määritetyllä alueella oleville päätelaitteille samaa datavirtaa siten, että verkon kautta ei kulje kuittausviestejä ja verkko ei siten ylikuormitu käyttäjien lukumäärän vuoksi. Yhdistettynä GSM:n ja UMTS:n omiin LTE- ja 2G/3G -tukiasemat voidaan kytkeä verkkoon IP-pohjaisesti. Mikäli verkon reititinelementtejä tuhoutuu, yhteys saadaan vielä toimimaan uudelleenreitityksen avulla helpommin kuin dedikoitujen linjojen vauriotapauksessa. palveluihin, mahdollistaa LTE:n yleisjakeluviestit käyttökelpoisen multimediaan pohjautuvan tiedonvälityskanavan esimerkiksi poikkeusolosuhteiden tilannekatsauksiin. Fyysisen radiorajapinnan OFDMA ja SC-FDMA mahdollistavat paremman suojan radiorajapinnan vaihteleville olosuhteille verrattuna aiempiin matkaviestintäverkkojen menetelmiin. Mikäli osa lähetteen kantoaalloista tuhoutuu, viesti on vielä käyttökelpoinen automaattisen radiolinkkiadaptaation ja turbo-koodauksen ansiosta. Siten LTE:n radiototeutus antaa lisäarvoa erityisesti moniedenneitten lähetteiden aiheuttaman nopean radiosignaalin häipymisen haittavaikutusten minimoimiseksi. Saman periaatteen mukaisesti LTE:n monikantoaaltoaaltotekniikka on vastustuskykyinen kapeakaistaisille, tahattomille tai tahallisille häiriölähteille. GSM:n ja UMTS:n tapaan LTE on haavoittuva tarpeeksi laajakaistaiselle häirintälähetteelle, jolla voidaan estää lyhyen kantaman päästä käyttäjien yhteyksiä päätelaitteiden tai yksittäisten tukiasemien vastaanottimia häiriten, soveltaen palvelun estohyökkäyksen periaatteita (DoS, Denial of Service) suoraan radiotiellä. Laajempien alueiden häirintä vaatii jo suuritehoisia, laajakaistaisia ja suunta-antenneilla varustettuja häirintäasemia. Asiaa helpottaa tällaisissa tapauksissa eri taajuusalueille rakennettujen 2G/3G/LTE-verkkojen yhteistoiminta. Mielenkiintoisena suojausmahdollisuutena on LTE:n kotitukiasemakonsepti. LTE-tukiasemia voidaan sijoittaa operaattoreiden infrastruktuurin ulkopuolisiin tiloihin, ml. paikat, jotka eivät ole alttiita ulkopuolisille häiriölähteille rakennusvaimennuksen vuoksi. Suojausvaikutusta voidaan lisätä rakentamalla tilan ympärille Faradayn häkki, jolloin sisällä olevat LTE-terminaalit toimivat ulkopuolisten häiriöiden aikana. LTE- ja SAE-verkkojen välinen siirtoverkko voidaan toteuttaa kapasiteetin niin salliessa perinteisenä TDM/ATMyhteytenä dedikoiduilla linjoilla. Nykyaikaisemmista tekniikoista on esimerkkinä Carrier Ethernet Transport (CET), jolla kytkentä tukiasemien ja SAEverkon välillä, samoin kuin 2G/3Gtukiasemien ja niiden ohjainelementtien välillä, voidaan toteuttaa soveltaen nk. pseudolinjaratkaisua. Pseudolinjalla jäljitetään TDM-aikavälien periaatteita IP-verkkojen yli pakettikytkentäisesti ja

5 47 se mahdollistaa siirtoverkon joustavan toiminnan suljetun IP-verkkoratkaisun kautta. IP-pohjaisten siirtoverkkojen vahvana hyötynä on se, että mikäli verkon reititinelementtejä tuhoutuu, yhteys saadaan toimimaan uudelleenreitityksen avulla helpommin kuin dedikoitujen linjojen vauriotapauksessa. Standardi ja antenniratkaisut parantavat toimintavarmuutta Standardoinnissa on LTE/SAEverkon tietoturvaan kiinnitetty erityistä huomiota. LTE:n radiorajapinta on suojattu nykyaikaisilla menetelmillä verkon tietoteknisiä hyökkäyksiä vastaan. Suojaus perustuu 3G-järjestelmää monimutkaisempiin proseduureihin ja serti kaatteihin. LTE/SAE-ratkaisun IP-pohjaisuus sekä toimintojen sijoittaminen yhä vahvemmin tukiasemaan mutkistaa suojaustoimintoja. Toisaalta LTE/SAE:n kotitukiasemakonsepti (Home enodeb) mahdollistaa tukiasemien sijoittamisen aiempaa vapaammin paikkoihin, jotka voivat avata mahdollisuuden tietoturvahyökkäyksille. LTE/SAE vaatii siten laajennettuja autentisointiratkaisuja ja suojausavainten jakelumenetelmiä hyökkäysten varalle. Tämä tarkoittaa parannettuja avainhierarkioita ja lisättyjä tukiasemien turvallisuustoimintoja verrattuna 2G/3G-ratkaisuihin, mikä estää muun muassa yritykset luoda valetukiasemia LTE-verkkoon. LTE:n radiorajapinta on siten modernisoitu myös poikkeusolojen tietoturvan kannalta. LTE:n myötä myös adaptiiviset antennitekniikat (AAS, Adaptive Antenna System) kehittyvät. Adaptiivisilla antenneilla saadaan antennikeiloja muokattua ja suunnattua tilanteen mukaan elektronisesti antennielementtien vaihetta varioimalla niin horisontaalikuin vertikaalitasoissa. Tällä voidaan optimoida solujen peittoalueita käytön ja häiriöiden mukaan. Kehittyneissä AAS-versioissa on mahdollista luoda monikerroksisia soluja vertikaalisuunnassa. Yhtenä AAS-konseptin hyötynä on antennien syöttöjohdinten tehohäviöllisten koaksiaalikaapeleiden korvaaminen valokuiduilla, sillä AASantennien tehovahvistimet on integroitu kunkin säteilijän yhteyteen osaksi antennielementtejä. Adaptiiviset antennit toimivat myös osana LTE:n myötä kehitettävää itseoptimoitavien verkkojen konseptia. Esimerkkinä tästä on adaptiivisuus siten, että yhden tai useamman antennisäteilijän vioittuessa muiden suuntakuviota sekä vioittuneen antennin että naapuritukiasemien antennien voidaan säätää automaattisesti paikkaamaan puuttuvan peittoalueen osa. Automaattisen itseoptimointikykynsä ansiosta AAS soveltuu myös tilanteisiin, joissa ilmenee tahaton tai tahallinen, verkon ulkopuolinen häiriölähde. Adaptiivisella antennilla voidaan hallita suuntakuvioita sekä horisontaali- että vertikaalitasoissa. Kehittyneet antennit toimivat osana LTE:n mahdollistavaa itseoptimoitavien verkkojen konseptia. Kokonaisuutena LTE ja SAE mahdollistavat korkean datanopeuden matkaviestintäverkon, joka varsinaisen käyttötarkoituksensa lisäksi on laajetessaan käyttökelpoinen varmistavana tiedonsiirtoverkkona poikkeusolosuhteisiin. Radioverkon robustisuuden ja IP-verkkojen automaattisen uudelleenreitityksen ansiosta LTE/SAE on toimiva häiriöllisissä olosuhteissa, mah- dollistaen palvelun jatkuvuuden verkon vaurioituessa esimerkiksi luonnonkatastro en tai onnettomuuksien vuoksi. Lisätietoja LTE:stä: - Jyrki T.J. Penttinen. The LTE/ SAE Deployment Handbook. Wiley. Kirja julkaistaan marraskuussa Harri Holma ja Antti Toskala. LTE for UMTS; Evolution to LTE- Advanced. Toinen painos. Wiley, ja

Neljännen sukupolven mobiiliverkon tietoturvakartoitus Operaattorin näkökulma

Neljännen sukupolven mobiiliverkon tietoturvakartoitus Operaattorin näkökulma Neljännen sukupolven mobiiliverkon tietoturvakartoitus Operaattorin näkökulma Riku-Antti Oinonen Toimeksiantaja: Ukkoverkot Oy Valvoja: Prof Jukka Manner, Ohjaaja: DI Kari Lehtinen 4.10.2016 Esitelmän

Lisätiedot

Long Term Evolution (LTE)

Long Term Evolution (LTE) Long Term Evolution (LTE) Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Tietotekniikka TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ Töller, Markus Opinnäytetyö Työn ohjaaja LTE (Long Term Evolution) 30 sivua, 1 liitesivu Ari

Lisätiedot

Matkapuhelinverkot, 3g lisämateriaali

Matkapuhelinverkot, 3g lisämateriaali Matkapuhelinverkot, 3g lisämateriaali Seppo Moilanen Matkapuhelinverkot, 3G Avainkysymyksiä: Miten 3g (WCDMA/UMTS) verkko / ilmarajapinta eroaa 2G:stä (GSM:stä)? Mitä etua 3g:stä on operaattoreille? Mitä

Lisätiedot

2G-verkoissa verkkosuunnittelu perustuu pääosin kattavuuden määrittelyyn 3G-verkoissa on kattavuuden lisäksi myös kapasiteetin ja häiriöiden

2G-verkoissa verkkosuunnittelu perustuu pääosin kattavuuden määrittelyyn 3G-verkoissa on kattavuuden lisäksi myös kapasiteetin ja häiriöiden 2G-verkoissa verkkosuunnittelu perustuu pääosin kattavuuden määrittelyyn 3G-verkoissa on kattavuuden lisäksi myös kapasiteetin ja häiriöiden tarkemmalla huomioimisella tärkeä osa UMTS:n suunnittelussa

Lisätiedot

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Sisältö Työn tausta & tavoitteet Käytetty metodiikka Työn lähtökohdat IEEE 802.11 verkkojen tietoturva Keskeiset tulokset Demonstraatiojärjestelmä Oman työn osuus

Lisätiedot

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station S-38.110 Diplomityöseminaari DownLink Shared hannel in the 3 rd Diplomityön tekijä: Valvoja: rofessori Samuli Aalto Ohjaaja: Insinööri Jari Laasonen Suorituspaikka: Nokia Networks 1 Seminaarityön sisällysluettelo

Lisätiedot

Perttu Lehtimäki. Matkapuhelinverkkojen datasiirto ja siirtonopeuteen vaikuttavat tekijät

Perttu Lehtimäki. Matkapuhelinverkkojen datasiirto ja siirtonopeuteen vaikuttavat tekijät Perttu Lehtimäki Matkapuhelinverkkojen datasiirto ja siirtonopeuteen vaikuttavat tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Insinöörityö 7.11.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 Teppo Ahonen Esityksen sisältö Digita lyhyesti 5G-verkkojen vaatimusten laajuus Verkkojen topologiat Taajuuksien käyttö 5G ja älykkäät verkot

Lisätiedot

Kimmo Myllymäki KANAVA- JA TAAJUUSMUUNNIN WINDOWS PHONE -PUHELIMELLE

Kimmo Myllymäki KANAVA- JA TAAJUUSMUUNNIN WINDOWS PHONE -PUHELIMELLE Kimmo Myllymäki KANAVA- JA TAAJUUSMUUNNIN WINDOWS PHONE -PUHELIMELLE KANAVA- JA TAAJUUSMUUNNIN WINDOWS PHONE -PUHELIMELLE Kimmo Myllymäki Opinnäytetyö Syksy 2013 Tietotekniikan koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Digitaalinen Televisio

Digitaalinen Televisio Digitaalinen Televisio Digitaalinen Televisio 1. Lähetystekniikka ja standardit 2. MHP 3. Interaktiivinen Televisio 4. Vastaanottimet 5. Tulevaisuuden trendit Lähetystekniikka ja standardit DVB = Digital

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä. Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi?

Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä. Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi? Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä Jero hola ja Ville Särkimäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi? Toimilaitediagnostiikassa

Lisätiedot

Veli-Matti Halminen ITSEORGANISOITUVAT VERKOT (SON)

Veli-Matti Halminen ITSEORGANISOITUVAT VERKOT (SON) Veli-Matti Halminen ITSEORGANISOITUVAT VERKOT (SON) Tietotekniikan koulutusohjelma 2016 ITSEORGANISOITUVAT VERKOT Halminen, Veli-Matti Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Marraskuu

Lisätiedot

Suunta-antennin valinta

Suunta-antennin valinta Lähtötiedot Ennen antennin valintaa selvitettävä seuraavat asiat: Tukiaseman sijainti ja etäisyys Millä taajuuskaistalla 4G data liikkuu (800, 1 800, 2 100, 2 600 MHz) Maasto- ja rakennusesteet Antennin

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

2G-, 3G-, LTE- ja 5G-mobiiliverkkojen kehitys

2G-, 3G-, LTE- ja 5G-mobiiliverkkojen kehitys 2G-, 3G-, LTE- ja 5G-mobiiliverkkojen kehitys Vili Mäenpää Erkki Rainamo Opinnäytetyö Lokakuu 2015 Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin.

Lisätiedot

Radiofoorumi avoin keskusteluareena alan toimijoille. Kari Kangas Radioverkkojen erityisasiantuntija Taajuushallinto / kiinteät radioverkot

Radiofoorumi avoin keskusteluareena alan toimijoille. Kari Kangas Radioverkkojen erityisasiantuntija Taajuushallinto / kiinteät radioverkot Radiofoorumi avoin keskusteluareena alan toimijoille Kari Kangas Radioverkkojen erityisasiantuntija Taajuushallinto / kiinteät radioverkot Taustalla LVM:n työryhmän ehdotus LVM asetti syyskuussa 2013 työryhmän,

Lisätiedot

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys Jyrki Soini TeliaSonera 1 IPv6 toimi nyt IPv4 osoitteet loppumassa hyvää vauhtia keskusvarasto (IANA) jakoi viimeiset osoitelohkot 3.2.2011 RIPE arvioi

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Ari-Matti Ikonen Anssi Turunen MOBIILI-WIMAX-KUULUVUUSMITTAUKSET

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Ari-Matti Ikonen Anssi Turunen MOBIILI-WIMAX-KUULUVUUSMITTAUKSET KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Ari-Matti Ikonen Anssi Turunen MOBIILI-WIMAX-KUULUVUUSMITTAUKSET Opinnäytetyö Lokakuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Lokakuu 2013 Tietotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Protect-DG Kohti uusia tekniikoita vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa

Protect-DG Kohti uusia tekniikoita vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa Kohti uusia tekniikoita vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa ST-POOLIN TUTKIMUSSEMINAARI 4.2.2016 Kimmo Kauhaniemi, Vaasan yliopisto Sisältö Hankkeen yleisesittely Ensimmäisiä alustavia

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

WRC15 tulokset ja seuraavat askeleet. Pasi Toivonen

WRC15 tulokset ja seuraavat askeleet. Pasi Toivonen WRC15 tulokset ja seuraavat askeleet Pasi Toivonen WRC15 tunnuslukuja 2.-27.11.2015 162 maata ja yli 3000 osallistujaa Yli 100 yritystä ja organisaatiota 30 asialistan kohtaa Suomen delegaatio 20 henkeä

Lisätiedot

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi Julkinen Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi 20.11.2013 Julkinen 2 VML 131 Velvollisuus korjata häiriö Jos viestintäverkko tai laite aiheuttaa vaaraa tai

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

Mikä on EN81-28? Jumittunut hissiin?

Mikä on EN81-28? Jumittunut hissiin? Mikä on EN81-28? Jumittunut hissiin? Me voimme auttaa! Hisselektronik kehittää ja valmistaa elektroniikkaa hissiteollisuudelle. Tuotteet ovat pääasiassa hissipuhelimia sekä langalliseen puhelinverkkoon

Lisätiedot

Sami Mailasalo. Mobiili datansiirto. Evoluutio GSM-verkosta LTE-verkkoon

Sami Mailasalo. Mobiili datansiirto. Evoluutio GSM-verkosta LTE-verkkoon Sami Mailasalo Mobiili datansiirto Evoluutio GSM-verkosta LTE-verkkoon Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Insinöörityö 25.01.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

SUOJAA YRITYKSESI KAIKKIALLA. Protection Service for Business

SUOJAA YRITYKSESI KAIKKIALLA. Protection Service for Business SUOJAA YRITYKSESI KAIKKIALLA Protection Service for Business ELÄMME LIIKKUVASSA MAAILMASSA Wifi Jalankulkija Nykypäivänä käytämme useampia laitteita ja yhteyksiä kuin koskaan aiemmin. Työskentelyn ajankohta,

Lisätiedot

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta Professori Harri Haapasalo Esityksen sisältö Mitä verkostoitunut toimintaympäristö tarkoittaa? & Mitä haasteita verkostoituneessa

Lisätiedot

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy EMC MITTAUKSET Ari Honkala SGS Fimko Oy 5.3.2009 SGS Fimko Oy SGS Fimko kuuluu maailman johtavaan testaus-, sertifiointi-, verifiointi- ja tarkastusyritys SGS:ään, jossa työskentelee maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Lauri Karaksela 3G-MOBIILIVERKKOYHTEYDET

Lauri Karaksela 3G-MOBIILIVERKKOYHTEYDET Lauri Karaksela 3G-MOBIILIVERKKOYHTEYDET Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto 2009 3G-MOBIILIVERKKOYHTEYDET Karaksela, Lauri Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietotekniikan

Lisätiedot

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu VMwaren keskitetty työasemaratkaisu Santeri Stolt Järjestelmäasiantuntija VMware Finland Työasemia virtualisoidaan - nyt By the end of 2010, all new PC deployments will be virtualized. Brian Gammage and

Lisätiedot

AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni. KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen

AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni. KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen Äänimuodot Ääneen vaikuttavia asioita Taajuudet Äänen voimakkuus Kanavien määrä Näytteistys Bittisyvyys

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

TIKU-vastausohje: matkaviestinverkko. Tammikuu 2017

TIKU-vastausohje: matkaviestinverkko. Tammikuu 2017 TIKU-vastausohje: matkaviestinverkko Tammikuu 2017 Sisältö Matkaviestinverkon saatavuustiedot Yleisiä ohjeita Karttatiedoston ohjeita Ilmoitettavat tiedot» Palvelukyky, yhteystekniikat, nopeusluokat, liityntätapa

Lisätiedot

MONITILAISET TIEDONSIIRTOMENETELMÄT TÄRKEIMPIEN ASIOIDEN KERTAUS A Tietoliikennetekniikka II Osa 18 Kari Kärkkäinen Syksy 2015

MONITILAISET TIEDONSIIRTOMENETELMÄT TÄRKEIMPIEN ASIOIDEN KERTAUS A Tietoliikennetekniikka II Osa 18 Kari Kärkkäinen Syksy 2015 1 MONITILAISET TIEDONSIIRTOMENETELMÄT TÄRKEIMPIEN ASIOIDEN KERTAUS 2 M-tilaisilla yhdellä symbolilla siirtyy k = log 2 M bittiä. Symbolivirhetn. sasketaan ensin ja sitten kuvaussäännöstä riippuvalla muunnoskaavalla

Lisätiedot

TVP 2003 kevätkurssi. Kertaus Otto Alhava

TVP 2003 kevätkurssi. Kertaus Otto Alhava TVP 2003 kevätkurssi Kertaus Kysymyksiä ja vastauksia 1) Mistä saa kurssin puuttuvat kalvot? ks. kurssin kotisivu ensi perjantaina! 2) Miten valmistautua tenttiin? (=Miten hahmotan kurssin sisällön paremmin?)

Lisätiedot

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 BigData - liikenne esimerkkinä Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 Public Dig Data & Internet of Things Liikenne esimerkkinä Tieto Corporation Public @LeilaLehtinen Leila.Lehtinen@tieto.com

Lisätiedot

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Laundry Center Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Johdanto Monissa maissa käytettävissä oleva kokonaissähköteho on rajoitettu käytettäessä kahta kodinkonetta yhtä aikaa: -Kokonaisteho

Lisätiedot

Multimediajärjestelmät. Johdanto Päätelaitteet Verkkoteknologiat Palvelut Yhteenveto

Multimediajärjestelmät. Johdanto Päätelaitteet Verkkoteknologiat Palvelut Yhteenveto Multimediajärjestelmät Johdanto Päätelaitteet Verkkoteknologiat Palvelut Yhteenveto 1 Mediakonvergenssi Tietoliikenne-, tietotekniikka- ja mediateollisuuden yhdentyminen Internetin trendit: laajakaistaiset

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

TIKU-tietopyynnön vastausohje

TIKU-tietopyynnön vastausohje TIKU-tietopyynnön vastausohje SISÄLLYSLUETTELO 1. Puhelin-, laajakaista- ja TV-palvelujen tarjontaan soveltuvan kiinteän verkon saatavuusalue 2. Puhelin-, laajakaista- ja TV-palvelujen tarjontaan soveltuvan

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Määräys LUVASTA VAPAIDEN RADIOLÄHETTIMIEN YHTEISTAAJUUKSISTA JA KÄYTÖSTÄ. Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013

Määräys LUVASTA VAPAIDEN RADIOLÄHETTIMIEN YHTEISTAAJUUKSISTA JA KÄYTÖSTÄ. Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013 1(5) Määräys LUVASTA VAPAIDEN RADIOLÄHETTIMIEN YHTEISTAAJUUKSISTA JA KÄYTÖSTÄ Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 16. päivänä marraskuuta 2001 radiotaajuuksista

Lisätiedot

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin 1. Mihin valokuitua tarvitaan 2. Valokuitu vs kilpailevat teknologiat 3.

Lisätiedot

Tiedonsiirto matkapuhelinverkoissa. Jukka K. Nurminen

Tiedonsiirto matkapuhelinverkoissa. Jukka K. Nurminen Tiedonsiirto matkapuhelinverkoissa Jukka K. Nurminen Edellisellä kerralla Televerkon toiminta Puhelinverkon periaate Puhelinkeskuksen toiminta Siirtojärjestelmät Puhelun kytkeminen, Signalointiverkko SS7

Lisätiedot

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Web-palvelut ja niihin kohdistuneiden poikkeavuuksien tunnistamisen. Harri Mäkelä

Web-palvelut ja niihin kohdistuneiden poikkeavuuksien tunnistamisen. Harri Mäkelä Web-palvelut ja niihin kohdistuneiden poikkeavuuksien tunnistamisen Harri Mäkelä Aiheet Yleiset asiat ja tutkimuskysymys Johdanto Web-palvelun tietoturvaan Sisällysluettelo Teoria Testausympäristö Mitä

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleiset vaatimukset... 2 2 Latauspalvelun

Lisätiedot

Tiedonvälitystekniikka 1-3 ov. Kurssin sisältö ja tavoite

Tiedonvälitystekniikka 1-3 ov. Kurssin sisältö ja tavoite Tiedonvälitystekniikka 1-3 ov Luennoitsija: Ma prof. Raimo Kantola raimo.kantola@hut.fi, SG 210 ke 10-12 Assistentti: Erik. Tutkija Mika Ilvesmäki (lynx@tct.hut.fi) Tiedotus: http://www.tct.hut.fi/opetus/s38110/...

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Tietoliikennetekniikka. Analogisesta digitaaliseen, fyysisestä kerroksesta Internettiin, kaikki tasot hallussa.

Tietoliikennetekniikka. Analogisesta digitaaliseen, fyysisestä kerroksesta Internettiin, kaikki tasot hallussa. Tietoliikennetekniikka Analogisesta digitaaliseen, fyysisestä kerroksesta Internettiin, kaikki tasot hallussa. Oletko koskaan miettinyt... Mistä Internettiin riittää osoitteita? Miten Peer-to-Peer-verkot

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) 17.3.2016 LIVI/1686/07.01.00/2016 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) 17.3.2016 LIVI/1686/07.01.00/2016 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) Sisältö 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 3 VIESTIN ANTAMINEN... 4 3.2 Viestinnässä käytettävät nimet ja tunnukset... 5 3.3 Lähtölupien antaminen/vastaanottaminen tekstiviesteinä...

Lisätiedot

TILANNETIETOISUUDEN TUKI TULEVAISUUDEN TAISTELIJALLE

TILANNETIETOISUUDEN TUKI TULEVAISUUDEN TAISTELIJALLE TILANNETIETOISUUDEN TUKI TULEVAISUUDEN TAISTELIJALLE AFCEA seminaari 4.11.2009 PEJOJÄOS Johtamisjärjestelmäosasto 24. marraskuuta 2009 0 PVJO-kehittämisohjelman keskeisimmät tavoitteet verkostopuolustuksen

Lisätiedot

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto,

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto, Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Erikoiskirjastojen neuvosto, 9.12.2011 Julkaisuarkiston idea Julkaisuarkiston (open repository, institutional repository)

Lisätiedot

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR MATINE tutkimusseminaari 17.11.2016 Risto Vehmas, Juha Jylhä, Minna Väilä, Ari Visa Tampereen teknillinen yliopisto Signaalinkäsittelyn laitos Hankkeelle myönnetty

Lisätiedot

Lähettimet ja vastaanottimet

Lähettimet ja vastaanottimet Aiheitamme tänään Lähettimet ja vastaanottimet OH3TR:n radioamatöörikurssi Kaiken perusta: värähtelijä eli oskillaattori Vastaanottimet: värähtelijän avulla alas radiotaajuudelta eri lähetelajeille sama

Lisätiedot

LTE TUKIASEMAN KÄYTTÖ TIE- TOLIIKENNELABORATORIOSSA

LTE TUKIASEMAN KÄYTTÖ TIE- TOLIIKENNELABORATORIOSSA LTE TUKIASEMAN KÄYTTÖ TIE- TOLIIKENNELABORATORIOSSA Mikko Miettinen Pilvi Perälä Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka ja tietoverkot TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mobiiliverkko ja mobiilirahapalvelu

Mobiiliverkko ja mobiilirahapalvelu Ahmed Mohamed Mobiiliverkko ja mobiilirahapalvelu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 10.5.2016 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Ahmed Mohamed

Lisätiedot

Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä. pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340

Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä. pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340 Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340 1 SISÄLTÖ DNA lyhyesti Taajuusmuutos ja T2-siirtymä Yle HD:n siirtovelvoite Yhteenveto 2 DNA LYHYESTI

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti Sisältää Tarkista paketin sisältö tarkasti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos yksikin tarvike on viallinen

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSEN 26 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN DIGITAALISEN PUHELINVERKON SYNKRONOINNISTA

MÄÄRÄYKSEN 26 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN DIGITAALISEN PUHELINVERKON SYNKRONOINNISTA 26.6.2008 MÄÄRÄYKSEN 26 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN DIGITAALISEN PUHELINVERKON SYNKRONOINNISTA MPS 26 Viestintävirasto MPS 26 1 (5) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

Diplomityöseminaari 6.8.2002

Diplomityöseminaari 6.8.2002 Diplomityöseminaari 6.8.2002 Työn nimi: TV-lähetystä välittävän laajakaistaisen IP-pohjaisen tilaajaverkon palvelunlaatu Työn tekijä: Lasse Kiiskinen Valvoja: Professori Raimo Kantola Ohjaaja: DI Mikko

Lisätiedot

A-LINK IPC1. MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje

A-LINK IPC1. MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje A-LINK IPC1 MJPEG Verkkokamera Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti Sisältää Tarkista paketin sisältö tarkasti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos yksikin tarvike on viallinen tai puuttuu,

Lisätiedot

Integrointialgoritmit molekyylidynamiikassa

Integrointialgoritmit molekyylidynamiikassa Integrointialgoritmit molekyylidynamiikassa Markus Ovaska 28.11.2008 Esitelmän kulku MD-simulaatiot yleisesti Integrointialgoritmit: mitä integroidaan ja miten? Esimerkkejä eri algoritmeista Hyvän algoritmin

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietoverkkolaboratorio

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietoverkkolaboratorio ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietoverkkolaboratorio S-38.145 Liikenneteorian perusteet (2 ov) Kevät 2002 Samuli Aalto Tietoverkkolaboratorio Teknillinen korkeakoulu samuli.aalto@hut.fi http://keskus.hut.fi/opetus/s38145/

Lisätiedot

Yleiset kommentit tietoturvastrategialuonnokseen (1/3)

Yleiset kommentit tietoturvastrategialuonnokseen (1/3) Yleiset kommentit tietoturvastrategialuonnokseen (1/3) 1.1. Koska kyseisessä strategialuonnoksessa todetaan strategian keskittyvän elinkeinoelämän tietoturvallisuuden ja kilpailukyvyn edistämiseen, on

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA

Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Alustatalous liiketoimintatapojen uusi malli

Alustatalous liiketoimintatapojen uusi malli Alustatalous liiketoimintatapojen uusi malli Timo Seppälä Time: 3.11.2016 Place: Pirkanmaan tulevaisuusfoorumi Suomalaiset yritykset ja digitalisaatio 24%- Internet of Thingskehitystrendin tärkeänä ja

Lisätiedot

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025 Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025 Jimi Viitanen Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TEKNIIKKA JA LIIKENNE Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TEMS INVESTIGATION -OHJELMAN PÄIVITTÄMINEN VERSIOON 10.0, MITTAUKSET 3G-VERKOSSA JA TULOSTEN ANALYSOINTI Työn tekijä: Julia Malakhina

Lisätiedot

ULLA SANNIKKA. SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10

ULLA SANNIKKA. SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10 ULLA SANNIKKA SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10 TALENTUM Helsinki 2015 11., uudistettu painos Talentum Media Oy ja Ulla Sannikka ISBN 978-952-14-2582-0 ISBN 978-952-14-2583-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2584-4

Lisätiedot

Kotikarjalan IPTV:n asetukset ja ohjeet

Kotikarjalan IPTV:n asetukset ja ohjeet Jos TV:tä aiotaan katsella vain TV:n ruudulta IPTV digiboksin välityksellä, eikä taloudessa ole kuin 1 TV, se onnistuu ilman erikoisia toimenpiteitä. Digiboksin lisäksi tarvitaan vain kytkin jossa on tuleva

Lisätiedot

AB TEKNILLINEN KORKEAKOULU

AB TEKNILLINEN KORKEAKOULU AB TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietoverkkolaboratorio S-38.145 Liikenneteorian perusteet (2 ov) Kevät 2001 Samuli Aalto Tietoverkkolaboratorio Teknillinen korkeakoulu samuli.aalto@hut.fi http://keskus.hut.fi/opetus/s38145/

Lisätiedot

S85 laseretäisyysanturi

S85 laseretäisyysanturi Anturi Valokennot Etäisyysanturit S85 laseretäisyysanturi Laser 2-luokan näkyvä valo helpottaa asennusta Tunnistusetäisyys 10 tai 20 m, tarkkuus 7 mm, toistotarkkuus 1 mm 4-20 ma tai 0-10 V skaalattava

Lisätiedot

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto Erikoiskirjastot somessa Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto 20.12.2016 Sisältö - Somella on elinkaari - Some vaatii strategiaa - Some on kokonaisuuden osa - Eduskunnan kirjaston

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Kuulemistilaisuus 23.5.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaan hallitus laatii sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman. Suomi on pitkään ollut edelläkävijä

Lisätiedot

Lisää reititystä. Tietokoneverkot 2009 (4 op) Syksy Futurice Oy. Lisää reititystä. Jaakko Kangasharju

Lisää reititystä. Tietokoneverkot 2009 (4 op) Syksy Futurice Oy. Lisää reititystä. Jaakko Kangasharju Tietokoneverkot 2009 (4 op) jaakko.kangasharju@futurice.com Futurice Oy Syksy 2009 (Futurice Oy) Syksy 2009 1 / 39 Sisältö 1 2 (Futurice Oy) Syksy 2009 2 / 39 Sisältö 1 2 (Futurice Oy) Syksy 2009 3 / 39

Lisätiedot

Praesideo, digitaalinen yleisäänentoistoja äänievakuointijärjestelmä Vie viestit perille tilanteessa kuin tilanteessa

Praesideo, digitaalinen yleisäänentoistoja äänievakuointijärjestelmä Vie viestit perille tilanteessa kuin tilanteessa Praesideo, digitaalinen yleisäänentoistoja äänievakuointijärjestelmä Vie viestit perille tilanteessa kuin tilanteessa 2 Bosch Praesideo -yleisäänentoisto- ja äänievakuointijärjestelmät Yleisön tiedottaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET OPERAATTORILAAJAKAISTA DATAYHTEYDET...

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET OPERAATTORILAAJAKAISTA DATAYHTEYDET... KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 Sisällysluettelo 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET... 4 4 MUUT TUOTTEET JA VELOITUKSET... 5 2 Lounea Kiinteiden

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä Avoin lähdekoodi hankinnoissa 9.6.2016 Juha Yrjölä Mitä on avoin lähdekoodi? 1. Lähdekoodi tulee jakaa ohjelmiston mukana tai antaa saataville joko ilmaiseksi tai korkeintaan luovuttamiskulujen hinnalla.

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 12.12.2016 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN AirPrint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

MOBIILILAITTEIDEN LANGATTOMAT TIEDONSIIRTOTEKNIIKAT

MOBIILILAITTEIDEN LANGATTOMAT TIEDONSIIRTOTEKNIIKAT MOBIILILAITTEIDEN LANGATTOMAT TIEDONSIIRTOTEKNIIKAT Karri Kaivo Valtteri Pajunen Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka ja tietoverkot TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

BaRE Käyttövalmis vaatimusmäärittelymenetelmä

BaRE Käyttövalmis vaatimusmäärittelymenetelmä BaRE Käyttövalmis vaatimusmäärittelymenetelmä Uolevi Nikula, Tietotekniikan osasto, LTKK, Uolevi.Nikula@lut.fi 13.11.2002 un/tsoft 1 Esityksen sisältö Jatko-opinnot Lisensiaatintutkimus BaRE menetelmä

Lisätiedot

Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa. (c) Verkko-osuuskunta Oulunseudun Laajakaista Tommi Linna

Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa. (c) Verkko-osuuskunta Oulunseudun Laajakaista Tommi Linna Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa Verkko-osuuskunta n hallituksen puheenjohtaja Internet-operaattorin toimitusjohtaja lähes 10 vuotta Netplaza Oy, Talonetti Kokemusta Internet-teknologioista

Lisätiedot

Toimistovalaisimet FI

Toimistovalaisimet FI Toimistovalaisimet FI PRANA+sarja LED LATTIA JA RIPUSTUSVALAISIMET PRANA+sarjan ylävalo liikuteltava VALAISINPÄÄ SUORA VALO HIGHTECHTUNNISTIN KIRKKAUS TILANNEOHJAUS TUNABLE WHITE TOIMINTO VALON VÄRIN mukautukseen

Lisätiedot