Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys Osa 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys Osa 2"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys Osa

2 Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys, osa 2 Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta Pohjakartat: Maanmittauslaitos, lupanro 846 / MML / 07 Kansikuvat:Arto Hämäläinen etukansi: Rahikkala, Savitaipale 2006 takakansi: Lappeenranta 2007 ISSN ISBN

3 Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys, osa 2 Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta Pohjakartat: Maanmittauslaitos, lupanro 846 / MML / 07 Kansikuvat:Arto Hämäläinen etukansi: Rahikkala, Savitaipale 2006 takakansi: Lappeenranta 2007 ISSN ISBN

4 Sisällysluettelo JOHDANTO... MIKÄ ETELÄ-KARJALA?... KIVEN, PRONSSIN JA RAUDAN MUOKKAAJAT ETELÄ-KARJALAN ASUTTAMINEN... 8 Lappeenranta... 8 Rautakautinen asutus... 8 Villimiehen kaupungin synty... 9 Kauskila Lappeen vanhin keskus... 9 Luumäki Hietarannan asuinpaikka Niitniemi Selänalan järven rannalla Maanviljelyn ensi vaiheet? Rautakausi Taipalsaari Suursaimaan rantojen asukkaat Rautakauden ihmisten elämää Rautakauden jälkeen Lemi Metallikausi Savitaipale Savitapaleen Rajalamminsuo kivikautinen kylä Elämää kivikauden jälkeen Suomenniemi Rautakausi Ylämaa Kivikautiset asuinpaikkalöydöt Kivikautisen asutuksen yleiskuva Nykyasutuksen vanhimmat jäljet Keskiaikainen rajamerkki? Joutseno Katkos asutuksessa? Nykyasutuksen alku Imatra Kivikautinen asutus Kampakeraaminen aika Asutuksen ikä Metallikausi Bullerborg Ruokolahti Elämää Saimaan rannoilla kivi- ja pronssikausina Lapinraunioita ja kaskiröykkiöitä Kalliotaidetta Rautakausi... Kaskikulttuuri... Rautjärvi... Kivikausi... Rautakausi... Muita kalmistoja ja eräkulttuuria... Historiallisia esinelöytöjä... Parikkala... Maanviljelysasutus... Saari... Maanviljelysasutuksen synty... Uukuniemi... Kivikautiset luulöydöt... ASUTUKSEN RAKENNE ETELÄ-KARJALASSA... ASUTUKSEN RAKENNE ESIHISTORIASTA KESKIAIKAAN... Asutuksen yleispiirteitä... Asutuksen rakenteesta pitäjittäin... Lappeenranta Lappee... Luumäki... Taipalsaari... Lemi... Savitaipale... Suomenniemi... Ylämaa... Joutseno... Imatra... Ruokolahti... Rautjärvi... Parikkala... Saari... Uukuniemi... ASUTUKSEN RAKENNE KESKIAJALTA NYKYPÄIVÄÄN... Varhaisemman asutuksen kehityspiirteitä... Nykyasutuksen syntyhistoriaa... Yhteiskunnallisia tekijöitä... Elinkeinojen kehityksen ja työpaikkojen sijoittumisen vaikutus... Liikenneväylät ja asutus... Puolustushistorian vaikutus... Asutuksen kehitys erityyppisillä alueilla... Asutuksen koko kuva... Kunnittainen väkiluvun kehitys

5 Taajama-asutuksen kehitys Vanhan ja uuden asutuksen alueet Asuminen eri talotyypeissä Vapaa-ajan asutus Autioitumisuhka ASUTUKSEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN ELINKEINORAKENNE ETELÄ-KARJALASSA VIIPURIN LÄÄNIN SYRJÄKULMASTA ETELÄ-KARJALAKSI Turkiskauppaa ja kaskiviljelystä Tervakaupan valtakausi Osaksi Venäjää Rahdinajon kultaiset vuosikymmenet Modernisaatio ja teollistuminen Teollistuva Etelä-Karjala Itsenäisen Suomen ensimmäiset vuosikymmenet Uuden maakunnan haasteet NYKYPÄIVÄN ELINKEINOT Elinkeinorakenne Työmatkat pitenevät Lopettaneita ja aloittaneita Maa- ja metsätalouden kehitys Teollisuuden leijonanosa heikkenee Palveluiden painoarvo kasvaa ELINKEINOJEN TULEVAISUUDESTA ETELÄ-KARJALANRAKENNETTU YMPÄRISTÖ Maisema asutuksen pohjana Hallinnollinen kehitys Liikenneverkoston ja infrastruktuurin kehitys Kulttuuriympäristön piirteitä RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HISTORIA Lappeenrannan seutu Lappeenranta Luumäki Taipalsaari Lemi Savitaipale Suomenniemi Ylämaa Imatran seutu Joutseno Imatra Ruokolahti Rautjärvi Parikkalan seutu Parikkala RAKENNETUN YMPÄRISTÖN NYKYTILA Lappeenranta Luumäki Taipalsaari Lemi Savitaipale Suomenniemi Ylämaa Joutseno Imatra Ruokolahti Rautjärvi Parikkala... 1 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TULEVAISUUS JA HAASTEET ETELÄ-KARJALAN MAISEMA-ALUEET JA MAISEMATYYPIT YLEISPIIRTEISET TEEMAKARTAT SUURALUEJAKOJEN PERUSTANA Ylin ranta ja vedenkoskemattomat maat Geomorfologinen aluejako Vesistöaluejako Metsäkasvillisuusvyöhykkeet ja vallitsevat metsätyypit Suomen maatalousalueet SUOMEN MAANTIETEELLISET JA MAISEMALLISET ALUEET Suomen maantieteelliset alueet, Suomen kartasto Suomen maisemalliset alueet, Suomen kartastot 1993 ja MAISEMA-ALUETYÖRYHMÄN MAISEMAMAAKUNTAJAKO ETELÄ-KARJALAN MAISEMA-ALUEET Jako maakuntiin ja seutuihin Kulttuuriympäristöt ja maisematyypit Etelä-Karjalan maisematyypit Metsämaisemat Viljelymaisemat Eteläinen viljelyseutu Laatokan Karjalan seutu Suur-Saimaan eteläinen seutu Lappeen mäkiseutu Suur-Saimaan pohjoinen seutu Maiseman ja kulttuuriympäristön vyöhykkeitä KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA MAAKUNTAKAAVOITUS LIITTEET

6 JOHDANTO Etelä-Karjalan maakunnallinen maisema- ja kulttuurialueselvitys on ensimmäinen koko maakunnan kulttuurimaisemaa käsittävä esitys. Sen tavoitteena on luoda kokonaiskuva Etelä-Karjalan maisemahistoriallisista vaiheista ja maisemarakenteesta. Etelä-Karjalan maakuntakaavan tausta-aineistoksi tuotettu selvitys sisältää tietoa muunkin ympäristönsuunnittelun ja informaation pohjaksi. Sitä voidaan käyttää alueidenkäytön suunnittelussa maakuntakaavoituksesta kuntakaavoitukseen sekä tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoiminnassa ja sitä kautta eteläkarjalaisen identiteetin vahvistamisessa. Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvityksessä käsitellään kulttuuriympäristöä kokonaisuutena ja siinä pyritään muodostamaan kokonaisvaltainen näkemys ihmisen toiminnan vaikutuksesta maakunnan maisemaan. Selvityksessä tarkastellaan kulttuuriympäristön kehitystä ja historiallisen sisällön havaittavuutta nykymaisemassa. Etelä-Karjalan kulttuuri- ja maisemaselvityksen ensimmäisessä osassa käsiteltiin vesistöjen ja maankamaran sekä kulkuväylien ja linnoitusten historiaa. Tämä Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvityksen osa 2 käsittelee Etelä-Karjalan asutuksen ja elinkeinojen historiaa, rakennuskulttuuria ja -historiaa sekä maiseman analysointia. Ihmisen toiminnan historian tarkastelu antaa perusteita ymmärtää maakunnan nykytilaa ja nykyistä ilmiasua. Siitä voidaan johtaa myös tulevan kehityksen suuntaviivoja. Maisema-analyysi arvottaa tärkeimmät kulttuurialueet ja -kohteet Etelä-Karjalan alueelta. Näiden tunnistaminen ja säilyttäminen on maakunnan identiteetin ja ominaislaadun kannalta erittäin tärkeätä. Työn taustana ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VNp ), joiden tarkoituksena on edistää kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilyttämistä. Selvitystyöhön ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Laakso Ville, FL, Turun yliopisto Luoto Jukka, FT, Etelä-Karjalan maakuntamuseo Nokkala Liisa-Maija, FM, Etelä-Karjalan maakuntamuseo Pimiä Maarit, rakennusarkkitehti, Pöyry Environment Oy Talka Anu, FM, Postuumi Ky Uusitalo Kaija, maisema-arkkitehti, Pöyry Environment Oy Veijovuori Matti, arkkitehti, Pöyry Environment Oy Gerdt Anja, suunnittelija, Etelä-Karjalan liitto Hämäläinen Arto, suunnittelujohtaja, Etelä-Karjalan liitto Iivanainen Pirjo, tutkimuspäällikkö, Etelä-Karjalan liitto Koivula Elina, luonnontieteiden kandidaatti, Etelä-Karjalan liitto Wallenius Marjo, kaavoituspäällikkö, Etelä-Karjalan liitto Raportin ja sen ulkoasun karttoineen ja kuvineen on työstänyt suunnittelija Anja Gerdt. Selvityksessä on käytetty Arto Hämäläisen ottamia valokuvia sekä Pöyry Environment Oy:n ja Etelä-Karjalan museon kuvia. Työ on rahoitettu Etelä-Karjalan maakunnan kehittämisrahalla sekä Etelä-Karjalan liiton rahoituksella.

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS Sastamalan kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu 12.2.2010 Susanna Vainiola 1 JOHDANTO...1 1.1 Selvitysalueen sijainti...1 1.2 Suunnittelutilanne...2

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys osa 2.

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys osa 2. Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys osa 2. www.pohjois-savo.fi Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys osa 2. Kuopio 2011 Pohjois-Savon liiton julkaisu A:66 Taitto: Marja Partanen Painomäärä 440

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS Liite 26 Gold Fields Arctic Platinum SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS 28.9.2012 Yhteystiedot PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Sama maisema, eri kulkijat

Sama maisema, eri kulkijat Mika Lavento ja Antti Lahelma (toim.) Sama maisema, eri kulkijat Repoveden kansallispuisto kivikaudelta 1900-luvulle Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 165 Mika Lavento ja Antti Lahelma

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012)

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Kaustisen kunta KAUSTISEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Selostus Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Selostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17

HELSINGIN YLEISKAAVA. Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE)

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) 1 Taustaa Tämä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys on

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI. Kaavaselostus

LAITILAN KAUPUNKI. Kaavaselostus LAITILAN KAUPUNKI Keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava Kaavaselostus Kaarinassa 15.10. 2007, tark. 9.11. 2007, 24.9. 2008, 11.11. 2008 ja 6.4. 2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 52 20781 KAARINA Puhelin 010

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava ESIPUHE Etelä-Savon maakuntaliiton virasto on saanut valmiiksi ensimmäisen vaihemaakuntakaavansa, tuulivoimamaakuntakaavan. Vuonna 2009 valmistunutta kokonaismaakuntakaavaa

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLLYSLUETTELO 2. JOHDANTO Maapoliittinen ohjelma 3. MAAPOLITIIKAN YLEISET PERUSTEET JA KEINOVALIKOIMA

Lisätiedot

esihistoriasta. Eero Muurimäki

esihistoriasta. Eero Muurimäki Vastaava toimittaja: Petri Halinen, Albert Petreliuksenkatu 5 C 18, 01370 Vantaa. Puh. 09-8235997. Petri.Halinen@helsinki.fi Toimituskunta: Jouko Pukkila, joukopukkila@hotmail.com Hanna-Maria Pellinen,

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET

HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET tunnistaminen ja suojelu M A R I A N N A N I U K K A N E N MUSEOVIRASTON RAKENNUSHISTORIAN OSASTON OPPAITA JA OHJEITA 3 HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

2.2. Maisematyyppi [Maakunnallinen maisemaselvitys] 2.3. Kuvailuteksti [Lyhyt kuvaus maisemamaakunnan ja -seudun tyypillisistä piirteistä]

2.2. Maisematyyppi [Maakunnallinen maisemaselvitys] 2.3. Kuvailuteksti [Lyhyt kuvaus maisemamaakunnan ja -seudun tyypillisistä piirteistä] 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Sippolan ja Summajoen laaksot 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Sippolan Summanjokilaaksojen kulttuurimaisema 1.3. Kunta Kouvola, Hamina 1.4. Pinta-ala noin

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 13.4.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Maatilan talouskeskuksen toiminnallinen ja maisemallinen suunnittelu

Maatilan talouskeskuksen toiminnallinen ja maisemallinen suunnittelu MTT:n selvityksiä 87 Maatilan talouskeskuksen toiminnallinen ja maisemallinen suunnittelu Tapani Kivinen Teknologia MTT:n selvityksiä 87 67 s Maatilan talouskeskuksen toiminnallinen ja maiselmallinen suunnittelu

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kalajoen kaupunki Maankäyttöpalvelut Kaavoitus KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.12.2014 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI

Lisätiedot

Kaarinan läntinen ohikulkutie (Kurkelantien jatke, maantie 180) Seudullisten vaikutusten arviointi

Kaarinan läntinen ohikulkutie (Kurkelantien jatke, maantie 180) Seudullisten vaikutusten arviointi Kaarinan läntinen ohikulkutie (Kurkelantien jatke, maantie 180) Seudullisten vaikutusten arviointi Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto ISBN 951-9054-94-4 2004 julkaisun karttaotteet pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot