Vaasan yliopiston strategia Sisällys. Vaasan yliopisto Nykytila ja tulevaisuuden haasteet Visio...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan yliopiston strategia 2013 2016. Sisällys. Vaasan yliopisto 2013 2016... 2. 1. Nykytila ja tulevaisuuden haasteet... 4. 2. Visio..."

Transkriptio

1 Strategia

2 Vaasan yliopiston strategia Sisällys Vaasan yliopisto Nykytila ja tulevaisuuden haasteet Visio Strategiset tavoitteet ja keinot Tutkimus Koulutus Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Johtaminen, henkilöstö ja talous Strategian toimeenpanon seuranta ja arviointi Liitteet Hyväksytty hallituksessa

3 Vaasan yliopisto Vaasan yliopisto toimii Pohjanmaan kolmen maakunnan ainoana itsenäisenä yliopistona. Huolehdimme alueellisesta koulutus- ja sivistystehtävästä sekä akateemisten arvojen ja perinteiden vaalimisesta. Samalla Vaasan yliopisto on moderni tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka osallistuu alueen kehittämiseen, alueen elinkeinoelämän verkostoihin sekä tutkimustulosten hyödyntämiseen ja levittämiseen. Tuloksemme koulutuksessa ja kansainvälistymisessä ovat valtakunnan keskiarvoja korkeammalla. Maisterien ja kandidaattien eteneminen ja valmistuminen on hyvällä tasolla ja opiskelijavaihtoa ja ulkomaalaisten suorittamia tutkintoja yliopistossamme on selvästi kansallista keskiarvoa enemmän. Tutkimusrahoituksemme, tutkimustulosten julkaiseminen sekä tutkijankoulutuksemme tulokset ovat hieman jäljessä kansallisesta tasosta ja edellyttävät kehittämistoimenpiteitä. Näille lähtökohdille rakennamme strategiamme. Yliopiston tulevaisuusvisio kaudelle esittelee neljä painoalaa, joille yliopiston menestys tulee perustumaan: energia, johtaminen, monikielisyys ja rahoitus. Strategiassa linjataan myös opetuksen ja tutkimuksen kehittämisen keinot sekä kunkin koulutus- ja tutkimusalan sisällöllinen kehittäminen. Olemme uudistaneet koulutusohjelmarakenteemme. Kaikkiin ohjelmiin sisällytetään kansainvälistymis- ja liiketoimintaosuudet. Tulevalla kaudella toteutamme uudistukset, vahvistamme ohjelmien johtamista ja liitämme ohjelmiin tulospalkkioelementit. Tutkimusryhmiemme ja tutkijoidemme keskeinen tavoite on tutkimustulosten laadukas julkaiseminen. Yliopiston

4 tutkijakoulun kautta kanavoimme lisää tohtorikoulutettavien työsuhteita ja stipendejä ja lisäämme näin edellytyksiä tulokselliseen jatkokoulutukseen. Strategiakauden aikana kampuksemme kehittyy voimakkaasti. Ammattikorkeakoulut siirtävät kaikki toimintonsa Merikampukselle, mikä antaa erinomaiset edellytykset jatkaa jo aloitettua tilojen, resurssien ja palveluiden yhteistä kehittämistä. Strategian toteuttamiseen varaamme noin 2 M vuosittain, mikä on noin 7 % vuosimenoistamme. Strategiarahoitusta sekä pääoman tuottoa käytämme painoalojemme (energia, johtaminen, monikielisyys, rahoitus) vahvistamiseen sekä palkitsemaan yksiköitä ja yksilöitä strategian mukaisesta tuloksekkaasta työstä. Tavoitteenamme on hankkia strategiakauden aikana merkittävästi lisää tutkimusrahoitusta sekä kohdennettuja lahjoituksia erityisesti painoalojamme vahvistamaan. Strategian toteutuksen ja tuloksellisuuden seurantaan käytämme kokonaisarviointeja sekä vuosittaista tulosten seurantaa. Erityishuomiota kohdistamme liiketoimintaopintojen tarjonnan lisäämiseen, kumppanuuksien kehittymiseen sekä tutkimustulosten ja tutkijakoulutuksen tehostamiseen. Hallitus seuraa tiiviisti strategian toimeenpanoa. Matti Jakobsson Rehtori 3

5 1. Nykytila ja tulevaisuuden haasteet Vaasan yliopiston aloja ovat liiketalous, hallinto, kielet ja tekniikka. Liiketoimintaorientoituneelle yliopistolle on ominaista alojen välinen tiivis yhteistyö ja synergia. Kauppatieteellinen ala kattaa laaja-alaisesti modernin kauppakorkeakoulun tarjonnan. Humanistinen ala on erikoistunut nykykieliin ja viestintään, yhteiskuntatieteellinen ala hallintotieteisiin ja tekniikka energia-alaan. Vaasan yliopiston koulutus ja koulutuksen kansainvälistyminen on tuloksellista. Tutkimuksen ja koulutuksen yhteys on vahva. Yliopistolla on alueellaan (Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat) monipuolinen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen perinne ja vahva yhteys alueen elinkeino- ja yhteiskuntarakenteeseen. Alueen korkeakoulukenttä on rakenteeltaan poikkeuksellinen. Vaasan yliopisto on alueen ainoa itsenäinen yliopisto. Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa toimii Vaasan yliopiston lisäksi 13 muun korkeakoulun yksiköitä. Yliopiston tulevaisuuden kehittämishaasteena on yliopiston liiketoimintaorientoitumisen vahvistaminen, alojen välinen integrointi ja painoalojen vahvistaminen. Tutkimuksen haasteena ovat erityisesti tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen tuloksellisuus ja kansainvälisyys. Koulutuksen haasteena on opintojen etenemisen vauhdittaminen, mikä johtaa tutkintojen suunnitelmalliseen valmistumiseen. 4

6 2. Visio Vaasan yliopisto on liiketoimintaorientoitunut yliopisto, joka on kansainvälisesti ja valtakunnallisesti menestyvä sekä tehokkaasti verkottunut monialainen tutkija ja kouluttaja. Vaasan yliopistosta valmistuu kansainvälisesti suuntautuvia asiantuntijoita ja johtajia. Yliopiston tutkimus tuottaa uutta tietoa organisaatioiden ja prosessien johtamiseen sekä modernien ja kestävien toimintamallien kehittämiseen. Yliopiston menestys perustuu korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen, tutkimukseen perustuvaan ja työelämärelevanttiin koulutukseen, toimivaan opiskeluympäristöön, kansainväliseen orientaatioon, yhteisöllisyyteen ja toimiviin yhteistyöverkostoihin. Yliopisto kantaa vastuunsa sivistystehtävässään. Liiketoimintaosaamisen painoarvoa vahvistetaan sisällyttämällä tarkoituksenmukaiset liiketoimintaopinnot kaikkiin yliopiston koulutusohjelmiin. Painoalat ovat monitieteisiä opetuksen ja tutkimuksen teemoja, jotka profiloivat yliopistoa. Tutkimus- ja koulutustoiminnan tuloksellisuutta seurataan painoaloilla. Painoalojen toiminta organisoidaan ja toiminta arvioidaan säännöllisesti. Strategisia panostuksia kohdennetaan painoaloille. Yliopiston painoalat ovat: Energia Johtaminen Monikielisyys Rahoitus 5

7 Hallintotieteellinen ala on maamme kolmen kärjessä. Vahvistetaan julkisen johtamisen monipuolista osaamista ja alan roolia johtamisinstituutissa. Humanistinen ala vastaa organisaatioiden viestinnän tarpeisiin ja on johtava kielikylpyyn profiloitunut kieli- ja viestintäkouluttaja. Kielikylpytutkimus on kansainvälistä. Koulutuksessa vahvistetaan liiketoimintaosaamista ja paikallista korkeakouluyhteistyötä. Kauppatieteellinen ala vakiinnuttaa asemansa maamme kolmen parhaan yksikön joukossa ja vahvistaa kansainvälistä toimintaansa sekä tutkimusta ja tutkijakoulutusta. Tekniikan ala vahvistaa asemaansa maamme tärkeimpien energia-alan kouluttajien ja tutkijoiden joukossa. Panostetaan merkittävästi energia-alan koulutukseen, tutkimukseen ja laboratorioihin. Vahvistetaan liiketoimintaosaamista tekniikan alan tutkinnoissa. Hyödynnetään monipuolisesti kilpailtua tutkimusrahoitusta ja tiivistetään ammattikorkeakouluyhteistyötä. 6

8 3. Strategiset tavoitteet ja keinot 3.1. Tutkimus Tavoitteet Tutkimustoiminnan ja tohtorikoulutuksen kansainvälisyys vahvistuu. Yliopiston valtakunnallinen osuus tohtorikoulutuksessa, kansainvälisessä julkaisutoiminnassa ja tutkimusrahoituksessa kasvaa kaikilla aloilla. Parhaimmat tutkimusryhmät saavuttavat kansainvälisesti tunnustetun korkean tason. Strategiset keinot Tutkimusryhmät: tutkimusryhmien toiminnan tuloksellisuutta ja laadukkuutta seurataan vuosittain osana toiminnanohjausta. Tutkimusryhmien toiminta arvioidaan viiden vuoden välein. Seuraava arviointi toteutetaan vuonna Arvioinnin perusteella rahoitetaan parhaimpia, kansainvälisesti verkottuneita tutkimusryhmiä. Tutkijakoulut: yliopiston tutkijakoulun toiminta ja resurssit vakiinnutetaan. Yliopisto osallistuu valtakunnallisiin ja kansainvälisiin tutkijakoulutusohjelmiin. Tutkijakoulu kehittää tohtorikoulutettavien rekrytointia, ohjausprosessien toimivuutta ja tohtorikoulutettavien kansainvälisiä ja työelämävalmiuksia. Tutkijanuramalli: yliopisto rekrytoi tutkijoita tutkijanuramallin (tenure track -malli) mukaisesti. Rekrytoinnissa hyödynnetään kansainvälisiä rekrytointikanavia. Tohtorin tutkinnon suorittaneiden osuutta yliopiston tutkijakunnasta kasvatetaan. Otetaan käyttöön professoreiden tutkimusvapaajärjestelmä. Julkaisutoiminta: julkaisemisesta korkealle luokitetuilla foorumeilla palkitaan. 7

9 3.2. Koulutus Tavoitteet Koulutus on laadukasta, selkeästi profiloitunutta ja liiketoimintaorientoitunutta. Koulutus on työelämän kannalta relevanttia. Tutkinnon suorittaneilla on hyvät valmiudet toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä. Koulutuksen toteutuksessa korostuu yhteisöllisyys ja opiskelijalähtöisyys. Strategiset keinot Koulutusohjelmat: kandidaatti- ja maisteritason ohjelmat ovat kiinnostavia, kilpailukykyisiä sekä resursoinniltaan ja sisäänottomääriltään riittävän kokoisia. Koulutusohjelmat hyödyntävät laajasti koko yliopiston ja yhteistyökumppaneiden opetustarjontaa. Koulutusohjelmajohtamisen periaatteet vakiinnutetaan. Yliopisto arvioi ohjelmien tuloksellisuutta ja laatua vuosittain ja koulutusohjelmatarjontansa säännöllisesti. Maisteriohjelmat: yliopisto erottuu korkeatasoisilla ja tutkimusryhmien osaamisalueisiin profiloituneilla maisteritason koulutusohjelmillaan. Ohjelmien kehittämisessä hyödynnetään ulkopuolisia arviointeja ja akkreditointeja. Erityisesti tekniikan alalla tiivistetään ammattikorkeakouluyhteistyötä. Tutkintoihin sisällytetään liiketoimintaosaamis- ja kansainvälistymisvalmiudet. Kansainväliset maisteriohjelmat: kansainvälistä koulutustarjontaa maisteriopinnoissa laajennetaan. Kansainvälisiä koulutuskumppanuuksia kehitetään. Ulkomaalaisen henkilöstön osuutta opetushenkilöstössä kasvatetaan. 8

10 Elinikäinen oppiminen: yliopisto toteuttaa elinikäisen oppimisen periaatteita ja vahvistaa tutkintokoulutuksen, avoimen yliopisto-opetuksen ja täydennyskoulutuksen yhteyttä. Yliopisto tarjoaa avoimen yliopiston opintoja tutkinnon mahdollistavina väyläopintoina sekä painoaloille profiloituja täydennyskoulutusohjelmia.

11 3.3. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Tavoitteet Yliopisto tuottaa osaavaa työvoimaa, tekee tiivistä tutkimusyhteistyötä valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa ja välittää aktiivisesti tutkimustietoa yhteiskunnan käyttöön. Strategiset keinot Medianäkyvyys: yliopisto lisää koulutus- ja tutkimustulosten näkyvyyttä mediassa. Strateginen verkosto: yliopiston strategista verkostoa vahvistetaan solmimalla laaja-alaiset kumppanuussopimukset tärkeimpien yhteistyötahojen (korkeakoulut, yritykset, julkinen hallinto) kanssa. Sidosryhmäyhteistyö systematisoidaan osaksi yliopiston toimintakulttuuria. Paikallinen ja alueellinen verkosto: yliopisto toimii aktiivisesti Vaasan korkeakoulukonsortiossa sekä Seinäjoen ja Kokkolan yliopisto-keskuksissa. Yliopisto integroituu alueen merkittäviin osaamiskeskittymiin ja kehittämisverkostoihin ja tarjoaa niiden kehittämistä tukevaa tutkimusta ja aikuis- ja täydennyskoulutusta. Ammattikorkeakouluyhteistyö: yliopisto vahvistaa yhteistyötä alueen ammattikorkeakoulujen kanssa. Alumnitoiminta: alumnit aktivoidaan vahvistamaan yliopiston työelämäyhteyksiä ja tukemaan yliopiston toimintaa. Levón-instituutin rooli: Levón-instituutti välittää yliopiston osaamista aikuiskoulutuksessa ja tuotteistaa yliopiston tutkimukseen pohjautuvaa osaamista. 10

12 3.4. Johtaminen, henkilöstö ja talous Tavoitteet Yliopiston johtamisjärjestelmä, toiminnanohjaus ja laadunvarmistusjärjestelmä takaavat yliopiston tuloksellisen ja laadukkaan toiminnan. Tehokas hallinto tukee tutkimusta ja koulutusta. Työnantajana yliopisto panostaa yhteisöllisyyden sekä henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseen tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia periaatteita noudattaen. Strategiset keinot Toiminnanohjausjärjestelmä: yliopiston toiminnanohjausjärjestelmä perustuu koulutusohjelmien ja tutkimusryhmien tehtäville, tavoitteille ja tuloksille. Toiminnanohjausjärjestelmä kannustaa tuloksellisuuteen ja laadukkuuteen sekä yksiköiden väliseen yhteistyöhön. Tulospalkkaus: yliopiston vuonna 2011 käyttöönotettua tulospalkkiojärjestelmää laajennetaan koskemaan koko henkilöstöä vuodesta Henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja työhyvinvointia vahvistetaan. Kansainvälistyminen: kansainvälistyvä henkilöstörakenne huomioidaan yliopiston hallinnossa ja viestinnässä. Oppimisympäristö: yliopistoympäristö, tilat ja laitteet edistävät modernia opetusta ja tutkimusta ja ovat tasapuolisesti kaikkien saatavilla. Esteettömyys huomioidaan tilaratkaisuissa ja opetuksen järjestämisessä. Yliopistobrändi: yliopiston brändiä vahvistetaan yhtenäistä yliopistokuvaa tukevalla viestinnällä ja markkinoinnilla. Vaasan ammattikorkeakoulu -yhteistyö: hyödynnetään yhteistyömahdollisuuksia Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa. 11

13 4. Strategian toimeenpanon seuranta ja arviointi Strategian toteutumista seurataan kaikkia yliopistoja koskevien tavoitteiden sekä Vaasan yliopiston strategian painotuksiin liittyvien mittareiden kautta. Strategian seuranta ja raportointi on säännöllistä numeerista ja laadullista johdon raportointia. Rehtori vastaa strategian toteutuksesta, seurannasta ja arvioinnista ja raportoi hallitukselle. Painoalojen keskeisenä seurantakohteena ovat tutkimuksen tulosten, rahoituksen ja tutkijakoulutuksen tulosten kehittyminen. Johtoryhmä arvioi painoaloja vuosittain. Yliopiston tutkimustoiminta arvioidaan viiden vuoden välein. Koulutustoiminnan strategisten tavoitteiden toteutumisessa arvioidaan koulutusohjelmien rekrytointien menestyksellisyys, opintojen eteneminen, liiketoimintaopintojen suorittaminen, koulutuksen kansainvälisyys, valmistuneiden työllistyminen ja opiskelijapalaute. Yliopiston koulutusohjelmat arvioidaan säännöllisesti. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisellä seurantatutkimuksella, kumppanuussopimusten toimivuudella ja aikuiskoulutuksen tuloksellisuudella. Yliopiston johtamisjärjestelmää arvioidaan säännöllisesti toteutettavalla hyvinvointikyselyllä ja tukipalveluiden toimivuutta kartoittavalla palvelukyselyllä. Talouden tasapainon seuranta toteutetaan kuukausittain. Sisäinen valvonta arvioi riskienhallintaa ja toiminnan johtamista strategian tavoitteiden mukaisesti. Painoalakohtaiset ja tulosyksikkökohtaiset tavoitteet määritellään strategiaan perustuvassa toimenpideohjelmassa. 12

14 Tavoitteet sopimuskaudella Määrälliset tavoitteet Tavoite Ylemmät korkeakoulututkinnot Humanistinen koulutus Yhteiskuntatieteellinen koulutus Kauppatieteellinen koulutus Teknillistieteellinen koulutus Tohtorin tutkinnot Humanistinen koulutus... 5 Yhteiskuntatieteellinen koulutus... 3 Kauppatieteellinen koulutus Teknillistieteellinen koulutus... 5 Yliopistokohtaiset tavoitteet Alemmat korkeakoulututkinnot Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä Suomesta lähteneiden tai Suomeen saapuneiden vaihto-opiskelijoiden määrä (vaihdon kesto yli 3 kk) Tunnuslukutavoitteet Tavoite 2016 Ylemmät korkeakoulututkinnot/opetus- ja tutkimushenkilökunta...1,5 Tohtorintutkinnot/professorit...0,5 Opettajien ja tutkijoiden liikkuvuus/opetus- ja tutkimushenkilökunta, v:sta vko...0,35 Vähintään 55 op. suorittaneiden osuus Tieteelliset julkaisut/opetus- ja tutkimushenkilökunta...1,7 Kilpailtu tutkimusrahoitus/kokonaisrahoitus Taulukot päivitetään OKM:n ja yliopiston välisen sopimusneuvottelun ( ) jälkeen. 13

15 STRATEGISET SEURANTAKOHTEET Koulutuksen tuloksellisuus ja vaikuttavuus Suoritetut ylemmat kk-tutkinnot aloittain ja ohjelmittain Suoritetut alemmat kk-tutkinnot aloittain ja ohjelmittain Avoimen ja erillisten opintojen opintopistemäärän kehittyminen Opintojen eteneminen: 55 op suorittaneiden määrä Työelämärelevanttius: Valmistuneet työlliset Ulkomaalaisten suorittamat ylemmät kk-tutkinnot Kansainvälinen opiskelijavaihto Koulutuskiinnostavuus: hakijamäärä/aloituspaikka, ohjelma Koulutuskumppanuudet - koulutussopimusten toimivuus Koulutusohjelmien ja koulutusalan arviointi ja akkreditointi Tutkimuksen tuloksellisuus ja vaikuttavuus Suoritetut tohtorintutkinnot aloittain Ulkomaalaisten suoritamat tohtorintutkinnot Ulkomaalainen opetus- ja tutkimushenkilöstön määrä Julkaisut painoalalla ja tutkimusryhmissä Kansainväliset referee-julkaisut Muut tieteelliset julkaisut Kilpailtu tutkimusrahoitus yliopistossa ja painoalalla Kansainvälinen kilpailtu tutkimusrahoitus Muu kilpailtu tutkimusrahoitus Tutkijanuraseuranta Koulutustaso: Tohtorikoulutettujen osuus henkilökunnasta Tutkimusryhmien ja painoalojen tutkimustulosten seuranta Yliopiston profiloituminen Liiketoimintaosaaminen koulutuksessa: liiketoimintaopintojen osuus tutkinnossa (vähimmäistaso 25 op) Työllistymisvaikutus: Valmistuneiden palaute Liiketoimintaorientoituneisuus tutkimuksessa Kansainvälistyminen: kansainvälistymisen seuranta on osana koulutuksen ja tutkimuksen mittaristossa Yliopiston proifiloitumisen vaikuttavuus arvioidaan yliopiston kokonaisarvioinneissa ja tulosyksikkökohtaisissa katselmoinneissa 14

16 Visio Monialainen

Vaasan yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Vaasan yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vaasan yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Jari Niemelä Jussi Kivistö Petra Lindblad Anu Räisänen Asta Wahlgrén Karl Holm Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 1 STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 SISÄLTÖ Sivu 1. SUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS 3 2. STRATEGIA 4 2.1. Vaasan yliopiston arvot 4 2.2. Vaasan yliopiston visio 2020 4 2.2.1. Yliopiston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 STRATEGIA 2013-2016 hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 Strategia 2013-2016 2 (19) Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Jyväskylän yliopisto HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Käsitelty yhteistoimintalain mukaisessa neuvottelussa 27.6.2011 Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 28.6.2011 Jyväskylän yliopisto HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelman tarkiste

Lisätiedot

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016 STRATEGIA STRATEGIA 2013-2016 Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3. Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2010

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2010 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 1.2.2006 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2010 SISÄLLYS 1. TEHTÄVÄ

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Hyväksytty hallituksessa 10.6.2013 Päivitetty 21.10.2013 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. FUAS-LIITTOUMA JA RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN...4

Lisätiedot

Kirjallinen palaute 2014, kausi 2013-2016 03.11.2014 Oulun yliopisto Sivu 1(5)

Kirjallinen palaute 2014, kausi 2013-2016 03.11.2014 Oulun yliopisto Sivu 1(5) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE OULUN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Oulun yliopisto on kehittänyt itseään monialaisena ja kansainvälisesti toimivana tiedeyliopistona.

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 SISÄLTÖ Sivu 1. SUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS 1 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2004 2 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 2 2.1.1. Vaasan yliopiston profiili 2 2.1.2.

Lisätiedot

SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016

SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016 K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016 H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 18.6.2013 ( 7) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011

KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011 OPETUSMINISTERIÖ 7.3.2008 KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011 Opetusministeriö esittää tässä asiakirjassa valtakunnallisen korkeakoulupolitiikan linjauksiin pohjautuvat

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

2605 Oikeustieteellinen tiedekunta. 1 Strateginen kehys. 1.1 Yksikön missio. 1.2 Yksikön visio. 1.3 Menestystekijät ja vahvuudet

2605 Oikeustieteellinen tiedekunta. 1 Strateginen kehys. 1.1 Yksikön missio. 1.2 Yksikön visio. 1.3 Menestystekijät ja vahvuudet 2605 Oikeustieteellinen tiedekunta 1 Strateginen kehys 1.1 Yksikön missio Oikeustieteellinen tiedekunta perustaa toimintansa korkealaatuiseen ja ajassa olevaan oikeuden monikansalliset ja kansainväliset

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Kirjallinen palaute 2014, kausi 2013-2016 03.11.2014 Tampereen yliopisto Sivu 1(5)

Kirjallinen palaute 2014, kausi 2013-2016 03.11.2014 Tampereen yliopisto Sivu 1(5) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Yliopisto on käynnistämässä strategiatyötä vuosille 2016-2020. Käynnissä oleva

Lisätiedot

TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI (TKM) OULUN YLIOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI (TKM) OULUN YLIOPISTON LAATUKÄSIKIRJA TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI (TKM) OULUN YLIOPISTON LAATUKÄSIKIRJA www.oulu.fi/laatutyo/laatukasikirja.pdf Oulun yliopistossa laatu tarkoittaa kokonaisuuden tasolla tarkoituksenmukaista ja hyvin tehtyä

Lisätiedot

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUDET 1 2 STRATEGINEN PERUSTA JA PAINOALAT 3. 2.1 Näkymä ja arvot 3. 2.2 Painoalat 3

1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUDET 1 2 STRATEGINEN PERUSTA JA PAINOALAT 3. 2.1 Näkymä ja arvot 3. 2.2 Painoalat 3 STRATEGIA 2013 2017 2 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUDET 1 2 STRATEGINEN PERUSTA JA PAINOALAT 3 2.1 Näkymä ja arvot 3 2.2 Painoalat 3 3 STRATEGISET VALINNAT JA MITTARIT 6 3.1 Alueellisen vaikuttavuuden

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Seinäjoen

Lisätiedot

Laatukäsikirja 2013 Päivitetty 30.7.2013

Laatukäsikirja 2013 Päivitetty 30.7.2013 Laatukäsikirja 2013 Päivitetty 30.7.2013 Sisältö VERSIOHISTORIA Versio Päivitetty Muutokset Hyväksynyt 0.1 Alkuperäinen (2006) 0.2 12/2010 Alkuperäinen (2010) 0.3 11/2012 Luku 2 Toiminnanohjaus: Vastuunjako-kappale

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2010

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2010 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 12.11.2010 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2010 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Jyväskylän yliopiston monialaisen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lappeenrannan teknillisen yliopiston toiminta perustuu kahteen

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN JA KUVATAIDEAKATEMIAN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012

OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN JA KUVATAIDEAKATEMIAN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN JA KUVATAIDEAKATEMIAN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 Opetusministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 :n 1 momentin nojalla sopineet yliopiston

Lisätiedot