/ /Z. Maija ja Pekka Pekka Toivanen. Snellmaninkatu 37 B Kuopio Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "/ /Z. Maija ja Pekka Pekka Toivanen. Snellmaninkatu 37 B 27. 70100 Kuopio 18.1.2015. Ympäristö- ja rakennuslautakunta"

Transkriptio

1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Kuopio Snellmaninkatu 37 B 27 Maija ja Pekka Pekka Toivanen Sähköpostiviestintä Uitteet Lasku / /Z / tarkoitushan on saada maksut tehdyistä suorilleista, ei tekemättömistä töistä. Näin ollen ra sähköpostiviestintää. kennuspaikan merkitsemisestä määrätty maksu 230 euroa (320 euroa vähennettynä 90 eu tästä työstä. Vs. rakennuslupainsinööri Hannu Piiroinen on ilmoittanut käytäntönä olevan, että vastaava työnjohtaja suorittaa rakennuspaikan merkitsemisen. sen on suorittanut vastaava työnjohtaja Pekka Savolainen, jolle myös me myös maksamme Rakennusvalvontaviranomainen ei ole käynyt merkitsemässä rakennuspaikkaa. Merkitsemi sestä. Alkuperäisessä laskussa maksu oli 320 euroa, jonka kaupunkiympäristön palvelualue Haemme oikaisua rakennuslupamaksuun. Lasku sisältää maksun rakennuspaikan merkitsemi 1 Asia Oikaisuvaatimus laskuun on alentanut 230 euroon. Maksu 230 tulee poistaa. Kaupunki ei voi periä maksua toimenpiteestä, jota sen viranhaltija ei ole suorittanut. Taksan rolla, joka on jo hyvitetty) tulee poistaa ja maksu palauttaa meille. Ohessa on asiasta käytyä Mäija Toivanen Pekka Toivanen Hyvityslasku

2 7, J Huomaulsaaika AnmtkningsUd Vi,vautysko*c orojsma!sranla 14 pv noita Rakennuslupa R S ii nk t 3 7 B 27 Meksuelmot BetalnwgevlilW Tvotteemrn. Vir Maija ja Pekka Toivanen Paula Taskinen Yhteyil:eda KiLakUa9iflef VliIIaenn & refarena ston Y-tunrajs Köparena F0-nunvnr?sJakOOnunwo Kundnummr Kuopio naåraoatr LsnoFnnww,v odi enaasi 511 det kaitonterer I ii enligt Ntmanna viuk för kirikas bolai,ingsförmennng eelawingwi fbmwdiss en ntnsgsrai endasi Finland 11r anclrnsn Ljrrjnion pejeiaaiia nakaulanveulyksen loaisi ehtqen rkjazsnb avain &ksu vastataan,aaj von stometsa Kahmaan Från konto nr FÖd.dag niiltä nro 1 Erapäfrä 1 Euro Ur.derskrffl Viilenm j313b kirjoitus 0 «Snellmaninkatu = A:e nomooch KUOPIO 3 Belaiarens ffl nimla Maksa ao ToivanBn Pekka ja Maa Mottagare Kuopio Saaja Kuopion kaupunki konlonummer Mottagareos tarmem Saalan F OKQYFIHH IBM BIC Y-tunnus FO-nummer Kotipaikka Hemori Kuopio Puhelin Tel ,80- Erapaiva FörIal[odag V,ilitm aro Rofarenanummer Yhteensa Tetait ALV-edttely: 168,80-0,00 0,00 166,80- / Yhteensä 166,80-0,00 166,80-1 Retnr Hitelään talousrakennuksen osalla 32 m x 2.40 /m sekä Hyvitys makseuuun laskuun Talousrakennus, 32 m x ,80-0,00 0,00 76,80- Rakennuspaikan merkilse 1, ,00-0,00 0,00 90,00- Tuotenimi Mäår Yks a hinta Vemian ALV% ALV Eur Yht kiitiikan nerkitsemisestä 90,00 PL 3022 Kaupunkiympäristön palvelualue Kuopion kaupunki LASKU FAKTURA Sivu Sidan 1/1

3 UOP(O Kuopio Paivämäärä Laskun numero Maksue[xJot Viitteemme Numero Tuatenimi Määrä Yksikkä ä-hinta Veroton AIv % AIv Yhteensä KUOPIO Toivonen Pekka Ostajan y-tunnus Asiakasnumero Huomaulusaika Viivåslyskorkopmsenfti 14 pv netto Rakennuslupa R Paula Taskinen Yhleystiedot Kellomäentie 21 vitteenne P U ti1ii llillillhii!dhhiiini IIID Ili IflIIIU I Päivämäärä: Laskun numero: ERÄPAIVA VIITENUMER0 YHTEENSÄ SiR IBAN nimi ja Keflomäentio 21 nn och erskrift Iltä Maksu välitetäin saajaiia nak&4envåmy1en &ilojen mtåcaiseai ja vain maksajan [morttaman tilinumeron penmteella. Boiafriingen tö4rnedtas ts aasieniig1 vtukare, lör batatn*igstönnoditng cdi enoasi IM det konlonummer san betalaren angivil. ui PANKKI BANKEN xito nr Euro irjoitus osoite Aito Ole hyvä ja käytä maksaessasi viitenumeroa. admss tlamns KUOPIO ksajan TOIVONEN PEKKA Kuopion kaupunki Kuopio unuper gamns umero F OKOYFIHH Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio % 0, LASKU YHTEENSÄ (EUR) Vapaa-ajan asunto, autotallvvarasto ja talousrakennus , Toivanen Pekkaja Maija vs. rakennuslupainsinöörin päätös Autotalli/varasto, perusmaksu Kokonaisala 97 r& x 5.00 /m ) Kokonaisala 32 m2 x 2,40 )rn Kokonaisala 32 m2 x 2,40 /m Vapaa-ajan asunto, pewsmaksu Talousrakennus. perusmaksu Rakennuspaikanmerkitseminen : ) II III JIJI 1 auopion Kaupunki

4 Aika :52 toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset Maksua ei voida pena Kopio Kärkkäinen Kflsta Taskinen Paula Korhonen Tikka suorittanut. Taksailahan on tarkoitus pariä viranomaiselle suohtetuista Mielestämme taksa koskee niitä toimenpiteitä, joita rakennusvalvonta on Hei. Lähettäjä Maija Toivanen Talienna Re: FW: muutosvaaumus Laskuun Vastaanottaja Piiminen Hannu - Lähetän tämän viestin myös meidän päälikölle, eli Ilkka Korhoseile asiakkaan etua ajateltu. Pienimmfllään sijainnin merkintä on taksassa 230 euroa/rakennus, kun paikan merkintää ei ole edellytetty. Tässä sijainnin maksu, kokonaan sitä ei voida poistaa, koska on osaksi uusista rakennuksista kysymys. kun Pekka Savolainen on paikan merkin nän tehnyt, niin 230 euroa voisi olla tapauksessa, on taksaa on noudatettu laskua iaadittaessa, niin uusien kuin muutettavankin neliöhintabrotuksia. Mitä tulee paikan merkitsemiseen ja sijaintikatseimuksiin, jotka on luvassa edellytetty, ne tulee tilata Kuopiosta klinteistönmuodostusyksiköstä ja yleensä vastaava työnjohtaja sen tekee. rakennustarkastaja hoitaa sijainnin katselmoinnin, mikäli se on luvassa niin euroa/rakennus, ja laskussa on vain kerran 320 euroa, eli tässä tapauksessa rakennuksen osalta. Voisin hyväksyä tulkinnan siitä, että käyttötarkoituksen muutoksesta perittäisfn pelkästään perusmaksu ilman Palkan merkltseminen tilataan rakentamista aloitettaessa ja sijaintikatsdmus, kun rakennus alkaa olla käyttöönottovaiheessa. Tämä on käytäntö ja merkitty. Taksassa on paikan merkintä ja sijainti hinnoiteltu 320 olevaa Vuosi on iopuillaan... Alla olevaan lupamaksun muutosvaatimukseen liittyen mielestäni voimassa , Piiroinen Hannu kljoiffi: Maija ja Pekka Toivanen Yhteistyöteweisin Oikein hyvää tulevaa vuotta sijaintikatselmus seuraava, joka tulee pyytää rakennusvalvonnalta? kanssa. Näin hän on kertonut. Näin ollen emme ole eiikseen pyytäneet tarkastuksia rakennusvalvonnaita. Pekka Savolainen on myös tarkastanut muut rakennusluvassa määrätyt kohteet. Riittääkö tämä? Onko Pekka Savolainen on sopinut katseimusten toimittamisesta rakennusvalvonnan vaatimustamme. Käyttötarkoltuksen muutoksen osalta Hannu Pflroinen on puoltanut näistä tolmenpiteista. Näin ollen laskussa määrätty 320 tulisi poistaa. toimenpiteistä, jotka vastaava työnjohtaja on suorittanut. Hänhän laskuttaa Webmail Webmail Sivu 1/

5 toimiston Kdstalle Paulalle. Minä sekä ja ehdotan edellä mainittuja liittyen, huojennuksia yhtenälseen kokonalsuuteen mutta lopullisen ratkaisun Ilkka. Hän on paikalla tekee tässä tapauksessa Pyrimme laskutustakin tekemään asiakaslähtöisesti. Loppuvuoden terveislnl Hannu Piiminen Vs. rakennuslupalnsinörl --- Original Mesage- Fmm: Toivanen Maa 28, :59 PM Sent: Sunday, December To: kyp rakennusvalvonta Subject: muutosvaaumus laskuun Haemme muutosta ja selvitystä rakennusvalvonnan laskuun 8d2.2014/ Lasku Kuopion koskee rakennushankettamme Murtolahteen. Kyseessä on uuden lomarakennuksenja autotalll/varastorakennuksen rakentaminen sekä olemassa olevan lomarakennuksen muuttaminen saunarakennukseksi (talousrakennukseksi). on rakenteille. Autotaiiin Lomarakennus rakentamista ei ole vielä aloitettu. Rakennusvalvonnan laskussa vapaa-ajan asunnosta ja autotallista on määrätty lisämaksu. perusmaksu ja pinta-alaan perustuva Olemassa olevasta joka on bmarakennuksesta, muutettu talousrakennukseksi, on määrätty 200 euron suuruinen perusmaksu ja pinta-alaan perustuva 76,80 eumn suuruinen lisämaksu. Lisäksi lasku 320 sisältää euron suuruisen maksun merkltsemlsestä. Maksu talousrakennuksesta maksu on ilmeisesti Talousrakennuksesta määrätty määrätty ikään kuin olisi ollut uuden kyseessä rakennuksen rakentaminen. Rakennusvalvonnan taksan 2.4 maksu kohdan mukaan rakennuksen olennaisesta käyttötarkoltuksen Olisi 200 muuttamisesta euron. Rakennuksessa on entuudestaan una, eikä siinä ole rakenteellisia edellytetty tehtäväksi muutostbitä, joten lisämaksua ei Näin muutostölden perusteella tule mäarätä. ollen laskusta tulisi ainakin poistaa talousrakennuksen osalta 76,80 euroa. Maksu rakennuspalkan merkitsemisestä ei ole käynyt paikan Rakennusvalvonnan edustaja päällä rakennuspalkkaa maksua ei merkitsemässä, joten rakennuspaikän merkitsemisestä tule Laskusta siten tällä määrätä. tulee poistaa perusteella 320 euroa. on valvoja Pekka Savolainen. Kyseessä ei ole ollut Rakennuspaikan merkinnyt viranomalseti suorittama toimenpide. Poistettava määrä Edellä esitetyn perusteella laskua tulee alentaa 396,80 eurolla, mikä tulee palauttaa. Lasku on jo maksettu. Muuta rakennuspaikan määrä Webmail Webmail Sivu 2/

6 Webmail Webmail Sivu 3/3 Laskussa ei ole olkaisuvaatimusohjetta. Olemme olleet rakennuwalvontaan useampaan otteeseen yhteydessä saamatta selvitystä laskuun. Maija Toivanen on soittanut Paula Taskiselle. Taskiseen ei puhelimitse saatu tuolloin yhteyttä. Tasklselle on lähetetty samana päivänä puhellnviesti ja pyydetty häntä soittamaan. Taskinen on solttanut Hän lupasi selvittää asiaa ja lupasi soittaa. SoIttoa ei kuulunut. Maija Toivanen soitti Taskiselle , ei saatu yhteyttä. Soltettu uudestaan Taskisen mukaan Hannu Piiroisen olisi tullut soittaa. Taskinen lupasi tuolloin selvittää asiaa Hannu Piiroisen kanssa samana tai seuraavana päivänä ja lupasi että jompikumpi soittaa hetlmmiten takaisin. Soittoa ei kuulunut. Yritimme soittaa Taskiselle ja PNrolselle, rakennusvalvonnan henkilöstö olikin jo jäänyt joululomalle. Pyydämme, että asia nyt vihdoinkin selvitetään ja laskua alennetaan. Laskussa on vanha osoite. Uusi osoitteemme on Snellmaninkatu , Kuopio. Puhelinnumero /Maija Toivanen Tervelsin Maija ja Pekka Toivanen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1 6232/10.03.00/2011 18 Vaatimus rakennusluvan 2011-1366 rakennusvalvontamaksun nro 114701171 poistamiseksi, kiinteistö 51-280-3, Sotarovastintie 5, 00370 Helsinki

Lisätiedot

Uusi rakennus Luvan rakennus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus 1 267.0 169.0 800.0

Uusi rakennus Luvan rakennus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus 1 267.0 169.0 800.0 1 (4) Rakennustarkastaja Rakennuslupa 2013-837 Päätöspäivämäärä 15.01.2014 Pykälä 15 TR Rakennuspaikka 405-69-42-3 Pinta-ala 1508.0 Patterikatu 6 53850 LAPPEENRANTA Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN Khall Sonkajärven kunnassa rakennusvalvonnan katselmus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Sysmän kunta Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon

Lisätiedot

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTAMAKSUT 2014. Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet:

RAKENNUSVALVONTAMAKSUT 2014. Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet: JOENSUUN KAUPUNKI 1 MAKSUT 2014 Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet: 1 Yleistä 2 2 Rakennuslupamaksut 2 3 Toimenpidelupamaksut 3 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut 4 5

Lisätiedot

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupunki Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan

Lisätiedot

Hartolan kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut

Hartolan kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Hartolan kunta Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Ympäristölautakunta 9.10.2014 55 Kunnanhallitus 3.11.2014 245 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 42 Voimaantulo 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...

Lisätiedot

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Ympäristöosaston taksat ja maksut 2014 Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi ja rakennuksen paikan

Lisätiedot

Tämä taksa on kokonaisuus ja eri toimenpiteiden maksut on sijoitettu omiksi ryhmikseen, joista muodostuu lopullinen maksu.

Tämä taksa on kokonaisuus ja eri toimenpiteiden maksut on sijoitettu omiksi ryhmikseen, joista muodostuu lopullinen maksu. ILMAJOEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTATAKSA Maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä (rakennusvalvontaviranomainen) Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kirkkonummen kunnan Rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymä 12.2.2013 9

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 06.05.2015 klo 18:00-20:45 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

YLEISTÄ 1 Yleistä s. 3

YLEISTÄ 1 Yleistä s. 3 RAKENNUSVALVONNAN TAKSA 2015 1 Sisältö YLEISTÄ 1 Yleistä s. 3 LUPAMAKSUT 2 Rakennuslupamaksut s. 3 3 Toimenpidelupa / toimenpideilmoitusmaksut s. 4 4 Purkamislupa / Purkamisilmoitus s. 5 5 Maisematyölupa

Lisätiedot

KERAVAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITET- TAVAT MAKSUT

KERAVAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITET- TAVAT MAKSUT KERAVAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITET- TAVAT MAKSUT Korvaa aiemman 21.10.2013 hyväksytyn taksan Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.3.2015

Lisätiedot

Kurikan kaupunki Rakennusvalvonnan taksat 1.1.2013

Kurikan kaupunki Rakennusvalvonnan taksat 1.1.2013 Kurikan kaupunki Rakennusvalvonnan taksat 1.1.2013 2 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn ja rakennustyön valvonnan

Lisätiedot

Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN

Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 15.12.2014 Voimaantulo: 23.1.2015 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015

Lisätiedot

Kunnallinen asetuskokoelma

Kunnallinen asetuskokoelma N:o 413/2014 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen asetuskokoelma PIETARSAAREN KAUPUNGISSA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUS- LAIN SEKÄ ASETUKSEN TARKOITTAMISTA VIRANOMAIS- TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 AIKA 16.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 44 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45

Lisätiedot

ASIAKIRJAVIHKOA EI SAA PURKAA

ASIAKIRJAVIHKOA EI SAA PURKAA ITÄ-SUOMEN HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 4368/14 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 7.7.2014 10758/14/4114 Sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi Heinäveden tekninen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT YLIVIESKAN KAUPUNGISSA 1.12.2013

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT YLIVIESKAN KAUPUNGISSA 1.12.2013 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT YLIVIESKAN KAUPUNGISSA 1.12.2013 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125 ) 3 Luvanvaraisten toimenpiteiden valvonta (MRL

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Hämeenkyrön rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet

Hämeenkyrön rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet HÄMEENKYRÖN KUNTA Hämeenkyrön rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet Hämeenkyrön rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet ALKAEN 1.5.2012 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat

Lisätiedot

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut 2 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn ja rakennustyön valvonnan viranomaistehtäviä

Lisätiedot

Ilomantsin kunta Rakennusvalvontataksa

Ilomantsin kunta Rakennusvalvontataksa Ilomantsin kunta Rakennusvalvontataksa Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn ja rakennustyön valvonnan viranomaistehtäviä

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 LIITE 1 HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Suonenjoen kaupungissa 2015

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Suonenjoen kaupungissa 2015 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Suonenjoen kaupungissa 2015 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn ja

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA KAAVOITUSMITTAUKSEN VALVONNASSA LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN KESKEN

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA KAAVOITUSMITTAUKSEN VALVONNASSA LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN KESKEN LEMPÄÄLÄN KUNTA VESILAHDEN KUNTA Dnro (Lempäälä) Dnro (Vesilahti) SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA KAAVOITUSMITTAUKSEN VALVONNASSA LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN KESKEN Sopijakunnat Lempäälän kunta Vesilahden

Lisätiedot