Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/2015 145"

Transkriptio

1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Aika Paikka klo 17:00-21:55 Olkkolan Hovi Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Hölsä ja Maiju Hölsä. Käsitellyt asiat Sivu 83 Elinvoimainen kuntakeskus -hanke Savitaipaleen valokaapeliverkko Asuinrakennusten korjausavustukset vuonna Lausunto Lemin kunnan pohjoisosan tuulivoimayleiskaavaan (Ehdotusvaihe) 87 Savitaipaleen lukion sijoitus kevään kahdessa lukiovertailussa Vaasan hallinto-oikeuden päätös Kiihansuon turvetuotantoalueen ympäristölupa-asiassa 89 Kutsutaksitarjousten hyväksyminen ajalle Aloite Kela-kuntoutuksen palkallisuudesta v alkaen Lausunnon antaminen esitykseen Kelan vakuutuspiirien yhdistämisestä 92 Palkantarkistukset sopimusaloittain Perhepäivähoitajien palkkauksen tarkistaminen Savitaipaleen Jäähalli Oy:n osakeanti Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n lainojen takauksen täytäntöönpano Tiedoksi merkittävät

2 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Vuorinen Jukka puheenjohtaja Hölsä Janne varapuheenjohtaja Hölsä Maiju 2. varapuheenjohtaja Eteläpää Pentti jäsen Kylliäinen Juhani varajäsen Vahvanen Matti varajäsen Poissa Käyhty Matti jäsen Rasila Kirsi jäsen Valassaari Satu jäsen Muut Kylliäinen Kyösti kunnanvaltuuston pj. Kotirinta Kari kunnanvaltuuston 2. varapj. Allekirjoitukset Iso-Mustajärvi Tapio Myllyharju Virpi kunnanjohtaja/esittelijä hallintojohtaja/pöytäkirj anpitäjä Pajula Eija EAM 83 ajan Forssell Jon apulaisjohtaja 84 ajan Jukka Vuorinen Puheenjohtaja Virpi Myllyharju Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Savitaipaleella Janne Hölsä Maiju Hölsä Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnanviraston hallintotoimistossa torstaina klo 9-15 arkistosihteeri Saara Muhonen

3 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Elinvoimainen kuntakeskus -hanke 809/10/2015 Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Savitaipaleen kunta on saanut Etelä-Karjalan liiton myöntämää maakunnan kehittämisrahaa Elinvoimainen kuntakeskus hankkeeseen. Hanke on käynnistynyt Savitaipaleella. Hankkeen toteuttamisaika on Hankkeen vetäjänä toimii elinkeinoasiamies Eija Pajula. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa ja hankkeen aikana syntyviin hyväksyttäviin kustannuksiin saadaan maakunnan kehittämisrahaa 70 %, enintään euroa. Kunnan osuudeksi jää siten euroa. Savitaipaleen kunta rakentaa vetovoimaista eteläkarjalaista maaseutua ja nostaa kuntakeskuksensa elinvoiman ja uusiutumisen merkityksen nykyistä paremmin esille. Elinvoimainen kuntakeskus hankkeen (Eky) avulla lisätään paikallis- ja aluetaloudellista vaikuttavuutta ja vahvistetaan uusien yrittäjien ja asukkaiden paikkakunnalle sijoittumishalukkuutta. Elinvoimainen, kilpailukykyinen kuntakeskus on maaseutumaisen maakunnan ja paikallisen talous-alueen lähipalvelukeskuksena osa sujuvaa arkea. Ilman elinvoimaisia keskuksia alueen toiminta-ympäristö ei houkuttele. Asukkaiden, yrittäjien ja kuntapäättäjien ajatukset kuntakeskuksen kehittämisestä yhdistetään. Kun kuntalaiset sitoutuvat ja luottavat tulevaisuuteen, myös uudet asukkaat ja yrittäjät kiinnostuvat ja haluavat investoida kuntaan. Hanke tukee Savitaipaleella jo hyvässä kasvuvauhdissa olevien useiden toimialojen kuten esimerkiksi päivittäistavara- ja erikoistavarakauppojen, hyvinvointi- ja liikunta-palvelujen, kahviloiden, ravintoloiden, majoitusliikkeiden ja muiden matkailupalveluiden elinvoimaisuutta ja palvelutuotteiden kysyntää ja liikevaihdon kasvua. Tavoitteena on madaltaa maaseudun korkeaa yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä. Savitaipaleen kunnan ideoimaa koeyrittäjyyttä, riskitöntä tapaa tutustua yrittäjäelämään maaseudulla koeyrittämisen ja koeasumisen avulla, jalostetaan yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa. Tavoitteena on kartoittaa luopuvat yritykset, vuokrattavat ja myytävät asunnot ja maatilat paikallisesti ja koeyrittäjyydestä kiinnostuvat valtakunnallisesti. Elinvoimainen kuntakeskus hanke Selvittää lähtökohtia kehittämiselle, asukkaiden viihtyvyyteen ja yritysten sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä ja vetovoimaisuutta heikentäviä kohteita. Tekee yhteistyötä Pienet keskustat ry:n, oppilaitosten, yritysten ja kunnan

4 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ asukkaiden kanssa. Laatii maisemointi- ja hoitosuunnitelman, jossa taajamakuvaa kohennetaan taideilmeen, ympäristörakentamiseen, valaistuksen, puuston ja kasvillisuuden raivauksen avulla. Jatkojalostaa Savitaipaleen kunnan ideoimaa koeyrittäjyysmallia. Järjestää SISU-seminaarin tavoitteena koota päättäjien, asukkaiden ja yrittäjien ajatukset ja esitellä sovellettavia toimintatapoja myös muille Etelä-Karjalan pienille kunnille maaseudun elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Sirpa Onttinen, Eija Pajula, Antti Hirvikallio, Kari Kotirinta, Markku Kivistö ja Jari Lantta. Kunnanhallitus merkitsee hankkeen tiedokseen Merkittiin tiedoksi. Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Savitaipaleen kunnanhallitus on hyväksynyt toteutettavaksi "Elinvoimainen kuntakeskus" -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on selvittää tarvittavia toimenpiteitä kuntakeskuksen elinvoiman ja vetovoiman lisäämiseksi. Kokouksessa on läsnä eam. Eija Pajula kertomassa ja avaamassa liitteenä olevaa hankkeessa tuotettua raporttia. Kuntakeskuksemme vetovoimaa voidaan kasvattaa asteittain ja nyt kun liikunta- ja hyvinvointiklusteri on ollut kehittämisinvestointien yhtenä painopistealueena ja isot panostukset ovat tällä erää tehty voidaan painopistettä siirtää keskustan kehittämiseksi. Tähän liittyy oleellisena osana myös satama-alueen voimaan tulleen kaavan pohjalta tehtävä kehittäminen. Kunnanhallitus kuulee elinkeinoasiamiestä ja keskustelee raportin pohjalta kuntakeskuksen kehittämistoimenpiteistä. Liitteet 26 Savitaipaleen kuntakeskuksen kehittämisen esiselvitystyö

5 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Savitaipaleen valokaapeliverkko 755/07/2015 Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Savitaipaleen kunta on tilannut koko kuntaa kattavan valokuituverkkosuunnitelman. Suunnittelu toteutettiin kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa käynnistettiin keskustan ja sen lähialueiden suunnittelu. Toisessa vaiheessa suunniteltiin koko laaja maaseutu. Suunnittelijana toimi Nek Saimaa Oy. Suunnitelma luovutettiin kunnalle 2.3. suunnitelutahon ja kunnan nimeämän ohjausryhmän yhteisessä palaverissa. Valokaapeliverkon yhteys jokaiseen kiinteistöön tulee koko ajan tarpeellisemmaksi palveluiden siirtyessä verkkoon. Tämän hetken nettiyhteystarve on painottunut netistä haettaviin palveluihin, mutta yhä enemmän tullaan tarvitsemaan myös toisinpäin olevaa nopeaa yhteyttä. Tätä kodista internettiin olevaa valokuituyhteyttä tarvitaan lisääntyvässä määrin etenkin terveydenhoidon kotiin annettavissa seuranta ja mittauspalveluissa. Nämä palvelut mahdollistavat ihmisten pidemmän kodissaan asumisen. Potilas saa myös näköyhteyden hoitohenkilöstöön nopeasti ja hoitava henkilö myös näkee potilaan ja voi näin osaltaan ohjata potilasta ilman tarvetta liikkua kotoaan hoitoyksikköön. Myös lisääntyvä pilvipalveluiden käyttö vaatii nopeita ja varmoja yhteyksiä. Pilvipalveluiden käyttäminen tietovarastona varmistaa kotikoneen kovalevyä varmemmin tiedon, valukuvien yms. tallessa säilymisen. Valokaapeliyhteyden rakentaminen on verrannollinen aikoinaan suoritettuun koko kunnan sähköistämiseen. Aluksi osa asukkaista ei mieltänyt sähköä tarpeelliseksi, mutta lopulta sähköt tulivat käytännössä jokaiseen talouteen. Esityslistan oheismateriaalina on 1. versio Savitaipaleen kunnan valokaapeliverkko suunnitelmaa. Suunnitelma tulee vielä tarkentumaan mm. kustannusten osalta, mutta on jo nyt sillä tasolla, että kunta voi tehdä päätöksen valokaapeliverkon toteuttamiseksi ja ELY keskuksen kanssa tukiasioiden selvittämiseksi. Kunta on muutama vuosi sitten investoinut kolmeen merkittävään kohteeseen: Europaeuksen koulukeskus, Peiponpesä ja Uusi Koivukoti sekä keskuskeittiö. Nämä investoinnit varmistivat palvelukykymme korkean tason rakennusinvestointien puolelta. Nyt käynnistettävä valokuituhanke varmistaa kuntalaisten mahdollisuuden toimia aktiivisena informaatioyhteiskunnan jäsenenä. Vaadittava kunnan panostus on noista neljästä investoinnista edullisimman, keskuskeittiön toiseksi edullisimman Koivukoti-Peiponpesä kokonaisuuden välimaastossa.

6 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ Koko kunnan alueen kiinteän valokuidun suunnitelma kustannusylitysvarauksen kanssa on arviolta euroa. Investointiin haetaan kolmen vuoden rakennusaikana ELY keskuksen avustusta. Avustus voi olla enimmillään 50 % todellisista kustannuksista. Hankkeessa saa olla yhteiskunnan kokonaisavustusta 70 %. Kunta avustaa osuuskuntaa Savitaipaleen kunnan rajojen sisäpuolella olevien liittymien osalta siten ettei 70% avustusraja ylity. ELYn avustus maksetaan jälkijättöisesti vaatien rakennusaikaisen rahoituksen kunnan maksama avustusosuutena ja osuuskunnan lainan takauksena. Lainan takauksesta vapautuu osa aina kun osuuskunta saa ELYn avustuksen. Osa takauksesta pysyy niin kauan kuin osuuskunta on saanut katettua investoinnin kertyvillä liittymismaksuilla. Kunta varaa valokaapeli-osuuskunnan käyttöön 2,5 miljoonaa euroa. Maksatus tapahtuu osuuskunnan pyynnöstä hankkeen etenemisen myötä saatavan raportoinnin perusteella siten, että osuuskunnan hankkeen on mahdollista edetä aiotulla aikataulutuksella. Alustavan suunnitelman mukaan liittymän hinta tulee katetuksi noin 55 euron kuukausimaksulla. Tästä kuukausimaksusta voi saada alennusta mikäli asiakas maksaa liittymän pääomaosuuden kerralla. Tällöin liittymän kuukausihinnaksi arvioidaan tämän hetken suunnitelmien pohjalta noin 35 euroa kuukaudessa. Savitaipaleen tulee käynnistää valokuituhanke seuraavasti: - kunta käynnistää valokuituhankkeen vaatiman osuuskunnan perustamisen. Osuuskuntaa voidaan laajentaa naapurikuntiin näiden kuntien lähtiessä myös hankkeeseen mukaan omalla avustusosuudellaan - kunta varaa rakentamiskaista rahoitusta perustettavalle osuuskunnalle 2,5 miljoonaan euroa, josta osa jää kunnan avustukseksi. Julkinen avustusprosentti ei saa ylittää 70%. - ryhdytään yhteistyötahojen kanssa laatimaan tukihakemusta jätettäväksi ELY keskukselle heti kun tämän ohjelmakauden haku avautuu - kunnanhallitus on jo nimennyt hankkeelle ohjausryhmän kokouksessaan Kunta käynnistää valokaapeliverkon toteuttamiseksi vaadittavan muun organisaation, hankejohtaja, markkinointi- ja myyntiryhmä, talousryhmä ja tuotantoryhmä, muodostamisen - kunta ilmoittaa perustettavalle osuuskunnalle valmiutensa taata täydennysrahoitukseksi haettava laina, josta takuuta vapautuu ELY keskuksen avustuksen maksatuksen ja asiakasmaksujen kertymisen myötä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se varaa perustettavan osuuskunnan käyttöön kunnan 2,5 miljoonaa euroa siten, että rahat siirtyvät osuuskunnan käyttöön tänä vuonna 1,3 miljoonaa ja vuonna ,2 miljoonaa. Vuoden 2015 rahamäärä varataan investointiosaan kp 8072 lisäbudjetilla ja 2016 osuus huomioidaan tulevassa vuoden 2016 budjetissa. Tästä summasta osa jää kunnan avustukseksi osuuskunnalle tukemaan Savitaipalelaisia liittyjiä siten, että

7 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ ELY keskuksen avustuksen kanssa avustusosuus ei ylitä 70%. Muutoin valokuituhanketta päätetään viedä eteenpäin kuten esittelytekstissä on kerrottu. Kvalt Kokouksen alussa päätettiin yksimielisesti siirtää valokaapeliverkkoasia käsiteltäväksi kokouksessa viimeisenä. Asian käsittely aloitettiin klo Kokous keskeytettiin 10 minuutin neuvottelutauon ajaksi klo Kvalt Kunnanvaltuuston kokousta jatkettiin klo 20.36, jossa päätettiin yksimielisesti, että kunnanvaltuuston kokousta jatketaan valokaapeliverkkoasian osalta maanantaina klo 19. Kari Kotirinta esteellisenä ei osallistunut asian päätöksentekoon. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se varaa perustettavan osuuskunnan käyttöön kunnan 2,5 miljoonaa euroa siten, että rahat siirtyvät osuuskunnan käyttöön tänä vuonna 1,3 miljoonaa ja vuonna ,2 miljoonaa. Vuoden 2015 rahamäärä varataan investointiosaan kp 8072 lisäbudjetilla ja 2016 osuus huomioidaan tulevassa vuoden 2016 budjetissa. Tästä summasta osa jää kunnan avustukseksi osuuskunnalle tukemaan Savitaipalelaisia liittyjiä siten, että ELY keskuksen avustuksen kanssa avustusosuus ei ylitä 70%. Muutoin valokuituhanketta päätetään viedä eteenpäin kuten esittelytekstissä on kerrottu. Kari Kotirinta esteellisenä ei osallistunut päätöksentekoo, mutta häntä kuultiin asiantuntijana. Lisäksi asiantuntijana paikalla oli Tuomo Puhakainen. Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Valtuuston päätöksessä mainitaan, että kunta käynnistää valokuituhankkeen toteuttamiseksi osuuskunnan perustamisen. Samassa kokouksessa käytyjen keskustelujen pohjalta on konsultoitu Kuntarahoituksen tytäryhtiötä Inspiraa. Inspiran näkemyksen mukaan osuuskunnan sijalle tulisi perustaa voittoa tuottamaton osakeyhtiö yhdessä Taipalsaaren kanssa. Yhtiöön tulisi kaksi osakesarjaa: A ja B, joista A olisi kuntien omistuksessa sellaisella äänimäärällä, että vaikka kuidun tilaajat tulisivat B osakkaiksi niin määräysvalta pysyy kunnilla. Näin päärahoittajalla säilyy määräysvalta vaikka muita osakkaita olisi runsaasti. Kun yhtiö on yhtiöjärjestyksensä mukaisesti voittoa tuottamaton,

8 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ jota taas ELY vaatii, jotta voi myöntää avustusta, ei kenenkään kuidun tilaajan tarvitse pelätä mahdollisen tuloksen valumista yleiskatteelliseksi. Mahdollinen tulos tulee siis kuidun tilaajien hyväksi. Osakeyhtiömalli on myös ainoa, jolle voidaan lainata kunnan kautta edullista Kuntarahoituksen lainaa. Kuntarahoitus on kuntien rahoittamiseksi perustettu erityisrahoittaja eikä voi lainata kuin kuntien määräysvallassa oleville yhteisöille jo sääntöjensäkin perusteella. Kuntaliiton lakiosaston ohjeiden mukaisesti toteutusmuodon vaihtuminen edellyttää hallituksen päätöstä, joka viedään valtuuston hyväksyttäväksi. Yhtiö voi ryhtyä toimimaan heti kun hallitus on tehnyt päätöksensä ja valtuusto on hyväksynyt nämä järjestelyt seuraavassa kokouksessaan. Näin voidaan menetellä Kuntaliiton mukaan sillä perusteella, että valtuusto on hyväksynyt lainvoimaisella päätöksellään periaatteen ja rahoituksen tämän vuoden osalta (1,3 milj.), sekä päättänyt varata tuleviin budjetteihin loput (1,2milj.) tarvittavasta kunnan osuudesta. Näin valtuuston tahto toteutuu siten, että kaikkiin kiinnostuneisiin kiinteistöihin ylettyvä kiinteä valokuituyhteys rakennetaan. Oheismateriaalina Inspiran luonnos raportista ja "Vaihtoehdot toiminnan osakeyhtiömuotoiseen organisointiin". Inpiran henkilöt apulaisjohtaja Jon Forssell ja senior analyytikko Matias Vitie tulevat kokoukseen selostamaan selvitystyötään ja keskustelemaan kunnanhallituksen kanssa. Oheismateriaalina myös luonnos yhtiöjärjestyksestä, joka on juristin tarkastettavana mahdollisia tarkennuksia varten. Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että perustetaan yleishyödyllinen voittoa tuottamaton osakeyhtiö toteuttamaan valtuuston päätöstä rakentaa valokuitu koko kuntaan ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan yhtiön perustamista varten vaadittavat asiakirjat, kuten perustamissopimuksen, ennen tämän päätöksen lainvoimaisuutta. Lisäksi kunnanhallitus päättää maksaa yhtiön tilille euron osakepääomaosuutensa A osakkeista uuden yhtiön tilin ja muiden järjestelyjen ollessa valmiit. Taipalsaaren kunta on myös eurolla mukana A- osakesarjan merkinnässä. Edelleen kunnanhallitus ehdottaa yhtiön hallitukseen kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Vuorisen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kyösti Kylliäisen ja yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärven virka-asemansa perusteella. Päätös pannaan täytäntöön heti kunnanvaltuuston päätöksenteon jälkeen.

9 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Asuinrakennusten korjausavustukset vuonna / /2015 Khall Valmistelija: rakennustarkastaja Jaakko Nopanen, puh , Vamistelijan ehdotus Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksiin on valtion vuoden 2015 talousarviossa on osoitettu 40 miljoonan euron myöntämisvaltuus. Kuntien myöntämiin avustuksiin on varattu 18 miljoonaa euroa, josta energia-avustuksiin 2 miljoonaa euroa ja korjausavustuksiin 16 miljoonaa euroa. Kunnille nyt osoitetut määrärahat perustuvat kuntien järjestelmässä ilmoittamiin hakemusmääriin. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ( ARA ) ilmoittaa tekemäl lään päätöksellä vahvistaneensa talousarvion perusteella Savitaipaleen kun nalle korjausavustusten määrärahaksi euroa. Energia-avustuksia ei haettu, eikä saatu. Kunnan käytettävissä olevasta korjausavustusmäärärahasta kunta on oikeu tettu käyttämään veteraaniavustuksiin harkintansa mukaisen osan. Erillistä veteraaniavustusten kiintiötä ei ole. Kunta ei voi käyttää kunnan aiempien vuosien käyttämättä jääneitä tai peruuntuneita / peruuntuvia valtuuksia vuoden 2015 korjaus- ja energia-avustusten myöntämiseen. Mikäli kunnan vuoden 2015 määrärahasta myön tämä avustus peruuntuu myöhemmin vuoden 2015 aikana, kunta voi ennen vuoden 2015 loppua myöntää käyttämättä jääneen avustusmäärän hakijalle, jonka hakemus täyttää myöntämisen edellytykset. Korjausavustuksiin osoitettua määrärahaosuutta ei voi käyttää energia-avustuksiin eikä päinvastoin. Kunta vastaa valtionapuviranomaisena siitä, että avustuksia myöntäessään noudattaa lakia valtionavustustuksista ( 688 / 2001), lakia korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005), Valtioneuvoston asetusta asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista ( 128 / 2006 ) sekä ARAn vuonna 2015 antamaa ohjetta korjaus- ja energia-avustuksista. Avustusmäärärahan myöntövaltuus on kolmevuotinen eli voimassa myöntövuoden ja kaksi seuraavaa vuotta. Kunnan tulee tämän vuoksi määritellä avustuspäätök sissään avustusten voimassaoloaika sellaiseksi, että ARA voi hoitaa avustus ten maksatuksen hyvissä ajoin ennen määräajan umpeutumista. Suositeltava avustusten voimassaolon päättymisaika on Lista avustuskelpoisista hakijoista esitellään kokouksessa.

10 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ Valmistelija: rakennustarkastaja Jaakko Nopanen, puh , Kunnanhallitus päättää myöntää asuinrakennusten korjausavustukset listan mukaisille hakijoille ja listassa esitetyn suuruisina. Hyväksytään valmistelijan ehdotus.

11 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lausunto Lemin kunnan pohjoisosan tuulivoimayleiskaavaan (Ehdotusvaihe) 620/10/2014 Khall Valmistelijan ehdostus: Valmistelija: kunnaninsinööri Jaakko Nopanen, puh , Lemillä ollaan laatimassa tuulivoimayleiskaavaa kunnan pohjoisosaan osittain lähelle Savitaipaleen kunnan rajaa. Lemin kunnanhallitus pyytää päivätyllä kirjeellä Savitaipaleen kunnan lausuntoa Lemin pohjoisosan tuulivoimayleiskaavan luonnosvaiheesta. Hallintosäännön 31 :n 24. kohdan mukaan kunnanhallitus " antaa lausunnot naapurikuntien kaavoituksista, rakennusjärjestyksistä ja maakuntakaavoista". Kaavaluonnosaineistona on toimitettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, osayleiskaavaluonnos ja -kaavaselostus. On laadittu luontoselvitys, joka kattaa linnustoselvitykset, kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset, liito-oravaselvityksen, lepakkoselvityksen ja muuttolintujen seurantaselvityksen. Lisäksi suunnittelutyön yhteydessä on laadittu maisemaselvitys, havainnekuvia sekä melu- ja varjostusmallinnukset. Yleisesti tuulivoimalat vaikuttavat ympäristöönsä muuttamalla maisemaa sekä tuottamalla ääntä ja välkettä. Tuulivoimalarakentamisella voi olla myös vaikutuksia luonnonarvoihin ja ihmisten elinoloihin. Tuulivoimarakentamisen vaikutukset voidaan jakaa suunnitteluvaiheen, rakennusvaiheen, käyttövaiheen ja käytöstä poiston vaikutuksiin. Myös tuulivoimarakentamiseen olennaisena osana kuuluvista voimajohdoista aiheutuu erityisesti maisemaan ja luonnonarvoihin kohdistuvia vaikutuksia. Lisäksi tuulivoimalaitosten rakentaminen aiheuttaa tilapäisiä perustustöihin ja rakenteiden pystyttämiseen liittyviä vaikutuksia. 5 suunniteltua voimalaa sijaitsee Kaskein kylän eteläosissa lähimpänä rakennettua Savitaipaleen puoleista tilaa Kolmikanta RN:o 9:80 ja yksi voimala VT 13 tien pohjoispuolella Tyrynmäen kupeessa. Molemmat sijaitsevat lähimmillään alle 100 metrin etäisyydellä kunnan rajasta. Kolmas voimalapari sijaitsee syvällä Lemin kunnan sisällä.kaavaluonnoksessa on yhteensä 8 voimalaa. Niiden maston korkeus on 120 metriä ja lapojen halkaisija on 122 metriä. Savitaipaleen kunnalla ei ole huomautettavaa Lemin pohjoisosan tuulivoimayleiskaavasta muilta osin kuin, että tuulipuiston Savitaipaleen puoleisia vaikutusalueen naapureita on kuultava / tiedotettava kaikissa kaavoitusvaiheissa ja kutsuttava heidät esimerkiksi aihetta käsitteleviin tiedotustilaisuuksiin.

12 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ Valmistelijan ehdotus hyväksytään. Päätös Khall Valmistelija: rakennustarkastaja Jaakko Nopanen, puh , Valmistelijan ehdotus: Lemin kunnanhallitus pyytää päivätyllä kirjeellä Savitaipaleen kunnan lausuntoa tuulivoimayleiskaavan ehdotusvaiheesta mennessä. Lausuntopyynnön mukana on huomautukset ja viranomaislausunnot yleiskaavan luonnosvaiheesta sekä kaavoittajan vastineet niihin. Savitaipaleen kunnan asukkaat Ritva ja Harri Kaupppi ovat huomautuksessaan vastustaneet tuulivoimayleiskaavaa, koska se aiheuttaisi huomattavaa haittaa huomauttajan omistamalle vakituisen asunnon kiinteistölle. Kaavoittajan vastineen mukaan huomauttajia lähimpänä olevaa voimalaa on siirretty reilu 100 metriä kauemmaksi huomauttajien talosta (etäisyys on nyt 900 m). Meluvaikutus pienenee. Savitaipaleen kunnalla ei ole huomautettavaa Lemin pohjoisosan tuulivoimayleiskaavaehdotuksesta muutoin kuin, että tuulipuiston Savitaipaleen kunnan puoleisia vaikutusalueen naapureita on kuultava / tiedotettava kuten luonnosvaiheessa oli esitetty ja että heidän kannanottonsa huomioidaan objektiivisesti. Hyväksytään valmistelijan ehdotus

13 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Savitaipaleen lukion sijoitus kevään kahdessa lukiovertailussa 849/ /2015 Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Savitaipaleen lukio oli ensimmäisessä lukiovertailussa sijalla 68, kun kaikki Suomen lukiot laitettiin paremmuusjärjestykseen kevään 2015 ylioppilaskirjoituksissa pakollisen aineen pistemääristä lasketun keskiarvon perusteella. Muut Etelä-Karjalan lukiot olivat sijoilla Saman vertailun mukaan Savitaipaleen lukio oli Etelä-Karjalan lukiosta paras. Oy Suomen Tietotoimiston, STT:n, kesäkuussa tekemässä vertailussa Savitaipaleen lukio oli sijalla 18. STT:n vertailussa huomioidaan opiskelijoiden lähtötaso ottamalla huomioon peruskoulun päättötodistusten keskiarvot niiltä, jotka aloittivat lukion kolme vuotta aiemmin, ja muuttamalla yo-tulokset vertailua varten kouluarvosanoiksi. STT:n vertailussa Savitaipaleen lukio on niin ikään Etelä-Karjalan paras lukio. Muiden maakuntamme lukioiden sijoitus on välillä Kunnanhallitus merkitsee tyydytyksellä tiedokseen lukion erinomaisen menestyksen. Merkittiin tiedoksi.

14 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vaasan hallinto-oikeuden päätös Kiihansuon turvetuotantoalueen ympäristölupa-asiassa 287/11/2013 Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään nro 21/2014/2 tarkistanut Kiihansuon turvetuotantoalueen toistaiseksi voimassa olevan Itä-Suomen ympäristöviraston antaman ympäristölupapäätöksen nro 23/04/2 lupamääräykset. Tarkistetut lupamääräykset korvaavat aikaisemmat lupamääräykset kokonaisuudessaan. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta on valittanut aluehallintoviraston päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle. Etelä-Suomen aluehallintovirasto varaa Savitaipaleen kunnalle tilaisuuden antaa kirjallinen vastine ympäristölautakunnan valituksesta. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta on valituksessaan vaatinut muutosta lupamääräysten kohtiin 3 ja 14. Lupamääräyksessä 3 on asetettu vesipäästöille reduktiovaatimus, kiintoaineen osalta 45 %, kokonaisfosforin osalta 40 % ja kokonaistypen osalta 20 %. Ympäristölautakunta on esittänyt raja-arvoja siten, että kiintoaineen reduktio on vähintään 80 %, kokonaisfosforin reduktio vähintään 90 %, kokonaistypen reduktio vähintään 50 % ja kemiallisen hapenkulutuksen (COD) reduktio vähintään 75 %. Perusteluna tiukemmille raja-arvoille ympäristölautakunta on esittänyt vesien virtaamien lisääntymisen sekä kesä- että talviaikoina. Ympäristölautakunnan mielestä esitettyihin puhdistustuloksiin on mahdollista päästä esimerkiksi kemikaloinnilla. Pintavalutuskentän puhdistusvaikutus ei ympäristölautakunnan mielestä ole riittävä. Pien-Saimaan osalta on tarpeen asettaa normaalia tasoa tiukempia vaatimuksia, koska Pien-Saimaa on vesistönä erityisen herkkä. Lupamääräyksessä 14 on tarkkailutuloksista määrätty, että ne on vaadittaessa annettava niiden nähtäväksi, joiden oikeuteen tai etuun tiedot saattavat vaikuttaa. Ympäristölautakunta on vaatinut tarkkailutulosten toimittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta) tiedoksi niiden valmistuttua. Ehdotus Kunnanhallitus toteaa, että Pien-Saimaan tilan parantamiseen joudutaan käyttämään huomattavia määriä myös kuntien varoja ja siksi kaikki mahdollinen on tehtävä vesistön tilan heikkenemisen estämiseksi. Kunnanhallitus ilmoittaa vastineenaan valituksen johdosta, että valitus tulisi hyväksyä.

15 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ Khall Liitteenä on Vaasan hallinto-oikeuden päätös 15/0259/1. Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet 27 Vaasan hallinto-oikeuden päätös

16 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Kutsutaksitarjousten hyväksyminen ajalle / /2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Savitaipaleen kunnan ostamista kutsutaksipalveluista on pyydetty tarjoukset seuraaville reiteille: 1. Karhula-Kylliälä-Kaihtula-Kirkonkylä ja takaisin Reitti ajetaan torstaisin v reitillä ollut keskim. 3-5 matkustajaa/pvä 2. Kaulio-Simola-Rantala-Heituinlahti-Säänjärvi-Kirkonkylä ja takaisin Reitti ajetaan keskiviikkoisin v reitillä ollut keskim. 1-5 matkustajaa/pvä 3. Ahonikki-Viiru-Kirkonkylä ja takaisin Reitti ajetaan keskiviikkoisin v reitillä ollut keskim. 3-8 matkustajaa/pvä 4. Monola-Kohonen-Välijoki-Kirkonkylä ja takaisin Reitti ajetaan keskiviikkoisin v reitillä ollut keskim. 2-4 matkustajaa/pvä 5. Kuivanen-Kirkonkylä-Kuivanen Reitti ajetaan perjantaisin v reitillä ollut keskim. 3-6 matkustajaa/pvä 6. Partakosken-kirkonkylä-Partakoski Reitti ajetaan perjantaisin v reitillä ollut keskim. 2-6 matkustajaa Määräaikaan klo mennessä tarjouksen jättivät seuraavat autoilijat: Taksipalvelu Kotisalo Ky, Taksipalvelu J.Rahikainen Ky, JSK-Liikenne Ky, Taksi Service Laari Ky/Henri Laari ja Ossi Jurvanen. Yhteenveto tarjouksista on esityslistan oheismateriaalina. Kutsutaksikuljetukset ajetaan kirkonkylälle aamupäivällä n. klo ja paluu takaisin n. klo Aikataulua ja ajopäiviä voidaan sovitella koulukuljetusten kanssa yhteen sopiviksi. Ajettava reitti muodostuu kuljetusta tarvitsevien asiakkaiden mukaisesti. Asiakas tilaa kuljetuksen taksiyrittäjältä edellisenä päivänä. Tarjoukset on pyydetty euroa/km ilman arvonlisäveroa. Kuljettaja perii asiakkaalta linja-autotaksan mukaisen hinnan kuljetuksesta. Reitti alkaa sekä aamulla että paluukuljetuksessa ensimmäisen asiakkaan tultua kyytiin ja päättyy viimeisen asiakkaan jäätyä pois kyydistä. Kuljettaja laskuttaa kunnalta kunkin ajon em. tavalla mitattujen, ajettujen kilometrien mukaan, vähennettynä asiakkailta perityillä maksuilla.

17 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus päättää tehdä sopimuksen kutsutaksipalveluista väliseksi ajaksi tarjousten mukaisilla hinnoilla seuraavasti: 1. Karhula-Kylliälä-Kaihtula-Kirkonkylä ja takaisin, reitti ajetaan tiistaisin. Taksi Service Laari Ky/Henri Laari 2. Kaulio-Simola-Rantala-Heituinlahti-Säänjärvi-Kirkonkylä ja takaisin, reitti ajetaan tiistaisin. Koulukuljetuksista johtuen jaettu kahdelle. Aamukuljetus: Taksipalvelu Kotisalo Ky Paluukuljetus: JSK-liikenne Ky 3. Ahonikki-Viiru-Kirkonkylä ja takaisin, reitti ajetaan keskiviikkoisin. Taksi Ossi Jurvanen (edullisimman tarjouksen jättänyt Rahikainen, auton kapasiteetti ei riitä) 4. Monola-Kohonen-Välijoki-Kirkonkylä ja takaisin, reitti ajetaan torstaisin. JSK-liikenne Ky 5. Kuivanen-Kirkonkylä-Kuivanen, reitti ajetaan torstaisin. Taksipalvelu Kotisalo Ky 6. Partakoski-Kirkonkylä-Partakoski, reitti ajetaan torstaisin. Taksipalvelu Taksi Service Laari Ky/Henri Laari Reitit, reittien alkamiset ja päättymiset sekä aikataulut sovitellaan koulukyyditysten kanssa yhteensopiviksi. Tästä johtuen ajopäivät ovat vaihtuneet. Autoilijoiden kanssa tehdään asiointikuljetuksista kirjallinen sopimus.

18 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Aloite Kela-kuntoutuksen palkallisuudesta v alkaen 851/ /2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Henkilöstöjärjestöjen edustajat JYTY ry, JHL ja JUKO ehdottavat, että Savitaipaleen kunta työnantaja selvittää mahdollisuutta tarjota KELA-kuntoutukseen hakeutuville työntekijöille virkavapaata täysin palkkaeduin vuoden 2016 alusta lukien. Järjestöjen mukaan ehdotettu menettely tukisi hyvin Savitaipaleen strategian mukaista työhyvinvointitoimintaa ja voisi vaikuttaa myönteisesti henkilöstön työssä jaksamiseen sekä asenneilmapiiriin. Savitaipaleen kunnan työntekijöistä on osallistunut vuosittain KELA-kuntoutuksiin noin 1,7 hlöä. Perustelut: 1. Kela järjestää työikäisille monipuolista kuntoutusta, jolla parannetaan ja tuetaan työkykyä ja edistetään työelämään pääsyä tai sinne paluuta. 2. Paras tulos saavutetaan, kun kuntoutus aloitetaan ennen pitkiä sairauslomia ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eri osapuolten kanssa. 3. Kela valvoo kuntoutuksen laatua standardein. Standardeissa kuvataan kuntoutuksen toimittamisen prosessia ja etenemistä sekä asetetaan kuntoutukselle laatuvaatimukset. Näin taataan asiakkaalle laadukas kuntoutus. Standardit koskevat ammatillista, lääkinnällistä ja harkinnanvaraista kuntoutusta. Aloitteesta on keskusteltu yhteistyötoimikunnassa Yhteistyötoimikunta totesi, että asia tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi. Savitaipaleen kunnan nykykäytäntö kuntoutuksen osalta on, että kuntoutujalle myönnetään palkatonta työvapaata kuntoutuksen ajaksi ja hän voi hakea Kelan myöntämät päivärahat itselleen. Lähikunnille tehtyjen tiedustelujen perusteella käytännöt kuntoutuksen suhteen vaihtelevat, osa myöntää kuntoutusjakson palkattomana, osa osin tai kokonaan palkallisena. Nykykäytäntöä jatketaan, eli kuntoutujalle myönnetään palkatonta työvapaata kuntoutuksen ajaksi ja hän voi hakea Kelan myöntämät päivärahat itselleen.

19 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Lausunnon antaminen esitykseen Kelan vakuutuspiirien yhdistämisestä 852/00.04/2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Kansaneläkelaitoksesta säädetyn lain 10 :n mukaan Kansaneläkelaitoksen paikallishallituksen muodostavat vakuutuspiirit, jotka määrää Kansaneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia. Kansaneläkelaitos pyytää kunnan lausuntoa Kelan organisaatiouudistukseen liittyvästä vakuutuspiirien yhdistymisestä ja kunnan kuulumisesta suunnitelmien mukaiseen uuteen vakuutuspiiriin. Vakuutuspiiriuudistus ei koske Kelan toimistoverkkoa, vaan se vaikuttaa lähinnä Kelan ratkaisutoiminnan organisoitumiseen. Esityksen mukaan Savitaipale kuuluu eteläiseen vakuutuspiiriin, joka muodostetaan lukien nykyisestä Helsingin, Espoon, Vantaan-Porvoon, Etelä-Karjalan, Keski-Uudenmaan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen vakuutuspiireistä. Uuden piirin yhteenlaskettu asukasluku on noin Kelan työntekijöitä uudessa vakuutuspiirissä on noin Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomauttamista Kelan vakuutuspiiriuudistuksesta, mutta edellyttää, että Kelan toimisto ja paikalliset palvelut säilyvät Savitaipaleella nykyisessä laajuudessaan. Kelan palveluita käyttävät erityisesti vanhukset, työttömät, lapsiperheet ja opiskelijat, joille palvelujen saanti lähipalveluna on tärkeää. Ikääntyvien asiakkaiden osuus on nopeimmin kasvava asiakasryhmä, joka todennäköisesti kaikkein hitaimmin siirtyy käyttämään sähköistä asiointimahdollisuutta

20 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Palkantarkistukset sopimusaloittain 853/01/2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Kunnassa sovellettavien virka- ja työehtosopimusten muutokset ilmenevät seuraavista KT Kuntatyönantajien yleiskirjeistä: - Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES ) - palkantarkistus lukien (yleiskirje 9/2014) - Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) lukien muuttuvat jaksotyömääräykset (yleiskirje 10/2014) - Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS-14) palkantarkistukset (yleiskirje 11/2014) - Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES ) yleiskorotus lukien (yleiskirje 5/2015) - Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset (yleiskirje 6/2015) KVTES PALKANTARKISTUKSET LUKIEN Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat päässeet yksimielisyyteen kesän 2015 sopimuskorotuserän käytöstä, joka kokonaisuudessaan käytetään: - työaikaluvun jaksotyöaikamääräysten uudistamiseen - palkkahinnoitteluliitteiden (liitteet 1,2, 7 ja 8) uudistamiseen - eräiden palkkahinnoittelukohtien peruspalkkojen korottamiseen palkkahinnoitteluliitteissä 4 ja 5 - omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehtojen muutokseen (KVTES liite 12) Yleinen virkaehtosopimus KVTES ei sisällä yleiskorotuksia tai paikallista järjestelyerää. TEKNISEN SOPIMUKSEN PALKANTARKISTUKSET LUKIEN Tekninen sopimus sisältää lukien jaettavan järjestelyerän, jonka suuruus on 0,29 prosenttia teknisen sopimuksen palkkasummasta. Jollei järjestelyerän kohdentamisesta päästä yksimielisyyteen, maksetaan paikallinen järjestelyerä tasasuuruisena prosentuaalisena yleiskorotuksena. Yleiskorotusvaihtoehdossa korotetaan 0,29 prosentilla tehtäväkohtaista palkkaa, henkilökohtaista lisää ja erillislisää. Paikalliset järjestelyerät kohdennetaan paikallisen palkkausjärjestelmän puitteissa tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin. Asiasta käytyjen neuvottelujen tuloksena todettiin, että summa käytetään yleiskorotuksen luonteisesti saman suuruisina summina tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksiin.

21 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ OPETUSTOIMEN PALKANTARKISTUKSET LUKIEN Opetusalalla toteutetaan yleiskorotus. Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 0,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Vastaavasti korotetaan myös hinnoittelutunnuksen mukaisia peruspalkkoja, vähimmäispalkkoja sekä palkka-asteikkojen ala- ja ylärajoja. Euromääräisiä tuntiopettajien tuntipalkkioita korotetaan 0,4 prosentilla. Euromääräisiä palkkioita korotetaan 0,4 prosentilla lukuun ottamatta henkilökohtaisia lisiä, koulu- ja kuntakohtaisia lisiä sekä taide- ja taitoaineiden lisiä. TUNTIPALKKAISTEN PALKANTARKISTUKSET LUKIEN Tuntipalkkaisten sopimusalalla toteutetaan yleiskorotus lukien. Perustuntipalkkoja korotetaan tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Työkokemuslisiä, henkilökohtaisia lisiä ja työolosuhdelisiä ei koroteta. Perustuntipalkkoja korotetaan lukien 4-5 senttiä/tunti. Kunnanhallitus merkitsee yleiskirjeissä esitetyt virka- ja työehtosopimusten määräykset ja tehdyt tarkistukset tiedokseen ja määrää ne noudatettaviksi sekä hyväksyy näiden mukaiset palkkojen korotukset Lisäksi kunnanhallitus päätti tarkistaa Erik Forsténin, Virpi Kallion, Tuija Kuurneen, Eija Litmasen, Airi Nikkilän, Pia Rapin, Eija Pajulan ja Tuula Peräkasarin palkkoja.

22 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Perhepäivähoitajien palkkauksen tarkistaminen 854/00/2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Savitaipaleen kunnan palveluksessa on tällä hetkellä neljä perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoitajia on jäänyt eläkkeelle, eikä uusia ole saatu palkattua. Perhepäivähoito on päiväkotihoitoa edullisempaa. Tarvetta olisi palkata ainakin yksi perhepäivähoitaja lisää. Varhaiskasvatuksessa on mietitty keinoja kotona lapsia hoitavien perhepäivähoitajien rekrytoimiseksi. Vuonna 2010 kunnanhallitus ( ) hyväksyi perhepäivähoitajan tehtäväkohtaiseen palkkaan lisää 50 /kokopäivähoidossa oleva lapsi /kk sekä oikeuden omien (1-2) lasten hoitoon. Omista lapsista hoitaja maksaa päivähoitotaksan mukaisen hinnan. Tällä hetkellä (KVTES ) yhdestä kokopäivälapsesta maksettava korvaus on koulutetulle hoitajalle 400,67 /kk ja kouluttamattomalle 381,83 /kk. Varhaiskasvatuspäällikön ehdotus Kotona työskenteleville perhepäivähoitajille KVTES:n mukaan hoidettavasta lapsesta maksettavaa korvausta korotetaan 18 prosenttia alkaen. Tällä päätöksellä kumotaan kunnanhallituksen hyväksymä 50 korotus. kokopäiväinen yli 5 tuntia 400,67 (koulutettu) 18 % 72,12 381,83 (kouluttamaton) 18 % 68,73 Alle viisi tuntia 200,35 (koulutettu) 18 % 36,06 190,92 (kouluttamaton) 18 % 34,36 Lisäksi oikeus omien lasten hoitoon entisen ehdoin jää edelleen voimaan. Valmistelijan ehdotus hyväksytään.

23 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Savitaipaleen Jäähalli Oy:n osakeanti /02/2015 Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Savitaipaleen kunnan kuntastrategiassa yhtenä painopistealueena on liikunta- ja hyvinvointimatkailuklusterin kehittäminen. Tämän painopisteen johdosta kunta panostaa paikalliseen infrastruktuuriin ja toiminnallisuuteen. Tämän toiminnan tavoitteena on säilyttää elinvoimaiset liikuntamahdollisuudet kuntalaisille sekä saada tulovirtaa kohteille myös kunnan ulkopuolelta. Savitaipaleen Jäähalli Oy on päättänyt korottaa osakepääomaansa ja laskea liikkeeseen Uusmerkinnällä etuoikeutettuja A-sarjan osakkeita ja B-sarjan osakkeita. Osakeanti on voimassa Esityslistan oheismateriaalina on selvitys Savitaipaleen Jäähalli Oy:n osakeannista. Savitaipaleen kunta hankkii Jäähalli Oy:n osakeannista osakkeita annin mukaisesti n eurolla: 566 kpl A -sarjan osakkeita, á 16, , kpl B -sarjan osakkeita, á 16, ,40 yhteensä ,52 Osakkeet rahoitetaan investointiosan kp 8190 osakkeet ja osuudet määrärahasta. Kunnanhallitus panee päätöksen täytäntöön heti. Liitteet 28 Savitaipaleen Jäähalli Oy, osakeanti

24 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n lainojen takauksen täytäntöönpano 613/02/2014 Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Savitaipaleen kunta on marraskuussa 2014, kvalt , päättänyt tukea Savitaipaleen Vanhaintuki ry:tä lainojen uudelleenjärjestelyssä ja takaamisessa. Kunta edellytti saavansa lainan vakuudeksi kiinnitykset Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n kiinteistöihin. Kunta ei vaadi annettaville lainoille takausprovisiota. Kunta edellytti kuitenkin tehtäväksi selvityksen Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n toiminnan tehokkuudesta ja taloudellisuudesta seuraavanlaisesti: Savitaipaleen kunta haluaa myöntämäänsä tukea varten tarkemmin ymmärtää Savitaipaleen Vanhaintuki Ry:n nykytilan ja tulevaisuuden sekä toiminnallisesta näkökulmasta että kustannus- ja tuloksellisuusnäkökulmasta. Selvitys tehdään yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan, kunnan sekä yhdistyksen hallinnon ja henkilöstön edustajien kanssa. Selvityksen tekemisen onnistumisen kannalta on oleellista, että työ tehdään henkilöstön kanssa osallistavalla tavalla ja työ dokumentoidaan visuaalisesti ymmärrettäviksi työnkuluiksi jotta henkilöstö voi edelleen kehittää omaa toimintaansa. Lisäksi selvityksessä on esitettävä henkilöstön kanssa tehdyn osallistavan työn seurauksena konkreettisia ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta heillä on nyt kunnan vaatimat edellytykset täyttävä tarjous Aher Oy:ltä, jolla on jo valmiiksi merkittävä ymmärrys ja tieto yhdistyksestä tehtyään heille laajan toiminnan kehittämistyön mm. laatukäsikirjan. Nyt tehtävä selvitys sisältää seuraavat osiot: Jo nyt varsin laadukasta budjetointia kehitetään siten, että kk-tasoinen seurantajärjestelmä antaa selkeän kokonaiskuvan sekä kuukauden tilanteesta että kumulatiivisesti tilikauden alusta. Vuositasolla käydään läpi vuodet niin, että niissä huomioidaan myös panostettavat uudet kohderyhmät (palveluseteliasiakkaat, itsemaksavat asiakkaat jne.). Budjetoinnissa huomioidaan kustannusten tulosyksikkökohtainen kohdentaminen. Kk-tasoista raportointia yhdistyksen hallitukselle ja edelleen tarvittaessa kunnanhallitukselle kehitetään. Taloutta tarkasteltaessa huomioidaan se tosiasia, että jokaisesta aihealueesta on yhteys yhdistyksen talouteen. - Budjetointi- ja seurantajärjestelmän kehittäminen, kustannusten kohdentaminen, talouden säännöllinen raportointi - Maksut ja maksupolitiikka - Riskinhallintasuunnitelma kartoitus, ennakointi ja toimenpiteet - Kiinteistöjen huolto kuluseuranta, kehittäminen - Tulevien lakimuutosten huomioiminen ja raportointi

25 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ Toiminnan kehittäminen liiketoimintasuunnitelman hiominen Kunnanhallitus toteaa yllä olevan perusteella valtuuston asettamien reunaehtojen toteutuvan ja näin ollen kunta voi panna marraskuisen valtuuston päätöksen täytäntöön. Muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus laittaa kunnanvaltuuston päätöksen täytäntöön saatuaan kyseisen raportin. Khall Savitaipaleen Vanhaintuki ry on toimittanut kunnalle Aher Oy:n tekemän raportin Raportti on hyväksytty Vanhaintuen hallituksen kokouksessa Kunnanhallitus merkitsee Aher Oy:n raportin tiedokseen ja täytäntöönpanee kunnanvaltuuston päätöksen. Merkittiin tiedoksi.

26 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Tiedoksi merkittävät /00/2015 Khall Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat sille saapuneet kirjelmät ja päättää, ettei kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden perusteella oteta mainittujen lautakuntien ja kunnan viranhaltijoiden päätöksiä erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi: - Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston päätös Etelä-Karjalan TYP-verkoston johtoryhmän nimittämisestä vuosille Valtiovarainministeriön raportointipyyntö kuntakokeiluista Aluehallintoviraston päätös työterveyshuollon palvelujen saatavuuden valvonnasta - Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje uuden liikuntalain ja liikunta-asetuksen voimantulosta Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan kokouspöytäkirja Imatran kaupungin tiedote Etelä-karjalan jätelautakunnan kokouspäätöksistä - Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouskutsu - Eksoten hallituksen pöytäkirja Etelä-karjalan pelastuslautakunnan pöytäkirja Eksoten hallituksen pöytäkirja Sivistyslautakunnan pöytäkirja Etelä-karjalan kylät ry:n esite Kyläavustaja kylien tukena - Kymenläänin Kennelpiiri ry:n tiedustelu kunnille toimintakeskushankkeesta Työllisyystilanne: Väestökehitys: Verotulokertymä: Kiinteistönluovutusilmoitukset: m m m m m m Viranhaltijapäätökset Hallintojohtaja Henkilöstöpäätös Koulutus vuosiloma

27 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ koulutus Henkilöstöpäätös Hallinto-osaston vuosilomat vuosiloma irtisanoutuminen vuosiloma työloma Vaalivapaa palkaton työloma, vaalivapaa ja vuosiloma Talouspäätökset Vastuuvakuutuksen vahingonkorvaus Heituinlahden ruokakuljetukset Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätös Vuosiloma työsuhteen jatko, tietoverkkoasiantuntija Talouspäätökset Yhteistyö- ja markkinointiavustus Vapaa-ajan messukohteeseen Investointi-/tuotekehitysavustus Kidus Oy SLH:n hallin käytön mahdollistava tekninen tuki ja koko liikunta- ja hyvinvointiklusterin markkinoinnin ja yhteistyön kehittäminen Savis - Savitaipaleen kirkonseudun kyläyhdistys ry:n kirpputorin ja tuotemyynnin vuokra entisellä Kirkonkylän koululla "Restorissa" Lennuksen metsästysyhdistyksen kylätaloavustus Sammoojat oy:n lasku sisällissodan muistopatsaan paljatustilaisuuden äänentoistosta Lomituspalvelujohtaja Henkilöstöpäätös työsuhteen päättyminen työloma työloma Vuosiloman siirto Työloma Työloma Yleinen päätös Ostopalvelulomitus Merkittiin tiedoksi.

28 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/ Muutoksenhakukiellot/ kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 83, 84, 86, 87, 88, 91, 95, 96 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 85, 89, 90, 92, 93, 94 HvalL 3 :n 1 momentin/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet; oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 85, 89, 90, 92, 93, 94 Viranomainen: Savitaipaleen kunnanhallitus Kirkkotie 6, SAVITAIPALE fax Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksiannosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja sen on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja osoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2.krs,70100 Kuopio (PL Kuopio) fax puh Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen ja osoite: pykälät: Valitusaika 14 päivää Markkinaoikeus: Radanrakentajantie 5, Helsinki, fax Korkein hallinto-oikeus: PL 180, Fabianinkatu 15, Helsinki, fax Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viranpuolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Lisätietoja: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan.

Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh. 040 560 3075, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi

Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh. 040 560 3075, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi Kunnanhallitus 46 09.03.2015 Kunnanvaltuusto 7 13.04.2015 Kunnanvaltuusto 13 20.04.2015 Kunnanhallitus 84 22.06.2015 Savitaipaleen valokaapeliverkko 755/07/2015 Khall 09.03.2015 46 Valmistelija: kunnanjohtaja

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2015 48 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 30.06.2015 klo 18:00-20:00 Kunnanvirasto, kunnanvaltuston kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuuden toteaminen 51

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 1/2016 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 10.02.2016 klo 10:00-11:30 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 10

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 10 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 10 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 13.04.2015 klo 18:00-18:10 Klo 18.10-20.26 välisenä aikana pidettiin valtuustoseminaari. Klo 20.20-20.38 valtuuston kokous Käsitellyt

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Kunnanhallitus Aika Paikka 11.01.2017 klo 10:00-10:25 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67 Tekninen lautakunta Nro 8/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 3.12.2015 klo 17-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2016 68 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 05.09.2016 klo 18:00-18:57 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 29 Kokouksen laillisuuden toteaminen 71

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2015 54

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2015 54 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2015 54 Tekninen lautakunta Aika Paikka 27.08.2015 klo 18:00-19:05 Kunnanhalituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 9/

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 9/ Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 9/2015 173 Kunnanhallitus Aika Paikka 17.08.2015 klo 17:00-19:20 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 14:30-17:14 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot