SISÄLLYSLUETTELO. Kansilehden kuva: Havainnekuva kaavamuutosalueesta, jolle on sijoitettu kiertoliittymä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Kansilehden kuva: Havainnekuva kaavamuutosalueesta, jolle on sijoitettu kiertoliittymä."

Transkriptio

1 SALORANKATU I ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 2014

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaava 2.3 Asemakaavan toteuttaminen 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelualueen rakennukset Entisen Saloran alueen teollisuushistoriaa 3.2 Suunnittelutilanne 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 4.3 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen ja arviointi 4.5 Kaavaprosessin aikana saatu palaute ja sen huomioon ottaminen 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset 5.4 Kaavan vaikutukset 5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset 5.6 Nimistö 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 6.3 Toteutuksen seuranta LIITTEET 1. Sijaintikartta 2. Maanomistuskartta 3. Ote Salon yleiskaavasta Ote ajantasa-asemakaavasta (poistuva asemakaava) 5. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6. Valmisteluvaiheessa esillä ollut kaavaluonnos 7. Asemakaavan seurantalomake (tilastolomake) 8. Asemakaavakartta, päivätty (ehdotus uudeksi asemakaavaksi) 9. Havainnekuva 10. Puistoyksikön suunnitelma suojeltavan tammen elinolojen huomioon ottamisesta Kansilehden kuva: Havainnekuva kaavamuutosalueesta, jolle on sijoitettu kiertoliittymä.

3 3 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10. päivänä tammikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee: Armfeltin (3) kaupunginosan korttelia 20 ja osaa korttelista 17 sekä katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuu: Armfeltin (3) kaupunginosan kortteli 20 ja osa korttelista 17 sekä katualuetta Asianumerot: 1499/ /2010, 2150/ /2013 Kaavan laatija: Salon kaupungin kaupunkisuunnitteluosasto Kaavasuunnittelija Leena Lehtinen Kaavan vireille tulo: Kaupunginhallituksen päätös, KH Kaavan käsittely: , 174, KaupLa , x KH x.x.2014, x, KH x.x.2014 x KV x.x.2014 Alueen sijainti: Salon keskusta-alueella maantien 110 ja Mariankadun risteyksen tuntumassa (ks. liite 1) Kaavamuutoksen tarkoitus: Alueen asemakaavaa muutetaan vastaamaan nykytilannetta ja mahdollistamaan alueen tuleva kehittäminen. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista: Ks. sisällysluettelo sivulla 2 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista: - Kantatie 52, Salon itäisen ohikulkutien rakentaminen. Yleissuunnitelma. Tiehallinto 2004 (melukarttoja). - Salon keskustan osayleiskaava Keskustan rakenne ja kaavatilanne Ramboll Oy. - Salon keskustan osayleiskaava Liikenneselvitys, nykytilan analyysi Trafix Oy. - Keskustan katujen liikennejärjestelyt. Muistio Trafix Oy. - Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava Liikennesuunnitelma Trafix Oy. - Mariankadun ja Venemestarinkadun liittymä. Liikenteen toimivuustarkastelut. Muistio Trafix Oy. - Mariankadun kiertoliittymä. Mitoitusvaihtoehdot Trafix Oy. - Salon keskustan osayleiskaava Asemanseudun kehityssuunnitelma Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy ja Ramboll Oy. - Salon keskustan osayleiskaava Raideliikenteen tärinäselvitys Ramboll Oy. - Oppia ammattiin. Salon seudun koulutuskuntayhtymä Kari Alifrosti. - Astrum-keskuksen historia. Marja-Leena Ruostesaari.www.astrumkeskus.fi - Radiopajoista matkapuhelinteollisuuteen. Salon elektroniikkateollisuuden historia Petri Lavonen.

4 4 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaava Tämä asemakaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä, KH Kaavamuutos oli luonnoksena nähtävillä Kaavamuutos oli virallisesti nähtävillä x.x. x.x.2014, ja kaupunginvaltuusto hyväksyi sen x.x.2014, x. Kaavamuutosalueelle on myönnetty vuosina viisi poikkeamista, joilla entisiä teollisuustiloja on muutettu kokoontumis-, liikunta-, koulutus-, toimisto ja liiketiloiksi (Astrum-keskus). Alueen asemakaavaa muutetaan vastaamaan nykytilannetta ja mahdollistamaan alueen tuleva kehittäminen. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen 3 LÄHTÖKOHDAT Kiinteistö Oy Salon Salorankatu 5-7 ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä vastaavat kaavan toteuttamisesta omien tonttiensa osalta. Venemestarinkadun, Mariankadun ja Salorankadun risteysjärjestelyjen toteuttamisvastuu kuuluu kaupungille. Toteuttamistapa ratkaistaan erillisellä päätöksellä. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on kooltaan noin 6,6 hehtaaria. Se sijaitsee Salon keskusta-alueella maantien 110 ja Mariankadun risteyksen tuntumassa. Suunnittelualue muodostuu entisestä Saloran/ Nokian tehdastontista (nykyinen Astrum-keskus) ja sen vieressä sijaitsevasta Salon seudun koulutuskuntayhtymän tontista sekä katualueesta. Etelän puolella suunnittelualue rajoittuu Turku-Helsinki rataan. Junaradan eteläpuolella sijaitsee Meriniityn teollisuusalue. MT 110 Ammattiopisto Astrum-keskus Mariankatu Laurin koulu Ammattiopisto VIISTOKUVA ETELÄSTÄ SYYSKUUSSA Blom Pictometry.

5 Luonnonympäristö Suunnittelualue on rakennettua keskusta-aluetta eikä sillä ole luonnontilaista ympäristöä Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Kaavamuutosalueella ei ole asukkaita. Yhdyskuntarakenne ja kaupunki-/taajamakuva Suunnittelualue sijoittuu Salon keskustatoimintojen alueen reunamille. Maantien 110 pohjoispuolella on asuntoalueita. Suunnittelualuetta rajaavan junaradan eteläpuolinen Meriniityn teollisuusalue on Salon suurin teollisuuden ja tilaa vievän kaupan keskittymä. Suunnittelualueella sijaitseva ammattiopiston tontti muodostaa yhdessä Venemestarinkadun länsipään koulutonttien sekä Hyvoninkadulla sijaitsevan ammattiopiston toimipisteen kanssa nauhamaisen kouluvyöhykkeen. Keskustan palvelut sijaitsevat suunnittelualueen lähellä. Mariankatu on keskeinen sisääntuloväylä lännen suunnasta. Vaikka Mariankatu kulkee ydinkeskustan läpi, katu on ilmeeltään ohitustiemäinen. Suunnittelualueen kohdalla Mariankadun katutila on erittäin väljästi rakennettu. Kun tullaan lännestä päin Mariankadulle, kaupunkikuvassa ei erotu selkeää kohtaa, jossa keskusta alkaa. Entinen Saloran hallintorakennus näkyy kuitenkin katukuvassa maamerkkinä. Mariankadun eteläpuolella, ammattiopiston tontilla kasvaa komea, leveäoksainen tammi, joka on kaupunkikuvallisesti merkittävä puu. Salorankadun ympärillä tonttien rakennusoikeudesta on toteutunut monin paikoin vain alle 25 %. Yksi tonteista on rakentamaton. Tehokas asemakaava (e=1,5) sallisi runsaasti täydennysrakentamista kadun varteen. Asuminen Suunnittelualueella ei ole asuntoja. Lähimmät asuinalueet ovat Pajulan ja Paukkulan pientaloalueet suunnittelualueen luoteis- ja pohjoispuolella. Lännen puolella suunnittelualuetta lähimpänä sijaitsevat Turuntien länsipään asuinkorttelit. Lisäksi Saloran-

6 6 kadun ja Mariankadun kulmauksessa sijaitsevassa liikerakennuksessa on muutama asunto. Palvelut ja työpaikat Suunnittelualueella on kaksi koulua. Ammattiopiston Mariankadun toimipisteessä opiskelee noin 330 henkilöä ja henkilökunnan määrä on 28. Astrum-keskuksen tontilla toimiva Laurin koulu on perusopetuksen yläkoulu, jossa on noin 320 oppilasta. Henkilökunnan määrä on noin 35. Astrum-keskuksessa toimii liikuntakeskus ja keilahalli, teatteri, ravintola, hotelli ja outlet-myymälä sekä useita eri alojen pienyrityksiä. Keväällä 2014 keskukseen on tarkoitus avata lääkärikeskus, yksityinen automuseo ja Salon kaupungin omistamien elektroniikkakokoelmien näyttely. Astrum-keskus tarjoaa myös kokoustiloja ja - palveluja sekä muunneltavaa tilaa erikokoisten tapahtumien ja messujen järjestämistä varten. Astrum-keskuksessa sijaitsevista yrityksistä suurin yksittäinen työllistäjä on outletmyymälä, jonka henkilökunnan määrä on 20. Yhteensä Astrum-keskuksessa toimii noin 40 yritystä ja yhteisöä. Pieniä, 1-3 henkeä työllistäviä yrityksiä on useita. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä Salorankadun varrella toimii mm. kaksi autokorjaamoa, auto- ja traktorivaraosien erikoisliike, keittiökalustemyymälä, talomyymälä, siivous- ja kiinteistöpalveluyritys ja kahvila sekä LED-valaisinten osia suunnitteleva ja valmistava yritys. Viimeksi mainittu työllistää noin 70 henkilöä, joista suurin osa työskentelee Salossa. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee Salon suurin yrityskeskittymä Meriniitty. Lähimpänä sijaitsevat Nokian tehdas- ja tuotekehitystilat, joista osa on jäänyt tyhjilleen. Entisiin Nokian tiloihin on sijoittunut uusi Orionin lääketehtaan pakkaus- ja logistiikkakeskus. Virkistys- ja puistoalueet Suunnittelualuetta lähimpänä oleva virkistysalue on Meriniitynpuisto, joka sijaitsee suunnittelualueesta lounaaseen. Meriniitynpuisto on osoitettu asemakaavassa lähivirkistysalueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Puiston alueella on monipuolista luontoa kallioineen, mäntykankaineen, lehtoineen ja vanhoine ketokasveineen. Puiston alueella kiertää luontopolku. Polun varressa sijaitsee asemakaavalla suojeltu Nakolinnan rakennus, joka on alun perin rakennettu asunnoiksi todennäköisesti luvun alussa ja kuulunut Joensuun kartanoon. Nykyisin rakennus toimii kotiseutukeskuksena. Noin puolen kilometrin päässä suunnittelualueesta lounaaseen sijaitsee Paukkulan urheilukenttä ja sen vieressä oleva luonnontilainen lähivirkistysalue Kokkomäenpuisto. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä Mariankadun ja Venemestarinkadun välissä sekä maantien 110 pohjoispuolella on useita pieniä puistokaistaleita, jotka ovat luonteeltaan enemmän suojaviheralueita kuin varsinaisia puistoalueita. Liikenne Suunnittelualuetta sivuavan maantien 110 liikennemäärä Mariankadun ja Sepänkadun välisellä osuudella on ajoneuvoa vuorokaudessa. Mariankadun liikenne-

7 7 määrä maantien 110 rampin ja Turuntien välisellä osuudella on ajoneuvoa/vrk. Liikennemäärätiedot ovat peräisin käynnissä olevan keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä laaditusta liikenne-ennustemallista, jota on täydennetty liikennelaskentatietojen perusteella. Mariankatu on Salon keskusta-alueen vilkkaimmin liikennöity katu. Keskusta-alueen paikallislinja-autoreitit kulkevat Mariankatua pitkin. Samoin myös suuri osa muista vakio- ja pikavuorolinjoista. Lähimpänä sijaitseva linja-autopysäkki on ammattiopiston tontin kohdalla. Kevyen liikenteen pääväyliä ovat maantien 110 varressa kulkeva Venemestarinpolku sekä Mariankadun ja Vilhonkadun varsien kävely- ja pyörätiet. Liikenneturvallisuuden kannalta Astrum-keskuksen tontin liittymä Mariankadulle on hankalassa paikassa. Tonttiliittymä sijaitsee juuri ennen liikennevalo-ohjattua Mariankadun ja kevyen liikenteen väylän risteystä ja lähellä maantieltä 110 Mariankadulle laskevaa ramppia. Voimassa oleva kaava sallii ammattiopiston tontille kaksi liittymää Mariankadulta. Myös viereisellä tontilla sekä Mariankadun toisella puolella on useita tonttiliittymiä. Pääkokoojakadun liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden kannalta on ongelmallista, että lyhyellä matkalla on monta liittymää suoraan kadulta tonteille. Rakennettu kulttuuriympäristö Saloran entinen pääkonttori on osoitettu voimassa olevassa yleiskaavassa maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristökohteeksi. Yleiskaavamääräyksen mukaan arvorakennusten suojelun toteuttamistapa ratkaistaan asemakaavoituksen ja/ tai lupakäsittelyn yhteydessä. Suunnittelun ja rakennustoimenpiteiden tulee olla kokonaisuuden säilyttämistä turvaavia ja edistäviä. Salon keskustan osayleiskaavaehdotuksessa, joka oli nähtävillä syksyllä 2013, pääkonttori on merkitty rakennus- tai kulttuurihistoriallisin tai maisemallisin perustein suojeltavaksi rakennukseksi. Tekninen huolto Suunnittelualueella on kunnallistekniikka. Ympäristöhäiriöt Maantien 110 ja Mariankadun liikenteen aiheuttama päivämelutaso on suunnittelualueella kadun varressa paikoitellen jopa yli 65 db(a). Oheinen melukartta kuvaa ennustetilannetta, mutta melutasot olivat vuoden 2003 melumallinnuksessa samanlaiset.

8 8 MELUKARTTA. NYKYINEN LIIKENNEVERKKO ENNUSTETILANTEESSA V Kuvalähde: Kantatie 52, Salon itäisen ohikulkutien rakentaminen. Yleissuunnitelma. Tiehallinto Maanomistus Suunnittelualueella esiintyy myös junaliikenteen aiheuttamaa melua ja tärinää. Käynnissä olevan Salon keskustan osayleiskaavan 2035 yhteydessä on tehty raideliikenteen tärinäselvitys, jonka mukaan tärinäalueen laajuus ulottuu metrin etäisyydelle radan molemmille puolille. Selvityksessä tarkasteltiin raideliikenteen tärinää laskennallisilla menetelmillä. Aikaisempien selvitysten perusteella voidaan todeta, että entisen Saloran tehdastontin maaperän epäillään olevan pilaantunutta. Kaava-alueen maanomistajia ovat Kiinteistö Oy Salon Salorankatu 5-7, Salon seudun koulutuskuntayhtymä sekä Salon kaupunki. Suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistus käy ilmi liitteestä Suunnittelualueen rakennukset Ammattiopiston tontilla sijaitseva rakennus on rakennettu alun perin liiketilaksi vuonna Koulutuskuntayhtymä osti tontin vuonna 1981, ja silloin rakennuksessa toimi autoliike. Koulutuskuntayhtymä teetti rakennukseen laajennuksen vuosina Astrum-keskuksen tontilla olevat rakennukset on rakennettu vuosien aikana.

9 9 Rakennus 1 Rakennuksen vanhin osa on valmistunut vuonna 1962 Saloran televisiotehtaaksi. Ensimmäisen laajennuksen rakennuslupa myönnettiin kesäkuussa Väritelevisioiden tuotanto käynnistyi uudessa osassa vuoden 1969 alussa. Seuraava laajennus, varastohalli, valmistui vuonna 1970 rakennuksen itäpäätyyn (lupa myönnetty lokakuussa 1969). Tähän osaan sijoitettiin myöhemmin pakkaamo ja lähettämö. YLÄKUVASSA TV-TEHTAAN ENSIMMÄINEN VAIHE VUONNA 1962 JA ALAKUVASSA TEHTAAN VANHIMMAN OSAN POHJOISJULKISIVU. (Valokuvan kuvalähde: Astrum-keskuksen historiikki,

10 10 TEHDASRAKENNUS LAAJENNUKSEN JÄLKEEN VUONNA Kuvalähde: Astrum-keskuksen historiikki, Tehdasrakennusta laajennettiin 1970-luvulla rakentamalla varasto rakennuksen länsipäähän. Vuosina valmistui vanhan tehtaan kylkeen uusi kaksikerroksinen väritelevisiotehdas, joka oli silloin alueen suurin tehdashalli. Viimeisin suuri laajennus sai rakennusluvan v Lisäksi on toteutettu pienet laajennukset vuosina 1995 ja Tehtaan vanhimman osan on suunnitellut arkkitehti Tapani Nironen. Salon kaupungin pitkäaikainen kaupunginarkkitehti Lauri Hollmén on vastannut luvuilla toteutettujen laajennushankkeiden suunnittelusta. Rakennus 2 Entisen Saloran tehtaan hallintorakennus on valmistunut vuonna Se on Lauri Hollménin suunnittelema. VASEMMALLA HALLINTORAKENNUKSEN LUOTEEN PUOLEISTA JULKISIVUA VUONNA 1972 JA OIKEALLA HAL- LINTORAKENNUKSEN POHJOISEN PUOLEINEN JULKISIVU. Valokuvan kuvalähde: Astrum-keskuksen historiikki, Rakennus 3 Rakennukselle on myönnetty rakennuslupa maaliskuussa Rakennus on alun perin tehty myymälähalliksi, jossa on toiminut Kesko-maatalouskeskus luvulta olevassa kuvassa seuraavalla sivulla näkyvät myös rakennuksen pihapiirissä sijainneet pieni viljavarasto sekä talousrakennus, jotka on myöhemmin purettu. Rakennus

11 11 siirtyi myöhemmin Nokian omistukseen. Vuoden 1994 lopussa myönnettiin lupa laajennukseen tuotekehitystiloja varten. Vuonna 2010 entinen toimistorakennus muutettiin poikkeamisella opetuskäyttöön. Tiloihin tuli vuokralle Salon seudun koulutuskuntayhtymä ja sinne sijoitettiin mm. aikuiskoulutuskeskuksen hallintoa sekä maahanmuuttajien koulutusta. Elokuusta 2012 lähtien rakennus on toiminut Laurin yläkouluna. Koulu on sittemmin päätetty lakkauttaa ja siirtää oppilaat kahteen muuhun yläkouluun. Rakennuksen käyttö kouluna jatkuu kevätlukukauden 2014 loppuun saakka. TEHDASALUETTA 1980-LUVUN ALKUPUOLELLA. Kuvalähde:http://salora.name/ Rakennus 4 Pieni tehdasrakennus, joka näkyy oheisen kuvan oikeassa yläkulmassa, on rakennettu 1960-luvun alussa. Sitä on laajennettu kerran 1960-luvulla ja kahdesti luvulla. Yksi laajennusosista (autotallit) on purettu. Rakennuksessa on toiminut alunperin Laihon muovitehdas, jonka toiminta kytkeytyi kiinteästi Saloran tvtuotantoon. Salora osti rakennuksen kesällä1972. Tiloihin muutti Saloran radiopuhelinosasto. Rakennukset 5 ja 6 Pienet mittaushuoneet on rakennettu vuonna Toinen niistä purettiin pois marraskuussa Tehdasalueella on ollut myös vuonna 1967 rakennusluvan saanut saunarakennus, joka on purettu vuonna Seuraavan sivun kuvassa on näkymä Mariankadun suunnasta Astrum-keskuksen tontille. Tästä suunnasta katsottuna hallintorakennus ja tehtaan vanhimman osan konttorisiipi muodostavat yhtenäisen ja mittakaavaltaan miellyttävän julkisivun. Konttorisiiven pohjoisjulkisivun ikkunajaotus on toisen kerroksen osalta alkuperäinen; ensimmäisessä kerroksessa on pieniä muutoksia. Alkuperäinen julkisivumate-

12 12 riaali on ollut valkoinen, sileä minerit-levy. Nykyinen verhous on vaaleanharmaata peltiä. Myös ikkunoita on uusittu. HALLINTORAKENNUKSEN JA TEHTAAN KONTTORISIIVEN POHJOISEN PUOLEN JULKISIVUA TOUKOKUUSSA Google Maps. Etelän puolelta katsottuna Astrum-keskuksen tontilla on nähtävissä vuosikymmenien aikana tapahtunut Saloran toiminnan laajentuminen. HALLINTORAKENNUS SEKÄ ENTISIÄ TUOTANTOTILOJA SYYSKUUSSA 2008 KUVATTUNA JUNARADAN PUO- LELTA. Blom Pictometry Entisen Saloran alueen teollisuushistoriaa Saloran merkitys Salon elektroniikkateollisuudelle on suuri. Yrityksen alkujuuret ulottuvat vuoteen 1928, jolloin perustettiin autojen ja koneiden myyntiliike ja kidekonetehdas Nordell & Koskinen. Vuonna 1945 yrityksen nimeksi tuli Salora, ja jo sitä ennen nimeä oli käytetty radioiden tuotemerkkinä. Yritys toimi pitkään Läntisellä Siltakadulla ns. Kirstilän talossa (nykyinen Turuntie 8). Tehdas ja konttori sijaitsivat samalla tontilla. Vuonna 1952 viereiselle tontille Annankadun varteen rakennettiin uusi tehdas ja vuonna 1956 Turuntien ja Annankadun kulmaukseen rakennettiin uusi konttorirakennus Kirstilän talon paikalle. Televisioiden suunnittelu ja valmistus lähtivät käyntiin 1950-luvun lopussa Annankadulla sijaitsevassa tehtaassa. Kun uusi televisiotehdas rakennettiin tälle tontille, radioiden valmistus jatkui edelleen Annankadulla. Radioiden valmistus loppui vuonna 1972, minkä jälkeen radio-osastolla keskityttiin stereotuotantoon. Televisioita tehtiin

13 Suunnittelutilanne Astrum-keskuksen tontilla sijaitsevissa tuotantotiloissa vuosina Televisiotuotanto oli pitkään Saloran päätoimiala, mutta rinnalla oli myös muuta elektroniikkateollisuutta ja tuotekehitystä luku ja 1970-luvun alkupuolisko olivat suurimman kasvun aikaa Salorassa. Tämä näkyi myös työntekijämäärän moninkertaistumisena. Uudessa tehtaassa oli vuonna 1962 noin 400 työntekijää luvun puoliväliin mennessä Saloran työntekijämäärä Salossa oli lähes Salon matkapuhelinteollisuuden juuret ovat Saloran toiminnassa. Radiopuhelinalan toiminnan käynnistyminen1960-luvun alkuvuosina perustui toisaalta joidenkin Salorassa työskennelleiden insinöörien kiinnostukseen ja aktiiviseen radioamatööriharrastukseen ja toisaalta sen ajan teollisuusyrityksille tyypilliseen toimintamalliin, jonka mukaan etsittiin uusia mahdollisia toimialoja. Yksi merkittävä sysäys oli puolustusvoimien radiopuhelinhankkeen käynnistyminen vuonna Pienimuotoinen radiopuhelinosasto aloitti toimintansa televisiotehtaan tiloissa vuonna Radiopuhelimia kehitettiin aluksi viranomaisten viestintätarpeita varten. Toiminta oli koko 1960-luvun vaatimatonta, mutta vilkastui, kun Posti- ja lennätinlaitoksen autoradiopuhelinverkko perustettiin vuosina Alun kangertelun jälkeen Salora saavutti vuonna 1975 johtavan aseman autopuhelinmarkkinoilla ja oli jo alkanut kehittää ns. monitoimiradiopuhelimia käytettäväksi ajoneuvoissa ja kannettaviksi mukana. Myös Nokia valmisti radiopuhelimia elektroniikkaosastollaan. Salora ja Nokia sopivat jo 1960-luvulla yhteistyöstä tehtaittensa välillä luvulla yhteistyö tiivistyi ensin vuonna 1975 tehdyn toimialarationalisointisopimuksen myötä ja johti vuonna 1979 yhteisen matkapuhelinyhtiö Mobiran perustamiseen. Samana vuonna valmistui Mobiran tehdas radan eteläpuolelle Meriniittyyn. Matkapuhelintuotanto siirtyi Saloran kiinteistöstä uuteen tehtaaseen. Salorassa käynnistettiin vuoden 1979 keväällä monitorien kehityshanke luvun puoliväliin mennessä monitorien suunnittelusta ja valmistuksesta kehittyi itsenäinen liiketoimintayksikkö. Se siirtyi vuonna 1985 Saloran tehdasrakennuksesta omiin toimitiloihin Meriniittyyn, Örninkadulle, jonne oli rakennettu monitoritehdas. Monitorien tuotantoa jatkettiin Salossa vuoteen 2000 saakka. Salora Oy siirtyi vuonna 1989 kokonaan Nokian omistukseen ja sen itsenäinen liiketoiminta päättyi. Saloran tehtaat hiljenivät 1990-luvun aikana. Myöhemmin osa tiloista on ollut mm. logistiikka-alan yrityksen käytössä. Suunnittelualue on eri kaavoissa osoitettu seuraavin merkinnöin: Suunnittelualueella on voimassa useita eri aikoina vahvistettuja tai hyväksyttyjä asemakaavoja. Asemakaavassa Astrum-keskuksen tontti on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-3). Koulutuskuntayhtymän tontti on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO-1). Molempien tonttien tehokkuusluku e=1,5 ja kerrosluku III. Venemestarinkadun kaavamuutoksessa, joka hyväksyttiin , osa molemmista tonteista muuttui katualueeksi. Salon yleiskaavassa 2020 (hyv. v. 2006, lainvoim. v. 2009) alue on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP). Luonteeltaan alue on kehitettävää/ olennaisesti muuttuvaa aluetta. Alueen pohjois- ja luoteisreunoilla on sijainniltaan ohjeellinen kevyen liiken-

14 14 teen reitti. Mariankadun ja junaradan väliin jää kiilamainen vihervyöhyke, joka on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Saloran entinen pääkonttori on merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristökohteeksi (sr2/ kohdenro 110). Salon keskustan osayleiskaava 2035 Salon keskustan alueella on parhaillaan käynnissä osayleiskaavan laatiminen. Kaavamuutosalue jää osayleiskaavan aluerajauksen sisään. Osayleiskaavatyön yhteydessä käynnistettiin kehittämissuunnitelman laatiminen rautatieaseman ympäristöön. Marraskuussa 2011 valmistuneessa suunnitelmassa esitettiin kolme vaihtoehtoista kehittämismahdollisuutta. Kaikissa vaihtoehdoissa on esitetty asemalta Astrum-keskukselle ulottuva kulttuuriakseli, jossa tälle kaavamuutosalueelle sijoittuu kulttuurin ja koulutuksen tiloja sekä vapaa-ajan palveluja ja työpaikkoja. Keskustan osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä Osayleiskaavaehdotuksessa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Radan varteen on merkitty uusi kevyen liikenteen yhteystarve. Saloran entinen pääkonttori on merkitty rakennus- tai kulttuurihistoriallisin tai maisemallisin perustein suojeltavaksi rakennukseksi (sr/ kohdenro 110). Salon seudun maakuntakaavassa (vahvistettu ) suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta (C). Kaava-aluetta koskevat selvitykset: Trafix Oy teki Venemestarinkadun kaavamuutoksen aikana Mariankadun, Venemestarinkadun ja Saloranpolun liittymän toimivuustarkastelun sekä alustavia kiertoliittymän mitoitusvaihtoehtoja ja ajouratarkasteluja. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Entinen Saloran tontti vaihtoi omistajaa vuonna Asemakaavan muutos on käynnistetty uuden omistajan, Kiinteistö Oy Salon Salorankatu 5-7:n kesäkuussa 2010 tekemän kaavamuutosanomuksen perusteella. Kaavamuutosanomuksessa pyydettiin, että kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin entisen Saloran tontin kaavamerkinnän muuttamiseksi paremmin nykytilannetta ja tarvetta vastaavaksi. Myös alueen liikennejärjestelyt tulisi ottaa tarkasteluun tulevaisuuden käyttö huomioiden. Aluetta on kaavamuutosaloitteen mukaan tarkoitus kehittää voimakkaasti ja sijoittaa entisiin tehdaskiinteistöihin mm. teatteri-, näyttely-, ravintola-, koulutus- ja toimistotiloja. Kaavamuutos tuli vireille kaupunginhallituksen päätöksellä Käynnistämispäätös tehtiin poikkeamiskäsittelyn yhteydessä. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat suunnittelualueen ja lähiympäristön kiinteistöjen omistajat, yritykset, työntekijät ja asukkaat, Salon kaupunki (erityisesti rakennus- ja ympäristö-, kaupunkisuunnittelu- ja vapaa-ajan lautakunnat), Varsinais-Suomen pelastuslaitos, sähköja teleyhtiöt sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maakuntamuseo ja liikennevirasto.

15 Vireilletulo Kaavamuutos on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä Vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistumisesta kuulutettiin kaupungin ilmoitustaululla ja sanomalehdessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Aloitusvaihe: Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Samassa neuvottelussa käsiteltiin myös kolmea osayleiskaavaa. Kaupungin puolelta neuvotteluun osallistuivat teknisen toimen toimialajohtaja sekä kaupunkisuunnitteluosaston ja ympäristönsuojeluyksikön edustajat. Viranomaispuolta edustivat Varsinais-Suomen ELYkeskus, Varsinais-Suomen liitto ja Turun museokeskus. Viranomaisneuvottelussa keskusteltiin tämän kaavamuutoksen osalta suojelukysymyksistä. Viranomaisneuvottelusta on tehty muistio. Valmisteluvaiheen kuuleminen/ kaavaluonnosvaihe: Valmisteluvaiheessa pidettiin neuvottelu ja maastokatselmus Astrum-keskuksen tontilla Neuvottelu pidettiin Kiinteistö Oy Salon Salorankatu 5-7:n aloitteesta. Kaupungin puolelta neuvotteluun osallistuivat edustajat kaupunkisuunnitteluosastolta, yhdyskuntateknisten palvelujen osastolta, kiinteistö- ja mittauspalvelujen osastolta sekä rakennusvalvonnasta. Neuvottelun aiheena oli mainospylvään pystyttäminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen tontin molempien liittymien kohdalla. Lisäksi kaavoittaja esitteli kaavaluonnosta ja Astrum-keskuksen toimijat toivat esiin joitakin kaavaluonnosta koskevia toiveita. Kaavaluonnos asetettiin nähtäville (valmisteluvaiheen kuuleminen, MRA 30 ). Tästä ilmoitettiin osallisille kirjeellä ja julkaistiin sanomalehti- ja ilmoitustaulukuulutukset. Rakennus- ja ympäristölautakunnalta sekä vapaaajanlautakunnalta, ELY-keskukselta, maakuntamuseolta, liikennevirastolta, aluepelastuslaitokselta sekä sähkö- ja teleyhtiöiltä pyydettiin lausunto. Loppusyksyn 2013 aikana käytiin neuvotteluja yhdyskuntateknisten palvelujen osaston ja ympäristönsuojeluyksikön kanssa siitä, miten ammattiopiston tontilla kasvavan, kaupunkikuvallisesti merkittävän tammen kasvumahdollisuudet voitaisiin turvata. Virallinen nähtävillä olo/ kaavaehdotusvaihe: Kaavaehdotus asetettiin MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville x.x. x.x Nähtävillä olosta ilmoitettiin vain ulkopaikkakuntalaisille kirjeellä. Muille osallisille siitä ilmoitettiin sanomalehti- ja ilmoitustaulukuulutuksella. Rakennus- ja ympäristölautakunnalta sekä vapaa-ajanlautakunnalta, ELYkeskukselta, maakuntamuseolta, liikennevirastolta, aluepelastuslaitokselta sekä sähkö- ja teleyhtiöiltä on tarkoitus pyytää lausunto.

16 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaavaselostuksen kohdassa 4.1 on kerrottu, mitä tavoitteita kaavamuutoksen hakijalla on. Pian Astrum-keskusta koskevan kaavamuutosaloitteen jättämisen jälkeen, lokakuussa 2010, Salon seudun koulutuskuntayhtymä teki kaavamuutosaloitteen, joka koski Venemestarinkadun varrella sijaitsevaa ammattiopiston tonttia. Koulutuskuntayhtymä pyysi tonttinsa pohjoispuolella sijaitsevan puistoalueen muuttamista opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi ja liittämistä tonttiinsa. Pyynnön taustalla oli toimitilojen laajennustarve. Lisäksi koulutuskuntayhtymä esitti Venemestarinkadun avaamista Mariankadulle. Koulutuskuntayhtymän pyytämä kaavamuutos otettiin mukaan vuoden 2011 kaavoitusohjelmaan nimellä Venemestarinkatu ja määriteltiin kiireelliseksi, koska laajennusmahdollisuus oli tärkeää ammattiopiston toiminnan kannalta. Astrum-keskuksen asemakaavan muutos aikataulutettiin aloitettavaksi vuonna 2012 sen jälkeen, kun osana keskustan osayleiskaavatyötä tehtävä rautatieaseman ympäristön kehittämissuunnitelma on valmistunut. Molempiin kaavamuutoksiin liittyy keskeisesti Mariankadun, Venemestarinkadun ja Saloranpolun risteysjärjestelyjen tutkiminen. Tämän vuoksi kaavamuutokset olisi ollut tarkoituksenmukaisinta suunnitella yhtenä kokonaisuutena. Koska tämä ei ollut aikataulullisista syistä mahdollista, päädyttiin Venemestarinkadun kaavamuutokseen ottamaan mukaan myös Saloranpolku sekä osia Astrum-keskuksen ja koulutuskuntayhtymän Mariankadun varren tonteista. Näin alueen liikennejärjestelyt saatiin tutkittua jo hyväksytyn Venemestarinkadun kaavamuutoksen yhteydessä. Salon yleiskaava 2020 on ohjeena asemakaavaa muutettaessa. Suunnittelualue on yleiskaavassa osoitettu pääosin työpaikka-alueeksi, joten Astrum-keskuksen tontin kaavamuutos on yleiskaavan mukainen. Ammattiopiston tontti jätettiin tässä vaiheessa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, koska tontti on vielä toistaiseksi ammattiopiston käytössä. Koulutuskuntayhtymällä on kuitenkin tarkoitus keskittää toimintansa Hyvoninkadun ja Venemestarinkadun toimipisteisiin, minkä jälkeen Mariankadun toimipisteen käyttö opetustiloina todennäköisesti loppuu Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Salorankatu I:n kaavamuutos käynnistettiin pelkästään Astrum-keskuksen tonttia koskevana. Kaava-alueen rajausta muutettiin aloitusvaiheessa siten, että myös ammattiopiston tontti sekä katualuetta otettiin mukaan. Ammattiopiston tontilla kasvava komea tammi oli merkitty suojelluksi puuksi Venemestarinkadun kaavamuutoksen luonnosvaiheessa. Ehdotusvaiheessa kaavan rajaus kuitenkin muuttui niin, että tammi jäi kaava-alueen ulkopuolelle. Kaupunkikuvallisesti arvokkaan puun suojelu asemakaavassa nähtiin kuitenkin tärkeäksi tavoitteeksi, minkä vuoksi ammattiopiston tontti otettiin mukaan kaava-alueeseen. Toinen syy oli Salorankadun katualueen rajauksen tarkistamistarve ammattiopiston tontin lounaiskulmassa. 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Astrum-keskuksen muutos teollisuustiloista kokoontumis-, liikunta-, koulutus-, liikeja työpaikkatiloiksi on tehty mahdolliseksi viidellä erillisellä poikkeamispäätöksellä

17 17 vuosien aikana. Asemakaavan tavoitteena on vahvistaa toteutunut tilanne ja antaa mahdollisuus alueen kehittämiseen. Tavoitteen pohjalta laadittiin kaavaluonnos. Kaavaluonnoksessa (liite 6) esitetyt tärkeimmät muutokset nykyiseen asemakaavaan verrattuna olivat: - Astrum-keskuksen käyttötarkoituksen muuttaminen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. - entisen Saloran pääkonttorin merkitseminen kaupunkikuvallisin perustein suojeltavaksi rakennukseksi - ammattiopiston tontin luoteiskulmassa kasvavan tammen merkitseminen suojelluksi puuksi Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen ja arviointi Suunnittelualueen liikennejärjestelyjä, erityisesti katuliittymän mahdollisuutta Mariankadulle, tutkittiin Venemestarinkadun kaavamuutoksen yhteydessä. Silloin kaupunki tilasi Trafix Oy:ltä Mariankadun, Venemestarinkadun ja Saloranpolun liittymän toimivuustarkastelun. Liikenteellistä toimivuutta tarkasteltiin aluksi kolmessa liittymävaihtoehdossa: yksikaistainen kiertoliittymä (Mariankatu kumpaankin suuntaan yksikaistainen Turuntien liittymän pohjoispuolella), kaksikaistainen kiertoliittymä ja valoohjattu liittymä. Liikenteen toimivuustarkastelut tehtiin erikseen aamu- ja iltahuipputuntia vastaavissa tilanteissa sekä nykyliikennemäärillä että vuoden 2025 ennusteliikennemäärillä. Simulointimallissa oli mukana myös mt:n 110 ramppiliittymä Mariankadulle sekä Salorankadun ja Turuntien liittymä Mariankadulla. Simulointitulokset (poimintoja konsultin raportista): Yleisesti ottaen liikenteen havaittiin toimivan varsin hyvin uudessa liittymässä kaikissa tarkastelutilanteissa. Kaikkiin tarkasteltuihin ratkaisuvaihtoehtoihin sisältyy kuitenkin omat vahvuutensa ja heikkoutensa eikä siten parhaan liittymävaihtoehdon valinta ole aivan yksiselitteinen. Yksikaistainen kiertoliittymä näytti toimivan yksinään varsin hyvin etenkin nykytilanteen liikennemäärillä. Vuoden 2025 ennusteliikennemäärillä yksikaistaiseen kiertoliittymään sekä Mariankadun pääsuunnalle että Venemestarinkadulle alkoi kuitenkin kertyä ajoittain lyhyitä jonoja. Lisäksi ongelmana yksikaistaisessa kiertoliittymässä on nykyisin kaksikaistaisen Mariankadun poikkileikkauksen kaventaminen yksikaistaiseksi. Tarkasteluissa kavennus sijaitsi Turuntien liittymän pohjoispuolella. Liikenne kuitenkin hidastui ajoittain ja puuroutui kavennuskohdassa etenkin ennusteliikennemäärillä. Työssä testattiin lisäksi tilannetta, jossa Mariankatu oli koko tarkastelualueella yksikaistainen, mutta tällöin Mariankatu ruuhkautui pahasti Turuntien valoliittymässä ja jonot kasvoivat nopeasti pitkiksi. Nykyinen kaistamäärä näyttäisi olevan siten tarpeen Mariankadulla Turuntien valoliittymässä. Tässä yhteydessä on huomattava, ettei mallia laadittaessa ollut käytössä Turuntien valoliittymän todellista valoohjausta/vaihejakoa eikä tarkastelutilanne tältä osin vastaa täysin todellisuutta. Kaksikaistainen kiertoliittymä näytti toimivan hyvin. Etenkin liittymän pääsuunnalla (Mariankadulla) ei havaittu missään tarkastelutilanteessa ongelmia. Sen sijaan etenkin iltahuipputunnin tarkastelutilanteissa Venemestarinkadulle kertyi ajoittain lyhyitä jonoja. Kaksikaistaiseen kiertoliittymään liittyminen sivusuunnalta saattaa ajoittain olla vaikeaa vilkkaassa liikenteessä, vaikkakin tarkastelutilanteessa Turuntien liittymän valot pätkivät Mariankadun liikennevirtaa. Nykyisin uuden liittymän kohdalla on keskisaarekkeellinen valo-ohjattu kevyen liikenteen ylitys, joten kaksikaistaisessa kiertoliittymässä kevyen liikenteen tienylitys voi olla hankalampi ja turvattomampi. Kiertoliittymässä ajonopeudet ovat kuitenkin usein alhaisemmat. Korotetulla kiertoliittymällä ja erilaisilla pintamateriaaleilla pääsuunnan nopeuksia voidaan alentaa, mikä helpottaa liittymistä sivusuunnilta sekä parantaa kevyen liikenteen asemaa.

18 18 Valo-ohjatussa liittymässä kaikki suunnat saavat tasaisesti vihreää, mikä varmistaa liikenteen pääsyn liittymän kaikilta suunnilta. Toisaalta kukin suunta joutuu odottamaa vihreää vaihetta, joten valo-ohjattuihin liittymiin kertyy myös jonoja. Mariankadulla uuteen valoohjattuun liittymään kertyy etenkin iltahuipputunnin aikana jonoja sekä Mariankadun pääsuunnille että Venemestarinkadulle. Myös viivytykset liittymässä kasvavat, kun jonot eivät purkaudu yhden valokierron aikana. Valo-ohjattuna uuden kiertoliittymän havaittiin toimivan tarkasteluvaihtoehdoista huonoiten. Toimivuustarkastelun perusteella konsultin alustava suositus Mariankadun uuteen liittymään oli korotettu, pääsuunnassaan kaksikaistainen kiertoliittymä. Trafix teki toimivuustarkastelun jatkoksi alustavia mitoitussuunnitelmia kaksikaistaisen kiertoliittymän osalta: - vaihtoehto 1: ns. turbokiertoliittymä - vaihtoehto 2: perinteinen kaksikaistainen kiertoliittymä - vaihtoehto 3: pohjoisen/luoteen suuntaan siirretty turbokiertoliittymä - vaihtoehto 4: sisähalkaisijaltaan pienennetty turbokiertoliittymä - vaihtoehto 5: idän/ koillisen suuntaan siirretty turbokiertoliittymä (Saloranpolku yksisuuntainen) - vaihtoehto 5+: idän/ koillisen suuntaan siirretty turbokiertoliittymä (Saloranpolku kaksisuuntainen) Vaihtoehtotarkasteluissa pyrittiin sijoittamaan ja mitoittamaan kiertoliittymä siten, että liittymän toimivuus säilyy ja tonteille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Vaihtoehtoja ja kaavan katualuevarauksen pohjaksi otetun vaihtoehdon valintaperusteita on käsitelty tarkemmin Venemestarinkadun asemakaavan muutoksen selostuksessa. Venemestarinkadun asemakaavaan varattiin katualuetta vaihtoehdon 5+ mukaisesti. Koska liittymäjärjestelyt on tutkittu jo voimaan tulleen kaavamuutoksen yhteydessä, katualuevarauksiin ei ole tässä yhteydessä puututtu muuten kuin tekemällä pieni korjaus korttelialueen rajaan ammattiopiston tontin lounaiskulmassa. VAIHTOEHTO 5+, IDÄN/ KOILLISEN SUUNTAAN SIIRRETTY TURBOKIERTOLIITTYMÄ (Saloranpolku kaksisuuntainen).

19 Kaavaprosessin aikana saatu palaute ja sen huomioon ottaminen Aloitusvaihe Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu: Neuvottelussa keskusteltiin entisen Saloran tontin rakennusten suojelusta. Salon yleiskaavassa entinen pääkonttori on merkitty suojeltavaksi, mutta maakuntakaavassa suojelumerkintää ei ole. Rakennusten suojelu tulee tutkia asemakaavan muutoksen yhteydessä. Varsinais-Suomen liiton edustaja ilmoitti, että liitto ei näe tarpeelliseksi omaa osallistumistaan asemakaavan viranomaisvalmisteluun aloitusvaiheen jälkeen. Valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnos nähtävillä Valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä jätettiin yksi kirjallinen mielipide ja annettiin kolme lausuntoa. 1. Kiinteistö Oy Salon Salorankatu 5-7 Esitämme, että istutusalueen rajausta kavennettaisiin tontin pohjoisosalla Marianja Salorankadun kulmasta alkaen 110 tien rampin suuntaan koko olemassa olevan rakennusmassan matkalta (n. 200m). Vanhat rakennukset ovat niin lähellä rajaa, ettei tarpeellisia parkkipaikkoja pystytä kunnolla rakentamaan tontin tälle osalle. Piha-alueelta on sisäänkäynti mm. useisiin toimistoihin sekä ravintolaan, jossa käy lounasaikaan runsaasti asiakkaita. Huoltoreitti ja Pelastuslaitoksen vaatima pelastustie kulkevat alueen poikki, mikä osaltaan lisää tilantarvetta. Pelastustien pitää aina olla vapaana ja sillä on tietyt tilavaatimukset. Esitetyn levyinen istutusalue estäisi lisäksi kokonaan ajoyhteyden rakennuksen ympäri vanhan piipun kohdalta. Vastine: Kaavaluonnokseen oli merkitty noin kuuden metrin levyinen istutettava alue tontin pohjoisrajalle. Rajaus oli sama kuin voimassa olevassa kaavassa. Mielipiteen johdosta istutettava tontinosa on kavennettu tehdasrakennuksen kohdalla kahden metrin levyiseksi. Hallintorakennuksen kohdalla istutettavan alueen leveys on toteutettujen istutusten ja pihajärjestelyjen mukainen. 2. Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Kaava-alueilla tulisi tarkistaa, että pelastuslaitoksen vedenottopaikkoja/ sammutusvesiasemia on riittävästi. Vastine: Pelastuslaitos ja alueen vesilaitokset ovat alkaneet tehdä suunnitelmaa palopostien tarpeesta ja sammutusveden saannista. Suunnitelman on arvioitu valmistuvan vuonna Kaavaluonnokseen ei ole tehty muutoksia lausunnon perusteella. 3. Turun museokeskus/ Varsinais-Suomen maakuntamuseo Kaavaluonnokseen ei liittynyt muuta aineistoa kuin osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Kaavassa on asianmukaisesti merkitty sr-2 merkinnällä Saloran entinen pääkonttori, joka on arvioitu kaupunkikuvan kannalta merkittäväksi

20 20 Lauri Putkosen Salon yleiskaava 2020 varten tekemässä selvityksessä. Pääkonttoriin kiinteästi liittyviä tuotantorakennuksia ei kaavassa ole huomioitu. Alueen rakennuskanta on niin uutta, että sitä ei vanhan rakennuskannan inventoinnin yhteydessä ole inventoitu. Asemakaavatyön yhteydessä tulee koko alueen rakennuskannan arvo punnita niin kaupunkikuvan, paikallishistorian kuin alueen teollisuushistorian kannalta. Nyt lausunnolla olleen materiaalin pohjalta ei tunnu perustellulta, että Salon teollisuushistorian pitkäaikaiselta ydinalueelta huomioitaisiin suojelumerkinnällä vain yksi konttorirakennus. Varsinais-Suomen maakuntamuseo toteaa lausuntonaan, että kaavassa tulee ottaa alueen historia laajemmin huomioon. Kaavan ratkaisujen perusteeksi tulee olla myös kaavaselostus, jossa kaavan ratkaisut esitellään ja perustellaan. Vastine: Kaavaselostuksen kohdassa 3.1.5, alkaen sivulta 8 on käyty läpi suunnittelualueen rakennukset ja kohdassa jonkin verran Saloran menneiden vuosien toimintaa. Entisissä tehdastiloissa tehtiin vuosikymmenien ajan televisioita, joiden tuotekehitys ja tuotanto tarjosivat työpaikan monille salolaisille. Monitorien kehitystyö ja valmistus aloitettiin myös näissä tiloissa. Lisäksi matkapuhelinteollisuuden juuret ovat entisen Saloran alueella. Salora oli Salon kannalta tärkeä, koska yritys oli suuri työllistäjä. Lisäksi yrityksen toiminta oli elektroniikkateollisuuden kehityksen kannalta erittäin merkittävää. Arvokasta on ollut nimenomaan tehty työ. Rakennukset ovat tarjonneet toiminnalle puitteet ja siinä mielessä niiden historia on kiinnostava. Suuri tehdasrakennus on saanut nykyisen muotonsa ja kokonsa useiden laajennushankkeiden myötä. Mariankadun varteen sijoittuva tehtaan vanhimman osan konttorisiipi liittyy luontevasti hallintorakennukseen ja nämä yhdessä muodostavat kaupunkikuvaan sopivan ja mittakaavaltaan miellyttävän kokonaisuuden. Muista suunnista katsottuna mittakaava on aivan toisenlainen ja näkymä teollisuusalueelle tyypillinen. Koko suuren rakennusmassan suojelu ei ole tarkoituksenmukaista. Konttorisiiven jatkeena on vielä nähtävissä pieni pätkä tehtaan vanhimman osan julkisivua. Alkuperäinen, vuonna 1962 rakennettu tehdas on kuitenkin kaikissa muissa suunnissa jäänyt myöhemmin tehtyjen laajennusten sisään. Suuresta tehdasrakennuksesta ei ole erotettavissa sellaista erillistä osaa, joka olisi syytä rakennustaiteellisten tai historiallisten syiden vuoksi merkitä suojeltavaksi. Kaksi muuta tontilla sijaitsevaa pienempää rakennusta ovat tavanomaisia teollisuusrakennuksia. Hallintorakennus on todettu kaupunkikuvallisesti merkittäväksi Salon yleiskaavatyön yhteydessä tehdyssä selvityksessä, johon lausunnossa viitataan. Lisäksi yleiskaavassa ja tekeillä oleva keskustan osayleiskaavassa entinen pääkonttori on merkitty suojeltavaksi. Näistä syistä hallintorakennus on esitetty asemakaavassa suojeltavaksi kaupunkikuvallisin perustein. Kaavaluonnokseen ei ole tehty muutoksia lausunnon perusteella. 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon Salorankatu I asemakaavan muutosluonnoksesta:

21 21 K-16-korttelialue on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa myös julkisia ja yksityisiä palveluja kuten majoitus-, ravintola- ja kokoontumistiloja sekä työpaikkatiloja sellaista toimintaa varten, joka ei aiheuta ympäristöhäiriöitä. Autopaikkojen lukumäärää määrittelevässä määräyksessä mainitaan myös teollisuustilat. Mikäli jollekin em. käyttötarkoituksista halutaan antaa suurempi painoarvo tai toista rajoittaa, kuten teollisuuden sijoittumista korttelialueelle, on K-16 korttelialueen määräystä hyvä täsmentää tältä osin. Autopaikkamääräyksessä todetaan, että jos käytettävä rakennusoikeus ylittää tehokkuusluvun e=1.1, on kaikki autopaikat kyseisen tehokkuuden ylittävän kerrosalan osalta lunastettava pysäköintilaitoksesta tai autopaikkojen korttelialueella tai osoitettava kerrospysäköintinä tontilla. Em. autopaikkamääräys ei ole tarpeen tällä korttelialueella. YO-1-korttelialueen dba30-ääneneristävyysmääräys liikennemelua vastaan on osoitettu korttelialueen koillis-, kaakkois- ja luoteisrajoille. Asemakaavan muutoksessa on hyvä tutkia, tuleeko määräys ulottaa myös korttelialueen lounaisrajalle Salorankadun mahdollista lisääntyvää K-16-korttelialueelle suuntautuvaa ajoneuvoliikennettä silmälläpitäen. Asemakaavan muutosluonnoksessa Salorankadun ja Mariankadun risteysalueen vieressä on merkitty suojeltavaksi isokokoinen tammi. Tammi sijaitsee korttelin 17 istutettavalla alueella katualueen reunassa. Kyseiseen risteykseen on suunniteltu rakennettavaksi liikenneympyrä ja kevyen liikenteen väylän suunniteltu etäisyys on noin kolme metriä. Herääkin kysymys siitä, miten tammen juuristo ja lehvästö tulee kestämään tulevia rakentamistoimenpiteitä. Suojeltava tammi on lehvästöltään laaja ja sille tulee kaavassa varata riittävästi tilaa myös korttelin sisällä, jotta tulevaisuudessa toteutettavat rakentamistoimenpiteet eivät vahingoita sitä. Korttelin 17 rakentamisaluetta tulee siirtää kauemmas ja/tai istutettavan alueen merkintää laajentaa sekä tutkia mahdollisuutta laajentaa korttelia 17 siten, että tammen elinmahdollisuudet parantuvat. Vastine: Kortteli 20 on merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Aluevarausmerkintä K-16 antaa mahdollisuuden sijoittaa Astrum-keskuksen tontille myös julkisia tai yksityisiä palveluja sekä työpaikkatiloja sellaista toimintaa varten, joka ei aiheuta ympäristöhäiriöitä. Kaavamääräys on suunniteltu niin, että se kattaa tontille jo sijoitetun toiminnan. Lausunnon johdosta K-16 kaavamääräystä on muutettu autopaikkoja koskevan määräyksen osalta niin, että maininta teollisuustilat on muutettu maininnaksi muut työpaikkatilat ja autopaikkamääräyksen loppuosa on poistettu. Ammattiopiston tontille on lisätty lausunnon johdosta ääneneristävyysvaatimus (30 dba) myös tontin lounaisrajalle Salorankadun varteen. Luonnoksen nähtävillä olon jälkeen keskusteltiin yhdyskuntateknisten palvelujen osaston ja ympäristönsuojeluyksikön kanssa siitä, miten ammattiopiston tontilla kasvavan, kaupunkikuvallisesti merkittävän tammen kasvumahdollisuudet voitaisiin turvata. Kaupungin maastomittausryhmä kävi marraskuussa 2013 paaluttamassa ammattiopiston tontille kevyen liikenteen väylän ulkoreunan sen mukaisena, kuin se on esitetty Trafixin tekemässä alustavassa kiertoliittymän mitoitussuunnitelmassa. Tämän jälkeen yhdyskuntateknisten palveluiden suunnittelupäällikkö ja viheraluepäällikkö kävivät maastokatselmuksella.

22 22 SUUNNITELLUN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN REUNA MAASTOON PAALUTETTUNA MARRAS- KUUSSA Kiertoliittymän tarvitsema tila ja sitä varten kaavaan varattava katualue on selvitetty jo hyväksytyn Venemestarinkadun asemakaavan muutoksen yhteydessä. Eri vaihtoehdoissa (ks. kohta 4.4.2) oli jonkin verran eroja siinä suhteessa, miten lähelle tammea kiertoliittymää sivuava kevyen liikenteen väylä sijoittuu. Vaihtoehto 1 olisi ollut tammen kannalta huonoin, koska siinä kevyen liikenteen väylä olisi tullut aivan tammen kupeeseen. Vaihtoehdossa 3 kevyen liikenteen väylän ja tammen väliin olisi tullut noin kolme metriä lisää, mutta liittymän toimivuuden kannalta vaihtoehto olisi ollut huonoin, koska Mariankadun ajolinjaa olisi jouduttu kääntämään mutkalle. Lisäksi liittymä olisi työntynyt melko pitkälle entisen Laurin koulun tontille Venemestarinkadun päässä. Myös Astrum-keskuksen tontin koillisosasta olisi jäänyt suurempi osa liittymän alle. Muut vaihtoehdot olivat tammen kannalta samanlaisia kuin valittu vaihtoehto 5+. Kaavassa on varattu katualuetta kaksikaistaista kiertoliittymää ja kevyen liikenteen väyliä varten. Risteysjärjestelyt on mahdollista toteuttaa myös muulla tavalla. Toteuttamistapa ratkaistaan myöhemmin erillisellä päätöksellä. Jos kiertoliittymä toteutetaan alustavan mitoitussuunnitelman mukaisesti, rakennustoimet aiheuttavat todennäköisesti jonkin verran haittaa tammelle. Kaupunki voi kuitenkin katusuunnitelmaja rakentamisvaiheessa toimia niin, että vahingot jäisivät mahdollisimman vähäisiksi eivätkä uhkaisi tammen olemassa oloa. Puistoyksikössä on jo tehty suunnitelma, joka havainnollistaa kiertoliittymän sijoittumista tammen viereen. Suunnitelmassa on myös esitetty tammen juuriston suojausperiaate. Suunnitelma on kaavaselostuksen liitteenä 10. Suojellun puun merkintä on korvattu kaavaehdotuksessa aluemerkinnällä s-5, jonka sisältö on seuraava: Alueen osa, jolla olevaa kaupunkikuvallisesti arvokasta tammea ei saa kaataa. Kadun rakentamisen yhteydessä on varmistettava, että tammen kasvumahdollisuus säilyy. Lisäksi lausunnon johdosta on tehty muutoksia rakennusalan rajoihin sekä Astrum-keskuksen tontilla korttelissa 20 että ammattiopiston tontilla korttelissa 17. Ammattiopiston tontin luoteiskulmaan on merkitty luonnosvaihetta leveämpi istutettava alue.

23 23 Yhteenveto muutoksista, joita kaavaluonnokseen on tehty nähtävillä olon jälkeen kirjallisen ja suullisen palautteen perusteella: Astrum-keskuksen tontti: Rakennusalojen rajoihin on tehty muutoksia tontin koilliskulmassa ja pohjoisrajalla. Kerrosluvuksi on muutettu 2/3k III (luonnosvaiheessa 1/2k III). Pilaantuneeksi epäiltyä aluetta koskevaa kaavamääräystä saa-1 on muokattu. Ammattiopiston tontti: Rakennusalan rajoihin on tehty muutoksia tontin luoteiskulmassa sekä Mariankadun puoleisella rajalla. Katualueen rajausta on tarkistettu niin, että tontin lounaiskulmasta pieni osa muuttuu katualueeksi. Edellä mainitun katualueen kohdalle on merkitty liittymäkielto, joka ulottuu jonkin verran tontin lounaisrajan puolelle. Luoteiskulmassa kasvavaa tammea koskeva suojellun puun merkintä on korvattu aluemerkinnällä s-5, jonka sisältö on kerrottu edellä. Tontin lounaiskulmaan on merkitty aluevaraus muuntamon rakentamista varten. Tontin lounaisrajalle Salorankadun varteen on lisätty ääneneristävyysvaatimus liikennemelua vastaan. Salorankadun eteläreunaan on lisätty liittymäkielto Saloranpolun päästä kaavamuutosalueen rajalle saakka. Virallinen nähtävillä olo, kaavaehdotus nähtävillä x.x. x.x ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Kaava-alueen pinta-ala on noin 6,6 hehtaaria. Se jakautuu eri käyttötarkoituksiin seuraavasti: Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO) m² Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K-16) m² Katualueet m² Yhteensä m² Rakennusoikeudet: YO korttelialue k-m² K-16 korttelialue k-m² Yhteensä k-m²

24 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Kaavassa annetaan määräyksiä, jotka koskevat ympäristöhäiriöiden torjumista. Kaavaan on merkitty istutettavia alueita. Lisäksi kaava velvoittaa turvaamaan ammattiopiston tontilla kasvavan tammen elinmahdollisuudet. Korttelialueet Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO) YO korttelialueella on yksi tontti. Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K-16) K-16 korttelialueella on yksi tontti. Muut alueet 5.4 Kaavan vaikutukset Kaavaan sisältyy katualuetta. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavamuutos vahvistaa Astrum-keskuksen tontilla tapahtuneen muutoksen, jonka toteuttamiseen poikkeamispäätökset ovat antaneet mahdollisuuden. Uusi toiminta on sijoittunut olemassa oleviin entisiin teollisuusrakennuksiin, joten ulospäin havaittava muutos ei ole kovin suuri. Ammattiopiston tontti säilyy kaavamuutoksen jälkeen entisessä käytössään. Molempien tonttien tehokkuusluku e=1,50 säilyy samana kuin voimassa olevassa kaavassa. Kummallakin tontilla on runsaasti käyttämätöntä rakennusoikeutta. Ammattiopiston tontin rakennusoikeus on pienentynyt 108 k-m², koska tontin lounaiskulmasta muuttuu katualueeksi 72 m². Muutos ei ole merkittävä, kun otetaan huomioon kokonaisrakennusoikeuden määrä. Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta väestön määrään, koska suunnittelualueelle ei ole osoitettu asumista. Yhdyskuntarakenne ja kaupunki-/taajamakuva Jos kiertoliittymä rakennetaan alustavan suunnitelman mukaisesti kaksikaistaisena, Mariankadun katunäkymä muuttuu. Iso kiertoliittymä on hallitseva ja muodostaa varsinkin Halikon suunnasta tultaessa porttimaisen elementin keskustakortteleiden reunamille. Kaavamerkinnällä pyritään turvaaman ammattiopiston tontilla kasvavan, kaupunkikuvallisesti merkittävän tammen säilyminen.

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SALON KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto 2.4.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLHÄISTEN TEHDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI, Ylhäisten (14) kaupunginosan korttelin 7 tontilla 5. Sijaintikartta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 1 Kaartotie, kortteli 146 D:no 46/2015 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Tervakosken taajaman eteläosassa, Kaartotien luoteispuolella.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy Hyvinkään kaupungin 24. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 2301 24:012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 30.03.2016

Lisätiedot

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100 Kaarinan kaupunki Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

SANTTIO, 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 32 (YS) SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUE.

SANTTIO, 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 32 (YS) SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUE. Ak 1120 SANTTIO, 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 32 (YS) SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUE. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.06.2016 päivättyä asemakaavan muutoskarttaa. 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ehdotus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ehdotus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

Suunnittelualue, rajaus sinisellä

Suunnittelualue, rajaus sinisellä 1 YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ ASEMAKAAVANMUUTOS Herttuankulma 25.4.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Diaarinumero 9515-2013 Asemakaavatunnus 27/2013 Asemakaavamuutos

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 20.3.2014 1(8) LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavamuutos koskee Tornion kaupungin 4. Suensaaren

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

VIII kaupunginosan kortteli 36 tontti 1 sekä lähivirkistysalue (VL).

VIII kaupunginosan kortteli 36 tontti 1 sekä lähivirkistysalue (VL). Uudenkaupungin kaupunki Ak 0837 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu VIII kaupunginosan kortteli 36 tontti 1 sekä lähivirkistysalue (VL). Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.02.2016

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102 Kaarinan kaupunki Iso-Kauselan asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

HOLMANTIEN GRILLIKIOSKI:

HOLMANTIEN GRILLIKIOSKI: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaupunkirakenne 29.5.2013 LIITE 6 1(6) HOLMANTIEN GRILLIKIOSKI: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot