Suomen Kissaliitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kissaliitto ry"

Transkriptio

1 Suomen Kissaliitto ry PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2005 Aika: Lauantai klo Paikka: Ravintola Kaisaniemi, Kaisaniemien puisto Helsinki 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus Liiton puheenjohtaja Anne Paloluoma-Sundholm avasi kokouksen klo Tarkastettiin valtakirjat (liitteet 1-9). Jäsenyhdistyksiä edustivat (suluissa äänimäärä): ALFA FELIS ei edustajaa (-) ERY-SYD ei edustajaa (-) INCAT Eija Kauppinen (1) ISROK Riitta Sinervirta (2) KES-KIS Tuomas Koskinen (1) PIROK Mari Koski (1), Katja Kuusisto (1), Tanja Luoma (1), Saara Matero (1), Elise Rämö (1) POH-KIS Pasi Urpiola (1) POROK ei edustajaa (-) RUROK Pentti Karttunen (2), Tuomo Kotola (2), Jukka Laine (2), Sinikka Laine (2), Sari Varpukari (2) SUROK Liisa Forss (2), Pekka Kangas (3), Arja Martikainen (3), Pia Nyman (3), Johanna Sirola (3), Tuula Viksten (3) TUROK Heli Tepponen (2), Outi Jalo (1), Outi Niemi (1), Kirsi Vuori (1) URK Maritta Saraste (1) Anne Toivainen (ERY-SYD) saapui paikalle klo ALFA-FELISin ja ERY-SYDin kokousedustajilla ei ollut esittää valtakirjaa yhdistykseltä. Kokouksen kokonaisäänimääräksi todettiin 43 ääntä. Yksinkertaiseen ääntenenemmistöön vaaditaan 23 ääntä ja määräenemmistöön 32 ääntä. Yhteistyösopimuksen solmineita rotuyhdistyksiä edustivat: Aby- ja Somalikissat ABYS ry Tuula Viksten Burmakissan Ystävät r.y. Sasu Pentti Cornish Rex CRX ry Maritta Saraste EUR-MANX ry Päivi Tuokko Norjalainen metsäkissa ry Johanna Sirola Ocicat ry Marjo Mäkinen Persialaiskissat ry Liisa Forss Somakiss ry Minna Rautiainen Suomen Koratrengas ry Outi Niemi Suomen Ragdoll kissayhdistys ry Jaana Tähtinen Suomen Ragdollystävät seura ry Tuija Peura Vangora ry Pia Nyman Seuraavilla yhteistyösopimuksen solmineilla yhdistyksillä ei ollut edustajaa: Bajava Bali-Javaneesi ry, Brittiystävät ry, Colourpointyhdistys ry, Norjalaisten Metsäkissojen yhdistys Norski ry, Oricat ry, Pyhän Birman kissa ry, Siam-Orient-kissayhdistys ry, Suomen Agilitykissat ry, Suomen Bengalikissat Finnish Bengal Cats ry, Suomen

2 SRK sääntömääräinen kevätkokous (10) Brittikissat ry, Suomen Eurooppalaiskissarengas ry, Suomen Maine Coon kissat ry, Suomen Rex-kissayhdistys ry, Suomen Siperiankissat ry, Suomen Venäjänsiniset ry, Venäjänsinisemme ry Hallituksesta paikalla olivat Anne Paloluoma-Sundholm, Marja Laine, Tiina Räsänen, Jaana Heikanen, Marjo Mäkinen, Veli-Pekka Tahvanainen, Riitta Vähä-Luomi, Eija Välipirtti-Sillanpää, Marianne Surakka ja Eila Tähti. Toimikuntia edustivat Tuomo Kotola (NTK), Outi Niemi (RTK) ja Sara Ojaniemi (TTK). Tuomarikollegiolla ei ollut edustajaa. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heti Tepponen ja sihteeriksi Tiina Räsänen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Forss ja Outi Niemi. Ääntenlaskijoiksi valittiin Tuija Peura ja Päivi Tuokko. 3. Esitykset läsnäolo- ja puheoikeudesta Hyväksyttiin valtuutetuille jäsenyhdistysten liittokokousedustajille puhe- ja äänioikeus. Kissaliiton hallitukselle läsnäolo- ja puheoikeus. Kissaliiton toimikuntien jäsenille läsnäolo- ja puheoikeus toimialaansa koskevissa kysymyksissä. Kissaliiton kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden rotuyhdistysten edustajille läsnäolo-oikeus ja puheoikeus omaa rotuaan koskevissa asioissa. Jäsenyhdistysten jäsenille läsnäolo-oikeus. 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu (liite 10) on sääntöjen 9 mukaisesti postitettu (liite 11) eli yli kolme viikkoa ennen kokousta kirjattuina kirjeinä yhdistysten sihteereille. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin sillä muutoksella että esityslistan kohta 14. (ilmoitusasiat) käsitellään kohdan 7. (SRK:n puheenvuoro) jälkeen. 6. Jäsenyhdistysten puheenvuorot Eija Kauppinen (INCAT) esitti liitolle ja yhdistyksille kiitokset yhteistyöstä. Liiton hallituksen toivotaan edelleen kiinnittävän huomiota tiedotuksen kehittämiseen ja parantamiseen. Tuomo Kotola (RUROK) kiitti liittoa ja yhdistyksiä tehdystä yhteistyöstä. Yhteistyön toivotaan jatkuvan hyvänä tulevaisuudessakin. Pekka Kangas (SUROK) toivoin yhdistysten kantavan enemmän yhteisvastuuta liiton toiminnasta. Esimerkiksi liittokokouksien puheenjohtajuus voisi kiertää yhdistysten välillä. Seuraavat yhdistykset eivät käyttäneet puheenvuoroa: ISROK, KES-KIS, PIROK, POH-KIS, TUROK ja URK. 7. SRK:n puheenvuoro Puheenjohtaja Anne Paloluoma-Sundholm kiitti INCAT ry:tä puheenvuorosta, tiedottaminen on asia jossa on parantamisen varaa. Viime vuonna hallituksen ja toimikuntien työmäärä on ollut valtava ja se on syönyt voimavaroja liiton toiminnan kehittämiseltä. Esiin on noussut ajatus kurinpitotoimikunnan tarpeellisuudesta. Yhdistysten yhteiskokous on Helsingissä. Kokouksessa käsitellään FIFe esityksiä, mutta tarkoituksena olisi käsitellä myös liiton tulevaisuutta ja toiminnan kehittämistä. 14. Ilmoitusasiat Oikeusjuttu Suuronen vastaan Suomen Kissaliitto ry ei ole edennyt hovioikeudessa. Pohjoismaisten liittojen ja rotutoimikuntien kokous pidettiin tammikuuta Helsingissä. Kokoukseen osallistui 15 henkilöä. Muistio hallinnon osalta on jo valmiina ja se julkaistaan seuraavassa Kissa-lehdessä.

3 SRK sääntömääräinen kevätkokous (10) Tiedotustoimikunta pahoitteli Kissa-lehden 1/2005 myöhästymistä. Lehti on mennyt nyt painoon ja sen on postituksessa viikolla 14. Asiasta on julkaistu tiedote Kissaliiton www-sivuilla. Toimistotyöryhmä on kokoontunut kerran ja tehtävät on jaettu työryhmän jäsenten kesken. Tarkoituksena on saada aikaan valmis esitys syksyn liittokokoukseen mennessä. Toimiston konkreettisen rakentamisen toivotaan pääsevän alkuun vuoden 2006 alussa. Kokouksen toivotaan päättävän vuoden 2004 ylijäämän käyttämisestä toimistohankkeen rahoittamiseen. Suomen Kissaliittoa on kuultu maa- ja metsätalousministeriön järjestämässä eläinlääkintähuoltoon liittyvässä tilaisuudessa. Liiton edustajana tilaisuudessa toimi terveystyöryhmän jäsen Arja Martikainen. Sääntötyöryhmä ei ole toiminut vuoden aikana. 8. Luetaan ja hyväksytään Suomen Kissaliiton, sen toimikuntien RTK, NTK, TTK ja Suomen tuomarikollegion toimintakertomukset Suomen kissaliitto ry:n ja sen toimikuntien toimintakertomukset (liite 12-16) hyväksyttiin seuraavilla korjauksilla. Hallitus kokoontui yhteensä 17 kertaa. Kirjoitusvirhe Outi Niemen nimessä korjattiin. POH-KIS 3/2004 näyttely pidettiin Seinäjoella. Kirjoitusvirhe oikeudenkäynnit sanassa korjattiin. Toimikuntien toimintakertomuksiin lisättiin jäsenten kokouksiin osallistumismäärät. NTK käsitteli pitkäkarvaisen manxin (cymric) arvostelukategorian määrittelyä. Liisa Forss suoritti tutkintonsa Lahdessa ja Riitta Vähä-Luomi osallistui esitutkintoon ainoastaan Terveystyöryhmällä ei ole ollut vuoden aikana toimintaa. Työryhmän jäseniä ovat olleet Arja Martikainen, Maj-Brit Stein ja Kirsi Kulmala. Arja Martikainen toivoi jäsenistön aktivoivan työryhmää enemmän. 9. Esitetään tilinpäätös ja luetaan tilintarkastajien lausunto Rahastonhoitaja Jaana Heikanen esitteli liiton tilinpäätöksen (liite 17). Vuoden 2004 tulos oli erittäin hyvä ja ero budjettiin on merkittävä. Ero johtuu pääasiassa tulojen lisäyksestä, saavutetuista säästöistä ja toteutumattomista tapahtumista. Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen ja tilitarkastusmuistion (liite 18-19) 10. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle Tilinpäätös vahvistettiin ja liittohallituksen jäsenille myönnettiin vastuuvapaus. 11. Valitaan ehdokkaat FIFen toimielimiin Liitto ei asettanut omia ehdokkaita FIFe:n toimielimiin. 12. Valitaan väliseksi ajaksi vararotukirjaaja Vararotukirjaajaksi toimikaudelle valittiin yksimielisesti Anne Toivainen. Anne Toivainen toimii myös RTK:n sihteerinä ajalla Kokous piti tauon SRK:n hallituksen, toimikuntien, jäsenyhdistysten ja SRK:n kanssa yhteistyösopimuksen solmineiden rotuyhdistysten esitykset liittokokoukselle. SRK:n hallituksen ehdotus nro 1 (liite 20) SRK:n säännöt 2 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 2 Liitto kuuluu jäsenenä kansainväliseen kissajärjestöön Fédération Internationale Féline en (FIFe).

4 SRK sääntömääräinen kevätkokous (10) Liiton tarkoituksena on: 1. yhdistää, edistää ja valvoa rotukissojen kasvatustoimintaa 2. pitää yhtenäistä koko maata käsittävää kantakortistoa 3. toimia kissojen arvostamisen ja tasavertaisuuden aikaansaamiseksi muiden lemmikkieläinten rinnalla ja laajentaa kissaharrastusta maassamme 4. edustaa suomalaista rotukissatyötä kansainvälisesti 5. pitää yhteyttä julkisiin tiedotusvälineisiin, eläinlääketieteellisiin laitoksiin ja eläinsuojeluyhdistyksiin sekä antaa suullista, kirjallista ja kuvallista tietoa kissasta ja järjestäytyneestä rotukissatyöstä 6. harjoittaa voittoa tavoittelematonta julkaisutoimintaa ja ylläpitää yhteyttä jäsenjärjestöihinsä sekä toimia yhdessä näiden kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi 7. järjestää kansainvälisiä rotukissanäyttelyitä Liitolla on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä, vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttilahjoituksia sekä toimeenpanna asianmukaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia toimintansa tukemiseksi. SRK:n hallituksen ehdotus nro 2 (liite 20) SRK:n säännöt 7 Esitys hyväksyttiin muodossa: 7 Päätösvalta liitossa kuuluu liittokokoukselle. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi 8, 15 ja 16 mukaisissa asioissa. Yhdistysten äänimäärä liittokokouksessa lasketaan jäsenluettelossa olevien äänivaltaisten jäsenten määrästä, eli jäsenluettelosta poistetaan alle 15-vuotiaat ja eihenkilöjäsenet. Henkilö voidaan laskea vain yhden jäsenyhdistyksen jäseneksi laskettaessa liittokokouksessa käytettäviä äänimääriä. Henkilön, joka on kahden tai useamman jäsenyhdistyksen jäsen, on kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä kirjallisesti ilmoitettava äänivaltansa käyttämisestä sille yhdistykselle, jonka jäsenmäärään hän haluaa tulla lasketuksi. Yhdistykset ilmoittavat liiton sihteerille kirjallisesti tammikuun loppuun mennessä jäsenet, jotka ovat ilmoittaneet äänivaltansa käyttämisestä yhdistykselle. Ilmoituksessa on oltava lista äänivaltansa antaneista jäsenistä sekä kopiot jäsenten tekemistä ilmoituksista. Mikäli ilmoitusta ei määräpäivään mennessä tehdä, jäsentä ei huomioida yhdenkään jäsenyhdistyksen äänivallassa. SRK:n hallituksen ehdotus nro 3 (liite 20): Rekisteröintisäännöt 14.6 Esitys hyväksyttiin muodossa: 14.6 Itämainen lyhytkarva/siamilainen x itämainen pitkäkarva/balineesi risteytys: syntyneet itämaiset lyhytkarva/siamilaiset jälkeläiset rekisteröidään omaan väriinsä, mutta värinumeron perään tulee VAR-lyhenne merkitsemään pitkäkarvatekijän perimää. Lisäksi syntyneiden itämaisten lyhytkarvojen/siamilaisten rekisterikirjaan tulee merkintä: vain itämaisen pitkäkarvan/balineesi -kasvatukseen. Toisen polven lyhytkarvaisen Var-kissan saa astuttaa vain balineesin/ itämaisen pitkäkarvan kanssa. Pennut rekisteröidään RX-rekisteriin. Valkoisen siamilaisen ja valkoisen balineesin käyttö itämaisen pitkäkarvan kasvatukseen ei ole sallittu. Hopeanväristä tai valkolaikku itämaista lyhyt- tai pitkäkarvaa ei saa risteyttää siamilaisen tai balineesin kanssa. Muutos tulee voimaan heti. SRK:n hallituksen ehdotus nro 4 (liite 20) Rekisteröintisäännöt 18.7 Esitys hyväksyttiin muodossa: SRK kunnioittaa Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin FIFe järjestöissä annettuja toimintarajoituksia, jotka koskevat kasvattajia/siitosuroksen omistajia tai näytteilleasettajia ja tiedottaa näistä Seurantalistalla. Myös yksittäisen kissan rekisterikirjaan merkitty kasvatus/siitoskäyttörajoitus seuraa kissaa sen siirtyessä SRK:n rekisteriin. Muutos tulee voimaan heti.

5 SRK sääntömääräinen kevätkokous (10) SRK:n hallituksen ehdotus nro 5 (liite 20) Kasvattajasitoumus 2 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kasvattajasitoumus Allekirjoittanut sitoutuu kissojen pidossa sekä kasvatuksessaan noudattamaan seuraavia Suomen Kissaliitto ry:n (SRK) määrittelemiä periaatteita, jotka samalla ovat edellytyksenä kasvattajanimen saamiseksi 1. Hyväksyn SRK:n sääntöjen 2 mukaisen tarkoituksen. 2. Olen selvillä siitä, että SRK:n määräykset, ohjeet ja säännöt sitovat kaikkia SRK:n kasvattajia. Tarkistan kulloinkin voimassa olevan ohjeistuksen. 3. Olen selvillä yleisten eläintenpitoa ja -suojelua koskevien lakien, asetusten, määräysten sekä kunnallisten järjestyssääntöjen sisällöistä. Huolehdin siitä, että kissani saavat ikään ja rotuun nähden riittävästi ravintoa, huolenpitoa ja liikuntaa. 4. Kasvatustyöni päämääränä on parantaa kasvattamaani kissarotua/-rotuja ja kasvattaa puhdasrotuisia, rotumääritelmän mukaisia, terveitä ja hyväluonteisia kissoja. 5. Kartutan tietoja harrastamistani ja kasvattamistani roduista sekä kissanjalostuksesta ja -hoidosta yleensä. Perehdyn kasvattamiini rotuihin niin, että tunnen hyvin niiden voimassa olevat rotumääritelmät. 6. Kasvatustoiminnassani sitoudun antamaan aina ehdottoman oikeudenmukaisia tietoja ja tiedot sitoudun toimittamaan määräajassa 7. Rekisteröin pentueen kaikki pennut FIFe:n ja SRK:n voimassaolevien rekisteröintimääräysten mukaisesti. Pidättäydyn rekisteröimästä pentueita, joiden vanhemmista en ole varma. 8. Pentujen hoidossa noudatan huolellisuutta ja siisteyttä, jotta niiden kehitys olisi paras mahdollinen. Luovutan pennut terveinä, asianmukaisesti rokotettuina ja hyväkuntoisina sekä aikaisintaan kahdentoista (12) viikon ikäisinä hyvän kauppatavan mukaisesti. Luovuttamieni pentujen vaiheita pyrin seuraamaan riittävän kauan varmistuakseni siitä, että olosuhteet ovat riittävän hyvät. 9. Samalla naaraalla teetän korkeintaan kolme (3) pentuetta 24 kuukauden sisällä, kuitenkin korkeintaan 2 pentuetta 12 kk:n sisällä. 10. Siitostoiminnassa käyttämäni kissa on terveydeltään moitteeton ja hyväluonteinen. Otan huomioon kissan iän ja terveyden tehdessäni päätöksiä sen käytöstä jalostukseen. 11. Ennen suunniteltua astutusta varmistun siitä, että yhdistelmä on sallittu FIFe:n ja SRK:n rekisteröintisääntöjen mukaisesti. Mahdollisesti tarvittavan erikoisluvan hankin liiton rotutoimikunnalta ennen astutusta. 12. Pidän vähintään kolmen (3) viikon välin ennen kuin annan astutetun siitosnaaraan olla tekemisissä toisen toimintakykyisen uroksen kanssa. 13. Myydessäni kissan teen kirjallisen kauppasopimuksen esim. SRK:n kauppasopimusmallia käyttäen. Luovuttaessani kissan sijoitukseen niin, että jalostusoikeus säilyy minulla, teen tästä kirjallisen sopimuksen. 14. Myydessäni kissan toimitan myynti-ilmoituslomakkeen uuden omistajan tiedoin, ellei omistaja sitä kiellä. 15. Sitoudun olemaan myymättä kasvattamiani ja omistamiani kissoja koe-eläimiksi. 16. Kasvattajasitoumuksen voimassaolo lakkaa kirjallisella ilmoituksellani. Mikäli SRK:n hallitus katsoo minun rikkoneen tämän sitoumuksen määräyksiä, se voi evätä minulta oikeuden toimia kasvattajana SRK:n piirissä joko määräajaksi tai kokonaan. 17. Kasvattajalla on raportointivelvollisuus kaikista hänelle kuuluville rekisteröidyille rotukissoille syntyneistä pentueista. Pentueesta raportoidaan pääsääntöisesti lähettämällä astutustodistus pentuja rekisteröitäessä. Niistä pentueista, joita ei voida rekisteröidä on tehtävä erillinen ilmoitus, johon sisältyy selvitys rekisteröimättä jättämisen syystä. Tämä koskee myös ns. vahinko-pentueita ja roturisteytyksiä / lähisukulaisastutuksia, joihin ei ole anottu asianmukaista lupaa. Kasvattajasitoumus tehdään kahtena kappaleena. Allekirjoitetun sitoumuksen molemmat kappaleet toimitetaan oman yhdistyksen kautta rotukirjaajalle kasvatta-

6 SRK sääntömääräinen kevätkokous (10) janimianomuksen liitteenä. Toinen kappale sitoumuksesta palautetaan kasvattajalle nimen hyväksymisen jälkeen. Muutos tulee voimaan heti. SRK:n hallituksen ehdotus nro 6 (liite 20) Kasvattajasitoumus 16 ja Siitosurossitoumus 7 Ehdotus hyväksyttiin muodossa: Kasvattajasitoumus Allekirjoittanut sitoutuu kissojen pidossa sekä kasvatuksessaan noudattamaan seuraavia Suomen Kissaliitto ry:n (SRK) määrittelemiä periaatteita, jotka samalla ovat edellytyksenä kasvattajanimen saamiseksi 1. Hyväksyn SRK:n sääntöjen 2 mukaisen tarkoituksen. 2. Olen selvillä siitä, että SRK:n määräykset, ohjeet ja säännöt sitovat kaikkia SRK:n kasvattajia. Tarkistan kulloinkin voimassa olevan ohjeistuksen. 3. Olen selvillä yleisten eläintenpitoa ja -suojelua koskevien lakien, asetusten, määräysten sekä kunnallisten järjestyssääntöjen sisällöistä. Huolehdin siitä, että kissani saavat ikään ja rotuun nähden riittävästi ravintoa, huolenpitoa ja liikuntaa. 4. Kasvatustyöni päämääränä on parantaa kasvattamaani kissarotua/-rotuja ja kasvattaa puhdasrotuisia, rotumääritelmän mukaisia, terveitä ja hyväluonteisia kissoja. 5. Kartutan tietoja harrastamistani ja kasvattamistani roduista sekä kissanjalostuksesta ja -hoidosta yleensä. Perehdyn kasvattamiini rotuihin niin, että tunnen hyvin niiden voimassa olevat rotumääritelmät. 6. Kasvatustoiminnassani sitoudun antamaan aina ehdottoman oikeudenmukaisia tietoja ja tiedot sitoudun toimittamaan määräajassa 7. Rekisteröin pentueen kaikki pennut FIFe:n ja SRK:n voimassaolevien rekisteröintimääräysten mukaisesti. Pidättäydyn rekisteröimästä pentueita, joiden vanhemmista en ole varma. 8. Pentujen hoidossa noudatan huolellisuutta ja siisteyttä, jotta niiden kehitys olisi paras mahdollinen. Luovutan pennut terveinä, asianmukaisesti rokotettuina ja hyväkuntoisina sekä aikaisintaan kahdentoista (12) viikon ikäisinä hyvän kauppatavan mukaisesti. Luovuttamieni pentujen vaiheita pyrin seuraamaan riittävän kauan varmistuakseni siitä, että olosuhteet ovat riittävän hyvät. 9. Samalla naaraalla teetän korkeintaan kolme (3) pentuetta 24 kuukauden sisällä, kuitenkin korkeintaan 2 pentuetta 12 kk:n sisällä. 10. Siitostoiminnassa käyttämäni kissa on terveydeltään moitteeton ja hyväluonteinen. Otan huomioon kissan iän ja terveyden tehdessäni päätöksiä sen käytöstä jalostukseen. 11. Ennen suunniteltua astutusta varmistun siitä, että yhdistelmä on sallittu FIFe:n ja SRK:n rekisteröintisääntöjen mukaisesti. Mahdollisesti tarvittavan erikoisluvan hankin liiton rotutoimikunnalta ennen astutusta. 12. Pidän vähintään kolmen (3) viikon välin ennen kuin annan astutetun siitosnaaraan olla tekemisissä toisen toimintakykyisen uroksen kanssa. 13. Myydessäni kissan teen kirjallisen kauppasopimuksen esim. SRK:n kauppasopimusmallia käyttäen. Luovuttaessani kissan sijoitukseen niin, että jalostusoikeus säilyy minulla, teen tästä kirjallisen sopimuksen. 14. Myydessäni kissan toimitan myynti-ilmoituslomakkeen uuden omistajan tiedoin, ellei omistaja sitä kiellä. 15. Sitoudun olemaan myymättä kasvattamiani ja omistamiani kissoja koe-eläimiksi. 16. Kasvattajasitoumuksen voimassaolo lakkaa kirjallisella ilmoituksellani. Mikäli SRK:n hallitus katsoo minun rikkoneen tämän sitoumuksen määräyksiä, se voi evätä minulta oikeuden toimia kasvattajana SRK:n piirissä joko määräajaksi tai kokonaan. Sitoumuksen määräyksien rikkomisesta seuranneesta toimintarajoituksesta tiedotetaan seurantalistalla, joka julkaistaan Kissa-lehdessä. 17. Kasvattajalla on raportointivelvollisuus kaikista hänelle kuuluville rekisteröidyille rotukissoille syntyneistä pentueista. Pentueesta raportoidaan pääsääntöisesti lähettämällä astutustodistus pentuja rekisteröitäessä. Niistä pentueista, joita ei voida rekisteröidä on tehtävä erillinen ilmoitus, johon sisältyy selvitys rekisteröimättä jättämisen

7 SRK sääntömääräinen kevätkokous (10) syystä. Tämä koskee myös ns. vahinko-pentueita ja roturisteytyksiä / lähisukulaisastutuksia, joihin ei ole anottu asianmukaista lupaa. Kasvattajasitoumus tehdään kahtena kappaleena. Allekirjoitetun sitoumuksen molemmat kappaleet toimitetaan oman yhdistyksen kautta rotukirjaajalle kasvattajanimianomuksen liitteenä. Toinen kappale sitoumuksesta palautetaan kasvattajalle nimen hyväksymisen jälkeen. Siitosuroksen omistajan sitoumus Siitosuroksen omistajana tavoitteeni on parantaa harrastamaani kissarotua / rotuja. Tämän päämäärän saavuttamiseksi sitoudun noudattamaan seuraavia sääntöjä. 1. Siitostoiminnassa käyttämäni kissa on terveydeltään moitteeton ja hyväluonteinen. Kissan ensimmäisten pentujen rekisteröinnin yhteydessä toimitan eläinlääkärin antaman todistuksen (tai oikeaksi todistetun jäljennöksen) siitä, että kissalla ei ole napatyrää ja että sen kivekset ovat laskeutuneet ja ovat normaalit. Mikäli en ole toimittanut todistuksia määräaikaan mennessä, olen velvollinen maksamaan rekisteröintimaksun korotuksen naaraan omistajalle. 2. Ennen kuin luovutan urostani astutukseen varmistaudun siitä, että kyseinen yhdistelmä on sallittu. 3. Astutusmaksun sovin etukäteen naaraskissan omistajan kanssa. Naaraskissan omistajalle annan allekirjoitetun astutustodistuksen kuittina kokonaan suoritetusta astutusmaksusta. 4. Pidättäydyn käyttämästä kissaani astutukseen, mikäli havaitaan, että se periyttää haitallisia ominaisuuksia jälkeläisilleen. 5. Siitosuroksen omistajana olen tietoinen siitä SRK:n suosituksesta, että ellei siitosurosta tai jokin muu kissa poikkeuksellisesti tai muista perustelluista syistä voi olla vapaana omistajan / haltijan asunnossa, sille on pyrittävä järjestämään oma, lattiapinta-alaltaan vähintään 4 neliö-metrin suuruinen ja 2 metrin korkuinen huone tai osa huoneesta. Siellä tulee olla lämmitys sekä riittävä päivänvalo ja valaistus. Kissalle tulee järjestää makuu- ja ruokintapaikka, hiekkalaatikot, kiipeilymahdollisuudet sekä muu sisustus sen yksilöllisten tarpeiden mukaan. 6. Uroskissan omistajana annan ehdottomasti totuudenmukaisia tietoja ja tiedot sitoudun toimittamaan aina määräajan kuluessa. 7. Kaikessa toiminnassani sitoudun noudattamaan kulloinkin voimassa olevia SRK:n sääntöjä ja määräyksiä sekä rotutoimikunnan antamia ohjeita. Sitoumuksen määräyksien rikkomisesta seuranneesta toimintarajoituksesta tiedotetaan seurantalistalla, joka julkaistaan Kissa-lehdessä. Mikäli rikon tätä sitoumusta vastaan, menetän joko määräajaksi tai kokonaan oikeuteni pitää urosta/ uroksia siitostoiminnassa SRK:n piirissä. Tätä sitoumusta on tehty kaksi kappaletta, toinen jää uroksenomistajalle ja toinen lähetetään SRK:Ile. Muutos tulee voimaan RTK:n ehdotus nro 1 (liite 21): Rekisteröintisäännöt 14.3 Esitystä ei otettu kokouksen käsiteltäväksi, koska yhteistyösopimuksen tehneiltä rotuyhdistyksiltä ei ole pyydetty vastineita. RTK:n ehdotus nro 2 (liite 21): Rekisteröintisäännöt 6.3 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 6.3 Kun ulkomaisen yhdistyksen rekisteröimää kissaa käytetään siitoksessa: - jos kyseessä on muussa kuin FIFe-jäsenen rekisterissä oleva kissa, on ko. astutukselle anottava lupa pykälän 15 mukaisesti - jos kyseessä on FIFe-jäsenen rekisteröimä kissa, tulee siitosuroksen omistajan tehdä astutustodistus viralliselle astutustodistuslomakkeelle.

8 SRK sääntömääräinen kevätkokous (10) Astutustodistuksen mukaan tulee liittää kopio ulkomaisen partnerin virallisesta sukutaulusta. Ulkomaiselta urokselta vaaditaan seuraavat rekisteröintisääntöjen mukaiset todistukset: - kivesten laskeutumistodistus - napatyrättömyystodistus - abessinialaisilta ja somaleilta PRA-todistus (ei saa olla kolmea vuotta vanhempi) - valkoisilta kissoilta kuulotodistus - persialaisilta ja exoticeilta PKD-todistus - korateilta DNA-testitodistus (GM) Tarvittavat selvennykset FIFe-kielellä tai suomeksi toimittaa kasvattaja. Ulkomaiselta urokselta ei vaadita avoimen luokan Ex-arvostelua, tunnistusmerkintää eikä uroksen omistajalta siitosuroksen omistajan sitoumusta tai SRK:n jäsenyhdistyksen jäsenyyttä. Muilta osin pentueen rekisteröinti tapahtuu rekisteröintisääntöjen luvun 7 mukaisesti. Muutos tulee voimaan RTK:n ehdotus nro 3 (liite 21): Rekisteröintisäännöt Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Kasvattaja voi anoa erikoislupaa rotutoimikunnalta rekisteröintisääntöjen kohtien 7.3, 7.6, 7.8, 7.10, 14, 16.1, 16.2 osalta. Muiden sääntökohtien osalta ei erikoislupia voida myöntää. Muutos tulee voimaan ISROK:n ehdotus (liite 22): Rekisteröintisäännöt 7.8 Ehdotus hylättiin yksimielisesti. Kokous keskeytettiin lounaan ajaksi klo SUROK:n ehdotus nro 1a (liite 23): Rekisteröintisäännöt 3.1 ja 3.2 Ehdotus hylättiin yksimielisesti. SUROK:n ehdotus nro 1b (liite 23): Koulutustoimikunnan ohjesääntö Ehdotus hyväksyttiin muodossa: SRK KOULUTUSTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1. Koulutustoimikunta toimii Suomen Kissaliitto SRK ry:n hallituksen alaisena. 2. Koulutustoimikunta koostuu 4 jäsenestä, jotka liittokokous valitsee vuosittain kahdeksi vuodeksi, siten että puolet jäsenistä on kerrallaan erovuorossa. Liittokokous nimittää toimikunnalle myös kokoonkutsujan. 3. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Toimikunta kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa. Kokoukset kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) viikkoa aikaisemmin. Kokousten päätökset vahvistaa Kissaliiton hallitus. 4. Toimikunta laatii Kissaliiton koulutussuunnitelman yhteistyössä koulutukset organisoivien jäsenyhdistysten, rotuyhdistysten tai muiden SRK:n toimikuntien kanssa. 5. Koulutustoimikunnan päätehtävänä on tuottaa SRK:n hyväksymä koulutusmateriaali sekä ideoida koulutustapahtumia. Näitä ovat mm. assistentti- ja näyttelytoimihenkilökoulutus sekä kasvattajakurssit. Toimikunta tukee jäsenyhdistysten, rotuyhdistysten tai muiden toimikuntien järjestämää koulutusta toimittamalla kurssimateriaalin järjestäjien käyttöön ja mahdollisesti auttamalla kouluttajan/luennoitsijoiden hankkimisessa. Toimikunta voi myös itse järjestää valtakunnallisia koulutustapahtumia tarpeen mukaan. 6. Toimikunta raportoi toiminnastaan ja suunnitelmistaan liittokokoukselle. Toimikunta voi myös esittää hallitukselle koulutukseen liittyviä ehdotuksia vietäväksi liittokokoukseen. Muutos tulee voimaan

9 SRK sääntömääräinen kevätkokous (10) SUROK:n ehdotus nro 2 (liite 23): Näyttelysäännöt 32 Ehdotus hyväksyttiin muodossa: 32 Kissalla on oltava eläinlääkärin merkinnän mukaan voimassaoleva kissarutto- ja flunssarokotus. Kissarutto- ja kissaflunssarokotukset on annettava vähintään 15 vuorokautta ennen näyttelyä. Ensimmäisen kerran annettu kissaflunssarokotus on voimassa vasta tehosteen jälkeen, joka on annettava vähintään 15 vuorokautta ennen näyttelyä. Näyttelyyn osallistuva kissa tulee rokotuttaa kissaflunssaa ja kissaruttoa vastaan vähintään joka toinen vuosi ja viimeisin rokotus tulee olla annettu enintään kaksi vuotta (730 päivää) ennen näyttelyä. Kotimaisissa näyttelyissä ei vaadita Suomessa raivotautirokotusta (rabies). Mikäli kissalle annetaan rabies-rokotus, on se otettava viimeistään 15 vrk ennen näyttelyä. Uusintarokotus voidaan ottaa vaikka näyttelyä edeltävänä päivänä, edellyttäen että edellinen rokotus on voimassa. SUROK:n ehdotus nro 3 (liite 23) Näyttelysäännöt 33 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 33 Kissalla oltava osallistumisnumero ennen arvostelun alkamista. Omistaja on vastuussa siitä, että osallistumisnumero on kissan mukana kun se viedään arvosteltavaksi. Osallistuminen siitos- ja kasvattajaluokkiin on tarkastettava näyttelyn sihteeristössä ennen näyttelyluetteloon merkittyä arvostelun alkamisaikaa. Muutos tulee voimaan SUROK:n ehdotus nro 4 (liite 23) Näyttelysäännöt 40 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 40 Mahdollinen protesti sääntörikkomuksista on jätettävä näyttelyn johdolle kirjallisena näyttelypaikalla. Jokaisesta käsittelyyn tulevasta protestista peritään käsittelykulu näyttelyn järjestävälle yhdistykselle. Maksun suuruuden määrää vuosittain syyskokous. Kaikkien aiheellisten protestien käsittelykulu palautetaan asiaomaiselle. Jury käsittelee kaikki protestit. Tuomarien arvosteluista ei voi valittaa. 15. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Helsingissä Kuopiossa Heli Tepponen puheenjohtaja Tiina Räsänen sihteeri Raisiossa Orimattilassa Outi Niemi pöytäkirjantarkastaja Liisa Forss pöytäkirjantarkastaja

10 SRK sääntömääräinen kevätkokous (10) LIITTEET 1-9 Yhdistysten valtakirjat 10 Esityslista 11 Postituskuitit (12 kpl) 12 SRK:n toimintakertomus RTK:n toimintakertomus NTK:n toimintakertomus TTK:n toimintakertomus Suomen tuomarikollegion toimintakertomus SRK:n tilinpäätös Tilintarkastuskertomus 19 Tilintarkasutusmuistio 20 SRK:n hallituksen liittokokousehdotukset 21 RTK:n liittokokousehdotukset 22 ISROK:n liittokokousehdotus 23 SUROK:n liittokokousehdotukset

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2012

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2012 22.10.2012 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2012 Aika: Lauantai 20.10.2012 klo 10.00-16.00 Paikka: Ravintola Huvimaja, Särkänniemi, Tampere ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus Liiton hallituksen

Lisätiedot

Suomen Kissaliitto ry

Suomen Kissaliitto ry Suomen Kissaliitto ry PÖYTÄKIRJA 31.10.2004 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2004 Aika: Lauantai 23.10.2004 klo 10.00 Paikka: Ravintola Myllärit, Åkerlundinkatu 4, Tampere 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2014

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2014 8.4.2014 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2014 Aika: Lauantai 29.3.2014 klo 10.08 15.40 Paikka: Villa Solvik, Solvikinkatu 4, 00990 Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus Liiton

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2015

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2015 1.3.2015 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2015 Aika: Lauantai 28.3.2015 klo 10.00 Paikka: Villa Solvik, Solvikinkatu 4, 00990 Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus 2. Valitaan kokouksen

Lisätiedot

Suomen Kissaliitto ry

Suomen Kissaliitto ry Suomen Kissaliitto ry Tampere 28.2.2011 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2011 Aika: Lauantai 26.3.2011 klo 10.00 Paikka: Ravintola Mestaritalli, Merikannontie 2, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen

Lisätiedot

Suomen Kissaliitto ry

Suomen Kissaliitto ry Suomen Kissaliitto ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 7. lokakuuta 2010 Aika: Lauantai 30.10.2010 klo 10.00 Paikka: Ravintola Myllärit, Åkerlundinkatu 4, TAMPERE ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2013

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2013 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2013 Aika: Lauantai 16.3.2013 klo 10.00 Paikka: Ravintola Seurasaari, 00250 Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

FIFen ja Suomen Kissaliiton näyttelysäännöt 1.1.2015 Säännöt on suomennettu englanninkielisistä FIFe Show Rules 1.1.2012 säännöistä.

FIFen ja Suomen Kissaliiton näyttelysäännöt 1.1.2015 Säännöt on suomennettu englanninkielisistä FIFe Show Rules 1.1.2012 säännöistä. FIFen ja Suomen Kissaliiton näyttelysäännöt 1.1.2015 Säännöt on suomennettu englanninkielisistä FIFe Show Rules 1.1.2012 säännöistä. Sääntöihin on viety Kissaliiton 2014 ja 2015 (kevät) liittokokouksissa

Lisätiedot

Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n säännöt

Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n säännöt Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n säännöt I Yhdistys 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pohjoinen Rotukissayhdistys ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Vapaaotteluliitto ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan liitosta käyttää epävirallista nimeä Finnish Mixed Martial Arts Federation.

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki 3. Kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010 JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Parikkalan kunnalliset JHL ry, ja sen kotipaikka on Parikkala. 2. Yhdistys

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

NIMI JA KOTIPAIKKA 1 TARKOITUS 2

NIMI JA KOTIPAIKKA 1 TARKOITUS 2 TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Työfysioterapeutit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Fysioterapeutit - Finlands Fysioterapeuter

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta.

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta. SOROPTIMIST INTERNATIONAL FINLAND RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soroptimist International Finland ry, jäljempänä Unioni. Unioni on jäsenenä Soroptimist International of Europe -nimisessä

Lisätiedot

UINTIURHEILUN SÄÄNTÖKIRJA 2013 SUOMEN UIMALIITTO RY:N SÄÄNNÖT

UINTIURHEILUN SÄÄNTÖKIRJA 2013 SUOMEN UIMALIITTO RY:N SÄÄNNÖT Suomen Uimaliiton säännöt 13.4.2013 UINTIURHEILUN SÄÄNTÖKIRJA 2013 SUOMEN UIMALIITTO RY:N SÄÄNNÖT Suomen Uimaliiton Säännöt 2 SUOMEN UIMALIITTO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Liiton nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Lisätiedot

SML:n toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

SML:n toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. SUOMEN MOOTTORILIITTO - FINLANDS MOTORFÖRBUND ry SÄÄNNÖT 1. LUKU Nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Moottoriliitto - Finlands Motorförbund ry. Yhdistyksen toiminta-alueena on Suomi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010

SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010 1 SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen MS-yhdistys

Lisätiedot

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 VUOSIKOKOUS 2011 Aika Keskiviikkona 14.12.2011, kello 19.00 Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 1. Kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Minna Lampinen avasi kokouksen

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1(6) 7.11.2014 Alla olevat päivitetyt säännöt ovat astuneet voimaan 13.4.2010 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien

Lisätiedot

Lajijaostojen Temppu-mallisääntö

Lajijaostojen Temppu-mallisääntö 1/9 Tampereen teknillinen yliopisto Lajijaostojen Temppu-mallisääntö Ohje tämän mallisäännön lukemiseksi: Tervettä järkeä saa ja pitää käyttää Näitä sääntöjä ei ole numeroitu kohdittain, jotta niiden käyttö

Lisätiedot

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka BUDOSEURA KOBUSHIKAIN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Budoseura Kobushikai. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TURUN SEUDUN AMPUJAT ry PL 136 20521 TURKU Puh. 02 231 5738 www.turunseudunampujat.fi s-posti tsary@pp.inet.fi

TURUN SEUDUN AMPUJAT ry PL 136 20521 TURKU Puh. 02 231 5738 www.turunseudunampujat.fi s-posti tsary@pp.inet.fi TURUN SEUDUN AMPUJAT ry PL 136 20521 TURKU Puh. 02 231 5738 www.turunseudunampujat.fi s-posti tsary@pp.inet.fi Hyväksytty TSA:n vuosikokouksessa 27.11.2003 TOIMINTASÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA

Lisätiedot