Suomen Kissaliitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kissaliitto ry"

Transkriptio

1 Suomen Kissaliitto ry PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2005 Aika: Lauantai klo Paikka: Ravintola Kaisaniemi, Kaisaniemien puisto Helsinki 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus Liiton puheenjohtaja Anne Paloluoma-Sundholm avasi kokouksen klo Tarkastettiin valtakirjat (liitteet 1-9). Jäsenyhdistyksiä edustivat (suluissa äänimäärä): ALFA FELIS ei edustajaa (-) ERY-SYD ei edustajaa (-) INCAT Eija Kauppinen (1) ISROK Riitta Sinervirta (2) KES-KIS Tuomas Koskinen (1) PIROK Mari Koski (1), Katja Kuusisto (1), Tanja Luoma (1), Saara Matero (1), Elise Rämö (1) POH-KIS Pasi Urpiola (1) POROK ei edustajaa (-) RUROK Pentti Karttunen (2), Tuomo Kotola (2), Jukka Laine (2), Sinikka Laine (2), Sari Varpukari (2) SUROK Liisa Forss (2), Pekka Kangas (3), Arja Martikainen (3), Pia Nyman (3), Johanna Sirola (3), Tuula Viksten (3) TUROK Heli Tepponen (2), Outi Jalo (1), Outi Niemi (1), Kirsi Vuori (1) URK Maritta Saraste (1) Anne Toivainen (ERY-SYD) saapui paikalle klo ALFA-FELISin ja ERY-SYDin kokousedustajilla ei ollut esittää valtakirjaa yhdistykseltä. Kokouksen kokonaisäänimääräksi todettiin 43 ääntä. Yksinkertaiseen ääntenenemmistöön vaaditaan 23 ääntä ja määräenemmistöön 32 ääntä. Yhteistyösopimuksen solmineita rotuyhdistyksiä edustivat: Aby- ja Somalikissat ABYS ry Tuula Viksten Burmakissan Ystävät r.y. Sasu Pentti Cornish Rex CRX ry Maritta Saraste EUR-MANX ry Päivi Tuokko Norjalainen metsäkissa ry Johanna Sirola Ocicat ry Marjo Mäkinen Persialaiskissat ry Liisa Forss Somakiss ry Minna Rautiainen Suomen Koratrengas ry Outi Niemi Suomen Ragdoll kissayhdistys ry Jaana Tähtinen Suomen Ragdollystävät seura ry Tuija Peura Vangora ry Pia Nyman Seuraavilla yhteistyösopimuksen solmineilla yhdistyksillä ei ollut edustajaa: Bajava Bali-Javaneesi ry, Brittiystävät ry, Colourpointyhdistys ry, Norjalaisten Metsäkissojen yhdistys Norski ry, Oricat ry, Pyhän Birman kissa ry, Siam-Orient-kissayhdistys ry, Suomen Agilitykissat ry, Suomen Bengalikissat Finnish Bengal Cats ry, Suomen

2 SRK sääntömääräinen kevätkokous (10) Brittikissat ry, Suomen Eurooppalaiskissarengas ry, Suomen Maine Coon kissat ry, Suomen Rex-kissayhdistys ry, Suomen Siperiankissat ry, Suomen Venäjänsiniset ry, Venäjänsinisemme ry Hallituksesta paikalla olivat Anne Paloluoma-Sundholm, Marja Laine, Tiina Räsänen, Jaana Heikanen, Marjo Mäkinen, Veli-Pekka Tahvanainen, Riitta Vähä-Luomi, Eija Välipirtti-Sillanpää, Marianne Surakka ja Eila Tähti. Toimikuntia edustivat Tuomo Kotola (NTK), Outi Niemi (RTK) ja Sara Ojaniemi (TTK). Tuomarikollegiolla ei ollut edustajaa. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heti Tepponen ja sihteeriksi Tiina Räsänen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Forss ja Outi Niemi. Ääntenlaskijoiksi valittiin Tuija Peura ja Päivi Tuokko. 3. Esitykset läsnäolo- ja puheoikeudesta Hyväksyttiin valtuutetuille jäsenyhdistysten liittokokousedustajille puhe- ja äänioikeus. Kissaliiton hallitukselle läsnäolo- ja puheoikeus. Kissaliiton toimikuntien jäsenille läsnäolo- ja puheoikeus toimialaansa koskevissa kysymyksissä. Kissaliiton kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden rotuyhdistysten edustajille läsnäolo-oikeus ja puheoikeus omaa rotuaan koskevissa asioissa. Jäsenyhdistysten jäsenille läsnäolo-oikeus. 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu (liite 10) on sääntöjen 9 mukaisesti postitettu (liite 11) eli yli kolme viikkoa ennen kokousta kirjattuina kirjeinä yhdistysten sihteereille. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin sillä muutoksella että esityslistan kohta 14. (ilmoitusasiat) käsitellään kohdan 7. (SRK:n puheenvuoro) jälkeen. 6. Jäsenyhdistysten puheenvuorot Eija Kauppinen (INCAT) esitti liitolle ja yhdistyksille kiitokset yhteistyöstä. Liiton hallituksen toivotaan edelleen kiinnittävän huomiota tiedotuksen kehittämiseen ja parantamiseen. Tuomo Kotola (RUROK) kiitti liittoa ja yhdistyksiä tehdystä yhteistyöstä. Yhteistyön toivotaan jatkuvan hyvänä tulevaisuudessakin. Pekka Kangas (SUROK) toivoin yhdistysten kantavan enemmän yhteisvastuuta liiton toiminnasta. Esimerkiksi liittokokouksien puheenjohtajuus voisi kiertää yhdistysten välillä. Seuraavat yhdistykset eivät käyttäneet puheenvuoroa: ISROK, KES-KIS, PIROK, POH-KIS, TUROK ja URK. 7. SRK:n puheenvuoro Puheenjohtaja Anne Paloluoma-Sundholm kiitti INCAT ry:tä puheenvuorosta, tiedottaminen on asia jossa on parantamisen varaa. Viime vuonna hallituksen ja toimikuntien työmäärä on ollut valtava ja se on syönyt voimavaroja liiton toiminnan kehittämiseltä. Esiin on noussut ajatus kurinpitotoimikunnan tarpeellisuudesta. Yhdistysten yhteiskokous on Helsingissä. Kokouksessa käsitellään FIFe esityksiä, mutta tarkoituksena olisi käsitellä myös liiton tulevaisuutta ja toiminnan kehittämistä. 14. Ilmoitusasiat Oikeusjuttu Suuronen vastaan Suomen Kissaliitto ry ei ole edennyt hovioikeudessa. Pohjoismaisten liittojen ja rotutoimikuntien kokous pidettiin tammikuuta Helsingissä. Kokoukseen osallistui 15 henkilöä. Muistio hallinnon osalta on jo valmiina ja se julkaistaan seuraavassa Kissa-lehdessä.

3 SRK sääntömääräinen kevätkokous (10) Tiedotustoimikunta pahoitteli Kissa-lehden 1/2005 myöhästymistä. Lehti on mennyt nyt painoon ja sen on postituksessa viikolla 14. Asiasta on julkaistu tiedote Kissaliiton www-sivuilla. Toimistotyöryhmä on kokoontunut kerran ja tehtävät on jaettu työryhmän jäsenten kesken. Tarkoituksena on saada aikaan valmis esitys syksyn liittokokoukseen mennessä. Toimiston konkreettisen rakentamisen toivotaan pääsevän alkuun vuoden 2006 alussa. Kokouksen toivotaan päättävän vuoden 2004 ylijäämän käyttämisestä toimistohankkeen rahoittamiseen. Suomen Kissaliittoa on kuultu maa- ja metsätalousministeriön järjestämässä eläinlääkintähuoltoon liittyvässä tilaisuudessa. Liiton edustajana tilaisuudessa toimi terveystyöryhmän jäsen Arja Martikainen. Sääntötyöryhmä ei ole toiminut vuoden aikana. 8. Luetaan ja hyväksytään Suomen Kissaliiton, sen toimikuntien RTK, NTK, TTK ja Suomen tuomarikollegion toimintakertomukset Suomen kissaliitto ry:n ja sen toimikuntien toimintakertomukset (liite 12-16) hyväksyttiin seuraavilla korjauksilla. Hallitus kokoontui yhteensä 17 kertaa. Kirjoitusvirhe Outi Niemen nimessä korjattiin. POH-KIS 3/2004 näyttely pidettiin Seinäjoella. Kirjoitusvirhe oikeudenkäynnit sanassa korjattiin. Toimikuntien toimintakertomuksiin lisättiin jäsenten kokouksiin osallistumismäärät. NTK käsitteli pitkäkarvaisen manxin (cymric) arvostelukategorian määrittelyä. Liisa Forss suoritti tutkintonsa Lahdessa ja Riitta Vähä-Luomi osallistui esitutkintoon ainoastaan Terveystyöryhmällä ei ole ollut vuoden aikana toimintaa. Työryhmän jäseniä ovat olleet Arja Martikainen, Maj-Brit Stein ja Kirsi Kulmala. Arja Martikainen toivoi jäsenistön aktivoivan työryhmää enemmän. 9. Esitetään tilinpäätös ja luetaan tilintarkastajien lausunto Rahastonhoitaja Jaana Heikanen esitteli liiton tilinpäätöksen (liite 17). Vuoden 2004 tulos oli erittäin hyvä ja ero budjettiin on merkittävä. Ero johtuu pääasiassa tulojen lisäyksestä, saavutetuista säästöistä ja toteutumattomista tapahtumista. Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen ja tilitarkastusmuistion (liite 18-19) 10. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle Tilinpäätös vahvistettiin ja liittohallituksen jäsenille myönnettiin vastuuvapaus. 11. Valitaan ehdokkaat FIFen toimielimiin Liitto ei asettanut omia ehdokkaita FIFe:n toimielimiin. 12. Valitaan väliseksi ajaksi vararotukirjaaja Vararotukirjaajaksi toimikaudelle valittiin yksimielisesti Anne Toivainen. Anne Toivainen toimii myös RTK:n sihteerinä ajalla Kokous piti tauon SRK:n hallituksen, toimikuntien, jäsenyhdistysten ja SRK:n kanssa yhteistyösopimuksen solmineiden rotuyhdistysten esitykset liittokokoukselle. SRK:n hallituksen ehdotus nro 1 (liite 20) SRK:n säännöt 2 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 2 Liitto kuuluu jäsenenä kansainväliseen kissajärjestöön Fédération Internationale Féline en (FIFe).

4 SRK sääntömääräinen kevätkokous (10) Liiton tarkoituksena on: 1. yhdistää, edistää ja valvoa rotukissojen kasvatustoimintaa 2. pitää yhtenäistä koko maata käsittävää kantakortistoa 3. toimia kissojen arvostamisen ja tasavertaisuuden aikaansaamiseksi muiden lemmikkieläinten rinnalla ja laajentaa kissaharrastusta maassamme 4. edustaa suomalaista rotukissatyötä kansainvälisesti 5. pitää yhteyttä julkisiin tiedotusvälineisiin, eläinlääketieteellisiin laitoksiin ja eläinsuojeluyhdistyksiin sekä antaa suullista, kirjallista ja kuvallista tietoa kissasta ja järjestäytyneestä rotukissatyöstä 6. harjoittaa voittoa tavoittelematonta julkaisutoimintaa ja ylläpitää yhteyttä jäsenjärjestöihinsä sekä toimia yhdessä näiden kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi 7. järjestää kansainvälisiä rotukissanäyttelyitä Liitolla on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä, vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttilahjoituksia sekä toimeenpanna asianmukaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia toimintansa tukemiseksi. SRK:n hallituksen ehdotus nro 2 (liite 20) SRK:n säännöt 7 Esitys hyväksyttiin muodossa: 7 Päätösvalta liitossa kuuluu liittokokoukselle. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi 8, 15 ja 16 mukaisissa asioissa. Yhdistysten äänimäärä liittokokouksessa lasketaan jäsenluettelossa olevien äänivaltaisten jäsenten määrästä, eli jäsenluettelosta poistetaan alle 15-vuotiaat ja eihenkilöjäsenet. Henkilö voidaan laskea vain yhden jäsenyhdistyksen jäseneksi laskettaessa liittokokouksessa käytettäviä äänimääriä. Henkilön, joka on kahden tai useamman jäsenyhdistyksen jäsen, on kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä kirjallisesti ilmoitettava äänivaltansa käyttämisestä sille yhdistykselle, jonka jäsenmäärään hän haluaa tulla lasketuksi. Yhdistykset ilmoittavat liiton sihteerille kirjallisesti tammikuun loppuun mennessä jäsenet, jotka ovat ilmoittaneet äänivaltansa käyttämisestä yhdistykselle. Ilmoituksessa on oltava lista äänivaltansa antaneista jäsenistä sekä kopiot jäsenten tekemistä ilmoituksista. Mikäli ilmoitusta ei määräpäivään mennessä tehdä, jäsentä ei huomioida yhdenkään jäsenyhdistyksen äänivallassa. SRK:n hallituksen ehdotus nro 3 (liite 20): Rekisteröintisäännöt 14.6 Esitys hyväksyttiin muodossa: 14.6 Itämainen lyhytkarva/siamilainen x itämainen pitkäkarva/balineesi risteytys: syntyneet itämaiset lyhytkarva/siamilaiset jälkeläiset rekisteröidään omaan väriinsä, mutta värinumeron perään tulee VAR-lyhenne merkitsemään pitkäkarvatekijän perimää. Lisäksi syntyneiden itämaisten lyhytkarvojen/siamilaisten rekisterikirjaan tulee merkintä: vain itämaisen pitkäkarvan/balineesi -kasvatukseen. Toisen polven lyhytkarvaisen Var-kissan saa astuttaa vain balineesin/ itämaisen pitkäkarvan kanssa. Pennut rekisteröidään RX-rekisteriin. Valkoisen siamilaisen ja valkoisen balineesin käyttö itämaisen pitkäkarvan kasvatukseen ei ole sallittu. Hopeanväristä tai valkolaikku itämaista lyhyt- tai pitkäkarvaa ei saa risteyttää siamilaisen tai balineesin kanssa. Muutos tulee voimaan heti. SRK:n hallituksen ehdotus nro 4 (liite 20) Rekisteröintisäännöt 18.7 Esitys hyväksyttiin muodossa: SRK kunnioittaa Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin FIFe järjestöissä annettuja toimintarajoituksia, jotka koskevat kasvattajia/siitosuroksen omistajia tai näytteilleasettajia ja tiedottaa näistä Seurantalistalla. Myös yksittäisen kissan rekisterikirjaan merkitty kasvatus/siitoskäyttörajoitus seuraa kissaa sen siirtyessä SRK:n rekisteriin. Muutos tulee voimaan heti.

5 SRK sääntömääräinen kevätkokous (10) SRK:n hallituksen ehdotus nro 5 (liite 20) Kasvattajasitoumus 2 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kasvattajasitoumus Allekirjoittanut sitoutuu kissojen pidossa sekä kasvatuksessaan noudattamaan seuraavia Suomen Kissaliitto ry:n (SRK) määrittelemiä periaatteita, jotka samalla ovat edellytyksenä kasvattajanimen saamiseksi 1. Hyväksyn SRK:n sääntöjen 2 mukaisen tarkoituksen. 2. Olen selvillä siitä, että SRK:n määräykset, ohjeet ja säännöt sitovat kaikkia SRK:n kasvattajia. Tarkistan kulloinkin voimassa olevan ohjeistuksen. 3. Olen selvillä yleisten eläintenpitoa ja -suojelua koskevien lakien, asetusten, määräysten sekä kunnallisten järjestyssääntöjen sisällöistä. Huolehdin siitä, että kissani saavat ikään ja rotuun nähden riittävästi ravintoa, huolenpitoa ja liikuntaa. 4. Kasvatustyöni päämääränä on parantaa kasvattamaani kissarotua/-rotuja ja kasvattaa puhdasrotuisia, rotumääritelmän mukaisia, terveitä ja hyväluonteisia kissoja. 5. Kartutan tietoja harrastamistani ja kasvattamistani roduista sekä kissanjalostuksesta ja -hoidosta yleensä. Perehdyn kasvattamiini rotuihin niin, että tunnen hyvin niiden voimassa olevat rotumääritelmät. 6. Kasvatustoiminnassani sitoudun antamaan aina ehdottoman oikeudenmukaisia tietoja ja tiedot sitoudun toimittamaan määräajassa 7. Rekisteröin pentueen kaikki pennut FIFe:n ja SRK:n voimassaolevien rekisteröintimääräysten mukaisesti. Pidättäydyn rekisteröimästä pentueita, joiden vanhemmista en ole varma. 8. Pentujen hoidossa noudatan huolellisuutta ja siisteyttä, jotta niiden kehitys olisi paras mahdollinen. Luovutan pennut terveinä, asianmukaisesti rokotettuina ja hyväkuntoisina sekä aikaisintaan kahdentoista (12) viikon ikäisinä hyvän kauppatavan mukaisesti. Luovuttamieni pentujen vaiheita pyrin seuraamaan riittävän kauan varmistuakseni siitä, että olosuhteet ovat riittävän hyvät. 9. Samalla naaraalla teetän korkeintaan kolme (3) pentuetta 24 kuukauden sisällä, kuitenkin korkeintaan 2 pentuetta 12 kk:n sisällä. 10. Siitostoiminnassa käyttämäni kissa on terveydeltään moitteeton ja hyväluonteinen. Otan huomioon kissan iän ja terveyden tehdessäni päätöksiä sen käytöstä jalostukseen. 11. Ennen suunniteltua astutusta varmistun siitä, että yhdistelmä on sallittu FIFe:n ja SRK:n rekisteröintisääntöjen mukaisesti. Mahdollisesti tarvittavan erikoisluvan hankin liiton rotutoimikunnalta ennen astutusta. 12. Pidän vähintään kolmen (3) viikon välin ennen kuin annan astutetun siitosnaaraan olla tekemisissä toisen toimintakykyisen uroksen kanssa. 13. Myydessäni kissan teen kirjallisen kauppasopimuksen esim. SRK:n kauppasopimusmallia käyttäen. Luovuttaessani kissan sijoitukseen niin, että jalostusoikeus säilyy minulla, teen tästä kirjallisen sopimuksen. 14. Myydessäni kissan toimitan myynti-ilmoituslomakkeen uuden omistajan tiedoin, ellei omistaja sitä kiellä. 15. Sitoudun olemaan myymättä kasvattamiani ja omistamiani kissoja koe-eläimiksi. 16. Kasvattajasitoumuksen voimassaolo lakkaa kirjallisella ilmoituksellani. Mikäli SRK:n hallitus katsoo minun rikkoneen tämän sitoumuksen määräyksiä, se voi evätä minulta oikeuden toimia kasvattajana SRK:n piirissä joko määräajaksi tai kokonaan. 17. Kasvattajalla on raportointivelvollisuus kaikista hänelle kuuluville rekisteröidyille rotukissoille syntyneistä pentueista. Pentueesta raportoidaan pääsääntöisesti lähettämällä astutustodistus pentuja rekisteröitäessä. Niistä pentueista, joita ei voida rekisteröidä on tehtävä erillinen ilmoitus, johon sisältyy selvitys rekisteröimättä jättämisen syystä. Tämä koskee myös ns. vahinko-pentueita ja roturisteytyksiä / lähisukulaisastutuksia, joihin ei ole anottu asianmukaista lupaa. Kasvattajasitoumus tehdään kahtena kappaleena. Allekirjoitetun sitoumuksen molemmat kappaleet toimitetaan oman yhdistyksen kautta rotukirjaajalle kasvatta-

6 SRK sääntömääräinen kevätkokous (10) janimianomuksen liitteenä. Toinen kappale sitoumuksesta palautetaan kasvattajalle nimen hyväksymisen jälkeen. Muutos tulee voimaan heti. SRK:n hallituksen ehdotus nro 6 (liite 20) Kasvattajasitoumus 16 ja Siitosurossitoumus 7 Ehdotus hyväksyttiin muodossa: Kasvattajasitoumus Allekirjoittanut sitoutuu kissojen pidossa sekä kasvatuksessaan noudattamaan seuraavia Suomen Kissaliitto ry:n (SRK) määrittelemiä periaatteita, jotka samalla ovat edellytyksenä kasvattajanimen saamiseksi 1. Hyväksyn SRK:n sääntöjen 2 mukaisen tarkoituksen. 2. Olen selvillä siitä, että SRK:n määräykset, ohjeet ja säännöt sitovat kaikkia SRK:n kasvattajia. Tarkistan kulloinkin voimassa olevan ohjeistuksen. 3. Olen selvillä yleisten eläintenpitoa ja -suojelua koskevien lakien, asetusten, määräysten sekä kunnallisten järjestyssääntöjen sisällöistä. Huolehdin siitä, että kissani saavat ikään ja rotuun nähden riittävästi ravintoa, huolenpitoa ja liikuntaa. 4. Kasvatustyöni päämääränä on parantaa kasvattamaani kissarotua/-rotuja ja kasvattaa puhdasrotuisia, rotumääritelmän mukaisia, terveitä ja hyväluonteisia kissoja. 5. Kartutan tietoja harrastamistani ja kasvattamistani roduista sekä kissanjalostuksesta ja -hoidosta yleensä. Perehdyn kasvattamiini rotuihin niin, että tunnen hyvin niiden voimassa olevat rotumääritelmät. 6. Kasvatustoiminnassani sitoudun antamaan aina ehdottoman oikeudenmukaisia tietoja ja tiedot sitoudun toimittamaan määräajassa 7. Rekisteröin pentueen kaikki pennut FIFe:n ja SRK:n voimassaolevien rekisteröintimääräysten mukaisesti. Pidättäydyn rekisteröimästä pentueita, joiden vanhemmista en ole varma. 8. Pentujen hoidossa noudatan huolellisuutta ja siisteyttä, jotta niiden kehitys olisi paras mahdollinen. Luovutan pennut terveinä, asianmukaisesti rokotettuina ja hyväkuntoisina sekä aikaisintaan kahdentoista (12) viikon ikäisinä hyvän kauppatavan mukaisesti. Luovuttamieni pentujen vaiheita pyrin seuraamaan riittävän kauan varmistuakseni siitä, että olosuhteet ovat riittävän hyvät. 9. Samalla naaraalla teetän korkeintaan kolme (3) pentuetta 24 kuukauden sisällä, kuitenkin korkeintaan 2 pentuetta 12 kk:n sisällä. 10. Siitostoiminnassa käyttämäni kissa on terveydeltään moitteeton ja hyväluonteinen. Otan huomioon kissan iän ja terveyden tehdessäni päätöksiä sen käytöstä jalostukseen. 11. Ennen suunniteltua astutusta varmistun siitä, että yhdistelmä on sallittu FIFe:n ja SRK:n rekisteröintisääntöjen mukaisesti. Mahdollisesti tarvittavan erikoisluvan hankin liiton rotutoimikunnalta ennen astutusta. 12. Pidän vähintään kolmen (3) viikon välin ennen kuin annan astutetun siitosnaaraan olla tekemisissä toisen toimintakykyisen uroksen kanssa. 13. Myydessäni kissan teen kirjallisen kauppasopimuksen esim. SRK:n kauppasopimusmallia käyttäen. Luovuttaessani kissan sijoitukseen niin, että jalostusoikeus säilyy minulla, teen tästä kirjallisen sopimuksen. 14. Myydessäni kissan toimitan myynti-ilmoituslomakkeen uuden omistajan tiedoin, ellei omistaja sitä kiellä. 15. Sitoudun olemaan myymättä kasvattamiani ja omistamiani kissoja koe-eläimiksi. 16. Kasvattajasitoumuksen voimassaolo lakkaa kirjallisella ilmoituksellani. Mikäli SRK:n hallitus katsoo minun rikkoneen tämän sitoumuksen määräyksiä, se voi evätä minulta oikeuden toimia kasvattajana SRK:n piirissä joko määräajaksi tai kokonaan. Sitoumuksen määräyksien rikkomisesta seuranneesta toimintarajoituksesta tiedotetaan seurantalistalla, joka julkaistaan Kissa-lehdessä. 17. Kasvattajalla on raportointivelvollisuus kaikista hänelle kuuluville rekisteröidyille rotukissoille syntyneistä pentueista. Pentueesta raportoidaan pääsääntöisesti lähettämällä astutustodistus pentuja rekisteröitäessä. Niistä pentueista, joita ei voida rekisteröidä on tehtävä erillinen ilmoitus, johon sisältyy selvitys rekisteröimättä jättämisen

7 SRK sääntömääräinen kevätkokous (10) syystä. Tämä koskee myös ns. vahinko-pentueita ja roturisteytyksiä / lähisukulaisastutuksia, joihin ei ole anottu asianmukaista lupaa. Kasvattajasitoumus tehdään kahtena kappaleena. Allekirjoitetun sitoumuksen molemmat kappaleet toimitetaan oman yhdistyksen kautta rotukirjaajalle kasvattajanimianomuksen liitteenä. Toinen kappale sitoumuksesta palautetaan kasvattajalle nimen hyväksymisen jälkeen. Siitosuroksen omistajan sitoumus Siitosuroksen omistajana tavoitteeni on parantaa harrastamaani kissarotua / rotuja. Tämän päämäärän saavuttamiseksi sitoudun noudattamaan seuraavia sääntöjä. 1. Siitostoiminnassa käyttämäni kissa on terveydeltään moitteeton ja hyväluonteinen. Kissan ensimmäisten pentujen rekisteröinnin yhteydessä toimitan eläinlääkärin antaman todistuksen (tai oikeaksi todistetun jäljennöksen) siitä, että kissalla ei ole napatyrää ja että sen kivekset ovat laskeutuneet ja ovat normaalit. Mikäli en ole toimittanut todistuksia määräaikaan mennessä, olen velvollinen maksamaan rekisteröintimaksun korotuksen naaraan omistajalle. 2. Ennen kuin luovutan urostani astutukseen varmistaudun siitä, että kyseinen yhdistelmä on sallittu. 3. Astutusmaksun sovin etukäteen naaraskissan omistajan kanssa. Naaraskissan omistajalle annan allekirjoitetun astutustodistuksen kuittina kokonaan suoritetusta astutusmaksusta. 4. Pidättäydyn käyttämästä kissaani astutukseen, mikäli havaitaan, että se periyttää haitallisia ominaisuuksia jälkeläisilleen. 5. Siitosuroksen omistajana olen tietoinen siitä SRK:n suosituksesta, että ellei siitosurosta tai jokin muu kissa poikkeuksellisesti tai muista perustelluista syistä voi olla vapaana omistajan / haltijan asunnossa, sille on pyrittävä järjestämään oma, lattiapinta-alaltaan vähintään 4 neliö-metrin suuruinen ja 2 metrin korkuinen huone tai osa huoneesta. Siellä tulee olla lämmitys sekä riittävä päivänvalo ja valaistus. Kissalle tulee järjestää makuu- ja ruokintapaikka, hiekkalaatikot, kiipeilymahdollisuudet sekä muu sisustus sen yksilöllisten tarpeiden mukaan. 6. Uroskissan omistajana annan ehdottomasti totuudenmukaisia tietoja ja tiedot sitoudun toimittamaan aina määräajan kuluessa. 7. Kaikessa toiminnassani sitoudun noudattamaan kulloinkin voimassa olevia SRK:n sääntöjä ja määräyksiä sekä rotutoimikunnan antamia ohjeita. Sitoumuksen määräyksien rikkomisesta seuranneesta toimintarajoituksesta tiedotetaan seurantalistalla, joka julkaistaan Kissa-lehdessä. Mikäli rikon tätä sitoumusta vastaan, menetän joko määräajaksi tai kokonaan oikeuteni pitää urosta/ uroksia siitostoiminnassa SRK:n piirissä. Tätä sitoumusta on tehty kaksi kappaletta, toinen jää uroksenomistajalle ja toinen lähetetään SRK:Ile. Muutos tulee voimaan RTK:n ehdotus nro 1 (liite 21): Rekisteröintisäännöt 14.3 Esitystä ei otettu kokouksen käsiteltäväksi, koska yhteistyösopimuksen tehneiltä rotuyhdistyksiltä ei ole pyydetty vastineita. RTK:n ehdotus nro 2 (liite 21): Rekisteröintisäännöt 6.3 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 6.3 Kun ulkomaisen yhdistyksen rekisteröimää kissaa käytetään siitoksessa: - jos kyseessä on muussa kuin FIFe-jäsenen rekisterissä oleva kissa, on ko. astutukselle anottava lupa pykälän 15 mukaisesti - jos kyseessä on FIFe-jäsenen rekisteröimä kissa, tulee siitosuroksen omistajan tehdä astutustodistus viralliselle astutustodistuslomakkeelle.

8 SRK sääntömääräinen kevätkokous (10) Astutustodistuksen mukaan tulee liittää kopio ulkomaisen partnerin virallisesta sukutaulusta. Ulkomaiselta urokselta vaaditaan seuraavat rekisteröintisääntöjen mukaiset todistukset: - kivesten laskeutumistodistus - napatyrättömyystodistus - abessinialaisilta ja somaleilta PRA-todistus (ei saa olla kolmea vuotta vanhempi) - valkoisilta kissoilta kuulotodistus - persialaisilta ja exoticeilta PKD-todistus - korateilta DNA-testitodistus (GM) Tarvittavat selvennykset FIFe-kielellä tai suomeksi toimittaa kasvattaja. Ulkomaiselta urokselta ei vaadita avoimen luokan Ex-arvostelua, tunnistusmerkintää eikä uroksen omistajalta siitosuroksen omistajan sitoumusta tai SRK:n jäsenyhdistyksen jäsenyyttä. Muilta osin pentueen rekisteröinti tapahtuu rekisteröintisääntöjen luvun 7 mukaisesti. Muutos tulee voimaan RTK:n ehdotus nro 3 (liite 21): Rekisteröintisäännöt Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Kasvattaja voi anoa erikoislupaa rotutoimikunnalta rekisteröintisääntöjen kohtien 7.3, 7.6, 7.8, 7.10, 14, 16.1, 16.2 osalta. Muiden sääntökohtien osalta ei erikoislupia voida myöntää. Muutos tulee voimaan ISROK:n ehdotus (liite 22): Rekisteröintisäännöt 7.8 Ehdotus hylättiin yksimielisesti. Kokous keskeytettiin lounaan ajaksi klo SUROK:n ehdotus nro 1a (liite 23): Rekisteröintisäännöt 3.1 ja 3.2 Ehdotus hylättiin yksimielisesti. SUROK:n ehdotus nro 1b (liite 23): Koulutustoimikunnan ohjesääntö Ehdotus hyväksyttiin muodossa: SRK KOULUTUSTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1. Koulutustoimikunta toimii Suomen Kissaliitto SRK ry:n hallituksen alaisena. 2. Koulutustoimikunta koostuu 4 jäsenestä, jotka liittokokous valitsee vuosittain kahdeksi vuodeksi, siten että puolet jäsenistä on kerrallaan erovuorossa. Liittokokous nimittää toimikunnalle myös kokoonkutsujan. 3. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Toimikunta kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa. Kokoukset kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) viikkoa aikaisemmin. Kokousten päätökset vahvistaa Kissaliiton hallitus. 4. Toimikunta laatii Kissaliiton koulutussuunnitelman yhteistyössä koulutukset organisoivien jäsenyhdistysten, rotuyhdistysten tai muiden SRK:n toimikuntien kanssa. 5. Koulutustoimikunnan päätehtävänä on tuottaa SRK:n hyväksymä koulutusmateriaali sekä ideoida koulutustapahtumia. Näitä ovat mm. assistentti- ja näyttelytoimihenkilökoulutus sekä kasvattajakurssit. Toimikunta tukee jäsenyhdistysten, rotuyhdistysten tai muiden toimikuntien järjestämää koulutusta toimittamalla kurssimateriaalin järjestäjien käyttöön ja mahdollisesti auttamalla kouluttajan/luennoitsijoiden hankkimisessa. Toimikunta voi myös itse järjestää valtakunnallisia koulutustapahtumia tarpeen mukaan. 6. Toimikunta raportoi toiminnastaan ja suunnitelmistaan liittokokoukselle. Toimikunta voi myös esittää hallitukselle koulutukseen liittyviä ehdotuksia vietäväksi liittokokoukseen. Muutos tulee voimaan

9 SRK sääntömääräinen kevätkokous (10) SUROK:n ehdotus nro 2 (liite 23): Näyttelysäännöt 32 Ehdotus hyväksyttiin muodossa: 32 Kissalla on oltava eläinlääkärin merkinnän mukaan voimassaoleva kissarutto- ja flunssarokotus. Kissarutto- ja kissaflunssarokotukset on annettava vähintään 15 vuorokautta ennen näyttelyä. Ensimmäisen kerran annettu kissaflunssarokotus on voimassa vasta tehosteen jälkeen, joka on annettava vähintään 15 vuorokautta ennen näyttelyä. Näyttelyyn osallistuva kissa tulee rokotuttaa kissaflunssaa ja kissaruttoa vastaan vähintään joka toinen vuosi ja viimeisin rokotus tulee olla annettu enintään kaksi vuotta (730 päivää) ennen näyttelyä. Kotimaisissa näyttelyissä ei vaadita Suomessa raivotautirokotusta (rabies). Mikäli kissalle annetaan rabies-rokotus, on se otettava viimeistään 15 vrk ennen näyttelyä. Uusintarokotus voidaan ottaa vaikka näyttelyä edeltävänä päivänä, edellyttäen että edellinen rokotus on voimassa. SUROK:n ehdotus nro 3 (liite 23) Näyttelysäännöt 33 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 33 Kissalla oltava osallistumisnumero ennen arvostelun alkamista. Omistaja on vastuussa siitä, että osallistumisnumero on kissan mukana kun se viedään arvosteltavaksi. Osallistuminen siitos- ja kasvattajaluokkiin on tarkastettava näyttelyn sihteeristössä ennen näyttelyluetteloon merkittyä arvostelun alkamisaikaa. Muutos tulee voimaan SUROK:n ehdotus nro 4 (liite 23) Näyttelysäännöt 40 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 40 Mahdollinen protesti sääntörikkomuksista on jätettävä näyttelyn johdolle kirjallisena näyttelypaikalla. Jokaisesta käsittelyyn tulevasta protestista peritään käsittelykulu näyttelyn järjestävälle yhdistykselle. Maksun suuruuden määrää vuosittain syyskokous. Kaikkien aiheellisten protestien käsittelykulu palautetaan asiaomaiselle. Jury käsittelee kaikki protestit. Tuomarien arvosteluista ei voi valittaa. 15. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Helsingissä Kuopiossa Heli Tepponen puheenjohtaja Tiina Räsänen sihteeri Raisiossa Orimattilassa Outi Niemi pöytäkirjantarkastaja Liisa Forss pöytäkirjantarkastaja

10 SRK sääntömääräinen kevätkokous (10) LIITTEET 1-9 Yhdistysten valtakirjat 10 Esityslista 11 Postituskuitit (12 kpl) 12 SRK:n toimintakertomus RTK:n toimintakertomus NTK:n toimintakertomus TTK:n toimintakertomus Suomen tuomarikollegion toimintakertomus SRK:n tilinpäätös Tilintarkastuskertomus 19 Tilintarkasutusmuistio 20 SRK:n hallituksen liittokokousehdotukset 21 RTK:n liittokokousehdotukset 22 ISROK:n liittokokousehdotus 23 SUROK:n liittokokousehdotukset

Suomen Kissaliitto ry PÖYTÄKIRJA

Suomen Kissaliitto ry PÖYTÄKIRJA . Suomen Kissaliitto ry PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2004 17.8.2004 Aika: Lauantai 20.3.2004 klo 10.00-16.30 Paikka: Ravintola Kaisaniemi, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus

Lisätiedot

Suomen Kissaliitto ry

Suomen Kissaliitto ry Suomen Kissaliitto ry PÖYTÄKIRJA 28.4.2008 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2008 Aika: Lauantai 29.3.2008 klo 11.00 Paikka: Ravintola Mestaritalli, Merikannontie 2, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen

Lisätiedot

Suomen Kissaliitto ry

Suomen Kissaliitto ry Suomen Kissaliitto ry PÖYTÄKIRJA 31.10.2004 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2004 Aika: Lauantai 23.10.2004 klo 10.00 Paikka: Ravintola Myllärit, Åkerlundinkatu 4, Tampere 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen

Lisätiedot

Suomen Kissaliitto ry

Suomen Kissaliitto ry Suomen Kissaliitto ry PÖYTÄKIRJA 24.11.2002 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2002 Aika: Lauantai 26.10.2002 klo 10.00 Paikka: Ravintola Myllärit, Åkerlundinkatu 4, Tampere 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen

Lisätiedot

Kokouksen kokonaisäänimääräksi todettiin 52 ääntä. Yksinkertaiseen ääntenenemmistöön vaaditaan 27 ääntä ja määräenemmistöön 39 ääntä.

Kokouksen kokonaisäänimääräksi todettiin 52 ääntä. Yksinkertaiseen ääntenenemmistöön vaaditaan 27 ääntä ja määräenemmistöön 39 ääntä. Suomen Kissaliitto ry PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2007 Aika: Lauantai 31.3.2007 klo 11.00 Paikka: Ravintola Villa Solvik, Solvikinkatu 4, 00990 Helsinki (Vuosaari) 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen

Lisätiedot

Suomen Kissaliitto ry

Suomen Kissaliitto ry Suomen Kissaliitto ry PÖYTÄKIRJA 30.10.2005 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2005 Aika: Lauantai 22.10.2004 klo 10.00 Paikka: Ravintola Myllärit, Åkerlundinkatu 4, Tampere 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen

Lisätiedot

Suomen Kissaliitto ry

Suomen Kissaliitto ry Suomen Kissaliitto ry 27.3.2009 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: Lauantai 21.3.2009 klo 10.00 Paikka: Ravintola Kaisaniemi, Kaisaniemen Puisto 1, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen

Lisätiedot

TOIMIKUNTIEN OHJESÄÄNNÖT

TOIMIKUNTIEN OHJESÄÄNNÖT I Toimikuntien ohjesääntö yleinen osa TOIMIKUNTIEN OHJESÄÄNNÖT 1. Toimikunnat ovat asiantuntijaelimiä, joiden tehtävänä on avustaa liiton hallitusta omaa toimialaansa koskevien asioiden hoitamisessa. Päätökset

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2012

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2012 11.4.2012 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2012 Aika: Lauantai 31.3.2012 klo 10.00 Paikka: Ravintola Paloma, Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää (Villatehtaan vieressä) ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen

Lisätiedot

Suomen Kissaliitto ry

Suomen Kissaliitto ry Suomen Kissaliitto ry 18.11.2008 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2008 Aika: Lauantai 18.10.2008 klo 10.00 Paikka: Cumulus, Koskikatu 5, Tampere 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus Liiton hallituksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2015

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2015 2.4.2015 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2015 Aika: Lauantai 28.3.2015 klo 10.00 13.56 Paikka: Villa Solvik, Solvikinkatu 4, 00990 Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus Liiton

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2012

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2012 22.10.2012 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2012 Aika: Lauantai 20.10.2012 klo 10.00-16.00 Paikka: Ravintola Huvimaja, Särkänniemi, Tampere ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus Liiton hallituksen

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Suomen Kissaliitto ry

Suomen Kissaliitto ry Suomen Kissaliitto ry PÖYTÄKIRJA 26.10.2011 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Aika: Lauantai 22.10.2011 klo 10.00 Paikka: Ravintola Myllärit, Åkerlundinkatu 4, Tampere 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2012

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2012 22.10.2012 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2012 Aika: Lauantai 20.10.2012 klo 10.00-16.00 Paikka: Ravintola Huvimaja, Särkänniemi, Tampere ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus Liiton hallituksen

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2014

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2014 8.4.2014 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2014 Aika: Lauantai 29.3.2014 klo 10.08 15.40 Paikka: Villa Solvik, Solvikinkatu 4, 00990 Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus Liiton

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Suomen Kissaliitto ry

Suomen Kissaliitto ry Suomen Kissaliitto ry 30.3.2011 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2011 Aika: Lauantai 26.3.2011 klo 10.00 Paikka: Ravintola Mestaritalli, Merikannontie 2, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n säännöt

Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n säännöt Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n säännöt I Yhdistys 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pohjoinen Rotukissayhdistys ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja sen kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Suomen Kissaliitto ry

Suomen Kissaliitto ry Suomen Kissaliitto ry 3.11.2009 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2009 Aika: Lauantai 31.10.2009 klo 10.00 Paikka: Ravintola Myllärit, Åkerlundinkatu 4, Tampere 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus Liiton

Lisätiedot

OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT

OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT 1/5 OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun Lipottaret ry ja sen kotipaikka on Oulu 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Kissaliitto ry

Suomen Kissaliitto ry Suomen Kissaliitto ry PÖYTÄKIRJA 9.11.2010 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Aika: Lauantai 30.10.2010 klo 10.00 Paikka: Ravintola Myllärit, Åkerlundinkatu 4, Tampere 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE OULUN SEUDUN MS-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT (Rek.nro 159.657) Uudistettu 19.03.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun MS-yhdistys ry. Yhdistyksen kielinä

Lisätiedot

LUOMULIITTO ry SÄÄNNÖT. Hyväksytty

LUOMULIITTO ry SÄÄNNÖT. Hyväksytty LUOMULIITTO ry SÄÄNNÖT Hyväksytty Järvenpäässä marraskuun 20. pnä 2009 Luomuliitto ry säännöt Sivu 2 / 5 I NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Luomuliitto ry, ruotsiksi Förbundet för Naturenlig Odling

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2013

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2013 25.10.2013 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2013 Aika: Lauantai 19.10.2013 klo 10.00-16.09 Paikka: Ravintola Finlaysonin Palatsi, Tampere ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus Liiton hallituksen

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 2 Kotipaikka Jyväskylän kaupunki 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 Valokuvataiteilijoiden liitto ry SÄÄNNÖT 2 SISÄLLYS 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 3 2 Tarkoitus

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa.

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. Lieksan taitoluistelijat ry SÄÄNNÖT 20.3.1998 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. 2. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT

Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT POHJOIS-KARJALAN EVANKELISLUTERILAISEN KANSANLÄHETYKSEN S Ä Ä N N Ö T Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Evankelisluterilainen

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen,

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen, KYMMENEN VIRRAN MS-YHDISTYS ry. 1(6) SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Kymmenen virran MS-yhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu ja pöytä- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka BUDOSEURA KOBUSHIKAIN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Budoseura Kobushikai. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1(6) 7.11.2014 Alla olevat päivitetyt säännöt ovat astuneet voimaan 13.4.2010 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1 SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1. Nimi ja tarkoitus Yhdistyksen nimi on Suomen hautaustoiminnan keskusliitto, Begravningsverksamhetens

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 1 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n Säännöt 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 2 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Varkauden

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa.

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa. ORTODOKSINEN OPISKELIJALIITTO ORTODOXA STUDENTFÖRBUNDET ry:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Ortodoksinen Opiskelijaliitto - Ortodoxa Studentförbundet ry. Liiton

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, kieli suomi ja toimintavuosi 1.7. 30.6.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, kieli suomi ja toimintavuosi 1.7. 30.6. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kansainvälisen eläinlääketieteenopiskelijoiden järjestön Suomen jaosto ry ja sen lyhenne on IVSA Finland. Näissä säännöissä sitä kutsutaan jäljempänä nimellä Yhdistys.

Lisätiedot