LASTEN LÄÄKETUTKIMUKSET SUOMESSA- PARAS TULOS YHTEISTYÖLLÄ. LASTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET KATRIINA KIPPO Tekes

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTEN LÄÄKETUTKIMUKSET SUOMESSA- PARAS TULOS YHTEISTYÖLLÄ. LASTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET KATRIINA KIPPO Tekes"

Transkriptio

1 LASTEN LÄÄKETUTKIMUKSET SUOMESSA- PARAS TULOS YHTEISTYÖLLÄ LASTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET KATRIINA KIPPO Tekes DM

2 Esityksen sisältö Katsaus Tekesin Pharma-ohjelmaan ja sen teemoihin 7. Puiteohjelman Terveysohjelma Innovatiiviset lääkkeet teknologia-aloite (IMI) EUROTRANSBIO ERA-NET

3 Ohjelman kesto: Ohjelman laajuus: 58 miljoonaa euroa

4 Ohjelman teema-alueet Tuotekehitysprosessia nopeuttavat ja tukevat ennustavat mallit ja työkalut Potilasnäytteiden tehokkaampi hyödyntäminen Merkkiaineiden hyödyntäminen lääkekehityksessä Sairauksien syntymekanismien, lääkkeiden vaikutusmekanismien ja kinetiikan tutkimus Kansallisen toimintatavan kehittäminen kliiniseen lääketutkimukseen Kliinisen lääketutkimuksen toimintaympäristön uudistaminen Terapia-aluekohtaisten osaamiskeskusten kehittäminen Kemialliset valmistusteknologiat ja innovatiiviset lääkemuodot Ratkaisut haastaviin synteesiongelmiin ja kustannustehokkaammat synteesipolut Uusien valmistusteknologioiden hyödyntäminen Innovatiiviset lääkemuodot lasten ja ikääntyvien lääkehoitoon sekä eläinlääkintään Lääkeaineiden kohdentaminen ja luovutus Verkostoitunut liiketoiminta Liiketoimintaosaamisen kehittäminen Innovaatioiden tuotteistaminen ja uusien tuotteiden markkinoillepääsy

5 Pharma-ohjelman haut Yritykset voivat hakea rahoitusta koko ohjelman ajan ilman hakuaikoja Kaikki ohjelman teema-alueet käytettävissä Yritysten hankkeet ovat luottamuksellisia Lyhyt julkaistava tiivistelmä ohjelman verkkosivuille EuroTransBio (www.eurotransbio.net) Rahoitusta eurooppalaisille yhteishankkeille Haku auki nyt, päättyy 27.4 Haku mentorointipalveluun keväällä 2009 Mentorointipalvelu laajenee yrityksistä myös tutkimuslaitosten palveluorganisaatioille Liiketoiminnan ja markkinointiviestinnän mentorit Pharma-ohjelman toinen julkisen tutkimuksen haku aukeaa 2009 syksyllä Päätökset 2010 tammikuussa

6 Pharma-ohjelman haut Kliinisen lääketutkimuksen haku keväällä 2009 Haun tavoitteena on saada sairaanhoitopiirien, yliopistojen ja yritysten hankkeita, joiden avulla kehitetään kansallista toimintatapaa kliiniseen lääketutkimukseen Mahdollisen rahoitusmuodon selvitys on meneillään! 1) Kliinisen lääketutkimuksen verkostojen rakentaminen Tavoitteena kansallinen toimintatapa tutkimustoiminnan parhaiden käytäntöjen kehittämiseksi ja palvelututkimuksen toimintamallien yhtenäistämiseksi 2) Erityisosaamiskeskusten kehittäminen Mahdollisuus pilottihankkeena kehittää kilpailukykyinen toimintamalli yhden tai muutaman terapia-alueen erityisosaamiskeskukselle

7 Ohjelman kansainväliset yhteydet 7. PO, Innovatiivisten lääkkeiden yhteisyritys IMI-JU Kiina-aktiviteetit yritysten tarpeiden pohjalta Suomi-Kanada yhteistyö lääketieteellisen kuvantamisen alueella Eurooppalaisten yritysten yhteisprojektit EuroTransBio Pro

8 EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Terveysohjelma (Health)

9 EU:n 7 PO:n rakenne , budj. 50,5 mrd 1. COLLABORATION eli YHTEISTYÖ 32,3 mrd (erityisohjelma) Teknologiayhteisöt (ETP) vaikuttaneet sisältöihin -Terveys (6.1 mrd vuosille ) -Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia -Tieto- ja viestintäteknologiat -Nanotieteet, materiaalit, tuotantoteknologiat -Energia -Ympäristö -Liikenne -Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet -Turvallisuus -Avaruus painopisteistä rahoitetaan mm. -T&K-hankkeita ja verkostoja -JTI:t (Joint Technology Initiatives) -ERA-NET-rahoitus -Teknologiaplatformien (ETP) SRA:t! 2. IDEAT 7,5 mrd -Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) -Rahoitus yksittäisille huippututkimusryhmille 3. IHMISET 4,7 mrd 4. VALMIUDET 4,2 mrd -Marie Curie -toimet -Tutkijoiden koulutus ja liikkuvuus -Infrastruktuurit -Pk-yritykset (mm. ent. CRAFT) -Alueiden osaaminen -Tutkimuspotentiaali -Tiede yhteiskunnassa - NCO -Art 169 (EUROSTARS) JRC: Yhteinen tutkimuskeskus 1,7 mrd EURATOM ( ) 2,7 mrd + CIP (Competitiveness and Innovation Programme) 3,6 mrd

10 TERVEYS Bioteknologia, geneeriset menetelmätjaja teknologiat ihmisen terveydenhoitoon Ihmisen terveydenhoitoa palveleva translaatiotutkimus Terveydenhuollon optimointi Euroopan kansalaisille

11 Cordis: Community Research and Development Information Service

12 7. PO:n terveysohjelman työohjelma 2010 Neljättä hakua työstetään ja ensimmäinen työpaperi (Reflection paper) on ollut käsittelyssä Työohjelman (Work Programme 2010, WP) luonnosta käsitellään Ohjelmakomitean formaalinen hyväksyntä WP:lle kesäkuussa 2009 Työohjelman (WP) virallinen hyväksyntä ja 4. haun julkistus joko heinäkuussa tai syyskuussa 2009 Suunniteltuja avainteemoja ovat Työkaluja translationaaliseen tutkimukseen Translationaalinen syöpätutkimus Translationaalinen tutkimus neurodegeneratiivisten sairauksien osalta Parempi terveys Afrikkaan

13 7. PO:n terveysohjelman 4. haku- muutamia poimintoja suunnitelmista Syöpä ei ollut 3. hakukierroksella mukana ja siksi tähän teemaan panostetaan nyt tavallista enemmän. Kliinisen tutkimuksen verkostoa ollaan rakentamassa lasten ja kasvuikäisten nuorten syöpätutkimukseen, koska on tarvetta lisätä kliinistä tutkimusta tässä kentässä. Rahoitusinstrumenttina (NoE eli huippututkimuksen verkosto). EU:n politiikan tarpeisiin vastaaminen Teema-alueena uusien lääkeformulaatioiden (oraalinen, ikään sopiva) kehittäminen lapsille sekä farmakokineettisten tutkimusten tekeminen lapsilla (ns. Off-patent lääkkeet). Yhteistyötä suunnitellaan tehtävän myös kolmansien maiden kanssa. EU-US transatlanttisen pediatrian verkoston rakentaminen koordinoimaan lastenlääketutkimusta EU:ssa, USA:ssa ja kolmansissa maissa.

14 Pharma-ohjelman ohjelmapalveluna koulutusta 2009 How to write a successful EU FP7 application, Mauno-Koivisto keskus, BioCity, Turku Kurssilla perehdytään käytännönläheisesti EUhakemusten tekoon. Kouluttajana on Steinbeis Research Center (Gertraud Klinkenberg ja Henner Willnow). Kohderyhmänä on yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten tutkijat, joilla on vähän kokemusta EU-hakemuksista. Myös kokeneet tutkijat hyötyvät 7. puiteohjelman erityspiirteiden käsittelystä. Kurssille mahtuu 20 osallistujaa. Toteutetaan yhteistyössä HealthBIO:n kanssa. Ilmoittautumiset mennessä Turku Science Park Carita Martin puh

15 The Innovative Medicines Initiative (IMI)

16 IMI:n tutkimusohjelman (SRA) 4 pilaria Source: IMI slides on Call and Evaluation Process/Overview of 2008 Call Topics-IMI Information Day

17 IMI keskittyy T & K-prosessin esi-kilpailullisiin pullonkaulakohtiin Source: IMI slides on Call and Evaluation Process/Overview of 2008 Call Topics-IMI Information Day

18 IMI:n tutkimusohjelma kohdistuu viiteen sairausalueeseen Source: IMI Research Agenda: 15 February 2008 (Version 2.0)

19 Source: IMI slides on the Call Submission and Evaluation Process

20 Source: IMI slides on the Call submission and Evaluation Process

21 IMI - aikatauluista Ensimmäisen haun projektien on määrä alkaa viimeistään maaliskuussa Toisen haun teemoja valmistellaan. Uusi haku IMI-JU:n toiselle toimintavuodelle julkaistaneen vuoden 2009 aikana. IPR-ohjeistusta tarkistetaan jäsenmaiden edustajien ryhmän toivomuksesta-työtä varten perustetaan työryhmä vuoden 2009 alussa.

22 ETB 4. haku v prosessi ja kriteerit Haku avattu Mukana 9 maata / aluetta Tot budj. n MEUR Haku sulkeutuu (huom! ei aiehakua tällä kertaa) Kansainväliseen arviointiin perustuvat rahoituspäätökset n. lokak-marrask projektien rahoitus kansallisilta rahoittajilta (Tekes / Suomi) Peruskriteerit t&k -projekteille: 2 bioteknologia-alan (OECD:n määritelmä) pk -yritystä 2:sta mukana olevasta maasta (suurten yritysten ja tutkimuslaitosten rahoitus maakohtaisesti) Koordinaattorina pk yritys 1 maan/alueen osuus ei saa olla > 70% projektin kustannuksista >50% kustannuksista täytyy syntyä pk yrityksissä Kyseessä pitää olla yhteishanke (kaikki osapuolet tekevät tutkimusta) Kansalliset kriteerit huomioitava!

23 ETB 4. haku v.2009 osallistujamaat / alueet: Maat: Itävalta Suomi Ranska Saksa Unkari Italia Hollanti Alueet: Madrid (Espanja) Baskimaa (Espanja) Katalonia (Espanja) Flanders (Belgia) Wallonia (Belgia)

24 Tarkemmat tiedot: Taustatietoa ETB:stä Hakuohjeet, lomakkeet, ym Tiedot yhteyshenkilöistä.. Tekesin yhteyshenkilö : Raimo Pakkanen

25 Tekes rahoittaa kv-hankkeiden valmistelua PK-YRITYKSET Valmistelun rahoitusta haetaan etukäteen sähköisellä hakemuksella Ennen hakemuksen jättämistä on hyvä keskustella Tekesin teknologia-asiantuntijan kanssa Rahoitus 70 % avustustasolla, mikäli kustannuksiin halutaan sisällyttää myös omia kustannuksia (palkkoja, henkilösivu- ja yleiskustannuksia sekä matkoja). Rahoitus voi olla enintään 10% suomalaisen hakijan osuudesta valmisteltavassa projektissa. Rahoitus 75% avustustasolla mikäli kustannukset ovat vain ostopalveluja. Hankinta kilpailutettava, jos hankinnan arvo > ). Projektisuunnitelma valmistelutyöstä liitteeksi. Maksatus, kun Tekesiin on toimitettu verifikaatio hakemuksen toimittamisesta Brysseliin.

26 Tekes rahoittaa kv-hankkeiden valmistelua TUTKIMUSTAHOT Valmistelun rahoitusta haetaan etukäteen sähköisellä hakemuksella Ennen hakemuksen jättämistä on hyvä keskustella Tekesin teknologia-asiantuntijan kanssa Max Yleis- ja henkilösivukustannukset hyväksytään Tutkimustaho koordinaattorina tai merkittävän työpaketin vetäjänä Ensisijaisesti hankkeisiin, joissa suomalaisia yrityksiä Hankkeesta merkittävää hyötyä suomalaisille osallistujille tai yhteiskunnalle Tekes maksaa rahoituksen jälkikäteen, kun yliopisto, korkeakoulu tai tutkimuslaitos lähettää Tekesiin vapaamuotoisen allekirjoitetun loppuraportin sekä selvityksen toteutuneista kustannuksista (täytetty kustannustilityslomake). Kaksivaiheisessa EU:n ohjelman haussa huomioidaan vain varsinainen, eli kakkosvaiheen hakemus.

27 Lisätietoja FPT Health web site: National Contact Points (NCPs): FP6 projects database:http://www.lifecompetence.eu/ New SME catal. : SMEs in Health Research ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/smesweb_en.pdf) IMI: Pharma:

28 Lisätietoja, jatk. European Research Council: The European Commission's DG Research is looking for experts to act as evaluators of proposals. If you are interested, online registration is available at : https://cordis.europa.eu/emmfp7 Katso puiteohjelmajulkaisut:

29 Terveysohjelman (Health) yhteystiedot Saara Leppinen, Health NCP, kansallinen yhteyshenkilö Suomen Akatemia, puh. (09) Anu Nuutinen, NCP III Suomen Akatemia, puh. (09) Ohjelmakomitea: Mikael Fogelholm, komiteajäsen Suomen Akatemia, puh. (09) Katriina Kippo, asiantuntijajäsen, jäsen (IMI States Representatives Group, IMI-SRG) NCP II Tekes, puh Suomen EU T&K-sihteeristö Koordinointi Suomessa, lakimiespalvelut, koulutusta jne.

30 KIITOS!

Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP. 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus

Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP. 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus Rakennerahastot Puiteohjelma CIP-ohjelma EU-ohjelmien erot? Puiteohjelma ja CIP: rahoitus haetaan suoraan

Lisätiedot

Karin Wikman Kehityspäällikkö, Tekes

Karin Wikman Kehityspäällikkö, Tekes Karin Wikman Kehityspäällikkö, Tekes 7. puiteohjelma ja CIP? 7. puiteohjelmassa (54 mrd) tutkimus ja kehittäminen CIP ohjelmassa (4 mrd Competitiveness and Innovation Programme) markkinaverifikaatiot,

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

Puiteohjelman lyhenteet

Puiteohjelman lyhenteet Puiteohjelman lyhenteet EU puiteohjelmiin liittyviä dokumentteja lukiessa kohtaa tuon tuostakin lyhenteitä, joita voi olla vaikea muistaa. Oheinen lyhennelista auttaa. AG Artemis Artikla 169 Artikla 185

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020. Heini Günther 9.1.2015 Lappeenranta

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020. Heini Günther 9.1.2015 Lappeenranta Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Heini Günther 9.1.2015 Lappeenranta Miten EU toimii? Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. EU:n budjetti

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 EUTI, Tekes 9/2014 DM #1326337 EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. Rakennerahastot EAKR, maatalouden tuki EU:n budjetti Hallinnoidaan

Lisätiedot

EU:n suorat rahoitusohjelmat

EU:n suorat rahoitusohjelmat EU:n suorat rahoitusohjelmat Mistä massia hyville ideoille? 27.3.2015 Kotkan Höyrypanimo Marja Holopainen Marja Holopainen, Cursor Oy, 27.3.2015 1 Horisontti 2020 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

Lisätiedot

Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista. 11.9.2014 Jaana Myllyluoma Grant Advisor

Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista. 11.9.2014 Jaana Myllyluoma Grant Advisor Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista 11.9.2014 Jaana Myllyluoma Grant Advisor MIKSI? Hyviä syitä Pääsy osaksi suurempia kokonaisuuksia ja markkinoita - reitit, klusterit Yrityksille

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Elina Holmberg EUTI, Tekes 20.5.2014

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Elina Holmberg EUTI, Tekes 20.5.2014 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Elina Holmberg EUTI, Tekes 20.5.2014 EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. EU:n budjetti

Lisätiedot

POMPPUA VIENTIIN. VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua 23.03.2012

POMPPUA VIENTIIN. VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua 23.03.2012 POMPPUA VIENTIIN VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua 23.03.2012 1 ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN (ELY-KESKUS) MERKINTÖJÄ Kirjausmerkinnät (hakemuksen saapumispäivä, dnro) 2 HAKIJA (yhteishankkeissa

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 19.9.2013 DM # 1177473 Tekes Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin EU:lta rahoitusta Euroopassa pääsääntöisesti kansainvälisenä

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 EUTI, Tekes 6/2014 DM # EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. Rakennerahastot EAKR, maatalouden tuki EU:n budjetti Hallinnoidaan

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes 1 Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin EU:lta rahoitusta

Lisätiedot

Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit

Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit Finnish Transport Research and Innovation Partnership Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit Jouni Wallander Fintripin vt. projektipäällikkö Innosto Oy Fintrip-seminaari 11.6.2014 LVM, Helsinki

Lisätiedot

OULU Technopolis Business Breakfast: EU- ja INKA-rahoitus yrityksille

OULU Technopolis Business Breakfast: EU- ja INKA-rahoitus yrityksille OULU Technopolis Business Breakfast: EU- ja INKA-rahoitus yrityksille Horisontti 2020 ja pk-yritykset Oulu 22.8.2014 Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Mitä aiheita rahoitetaan?

Lisätiedot

Liikenne -haaste Horisontti 2020:ssa

Liikenne -haaste Horisontti 2020:ssa Liikenne -haaste Horisontti 2020:ssa Tom Warras, Tekes Ari-Pekka Manninen, LVM EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. EU:n budjetti Hallinnoidaan Euroopan komissiosta:

Lisätiedot

EU:n rahoitusinstrumentit. Elina Holmberg, Tekes EU:n Horisontti 2020 -rahoitusmahdollisuudet meriteollisuudelle 21.8.2015

EU:n rahoitusinstrumentit. Elina Holmberg, Tekes EU:n Horisontti 2020 -rahoitusmahdollisuudet meriteollisuudelle 21.8.2015 EU:n rahoitusinstrumentit Elina Holmberg, Tekes EU:n Horisontti 2020 -rahoitusmahdollisuudet meriteollisuudelle 21.8.2015 Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin Rahoitus perustuu kilpailuun: vain parhaat

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Ammattikorkeakoulujen mahdollisuudet Hanna Vuorinen 14.5.2014 Ammattikorkeakoulujen osallistuminen EU:n 7. puiteohjelmassa 2007-2013

Lisätiedot

Esipuhe. Rahoitusinstrumenttikooste: Hanna-Miina Sihvonen, Anna Kaikkonen, Tiina Männikkö / SM.

Esipuhe. Rahoitusinstrumenttikooste: Hanna-Miina Sihvonen, Anna Kaikkonen, Tiina Männikkö / SM. 24.06.2014 1 2 Esipuhe Kansainvälisen, yhteiskunnallisen ja luonnonympäristön kehitys asettavat kasvavia vaatimuksia pelastustoimelle kuten myös koko turvallisuussektorille, sen politiikka- ja säädösvalmistelulle,

Lisätiedot

Horisontti 2020 ja pk-yritykset

Horisontti 2020 ja pk-yritykset Horisontti 2020 ja pk-yritykset 24.03.2015 Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Mitä aiheita rahoitetaan? 7 suurta teemaa: 1. Terveys, väestönmuutos, hyvinvointi 2. Biotalous

Lisätiedot

JULKISET RAHOITUSMAHDOLLISUUDET ICT-ALAN PK-SEKTORILLE

JULKISET RAHOITUSMAHDOLLISUUDET ICT-ALAN PK-SEKTORILLE Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous BisnesAkatemia 2014 Timo Rannikko JULKISET RAHOITUSMAHDOLLISUUDET ICT-ALAN PK-SEKTORILLE OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous BisnesAkatemia

Lisätiedot

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Tekijä: Nina Vesterinen, fememare Oy Tiivistelmä Tämä selvitystyö on koonnut lyhyesti yhteen eritasoiset ohjelmat ja instrumentit

Lisätiedot

EUROOPPALAISET TEKNOLOGIAOHJELMAT Opas rakennus- ja kiinteistöklusterille. Olavi Tupamäki VILLA REAL LTD/SA. Villa Real Ltd/SA Espoo FI, Brussels BE

EUROOPPALAISET TEKNOLOGIAOHJELMAT Opas rakennus- ja kiinteistöklusterille. Olavi Tupamäki VILLA REAL LTD/SA. Villa Real Ltd/SA Espoo FI, Brussels BE EUROOPPALAISET TEKNOLOGIAOHJELMAT OPAS rakennus- ja kiinteistöklusterille Olavi Tupamäki VILLA REAL LTD/SA Villa Real Ltd/SA ALKUSANAT Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL:n aloitteesta alkoi syksyllä

Lisätiedot

JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare

JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare CHT, Oulun Yliopisto: Jarmo Pääkkönen, Maritta Perälä-Heape, Anna Sachinopoulou, Veera Virta, Kalevi Virta

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma pk-yrityksille. Elina Holmberg EUTI, Tekes 21.11.2014

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma pk-yrityksille. Elina Holmberg EUTI, Tekes 21.11.2014 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma pk-yrityksille Elina Holmberg EUTI, Tekes 21.11.2014 EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. Rakennerahastot EAKR, maatalouden tuki EU:n

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma. pk-yrityksille. Elina Holmberg EUTI, Tekes 16.4.2015

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma. pk-yrityksille. Elina Holmberg EUTI, Tekes 16.4.2015 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma pk-yrityksille Elina Holmberg EUTI, Tekes 16.4.2015 Mitä Horisontista rahoitetaan? Tutkimusta ja innovointia kehitetään uutta tietoa ja uusia

Lisätiedot

Ohjelma 10.11.2010 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ. Euroopan alueellinen yhteistyö. A. Rajat ylittävä yhteistyö. Interreg IV A Pohjoinen

Ohjelma 10.11.2010 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ. Euroopan alueellinen yhteistyö. A. Rajat ylittävä yhteistyö. Interreg IV A Pohjoinen Ohjelma 10.11.2010 10:00 11:30 Euroopan alueellinen yhteistyö: Interreg IV B Itämeri Interreg IV C Riitta Alajärvi-Kauppi 11:30 12:30 Lounas 12:30 14:00 Kansainväliset erillisohjelmat Riitta Alajärvi-Kauppi

Lisätiedot

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO Finland T +358

Lisätiedot

Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa

Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa Osaamiskeskusohjelman neuvottelukunnan kokous 27.8.2009 Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista Itä-Suomen korkeakoulujen asiantuntijat kansainvälisissä verkostoissa Kirsi Mononen Osaamiskeskusohjelman

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot