KULJETTAJANTUTKINNON AJOKOEPAIKKAKUNTIEN KARSIMISEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET ASIAKKAILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULJETTAJANTUTKINNON AJOKOEPAIKKAKUNTIEN KARSIMISEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET ASIAKKAILLE"

Transkriptio

1 Suppea analyysi Marita Löytty Liikenteen analyysit 1(22) SUPPEA ANALYYSI: KULJETTAJANTUTKINNON AJOKOEPAIKKAKUNTIEN KARSIMISEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET ASIAKKAILLE JAKELU: TRAFIN SISÄINEN /TARVITTAESSA TRAFIN ULKOPUOLELLE Analyysin taustalla on Trafin sääntely ja kehittäminen toimialan liikenteen toimijat ja teknologia osaston pyyntö sen selvittämiseksi, miten tieliikenteen kuljettajantutkinnon ajokoepaikkakuntien määrän karsiminen vaikuttaa eri asiakkaille aiheutuviin kustannuksiin. Analyysi on jatkoa valmistuneelle analyysille paikkakunnista, joilla voidaan järjestää kuljettajantutkinnon ajokokeen vastaanotto. Trafin tulee antaa uusi määräys ajokoepaikkakunnista viimeistään lokakuun 2013 alussa, sillä nykyisen määräyksen voimassaolo päättyy Analyysit tukevat määräyksen valmistelua. Analyysin laatimiseksi olen perehtynyt ajokokeen eri asiakasosapuolien kustannuksiin ja niiden muodostumiseen, ajokoepaikkakuntien maantieteellisiin etäisyyksiin toisistaan, ajokoepaikkakuntaverkostosta karsittavaksi ehdolla olevien paikkakuntien autokoulutilanteeseen ja niillä suoritettujen ajokokeiden lukumääriin sekä haastatellut Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampea ja nykyisen kuljettajantutkintojen palveluntuottajan, Trafin sopimuskumppani Ajovarma Oy:n toimitusjohtaja Hannu Pellikkaa.

2 2(22) Sisällys 1. JOHDANTO AJOKOKEEN ASIAKKAAT KARSITTAVIKSI EHDOTETUILLA AJOKOEPAIKKAKUNNILLA TOIMIVAT AUTOKOULUT JA NIIDEN KÄYTTÄMÄT AJOKOEPAIKKAKUNNAT ETÄISYYDET KARSITTAVAKSI EHDOTETUILTA AJOKOEPAIKKAKUNNILTA SEURAAVAKSI LÄHIMMILLE AJOKOEPAIKKAKUNNILLE AJOKOKEEN ASIAKKAIDEN KUSTANNUSTEN MUODOSTUMINEN JA MUUTTUMINEN Autokoulut Autokoulun kautta ajokokeen suorittavat Opetuslupaopettajat ja oppilaat Harjoitusluvalla harjoitelleet Ajokokeen muut suorittajat Kuljettajantutkintojen palveluntuottaja MUUTA HUOMIOONOTETTAVAA YHTEENVETO Liite 1. Opetuslupaopetuksella suoritetut ajokokeet karsittavaksi ehdotetuilla paikkakunnilla, etäisyydet seuraavaksi lähimmälle ajokoepaikkakunnalle sekä matkakulujen kasvaminen

3 3(22) 1. JOHDANTO Toukokuussa 2013 valmistuneessa analyysissä 1 päädyttiin ehdottamaan nykyisistä 103 ajokoepaikkakunnasta 72 paikkakuntaa säilytettäväksi ja 31 paikkakuntaa karsittavaksi. Paikkakuntien karsimisehdotuksen taustalla on useita eri perusteita: - Osassa paikkakunnista ei tällä hetkellä järjestetä lainkaan ajokokeiden vastaanottoa (eli ne eivät sisälly Trafin ja tutkintopalvelujen tuottajan väliseen palvelusopimukseen), vaikka ne ovat mukana voimassa olevassa määräyksessä ajokoepaikkakunnista; - Osassa paikkakunnista ajokoepalvelujen kysyntä on hyvin vähäistä ja satunnaista; - Osassa paikkakunnista liikenneympäristö ei täytä Euroopan Unionin ajokorttidirektiivin 2 vähimmäisvaatimuksia ajokokeen liikenneympäristön monipuolisuudelle; - Osassa paikkakunnista liikenneympäristö on ajokokeen kannalta hyvin yksipuolinen, vaikkakin se täyttää ajokorttidirektiivin vähimmäisvaatimukset. Paikkakunta-analyysin laatimiseksi selvitettiin nykyisten ajokoepaikkakuntien liikenneympäristön monipuolisuus, ja pohdittiin kokonaisuutta muun muassa liikenneturvallisuuden ja ajokortin suorittajien liikennevalmiuksien, ajokoepalveluiden saatavuuden ja tutkinnon vastaanottajien ammattitaidon kannalta. 2. AJOKOKEEN ASIAKKAAT Kuljettajantutkinnon ajokokeessa varsinaisena asiakkaana on ajokokeen suorittaja, ts. ajokortin hakija 3. Ajokortin hakija voi olla hankkimassa ensimmäistä ajokorttiaan saatuaan ensin vähimmäiskuljettajaopetuksen autokoulussa tai opetusluvalla. Moottoripyöräluokan vähimmäisopetuksen voi hankkia myös harjoittelemalla itsenäisesti poliisin myöntämällä harjoitusluvalla. Ajokokeen suorittaja voi myös olla esimerkiksi korottamassa ajo-oikeuteensa lisää ajo-oikeusluokkia, uusimassa ajo-oikeuttaan, vaihtamassa ajokorttiaan ulkomaalaisesta ajokortista suomalaiseen ajokorttiin, osallistumassa ajokokeeseen poliisin määräyksestä ajo-oikeuteensa liittyvän liikennerikkomuksen takia tai suorittamassa ajonäytettä 4 poliisin määräyksestä. Ajokokeen välillisiä asiakkaita ovat autokoulut, opetuslupaopettajat ja kuljettajantutkinnon palveluntuottajat. Trafilla on jokaisessa maakunnassa sopimus kuljettajantutkintopalvelujen järjestämisestä yksityisen palveluntuottajan kanssa. Ajokokeeseen liittyviä kustannuksia tarkastellaan pääsääntöisesti henkilöauton ajokorttia suorittavien asiakkaiden kautta. 1 Kuljettajantutkinnon ajokokeen suorituspaikkakunnat Marita Löytty. Suppea analyysi, Liikenteen analyysit -osasto, Trafi. 2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista (uudelleenlaadittu teksti). Euroopan unionin virallinen lehti L 403/ Haettu Ajokorttidirektiivissä applicant. 4 Ajonäyte. Haettu

4 4(22) 3. KARSITTAVIKSI EHDOTETUILLA AJOKOEPAIKKAKUNNILLA TOIMIVAT AUTOKOULUT JA NIIDEN KÄYTTÄMÄT AJOKOEPAIKKAKUNNAT Trafin ehdotuksessa kuljettajantutkinnon ajokoepaikkakunniksi oltaisiin karsimassa paikkakuntia seuraavista maakunnista: Uusimaa, Satakunta, Pirkanmaa, Kymenlaakso, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi. Näistä maakunnista Keski-Pohjanmaan tilanne kuitenkin on, että karsittavaksi ehdotetussa Kannuksessa ei koskaan ole otettu vastaan ajokokeita, vaikka se on mukana Ajoneuvohallintokeskuksen (AKE) antamassa, edelleen voimassa olevassa määräyksessä paikkakunnista, joilla kuljettajantutkinnon ajokoe voidaan suorittaa. Tarkastelun ulkopuolelle jätetään siten maakunnat, joista ei ehdoteta karsittavaksi yhtään ajokoepaikkakuntaa: Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Etelä- Karjala, Etelä-Savo, Pohjanmaa ja Kainuu sekä edellä mainituin perustein myös Keski-Pohjanmaa. Autokoulutiedot perustuvat Trafin käytettävissä oleviin tietoihin toiminnassa olevista autokouluista. Autokoulujen toiminnan osalta on kuitenkin huomattava, että autokoululuvat ovat nykyään valtakunnallisia 5. Siten autokoululuvan haltijan tietojen perusteella ei aina ole mahdollista päätellä, millä paikkakunnilla autokoululla on kuljettajaopetustoimintaa. Autokoulun oppilas voi osallistua ajokokeeseen millä tahansa ajokoepaikkakunnalla. Samoin autokoulu voi ohjata oppilaansa myös muulle kuin lähimmälle ajokoepaikkakunnalle ajokokeeseen, myös eri maakunnan puolelle. Nykytilanteessa useilta karsittavaksi ehdotetuilla ajokoepaikkakunnilla sijaitsevista autokouluista käytetään oppilaita ajokokeessa oman paikkakunnan lisäksi myös muilla lähialueella sijaitsevilla paikkakunnilla. Näistä on sisällytetty esimerkkejä seuraavaan maakunnittaiseen tarkasteluun (esim. Loviisa, Parkano, Hamina, Suolahti, Lapua, Kittilä ja Ranua) 6. Uusimaa Uudenmaan maakunnan ajokoepaikkakunnista ehdotetaan karsittavaksi Hanko, Karjaa, Karkkila, Kerava ja Loviisa. Ko. paikkakunnilla suoritettiin autokouluopetuksen kautta yhteensä 680 ajokoetta vuonna Hangossa toimii yksi 7 autokoulu, Karjaalla yksi 8, Karkkilassa kaksi 9, Keravalla neljä 10 ja Loviisassa kaksi 11 autokoulua. Hangossa toimivan autokoulun oppilaista kävi muutama Karjaalla ja Tammisaaressa asti ajokokeessa vuonna Yksittäisten tapausten osalta on kuitenkin mahdollista, että niissä oli paremmin ajokoepalvelua saatavilla kuin Hangossa esimerkiksi tutkintopalvelujen kannalta yleensä ruuhkaiseen kesäaikaan. Loviisasta osa autokouluoppilaista käy nykyäänkin ajokokeessa Porvoossa, ja Karjaalta osa Tammisaaressa. 5 Ajokorttilaki (386/2011), 80. Autokoululupa myönnetään olemaan voimassa toistaiseksi, ja se oikeuttaa autokoulun pitämiseen koko maassa. Haettu Tiedot perustuvat Trafin ja Tilastokeskuksen julkaisemaan tilastoon vuonna 2012 suoritetuista ajokokeista. Tilasto laaditaan Trafin ylläpitämään kuljettajantutkintotietojärjestelmään tallennetuista tiedoista. 7 Oy Hangö Bilskola - Hangon Autokoulu Ab. 8 Kb Bilskola Trexo Autokoulu Ky. 9 Karkkilan Autokoulu Oy ja BD Best Drivers. 10 Autokoulu Eerola Ky, Keravan Autokoulu Ky, Keravan Liikennekoulu Oy ja Let s Start Driving! 11 Kb Lovisa Drivers' Loviisa Ky ja Lovisa Bilskola Ab - Loviisan Autokoulu Oy.

5 5(22) Keravalla ei nykytilanteessa järjestetä ajokokeen vastaanottoa, vaikka se sisältyy voimassaolevaan määräykseen paikkakunnista, joilla voidaan suorittaa ajokoe. Lähes kaikki keravalaisten autokoulujen oppilaat käyvät ajokokeessa Järvenpäässä. Järvenpää säilytetään ajokoepaikkakuntana. Satakunta Satakunnan maakunnassa ajokokeita ei enää jatkossa vastaanotettaisi Huittisissa eikä Kankaanpäässä. Huittisissa ei ajokoetilaston mukaan olisi suoritettu autokouluopetuksen kautta yhtään ainoaa ajokoetta vuonna Kankaanpäässä niitä suoritettiin 394 kappaletta. Huittisissa toimii kolme 12 autokoulua, joista yksi on raskaan kaluston kuljettajakoulutusta antava aikuiskoulutuskeskus. Kankaanpäässä toimii kaksi autokoulua 13. Huittisten autokoulujen oppilaiden suorittamat ajokokeet on pääsääntöisesti kirjattu Kokemäen tutkintopaikan alle. Kankaanpäässä sijaitsevien autokoulujen oppilaat käyvät pääosin Kankaanpään tutkintotoimipaikalla suorittamassa kuljettajantutkinnon ajokokeen. Pirkanmaa Pirkanmaan maakunnan ajokoepaikkakunnista karsittaisiin kaksi, Parkano ja Virrat. Niissä suoritettiin autokouluopetuksen kautta 309 ajokoetta vuonna Parkanossa toimii kaksi autokoulua 14 ja Virroilla yksi 15. Parkanossa sijaisevien autokoulujen oppilaista jo nyt merkittävä osa käy ajokokeessa Ikaalisissa. Virroilla toimivan autokoulun oppilaat käyttävät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Virroilla sijaitsevaa tutkintotoimipistettä ajokoepalveluihin. Kymenlaakso Kymenlaakson maakunnassa ajokokeiden vastaanottaminen päättyisi Haminassa. Siellä suoritettiin vuonna 2012 kaiken kaikkiaan 343 ajokoetta autokouluopetuksen kautta. Haminassa on toiminnassa kaksi autokoulua 16. Haminassa sijaitsevan toisen autokoulun oppilaista reilusti yli puolet käy nykyään ajokokeessa Haminan sijaan Kotkassa, ja toisenkin autokoulun oppilaista lähes puolet ajaa Kotkaan suorittaakseen ajokokeen. Pohjois-Savo Pohjois-Savon maakunnassa Juankoski, Kiuruvesi ja Suonenjoki ovat karsittavien ajokoepaikkakuntien listalla. Niissä vastaanotettiin 509 ajokoetta autokouluoppilailta vuonna Juankoskella toimii yksi autokoulu 17, Kiuruvedellä yksi 18 ja Suonenjoella kolme 19 autokoulua. Juankoskella toimivan autokoulun oppilaat käyttävät lähes poikkeuksetta kunnan omaa tutkintotoimipistettä ajokokeen suorittamiseen. Suonenjoen autokoulujen oppilaita on käynyt ajokokeessa Suonenjoen oman toimipisteen lisäksi muutamia myös Kuopiossa ja Iisalmella. 12 Keikyän Autokoulu Suutari Ay, Liikennekoulu Opix ja Sataedu Satakunnan aikuiskoulutuskeskus. 13 Autokoulu Oja Ky ja Kankaanpään autokoulu Oy. 14 Parkanon Autokoulu Ky ja Parkanon Liikenne-Center Oy. 15 Virtain Liikennekoulu Oy. 16 Koiviston Autokoulu Ky ja Mäkelän Autokoulu Ky. 17 E. Kumpulaisen autokoulu Oy. 18 Autokoulu J. Hyvönen. 19 Autokoulu TK-Driver Oy, Sisä-Savon Liikennekoulu Oy ja Vesannon Autokoulu Oy.

6 6(22) Kiuruvedellä ei tälläkään hetkellä järjestetä ajokokeen vastaanottoa, joten Kiuruveden autokoulun oppilaat ovat jo valmiiksi ohjautuneet käyttämään pääsääntöisesti Iisalmen tutkintopalveluita. Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan maakunnan ajokoepaikkakunnista on ehdotettu karsittavaksi Ilomantsi. Ilomantsissa autokouluoppilaat suorittivat 47 ajokoetta vuonna Ilomantsissa toimii yksi autokoulu 20. Sen kaikki oppilaat suorittivat ajokokeen oman paikkakunnan tutkintotoimipisteessä vuonna Keski-Suomi Keski-Suomen maakunnan ajokoepaikkakunnista on karsittavaksi ehdolla Suolahti. Ajokoetilaston mukaan sinne olisi kirjattu yksi ainoa autokouluoppilaan suorittama ajokoe vuonna Suolahdella toimii yksi autokoulu 21. Koulun oppilaista suurin osa käy jo nykytilanteessa ajokokeessa Äänekoskella. Etelä-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaan maakunnassa ajokokeiden vastaanottaminen päättyisi Alajärvellä, Lapualla ja Nurmossa. Ko. paikkakunnilla suoritettiin vuoden 2012 aikana 565 ajokoetta autokouluoppilaiden toimesta. Alajärvellä on kaksi autokoulua 22, samoin Lapualla 23. Nurmossa ei toimi yhtään autokoulua. Sen sijaan Seinäjoella, jonka osa Nurmo on ollut vuodesta 2009 lähtien, on toiminnassa kuusi autokoulua. Lapuan autokoulujen oppilaista osa käy jo nykyään Kauhavalla ajokokeessa, osa myös Seinäjoella. Alajärvellä toimivien autokoulujen kaikki oppilaat kävivät oman kunnan tutkintotoimipisteessä ajokokeessa vuonna Nurmon karsiminen ajokoepaikkakunnista ei aiheuta muutoksia Seinäjoella toimivien autokoulujen ajokoepalveluihin, sillä Seinäjoki säilyy ajokoepaikkakuntana. Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan ajokoepaikkakunnista karsittavaksi on ehdotettu neljää: Nivalaa, Oulaista, Pudasjärveä ja Taivalkoskea. Niissä autokouluoppilaiden suorittamien ajokokeiden yhteismäärä oli 765 vuonna Nivalassa toimii kolme autokoulua 24, Oulaisissa kaksi 25, Pudasjärvellä yksi 26 ja Taivalkoskella yksi 27 autokoulu. Nivalassa sijaitsevien autokoulujen oppilaita on käynyt ajokokeessa huomattava määrä myös muiden paikkakuntien tutkintopaikoilla: pääsääntöisesti Ylivieskassa, myös Haapajärvellä ja Raahessa. Sekä Oulaisissa että Pudasjärvellä toimivien autokoulujen oppilaat käyvät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta oman paikkakunnan toimipisteessä ajokokeessa. Taivalkosken karsimisella ajokoepaikkakunnista ei ole muutosvaikutuksia siellä sijaitsevalle autokoululle, sillä paikkakunnalla ei nykytilanteessakaan järjestetä ajokokeiden vastaanottoa. Taivalkoskella sijaitsevan autokulun oppilaat käyvät pääosin noin 60 kilometrin päässä Kuusamossa suorittamassa ajokokeen. 20 Pyörä ja Kone Niemi Ky. 21 Auto-Opisto M. Kuikka Ky. 22 Alajärven Autokoulu ja Liikennekoulu Piispanen Ky. 23 Autokoulu Ajopari ja Autokoulu Atlas Oy. 24 Nivalan Autokoulu, Nivalan Liikennekoulu ja Autokoulu Kortti. 25 Liikennekoulu Motari ja Pekan Liikennekoulu Ky. 26 Liikennekoulu Kyytipojat Oy. 27 Koillismaan Liikennekoulu Oy.

7 7(22) Lappi Lapin maakunnassa ajokoepaikkakunnista ehdotetaan karsittavaksi kahdeksan: Keminmaa, Kittilä, Muonio, Pello, Posio, Ranua, Salla ja Ylitornio. Ko. paikkakunnilla suoritettiin vuoden 2012 aikana yhteensä 42 ajokoetta autokouluopetuksen kautta. Sallassa ei ole toiminnassa yhtään autokoulua. Kittilässä toimii kaksi tai kolme autokoulua 28, kaikilla muilla paikkakunnilla yksi autokoulu (Keminmaa 29, Muonio 30, Pello 31, Posio 32, Ranua 33 ja Ylitornio 34 ). Keminmaata, Posiota ja Sallaa ei ole kirjattu tutkintopalvelusopimukseen ajokokeen vastaanottopaikoiksi, vaikka ne sisältyvät voimassaolevaan määräykseen mahdollisista ajokoepaikkakunnista. Keminmaalla sijaitsevan autokoulun oppilaat käyvät ajokokeessa pääosin Kemissä. Posion, Muonion, Pellon ja Ylitornion autokoulujen oppilaille ei ole ajokoetilastoon kirjattu yhtään ainoaa ajokoetta suoritetuksi viimeisten kolmen vuoden aikana. Kittilän autokoulujen oppilaita käy ajokokeessa Kittilän lisäksi myös Kolarissa, Kolarissa jopa enemmän kuin Kittilässä. Ranuan autokoulun oppilaista osa käy jo nykytilanteessa Rovaniemellä ajokokeessa. Yhteenveto Ajokoepaikkakuntien karsimisen kustannusvaikutukset kohdistuisivat kaiken kaikkiaan 38 tai 39 autokouluun 24 eri paikkakunnalla. Seitsemällä muulla paikkakunnalla sijaitseviin autokouluihin (8 kpl sekä lisäksi Nurmo/Seinäjoki 6 kpl) ajokoepalvelun lakkauttamisella ei ole kustannuksia lisäävää vaikutusta, koska ko. paikkakunnilla ei nykytilanteessakaan ole tarjolla ajokoepalvelua, vaikka ne sisältyvät voimassaolevaan määräykseen paikkakunnista, joilla ajokoe voidaan suorittaa. Suurin osa toiminnassa olevista autokouluista on jo nykytilanteessa keskittynyt suuremmille paikkakunnille, joilla on tarjolla ajokoepalvelua, myös jatkossa. Muiden kuntien autokoulut Lisäksi kustannusvaikutuksia kohdistuu myös sellaisiin muiden kuntien autokouluihin, jotka nykytilanteessa (ajokoepalvelun puuttuessa omalta paikkakunnalta) käyttävät ajokoepalvelua paikkakunnalla, joka on ehdotettu karsittavaksi ajokoepaikkakuntaverkostosta. Tällöin jatkossa ko. autokoulujen tulee viedä oppilaansa seuraavaksi lähimmälle ajokoepaikkakunnalle suorittamaan ajokoetta. Ajokoepaikkakunnan valitsemisen ollessa täysin vapaata sekä oppilaalle että autokoululle em. muissa kunnissa sijaitsevien autokoulujen osalta eri ajokoepaikkakuntien käyttötilanne ja siten oletetun ajokokeeseen liittyvän kustannustason nousu olisi mahdollista selvittää käymällä jokaisen autokoulun ja oppilaan osalta ajokokeen suorituspaikkakunnat läpi (esimerkiksi vuonna 2012 suoritetuista ajokokeista). On myös mahdollista, että jos oppilas on hylätty ensimmäisen yrityskerran ajokokeessa, hän voi käydä jollain muulla paikkakunnalla toisen yrityskerran ajokokeessa. 28 Co-Drivers Ajokoulutuspalvelut ja Pohjolan Liikennekoulu Oy, ilmeisesti myös Kittilän Autokoulu Ky. 29 Kemin Keskus-Autokoulu Oy. 30 Muonion Autokoulu Ky. 31 Liikennekoulu Safe Drivers. 32 Liikennekoulu Tornberg Oy. 33 Ranuan Autokoulu Ky. 34 Liikennekoulu Safe Drivers.

8 8(22) 4. ETÄISYYDET KARSITTAVAKSI EHDOTETUILTA AJOKOEPAIKKAKUNNILTA SEURAAVAKSI LÄHIMMILLE AJOKOEPAIKKAKUNNILLE Maakunta Karsittavaksi Edestakainen matka 35 Muita ajokoepaikkakuntia ehdotettu seuraavaksi lähimmälle enintään 100 km etäisyydellä paikkakunta ajokoepaikkakunnalle (luvut: edestakainen matka) Uusimaa Hanko 70 km (Tammisaari) Karjaa 40 km (Tammisaari) Karkkila 80 km (Lohja) Hyvinkää 90 km, Riihimäki ja Forssa 100 km Kerava ei järjestetä ajokokeita Loviisa 70 km (Porvoo) Kotka 90 km Satakunta Huittinen 50 km (Kokemäki) Pori 130 km, Forssa 140 km Kankaanpää 90 km (Ikaalinen) Pori 100 km Pirkanmaa Parkano 70 km (Ikaalinen) Virrat 90 km (Alavus) Keuruu 110 km, Mänttä 140 km Kymenlaakso Hamina 50 km (Kotka) Pohjois-Savo Juankoski 120 km (Kuopio) Kiuruvesi ei järjestetä ajokokeita Suonenjoki 100 km (Kuopio) Pohjois-Karjala Ilomantsi 140 km (Joensuu) Keski-Suomi Suolahti 20 km (Äänekoski) Etelä-Pohjanmaa Alajärvi 100 km (Kauhava) Seinäjoki 140 km Lapua 40 km (Kauhava) Seinäjoki 50 km Nurmo ei järjestetä ajokokeita Pohjois-Pohjanmaa Nivala 60 km (Ylivieska) Haapajärvi 60 km Oulainen 60 km (Ylivieska) Pudasjärvi 180 km (Oulu) Taivalkoski ei järjestetä ajokokeita Lappi Keminmaa ei järjestetä ajokokeita Kittilä 140 km (Kolari) Sodankylä 170 km Muonio 160 km (Kolari) Pello 140 km (Kolari) Posio ei järjestetä ajokokeita Ranua 160 km (Rovaniemi) Salla ei järjestetä ajokokeita Ylitornio 120 km (Tornio) 35 Välimatkatiedot perustuvat Liikenneviraston välimatkalaskuriin.

9 9(22) 5. AJOKOKEEN ASIAKKAIDEN KUSTANNUSTEN MUODOSTUMINEN JA MUUTTUMINEN Lähtökohtaisesti kuljettajantutkinnon ajokokeeseen liittyvät asiakaskustannukset kasvavat, jos ajokoepaikkakuntien karsimisen myötä asiakkaalla on lähimmälle ajokoepaikkakunnalle entistä pidempi välimatka. Kaikkien ajokokeeseen liittyvien asiakkaiden osalta kustannusasia ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen. On mahdollista, että ajokoepaikkakuntien karsiminen vähentää joidenkin asiakasosapuolien kustannuksia Autokoulut Raskaan kaluston kuljettajaopetusta antavat ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset mukaan lukien Suomessa toimii noin 600 autokoulua. B-luokan eli henkilöauton kuljettajaopetusta antavista autokouluista noin 95 % on Suomen Autokoululiitto ry:n 36 jäsenenä. Suurin osa ajokorttia hankkivista kansalaisista valitsee kuljettajaopetuksen suorituspaikaksi autokoulun. Pieni osa suorittaa vähimmäisopetuksen yksityisellä opetuslupaopetuksella. Ennen tammikuun 2013 kuljettajaopetusuudistusta autokouluopetuksen osuus perustason kuljettajaopetuksesta oli noin 85 % (vuoden 2012 aikana suoritetuissa kuljettajantutkinnoissa). Uudistuksessa opetuslupaopetukseen sisällytettiin pakollisia osuuksia autokoulussa sekä oppilaalle että opetuslupaopettajalle. Alkuvuonna 2013 ( ) suoritettujen ajokokeiden mukaan autokouluopetuksen osuus on noussut noin 89 prosenttiin. Kustannusten muodostuminen Kuljettajantutkinnon ajokokeeseen liittyen autokoulun kustannukset muodostuvat pääosin ajoneuvoon ja opettajan työaikaan liittyvistä kustannuksista. Jos oppilas tulee viedä entistä pidemmän matkan päähän ajokokeeseen, ajoneuvon osalta autokoululle tulee enemmän kustannuksia polttoaineesta ja ajoneuvon ja sen osien, esimerkiksi renkaiden, kulumisesta. Lisäksi ajokokeen suorituspaikkakunnan sijaitessa pidemmän etäisyyden päässä oppilaan viemiseen ajokokeeseen kuluu enemmän autokouluopettajan työaikaa. Käytännössä oppilas kuitenkin lähes poikkeuksetta ajaa viimeisen/viimeiset kuljettajaopetuksen ajokertansa juuri ennen ajokoetta, yleisimmin matkalla ajokokeeseen. Autokoulu voi siten hyödyntää matkaa ajokoepaikkakunnalle vähimmäisajoopetuksen antamisessa oppilaalle. Autokouluopetuksessa harjoitellaan usein tai jopa pääsääntöisesti sillä paikkakunnalla, jolla ajokoe tullaan suorittamaan. Ajokoepaikkakunnan sijaitessa entistä kauempana autokoulusta ajo-opetuksen paikan painopisteen mahdollisesti myös muuttuessa kauemmas se ei kuitenkaan merkittävästi lisää autokoulun kustannuksia, koska vähimmäisajo-opetus on joka tapauksessa suoritettava, eikä ajo-opetuksen paikkaa sinänsä ole määritelty. Harvalle autokouluoppilaalle kertyisi ylimääräisiä ajo-opetuskertoja sen takia, että hän harjoittelisi entistä suuremman osan ajamisesta kauempana sijaitsevalla ajokoepaikkakunnalla. 36 Suomen Autokoululiitto ry. 37 Uusi kuljettajantutkintotietojärjestelmä (ATJ/TUTTI) otettiin käyttöön Vuoden 2013 kumulatiivinen ajokoetilasto on laadittu vain uuden järjestelmän tiedoista, joten siitä puuttuvat aikavälin ajokoetiedot vanhasta KULTI-järjestelmästä.

10 10(22) Ajoneuvon käytön kustannukset Ajokokeeseen voi osallistua vain autokouluvarusteisella ajoneuvolla. Oppilas maksaa autokouluauton käytöstä ajokokeessa joko osana kuljettajaopetuksen kokonaishintaa tai erillisenä maksuna. Esimerkiksi oppilasmäärältään suuressa Haagan autokoulussa 38 Helsingissä henkilöauton käyttö ajokokeessa maksaa 80 euroa kerralta, kun taas esimerkiksi Napapiirin autokoulussa 39 Rovaniemellä henkilöauton käyttö ajokokeessa sisältyy opetuksen kokonaishintaan (1400 euroa) yhden kerran. Jos oppilas hylätään ajokokeessa ja hän joutuu osallistumaan siihen uudestaan tutkinnon vastaanottajan määräämän lisäopetuksen suorittamisen jälkeen, silloin auton käyttö uuden yrityskerran ajokokeessa maksaa erikseen. Kaikkien autokoulujen hinnastoista ei käy ilmi, veloitetaanko auton käytöstä ajokokeessa erikseen vai sisältyykö se kuljettajaopetuksen kokonaishintaan. Esimerkiksi jyväskyläläisen Autokoulu Moottorin 40 hinnastossa ei mainita, miten auton käytön kulut ajokokeeseen osallistumiseksi veloitetaan oppilaalta. Ko. autokoulussa henkilöauton ajokortin hinta 1625 euroa sisältää opetuksen, oppimateriaalin ja arvonlisäveron. Sen lisäksi oppilaalta peritään ratamaksu 50 euroa ja pimeänajomaksu 90 euroa. Autokoululiiton mukaan auton käytön kustannukset ajokokeessa ovat tällä hetkellä 50 ja 80 euron välillä per ajokoe. Ajokoepaikkakuntaverkostoa harvennettaessa karsittavilla paikkakunnilla sijaitsevien autokoulujen etäisyys lähimmälle (säilytettävälle) ajokoepaikkakunnalle kasvaa 10 kilometristä 90 kilometriin (yhdensuuntainen matka, pyöristettynä lähimpään viidellä tai kymmenellä jaolliseen lukuun). Jokaisen karsittavaksi ehdotetun paikkakunnan osalta edestakaisen matkan pituus seuraavaksi lähimmälle ajokoepaikkakunnalle on kerrottu luvun 4 taulukossa. Lisäksi luvussa 4 on kerrottu välimatkoja myös muille alle sadan kilometrin etäisyydellä sijaitseville ajokoepaikkakunnille. Keskimäärin koko maassa yhdensuuntainen matka lähimmälle ajokoepaikkakunnalle kasvaisi noin 47 kilometrillä. Edestakainen matka kasvaisi siten keskimäärin noin 94 kilometrillä. Autokouluopetuksessa ajoneuvon käytön kustannuksia voidaan karkealla tasolla tarkastella verohallinnon vahvistaman verosta vapaan kilometrikorvauksen kautta. Verovelvollisen omistamalla tai hallitsemalla kulkuneuvolla tekemän työmatkan kustannusten korvaamiseen tarkoitettu kilometrikorvaus koostuu ajoneuvon pääoman kuoletuksen, korkojen, vakuutuksen, säilytyksen, ruosteeneston, polttoaineen, voitelun, renkaiden, huollon ja korjauksen kustannuksista 41. Laskennallinen kilometrikorvaus ei kuitenkaan ajoneuvon pääoman kuoletuksen osalta sellaisenaan (verrattuna opetuslupaopetuksessa käytettäviin yksityisautoihin) sovellu autokouluautojen käyttökulujen laskemiseen, sillä jos auto on hankittu käytettäväksi autokouluautona, autokouluyrityksen kirjanpidossa arvonlisäveron 38 Haagan autokoulu, hinnasto. Haettu Napapiirin Liikennekoulu. Henkilöautokortit. Haettu Autokoulu Moottori. Haettu Työnantajan maksama kilometrikorvauksen taso perustuu vapaaseen sopimiseen, Verohallinto vahvistaa verosta vapaan kilometrikorvauksen määrän. Liite tiedotteeseen Haettu

11 11(22) saa vähentää siltä osin kuin auto on arvonlisäverovähennykseen oikeuttavassa käytössä. 42 Kuitenkin, käyttökelpoisemman laskentatavan puuttuessa, autokouluautojen käyttökustannuksiin käytetään verohallinnon määrittelemää kilometrikorvausta. Sekä vuonna 2012 että 2013 kilometrikorvauksen määrä on 0,45 euroa kilometriltä henkilöautolla ajettuna 43. Ajoneuvon käytön kustannusmuutos yhdensuuntaisella matkalla verohallinnon verovapaan kilometrikorvauksen mukaan laskettuna olisi 21,15 euroa (47 km x 0,45 EUR). Uudenmaan maakunnassa yhdensuuntaisen matkan keskimääräinen kasvu olisi 33 km (14,85 EUR), Lapin maakunnassa 72 km (32,40 EUR). Täten edestakaisen matkan osalta ajoneuvon käytön kustannukset lisääntyisivät keskimäärin 42,30 euroa koko maassa. Uudenmaan maakunnassa edestakaisen matkan kustannusvaikutus olisi 29,70 euroa, Lapin maakunnassa 64,80 euroa. Ajoneuvon käytön kustannusvaikutusten laskemisessa on kuitenkin otettava huomioon, että matka ajokoepaikkakunnalle useimmiten sisältyy kuljettajaopetuksen vähimmäisajo-opetusmäärään. Jos oppilaalle osa vähimmäisajoharjoittelusta siirtyy muusta paikasta matkalle ajokokeeseen (matkan pidentyessä), ajoneuvon käyttö opetuksessa sinänsä ei kuitenkaan lisäänny. Opettajan työaika Matkaetäisyyden lähimmälle ajokoepaikkakunnalle kasvaessa autokoulun opettajalla kuluisi keskimäärin noin yksi lisätunti työaikaa per ajokoe. Keskimääräinen, karkean tason arvio työajan lisääntymisestä on saatu Autokoululiiton edustajan haastattelusta. Autokouluopettajan yhden työtunnin hinta on noin 40 ja 50 euron välillä (palkka ja sivukulut). Opettajan työtunnin hinta vaihtelee kuitenkin huomattavasti maakunnittain. Uudenmaan maakunnassa autokouluopettajan työtunnin hinta on kaikkein korkein. Toisaalta esimerkiksi Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa matkaetäisyyksien ollessa pidempiä opettajalla myös kuluu enemmän työaikaa yhteen ajokokeeseen. Opettajan työtunnin hintaa ei voida kuitenkaan täysimääräisesti laskea ajokoekustannusten lisääntymiseen, koska todellisuudessa ajomatka ajokokeeseen sisältyy lähes poikkeuksetta kuljettajaopetuksen vähimmäisajo-opetukseen, joka oppilaalle on joka tapauksessa annettava ennen kuljettajantutkinnon suorittamista. Jos lähimmälle ajokoepaikkakunnalle on entistä pidempi välimatka, ajomatkaan käytetyt ajo-opetuskerrat otetaan todennäköisesti pois jostain muusta osiosta vähimmäisajo-opetuksen kokonaisuudessa. 42 Taloustaito. Auto yrityksen kirjanpidossa. FI/%20auto/a/?announcementId=67d58319-c8d6-4eff-a542-68cb7d9513de&groupId=41f3872d b07-a33d-a8bcf4772c7b sekä Verotus, vähennysoikeuden rajoitukset arvonlisäverotuksessa. Helsingin seudun kauppakamari. onlisaverotuksessa.1476.news. Haettu Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_paatokset/Verohallinnon_paatos_verovapaista_matkak(2574 8)#kilometrikorvaus. Haettu

12 12(22) Yhteenveto Hyvin karkealla tasolla arvioiden autokoulun kustannukset (ajoneuvon käyttö ja opettajan työaika) yhtä ajokoetta kohden voisivat lisääntyä keskimäärin enintään sadalla eurolla niissä tapauksissa, joissa oppilas viedään ajokokeeseen oman paikkakunnan sijaan seuraavaksi lähimmälle ajokoepaikkakunnalle. Todennäköisesti kustannusten lisääntyminen jää kuitenkin keskimäärin reilustikin alle sadan euron, koska kasvanutta matkaetäisyyttä ajokoepaikkakunnalle autokoulu pystyy hyödyntämään vähimmäisajo-opetuksen antamisessa oppilaalle (sekä ajoneuvon käytön että opettajan työajan osalta). Kustannuksia ja niiden kasvua ei myöskään voida laskea yhdenmukaisesti kaikista ajokokeista, sillä autokoulussa voidaan toimia esimerkiksi siten, että samaan autoon otetaan kyytiin useita oppilaita ajo-opetukseen, ajomatkan suuntautuessa ajokoepaikkakunnalle. Ko. paikkakunnalla useampi kuin yksi oppilas voi suorittaa peräkkäin ajokokeen. Tällöin sekä auton käytön että opettajan työajan kustannukset jäävät autokoululle alhaisemmiksi kuin jos jokainen oppilas vietäisiin ajokokeeseen erikseen. Lisäksi on otettava huomioon, että jo nykytilanteessa osa autokouluista ei käytä kaikkia oppilaitaan kaikkein lähimmällä ajokoepaikkakunnalla ajokokeessa (ks. esimerkit luvussa 3), joten ko. autokouluille auton käytön ja opettajan työajan kustannusvaikutukset kokonaisuutena eivät nykytilanteeseen verrattuna ole todellisia kaikkien oppilaiden osalta. Karsittavaksi ehdotetuilla ajokoepaikkakunnilla suoritettiin autokouluopetuksen kautta 3655 ajokoetta vuonna Osa ko. paikkakunnilla sijaitsevien autokoulujen oppilaista kävi ajokokeessa toisella, yleensä seuraavaksi lähimmällä, isommalla ja liikenneympäristöltään monipuolisemmalla paikkakunnalla. Vuonna 2012 suoritetun ajokoemäärän (3655) mukaan laskettuna em. paikkakunnilla sijaitsevien autokoulujen ajokoepaikkakuntaverkoston karsimisesta johtuvat kokonaiskulut autokouluille voisivat lisääntyä yhteensä enintään noin eurolla (vuositasolla) Autokoulun kautta ajokokeen suorittavat Kuten luvun 3 alussa on todettu, ajokokeen suorittaja voi osallistua ajokokeeseen millä tahansa ajokoepaikkakunnalla Suomessa. Suorittamista ei ole sidottu ajokokeen suorittajan vakinaiseen asuinpaikkaan. Autokouluoppilaiden osalta ajokokeen suorituspaikkakunnan valintaa ohjaa vahvasti se, minkä autokoulun kuljettajaopetuksen suorittaja valitsee. Suurimmalle osalle autokouluopetuksen kautta ajokokeen suorittavista ajokoepaikkakuntien karsiminen ei vaikuta kustannuksiin mitenkään. Kustannusvaikutukset kohdistuvat niihin oppilaisiin, joiden valitsema autokoulu joutuu ohjaamaan oppilaat kauempana sijaitsevalle ajokoepaikkakunnalle ajokokeeseen. Edellisessä luvussa on esitetty, että autokoululle aiheutuisi keskimäärin enintään noin sadan euron kustannusten nousu siitä, että kaikkein lähimpänä sijaitsevalla ajokoepaikkakunnalla ei enää järjestettäisi ajokokeen vastaanottoa. Analyysissä käytettävissä olevien tietojen perusteella ei pystytä arvioimaan, miten autokoulut siirtäisivät kustannusten nousun asiakasmaksuihinsa. Jokainen autokoulu hinnoittelee itse opetuksen kokonaishinnan. Kuten edellä luvussa 5.1. on todettu, autokoulu voi ilmoittaa auton käyttö ajokokeessa -hinnan erikseen tai sisällyttää sen kuljettajaopetuksen kokonaishintaan. Keskimäärin oppilaalle koituisi kuitenkin autokoulun hinnoittelukäytännöstä riippuen alle sadan euron kustannusten nousu yhtä ajokoetta kohden. Todennäköistä on, että Pohjois-Suomessa autokouluoppilaille siirrettävät kustannusvaikutukset olisivat suuremmat kuin Etelä-Suomessa, koska maan pohjoisosissa

13 13(22) auton käytön ja opettajan työnajan kustannukset kasvavat enemmän pidempien välimatkojen takia. Maan etelä-, keski- ja myös itäosissa kustannusvaikutukset yhden autokouluoppilaan yhtä ajokoetta kohden jäisivät todennäköisesti reilusti alle sadan euron. On myös mahdollista, että usealla eri paikkakunnalla toimiva autokoulu voisi jakaa yhden paikkakunnan oppilaisiin kohdistuvan ajokoekustannusten nousun autokoulun kaikkien eri paikkakunnilla toteutettavien opetuskurssien hintaan. Tällöin kustannusvaikutus yhtä oppilasta kohden olisi todennäköisesti pienempi kuin kustannusten kohdistuessa vain yhden paikkakunnan oppilaisiin Opetuslupaopettajat ja oppilaat Opetuslupaopettajien ja -oppilaiden asuinpaikkakuntia ja niiden etäisyyttä lähimpään ajokoepaikkakuntaan ei ole mahdollista tarkastella tässä analyysissä, sillä jokainen tapaus pitäisi selvittää yksitellen esimerkiksi vuonna 2012 toteutuneiden opetuslupaopetuksen kautta suoritettujen ajokokeiden perusteella. Täten kilometrietäisyyksiä tarkastellaan siltä paikkakunnalta käsin, jolla opetuslupaoppilas kävisi ajokokeessa, jos ko. paikkakunnalla edelleen tarjottaisiin ajokoepalvelua. Niillä ajokoepaikkakunnilla, jotka Trafi ehdottaa karsittaviksi, suoritettiin opetuslupaopetuksen kautta 451 ajokoetta vuonna Lukumäärä sisältää kaikkien koeluokkien ja kaikkien yrityskertojen ajokokeet. Opetuslupaopettajien ja -oppilaiden kustannusten kasvamista voidaan haarukoida laskemalla edestakaisen matkan kilometrit karsittavalta ajokoepaikkakunnalta seuraavaksi lähimmälle (säilytettävälle) ajokoepaikkakunnalle. Kuten luvun 4 taulukossa on esitetty, edestakaisen matkan pituus kasvaa vähimmillään 20 kilometriä (Keski-Suomen Suolahdelta Äänekoskelle), enimmillään 180 kilometriä (Pohjois-Pohjanmaan Pudasjärveltä Ouluun). Vuonna 2012 suoritettujen ajokokeiden lukumäärän ja verohallinnon määrittelemän kilometrikorvauksen perusteella (korvauksen koostuminen on esitelty luvussa 5.1.; 0,45 EUR/km) päädytään karsittavien ajokoepaikkakuntien opetuslupaopetuksen kustannusten osalta yhteensä noin euron kasvuun ajoneuvon käytön osalta (vuositasolla). Edestakaisiin matkaetäisyyksiin ja verohallinnon kilometrikorvauksiin perustuvat kustannuslaskelmat kustannusten kasvamisesta on eritelty tarkemmalla tasolla liitteessä numero 1. Yksilötasolla (tässä tapauksessa opetuslupaopettajaa ja oppilasta tarkastellaan yhtenä yksilönä) kustannusten kasvu yhtä ajokoetta kohden vaihtelee noin kymmenestä eurosta noin 80 euroon. Keskimäärin yhtä ajokoetta kohden ajoneuvon käyttöön liittyvät kustannukset kasvaisivat noin 40 euroa ( euroa / 451 ajokoetta). Joillain karsittavaksi ehdotetuilla paikkakunnilla ei kuitenkaan suoritettu opetuslupaopetuksen kautta yhtään ainoaa ajokoetta vuonna Jos esimerkiksi Lapin maakunnassa suoritettaisiin enemmän ajokokeita opetuslupaopetuksen kautta, silloin keskimääräinen kustannusten nousu yhtä ajokoetta kohden todennäköisesti kasvaisi, koska Lapissa välimatkat ovat pidemmät ja siten myös ajoneuvon käytön kulut suuremmat. Vuonna 2012 Lapin maakunnasta karsittavaksi ehdotetuilla ajokoepaikkakunnilla suoritettiin vain viisi ajokoetta opetuslupaopetuksen kautta (Ranualla kaksi ja Ylitorniossa kolme). Karsittavaksi ehdotetuista ajokoepaikkakunnista eniten opetuslupaopetustaustaisia ajokokeita suoritettiin Uudenmaan maakunnan Karkkilassa (67 kpl) ja Pohjois- Karjalan maakunnan Juankoskella (67 kpl) vuonna Karkkilassa auton käytön kustannusten kasvun kautta ajokoekulut lisääntyisivät noin 36 eurolla, Juankoskella noin 54 eurolla.

14 14(22) Lisäksi opetuslupaopetuksessa olevien oppilaiden ajokokeen kustannuksia lisää jonkin verran opetuslupaopettajien ajankäyttö edestakaiseen matkaan käytettävän ajan kasvaessa. Kuitenkin opetuslupaopetuksessa joka tapauksessa oppilaat ajavat ja harjoittelevat usein moninkertaisen määrän autokouluoppilaisiin nähden, joten opetuslupaopettajien ajankäytössä pidemmän välimatkan vaatima ajankäytön kasvaminen ei ole suhteellisesti niin merkittävä kuin autokouluopettajien työajassa. Kuten autokouluopetuksessa, myös opetuslupaopetuksessa ajomatka ajokokeen lähtöpaikalle on useimmiten viimeinen ajo-opetuskerta ennen ajokoetta. Myös opetuslupaopetuksessa useimmiten harjoitellaan myös tai jopa pääsääntöisesti sillä paikkakunnalla, jossa ajokoe tullaan suorittamaan. Jos opetuslupaopettaja ja oppilas eivät asu ko. paikkakunnalla, voi heille tulla entistä enemmän ajokilometrejä myös ajoharjoittelun takia. Toisaalta, kuten edellä on todettu, opetuslupaoppilaat ajavat usein paljon autokouluoppilaita enemmän, tuntimäärältään jopa moninkertaisesti vähimmäisvaatimukset ylittäen. Muutamien kymmenien lisäajokilometrien määrä ja kustannukset eivät kokonaisuudessa ole niin merkittäviä kuin autokouluopetuksessa Harjoitusluvalla harjoitelleet Moottoripyörän vähimmäisajo-opetuksen voi autokoulu- tai opetuslupaopetuksen sijaan hankkia harjoittelemalla itsenäisesti harjoitusluvalla. Harjoituslupaa haetaan poliisilta 44. Moottoripyörän osalta verohallinnon vahvistama verosta vapaa kilometrikorvaus on 33 senttiä kilometriltä vuonna Vuonna 2012 moottoripyörän kilometrikorvaus oli 34 senttiä. Vuonna 2012 harjoitusluvan kautta moottoripyöräluokan ajokokeessa käytiin 69 kertaa niillä paikkakunnilla, jotka Trafi ehdottaa karsittavaksi ajokoepaikkakuntaverkostosta. Ajokoepalveluiden päätyttyä karsittavaksi ehdotetuilta paikkakunnilta keskimääräinen edestakainen matka seuraavaksi lähimmälle ajokoepaikkakunnalle olisi noin 94 kilometriä. Yksilötasolla kustannusten kasvu olisi siten keskimäärin noin 31 euroa yhtä ajokoetta kohden (94 km x 0,33 euroa). Yhteensä harjoitusluvalla moottoripyöräopetuksen suorittavilla asiakkailla ajokokeeseen osallistumisen kustannukset kasvaisivat noin eurolla vuositasolla (69 ajokoetta x 94 kilometriä x 0,33 euroa) Ajokokeen muut suorittajat Ajokokeen muista eri syistä suorittavien henkilöiden ajokokeiden lukumäärä niillä ajokoepaikkakunnilla, jotka Trafi esittää karsittavaksi ajokoepaikkakuntaverkostosta, oli 834 kappaletta vuonna Ajokokeen suorittamisen muita syitä ovat esimerkiksi poliisin määräys uuteen ajokokeeseen (esim. liikennerikkomuksen takia), ajokortin uusiminen (uusi kuljettajantutkinto ilman kuljettajaopetusta) sekä ajokorttiluokan korottaminen ilman kuljettajaopetusta (esim. BE-luokka). Poliisi voi myös määrätä henkilön suorittamaan ajonäytteen 45. Ajonäytteitä suoritetaan koko maassa vuositasolla noin 150. Ne suoritetaan samoilla paikkakunnilla kuin ajokokeet. 44 Moottoripyörän harjoituslupa. Haettu Ajonäytteen suorittaminen. Poliisi voi määrätä ajo-oikeuden omaavan kuljettajan ajonäytteeseen. Ajonäytteessä keskitytään selvittämään tapauskohtaisesti sitä, mitkä laitteet ja apuvälineet ovat tarpeen ajoneuvon turvalliseen kuljettamiseen. AKE:n määräys 52/2009.

15 15(22) Laskettaessa ko. ajokokeisiin liittyvään ajoneuvon käyttöön liittyvät kustannukset luvussa 5.3. mainitulla keskimääräisellä 40 euron hinnalla, koko maassa ajokokeen muusta syystä suorittavien kustannukset kasvaisivat vuositasolla kaiken kaikkiaan noin eurolla koko maassa (834 ajokoetta x 40 euroa). Kaikkien ajokokeessa käytettävien autojen on kuitenkin oltava ns. kouluvarusteisia eli käytännössä ajokokeen muista syistä suorittavista osa (ainakin poliisin määräyksestä ajokokeen uudelleen suorittavat henkilöt sekä ajokortin uusijat) joutuu vuokraamaan autokoulusta auton ajokoetta varten. Tällöin autokoulu perii auton vuokraamisesta kokonaishinnan, joka useimmiten sisältää myös yhden liikenneopettajan ohjaaman ajokerran ennen ajokokeeseen osallistumista. Esimerkiksi Autokoulu Ajatuksessa 46 auton vuokra ajokokeeseen, sisältäen yhden autokouluopettajan ohjaaman ajotunnin ennen koetta, maksaa manuaalivaihteisella autolla 140 euroa ja automaattivaihteisella autolla 160 euroa. Vastaavalla logiikalla kuin luvussa 5.1 on esitetty, ajoneuvon käytön sekä opettajan työajan osalta kustannukset voisivat nousta karkealla tasolla arvioiden enintään sadalla eurolla yhtä sellaista ajokoetta kohden, jossa asiakas vuokraa autokoululta auton käyttöönsä. Kaikkien ajokokeen muusta syystä suorittavien osalta kustannusvaikutuksen kokonaislukuna käytetään verohallinnon kilometrikorvaukseen perustuvaa lukua euroa, sillä kaikissa ajokokeissa autokouluauton vuokraaminen ei ole tarpeellista (esimerkiksi ajo-oikeusluokan korotus B-luokasta BE-luokkaan 47 ei edellytä kouluvarusteisen auton käyttöä ajokokeessa). Lisäksi sadan euron keskimääräinen korotus autokouluauton vuokrahinnassa on todennäköisesti yläkanttiin arvioitu, koska, kuten autokouluopetuksessa, myös ajoneuvon vuokraustilanteessa vuokrahintaan sisältyvää opastettua ajoharjoittelua ja opettajan mukanaoloa autokoulu voi toteuttaa ajomatkalla ajokoepaikkakunnalle. Lisäksi ajonäytteessä käyvien asiakkaiden kustannukset voisivat lisääntyä kasvaneesta välimatkasta ajonäytteen lähtöpaikalle aiheutuvien ajoneuvon käyttökulujen lisääntymisen verran (lisäkilometrit x 0,45 EUR). Ajonäytteiden suoritusmäärän ollessa vuositasolla vain noin 150 kappaletta koko maassa, niiden suorittaminen karsittavaksi esitetyillä ajokoepaikkakunnilla on hyvin harvinaista. Kustannusvaikutus kohdistuu muutamaan ajonäyteasiakkaaseen Kuljettajantutkintojen palveluntuottaja Ajokoepaikkakuntien karsimisen kustannusvaikutuksia kuljettajantutkintojen palveluntuottajille voidaan tarkastella joko nykyisen sopimuskumppanin toiminnan kautta (sama sopimuskumppani kaikissa maakunnissa) tai yleisesti kuljettajantutkintopalveluiden kilpailuttamisen tasolla. Kuljettajantutkinnon ajokokeen ja myös kaikkien muiden tutkintopalveluiden palvelukorvaukset vaihtelevat maakunnittain sen osalta, mitä Trafi kilpailutettuun sopimukseen perustuen maksaa kustakin palvelusta sen tuottajalle. Mitä alhaisemmat tutkintopalvelujen tuottajan tarjouskilpailussa tarjoamat palveluhinnat olisivat ajokokeiden osalta, sitä edullisemmaksi ajokoepalvelu tulisi myös Trafille palvelun tilaajana. Kaikkien tutkintopalveluiden asiakashinnat koko maassa ovat samat maakunnasta ja paikkakunnasta riippumatta. Trafin maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja Ajonayte2009.pdf. Haettu Autokoulu Ajatuksen toimipisteet Kouvolassa, Kotkassa ja Inkeroisissa. Henkilöautokortti, hinnasto. Haettu Vuonna 2012 koko maassa suoritettiin 3192 BE-luokan ajokoetta.

16 16(22) viestintäministeriön asetuksen 48 mukaan ajokoe M-, A1-, A-, T- tai B-luokan ajoneuvolla maksaa asiakkaalle 59 euroa ja BE-, B/96-, C1-, C-, D1- tai D-luokan ajoneuvolla 90 euroa. Yleisesti Kuljettajantutkintopalvelut kilpailutetaan maakunnittain. Trafin ja palveluntuottajan välisessä sopimuksessa määritellään, millä paikkakunnilla palveluntuottajan on järjestettävä ajokoepalvelua. Sopimuksessa määriteltäviin ajokoepaikkakuntiin ei voi sisältyä sellaisia paikkakuntia, jotka eivät sisälly Trafin antamaan määräykseen paikkakunnista, joilla voidaan suorittaa kuljettajantutkinnon ajokoe. Jos kuljettajantutkintopalvelut nyt kilpailutettaisiin, yrityksen tarjoama ajokoekohtainen palveluhinta voisi olla sitä alhaisempi, mitä vähemmän ko. maakunnassa olisi ajokoepaikkakuntavaatimuksia. Jokaisesta ajokoepaikkakunnasta koituu yritykselle ainakin toimitila- ja henkilöstökuluja sekä varsinaisen ajokokeen että myös siihen liittyvien toimistopalveluiden osalta. Jos esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla olisi palvelusopimukseen kirjattuna vaatimuksena nykyisen kymmenen ajokoepaikkakunnan sijaan vain kuusi ajokoepaikkakuntaa, koko maakunnan osalta palveluntuottajan kokonaiskulut yhtä ajokoetta kohden olisivat todennäköisesti alhaisemmat. Nykyinen palveluntuottaja Suomessa nykyinen kuljettajantutkintojen palveluntuottaja on Ajovarma Oy 49. Sillä ja Trafilla on jokaisessa maakunnassa sopimus kuljettajantutkintopalveluiden tuottamisesta. Sopimukset ovat voimassa vuoden 2014 loppuun asti. Trafin uusi määräys paikkakunnista, joilla ajokoe saadaan järjestää, tulisi voimaan Siirtymäsäännöksen turvin ajokoe voitaisiin kuitenkin asti järjestää myös niillä karsittavilla paikkakunnilla, jotka sisältyvät vielä toistaiseksi voimassa olevaan Ajoneuvohallintokeskuksen määräykseen 22/2008 niistä paikkakunnista, joilla ajokoe saadaan suorittaa. Nykyiset kuljettajantutkintojen palvelusopimukset päättyvät samana päivänä, johon asti siirtymäsäännös olisi voimassa. Täten ajokoepalvelujen osalta nykyisen palveluntuottajan ajokoepaikkakuntien karsimisesta johtuvat kustannukset eivät tulisi muuttumaan sopimuskauden aikana. Voimassaoleviin palvelusopimuksiin sisältyy kuitenkin kolmen vuoden optio-oikeus. Palvelun tilaajan eli Trafin tulee ilmoittaa optio-oikeuden mahdollisesta käyttämisestä kolmen vuoden kuluessa sopimuskauden alkamisesta eli käytännössä vuoden 2013 loppuun mennessä. Optiovuosien palvelukorvausten korotuksista sovitaan erikseen, mikäli niiden kustannustaso on olennaisesti erilainen kuin varsinaisella sopimuskaudella. Seuraavassa (väliotsikon Nykyisen palveluntuottajan toimintamallista alla) esitetyn perusteella on mahdollista, että ajokoepalvelujen järjestämisen kustannustaso olisi nykyiselle palveluntuottajalle optiokaudella erilainen kuin varsinaisella sopimuskaudella asti. Tähän analyysiin käytettävissä olevien tietojen perusteella on kuitenkin mahdotonta arvioida, olisiko kustannustaso kokonaisuutena niin olennaisesti erilainen, että optiovuosien palvelukorvausten korotuksista tulisi sopia erikseen. Joissain maakunnissa ja joidenkin yksittäisten tutkintopaikkojen osalta ajokoepaikkakuntien karsiminen voi laskea, joidenkin osalta taas nostaa palveluntuottajan ajokokeen järjestä- 48 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus n maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta (420/2013). Liite 1. Asetuksen 2 omakustannusarvoa vastaavat julkisoikeudelliset suoritteet. Haettu Ks. tarkemmin luku 5.2. analyysissa Kuljettajantutkinnon ajokokeen suorituspaikkakunnat.

17 17(22) miseen liittyviä kustannuksia. Mahdollista ja jopa todennäköistä on, että kustannustaso olisi muutamassa maakunnassa niin erilainen, että mahdollisten optiovuosien palvelukorvauksista tulisi neuvotella erikseen. Nykyisen palveluntuottajan toimintamallista Ajovarma Oy on ajoneuvojen katsastuspalveluihin keskittyneen A-Katsastus Oy:n tytäryhtiö. Lähes poikkeuksetta kaikilla tutkintotoimipaikoilla on myös ajoneuvojen katsastustoimintaa. Ajokoepalvelujen lisäksi niissä on tarjolla myös muita tutkintopalveluja (teoriakoe, käsittelykoe, toimistopalvelu). Nykyisellä palveluntuottajalla on palveluksessaan edelleen noin sata sellaista tutkinnon vastaanottajaa, jotka työskentelevät sekä ajoneuvojen katsastajina että ajokokeen vastaanottajina. Alalle tulevat uudet tutkinnon vastaanottajat eivät enää voi olla koulutustaustaltaan ajoneuvojen katsastajia, vaan heidän on liikenneopettajakoulutuksen lisäksi suoritettava tutkinnon vastaanottajan koulutusmoduuli ja näyttötutkinto. Kuljettajantutkintojen vastaanottamisen ja sitä määrittelevien maakunnittaisten palvelusopimusten nykytilanteessa samojen henkilöiden työskenteleminen sekä tutkinnon vastaanottajana että katsastusmiehenä tarjoaa kuljettajantutkintopalveluja tuottavalle yritykselle merkittävän synergiaedun henkilöstökulujen osalta. Tulevaisuudessa, jo muutaman vuoden aikana, sekä katsastusmiehen että tutkinnon vastaanottajien töitä hoitavien henkilöiden jäädessä eläkkeelle synergiaetu poistuu nykyiseltä palveluntuottajalta. Nykytilanteessa useat tutkinnon vastaanottajat ottavat vastaan ajokokeita usealla eri paikkakunnalla. Osa pienistä ajokoepaikkakunnista on ns. matkapaikkoja (esim. Lapin maakunnassa). Niillä ei ole omaa tutkinnon vastaanottajaa, vaan tutkinnon vastaanottaja käy niissä muutaman kerran kuukaudessa järjestämässä ajokoepalvelun palvelusopimuksessa määriteltyinä ajankohtina. Jos ajokoepalvelu ei ole jatkuvaa, sopimuksessa on määritelty, kuinka monena päivänä viikossa tai kuukaudessa ko. palvelu on järjestettävä paikkakunnalla. Esimerkki 1. Tutkintotoimipaikalla A yksi henkilö tekee puolet (0,5 htv 50 ) työajastaan ajoneuvojen katsastuksia ja toisen puolen (0,5 htv) hoitaa kuljettajantutkintopalveluja, pääosin ajokokeiden vastaanottamista. Jos ko. paikkakunnalla ei enää oteta vastaan ajokokeita, ajokoeasiakkaat ohjautuvat todennäköisesti seuraavaksi lähimmälle ajokoepaikkakunnalle (B). Tutkintotoimipaikalla B on ajokokeiden vastaanottamiseen käytetty työaikaa 1,5 htv kahden tutkinnon vastaanottajan toimesta. Karkeasti, paikkakunnalta A siirtyvä 0,5 htv voitaisiin paikkakunnalla B hoitaa lisäämällä kahden siellä jo työskentelevän henkilön 1,5 henkilötyövuoteen 0,5 htv. Esimerkkitapauksessa kuljettajantutkinnon palveluntuottajan kustannukset ajokokeen vastaanottamisen osalta pysyisivät lähes ennallaan. Toimipaikalle A jäävälle henkilölle avautuisi kuitenkin vapaata työaikaa 0,5 htv, joka henkilöstökustannusten kannalta optimaalisessa tilanteessa tulisi voida kohdistaa ajoneuvojen katsastamiseen. Esimerkki 2. Pienellä tutkintotoimipaikalla C työskentelee yksi henkilö, joka hoitaa sekä kuljettajantutkinnon ajokokeet että ajoneuvojen katsastukset. Molempiin hän käyttää aikaa noin 0,5 henkilötyövuotta. Toimipaikalla ei työskentele muita tutkinnon vastaanottajia eikä katsastusmiehiä. 50 Henkilötyövuosi.

18 18(22) Jos ko. paikkakunnalla lopetetaan ajokokeiden järjestäminen, henkilölle jää ko. toimipaikalla työksi enää ajoneuvojen katsastus eli 0,5 htv. Siten ajokoepalvelut lakkautettaessa kuljettajantutkintojen vastaanottajayrityksen henkilöstökustannukset voisivat kasvaa, koska ko. toimipaikan henkilölle ei riittäisi katsastustöitä yhden henkilötyövuoden verran. Jos henkilö kävisi jollain muulla paikkakunnalla hoitamassa ajoneuvojen katsastuksia 0,5 henkilötyövuoden edestä, silloin hänen työstään koituisi yritykselle merkittäviä matkakustannuksia. Esimerkki 3. Tutkintotoimipaikalla D työskentelee tutkinnon vastaanottajana henkilö ( puhdas tutkinnon vastaanottaja, henkilöllä ei ole katsastusmiehen oikeuksia), joka päätoimipaikkansa lisäksi käy vastaanottamassa ajokokeita muutamalla muulla paikkakunnalla, joissa ajokokeiden vastaanottoa järjestetään vain yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa. Hänen henkilötyövuotensa ajokokeiden vastaanottamisessa jakautuu siten usean eri ajokoepaikkakunnan kesken. Työnantaja korvaa tutkinnon vastaanottajan matkakulut normaalisti työmatkakulujen korvaamisen mukaan (verohallinnon määrittelemä kilometrikorvaus ja päiväraha tai ateriakorvaus). Jos ne paikkakunnat karsitaan ajokoeverkostosta, jotka ovat ns. matkapaikkakuntia, kuljettajantutkintojen palveluntuottajan matkakulut vähenevät, koska tutkinnon vastaanottajan ei enää tarvitse matkustaa ko. paikkakunnille ajokokeiden vastaanottamista varten. Varsinaisella päätoimipaikallaan ko. tutkinnon vastaanottajalla ei kuitenkaan välttämättä riittäisi ajokokeen vastaanottoa yhden henkilötyövuoden verran, joten hänen osaltaan henkilöstökulut voisivat lisääntyä, jos hänen käytettävissä olevaa työaikaansa ei voitaisi täysipainoisesti käyttää ajokoepalvelujen järjestämiseen. Ääritapauksissa ajokoepalvelun lakkauttaminen paikkakunnalta voisi merkitä tutkinnon vastaanottajan töiden loppumista ko. paikkakunnalta. Tutkinnon vastaanottajista on kuitenkin jatkuvasti pulaa, samoin kuin liikenneopettajista autokouluihin, joten tutkinnon vastaanottajan työllistymisnäkymät laajemmalla maantieteellisellä alueella ovat hyvät. Tutkinnon vastaanottajat suorittavat myös alueensa autokoulujen valvontaa Trafin toimeksiannosta. Paikallisten yhteistyötilaisuuksien lisäksi he käyvät paikan päällä valvomassa autokoulujen opetustoimintaa. Käytännössä autokoulujen valvonta on keskitetty useimmiten vain yhdelle tutkinnon vastaanottajalle kullakin alueella. Autokoulujen valvonnasta muodostuvat matkakustannukset eivät kasva merkittävästi, vaikkakin joissain tapauksissa tutkinnon vastaanottajan ja autokoulun välinen etäisyys kasvaa. Ajokokeen vastaanottamisen lisäksi ajokoepalveluun käytettävää työaikaa kohdentuu myös toimistopalveluihin. Ajokokeen vastaanottopisteissä työskentelevien toimistohenkilöiden työajan käyttöön ja jakautumiseen muutos vaikuttaa jonkin verran. Toimistotehtäviin on kuitenkin helpompi palkata osa-aikaisia työntekijöitä kuin tutkinnon vastaanottajiksi ja katsastusmiehiksi, joten toimistopalveluiden järjestämisen osalta ajokoepaikkakuntien karsimisella ei ole merkittäviä kustannusvaikutuksia kuljettajantutkintojen nykyiselle palveluntuottajalle. 6. MUUTA HUOMIOONOTETTAVAA Ajokoepaikkakuntien karsimisen kustannusvaikutuksia tarkasteltaessa on otettava huomioon myös muita asioita. Ajokokeen varsinaisen asiakkaan, ajokokeen suorittajan osalta kuljettajantutkinnon kokonaiskustannuksiin vaikuttaa oleellisesti se, olisiko hänen kuitenkin edelleen mahdollista suorittaa teoriakoe ja varsinaista ajokoetta mahdollisesti edeltävä erillinen käsittelykoe sillä paikkakunnalla, jolla ei enää jatkossa tulla järjestämään ajokokeen vastaanottoa.

19 19(22) Teoriakoe ja käsittelykoe eivät millään tavalla ole sidoksissa paikkakunnan liikenneympäristön monipuolisuuteen, mikä useimpien karsittavien ajokoepaikkakuntien osalta on perusteena sille, että ne on ehdotettu karsittavaksi ajokoepaikkakuntaverkostosta. Huomionarvoista on myös se, että läheskään kaikilla paikkakunnilla, joilla on toiminnassa vähintään yksi autokoulu, ei välttämättä koskaan ole järjestetty ajokoepalveluita. Tällöin autokoulut ovat alusta lähtien rakentaneet opetustoimintansa ja määritelleet asiakashintansa siten, että he käyttävät oppilaansa ajokokeessa eri paikkakunnalla. Esimerkiksi Keski-Suomen maakunnassa sijaitsevassa Joutsassa toimii yksi autokoulu. Joutsassa ei ole tarjolla ajokoepalvelua, joten Joutsan autokoulun oppilaat käyvät pääsääntöisesti Päijät-Hämeen maakunnassa Heinolassa tai oman maakunnan Jyväskylässä ajokokeessa. Joutsasta Heinolaan on 65 kilometrin ja Jyväskylään 70 kilometrin matka, joten edestakaista ajomatkaa yhden ajokokeen osalta tulee vähintään 130 kilometriä. Analyysiä varten käytettävissä olleiden autokoulutietojen mukaan tällaisia paikkakuntia on useita kymmeniä. Niistä kaikki paikkakunnat eivät tosin täyttäisi ajokokeen suorittamisen liikenneympäristölle asetettuja vähimmäisvaatimuksia, mutta joka tapauksessa suuri osa niistä olisi ominaisuuksiensa ja ajokokeiden kysynnän osalta yhtä oikeutettuja oman paikkakuntansa saamiseen ajokoepaikkakuntaverkostoon kuin ne pienet paikkakunnat, jotka ehdotetaan nyt karsittavaksi ajokoepaikkakunnista. Etäisyyksien lähimmälle ajokoepaikkakunnalle kasvaessa muutoksella on myös ympäristövaikutuksia lisääntyneen ajoneuvon käytön ja ajokilometrien takia. Ympäristöön kohdistuvat kustannusvaikutukset on rajattu pois tästä analyysistä. Lopuksi, tässä analyysissä ei ole selvitetty sitä, voisiko ajokoepaikkakuntien karsiminen jollain aikajänteellä vaikuttaa ajokokeen suorittajilta eli asiakkailta perittävään yhdenmukaiseen ajokoemaksuun, joka perustuu Trafin maksullisista suoritteista annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen. 7. YHTEENVETO Autokoulut ja autokouluoppilaat Karsittaessa ehdotetut 31 ajokoepaikkakuntaa autokouluille kohdistuisi keskimäärin enintään sadan euron kustannuslisäys yhtä ajokoetta kohden. Kustannusten kasvu selittyy matkaetäisyyden myötä kasvavista ajoneuvon käytön sekä autokouluopettajan työnajan lisääntymisen kustannuksista. Kustannusten kasvu on kuitenkin todennäköisesti arvioitua jopa huomattavasti pienempi, koska autokoulut pystyvät hyödyntämään kasvanutta matkaetäisyyttä vähimmäisopetuksen antamisessa oppilaalle. Keskimäärin koko maassa yhdensuuntainen matka lähimmälle ajokoepaikkakunnalle kasvaisi 47 kilometrillä, edestakainen matka siten noin 94 kilometrillä. Opettaja käyttäisi keskimäärin yhden tunnin enemmän työaikaa yhtä ajokoetta kohden. Kaiken kaikkiaan koko maassa kustannusvaikutukset ko. paikkakuntien autokouluille olisivat vuositasolla enintään euroa. Autokoulut siirtävät ajokokeeseen kohdistuvat lisäkulut asiakkailleen eli kuljettajaopetuksen suorittajille, jotka vähimmäisopetuksen suoritettuaan osallistuvat ajokokeeseen autokoulun autolla. Autokoululle kohdistuvan kustannuslisäyksen siirtymistä asiakashintoihin ei ole mahdollista arvioida kuin hyvin karkealla tasolla siten, että se on keskimäärin enintään sata euroa yhtä ajokoetta kohden.

20 20(22) Opetuslupaopettajat ja oppilaat Opetuslupaopetuksessa ajokoepaikkakuntien karsiminen voisi ko. paikkakunnilla aiheuttaa keskimäärin noin 40 euron kustannuslisäyksen yhtä ajokoetta kohden. Koko maassa ko. paikkakuntien opetuslupaopetuksen osalta kustannusvaikutus olisi vuositasolla yhteensä noin euroa. Harjoitusluvalla harjoitelleet Moottoripyöräopetuksen omatoimisella harjoitusluvalla saaneilla oppilailla ajokokeeseen osallistumisen matkakulut kasvaisivat keskimäärin noin 31 eurolla yhtä ajokoetta kohden. Kaikkien harjoitusluvalla harjoittelevien osalta kustannusvaikutus ko. paikkakuntien karsimisen myötä olisi vuositasolla noin euroa. Ajokokeen muut suorittajat Ajokokeen muusta syystä suorittavilla (esimerkiksi poliisin määräys uuteen kuljettajantutkintoon) ajokoepaikkakuntien karsimisen kustannusvaikutus asettuisi 40 ja enintään sadan euron väliin yhtä ajokoetta kohden. Kokonaisuutena ajokokeen muusta syystä suorittaville ajokoepaikkakuntien karsimisen kustannusvaikutus olisi noin euroa. Kuljettajantutkintojen palveluntuottaja Kilpailutettaessa kuljettajantutkintopalvelut tilanteessa, jolloin ajokoepaikkakuntaverkostosta on jo karsittu ehdotetut 31 paikkakuntaa, palveluntuottajan toimitilaja henkilöstökustannukset olisivat pääsääntöisesti sitä pienemmät, mitä vähemmän ko. maakunnassa olisi vaatimuksia ajokoepaikkakuntien lukumäärälle. Nykyiselle kuljettajantutkintopalvelujen tuottajalle ajokoepaikkakuntien karsiminen voisi tuoda jopa lisää kustannuksia, riippuen maakunnasta ja pääosin sen henkilöstörakenteesta erityisesti kunkin tutkinnon vastaanottajan henkilökohtaisen koulutustaustan suhteen. Kustannusvaikutus yhtä ajokoetta kohden Kustannusvaikutusta voidaan tarkastella myös koko maassa vuoden aikana suoritettuja ajokokeita kohden. Vuonna 2012 Suomessa suoritettiin kaiken kaikkiaan ajokoetta. Luku sisältää kaikkien koeluokkien ja kaikkien yrityskertojen ajokokeet. Ajokoepaikkakuntaverkoston karsimisesta aiheutuvan kustannusten lisäyksen ollessa enintään euroa 51 niiden paikkakuntien osalta, jotka oltaisiin karsimassa verkostosta, koko maan tasolla ajokokeen suorittajiin kohdistuva kustannusvaikutus yhtä ajokoetta kohden olisi 2,51 euroa. 51 Autokoulut/Autokouluoppilaat enintään euroa, opetuslupaoppilaat ja opettajat euroa, harjoitusluvalla harjoitelleet euroa ja ajokokeen muusta syystä suorittavat euroa.

Trafin tulee antaa uusi määräys ajokoepaikkakunnista viimeistään lokakuun 2013 alussa, sillä nykyisen määräyksen voimassaolo päättyy 1.10.2013.

Trafin tulee antaa uusi määräys ajokoepaikkakunnista viimeistään lokakuun 2013 alussa, sillä nykyisen määräyksen voimassaolo päättyy 1.10.2013. Suppea analyysi Marita Löytty Liikenteen analyysit 1(36) 13.5.2013 SUPPEA ANALYYSI: KULJETTAJANTUTKINNON AJOKOKEEN SUORITUSPAIKKAKUNNAT JAKELU: TRAFIN SISÄINEN /TARVITTAESSA TRAFIN ULKOPUOLELLE Analyysin

Lisätiedot

Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti. Julkaisu 2010:3

Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti. Julkaisu 2010:3 Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti Julkaisu 2010:3 Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti Julkaisu 2010:3 KUVAILULEHTI Tekijät VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot

LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1 LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN

Lisätiedot

Kuljettajantutkintotoiminnasta vastaavien henkilöiden koulutus

Kuljettajantutkintotoiminnasta vastaavien henkilöiden koulutus 4.10.2006 Kuljettajantutkintotoiminnasta vastaavien henkilöiden koulutus Aika: Paikka: Torstai 2.11.2006 klo 9.00 16.00 Ajoneuvohallintokeskus, Fabianinkatu 32, 00100 Helsinki Kokoushuone Kojelauta (ilmoittautuminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

Kotitalousvähennys pienituloisen eläkeläisen näkökulmasta

Kotitalousvähennys pienituloisen eläkeläisen näkökulmasta VATT Muistiot 42 Kotitalousvähennys pienituloisen eläkeläisen näkökulmasta Sami Grönberg Timo Rauhanen VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT MUISTIOT 42 Kotitalousvähennys pienituloisen eläkeläisen

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA

ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA MUISTIO 4.12.2012 ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA Nykytila Ulosottovirastojen toimipaikoista säädetään 1.1.2008 voimaan tulleella oikeusministeriön päätöksellä

Lisätiedot

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 1 / 35 SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ - LOPPURAPORTTI SUOMEN ELÄINTERVEYDENHUOLTO VEIKKO TUOVINEN Suomen eläinterveydenhuolto

Lisätiedot

Ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen

Ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen Ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen kehittäminen Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2014 Ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen kehittämistyöryhmän raportti 2014 1 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 252/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ajoneuvojen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 1 (3) Liite VIRKA- JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMISEEN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN JA KULJETTAMINEN. I Virkamatkat...

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 1 (3) Liite VIRKA- JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMISEEN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN JA KULJETTAMINEN. I Virkamatkat... HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 1 (3) VIRKA- JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMISEEN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN JA KULJETTAMINEN I Virkamatkat... 1 1 Yleistä... 1 1.1 Sopimusmääräykset... 1 1.2 Kustannusten korvaaminen...

Lisätiedot

25/2014. Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus

25/2014. Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus 25/2014 Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus 25/2014 Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Oikeusministeriö, Helsinki 2014 21.5.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Valtion

Lisätiedot

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Takseille myönnettävä autove- tilanteita, joissa Liikenteen

Lisätiedot

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011 I tieliikennelait 2011 LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II LUKIJALLE Tieliikennelait 2011 -teoksen lisäaineisto sisältää ajokorttiuudistukseen liittyvät keskeisimmät uudet säädökset ja säädösmuutokset,

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97)

Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97) 1 (22) Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) soveltamisesta tilintarkastajien työhön. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimiston pyynnöstä 7

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Takseille myönnettävä autoveron alennus ehdotetaan poistettavaksi. Isojen erikoisvarusteltujen

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkymiä 4/2007

Tulevaisuuden näkymiä 4/2007 Tulevaisuuden näkymiä 4/2007 Sisältää mm. Liikenne painaa kotitalouden ekologisessa selkärepussa Aluekehityksen suuntia Tieliikenteen kuntaennuste 2006-2040 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut, toimintaympäristötieto

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2003 /L. Matkojenyhdistelykeskuskokeilujen arviointi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2003 /L. Matkojenyhdistelykeskuskokeilujen arviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2003 /L Matkojenyhdistelykeskuskokeilujen arviointi Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ALKUSANAT Yhteiskunnan korvaamien matkojen yhdistelyä

Lisätiedot

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvontaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki liikenteessä käytettävien

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa

Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa Johanna Taskinen ja Ville Voltti, Mobinet Oy Loppuraportti 22.12.2011 Sisältö 1 Autojen yhteiskäyttö liikennejärjestelmän puuttuva linkki... 3 2 Innovaation

Lisätiedot

2. Oikeusapujärjestelmän luonne ja oikeusavun myöntämisen edellytykset

2. Oikeusapujärjestelmän luonne ja oikeusavun myöntämisen edellytykset 1 OIKEUSAPUTOIMISTOJEN LIIKETALOUDELLISET TOIMEKSIANNOT JA KILPAILUNEUTRALITEETTI 1. Toimeksianto Suomen Asianajajaliiton hallitus asetti kokouksessaan 15.11.2013 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää:

Lisätiedot

EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta

EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta IP/03/1435 Bryssel 21.10.2003 EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta Euroopan komissio ehdottaa ajokortteja koskevan

Lisätiedot

Kuntien verot 2014 -missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla

Kuntien verot 2014 -missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla Verotietoa l69 11.6.2014 Kuntien verot 2014 -missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla Niina Suutarinen TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä

Lisätiedot

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014 Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013 Sirkka-Liisa Piipponen PÄÄTULOKSET Valtuutetun ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio valtuustokauden

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot