Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa Voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa. 16.12.2014 141 Voimassa 1.1.2015 alkaen"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa Voimassa alkaen

2 1 1. AVOPALVELUMAKSUT KOTONA ANNETTAVA PALVELU TUKIPALVELUT SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN ASUMISPALVELU PERHEHOITO, VANHUSPALVELUT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUT KEHITYSVAMMAISTEN TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU TERVEYSPALVELUMAKSUT TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT SUUN TERVEYDENHOITO TODISTUSMAKSUT RÖNTGENMAKSUT TYÖTERVEYSHUOLLON MAKSUT KÄYTTÄMÄTTÄ JA PERUUTTAMATTA JÄTETYSTÄ PALVELUSTA PERITTÄVÄ MAKSU YKSITYISILLE MYÖNNETTÄVÄT LÄÄKELUVAT LAITOSHOIDON MAKSUT LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO SEKÄ PÄIVÄ- JA YÖHOITO PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO KUNTOUTUSHOITO MUUT MAKSUT OMAISHOITAJAN VAPAAN AIKAISET PALVELUT (6 B, LAKI 734/1992) LASTENSUOJELUN MAKSUT TILAT... 15

3 2 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen määrittelyssä noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen määräyksiä. Tekstissä mainitut pykäläkohdat viittaavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992) tai asetukseen (912/1992) ja niihin myöhemmin tehtyihin muutoksiin. 1. AVOPALVELUMAKSUT 1.1 Kotona annettava palvelu Asiakasmaksun määräytymisessä noudatetaan lakia ja asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (laki 734/1992, asetus 912/1992). Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Kuukausimaksua määrättäessä perheen tulona ei kuitenkaan huomioida omaishoidon tukea silloin, kun hoitajana toimii puoliso tai alaikäisen lapsen vanhempi. Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat: Henkilömäärä 50- < <50 Kotona annettava palvelu, tuntia/kk 30- <40 > Maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi (6), tulorajaa korotetaan 321 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Jatkuvaksi ja säännölliseksi kotisairaanhoidoksi ja kotipalveluksi katsotaan vähintään kerran viikossa tapahtuvat kotikäynnit ja vähintään kahden viikon pituiselta ajanjaksolta. Alle kahden viikon pituisissa asiakassuhteissa noudatetaan tilapäiskäynnin maksutaksaa. Mikäli asiakkaan saama palvelun määrä muuttuu (vähenee tai lisääntyy), huomioidaan se kuukausimaksussa välittömästi palvelun määrän muuttuessa. Mikäli asiakkaan tai perheen maksukyky oleellisesti muuttuu kesken vuotta (tulojen muutos enemmän kuin 5 %), tarkistetaan kuukausimaksu tulojen mukaisesti. Kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. 22- < < <16 8- <12 5- <8 2- <5 1- <2

4 3 Tuetun kotona asumisen palveluseteli Palvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu, joka vastaa kunnallisen palvelun asiakasmaksua. Kuukausimaksua määrättäessä perheen tulona ei huomioida omaishoidon tukea silloin, kun hoitajana toimii puoliso tai alaikäisen lapsen vanhempi. Palveluseteliä myönnettäessä asiakasmaksun perusteena on yrittäjän ilmoittama tuntihinta, jossa huomioidaan myös erilliskorvaukset. Palvelusetelin arvo nousee sitä mukaa, kuin hoidontarve ja erilliskorvausten määrä kasvaa. Palvelusetelipalvelu tai kunnan tuottama kotihoito ovat asiakkaalle samanhintaisia palveluja. Matkakorvausseteli on tarkoitettu ensisijaisesti tuetun kotona asumisen palveluseteliä käyttäville asiakkaille, joiden koti sijaitsee yli 10 km päässä lähipalvelualuetaajamasta (Liperin kirkonkylä, Viinijärvi, Ylämylly). Matkakorvaussetelin arvo on 0,70 euroa/km. Matkakorvaukset sisältyvät asiakkaan maksamaan omavastuuosuuteen 10 km:iin saakka. Tilapäinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Tilapäisestä kotisairaanhoidon maksuista on säädetty asiakasmaksuasetuksessa. Tilapäisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon maksut ovat seuraavat: Tilapäinen kotipalvelu 10,20 10,20 * alkava tunti/työntekijä, enintään kuitenkin 8 tunnilta vuorokaudessa Tilapäinen kotisairaanhoito * lääkärin suorittama kotikäynti 14,70 14,70 käynti A 3 * muun henkilöstön suorittama kotikäynti 9,30 9,30 käynti A Tukipalvelut Sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) 9 :n 2 kohdassa tarkoitetuista tukipalveluista peritään seuraavat maksut. Ateriapalvelut ATERIAPALVELUT, LIPERI 1. Ravintokeskuksessa tuotetut ateriat * lounas, Konttilanhovi 5,30 5,50 * päivällinen 4,10 4,50 * aamiainen 2,55 2,55 * päiväkahvi tai tee 1,45 1,45 * iltapala 1,75 2,20 * velli/puuro 1,15 1,15 *lounas kotiin pakattuna (sis. kuljetuksen) 8,00 *massalounas / Penttilänpiha 5,20 5,40

5 4 2. Menumat -ateria (sis. kuljetuksen) 7,50 8,00 3. Viinijärven keskuskeittiö * massalounas /Neliapila (sis. kuljetuksen) 5,20 6,40 * annospakattu lounas 5,20 6,40 4. Ylämyllyn koulun keittiö * lounas 5,10 5,40 Vaatehuolto Vaatteiden pesu Liperin palvelutalon ja Käsämäntie 113 C: pesukoneella 4,10 4,20 koneellinen Vaatteiden kuljetus 1,65 1,80 kerta Maksuun sisältyy pesuaineet, laitekustannukset, vesi, sähkö. Ei sisällä työn osuutta. Saunamaksu Saunamaksu 3,60 5,00 kerta Saunakuljetus, yhdensuuntaiselta matkalta kilometrien mukainen bussilipun hinta Maksuun sisältyy hygieniatarvikkeet, saunan pesuaineet, vesi, sähkö. Ei sisällä työn osuutta. Asiointi/saattajapalvelu Asiointi ja/tai saattajapalvelu (alkava 1/2 h) 7,15 7,30 Päivätoiminta Päivätoiminta (sisältää ohjauksen) 3,10 5,00 kerta Kerhomaksu 3,10 3,20 kerta Saunakuljetus, yhdensuuntaiselta matkalta kilometrien mukainen bussilipun hinta Turvapalvelu Asiakkaalta, joka on turvapalvelun piirissä, peritään maksu seuraavasti:

6 5 Turvapuhelin 22,50 22,50 kk Gsm-turvapuhelin 32,50 32,50 kk Asiakkaan oma turvapuhelin 13,50 13,50 kk Dementiahälytin 20,00 20,00 kk Turvapuhelimen lisälaite 9,22 9,22 laite (lisäranneke, ovi-, palohälytin) Kaatumishälytin 10,20 10,20 kk Muistuttava lääkehälytin 23,06 23,06 kk Vuodeturva, lattiaturva 23,06 23,06 kk (min 36 kk) Turvapuhelinkäynti 3,05 3,05 käynti Voinnin tarkistussoitto (Esperi-Care Oy) 41,00 41,00 kk *yksi soitto/vrk Mikäli asiakas tulee palvelun piiriin/lopettaa palvelun kesken kalenterikuukauden, jaetaan kuukausimaksu muutoskuukauden todellisilla kalenteripäivillä ja kerrotaan palvelua saatujen päivien määrällä. Tukipalveluna annettavaa turvapalvelumaksua ei peritä, mikäli asiakkaalle on myönnetty vammaispalvelulain nojalla palveluasuminen asiakkaan omassa kodissa. Ulkopaikkakuntalaisille annettuihin tukipalvelumaksuihin lisätään 15 %. 1.3 Sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelu Asiakasmaksun määräytymisessä noudatetaan lakia ja asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (laki 734/1992, asetus 912/1992) ja kehitysvammaisten osalta lisäksi lakia kehitysvammaisten erityishuollosta (laki 519/1977, 43). Sosiaalihuoltolain mukaisena asumispalveluna (Sosiaalihuoltolaki 22 ja 23 ja Sosiaalihuoltoasetus 10 ) järjestettävistä asumispalveluista peritään palvelun saajalta maksukyvyn mukainen maksu (kuukausimaksu). Huomioon otettavat tulot: Maksua määrättäessä kuukausituloina otetaan huomioon palvelun saajan tulot ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen (nettotulot) sekä verosta vapaat tulot. Tuloina huomioidaan ansio- ja pääomatulot, eläkkeet ja niihin rinnastettavat etuudet, veteraanilisä, elinkorot sekä muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot, samoin kuin pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot kuten korko-, osinko- ja vuokratulot sekä metsätulo siten, kuin se määritellään asiakasmaksuasetuksen 28a :ssä (912/1992). Vähennykset tuloista: Palvelun saajan nettotuloista vähennetään asumispalvelupaikan vuokra, asumispalvelupaikan ateriamaksu, harkinnanvaraisia terveydenhoitomenoja suhteessa edelliseen vuoteen (mm. välttämättömiä hoitotarvikemenoja, terveyskeskusmaksuja, sairaalamaksuja), lääkärin määräämät reseptilääkkeet sekä maistraatin hyväksymät edunvalvontakulut. Loppuosa nettotuloista muodostaa kuukausittaisen asumispalvelumaksun, kuitenkin siten, että palvelun saajalle jää käyttörahaa kuukausittain vähintään 105.

7 6 Käyttörahalla asumispalvelun saaja hoitaa henkilökohtaiset menonsa, kuten terveydenhoitomenoja, parturi-kampaamomaksut, silmälasit, lehtitilaukset, puhelimen ja internetin menot, vaate- ym. henkilökohtaiset menot (todelliset menot). Kotiin asumaan jäävän puolison tuloja ja menoja ei huomioida asiakasmaksua määrättäessä. Asiakkaalta perittävän asiakasmaksun suuruus tarkistetaan kalenterivuosittain. Mikäli asiakkaan tuloissa tai menoissa tapahtuu merkittäviä muutoksia tarkastusajankohtien välissä, tulee asiakkaan hakea maksuntarkennusta. Poissaolo: Tehostetussa palveluasumisessa maksu peritään käyttäjästä johtuvan tilapäisen keskeytyksen ajalta. Jos palvelu keskeytyy yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä osalta. Jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuen lyhyemmäksi ajaksi, tai käyttäjä on laitoshoidossa, ei maksua peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Jos palvelu on keskeytyksissä koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan. Ateriamaksu: Ateriapalvelut kk Vähennyksenä huomioidaan sovitut poissaolopäivät ja laitoshoidon aika (vain kokonaiset poissaolopäivät huomioidaan). Muu lyhytaikainen asumispalvelu: Muu lyhytaikainen asumispalvelu 29,00 32,30 * sisältää ateriat, asumisen, hoidon ja hoivan Kehitysvammaiset Ateriapalvelut kk 283,50 291,00 Ylläpitomaksu kk 175,00 180,00 Vähennyksenä huomioidaan sovitut poissaolopäivät ja laitoshoidon aika (vain kokonaiset poissaolopäivät huomioidaan). Ylläpitomaksuun sisältyy mm - siivousvälineet ja pesuaineet, kuten astianpesuaineet, pyykinpesuaineet ja siivoukseen liittyvät pesuaineet sekä laitekustannukset - hoito- ja hygieniatarvikkeet, kuten pesu -ja ruokalaput, hoitohansikkaat, asiakkaiden suihkutuksessa tarvittava suojavaatetus, vuodesuojat, WC- ja käsipyyhepaperit, liinavaatteet - sauna - sanomalehdet

8 7 Tehostetun ympärivuorokautisen palvelusasumisen palveluseteli Palvelusetelit ovat lähtöarvoiltaan /vrk tasolla /vrk tasolla /vrk tasolla 3 - lyhytaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa lähtöarvoltaan 135 /vrk. Asiakkaan omavastuu määräytyy samalla perusteilla kuin kunnan järjestämässä asumispalvelussa tai ostopalvelussa. Asiakkaan omavastuu lyhytaikaisessa tehostetussa asumispalvelussa määräytyy asiakasmaksulain 6 b :n mukaan 11,30 ja muun lyhytaikaisen hoidon osalta omavastuu on 29 /vrk (asiakasmaksuasetus 12 ). 1.4 Perhehoito, vanhuspalvelut Sosiaalihuoltolain 25 :n mukaisesta muusta kuin lastensuojelulain perusteella järjestetystä perhehoidosta peritään asiakasmaksulain 7 c :ssä säädetty pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävä maksu (asiakasmaksuasetus 19, 912/1992). Maksu on 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Maksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista, jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa, avio- tai avoliitossa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin kotona olevan puolison kuukausitulot. Asiakasmaksua määrättäessä otetaan huomioon myös vammaisetuudet. Maksu voidaan määrätä enintään siten, että hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 105. Lyhytaikainen perhehoito, alle 30 vrk kestävä 29,00 32,30 päivä 1.5 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut Tämän taksan mukaista asiakasmaksua peritään niiltä vuotiailta asiakkailta, joille on myönnetty asumispalvelupaikka päihde- ja mielenterveyssyistä. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta yksilöllisin maksusitoumuksin. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat asuvat tarvitsemansa tuen, hoivan ja hoidon perusteella joko itsenäisesti tai tukiasunnossa, palveluasunnossa (tukea päiväaikaan), tehostetussa palveluasumisessa (tuki 24 h/vrk), perhehoidossa (sosiaalihuoltolain mukainen perhehoito) tai laitoshoidossa (psykiatrinen sairaala). Palvelupäätös ja asiakasmaksupäätös: Säännöllisen tuetun asumisen palvelun ja muiden asumispalvelujen myöntämisestä tehdään aina viranhaltijan päätös. Kuntouttava asumispalvelu

9 8 perustuu yksilölliseen palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan, kuntoutumisen jatkuvaan seurantaan ja arviointiin ja asiakkaan palveluohjaukseen. Asumispalvelupaikan myöntämisen yhteydessä määritellään asiakkaalta perittävä asiakasmaksu hänen toimittamiensa tulo- ja menoselvitysten perusteella. Vuokra: Asumispalvelun piirissä oleva asukas tekee vuokrasopimuksen palveluntuottajan kanssa ja maksaa tälle sopimuksen mukaisen vuokran. Ateriamaksu: Asiakas maksaa palveluntuottajalle ateriamaksun saamastaan ateriapalvelusta. Poissaolo: Asiakasmaksu peritään käyttäjästä johtuvan tilapäisen keskeytyksen ajalta. Jos palvelu keskeytyy yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä osalta. Jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuen lyhyemmäksi ajaksi, tai käyttäjä on laitoshoidossa, ei maksua peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Jos palvelu on keskeytyksissä koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan. Maksujen tarkistus: Mikäli asiakkaan tai perheen maksukyky oleellisesti muuttuu kesken vuotta (tulojen muutos enemmän kuin 5 %), tarkistetaan kuukausimaksu tulojen mukaisesti. Palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Kotiin annettavan tuetun asumisen käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia. Tukiasuminen Tukiasumisesta (sosiaalihuoltolaki 22, 23 ja sosiaalihuoltoasetus 10 ) peritään palvelun määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Maksu määräytyy bruttotulojen perusteella. Tukiasumisen maksutaulukko: Henkilömäärä Kontakti 6-7 x vko Kontakti 4-5 x vko Kontakti 2-3 x vko Kontakti 1 x vko Kontakti 3 x kk Kontakti 1-2 x kk 2015 Maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista Perhehoito Sosiaalihuoltolain 25 :n mukaisesta muusta kuin lastensuojelulain perusteella järjestetystä perhehoidosta peritään asiakasmaksulain 7 c :ssä säädetty pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävä maksu (asiakasmaksuasetus 19, 912/1992). Maksu on 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Maksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista, jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on

10 9 välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa, avio- tai avoliitossa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin kotona olevan puolison kuukausitulot. Asiakasmaksua määrättäessä otetaan huomioon myös vammaisetuudet. Maksu voidaan määrätä enintään siten, että hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 105. Lyhytaikainen perhehoito Lyhytaikainen perhehoito, alle 30 vrk kestävä 29,00 32,30 päivä Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Palveluasumisesta ja tehostetusta palveluasumisesta (sosiaalihuoltolaki 22, 23 ja sosiaalihuoltoasetus 10 ) peritään palvelun saajalta maksukyvyn mukainen maksu (kuukausimaksu). Huomioon otettavat tulot Asiakkaan tuloksi lasketaan hänen säännölliset nettotulonsa ennakonkannon ja ennakonpidätyksen jälkeen: - ansiotulot - eläketulot (kansaneläke, työeläkkeet, takuueläke) - hoitotuki - asumistuki - vakuutuskorvaukset - pääomatulot (esim. korko-, osinko- ja vuokratulot) - metsätulo (asiakasmaksuasetus 28 a (912/1992). - muut säännölliset tulot Vähennykset tuloista - asumispalvelupaikan vuokra - asumispalvelupaikan ateriamaksu / Kohtuullisina ravintomenoina niiltä asiakkailta, jotka eivät osta ateriapalvelua, hyväksytään toimeentulotuen perusosan mukaiset ravintomenot. - asumispalvelupaikan mahdollisesti perimä ylläpitomaksu - lääkekulut (maksimissaan Kelan vuosikatto/12) - säännölliset terveydenhuollon kulut (maksimissaan terveyskeskuksen vuosimaksu/12) - alle 18-vuotiaasta lapsesta maksettu elatusapu - maistraatin hyväksymät edunvalvontakulut - henkilökohtainen käyttövara 150 /kk Asiakkaalta perittävä asiakasmaksu on tulojen ja menojen erotus; kuitenkin enintään palvelujen todellinen hinta. Kotiin asumaan jäävän puolison tuloja ja menoja ei huomioida asiakasmaksua määrättäessä. Käyttövaralla asiakas hoitaa kaikki henkilökohtaiset menonsa kuten hygieniakustannukset, parturi-kampaamomaksut, silmälasit, matkakustannukset, lehtitilaukset, puhelimen ja internetin menot, vaatemenot ja harrastustoiminnan menot, ym. henkilökohtaiset menot.

11 Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta Kehitysvammaisten ylläpitomaksu 4,10 4,40 päivä Vaatehuolto (pesu toimintakeskuksessa) 8,20 8,20 kone Ulkopuoliselle tehtävä työpalvelut 6,00 6,00 h Ylläpitomaksu sisältää Toimelassa valmistelut ateriat; aamukahvin 0,65, päiväkahvin 0,65 sekä ateriapalvelukeskuksessa tai Toimelassa valmistetun lounaan 3,10. Asiakkailta peritään ylläpitomaksuna vain aterioiden aineisiin ja tarvikkeisiin liittyvät kustannukset. L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/ mom. ja L kehitysvammaisten erityishuollosta 519/ Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista peritään asiakkaalta Matkahuolto Oy:n voimassa olevan vakiovuorotaksan mukainen omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa ja sosiaalihuoltolain mukaan myönnetyissä yksilöllisissä kuljetuspalveluissa kohtuullisena taksin odotusaikana, jolta maksetaan korvaus, pidetään sekä asiointi- että virkistysmatkoilla 30 minuuttia. Ylimenevältä odotusajalta asiakas maksaa itse odotusaikamaksun, mikä perustuu Valioneuvoston asetukseen taksiliikenteen kuluttajahinnoista. Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisessa kuljetuspalvelussa taksien odotusaika on 30 min. Hinta odotusajalta on Valtioneuvoston taksiasetuksen / 470 mukaan 40, 55 euroa/h, 0,67 /min.

12 11 2. TERVEYSPALVELUMAKSUT Kaikki terveyskeskuksen avohoidon palvelut ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille. 2.1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut 1. Terveyskeskuslääkärin vastaanotto 14,70 16,10 käynti A 7 2. Terveyskeskuksessa annettu yksilökohtainen fysioterapia 8,00 8,80 hoitokerta A 7 3. Sarjassa annettava hoito (enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa) 8,00 8,80 hoitokerta A Ryhmäkäynnit 2,10 3,50 käynti (ei avustettavat) 5. Vastaanotolla hoitajien tekemästä spirometria- ja 21,40 dopplertutkimuksista 6. Muiden kuin valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvien rokotteiden antaminen (maksu peritään yli 18 vuotiailta, rokote ostetaan lääkärin määräämällä reseptillä apteekista) 10,70 1.Terveyskeskuslääkärin vastaanoton käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käyntikerralta kalenterivuodessa. Näihin käynteihin ei huomioida päivystyskäynnistä perittyä maksua. Terveyskeskuslääkärin vastaanoton maksuja ei kuitenkaan peritä veteraanitunnuksen omaavalta eikä siviiliveteraaneilta. 2. Yksilökohtaista fysioterapiaa ovat leikkausten jälkeiset terapiat, polvien ja lonkkien hajautetut seurannat, fysioterapiakäynnit. Maksuttomia ovat kuntoneuvolakäynnit, toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi, kuntoutustutkimus (jonka avulla selvitetään kuntoutusmahdollisuuksia), leikkauksen jälkeiset ohjaukset ja kontrollit ilman terapiaa, apuvälinepalvelut. 3. Lääkinnällinen kuntoutus, hyposensibilisaatio-, puhe-, äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoito tai muu vastaava hoito Päivystysmaksu Tikkamäen yhteispäivystyksessä perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen tekemiin päätöksiin. Terveystarkastukseksi katsottava käynti Terveyskeskusmaksua ei peritä terveystarkastuksista, joiden perusteella kirjoitetaan maksullinen lääkärintodistus tai hammaslääkärin todistus. Mikäli tällaisen käynnin yhteydessä kuitenkin käsitellään laajalti sairausasioita tai tehdään toimenpiteitä, niin maksu voidaan periä.

13 12 Veteraanitunnuksen omaavan henkilön käynti lääkärin vastaanotolla rintamaveteraanikuntoutusta hakiessa on maksuton, kuten myös kuntoutusta varten tehtävä lääkärinlausunto/ kuntoutussuunnitelma. 2.2 Suun terveydenhoito Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Perusmaksut * suuhygienisti 8,00 8,00 käynti A 9 * hammaslääkäri 10,20 10,20 käynti A 9 * erikoishammaslääkäri 14,90 14,90 käynti A 9 Kuvantamistutkimukset * hammaskuva 6,60 6,60 A 9 * leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgen 14,70 14,70 A 9 Ehkäisevä hoito * SC- ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet 6,60 6,60 käyntikerta A 9 Sairauksien hoito, toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan * 0-2 6,60 6,60 A 9 * ,70 14,70 A 9 * ,30 29,30 A 9 * ,90 42,90 A 9 * 11-60,20 60,20 A 9 Proteettiset toimenpiteet * proteesin pohjaus 42,90 42,90 A 9 * proteesin korjaus 29,30 29,30 A 9 * akryyliosa- ja kokoproteesi 143,20 143,20 A 9 * kruunut ja sillat hampaalta 143,20 143,20 A 9 * rankaproteesi 173,90 173,90 A 9 Edellä mainittujen maksujen lisäksi voidaan rikkoutuneen tai hävinneen oikomislaitteen korjauksesta tai uusimisesta periä aiheutuneet hammastekniset kulut todellisten kustannusten mukaisina, ilman ikärajoitusta. Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnukset ja veteraanitunnuksen omaavilta ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.

14 Todistusmaksut Maksut lääkärin ja hammaslääkärin todistuksista Lääkärintodistus/lausunto (maksu peritään seuraavista): 36,20 39,60 A 23 * lääkärinlausunto B (muuhun tarkoitukseen kuin sairaslomaa varten) * lääkärintodistus T * lääkärinlausunto C * lääkärinlausunto E * lääkärinlausunto verotusta varten * vapaamuotoinen lääkärinlausunto erilaisten etuuksien hakemista varten, esim. autoveron palautusta varten jne. * palveluskelpoisuudesta laadittava uusintatarkastuslausunto * lääkärinlausunto oikeudenkäyntiä, uskotun miehen määräämistä ja holhoojan määräämistä varten * Hiv-todistus viisumia varten * Salmonellatodistus elintarviketyötä varten * Kansainvälinen rokotustodistus * lääkärintodistus mopokorttia varten, mikäli ei laadita nuorison terveystodistusta Hammaslääkärin todistus/lausunto 36,20 39,60 A 23 Lääkärintodistus Ajokorttilain (386/2011) mukaisen 43,60 47,70 A 23 ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi Maksua ei peritä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorisotodistus). 2.4 Röntgenmaksut Röntgenmaksuista on oma taksa sopimusasiakkaille. Röntgenkuvien siirrosta CD-levylle peritään seuraava maksu: Röntgenkuvien siirto CD-levylle 13,64 13,64 levy (sis. alv 23 %)

15 Työterveyshuollon maksut Työterveyshuollon palveluntuottaja määrittää itse maksunsa työnantajille. 2.6 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu Terveyskeskuslääkärin vastaanottoaika 36,20 39,60 A 25 Suun terveydenhuollon vastaanottoaika (15-vuotta täyttäneeltä) 36,20 39,60 A Yksityisille myönnettävät lääkeluvat Love-tenttien valvonta ja todistus 100,00 100,00 henkilö/kerta 3. LAITOSHOIDON MAKSUT 3.1 Lyhytaikainen laitoshoito sekä päivä- ja yöhoito Lyhytaikainen laitoshoito 34,80 38,10 hoitopäivä A 12 Lyhytaikainen laitoshoito maksukaton ylittymisen 16,10 17,60 hoitopäivä A 26 a jälkeen Päivä- ja yöhoito 16,10 17,60 vrk A 13 Maksuja ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. 3.2 Pitkäaikainen laitoshoito Maksu on 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Maksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista, jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa, avio- tai avoliitossa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin kotona olevan puolison kuukausitulot. Asiakasmaksua määrättäessä otetaan huomioon myös vammaisetuudet. Maksu voidaan määrätä enintään siten, että hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain 105.

16 Kuntoutushoito Laitoshoitona annettu kuntoutushoito 12,10 13,20 hoitopäivä A 14 Maksua ei peritä alle 18 -vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. 4. MUUT MAKSUT 4.1 Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut (6 b, laki 734/1992) Omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa korvaava asumispalvelu * sosiaali- ja terveystoimen yksikössä 11,30 11,30 vrk Omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa korvaava palvelu * hoidettavan kotona 11,30 11,30 vrk Muu lyhtyaikainen asumispalvelu Konttilanhovissa 29,00 32,30 päivä 4.2 Lastensuojelun maksut Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi peritään lapsen vanhemmilta maksu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 7 :n ja asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 20 :n mukaisesti. Maksu saa olla määrältään enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 :n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen ja enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu voi olla enintään 1432,40 /kk (asiakasmaksuasetus 20 ). 4.3 Tilat Korvaus tilojen käytöstä ulkopuolisilta tahoilta Tilojen käyttö ulkopuolisilta 15,00 15,00 alkava tunti Iltarusko alakerran tilan käyttö 20,00 20,00 per vrk

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.12.2013 322 Voimassa 1.1.2014 alkaen 1 1. AVOPALVELUMAKSUT... 2 1.1 KOTONA ANNETTAVA PALVELU... 2 1.2 TUKIPALVELUT... 3 1.3

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1 HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitetuista terveyspalveluista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/ 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon

Sosiaali- ja terveydenhuollon Liperin kunta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.3.2013 lukien Liperin kunnan ja Outokummun kaupungin yhteistoiminta Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.2.2013 15 Sisällys 1 AVOPALVELUMAKSUT...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN Maksut v. 2014 TERVEYSPALVELUT Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu 14,70

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN (AMA = asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 AMA 7 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1.1.2015 lukien 1.1.2014 1.1.2015 Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito * vähintään yhtenä päivänä viikossa Jäljempänä mainitun maksuprosentin

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 Palvelu Maksu / Tuloraja 2014 Maksu / Tuloraja 1.1.2015 alkaen Korotusperuste VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhuspalvelut 2015 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,40 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,50 Kotiin toimitettu kylmä

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 13. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT 13.1. Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu - maksuja ei saa

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

Selite. Peritään 15-vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta.

Selite. Peritään 15-vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta. (Sosiaali - ja terveyslautakunta 15.12.2015 151) TERVEYSKESKUSTOIMINTA Terveyskeskuksen avohoidon maksut Asiakasmaksu 1.1.2016 Selite Terveyskeskusmaksu 16,40 /käynti A sos.- ja terv.huollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

KITEE. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

KITEE. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 KITEE Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Hyväksytty perusturvalautakunnassa 15.12.2015 89 Alkaen 1.1.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOTIHOIDOSTA, PALVELUASUMISESTA, YHTEISÖASUMISESTA JA TUKIPALVELUISTA

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 1 Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin luona käynneistä perittävät maksut vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 käyntimaksu, jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaaville toimielimille, sairaanhoitopiireille sekä erityishuoltopiireille

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos 2

Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos 2 Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2010 alkaen Terveyspalvelut Vanha hinta Hinta 1.1.2010 Terveyskeskuksen kertakäynti 12,80 13,70 TERVEYSKESKUSMAKSU

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Terveydenhuollon asiakasmaksut tarkistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.10.2014 annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 01.01.2015 ALKAEN

VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 01.01.2015 ALKAEN 1 VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 01.01.2015 ALKAEN Vahvistettu perusturvalautanassa 18.11.2014 2 KOTIHOITO Tilapäinen kotihoito Omaishoidon lomittaja 9,30 /alkava tunti 11,30 /kerta (enint.

Lisätiedot

Hinta 1.1.2014. Palvelu

Hinta 1.1.2014. Palvelu 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Terveyspalvelut Maksu Vanha hinta Hinta 1.1.2014 Palvelu Terveyskeskuksen kertakäynti 13,80 14,70 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien

Lisätiedot

Liite 106 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2009. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2010-2011

Liite 106 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2009. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2010-2011 1 Liite 106 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2009 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2010-2011 2 KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92): Kotona annettava palvelu (1648/92): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 22.01.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu:

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu: 1 ASIAKASMAKSUT LOIMAAN KAUPUNGIN TERVEYS- JA HOIVAPALVELUISSA 2016 LAKI 734/1992 ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / Valtioneuvoston muutos asetukseen 19. marraskuuta 2015 1. AVOTERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Soveltamisala Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015 SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015 TERVEYSKESKUSTOIMINTA Terveyskeskuksen avohoidon maksut Asiakasmaksu Terveyskeskusmaksu 16,10 /käynti A sos.- ja terv.huollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.12.2014 Sivu 1 (8) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sivu 1 (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2013 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen 1 Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Liite nro: Kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnot Päivätoiminta Lounas 4,00 Kahvi ja pulla / aamupala 1,50 (Hinnat v. 2010 sama)

Lisätiedot

Kuukausimaksu on alla olevan taulukon perusteella määräytyvä prosenttiosuus tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista.

Kuukausimaksu on alla olevan taulukon perusteella määräytyvä prosenttiosuus tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista. 1 LAPUAN KAUPUNKI Liite 4 / Perla 19.12.2013 Perusturvatoimi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu Sivu 1 / 5 Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c. peruspalvelumaksu d. hygieniamaksu

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015 SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015 TERVEYSKESKUSTOIMINTA Asiakasmaksu Terveyskeskuksen avohoidon maksut Terveyskeskusmaksu 16,10 /käynti A sos.- ja terv.huollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN Maksut kotiin annettavista palveluista 1.2.2015 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu on palvelun tuntimäärän mukaan

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2015

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta ja yhteislautakunta

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

16-23 käyntiä/kuukausi 1 563 15% 20% 25% 35% 5-15 käyntiä/kuukausi 2 1039 13% 16% 19% 22% 3 1628 9% 12% 15% 18% 4 2014 9% 11% 13% 15%

16-23 käyntiä/kuukausi 1 563 15% 20% 25% 35% 5-15 käyntiä/kuukausi 2 1039 13% 16% 19% 22% 3 1628 9% 12% 15% 18% 4 2014 9% 11% 13% 15% VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen ( 607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT. 1.3.2014 alkaen. Kotihoito 2014. Tukipalvelut 2014. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Liite 1/10 Yhall 18.12.2013.

ASIAKASMAKSUT. 1.3.2014 alkaen. Kotihoito 2014. Tukipalvelut 2014. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Liite 1/10 Yhall 18.12.2013. 1.3. alkaen ASIAKASMAKSUT Kotihoito Kotihoito Palveluseteli 27,00 Tilapäinen kotihoito 8,00 tunti Tilapäisen kotihoidon tarkistussoitto (uusi maksu) 2,00 kpl Tilapäinen kotisairaanhoito 9,30 käynti Vaativa

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN 1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN 2 Sisällys KAUNIAISTEN KAUPUNKI... 1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT... 1 ASIAKASMAKSUT... 1 1.

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT. 1.3.2015 alkaen/lisäys 1.8.2015 alkaen. Kotihoito 2015. Tukipalvelut 2015. Ateriapalvelu. Kotihoito Palveluseteli 27,00

ASIAKASMAKSUT. 1.3.2015 alkaen/lisäys 1.8.2015 alkaen. Kotihoito 2015. Tukipalvelut 2015. Ateriapalvelu. Kotihoito Palveluseteli 27,00 1.3.2015 alkaen/lisäys 1.8.2015 alkaen ASIAKASMAKSUT Kotihoito 2015 Kotihoito Palveluseteli 27,00 Tilapäinen kotihoito 8,40 tunti Tilapäisen kotihoidon tarkistussoitto 2,10 kpl Tilapäinen kotisairaanhoito

Lisätiedot

PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN 1.3.2016

PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN 1.3.2016 PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN 1.3.2016 TERVEYSPALVELUT Maksuja määrittäessä perusteena on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki (viimeksi muutettu nro 1329/2010) ja valtioneuvoston

Lisätiedot

Mikäli alla olevassa maksutaksassa on mainittu kuntakohtainen taksa, kahden vuoden siirtymäajan kuluessa maksut yhdenmukaistetaan.

Mikäli alla olevassa maksutaksassa on mainittu kuntakohtainen taksa, kahden vuoden siirtymäajan kuluessa maksut yhdenmukaistetaan. Liite 2 Perusturvalautakunta 9 18.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia 734/1992 sekä asetusta (710/1982) on muutettu 6.6.2008.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI Perusturvatoimi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016. Perusturvalautakunta 16.12.2015 4

LAPUAN KAUPUNKI Perusturvatoimi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016. Perusturvalautakunta 16.12.2015 4 LAPUAN KAUPUNKI Perusturvatoimi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 Perusturvalautakunta 16.12.2015 4 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Tukipalvelumaksut Kotipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat maksut:

Tukipalvelumaksut Kotipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat maksut: 18.12.2015 Sivu 1 (10) Siilinjärven kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2015 75 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet alkaen

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet alkaen 1 LOIMAAN KAUPUNKI / VANHUSTENHUOLLON PALVELUMAKSUT 1. LAITOSHOIDON MAKSUT Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet 01.08.2008 alkaen Hoitomaksut määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 Soveltamisala Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Asiakasmaksut 2011 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet

Asiakasmaksut 2011 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Asiakasmaksut 2011 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Terveydenhuolto Vastaanottopalvelut Maksua peritään vain 18 vuotta täyttäneiltä. Lääkärintodistuksista ja lausunnoista peritään maksu myös

Lisätiedot

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3)

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3) MÄNTYHARJUN KUNTA/ PERUSTURVAPALVELUT Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 MAKSUN AIHE SOVELTAMISOHJE PÄÄTTÄJÄ VOIMASSA ALKAEN KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUMAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUMAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUMAKSUT 2009 SISÄLLYSLUETTELO A APUVÄLINEET 4 F FYSIOTERAPIA 4 H HOITOTARVIKKEET 4 K KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT 4 KOTIHOIDON KUUKAUSIMAKSUTAULUKKO 5 KOTIHOIDON

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 14.12.2010 / LIITE 136 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2011 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

Asiakasmaksut 2012 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet

Asiakasmaksut 2012 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Asiakasmaksut 2012 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Terveydenhuollon palvelut Vastaanottopalvelut Maksua peritään vain 18 vuotta täyttäneiltä. Lääkärintodistuksista ja lausunnoista peritään

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 1 SOSIAALITYÖ LASTENSUOJELU Lastensuojelun asiakkaalta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän

Lisätiedot

vastaanotolla. vastaanotolla.

vastaanotolla. vastaanotolla. Peruspalvelukeskus Oiva 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Terveyspalvelut Maksu Hinta Palvelu Lääkärin vastaanottokäynti 41,70 TERVEYSKESKUSMAKSU Vuosimaksu peritään ensimmäisellä

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2013

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2013 PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2013 Hyväksytty perusturvalautakunnassa 18.12.2012 80 1 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali-

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2015

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2015 PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2015 Hyväksytty perusturvalautakunnassa 20.1.2015, 5 1 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali-

Lisätiedot

hlöä / talous tuloraja 0-3,99h/kk 4-10,99h/kk 11-19,99h/kk 20-28,99h/kk 29- h/kk 1 573 10 % 14 % 20 % 28 % 35 % 2 1057 10 % 12 % 14 % 18 % 22 %

hlöä / talous tuloraja 0-3,99h/kk 4-10,99h/kk 11-19,99h/kk 20-28,99h/kk 29- h/kk 1 573 10 % 14 % 20 % 28 % 35 % 2 1057 10 % 12 % 14 % 18 % 22 % Sivu 1 / 9 KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT VUONNA 2016 TERVEYSPALVELUT, TUKIPALVELUT JA KOTIHOITO 1.1.2016 ALKAEN, TULOSIDONNAISET ASIAKASMAKSUT 1.4.2016 ALKAEN 1 SOVELTAMISALA Asiakasmaksulakia

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen ( 607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen hinnat 1.1.2015 alkaen Huittisten kaupunki

Ikäihmisten palvelujen hinnat 1.1.2015 alkaen Huittisten kaupunki Ikäihmisten palvelujen hinnat 1.1.2015 alkaen Huittisten kaupunki 1 Sisällys 1. Ateriapalvelumaksut... 2 2. Kuljetuspalvelut... 2 3. Palveluseteli siivoukseen... 3 4. Saunapalvelumaksut (Kaariranta, Palvelukeskus

Lisätiedot

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30 Yksikkö Maksut 2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40 Suppea lääkärintodistus, esim. SV-etuutta varten 17,10 Lääkärintodistus ajo-oikeuden 48,50 saamiseksi/säilyttämiseksi Sairaanhoitajan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN VIHTI KARKKILA NUMMI-PUSULA Kyh 13.12.2011 137 Kyh liite 4 Kyh 24.1.2012 5 Kyh liite 3 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 15.12.2009 141 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2010 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGISSA SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VUONNA 2014

JUANKOSKEN KAUPUNGISSA SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VUONNA 2014 1 JUANKOSKEN KAUPUNGISSA SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VUONNA 2014 1 SOVELTAMISALA Sosiaalihuoltolain (710/82) 17 :ssä tarkoitetuista sosiaalipalveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Hinta 1.1.2012. Palvelu

Hinta 1.1.2012. Palvelu Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2012 alkaen Terveyspalvelut Maksu Vanha hinta Hinta 1.1.2012 Palvelu Terveyskeskuksen kertakäynti 13,70 13,80 TERVEYSKESKUSMAKSU

Lisätiedot