Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa Voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa. 16.12.2014 141 Voimassa 1.1.2015 alkaen"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa Voimassa alkaen

2 1 1. AVOPALVELUMAKSUT KOTONA ANNETTAVA PALVELU TUKIPALVELUT SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN ASUMISPALVELU PERHEHOITO, VANHUSPALVELUT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUT KEHITYSVAMMAISTEN TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU TERVEYSPALVELUMAKSUT TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT SUUN TERVEYDENHOITO TODISTUSMAKSUT RÖNTGENMAKSUT TYÖTERVEYSHUOLLON MAKSUT KÄYTTÄMÄTTÄ JA PERUUTTAMATTA JÄTETYSTÄ PALVELUSTA PERITTÄVÄ MAKSU YKSITYISILLE MYÖNNETTÄVÄT LÄÄKELUVAT LAITOSHOIDON MAKSUT LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO SEKÄ PÄIVÄ- JA YÖHOITO PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO KUNTOUTUSHOITO MUUT MAKSUT OMAISHOITAJAN VAPAAN AIKAISET PALVELUT (6 B, LAKI 734/1992) LASTENSUOJELUN MAKSUT TILAT... 15

3 2 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen määrittelyssä noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen määräyksiä. Tekstissä mainitut pykäläkohdat viittaavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992) tai asetukseen (912/1992) ja niihin myöhemmin tehtyihin muutoksiin. 1. AVOPALVELUMAKSUT 1.1 Kotona annettava palvelu Asiakasmaksun määräytymisessä noudatetaan lakia ja asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (laki 734/1992, asetus 912/1992). Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Kuukausimaksua määrättäessä perheen tulona ei kuitenkaan huomioida omaishoidon tukea silloin, kun hoitajana toimii puoliso tai alaikäisen lapsen vanhempi. Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat: Henkilömäärä 50- < <50 Kotona annettava palvelu, tuntia/kk 30- <40 > Maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi (6), tulorajaa korotetaan 321 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Jatkuvaksi ja säännölliseksi kotisairaanhoidoksi ja kotipalveluksi katsotaan vähintään kerran viikossa tapahtuvat kotikäynnit ja vähintään kahden viikon pituiselta ajanjaksolta. Alle kahden viikon pituisissa asiakassuhteissa noudatetaan tilapäiskäynnin maksutaksaa. Mikäli asiakkaan saama palvelun määrä muuttuu (vähenee tai lisääntyy), huomioidaan se kuukausimaksussa välittömästi palvelun määrän muuttuessa. Mikäli asiakkaan tai perheen maksukyky oleellisesti muuttuu kesken vuotta (tulojen muutos enemmän kuin 5 %), tarkistetaan kuukausimaksu tulojen mukaisesti. Kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. 22- < < <16 8- <12 5- <8 2- <5 1- <2

4 3 Tuetun kotona asumisen palveluseteli Palvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu, joka vastaa kunnallisen palvelun asiakasmaksua. Kuukausimaksua määrättäessä perheen tulona ei huomioida omaishoidon tukea silloin, kun hoitajana toimii puoliso tai alaikäisen lapsen vanhempi. Palveluseteliä myönnettäessä asiakasmaksun perusteena on yrittäjän ilmoittama tuntihinta, jossa huomioidaan myös erilliskorvaukset. Palvelusetelin arvo nousee sitä mukaa, kuin hoidontarve ja erilliskorvausten määrä kasvaa. Palvelusetelipalvelu tai kunnan tuottama kotihoito ovat asiakkaalle samanhintaisia palveluja. Matkakorvausseteli on tarkoitettu ensisijaisesti tuetun kotona asumisen palveluseteliä käyttäville asiakkaille, joiden koti sijaitsee yli 10 km päässä lähipalvelualuetaajamasta (Liperin kirkonkylä, Viinijärvi, Ylämylly). Matkakorvaussetelin arvo on 0,70 euroa/km. Matkakorvaukset sisältyvät asiakkaan maksamaan omavastuuosuuteen 10 km:iin saakka. Tilapäinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Tilapäisestä kotisairaanhoidon maksuista on säädetty asiakasmaksuasetuksessa. Tilapäisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon maksut ovat seuraavat: Tilapäinen kotipalvelu 10,20 10,20 * alkava tunti/työntekijä, enintään kuitenkin 8 tunnilta vuorokaudessa Tilapäinen kotisairaanhoito * lääkärin suorittama kotikäynti 14,70 14,70 käynti A 3 * muun henkilöstön suorittama kotikäynti 9,30 9,30 käynti A Tukipalvelut Sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) 9 :n 2 kohdassa tarkoitetuista tukipalveluista peritään seuraavat maksut. Ateriapalvelut ATERIAPALVELUT, LIPERI 1. Ravintokeskuksessa tuotetut ateriat * lounas, Konttilanhovi 5,30 5,50 * päivällinen 4,10 4,50 * aamiainen 2,55 2,55 * päiväkahvi tai tee 1,45 1,45 * iltapala 1,75 2,20 * velli/puuro 1,15 1,15 *lounas kotiin pakattuna (sis. kuljetuksen) 8,00 *massalounas / Penttilänpiha 5,20 5,40

5 4 2. Menumat -ateria (sis. kuljetuksen) 7,50 8,00 3. Viinijärven keskuskeittiö * massalounas /Neliapila (sis. kuljetuksen) 5,20 6,40 * annospakattu lounas 5,20 6,40 4. Ylämyllyn koulun keittiö * lounas 5,10 5,40 Vaatehuolto Vaatteiden pesu Liperin palvelutalon ja Käsämäntie 113 C: pesukoneella 4,10 4,20 koneellinen Vaatteiden kuljetus 1,65 1,80 kerta Maksuun sisältyy pesuaineet, laitekustannukset, vesi, sähkö. Ei sisällä työn osuutta. Saunamaksu Saunamaksu 3,60 5,00 kerta Saunakuljetus, yhdensuuntaiselta matkalta kilometrien mukainen bussilipun hinta Maksuun sisältyy hygieniatarvikkeet, saunan pesuaineet, vesi, sähkö. Ei sisällä työn osuutta. Asiointi/saattajapalvelu Asiointi ja/tai saattajapalvelu (alkava 1/2 h) 7,15 7,30 Päivätoiminta Päivätoiminta (sisältää ohjauksen) 3,10 5,00 kerta Kerhomaksu 3,10 3,20 kerta Saunakuljetus, yhdensuuntaiselta matkalta kilometrien mukainen bussilipun hinta Turvapalvelu Asiakkaalta, joka on turvapalvelun piirissä, peritään maksu seuraavasti:

6 5 Turvapuhelin 22,50 22,50 kk Gsm-turvapuhelin 32,50 32,50 kk Asiakkaan oma turvapuhelin 13,50 13,50 kk Dementiahälytin 20,00 20,00 kk Turvapuhelimen lisälaite 9,22 9,22 laite (lisäranneke, ovi-, palohälytin) Kaatumishälytin 10,20 10,20 kk Muistuttava lääkehälytin 23,06 23,06 kk Vuodeturva, lattiaturva 23,06 23,06 kk (min 36 kk) Turvapuhelinkäynti 3,05 3,05 käynti Voinnin tarkistussoitto (Esperi-Care Oy) 41,00 41,00 kk *yksi soitto/vrk Mikäli asiakas tulee palvelun piiriin/lopettaa palvelun kesken kalenterikuukauden, jaetaan kuukausimaksu muutoskuukauden todellisilla kalenteripäivillä ja kerrotaan palvelua saatujen päivien määrällä. Tukipalveluna annettavaa turvapalvelumaksua ei peritä, mikäli asiakkaalle on myönnetty vammaispalvelulain nojalla palveluasuminen asiakkaan omassa kodissa. Ulkopaikkakuntalaisille annettuihin tukipalvelumaksuihin lisätään 15 %. 1.3 Sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelu Asiakasmaksun määräytymisessä noudatetaan lakia ja asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (laki 734/1992, asetus 912/1992) ja kehitysvammaisten osalta lisäksi lakia kehitysvammaisten erityishuollosta (laki 519/1977, 43). Sosiaalihuoltolain mukaisena asumispalveluna (Sosiaalihuoltolaki 22 ja 23 ja Sosiaalihuoltoasetus 10 ) järjestettävistä asumispalveluista peritään palvelun saajalta maksukyvyn mukainen maksu (kuukausimaksu). Huomioon otettavat tulot: Maksua määrättäessä kuukausituloina otetaan huomioon palvelun saajan tulot ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen (nettotulot) sekä verosta vapaat tulot. Tuloina huomioidaan ansio- ja pääomatulot, eläkkeet ja niihin rinnastettavat etuudet, veteraanilisä, elinkorot sekä muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot, samoin kuin pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot kuten korko-, osinko- ja vuokratulot sekä metsätulo siten, kuin se määritellään asiakasmaksuasetuksen 28a :ssä (912/1992). Vähennykset tuloista: Palvelun saajan nettotuloista vähennetään asumispalvelupaikan vuokra, asumispalvelupaikan ateriamaksu, harkinnanvaraisia terveydenhoitomenoja suhteessa edelliseen vuoteen (mm. välttämättömiä hoitotarvikemenoja, terveyskeskusmaksuja, sairaalamaksuja), lääkärin määräämät reseptilääkkeet sekä maistraatin hyväksymät edunvalvontakulut. Loppuosa nettotuloista muodostaa kuukausittaisen asumispalvelumaksun, kuitenkin siten, että palvelun saajalle jää käyttörahaa kuukausittain vähintään 105.

7 6 Käyttörahalla asumispalvelun saaja hoitaa henkilökohtaiset menonsa, kuten terveydenhoitomenoja, parturi-kampaamomaksut, silmälasit, lehtitilaukset, puhelimen ja internetin menot, vaate- ym. henkilökohtaiset menot (todelliset menot). Kotiin asumaan jäävän puolison tuloja ja menoja ei huomioida asiakasmaksua määrättäessä. Asiakkaalta perittävän asiakasmaksun suuruus tarkistetaan kalenterivuosittain. Mikäli asiakkaan tuloissa tai menoissa tapahtuu merkittäviä muutoksia tarkastusajankohtien välissä, tulee asiakkaan hakea maksuntarkennusta. Poissaolo: Tehostetussa palveluasumisessa maksu peritään käyttäjästä johtuvan tilapäisen keskeytyksen ajalta. Jos palvelu keskeytyy yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä osalta. Jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuen lyhyemmäksi ajaksi, tai käyttäjä on laitoshoidossa, ei maksua peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Jos palvelu on keskeytyksissä koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan. Ateriamaksu: Ateriapalvelut kk Vähennyksenä huomioidaan sovitut poissaolopäivät ja laitoshoidon aika (vain kokonaiset poissaolopäivät huomioidaan). Muu lyhytaikainen asumispalvelu: Muu lyhytaikainen asumispalvelu 29,00 32,30 * sisältää ateriat, asumisen, hoidon ja hoivan Kehitysvammaiset Ateriapalvelut kk 283,50 291,00 Ylläpitomaksu kk 175,00 180,00 Vähennyksenä huomioidaan sovitut poissaolopäivät ja laitoshoidon aika (vain kokonaiset poissaolopäivät huomioidaan). Ylläpitomaksuun sisältyy mm - siivousvälineet ja pesuaineet, kuten astianpesuaineet, pyykinpesuaineet ja siivoukseen liittyvät pesuaineet sekä laitekustannukset - hoito- ja hygieniatarvikkeet, kuten pesu -ja ruokalaput, hoitohansikkaat, asiakkaiden suihkutuksessa tarvittava suojavaatetus, vuodesuojat, WC- ja käsipyyhepaperit, liinavaatteet - sauna - sanomalehdet

8 7 Tehostetun ympärivuorokautisen palvelusasumisen palveluseteli Palvelusetelit ovat lähtöarvoiltaan /vrk tasolla /vrk tasolla /vrk tasolla 3 - lyhytaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa lähtöarvoltaan 135 /vrk. Asiakkaan omavastuu määräytyy samalla perusteilla kuin kunnan järjestämässä asumispalvelussa tai ostopalvelussa. Asiakkaan omavastuu lyhytaikaisessa tehostetussa asumispalvelussa määräytyy asiakasmaksulain 6 b :n mukaan 11,30 ja muun lyhytaikaisen hoidon osalta omavastuu on 29 /vrk (asiakasmaksuasetus 12 ). 1.4 Perhehoito, vanhuspalvelut Sosiaalihuoltolain 25 :n mukaisesta muusta kuin lastensuojelulain perusteella järjestetystä perhehoidosta peritään asiakasmaksulain 7 c :ssä säädetty pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävä maksu (asiakasmaksuasetus 19, 912/1992). Maksu on 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Maksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista, jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa, avio- tai avoliitossa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin kotona olevan puolison kuukausitulot. Asiakasmaksua määrättäessä otetaan huomioon myös vammaisetuudet. Maksu voidaan määrätä enintään siten, että hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 105. Lyhytaikainen perhehoito, alle 30 vrk kestävä 29,00 32,30 päivä 1.5 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut Tämän taksan mukaista asiakasmaksua peritään niiltä vuotiailta asiakkailta, joille on myönnetty asumispalvelupaikka päihde- ja mielenterveyssyistä. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta yksilöllisin maksusitoumuksin. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat asuvat tarvitsemansa tuen, hoivan ja hoidon perusteella joko itsenäisesti tai tukiasunnossa, palveluasunnossa (tukea päiväaikaan), tehostetussa palveluasumisessa (tuki 24 h/vrk), perhehoidossa (sosiaalihuoltolain mukainen perhehoito) tai laitoshoidossa (psykiatrinen sairaala). Palvelupäätös ja asiakasmaksupäätös: Säännöllisen tuetun asumisen palvelun ja muiden asumispalvelujen myöntämisestä tehdään aina viranhaltijan päätös. Kuntouttava asumispalvelu

9 8 perustuu yksilölliseen palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan, kuntoutumisen jatkuvaan seurantaan ja arviointiin ja asiakkaan palveluohjaukseen. Asumispalvelupaikan myöntämisen yhteydessä määritellään asiakkaalta perittävä asiakasmaksu hänen toimittamiensa tulo- ja menoselvitysten perusteella. Vuokra: Asumispalvelun piirissä oleva asukas tekee vuokrasopimuksen palveluntuottajan kanssa ja maksaa tälle sopimuksen mukaisen vuokran. Ateriamaksu: Asiakas maksaa palveluntuottajalle ateriamaksun saamastaan ateriapalvelusta. Poissaolo: Asiakasmaksu peritään käyttäjästä johtuvan tilapäisen keskeytyksen ajalta. Jos palvelu keskeytyy yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä osalta. Jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuen lyhyemmäksi ajaksi, tai käyttäjä on laitoshoidossa, ei maksua peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Jos palvelu on keskeytyksissä koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan. Maksujen tarkistus: Mikäli asiakkaan tai perheen maksukyky oleellisesti muuttuu kesken vuotta (tulojen muutos enemmän kuin 5 %), tarkistetaan kuukausimaksu tulojen mukaisesti. Palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Kotiin annettavan tuetun asumisen käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia. Tukiasuminen Tukiasumisesta (sosiaalihuoltolaki 22, 23 ja sosiaalihuoltoasetus 10 ) peritään palvelun määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Maksu määräytyy bruttotulojen perusteella. Tukiasumisen maksutaulukko: Henkilömäärä Kontakti 6-7 x vko Kontakti 4-5 x vko Kontakti 2-3 x vko Kontakti 1 x vko Kontakti 3 x kk Kontakti 1-2 x kk 2015 Maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista Perhehoito Sosiaalihuoltolain 25 :n mukaisesta muusta kuin lastensuojelulain perusteella järjestetystä perhehoidosta peritään asiakasmaksulain 7 c :ssä säädetty pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävä maksu (asiakasmaksuasetus 19, 912/1992). Maksu on 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Maksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista, jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on

10 9 välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa, avio- tai avoliitossa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin kotona olevan puolison kuukausitulot. Asiakasmaksua määrättäessä otetaan huomioon myös vammaisetuudet. Maksu voidaan määrätä enintään siten, että hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 105. Lyhytaikainen perhehoito Lyhytaikainen perhehoito, alle 30 vrk kestävä 29,00 32,30 päivä Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Palveluasumisesta ja tehostetusta palveluasumisesta (sosiaalihuoltolaki 22, 23 ja sosiaalihuoltoasetus 10 ) peritään palvelun saajalta maksukyvyn mukainen maksu (kuukausimaksu). Huomioon otettavat tulot Asiakkaan tuloksi lasketaan hänen säännölliset nettotulonsa ennakonkannon ja ennakonpidätyksen jälkeen: - ansiotulot - eläketulot (kansaneläke, työeläkkeet, takuueläke) - hoitotuki - asumistuki - vakuutuskorvaukset - pääomatulot (esim. korko-, osinko- ja vuokratulot) - metsätulo (asiakasmaksuasetus 28 a (912/1992). - muut säännölliset tulot Vähennykset tuloista - asumispalvelupaikan vuokra - asumispalvelupaikan ateriamaksu / Kohtuullisina ravintomenoina niiltä asiakkailta, jotka eivät osta ateriapalvelua, hyväksytään toimeentulotuen perusosan mukaiset ravintomenot. - asumispalvelupaikan mahdollisesti perimä ylläpitomaksu - lääkekulut (maksimissaan Kelan vuosikatto/12) - säännölliset terveydenhuollon kulut (maksimissaan terveyskeskuksen vuosimaksu/12) - alle 18-vuotiaasta lapsesta maksettu elatusapu - maistraatin hyväksymät edunvalvontakulut - henkilökohtainen käyttövara 150 /kk Asiakkaalta perittävä asiakasmaksu on tulojen ja menojen erotus; kuitenkin enintään palvelujen todellinen hinta. Kotiin asumaan jäävän puolison tuloja ja menoja ei huomioida asiakasmaksua määrättäessä. Käyttövaralla asiakas hoitaa kaikki henkilökohtaiset menonsa kuten hygieniakustannukset, parturi-kampaamomaksut, silmälasit, matkakustannukset, lehtitilaukset, puhelimen ja internetin menot, vaatemenot ja harrastustoiminnan menot, ym. henkilökohtaiset menot.

11 Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta Kehitysvammaisten ylläpitomaksu 4,10 4,40 päivä Vaatehuolto (pesu toimintakeskuksessa) 8,20 8,20 kone Ulkopuoliselle tehtävä työpalvelut 6,00 6,00 h Ylläpitomaksu sisältää Toimelassa valmistelut ateriat; aamukahvin 0,65, päiväkahvin 0,65 sekä ateriapalvelukeskuksessa tai Toimelassa valmistetun lounaan 3,10. Asiakkailta peritään ylläpitomaksuna vain aterioiden aineisiin ja tarvikkeisiin liittyvät kustannukset. L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/ mom. ja L kehitysvammaisten erityishuollosta 519/ Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista peritään asiakkaalta Matkahuolto Oy:n voimassa olevan vakiovuorotaksan mukainen omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa ja sosiaalihuoltolain mukaan myönnetyissä yksilöllisissä kuljetuspalveluissa kohtuullisena taksin odotusaikana, jolta maksetaan korvaus, pidetään sekä asiointi- että virkistysmatkoilla 30 minuuttia. Ylimenevältä odotusajalta asiakas maksaa itse odotusaikamaksun, mikä perustuu Valioneuvoston asetukseen taksiliikenteen kuluttajahinnoista. Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisessa kuljetuspalvelussa taksien odotusaika on 30 min. Hinta odotusajalta on Valtioneuvoston taksiasetuksen / 470 mukaan 40, 55 euroa/h, 0,67 /min.

12 11 2. TERVEYSPALVELUMAKSUT Kaikki terveyskeskuksen avohoidon palvelut ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille. 2.1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut 1. Terveyskeskuslääkärin vastaanotto 14,70 16,10 käynti A 7 2. Terveyskeskuksessa annettu yksilökohtainen fysioterapia 8,00 8,80 hoitokerta A 7 3. Sarjassa annettava hoito (enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa) 8,00 8,80 hoitokerta A Ryhmäkäynnit 2,10 3,50 käynti (ei avustettavat) 5. Vastaanotolla hoitajien tekemästä spirometria- ja 21,40 dopplertutkimuksista 6. Muiden kuin valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvien rokotteiden antaminen (maksu peritään yli 18 vuotiailta, rokote ostetaan lääkärin määräämällä reseptillä apteekista) 10,70 1.Terveyskeskuslääkärin vastaanoton käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käyntikerralta kalenterivuodessa. Näihin käynteihin ei huomioida päivystyskäynnistä perittyä maksua. Terveyskeskuslääkärin vastaanoton maksuja ei kuitenkaan peritä veteraanitunnuksen omaavalta eikä siviiliveteraaneilta. 2. Yksilökohtaista fysioterapiaa ovat leikkausten jälkeiset terapiat, polvien ja lonkkien hajautetut seurannat, fysioterapiakäynnit. Maksuttomia ovat kuntoneuvolakäynnit, toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi, kuntoutustutkimus (jonka avulla selvitetään kuntoutusmahdollisuuksia), leikkauksen jälkeiset ohjaukset ja kontrollit ilman terapiaa, apuvälinepalvelut. 3. Lääkinnällinen kuntoutus, hyposensibilisaatio-, puhe-, äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoito tai muu vastaava hoito Päivystysmaksu Tikkamäen yhteispäivystyksessä perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen tekemiin päätöksiin. Terveystarkastukseksi katsottava käynti Terveyskeskusmaksua ei peritä terveystarkastuksista, joiden perusteella kirjoitetaan maksullinen lääkärintodistus tai hammaslääkärin todistus. Mikäli tällaisen käynnin yhteydessä kuitenkin käsitellään laajalti sairausasioita tai tehdään toimenpiteitä, niin maksu voidaan periä.

13 12 Veteraanitunnuksen omaavan henkilön käynti lääkärin vastaanotolla rintamaveteraanikuntoutusta hakiessa on maksuton, kuten myös kuntoutusta varten tehtävä lääkärinlausunto/ kuntoutussuunnitelma. 2.2 Suun terveydenhoito Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Perusmaksut * suuhygienisti 8,00 8,00 käynti A 9 * hammaslääkäri 10,20 10,20 käynti A 9 * erikoishammaslääkäri 14,90 14,90 käynti A 9 Kuvantamistutkimukset * hammaskuva 6,60 6,60 A 9 * leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgen 14,70 14,70 A 9 Ehkäisevä hoito * SC- ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet 6,60 6,60 käyntikerta A 9 Sairauksien hoito, toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan * 0-2 6,60 6,60 A 9 * ,70 14,70 A 9 * ,30 29,30 A 9 * ,90 42,90 A 9 * 11-60,20 60,20 A 9 Proteettiset toimenpiteet * proteesin pohjaus 42,90 42,90 A 9 * proteesin korjaus 29,30 29,30 A 9 * akryyliosa- ja kokoproteesi 143,20 143,20 A 9 * kruunut ja sillat hampaalta 143,20 143,20 A 9 * rankaproteesi 173,90 173,90 A 9 Edellä mainittujen maksujen lisäksi voidaan rikkoutuneen tai hävinneen oikomislaitteen korjauksesta tai uusimisesta periä aiheutuneet hammastekniset kulut todellisten kustannusten mukaisina, ilman ikärajoitusta. Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnukset ja veteraanitunnuksen omaavilta ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.

14 Todistusmaksut Maksut lääkärin ja hammaslääkärin todistuksista Lääkärintodistus/lausunto (maksu peritään seuraavista): 36,20 39,60 A 23 * lääkärinlausunto B (muuhun tarkoitukseen kuin sairaslomaa varten) * lääkärintodistus T * lääkärinlausunto C * lääkärinlausunto E * lääkärinlausunto verotusta varten * vapaamuotoinen lääkärinlausunto erilaisten etuuksien hakemista varten, esim. autoveron palautusta varten jne. * palveluskelpoisuudesta laadittava uusintatarkastuslausunto * lääkärinlausunto oikeudenkäyntiä, uskotun miehen määräämistä ja holhoojan määräämistä varten * Hiv-todistus viisumia varten * Salmonellatodistus elintarviketyötä varten * Kansainvälinen rokotustodistus * lääkärintodistus mopokorttia varten, mikäli ei laadita nuorison terveystodistusta Hammaslääkärin todistus/lausunto 36,20 39,60 A 23 Lääkärintodistus Ajokorttilain (386/2011) mukaisen 43,60 47,70 A 23 ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi Maksua ei peritä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorisotodistus). 2.4 Röntgenmaksut Röntgenmaksuista on oma taksa sopimusasiakkaille. Röntgenkuvien siirrosta CD-levylle peritään seuraava maksu: Röntgenkuvien siirto CD-levylle 13,64 13,64 levy (sis. alv 23 %)

15 Työterveyshuollon maksut Työterveyshuollon palveluntuottaja määrittää itse maksunsa työnantajille. 2.6 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu Terveyskeskuslääkärin vastaanottoaika 36,20 39,60 A 25 Suun terveydenhuollon vastaanottoaika (15-vuotta täyttäneeltä) 36,20 39,60 A Yksityisille myönnettävät lääkeluvat Love-tenttien valvonta ja todistus 100,00 100,00 henkilö/kerta 3. LAITOSHOIDON MAKSUT 3.1 Lyhytaikainen laitoshoito sekä päivä- ja yöhoito Lyhytaikainen laitoshoito 34,80 38,10 hoitopäivä A 12 Lyhytaikainen laitoshoito maksukaton ylittymisen 16,10 17,60 hoitopäivä A 26 a jälkeen Päivä- ja yöhoito 16,10 17,60 vrk A 13 Maksuja ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. 3.2 Pitkäaikainen laitoshoito Maksu on 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Maksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista, jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa, avio- tai avoliitossa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin kotona olevan puolison kuukausitulot. Asiakasmaksua määrättäessä otetaan huomioon myös vammaisetuudet. Maksu voidaan määrätä enintään siten, että hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain 105.

16 Kuntoutushoito Laitoshoitona annettu kuntoutushoito 12,10 13,20 hoitopäivä A 14 Maksua ei peritä alle 18 -vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. 4. MUUT MAKSUT 4.1 Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut (6 b, laki 734/1992) Omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa korvaava asumispalvelu * sosiaali- ja terveystoimen yksikössä 11,30 11,30 vrk Omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa korvaava palvelu * hoidettavan kotona 11,30 11,30 vrk Muu lyhtyaikainen asumispalvelu Konttilanhovissa 29,00 32,30 päivä 4.2 Lastensuojelun maksut Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi peritään lapsen vanhemmilta maksu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 7 :n ja asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 20 :n mukaisesti. Maksu saa olla määrältään enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 :n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen ja enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu voi olla enintään 1432,40 /kk (asiakasmaksuasetus 20 ). 4.3 Tilat Korvaus tilojen käytöstä ulkopuolisilta tahoilta Tilojen käyttö ulkopuolisilta 15,00 15,00 alkava tunti Iltarusko alakerran tilan käyttö 20,00 20,00 per vrk

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 15.12.2009 141 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2010 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 1 (27) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 2 (27) Sisällys 1. AVOPALVELUMAKSUT... 4 1.1. Kotona annettava palvelu 3... 4 1.2. Tilapäinen kotona annettava palvelu ja kotisairaanhoito...

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 14.12.2010 / LIITE 136 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2011 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN 1 (24) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu ja vanhusten tehostetun asumispalvelun hoitomaksu tarkistetaan 1.3.2011 alkaen Hyväksytty SoTe tilaajalautakunta

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Yhtymähallitus 28.1.2014, liite 6 Yhtymähallitus 25.2.2014, liite 26 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sisällys PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015 Sivu 1 (19) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN TERVEYSPALVELUT Maksu Hinta 1.1.2014 Hinta Palvelu 1.2.2015 TERVEYSASEMAN AVOSAIRAANHOIDON LÄÄKÄRIPALVELU (TERVEYSKESKUSMAKSU) -

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 90 Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.12.2014 103 ja 21.1.2015 4 VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Soveltamisala Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 1 SOSIAALITYÖ LASTENSUOJELU Lastensuojelun asiakkaalta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2012 1.2.2012 alkaen paitsi päivähoidon osalta 1.8.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82)

Lisätiedot

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmakuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992)

Lisätiedot

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa Peruspalvelukeskus Oiva 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Terveyspalvelut Maksu Hinta Palvelu Lääkärin vastaanottokäynti 16,10 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään kolmelta

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2013 Alkaen 1.4.2013 PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS

PERUSTURVAPALVELUKESKUS PERUSTURVAPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2010 ALKAEN 1.2.2010 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 2 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT... 2 2.1. Säännöllisen

Lisätiedot

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Keuruun kaupunki Liite 7 Keuruun perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 17.12.2013 155 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN 2 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Asiakasmaksut perustuvat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 1. SOVELTAMISALA 2. MÄÄRITELMÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET 1 (17) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 13.12.2001 68 Muutos 8, 6 mom. hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Hyv. Perusturvalautakunta 19.12.2012 (115 ) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT

Lisätiedot

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/82) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/92) sekä niihin myöhemmin tehtyjen

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut 1.1.2011 alkaen

Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut 1.1.2011 alkaen 1 Liite 4/Perusturvaltk. 20.1.2011 10 YLI-IIN KUNTA Perusturvalautakunta 91200 YLI-II Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut 1.1.2011 alkaen SOVELTAMISALA JA YLEISET PERUSTEET 2 Kunnallisista

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT JA RAHALLISET ETUUDET VUONNA 2014 1. VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT. SEUDULLISET KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2014 alkaen

ASIAKASMAKSUT JA RAHALLISET ETUUDET VUONNA 2014 1. VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT. SEUDULLISET KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2014 alkaen ASIAKAS JA RAHALLISET ETUUDET VUONNA 2014 1. VANHUSPALVELUIDEN ASIAKAS SEUDULLISET KOTIHOIDON 1.1.2014 alkaen YLEISET LÄHTÖKOHDAT Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävistä maksuista annetun lain (734/92)

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen hinnat 1.1.2015 alkaen Huittisten kaupunki

Ikäihmisten palvelujen hinnat 1.1.2015 alkaen Huittisten kaupunki Ikäihmisten palvelujen hinnat 1.1.2015 alkaen Huittisten kaupunki 1 Sisällys 1. Ateriapalvelumaksut... 2 2. Kuljetuspalvelut... 2 3. Palveluseteli siivoukseen... 3 4. Saunapalvelumaksut (Kaariranta, Palvelukeskus

Lisätiedot

Asiakasmaksut 2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet

Asiakasmaksut 2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Asiakasmaksut 2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Avohoidon palvelut Vastaanottopalvelut Maksua peritään vain 18 vuotta täyttäneiltä. Lääkärintodistuksista ja lausunnoista peritään maksu

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 ASIAKASMAKSUT TERVEYDENHUOLLOSSA Yksikkö

Lisätiedot