CSE-A1200 Tietokannat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CSE-A1200 Tietokannat"

Transkriptio

1 CSE-A1200 Tietokannat CSE-A1200 Tietokannat / 50

2 Kertausluento Tällä luennolla kerrataan lyhyesti tenttivaatimuksissa esitettyjä asioita ja samalla tarkastellaan sitä, mitä niistä voidaan kysyä tentissä. Huomaa kuitenkin, että kaikki kurssialueen asiat asiat kuuluvat tenttivaatimuksiin, jos ei ole erikseen mainittu, että ne eivät kuulu. Kysymyksiä voi olla myös erilaisia kuin mitä tässä on esitetty esimerkkeinä. Vierailuluennon (NoSQL-tietokannat) asiat eivät kuulu tenttivaatimuksiin. Tämän luennon kalvot eivät sovellu niillä mainittujen asioiden itseopiskeluun, koska asiat on esitetty niillä liian lyhyesti. Asiat on selitetty tarkemmin vastaavien luentojen kalvoissa. CSE-A1200 Tietokannat / 50

3 Tärkeä käytännön asia Muista ilmoittautua tenttiin ajoissa! Ilmoittautumisaika päättyy viikko ennen tenttiä (24.5. tenttiin ilmoittautumisaika päättyy 17.5.) Tenttiin ei voi osallistua, jos ei ole ilmoittautunut. Vaikka onnistuisi pääsemään tenttiin, niin ei-ilmoittautuneiden tenttipapereita ei arvostella. Tenttiin ei voi jälki-ilmoittautua mitenkään. Toukokuun tentin jälkeen on vielä kolme rästitenttiä, joissa keväällä 2016 tehty ja hyväksytty harjoitustyö on voimassa. Todennäköiset päivät ovat , ja (Tarkista päivät, kun tiedot on julkaistu WebOodissa.) Harjoitustehtävistä saatavat lisäpisteet ovat voimassa vuonna 2016 pidettävissä tenteissä. CSE-A1200 Tietokannat / 50

4 Mitä tämän kurssin jälkeen? CS-E4230 Transaction Management in Databases Tarkastelee esim. tarkemmin tietokannan toteutusta tietokannan hallintajärjestelmän toteuttajan näkökulmasta (esim. miten tietokannan hallintajärjestelmä pitää huolen ACID-ominaisuuksista) CS-E4630 Hajautetut tietokannat Tietoa hajautetuista tietokannoista ja niiden toteutuksen eroista keskitettyihin tietokantoihin verrattuna. CS-C3170 Web Software Development Ei varsinaisesti tietokantakurssi, mutta kurssilla tehdään harjoitustyönä web-ohjelma, joka käyttää tietokantaa. Harjoitustyössä käytetään Django-kehitysympäristöä. CS-E4120 Scalable Cloud Computing Kurssi sisältää lisätietoa NoSQL-tietokannoista CSE-A1200 Tietokannat / 50

5 Esimerkkitietokanta Tämän luennon esimerkit käsittelevät aikaisempien luentojen esimerkkitietokantaa, joka koostuu seuraavista relaatioista Customers(custNo, name, born, bonus, address, ) Products(number, prodname, description, price, manufid) Manufacturers(ID, manufname, phone) Orders(orderNo, deliver, status, custno) BelongsTo(orderNo, productno, count) CSE-A1200 Tietokannat / 50

6 Tietokanta ja tietokannan hallintajärjestelmä Tietokanta (database) on kokoelma jollain tavalla yhteen kuuluvaa tietoa. Tietokannan hallintajärjestelmä (database management system, dbms) Mahdollistaa uusien tietokantojen määrittelyn tukemalla jotain tiedonmäärittelykieltä (data-definition language). Mahdollistaa tietokantakyselyt ja -päivitykset tukemalla jotain kyselykieltä ja tiedonkäsittelykieltä (query language, data-manipulation language) Varmistaa suurien tietomäärien (teratavuja tai enemmän) säilymisen pitkän ajanjakson niin, että samalla kuitenkin kyselyt ja päivitykset ovat mahdollisia. Varmistaa tiedon säilymisen myös erilaisissa virhe- ja häiriötilanteissa. Varmistaa sen, että samanaikaiset käyttäjät eivät "häiritse" toisiaan. CSE-A1200 Tietokannat / 50

7 Tietokannan hallintajärjestelmän osat Tietokanta (data and metadata) Sisältää varsinaisen tiedon (data) sekä kuvauksen tiedon rakenteesta (metadata). Muistinhallitsija (storage manager) Huolehtii tiedonsiirrosta keskusmuistin ja esim. kovalevyllä olevan tietokannan välillä. Kyselynkäsittelijä (query processor) Etsii mahdollisimman tehokkaan tavan kyselyiden ja päivitysten suorittamiseksi. Tapahtumankäsittelijä (transaction manager) Kontrolloi samanaikaisten käyttäjien operaatioiden lomittumista (samanaikaisuuden hallinta, concurrency control), varmistaa päivitysten atomisuuden ja muutenkin ACID-ominaisuuksien toteutumisen. CSE-A1200 Tietokannat / 50

8 Relaatio Relaatiotietokanta koostuu kaksiulotteisista tauluista (table), joita kutsutaan relaatioiksi (relation). Jokaisella relaatiolla on joukko nimettyjä attribuutteja (attribute). Kullakin taulun rivillä eli monikolla (tuple) on arvot eri attribuuteille. Attribuuttien arvojen tulee olla atomisia (esim. yksittäinen lukuarvo tai merkkijono, ei esimerkiksi joukko tai monikko). Arvoilla on tyyppi. Relation Customers number name born bonus address Teemu Teekkari Servinkuja Riina Raksalainen Otaranta Antti Virta Aaltokatu 4 CSE-A1200 Tietokannat / 50

9 Relaatioalgebra Relaatioalgebralla voidaan muodostaa uusia relaatioita olemassa olevista relaatioista. Käytännössä relaatioalgebran lausekkeet vastaavat yleensä kyselyitä, jotka ovat muutettavissa suoraan SQL-kielelle. Relaatioalgebran lausekkeessa operandeina ovat relaatiot operaattoreina ovat relaatioalgebran operaatiot CSE-A1200 Tietokannat / 50

10 Relaatioalgebran operaatiot Lähtörelaatioita pienentävät operaatiot valintaoperaatio σ C (R), esimerkiksi σ bonus>40 (Customers) projektio-operaatio π A1,A 2,...,A n (R), esimerkiksi π number,name,bonus (Customers) Relaatioiden monikkoja yhdistävät operaatiot karteesinen tulo R S liitosoperaatiot Luonnollinen liitos R S Theta-liitos R C S, esimerkiksi U A<D V Uudelleen nimeäminen ρ S(A1,A 2,...,A (R) n) ei muuta relaatiota lainkaan, mutta voi olla tarpeellinen toisten operaatioiden kannalta CSE-A1200 Tietokannat / 50

11 Relaatioalgebran operaatiot, jatkuu Joukko-operaatiot: yhdiste R S leikkaus R S erotus R S CSE-A1200 Tietokannat / 50

12 Mahdollisia tenttikysymyksiä relaatioalgebrasta Pyydetään esittämään kysely relaatioalgebran lausekkeilla. On annettu relaation instanssi ja relaatioalgebran lauseke. Kysytään, mikä on lausekkeen tulos. Pyydetään selvittämään jotain yleisempää relaatioalgebran operaatioista, esim. miten jonkin operaation voi korvata toisilla operaatioilla tai miten monta monikkoa voi esiintyä lausekkeen tulosrelaation instanssissa, jos monikoiden määrät lähtörelaatioiden instansseissa tunnetaan. CSE-A1200 Tietokannat / 50

13 Tyypillisiä virheitä relaatioalgebran tenttivastauksissa Lausekkeissa on käytetty luonnollista liitosta, vaikka attribuutit, joiden yhtäsuuruuden mukaan liitos tehdään, ovat erinimisiä. Samaan ehtoon on yritetty sisällyttää liikaa. Esimerkiksi: haettava niiden asiakkaiden asiakasnumerot, joilla on tilaus, jonka tila on in post, mutta ei yhtään tilausta, jonka tila on delivered. Lauseke π custno (σ status= in post AND status delivered (Orders)) ei tuota haluttua vastausta, koska se tarkastelee vain yhden tilauksen tietoja kerrallaan. Ehto ei estä sitä, että asiakkaalla olisi toinen tilaus, jonka status on delivered. CSE-A1200 Tietokannat / 50

14 ER-mallinnus ER-kaavio on graafinen tapa tietokannan mallintamiseen. Kaavio sisältää kolmenlaisia peruskomponentteja: Yksilöjoukot (entity sets) Yksilö (entity) vastaa suunnilleen olio-ohjelmointikielen oliota ilman olioon liittyviä metodeita. Yksilöjoukko vastaa suunnilleen olio-ohjelmointikielen luokkakäsitettä ilman luokassa määriteltyjä metodeita. Attribuutit (attributes) Kuvaavat yksilön ominaisuuksia. Suhteet (relationships) Yhdistävät kaksi tai useampia yksilöjoukkoa. CSE-A1200 Tietokannat / 50

15 Esimerkki ER-kaaviosta name phone Manufacturers name number ID deliver Made by Belongs to Products description price Orders count name custno orderno status Ordered by Customers born bonus address CSE-A1200 Tietokannat / 50

16 Heikot yksilöjoukot ER-kaavioissa Yksilöjoukkoa sanotaan heikoksi (weak entity set), jos kaikki tai osa sen avainattribuuteista kuuluu toiseen yksilöjoukkoon size color name number Versions Version of Products description price CSE-A1200 Tietokannat / 50

17 Mahdollisia tenttikysymyksiä ER-kaavioista Laadi ER-kaavio annettua kuvausta vastaavaan tilanteeseen. Muunna annettu ER-kaavio relaatiokaavioiksi. Vastaa annetusta ER-kaaviosta esitettyihin kysymyksiin. (Esim. onko tämän kaavion perusteella mahdollista, että...?) CSE-A1200 Tietokannat / 50

18 Tyypillisiä virheitä ER-kaavioita koskevissa tenttivastauksissa ER-kaaviossa yksilöjoukoilla on ylimääräisiä attribuutteja, esimerkiksi esimerkkikaaviossa Orders-yksilöjoukolla olisi myös asiakkaan tai tuotteen attribuutteja, vaikka kaaviossa on erikseen yksilöjoukot Customers ja Products. Kaksi yksilöjoukkoa on yhdistetty suoraan toisiinsa ilman, että niiden välissä on suhde. Yksilöjoukkoa, jonka avainattribuuteista osa tulee toisesta yksilöjoukosta, ei ole merkitty heikoksi yksilöjoukoksi ja / tai näiden kahden yksilöjoukon välistä suhdetta ei ole merkitty kaksinkertaisella vinoneliöllä. Suhteen valitsevuutta ei ole merkitty oikein (nuolia puuttuu tai on liikaa tai ne ovat vääränlaisia tai nuolet on piirretty viivan väärään päähän). CSE-A1200 Tietokannat / 50

19 Tyypillisiä virheitä ER-kaavioita koskevissa tenttivastauksissa, jatkuu Samaan suhteeseen on yhdistetty asioita, jotka eivät kuulu kaikki yhteen. Esim. esimerkkikaaviossa Products, Manufacturers ja Orders olisi yhdistetty samaan suhteeseen. Yleensä kannattaa suosia kaksijakoisia suhteita ja käyttää useampijakoisia suhteita vain perustellusta syystä. Kun yksilöjoukkoja ja suhteita on muutettu relaatioiksi, niin attribuutteja on joko liikaa tai liian vähän (osa avainattribuuteista puuttuu relaatiosta tai sitten suhteesta tehdyssä relaatiossa on mukana ylimääräisiä attribuutteja, esim. esimerkin Belongs-to-relaatiossa tilauksen tila tai tuotteen hinta). Monesta moneen -suhteesta ei ole tehty omaa relaatiota, kun ER-kaavio on muunnettu relaatioiksi. CSE-A1200 Tietokannat / 50

20 Funktionaaliset riippuvuudet ja tietokannan normalisointi Ongelma: Mitä relaatioita tietokantaan pitäisi määritellä ja mitä attribuutteja näillä pitäisi olla? Samat tiedot voidaan esittää useilla eri tietokantakaavioilla. Jotkin niistä ovat parempia kuin toiset. Keskeisiä huonojen relaatiokaavioiden aiheuttamia ongelmia: Tiedon toisteisuus (redundancy) Päivitysanomaliat (update anomalies) Poistoanomaliat (deletion anomalies) Huonot relaatiokaaviot voidaan muuttaa parempaan muotoon normalisoimalla. Normalisoinnissa tarvitaan tietoa relaatioiden attribuuttien funktionaalisista riippuvuuksista. CSE-A1200 Tietokannat / 50

21 Funktionaalinen riippuvuus ja relaation avain, määritelmä Olkoon relaatiolla R attribuutit A 1, A 2,..., A n, B 1, B 2,..., B m, C 1, C 2,..., C k. Attribuutit A 1, A 2,..., A n määräävät funktionaalisesti attribuutit B 1, B 2,..., B m, jos seuraava ehto on voimassa: Jos kahdella relaation R monikolla on samat arvot kaikilla attribuuteilla A 1, A 2,..., A n, niin silloin niillä on samat arvot myös kaikilla attribuuteilla B 1, B 2,..., B m. Merkitään A 1 A 2... A n B 1 B 2... B m Yksi tai useampi attribuutti {A 1,..., A n } on relaation R avain, jos 1. nämä attribuutit funktionaalisesti määräävät kaikki muut relaation R attribuutit. 2. mikään tämän attribuuttijoukon aito osajoukko ei funktionaalisesti määrää kaikkia muita relaation R attribuutteja. CSE-A1200 Tietokannat / 50

22 Boyce-Codd-normaalimuoto Jos relaatio on Boyce-Codd-normaalimuodossa (Boyce-Codd normal form, BCNF), siinä ei ole lainkaan funktionaalisista riippuvuuksista johtuvaa toisteista tietoa. Relaatio R on BCNF:ssä (Boyce-Codd-normaalimuodossa) jos ja vain jos kaikille R:ssä voimassa oleville epätriviaaleille funktionaalisille riippuvuuksille A 1 A 2... A n B 1 B 2... B m pätee se, että {A 1, A 2,..., A n } on relaation R yliavain. Esimerkki: relaatio Products1(number, prodname, description, price, manufid, manufname, phone) ei ole BCNF:ssä, koska relaatiolle pätee riippuvuus manufid manufname phone mutta riippuvuuden vasen puoli ei ole relaation yliavain, vaan relaation avain on {number} CSE-A1200 Tietokannat / 50

23 Relaation osittaminen Boyce-Codd-normaalimuotoon, rautalankaohjeet Laske annettujen epätriviaalien riippuvuuksien vasempien puolien sulkeumat. Jos yksikin sulkeumista ei sisällä relaation kaikkia attribuutteja (eli vasen puoli ei ole relaation yliavain), relaatio ei ole BCNF:ssä, ja se pitää osittaa. Valitse yksi niistä riippuvuuksista, jossa vasen puoli ei ole relaation yliavain ja ota tämän riippuvuuden vasemman puolen sulkeuma. Jaa ositettava relaatio kahdeksi uudeksi relaatioksi: Ensimmäiseen tulee em. sulkeuma. Toiseen tulee edellä valitun riippuvuuden vasen puoli ja lisäksi ne ositettavan relaation attribuutit, jotka eivät kuulu vasemman puolen sulkeumaan. Tutki, mitkä riippuvuudet ovat voimassa uusissa relaatioissa. Laske uusien relaatioiden riippuvuuksien vasempien puolien sulkeumat. Jos jokin sulkeuma ei sisällä uuden relaation kaikkia attribuutteja, uusi relaatio ei ole BCNF:ssä ja se pitää osittaa samalla tavalla. CSE-A1200 Tietokannat / 50

24 Mahdollisia tenttikysymyksiä funktionaalisesta riippuvuudesta ja BCNF:stä Tämä on erittäin tärkeä asia, ja on hyvin todennäköistä, että asiasta kysytään jokaisessa tentissä. Todennäköisin tehtävätyyppi: on annettu relaatio ja siinä esiintyvät funktionaaliset riippuvuudet. Kysytään, onko relaatio BCNF:ssä (perustelut) ja pyydetään osittamaan se tarvittaessa BCNF:ään. Myös moniarvoiset riippuvuudet ovat mahdollisia tenttitehtävien aiheita. Tästä aihepiiristä mahdollinen tehtävä on sellainen, jossa vaaditaan moniarvoisen riippuvuuden käsitteen ymmärtämistä. Tehtävissä ei kysytä mitään 4. normaalimuodosta. CSE-A1200 Tietokannat / 50

25 Tyypillisiä virheitä tenttivastauksissa BCNF-tehtävissä Kun on kysytty, onko relaatio BCNF:ssä, ei ole laskettu funktionaalisten riippuvuuksien vasempien puolien sulkeumia, vaan on annettu jokin erikoinen perustelu, joka on joko selvästi väärä tai sitten liian ylimalkainen. Relaatiota ei ole ositettu annetulla algoritmilla, vaan jollain itse keksityllä tavalla (esimerkiksi yhteen uuteen relaatioon on aina otettu kaikki yhdessä riippuvuudessa esiintyvät attribuutit), joka voi johtaa informaation katoamiseen On annettu aivan oikeat uudet relaatiot, mutta ei ole kunnolla perusteltu sitä, miten niihin on päädytty tai miksi uudet relaatiot ovat BCNF:ssä. Relaatio on ositettu aivan oikein yhden kerran, mutta ei ole huomattu sitä, että toinen tai molemmat ositetuista relaatioista ei vielä ole BCNF:ssä ja ositusta pitäisi jatkaa. CSE-A1200 Tietokannat / 50

26 SQL: kyselyn perusmuoto Perusmuoto SELECT <attribuuttilista> FROM <relaatiolista> WHERE ehto Esimerkki 1 SELECT prodname, description FROM Products WHERE price > 100.0; Esimerkki 2: SELECT prodname, price FROM Products WHERE (description = cellphone OR description = tablet ) AND price < CSE-A1200 Tietokannat / 50

27 SQL: liitokset ehtojen avulla Esimerkki 1: SELECT prodname, manufname FROM Products, Manufacturers WHERE manufid = ID; Esimerkki 2: SELECT Customers.custNo, name FROM Customers, Orders WHERE Customers.custNo = Orders.custNo AND status = returned CSE-A1200 Tietokannat / 50

28 SQL: esimerkki rivimuuttujien käytöstä SELECT C1.name, C2.name FROM Customers AS C1, Customers AS C2 WHERE C1.address = C2.address AND C1.name < C2.name CSE-A1200 Tietokannat / 50

29 SQL: tulosrelaation esitysjärjestyksen määrääminen SELECT FROM Customers WHERE bonus > 30 ORDER BY bonus DESC, born CSE-A1200 Tietokannat / 50

30 SQL: joukko-operaatioita Käytössä on joukko-operaatiot UNION, INTERSECT ja EXCEPT (erotus). Esimerkki: SELECT manufname FROM Manufacturers, Products WHERE manufid = ID and description = camera INTERSECT SELECT manufname FROM Manufacturers, Products WHERE manufid = ID and description = cellphone ; CSE-A1200 Tietokannat / 50

31 SQL: Alikyselyt SQL-kyselyn sisään voi kirjoittaa WHERE- tai FROM-osan sisään toisen kyselyn. Tällaista kyselyä sanotaan alikyselyksi (subquery). Esimerkki skalaarisen arvon tuottavasta alikyselystä: SELECT manufname, phone FROM Manufacturers WHERE ID = (SELECT manufid FROM Products WHERE number = T ); CSE-A1200 Tietokannat / 50

32 SQL: esimerkkejä relaation tuottavista alikyselyistä SELECT DISTINCT orderno FROM BelongsTo WHERE productno IN (SELECT number FROM Products WHERE description = camera ); Esimerkki alikyselystä, jossa viitataan ulommassa kyselyssä käytettyyn monikkoon SELECT DISTINCT number, prodname, description, price FROM Products AS Cheap WHERE price <= ALL (SELECT price FROM Products WHERE description = Cheap.description ); CSE-A1200 Tietokannat / 50

33 SQL: ulkoliitos Liitosta tehdessä alkuperäisissä relaatiossa on usein monikoita, joille ei löydy yhtään vastinparia toisesta liitokseen osallistuvasta relaatiosta. Jos myös tällaiset monikot halutaan tulokseen mukaan, on käytettävä ulkoliitosta, esimerkiksi SELECT FROM Products LEFT OUTER JOIN Manufacturers ON manufid = ID; listaa myös ne tuotteet, joiden valmistajaa ei löydy Manufacturers-relaatiosta. CSE-A1200 Tietokannat / 50

34 SQL: koosteoperaattorit SQL tarjoaa koosteoperaattorit SUM, AVG, MIN, MAX ja COUNT, joiden avulla voidaan laskea tilastoja jonkin relaation jonkin attribuuttien arvoista. Koosteoperaattoreita käytettäessä monikoita voidaan ryhmitellä GROUP BY-operaattorin avulla. Ryhmille voidaan antaa myös jokin koosteoperaattoria käyttävä ehto HAVING-osan avulla. Esimerkki: SELECT manufid, manufname, AVG(price) FROM Products, Manufacturers WHERE id = manufid GROUP BY manufid HAVING MAX(price) > 100; CSE-A1200 Tietokannat / 50

35 SQL: Eheysehdot ja laukaisimet Ohjelmoija voi määritellä SQL-tietokantaan erilaisia eheysehtoja (integrity constraints), jotka määrittelevät tietokannan sallittuja tiloja, esimerkiksi Määrätty attribuuttijoukko on relaation avain (relaation kahdella monikolla ei saa olla samaa arvoa tälle attribuuttijoukolle) Yhden relaation jonkin attribuutin arvon pitää esiintyä toisen relaation jonkin monikon avainarvona (viite-eheys) Attribuutin arvon on oltava määrätyllä välillä Monikon kahden tai useamman attribuutin arvon pitää toteuttaa toisiinsa nähden annettu ehto. Useamman relaation välillä täytyy olla voimassa jokin ehto. Lisäksi tietokantaan voi määritellä laukaisimia (triggers). Ne ovat toimenpiteitä, jotka tietokannan hallintajärjestelmä käynnistää automaattisesti, kun määrätty tapahtuma sattuu. CSE-A1200 Tietokannat / 50

36 SQL: mahdollisia tenttikysymyksiä Tyypillisessä tenttikysymyksessä pyydetään kirjoittamaan jokin SQL-kysely. Kyselyissä voi tarvita mitä tahansa niistä ominaisuuksista, joita kurssin luentokalvoissa ja harjoitustehtävissä on käytetty. Myös taulujen luomiseen, monikoiden lisäämiseen ja tietojen päivittämiseen tarvittavia käskyjä voi tarvita, vaikka niitä ei olekaan tällä kertausluennolla esitelty. Eheysehtojen kirjoittamisesta tarvitsee osata niin paljon kuin luentokalvoilla ja harjoitustehtävissä on esitetty. Tentissä ei pyydetä kirjoittamaan laukaisimia, mutta on tunnettava laukaisimien toimintaperiaate ja ymmärrettävä, mikä ero on FOR EACH ROW-tyyppisillä ja FOR EACH STATEMENT-tyyppisillä laukaisimilla. CSE-A1200 Tietokannat / 50

37 SQL: mahdollisia tenttikysymyksiä (jatkuu) Myös näkymien määrittely ja niiden käyttö on osattava siinä laajudessa kuin mitä luentomateriaalissa on määritelty. SQL-käskyjen liittämistä muulla kielillä kirjoitettuun ohjelmaan (joko kirjastofunktioita tai sulautettua SQL:ää käyttämällä) ei kysytä tentissä. CSE-A1200 Tietokannat / 50

38 Tyypillisiä virheitä SQL-tenttitehtävissä Liitosehdot tai osa niistä puuttuu. Alikyselyn edessä on käytetty IN-operaattorin sijasta yhtäsuuruusmerkkiä, vaikka alikyselyn tuloksena on relaatio eikä yksittäinen arvo. Ei ole ymmärretty sitä, että WHERE-osassa oleva ehto käsittelee aina yhtä FROM-osassa olevien relaatioiden karteesisen tulon monikkoa kerrallaan. On kirjoitettu ehtoja, joiden pitäisi tutkia samalla kerralla useita monikoita. Kyselyssä pitäisi laskea koostefunktioiden arvoja tietyille ryhmille (esim. kunkin valmistajan tuotteiden hintojen keskiarvo), mutta GROUP BY-osa puuttuu kyselystä. Koostefunktiota koskeva ehto on kirjoitettu WHERE-osaan, vaikka se pitäisi olla HAVING-osassa. On käytetty sellaisia operaattoreita, joita kurssilla ei ole opetettu, mutta ei ole ymmärretty, mitä ne tarkoittavat. Esimerkiksi LEFT JOIN tarkoittaa oikeasti samaa kuin LEFT OUTER JOIN. CSE-A1200 Tietokannat / 50

39 Hakemistot Ilman hakemistoja tavalliseen SQL-kyselyyn vastaaminen vaatii usein koko relaation läpikäymisen. Hakemiston avulla voidaan löytää nopeasti monikot, joiden määrätyllä attribuutilla on haluttu arvo. Hakemistoja voidaan tehdä myös useamman attribuutin arvojen yhdistelmien suhteen. Hakemistoa on kuitenkin päivitettävä, kun relaatioon lisätään uusia monikoita, relaatiosta poistetaan monikoita tai monikoiden attribuuttien arvoja päivitetään. Hakemisto siis usein lisää päivityksiin kuluvaa aikaa. On siis valittava huolella ne hakemistot, joista on enemmän hyötyä kuin mitä aiheutuu lisätyötä niiden vaatimista päivityksistä. Yleensä ratkaiseva tekijä arvioinnissa on tyypillisten operaatioiden vaatima levyhakujen määrä. CSE-A1200 Tietokannat / 50

40 Hakemistot, tenttitehtävätyyppejä Tentissä voi olla tehtävä, jossa joutuu arvioimaan, mitä hakemistoja kuvatulle tietokannalle kannattaa luoda. Tentissä voidaan myös pyytää selostamaan yleisemmin, millaisia asioita pitää ottaa huomioon, kun päätetään tietokantaan tulevista hakemistoista. B-puusta ei tentissä tarvitse osata muuta kuin pystyä arvioimaan se, miten hakemiston käyttö vaikuttaa levyhakujen määrään kyselyissä ja päivityksissä. CSE-A1200 Tietokannat / 50

41 Transaktiot (tapahtumat) Ohjelmoija voi suojata tietokannan monilta erilaisilta häiriöiltä, esimerkiksi sähkökatkoilta, laiterikoilta ja muiden samanaikaisten käyttäjien aiheuttamilta häiriöiltä määrittelemällä transaktioita, jotka voivat koostua useista tietokantaoperaatioista. Kun ohjelmoija on määritellyt joidenkin operaatioiden muodostavan transaktion, niin tietokannan hallintajärjestelmä pitää huolen siitä, että tietokanta toteuttaa seuraavalla kalvolla mainitut transaktioilta vaaditut ominaisuudet. CSE-A1200 Tietokannat / 50

42 Transaktioilta vaadittavat ominaisuudet Atomicity (atomisuus): kaikki transaktion sisältämät käskyt suoritetaan tai mitään niistä ei suoriteta. Consistency (eheys): jos tietokannassa määritellyt eheysehdot ovat voimassa ennen transaktion suoritusta, niin ne ovat voimassa myös sen jälkeen. Isolation (serializability, sarjallistuvuus): transaktio suoritetaan niin kuin muita transaktioita ei suoritettaisi samaan aikaan. Toisin sanoen: jos useita transaktioita suoritetaan samanaikaisesti, niin lopputulos on sama kuin jos samat transaktiot olisi suoritettu jossain järjestyksessä peräkkäin yksi kerrallaan. Durability (pysyvyys): Jos transaktiot on suoritettu onnistuneesti loppuun (on suoritettu transaktion commit-operaatio), niin sen vaikutukset eivät katoa tietokannasta. Näitä ominaisuuksia kutsutaan usein ACID-ominaisuuksiksi. CSE-A1200 Tietokannat / 50

43 Transaktioihin liittyviä tenttikysymyksiä Transaktiot on tärkeä aihe tentissä. Tentissä voidaan suoraan kysyä transaktioilta vaadittavia ominaisuuksia ja pyytää selittämään niitä tai osaa niistä tarkemmin. Tentissä voidaan myös kysyä, mitä muita eristyvyystasoja SQL:ssä on mahdollista määritellä transaktioille sarjallistuvuuden sijasta. CSE-A1200 Tietokannat / 50

44 XML XML (Extensible Markup Language) on kuvauskieli, jonka avulla voidaan esittää puolirakenteista tietoa sisältäviä dokumentteja. XML-dokumentit koostuvat elementeistä (elements) koostuvat kulmasuluilla merkityistä alku- ja loppumerkinnöistä (tags) ja niiden välissä olevasta leipätekstistä. elementit voivat olla sisäkkäisiä elementin alkumerkintään voidaan liittää attribuutteja, jotka koostuvat avain-arvo-pareista. CSE-A1200 Tietokannat / 50

45 Esimerkki XML-dokumentista <?xml version = "1.0" encoding = "utf-8" standalone = "yes"?> <StarMovieData> <Star> <Name>Carrie Fischer</Name> <Address> <Street>123 Maple St.</Street> <City>Hollywood</City> </Address> <Address> <Street>5 Locust Ln.</Street> <City>Malibu</City> </Address> </Star> <Star> <Name>Mark Hamill</Name> <Street>456 Oak Rd.</Street> <City>Brentwood</City> </Star> <Movie> <Title>Star Wars</Title> <Year>1977</Year> </Movie> </StarMovieData> CSE-A1200 Tietokannat / 50

46 Validi XML Hyvämuotoista XML:ää tiukempi vaatimus on se, että dokumentti on validia XML:ää (valid XML). Sillä tarkoitetaan sitä, että dokumentin rakenteen pitää olla jonkin erikseen annetun kuvauksenn mukainen. Kuvauksessa voidaan määritellä, mitä elementtejä dokumentissa voi esiintyä, ja miten ne voivat sijaita suhteessa toisiinsa (esim. Movie-elementin pitää sisältää yksi Title-elementti ja yksi Year-elementti). Dokumentteja käsittelevät ohjelmat voivat käyttää hyväkseen tietoa dokumenttien sallitusta rakenteesta. Rakenteen määrittelyyn on eri vaihtoehtoja. DTD (document type definition) on vanhempi kieli XML Schema on uudempi tapa, joka sisältää enemmän mahdollisuuksia kuin DTD. CSE-A1200 Tietokannat / 50

47 Esimerkki DTD-tiedostosta <!DOCTYPE Stars [ <!ELEMENT Stars (Star*)> <!ELEMENT Star (Name, Address+, Movies)> <!ELEMENT Name (#PCDATA)> <!ELEMENT Address (Street, City)> <!ELEMENT Street (#PCDATA)> <!ELEMENT City (#PCDATA)> <!ELEMENT Movies (Movie*)> <!ELEMENT Movie (Title, Year)> <!ELEMENT Title (#PCDATA)> <!ELEMENT Year (#PCDATA)> ]> Esimerkki attribuuttien määrittelystä: <!ELEMENT Movie EMPTY> <!ATTLIST Movie title CDATA #REQUIRED year CDATA #REQUIRED genre (comedy drama scifi teen) #IMPLIED > CSE-A1200 Tietokannat / 50

48 Esimerkki XML Schema -määrittelystä <?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?> <xs:schema xmlns:xs=" <xs:complextype name = "movietype"> <xs:sequence> <xs:element name = "Title" type = "xs:string" /> <xs:element name = "Year" type = "xs:integer" /> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:element name = "Movies"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name = "Movie" type = "movietype" minoccurs = "0" maxoccurs = "unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element> </xs:schema> CSE-A1200 Tietokannat / 50

49 Toinen esimerkki XML Schema -määrittelystä <?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?> <xs:schema xmlns:xs=" <xs:complextype name = "movietype"> <xs:attribute name = "title" type = "xs:string" use = "required" /> <xs:attribute name = "year" type = "xs:integer" use = "required" /> </xs:complextype> <xs:element name = "Movies"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name = "Movie" type = "movietype" minoccurs = "0" maxoccurs = "unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element> </xs:schema> CSE-A1200 Tietokannat / 50

50 Tenttitehtäviä XML:stä Tentissä ei tarvitse kirjoittaa itse XML-dokumentteja eikä DTD- tai XML Schema -määrittelyjä. On kuitenkin ymmärrettävä annettuja XML-dokumentteja sekä DTDtai XML Schema -määrittelyjä. Tentissä ei pyydetä kirjoittamaan XPath-kyselyjä, mutta siinä voidaan antaa XPath-kysely ja kysyä, mikä on sen tulos annetussa XML-dokumentissa. Tällöin on syytä muistaa, että myös alku- ja loppumerkinnät (tagit) pitää olla mukana vastauksessa, jos ne kuuluvat kyselyn tulokseen. Aiheesta tarvitsee osata vain ne asiat, joita on käsitelty luennoilla ja / tai harjoituksissa. Esimerkiksi avainten ja viiteavainten määrittelystä XML-dokumentissa ei tarvitse tietää. CSE-A1200 Tietokannat / 50

CS-A1150 Tietokannat CSE-A1150 Tietokannat / 39

CS-A1150 Tietokannat CSE-A1150 Tietokannat / 39 CS-A1150 Tietokannat 9.5.2017 CSE-A1150 Tietokannat 9.5.2017 1 / 39 Kertausluento Tällä luennolla kerrataan lyhyesti tenttivaatimuksissa esitettyjä asioita ja samalla tarkastellaan sitä, mitä niistä voidaan

Lisätiedot

CSE-A1200 Tietokannat

CSE-A1200 Tietokannat CSE-A1200 Tietokannat 22.3.2016 CSE-A1200 Tietokannat 22.3.2016 1 / 35 Oppimistavoitteet: tämän luennon jälkeen Osaat tehdä SQL:llä kyselyitä, jotka käyttävät hyväkseen toisen kyselyn tuloksia (alikyselyt).

Lisätiedot

CSE-A1200 Tietokannat

CSE-A1200 Tietokannat CSE-A1200 Tietokannat 23.2.2016 CSE-A1200 Tietokannat 23.2.2016 1 / 36 Oppimistavoitteet: tämän luennon jälkeen Tunnet SQL:n perusteet ja osaat tehdä yksinkertaisia SQL-kyselyitä, esimerkiksi hakea relaatiosta

Lisätiedot

CSE-A1200 Tietokannat

CSE-A1200 Tietokannat CSE-A1200 Tietokannat Osa kalvoista perustuu Juha Puustjärven luentokalvoihin kurssilta T-76.1143 sekä kurssin oppikirjaan 3.5.2016 CSE-A1200 Tietokannat 3.5.2016 1 / 39 Oppimistavoitteet: tämän luennon

Lisätiedot

CS-A1150 Tietokannat CS-A1150 Tietokannat / 43

CS-A1150 Tietokannat CS-A1150 Tietokannat / 43 CS-A1150 Tietokannat 14.3.2017 CS-A1150 Tietokannat 14.3.2017 1 / 43 Oppimistavoitteet: tämän luennon jälkeen Osaat muuttaa huonon tietokantakaavion paremmaksi: Tiedät mitä tarkoitetaan sillä, että relaatio

Lisätiedot

CSE-A1200 Tietokannat

CSE-A1200 Tietokannat CSE-A1200 Tietokannat 15.3.2016 CSE-A1200 Tietokannat 15.3.2016 1 / 45 Oppimistavoitteet: tämän luennon jälkeen Osaat muuttaa huonon tietokantakaavion paremmaksi: Tiedät mitä tarkoitetaan sillä, että relaatio

Lisätiedot

CSE-A1200 Tietokannat

CSE-A1200 Tietokannat CSE-A1200 Tietokannat Osa kalvoista perustuu Juha Puustjärven luentokalvoihin vuodelta 2011 sekä kurssin oppikirjaan 2.2.2016 CSE-A1200 Tietokannat 2.2.2016 1 / 28 Aloitusluento: tämän luennon jälkeen

Lisätiedot

CS-A1150 Tietokannat

CS-A1150 Tietokannat CS-A1150 Tietokannat Osa kalvoista perustuu Juha Puustjärven luentokalvoihin vuodelta 2011 sekä kurssin oppikirjaan 31.1.2017 CS-A1150 Tietokannat 31.1.2017 1 / 28 Aloitusluento: tämän luennon jälkeen

Lisätiedot

CS-A1150 Tietokannat CS-A1150 Tietokannat / 34

CS-A1150 Tietokannat CS-A1150 Tietokannat / 34 CS-A1150 Tietokannat 7.2.2017 CS-A1150 Tietokannat 7.2.2017 1 / 34 Oppimistavoitteet: tämän luennon jälkeen Tiedät, mitä tarkoitetaan relaatioalgebralla. Osaat tehdä erilaisia kyselyitä relaatioalgebran

Lisätiedot

CS-A1150 Tietokannat CS-A1150 Tietokannat / 34

CS-A1150 Tietokannat CS-A1150 Tietokannat / 34 CS-A1150 Tietokannat 6.2.2018 CS-A1150 Tietokannat 6.2.2018 1 / 34 Oppimistavoitteet: tämän luennon jälkeen Tiedät, mitä tarkoitetaan relaatioalgebralla. Osaat tehdä erilaisia kyselyitä relaatioalgebran

Lisätiedot

CS-A1150 Tietokannat CS-A1150 Tietokannat / 51

CS-A1150 Tietokannat CS-A1150 Tietokannat / 51 CS-A1150 Tietokannat 7.3.2017 CS-A1150 Tietokannat 7.3.2017 1 / 51 Oppimistavoitteet: tämän luennon jälkeen Osaat muuttaa ER-kaavion relaatiomalliin. Toisin sanoen: jos sinulla on valmis ER-kaavio, niin

Lisätiedot

CSE-A1200 Tietokannat

CSE-A1200 Tietokannat CSE-A1200 Tietokannat 8.3.2016 CSE-A1200 Tietokannat 8.3.2016 1 / 49 Oppimistavoitteet: tämän luennon jälkeen Osaat muuttaa ER-kaavion relaatiomalliin. Toisin sanoen: jos sinulla on valmis ER-kaavio, niin

Lisätiedot

CSE-A1200 Tietokannat

CSE-A1200 Tietokannat CSE-A1200 Tietokannat 12.4.2016 CSE-A1200 Tietokannat 12.4.2016 1 / 42 Oppimistavoitteet: tämän luennon jälkeen Tiedät, mitä tarkoitetaan hakemistolla ja mitä hyötyä hakemistosta on. Tiedät, miten voidaan

Lisätiedot

CSE-A1200 Tietokannat

CSE-A1200 Tietokannat CSE-A1200 Tietokannat 29.3.2016 CSE-A1200 Tietokannat 29.3.2016 1 / 40 Oppimistavoitteet: tämän luennon jälkeen Tiedät, miten tietokannan relaatioiden (taulujen) määrittelyt kirjoitetaan SQL:llä. Osaat

Lisätiedot

CSE-A1200 Tietokannat

CSE-A1200 Tietokannat CSE-A1200 Tietokannat 1.3.2016 CSE-A1200 Tietokannat 1.3.2016 1 / 41 Oppimistavoitteet: tämän luennon jälkeen Osaat tehdä tietokantaa kuvaavan mallin ER-kaavion avulla. Tunnet esimerkiksi seuraavat ER-mallinnuksen

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA - SYKSY Luento 10. Hannu Markkanen /10/12 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

TIEDONHALLINTA - SYKSY Luento 10. Hannu Markkanen /10/12 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences TIEDONHALLINTA - SYKSY 2011 Kurssikoodi: Saapumisryhmä: Luento 10 TU00AA48-2002 TU10S1E Hannu Markkanen 14.-15.11.2011 9/10/12 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 SQL: Monen taulun kyselyt

Lisätiedot

Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietokantojen perusteet, , H.Laine

Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietokantojen perusteet, , H.Laine Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietokantojen perusteet, 3.5.2007, H.Laine Kirjoita kuhunkin erilliseen vastauspaperiin kurssin nimi, oma nimesi, syntymäaikasi ja nimikirjoituksesi

Lisätiedot

SQL. ! nykystandardi SQL3 eli SQL'99. ! CREATE TABLE, ALTER TABLE ja DROP TABLE. ! CREATE VIEW ja DROP VIEW. ! CREATE INDEX ja DROP INDEX

SQL. ! nykystandardi SQL3 eli SQL'99. ! CREATE TABLE, ALTER TABLE ja DROP TABLE. ! CREATE VIEW ja DROP VIEW. ! CREATE INDEX ja DROP INDEX SQL - perusteet SQL - yleistä Esa Salmikangas InMics SE Oy versio 16.6.2003 SQL - perusteet 1 SQL - perusteet 2 SQL Structured Query Language SQL on tietokantojen käsittelyyn kehitetty kieli yleisimmät

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos (H.Laine) Tietokantojen perusteet. Liitteenä: Tiivistelmä SQL-syntaksista

Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos (H.Laine) Tietokantojen perusteet. Liitteenä: Tiivistelmä SQL-syntaksista Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 26.2.2014 (H.Laine) Tietokantojen perusteet Liitteenä: Tiivistelmä SQL-syntaksista Kirjoita jokaiseen erilliseen vastausarkkiin kurssin nimi, tenttipäivä,

Lisätiedot

Kyselyt: Lähtökohtana joukko lukuja Laskukaava kertoo miten luvuista lasketaan tulos soveltamalla laskentaoperaatioita

Kyselyt: Lähtökohtana joukko lukuja Laskukaava kertoo miten luvuista lasketaan tulos soveltamalla laskentaoperaatioita Relaatioalgebra Relaatiomalliin liittyy malli tietokannan käsittelystä Tietokannasta pitää pystyä hakemaan tietoa ja toisaalta tietokantaa on ylläpidettävä Tietokannan käsittelyn malli relaatioalgebra

Lisätiedot

Relaatioalgebra. Kyselyt:

Relaatioalgebra. Kyselyt: Relaatioalgebra Relaatiomalliin liittyy malli tietokannan käsittelystä Tietokannasta pitää pystyä hakemaan tietoa ja toisaalta tietokantaa on ylläpidettävä Tietokannan käsittelyn malli relaatioalgebra

Lisätiedot

Relaatiotietokantojen perusteista. Harri Laine Helsingin yliopisto

Relaatiotietokantojen perusteista. Harri Laine Helsingin yliopisto Harri Laine Helsingin yliopisto Suosion syy? Yksinkertaisuus vähän käsitteitä helppo hahmottaa Selkeä matemaattinen perusta ei tulkintaongelmia kuten esim. UML:ssä teoria käytäntö kaavio: R(A 1 :D 1, A

Lisätiedot

CSE-A1200 Tietokannat

CSE-A1200 Tietokannat CSE-A1200 Tietokannat Osa laukaisimia käsittelevistä kalvoista perustuu kurssin oppikirjaan 19.4.2016 CSE-A1200 Tietokannat 19.4.2016 1 / 36 Oppimistavoitteet: tämän luennon jälkeen Osaat määritellä SQL:ssä

Lisätiedot

Tietokanta (database)

Tietokanta (database) Tietokanta Tietokanta (database) jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja 1 Tiedosto Ohjelmointikielissä apumuistiin tallennettuja tietoja käsitellään

Lisätiedot

SQL-perusteet, SELECT-, INSERT-, CREATE-lauseet

SQL-perusteet, SELECT-, INSERT-, CREATE-lauseet SQL-perusteet, SELECT-, INSERT-, CREATE-lauseet A271117, Tietokannat Teemu Saarelainen teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Leon Atkinson: core MySQL Ari Hovi: SQL-opas TTY:n tietokantojen perusteet-kurssin

Lisätiedot

Relaatioalgebra. Relaatioalgebra. Relaatioalgebra. Relaatioalgebra - erotus (set difference) Kyselyt:

Relaatioalgebra. Relaatioalgebra. Relaatioalgebra. Relaatioalgebra - erotus (set difference) Kyselyt: Relaatiomalliin liittyy malli tietokannan käsittelystä Tietokannasta pitää pystyä hakemaan tietoa ja toisaalta tietokantaa on ylläpidettävä Tietokannan käsittelyn malli relaatioalgebra määrittelee operaatiot,

Lisätiedot

HELIA 1 (21) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu 20.9.2005

HELIA 1 (21) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu 20.9.2005 HELIA 1 (21) Luento 7 Relaatiomallin kertausta... 2 Peruskäsitteet... 2 Relaatio... 4 Määritelmä... 4 Relaatiokaava (Relation schema)... 4 Relaatioinstanssi (Relation instance)... 4 Attribuutti ja arvojoukko...

Lisätiedot

Kirjoita jokaiseen erilliseen vastauspaperiin kurssin nimi, tenttipäivä, oma nimesi (selkeästi), opiskelijanumerosi ja nimikirjoituksesi

Kirjoita jokaiseen erilliseen vastauspaperiin kurssin nimi, tenttipäivä, oma nimesi (selkeästi), opiskelijanumerosi ja nimikirjoituksesi Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietokantojen perusteet, kurssikoe 29.2.2012 (vastauksia) Liitteenä on tiivistelmä SQL-syntaksista Kirjoita jokaiseen erilliseen vastauspaperiin kurssin

Lisätiedot

Tietokannan hallinta. Kevät 2004 Jan Lindström R&G Chapter 1

Tietokannan hallinta. Kevät 2004 Jan Lindström R&G Chapter 1 Tietokannan hallinta Kevät 2004 Jan Lindström R&G Chapter 1 Tietokannan hallinta 1. Johdanto (käsitteitä) 2. Tietokannan talletusrakenteet 3. Tietokannan hakemistorakenteet 4. Kyselyiden käsittely ja optimointi

Lisätiedot

HELIA 1 (14) Outi Virkki Tiedonhallinta

HELIA 1 (14) Outi Virkki Tiedonhallinta HELIA 1 (14) Luento Transaktion / Tapahtuman hallinta... 2 Taustaa... 3 Tapahtuman käsite... 5 ACID-ominaisuudet... 7 Samanaikaisuuden hallinta... 8 Lukitukset... 9 Toipuminen... 10 Loki-tiedosto... 11

Lisätiedot

HELIA 1 (17) Outi Virkki Tiedonhallinta

HELIA 1 (17) Outi Virkki Tiedonhallinta HELIA 1 (17) Luento 4.1 Looginen suunnittelu... 2 Relaatiomalli... 3 Peruskäsitteet... 4 Relaatio... 6 Relaatiokaava (Relation schema)... 6 Attribuutti ja arvojoukko... 7 Monikko... 8 Avaimet... 10 Avain

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Heti-09 1 (14) ICT05: Tiedonhallinta ja Tietokannnat O.Virkki Transaktionkäsittely

HAAGA-HELIA Heti-09 1 (14) ICT05: Tiedonhallinta ja Tietokannnat O.Virkki Transaktionkäsittely HAAGA-HELIA Heti-09 1 (14) Transaktionkäsittely Transaktion / Tapahtuman hallinta... 2 Taustaa... 3 Tapahtuman käsite... 5 ACID-ominaisuudet... 7 Samanaikaisuuden hallinta... 8 Lukitukset... 9 Toipuminen...

Lisätiedot

jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja

jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja Tietokanta Tietokanta (database) jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja mikä tahansa tietokokoelma? --> erityispiirteitä Tietokanta vs. tiedosto 1

Lisätiedot

Tietokannan hallintajärjestelmän (DBMS) palvelut ja rakenne

Tietokannan hallintajärjestelmän (DBMS) palvelut ja rakenne HAAGA-HELIA Heti-09 1 (6) Tietokannan hallintajärjestelmän (DBMS) palvelut ja rakenne Tietovarastotekniikan kehittyminen... 2 Tiedostopohjaiset ratkaisut... 2 Tiedoston palvelut... 3 Tiedostopohjaisten

Lisätiedot

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas Tiedonhallinnan perusteet Viikko 1 Jukka Lähetkangas Kurssilla käytävät asiat Tietokantojen toimintafilosofian ja -tekniikan perusteet Tiedonsäilönnän vaihtoehdot Tietokantojen suunnitteleminen internetiä

Lisätiedot

Hakukyselyt: SELECT * FROM taulu WHERE sarake1 = Malli Nimi [WHERE sarake1 LIKE M% ] [WHERE BETWEEN ehto1 AND ehto2] [WHERE sarake1 IN/= (alikysely)]

Hakukyselyt: SELECT * FROM taulu WHERE sarake1 = Malli Nimi [WHERE sarake1 LIKE M% ] [WHERE BETWEEN ehto1 AND ehto2] [WHERE sarake1 IN/= (alikysely)] Tällä viikolla Kertaus SQL-asioista jatketaan SQL-tekstifuntio-harjoituksia tehdään pelifirman tietokannasta ER-malli MySQL:llä, tarkastellaan mallin toimivuutta ja korjataan, jos korjattavaa löytyy, tehdään

Lisätiedot

Kirjoita kuhunkin erilliseen vastauspaperiin kurssin nimi, tentin päiväys, oma nimesi, syntymäaikasi ja nimikirjoituksesi.

Kirjoita kuhunkin erilliseen vastauspaperiin kurssin nimi, tentin päiväys, oma nimesi, syntymäaikasi ja nimikirjoituksesi. Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietokantojen perusteet, kurssikoe 4.3.2015, H. Laine Tehtävien mukana jaetaan sql-syntaksin tiivistelmä. Kirjoita kuhunkin erilliseen vastauspaperiin

Lisätiedot

HELIA 1 (17) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000

HELIA 1 (17) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000 HELIA 1 (17) Luento 4.5 Normalisointi... 2 Tavoitteet... 2 Attribuuttien väliset riippuvuudet... 4 Funktionaalinen / moniarvoinen riippuvuus... 4 Transitiivinen / suora riippuvuus... 6 Täydellinen / osittainen

Lisätiedot

SQL - STRUCTURED QUERY LANGUAGE

SQL - STRUCTURED QUERY LANGUAGE SQL Peruskomentoja SQL - STRUCTURED QUERY LANGUAGE SQL on tietokantojen käsittelyyn kehitetty kieli Esimerkkejä kielellä hoidettavistaa toiminnoista: Tietokannan rakenteen määrittely ja muuttaminen Kyselyt

Lisätiedot

joukko operaatioita, joilla relaatioista voidaan muodostaa uusia relaatioita joukko opin perusoperaatiot yhdiste, erotus, ristitulo, leikkaus

joukko operaatioita, joilla relaatioista voidaan muodostaa uusia relaatioita joukko opin perusoperaatiot yhdiste, erotus, ristitulo, leikkaus DO NOT PRINT THIS DOCUMENT joukko operaatioita, joilla relaatioista voidaan muodostaa uusia relaatioita joukko opin perusoperaatiot yhdiste, erotus, ristitulo, leikkaus erityisiä relaatioalgebran operaatioita

Lisätiedot

Kyselyn yleisrakenne:

Kyselyn yleisrakenne: SQL kysely Kyselyn yleisrakenne: select tulostietomäärittely from taulukkeet [where valintaehdot] [group by ryhmitystekijät] [having ryhmärajoitteet] [order by järjestysperusta] Kysely tuottaa nimettömän

Lisätiedot

HELIA 1 (14) Outi Virkki Tiedonhallinta

HELIA 1 (14) Outi Virkki Tiedonhallinta HELIA 1 (14) Luento Näkymät... 2 Relaatiotyypit... 2 Taulu - Tallennettu relaatio... 3 Näkymä - Virtuaalirelaatio... 3 Tulosrelaatio - Kyselyn tulos... 3 Otetaulut - Tauluun tallennettu kyselyn tulos...

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN PERUSTEET - SYKSY 2013

TIEDONHALLINNAN PERUSTEET - SYKSY 2013 TIEDONHALLINNAN PERUSTEET - SYKSY 2013 Kurssikoodi: Saapumisryhmä: Luento 5 XX00AA79-3013 TU12S2 Pasi Ranne 11.9.2013 11/9/13 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Tietokannan normalisoinnin

Lisätiedot

Helsingin yliopisto/ tktl D Tietokantojen perusteet, s 2000 Relaatioalgebra. Harri Laine 1. Relaatioalgebra.

Helsingin yliopisto/ tktl D Tietokantojen perusteet, s 2000 Relaatioalgebra. Harri Laine 1. Relaatioalgebra. Tietokantaoperaatiot tiedon haku kyselyt miten märitellään haettava tieto ylläpito-operaatiot lisäys, poisto, muuttaminen Kyselyt: lähtökohtana tietokannan tila joukkona relaatioita kyselyn tuloksena yksi

Lisätiedot

SELECT-lauseen perusmuoto

SELECT-lauseen perusmuoto SQL: Tiedonhaku SELECT-lauseen perusmuoto SELECT FROM WHERE ; määrittää ne sarakkeet, joiden halutaan näkyvän kyselyn vastauksessa sisältää

Lisätiedot

Relaatioista TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS, JUHA IISAKKA 11-14

Relaatioista TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS, JUHA IISAKKA 11-14 Relaatioista Sarakenimistä relaation kaava tulisi olla yksiselitteinen attribuutin roolinimen tulisi auttaa ymmärtämään attribuutin tarkoituksen OSASTO(NIMI,NRO, TNRO, SIJAINTI) mitä tarkoittaa TNRO? viiteavaimella

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN PERUSTEET - SYKSY 2013

TIEDONHALLINNAN PERUSTEET - SYKSY 2013 TIEDONHALLINNAN PERUSTEET - SYKSY 2013 Kurssikoodi: Saapumisryhmä: Luento 4 XX00AA79-3013 TU12S2 Pasi Ranne 11.9.2013 11/9/13 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Relaatiotietokannan suunnitteluprosessin

Lisätiedot

Helsingin yliopisto/tktl DO Tietokantojen perusteet, s 2000 Johdanto & yleistä Harri Laine 1. Tietokanta. Tiedosto

Helsingin yliopisto/tktl DO Tietokantojen perusteet, s 2000 Johdanto & yleistä Harri Laine 1. Tietokanta. Tiedosto Tietokanta Tiedosto Tietokanta (database) jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja Ohjelmointikielissä apumuistiin tallennettuja tietoja käsitellään

Lisätiedot

Helsingin yliopisto/ tktl DO Tietokantojen perusteet, s 2000 Relaatioalgebra 14.9.2000. Harri Laine 1. Relaatioalgebra

Helsingin yliopisto/ tktl DO Tietokantojen perusteet, s 2000 Relaatioalgebra 14.9.2000. Harri Laine 1. Relaatioalgebra DO NOT PRINT THIS DOCUMENT operaatiot, joilla relaatioista voidaan muodostaa uusia relaatioita joukko opin perusoperaatiot yhdiste, erotus, ristitulo, leikkaus erityisiä relaatioalgebran operaatioita projektio,

Lisätiedot

Relaatiomalli ja -tietokanta

Relaatiomalli ja -tietokanta Relaatiomalli ja -tietokanta > Edgar. F. (Ted) Codd, IBM, 1969 < A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks Communications of the ACM, Vol. 13, No. 6, June 1970, pp. 377-387. > 70-luvun lopulla

Lisätiedot

HELIA TIKO-05 1 (17) ICT03D Tieto ja tiedon varastointi Räty, Virkki

HELIA TIKO-05 1 (17) ICT03D Tieto ja tiedon varastointi Räty, Virkki HELIA TIKO-05 1 (17) SQL / DML 4 Alikyselyt...2 Joukko-operaatiot...7 Yhdiste, unioni...8 Leikkaus...9 Erotus... 10 Tietokannan datan muokkaus... 11 Lisäys... 11 Yhden rivin lisääminen... 12 Useamman rivin

Lisätiedot

Tietokantakurssit / TKTL

Tietokantakurssit / TKTL Tietokantakurssit / TKTL Tietokantojen perusteet - tietokannan käyttö: SQL, sovellukset Tietokannan hallinta - tietokannanhallintajärjestelmän ominaisuuksia: tallennusrakenteet kyselyjen toteutus tapahtumien

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Heti-09 1 (12) ICT05 Tiedonhallinta ja Tietokannat O.Virkki Näkymät

HAAGA-HELIA Heti-09 1 (12) ICT05 Tiedonhallinta ja Tietokannat O.Virkki Näkymät HAAGA-HELIA Heti-09 1 (12) Näkymät Näkymät... 2 Eri tyyppisiä relaatioita... 2 Taulu - Tallennettu relaatio... 2 Tulosrelaatio - Kyselyn tulos... 2 Näkymä - Virtuaalirelaatio... 2 Näkymien määrittely...

Lisätiedot

XML kielioppi. Elementtien ja attribuuttien määrittely. Ctl230: Luentokalvot Miro Lehtonen

XML kielioppi. Elementtien ja attribuuttien määrittely. Ctl230: Luentokalvot Miro Lehtonen XML kielioppi Elementtien ja attribuuttien määrittely Ctl230: Luentokalvot 11.10.2004 Miro Lehtonen Dokumenttien mallinnus Säännöt dokumenttityypeille 3Mahdollisten dokumenttirakenteiden määrittely Samassa

Lisätiedot

Helsingin yliopisto/tktl DO Tietokantojen perusteet, s 2000 Relaatiomallin peruskäsitteet Harri Laine 1. Relaatiotietokannat DONOTP

Helsingin yliopisto/tktl DO Tietokantojen perusteet, s 2000 Relaatiomallin peruskäsitteet Harri Laine 1. Relaatiotietokannat DONOTP RINT THIS DOCUM ENT Relaatiotietokannat DONOTP Relaatiomalli Perustana rakennetason tietomalli relaatiomalli (the relational model of data) perusteoria: Codd 1970 ensimmäiset kaupalliset toteutukset 70-luvun

Lisätiedot

Opettajana Mika Sorsa, mika.sorsa@koudata.fi, HAMK:n ammatillisen opettajakoulutuksen opetusharjoittelija

Opettajana Mika Sorsa, mika.sorsa@koudata.fi, HAMK:n ammatillisen opettajakoulutuksen opetusharjoittelija Opettajana Mika Sorsa, mika.sorsa@koudata.fi, HAMK:n ammatillisen opettajakoulutuksen opetusharjoittelija Opintojaksolla: keskitytään relaatiotietokantojen teoriaan ja toimintaan SQL-kieli kyselykielenä

Lisätiedot

FROM-lausekkeessa voidaan määritellä useampi kuin yksi taulu, josta tietoja haetaan: Tuloksena on taululistassa lueteltujen taulujen rivien

FROM-lausekkeessa voidaan määritellä useampi kuin yksi taulu, josta tietoja haetaan: Tuloksena on taululistassa lueteltujen taulujen rivien Monen taulun kyselyt FROM-lausekkeessa voidaan määritellä useampi kuin yksi taulu, josta tietoja haetaan: SELECT FROM Tuloksena on taululistassa lueteltujen taulujen rivien karteesinen

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA - SYKSY Luento 11. Hannu Markkanen /10/12 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

TIEDONHALLINTA - SYKSY Luento 11. Hannu Markkanen /10/12 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences TIEDONHALLINTA - SYKSY 2011 Kurssikoodi: Saapumisryhmä: Luento 11 TU00AA48-2002 TU10S1E Hannu Markkanen 22.11.2011 9/10/12 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Indeksit Indeksit Taulun

Lisätiedot

Insert lauseella on kaksi muotoa: insert into taulu [(sarakenimet)] values (arvot)

Insert lauseella on kaksi muotoa: insert into taulu [(sarakenimet)] values (arvot) SQL sisältää operaatiot tietokannan sisällön muodostamiseen ja ylläpitoon: insert - uusien rivien vienti tauluun delete - rivien poisto update - rivien muutos 1 Insert lauseella on kaksi muotoa: insert

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Semantiikkaa organisaatioiden välisen tiedonvaihdon helpottamiseksi Mikael af Hällström, Verohallinto Esityksen sisältö Taustatekijöitä (OKM:n hallinnonala,

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA - SYKSY Luento 8. Saapumisryhmä: Pasi Ranne /9/13 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

TIEDONHALLINTA - SYKSY Luento 8. Saapumisryhmä: Pasi Ranne /9/13 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences TIEDONHALLINTA - SYKSY 2011 Kurssikoodi: Saapumisryhmä: Luento 8 XX00AA79-3013 TU12S2 Pasi Ranne 25.9.2013 25/9/13 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Harjoitustyö Harjoitustöiden tilanne

Lisätiedot

HELIA TIKO-05 1 (15) ICT03D Tieto ja tiedon varastointi Räty, Virkki 25.10.2006

HELIA TIKO-05 1 (15) ICT03D Tieto ja tiedon varastointi Räty, Virkki 25.10.2006 HELIA TIKO-05 1 (15) SQL / DML 3 Liitos...2 SQL-92:n join operaatio...4 SQL-89:n join operaatio:...5 Karteesinen tulo... 10 Ulkoliitos (Outer join)... 11 Vasemmanpuoleinen ulkoliitos... 12 Oikeanpuoleinen

Lisätiedot

TIETOKANNAT JOHDANTO

TIETOKANNAT JOHDANTO TIETOKANNAT JOHDANTO JOUNI HUOTARI & ARI HOVI 2000-2011 Tieto TAUSTAA Yritykselle tiedot ovat tärkeä resurssi päätöksenteon tukena (JIT) varastointi ja käyttö vaativat investointeja vrt. energia (lähde,

Lisätiedot

2. Haet työntekijöiden tiedot etunimen mukaan nousevasti järjestettyinä. (ORDER BY) SELECT * FROM employees ORDER BY firstname ASC;

2. Haet työntekijöiden tiedot etunimen mukaan nousevasti järjestettyinä. (ORDER BY) SELECT * FROM employees ORDER BY firstname ASC; Tällä viikolla Kotitehtävien läpikäynti SQL-harjoituksia, osa 1 Jatketaan Pelifirman tietovaraston suunnittelua: tietotyyppien kertaus, taulun luonti ER-kaavioon, taulun luonti kaavion avulla tietokantaan,

Lisätiedot

Hohde Consulting 2004

Hohde Consulting 2004 Luento 5: XQuery AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola XQuery XQuery uudet funktiot sekvenssit muuttujat Iterointi järjestys suodatus järjestäminen Ehtorakenteet Muita toimintoja www.hohde.com

Lisätiedot

On autoja, henkilöitä, Henkilöllä on nimi Autolla on omistaja, joka on henkilö. Taulu AUTO(rekno, malli) Taulu HENKILO(nimi, )

On autoja, henkilöitä, Henkilöllä on nimi Autolla on omistaja, joka on henkilö. Taulu AUTO(rekno, malli) Taulu HENKILO(nimi, ) Tietomallit Tietomallilla (data model) tarkoitetaan tiedon rakenteen ja tiedolle suoritettavan käsittelyn määrittelevää kehikkoa - käsitteistöä Tietoa voidaan tarkastella eri näkökulmista - eri abstraktiotasoilla

Lisätiedot

Tietokantojen perusteet

Tietokantojen perusteet Tietokantojen perusteet Johdanto Jouni Huotari & Ari Hovi 2008 TAUSTAA Yritykselle tiedot ovat tärkeä resurssi päätöksenteon tukena (JIT) varastointi ja käyttö vaativat investointeja vrt. energia (lähde,

Lisätiedot

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Jyri Lehtonen (72039), jkoleh@utu.fi Azad Hajipour (72187), azhaji@utu.fi 10.6.2007 Sisältö 1. Tietokannan kuvaus... 1 1.1 Tietokannan rakenne... 1 1.2 Relaatiokaava

Lisätiedot

Tietohakemisto ja Transaktionkäsittely

Tietohakemisto ja Transaktionkäsittely HELIA TIKO-05 1 (18) Tietohakemisto ja Transaktionkäsittely Tietohakemisto...2 Oraclen tietohakemistonäkymät (osa)...3 Yleiset...3 Taulut...3 Säännöt...3 Näkymät...3 Synonyymit...4 Indeksit...4 Sekvenssit...4

Lisätiedot

Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita

Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita A277, Tietokannat Teemu Saarelainen teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Leon Atkinson: core MySQL Ari Hovi: SQL-opas TTY:n tietokantojen perusteet-kurssin

Lisätiedot

TIETOKANNAN NORMALISOINTI JA NORMAALIMUODOT

TIETOKANNAN NORMALISOINTI JA NORMAALIMUODOT TIETOKANNAN NORMALISOINTI JA NORMAALIMUODOT A271117, Tietokannat Teemu Saarelainen teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Leon Atkinson: core MySQL Ari Hovi: SQL-opas TTY:n tietokantojen perusteet-kurssin

Lisätiedot

Harjoitustyö. CSE-A1200 Tietokannat! Jasse Lahdenperä! 345396! killedwhale@kapsi.fi! Henri Nurmi! 345545! henri.nurmi@kapsi.fi!

Harjoitustyö. CSE-A1200 Tietokannat! Jasse Lahdenperä! 345396! killedwhale@kapsi.fi! Henri Nurmi! 345545! henri.nurmi@kapsi.fi! Harjoitustyö CSE-A1200 Tietokannat Jasse Lahdenperä 345396 killedwhale@kapsi.fi Henri Nurmi 345545 henri.nurmi@kapsi.fi 1 Ensimmäisen vaiheen ratkaisu ER-Kaavio 2 Relaatiomalli: Loanable(Id, MaximumLoanTime)

Lisätiedot

HOJ Haja-aiheita. Ville Leppänen. HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/10

HOJ Haja-aiheita. Ville Leppänen. HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/10 HOJ Haja-aiheita Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/10 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista (1h)

Lisätiedot

Harjoitustehtävä 1. Harjoitustehtävä 2. Harjoitustehtävä 2. Harjoitustehtävä 2. Harjoitustehtävä 2. SQL kysely

Harjoitustehtävä 1. Harjoitustehtävä 2. Harjoitustehtävä 2. Harjoitustehtävä 2. Harjoitustehtävä 2. SQL kysely Harjoitustehtävä 1 Puutarha Puutarhatunnus omistaja sijainti Vastuualue puutarhatunnus aluenumero maaperä, kosteus valaistus sijainti vastuutonttu Tonttu Tonttutunnus Istutus istutuspäivä paikka_alueella

Lisätiedot

Tietokantojen perusteet, syksy 1999 SQL- osa Harri Laine 1. SQL-yhteenvetofunktiot. SQL-yhteenvetofunktiot

Tietokantojen perusteet, syksy 1999 SQL- osa Harri Laine 1. SQL-yhteenvetofunktiot. SQL-yhteenvetofunktiot DO NOT PRINT THIS DOCUMENT SQL:ssä joukko yhteenvetofunktioita (aggregate function, koostefunktio) AVG keskiarvo MIN pienin arvo (minimi) MAX suurin arvo (maksimi) SUM summa COUNT lukumäärä Yhteenvetofunktioita

Lisätiedot

IIO30220 Database Management / Tietokannan hallinta TAPAHTUMIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI (7.3.2012)

IIO30220 Database Management / Tietokannan hallinta TAPAHTUMIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI (7.3.2012) IIO30220 Database Management / Tietokannan hallinta TAPAHTUMIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI (7.3.2012) TEHTÄVIÄ/KYSYMYKSIÄ Määrittele tapahtuma (transaction) tapahtumien hallinta Mitä ovat tapahtuman ACIDominaisuudet?

Lisätiedot

Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu

Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu HAAGA-HELIA / Heti-09 1 (17) Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu Tietojärjestelmän suunnitteluprosessi... 2 Tietokannan suunnittelun tavoitteet... 3 Tietokannan suunnitteluprosessi... 4 Käsitteellinen

Lisätiedot

NORMALISOINTI TIETOJEN MALLINNUS JOUNI HUOTARI & ARI HOVI

NORMALISOINTI TIETOJEN MALLINNUS JOUNI HUOTARI & ARI HOVI TIETOJEN MALLINNUS NORMALISOINTI HOVI, HUOTARI, LAHDENMÄKI: TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU & INDEKSOINTI DOCENDO (2003, 2005) LUKU 5 JOUNI HUOTARI & ARI HOVI SUUNNITTELUPUTKI Käyttäjien näkemykset Näytöt, ikkunat

Lisätiedot

select tulostietomäärittely from taulukkeet [where valintaehdot] [group by ryhmitystekijät] [having ryhmärajoitteet] [order by järjestysperusta]

select tulostietomäärittely from taulukkeet [where valintaehdot] [group by ryhmitystekijät] [having ryhmärajoitteet] [order by järjestysperusta] SQL kysely Kyselyn yleisrakenne: select tulostietomäärittely from taulukkeet [where valintaehdot] [group by ryhmitystekijät] [having ryhmärajoitteet] [order by järjestysperusta] Kysely tuottaa nimettömän

Lisätiedot

Tällä viikolla. Kotitehtävien tarkistus Upotettu SQL Indeksi-harjoitus täydennetään pelifirman tietokantamallia SQL-tehtäviä

Tällä viikolla. Kotitehtävien tarkistus Upotettu SQL Indeksi-harjoitus täydennetään pelifirman tietokantamallia SQL-tehtäviä Tällä viikolla Kotitehtävien tarkistus Upotettu SQL Indeksi-harjoitus täydennetään pelifirman tietokantamallia SQL-tehtäviä Seuraavissa harjoituksissa käytetään tukkukauppa-kantaa. 1. Hae kaikki toimittajat

Lisätiedot

Tietokantojen perusteet k2004helsingin yliopisto/tktl Tietokantojen perusteet, s 2005 relaatiomalli Harri Laine 1.

Tietokantojen perusteet k2004helsingin yliopisto/tktl Tietokantojen perusteet, s 2005 relaatiomalli Harri Laine 1. Relaatiotietokannat Relaatiomalli Perustana rakennetason tietomalli (the relational model of data) perusteoria: E.F.Codd 1970 ensimmäiset kaupalliset toteutukset 70-luvun lopulla yleistynyt 80-luvun lopulla

Lisätiedot

XML / DTD / FOP -opas Internal

XML / DTD / FOP -opas Internal XML / DTD / FOP -opas Internal Reviewed: - Status: pending approval Approved by: - Author: Sakari Lampinen Revision: 1.0 Date: 15.10.2000 1 Termit DTD (data type definition) on määrittely kielelle, niinkuin

Lisätiedot

1. a) Laadi suoraviivaisesti kyselyä vastaava optimoimaton kyselypuu.

1. a) Laadi suoraviivaisesti kyselyä vastaava optimoimaton kyselypuu. Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Kyselykielet, s 2006, Harjoitus 5 (7.12.2006) Tietokannassa on tietoa tavaroista ja niiden toimittajista: Supplier(sid,sname,city,address,phone,etc);

Lisätiedot

Normalisointi. Jouni Huotari & Ari Hovi. kirjan Hovi, Huotari, Lahdenmäki: Tietokantojen suunnittelu & indeksointi, Docendo (2003, 2005) luku 5

Normalisointi. Jouni Huotari & Ari Hovi. kirjan Hovi, Huotari, Lahdenmäki: Tietokantojen suunnittelu & indeksointi, Docendo (2003, 2005) luku 5 Informaatioteknologian instituutti IIO30100 Tietokantojen suunnittelu Normalisointi kirjan Hovi, Huotari, Lahdenmäki: Tietokantojen suunnittelu & indeksointi, Docendo (2003, 2005) luku 5 Jouni Huotari

Lisätiedot

OUTER JOIN se vanha kunnon kaveri

OUTER JOIN se vanha kunnon kaveri OUTER JOIN se vanha kunnon kaveri Ulkoliitoksia on kolmenlaisia Left -> vasemmasta taulusta otetaan ehdot täyttävät rivit ja yhdistetään oikeanpuoleiseen tauluun jos rivi löytyy - nested loop join Right

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat. JSP ja XML Harri Laine 1

Digitaalisen median tekniikat. JSP ja XML Harri Laine 1 Digitaalisen median tekniikat JSP ja XML 28.4.2004 Harri Laine 1 JSP hyvin lyhyesti JSP on Java-pohjainen skriptikieli JSP:llä laadittu sivu käännetään java-servletiksi (sivun toteutus vastaa servlettiluokan

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat. JSP ja XML

Digitaalisen median tekniikat. JSP ja XML Digitaalisen median tekniikat JSP ja 28.4.2004 Harri Laine 1 JSP hyvin lyhyesti JSP on Java-pohjainen skriptikieli JSP:llä laadittu sivu käännetään java-servletiksi (sivun toteutus vastaa servlettiluokan

Lisätiedot

Helsingin yliopisto, tktl DO Tietokantojen perusteet, kevät 2000 SQL- osa Harri Laine 1. SQL-yhteenvetofunktiot. SQL-yhteenvetofunktiot

Helsingin yliopisto, tktl DO Tietokantojen perusteet, kevät 2000 SQL- osa Harri Laine 1. SQL-yhteenvetofunktiot. SQL-yhteenvetofunktiot DO NOT PRINT THIS DOCUMENT SQL:ssä joukko yhteenvetofunktioita (aggregate function, koostefunktio) AVG keskiarvo MIN pienin arvo (minimi) MAX suurin arvo (maksimi) SUM summa COUNT lukumäärä Yhteenvetofunktioita

Lisätiedot

TIETOKANNAT JOHDANTO JOUNI HUOTARI & ARI HOVI

TIETOKANNAT JOHDANTO JOUNI HUOTARI & ARI HOVI TIETOKANNAT JOHDANTO JOUNI HUOTARI & ARI HOVI 2000-2017 Tieto TAUSTAA Yritykselle tiedot ovat tärkeä resurssi päätöksenteon tukena (JIT) varastointi ja käyttö vaativat investointeja vrt. energia (lähde,

Lisätiedot

HAAGA-HELIA TIKO-05 1 (19) ICT23a Tietokannan suunnittelu ja toteutus O.Virkki 4.9.2008

HAAGA-HELIA TIKO-05 1 (19) ICT23a Tietokannan suunnittelu ja toteutus O.Virkki 4.9.2008 HAAGA-HELIA TIKO-05 1 (19) Relaatiomalli Relaatiomalli... 2 Peruskäsitteet... 3 Relaatio... 5 Attribuutti ja arvojoukko... 6 Monikko... 7 Säännöt... 8 Yksilön eheyssääntö ja Pääavain... 9 Viite-eheyssääntö

Lisätiedot

Nimi: Henkilötunnus: {id} {+id}

Nimi: Henkilötunnus: {id} {+id} TEHTÄVÄ : Eräillä kursseilla on kertauskysymyksiä, joihin opiskelijat vastaavat webin kautta. Kurssilla voi olla useita kysymyssarjoja, joihin voi kuulua monta kysymystä. Kysymyssarjalla on kurssikohtainen

Lisätiedot

HELIA TIKO-05 1 (20) ICT03D Tieto ja tiedon varastointi O.Virkki

HELIA TIKO-05 1 (20) ICT03D Tieto ja tiedon varastointi O.Virkki HELIA TIKO-05 1 (20) Normalisointi Normalisointi...2 Tavoitteet...2 Attribuuttien väliset riippuvuudet...4 Funktionaalinen / moniarvoinen riippuvuus...4 Täydellinen / osittainen riippuvuus...6 Suora /

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Tällä kurssilla on tutustuttu ohjelmistojen mallintamiseen oliomenetelmiä ja UML:ää käyttäen Samaan aikaan järjestetyllä kurssilla on käsitelty

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Tietomallit. Näkökulmat tietoon. Näkökulmat tietoon. Mitä malleja olisi tarjolla? Abstraktiotasot tiedon käsittelyssä

Tietomallit. Näkökulmat tietoon. Näkökulmat tietoon. Mitä malleja olisi tarjolla? Abstraktiotasot tiedon käsittelyssä Tietomallit Tietomallilla (data model) tarkoitetaan tiedon rakenteen ja tiedolle suoritettavan käsittelyn määrittelevää kehikkoa - käsitteistöä Tietoa voidaan tarkastella eri näkökulmista - eri abstraktiotasoilla

Lisätiedot

Tietokantojen perusteet, syksy 1999 SQL- osa Harri Laine 1. SQL-valintaehto. SQL-valintaehto. Opettajien nimet: Opiskelijoiden pääaineet

Tietokantojen perusteet, syksy 1999 SQL- osa Harri Laine 1. SQL-valintaehto. SQL-valintaehto. Opettajien nimet: Opiskelijoiden pääaineet DO NOT PRINT THIS DOCUMENT SQL -valintaehto CREATE TABLE opettaja ( opetunnus varchar(12) NOT NULL, nimi varchar(40) NOT NULL, puhelin varchar(12), tyohuone varchar(12), PRIMARY KEY (opetunnus) ) ; CREATE

Lisätiedot

HELIA 1 (12) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000

HELIA 1 (12) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000 HELIA 1 (12) Luento 4.3 Eheyssäännöt (Integrity Constraints)... 2 Eheyden valvonta... 3 Yksilön eheyssääntö... 4 Viite-eheyssäännöt... 5 Arvojoukkoeheyssäännöt... 8 Null-arvoista... 10 Sovelluskohtaiset

Lisätiedot

Helsingin yliopisto, tktl DO Tietokantojen perusteet, kevät 2000 SQL- osa Harri Laine 1. SQL-yhteenvetofunktiot. SQL-yhteenvetofunktiot

Helsingin yliopisto, tktl DO Tietokantojen perusteet, kevät 2000 SQL- osa Harri Laine 1. SQL-yhteenvetofunktiot. SQL-yhteenvetofunktiot DO NOT PRINT THIS DOCUMENT SQL:ssä joukko yhteenvetofunktioita (aggregate function, koostefunktio) AVG keskiarvo MIN pienin arvo (minimi) MAX suurin arvo (maksimi) SUM summa COUNT lukumäärä Yhteenvetofunktioita

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

3. Käsiteanalyysi ja käsitekaavio

3. Käsiteanalyysi ja käsitekaavio 3. Käsiteanalyysi ja käsitekaavio lehtori Pasi Ranne Metropolia ammattikorkeakoulu E-mail: pasi.ranne@metropolia.fi sivu 1 Käsiteanalyysi Selvitetään mitä tietokantaan pitää tallentaa Lähtökohtana käyttäjien

Lisätiedot