YRITYSESITTELY. Arkkitehtitoimisto Erat Oy, Villa Linnais - sisäkuva. Arkkitehtitoimisto ERAT Oy Villa Linnais Kilonrinne Espoo Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSESITTELY. Arkkitehtitoimisto Erat Oy, Villa Linnais - sisäkuva. Arkkitehtitoimisto ERAT Oy Villa Linnais Kilonrinne 1 02610 Espoo Finland"

Transkriptio

1 ERAT ARKKITEHDIT YRITYSESITTELY Arkkitehtitoimisto Erat Oy, Villa Linnais - sisäkuva Arkkitehtitoimisto ERAT Oy Villa Linnais Kilonrinne Espoo Finland tel fax Y

2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O E R A T O Y ERAT Arkkitehdit on Espoossa toimiva n. 10 hengen toimisto jonka toiminnan on alunperin aloittanut Bruno Erat, arkkitehti SaFa Tkl vuonna Vuonna 2002 tehtyjen järjestelyiden jälkeen yrityksen omistaa Sebastian Lönnqvist, tmj, arkkitehti SaFa. Suunnittelijatyöryhmä on 11 henkilöä. Arkkitehtitoimiston liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 762 t. euroa. Koko ERAT konsernin liikevaihto on päättyneellä tilikaudella 8,2 milj eur. Luottoluokitus on AA (Suomen asiakastieto Oy). Vuonna 2006 tapahtuneen konsernijärjestelyiden jälkeen ERAT Arkkitehdit omistaa 82%:a ATL-Rakennushuolto Oy:stä (RALA-pätevyys). Toimistomme käytössä on laatujärjestelmä. Toimistomme noudattaa suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta, ATL- ja YTN tuntipalkkaisten erillissopimusta. ERAT Arkkitehdit Oy on vastannut yli 600 toteutetun kohteen arkkitehtisuunnittelusta ja projektinjohdosta. Kohteina ovat olleet niin julkiset liikehuoneistot ja kiinteistöt kuin tuotantolaitokset, asemakaavat, asuinrakennukset, laajat peruskorjauskohteet, lukuisat pienkohteet sekä hankesuunnitelmat. Monipuolinen ammattiosaaminen on ollut toimeksiantajille erityiseksi eduksi kohteiden rakennus- ja markkinataloudelliselta kannalta. ERAT Arkkitehdit on toteuttanut vaativia rakennushistoriallisia kohteita kuten Koy Maunulan Asunnot ns. Vanhan Maunulan asuinkerrosalueen peruskorjauksen v (ark. Viljo Rewell, ), joka on saanut vuonna 2008 Europa Nostra kunniamaininnan. Toimisto on saanut myös vuonna 2005 Vuoden Julkisivuteko palkinnon (ATT, Jakomäen Kiinteistöt Koy) vaativien peruskorjauskohteiden suunnittelusta. Toimisto vastaa mm. Söderskär-majakan restauroinnista. ERAT Arkkitehdit on vahvasti profiloitunut matalaenergiarakentamiseen. Bruno Erat on luennoinut ja opettanut ekologista ja luonnonmukaista rakentamista useassa maassa ja pitää yllä toimiston osaamista ja asiantuntemusta. Toimistoon on hakeutunut samanhenkinen henkilöstö, joka on tuonut mukanaan vaikutteita eri puolilta maailmaa. ERAT Arkkitehdeillä on pitkä perinne myös puurakennusten suunnittelusta. Toteutettujen rakennusten lisäksi suunnitteluosaamista tukevat erilaiset tutkimushankkeet matalaenergiakerrostaloista sekä puukerrostaloista. ERAT Arkkitehtien suunnittelussa korostuu inhimillisyys, asukas- ja tilaajalähtöisyys. Toimisto on saanut TEKES-rahoituksen arkkitehtivetoiselle ryhmärakennuttamisen toimintamallille, jonka avulla voidaan monipuolistaa vallitsevaa asuinympäristöä sekä saadaan asukkaan ääni paremmin kuuluville. ERAT Arkkitehtien pitkäaikaisia tilaajia ovat Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto, Raaseporin kaupunki, Kela, Kruunuasunnot Oy sekä useat liiketaloudelliset yritykset ja yhteisöt. ATL-Rakennushuolto Oy on yli 20 vuotta vanha, perinteinen n. 70 hengen rakennusliike, jolla on laaja oma osaava henkilökunta ja kalusto. Yrityksen luottoluokitus on AA ja sillä on RALA pätevyys. ATL-Rakennushuolto Oy on Rakennusteollisuuden liiton jäsen. ATL-Rakennushuolto Oy toimi Eduskunnan ainoana puitesopimusurakoitsijana vuosina ATL on sopimuskumppani myös Senaatti Kiinteistöjen, HUS Kiinteistöjen, Folksam Vahinkovakuutuksen, Espoon kaupungin, Helsingin kaupungin HKR-rakennuttajan, Helsingin kaupungin liikennelaitoksen, Helsingin seurakuntayhtymän, Järvenpään, Keravan, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon kuntien, Suomenlinnan Hoitokunnan sekä Yliopistokiinteistöjen puitesopimuskumppanina

3 " G O L F - K A U P U N K I " " P I K K U V I I K K I " "K U K K U L A K A U P U N K I " Kerrosluku II -II 1/2 Kerrosluku II -III Kerrosluku II 1/2 Kerrosala kem2 Kerrosala kem2 Kerrosala kem2 Tonttitehokkuus e = 0,5 Tonttitehokkuus e = 0,5 Tonttitehokkuus e = 1,0 (0,25) Aluetehokkuus e = 0,25 Aluetehokkuus e = 0,3 Aluetehokkuus e = 0,45 "W I N E Y A R D S " Kerrosluku I 1/2 - II 1/2 Kerrosala kem2 Tonttitehokkuus e = 0,3 Aluetehokkuus e = 0,15 "K Ä P Y L Ä G R I D " Kerrosluku II 1/2 Kerrosala kem2 Tonttitehokkuus e = 0,45 Aluetehokkuus e = 0, m U L K O I L U P U I S T O Keskustan laajeneminen voimalinjan poistuttua NÄKÖALATORNI "R A N S K A L A I N E N K Y L Ä " Kerrosluku II -III Kerrosala kem2 Tonttitehokkuus e = 0,8-1,0 Aluetehokkuus e = 0,5 Keskustan laajeneminen A S E M A TUULIMYLLYT U R H E I L U P U I S T O Sitä mukaa kun soranotto keskustan länsipuolella loppuu, muuttuu soranottopaikka urheilukeskukseksi. Kesällä rinteillä on crossipyöräilyratoja ja talvella voi harjoitella lumilautailua ja laskettelua naruhissin avulla. Naruhissin sähkö on tuotettu paikallisella tuulivoimalla tai aurinkoenergialla. Kesällä skeittailua ja talvella lumilautailua varten rakennetaan tarvittavat kourut ja rännit. Rinteen ympäri kulkee valaistu pururata, joka talvella muuttuu hiihtoladuksi. Rinteen laella on näköalatasanne. " K E S K U S TA " Kerrosluku II -IV Kerrosala kem2 Tonttitehokkuus e = 0,8-1,0 MATERIAALI R a k e n n u s l u p a p r o s e s s i i n l i i t e t ä ä n energiatodistuksen lisäksi hiilijalanjälkimittaus. Kaupungille kehitetään uusi työkalu, jolla kaikki rakentajat ovat tasa-arvoisessa asemassa. Hiilijalanjäljen mittauksessa otetaan huomioon rakennuksen materiaalien tuotannon ja kuljetuksen hiilijalanjälki sekä energiatalous ajatellen kokonaisuutta 100 vuotta eteenpäin. Työkalu otetaan jatkossa valtakunnalliseen käyttöön. Puuta suositaan rakennusaineena. Sitä käytetään runkorakenteena, lämmöneristeenä ja ulkoverhouksena. Paikallista soraa käytetään radan meluvallien työstössä ja tonttien täyttönä. Kaupungista rajataan osa, joka toimii luonnonmukaisen rakentamisen koekenttänä. Saatuja tuloksia käytetään jatkorakentamisessa hyödyksi. Rakennusten katot voivat olla sähköä ja lämpöä tuottavaa aurinkopaneelia siten, että paneelit itsessään muodostavat suojaavan pinnan. Kaikki sähköbussikatokset varustetaan aurinkokennoin. Kennoja ovat myös rautatieaseman katokset, moottoritien kimppakyytikatokset ja radan ja moottoritien yli kulkevan yhdyssillan kaiteet. Siltarakennusten eteläjulkisivut rakennetaan kokonaan isoilla osittain valoa läpäisevillä aurinkokennoilla, joista samalla muodostuu koko alueen tunnusmerkki. Piharakenteina suositaan vettä läpäiseviä pintoja, kuten kivituhkaa ja nurmikiveä. Kaavoituksessa määrätään läpäisevien pintamateriaalien suhde tontilla. Hartiapankki- ja ammattirakentajille pidetään rakentamisen koulutus, jossa käydään läpi hiilijalanjälkimittarin vaikutukset rakentamiseen ja mm. pintamateriaalien vaikutus sisäilmaston m u o d o s t u m i s e e n. K a u p u n g i n tiedotusverkkosivuilla on paikka, jossa voi myydä rakentamisesta y l i j ä ä n e e t t a r v i k k e e t. Paikkatietojärjestelmään voi suoraan ilmoittaa niiden sijainnin. Kasvillisuus alueella valitaan ilmasto-olosuhteita kunnioittaen. Huomattava osa puista ja pensaista ovat hyötykasveja. SILTA RANTASAUNA PURO POLKU ASUNTO 36 kem2 I ASUNTO 60 kem2 I VILJELYPALSTAT 1 : AUTOKATOS PARITALO 250 kem2 II 1/2 LEIKKIMÖKKI ASUNTO 270 kem2 I 1/2 VARASTO JÄTE 1 : " WINEYARDS " Lähtökohta: Pellot ja puro - Rakennukset muodostavat pihapiirejä, jotka nousevat peltojen takana vanhalta Lahden maantieltä katsottuna. - Puron varressa kulkee lenkkipolku. Siltoja puron ylitse. - Tie mutkittelee taloryhmien keskellä. Pihapiireihin avautuu mielenkiintoisia näkymiä. - Palstat ja pienviljely on osana arkea. - Osa rakennuksista muodostavat ryhmittymiä, jossa on tehty viljelystä pienimittakaavaista liiketoimintaa: tuotteiden suoramyyntiä tilalta (tomaatit, mansikat, viini, hunaja tms.) 1 : ERAT ARKKITEHDIT YRITYSESITTELY H E N K I L Ö S T Ö ARKKITEHTI, SAFA Bruno Erat s Sebastian Lönnqvist s Kivi-Mikael Keller s Tomi Oravainio s Johanna Haikarainen s ARKKITEHTIYLIOPPILAS Ville Karhu s SUUNNITTELUASSISTENTTI Virva Stenvall s SISUSTUSARKKITEHTI, SIO TALOUSHALLINTO Eva Erat Pirjo Tilander Toimistossa on käytössä viimeisin CAD-teknologia. Toimistollamme on valmius tietomallinnukseen. Ohjelmina ovat ArchiCAD sekä uusimmat illustraatio-, taitto- ja toimistoohjelmat. Tulosteet voidaan tehdä omilla tulostinlaitteilla A0-kokoon asti. V I I M E I S I N K I L P A I L U M E N E S T Y S Kesäkuu 2010 KUNNIAMAININTA The Innovative Town Consept for the Future ideakilpailusta, jossa haettiin Orimattilan Hennan alueelle täysin uutta ekologista kaupunkikonseptia. H E N N A InTo- The Innovative Town Consept for the Future 2 H E N N A InTo- The Innovative Town Consept for the Future 1a+b E K O L O G I N E N K E S T Ä V Y Y S HENNAN KESKUSTA 1 : /4 " vie " EKOLOGINEN KESTÄVYYS / Materiaalit 5/6 " vie " - 3 -

4 R E F E R E N S S I T PALVELU- JA KULTTUURIRAKENNUKSIA KIASMA, Kansallisgalleria, Helsinki Julkisivun uusiminen, Yht henk Jari Paavilainen, Kansallisgalleria, , KORKEASAARI, Helsinki, Koko aluetta käsitävä tarveselvitys Yht henk Kimmo Tähtinen, HKR, , KELA TAMPERE Kelan konttorin peruskorjaus Yht henk Tomi Suursalmi, Kela, , KIASMA, Kansallisgalleria, Helsinki Tutkimuskeskus, hanke- ja Yht henk Jari Paavilainen, Kansallisgalleria, , KELA TIKKURILA, VANTAA Kelan konttorin peruskorjaus Yht henk Tomi Suursalmi, Kela, , OULUNKYLÄN SEURAHUONE, Helsinki. Asukaskorttelitalon peruskorjaus Yht henk. Teemu Metsälä, Hki Tilakeskus, , KARIS CENTRALSKOLA, Rasepori; Koulun keskuskeittiön uusiminen, uusi musiikkisali, terveydenhoitajan uudet vastaanottotilat Yht henk. Kjell Holmqvist, Raasepori, , SVEITSIN SUURLÄHETYSTÖ, Helsinki Nykytilanteen inventointi, Hankesuunnitelma, toteutussunniittelu, toteutuksen ohjaus Yht henk. Katja Boman-Hartonen, Sveitsin Suurlähetystö RAASEPORIN KUNTA, Keittiöiden inventointi Hankesuunnitelma Yht henk. Kjell Holmqvist, Raasepori, , VALTION TAIDEMUSEO ATENEUM Pieniä korjaus-/muutostöitä Yht henk Jari Paavilainen, Kansallisgalleria, , KELA KAMPPI Autotalon Kelan konttorin peruskorjaus Yht henk Tomi Suursalmi, Kela, , 1500 m t 300 m t 450 m t 300 m t 650 m t 750 m t 250 m t m t m t - 4 -

5 2011 PORVOON KUNNANTALO, ASIAKASPALVELUPISTE Korjaus- ja muutos. Hanke-, toteutus- ja sisustussuunnttelu. Yht henk. Markku Partanen, Porvoo, , 2011 PORVOON TALO Koulurakennuksen muutos, hankesuunnitelma Yht henk. Markku Partanen, Porvoo, , SUOMENKYLÄN KOULU, Porvoo Koulurakennuksen muutos päiväkotikäyttöön, Yht henk. Markku Partanen, Porvoo, , 2011 JOHANNISBERGIN PALVELUKESKUS, Porvoon Tilakeskus Vanhustenhuollon palvelukeskus Hankesuunnitelma Yht henk. Markku Partanen, Porvoo, , PÄIVÄKOTI KOLKKA, HKR-Rakennuttaja Peruskorjaus. Hankesuunnittelu,. Yht henk Erkki Huitti, Hkr, , HERTTONIEMEN ASUKASTALO ANKKURI RY, Helsingin Tilakeskus Peruskorjaus Yht henk. Tapani Koivula, Hkr, , PUKINMÄEN PÄIVÄKOTI, HKR-Rakennuttaja, Helsinki Peruskorjaus Yht henk. Pekka Karsimus, Hkr, , 2007 VALTION TAIDEMUSEO, Vermon taidevarasto, Espoo Hankesuunnitelma Yht henk Jari Paavilainen, Kansallisgalleria, , MARTHAFÖRENING I BROMARF, Martha talo, Bromarv; 2007 KRUUNUASUNNOT OY, Dragsvikin päiväkoti, Tammisaari, hankesuunnitelma 400 m m m m m t 100 t 450 m t m 2 EU t 400 m t 350 m t - 5 -

6 FASTIGHETS AB SVENSKA GÅRDEN I BORGÅ (GRAND), PORVOO Teatterirakennuksen korjaus, muutos ja laajennus, Toteutussuunnittelu Yht henk Magnus Björklund, , SOTKAMON SEURAKUNTA, Rytilahden maja, leirikeskuksen laajennus, totetussuunnittelu VANTAAN KAUPUNKI, Simonpirtin vanhainkoti, tarveselvitys ja peruskorjaussuunnittelu 2004 KRUUNUASUNNOT OY, Huhtimon päiväkoti, Riihimäki Hankesuunnitelma VANTAAN KAUPUNKI, Kukkakedon päiväkoti, Peruskorjaus, toteutusssuunnittelu VANTAAN KAUPUNKI, Päiväkodit Ankkalampi, Kartanonkoski ja Peltovuori, uudisrakennuksia, 2000 Ruotsin EU-puheenjohtajuus 2001, Bruno Erat, konsulttitehtävä Suomen EU-puheenjohtajuus 2 huippukokousta, 16 ministeritason kokousta sekä noin 40 korkean virkamiestason kokousta, Ulkoministeriö / Bruno Erat konsulttiryhmineen: tila-, sisustus- ja opastussuunnittelu, Bruno Erat: koko hankkeen design-management 1996 Vostok kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus, Pietari, uudisrakennus ja peruskorjaus, esisuunnittelu Marina Congress Center, Helsinki ETY- kokousta 1992 varten kokous-, näyttely-, ravintola-, lehdistö- ja toimistotilat, esi- ja rakennussuunnitelmat, Simolinin makasiini, vanha Porvoo, perusparannus- ja laajennus, esisuunnittelu m t 700 m t 650 m t 350 m t 800 m t m 2, m 2, 950 m t, t, t - 6 -

7 LIIKERAKENNUKSIA n. 50:n liikerakennuksen suunnittelu, uudisrakennuksia ja peruskorjauksia, joista tärkeimmät ovat: 2015 MERIMAKASIINI-RAVINTOLA, Helsinki. Toteutussuunnittelu, sisustussuunnittelu. Yht henk Niklas Roiha, Fulltime Oy HIETALAHDENRANNAN KAHVILAPAVILJONKI, Helsinki. Toteutussuunnittelu, sisustussuunnittelu. Yht henk Niklas Roiha, Fulltime Oy 2014 BREWDOG-RAVINTOLA, Helsinki. Toteutussuunnittelu, Yht henk Niklas Roiha, Fulltime Oy 284 h-m h-m h-m t 2012 Kuortaneenkatu 5 Koy, Helsinki Liikerakennuksen muutos Yht henk Jouni Puhakka, Lindström Invest, , 2009 KOY VANTAAN NIITTYTIE 15, Autokatsastuskonttori, Uudisrakennus Yht henk. Eila Lohilahti, , 2008 KTK HELSINKI, toimitilojen laajennus Hankesuunnitelma Yht henk Jussi Niemelä, , 2007 BIOLAN OY, Eura Uusi pääkonttorirakennus, hankesuunnitelma Yht henk Pekka Kariniemi, , VERITAS OYJ, Vantaa, Pakkalantie 21 Posti Logia Oyn logistiikkakeskus, laajennus Toteutussuunnittelu Yht henk Anders Backman, HAIKALAN K-KAUPPA, Klaukkala, myymälä Uudisrakennus, Yht henk Anders Backman, Nokia Networks Oy, Espoo, Mäkkylä, tuotantohallien perusparannus ja laajennus, Nokia Telecommunications Oy, Espoo, Mäkkylä, suunnittelutalon laajennus ja peruskorjaus, Nokia Telecommunications Oy, SP-kiinteistöt, Espoo, kansainvälinen koulutuskeskus, konttorirakennuksen peruskorjaus Nokia Telecommunications Oy, Espoo, Mäkkylä, 3500 m m m t m t m t 600 m t m t - 7 -

8 A-telen konttori- ja tuotantorakennus, laajennus- ja peruskorjaus, Oy Nokia Ab, Espoo, Karamalmin alueen maankäyttösuunnitelma 1992 A.Ahlström Osakeyhtiö, Helsinki, Savoy-talo, peruskorjaus ja -parannus ICL Personal Systems Oy, Helsinki, Pitäjämäki, asiakas- ja neuvottelutilat, peruskorjaus Polar Rakennusosakeyhtiö, Helsinki, toimistorakennus ja pysäköintitalo, uudisrakennuksia Kilonrinne 3 ASUINRAKENNUKSET N. 40:n kerros- ja rivitalon suunnittelu, uudisrakennuksia, peruskorjauksia ja ympäristön parannuksia, joista tärkeimmät ovat: MANNERHEIMINTIE 162, Kruunuasunnot Oy, Helsinki, Asuinkerrostalon hanksuunnitelma HENRIK FORSIUKSENTIE 20, Helsinki vaihe 3, ryhmärakentamiskohde: Projektinjohto, rakennuslupaja totetussuunnittelu HENRIK FORSIUKSENTIE 24, Helsinki vaihe 2, ryhmärakentamiskohde: Projektinjohto, rakennuslupaja totetussuunnittelu HENRIK FORSIUKSENTIE 22, Helsinki vaihe 1, ryhmärakentamiskohde: Projektinjohto, rakennuslupaja totetussuunnittelu HEKA MALMI MARKKINATIE 16, Helsinki ATT, Peruskorjaus, rakennuslupa- ja toteutusuunnittelu Yht Henk Erkki Mieskonen, ATT, , AS OY TAMMISAAREN DRAGSVIKINPUISTO 25 Viisikerroksisen asuinkerrostalon purku-urakan suunnittelu 4500 kem h-m h-m h-m kem m 2-8 -

9 AS OY PENKERE, Helsinki. Ullakkohuoneistojen ja yhteistilojen hanke-, rakennuslupa- ja Yht henk Matti Koski , 2011 KILONRINNE 3 Kaksi omakotitaloa Yht henk Jukka Lehtonen, Basso Building Systems, , 2011 KLIPPINKITIE 1 Ryhmärakentamisen pilottihanke AS OY MÄKELÄNRINNE 3 Julkisivujen ja parvekkeiden peruskorjaus Yht henk Tuulia Sirviö, , AS OY BÖLEGÅRD Linjasaneeraus, yhteistilojen kunnostus ja vapautuvien tilojen käyttötarkoituksen muutos Yht henk Markku Kulomäki, , AS OY KANNELMÄKI Linjasaneeraus, "Lähiöiden renessanssi" -hankkeen mukainen olevan ympäristön täydennysrakentaminen Yht henk Markku Kulomäki, , AS OY LUTHERINKATU 14 Linjasaneeraus Yht henk Markku Kankkunen, , VIHDIN EKOKYLÄ, alueen ja asuinrakennusten Suunnittelu, uudiskohde DRAGSVIKIN ASUNNOT as oy, talo 31 Tammisaari, (Kruunuasunnot), asuinkerrostalojen korjaus ja muutos 350 h-m kem m m m t m t m m t 500 m m t Jakomäen kiinteistöt Oy - 9 -

10 JAKOMÄEN KIINTEISTÖT Oy, Helsinki, Jakomäki 19 kerrostaloa, talojen ja ympäristön perusparannus, mm. uudet julkisivut, parvekkeet ja keittiöt ja pihat, liiketilojen muutos, Yht henk. Hannu Laakso, HEKA Jakomäki, , POHJOIS-HAAGAN KIINTEISTÖT Oy, Helsinki, Teuvo Pakkalan -tien asuinkerrostalojen peruskorjaus, 8 kerrostaloa; Julkisivujen peruskorjaus sekä hissien, parvekkeiden ja tuulikaappien lisääminen, hanke- ja Yht henk Liisa Syrjänen, HEKA Pohjois-Haaga, , SATO OYJ, Kotkatie 6, Espoo Asuinkerrostalojen peruskorjaus, AURATUM KIINTEISTÖT OY, Helsinki Liikehuoneiston muutos asuinhuoneistoiksi, Toteutussuunnittelu Yht henk Matti Äijälä, , m 2 EU t m 2 EU t m t 450 m t As Oy Mariankatu AS OY MARIANKATU 16 (Rauhankatu 11), Teollisuushuoneistojen muuttaminen asuinhuoneistoiksi, Toteutussuunnittelu ja toteuttaminen POHJOIS-HAAGAN KIINTEISTÖT Oy, Helsinki, Lassinlaakson asuinalue, 13 kerrostaloa Julkisivujen peruskorjaus sekä hissien, parvekkeiden ja tuulikaappien lisääminen, hanke- ja toteutussuunnitelma Yht henk Liisa Syrjänen, HEKA Pohjois-Haaga, , ATT, HELSINGIN 400-VUOTISKOTISÄÄTIÖ, asuinkerrostalon korjaus- ja muutos, Yht henk Klaus Hamström, ATT, , KORIA, Elimäen kunta, vanha varuskunta-alue, alueen ja rakenusten kehittäminen uusia käyttötarkoituksia varten 550 m t m 2 EU t m t

11 Bromarfin ekokylä BROMARF, Ekokylä kylässä, Kokonaisvaltainen alue- ja talosuunnittelu, hanke- ja MAUNULAN KANSANASUNNOT Oy, Helsinki, 12 kerrostaloa, talojen ja ympäristön perusparannus, vaiheet I, II, III, ETELÄ-SUOMEN YH-Rakennuttajat, Vantaa, Korso 2 kerrostaloa, asumisoikeusasunnot, uudisrakentaminen, SATO YHTYMÄ Oy, Lahti, Järvenpää, Kerava 4 kerrostaloa, talojen perusparannus, uudet julkisivut ja pihajärjestelyt, SKANSKA - Etelä-Suomi Oy, Helsinki, Ekoviikki 2 kerrostaloa, uudisrakentaminen, YIT, Helsinki, Oulunkylä 4 paritaloa ja 1 erillistalo, asunto-osakeyhtiö Appaloosa, uudisrakentaminen, YIT, Helsinki, Hermanni 2 kerrostaloa, asunto-osakeyhtiöt Henriikka ja Henrikki, uudisrakentaminen, ATT, Helsinki, Herttoniemi, Kerrostalokortteli, m t m 2 EU t TEOLLISUUSRAKENNUKSIA n. 20 teollisuusrakennuksen suunnittelu, uudisrakennuksia ja peruskorjauksia, joista tärkeimmät ovat: PHARMIA OY, Tuusula Lääke- ja ravintolisäsopimusvalmistajan tuotantotilat Tuotantoprosessin, hankesuunnitelma, rakennuslupa ja Yht henk Kari Pulkkinen, Pharmia, , 2011 SANERKAS OY Toimitilat, Uudisrakennus 4000 m m

12 Yht Henk Juha Lehtonen, Sanerkas, , 2006 Forest-Service Oy, Tammisaari Tuotantolaitos, uudisrakennus, hankesuunnitelma Yht henk Anders Backman, Microchemistry Oy, Neste Corporation Konttori- ja tuotantotilojen suunnittelu, Nokia Telecommunications Oy, Espoo, Karamalmi, teollisuushallin perusparannus, 1995 Nokia Telecommunications Oy, Espoo, Mäkkylä, teollisuushallien perusparannus, 1995 Nokia Telecommunications Oy, Vantaa, Savu, teollisuusrakennuksen perusparannus, 1993 Nokia Telecommunications Oy, Espoo, Karamalmi, teollisuusrakennuksen perusparannus, Nokia Telecommunications Oy, Espoo, Karamalmi, tietoliikennerakennuksen peruskorjaus, Oy Nokia Data Ab, Espoo, Karamalmi, tuotanto-, toimisto- ja porttirakennukset, Telenokia Oy, Espoo, Mäkkylä, elektroniikkatehdas ja konttorirakennus, m t uudisrakennuksia uudisrakennuksia PIENTALOJA Villa Solbranten Yli 100:n omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon suunnittelu YHDYSKUNTASUUNNITTELUA

13 Helmipöllönmäki KRUUNUASUNNOT OY, Huhtimo, Riihimäki, Asemakaava VEIKKOLA LAGUKSEN PUISTO, Kirkkonummi, Suomen mielenterveyssäätiö, asemaakaava Yht henk Jari Lallinaho, Suomen Mielenterveyssäätiö, , KRUUNUASUNNOT OY, SENAATTI KIINTEISTÖT ja HUS-KUNTAYHTYMÄ Dragsvik-Tammiharju, Tammisaari Asemakaavan työohjelma ja kilpailuttaminen 20 ha Sillankorva, Vallinkylä, Vantaa, asemakaava 3.6 ha / n 7000 km MARTHAFÖRENING I BROMARF, Tammisaari, Ekokylä kylässä kokonaisvaltainen alue- ja talosuunnittelu KRUUNUASUNNOT OY, Dragsvikin puisto, Tammisaari, asemakaava EKE-Yhtiöt oy, Sundsberg-Sundet II, Kirkkonummi, konaisvaltainen alue- ja -talosuunnittelu Yht henk Riitta Ekengren, EKE, , 2003 ELIMÄEN KUNTA, Korian Pioneeripuisto, Elimäki, kaavaluonnos 6 ha 2001 Sirnäs, Västanfjärd, vapaa-ajan alue 3 ha 2001 Högsåra, Dragsfjärd, kehittämissuunnitelma, Kaavaluonnos Yht Henk Åke Lindeberg, Kemiön saari, , 2000 Björkboda, Dragsfjärd, kehittämissuunnitelma Yht henk Henry Engbom, Björkboda Lås, , Asuinkortteli, Leppävaara, Espoo, korttelisuunnitelma, km ha 150 ha

14 Merita Kiinteistöt "Aurinkorinne", Kuusankoski, ilmastotietoinen kaavoitus, 100 asuntoa 1982 Kärsämäen pientaloalue, Turku, 70 asuntoa, aluesuunnitelma "Aurinkolaakso", Runosmäen pientaloalue, Turku, 150 asuntoa, aluesuunnitelma 1980 Pientaloalue, Pietarsaari, passiiviset aurinkotalot Lillhemtin ekokylä, Espoo, esisuunnitelma kaavoitusta varten TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TEKES-rahoitteinen kehitystyö: Arkkitehtivetoisen ryhmärakennuttamisen toimintamalli Geoener hanke yhdessä Tekesin ja GTK:n kanssa; maalämpöenergian käytön tutkimus ja selvitystyö 2009 Kestävä kylä pohjoisissa olosuhteissa, vertaileva seurantatutkimus; Erat Bruno, Palttala Outi, Suomen Ympäristö 32/ Aurinko-opas - aurinkoenergiaa rakennuksiin, kirja: Bruno Erat, Vesa Erkkilän, Timo Löfgrenin, Christer Nymanin, Seppo Peltolan ja Hannu Suokiven kanssa, Aurinkoteknillinen yhdistys, Opet, KTM Ekologinen kerrostalo tutkimus, Osuuskunta Asuntomessut Rakennus- ja purkujäte Pohjoismaissa lait, määräykset ja säännöt - vertailututkimus Bruno Erat ja Erja Heino, Ympäristöministeriö Suomen Rakentamismääräyskokoelma G1 Bruno Erat asuntorakentamissäädöksiä valmistelevan työryhmän jäsenenä, Ympäristöministeriö Matalaenergiapientalo ETRR -tutkimus VTT:n konsulttina Valokatteiset tilat tutkimus yhteistyössä PI -yhtiöiden kanssa, KTM -energiaosasto BHUTAN, aurinkoenergiaa hyödyntävien ja energiaa säästävien talojen kehittely ja koerakentaminen Bhutanissa, Buno Erat, YK:n HABITAT:in toimeksianto Katettu kaupunkitila tutkimus yhteistyössä Suunnittelukeskus Oy:n kanssa, KTM -energiaosasto Kerrostaloalueet viihtyisiksi ja 70 -luvun kerrostaloalueiden perusparantaminen, tutkimus, SITRA, Asuntohallitus, KTM -energiaosasto ja Aurinkoenergian hyödyntäminen rivitaloissa Ympäristöministeriö

15 tutkimus, Asuntohallitus MONGOLIA, aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuuksia eri rakennussektoreilla ja maataloudessa, Bruno Erat, Mongolian hallituksen ja YK:n toimeksianto Kerrostalojen yhteistilojen energiatalous tutkimus, Asuntohallitus Pientalon lämmitysjärjestelmäselvitys Onninen Oy:n kanssa Aurinko-opas rakennusalan suunnittelijoille opaskirja, KTM -energiaosasto 1981 Havaintoaineisto pientalosuunnittelun ohjausta varten, Asuntohallitus 1980 Aurinkoenergian aktiivinen hyödyntäminen asuinkerrostaloissa, tutkimus, Asuntohallitus 1980 PIKO-projekti, ilmastotietoisuus ja energiataloudellisuus, suunnitteluohjeet, Helsinki, Torpparinmäki, Helsingin kaupunki Aurinkoenergian passiivinen hyödyntäminen asuinkerrostaloissa, tutkimus, Asuntohallitus Kymenlaakson Maatalousoppilaitos, energiatalousselvitys, alueen energiahuoltoselvitys Aurinkoenergian hyväksikäyttömahdollisuudet Suomessa tänään, opas, KTM-energiaosasto Energia- ja asumisystävällinen kerrostalo tutkimus, Asuntohallitus HUONEKALUT 2007 Kolmijalkainen tuolisarja 1999 Sebastian-Seinäke, Vapaasti taivuteltava tilanjakaja vanerista Valmistaja Martela Oyj

PALVELU- JA KULTTUURIRAKENNUKSIA

PALVELU- JA KULTTUURIRAKENNUKSIA 28.10.2011 REFERENSSIT PALVELU- JA KULTTUURIRAKENNUKSIA 2011 PORVOON KUNNANTALO Asiakaspalvelupisteen muutos ja peruskorjaus 2011 PORVOON TALO Koulurakennuksen muutos, hankesuunnitelma 2011 SUOMENKYLÄN

Lisätiedot

SUOMALAINEN PUUKERROSTALOHANKEKANTA. Suunnitteilla ja rakenteilla olevat suomalaiset puukerrostalohankkeet, 05/2014

SUOMALAINEN PUUKERROSTALOHANKEKANTA. Suunnitteilla ja rakenteilla olevat suomalaiset puukerrostalohankkeet, 05/2014 SUOMALAINEN PUUKERROSTALOHANKEKANTA Suunnitteilla ja rakenteilla olevat suomalaiset puukerrostalohankkeet, 05/2014 SUOMALAINEN PUUKERROSTALOHANKEKANTA 05/2014 KERÄNNYT JA KOOSTANUT ARKKITEHTI JANNE TOLPPANEN

Lisätiedot

HANKERAPORTTI ENERGIATEHOKKAAN RAKENTAMISEN MALLIALUE. Tekes Kestävä yhdyskunta ohjelman projekti 760/31/08

HANKERAPORTTI ENERGIATEHOKKAAN RAKENTAMISEN MALLIALUE. Tekes Kestävä yhdyskunta ohjelman projekti 760/31/08 K A N K A A N P Ä Ä N P I T K Ä M Ä K I ENERGIATEHOKKAAN RAKENTAMISEN MALLIALUE HANKERAPORTTI Koonnut 28.1.2009 projektisihteeri Mariitta Vuorenpää Tekes Kestävä yhdyskunta ohjelman projekti 760/31/08

Lisätiedot

HARTELA VUOSIKERTOMUS 2010

HARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 10 HARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 Verkkokauppa.com Oy:n ja Tallink Siljan työmaat Helsingin Jätkäsaaressa. 10 4 Hallituksen katsaus 7 Yritysjohto 10 Urakkatuotanto 16 Toimitilarakentaminen ja kiinteistöliiketoiminta

Lisätiedot

PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009

PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Neuvoja arkkitehdin valintaan Suomen Arkkitehtiliitto Finlands Arkitektförbund ry SAFA Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Tuumasta toimeen

Lisätiedot

SUOMALAINEN PUUKERROSTALOHANKEKANTA. Suunnitteilla ja rakenteilla olevat suomalaiset puukerrostalohankkeet, 02/2015

SUOMALAINEN PUUKERROSTALOHANKEKANTA. Suunnitteilla ja rakenteilla olevat suomalaiset puukerrostalohankkeet, 02/2015 SUOMALAINEN PUUKERROSTALOHANKEKANTA Suunnitteilla ja rakenteilla olevat suomalaiset puukerrostalohankkeet, 02/2015 SUOMALAINEN PUUKERROSTALOHANKEKANTA 02/2015 KERÄNNYT JA KOOSTANUT ARKKITEHTI JANNE TOLPPANEN

Lisätiedot

REFERENSSIKOHTEET LIIKERAKENNUKSET JA KAUPPAKESKUKSET 1/45 24.03.2015. 2014 - Stockmann-tavaratalokiinteistöjä eri kaupungeissa

REFERENSSIKOHTEET LIIKERAKENNUKSET JA KAUPPAKESKUKSET 1/45 24.03.2015. 2014 - Stockmann-tavaratalokiinteistöjä eri kaupungeissa 1/45 24.03.2015 REFERENSSIKOHTEET LIIKERAKENNUKSET JA KAUPPAKESKUKSET 2014 - Stockmann-tavaratalokiinteistöjä eri kaupungeissa Tavaratalojen tilankäyttöselvityksiä ja luonnoksia, n. 50 000 m² Stockmann

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti 8 Ajankohtainen passiivitalo 14 Vapaavuori perää vaihtoehtoja 24 Rappauksella väriä ja ilmettä 27 Vanhojen tiilirakennusten

Lisätiedot

Yhteinen polimme Yhteinen metropolimme. Uudenmaan arkkitehtuuripoliittiset tavoitteet 2014 2020

Yhteinen polimme Yhteinen metropolimme. Uudenmaan arkkitehtuuripoliittiset tavoitteet 2014 2020 a Yhteinen polimme Yhteinen metropolimme Uudenmaan arkkitehtuuripoliittiset tavoitteet 2014 2020 1 Tekijät: Anssi Savisalo, Tuula Palaste-Eerola ja Seppo Mäkinen Julkaisijat: Uudenmaan liitto ja Uudenmaan

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot

Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot Syksy 2012 Kaupunginjohtaja Aleksi Randell: Turun henkinen ilmapiiri kasvanut Turkuun uusia kaupunkikeskuksia Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot Uudet energiamääräykset korostavat talotekniikkaa 4 6

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 EXPECT A BIT MORE

VUOSIKERTOMUS 2001 EXPECT A BIT MORE VUOSIKERTOMUS 2001 EXPECT A BIT MORE 1 SISÄLTÖ NCC:n arvot 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 NCC lyhyesti 6 NCC Finland Oy lyhyesti 6 Hallitus, yhtiöjohto ja tilintarkastajat 8 Organisaatio 1.1.2002 9 Kehittyvä

Lisätiedot

1(16) YHTEYSTIEDOT Osoite Kalevankatu 31, 00100 Helsinki Puhelin 09-686 6780 Telefax 09-685 7588 E-mail ark.tsto@n-r-t.fi Kotisivu www.n-r-t.

1(16) YHTEYSTIEDOT Osoite Kalevankatu 31, 00100 Helsinki Puhelin 09-686 6780 Telefax 09-685 7588 E-mail ark.tsto@n-r-t.fi Kotisivu www.n-r-t. TOIMISTOREFERENSSI 14.01.2013 1(16) TOIMISTON NIMI Arkkitehdit NRT Oy YHTEYSTIEDOT Osoite Kalevankatu 31, 00100 Helsinki Puhelin 09-686 6780 Telefax 09-685 7588 E-mail ark.tsto@n-r-t.fi Kotisivu www.n-r-t.fi

Lisätiedot

Kaupunkikeskus on kauppapaikka, työtiloja,

Kaupunkikeskus on kauppapaikka, työtiloja, Mielenkiintoiset loft-asunnot messujen oheiskohteena KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaupunkikeskus on Kivistön sydän Kivistön aseman ympärille tulee ajaton ja elävä kaupunkikeskus, joka edustaa sujuvaa arkea ja

Lisätiedot

Eko-Viikki. Tavoitteet, toteutus ja tulokset HELSINGIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Eko-Viikki. Tavoitteet, toteutus ja tulokset HELSINGIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Eko-Viikki Tavoitteet, toteutus ja tulokset HELSINGIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Teksti ja toimitus Harri Hakaste Ympäristöministeriö Riitta Jalkanen Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto Aila

Lisätiedot

Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy A-Konsultit architects

Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy A-Konsultit architects Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy A-Konsultit architects Työskentelemme yhdyskuntasuunnittelun, uudisrakennusten ja peruskorjausten parissa. Kilpailuvoitot ovat merkittävä toimeksiantojen lähde. Our field

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Päijännetunnelin korjaus toteutettiin yhteistyössä NCC Puolimatkan insinöörirakentamisen ja emoyhtiön vastaavan liiketoiminta-alueen kanssa.

SISÄLTÖ. Päijännetunnelin korjaus toteutettiin yhteistyössä NCC Puolimatkan insinöörirakentamisen ja emoyhtiön vastaavan liiketoiminta-alueen kanssa. V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1 SISÄLTÖ NCC-konserni lyhyesti... 3 NCC Puolimatka Oy... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Hallitus, yhtiöjohto ja tilintarkastajat... 4 NCC Puolimatka lyhyesti... 5 NCC

Lisätiedot

RAKENTAJAIN VUOSIKATSAUS

RAKENTAJAIN VUOSIKATSAUS RAKENTAJAIN VUOSIKATSAUS Koonnut Sirkka Saarinen syyskuu 2009 elokuu 2010 TAPAHTUMIA SYYSKUU 09 Talopakettien valmistajille ohje hintojen ilmoittamiseen Kuluttajavirasto ja Pientaloteollisuus PTT ry laativat

Lisätiedot

Smail. Vihreydestä. vastuullisuuteen. Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Vihreydestä. vastuullisuuteen. Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 1 2011 Vihreydestä vastuullisuuteen 14 8 22 Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta laudaturin Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri

Lisätiedot

Katsaus vuoteen 2007

Katsaus vuoteen 2007 Katsaus vuoteen 2007 SKANSKA LYHYESTI Skanska Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Skanskan palveluksessa on 60 000 henkilöä valituilla kotimarkkina-alueilla

Lisätiedot

Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2011

Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2011 Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2011 Suomen Arkkitehtiliitto Finlands Arkitektförbund ry SAFA Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry Pientalojen suunnittelijoita 2011 -julkaisu

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tästä julkaisusta löytyy rakennushankkeeseenne luotettava yhteistyökumppani. Talonrakennusteollisuus ry

Arvoisa lukija. Tästä julkaisusta löytyy rakennushankkeeseenne luotettava yhteistyökumppani. Talonrakennusteollisuus ry Arvoisa lukija Luotettavat rakentajat -julkaisu esittelee Rakennusteollisuus RT ry:n talonrakennusalan jäsenyritykset Lahti-Kymen piirin alueella. Näillä sivuilla esiteltävät rakennusliikkeet ovat valmiit

Lisätiedot

Diplomitöitään tekevät ja oppisopimuspohjalta ammattiin suuntautuvat nuoret tuovat rakennusalalle kaivattua uutta voimaa.

Diplomitöitään tekevät ja oppisopimuspohjalta ammattiin suuntautuvat nuoret tuovat rakennusalalle kaivattua uutta voimaa. VUOSIKERTOMUS 1997 Peruskivenmuuraus Pitkäkoskella. Aktiivihiilisuodatuslaitoksella saadaan vesijohtovesi puhdistettua lähes pohjaveden tasoiseksi juomavedeksi. Diplomitöitään tekevät ja oppisopimuspohjalta

Lisätiedot

Yhteinen polimme Yhteinen metropolimme. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan arkkitehtuuripoliittiset tavoitteet

Yhteinen polimme Yhteinen metropolimme. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan arkkitehtuuripoliittiset tavoitteet a Yhteinen polimme Yhteinen metropolimme Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan arkkitehtuuripoliittiset tavoitteet Tekijät: Anssi Savisalo Tuula Palaste-Eerola Seppo Mäkinen Hyvinkää Mäntsälä Pukkila Myrskylä Lapinjärvi

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2004. Kuva: Viru Keskus, Tallinna, Viro

Vuosikatsaus 2004. Kuva: Viru Keskus, Tallinna, Viro Vuosikatsaus 2004 Kuva: Viru Keskus, Tallinna, Viro SRV YHTIÖT OYJ Niittytaival 13 PL 500, 02201 Espoo puh. 0201 455 200 Faksi 0201 455 245 etunimi.sukunimi@srv.fi www.srv.fi SRV VIITOSET OY Niittytaival

Lisätiedot

RAKENTAJAIN VUOSIKATSAUS

RAKENTAJAIN VUOSIKATSAUS RAKENTAJAIN VUOSIKATSAUS Koonnut DI Sirkka Saarinen syyskuu 2010 elokuu 2011 TAPAHTUMIA SYYSKUU 10 Asbestipurkutyöntekijöiltä vaaditaan jatkossa koulutus Valtioneuvosto antoi asetuksen, jonka mukaan asbestipurkutyötä

Lisätiedot

K-kauppias Aki Luomanen: Konalan Ristikko on kannattava kauppapaikka

K-kauppias Aki Luomanen: Konalan Ristikko on kannattava kauppapaikka Syksy 2011 K-kauppias Aki Luomanen: Konalan Ristikko on kannattava kauppapaikka Jätkäsaaresta Helsingin merellinen keulakuva Itella keskittää logistiikkaansa Lahden seudulle Työtilojen vaikutus flow n

Lisätiedot

RAKENTAJAIN VUOSIKATSAUS

RAKENTAJAIN VUOSIKATSAUS RAKENTAJAIN VUOSIKATSAUS Koonnut DI Sirkka Saarinen syyskuu 2007 elokuu 2008 TAPAHTUMIA SYYSKUU 07 Tutkintaselostus kauppakeskuksen sortumisvaarasta Onnettomuustutkintakeskus julkisti raporttinsa Savonlinnan

Lisätiedot

Hallituksen katsaus Yritysjohto Urakkatuotanto Toimitilarakentaminen ja kiinteistöliiketoiminta Asuntorakentaminen Talotekniikka Tuloslaskelma ja

Hallituksen katsaus Yritysjohto Urakkatuotanto Toimitilarakentaminen ja kiinteistöliiketoiminta Asuntorakentaminen Talotekniikka Tuloslaskelma ja 09 09 4 7 10 16 22 28 34 Hallituksen katsaus Yritysjohto Urakkatuotanto Toimitilarakentaminen ja kiinteistöliiketoiminta Asuntorakentaminen Talotekniikka Tuloslaskelma ja tase 4 Maarit Hartela-Varkki Lasse

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI KIINTEISTÖT & ARKKITEHTUURI. UUSIA ASUNTOVAIHTOEHTOJA Merihenkistä asumista etsivä saattaa

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI KIINTEISTÖT & ARKKITEHTUURI. UUSIA ASUNTOVAIHTOEHTOJA Merihenkistä asumista etsivä saattaa ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Marraskuu 2007 KIINTEISTÖT & ARKKITEHTUURI Seuraava Teemanumero Franchising 10.11. KIINTEISTÖJÄ OSAKESALKKUUN Kiinteistösijoittaminen

Lisätiedot

RAKENNUSTAITO. Gatehouse maamerkkinä majakan tapaan Puurakentamiseen oppia Sveitsistä Liikenne ja rakentaminen 05 2008 103. VSK. www.rakennustaito.

RAKENNUSTAITO. Gatehouse maamerkkinä majakan tapaan Puurakentamiseen oppia Sveitsistä Liikenne ja rakentaminen 05 2008 103. VSK. www.rakennustaito. 05 2008 103. VSK Gatehouse maamerkkinä majakan tapaan Puurakentamiseen oppia Sveitsistä Liikenne ja rakentaminen www.rakennustaito.fi Ajoväylän päällysteen on kestettävä raskaitten ajoneuvojen kulutusta,

Lisätiedot