Kunnanvaltuusto nro 8/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuusto nro 8/2014 8.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 64 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV 69 KV 70 KV 71 KV 72 KV 73 KV 74 KV 75 Kokouksen järjestäytyminen Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta Maapoliittisen ohjelman päivittäminen n Monitoimihalli Oy:n - Sjundeå Allaktivitetshall Ab:n ja n kunnan välinen yhteistyösopimus Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien suojatien rakentamista Jokitien ja ntien risteykseen Valtuustoaloite koskien Pikkalanlahden kalatilannetta Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien aurinkosähkön käyttöä kunnan kiinteistöissä Valtuutetun vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali (Janhunen) Valtuutetun vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali (Rehnberg) Tarkastuslautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali (Rehnberg) Teknisen lautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali (Rehnberg) Tarkastuslautakunnan jäsenen eropyyntö ja täydennysvaali (Varpio) KV 76 n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuosiksi KV 77 Kunnanhallituksen valinta vuosiksi

2 Sivu 2 Nro 8/2014 Kokouspaikka- ja aika Aleksis Kiven koulu klo Läsnä olevat jäsenet Alho Arja, puheenjohtaja Dahlqvist Rabbe, jäsen Gottberg Carl-Johan, jäsen Haanpää Harri, jäsen Holmlund Åke, jäsen Holmberg Johan, varajäsen Honkasalo Antero, jäsen Johansson Birgitta, varajäsen Kaisla Heikki, jäsen Karell Anders, jäsen Kokkonen Yrjö, jäsen Laaksonen Merja, jäsen Linnala Marko, jäsen Louekoski Vesa-Matti, jäsen Mäenpää Mika, jäsen Nordström Marcus, jäsen, poistui klo aikana Paajes Jan-Erik, jäsen Parviainen Kristian, jäsen Penttinen Arto, jäsen Pesonen Kirsi, jäsen Rosengren Heidi, jäsen, poistui klo aikana Sneck Minna, varajäsen Svanfeldt Stefan, jäsen Tanskanen Veikko, jäsen Turunen Ismo, jäsen Valtavaara Heikki, jäsen Vierinen Kari, jäsen Muut läsnä olevat Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja Löfbacka Mikko, hallintojohtaja Nordman Tina, sivistystoimen johtaja Skyttä Jorma, tekninen johtaja Kiljunen Taneli, maankäyttöinsinööri Asiat Allekirjoitukset Arja Alho puheenjohtaja Mikko Löfbacka pöytäkirjanpitäjä Arto Penttinen pöytäkirjantarkastaja Rabbe Dahlqvist pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Mikko Löfbacka hallintojohtaja

3 Sivu 3 KV 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa olevat jäsenet ovat Arto Penttinen ja Rabbe Dahlqvist. päätti 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa olevat jäsenet ovat Arto Penttinen ja Rabbe Dahlqvist. Lautakunta Kunnanhallitus

4 Sivu 4 KH:299 /2013 KV 65 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN POISTAMINEN VUODEN 2014 TALOUSARVIOSTA SIVLTK Vuoden 2014 talousarvioon on varattu euroa Tyyskylän päiväkodin laajennuksen suunnittelua varten. Suunnittelua ei kuitenkaan ole aloitettu koska ennen sitä tulisi tehdä tarveselvitys joka pohjautuu väestöprojektioon. Tarveselvitystä ei saada valmiiksi vuoden 2014 aikana joten investointimääräraha tulee poistaa vuoden 2014 investoinneista. Kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n 30 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kunnan rakennushankkeiden hankesuunnitelmien hyväksymisestä. Kuntalain mukaan kunnanvaltuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyy talousarvion ja talousarviomuutokset. Valmistelija: sivistystoimen johtaja Tina Nordman, p , s-posti: Sivistyslautakunta päättää: - ehdottaa tekniselle lautakunnalle, että tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanhallitus edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden 2014 talousarvion investoinneista poistetaan Tyyskylän päiväkodin laajennuksen suunnittelua varten varatun euron investointimäärärahan Ehdotuksen mukaan. Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa. TEKNLTK Vuoden 2014 talousarvioon on varattu euroa Tyyskylän päiväkodin laajennuksen suunnittelua varten. Suunnittelua ei kuitenkaan ole aloitettu koska ennen sitä tulisi tehdä tarveselvitys joka pohjautuu väestöprojektioon. Tarveselvitystä ei saada valmiiksi vuoden 2014 aikana joten investointimääräraha tulee poistaa vuoden 2014 investoinneista. n kunnan sivistyslautakunta (SIVLTK ) on ehdottanut tekniselle lautakunnalle, että tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanhallitus edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden 2014 talousarvi- Lautakunta Kunnanhallitus

5 Sivu 5 on investoinneista poistetaan Tyyskylän päiväkodin laajennuksen suunnittelua varten varatun euron investointimääräraha. Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , sähköposti: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan valtuustolle, - että vuoden 2014 talousarvion investoinneista poistetaan Tyyskylän päiväkodin laajennuksen suunnittelua varten varatun euron investointimäärärahan Ehdotuksen mukaan. ==== KH KV 65 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se poistaa vuoden 2014 talousarvion investointisuunnitelmasta Tyyskylän päiväkodin laajennuksen suunnittelua varten varattu euron investointimäärärahan. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

6 Sivu 6 TEKNLTK:344 /2013 KV 66 MAAPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITTÄMINEN TEKNLTK Liite 1 Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa kunnanvaltuusto määrittelee kunnan maapoliittiset tavoitteet ja toimenpidesuositukset. Ohjelma antaa tietoa kunnan maankäyttöön liittyvästä toimintapolitiikasta niin tontin hakijoille, maanomistajille, rakennusliikkeille kuin uusille päättäjillekin. Ohjelman keskeisimpiä päämääriä ovat maapoliittisten keinojen tehokkaan hyödyntämisen varmistaminen sekä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sitouttaminen yhteisiin maapoliittisiin tavoitteisiin. Kunnan nykyinen maapoliittinen ohjelma on kunnanvaltuustossa hyväksytty eikä se ole enää kaikilta osin ajan tasalla. Maapolitiikan ja omaisuuden kehittäminen on määritelty yhdeksi kuluvan vuoden toiminnallisista tavoitteista. Maapoliittista ohjelmaa on laadittu elinkeino- ja maapoliittisen toimikunnan ohjauksessa. Sen mukaiset maapoliittiset tavoitteet ovat: 1. Kunnan harjoittama maapolitiikka tukee toimivan, viihtyisän ja kuntataloudellisesti kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämistä 2. Uusia asemakaavoja laaditaan pääasiassa kunnan omistamalle maalle 3. Kunta ylläpitää määrältään ja monipuolisuudeltaan riittävää raakamaavarantoa 4. Kaavoitusta koskevat sopimukset ovat kuntataloudellisesti perusteltuja ja noudattavat yhdenvertaisuusperiaatetta 5. Yksityiskohtaisemmalla kaavoituksella saadulla arvonnousulla tasapainotetaan kunnan kokonaistaloutta, katetaan maanhankinnan, kaavoituksen ja yhdyskuntarakentamisen kulut sekä rahoitetaan kunnallisten palvelujen vaatimaa rakentamista 6. Kunnan tonttitarjonta on kohtuuhintaista ja vastaa erilaisten asumismuotojen sekä elinkeinoelämän tarpeita 7. Asemakaavojen toteutumista edistetään kaikin käytössä olevin keinoin. Liitteet ja oheismateriaali: -liitteenä ehdotus kunnan maapoliittiseksi ohjelmaksi Esittelijä: maankäyttöinsinööri Taneli Kiljunen, puh , sähköposti: Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen ehdotuksen kunnan maapoliittiseksi ohjelmaksi. Lautakunta Kunnanhallitus

7 Sivu 7 KH Liite 1 Ehdotuksen mukaan. ==== Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta on ohjannut maapoliittista ohjelman valmistelua. Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta on käsitellyt maapoliittista ohjelmaa ja päättänyt lähettää sen tekniselle lautakunnalle. Liitteet ja oheismateriaali: -liitteenä ehdotus kunnan maapoliittiseksi ohjelmaksi KV 66 Liite 1 Käsittely: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen ehdotuksen kunnan maapoliittiseksi ohjelmaksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kunnanjohtaja oikeutettiin tekemään teknisiä muutoksia maapoliittiseen ohjelmaan. Yrjö Kokkonen ehdotti Harri Haanpään kannattamana, että maapoliittisen ohjelmaan kohdassa 2.4. Muut maapolitiikkaan liittyvät lähtökohdat oleva kohta n kunnan ilmastostrategia muutetaan muotoon n kunnan ilmastostrategia ja hiilineutraalit kunnat ohjelma (HINKU) hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. n kokoomuksen valtuustoryhmä ehdotti, että maapoliittisen ohjelman kohdan 3.2. alakohta 6. tehdään seuraavat muutokset: - otsikko muutetaan muotoon: Kunnalla on tonttitarjontaa, joka vastaa erilaisten asumismuotojen ja elinkeinoelämän tarpeita - tekstiin lisätään: Hinnoittelun muutostarvetta arvioidaan siten, että kunnan tonttien hintataso olisi huokuttelevampi ja vastaisi kysyntää ja markkinatilannetta. - sekä kohdan viimeiseksi lauseeksi lisätään: Elinkeinoelämän tonttitarpeisiin vastataan kysynnän mukaisesti. n puheenjohtaja tiedusteli ollaanko tehdystä ehdotuksesta yksimielisiä. ei ollut tehdystä ehdotuksesta yksimielinen. Koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus, josta ei oltu yksimielisiä, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimen- Lautakunta Kunnanhallitus

8 Sivu 8 huutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi äänestävät ei. Äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus voitti äänin 19 (Dahlqvist, Gottberg, Honkasalo, Johansson, Karell, Sneck, Kokkonen, Laaksonen, Linnala, Nordström, Paajes, Parviainen, Pesonen, Holmberg, Rosengren, Svanfeldt, Tanskanen, Turunen, Alho) 7 (Holmlund, Kaisla, Louekoski, Mäenpää, Penttinen, Valtavaara, Vierinen). Äänestyksessä 1 valtuutettu pysyi vaiti (Haanpää). n kokoomuksen valtuustoryhmä ehdotti, että maapoliittisen ohjelman kohtaan lisätään sivun 13 loppuun kappaleen viimeiseksi lauseeksi: Tonttien vuokraamista selvitetään. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. hyväksyi liitteen mukaisen ehdotuksen kunnan maapoliittiseksi ohjelmaksi käsittelyn aikana hyväksytyin muutoksin. Lautakunta Kunnanhallitus

9 Sivu 9 TEKNLTK:61 /2013 KV 67 KH Liite 2, 2a SIUNTION MONITOIMIHALLI OY:N - SJUNDEÅ ALLAKTIVITETSHALL AB:N JA SIUNTION KUNNAN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS n Monitoimihalli Oy Sjundeå Allaktivitetshall Ab suunnittelee monitoimihallin rakentamista on. Yhtiön on tarkoitus rakennuttaa, omistaa, käyttää ja vuokrata edelleen tiloja hallista paikallisille seuroille ja järjestöille ja muille mahdollisille asiakkaille. Osakeyhtiön omistaja on Sjundeås intresse förening n tukiyhdistys Ry. Kunta on aiemmin (KH ) päättänyt vuokrata osakeyhtiölle maa-alueen 30 vuodeksi monitoimihallin rakentamista varten. Maanvuokrasopimus raukeaa, jollei rakentamista ole aloitettu ennen vuotta 2018 tai jos jo ennen tätä voidaan todeta, ettei monitoimihallin rakentaminen etene siihen mennessä. Vuokrasopimus purkautuu myös, mikäli kaava ei saa lainvoimaa. Osakeyhtiö on lähestynyt kuntaa ehdottaen yhteistyösopimuksen tekemistä osakeyhtiön ja kunnan välille edistämään hankkeen etenemistä. Osakeyhtiö on ehdottanut, että kunta voi tukea hankkeen etenemistä maanvuokrasopimuksen lisäksi vuokraamalla päivävuoroja uudesta hallista kunnan sivistystoimen käyttöön tai muuhun tarvittavaan käyttöön, myöntämällä takaus osakeyhtiön lainaan, jonka lisäksi kunta korvaa yhtiölle parkkipaikkojen rakentamisesta aiheutuneet kustannukset jälkikäteen. Hankkeen kustannusarvio on noin 3,45 miljoonaa euroa. Hankeen rahoituksesta 0,75 miljoonaa on tarkoitus kattaa valtiolta saatavalla avustuksella ja 1,75 miljoonaa euroa lainarahalla. Loppuosan yhtiö rahoittaa muulla ulkopuolisella rahoituksella mm. avustuksilla. Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Sivistyslautakunta on antanut asiasta lausunnon (SIVLTK ), jossa se on katsonut, että n kunnan tulisi tukea monitoimihallihanketta liikuntapaikkojen palvelutason parantamiseksi ja kuntalaisten monipuolisten liikuntahalli- ja tapahtumatilojen turvaamiseksi. Sivistyslautakunnan mukaan kunnan urheiluhallin käyttövuorojen jakaminen on tullut yhä haastavammaksi ja uusien lajien tuominen kuntaan on haasteellista koska käyttövuorojen lisääminen kunnan hallinnoimissa tiloissa ei ole mahdollista. Sivistyslautakunta samalla kuitenkin katsoi, että kunnan taloudellinen tilanne on haastava eikä sitoutuminen pääsalin vuokraamiseen yhtiön ehdottama 20 tunnin päivävuorojen vuokraaminen viikossa 50 euron tuntihintaan viideksi Lautakunta Kunnanhallitus

10 Sivu 10 vuodeksi ole sivistysosastolle mahdollista. Lisäksi sivistyslautakunta toteaa, ettei sillä ole tarvetta käyttää hallia 20 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. n kunnassa toimii useita urheiluseuroja ja urheiluseurojen järjestämä toiminta on kuntalaisille erittäin tärkeää. ssa on yksi urheiluhalli kunnan omistuksessa. Käyttövuorot urheiluhalliin ja koulujen liikuntasaleihin jaetaan keväisin sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Vuosi vuodelta käyttövuorojen jakaminen on tullut yhä haastavammaksi. Päivisin urheiluhalli on Aleksis Kiven koulun käytössä, sillä koulun oma liikuntasali ei sovellu ylempien luokkien liikuntaan. Kunnassa on siis todettu tarve lisävuoroille sisäliikuntapaikossa. Yhtiön tekemien kartoitusten mukaan lisätarve sisäliikuntapaikkojen vuoroille on nykyisestä noin 70 %. Kunnan urheiluhallissa vuokrataan ulkopuolelle pääsääntöisesti arkisin vuorot ja viikonloppuisin Viikossa hallin vuoroista vuokrataan ulkopuolelle noin 56,5 tuntia viikossa. Lisätarve vuoroille olisi noin 40 tuntia viikossa. Kuten sivistyslautakunta on todennut, kunnalla ei ole tarvetta sitoutua vuokraamaan uudesta hallista päivävuoroja. Kunta voisi kuitenkin tarpeen tullen vuokrata hallista päivävuoroja ilman sitoutumista edellyttäen, että hallissa on vuoroja vapaana. Kuntien myöntämät takaukset nähdään yleensä kunnan tehtävään ja toimialaan liittyvänä kysymyksenä. Yleisesti on katsottu, että kuntien elinkeinopolitiikkaan ei sovellu varsinaisen yritysriskin ottaminen. Oikeuskirjallisuudessa katsotaan, että takauksen antamiseen liittyvän riskin on oltava järkevässä suhteessa kunnan kantokykyyn, eikä riski saa toteutuessaan vaarantaa kunnan toiminnan jatkuvuutta. On katsottu, että takauksia tulisi myöntää ainoastaan kunnan määräämisvallassa oleville yrityksille tai joiden toiminta läheisesti liittyy kunnan omaan toimintaan. Takauksen myöntämisessä tulee myös arvioitavaksi Euroopan unionin valtiontukisäädökset. Valtiontukisäädökset sääntelevät kaikkea julkista tukea. Takauksen osalta tulee lähinnä sovellettavaksi ns. de minimis -tuki, jota valtiontukisäännökset eivät kiellä. De minimis -tuesta ei myöskään ole ennakkoilmoitusvelvollisuutta komissiolle. Jotta de minimis -säädös tulee sovellettavaksi, tulee tuen olla kolmen vuoden aikana enintään euroa. Takauksessa tuen määräksi katsotaan noin 13,3 prosenttia taattavan pääoman määrästä. Tällöin maksimi takaus voi olla enintään 1,5 milj. euroa. Kunnan takaus ei myöskään saa koskea koko lainapääomaa vaan se saa olla enintään 80 % lainan pääomasta. Takauksen myöntäminen yhtiölle voidaan nähdä hyväksyttävänä, koska yhtiö toteuttaa osaltaan kunnan vastuulle katsottavia liikuntalaissa määrättyjä tehtäviä. Lainan takauksessa tulee huomioida se, että takaus on deminimis -tuen mukainen. Lainan takauksessa tulee lisäksi huomioida se, että Lautakunta Kunnanhallitus

11 Sivu 11 riski on kunnan kannalta hyväksyttävän suuruinen. Yhteistyösopimuksessa ehdotetaan, että kunta sitoutuu myöntämään lainan yhtiölle ehdollisena ja varsinainen takauspäätös käsitellään vasta kun on selvinnyt koko rahoitus ja tarkemmat kustannukset sekä muut taattavan lainan ehdot, jolloin riski voidaan arvioida lopullisesti. Yhteistyösopimukseen kuuluu myös sopiminen noin 100 uuden parkkipaikan rakennuttamisesta monitoimihallin länsipuolelle. Yhteistyösopimuksen mukaan osakeyhtiö rakennuttaa parkkipaikat, jotka kunta myöhemmin korvaa yhtiölle toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Kunnan teknisen osaston kustannusarvio parkkipaikkojen rakennuttamiselle on noin euroa. Jotta kunnan sisäliikuntapaikosta saataisiin mahdollisimman tarkoituksenmukainen kokonaisuus, olisi tarpeen selvittää myös vaihtoehto, jossa kunta olisi omistajana osakeyhtiössä. Selvityksen yhteydessä on tarpeen kartoittaa myös onko hallien yhdistämisestä saman osakeyhtiön hallintaan etua kokonaisuuden kannalta. Liitteet ja oheismateriaali - Liitteenä luonnos yhteistyösopimukseksi ja sivistyslautakunnan lausunto Kunnanhallitus päättää - käynnistää selvitystyön vaihtoehdosta, jossa kunta olisi omistajana n Monitoimihalli Oy:ssä Sjundeå Allaktivitetshall Ab:ssä ja osakeyhtiö hallinnoisi molempia halleja. Lisäksi kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se - hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen n Monitoimihalli Oy:n Sjundeå Allaktivitetshall Ab:n ja kunnan väliseksi yhteistyösopimukseksi, jonka mukaan: - kunta sitoutuu takaamaan myöhemmin investointiin tarkoitettavan lainan, mikäli se katsoo, että takauksen riski on järkevässä suhteessa kunnan kantokykyyn, eikä riski toteutuessaan vaaranna kunnan toiminnan jatkuvuutta ja laina ja takaus on muiden sopimuksen ehtojen mukainen. Käsittely: Kirsi Martin poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouksessa jaettiin pöydälle korjattu liite luonnoksesta yhteistyösopimukseksi. Stefan Svanfeldt ehdotti Kristian Parviaisen kannattamana, että yhteistyösopimuksesta poistetaan kohta: Kunta vapauttaa Yhtiön kiinteistöverosta Lautakunta Kunnanhallitus

12 Sivu 12 kiinteistöverolain 13 a :n mukaisesti, koska monitoimihalli on pääasiallisesti yleishyödyllisessä käytössä. Kunnanhallitus päätti poistaa kohdan yksimielisesti. Heikki Kaisla ehdotti Minna Sneckin kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Koska oli tehty asian palauttamisesta kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi äänestävät ei. Äänestyksessä ehdotus käsittelyn jatkamisesta voitti äänin 5 (Karell, Koroma-Hintikka, Parviainen, Svanfeldt, Laaksonen) 4 (Kaisla, Pitkänen, Sneck, Tanskanen). Kunnanhallitus päätti oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään teknisiä muutoksia luonnokseen yhteistyösopimuksesta. Kunnanhallitus päätti - käynnistää selvitystyön vaihtoehdosta, jossa kunta olisi omistajana n Monitoimihalli Oy:ssä Sjundeå Allaktivitetshall Ab:ssä ja osakeyhtiö hallinnoisi molempia halleja. Lisäksi kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se - hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen n Monitoimihalli Oy:n Sjundeå Allaktivitetshall Ab:n ja kunnan väliseksi yhteistyösopimukseksi, jonka mukaan: - kunta sitoutuu takaamaan myöhemmin investointiin tarkoitettavan lainan, mikäli se katsoo, että takauksen riski on järkevässä suhteessa kunnan kantokykyyn, eikä riski toteutuessaan vaaranna kunnan toiminnan jatkuvuutta ja laina ja takaus on muiden sopimuksen ehtojen mukainen. KV 67 Liite 2, 2a Käsittely: Minna Sneck jätti päätökseen eriävän mielipiteen. n kokoomuksen valtuustoryhmä teki seuraavan ehdotuksen: päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi - mainitun liitteenä olevan yhteistyösopimuksen luonnoksen päivittämiseksi siten, että se on sovitettu vastaamaan mainitun kunnanhallituksen käynnistämän valmistuneen selvitystyön mahdollisia tuloksia sekä - lisäselvitysten tekemistä varten, mm. Lautakunta Kunnanhallitus

13 Sivu 13 - monitoimihallin käyttötaloutta ja siitä mahdollisesti kunnalle aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia koskevat selvitykset - kunnan omaisuuden hallintaan liittyviä mahdollisia muutoksia (vrt. mahdollinen nykyisen kunnan urheiluhallin siirtyminen toisen sopimusosapuolen hallintaan) ja niistä mahdollisesti kunnalle aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia koskevat selvitykset - mainitun mahdollisen lainan takauksesta aiheutuvan riskin analyysi suhteessa kunnan kantokykyyn ja mahdollisen riskin toteutumisesta kunnan toiminnan jatkuvuudelle aiheutuvia vaikutuksia koskevat selvitykset. Koska oli tehty asian palauttamisesta valtuustoryhmän tekemä ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi äänestävät ei. Äänestyksessä ehdotus käsittelyn jatkamisesta voitti äänin 18 (Dahlqvist, Gottberg, Holmlund, Honkasalo, Johansson, Karell, Kokkonen, Laaksonen, Linnala, Nordström, Paajes, Parviainen, Pesonen, Holmberg, Rosengren, Svanfeldt, Turunen, Alho) 7 (Kaisla, Sneck, Louekoski, Mäenpää, Penttinen Valtavaara, Vierinen). Valtuutetuista 2 pysyi vaiti (Haanpää, Tanskanen). n ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä ehdotti, että - yhteistyösopimuksen kohdasta 6 Ohjausryhmän toiminta lause sivistysosaston lautakunnan puheenjohtaja ja yksi viranhaltija muutetaan kuulumaan seuraavasti: sivistyslautakunnan valitsema edustaja ja yksi viranhaltija - yhteistyösopimuksen kohdasta 7 rakennustoimikunnan toiminta lause teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja yksi viranhaltija muutetaan kuulumaan seuraavasti: teknisen lautakunnan valitsema edustaja ja yksi viranhaltija - yhteistyösopimuksen kohdasta 4 Yhteistyön tausta, tavoite ja kohde alakohdan Hallin käyttö lause Kunta ei sitoudu mihinkään kiinteisiin vuokramääriin muutetaan kuulumaan seuraavasti: Kunta ei sitoudu vuokraamaan kiinteitä määriä hallivuoroja - yhteistyösopimuksen kohdasta 4 Yhteistyön tausta, tavoite ja kohde alakohtaan Lainojen takaukset lisätään lause arvioi takauksen riskin suhteessa kunnan kantokykyyn ja riskin mahdollisen toteutumisen vaikutukset kunnan toimintaan erillisessä takauksen myöntämistä koskevassa käsittelyssä hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Birgitta Johansson ehdotti Marcus Nordströmin kannattamana, että yhteistyösopimuksen kohdasta 4 Yhteistyön tausta, tavoite ja kohde alakohdan Hallin käyttö lause vuokraamisen ehdoista tehdään jäljempänä erillinen sopimus, jossa vuokraamisen ehdoista sovitaan tarkemmin muutetaan kuulumaan seu- Lautakunta Kunnanhallitus

14 Sivu 14 raavasti: Vuokraamisen ehdoista tehdään ennen lainojen takauspäätöksen tekemistä erillinen sopimus, jossa vuokraamiseen ehdoista sovitaan tarkemmin hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. päätti, että se - hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen n Monitoimihalli Oy:n Sjundeå Allaktivitetshall Ab:n ja kunnan väliseksi yhteistyösopimukseksi käsittelyn aikana hyväksytyin muutosehdotuksin, jonka mukaan: - kunta sitoutuu takaamaan myöhemmin investointiin tarkoitettavan lainan, mikäli se katsoo, että takauksen riski on järkevässä suhteessa kunnan kantokykyyn, eikä riski toteutuessaan vaaranna kunnan toiminnan jatkuvuutta ja laina ja takaus on muiden sopimuksen ehtojen mukainen. Vesa-Matti Louekoski jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Lautakunta Kunnanhallitus

15 Sivu 15 KH:209 /2014 KV 68 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN KOSKIEN SUOJATIEN RAKENTAMISTA JOKITIEN JA SIUNTIONTIEN RISTEYKSEEN TEKNLTK Oheismateriaali Valtuutetut Pesonen ja Linnala ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien suojatien rakentamista Jokitien ja ntien risteykseen. Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. ntie on maantie, jonka ylläpitämisestä valtio huolehtii maantielain :n 4 mukaan. Maantielain :n 11 mukaan tienpitoviranomaisena toimii toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Asia on saatettu Uudenmaan ELY-keskuksen tietoon. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina valtuustoaloite Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä p , s-posti: KH KV 68 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle - selostusosan merkitsemistä vastaukseksi valtuustoaloitteeseen sekä - aloitteen julistamista loppuun käsitellyksi. Ehdotuksen mukaan. Liitteet ja oheismateriaali: - oheismateriaalina valtuustoaloite Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se - merkitsee selostusosan vastaukseksi valtuustoaloitteeseen - merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

16 Sivu 16 KH:65 /2014 KV 69 VALTUUSTOALOITE KOSKIEN PIKKALANLAHDEN KALATILANNETTA YMPJARAKLTK Valtuutetut Penttinen, Haanpää, Parviainen, Svanfeldt, Nordström, Pesonen ja Laaksonen sekä varavaltuutetut Koroma-Hintikka ja Johansson ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien Pikkalanlahden kalatilannetta. Kunnanhallitus on päättänyt lähettää valtuustoaloitteen ympäristö- ja rakennuslautakunnan valmisteltavaksi ja edellyttää sen pyytämään lausuntoja asiasta tarpeen mukaan. Pikkalanlahden kalatilanne on herättänyt laajaa keskustelua ssa viime vuosina mm. ammattikalastukseen myönnettyjen lupien johdosta. Kunnanvaltuutettujen lisäksi paikalliset vapaa-ajankalastajat ja kalastusyrittäjät ovat huolestuneet Pikkalanlahden kuhakantojen tilasta ja poistopyynnin vaikutuksista kalakantoihin. Riista- ja kalatutkimuslaitos (RKTL) on antanut ammattikalastuslupien käsittelyn yhteydessä ELY-keskukselle lausunnon (683/401/2013), jossa se esittää, että tietoa rannikon kalakannoista ja niiden runsauteen vaikuttavista tekijöistä on riittävästi, jotta kaupallisen kalastuksen lupia voidaan myöntää. Samassa lausunnossaan RKTL kuitenkin toteaa, ettei se voi esittää yksityiskohtaisia saalis- tai kalastustietoja alueelta tietosuojasyistä, eikä käytössä olevien pyyntiruutukohtaisten tietojen perusteella voida tehdä erikseen Pikkalanlahtea koskevia päätelmiä. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n tutkimustulosta Pikkalanlahden kuhasaaliiden vähentymisestä 500 g:sta 60 g:aan vuosina RKTL pitää lähinnä suuntaa antavana. Pikkalan kalatilannetta koskevassa valtuustoaloitteessa esitetään, että kunnan tulisi vaikuttaa kalastuslupien myöntämiseen ja alueen valvontaa sekä ryhtyä muihin tarvittaviin toimenpiteisiin kalakannan riittävyyden varmistamiseksi Pikkalanlahdella ja sitä ympäröivillä vesialueilla. Ympäristövalvonta pyrkii vaikuttamaan mainittuihin asioihin, mutta toteaa, että Kirkkonummen-Porkkalan vesialueen omistajilla on kalastuslain mukainen oikeus määrätä kalastuksesta vesialueellaan (kalastuslaki 5 ) ja huomattavasti kuntaa suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa kalastuslupien myöntämiseen, alueen valvontaan ja suunnitelmien laadintaan. Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle on palkattu oma kalastusvalvoja, jonka tehtävänä on valvoa kalastusta koskevien säännösten ja määräysten noudattamista. Kalastusalue saa vuosittain ELY-keskukselta toimintarahaa. Kalastusalueen julkiset hallintotehtävät perustuvat kalastuslakiin. Kalastuslaissa kalastusalueelle annettuihin tehtäviin kuuluvat mm. kalastuksen val- Lautakunta Kunnanhallitus

17 Sivu 17 vonta (kalastuslaki 96 ), yleiskalastusoikeuden kieltäminen ja rajoittaminen määräajaksi (kalastuslaki 11 ), vesialueen vuokrauskehotus ammattikalastusta varten (kalastuslaki 16 ), asetuksessa määritellystä solmuvälistä poikkeaminen (kalastuslaki 32 ), pyydysten käyttökielto ja rajoittaminen (kalastuslaki 32 ja 37 ), asetuksesta poikkeavan ja muun alamitan määrääminen (kalastuslaki 35 ) ja rauhoituspiirin perustaminen tai lakkauttaminen (kalastuslaki 43 ja 46 ). Kalastusalueen on kalastuslain (286/1982) 79 :n mukaan otettava käyttöön aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma, joka sisältää selvityksen kalastusalueen kalakantojen tilasta sekä kalavesien hoitoa ja kalastuksen järjestämistä koskevat yleiset suuntaviivat. ELY-keskus pitää kalastusaluetta sopivimpana tahona organisoimaan kalatilannetta koskevan tutkimuksen ja hakemaan avustusmäärärahoja tutkimusta varten. n kunnanhallitus, ympäristö- ja rakennuslautakunta ja ympäristötarkastaja ovat osaltaan pyrkineet vaikuttamaan Pikkalanlahden kalatilanteeseen seuraavasti: -n kunnanhallitus on tehnyt päätöksen olla myöntämättä lupaa hoitokalastukseen kunnan vesialueella Pikkalanlahdella. -Ympäristötarkastaja on ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksessa esittänyt, että njoen vesistöä tulisi pitää lohi- ja siikapitoisena vesistönä uhanalaisten lohikalojen suojelun edistämiseksi. Lautakunta on muuttanut esityksen muotoon: Lautakunta kannattaa kohdistettuja suojelutoimia, mutta toimenpiteiden on oltava valvottavissa. Pienimuotoinen virkistyskalastus on sallittava. -n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on muistutuksellaan vastustanut uusien rysäkalastuslupien myöntämistä Pikkalanlahdelle, sillä kalastuksella saavutettavista hyödyistä ei ole riittävästi näyttöä. -Ympäristötarkastaja on neuvotellut kalakartoitusten tekemisestä ELY-keskuksen kalatalouspalveluiden ja Kirkkonummen-Porkkalan -kalastusalueen kanssa. ELY-keskus on ollut kalakartoituksen kannalla ja todennut, että se voi mahdollisesti osallistua hankkeeseen muutaman tuhannen euron suuruisella osuudella. ELY-keskuksen avustusmäärärahat jaetaan vuoden alussa. Kalakantojen yleinen tila voidaan kartoittaa koeverkkokalastuksen ja siihen liittyvän raportoinnin ja seurannan avulla, jolloin kustannukset ovat arviolta Mikäli kuhakannoista halutaan tarkempaa tietoa ja niiden säilymistä on tarpeen edistää, on laadittava hoito-ohjelma, jonka kustannukset ovat kymmeniä tuhansia euroja. Tutkimuksissa voidaan hyödyntää jon- Lautakunta Kunnanhallitus

18 Sivu 18 kin verran aiempaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n tuottamaa tietoa, kuten saaliskirjanpitoa. Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyi vuoden 2015 tulo- ja menoarvion käsittelyssä esittelijänä toimineen teknisen johtajan muutetun päätösehdotuksen, jolla ympäristövalvonnan toimisto- ja asiantuntijapalveluihin (mm. tutkimuksiin) varatut määrärahat pudotettiin :sta 7200 :oon. Nykyisiä menoja ei voida kattaa mainitulla summalla, eikä lisätutkimuksia ole mahdollista tehdä. Oheismateriaali ja liitteet: - Oheismateriaalina valtuustoaloite koskien Pikkalanlahden kalatilannetta Käsittely: Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle, - että kunnanvaltuusto palauttaa ympäristövalvonnan toimisto- ja asiantuntijapalveluihin (mm. tutkimuksiin) varatut määrärahat aiemmalle tasolleen ja myöntää lisämäärärahan Pikkalanlahden kalatilanteen tutkimuksia varten. - että kunnanvaltuusto ehdottaa Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle osallistumista kalakantojen tutkimusten rahoitukseen ja toimimista tutkimusten tilaajana ja avustusrahoituksen hakijana ELY-keskukselta. - että kunnanvaltuusto toimittaa Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle tiedoksi valtuustoaloitteen käsittelyä koskevat pöytäkirjat. Puheenjohtaja ehdotti seuraavia muutoksia esittelijän päätösehdotukseen: - että kunnanvaltuusto suosittaa Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle että se suorittaisi alueellaan kalakantojen tutkimuksen - että kunnanvaltuusto välittää tiedon Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle, että tutkimukseen on mahdollista saada rahoitusta ELYkeskukselta Koska tehtyä muutosehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimielisesti hyväksyneen sen. Ympäristö ja rakennuslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle, - että kunnanvaltuusto suosittaa Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle että se suorittaisi alueellaan kalakantojen tutkimuksen. - että kunnanvaltuusto välittää tiedon Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle, että tutkimukseen on mahdollista saada rahoitusta ELYkeskukselta. Lautakunta Kunnanhallitus

19 Sivu 19 KH Liitteet ja oheismateriaali: - oheismateriaalina valtuustoaloite KV 69 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se - suosittaa Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle että se suorittaisi alueellaan kalakantojen tutkimuksen; - välittää tiedon Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle, että tutkimukseen on mahdollista saada rahoitusta ELY-keskukselta; - toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

20 Sivu 20 KH:269 /2014 KV 70 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN KOSKIEN AURINKOSÄHKÖN KÄYTTÖÄ KUNNAN KIINTEISTÖISSÄ TEKNLTK Oheismateriaali Valtuutetut Johansson ja Kokkonen ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan, että kunta selvittää mahdollisuutta aurinkosähkön käytön lisäämiseen kiinteistöissään. Kunnanhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. n kunta on HINKU (kohti hiilineutraalia kuntaa) -hankkeeseen liittymisen myötä sitoutunut vähentämään kunnan kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Tavoitteen saavuttamiseksi uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossa on lisättävä. Kunta on teettänyt kevään 2014 aikana Gaia Consulting Oy:llä uusiutuvan energian kuntakatselmuksen, jossa selvitetään uusiutuvien energiamuotojen potentiaalia kunnan alueella. Katselmuksen tulosten mukaan kunnassa on mahdollista tuottaa sähköä ja lämpöä huomattavasti nykyistä enemmän uusiutuvilla energialähteillä. Katselmuksen mukaan aurinkoenergian hyödyntämiselle ei ole teknisiä esteitä, mutta järjestelmäinvestointien takaisinmaksuajat muodostuvat toistaiseksi pitkiksi. Katselmuksessa esitetyn laskelman mukaan n kunnan omistamien kiinteistöjen vuotuisesta sähkönkulutuksesta (mukaan lukien lämmityssähkö) noin 3 % voitaisiin kattaa aurinkosähköllä, mikäli jokaiseen kunnan omistamaan kiinteistöön (23 kpl) asennettaisiin 20 m 2 :n aurinkopaneelit. Pinta-alaltaan 20 m 2 :n aurinkosähköjärjestelmän kokonaiskustannukset ovat noin euroa (alv. 0 %), joten kysymys olisi noin investoinnista. Kyseiseen investointiin on mahdollista saada TEM:n myöntämää energiatukea noin % investoinnin arvosta. Tyypilliseen pientaloon mitoitetun aurinkosähköjärjestelmän (pinta-ala 14 m 2) takaisinmaksuaika on noin 29 vuotta, jota kotitalousvähennyksen käyttö voi lyhentää kahdella vuodella. Kunnan kiinteistöjen kohdalla aurinkopaneelien pinta-ala voisi olla suurempi, mikä alentanee hieman kustannuksia. Katselmuksen mukaan nykyisellä hintatasolla aurinkosähkösovellusten korottomat takaisinmaksuajat nousevat ilman tukia käytännössä poikkeuksetta yli 10 vuoteen. Tehtyjen selvitysten perusteella kunnan omistamien kiinteistöjen varustaminen aurinkopaneeleilla ei tällä hetkellä ole taloudellisesti perusteltua. Aurinkoenergian hyödyntäminen tulevaisuudessa aurinkoenergiajärjestelmien kannattavuuden parantuessa on kuitenkin syytä huomioida. Energiankäyttö- Lautakunta Kunnanhallitus

21 Sivu 21 ratkaisuja tehtäessä on myös syytä huomioida uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tulos, jonka mukaan ssa maa- ja ilmalämpöpumppujen sekä hake- ja pellettikattiloiden potentiaali on merkittävä. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina valtuustoaloite Esittelijä tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , sähköposti: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle - selostusosan merkitsemistä vastaukseksi valtuustoaloitteeseen sekä - aloitteen julistamista loppuun käsitellyksi. KH KV 70 Käsittely: Ehdotuksen mukaan. Liitteet ja oheismateriaali: - oheismateriaalina valtuustoaloite Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se - merkitsee selostusosan vastaukseksi valtuustoaloitteeseen ja - merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. n Vihreän liiton valtuustoryhmä ehdotti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta Kunnanhallitus

22 Sivu 22 KH:435 /2014 KV 71 KH VALTUUTETUN VAALIKELPOISUUDEN MENETYS JA TÄYDENNYSVAALI (JANHUNEN) Valtuutettu Taina Janhunen on ilmoittanut päivätyllä kirjeellä luopuvansa luottamustehtävästä kunnasta muuton takia. Kuntalain 37 :n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. Kuntalain 11 2 momentin mukaan valtuuston puheenjohtaja kutsuu toimestaan vapautetun valtuutetun sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen puolueen ensimmäisen varavaltuutetun. Vihreän Liiton (r.p.) ensimmäinen varavaltuutettu on Birgitta Johansson. Keskusvaalilautakunta määrää valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä uuden varavaltuutetun Birgitta Johanssonin tilalle. KV 71 Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää valtuutettu Taina Janhuselle eron luottamustoimesta vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta ja toteaa Taina Janhusen luottamustoimen päättyneeksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

23 Sivu 23 KH:435 /2014 KV 72 KH VALTUUTETUN VAALIKELPOISUUDEN MENETYS JA TÄYDENNYSVAALI (REHNBERG) Valtuutettu Raija Rehnberg on ilmoittanut päivätyllä kirjeellä luopuvansa luottamustehtävästä kunnasta muuton takia. Kuntalain 37 :n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. Kuntalain 11 2 momentin mukaan valtuuston puheenjohtaja kutsuu toimestaan vapautetun valtuutetun sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen puolueen ensimmäisen varavaltuutetun. Ruotsalaisen kansanpuolueen (r.p.) ensimmäinen varavaltuutettu on Johan Holmberg. Keskusvaalilautakunta määrää valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä uuden varavaltuutetun Johan Holmbergin tilalle. KV 72 Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää valtuutettu Raija Rehnbergille eron luottamustoimesta vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta ja toteaa Raija Rehnbergin luottamustoimen päättyneeksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

24 Sivu 24 KH:435 /2014 KV 73 KH TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VAALIKELPOISUUDEN MENETYS JA TÄYDENNYSVAALI (REHNBERG) Kuntalain 33 :ssä säädetään seuraavasti yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoimeen: Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1. jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja 3. joka ei ole holhouksen alainen. Kuntalain 36 :n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö. Tarkastuslautakuntaan vaalikelpoinen ei kuitenkaan kuntalain 71 :n mukaan ole: 1. kunnanhallituksen jäsen; 2. apulaispormestari; 3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 4. kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä 5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. on valinnut seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet tarkastuslautakuntaan toimikaudelle : Varsinainen jäsen Haanpää Harri, pj. Rehnberg Raija, varapj. Backman Bo Parkkisenniemi Johanna Varpio Arto Varajäsen Vanhanen Veli Bardy Ann-Marie Meling Karita Uusi-Eskola Minna Nummenmaa Rauli Tarkastuslautakunnan jäsen Raija Rehnberg on ilmoittanut päivätyllä kirjeellä luopuvansa luottamustehtävistä kunnasta muuton takia. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se Lautakunta Kunnanhallitus

25 Sivu myöntää tarkastuslautakunnan jäsen Raija Rehnbergille eron luottamustoimestaan vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta ja toteaa luottamustoimen tarkastuslautakunnan jäsenenä päättyneeksi sekä 2. valitsee uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 3. valitsee tarkastuslautakunnan jäsenten joukosta uuden varapuheenjohtajan lautakunnalle. KV 73 Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Käsittely: Stefan Svanfeldt ehdotti, että tarkastuslautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi valitaan Heidi Rosengren. päätti, että se 1. myöntää tarkastuslautakunnan jäsen Raija Rehnbergille eron luottamustoimestaan vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta ja toteaa luottamustoimen tarkastuslautakunnan jäsenenä päättyneeksi sekä 2. valitsee uudeksi jäseneksi tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Heidi Rosengrenin. 3. valitsee tarkastuslautakunnan uudeksi varapuheenjohtajaksi Heidi Rosengrenin. Lautakunta Kunnanhallitus

26 Sivu 26 KH:435 /2014 KV 74 KH TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENEN VAALIKELPOISUUDEN MENETYS JA TÄYDENNYSVAALI (REHNBERG) Kuntalain 33 :ssä säädetään seuraavasti yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoimeen: Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1. jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja 3. joka ei ole holhouksen alainen. Kuntalain 36 :n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö. on valinnut seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet tekniseen lautakuntaan toimikaudelle : Varsinainen jäsen Dahlqvist Rabbe, pj Vierinen Kari, varapj. Hanhikorpi Pirjo Holmlund Åke Kaisla Sirpa Niskanen Lasse Rosengren Heidi Rehnberg Raija Rahikainen Eljas Varajäsen Baarman Sebastian Uusi-Eskola Minna Toivonen Hilkka Nygård Marko Heikkilä Risto Ryynänen Tarja Holmberg Johan Nordenswan-Lindén Eva Linnala Marko Teknisen lautakunnan jäsen Raija Rehnberg on ilmoittanut päivätyllä kirjeellä luopuvansa luottamustehtävistä kunnasta muuton takia. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1. myöntää teknisen lautakunnan jäsen Raija Rehnbergille eron luottamustoimestaan vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta ja toteaa luottamustoimen teknisen lautakunnan jäsenenä päättyneeksi sekä 2. valitsee uuden jäsenen tekniseen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

27 Sivu 27 KV 74 Käsittely: Stefan Svanfeldt ehdotti, että teknisen lautakunnan jäseneksi valitaan Catharina Lindström. päätti, että se 1. myöntää teknisen lautakunnan jäsen Raija Rehnbergille eron luottamustoimestaan vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta ja toteaa luottamustoimen teknisen lautakunnan jäsenenä päättyneeksi sekä 2. valitsee uudeksi jäseneksi tekniseen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Catharina Lindströmin. Lautakunta Kunnanhallitus

28 Sivu 28 KH:435 /2014 KV 75 KH TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN EROPYYNTÖ JA TÄYDENNYSVAALI (VARPIO) Kuntalain 33 :ssä säädetään seuraavasti yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoimeen: Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1. jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja 3. joka ei ole holhouksen alainen. Kuntalain 36 :n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö. Tarkastuslautakuntaan vaalikelpoinen ei kuitenkaan kuntalain 71 :n mukaan ole: 1. kunnanhallituksen jäsen; 2. apulaispormestari; 3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 4. kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä 5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. on valinnut seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet tarkastuslautakuntaan toimikaudelle : Varsinainen jäsen Haanpää Harri, pj. Rehnberg Raija, varapj. Backman Bo Parkkisenniemi Johanna Varpio Arto Varajäsen Vanhanen Veli Bardy Ann-Marie Meling Karita Uusi-Eskola Minna Nummenmaa Rauli Tarkastuslautakunnan jäsen Arto Varpio anoo päivätyllä kirjeellä eroa luottamustoimestaan tarkastuslautakunnan jäsenenä. Lautakunta Kunnanhallitus

29 Sivu 29 KV 75 Käsittely: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 3. myöntää tarkastuslautakunnan jäsen Arto Varpiolle eron luottamustoimestaan ja toteaa luottamustoimen tarkastuslautakunnan jäsenenä päättyneeksi sekä 4. valitsee uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Åke Holmlund ehdotti, että kunnanvaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Marko Lehdon. päätti, että se 1. myöntää tarkastuslautakunnan jäsen Arto Varpiolle eron luottamustoimestaan ja toteaa luottamustoimen tarkastuslautakunnan jäsenenä päättyneeksi sekä 2. valitsee uudeksi jäseneksi tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Marko Lehdon. Lautakunta Kunnanhallitus

30 Sivu 30 KH:641 /2012 KV 76 KH KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA VUOSIKSI valitsee kuntalain 12 :n mukaan keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittavan määrän varapuheenjohtajia valtuuston toimikaudeksi, mikäli valtuusto ei ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. n työjärjestyksen 1 :n mukaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kaksi kalenterivuotta. voi myös päättää valita puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat lyhyemmäksi toimikaudeksi. n työjärjestyksen mukaan varapuheenjohtajia on kaksi. Puheenjohtajaksi valitaan eniten ääniä saanut, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi seuraavaksi eniten ääniä saanut ja toiseksi varapuheenjohtajaksi tämän jälkeen eniten ääniä saanut ehdokas. Mitä tässä on sanottu äänistä, koskee vertauslukuja, kun vaali toimitetaan suhteellisena. Vaali voidaan luonnollisesti toimittaa myös sopuvaalina. on valinnut kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat vuosiksi n tulee valita kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa vuosiksi Käsittely: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee valtuustolle puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa vuosiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja ehdotti, että otsikko muutetaan muotoon: n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuosiksi Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan täsmennysehdotuksen. KV 76 Käsittely: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Stefan Svanfeldt ehdotti, että kunnanvaltuusto valitsee kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi Aja Alhon, I varapuheenjohtajaksi Marcus Nordströmin ja II varapuheenjohtajaksi Arto Penttisen. Lautakunta Kunnanhallitus

31 Sivu 31 valitsi Arja Alhon valtuuston puheenjohtajaksi, Marcus Nordströmin I varapuheenjohtajaksi ja Arto Penttisen II varapuheenjohtajaksi vuosiksi Lautakunta Kunnanhallitus

32 Sivu 32 KH:643 /2012 KV 77 KUNNANHALLITUKSEN VALINTA VUOSIKSI KH Kunnanhallituksen johtosäännön 2 :n mukaan kunnanhallituksessa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja ensimmäisen sekä toisen varapuheenjohtajan. Kunnanhallituksen toimiaika on kaksi vuotta. Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan 1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka on lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta, eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Valittaessa jäseniä kunnallisiin elimiin on voimassa laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen sekä varsinaisia jäseniä että varajäseniä. Sitä vastoin ei vaadita, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä on oltava samaa sukupuolta. Vaatimus ei koske myöskään erikseen puheenjohtajistoa. n on valinnut kunnanhallituksen jäsenet, varajäsenet ja heidän joukostaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen vara- Lautakunta Kunnanhallitus

33 Sivu 33 puheenjohtajan vuosiksi n tulee valita kunnanhallitukseen 11 jäsentä ja 11 varajäsentä ja heidän joukostaan puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja vuosiksi Käsittely: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee 1. yksitoista jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet kunnanhallitukseen vuosiksi jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan, ensimmäisen varapuheenjohtajan ja toisen varapuheenjohtajan. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ehdotti, että otsikko muutetaan muotoon kunnanhallituksen valinta vuosiksi Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan täsmennysehdotuksen. KV 77 Käsittely: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Stefan Svanfeldt ehdotti, että kunnanvaltuusto valitsee seuraavat varsinaiset ja varajäsenet kunnanhallitukseen vuosiksi : Varsinainen jäsen Laaksonen Merja Kaisla Heikki Parviainen Kristian Karell Anders Varpio Arto Martin Kirsi Nygård Johanna Elo Tuula Svanfeldt Stefan Tanskanen Veikko Koroma-Hintikka Maria Varajäsen Nordenswan-Lindén Eva Jalava Maarika Kanniainen Ilmari Paajes Jan-Erik Savilahti Mika Dahlqvist Rabbe Pitkänen Kirsti Ryynänen Tarja Malmgren Mikko Toivonen Hilkka Rahikainen Eljas Stefan Svanfeldt ehdotti, että kunnanvaltuusto valitsee jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Merja Laaksosen, I varapuheenjohtajaksi Heikki Kaislan ja II varapuheenjohtajaksi Kristian Parviaisen. päätti valita 1. seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet kunnanhallitukseen vuosiksi : Lautakunta Kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto nro 8/2014 8.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 8/2014 8.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 64 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV 69 KV 70 KV 71 KV 72 KV 73 KV 74 KV 75 Kokouksen järjestäytyminen Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta Maapoliittisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2014 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2014 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 171 KH 172 KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta Maapoliittisen ohjelman päivittäminen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2012 27.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2012 27.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 10 KV 11 KV 12 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta n työjärjestyksen mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä aloitteista

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 3/2014 5.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 3/2014 5.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 26 KV 27 KV 28 KV 29 KV 30 Kokouksen järjestäytyminen Perusturvalautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys, uuden jäsenen ja puheenjohtajan valinta (Lindström) Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1)

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Kunnanhallitus 8 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 26.01.2015 Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Khall 19.01.2015 8 Kunnanhallituksen asema ja tehtävät määritellään

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/ SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/ SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 88 Talousarvion 2014 muutosesitys TEKNLTK 89 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 9/2014 TEKNLTK 90 Vastaus valtuustoaloitteeseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen nro 12/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 183 KH 184 Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen Sivu 2 Nro 12/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 18.00-18.10 Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja,

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 15/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 15/ SISÄLLYSLUETTELO nro 15/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 221 KH 222 KH 223 Kokouksen järjestäytyminen Kunnan tonttien myyntihintojen alentaminen Vuoden 2013 talousarvion muuttaminen Sivu 2 Nro 15/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2014 23.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2014 23.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 88 Talousarvion 2014 muutosesitys TEKNLTK 89 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 9/2014 TEKNLTK 90 Vastaus valtuustoaloitteeseen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 5 luvun 35 :ssä seuraavasti:

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 5 luvun 35 :ssä seuraavasti: Kunnanhallitus 4 13.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 26.01.2015 Kunnanhallitus 31 03.02.2015 Kunnanvaltuusto 13 09.02.2015 Kunnanhallituksen valitseminen KHALL 4 Hallintojohtaja Kuntalain 3 luvun 17 :n mukaan

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 2.2.2015 klo 15.00-15.37 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 oheismateriaali Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 10 KV 11 KV 12 KV 13 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta n työjärjestyksen mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 7 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 8 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 9 Suomenkielisen esiopetuksen työsuunnitelman 2012-2013 hyväksyminen SIVLSUOJ 10 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2014 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2014 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 59 KV 60 KV 61 Kokouksen järjestäytyminen Teknisen lautakunnan talousarvion 2014 muutosesitys Esitys lisämäärärahan myöntämisestä vuoden 2014 investointeihin sivistysosaston

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VAALI TOIMIKAUDELLE 2015-2016... 4

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu LIITE 151a Kunnanhallitus 18/28.10.2008 457 Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu AIKA 2.12.2008 klo 10.00- PAIKKA Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaarikabinetti

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen nro 5/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen Sivu 2 Nro 5/2015 Kokouspaikka- ja aika Päivärinteen koulu klo

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi Kunnanhallitus 184 01.07.2013 Kunnanvaltuusto 80 01.07.2013 Kunnanhallitus 192 08.08.2013 Kunnanvaltuusto 86 15.08.2013 Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2011 28.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2011 28.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 16 KV 17 KV 18 KV 19 KV 20 KV 21 KV 22 KV 23 KV 24 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta Tonttien myynnin jatkaminen alennettuun hintaan n työjärjestyksen

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 155 KH 156 KH 157 KH 158 KH 159 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset n kunnan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2013 16.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2013 16.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 157 KH 158 KH 159 KH 160 Kokouksen järjestäytyminen Vastauksen antaminen kuntalain kokonaisuudistusta koskevaan kyselyyn Talouden seuranta Ohjausryhmän asettaminen talouden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2011 16.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2011 16.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 34 KV 35 KV 36 KV 37 KV 38 KV 39 Kokouksen järjestäytyminen Ikääntymispoliittisen ohjelman hyväksyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 1/2015 2.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 1/2015 2.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 5 KV 6 KV 7 Kokouksen järjestäytyminen Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 talousarvioylitys Lausunto hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 1/2011 31.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 1/2011 31.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 5 KV 6 KV 7 KV 8 KV 9 KV 10 KV 11 KV 12 KV 13 KV 14 KV 15 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta n kokouksista kuuluttaminen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 1/2014 3.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 1/2014 3.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 5 KV 6 KV 7 KV 8 KV 9 Kokouksen järjestäytyminen Liittyminen kansalliseen terveysarkistoon Matkailun myynti- ja markkinointipalvelujen hankinta Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 31.1.2012, kello 09.00 9.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 9/2012 Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 43 ntarkastajien valinta 44 Elinkeinoyhteistyö klo 14.00 45 Talousennusteet ja näkymät 2013

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 364 188 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2015 24.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2015 24.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 134 KH 135 KH 136 KH 137 KH 138 KH 139 KH 140 KH 141 KH 142 KH 143 KH 144 KH 145 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vaalipäällikkö ja muu henkilöstö

Vaalipäällikkö ja muu henkilöstö Keskusvaalilautakunta 50 6.09.205 Keskusvaalilautakunta ja kunnan henkilöstö vaalikaudella 203-207 796/00.00.00.00/205 Keskusvaalilautakunta 50 Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit 9.4.207. Vaalikaudella

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 Sivu 144 (150) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 Sivu 144 (150) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 Sivu 144 (150) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 22.10.2015 kello 18.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2015 Aika Maanantai 11.05.2015 klo 19:00-20:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Esisopimuksen hyväksyminen Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän kanssa koskien lähijunaliikenteen järjestämistä välillä -Helsinki

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2014 31.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2014 31.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 10 KV 11 KV 12 KV 13 KV 14 KV 15 KV 16 KV 17 KV 18 KV 19 KV 20 KV 21 KV 22 KV 23 KV 24 KV 25 Kokouksen järjestäytyminen Perusturvalautakunnan vuoden 2013 talousarvion ylittäminen

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto 70 17.06.2013. 70 Asianro 152/00.00.05/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto 70 17.06.2013. 70 Asianro 152/00.00.05/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 70 Asianro 152/00.00.05/2013 Alueellisen jätelautakunnan (Savo-Pielisen jätelautakunta) valitseminen vuosiksi 2013-2016 Kaupunginhallitus 3.6.2013 213 Alueellisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 26 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 3 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 28 HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 29 VASTUUNALAISEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 8.11.2016 kello 18.10-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 16 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 5 KV 6 KV 7 Kokouksen järjestäytyminen Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 talousarvioylitys Lausunto hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

3 Talouden seuranta 31.3.2015 / tukipalvelulautakunta

3 Talouden seuranta 31.3.2015 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Kokouskutsu 1 (11) Aika 06.05.2015, klo 17:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone lahna Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Talouden seuranta 31.3.2015

Lisätiedot

Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009

Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009 Sivu 1/5 Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009 Liitteet Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Tapiolan Honka ry:n omistamalle Kiinteistö Oy Honkahallille Valmistelija

Lisätiedot