Päivitetty Luomun brändiopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivitetty 260912. Luomun brändiopas"

Transkriptio

1 Luomun brändiopas 1

2 Tämän brändioppaan kaksi tehtävää: 1. Yhteinen viesti luomulle 2. Yhteinen tapa merkitä luomu 2

3 Tämän oppaan tekemiseen ja päivitykseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön tukea. Päivitetty Yhteinen viesti luomulle: 1. Brändioppaan käyttäjälle...s. 4 Sisällys: 2. Luomun lupaukset eli brändin sisältö...s. 5 Taustalla tutkimus s. 6 Luomun neljä viestiä s. 7 Yhteiset sloganit s Suomalaiset luomun kuluttajina...s. 9 Yhteinen tapa merkitä luomu: 4. Luomumerkkien käyttö pakkauksissa...s. 11 Lehtimerkki s. 12 Pakolliset luomumerkinnät pakkauksissa s. 13 LUOMU-sanan yhdistäminen pakollisiin luomumerkintöihin s. 14 Vahvistavat luomumerkinnät pakkauksissa s Luomumerkkien ja sloganin käyttö viestinnässä...s. 16 Luomumerkinnät kaupassa s. 17 Luomun merkitseminen ravintolassa s. 18 Luomumerkinnät esitteissä ja muussa viestinnässä s. 19 Luomusloganit ja niiden käyttö s Graafiset ohjeet...s. 21 Uusi merkki on yhdistelmä s. 22 Merkin suoja-alue s. 23 Merkin sovellus s. 24 Värit s. 25 Typografia s. 26 Kuvamaailma s Lähteet ja lisätiedot...s. 28 Linkit s. 29 Kuvamateriaali s. 30 Oppaan tekijät s. 31 3

4 1. Brändioppaan käyttäjälle Brändioppaan tavoitteena on antaa kaupalle ja luomutuotteiden valmistajille työkaluja, jotka auttavat kuluttajia löytämään luomun ja ostamaan sitä enemmän! Luomuun liittyvistä säädöksistä ei tingitä. Se on tärkeää myös kuluttajan luottamuksen säilyttämiseksi. Oppaaseen olemme merkinneet säädöksiin perustuvat ohjeet sinisellä tekstillä. Suositukset ovat vihreällä tekstillä. Tämä opas ja sen suositukset helpottavat luomutoimijoita luomutuotteiden markkinoinnissa ja rakentavat luomualalle yhteistä pohjaa. Ensimmäinen painos brändioppaasta syntyi maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Luomu brändiksi ja kauppaan -hankkeessa vuonna Syksyllä 2012 päivitetty versio tehtiin hankkeen jatkorahoituksena yhdessä Pro Luomu ry:n kanssa. Tässä päivitetyssä oppaassa on huomioitu, että jälkeen ei ole saanut myydä luomutuotteita ilman EU:n lehtimerkkiä. Myös luomuviinejä koskeva asetus 203/2012 on huomioitu. Yhteinen tapa merkitä luomu ja yhteiset viestit luovat pohjan, jolle erilaiset luomutoimijat voivat rakentaa viestintää ja markkinointia omia luomubrändejään vahvistaen. Luomu Kaikkea hyvää! 4

5 2. Luomun lupaukset eli brändin sisältö 5

6 Taustalla tutkimus Tutkimukset osoittavat, mitä luomu ihmisille merkitsee kokemisen eri tasoilla. Luomu-brändin määrittely perustuu tähän tutkimustietoon. Jo kun lausutaan luomu, ajatukset ohjautuvat puhtaaseen, turvallisen tuntuiseen, rakastettuun maalaisympäristöön, pellon laidalle. Siinä on hyvä olla. Luomun tiedetään merkitsevän puhdasta ruokaa. Mutta luomu on enemmän: sen ilmapiiriin sopii hyvä mieli ja kodikkuus. Sen käyttäjä vaikuttaa toimeliaalta, vastuulliselta ja hyväntuuliselta, symppistyypiltä kaikkiaan. Luomu sopii tietynlaiseen arvomaailmaan. Siinä arvomaailmassa välitetään itsestä, onhan puhdas ja aidon makuinen luomu parasta mitä olla voi. Samalla luomun arvoihin kuuluu myös välittäminen muista: heistä, joille luomua tarjotaan sekä ympäristön ja eläinten hyvinvoinnista. Luomun ytimestä löytyy hyvä elämä. Turvallisuutta, puhtautta, hyvää makua ja välittämistä. Koska luomuun liitettäviä positiivisia asioita on paljon, yhden nostaminen muiden edelle ei tee luomulle oikeutta. Luomussa on niin paljon kaikkea hyvää. Ne voidaan kiteyttää neljään tärkeään viestiin. 6

7 Luomun neljä viestiä Miksi luomu on sinusta hyvää? HYVÄÄ puhtaasti Luomu eli luonnonmukainen tuotanto merkitsee, että ruoka tuotetaan luonnonmukaisin menetelmin ilman keinotekoisia lannoitteita ja torjunta-aineita. Luomu on GMO vapaata. HYVÄÄ eläimille Luomueläimet voivat elää lajilleen tyypillisellä tavalla. Ne ruokitaan luomurehulla, niillä on tilaa liikkua vapaasti, ne pääsevät ulos ja voivat elää ja hoitaa jälkeläisiään lajinsa mukaisella tavalla. HYVÄÄ makua Luomuruoan maku syntyy luonnonmukaisuudesta, jota noudatetaan sekä raaka-ainetuotannossa että elintarvikevalmistuksessa. Luomuruoka on pelkkää ruokaa: luomutuotteisiin ei lisätä turhia lisäaineita. HYVÄÄ huomiselle Luomutuotanto ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja auttaa säilyttämään vesistöjä, ilmaa ja maaperää puhtaana. Luomu sopii puhtaaseen Suomeen ja luo hyvinvointia meille ja lapsillemme. 7

8 Yhteiset sloganit Hyvää lapselleni Yhteisen Kaikkea hyvää! -teeman valinta perustuu kuluttajatutkimuksiin, jotka osoittavat, kuinka monipuolisena luomua pidetään. Ilmaisu sisältää perinteisen, turvallisen toivotuksen, jossa on tähän päivään tuotuna hauska sävy. - Se ilmentää luomubrändin ydintä, hyvää elämää. - Se tarjoaa mahdollisuuden kertoa monenlaisista asioista. - Se kertoo luomun määritelmän* kuluttajan kielellä. Kaikkea hyvää! sopii mieleen jääväksi allekirjoitukseksi tai sloganiksi moniin yhteyksiin. Se on sovussa Hyvää luonnolle, hyvää sinulle -EU-sloganin kanssa.... Monilla yrityksillä on käytössä omia tuotteita ja luomubrändejä tukevat sloganit. Jos omaan sloganiin ja sen viestintään ei ole voimavaroja, ovat yhteisessä käytössä olevat sloganit hyviä vaihtoehtoja. Lisää sloganeista sivulla 20. Se vaan on niin hyvää! Hyvää minulle, hyvää luonnolle * Luomun määritelmä Luonnonmukainen tuotanto on kokonaisvaltainen tilanhoito- ja elintarvikkeiden tuotantojärjestelmä, jossa yhdistyvät ympäristön kannalta parhaat käytännöt, pitkälle kehittynyt biologinen monimuotoisuus, luonnonvarojen säästäminen, eläinten hyvinvointia koskevien tiukkojen standardien soveltaminen ja tuotanto, jossa otetaan huomioon tiettyjen kuluttajien mieltymys tuotteisiin, jotka on tuotettu luonnollisista aineksista ja luonnollisin menetelmin (EY n:o 834/2007). 8

9 3. Suomalaiset luomun kuluttajina 9

10 Suomalaiset luomun kuluttajina Ei tarvitse kiistellä siitä, kenelle luomua tulisi myydä. Suuri osa suomalaisista kuuluu niiden joukkoon, jotka ovat kiinnostuneita luomusta, ja joita sen piirteet miellyttävät. Silti eri tutkimukset piirtävät kuvan neljästä ostajaryhmästä, jotka painottavat eri asioita ostaessaan luomua. Luomussahan on moneen makuun kaikkea hyvää. 1) Pikkulasten vanhemmat ostavat parasta mahdollista ruokaa pikkuisilleen. Heitä lupaus ruoan puhtaudesta ja turvallisuudesta ohjaa erityisesti. He ajattelevat mielellään myös ostavansa puhtaampaa maailmaa kasvaville lapsilleen. 2) Varttuneilla ihmisillä on mukavasti rahaa käytössään ja aikaa miettiä, mitä ostoskoriinsa poimivat. Luomu on heille kotoisan tuntuinen valinta. 3) Makuasioita arvostavat valitsevat luomua, koska se maistuu aidolta on paras raaka-aine herkulliseen kokkaukseen. 4) Vahva eettinen suuntautuminen, halu toimia ympäristön hyväksi ja tukea luonnonläheistä elämänmuotoa, saa valitsemaan luomun. Yhä useammat suomalaiset kuuluvat tähän ryhmään riippumatta poliittisista taustoista. Luomun valinta nähdään järkevänä. 10

11 4. Luomumerkkien käyttö pakkauksissa 11

12 Lehtimerkki Luomuelintarvikeketjua säätelevät elintarvikelainsäädännön lisäksi luomusäädökset. EU:n luomulainsäädäntö (EY) 834/2007 (EY) 889/2007 ja (EY) 1235/2008 määrittelevät vähimmäisvaatimukset koko EU:n alueella luonnonmukaisesti tuotettuina markkinoitaville maataloustuotteille ja elintarvikkeille. Luomuviinien tilanne muuttui EU-asetuksella 203/2012. Asetus määrittelee luomuviinivalmistustuksen sallitut menetelmät ja aineet. Viinit voidaan markkinoida nimellä luomuviini ja kuluttajat tunnistavat viinit Lehtimerkistä. Lisätietoa Luomusäädöksistä»» Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta»» Eviran luomusivuilta (luomu)»» Valviran sivuilta Lehtimerkistä»» Eviran luomusivuilta (tunnus)»» EU:n luomusivuilta Lehtimerkki on EU:n luomumerkki. Se kertoo, että elintarvike on EU:n luomusäädösten mukainen. Lehtimerkki on pakollinen EU:ssa valmistetuissa valmiiksi pakatuissa elintarvikkeissa vapaaehtoinen irtotuotteissa ja kolmansista maista tuoduissa luomuelintarvikkeissa sillä ei voi merkitä aterioita Tämän brändioppaan ohjeet on tehty vahvistamaan Lehtimerkin viestiä Suomessa yhteisesti sovitulla tavalla. Säädökset merkitty raamein sinisellä tekstillä, suositukset vihreällä tekstillä. 12

13 Pakolliset luomumerkinnät pakkauksissa Lehtimerkkiin liittyy valvontalaitoksen tunnus. Luomusäädösten noudattamista valvovat Suomessa viranomaiset. Kullakin valvontalaitoksella on oma tunnuksena. Pakkaukseen merkitään sen viranomaisen tunnus, joka on valvonut luomutuotteen viimeisen tuotanto- tai valmistusvaiheen. Ohessa on suomalaisten valvontaviranomaisten tunnukset. fi-eko-101 Tuotettu Suomessa fi-eko-101 Finland-jordbruk Tuoteryhmä Maataloustuotteet Jalostetut elintarvikkeet Alkoholi Ahvenanmaan tuotanto Valvova viranomainen ELY:keskukset Evira Valvira Ahvenanmaan maakuntahallitus *viimeinen numero viittaa ELY-keskukseen Lisätietoja valvonnasta Eviran luomusivuilta (valvonta) Ulkomaisten valvontalaitosten tunnukset löytyvät EU:n luomusivuilta Valvovan viranomaisen tunnus FI-EKO * FI-EKO-201 FI-EKO-301 FI-EKO-401 fi-eko-201 Tuotettu EU:ssa fi-eko-201 EU-jordbruk fi-eko-201 EU Agriculture Lehtimerkin yhteydessä on ilmoitettava valvontalaitoksen tunnusnumero ja tieto, missä tuotteen maataloudesta peräisin olevat ainesosat on tuotettu. Ilmaisua Tuotettu Suomessa voidaan käyttää, jos vähintään 98 % niistä on tuotettu Suomessa. Toimija saa itse valita millä virallisella kielellä maatalousperäisten aineosien alkuperän ilmoittaa. Säädökset merkitty raamein sinisellä tekstillä, suositukset vihreällä tekstillä. 13

14 Luomu-sanan yhdistäminen pakollisiin luomumerkintöihin Lehtimerkin ohessa pakkauksiin saa käyttää kansallisia ja yksityisiä luomumerkkejä. Niiden käytössä on noudatettava Lehtimerkin suoja-aluetta ja muita sen käytöstä annettuja ohjeita. Luomu-sana on hyvä näkyä vahvasti tuotenimissä ja tuotepakkauksissa. Kuluttajat tuntevat vielä huonosti Lehtimerkin. Siksi Lehtimerkkiin on hyvä yhdistää suomalaiselle tuttu sana luomu. fi-eko-201 Tuotettu Suomessa fi-eko-201 Tuotettu Suomessa fi-eko-201 Finland-jordbruk FI-EKO-201 Tuotettu Suomessa Säädökset merkitty raamein sinisellä tekstillä, suositukset vihreällä tekstillä. 14

15 Vahvistavat luomumerkinnät pakkauksissa Valmistajat voivat omien strategioidensa mukaisesti vahvistaa luomuviestiään vapaaehtoisilla luomumerkeillä. Pakollisen pakkausmerkinnän lisäksi Lehtimerkkiä voi käyttää vahvistavana merkkinä ilman valvontatunnusta ja alkuperää. Lehtimerkki on EU:n luomutunnus, joka on pakollinen kaikissa EU:n alueella valmistettujen valmiiksipakattujen luomutuotteiden pakkauksissa. Aurinkomerkki on ollut vapaaehtoinen suomalainen luomumerkki vuodesta Merkin käyttöoikeuden saaneet valmistajat voivat edelleen vahvistaa sillä luomuviestiään. Merkki on maa- ja metsätalousministeriön hallinnoima. Säädökset merkitty raamein sinisellä tekstillä, suositukset vihreällä tekstillä. 15

16 5. Luomumerkkien ja sloganin käyttö viestinnässä 16

17 Luomumerkinnät kaupassa Kuluttajien mielestä luomutuotteita on vaikea löytää kaupasta. Selkeät, näkyvät ja luettavat merkinnät helpottavat löytymistä ja sen myötä ostamista. Tärkeintä on, että sana luomu tulee hyvin esiin. Siksi luomutuotteet on hyvä merkitä selkeästi, olivatpa ne omalla osastollaan tai omien tuoteryhmiensä yhteydessä. Sana luomu tunnistettavaksi jo kaukaa. Sana luomu näkymään aina selkeästi hintamerkinnöissä. Viestiä voidaan vahvistaa Lehtimerkillä Luomuslogania voi käyttää itsenäisenä näkyvyyden lisääjänä. Luomu- ja Lehtimerkki-tunnuksin varustettuja merkintöjä saa käyttää vain luomuelintarvikkeiden yhteydessä. Luomu Kaikkea hyvää! Luomu. Hyvää luonnolle, hyvää sinulle Säädökset merkitty raamein sinisellä tekstillä, suositukset vihreällä tekstillä. 17

18 Luomun merkitseminen ravintolassa Ateriat eivät kuulu EU:n luomuasetuksen soveltamisalaan. Ravintolat voivat käyttää luomutunnusta ja -slogania sellaisenaan ilman Lehtimerkkiä luomutuotteiden yhteydessä. Ravintolat voivat vahvistaa luomuviestiään liittymällä Portaat luomuun -ohjelmaan ja saada sen myötä diplomin kertomaan luomutarjonnastaan. Luomu Kaikkea hyvää! Luomu Kaikkea hyvää! Luomu. Hyvää luonnolle, hyvää sinulle Luomu. Hyvää luonnolle, hyvää sinulle Säädökset merkitty raamein sinisellä tekstillä, suositukset vihreällä tekstillä. 18

19 Luomumerkinnät esitteissä ja muussa viestinnässä Luomu on tuttu sana suomalaiselle kuluttajalle. Sen merkitys tunnetaan. Sana luomu yhdistetään Lehtimerkkiin myös esitteissä ja viestinnässä. Sana luomu mainitaan ja kuvataan aina ensin. Lehtimerkkiä on suositeltavaa käyttää aina, kun mahdollista luomun yhteydessä. Lehtimerkin käyttö on rajattu luomutuotteisiin. Sitä saa käyttää ainoastaan luomuelintarvikkeiden merkinnöissä, esittelyssä ja mainonnassa. Tietoa luomulihasta Säädökset merkitty raamein sinisellä tekstillä, suositukset vihreällä tekstillä. 19

20 Luomusloganit ja niiden käyttö Brändiopas luo yhteisen pohjan erilaisten luomutoimijoiden omille viesteille ja omia brändejä vahvistaville sloganeille. Jos omaan sloganiin ja sen viestintään ei ole voimavaroja, ovat yhteisessä käytössä olevat hyviä vaihtoehtoja. Yhteiseksi luomun sloganiksi suositellaan Luomu - Kaikkea hyvää!. Sen kirjoitusasu on määritelty. Se sopii käytettäväksi itsenäisenä myös niissä yhteyksissä, joissa Lehtimerkkiä ei voida käyttää. Slogan ja luomu-sanalla vahvistettu merkki ovat kaksi erillistä elementtiä. Ne sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan. EU:n luomusivuilla annetaan monia sloganvaihtoehtoja perustuen sloganiin: Luomu. Hyvää luonnolle, hyvää sinulle. Omaa slogania valitessa voi hyödyntää EU-luomusivulla olevia monia vaihtoehtoja tai luoda yksilöllisen, omaa tuoteryhmää ja brändiä vahvistavan sloganin. Slogania valitessa on hyvä muistaa, että suomalaiselle luomuruoan puhtaus ja läheisistä välittäminen ovat tällä hetkellä luonnonsuojelua tärkeämpiä luomun ostomotiiveja. Luomu Kaikkea hyvää! Eko- Allt gott Luomu Kaikkea hyvää! Luomu. Hyvää luonnolle, hyvää sinulle Ekologiskt jordbruk. Bra för naturen, bra för dig 20

21 6. Graafiset ohjeet 21

22 Uusi merkki on yhdistelmä Lehtimerkin käytöstä on tarkka graafinen ohjeisto. Katso Lehtimerkin graafinen ohjeisto»» EU:n luomusivuilta (graafinen ohjeisto) Luomu-sana LUOMU Tämän oppaan suositukset noudattavat Lehtimerkin käytöstä annettuja ohjeita. Seuraavalta sivulta löydät graafisen ohjeiston sanan luomu liittämisestä Lehtimerkkiin. 22

23 Merkin suoja-alue Merkin suoja-alueelle ei saa sijoittaa muita elementtejä. Tummalla ja värikkäällä taustalla merkin suoja-alue suositellaan jätettäväksi näkyviin. Suoja-alue on valkoinen ja sen kulmat ovat pyöristetyt. 2,7x 3,1x 1x 3x 1x 1x 10x 6x 3x 3x 2x 1x 10x 23

24 Merkin sovellus Uuden merkin sovellukset perustuvat Lehtimerkistä annettuun graafiseen ohjeistoon. Lue myös ohjeet Lehtimerkin käytöstä pakollisina pakkausmerkintöinä (s.13-14). Luomu-sana sijoitetaan Lehtimerkin yläpuolelle (pystyversio) tai eteen (vaakaversio). Yhdistelmämerkkiä voidaan soveltaa eri käyttötilanteisiin Lehtimerkin graafisia ohjeita noudattaen. Tässä muutamia esimerkkejä sovelluksista. Pystyversio Vaakaversio Moniväripainatus Kaksiväripainatus Yksiväripainatus Moniväripainatus Kaksiväripainatus Yksiväripainatus värillisellä taustalla Valkoisella taustalla AB-CDE-999 Tuotantopaikka AB-CDE-999 Tuotantopaikka AB-CDE-999 Tuotantopaikka AB-CDE-999 Tuotantopaikka AB-CDE-999 Tuotantopaikka AB-CDE-999 Tuotantopaikka AB-CDE-999 Tuotantopaikka AB-CDE-999 Tuotantopaikka AB-CDE-999 Tuotantopaikka AB-CDE-999 Tuotantopaikka AB-CDE-999 Tuotantopaikka AB-CDE-999 Tuotantopaikka 24

25 Värit Värit Luomun tunnuksissa käytetään Lehtimerkin vihreän lisäksi kahta lisäväriä: tummanvihreää ja mustaa. Tummanvihreä on Suomessa luomun pääväri. Mustaa käytetään tummanvihreän sijasta merkin/sloganin tekstissä vain, jos painotekniikka sitä vaatii. (Esim. sanomalehdet). Lehtimerkin vihreä RGB 169,201, 56 CMYK 50, 0, 100, 0 PANTONE 376 Tumman vihreä RGB 60,105, 0 CMYK 93, 4, 100, 26 PANTONE 349 EC Musta RGB 31, 30, 33 CMYK 0, 0, 0, 100 PANTONE Registration Black 25

26 Logon ja sloganin tekstityyppi Oppaassa olevissa logon ja sloganin originaaleissa on käytetty Brevia Semi Bold ja Bold-fonttia. Slogan kirjoitetaan ensisijaisesti fontilla Brevia Bold. Fonttina valittu Brevia viestii pyöreydellään ruuasta, herkullisuudesta ja pehmeistä arvoista. Samalla se on helppolukuinen. Luomu Kaikkea hyvää! Nämä originaalit on luotu luomualan yhteiseen käyttöön. Merkki ja slogan on ladattavissa oppaan originaaliosiosta. Fontit markkinointiviestinnässä Samaa Brevia -fonttiperhettä voi käyttää laajemminkin luomuviestinnässä. Brevia-fontin koko käyttöoikeus on ostettavissa esimerkiksi osoitteessa Jos fonttia ei osteta, otsikoinnissa suositellaan käytettävän samansukuista ilmaisfonttia Arial Rounded MT Bold. Hyvä ja turvallinen leipätekstifontti nettiä varten on esimerkiksi Trebuchet MS. Fontti löytyy useimmilta koneilta. Tämän oppaan otsikot on tehty Brevia Semibold -fontilla ja leipäteksti on Trebuchet MS -fontilla. 26

27 Kuvamaailma Kuvat ovat tärkeä osa brändinrakennusta. Luomun kuvamaailma viestii hyvästä elämästä ja välittämisestä. Tässä oppaassa olevat esimerkkikuvat on valittu ilmentämään luomun neljää tärkeää viestiä. Toimijoilla on useimmiten oma kuvamaailmansa. Myös tuotteet, media ja kohderyhmä vaikuttavat kuvien valintaan. Hyvää puhtaasti Hyvää eläimille Hyvää makua Hyvää huomiselle 27

28 7. Lähteet ja lisätiedot 28

29 Linkit Luomusäädökset»» Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta Eviran luomusivuilta (luomu) Luomuvalvonta»» Eviran luomusivuilta (valvonta) Valvontalaitosten tunnukset löytyvät EU:n luomusivuilta inspection-certification/eu_control_bodies_authorities_en.pdf»» Valvirassa luomuvalvontaa tekee Tuotevalvonta Lehtimerkki»» Eviran luomusivuilta (tunnus) eu_n_luomutunnus/»» EU:n luomusivuilta EU:n luomusivuilta (graafinen ohjeisto) 29

30 Kuvamateriaali Valokuvat / Erkki Pöytäniemi Kuvat saatu oppaaseen. Saatavissa laajemmat käyttöoikeudet erillisellä sopimuksella. Erkki Pöytäniemi Kurmakka-Organic Food Oy Kuvapankkikuvat Perunat: IMA Ostettu oppaaseen. Nainen järvellä: Ostettu oppaaseen. Valokuvat / Sari Tammikari Kuvat ostettu oppaaseen. Saatavissa laajemmat käyttöoikeudet erillisellä sopimuksella. Kysy myös muita kuvia! Sari Tammikari Valokuva / Jaakko Martikainen Kuva ostettu oppaaseen. Saatavissa laajemmat käyttöoikeudet erillisellä sopimuksella. Jaakko Martikainen

31 Oppaan tekijät Sisältö ja tekstit Kuule Oy Seija Kurunmäki, Anne Leppänen Seija Kurunmäki Pro Luomu ry Marja-Riitta Kottila erkin kuva tähän Marja-Riitta Kottila Graafinen ulkoasu ja taitto Mainostoimisto Pilot Oy Tytti Mäenpää, Mia Karttunen Mia Karttunen Tytti Mäenpää Alkuperäisen oppaan ja päivityksen tekemiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön tukea. Rahoittajina myös MTK, ETL, PTY ja Kuule Oy. 31

32 Luomu Kaikkea hyvää! 32

PÄIVITETTY 2013 2013 LUOMUN BRÄNDIOPAS

PÄIVITETTY 2013 2013 LUOMUN BRÄNDIOPAS 2013 LUOMUN BRÄNDIOPAS Tämän brändioppaan kaksi tehtävää: 1. Yhteinen viesti luomulle 2. Yhteinen tapa merkitä luomu 2 Tämän oppaan tekemiseen ja päivitykseen on käytetty Suomen valtion tukea. PÄIVITETTY

Lisätiedot

Luomujatkojalostajan opas

Luomujatkojalostajan opas Laurea-ammattikorkeakoulu Kurmakka - Organic Food oy 2013 Luomujatkojalostajan opas Luomujatkojalostajan opas Laurea-ammattikorkeakoulu Kurmakka - Organic Food Oy 2013 Julkaisijat: Kurmakka - Organic

Lisätiedot

9. LUOMUTUOTTEIDEN JATKOJALOSTUS

9. LUOMUTUOTTEIDEN JATKOJALOSTUS 9. LUOMUTUOTTEIDEN JATKOJALOSTUS JA MARKKINOINTI 9.1 JATKOJALOSTUS LUOMUELINTARVIKKEIDEN JATKOJALOSTUS Elintarvikkeiden jatkojalostuksen tavoitteena on saada elintarvikeraaka-aineet eri valmistusmenetelmien

Lisätiedot

Lapin luomutuotanto Luomumaatilan mahdollisuudet arktisella alueella

Lapin luomutuotanto Luomumaatilan mahdollisuudet arktisella alueella MTT:n selvityksiä 56 Lapin luomutuotanto Luomumaatilan mahdollisuudet arktisella alueella Maarit Pallari ja Rauni Korva-Hyötylä Kasvintuotanto MTT:n selvityksiä 56 50 s., 3 liitettä Lapin luomutuotanto

Lisätiedot

Kotimaisten kalkkunantuottajien kilpailukyvyn parantaminen arvontuottoa lisäämällä

Kotimaisten kalkkunantuottajien kilpailukyvyn parantaminen arvontuottoa lisäämällä Kotimaisten kalkkunantuottajien kilpailukyvyn parantaminen arvontuottoa lisäämällä Mitä kuluttajan odotukset tarkoittavat kalkkunanlihan tuotannossa kirjallisuusselvitys Taustaa Kuluttaja on entistä enemmän

Lisätiedot

SELVITYS LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONNASTA JA TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOISTA

SELVITYS LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONNASTA JA TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOISTA SELVITYS LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONNASTA JA TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOISTA Selvitysmiehen raportti 15.10.2012 Selvitysmies Sampsa Heinonen 2 SELVITYS LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONNASTA JA TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOISTA

Lisätiedot

Valmennus. Sisältö: Kestävä kehitys Mitä luomu on? Luomu ammattikeittiössä

Valmennus. Sisältö: Kestävä kehitys Mitä luomu on? Luomu ammattikeittiössä Valmennus Sisältö: Kestävä kehitys Mitä luomu on? Luomu ammattikeittiössä Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevista sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.

Lisätiedot

Tuottajasta yrittäjäksi Luomumatkailua Uusi Leppäkerttu-merkki: Paikallinen luomutuotanto esille!

Tuottajasta yrittäjäksi Luomumatkailua Uusi Leppäkerttu-merkki: Paikallinen luomutuotanto esille! 3/2011 10,00 Tuottajasta yrittäjäksi Luomumatkailua Uusi Leppäkerttu-merkki: Paikallinen luomutuotanto esille! Pä äkirjoitus Luomupolitiikkaa Suomen suosituin rehuvirna EBENA varma ja satoisa Erkki Pöytäniemi

Lisätiedot

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas Sisällysluettelo ALKUSANAT YRITYSILME liikemerkki & logo värimaailma typografia slogan sommittelu graafiset tehosteet & taustagrafiikka grafiikkaohjelmat

Lisätiedot

KARTTIALAN LUOMURYPSIÖLJYN TUOTEPAKKAUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

KARTTIALAN LUOMURYPSIÖLJYN TUOTEPAKKAUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS KARTTIALAN LUOMURYPSIÖLJYN TUOTEPAKKAUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Carita Uusinoka Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Eviran ohje 18222/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Elintarvikkeet Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18222/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Elintarvikkeet 2009 Eviran ohje 18222/1

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, KODIFIN OY:N YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN VÄRIT

Lisätiedot

täyttää lain valvonta vaatimukset ja varmistaa luomtuotteiden luomuisuus pitäisi tukea osaltaan koko luomusektoria, ei yrittää tappaa sitä

täyttää lain valvonta vaatimukset ja varmistaa luomtuotteiden luomuisuus pitäisi tukea osaltaan koko luomusektoria, ei yrittää tappaa sitä Eviran luomuvalvonnan asiakaskysely 2011, vapaat vastaukset 1. Mikä on mielestäsi luomuvalvonnan tavoite? täyttää lain valvonta vaatimukset ja varmistaa luomtuotteiden luomuisuus pitäisi tukea osaltaan

Lisätiedot

Lisää luomua -ilman muuta!

Lisää luomua -ilman muuta! Lisää luomua -ilman muuta! 1 Lähteet: Luomu Suomessa 2013 -tilastokooste Luomun kuluttajabarometri 2013 Luomua lisää -toimintasuunnitelma Esitteessä käytetyt lähteet on julkaistu Pro Luomun nettisivuilla

Lisätiedot

s. 34 Pihvilihaa pelkällä nurmella

s. 34 Pihvilihaa pelkällä nurmella 5/2013 10,00 Luomulehti s. 20 Luomun juuret s. 22 Uusia sovelluksia pienyrityksille? s. 34 Pihvilihaa pelkällä nurmella s. 14 Luomuviikko s.52 Yhdessä s.58 Syystyöt Parasta Pääkirjoitus rehunsäilöntään

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Kuva Arto Halttunen Sisältö ALKUSANAT, JÄÄSKELÄINEN CONSULTING YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6

Lisätiedot

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni Lähiruokaselvitys Ehdotus lähiruokaohjelman pohjaksi 2012 2015 Sisältö Tiivistelmä Esipuhe 1. Lähiruokaselvitys 7 1.1 Kuluttajanäkökulma

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Graafinen Ohjeisto Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, SUOSIKKI GOURMETIN TUOTEILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU GRAAFISEN OHJEISTUKSEN PÄIVITYS Tampereen ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelman opinnäytetyö Visuaalinen suunnittelu Kevät 2009 Katja Malinen 1 JOHDANTO... 4 1.1 TUTKINTOTYÖNI

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

3. 2014 Hävikkiviikkoa vietetään 8. - 14.9.2014

3. 2014 Hävikkiviikkoa vietetään 8. - 14.9.2014 3. 2014 Hävikkiviikkoa vietetään 8. - 14.9.2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis-

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, HIUSKLINIKAN YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Lausunto 05.05.2014. Lausuntopyyntö Evira/2731/0400/2014 Elintarviketieto-oppaan luonnoksesta

Lausunto 05.05.2014. Lausuntopyyntö Evira/2731/0400/2014 Elintarviketieto-oppaan luonnoksesta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Evira/2731/0400/2014 kirjaamo@evira.fi Lausuntopyyntö Evira/2731/0400/2014 Elintarviketieto-oppaan luonnoksesta Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Ari Vilmunen. VISUAALINEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS IMAGONÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA Esimerkkinä Jokilaaksojen Tiimi ry

Ari Vilmunen. VISUAALINEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS IMAGONÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA Esimerkkinä Jokilaaksojen Tiimi ry Ari Vilmunen VISUAALINEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS IMAGONÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA Esimerkkinä Jokilaaksojen Tiimi ry Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA GRAAFINEN OHJEISTO

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA GRAAFINEN OHJEISTO 11.02.2015 SISÄLLYSLUETTELO Suomen Mielenterveysseura Graafinen Ohje sivu 2 / 27 Logo...4 Logon suoja-alue ja minimikoko...5 Logon käyttö ilmeessä...6 Logon

Lisätiedot

Luomu: Tehtävä Suomelle?

Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomuinstituutti Mikkeliin Selvittäjä Tarja Cronbergin raportti - 1 - - 2 - Esipuhe Maabrändivaltuuskunnan 1 mukaan Suomen tavoitemielikuvana on olla maa, joka ratkaisee ongelmat.

Lisätiedot

Lisää säännöllisiä luomun ostajia Brändiopas: Kaikkea hyvää! Luomua hallitusohjelmaan

Lisää säännöllisiä luomun ostajia Brändiopas: Kaikkea hyvää! Luomua hallitusohjelmaan 2/2011 10,00 Lisää säännöllisiä luomun ostajia Brändiopas: Kaikkea hyvää! Luomua hallitusohjelmaan Suomen suosituin rehuvirna Luomun ostaminen on nyt helppoa. KYSY LISÄÄ. SOITA 010 423 1770. Asiakkaitamme

Lisätiedot

Portaat luomuun. Ohjelma ammattikeittiöille

Portaat luomuun. Ohjelma ammattikeittiöille Portaat luomuun Ohjelma ammattikeittiöille Tavoittele Luomutähteä! Liity Portaat luomuun -ohjelmaan Liittymällä ohjelmaan saat näkyvyyttä organisaatiollesi, voit viestiä luotettavasti asiakkaille luomun

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät elintarvikevalinnat ja kulutus Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI

PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI Lahden Ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Graafinen suunnittelu Aikuiskoulutus Anne Nurmi Opinnäytetyö, 2006 Tiivistelmä Opinnäytetyössäni

Lisätiedot