Graafinen ohjeisto. Graafinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Graafinen ohjeisto. Graafinen"

Transkriptio

1 Graafinen ohjeisto Graafinen

2 SISÄLLYS 1 PERUSELEMENTIT Liikemerkki liikemerkin suoja-alue liikemerkin käyttö Värit Tekstityypit 2 LOMAKKEISTO Lomakkeet kirjelomake jatkolomake kirjekuoret käyntikortit lähete faksilomake 3 SOVELLUKSET Ilmoitukset Tiedotteet Esitteet Kalvopohjat Kansilehdet Julistepohja Työmaakilvet Kutsukortit

3 Valtion kiinteistölaitoksen nimi muuttuu Senaatti-kiinteistöiksi Uusi nimi kuvastaa hyvin niitä perinteitä, jotka kohta 190 vuotta keskeytyksettä jatkuneessa toiminnassa on syntynyt. Samalla nimi kertoo uudesta lähtökohdasta, asiakkaiden tarpeisiin perustuvasta toimitilojen hallinnoimisesta ja vuokrauksesta. Olihan senaatillakin myös kansan hyvinvointia ja kehitystä palveleva rooli. Senaatti-kiinteistöt-nimellä on yhtymäkohtia myös Senaatintoriin, jonka ympäristön arvokkaita kiinteistöjä hallinnoimme. Senaatti luo lisäksi mielikuvan perinteistä ja niiden kunnioittamisesta. Siten se viittaa myös pitkään toimintahistoriaamme ja tunnustaa rehellisesti juuremme. Valtion kiinteistölaitoksen muuttuminen Senaatti-kiinteistöiksi on osa kokonaisvaltaisempaa muutosprosessia, joka koskee nimen lisäksi organisaation toimintatapoja ja palvelukulttuuria. Kiinteistölaitos muutettiin virastosta liikelaitokseksi Senaatti-kiinteistöt huolehtii valtion kiinteistövarallisuuden hallinnasta ja toimitilojen vuokrauksesta. Valtion virastojen ja laitosten lisäksi Senaatti-kiinteistöt tarjoaa palveluitaan myös muille tahoille. Nimenmuutoksella haluamme viestittää organisaation uusista arvoista ja asiakaslähtöisestä toiminnasta. Nykyistä toimintatapaamme leimaavat kolme perusarvoa: palvelu, asiakkuus ja kumppanuus. Uuden yrityskuvan ja identiteetin viestimiseksi olemme uuden nimen lisäksi ottaneet käyttöön uudistetun visuaalisen ilmeen. Graafisen ohjeiston tarkoitus on viestiä Senaatti-kiinteistöjen identiteetistä sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille. Graafisen ohjeiston elementit uudes ta liikemerkistä lomakkeisiin ja työmaatauluihin muodostavat yhtenäisen visuaalisen viestin organisaation identiteetistä. Toki identiteettiin vaikuttaa moni muukin asia, kuten se, miten organisaatio todella toimii. Perusarvojen näkyminen sekä toiminnassa että yhdenmukaisessa, harkitussa viestinnässä tehostaa kuitenkin nimenmuutoksen yhteydessä tapahtuvaa siirtymää entisestä valtion virastosta moderniin ja asiakaslähtöiseen yrityskulttuuriin. Olemme koonneet tähän ohjeistoon kattavat kuvaukset Senaatti-kiinteistöjen visuaalisten elementtien käytöstä. Ohjeita noudattamalla annamme ympä ristöön vahvan ja yhdenmukaisen kuvan Senaatti- kiinteistöistä.

4 1 Peruselementit Senaatti-kiinteistöjen visuaalinen identiteetti muodostuu kolmesta peruselementistä: Senaatti-kiinteistöjen liikemerkki Senaatti-kiinteistöjen liikemerkki koostuu neljästä osasta: yläosan tunnuskuviosta, senaatti- ja kiinteistöt -sanoista (logo) sekä niiden välisestä linjasta. Yläosan tunnuksena on nouseva ja eteenpäin suuntautuva kuvio, joka symboloi julkisivua. Keskiosan kolme pylvästä kuvaavat arvokiinteistöjä ja niiden kansallisia arvoja, tyylitellyt ja pelkistetyt suorakaide rivistöt taas uutta ja modernia rakentamista. Pantone 1807 C Pantone 187 U Pantone Cool Grey 6 Värit Voimakas murrettu punainen (tiili) Pantone 187 U tai Pantone 1807 C ja harmaa (teräs) Pantone Cool Grey 6 kuvaavat perinteisten ja nykyaikaisten arvojen yhdistymistä Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa. Berling Formata Tekstityypit Painotuotteissa olemme valinneet käyttöömme kaksi kirjasin perhettä: otsikkotyyppinä Formata ja leipätekstin tyyppinä Berling. Ne täydentävät toisiaan ja antavat mahdollisuuden monipuoliseen tyylien käyttöön. Sähköisessä viestinnässä ja toimistokäytössä otsikkotyyppinä käytetään Verdanaa ja leipätekstinä Times New Romania. Kaikista edellämainituista kirjasintyypeistä voidaan käyttää jokaista kirjasinleikkausta. Tarkemmat esimerkit tekstityypeistä eri leikkauksineen esitetään myöhemmin tässä luvussa.

5 1 Peruselementit Liikemerkki Suorakaiteet ovat väriä Pantone Cool Gray 6. 3 palkkia ovat 70 %:n rasterilla Cool Gray 6 väristä. Senaatti-kiinteistöjen liikemerkistä on kolme versiota: suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen. Senaatti-kiinteistöjen tunnus ja logo ovat tarkassa suhteessa toisiinsa, eikä niiden keskinäistä suhdetta saa muuttaa. Senaatti: Pantone 187 U tai 1807 C. KIINTEISTÖT: Pantone Cool Gray 6. Sanan yläpuolella oleva viiva on 70 %:n rasterilla samasta väristä. Leipätekstissä liikemerkki kirjoitetaan seuraavasti: Senaatti-kiinteistöt, Senatfastigheter tai Senate Properties. Liikemerkin Senaatti-, Senat- ja Senate -sanat ovat painotuotteissa väriltään joko Pantone 187 U tai Pantone 1807 C. Alaosan sanat kiinteistöt, fastigheter ja properties sekä yläosan kuvion suorakaiteet ovat väriltään Pantone Cool Grey 6. Harmaa linja ja yläkuvion keskellä olevat kolme palkkia ovat 70%:n rasteri väristä Cool Grey 6.

6 1 Peruselementit Liikemerkin suoja-alue 0.25 X 0.25 X X 0.25 X Liikemerkin käyttö muiden graafisten elementtien yhteydessä edellyttää suoja-aluetta sen ympärillä. Tämä tarkoittaa sitä, ettei liikemerkkiä tulisi yhdistää tekstiin eikä muihin graafisiin elementteihin ilman rauhoitettua suoja-aluetta. Suoja-alueen tulee olla vähintään 1/4 liikemerkin kokonaiskorkeudesta, kuten oheisessa mittapiirroksessa. Rauhoitettua tilaa koskevista vaatimuksista voidaan poiketa vain silloin, kun tilaa on käytettävissä vähän, esimerkiksi pienikokoisten liikelahjojen yhteydessä.

7 1 Peruselementit Liikemerkin käyttö 17mm Liikemerkin minimikorkeus on 17 mm. Pienikokoisia liikemerkkejä käytettäessä on kuitenkin aina varmistettava linjan alla olevan harmaan tekstin luettavuus. Maksimikokoa ei ole määritelty. 50% musta 30% musta 85% musta 30% musta 50% musta Mustavalkotöissä käytetään 85%, 50% ja 30% mustaa, kuten oheisessa mallissa. Muita mahdollisia versioita ovat kokonaan musta ja negatiivi, kuten alla olevissa malleissa.

8 1 Peruselementit Liikemerkin käyttö Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt Joissain tapauksissa, kuten opastekylteissä ja liikelahjoissa tunnus (liikemerkin kuvio) voidaan erottaa omaksi elementikseen. Sitä voidaan käyttää joko yksinään tai liitettynä Senaatti-kiinteistöt -nimeen. Jälkimmäisessä tapauksessa tunnus on aina tekstin vasemmalla puolella. Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt

9 1 Peruselementit Värit Senaatti-kiinteistöjen perusvärit ovat Punainen: Pantone 187 U tai 1807 C 100M, 100Y, 20K Harmaa: Cool Grey 6 Pantone 1807 C Pantone 187 U Pantone Cool Grey 6 Senaatti-kiinteistöjen täydentävät värit ovat Keltainen: Pantone 121 Sininen: Pantone 549 Vihreä: Pantone 5493 Tehostevärinä käytetään mustaa. Keltainen: Pantone 121 Sininen: Pantone 549 Senaatti-kiinteistöjen kuvamaailman tulee sisältää raikkaita kokonaisuuksia ja kirkkaita värejä tukeakseen vasemmalla esitettyjä hillittyjä, murrettuja värejä. Vihreä: Pantone 5493 Musta

10 1 Peruselementit Tekstityypit Kaikissa painotuotteiden otsikkotasoissa tulisi käyttää Formata-tekstityyppiä. Alla on esimerkinomaisesti tekstityypin eri leikkaukset: Formata Bold Formata Medium Formata Regular Formata Light Formata Bold Italic Formata Regular Italic

11 1 Peruselementit Tekstityypit Painotuotteiden leipätekstissä taas käytetään Berling-kirjasintyyppiä. Alla on esimerkit tämän tekstityypin eri leikkauksista: Berling Roman Berling Italic Berling Bold Berling Bold Italic

12 1 Peruselementit Tekstityypit Sähköisessä viestinnässä ja toimistokäytössä otsikkotyyppinä on Verdana. Kirjasinperheen eri leikkaukset ovat käytettävissä seuraavasti: Verdana Regular Verdana Italic Verdana Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (,.:;!?%&- ) Verdana Bold Italic

13 1 Peruselementit Tekstityypit Times New Roman-kirjasinperhettä käytetään leipätekstinä sähköisessä viestinnässä ja toimistokäytössä : Times New Roman Times New Roman Italic Times New Roman Bold Times New Roman Bold Italic

14 2 Lomakkeisto Kirjelomake Harmaat laatikot tulevat 10 %:n rasterilla väristä Pantone Cool Gray 6. Kuvion leveys 60 mm. Laatikkorivistön alareuna on tasattu liikemerkissä olevan harmaan vaakapalkin alareunan kanssa. Liikemerkki sijoittuu 20 mm lomakkeen vasemmasta reunasta ja 10 mm lomakkeen yläreunasta. Logon korkeus on 19 mm. Osoitetekstien kirjasimena on 7,4 pisteen Berling Bold Italic, värinä Pantone Cool Gray 6. Alin rivi 8 mm lomakkeen alareunasta. Rivinväli on 11,5 pt (n.4 mm). Osoitteiden yläpuolella lukee aina 8 pisteen Berling Bold Italicilla. Jos osoitevaihtoehtoja on useita, jokaisen osoitteen eteen tulee 2,3 x 2,3 mm kokoinen harmaa neliö, jonka linjan paksuus on hiuslinja (n. 0,1 mm). Neliöt tulevat 14 mm päähän lomakkeen vasemmasta reunasta. Neliöiden alareunat on tasattu osoitetekstin alareunan kanssa. Kaakkois-Suomen kiinteistöalue, Salpausselänkatu 22, Kouvola, vaihde , faksi Mikkelin isännöintiyksikkö, Raatihuoneenkatu 5, PL 71, Mikkeli, vaihde , faksi Lappeenrannan isännöintiyksikkö, Villimiehenkatu 2, PL 182, Lappeenranta, vaihde , faksi

15 2 Lomakkeisto Jatkolomake Jatkolomakkeiden asettelu noudattaa edellä kuvattua kirjelomakkeen asettelua sivun yläosan suhteen (liikemerkki ja harmaa suorakaiderivistö). Yhteystie toja sivun alareunassa ei käytetä jatkolomakkeissa.

16 2 Lomakkeisto Kirjekuori C4 Liikemerkki sijoittuu 20 mm kuoren yläreunasta ja 19 mm kuoren vasemmasta reunasta. Liikemerkin korkeus on 19 mm. Osoitetekstit tulevat 7,4 pisteen Berling Bold Italicilla, Pantone Cool Gray 6 -värisenä. Tekstin alamarginaali on 10 mm, ja vasen marginaali on 19 mm. Jos osoitevaihtoehtoja on useampia, riviväli on 11,7 pt. Jokaisen rivin eteen tulee siinä tapauksessa valintaneliö. Neliöt ovat 2,3 x 2,3 mm, ja 14,5 mm kuoren vasemmasta reunasta. Niiden linjan paksuus on hiuslinja (n. 0,1 mm). Jokaisen neliön alareuna on 0,25 mm osoiterivin peruslinjan alapuolella. Kaakkois-Suomen kiinteistöalue, Salpausselänkatu 22, Kouvola Mikkelin isännöintiyksikkö, PL 71, Mikkeli Lappeenrannan isännöintiyksikkö, PL 182, Lappeenranta Suorakaiderivistön leveys on 103 mm. Sen alareuna on 10 mm päässä kuoren alareunasta ja oikea reuna 5 mm päässä kuoren oikeasta reunasta.

17 2 Lomakkeisto Kirjekuori C5 Liikemerkki tulee 10 mm päähän kuoren yläreunasta ja 19 mm päähän kuoren vasemmasta reunasta. Liikemerkin korkeus on 19 mm. Osoiteteksti lukee 7,4 pisteen Berling Bold Italicilla, värillä Pantone Cool Gray 6. Tekstin peruslinja on 10 mm päässä kuoren alareunasta, ja teksti alkaa 19 mm päästä kuoren vasemmasta reunasta. Jos osoitevaihtoehtoja on enemmän yksi, seuraavat osoiterivit tulevat ensimmäisen yläpuolelle 11,7 pisteen rivinvälillä. Jokaisen rivin eteen tulee silloin valintaneliö. Neliöt ovat 2,3 x 2,3 mm kokoisia, ja 14,5 mm päässä kuoren vasemmasta reunasta. Niiden linjan paksuus on hiuslinja eli n. 0,1 mm. Jokaisen neliö alareuna on 0,25 mm osoiterivin peruslinjan alapuolella. Kaakkois-Suomen kiinteistöalue, Salpausselänkatu 22, Kouvola Mikkelin isännöintiyksikkö, PL 71, Mikkeli Lappeenrannan isännöintiyksikkö, PL 182, Lappeenranta Suorakaiderivistö on 77 mm leveä. Sen alareuna on 10 mm päässä kuoren alareunasta, ja sen oikea reuna on 4 mm kuoren oikeasta reunasta.

18 2 Lomakkeisto Kirjekuori E5 Liikemerkki tulee 10 mm päähän kuoren yläreunasta ja 19 mm päähän kuoren vasemmasta reunasta. Liikemerkin korkeus on 19 mm. Port Payé Finlande PMM 00530/196 Postimaksu maksettu -merkki on 10 mm päässä kuoren yläreunasta ja 10 mm päässä kuoren oikeasta reunasta. Merkki painetaan värillä Pantone Cool Gray 6. Kehys on 19 mm leveä ja 20 mm korkea. Kehyksen paksuus on 0,5. Port Payé Finlande -teksti sekä alarivin numerosarja ovat 9,6 pisteen Formata Light -kirjasinta. PMM-teksti on 9,6 pisteen Formata Medium. Kaikkien rivien riviväli on 12,6 pt, ja teksti on tasattu keskelle. Teksti on keskitetty laatikon sisälle pysty- ja leveys suunnassa. Osoiteteksti lukee 7,4 pisteen Berling Bold Italicilla, värillä Pantone Cool Gray 6. Tekstin peruslinja on 10 mm päässä kuoren alareunasta, ja teksti alkaa 19 mm päästä kuoren vasemmasta reunasta. Senaatti-kiinteistöt, PL 237, Helsinki Suorakaiderivistö on 77 mm leveä. Sen alareuna on 10 mm päässä kuoren alareunasta, ja sen oikea reuna on 5 mm päässä kuoren oikeasta reunasta.

19 2 Lomakkeisto Kutsukuori C65 Liikemerkin korkeus on 19 mm ja se tulee 15 mm päähän kuoren yläreunasta ja 20 mm päähän kuoren vasemmasta reunasta. Suorakaidekuvio on 103 mm leveä. Sen sijoitus on 14 mm tiedotteen alareunasta ja 4 mm vasemmasta reunasta.

20 2 Lomakkeisto Käyntikortit Nimi tulee 7,6 pisteen Formata Mediumkirjasimella, mustalla värillä. Nimen peruslinja on 10 mm päässä kortin yläreunasta, ja teksti alkaa 5 mm päästä kortin vasemmasta reunasta. Nimen alapuolelle tulee henkilön tehtävä. Tekstin peruslinja on 13,6 mm päässä kortin yläreunasta. Tekstin kirjasin on 6,7 pisteen Formata Medium, ja sen väri on Pantone Cool Gray 6. Liikemerkki tulee 17 mm korkeana 5 mm päähän kortin vasemmasta reunasta ja 6 mm päähän kortin alareunasta. Seija Murtokari-Koskela Pääkirjanpitäjä Yhteystiedot tasataan 45,5 mm päähän kortin vasemmasta reunasta. Kirjasin on 7,2 pisteen Berling Italic. Tekstin väri on musta. Tekstin ensimmäisen rivin peruslinja on 13,6 mm päässä kortin yläreunasta. Viimeisen rivin peruslinja on 6 mm päässä kortin alareunasta. Tekstin riviväli on 12,3 pistettä. Yliopistokiinteistöt Haapaniemenkatu 4A PL 237, Helsinki Puh Faksi Gsm Senaatti-kiinteistöjen käyntikortit ovat mitoiltaan 90 mm x 50 mm ja ne painetaan kirkkaan valkoiselle Terreukselle tai muulle samantyyppiselle kartongille (250 g/m 2 ). Asettelu on sama kaikissa kieliversioissa ja korteista voidaan painaa sekä yksi että kaksipuolisia versioita jolloin, toisen puolen kieli on aina suomi. Seija Murtokari-Koskela Pääkirjanpitäjä Yliopistokiinteistöt Seija Murtokari-Koskela Pääkirjanpitäjä Yliopistokiinteistöt Haapaniemenkatu 4A Haapaniemenkatu 4A PL 237, Helsinki PL 237, Helsinki Puh Puh Faksi Faksi Gsm Gsm

21 2 Lomakkeisto Lähete Lähetteen vasen marginaali on 15 mm. Harmaat laatikot alkavat 65 mm päästä lomakkeen vasemmasta reunasta. Nuolen alla olevat tekstit alkavat samalta linjalta, 157 mm päässä lomakkeen vasemmasta reunasta. Liikemerkin korkeus on 19 mm. Sen sijainti on 7 mm lomakkeen yläreunasta ja 15 mm lomakkeen vasemmasta reunasta. Senaatti -sanan alareuna on samalla linjalla harmaiden laatikoiden alareunan ja Lähete -sanan kanssa. Kaikki lomakkeessa esiintyvät linjat ovat PMS 187 U hiuslinjoja. Jos lomakkeessa on kolme osoiteriviä, on ylimmän rivin peruslinja 19 mm lomakkeen alareunasta, jos kaksi niin 16 mm ja jos vain yksi osoitevaihtoehto, tulee peruslinja14 mm pää hän lomakkeen alareunasta. Jos rivejä on 2 tai 3 tulee niiden eteen 2,8 x 2,8 mm mustareunaiset neliöt 15 mm päähän lomakkeen vasemmasta reunasta. Lähete Lähettäjä Puhelin Päivämäärä Vastaanottaja Viesti puhelinkeskusteluun viitaten käsiteltäväksi lausuntoa varten palautetaan viestinne johdosta hyväksyttäväksi tarkistettavaksi tiedoksi tutustumista varten pyydetään palauttamaan liitteet kpl Kaakkois-Suomen kiinteistöalue, Salpausselänkatu 22, Kouvola, vaihde , faksi Mikkelin isännöintiyksikkö, Raatihuoneenkatu 5, PL 71, Mikkeli, vaihde , faksi Lappeenrannan isännöintiyksikkö, Villimiehenkatu 2, PL 182, Lappeenranta, vaihde , faksi Formata Regular 14 pt Berling Bold 9,5 pt Berling Roman 8,5 pt Rivinväli 16,8 pt Berling Italic 7,5 pt Kirjasinvälistys 30% Rivinväli 13,2 pt Viitetietojen valintaneliöt ovat 3,4 x 3,4 mm kokoisia, väriltään PMS 187 U. Niiden alareuna on tasattu tekstin alapidennyksen kanssa, esim. p-kirjaimen alareunan kanssa. Niiden vasen reuna on 149 mm päässä lomakkeen vasemmasta reunasta.

22 2 Lomakkeisto Tiedote A4 Liikemerkki on 24 mm korkea, ja se on keskitetty sivusuunnassa punaisen ja harmaan suorakaiteen väliin jäävään tyhjään tilaan. Sen alareuna on 28 mm päässä tiedotteen yläreunasta. Punainen Pantone 187 U suorakaide on 28 mm korkea ja 32,5 mm leveä. Se ulottuu reunoihin asti tiedotteen vasemmassa yläkulmassa. Tiedottaa Harmaa suorakaide on 94 mm leveä ja 28 mm korkea. Sen väri on Pantone Cool Gray 6. Suorakaiteen päällä on valkoinen teksti: Tiedottaa 32 pisteen Berling Italic -kirjasimella. Teksti loppuu 4 mm päähän tiedotteen oikeasta reunasta, ja sen peruslinja on 22 mm päässä tiedotteen yläreunasta. Suorakaidekuvio on 93 mm leveä, ja sen yläreuna on kiinni yllä olevan harmaan suorakaiteen alareunassa. Sen oikea reuna on yhden millin päässä tiedotteen oikeasta reunasta. Suorakaidekuvio on 93 mm leveä. Sen sijoitus on 5 mm tiedotteen alareunasta ja 5 mm vasemmasta reunasta.

23 3 Sovellukset Pakettitarrat Vastaanottajan osoitetiedot 13 pisteen Berling Romanilla ja 21 pisteen rivinvälillä. Teksti alkaa 45 mm päästä tarran vasemmasta reunasta ja 42 mm päästä tarran yläreunasta. Liikemerkin korkeus on 24 mm, 8 mm etäisyydellä tarran yläreunasta ja 15 mm tarran vasemmasta reunasta ja 6 mm sen yläreunasta. 160 x 105 mm Osoiteteksti 7,5 pisteen Berling Italicilla (musta). Tekstin peruslinja on 7 mm päässä tarran alareunasta, ja teksti alkaa 12 mm päästä kuoren vasemmasta reunasta. Jos osoitevaihtoehtoja on enemmän kuin yksi, tulevat seuraavat osoiterivit ensimmäisen yläpuolelle 13 pisteen rivinvälillä. Jokaisen rivin eteen tulee silloin valintaneliö. Neliöt ovat 2,3 x 2,3 mm kokoisia, ja 5 mm päässä tarran vasemmasta reunasta. Niiden linjan paksuus on hiuslinja ja väri musta. Jokaisen neliö alareuna on 0,25 mm osoiterivin peruslinjan alapuolella. Etunimi Sukunimi Yritys Osoitetiedot Osoitetiedot Osoitetiedot Kaakkois-Suomen kiinteistöalue, Salpausselänkatu 22, Kouvola, vaihde , faksi Mikkelin isännöintiyksikkö, Raatihuoneenkatu 5, PL 71, Mikkeli, vaihde , faksi Lappeenrannan isännöintiyksikkö, Villimiehenkatu 2, PL 182, Lappeenranta, vaihde , faksi Liikemerkin korkeus on 17 mm. Sen sijainti on 3,5 mm tarran yläreunasta keskitettynä. Osoiteteksti keskitettynä 7 pisteen Berling Romanilla (musta) 9,2 pisteen rivivälillä. Alimman rivin peruslinja 2 mm tarran alareunasta. Senaatti-kiinteistöt, Tiedotusyksikkö, Haapaniemenkatu 4, PL 237, Helsinki, Puhelin , Faksi , 67 x 35 mm

24 3 Sovellukset Terveisin kortti 210 x 100 mm Nuuttaus Harmaa palkki Cool Grey 6. Korkeus 24 mm ja etäisyys kortin yläreunasta 50 mm. Palkin alareunassa suorakaiderivistö 50% Cool Grey 6 Punainen palkki Pantone 187 U. Leveys 18 mm ja etäisyys kortin yläreunasta 50 mm. Kind regards Ystävällisin terveisin Med vänliga hälsningar Tekstit 29 ja 15 pisteen (englanninkielisessä 43 ja 22 pisteen) Berling Italic, Cool Grey 6. Etäisyys kortin yläreunasta 120 mm. Liikemerkin korkeus on 24,5 mm. Sen sijainti on 7 mm kortin alareunasta keskitettynä siten että Liikemerkin keskikohta on 55 mm etäisyydellä vasemmasta reunasta.

25 3 Sovellukset Vuokrataan A3 297 x 420 mm Harmaa palkki Cool Grey 6, arkin oikeassa yläreunassa korkeus 54 mm ja leveys 130 mm. Sen alapuolella 70% Cool Grey 6 suorakaiderivistö. Vuokrataan Vasemmassa kulmassa punainen palkki Pantone 1807 C. Leveys ja korkeus 54 mm. Sen alla musta palkki jonka leveys 54 mm ja korkeus 140 mm. Vuokrataan -teksti 58 pisteen Berling Italic, musta. Valkoinen 222 x 301 mm harmaareunainen suorakaide keskitettynä 105 mm arkin yläreunasta. Vihreä palkki Pantone 5493 C, 80 mm arkin alareunasta.

26 A Senaatti-kiinteistöt graafinen ohjeisto 3000 mm 3 Sovellukset Työmaataulut 1000 mm A Taulut rakentuvat elementeistä joiden keskenäiset mittasuhteet käyvät ilmi viereisestä kuvasta. Hallitsevana elementtinä ylimpänä on Senaattikiinteistöjen liikemerkki valkoisella pohjalla. Senatfastigheter R A K E N N U T TA A B Y G G E R 500 mm Sen alla myös valkoisella pohjalla teksti Senatfastigheter Verdana Regular -kirjasintyypillä ja PMS 1807 C värillä kirjoitettuna, reunoillaan harmaat tunnuksen suorakulmiot ja alla mustalla pohjalla valkoinen teksti RAKENNUTTAA BYGGER versaalilla Times Roman -kirjasintyypillä. C mm B Vaihtoehtoisesti pelkästään RAKENNUTTAA liikemerkin levyisenä. KOHDE FASTIGHETSOBJEKT AMBIOTICA 300 mm C Näiden alla mm korkea kuva-alue jossa värikuva esim. rakennettavasta kohteesta. Muut kohteeseen liittyvät tiedot 300 mm korkeissa kaksivärisissä KÄYTTÄJÄ ANVÄNDARE jyväskylän yliopisto (harmaa Cool Grey 6 ja punainen PMS 1807 C) elementeissä mustalla ja valkoisella Times Regular versaali -kirjasimella. KONSULTTI KONSULT projektikonsultit Oy 150 mm 150 mm 1400 mm 1600 mm B R A K E N N U T T A A

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Versio 1/2010 Suunnittelu: Jarko Hänninen, Rovaniemi 12.9.2010 Ohjeiston sisältö 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Graafinen ohjeisto 1.9.214 1 Ohjeiston sisältö 1 SYK-kuvio... 3 2 Yritystunnus 2.1 Logo... 4 2.2 Logon versiot... 5 2.3 Mittasuhteet ja suoja-alue... 6 2.4 Älä tee näin...

Lisätiedot

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto graafinen ohjeisto 2015 Graafinen ohjeisto Sisällys Sisällysluettelo Johdanto VISUAALINEN ILME Tunnus Suoja-alue Tunnuksen käyttö Logo ja iskulause Tunnus, visuaalinen hierarkia Yritysvärit Typografia

Lisätiedot

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus Johtokunta 2.11.2009 155 Graafinen ohjeistus Sisällys: 1. Käyttäjälle 3 2. Liikelaitoskuntayhtymän logo ja sen käyttö 4 3. Graafisen ilmeen perusvärit 6 4. Kirjasimet ja tekstityypit 7 5. Liikelaitoskuntayhtymän

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, HIUSKLINIKAN YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Graafinen ohjeisto. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Graafinen ohjeisto visuaalinen ilme Kädessäsi on kirjanen, josta löydät tarvittavat ohjeet n uuden visuaalisen ilmeen käyttöön ja hallintaan. Uusi yhtenäinen ja selkeä visuaalinen ilme tukee Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Kuva Arto Halttunen Sisältö ALKUSANAT, JÄÄSKELÄINEN CONSULTING YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, KODIFIN OY:N YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN VÄRIT

Lisätiedot

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto Visuaalisen suunnittelun ohjeisto 1 Aluksi Visuaaliset ominaisuudet ja viimeistely: ulkoasua määrittelevät ohjeet ja muuttujat Aalto-yliopiston visuaalisen suunnittelun ohjeisto määrittää sovellusten suunnittelulle

Lisätiedot

Joensuun yliopiston graafinen ilme

Joensuun yliopiston graafinen ilme Joensuun yliopiston graafinen ilme GRAAFINEN ILME Hallittu ja yhtenäinen graafinen ilme on erottamaton osa yhteisön sisäistä ja ulkoista viestintää. Se auttaa viestejä erottumaan muista ja helpottaa tunnistettavuutta.

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Graafinen Ohjeisto Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, SUOSIKKI GOURMETIN TUOTEILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Suomen Setlementtiliitto ry Jäsenyhdistykset S-Asunnot Oy Senioriasumisoikeus Oy Oskelakoti Oy. Graafinen ohjeisto 2013. Suomen Setlementtiliitto ry

Suomen Setlementtiliitto ry Jäsenyhdistykset S-Asunnot Oy Senioriasumisoikeus Oy Oskelakoti Oy. Graafinen ohjeisto 2013. Suomen Setlementtiliitto ry Suomen Setlementtiliitto ry Jäsenyhdistykset S-Asunnot Oy Senioriasumisoikeus Oy Oskelakoti Oy Graafinen ohjeisto 2013 Suomen Setlementtiliitto ry Sisällysluettelo GRAAFINEN OHJEISTO Johdanto. 3 Logon

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO Suunnittelu: Jarko Hänninen, Lapin yliopisto, huhtikuu 2012

GRAAFINEN OHJEISTO Suunnittelu: Jarko Hänninen, Lapin yliopisto, huhtikuu 2012 GRAAFINEN OHJEISTO Suunnittelu: Jarko Hänninen, Lapin yliopisto, huhtikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 YRITYSTUNNUS Liikemerkki 5 Logo 6 Mittasuhteet 7 Värit 8 Älä tee näin 9 TYPOGRAFIA Groteski 11

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 004. Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215

Graafinen ohjeisto 004. Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215 Graafinen ohjeisto 004 Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215 Sisältö 01 Johdanto 02 Kruunuvaakuna 03 Tunnus 04 Tunnuksen käyttö 05 Toimiala- ja lautakuntatunnukset 06 Asiayhteydenmukaiset tunnukset

Lisätiedot

isto nen ohje aafi Gr 1

isto nen ohje aafi Gr 1 Graafinen ohjeisto 1 Yritystunnus Porin Seudun Matkailu Oy MAISAn yritystunnus muodostuu maisa - tunnuksesta ja Porin Seudun Matkailu Oy -logosta. Yritystunnuksen pyöreät ja vahvat muodot viestivät yrityksen,

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI

PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI Lahden Ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Graafinen suunnittelu Aikuiskoulutus Anne Nurmi Opinnäytetyö, 2006 Tiivistelmä Opinnäytetyössäni

Lisätiedot

rauman kaupunki Graafinen ohjeisto

rauman kaupunki Graafinen ohjeisto rauman kaupunki Graafinen ohjeisto 1 Sisältö 1. Värit...4 2. Vaakuna...5 2.1 Vaakunan käyttö...5 2.2 Vaakunaselitys...6 3. Tunnus...7 3.1 Ensisijainen tunnus...7 3.2 Toissijaiset tunnukset...8 3.3 Suoja-alue...9

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29 Graafinen ohjeisto Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29 Seudulliset toimijat 30 Tunnusversio 1. 31 Lomakkeisto 32 Tunnusversio

Lisätiedot

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Sisällysluettelo Graafinen ohjeisto 3 Naantalin kaupungin logo 4 Vaakuna 5 Logon rakenne 6 Logon suoja-alue ja pienin koko 7 Logon käyttö 8 Värit 9 Typografia 10

Lisätiedot

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 GRAAFINEN OHJEISTO typografia sovellukset kuvamaailma lomakkeisto värit tunnus SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 SAATESANAT HAAGA-HELIA on

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto. Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut. Teoriaa ja käytäntöä

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto. Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut. Teoriaa ja käytäntöä Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa ffdin regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? ffdin bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? Adobe Caslon regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ!

Lisätiedot

tampereen ilves graafinen ohjeisto

tampereen ilves graafinen ohjeisto tampereen ilves graafinen ohjeisto 1 konsepti Tampereen Ilveksen ilves-tunnus on kohderyhmissä hyvin tunnistettu. Tunnukseen on lisätty slogan -taitokiekkoa vuodesta 1931-. Tällä halutaan kuvata joukkueen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA Graafinen ohjeisto 02 SISÄLLYS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Esipuhe PERUSELEMENTIT Markkinointitunnus Markkinointitunnuksen esitystavat Tunnuksen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa ff Din regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? ff Din bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? Adobe Caslon regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ!

Lisätiedot

Mikko Antila. Graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottaminen. Case: KL-Lavat

Mikko Antila. Graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottaminen. Case: KL-Lavat Mikko Antila Graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottaminen Case: KL-Lavat Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto Keravan kaupunki :: graafinen ohjeisto Esipuhe 1 Graafinen ohjeisto on yhtenäisen viestinnän perustyökalu 1. Tunnus 2 1.1 Tunnus vaaka 3 1.2 Tunnus pysty 4 1.3 Tunnuksen käyttö pienenä 4 1.4 Tunnuksen

Lisätiedot

Mervi Mäkinen HANS COMPANY OY:N VISUAALISEN ILMEEN SUUNTAVIIVAT

Mervi Mäkinen HANS COMPANY OY:N VISUAALISEN ILMEEN SUUNTAVIIVAT Mervi Mäkinen HANS COMPANY OY:N VISUAALISEN ILMEEN SUUNTAVIIVAT Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2

Lisätiedot

VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Matti Kemppainen VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Esimerkkinä Teatteri Rio Oy Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu GRAAFINEN OHJEISTO

Lahden ammattikorkeakoulu GRAAFINEN OHJEISTO päivitetty 9/2009 Lahden ammattikorkeakoulu GRAAFINEN OHJEISTO Miltä me näytämme? Visuaalinen ilme on keskeinen osa yhteisön sisäistä ja ulkoista viestintää. Sen tavoitteena on luoda yhteisölle oma, muista

Lisätiedot