Graafinen ohjeisto. Graafinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Graafinen ohjeisto. Graafinen"

Transkriptio

1 Graafinen ohjeisto Graafinen

2 SISÄLLYS 1 PERUSELEMENTIT Liikemerkki liikemerkin suoja-alue liikemerkin käyttö Värit Tekstityypit 2 LOMAKKEISTO Lomakkeet kirjelomake jatkolomake kirjekuoret käyntikortit lähete faksilomake 3 SOVELLUKSET Ilmoitukset Tiedotteet Esitteet Kalvopohjat Kansilehdet Julistepohja Työmaakilvet Kutsukortit

3 Valtion kiinteistölaitoksen nimi muuttuu Senaatti-kiinteistöiksi Uusi nimi kuvastaa hyvin niitä perinteitä, jotka kohta 190 vuotta keskeytyksettä jatkuneessa toiminnassa on syntynyt. Samalla nimi kertoo uudesta lähtökohdasta, asiakkaiden tarpeisiin perustuvasta toimitilojen hallinnoimisesta ja vuokrauksesta. Olihan senaatillakin myös kansan hyvinvointia ja kehitystä palveleva rooli. Senaatti-kiinteistöt-nimellä on yhtymäkohtia myös Senaatintoriin, jonka ympäristön arvokkaita kiinteistöjä hallinnoimme. Senaatti luo lisäksi mielikuvan perinteistä ja niiden kunnioittamisesta. Siten se viittaa myös pitkään toimintahistoriaamme ja tunnustaa rehellisesti juuremme. Valtion kiinteistölaitoksen muuttuminen Senaatti-kiinteistöiksi on osa kokonaisvaltaisempaa muutosprosessia, joka koskee nimen lisäksi organisaation toimintatapoja ja palvelukulttuuria. Kiinteistölaitos muutettiin virastosta liikelaitokseksi Senaatti-kiinteistöt huolehtii valtion kiinteistövarallisuuden hallinnasta ja toimitilojen vuokrauksesta. Valtion virastojen ja laitosten lisäksi Senaatti-kiinteistöt tarjoaa palveluitaan myös muille tahoille. Nimenmuutoksella haluamme viestittää organisaation uusista arvoista ja asiakaslähtöisestä toiminnasta. Nykyistä toimintatapaamme leimaavat kolme perusarvoa: palvelu, asiakkuus ja kumppanuus. Uuden yrityskuvan ja identiteetin viestimiseksi olemme uuden nimen lisäksi ottaneet käyttöön uudistetun visuaalisen ilmeen. Graafisen ohjeiston tarkoitus on viestiä Senaatti-kiinteistöjen identiteetistä sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille. Graafisen ohjeiston elementit uudes ta liikemerkistä lomakkeisiin ja työmaatauluihin muodostavat yhtenäisen visuaalisen viestin organisaation identiteetistä. Toki identiteettiin vaikuttaa moni muukin asia, kuten se, miten organisaatio todella toimii. Perusarvojen näkyminen sekä toiminnassa että yhdenmukaisessa, harkitussa viestinnässä tehostaa kuitenkin nimenmuutoksen yhteydessä tapahtuvaa siirtymää entisestä valtion virastosta moderniin ja asiakaslähtöiseen yrityskulttuuriin. Olemme koonneet tähän ohjeistoon kattavat kuvaukset Senaatti-kiinteistöjen visuaalisten elementtien käytöstä. Ohjeita noudattamalla annamme ympä ristöön vahvan ja yhdenmukaisen kuvan Senaatti- kiinteistöistä.

4 1 Peruselementit Senaatti-kiinteistöjen visuaalinen identiteetti muodostuu kolmesta peruselementistä: Senaatti-kiinteistöjen liikemerkki Senaatti-kiinteistöjen liikemerkki koostuu neljästä osasta: yläosan tunnuskuviosta, senaatti- ja kiinteistöt -sanoista (logo) sekä niiden välisestä linjasta. Yläosan tunnuksena on nouseva ja eteenpäin suuntautuva kuvio, joka symboloi julkisivua. Keskiosan kolme pylvästä kuvaavat arvokiinteistöjä ja niiden kansallisia arvoja, tyylitellyt ja pelkistetyt suorakaide rivistöt taas uutta ja modernia rakentamista. Pantone 1807 C Pantone 187 U Pantone Cool Grey 6 Värit Voimakas murrettu punainen (tiili) Pantone 187 U tai Pantone 1807 C ja harmaa (teräs) Pantone Cool Grey 6 kuvaavat perinteisten ja nykyaikaisten arvojen yhdistymistä Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa. Berling Formata Tekstityypit Painotuotteissa olemme valinneet käyttöömme kaksi kirjasin perhettä: otsikkotyyppinä Formata ja leipätekstin tyyppinä Berling. Ne täydentävät toisiaan ja antavat mahdollisuuden monipuoliseen tyylien käyttöön. Sähköisessä viestinnässä ja toimistokäytössä otsikkotyyppinä käytetään Verdanaa ja leipätekstinä Times New Romania. Kaikista edellämainituista kirjasintyypeistä voidaan käyttää jokaista kirjasinleikkausta. Tarkemmat esimerkit tekstityypeistä eri leikkauksineen esitetään myöhemmin tässä luvussa.

5 1 Peruselementit Liikemerkki Suorakaiteet ovat väriä Pantone Cool Gray 6. 3 palkkia ovat 70 %:n rasterilla Cool Gray 6 väristä. Senaatti-kiinteistöjen liikemerkistä on kolme versiota: suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen. Senaatti-kiinteistöjen tunnus ja logo ovat tarkassa suhteessa toisiinsa, eikä niiden keskinäistä suhdetta saa muuttaa. Senaatti: Pantone 187 U tai 1807 C. KIINTEISTÖT: Pantone Cool Gray 6. Sanan yläpuolella oleva viiva on 70 %:n rasterilla samasta väristä. Leipätekstissä liikemerkki kirjoitetaan seuraavasti: Senaatti-kiinteistöt, Senatfastigheter tai Senate Properties. Liikemerkin Senaatti-, Senat- ja Senate -sanat ovat painotuotteissa väriltään joko Pantone 187 U tai Pantone 1807 C. Alaosan sanat kiinteistöt, fastigheter ja properties sekä yläosan kuvion suorakaiteet ovat väriltään Pantone Cool Grey 6. Harmaa linja ja yläkuvion keskellä olevat kolme palkkia ovat 70%:n rasteri väristä Cool Grey 6.

6 1 Peruselementit Liikemerkin suoja-alue 0.25 X 0.25 X X 0.25 X Liikemerkin käyttö muiden graafisten elementtien yhteydessä edellyttää suoja-aluetta sen ympärillä. Tämä tarkoittaa sitä, ettei liikemerkkiä tulisi yhdistää tekstiin eikä muihin graafisiin elementteihin ilman rauhoitettua suoja-aluetta. Suoja-alueen tulee olla vähintään 1/4 liikemerkin kokonaiskorkeudesta, kuten oheisessa mittapiirroksessa. Rauhoitettua tilaa koskevista vaatimuksista voidaan poiketa vain silloin, kun tilaa on käytettävissä vähän, esimerkiksi pienikokoisten liikelahjojen yhteydessä.

7 1 Peruselementit Liikemerkin käyttö 17mm Liikemerkin minimikorkeus on 17 mm. Pienikokoisia liikemerkkejä käytettäessä on kuitenkin aina varmistettava linjan alla olevan harmaan tekstin luettavuus. Maksimikokoa ei ole määritelty. 50% musta 30% musta 85% musta 30% musta 50% musta Mustavalkotöissä käytetään 85%, 50% ja 30% mustaa, kuten oheisessa mallissa. Muita mahdollisia versioita ovat kokonaan musta ja negatiivi, kuten alla olevissa malleissa.

8 1 Peruselementit Liikemerkin käyttö Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt Joissain tapauksissa, kuten opastekylteissä ja liikelahjoissa tunnus (liikemerkin kuvio) voidaan erottaa omaksi elementikseen. Sitä voidaan käyttää joko yksinään tai liitettynä Senaatti-kiinteistöt -nimeen. Jälkimmäisessä tapauksessa tunnus on aina tekstin vasemmalla puolella. Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt

9 1 Peruselementit Värit Senaatti-kiinteistöjen perusvärit ovat Punainen: Pantone 187 U tai 1807 C 100M, 100Y, 20K Harmaa: Cool Grey 6 Pantone 1807 C Pantone 187 U Pantone Cool Grey 6 Senaatti-kiinteistöjen täydentävät värit ovat Keltainen: Pantone 121 Sininen: Pantone 549 Vihreä: Pantone 5493 Tehostevärinä käytetään mustaa. Keltainen: Pantone 121 Sininen: Pantone 549 Senaatti-kiinteistöjen kuvamaailman tulee sisältää raikkaita kokonaisuuksia ja kirkkaita värejä tukeakseen vasemmalla esitettyjä hillittyjä, murrettuja värejä. Vihreä: Pantone 5493 Musta

10 1 Peruselementit Tekstityypit Kaikissa painotuotteiden otsikkotasoissa tulisi käyttää Formata-tekstityyppiä. Alla on esimerkinomaisesti tekstityypin eri leikkaukset: Formata Bold Formata Medium Formata Regular Formata Light Formata Bold Italic Formata Regular Italic

11 1 Peruselementit Tekstityypit Painotuotteiden leipätekstissä taas käytetään Berling-kirjasintyyppiä. Alla on esimerkit tämän tekstityypin eri leikkauksista: Berling Roman Berling Italic Berling Bold Berling Bold Italic

12 1 Peruselementit Tekstityypit Sähköisessä viestinnässä ja toimistokäytössä otsikkotyyppinä on Verdana. Kirjasinperheen eri leikkaukset ovat käytettävissä seuraavasti: Verdana Regular Verdana Italic Verdana Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (,.:;!?%&- ) Verdana Bold Italic

13 1 Peruselementit Tekstityypit Times New Roman-kirjasinperhettä käytetään leipätekstinä sähköisessä viestinnässä ja toimistokäytössä : Times New Roman Times New Roman Italic Times New Roman Bold Times New Roman Bold Italic

14 2 Lomakkeisto Kirjelomake Harmaat laatikot tulevat 10 %:n rasterilla väristä Pantone Cool Gray 6. Kuvion leveys 60 mm. Laatikkorivistön alareuna on tasattu liikemerkissä olevan harmaan vaakapalkin alareunan kanssa. Liikemerkki sijoittuu 20 mm lomakkeen vasemmasta reunasta ja 10 mm lomakkeen yläreunasta. Logon korkeus on 19 mm. Osoitetekstien kirjasimena on 7,4 pisteen Berling Bold Italic, värinä Pantone Cool Gray 6. Alin rivi 8 mm lomakkeen alareunasta. Rivinväli on 11,5 pt (n.4 mm). Osoitteiden yläpuolella lukee aina 8 pisteen Berling Bold Italicilla. Jos osoitevaihtoehtoja on useita, jokaisen osoitteen eteen tulee 2,3 x 2,3 mm kokoinen harmaa neliö, jonka linjan paksuus on hiuslinja (n. 0,1 mm). Neliöt tulevat 14 mm päähän lomakkeen vasemmasta reunasta. Neliöiden alareunat on tasattu osoitetekstin alareunan kanssa. Kaakkois-Suomen kiinteistöalue, Salpausselänkatu 22, Kouvola, vaihde , faksi Mikkelin isännöintiyksikkö, Raatihuoneenkatu 5, PL 71, Mikkeli, vaihde , faksi Lappeenrannan isännöintiyksikkö, Villimiehenkatu 2, PL 182, Lappeenranta, vaihde , faksi

15 2 Lomakkeisto Jatkolomake Jatkolomakkeiden asettelu noudattaa edellä kuvattua kirjelomakkeen asettelua sivun yläosan suhteen (liikemerkki ja harmaa suorakaiderivistö). Yhteystie toja sivun alareunassa ei käytetä jatkolomakkeissa.

16 2 Lomakkeisto Kirjekuori C4 Liikemerkki sijoittuu 20 mm kuoren yläreunasta ja 19 mm kuoren vasemmasta reunasta. Liikemerkin korkeus on 19 mm. Osoitetekstit tulevat 7,4 pisteen Berling Bold Italicilla, Pantone Cool Gray 6 -värisenä. Tekstin alamarginaali on 10 mm, ja vasen marginaali on 19 mm. Jos osoitevaihtoehtoja on useampia, riviväli on 11,7 pt. Jokaisen rivin eteen tulee siinä tapauksessa valintaneliö. Neliöt ovat 2,3 x 2,3 mm, ja 14,5 mm kuoren vasemmasta reunasta. Niiden linjan paksuus on hiuslinja (n. 0,1 mm). Jokaisen neliön alareuna on 0,25 mm osoiterivin peruslinjan alapuolella. Kaakkois-Suomen kiinteistöalue, Salpausselänkatu 22, Kouvola Mikkelin isännöintiyksikkö, PL 71, Mikkeli Lappeenrannan isännöintiyksikkö, PL 182, Lappeenranta Suorakaiderivistön leveys on 103 mm. Sen alareuna on 10 mm päässä kuoren alareunasta ja oikea reuna 5 mm päässä kuoren oikeasta reunasta.

17 2 Lomakkeisto Kirjekuori C5 Liikemerkki tulee 10 mm päähän kuoren yläreunasta ja 19 mm päähän kuoren vasemmasta reunasta. Liikemerkin korkeus on 19 mm. Osoiteteksti lukee 7,4 pisteen Berling Bold Italicilla, värillä Pantone Cool Gray 6. Tekstin peruslinja on 10 mm päässä kuoren alareunasta, ja teksti alkaa 19 mm päästä kuoren vasemmasta reunasta. Jos osoitevaihtoehtoja on enemmän yksi, seuraavat osoiterivit tulevat ensimmäisen yläpuolelle 11,7 pisteen rivinvälillä. Jokaisen rivin eteen tulee silloin valintaneliö. Neliöt ovat 2,3 x 2,3 mm kokoisia, ja 14,5 mm päässä kuoren vasemmasta reunasta. Niiden linjan paksuus on hiuslinja eli n. 0,1 mm. Jokaisen neliö alareuna on 0,25 mm osoiterivin peruslinjan alapuolella. Kaakkois-Suomen kiinteistöalue, Salpausselänkatu 22, Kouvola Mikkelin isännöintiyksikkö, PL 71, Mikkeli Lappeenrannan isännöintiyksikkö, PL 182, Lappeenranta Suorakaiderivistö on 77 mm leveä. Sen alareuna on 10 mm päässä kuoren alareunasta, ja sen oikea reuna on 4 mm kuoren oikeasta reunasta.

18 2 Lomakkeisto Kirjekuori E5 Liikemerkki tulee 10 mm päähän kuoren yläreunasta ja 19 mm päähän kuoren vasemmasta reunasta. Liikemerkin korkeus on 19 mm. Port Payé Finlande PMM 00530/196 Postimaksu maksettu -merkki on 10 mm päässä kuoren yläreunasta ja 10 mm päässä kuoren oikeasta reunasta. Merkki painetaan värillä Pantone Cool Gray 6. Kehys on 19 mm leveä ja 20 mm korkea. Kehyksen paksuus on 0,5. Port Payé Finlande -teksti sekä alarivin numerosarja ovat 9,6 pisteen Formata Light -kirjasinta. PMM-teksti on 9,6 pisteen Formata Medium. Kaikkien rivien riviväli on 12,6 pt, ja teksti on tasattu keskelle. Teksti on keskitetty laatikon sisälle pysty- ja leveys suunnassa. Osoiteteksti lukee 7,4 pisteen Berling Bold Italicilla, värillä Pantone Cool Gray 6. Tekstin peruslinja on 10 mm päässä kuoren alareunasta, ja teksti alkaa 19 mm päästä kuoren vasemmasta reunasta. Senaatti-kiinteistöt, PL 237, Helsinki Suorakaiderivistö on 77 mm leveä. Sen alareuna on 10 mm päässä kuoren alareunasta, ja sen oikea reuna on 5 mm päässä kuoren oikeasta reunasta.

19 2 Lomakkeisto Kutsukuori C65 Liikemerkin korkeus on 19 mm ja se tulee 15 mm päähän kuoren yläreunasta ja 20 mm päähän kuoren vasemmasta reunasta. Suorakaidekuvio on 103 mm leveä. Sen sijoitus on 14 mm tiedotteen alareunasta ja 4 mm vasemmasta reunasta.

20 2 Lomakkeisto Käyntikortit Nimi tulee 7,6 pisteen Formata Mediumkirjasimella, mustalla värillä. Nimen peruslinja on 10 mm päässä kortin yläreunasta, ja teksti alkaa 5 mm päästä kortin vasemmasta reunasta. Nimen alapuolelle tulee henkilön tehtävä. Tekstin peruslinja on 13,6 mm päässä kortin yläreunasta. Tekstin kirjasin on 6,7 pisteen Formata Medium, ja sen väri on Pantone Cool Gray 6. Liikemerkki tulee 17 mm korkeana 5 mm päähän kortin vasemmasta reunasta ja 6 mm päähän kortin alareunasta. Seija Murtokari-Koskela Pääkirjanpitäjä Yhteystiedot tasataan 45,5 mm päähän kortin vasemmasta reunasta. Kirjasin on 7,2 pisteen Berling Italic. Tekstin väri on musta. Tekstin ensimmäisen rivin peruslinja on 13,6 mm päässä kortin yläreunasta. Viimeisen rivin peruslinja on 6 mm päässä kortin alareunasta. Tekstin riviväli on 12,3 pistettä. Yliopistokiinteistöt Haapaniemenkatu 4A PL 237, Helsinki Puh Faksi Gsm Senaatti-kiinteistöjen käyntikortit ovat mitoiltaan 90 mm x 50 mm ja ne painetaan kirkkaan valkoiselle Terreukselle tai muulle samantyyppiselle kartongille (250 g/m 2 ). Asettelu on sama kaikissa kieliversioissa ja korteista voidaan painaa sekä yksi että kaksipuolisia versioita jolloin, toisen puolen kieli on aina suomi. Seija Murtokari-Koskela Pääkirjanpitäjä Yliopistokiinteistöt Seija Murtokari-Koskela Pääkirjanpitäjä Yliopistokiinteistöt Haapaniemenkatu 4A Haapaniemenkatu 4A PL 237, Helsinki PL 237, Helsinki Puh Puh Faksi Faksi Gsm Gsm

21 2 Lomakkeisto Lähete Lähetteen vasen marginaali on 15 mm. Harmaat laatikot alkavat 65 mm päästä lomakkeen vasemmasta reunasta. Nuolen alla olevat tekstit alkavat samalta linjalta, 157 mm päässä lomakkeen vasemmasta reunasta. Liikemerkin korkeus on 19 mm. Sen sijainti on 7 mm lomakkeen yläreunasta ja 15 mm lomakkeen vasemmasta reunasta. Senaatti -sanan alareuna on samalla linjalla harmaiden laatikoiden alareunan ja Lähete -sanan kanssa. Kaikki lomakkeessa esiintyvät linjat ovat PMS 187 U hiuslinjoja. Jos lomakkeessa on kolme osoiteriviä, on ylimmän rivin peruslinja 19 mm lomakkeen alareunasta, jos kaksi niin 16 mm ja jos vain yksi osoitevaihtoehto, tulee peruslinja14 mm pää hän lomakkeen alareunasta. Jos rivejä on 2 tai 3 tulee niiden eteen 2,8 x 2,8 mm mustareunaiset neliöt 15 mm päähän lomakkeen vasemmasta reunasta. Lähete Lähettäjä Puhelin Päivämäärä Vastaanottaja Viesti puhelinkeskusteluun viitaten käsiteltäväksi lausuntoa varten palautetaan viestinne johdosta hyväksyttäväksi tarkistettavaksi tiedoksi tutustumista varten pyydetään palauttamaan liitteet kpl Kaakkois-Suomen kiinteistöalue, Salpausselänkatu 22, Kouvola, vaihde , faksi Mikkelin isännöintiyksikkö, Raatihuoneenkatu 5, PL 71, Mikkeli, vaihde , faksi Lappeenrannan isännöintiyksikkö, Villimiehenkatu 2, PL 182, Lappeenranta, vaihde , faksi Formata Regular 14 pt Berling Bold 9,5 pt Berling Roman 8,5 pt Rivinväli 16,8 pt Berling Italic 7,5 pt Kirjasinvälistys 30% Rivinväli 13,2 pt Viitetietojen valintaneliöt ovat 3,4 x 3,4 mm kokoisia, väriltään PMS 187 U. Niiden alareuna on tasattu tekstin alapidennyksen kanssa, esim. p-kirjaimen alareunan kanssa. Niiden vasen reuna on 149 mm päässä lomakkeen vasemmasta reunasta.

22 2 Lomakkeisto Tiedote A4 Liikemerkki on 24 mm korkea, ja se on keskitetty sivusuunnassa punaisen ja harmaan suorakaiteen väliin jäävään tyhjään tilaan. Sen alareuna on 28 mm päässä tiedotteen yläreunasta. Punainen Pantone 187 U suorakaide on 28 mm korkea ja 32,5 mm leveä. Se ulottuu reunoihin asti tiedotteen vasemmassa yläkulmassa. Tiedottaa Harmaa suorakaide on 94 mm leveä ja 28 mm korkea. Sen väri on Pantone Cool Gray 6. Suorakaiteen päällä on valkoinen teksti: Tiedottaa 32 pisteen Berling Italic -kirjasimella. Teksti loppuu 4 mm päähän tiedotteen oikeasta reunasta, ja sen peruslinja on 22 mm päässä tiedotteen yläreunasta. Suorakaidekuvio on 93 mm leveä, ja sen yläreuna on kiinni yllä olevan harmaan suorakaiteen alareunassa. Sen oikea reuna on yhden millin päässä tiedotteen oikeasta reunasta. Suorakaidekuvio on 93 mm leveä. Sen sijoitus on 5 mm tiedotteen alareunasta ja 5 mm vasemmasta reunasta.

23 3 Sovellukset Pakettitarrat Vastaanottajan osoitetiedot 13 pisteen Berling Romanilla ja 21 pisteen rivinvälillä. Teksti alkaa 45 mm päästä tarran vasemmasta reunasta ja 42 mm päästä tarran yläreunasta. Liikemerkin korkeus on 24 mm, 8 mm etäisyydellä tarran yläreunasta ja 15 mm tarran vasemmasta reunasta ja 6 mm sen yläreunasta. 160 x 105 mm Osoiteteksti 7,5 pisteen Berling Italicilla (musta). Tekstin peruslinja on 7 mm päässä tarran alareunasta, ja teksti alkaa 12 mm päästä kuoren vasemmasta reunasta. Jos osoitevaihtoehtoja on enemmän kuin yksi, tulevat seuraavat osoiterivit ensimmäisen yläpuolelle 13 pisteen rivinvälillä. Jokaisen rivin eteen tulee silloin valintaneliö. Neliöt ovat 2,3 x 2,3 mm kokoisia, ja 5 mm päässä tarran vasemmasta reunasta. Niiden linjan paksuus on hiuslinja ja väri musta. Jokaisen neliö alareuna on 0,25 mm osoiterivin peruslinjan alapuolella. Etunimi Sukunimi Yritys Osoitetiedot Osoitetiedot Osoitetiedot Kaakkois-Suomen kiinteistöalue, Salpausselänkatu 22, Kouvola, vaihde , faksi Mikkelin isännöintiyksikkö, Raatihuoneenkatu 5, PL 71, Mikkeli, vaihde , faksi Lappeenrannan isännöintiyksikkö, Villimiehenkatu 2, PL 182, Lappeenranta, vaihde , faksi Liikemerkin korkeus on 17 mm. Sen sijainti on 3,5 mm tarran yläreunasta keskitettynä. Osoiteteksti keskitettynä 7 pisteen Berling Romanilla (musta) 9,2 pisteen rivivälillä. Alimman rivin peruslinja 2 mm tarran alareunasta. Senaatti-kiinteistöt, Tiedotusyksikkö, Haapaniemenkatu 4, PL 237, Helsinki, Puhelin , Faksi , 67 x 35 mm

24 3 Sovellukset Terveisin kortti 210 x 100 mm Nuuttaus Harmaa palkki Cool Grey 6. Korkeus 24 mm ja etäisyys kortin yläreunasta 50 mm. Palkin alareunassa suorakaiderivistö 50% Cool Grey 6 Punainen palkki Pantone 187 U. Leveys 18 mm ja etäisyys kortin yläreunasta 50 mm. Kind regards Ystävällisin terveisin Med vänliga hälsningar Tekstit 29 ja 15 pisteen (englanninkielisessä 43 ja 22 pisteen) Berling Italic, Cool Grey 6. Etäisyys kortin yläreunasta 120 mm. Liikemerkin korkeus on 24,5 mm. Sen sijainti on 7 mm kortin alareunasta keskitettynä siten että Liikemerkin keskikohta on 55 mm etäisyydellä vasemmasta reunasta.

25 3 Sovellukset Vuokrataan A3 297 x 420 mm Harmaa palkki Cool Grey 6, arkin oikeassa yläreunassa korkeus 54 mm ja leveys 130 mm. Sen alapuolella 70% Cool Grey 6 suorakaiderivistö. Vuokrataan Vasemmassa kulmassa punainen palkki Pantone 1807 C. Leveys ja korkeus 54 mm. Sen alla musta palkki jonka leveys 54 mm ja korkeus 140 mm. Vuokrataan -teksti 58 pisteen Berling Italic, musta. Valkoinen 222 x 301 mm harmaareunainen suorakaide keskitettynä 105 mm arkin yläreunasta. Vihreä palkki Pantone 5493 C, 80 mm arkin alareunasta.

26 A Senaatti-kiinteistöt graafinen ohjeisto 3000 mm 3 Sovellukset Työmaataulut 1000 mm A Taulut rakentuvat elementeistä joiden keskenäiset mittasuhteet käyvät ilmi viereisestä kuvasta. Hallitsevana elementtinä ylimpänä on Senaattikiinteistöjen liikemerkki valkoisella pohjalla. Senatfastigheter R A K E N N U T TA A B Y G G E R 500 mm Sen alla myös valkoisella pohjalla teksti Senatfastigheter Verdana Regular -kirjasintyypillä ja PMS 1807 C värillä kirjoitettuna, reunoillaan harmaat tunnuksen suorakulmiot ja alla mustalla pohjalla valkoinen teksti RAKENNUTTAA BYGGER versaalilla Times Roman -kirjasintyypillä. C mm B Vaihtoehtoisesti pelkästään RAKENNUTTAA liikemerkin levyisenä. KOHDE FASTIGHETSOBJEKT AMBIOTICA 300 mm C Näiden alla mm korkea kuva-alue jossa värikuva esim. rakennettavasta kohteesta. Muut kohteeseen liittyvät tiedot 300 mm korkeissa kaksivärisissä KÄYTTÄJÄ ANVÄNDARE jyväskylän yliopisto (harmaa Cool Grey 6 ja punainen PMS 1807 C) elementeissä mustalla ja valkoisella Times Regular versaali -kirjasimella. KONSULTTI KONSULT projektikonsultit Oy 150 mm 150 mm 1400 mm 1600 mm B R A K E N N U T T A A

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti.

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti. YLEISTÄ Graafisen ohjeiston tarkoitus on toimia tukivälineenä eri sidosryhmille sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ohjeistossa on esitelty ohjein ja esimerkein Epilepsiatutkimussäätiön visuaalinen

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI

SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI 1.1 Vaakunan ja logotyypin mittasuhteet ja suoja-alue 1.2 Vaakunan ja logotyypin värit 1.3 Vaakuna ja logotyypin käyttö 1.4 Typografia 2. LOMAKKEISTO

Lisätiedot

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 2(12) Sisältö 1. Johdanto 3 2. Tunnus 4 - Tunnuksen koko 5 - Tunnuksen suoja-alue 6 - Tunnuksen käyttö 7 3. Värimääritykset

Lisätiedot

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset Graafinen ohjeisto värit tunnus 2 Sisältö johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 typografia sovellukset JOHdanto Siuron Piharakennus Oy on kasvava pirkanmaalainen maarakennusyhtiö,

Lisätiedot

Dinotski s Stuff. Graafinen ohjeisto

Dinotski s Stuff. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto Sisällys 1. Peruselementit liikemerkki liikemerkin suoja-alue liikemerkin käyttö värit tekstityypit 2. Lomakkeisto käyntikortti 3. Sovellukset esitteet Graafinen ohjeisto

Lisätiedot

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Graafiset ohjeet Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Sisältö Tunnus...3 Typografia...4 Värit...5 Käyntikortit ja sähköinen allekirjoitus...6 Lomakkeet

Lisätiedot

esittely Tunnusta ei saa skaalata eikä mittasuhteita vääristää.

esittely Tunnusta ei saa skaalata eikä mittasuhteita vääristää. GRAAFINEN OHJEISTO Päivitys: maaliskuu 2017 TUNNUS esittely Muistiliiton tunnus muodostuu punaisesta ympyrä- ja kaari-teemasta (liikemerkki) sekä Muistiliittotekstiosuudesta (logo) täydennettynä ruotsinkielisellä

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1.

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1. 1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE 4 1.2 VÄRILLINEN LOGO 5 1.3 LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA 6 1.4 MUSTA LOGO 7 1.5 EI NÄIN 8 3 1.1 Logo ja turva-alue neste jacobsin logo Neste Jacobsin uusi tekstilogo

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3 GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Logon/liikemerkin rakenne 3 2.1 Logon/liikemerkin rakenne 4 markkinointiviestinnässä 2.2 Suoja-alue 4 2.3 Värit ja esitystavat 5 2.4 Värit markkinointiviestinnässä

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo. sivu 3 Johdanto. Logo sivu 4. Värit sivu 6. Tekstityypit sivu 7. Lomakkeisto sivu 8. Kirjelomake Jatkolomake

Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo. sivu 3 Johdanto. Logo sivu 4. Värit sivu 6. Tekstityypit sivu 7. Lomakkeisto sivu 8. Kirjelomake Jatkolomake Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo sivu 3 Johdanto Logo sivu 4 Värit sivu 6 Tekstityypit sivu 7 Lomakkeisto sivu 8 Kirjelomake Jatkolomake Kirjekuori C4 Kirjekuori C5 Kirjekuori

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Turku Centre for Computer Science

Graafinen ohjeisto. Turku Centre for Computer Science Graafinen ohjeisto Turku Centre for Computer Science tunnus Tunnus. Turku Centre for Computer Sciencen tunnus muodostuu kahdesta elementistä: nuolimaisesta liikemerkistä ja TUCSnimilogosta. Liikemerkkiä

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1

GRAAFINEN OHJEISTO 1 GRAAFINEN OHJEISTO 1 LIEHUTA LIPPUAMME YLPEYDELLÄ. Alkusanat 3 Tunnus 4 Värit 9 Typografia 10 Kaari 12 Sovelluksia 13 2 LIPULLINEN RATKAISU Aktiivinen ja valveilla oleva ammattiyhdistysliike tukee työntekijää

Lisätiedot

G r a a f i n e n o h j e i s t u s

G r a a f i n e n o h j e i s t u s Graafinen ohjeistus Naisten Valmiusliiton graafinen ilme on merkittävä osa yleisölle välittyvästä mielikuvasta. Graafisen ohjeistuksen avulla luodaan huoliteltu ja yhtenäinen ilme, joka antaa Naisten Valmiusliitosta

Lisätiedot

Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden ilmeen ja markkinointitunnuksen käyttämisestä

Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden ilmeen ja markkinointitunnuksen käyttämisestä KARKKILA : GRAAFINEN OHJEISTO Karkkilan kaupungille on vuonna 2006 suunniteltu uusi markkinointitunnus ja sen myötä uusi visuaalinen ilme kaikkeen viestintään. Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto 1 Sisältö Tunnuksista yleisesti... 3 Tunnuksen versiot ja rakenne.... 4 Merkin värit.... 5 Tunnuksen värivaihtoehtoja... 7 Tunnuksen suoja-alue.... 8 Tunnuksen sijoittelu.... 9 Pienen

Lisätiedot

Grisaille Graafinen opas

Grisaille Graafinen opas Sisällys Yritystunnuksen käyttö Yritystunnuksen käyttötapoja... 3 Esimerkkejä yritystunnuksen vääristä käyttötavoista... 4 Yritystunnuksen käyttö valokuvan kanssa... 5 Yritystunnuksen käyttö valokuvan

Lisätiedot

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen.

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen. Graafinen ohjeisto Uuden yhdistyneen Jämsän yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa omalta osaltaan kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Alueelta löytyy mielenkiintoista ja vahvaa historiaa, mutta

Lisätiedot

HEIKKINEN YHTIÖT YRITYSILME 071212

HEIKKINEN YHTIÖT YRITYSILME 071212 LOGON PERUSVERSIO PERUSVERSIO Ensisijaisesti käytettävä versio logosta. Käytetään valkoisella tai hyvin vaalealla pinnalla. PERUSVERSIO PUNAINEN NEGA Käytetään tässä ohjeistossa määritellyllä punaisella

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimusten. graafinen ohjeisto

Energiatehokkuussopimusten. graafinen ohjeisto Energiatehokkuussopimusten ilme graafinen ohjeisto Energiatehokkuussopimusten tunnus Suomalaisille energiatehokkuussopimuksille on suunniteltu oma tunnus, jota käytetään kaikessa energiatehokkuussopimusten

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 3.2. Tunnus (ilman koulutus-sanaa) ja tunnuksen suoja-alue Tunnuksen muotoilu perustuu sanaan FINVA, erillistä liikemerkkiä ei käytetä. Tunnuksessa yhteen sulautuvat Finanssi ja vakuutus.

Lisätiedot

YRITTÄJÄNAISET - GRAAFINEN OHJEISTO

YRITTÄJÄNAISET - GRAAFINEN OHJEISTO YRITTÄJÄNAISET - GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLTÖ Esipuhe 2 Merkki ja logo 3 Värit ja typografia 4 A4 Lomake A4 Lomake (maakunnat) A4 Tiedottaa Lomake 7 Kirjekuoret C4 ja C 8 Käyntikortti 9 A4 Saatelomake A

Lisätiedot

1 Graafinen ohjeisto

1 Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Johdanto... 2 Tunnuksen versiot... 3 Tunnuksen suoja-alue... 4 Tunnuksen käyttö... 5 Slogan... 6 Graafiset elementit ja niiden käyttö... 7 Värimaailma... 8 Typografia... 9

Lisätiedot

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto Tunnus ja värisymboliikka Merkin muoto perustuu lentävään kuukkeliin, joka on Kuusamon metsien onnea tuova seuralainen. Lennon suunta on positiivisesti ylös vasemmalle, joka on kokonaisuutta

Lisätiedot

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus Johtokunta 2.11.2009 155 Graafinen ohjeistus Sisällys: 1. Käyttäjälle 3 2. Liikelaitoskuntayhtymän logo ja sen käyttö 4 3. Graafisen ilmeen perusvärit 6 4. Kirjasimet ja tekstityypit 7 5. Liikelaitoskuntayhtymän

Lisätiedot

Tunnuksen päivitys 19.9.2012

Tunnuksen päivitys 19.9.2012 Tunnuksen päivitys 19.9.2012 2 Tampereen yliopiston tunnus Tampereen yliopiston tunnus Tuhannet ihmiset näkevät Tampereen yliopiston tunnuksen päivittäin lomakkeissa, nettisivuilla, raporteissa, esitteissä.

Lisätiedot

g r a a f i n e n o h j e i s t o

g r a a f i n e n o h j e i s t o graafinen ohjeisto TUNNUSVÄRIT Finfoodin tunnusvärit ovat valkoinen ja sininen PMS300. Eri sovelluksissa käytetään teknisten vaatimusten takia eri tyyppisiä värejä, joihin liittyy oma värijärjestelmänsä

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto Santa s United ry 2015

Graafinen ohjeisto Santa s United ry 2015 Graafinen ohjeisto Santa s United ry 2015 Sisällysluettelo Värit... 1 Logon värimäärittelyt....1 Logo, liikemerkki ja tunnus... 2 Yleistä...2 Santa s United tunnus...2 Tunnuksen käyttö...3 Suoja-alueet...4

Lisätiedot

PORI ENERGIA OY GRAAFINEN OHJEISTO

PORI ENERGIA OY GRAAFINEN OHJEISTO PORI ENERGIA OY GRAAFINEN OHJEISTO YRITYSTUNNUS Pori Energia Oy:n yritystunnus muodostuu kolmea salamaa kuvaavasta kuviosta ja Pori Energia - logosta. Yritystunnus muuten esitetään esitettyjen ohjeiden

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Tunnus - Suoja-alue ja mittasuhteet - Käyttö - Visuaalinen hierarkia 2. Värimaailma - Värimääritykset - Värien käyttö 3. Typografia 4. Visuaalinen

Lisätiedot

Tunnus. Tunnuksen VÄRIVERSIOT. Min. 20 mm

Tunnus. Tunnuksen VÄRIVERSIOT. Min. 20 mm Graafinen ohje Tunnus Oulu Sinfonian tunnuksena käytetään ensisijaisesti ohessa kuvattua liikemerkin ja nimilogon kiinteää yhdistelmää. Käytössä on huolehdittava, että tunnuksen mittasuhteet sekä nimilogon

Lisätiedot

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko Sisällys Sisällys 1. Esipuhe Teksti 2. Liikemerkki ja värit eri käyttötilanteissa 2.1 Esimerkkejä liikemerkin käytöstä eri taustoissa 3. Liikemerkin mitat ja suoja-alue 4. Logo ja liikemerkki 5. Slogan

Lisätiedot

Graafinen. ohjeistus

Graafinen. ohjeistus Graafinen ohjeistus 1/2015 A-Kiltojen Liitto ry Graafinen ohjeistus Tunnus, käyttö A-Kiltojen Liiton tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla

Lisätiedot

Yhtenäinen ja johdonmukainen visuaalinen ilme heijastaa Fennovoiman toiminnan laatua, luotettavuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Yhtenäinen ja johdonmukainen visuaalinen ilme heijastaa Fennovoiman toiminnan laatua, luotettavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Graafinen ohjeisto 2 Johdanto Sisältö Graafinen ohjeisto on apuväline, jota noudattamalla Fennovoiman visuaalisesta ilmeestä rakentuu tunnistettava ja laadullisesti yhtenäinen kokonaisuus. Yhtenäinen ja

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 11/2012

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 11/2012 GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 Päivitetty 11/2012 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Tunnus - Suoja-alue ja mittasuhteet - Käyttö - Visuaalinen hierarkia 2. Värimaailma - Värimääritykset - Värien käyttö 3. Typografia

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY Ohjeiston sisältö Tämän ohjeiston tarkoitus on antaa selkeät suuntaviivat Ollila Trans Oy:n viestinnälle. Annettuja ohjeita noudattamalla yrityksestä annetaan yhtenäinen,

Lisätiedot

Kurikan kaupungin Graafinen ohjeisto 17.4.2015

Kurikan kaupungin Graafinen ohjeisto 17.4.2015 17.4.2015 SISÄLTÖ 2 TUNNUS Kurikan kaupungin uusi tunnus muodostuu kahdesta elementistä: kruunusta (liikemerkki) sekä Kurikka-tekstistä (nimilogo). Kullanruskea liikemerkki ja alapuolelle asemoitu tummansininen

Lisätiedot

S k i l l s f i n l a n d g r a a f i n e n i l m e

S k i l l s f i n l a n d g r a a f i n e n i l m e S k i l l s f i n l a n d 2 0 0 7 Skills Finland ry/viestintä Oy Viisikko 3/2007 Käyttäjälle Arvoisa ohjeen käyttäjä! Skills Finlandin graafinen ilme on päivitetty. Uudistus koskee Skills Finlandia, sen

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat. Ohjeistoon tulee tarpeen mukaan lisäyksiä ja päivityksiä. 12.3.2014

Suomen Nuorisoseurat. Ohjeistoon tulee tarpeen mukaan lisäyksiä ja päivityksiä. 12.3.2014 Graafinen ohjeisto tukee Suomen Nuorisoseurojen visuaalista ilmettä sekä auttaa ilmeen yhdenmukaisuuden säilyttämisessä. Ohjeisto antaa peruslinjat painotuotteiden toteuttamiseen. Ohjeistoon tulee tarpeen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 2017

GRAAFINEN OHJEISTO 2017 GRAAFINEN OHJEISTO 2017 Graafinen ohjeisto ja sen käyttötarkoitus Sisällys Tullinkulman Työterveys Oy:n uusi aputoiminimi on Pirte ja se otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta alkaen markkinoinnissa ja muussa

Lisätiedot

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI...

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... GRAAFINEN OHJEISTO 1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 PÄÄLLEKKÄISVERSIO... 4 RINNAKKAISVERSIO... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... 5

Lisätiedot

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja...

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja... Graafinen ohjeisto Sisältö 2 Saatesanat...3 Liikemerkki...4 Värit...5 Logo suomenkielisenä...6 Logo ruotsinkielisenä...6 Liikemerkin käyttötapoja...7 Logon käyttötapoja...8 Tunnuksen suoja-alue...9 Typografia...10

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 2013

Graafinen ohjeisto 2013 Graafinen ohjeisto 2013 Yritystunnus Äänekosken Energian yritystunnus muodostuu kolmesta osasta: sinisestä ja oranssista muodosta, sekä logosta. Ensisijainen yritystunnus Ensisijainen yritystunnus Toissijainen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 4/2013

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 4/2013 GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 Päivitetty 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Tunnus - Suoja-alue ja mittasuhteet - Käyttö - Visuaalinen hierarkia 2. Värimaailma - Värimääritykset - Värien käyttö 3. Typografia

Lisätiedot

MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO

MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO 2011 Tämä graafinen ohjeisto esittelee Makulihan logon ja sen sovellukset, sekä antaa ohjeet yritysilmeen käyttöön. Ohjeistoa ja sähköisiä originaaleja käytetään

Lisätiedot

isto nen ohje aafi Gr 1

isto nen ohje aafi Gr 1 Graafinen ohjeisto 1 Yritystunnus Porin Seudun Matkailu Oy MAISAn yritystunnus muodostuu maisa - tunnuksesta ja Porin Seudun Matkailu Oy -logosta. Yritystunnuksen pyöreät ja vahvat muodot viestivät yrityksen,

Lisätiedot

2 Graafinen ohjeisto. Viestintäosasto auttaa, kouluttaa ja ohjeistaa graafisen ilmeen käytössä ja soveltamisessa. Ota yhteyttä:

2 Graafinen ohjeisto. Viestintäosasto auttaa, kouluttaa ja ohjeistaa graafisen ilmeen käytössä ja soveltamisessa. Ota yhteyttä: GRAAFINEN OHJEISTO VAPAAN KANSAN LAHJA VAPAALLE TIETEELLE Turun yliopisto perustettiin vuonna 1920 suomalaisten lahjoitusvaroilla. Alusta asti Turun yliopisto on tehnyt työtä koko yhteiskunnan palvelemiseksi.

Lisätiedot

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0 Esipuhe Tämä kevyt graafinen ohjeisto antaa perusohjeet ABMcompositen visuaalisten elementtien käytöstä markkinointiviestinnässä. Eri viestintätilanteissa harkitusti ja johdonmukaisesti käytetty visuaalinen

Lisätiedot

2.1 Tunnus. TUNNUKSEN KÄYTÖN RAJOITUKSET Käytä kuhunkin käyttötarpeeseen suunniteltuja originaaleja logoversioita www-sivujen logopankista

2.1 Tunnus. TUNNUKSEN KÄYTÖN RAJOITUKSET Käytä kuhunkin käyttötarpeeseen suunniteltuja originaaleja logoversioita www-sivujen logopankista 2.1 Tunnus LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU GRAAFINEN OHJEISTO 7 Lahden ammattikorkeakoulun merkki perustuu vahvaan, tunnistettavaan kirjainmuotoiluun, joka on linjassa ilmeessä käytettävän muun typografian kanssa.

Lisätiedot

Johdanto. REIM Group Oy Ltd

Johdanto. REIM Group Oy Ltd Graafinen ohjeisto Johdanto 3 REIM Group Oy Ltd Osakkaiden sijoitus taloyhtiön osakkeisiin on elämän tärkeimpiä ja kalleimpia sijoituksia. Sijoituksen jälkeen omaisuudesta huolehtimaan REIM on paras mahdollinen

Lisätiedot

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n uudistuneen ilmeen graafinen ohjeistus on käytännön työkalu kaikille viestinnän kanssa tekemisissä oleville.

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n uudistuneen ilmeen graafinen ohjeistus on käytännön työkalu kaikille viestinnän kanssa tekemisissä oleville. Graafinen ohjeisto Miten graafisilla sovelluksilla viestitään ja opastetaan? Toimiva graafinen ilme sovelluksineen kiteyttää yrityksen imagon, yhtenäistää yrityskulttuuria ja vapauttaa tärkeitä resursseja

Lisätiedot

1 YLEISTÄ. Lapin liitto. Graafinen ohjeisto

1 YLEISTÄ. Lapin liitto. Graafinen ohjeisto SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 Lapin liitto... 1 Graafinen ohjeisto... 1 2 VAAKUNA JA LOGO... 2 2.1 Lapin maakuntavaakuna... 2 2.2 Logo... 4 2.3 Vaakuna ja logo yhteisenä tunnuksena... 5 2.4 Muut tunnukset...

Lisätiedot

Melan graafinen ohje. Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu.

Melan graafinen ohje. Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu. Melan graafinen ohje Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu. Selkeä ja yhtenäinen ilme vahvistaa positiivista mielikuvaa Melasta.

Lisätiedot

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT 2 SISÄLTÖ Saatteeksi... 3 Tullin tunnus... 4 Tullin tunnusvaihtoehdot... 5 Tullin

Lisätiedot

Lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotisjuhlavuoden tunnus graafi nen ohje 11.12.2008

Lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotisjuhlavuoden tunnus graafi nen ohje 11.12.2008 11.12.2008 1. Tunnus, värit ja typografi a SININEN 1 C 90, M 11 PMS 2995 R 0, G 166, B 222 SININEN 2 C 100, M 58, K 21 PMS 294 R 0, G 56, B 130 Lapsen oikeuksien 20-vuotisjuhlavuoden tunnus muodostuu merkistä

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1.0

Graafinen ohjeisto 1.0 Graafinen ohjeisto 1.0 01 01 Peruselementit Logo POP vakuutuksen logo on suunniteltu digitaaliseen ympäristöön ja siksi digitaalinen näkyvyys määrittelee ilmeen. Play-elementti Play-elementti painikkeenomaisena

Lisätiedot

Merkki luottamuksesta. Ohjeet ISA -tunnuksen käytöstä

Merkki luottamuksesta. Ohjeet ISA -tunnuksen käytöstä Merkki luottamuksesta Isännöitsijöiden Auktorisointiyhdistys ISA ry on kiinteistöalan järjestöjen perustama yhdistys, joka myöntää auktorisoinnin riittävän pätevyyden ja kokemuksen omaaville isännöitsijöille

Lisätiedot

Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön

Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön Johdanto sisällysluettelo Logo... 3 Logon käyttö... 4 Logon sovellukset... 5 Väripaletti... 6 Joensuun kaupunginteatteri on saanut uuden visuaalisen

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7.

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7. GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS JOHDANTO 1. TUNNUS - SANOMA 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 2.1 Suoja-alue 2.2 Eri osien käyttö 2.3 Minimikoot 5. KUVAT 6. VERKKOSIVUT 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET 7.1 Tuotekortit 7.2 Esitteet

Lisätiedot

LOGON MITTASUHTEET. Pirkan Isännöintikeskus Oy:n logoa voidaan käyttää 4-värisenä tai mustavalkoisena.

LOGON MITTASUHTEET. Pirkan Isännöintikeskus Oy:n logoa voidaan käyttää 4-värisenä tai mustavalkoisena. GRAAFINEN OHJEISTO Pirkan Isännöintikeskus ISA Oy:lle on luotu uusi graafinen linjaus ja ohjeistus tammikuussa 2006, samalla kun yrityksen nimi muuttui ISA-auktorisoinnin yhteydessä. (ISA on Isännöitsijöiden

Lisätiedot

SISÄLLYS YRITYSTUNNUS JA SLOGAN 3 YRITYSILMEEN VÄRIT 4 ROTUKARJA-LOGO 5 LUOMU-LOGO 6 KIELLETTYJÄ ESIMERKKEJÄ 7 GRAAFINEN TUNNISTE 8 TYPOGRAFIA 9

SISÄLLYS YRITYSTUNNUS JA SLOGAN 3 YRITYSILMEEN VÄRIT 4 ROTUKARJA-LOGO 5 LUOMU-LOGO 6 KIELLETTYJÄ ESIMERKKEJÄ 7 GRAAFINEN TUNNISTE 8 TYPOGRAFIA 9 GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS Tämä graafi nen ohjeisto esittelee Tammisen yritystunnuksen ja sen sovellukset sekä antaa ohjeita yritysilmeen käyttöön. Ohjeiston johdonmukainen käyttö on tärkeää laadukkaan

Lisätiedot

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 GRAAFINEN OHJEISTO typografia sovellukset kuvamaailma lomakkeisto värit tunnus SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 SAATESANAT HAAGA-HELIA on

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Taustaa. Logon elementit. Mittasuhtet. Suoja-alue. Värimääritykset. Logon sijoittelu. Kirjasintyypit eli typografia

Graafinen ohjeistus. Taustaa. Logon elementit. Mittasuhtet. Suoja-alue. Värimääritykset. Logon sijoittelu. Kirjasintyypit eli typografia Graafinen ohjeistus Taustaa Logon elementit Mittasuhtet Suoja-alue Värimääritykset Logon sijoittelu Kirjasintyypit eli typografia Taustaa Nuorten Kotkien alkuperäinen logo on vaakunamalliseen kehyksen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, Kalevan Nuorten Liitto ry

Graafinen ohjeisto. Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, Kalevan Nuorten Liitto ry tukee Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry:n ja Kalevan Nuorten Liitto ry:n visuaalista ilmettä sekä auttaa ilmeen yhdenmukaisuuden säilyttämisessä. Ohjeisto antaa peruslinjat painotuotteiden toteuttamiseen.

Lisätiedot

Tunnus. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita.

Tunnus. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita. Graafinen ohjeisto Tunnus Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita. Visio: Suomi on Euroopan kilpailukykyisin

Lisätiedot

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus Visuaalinen identiteetti Graafinen ohjeistus MEDRIAN OY SISÄLTÖ 01 VÄRIT 04 02 03 3... CMYK ja RGB 4... HELPien värit TYPOGRAFIA 5... Ensisijainen fontti 6... Toissijainen fontti 7... WWW-sivut LOGO 8...

Lisätiedot

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Suomi Finland 100 -tunnus Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Tunnus Tämä on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tunnus perusmuodossaan. Se on juhlavuoden visuaalisen ilmeen arvokkain elementti, jota

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Tunnus 3 Tunnuksen suoja-alueet 4 Tunnuksen käyttö 5 Värit 6 7 Kaakkolennokit 8 Sovellukset Käyntikortit 9 Asiakirjapohja

Lisätiedot

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Esipuhe 3 Tunnus 4 Versiot 5 Käyttö 9 Vaakuna 10 Värit 11 Typografia 12 Graafiset elementit 13 Lomakepohjat 14 Vaakunalla 14 Markkinointitunnuksella 15 Kirjekuoret ja käyntikortit

Lisätiedot

Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO. Selvitystyön raportti

Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO. Selvitystyön raportti Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO Selvitystyön raportti Päivitetty 3/2015 GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUS 3 TUNNUKSEN VERSIOT JA KÄYTTÖ 4 VÄRIT 5 GRAAFINEN ELEMENTTI

Lisätiedot

Graafinen. ohjeisto. Verohallinto

Graafinen. ohjeisto. Verohallinto Graafinen ohjeisto SISÄLTÖ Verovaakuna on osa Verohallinnon historiaa...2 1. PERUSELEMENTIT... 2 1.1 Yhteisötunnus...2 1.2 Yhteisötunnuksen käyttö...3 1.3 Yhteisötunnuksen kielletty käyttö...4 1.4 Verovaakuna...4

Lisätiedot

Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto

Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto 7.3.2017 Tämä on vuonna 2017 uusitun Kauneimpien Joululaulujen visuaalisen ilmeen ohjeisto. Ohjeiston mukana toimitetaan alkuperäiset logotiedostot,

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT Graafinen ohjeistus 28.10.2016 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. VAAKUNA... 4 3. TUNNUKSET... 5 3.1. Puolangan logo... 5 3.2. Slogan... 6 4. TYPOGRAFIA... 7 5. VÄRIT... 8 6. GRAAFINEN ELEMENTTI... 9 7. SÄHKÖPOSTIN

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ

GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ Päivitetty 16.5.2006 TAVO ITTEENA YH TENÄINEN JA TUNNISTETTAVA JÄRJES TÖ ILME Graafinen ohjeisto antaa ohjeet ja mallit siitä, miltä Suomen

Lisätiedot

Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6

Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6 Graafinen ohjeisto Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6 Yritystunnus Corpon yritystunnusta käytetään aina oheisessa muodossa. Logotekstiä ei saa latoa (kirjoittaa) eikä

Lisätiedot

Kanta graafinen ohje. Versio

Kanta graafinen ohje. Versio Kanta graafinen ohje Versio 3.0 17.3.2014 Sisältö Kirjoitusasu Tunnus Värillinen, musta valkoinen, värillisellä taustalla ja pohjalla sekä suoja-alue, mittasuhteet ja kieliversiot Tunnus ja nimi aukikirjoitettuna

Lisätiedot

SISÄLLYS. 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna

SISÄLLYS. 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna 2 TUNNUS Mobiilimaksu-tunnus koostuu sim-kortin muotoisesta

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus 5/2012

Graafinen ohjeistus 5/2012 Graafinen ohjeistus 5/2012 Tunnus Kauppakamari-tunnus on muotoilultaan selkeä ja moderni nimilogo. Se viestii suoraselkäisen ja pelkistetyn olemuksensa ansiosta luotettavuutta ja asiantuntemusta. Perustunnus

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 Kaikki asiakkaidemme tarpeet liittyvät oman näkemyksen välittämiseen toiselle ihmiselle. Vain siitä on kyse, ja vain se on tärkeää. Olipa näkemys tarkoitettu sähköasentajalle,

Lisätiedot

Kanta-palvelut graafinen ohje , versio 6.0

Kanta-palvelut graafinen ohje , versio 6.0 Kanta-palvelut graafinen ohje 18.9.2017, versio 6.0 Sisältö Kirjoitusasu Palvelut, taivutus, kieliversiot Tunnus Värillinen, musta valkoinen, värillisellä taustalla ja pohjalla sekä suoja-alue, mittasuhteet

Lisätiedot

Graafisen ohjeiston sisältö 2

Graafisen ohjeiston sisältö 2 Graafinen ohjeisto Graafisen ohjeiston sisältö 2 Tämä on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Paja Gallerian graafinen ohjeisto, jota tulee noudattaa aina tehtäessä siihen liittyvää materiaalia. Graafisen

Lisätiedot

Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto

Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto Sisällys Logo 3 Logon käyttö 4 Värit 6 Typografia 7 Graafiset elementit 8 Esitteet 9 2 Logo Animalian logo muodostuu suorakulmiosta jossa on animalia -tekstin

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU - GRAAFINEN OHJEISTO

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU - GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU - GRAAFINEN OHJEISTO KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU / Graafinen ohjeisto Kajaanin ammattikorkeakoululla on oma tunnistettava, visuaalinen ilmeensä, joka näkyy

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA 2 3 4 5 6 Suomen Lions-liitto ry:n graafinen ohjeisto on tehty yhtenäistämään järjestön

Lisätiedot

AMMATTIOSASTOJEN ILMEEN LANSEERAUS

AMMATTIOSASTOJEN ILMEEN LANSEERAUS AMMATTIOSASTOJEN ILMEEN LANSEERAUS 1 SISÄLTÖ Alkusanat 3 Tunnus 4 Lippu 7 Sovelluksia 8 2 PAMIN AMMATTIOSASTOT SAAVAT UUDEN YHTENÄISEN ILMEEN PAMin uusi ilme tuo muutoksen myös ammattiosastojen näkyvyyteen.

Lisätiedot

SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO

SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLTÖ Johdanto...3 Logo...4 Logon käyttö...6 Logo ja sloganit...8 Typografia...10 Värit...12 Valokuvien käyttö...14 2 Suomen Vapaakirkon lapsi-

Lisätiedot

suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli

suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli gr a a f ine n oh je is t o suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli l ogo Suomen Palopäällystöliiton logo on sinetin ja tekstin yhdistelmä. Tässä on esitettynä sen perusversio jota pyritään käyttämään

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO MTK 100 VUOTTA KASVUA. JUHLAVUODEN TUNNUKSEN KÄYTTÖOHJE.

GRAAFINEN OHJEISTO MTK 100 VUOTTA KASVUA. JUHLAVUODEN TUNNUKSEN KÄYTTÖOHJE. GRAAFINEN OHJEISTO MTK 100 VUOTTA KASVUA. JUHLAVUODEN TUNNUKSEN KÄYTTÖOHJE. Sisältö 1. Esipuhe 2. MTK:n tunnus 3. MTK:n tunnus ja suoja-alue 4. Juhlavuoden tunnus ja suoja-alue 5. Juhlavuoden tunnuksen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 2010

Graafinen ohjeisto 2010 Graafinen ohjeisto 2010 1 Tunnus Perusideana liikemerkissä on Suomen lipun siniristi, josta kasvaa K-kirjain. Voimakas ylöspäin suuntautuva liike ja eteenpäin harppaava olemus viestittää annakkoluulottomasta

Lisätiedot

Sisällys. 1 Tunnus 4. 2 Käyttöehdot 5. 3 Värit 6. 4 Typografi a 7. 5 Sovellukset 8. www.rakennepalvelu.com

Sisällys. 1 Tunnus 4. 2 Käyttöehdot 5. 3 Värit 6. 4 Typografi a 7. 5 Sovellukset 8. www.rakennepalvelu.com Graafinen ohjeisto Sisällys 1 Tunnus 4 2 Käyttöehdot 5 3 Värit 6 4 Typografi a 7 5 Sovellukset 8 www.rakennepalvelu.com 1 Tunnus Rakennepalvelu Jurva Rinne Ky:n tunnus koostuu kuusisymbolista ja yrityksen

Lisätiedot

2. Graafi nen yrityskuva

2. Graafi nen yrityskuva 2. Graafi nen yrityskuva 2.1. Näin käytät tunnisteita 2.2. Liikemerkki / logo ja sen suhteet 2.3. Logon ja sloganin suoja-alueet 2.4. Logon käyttö 2.5. Typografi a 2.6. Värit TULIKIVI OYJ:N GRAAFINEN YRITYSKUVA

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO KEVYT

GRAAFINEN OHJEISTO KEVYT päivitetty 25.6.2015 MESSUJEN GRAAFINEN OHJEISTO KEVYT YLEISET 21 SARKA-MESSUT 4 Messutunnukset 7 Liikemerkki / synty 8 Liikemerkki / ryhmässä 9 Liikemerkki / kuosipinta 1 10 Liikemerkki / kuosipinta 2

Lisätiedot

Uusi norppa, uusi logo

Uusi norppa, uusi logo Graafiset ohjeet Miksi graafiset ohjeet? Uusi norppa, uusi logo Näiden graafisten ohjeiden avulla luomme yhtenäisyyttä ja tunnistettavuutta Suomen luonnonsuojeluliiton viestintään. Saimaanorppa tuli SLL:n

Lisätiedot

KOMIA SEINÄJOEN KAUPUNKISEUTU

KOMIA SEINÄJOEN KAUPUNKISEUTU KOMIA SEINÄJOEN KAUPUNKISEUTU graafinen ohjeisto MUUTAMA SANA KOMIASTA Seinäjoen kaupunkiseutu muodostuu seuraavista kunnista: Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kurikka, Kuortane, Lapua ja Seinäjoki.

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 KIRJEKUORET 10

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty:

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty: Päivitetty: 8.2.2016 Liikemerkki - vaaka Woikosken liikemerkki muodostuu aina tekstilogosta ja sen yhteydessä olevasta tunnuksesta. Liikemerkin muotoja tai niiden suhteita ei saa venyttää tai vääristää

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö.

Graafinen ohjeisto. Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö. GRAAFINEN OHJEISTO Graafinen ohjeisto Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö. Se tarjoaa työkalut sekä yrityksen sisäiseen brändin kehittämiseen että tavoitteelliseen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 21.01.2013

Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Tunnus Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä Finna on arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteinen helppokäyttöinen verkkopalvelu. Finna-palvelu auttaa käyttäjiä

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN GRAAFINEN OHJE

TILASTOKESKUKSEN GRAAFINEN OHJE TILASTOKESKUKSEN GRAAFINEN OHJE 2.0 2015 SISÄLTÖ ESIPUHE 3 1 PERUSELEMENTIT 1.1 Tunnus 4 1.1.1 Tunnuksen suoja-alue 5 1.1.2 Tunnuksen käyttö 6 1.1.3 Tunnusoriginaalihakemisto 7 1.2 Värit 8 1.3 Typografia

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto

GRAAFINEN OHJEISTO. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto GRAAFINEN OHJEISTO Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto Sisällysluettelo TUNNUS Perustunnus ja suoja-alueet... 3 Mustavalko- ja harmaasävyversiot... 4 KÄYTETTÄVÄT VÄRIT Käytettävät

Lisätiedot