RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2013 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 27.5.2013 klo 16.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lähihoitajan palkattoman opintovapaan sijaisuus Rautalammin Kiviniemen skandium- ja zirkoniesiintymiä tutkitaan Takauksen myöntäminen Palvamäen tiekunnan tienparannuslainalle Kunniamerkkiehdotukset Kahden omakotitalotontin arpominen Rautalampi takaisin maailman kartalle tapahtumassa Helsingissä Kuopion hallinto-oikeus on hylännyt Hankaveden-Kalajanjärven rantaosayleiskaavasta tehdyt valitukset Kuntakonsernia koskevan puskurirahaston konsernirahaston perustaminen 2013 Ilmoitusasiat Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Rautalammin kunnanhallituksen hallitusohjelma Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit yhtiön toiminnan kehittäminen Kutsu Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen PUHEENJOHTAJA Anneli Jalkanen

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 10/2013 Kunnanhallitus Sivu 240 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Anneli Jalkanen Sari Hintikka-Varis Ari Weide Jarmo Hänninen Kirsi Mannila Kaija Satuli Jarmo Karjalainen puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen Muut osallistujat Jorma Kukkonen Tiina Puranen Timo Satuli Risto Niemelä Ossi Maukonen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja osastosihteeri Puheenjohtaja Sihteeri Anneli Jalkanen KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Maanantai klo Ossi Maukonen kunnanvirasto Allekirjoitukset Jarmo Hänninen Jarmo Karjalainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ossi Maukonen

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 188 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 189 KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Jarmo Hännisen ja Jarmo Karjalaisen. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 190 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

4 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Lähihoitajan palkattoman opintovapaan sijaisuus Perustltk 47 Valmistelija: vanhuspalvelujen johtaja ma. Terttu Härkönen Koti- ja vanhuspalveluiden tulosalueelta on lähihoitaja Anne Karhunen jäämässä palkattomalle opintovapaalle Vanhuspalvelujen johtaja pyytää opintovapaan sijaisuuden täyttölupaa. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa lähihoitajan palkattoman opintovapaan sijaisuuteen Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kh 191 Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan ehdotuksen.

5 Kunnanhallitus Rautalammin Kiviniemen skandium- ja zirkoniesiintymiä tutkitaan Kh 192 Liite 1 Rautalammin kunta järjesti kiven ja maa-ainesten hyödyntämiseen sekä tutkimukseen liittyvän päivän Rautalammin HUB:issa, jossa asiantuntijaluentoja olivat pitämässä pohjoissavolaiset asiantuntijat, jotka edustivat Itä-Suomen yliopistoa, Pohjois-Savon GTK:ta ja kaivosteollisuutta. Kunnalle luovutettiin Marjaana Ahven on laatima pro gradu tutkielma, joka on tehty Helsingin yliopiston geotieteiden ja maatieteen laitokselle Opinnäytetyön tiivistelmään (liite 1) liittyvän lainauksen mukaan opinnäytetyössä oli kysymys seuraavista asioista: Kiviniemi sijaitsee Rautalammin kunnan pohjoisosassa Pohjois-Savossa. Niemen tyviosan muodostava mafinen intruusio koostuu pääesiintymän (granaattipitoinen fayaliittiferrogabro) lisäksi heterogeenisestä ferrogabrosta, leukogabrosta ja dioriitista. Intruusio sijoittuu aivan Keski-Suomen granitoidikompleksin koillisreunaan lähelle Savon vyöhykkeen kaarityypin kiviä, ja sitä ympäröi kalimaasälpäporfyyrinen graniitti. Tutkimuksen pohjaaineisto koostuu Geologian tutkimuskeskuksen alueella suorittamien maastotöiden tuloksista (paljastumahavainnot ja näytteet) sekä vuosina tehtyjen syväkairausten raporteista (yhdeksän kairareikää, yhteispituus 1251,50 m). Kairasydän- ja paljastumanäytteistä teetettiin pääalkuaineanalyysit XRF-menetelmällä (n=74), hivenalkuaineanalyysit ICP-MSmenetelmällä (n=28) sekä 51 ohuthiettä. Mineraalien koostumuksia ja eräiden hivenalkuaineiden jakautumista tutkittiin elektronimikroanalyysillä (12 ohuthiettä). Lisäksi olennaisena osana tutkimusta tehtiin Suomen isotooppigeologian laboratoriossa U-Pb-iänmääritys sekä granaattipitoisesta fayaliittiferrogabrosta (TIMS-menetelmä) että sivukivigraniitista (LA-ICP-MS-menetelmä). Ferrogabron iäksi saatiin 1857±2 Ma ja graniitin 1859±9 Ma. Iänmäärityksen yhteydessä mitattiin molemmista kivistä myös neodyymin isotooppikoostumus, jonka perusteella lasketut neodyymin initiaaliset epsilonarvot ovat gabrolle +0,1 ja graniitille -2,4. Pääesiintymän ferrogabro on pääosin karkearakeista ja rautarikasta (FeOtot %), ja se on rikastunut skandiumin ( ppm) ja zirkoniumin ( ppm) suhteen. Fosforin ja titaanin pitoisuudet ovat paikoin korkeat (max. P2O5 1,8 % ja TiO2 3,6 %). Päämineraaleina on ferroaugiittia/ferrohedenbergiittiä, hastingsiittia, fayaliittia, almandiinia ja plagioklaasia. Kalimaasälpää, kvartsia, ilmeniittiä, fluoriapatiittia ja zirkonia on aksessorisia määriä. Paikoin esiintyy korkean paineen rauta-mangaanisilikaattia pyroksferroiittia. Mineraalikoostumukseltaan heterogeeninen ferrogabro/dioriitti ympäröi

6 Kunnanhallitus pääesiintymää ja muodostaa tilavuudeltaan intruusion laajimman alueen. Sen raekokoko vaihtelee pienestä keskirakeiseen. Pääesiintymän läheisyydessä on pieninä kaistaleina leukogabroa. Geokemiallisen aineiston perusteella hivenalkuaineiden jakautuminen on hyvin samankaltaista gabrointruusiossa ja sen sivukivessä. Niiden REE-kuvaajat ovat yhtenevät. Korkea rautapitoisuus viittaa kehittyneeseen tholeiittiseen magmaan, jonka lähde on alakuoren mafisissa vaipan sulissa. Rikastuneisuus eräiden harvinaisten maametallien (Hf, Y ja Sc) suhteen ja paikoin korkeat alkalipitoisuudet viittaavat magman kontaminoitumiseen kuoren komponenteilla. Ikänsä puolesta kivet edustavat svekofennisen orogenian postkinemaattiseen vaiheeseen ( Ma) liittyvää bimodaalista magmatismia. Ferrogabron granaatti ja pyroksferroiitti viittaavat kiteytymisen aikana vallinneeseen korkeaan paineeseen (7-12 kbar). Vaipan lähteen ja toisaalta skandiumin ja zirkonin rikastumisprosessin selvittämiseksi tarvitaan vielä lisää isotooppikoostumusmittauksia. Saadun selvityksen mukaan tutkimustyö jatkuu ja samalla jatkuu Itä-Suomen yliopistossa professori Jouko Vepsäläisen johdolla lisätutkimukset siitä, miten skandium ja zirkoni voidaan erottaa kiven käsittelyn jatkoprosessissa. Tulokset tähän saakka ovat olleet erinomaisia. Lisäksi kaivosveden käsittelyyn ja puhdistukseen liittyvät tutkimukset jatkuvat Savonia ammattikorkeakoulussa, Itä-Suomen yliopistossa, Oulun yliopistossa ja MineWacon projektissa. Kunnanjohtajan esitys: Rautalammin Kiviniemen granaattipitoisen fayaliittiferrogabro -esiintymän tutkimus- ja hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen jatkuu ja esiintymiseen liittyvä Marjaana Ahvenen pro gradu -opinnäytetyö merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.

7 Kunnanhallitus Takauksen myöntäminen Palvamäen tiekunnan tienparannuslainalle Kh 193 Liite 2 Palvamäen tiehoitokunta hakee kunnan takausta tien peruspannukseen Rautalammin Osuuspankista otettavalle lainalle. Kyseinen yksityistie on pituudeltaan 1,8 kilometriä ja sen vaikutuspiirissä on 4 vakinaisesti asuttua taloutta. Tiehallinto on myöntänyt valtionavustusta tien perusparantamisen :n kustannusarvion mukaisesti kuitenkin enintään ,50. Lopulle summalle ( ) tiekunnalla on tarjous Rautalammin Osuuspankista. Liitteenä 2 on tiekunnan hakemus kustannusarvioineen, Ely-keskuksen takauspäätös, tiekunnan pöytäkirja, Rautalammin Osuuspankin lainatarjous ja maaseutuasiamiehen lausunto hankkeesta. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi Palvamäen yksityistien tiehoitokunnalle takauksen liitteenä olevalle Rautalammin Osuuspankista otettavalle ja tien perusparannukseen käytettävälle määrältään enintään :n lainalle, jonka laina-aika on 10 vuotta.

8 Kunnanhallitus Kunniamerkkiehdotukset Kh 194 Pohjois-Savon ELY-keskus on lähettänyt kunnille kirjelmän, jossa se pyytää kuntia tekemään ehdotuksia ritarikuntien kunniamerkkien hakemiseksi mennessä. Suomen Kuntaliitolta on mahdollisuus jatkuvasti hakea ansiomerkkejä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Kunnanvirastossa on valmisteltu kunniamerkkiesitykset sekä luottamushenkilöille että viranhaltijoille. Osa luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista on ilmoittanut, etteivät halua ottaa mahdollista merkkiä vastaan. Kunnanhallitusta informoidaan tehdyistä kunniamerkkiesityksistä.

9 Kunnanhallitus Kahden omakotitalotontin arpominen Rautalampi takaisin maailman kartalle tapahtumassa Helsingissä Kh 195 Liite 3 Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Rautalampi takaisin maailman kartalle hankkeeseen liittyviä toimenpiteitä. Tarkoitus on arpoa kaksi kaavoitettua omakotitalotonttia Helsingin tapahtumaan osallistuneiden kävijöiden kesken. Koska kyseessä on kiinteän omaisuuden luovuttaminen, asia tulee käsitellä kunnanvaltuustossa. Helsingin tapahtuman päivitetty ohjelmarunko on liitteenä 3. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle kahden kaavoitetun omakotitalotontin varaamista arvottavaksi Helsingin tapahtumassa Rautalammin kunnassa kirjoilla olevat henkilöt ja Rautalammin kunnan henkilöstö eivät voi osallistua arvontaan.

10 Kunnanhallitus Kuopion hallinto-oikeus on hylännyt Hankaveden-Kalajanjärven rantaosayleiskaavasta tehdyt valitukset Kh 196 Liite 4 Kuopion hallinto-oikeus on jättänyt osittain tutkimatta ja osittain hylännyt DN:o 01197/12/4102, 01254/12/4102 valitukset, jotka ovat koskeneet vaatimuksia, jotka oli kohdistettu tiloille RN:o 1:138 ja 1:132 sekä 1:158 sekä EO-1 alueen aluevarausta koskevan valituksen Saukkolamminkankaat alueesta sekä Olkivuoren-Ahvenlamminvuoren ge-alueesta, joka liittyy Metelinvuoren alueeseen, josta Korkein hallinto-oikeus oli puolestaan antanut päätöksen ja pysytti voimassa Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston Pohjois-Savon maakuntakaavaa 2030 olevan päätöksen. Rautalammin kunta omistaa Saukkolamminkankaat alueella olevan EO-1 alueen, joka on lähes vastapäätä Metelinvuoren aluetta. Kuopion hallinto-oikeuden päätös on liitteenä 4. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus merkitsee Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen tietoon saatetuksi.

11 Kunnanhallitus Kuntakonsernia koskevan puskurirahaston konsernirahaston perustaminen 2013 Kh 197 Kunnanjohtajan esitys: Rautalammin valtuustolle on tehty kahdentoista valtuutetun toimesta esitys konsernirahaston puskurirahaston perustamisesta kuntatalouden vahvistamisesta äkillisten taloudellisten tilanteiden varalle. Puskurirahaston perustamiseen valtuustoaloitteen mukaisesti voitaisiin käyttää kunnan saamia osinkotuloja vuosittain siten, että osinkotuloista siirretään puskurirahastoon vuosittain 30 %. Rautalammin kunta saa vuosittain osinkotuloja noin euroa. Vuonna 2013 odotetaan saatavan noin euroa. Vuositasolla valtuustoaloitteen mukaisesti rahasto karttuisi noin eurolla. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle konsernirahaston perustamista kuntakonsernin talouden pidemmän aikavälin tasapainottamista varten. Konsernirahastoa voidaan kartuttaa siten, että siihen siirretään vuosittaisella erillisellä kunnanvaltuuston päätöksellä 30 % kunnalle kertyneistä osinkotuloista. Päätös edellyttää kuitenkin sitä, että emokonsernin tilinpäätös on ainakin rahastoon siirrettävän summan verran ylijäämäinen, koska taloutta tarkastellaan koko konsernitasolla. Konsernirahastoa voidaan ja on perusteltua käyttää investointien rahoittamiseen sekä kuntakonsernin tytäryhtiöiden konserniavustamiseen. Rahastolle ja sen käyttämiselle on syytä laatia omat säännöt. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Lisäksi annetaan kunnanjohtajalle tutkia eri vaihtoehtoja syyskuun 2013 loppuun mennessä.

12 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 198 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Poliisin neuvottelukunnan pöytäkirja Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös : Valtionavustuksen (1.000 ) myöntäminen lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. 3. Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiedote : Maantien 5300 Toholahdentien kunnostaminen soratieksi. Kunnostettavan tien pituus 1,3 km. 4. Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen pöytäkirja Opetushallituksen päätös vieraskielisten oppilaiden opetukseen myönnetystä :n valtionavustuksesta vuonna Kuopion hallinto-oikeuden päätös Antti Oksasen ja Sisä-Savon luonnonystävät ry:n tekemiin valituksiin koskien kunnanvaltuuston päätöstä Hankavesi-Kalajanjärven ympäristön rantaosayleiskaavasta. Hallinto-oikeus on hylännyt kummankin valituksen. 7. Savon Energiaholding Oy:n yhtiökokouskutsu Tervon ympäristöterveyslautakunnan kokouskutsu Sisä-Savon th:n ky:n hallituksen esityslista Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

13 Kunnanhallitus Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Kh 199 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat: 1. Sivistyslautakunnan pöytäkirja Kunnanhallitus päättää, ettei toimielinten päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

14 Kunnanhallitus Rautalammin kunnanhallituksen hallitusohjelma Kh 200 Liite 5 Hallitusohjelman työryhmä on laatinut luonnoksen Rautalammin kunnanhallituksen hallitusohjelmaksi (liite 5). Työryhmä on kuullut ohjelman valmisteluvaiheessa paikallisia poliittisia ryhmiä. Toimikunnan sihteerinä toimii elinkeinoasiamies. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Rautalammin kunnanhallituksen hallitusohjelma hyväksytään. Keskustelun kuluessa Jarmo Hänninen ehdotti, että tämä asia käsitellään ensin valtuustoseminaarissa ja tuodaan vasta sen jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Koska Hännisen ehdotusta ei kukaan kannattanut, se raukesi. Tämän jälkeen kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

15 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat Kh 201 Kunnanjohtajan esitys: Kunnanjohtaja tekee viranhaltijapäätöksiä koskien kunnan elinkeinotointa, markkinointia, tilaisuuksia, ja niiden sponsorointia ja mainostamista sekä johtoryhmän vuosilomia ja koulutuksia. Merkitään kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja hyväksytyiksi väliseltä ajalta.

16 Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit yhtiön toiminnan kehittäminen Kh 202 Kunnanjohtajan esitys: Rautalammin kunnan täysin omistama Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit yhtiön hallitus on tehnyt selvityksiä kiinteistöyhtiön järjestelyvaihtoehdoista. Yhtiö on käyttänyt asiantuntijana Ernst & Young yhtiötä selvitysten tekemisessä. Veroasiantuntija Jussi Pellikka tulee yhtiökokousta ennen selvittämään erilaisia vaihtoehtoja järjestelyjen suhteen klo Sen jälkeen pidetään varsinainen yhtiökokous ja kuntakonsernin osalta keskustelua voidaan jatkaa myöhemmin samana päivänä käytävässä kunnanhallituksen kokouksessa klo Selvitysten pohjalta ja Rautalammin kunnan emokonsernin edustajana kunnanhallitus käy keskustelun ja tekee tarvittaessa päätökset yhtiön toiminnan kehittämiseksi.

17 Kunnanhallitus Kutsu Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen Kh 203 Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään klo Rautalammin kunnanvirastossa. Yhtiökokouskutsu tulee toimittaa osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen 9.kohdan mukaan todistettavasti kirjallisesti tai julkaisemalla se yhtiökokouksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kuukautta ja viimeistään kahdeksaa päivää ennen kokousta. Rautalammin kunnan yhtiökokouskutsu on virallisesti toimitettu diaarin mukaan eli 10 päivää ennen varsinaista yhtiökokousta ja kokouskutsu täyttää tältä osin laillisuuden kriteerit. Varsinainen yhtiökokous tulee pitää 10. kohdan mukaan vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, joka merkitsee sitä, että yhtiökokous tulee pitää viimeistään vuoden 2012 osalta. Yhtiön toimittama kutsu kunnanhallitukselle on tämän pöytäkirjan liitteenä. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallituksen tietoon merkitään Rautalammin kunnalle, emokonsernille, saapunut varsinainen yhtiökokouskutsu.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 18.8.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 18.8.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.8.2014 klo 17.00 18.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus. Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus. Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 3.8.2015 klo 16.00 17.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 3.8.2015 klo 16.00 17.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.8.2015 klo 16.00 17.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Pääkirjasto, Kivijalka Pöytäkirjan Sivu 94 95 96 97 98 99 100

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 13.4.2015 klo 17.00 18.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 13.4.2015 klo 17.00 18.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 13.4.2015 klo 17.00 18.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.9.2013 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.9.2013 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.9.2013 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 4/2011 Kunnanvaltuusto. Tiistai 7.6.2010 klo 19.30 20.15. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 4/2011 Kunnanvaltuusto. Tiistai 7.6.2010 klo 19.30 20.15. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 4/2011 Kunnanvaltuusto Tiistai 7.6.2010 klo 19.30 20.15 Kunnanvirasto, valtuustosali 25 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2014 klo 19.00 19.50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 55 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 7.11.2012 klo 19.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 7.11.2012 klo 19.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.11.2012 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot