JAOSTO-OHJESÄÄNTÖ I LUKU. 1 Yleistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JAOSTO-OHJESÄÄNTÖ I LUKU. 1 Yleistä"

Transkriptio

1 JAOSTO-OHJESÄÄNTÖ I LUKU 1 Yleistä Sen lisäksi mitä yhdistyksen säännöissä soveltuvin osin ja muissa yhdistyksen ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n (myöhemmin TuKY) jaostojen ja muiden pysyvien toimielinten (myöhemmin yleisnimellä jaosto) toiminnassa tätä ohjesääntöä. Jaoston puheenjohtajat huolehtivat, että jaoston hallituksen jäsenet tutustuvat tähän ohjesääntöön. 2 Jaostojen tehtävät Jaostot ovat TuKYn pysyviä toimikuntia, jotka ovat oleellinen osa yhdistyksen toimintaa. Jaostojen on toiminnassaan edustettava TuKYä ja toimittava sen jäsenten etujen mukaisesti. TuKYn jaostoja ovat Kulttuurijaosto, Liikuntajaosto, NESU-TuKY, Ulkoasiainjaosto, Edunvalvontajaosto, Viestintäjaosto ja Kansainvälisten asioiden jaosto. Kulttuurijaosto (Kulttis) Kulttuurijaoston tehtävänä vaalia ja kunnioittaa TuKY ry:n ja Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan perinteitä, sekä edistää ja vaalia jäsenten kulttuurisia pyrkimyksiä ja harrastuksia. Kulttis tarjoaa jäsenille mahdollisuuden osallistua kulttuuritapahtumiin järjestämällä niitä itse sekä järjestämällä vierailuja erilaisiin kulttuurikohteisiin ja - tapahtumiin. Liikuntajaosto (KY-Sport) KY-Sportin tehtävänä on järjestää jäsenille mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa eri muodoissa niin viikoittaisina urheiluvuoroina kuin yksittäisinä tapahtumina. KY-Sport pyrkii korostamaan liikunnan merkitystä jäsenten keskuudessa sekä kehittämään yhdistyksen liikuntatarjontaa. KY-Sport voi toimia yhteistyössä erinäisten urheilujoukkueiden kanssa. NESU-TuKY NESU-TuKYn tehtävänä on vaalia TuKYn pohjoismaista kylteriyhteistyötä toimimalla aktiivisesti NESU Finlandissa ja osallistumalla sen järjestämiin tapahtumiin sekä kansainvälisiin NESU-seminaareihin. NESU-TuKY vaalii sekä pohjoismaista että yhdistyksen omaa sitsikulttuuria. Lisäksi NESU pyrkii järjestämään erilaisia sitsejä eri yhteistyötahojen kanssa. Ulkoasiainjaosto (Ulkkis) Ulkoasiainjaoston tehtävänä on järjestää juhlatilaisuuksia Montussa, Parkilla ja Turun yökerhoissa. Lisäksi Ulkkis järjestää matkoja muiden opiskelijajärjestöjen juhlatilaisuuksiin sekä kutsuu muita opiskelijajärjestöjä Turkuun. Edunvalvontajaosto (EVA) Edunvalvontajaoston tehtävä on valvoa jäsenten koulutus- ja sosiaalipoliittisia etuja TYYn, yliopiston ja kauppakorkeakoulun tahoilla. Edunvalvontajaosto tekee tämän yhteistyössä TuKYn hallituksen koulutus- ja sosiaalipoliittisten vastaavien sekä TuKYn ainejärjestöjen kanssa. Edunvalvontajaoston jäseninä ovat hallituksen koulutus- ja sosiaalipoliittisista asioista vastaavat henkilöt, sekä muut erikseen valitut jäsenet. Viestintäjaosto

2 Viestintäjaosto vastaa hallituksen viestintävastaavan johdolla yhdistyksen viestinnällisestä linjasta. Tämän lisäksi Viestintäjaosto toimii yhdistyksen lehden (KYliste) toimitusneuvostona. Toimitusneuvoston tehtävä on tukea lehden päätoimittajaa ja toimituskuntaa työssään ja valvoa lehden linjan toteutumista. Viestintäjaoston jäseninä ovat yhdistyksen viestintävastaava, KYlisteen päätoimittaja(t), webmaster, myyntipäällikkö sekä muita erikseen valittuja jäseniä. Kansainvälisten asioiden jaosto (CIA TuKY) Kansainvälisten asioiden jaoston tehtävänä on hallituksen kv-vastaavan johdolla vastata yhdistyksen kansainvälisestä toiminnasta sekä yhdistyksen kansainvälisyyden kehittämisestä. Jaosto tekee sekä suunnittelevaa että toteuttavaa työtä tarkoituksensa edistämiseksi. Kansainvälisten asioiden jaosto tekee yhteistyötä Turun opiskelijaelämän kansainvälisten toimijoiden sekä ulkomaisten toimijoiden kanssa edistääkseen jäsenistön mahdollisuuksia saada kansainvälisiä kokemuksia niin Suomessa kuin ulkomaillakin. 3 Jaostojen tili- ja toimikausi Jaostojen tili- ja toimikausi on sama kuin yhdistykselläkin eli Hallituksen kokoonpano Jaoston hallitukseen tulee kuulua vähintään puheenjohtaja ja 3-15 muuta jäsentä, jotka valitaan jaoston syyskokouksessa. Jaostojen puheenjohtajat valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Edunvalvontajaoston, Viestintäjaoston, Kansainvälisten asioiden jaoston ja muiden pysyvien toimikuntien kokoonpanon valitsee muista jaostoista poiketen TuKYn hallitus hakemusten perusteella. Osa paikoista voidaan myös valita sidottuna toiseen luottamustai työtehtävään. 5 Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on toteuttaa jaoston toimintasuunnitelmaa, hoitaa jaoston juoksevat tehtävät sekä edustaa jaostoa sen toiminnassa. II LUKU Yleiskokoukset 6 Sääntömääräiset yleiskokoukset Kulttis, Ulkkis, NESU-TuKY, CIA TuKY ja KY-Sport järjestävät vähintään kaksi yleiskokousta toimikautensa aikana, yhden syksyllä ja yhden keväällä. Kevätkokouksessa jaoston hallituksen tehtävänä on esitellä, kuinka jaoston toimintasuunnitelmaa toteutetaan kuluvalla kaudella. Syyskokouksessa valitaan jaoston uusi hallitus. 7 Kokouksesta ilmoittaminen Jaoston yleiskokouksesta on ilmoitettava TuKYn viestintäkanavia käyttäen vähintään viikkoa ennen kokousta. 8 Puhe- ja läsnäolo-oikeus Jaoston yleiskokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä. 9 Äänioikeus

3 Jaoston yleiskokouksissa on äänioikeus kaikilla yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Äänioikeutta voi käyttää vain henkilökohtaisesti paikan päällä. 10 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Jaoston yleiskokoukset ovat laillisia kun niistä on ilmoitettu II luvun 7 :n mukaisesti. Jaoston yleiskokous on päätösvaltainen kun vähintään neljä yhdistyksen jäsentä on läsnä. 11 Kokouksen puheenjohtaja Jaoston yleiskokouksen puheenjohtaja valitaan kokouksen alussa kokouksen jäsenten keskuudesta. Valinta ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 12 Kokouksen sihteeri Jaoston yleiskokouksen sihteeri valitaan kokouksen alussa kokouksen jäsenten keskuudesta. Valinta ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Yleiskokouksen sihteerin tehtävänä on laatia kokouksesta perusteltu päätöspöytäkirja ja huolehtia sen asianmukaisesta tarkastamisesta. 13 Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Kokouksen puheenjohtaja kutsuu kokouksen alussa kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi mahdollista ääntenlaskijaa. Pöytäkirjantarkastajan tehtävänä on varmentaa allekirjoituksellaan, että kokouksesta laadittu pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua. 14 Pöytäkirja Jaoston yleiskokouksesta laaditaan perusteltu päätöspöytäkirja, johon merkitään kokouksessa tehdyt päätökset perusteluineen, äänestystulokset, mahdolliset eriävät mielipiteet sekä läsnäolijat. Kokouksessa valitut pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan, ja mikäli pöytäkirja vastaa kokouksen sisältöä, allekirjoittavat pöytäkirjan mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. Myös kokouksen puheenjohtajan sekä sihteerin on tarkastettava sekä allekirjoitettava tarkastamansa pöytäkirja. Tarkastettu yleiskokouksen pöytäkirja on toimitettava jaoston sähköpostilistalle. III LUKU Jaoston hallituksen kokoukset 15 Kokouksesta ilmoittaminen Jaoston hallituksen kokouksesta on ilmoitettava kaikille hallituksen jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta. 16 Puhe- ja läsnäolo-oikeus Jaoston hallituksen kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikilla hallituksen jäsenillä. Jaoston hallitus voi myöntää erityisen puhe- ja läsnäolo-oikeuden muille henkilöille. 17 Äänioikeus

4 Jaoston hallituksen kokouksissa äänioikeus on jaoston hallituksen jäsenillä. 18 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Jaoston hallituksen kokoukset ovat laillisia kun niistä on ilmoitettu III luvun 15 :n mukaisesti. Hallituksen kokous on päätösvaltainen kun 1/2 hallituksesta mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. 19 Kokouksen puheenjohtaja Jaoston hallituksen kokousten puheenjohtajana toimii jaoston hallituksen puheenjohtaja. Mikäli hallituksen puheenjohtaja on estynyt, puhetta johtaa varapuheenjohtaja tai muu hallituksen keskuudestaan valitsema henkilö. 20 Kokouksen sihteeri Jaoston hallituksen kokousten sihteerinä toimii jaoston hallituksen sihteeri. Mikäli hallituksen sihteeri on estynyt, sihteerinä toimii hallituksen keskuudestaan valitsema henkilö. Kokouksen sihteerin tehtävänä on laatia kokouksesta perusteltu päätöspöytäkirja ja huolehtia sen asianmukaisesta tarkastamisesta. 21 Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Kokous valitsee keskuudestaan kokouksen alussa kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi mahdollista ääntenlaskijaa. Pöytäkirjantarkastajan tehtävänä on varmentaa allekirjoituksellaan, että kokouksesta laadittu pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua. 22 Pöytäkirja Jaoston hallituksen kokouksesta laaditaan perusteltu päätöspöytäkirja, johon merkitään kokouksessa tehdyt päätökset perusteluineen, äänestystulokset, mahdolliset eriävät mielipiteet sekä läsnäolijat. Kokouksessa valitut pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan, ja mikäli pöytäkirja vastaa kokouksen sisältöä, allekirjoittavat pöytäkirjan mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. Myös kokouksen puheenjohtajan sekä sihteerin on tarkastettava sekä allekirjoitettava tarkastamansa pöytäkirja. Tarkastetut pöytäkirjat on toimitettava TuKYn talouspäällikölle tilinpäätöksen yhteydessä. IV LUKU Yleisiä kokousmääräyksiä 23 Esteellisyys Jaoston kokouksen jäsen on esteellinen ottamaan osaa hänen henkilökohtaista etuaan koskevan asian käsittelyyn. Mikäli kokouksen jäsenen esteellisyydestä ilmenee erimielisyyttä, voidaan päätös esteellisyydestä ratkaista yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 24 Vaalit

5 Hallituksen jäsenet valitaan kukin paikka kerrallaan noudattaen suoraa henkilövaalitapaa. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja vastuualueet päätetään jaoston puheenjohtajan esityksestä. Jokaisen valitun tulee saada ehdoton enemmistö tullakseen valituksi. Jos useammasta ehdokkaasta kukaan ei saa ensimmäisellä kierroksella ehdotonta enemmistöä, valitaan kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta toiselle äänestyskierrokselle. Vaalit voidaan, ellei erimielisyyttä ilmene, toimittaa ilman äänestystä. Jos kaksi, joista vain toinen voi tulla valituksi, saa saman äänimäärän, vaali ratkaistaan arvalla. Annetut vaaliliput on kokouksen sihteerin säilytettävä äänten laskemisen jälkeen suljetussa kirjekuoressa, kunnes vaalia suorittaneen kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty, minkä jälkeen ne saadaan hävittää. 25 Äänestystapa ja äänestysjärjestys Äänestys suoritetaan avoimena, tai yhden (1) kokouksen jäsenen niin pyytäessä, suljettuna. Äänestysjärjestys on kollegiaaninen, eli kaikki esitykset ovat vastakkain samassa äänestyksessä. Eniten ääniä saanut esitys voittaa. 26 Eriävä mielipide Kokouksessa läsnä olevan äänivaltaisen kokouksen jäsenen, joka haluaa esittää eriävän mielipiteen, on ilmoitettava siitä heti kun päätös on tehty. Eriävään mielipiteeseen liittyvät kirjalliset perustelut on toimitettava kokouksen sihteerille pöytäkirjaan liitettäviksi viikon kuluessa kokouksesta. V LUKU Talous 27 Jaostojen varat ja niiden käyttö Koska jaostot eivät ole itsenäisiä oikeushenkilöitä, vaan TuKYn osia, jaostoilla ei ole omaa varallisuutta. Jaostoilla on kuitenkin oikeus hankkia ja käyttää varoja TuKYn talousarvion ja saamiensa ohjeiden mukaan itsenäisesti. Jaoston varoja tulee käyttää vain jaoston tarkoituksen mukaisiin menoihin sekä kohtuulliseen palkitsemiseen. Jaostoilla on oikeus omaan erilliseen pankkitiliin. TuKYn hallitus voi myöntää oikeuksia useampaan kuin yhteen pankkitiliin. Jaostoilla on oikeus käteiskassaan pakottavassa tilanteessa. Käteiskassa on siirrettävä pankkitilille välittömästi kun se on mahdollista ja käteiskassasta on pidettävä kirjaa. Kaikessa taloudenpidossa otetaan huomioon jaoston erityispiirteet. 28 Taloudenpidon vastuu Jaoston puheenjohtaja ja rahastonhoitaja ovat vastuussa jaoston taloudenhoidosta, yhdessä koko jaoston hallituksen kanssa. TuKY voi periä vahingonkorvauksena varoja jaoston hallituksen yksittäisiltä jäseniltä, mikäli voidaan osoittaa, että hallituksen jäsen on räikeästi ja tahallisesti aiheuttanut taloudellista haittaa jaostolle.

6 Jaostot ovat vastuussa käyttämistään varoista. TuKYn talousarviossa on asetettu jaostolle tulostavoite, joka tulee saavuttaa ja tilittää rahat TuKYlle pyydettäessä. Jos tulostavoitetta ei saavuteta, päättää TuKYn hallitus jatkotoimenpiteistä jaostoa kohtaan. 29 Jaoston kirjanpito Jaoston rahastonhoitaja on velvollinen pitämään kirjaa jaoston tuloista ja menoista sekä laatimaan tilinpäätöksen kirjanpitolain sekä muiden lakien ja asetusten sekä TuKYn taloudenhoidon ohjesäännön mukaan. Lakia ja ohjesääntöä täydentävät TuKYn talouspäällikön ja taloustoimikunnan puheenjohtajan ohjeet. Jaoston rahastonhoitaja on velvollinen huolehtimaan myös kaikesta muusta jaoston taloudenhoitoon liittyvistä seikoista, kuten maksuliikenteestä, tunnollisesti. Jaoston kirjanpito tarkistetaan säännöllisesti TuKYn talouspäällikön ohjeiden mukaan. Jaoston rahastonhoitajalla on oikeus saada tehtäväänsä riittävät ohjeet sekä perehdytys. 30 Tilinpäätös Jaoston taloudellisesta toiminnasta laaditaan kirjanpitolain sekä muiden lakien ja asetusten sekä TuKYn taloudenhoidon ohjesäännön mukainen tilinpäätös. Jaostojen tilinpäätökset liitetään TuKYn tilinpäätökseen. 31 Tositteet Kaikesta rahankäytöstä tulee olla jaoston hallituksen päätös sekä lain vaatima tosite. Päätökset on merkittävä jaoston hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. 32 Toiminta-avustukset ja palkitseminen TuKYn hallitus voi myöntää jaostoille toiminta-avustuksia erikseen haettaessa joko yleiseen toimintaan tai yksittäisiin budjetoituihin tapahtumiin. Jaostot saavat palkita toimijoitaan kohtuullisesti. Palkitseminen ei saa olla rahallista, lahjoja tai lahjakortteja. Mikäli palkitseminen ylittää kertaluontoisesti hinnaltaan 100, tulee asia tuoda TuKYn hallituksen käsittelyyn. 33 Taloudellinen suunnittelu Jaosto on velvollinen arvioimaan toimintaansa myös taloudellisesti sekä laatimaan vuosittaisen suuntaa-antavan talousarvion, jonka TuKYn hallitus hyväksyy. Jaoston tulee pyrkiä laatimaan myös tapahtumakohtaiset budjetit. 34 TuKYn yhteistyöyritysten sopimusten kunnioittaminen Jaostojen on noudatettava TuKYn yritysyhteistyösopimuksien raameja. Epäselvyystapauksissa yrityssuhdevastaava toimii neuvoa antavana tahona. Merkittävät epäselvyydet tullaan ratkaisemaan tarvittaessa TuKYn hallituksen kokouksessa. 35 Lisäykset ja muutokset Tähän ohjesääntöön voidaan tehdä muutoksia vain yhdistyksen kokouksen päätöksellä. 36 Voimaantulo Tämä jaosto-ohjesääntö on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa

1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry.

1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. 1 LUKU: NIMI, TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TILIKAUSI 1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. 2 Kielet ja kotipaikka. Yhdistyksen kieli on suomi ja kotipaikka Rovaniemi

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset.

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset. 7.3..2011 Esitys kevätkokoukselle 2011 Imetyksen tuki ry:n JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ Osa I HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS I luku: Yleistä 1 Yhdistyksen perustehtävä Yhdistyksen tarkoitus on edistää, tukea ja suojella

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKETIETEEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

ELÄINLÄÄKETIETEEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT ELÄINLÄÄKETIETEEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry, Veterinärmedicinska kandidatföreningen VKF rf,

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KYMENLAAKSON OSAKUNNAN SÄÄNNÖT

HELSINGIN YLIOPISTON KYMENLAAKSON OSAKUNNAN SÄÄNNÖT HELSINGIN YLIOPISTON KYMENLAAKSON OSAKUNNAN SÄÄNNÖT I LUKU OSAKUNNAN TARKOITUS 1 Osakunnan tarkoitus Helsingin yliopiston Kymenlaakson Osakunnan (myöhemmin Osakunta) tarkoituksena on yhdistää kymenlaaksolaiset

Lisätiedot

Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö

Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö 1 Sisällys I OSA Hallinto-ohjesäännön soveltamisala ja muut yleiset määräykset... 7 1 Luku Soveltamisalaa koskevat

Lisätiedot

Perussääntö. I Luku. II Luku

Perussääntö. I Luku. II Luku Perussääntö I Luku 1 Opiskelijakunta Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on opiskelijoiden edunvalvontajärjestö, joka valvoo opiskelijoiden oikeusturvan toteutumista, edistää opiskelijoiden

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta voi kuulua jäsenenä päättämiinsä yhdistyksiin tai yhteisöihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta voi kuulua jäsenenä päättämiinsä yhdistyksiin tai yhteisöihin. SÄÄNNÖT 1 (9) SÄÄNNÖT 1 OPISKELIJAKUNTA Opiskelijakunnan nimi on Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä JAMKO. Kansainvälisissä yhteyksissä opiskelijakunnasta

Lisätiedot

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1.1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala Helsingin juutalaisen seurakunnan yhdyskuntajärjestys (hyväksytty seurakunnanvaltuuston kokouksessa 27.8.2012, muutettu seurakunnanvaltuuston kokouksissa 29.5.2013 ja 25.8.2013. Astunut voimaan Patentti

Lisätiedot

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Klaanin JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Klaanin JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ 1(7) Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Klaanin JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltaminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnassa

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 1 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 2 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Finanssi ry:n taloudenhoidossa tämän

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 ( 7) Versio 2.1 15.04.2004

OULUN TEEKKARIYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 ( 7) Versio 2.1 15.04.2004 OULUN TEEKKARIYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 ( 7) OULUN TEEKKARIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkariyhdistys ry ja kotipaikka Oulun kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Edustajiston työjärjestys

Edustajiston työjärjestys Edustajiston työjärjestys Yleiset säännökset 1 Määräysten soveltaminen Tämän työjärjestyksen määräykset täydentävät Opiskelijakunta METKAn sääntöjä. Näitä sääntöjä voidaan soveltuvin osin käyttää myös

Lisätiedot

PuHu Juniorit Ry. Säännöt

PuHu Juniorit Ry. Säännöt PuHu Juniorit Ry. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PuHu Juniorit ry. ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää

Lisätiedot

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010 JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Parikkalan kunnalliset JHL ry, ja sen kotipaikka on Parikkala. 2. Yhdistys

Lisätiedot

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012 05.11.2012 RIISTANHOITOYHDISTYSTEN TYÖJÄRJESTYS Voimaantulo 1.1.2012, voimassa toistaiseksi Käsitelty Suomen riistakeskuksen hallituksessa 18.11.2011, MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 1 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, ruotsiksi Stiftelsen för Helsingfors ekonomistuderande,

Lisätiedot

TKO äly ry:n talousohjesääntö

TKO äly ry:n talousohjesääntö TKO äly ry:n talousohjesääntö 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa yhdistyksen ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan TKO äly ry:n taloudenhoidossa

Lisätiedot

HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Haukipudas-Onkamonselän yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhteismetsän

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Sallan yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka Sallan kunta. 1 2 Yhteismetsän osakas on se, jonka omistamaan

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT Edustajisto on hyväksynyt säännöt toisen kerran 11.11.2008 Rehtori on vahvistanut säännöt 18.11.2008 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Saimaan

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot