Graafinen Ohjeisto KantriOulun markkinointimateriaalin tekijöille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Graafinen Ohjeisto KantriOulun markkinointimateriaalin tekijöille"

Transkriptio

1 Graafinen Ohjeisto KantriOulun markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0

2

3 Sisältö ALKUSANAT 4 KANTRIOULUN GRAAFINEN ILME 5 TUNNUS 6 TUNNUKSEN VERSIOT 7 TUNNUKSEN MITTASUHTEET 8 TUNNUKSEN VÄRIT 9 TUNNUKSEN KÄYTTÖ 10 TYPOGRAFIA 12 VÄRIMAAILMA 14 GRAAFISET TEHOSTEET 15 SOVELTAMINEN 17 - KÄYNTIKORTTI - ESITYSPOHJA - ESITE

4 Alkusanat KantriOulu on Oulun kaupungin Teknisen keskuksen hallinnoima hanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta kaupungin ja maaseudun asukkaiden ja yritysten välillä. Graafinen ilme, eli se, miten hanke näkyy ulospäin visuaalisesti on tärkeää olla yhtenäinen ja hallittu. Jokainen yritys, organisaatio tai hanke viestii omalla ulkonäöllään. Siksi ilmeen tulee olla yrityksen, organisaation tai hankkeen toiminnan, tavoitteiden ja arvojen mukainen ja viestittää laadukasta, ammattimaista otetta kohderyhmässään. Graafisen ohjeiston tarkoitus on antaa perusohjeet hankkeen ilmeen toteuttamiseksi ja sen elementtien käyttämisestä. Ohjeessa on myös esimerkkejä graafisten elementtien oikeasta ja väärästä käytöstä. Ohjeistuksen käyttö mahdollistaa ilmeen säilyttämisen yhtenäisenä toteutettaessa erilaisia markkinoinnin työkaluja.

5 KantriOulun graafinen ilme KantriOulun ilmeessä pyritään nuorekkuuteen, iloisuuteen ja raikkauteen. Samalla pyritään pois maaseutuun liittyvästä stereotyyppisestä mielikuvasta, että se olisi vain tylsää ja likaista navettatyötä kaukana susirajan takana, säilyttäen kuitenkin siihen realismin. Maaseudun yrittäjyys kattaa erittäin laajan kirjon erilaisia tuotanto- palvelu- ja logistiikkatoimintaa. Kuitenkin kaiken tämän perustana maaseutua edelleen tekee eläväksi maa- ja metsätalous, joiden ympärille kaikki muu toiminta rakentuu. Siksi myös ilme pohjautuu maatalouden symboliikkaan. KantriOulun ilmeellä pyritään viestimään hankkeen perussanomaa, että kaupunki ja maaseutu eivät ole kaukana toisistaan olevia erillisiä maailmoja. Oululainen maaseutu sijaitsee aivan kaupungin kupeessa ja tarjoaa myös kaupunkilaisille monipuolisia palveluita. Tätä läheisyyttä ja monipuolisuutta KantriOulun ilmeellä pyritään viestittämään. Graafisen ilmeen muodostavat tunnus, eli logo, johon on liitetty kuva, värimaailma, laadukkaat ja tyyliltään yhdenmukaiset valokuvat, sommittelu, typografia ja graafiset tehosteet.

6 Tunnus KantriOulun tunnus kuvaa maaseudun ja Oulun kaupungin läheisyyttä ja sitä, kuinka elämämme molemmissa riippuu luonnosta. Tunnuksen kuvaosassa on neljännes pallosta, joka kuvaa sekä maata kotiplaneettanamme, että värinsä puolesta aurinkoa. Tunnuksen värit symboloivat samoja asioita; vihreä ja keltainen ovat luonnon värejä, musta ja harmaa liittyvät edellisiin moderneina kaupunkirakentamista ja -kulttuuria kuvaavina väreinä. Tässä kappaleessa määritellään tunnuksen eri versiot, niiden värimääritykset, mittasuhteet sekä annetaan ohjeita tunnuksen oikeasta ja väärästä käyttämisestä. SLOGAN Tunnuksen yhteydessä tai irrallaan voidaan käyttää erilaisia sloganeita, eli iskulauseita tai mainoslauseita. Tässä esimerkkinä on käytetty slogania: MAASEUTU UUDESSA OULUSSA. Slogan kirjoitetaan fontilla Verdana Bold. Sille on omat värimäärityksensä. MAASEUTU UUDESSA OULUSSA

7 Tunnuksen versiot Yrityksen tunnusta tulee voida käyttää hyvin erilaisissa yhteyksissä, joten siitä on tehty muutamia erilaisia versioita. TUNNUKSEN PERUSVERSIO TUNNUKSEN MUSTAVALKOINEN PERUSVERSIO. MUSTAVALKOISTA TUNNUSTA KÄYTETÄÄN AINOASTAAN MUSTAVALKOISISSA DOKUMENTEISSA. TUNNUKSEN VÄRILLINEN VERSIO TUMMALLA TAUSTALLE.

8 Tunnuksen mittasuhteet Tunnusta ei tarvitse tuottaa kokonaan uudestaan, koska olemassa olevista tiedostoista pystytään konvertoimaan kaikki tarvittavat muutkin tiedostomuodot. Mittasuhteet ilmoitetaan siksi, että niiden avulla voidaan tarkistaa, jos joskus mittasuhteiden epäillään muuttuneen vahingossa esim. kuvankäsittelyn seurauksena. Kun slogania käytetään tunnuksen vierellä, sen etäisyyden on oltava vähintään tunnuksen korkeus. Tunnusta voidaan käyttää myös sloganin yhteydessä sen alapuolella. Tällöin sloganin leveys on oltava sama, kuin tunnuksen leveys. Sloganin etäisyys tunnuksesta on 1/3 tunnuksen korkeudesta. Y Y/3 MAASEUTU UUDESSA OULUSSA X=2,73Y Y MAASEUTU UUDESSA OULUSSA

9 Tunnuksen värit RGB-värit: RGB-väreillä tarkoitetaan värillistä valoa. Näitä väriarvoja käytetään sähköisessä mediassa, jota katsellaan näyttöruudulta. CMYK-värit: Tällä värikoodilla tarkoitetaan väriaineeseen perustuvaa värijärjestelmää. Näitä väriarvoja käytetään 4-väripainossa, kuten esitteissä, käyntikorteissa jne. Pantone (PMS) -värit: PMS värejä käytetään, kun painatus tehdään valmiilla, värikartan mukaisella väriaineella, yleisimmin silkkipainossa. Näitä värejä käytetään yleisimmin käyttöesineihin tehtävissä painatuksissa. MAASEUTU UUDESSA OULUSSA MAASEUTU UUDESSA OULUSSA RGB: 233, 224, 169 CMYK: 0, 2, 35, 9 PANTONE: 616 RGB: 242, 179, 39 CMYK: 0, 30, 100, 0 PANTONE: 130 RGB: 69, 100, 31 CMYK: 43, 0, 100, 56 PANTONE: 371 RGB: 130, 130, 130 CMYK: 0, 0, 0, 50 PANTONE: Cool Gray 9 RGB: 0, 0, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100 PANTONE: MUSTA RGB: 255, 255, 255 CMYK: 0, 0, 0, 0 PANTONE: VALKOINEN TUMMALLA TAUSTALLA: RGB: 194, 218, 137 CMYK: 24, 0, 57, 0 PANTONE: 374 TUMMALLA TAUSTALLA: RGB: 200, 200, 200 CMYK: 0, 0, 0, 20 PANTONE: Cool Gray 4

10 Tunnuksen käyttö KantriOulun tunnusta tulee ensisijaisesti käyttää värillisenä versiona. Tunnusta käytettäessä oleellisinta on sen erottuvuus taustasta. Tunnuksen taustaksi suositellaan hyvin vaaleaa tai hyvin tummaa väriä. Vaalealla taustalla käytetään versiota, jossa teksti on mustaa. Tummalla taustalla vastaavasti käytetään valkoisella tekstillä olevaa versiota. Näin voidaan taata tunnuksen maksimaalinen erottuminen taustasta. Tunnuksen parhaita sijoituspaikkoja ovat nurkat. Reunoille tulee jättää kuitenkin tilaa vähintään suoja-alueen verran, mielellään hieman enemmänkin. Tunnusta ei tule muokata mitenkään eikä lisätä siihen muita tehosteita, kuin mahdollisimman huomaamaton taustahohde (outer glow) tarvittaessa parantamaan erottuvuutta. Taustahohteen väri ja muut asetukset tulee säätää niin, että se sulautuu taustakuvaan. Käytä tunnuksen kanssa vain sopusointuisia värisävyjä. suoja-alue suoja-alue suoja-alue suoja-alue TUNNUSTA KÄYTETTÄESSÄ KANNATTAA RAUHOITTAA SEN LÄHIYMPÄRISTÖ.

11 KÄYTÄ TUNNUSTA NÄIN: ÄLÄ KÄYTÄ TUNNUSTA NÄIN: VÄRILLISEN TUNNUKSEN KÄYTTÖ VAALEALLA TAUSTALLA. KONTRASTI ON HYVÄ JA LUETTAVUUS HELPPO. MUSTAVALKOINEN TUNNUS VÄRILLISELLÄ TAUSTALLA MUSTAVALKONEN TUNNUS VALKOISELLA TAUSTALLA SELLAISISSA TAPAUKSISSA, KUN VÄRIÄ EI DOKUMENTISSA OLE MUUTENKAAN, ESIM. VALOKOPIOISSA, LOMAKKEISSA, ASIAKIRJOISSA JNE. OLEMATON KONTRASTI VÄRILLISTÄ TUNNUSTA VOI KÄYTTÄÄ MYÖS VÄRILLISELLÄ TAUSTALLA, KUNHAN HUOMIOIDAAN EROTTUVUUS. TYYPILLINEN VÄRILLINEN TAUSTA ON VALOKUVA. TUMMALLA TAUSTALLA TULEE KÄYTTÄÄ SIIHEN TARKOITETTUA TUNNUKSEN VERSIOTA. RIITAISAT VÄRISÄVYT

12 Typografia Typografialla tarkoitetaan yrityksen käyttämiä kirjasintyyppejä. Kirjoitettu teksti muodostaa kuvien ja grafiikan ohella suren osan viestinnän visuaalisestakin puolesta. Ei siis ole yhdentekevää, miltä kirjasimet näyttävät. Laadukkaan ilmeen vuoksi on tärkeää, että käytettävät kirjasimet, eli fontit, niiden koko ja korostukset ovat aina yhdenmukaiset. Fonttien valinnassa merkittävää on eri medioiden tyypilliset piirteet. Painotuotteissa fontit voidaan sisällyttää tiedostoihin, joten niihin voidaan valita parhaiten tyyliin sopivat fontit. Digitaalisessa mediassa sen sijaan rajoittavaksi tekijäksi tulee usein eri tietokoneille asennettujen fonttien rajallinen määrä. Esim. nettisivujen näkyminen edellyttää, että katsojan koneelle on asennettu fontit, joita kyseisellä sivulla on käytetty. Ellei näin ole, tällaisella tietokoneella sivun teksti saattaa muuttua mielivaltaiseksi korvaavaksi fontiksi, vaikkapa hieroglyfeiksi. Digitaalisessa mediassa tulee siis käyttää vain fontteja, jotka suurella todennäköisyydellä ovat jokaisella tietokoneella. Poikkeuksen muodostaa Flash-tekniikalla tehdyt sivut, joissa fontti voidaan sisällyttää sivutiedostoon. KantriOulun markkinointimateriaaleissa ja hankkeen viestinnässä käytetään fonttiperhettä Verdana. Verdana on lämminhenkinen, moderni ja selkeälukuinen fontti, joka on aika yleinen. Sitä voidaan käyttää myös sähköisessä mediassa, kuten internet-sivustoissa. Hankkeen asiakirjoissa, jotka eivät ole markkinointimateriaalia, voidaan käyttää fonttiperhettä Arial. Fonttikoko leipäteksteissä on 9pt, kappaleotsikoissa voi käyttää suurempaa. Leipätekstin leikkaus on Verdana regular. Korostuksissa ja otsikoissa voidaan käyttää leikkausta bold tai italic. Kuvateksteissä fonttikoko on 8pt kirjoitettuna isoilla kirjaimilla. Sloganit kirjoitetaan aina fontilla Verdana Bold.

13 VERDANA-FONTTIPERHE MARKKINOINTIMATERIAALIIN ARIAL-FONTTIPERHE TOIMISTOKÄYTTÖÖN Verdana regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Arial regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Verdana italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Arial italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Verdana bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZÅÄÖ Arial bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZÅÄÖ Verdana bold italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZÅÄÖ Arial bold italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZÅÄÖ Arial narrow abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Arial narrow bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

14 Värimaailma KantriOulun värimaailmassa pyritään raikkauteen, luonnonläheisyyteen ja iloisuuteen. Käytettävät värisävyt ovat kirkkaita ja hieman taitettuja luonnon päävärejä. Päävärinä ovat muutamat kirkkaat vihreän, taivaansinisen ja oranssinkeltaiset sävyt, jonka rinnalla muiden sävyjen tulisi olla hillitympiä ja niiden määrä pinta-alana pienempi. Koska KantriOuluun sisältyy myös kaupunkielementti, ei kaikkien värian täydy olla luonnon päävärejä. Kun muita värejä käytetään, niiden tulee olla vahvasti taitettuja, etteivät ne aiheuta ristiriitaa runsaasti käytettävien luonnon päävärien kanssa. Vältettäviä värejä ovat taittamattomat, vahvat teolliset sävyt, joita suomalaisessa luonnossa ei näy. Tällaisia värejä ovat esim. syaani, magenta, pinkki ja turkoosi. Sellaiset vahvat värit, kuten violetti ja punainen ja täysin taittamaton vihreä ovat harkiten käytettäviä. MUSTA-VIHREÄ-VALKOINEN VÄRIAKSELILTA KANNATTAA HAKEA ILMEEN PÄÄVÄRITYS. HYVÄ PERUSVÄRISÄVY VIHREÄLLE ON TUNNUKSEN TUMMA VIHREÄ. MUSTA-VALKOINEN VÄRIAKSELI TOIMII HYVIN YRITYSILMEESSÄ KUN KÄYTETÄÄN MUITA VÄREJÄ, TULEE NIIDEN OLLA SOPUSOINNUSSA MUIDEN VÄRIEN KANSSA. YLEENSÄ VÄRIEN KANNATTAA OLLA HIEMAN TAITETTUJA. VÄLTÄ NÄITÄ VÄREJÄ! PUHTAAT, TAITTAMATTOMAT VÄRISÄVYT OVAT USEIN HYVIN VOIMAKKAITA JA POMPPAAVAT MARKKINOINTI-ILMEESTÄ RÄKEÄLLÄ TAVALLA ESIIN. SIKSI NIITÄ TULEE VÄLTTÄÄ. POIKKEUSTAPAUKSISSA NIITÄ VOI KÄYTTÄÄ VÄHÄISESSÄ MÄÄRIN JA TAITEN.

15 Graafiset tehosteet Graafisilla tehosteilla elävöitetään markkinointiin tai muuhun viestintään käytettävän aineiston ulkoasua. Tehosteilla on kuitenkin myös tärkeä funktionaalinen rooli, kun niillä rajataan visuaalisia alueita, määritellään asiayhteyksiä tai korostetaan jotain tiettyä asiaa. KantriOulun graafisina tehosteina voidaan käyttää väripalkkeja ja viivoja, joita tässäkin oppaassa on usealla sivulla. Palkkien ja viivojen avulla kuva-alaa jaetaan osiin. Muita tehosteita voivat olla esim. himmeät, vesileimatyyppiset valokuvat tai grafiikka, joka sijoitetaan taustalle sekä kehykset, joilla voidaan korostaa tekstiä tai kuvaa Taustakuva graafisena tehosteena ei koskaan saa olla voimakkaasti esille tuleva ja siinä suositellaan käytettäväksi vain yhtä väriä, esim. harmaasävykuva (Ks. kansi). Kuitenkin ehkä tärkein tehoste on valokuvien oikea ja taitava käyttö. Valokuvien käyttö elävöittää viestintää huomattavasti, mutta niiden tekninen laatu, sommittelu ja väritasapaino on tärkeää säilyttää laadukkaana. SLOGAN Slogan on paitsi mainoslause, myös graafinen elementti. Sloganeita ei tule samassa yhteydessä käyttää usealla eri tavalla. Sen teho on aina parhaillaan yksin. Slogania voi käyttää tunnuksen yhteydessä, täysin irrallaan tai niittykuvan kanssa kuvan alaosassa. Kun slogania käytetään liitettynä johonkin toiseen graafiseen elementtiin, sen mitat ja sommittelu tulee sitoa kyseiseen elementtiin. MAASEUTU UUDESSA OULUSSA

16 Graafiset tehosteet NIITTYKUVA Erityisesti KantriOululle graafiseksi tehosteeksi on suunniteltu niittykuva. Niittykuvan käyttöpaikka on kuva-alan alareunassa, jollloi se täyttää koko leveyden. Niittykuvasta on kaksi tummuusastetta, joista valoisampi on ensisijaisesti käytettävä. Tummempaa voidaan käyttää, kun halutaan hillitympää ilmettä esim. käytettäessä yhdessä runsaan muun grafiikan tai kuvien kanssa. FIGUURIT Toinen kantrioululle suunniteltu tehoste on hankkeen teemaan sopivat figuurit. Figuureja kannattaa käyttää yleensä ryhmänä kuvaamaan aiheen monipuolisuutta. Niiden sijainniksi suositellaan myös kuva-alan alareunaa. Figuurit voivat olla erivärisiä riippuen käyttöympäristöstä. Figuureja voi tehdä tai hankkia lisää mielin määrin. Oleellista on, että ne sopivat teemaan, ovat tyylillisesti yhteneväisiä ja että niiden käyttö on harkittua ja yhteneväistä. KOROSTUKSET Tekstin osalta tehosteina voidaan käyttää korostuksia eri värein ja boldauksin.

17 Soveltaminen Käyntikortti Rita Porkka Projektipäällikkö Puh Oulun kaupunki Tekninen keskus 50mm 90mm

18 Soveltaminen Esityspohja Esityspohja on tehty sekä odp- että ppt formaateissa. Esitys on tehty mittasuhteeseen 16:10, mutta tarvittaessa sen voi sivun asetuksista muuttaa vanhempaan 4:3 suhteeseen. Tällöin täytyy myös tunnuksen, otsikkoviivan ja taustakuvan koko ja sijoitus muuttaa perustyylissä (slide master)

19 Soveltaminen Esite HUOM! ESITTEEN JA MUIDEN SOVELLUSTEN SUUNNITTELUSSA NOUDATETAAN TÄSSÄ OHJEESSA ESITETTYJÄ PERIAATTEITA. TÄSSÄ KUVATUT SOVELLUKSET OVAT ENSIMMÄISIÄ TOTEUTETTUJA VERSIOITA EIVÄTKÄ NE OLE SITOVA JATKOSSA SUUNNITELTAVIIN UUSIIN SOVELLUKSIIN NÄHDEN.

20 Oheinen dvd sisältää kaiken KantriOulun graafisen materiaalin, mikä on valmistunut tähän mennessä. Levyltä löytyy mm. seuraavat tiedostot: Tunnuksen eri versiot yleisimmin käytetyissä tiedostomuodoissa Asiakirjapohja sekä Ms Wordiin, että Open Officeen Esityspohja sekä Ms Power Pointiin, että Open Officeen Esitetiedostot Käyntikorttitiedostot Materiaalissa käytetyt valokuvat Jos tämä opas ei vastaa johonkin esille tulevaan kysymykseen, ottakaa yhteys Alfa-Tiimiin. Yhteystiedot alla. Alfa-Tiimi Puutarhakatu OULU Puh Copyright Oulun kaupunki Graafinen suunnittelu: Alfa-Tiimi MAASEUTU UUDESSA OULUSSA

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, HIUSKLINIKAN YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Kuva Arto Halttunen Sisältö ALKUSANAT, JÄÄSKELÄINEN CONSULTING YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, KODIFIN OY:N YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN VÄRIT

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Graafinen Ohjeisto Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, SUOSIKKI GOURMETIN TUOTEILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas Sisällysluettelo ALKUSANAT YRITYSILME liikemerkki & logo värimaailma typografia slogan sommittelu graafiset tehosteet & taustagrafiikka grafiikkaohjelmat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Alkusanat s. 3. Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa. Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä. 1.1 Tunnus s.

Sisällysluettelo. Alkusanat s. 3. Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa. Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä. 1.1 Tunnus s. Graafi nen ohjeisto Sisällysluettelo Alkusanat s. 3 Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä 1.1 Tunnus s. 4 Tunnuksen värillisyys 1.2 Tunnuksen variaatiot s.

Lisätiedot

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto Visuaalisen suunnittelun ohjeisto 1 Aluksi Visuaaliset ominaisuudet ja viimeistely: ulkoasua määrittelevät ohjeet ja muuttujat Aalto-yliopiston visuaalisen suunnittelun ohjeisto määrittää sovellusten suunnittelulle

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29 Graafinen ohjeisto Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29 Seudulliset toimijat 30 Tunnusversio 1. 31 Lomakkeisto 32 Tunnusversio

Lisätiedot

päivitetty 25.1.2013

päivitetty 25.1.2013 GRAAFINEN OHJEISTUS päivitetty 25.1.2013 Tämä Kasvatus- ja perheneuvontaliiton Voikukkia-verkostohankkeen graafinen ohjeistus on laadittu avuksi kaikkien hankkeen graafisten tuotteiden suunnitteluun ja

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI

PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI Lahden Ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Graafinen suunnittelu Aikuiskoulutus Anne Nurmi Opinnäytetyö, 2006 Tiivistelmä Opinnäytetyössäni

Lisätiedot

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Sisällysluettelo Graafinen ohjeisto 3 Naantalin kaupungin logo 4 Vaakuna 5 Logon rakenne 6 Logon suoja-alue ja pienin koko 7 Logon käyttö 8 Värit 9 Typografia 10

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 004. Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215

Graafinen ohjeisto 004. Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215 Graafinen ohjeisto 004 Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215 Sisältö 01 Johdanto 02 Kruunuvaakuna 03 Tunnus 04 Tunnuksen käyttö 05 Toimiala- ja lautakuntatunnukset 06 Asiayhteydenmukaiset tunnukset

Lisätiedot

versio 0.98 2011 Graafinen ohjeisto*

versio 0.98 2011 Graafinen ohjeisto* versio 0.98 2011 Graafinen ohjeisto* * Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään Alkusanat G raafiset ohjeistot ovat viestinnän alan yleinen käytäntö.

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA Graafinen ohjeisto 02 SISÄLLYS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Esipuhe PERUSELEMENTIT Markkinointitunnus Markkinointitunnuksen esitystavat Tunnuksen

Lisätiedot

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto graafinen ohjeisto 2015 Graafinen ohjeisto Sisällys Sisällysluettelo Johdanto VISUAALINEN ILME Tunnus Suoja-alue Tunnuksen käyttö Logo ja iskulause Tunnus, visuaalinen hierarkia Yritysvärit Typografia

Lisätiedot

Suomen Setlementtiliitto ry Jäsenyhdistykset S-Asunnot Oy Senioriasumisoikeus Oy Oskelakoti Oy. Graafinen ohjeisto 2013. Suomen Setlementtiliitto ry

Suomen Setlementtiliitto ry Jäsenyhdistykset S-Asunnot Oy Senioriasumisoikeus Oy Oskelakoti Oy. Graafinen ohjeisto 2013. Suomen Setlementtiliitto ry Suomen Setlementtiliitto ry Jäsenyhdistykset S-Asunnot Oy Senioriasumisoikeus Oy Oskelakoti Oy Graafinen ohjeisto 2013 Suomen Setlementtiliitto ry Sisällysluettelo GRAAFINEN OHJEISTO Johdanto. 3 Logon

Lisätiedot

VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Matti Kemppainen VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Esimerkkinä Teatteri Rio Oy Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / graafinen suunnittelu JOHTAJAKOULUTUSOHJELMAN VISUAALINEN ILME JA MARKKINOINTIMATERIAALI

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / graafinen suunnittelu JOHTAJAKOULUTUSOHJELMAN VISUAALINEN ILME JA MARKKINOINTIMATERIAALI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / graafinen suunnittelu Tiina Laaksonen JOHTAJAKOULUTUSOHJELMAN VISUAALINEN ILME JA MARKKINOINTIMATERIAALI Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto. versio 1.01, 20.12.2012

Humanistinen ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto. versio 1.01, 20.12.2012 Humanistinen ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto versio 1.01, 20.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SAATESANAT 3 01 TUNNUS Tunnuksen osat ja versiot 4 Negatiiviversiot 5 Kieliversiot 6 Merkin käyttö 7 Suoja-alueet

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU GRAAFISEN OHJEISTUKSEN PÄIVITYS Tampereen ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelman opinnäytetyö Visuaalinen suunnittelu Kevät 2009 Katja Malinen 1 JOHDANTO... 4 1.1 TUTKINTOTYÖNI

Lisätiedot

Mikko Antila. Graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottaminen. Case: KL-Lavat

Mikko Antila. Graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottaminen. Case: KL-Lavat Mikko Antila Graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottaminen Case: KL-Lavat Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU

URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU Pyry Rautalin URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU Esimerkkinä Säihkysääret ry Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 KIRJEKUORET 10

Lisätiedot

ESITTEEN JA WWW-SIVUJEN VISUAALINEN SUUNNITTELU. Case: Linnateräs Ky

ESITTEEN JA WWW-SIVUJEN VISUAALINEN SUUNNITTELU. Case: Linnateräs Ky ESITTEEN JA WWW-SIVUJEN VISUAALINEN SUUNNITTELU Case: Linnateräs Ky Anna Kukkola Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Liiketalouden ko TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma ANNA

Lisätiedot

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA GRAAFINEN OHJEISTO

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA GRAAFINEN OHJEISTO 11.02.2015 SISÄLLYSLUETTELO Suomen Mielenterveysseura Graafinen Ohje sivu 2 / 27 Logo...4 Logon suoja-alue ja minimikoko...5 Logon käyttö ilmeessä...6 Logon

Lisätiedot

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus Johtokunta 2.11.2009 155 Graafinen ohjeistus Sisällys: 1. Käyttäjälle 3 2. Liikelaitoskuntayhtymän logo ja sen käyttö 4 3. Graafisen ilmeen perusvärit 6 4. Kirjasimet ja tekstityypit 7 5. Liikelaitoskuntayhtymän

Lisätiedot

Hanna Tenkula MARKKINOINTIMATERIAALIEN VALMISTUS HOITOLA SUSANILLE

Hanna Tenkula MARKKINOINTIMATERIAALIEN VALMISTUS HOITOLA SUSANILLE Hanna Tenkula MARKKINOINTIMATERIAALIEN VALMISTUS HOITOLA SUSANILLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus

Akavan. graafinen ohjeistus Akavan 27.5.2013 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot