Ilmastolaki ja muita YM:n ajankohtaisia asioita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmastolaki ja muita YM:n ajankohtaisia asioita"

Transkriptio

1 Ilmastolaki ja muita YM:n ajankohtaisia asioita Kuntien ilmastokampanja, Seinäjoki Ympäristöministeriö, ilmastoryhmä Pirkko Heikinheimo, Magnus Cederlöf

2 Ilmastolaki - Hallitusohjelman kirjaus - Keino vahvistaa ilmastopolitiikkaa päästökaupan ulkopuolella Maakuntien ilmastotyö Rakennerahastokausi Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Vähähiilinen yhteiskunta Esittäjän nimi alatunnisteeseen 2

3 Ilmastolaki: valmistelun vaiheet 1. Esiselvitysvaihe, tammi-touko/kesäkuu 2. Esiselvitysvaihe, kesä-syyskuu 3. Käsittelyn laajentaminen, lokakuu 4.Lisäselvitykset, lokamarraskuu 5. Poliittinen harkinta, joulukuu Ekroosin esiselvitys 5.6., tiedote ja ota kantaa - kyselyn käynnistäminen Asiantuntijalausunnot ml. ilmastopaneeli Laaja sidosryhmäseminaari Mahdollinen lisäselvitys Energia- ja ilmastopol. ministerityöryhmä Ota kantaa - kysely verkossa E&I ministerityöryhmä 4.6 E &I ministerityöryhmä info Ilmastopaneelin selvitys Linjaukset ilmastolain jatkovalmistelulle Esittäjän nimi alatunnisteeseen 3 3

4 Mistä säädettäisiin? Ekroosin & Warstan selvityksen mukaan: KHK-päästöjen vähentämistavoitteesta pitkällä aikavälillä Viranomaisten tehtävänjaosta Ilmastopaneelista ja sen tehtävistä Eduskunnalle annettavasta selonteosta, johon kuuluu ilmastostrategia sekä päästökehitysarviot ja toimenpideohjelma Vuosittain eduskunnalle annettavasta kertomuksesta päästökehityksestä sekä toimenpiteistä Mahdollisesti energia-asioista Velvoitteita vain viranomaisille, ei yksityisille tahoille! Luonteeltaan puitelaki, jossa viittauksia aineellisoikeudellisiin sääntöihin muussa lainsäädännössä Ympäristöministeriö, ilmastoryhmä Esittäjän nimi alatunnisteeseen 4 4

5 Neljän vuoden strategia = selonteko (sis. myös vuoden suunnitelman) Uusi hallitus 1 vuosi = kertomus Eduskunta Kevät: Hallitus Eduskunta 1 vuoden kertomus = tilinpäätöskertomus Ekroos ja Warsta Esittäjän nimi alatunnisteeseen 5

6 Hahmotelma ilmastolain rakenteesta 1 luku, lain tarkoitus ja yleinen tavoite 2 luku, määritelmät (tai 1 luvussa) 3 luku, viranomaiset 4 luku, ilmastopaneeli 5 luku, strategia, päästökehitysarviot ja päästökehitysohjelmat 6 luku, ilmastonmuutokseen varautuminen ja sopeutuminen 7 luku, julkisyhteisöjen erityisvelvoitteet 8 luku, inventaariot ja tilastointi 9 luku uusiutuva energia -? 10 luku, energiatehokkuus -? 11 luku, erinäisiä säännöksiä 12 luku, voimaantulo Ekroos ja Warsta Esittäjän nimi alatunnisteeseen 6 6

7 Ota kantaa -kyselyn anti Kysyttiin näkemyksiä mahdollisen ilmastolain roolista Avoinna välisen ajan Viestejä yhteensä noin 60 Ilmastolaki-idean kannattajia ja vastustajia oli melko tasaisesti Kannattajat pitivät ilmastopolitiikan vahvistamista tarpeellisena Vastustajat pitivät ilmastolakia turhana ja kustannuksia lisäävänä YM / ilmastoryhmä Esittäjän nimi alatunnisteeseen 7 7

8 Sidosryhmäseminaari Miltei 80 osallistujaa Keskustelun pohjana oli Ekroosin & Warstan selvitys Minkälainen kansallinen ilmastolaki voisi olla? Mikä sen rooli olisi suhteessa muuhun sektorilainsäädäntöön? Miten kansallista ilmastolainvalmistelua tulisi jatkaa? Ministeri Niinistön terveiset seminaariväelle: Ilmastolaki on tarkoitus säätää tällä hallituskaudella Pitkän aikavälin tavoite vuodelle 2050 on tiedossa, mutta suunnittelu koskee vain ajanjaksoa vuoteen 2020 tarvitaan ilmastopolitiikan pohjaksi tehokas suunnitteluinstrumentti Ilmastolaki on myös demokratiahanke Ympäristöministeriö, ilmastoryhmä 8

9 Asiantuntijat: prof. Tapio Määttä: Ilmastopolitiikan läpinäkyvyys ja ennustettavuus vahvistuisi. Luonteeltaan puitelaki, suunnittelulainsäädäntöä. Suurin haaste on ilmastolain suhde muuhun lainsäädäntöön. prof. Kaarlo Tuori: Eduskunnan kytkeminen suunnittelu- ja seurantajärjestelmään edellyttää lakia. Esitetty selontekomenettely voi olla perustuslain kannalta kyseenalainen muttei perustuslain vastainen (keskeinen asia) Ilmastopaneeli, prof. Kai Kokko: Pitkän aikavälin tavoitteen kirjaaminen ilmastolakiin on tärkeää Lain tulisi olla yleinen, kattava ja riittävän joustava. Lisäselvityksessä tulisi arvioida ilmastolain sääntelykeinoja. Ympäristöministeriö, ilmastoryhmä 9

10 Sidosryhmäseminaarissa esitettyjä näkemyksiä EK kriittinen; huolena mahdolliset lisävelvoitteet. Kuntaliitto haluaa vaikuttaa valmisteluprosessiin ja on huolissaan ilmastolain aiheuttamasta resurssitarpeesta. Ympäristöjärjestöt korostavat vahvan ilmastolain merkitystä. Useat järjestöt ovat laatineet oman esityksensä asiasta. Ministeriöt arvioivat ilmastolain mahdollista lisäarvoa. ilmastolain kattavuutta: päästökauppa/ ei-päästökauppa lain edellyttämiä resursseja nykyisten ilmastopolitiikan tehtävien säätämistä ilmastolaissa. Ympäristöministeriö, ilmastoryhmä 10.

11 Muita seminaarissa esitettyjä viestejä Voiko hyvä ilmastolaki olla vain puitelaki? > Olisi arvioitava, kuinka olemassa oleva substanssilainsäädäntö kytketään ilmastolakiin. > Tarvitaan lainsäädännön laajaa läpikäyntiä. Ilmastolain rooli suunnan näyttäjänä. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ohjaus sopisi ilmastolakiin. Raportoinnin uudistaminen siten että se hyödyttäisi selkeämmin myös kansallisen ilmastopolitiikan tarpeita. Ympäristöministeriö, ilmastoryhmä 11

12 Ajankohtaista Ilmastopaneelin selvitys valmistuu YM harkitsee lisäselvitystä Valmistautuminen joulukuun poliittiseen keskusteluun Ideat ja kommentit ovat tervetulleita Esittäjän nimi alatunnisteeseen 12

13 Maakuntien ilmastostrategiat - selvitys valmistumassa YM tilaama selvitys 2008 ilmasto- ja energiastrategia linjasi, että maakunnat laativat ilmasto- ja energiastrategiat Lähes kaikilla maakunnilla valmis strategia Laadintaprosessit erilaisia - Strategiat erilaisia + Yhteistä oppimista + Mahdollisuuksien tunnistamista Suositukset pohtivat Aluetoimijoiden rooleja Toimeenpanoa Strategista kokonaisuutta Esittäjän nimi alatunnisteeseen 13

14 Uusi rakennerahastokausi Suomen valmistelut ovat vaiheessa Yksi monirahastoinen valtakunnallinen ohjelma, jossa alueosiot EAKR:n rahoituksesta vähähiiliseen talouteen kohdennettava vähintään 20 % Suomen ohjelmatyössä HALKE:n linjaukset: Yhtenä painopisteenä Vähähiilinen talous kaikilla aloilla Uusiutuvien energialähteiden tuotannon, jakelun ja käytön edistäminen Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen Kaupunkialueiden vähähiilisten strategioiden edistäminen Ulla Koski / YM Esittäjän nimi alatunnisteeseen 14 Esittäjän nimi alatunnisteeseen 14

15 Valtakunnallinen suunnitelma teemasta Vähähiilinen yhteiskunta - teema myös alueosioissa Tuettavan toiminnan prioriteetit Energiatehokkuuden parantaminen Uusiutuvan energian tuotannon ja käytön edistäminen Materiaalitehokkuuden parantaminen Kaupunkialueiden vähähiilisten strategioiden edistäminen Esittäjän nimi alatunnisteeseen 15 Esittäjän nimi alatunnisteeseen 15

16 Esimerkkejä tuettavista toimista / Materiaalitehokkuuden parantaminen Uusien menetelmien ja toimintamallien kehittäminen sekä hyvin toimivien toimintamallien mm. materiaali- ja energiatehokkuuskatselmusten juurruttaminen ja levittäminen Kokeilujen ja toimintamallien kehittäminen materiaalitehokkuuden parantamiseksi asumisessa, liikkumisessa ja ruokailussa Julkisen hankintatoimen osaamisen ja suunnittelun parantaminen tavoitteena kehittää ja hankkia vähähiilisiä sekä ympäristöystävällisiä ratkaisuja Suljetun kierron järjestelmien kehittäminen ja käytännön kokeilut, joissa tavoitteena erityisen hyvä materiaalitehokkuus ja yhden tuotantoprosessin sivuvirtoja voidaan hyödyntää toisen prosessin raaka-aineena tai energianlähteenä Alueellisten materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevien osaamisverkostojen ja ratkaisujen luonti, myös kestävän biotalouden kehittämiseksi Valtakunnallisen jätesuunnitelman toteuttamista edistävät hankkeet Esittäjän nimi alatunnisteeseen 16 Esittäjän nimi alatunnisteeseen 16

17 Vähähiilisyys Täysin uusi teema rakennerahasto-ohjelmissa Avaa merkittäviä mahdollisuuksia Edellyttää uutta ajattelua perinteiseen hanketyöhön Tarvitaan uudenlaista yhteistyötä ja verkostoistumista SEITSEMÄN VUODEN SUURI MAHDOLLISUUS! Ulla Koski /YM Esittäjän nimi alatunnisteeseen 17 Esittäjän nimi alatunnisteeseen 17

18 Ilmastonmuutokseen tulee varautua ja sopeutua Ilmastoriskin arviointi tukee toimia myös nykyisissä sään ääri-ilmiöissä Kansallinen sopeutumisstrategia päivitetään 2013 YM sopeutumisen toimintaohjelma MRL muutostarpeiden arviointi Merenpinnan nousun skenaarioiden päivitys 5. IPCC-arviointiraportti 2014 Kuva: Kuntaliitto Kunnilla avainrooli useissa toimissa ilmasto-opas.fi tukee Esittäjän Pirkko Heikinheimo nimi alatunnisteeseen Ympäristöpooli 18

19 Rakennemuutos kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Nollapäästöisyys osana laajaa kestävyyden tavoittelua Aloitteita; strategioita: Siirtyminen 30 % tavoitteeseen Ilmastolaki (esiselvitysvaihe) Vuoden 2050 tiekartta (TEM) Hallituksen tulevaisuusselonteko Vihreä talous Kestävä kulutus ja tuotanto Keke strategian uusiminen Toimijoiden omat tiekartat! KUVA: Kirmo Kivelä Ilmastopaneeli Selvityksiä tulossa: mm. Energiajärjestelmät, Rakennettu ympäristö Pirkko Esittäjän Heikinheimo nimi alatunnisteeseen Ympäristöpooli 19

20 Dohan ilmastoneuvottelut Durbanin 2011 päätöksistä kiinni pitäminen: - Päätös uudesta laajasta ilmastosopimuksesta viimeistään vuonna Sopimus voimaan vuonna Kioton pöytäkirjan toinen velvoitekausi voimaan Esittäjän nimi alatunnisteeseen 20

21 Tietoa, laskureita, esimerkkejä ja opastusta Käyttäjälähtöisyys - kokeilut ja niistä oppiminen Kunnat energiaviisaan kuluttajan tukena Rakentamisen neuvonta Esittäjän Pirkko Heikinheimo nimi alatunnisteeseen Ympäristöpooli 21

22 Muutosta ilmassa Hajautettu energiantuotanto rakennetussa ympäristössä? Sähköautoihin perustuva liikkuminen isoksi osaksi energiajärjestelmää? Entistä tietoisemmat ja aktiivisemmat kuntalaiset Pirkko Esittäjän Heikinheimo nimi alatunnisteeseen Ympäristöpooli 22

23 Kiitos.

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntavaltuusto hyväksynyt 11.11.2013 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntahallitus hyväksynyt 28.10.2013 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 Sisällysluettelo PUOLUSTUSMINISTERILLE...1 JOHDANTO...3 1. KESTÄVÄ KEHITYS...4 2. KESTÄVÄ

Lisätiedot

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen hankkeen raportti ja toimenpidesuositukset Yhteinen agenda - MITÄ Yhteinen tieto - MIKSI Yhteinen toimeenpano - MITEN Valmistelutyöryhmän

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 lohjan kaupungin ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 LOHJAN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Toimittaja: Eerika Niemelä 2009 Painopaikka: Karprint Oy TIIVISTELMÄ Lohjan kaupungin

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Keski-Suomen strategian pääasiallinen sisältö ja suhde muissa ohjelmissa esitettyihin ympäristötavoitteisiin

Lisätiedot

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11 Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntien elinvoiman Hallitusohjelmatavoitteett 2011 2015 Suomen Kuntaliitto Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntienn elinvoiman 1 Sisältö

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Helsinki 2012 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10 ISBN

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois?

Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? 1 Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? Lisää arkijärkeä ja vastuuta 2 Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? Keskustelunavaus:

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot