Sisältää mm. Syksyn kynnyksellä Työvoima- Ja työtutklmus Hammaslääkärien Ja hammasteknikon välinen hedelmällinen yhteistyö PIndex - uusi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältää mm. Syksyn kynnyksellä Työvoima- Ja työtutklmus Hammaslääkärien Ja hammasteknikon välinen hedelmällinen yhteistyö PIndex - uusi"

Transkriptio

1 3 Sisältää mm. Syksyn kynnyksellä Työvoima- Ja työtutklmus Hammaslääkärien Ja hammasteknikon välinen hedelmällinen yhteistyö PIndex - uusi tapplnastojen kiinnitysmenetelmä Merkkivuosia. 1973

2 r.kipsissä ON TOTUUS. kova ja tarkka, muttei hauras BayerDmfal Moldano mallikovakipsi Moldaroc erikoiskova kipsi HlOM AMOOTTORI PM 2300 ja SUPER PIANO "S" Moldabaster aiabasterikipsi Liukulaakerit, äänetön käynti. Moottori täyttää korkeimmat vaatimukset. Molempia maileja saatavana 1500 ja 3000 kierr. Yksinmyynti Suomessa: H A M M A S O Y Kalevankatu 3, Helsinki Jokaiseiie proteettiseiie erikoistoiveeiie iöytyy huoieilisesti vaiittu kipsityyppi. Kova, raaputuksenkestävä maiiinpinta. Erittäin suuri tarkkuus aihaisen kovettumisiaajenemisen Jatkuvan tarkan kontroiiin ansiosta korkea iaatu säilyy. takia. Myynti: DENTALDEPOT OY HAMMASVALINE OY

3 UUTUUS! RÄPID REPAIR MATERIAL Vapaasti limassa kovettuva korjausaine. Nopea kovettuminen. 15 minuutissa sekoituksen alkamisesta 21 lämmössä. Halkeamat ym. voidaan korjata ja viimeistellä 30 minuutissa. Pystytte erittäin nopeaan asiakaspalveluun vaadittaessa. Värillinen jauhe estää epätasaisen muodostuksen. Kaikki korjaukset ovat väriltään kauttaaltaan muuttumattomia. Saatavana myös kirkasta Orthodonttisiin töihin. TARKKUUSLIITIN Sv. Pat. nr VVedendal Valmistetaan Sjöding'in No-Ox, ei oksidoituvasta seoksesta. Sopii pääiievaiettavaksi ja posiiinia-metaiiiiie tekniikkaan. Yksinkertainen liittää suunniteltuun rakenteeseen erikoisohjaimen avulla. Ammattimies luottaa De Trey'n hampaisiin ja iaboratoriotutteisiinä jotka takaavat työnne onnistumisen. ov. DENTALDEPOT ^«John 8jöding & Co SOLNA O V IDENTALDEPOT ^«00130 Helsinki 13 Eteläranta 2, puh SARODENT OY TURUSSA JA PORISSA

4 Ratiodent PO LY-JET LuXODiNT ^ VACUUM Naturadeht Z ^ VACUUM LUXCPALITCL LuXOPALcL ~ LUXOPAL ^ KUNSTITOFF KUNfTlTOFF ZAHN-FABRIKATION SEIT 1911 ZAHNFABRIK BAD NAUHEIM KG POLYJET on uusi polymerisolntiautomaatti. Tässä uudessa rakenteessa on otettu huomioon kaikki polymerisointialueelia, varsinkin pneumaatis-tiydraulisessa palnepolymerlsoinnlssa saavutetut kokemukset ja käsitykset. Uutta tässä laitteessa on se, että siinä voidaan käyttää erilaisia polymerisointimenetelmiä ja korkeaa Ilmanpainetta. Monipuolisuudestaan tiuollmatta se on sopuhlntalnen ja siltä syystä kannattava rahansljoltus. Esimerkkejä työskentelymenetelmistä Pneumaattls-hydraullnen palnepolymerlsolntl (KB-kuumapoIymerlsolntI, PHP-menetelmä). Kylmä esipurlstus ennen kylpyyn upottamista ja tildas Itsetoimiva jäähdytys. Sekä 120 C hydrosollkylpy että 93 C kuumaveslkylpy ovat mahdollisia. Palnepolymerlsolnti kalkille kylmäpolymerellle (esim. korjaukset) vesikylvyssä toivotuissa lämpötiloissa. Paine- tai normaallpolymerisolnti kuumapolymerellle. KorkeapainepolymerlsointI kylmätal kuumapolymerellle 8 i.k:n paineessa. Ihanteellinen laite akryyllvaluteknilkkaan. Ratlodent-valuakryylllla voidaan samanaikaisesti valaa neljään erikolskyvettlln, joissa työt ovat hyytelömassassa. Polymerlsointiaika on 12 min., joten laitteella voidaan tunnissa valmistaa 16 proteesia. hammastarvike oy Yksinmyyiö: ^ hammastarvike oy Arkadiankatu 12 B Helsinki 10 Puh Arkodionkolu 12 B Helsinki 10 Puh

5 30. VUOSIKERTA TOIMITUSKUNTA Päätoimittaja Mauno Elomaa Os. Henrlklntie 27 A 1, Helsinki 37, puti Jäsenet: E. O. Vuori, K. Tiainen ja Albert Herberz Kirjoituksia lainattaessa on lähde mainittava. KIRJAPAINO: KIRJAPAINO MERITULLINTORI Puh , Hki 17, Meritullintori 1 A SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO FINLANDS TANDTEKNIKER FDRBUND r.y HELSINKI 10, Arkadiankatu 14 B 30. Puh , postisiirto Liiton puheenjohtaja Kalevi Ilkka, Pakkahuoneenk. 12 A Oulu 10, puh. lab Litton toiminnanjohtaja Mauno Elomaa, Henrlklntie 27 A Helsinki 37, puh Tavattavissa toimistossa maanantaisin klo Taloudenholtala merkonomi Arto Salminen. AVUSTUSKASSA Helsinki 37. Henrlklntie 27 A 1, Postisiirtotili Puheenjohtaja Mauno Elomaa. Henrikintie 27 A 1, puh Sihteeri E. O. Vuori, Uiviiantle 23 D 46, puh Avustuskassanholtaja 1. W a a r a 1 a, Mannerheimintie 19 A 3, puh , kot teknikot itse. Ei ole asiallista, että omistajilta ja työntekijöiltä otetaan irti kaikki mahdollinen. Selviö on myöskin se, että laboratorio, joka polkee hinnastoa tekee sen työnlaadun kustannuksella ja siihen syntiin ei ole hammasteknikkojen omistuksessa olevissa laboratorioissa syytä mennä. Sen johdosta on aiheellista pitää hyväksytystä hinnastosta kiinni ja juuri sen mukaisena kuin se on paperille painettu. Sortumalla sen rikkomiseen se ensisijaisesti vaikuttaa juuri rikkuriin itseensä ja tekee siitä epäluotettavan yksilön. On muistettava, että hinnasto on sitä varten, että sitä myöskin noudatetaan. Kuulolaitteisiin kuuluvien korvaistukoiden valmistus on leviämässä alallemme. Yhteistoiminnassa Kuulonhuoltoliiton kanssa on Valtion Hammasteknikkokoululla pidetty niiden valmistuskurssi. Näitä kursseja tullaan jatkamaan mahdollisuuksien rajoissa ensi vuoden puolella. Tulevia kursseja ryhdytäänkin jo valmistelemaan ja suunnittelemaan. Tarpeellisena tekijänä asiassa on saada selville kuinka paljon on asiasta kiinnostuneita. Tämän johdosta halukkaiden olisi ilmoitettava siitä Suomen Hammasteknikkojen Liitolle kuukauden kuluessa, että voisimme luetteloida ne, jotka tulisivat yhden päivän kestävälle kurssille. Kurssivahvuus tulisi olemaan opetustehokkuuden kannalta 12. Syksyn kynnyksellä Kesä on kulunut ja syksy saapunut. Voipi sanoa, että sääolosuhteet ovat suosineet kaikkia kesäloman viettäjiä ja vielä jos kauniita syysilmoja riittää, voi kesän muisteloja jatkaa syyshämärissäkin. Kevään alkupuolella saimme aikaseksi uuden työhinnaston sekä palkkaja työehtosopimuksen joita nyt noudatamme. Hinnaston toteamme olevan jo melko sopivan, joskin siihen on jäänyt jonkin verran kohentamisen varaa. Mitä pidemmälle elämme ja inflaatiokierre saa jatkua on palkkasopimuksemme jälleen jäänyt kuoppaan ja uusien neuvottelujen kohteeksi. Työhinnasto on sitä varten, että sitä noudatetaan. Tässäkin asiassa on ainakin eräs hammaslääkäripiiri (Turku jryhtynyt vastahankaan. Heille ei ole kelvannut järjestöjen neuvottelema ja hyväksymä työhinnasto, vaan on täytynyt nikkaroida omapäisesti ja omintakeinen hinnasto. Tällaistako on se niin paljon puhuttu yhteistyö, joka olisi tarpeen hammaslääkäreiden ja hammasteknikkojen välillä? Ekonoomista puolta ajatellen on selvä asia se, että parhaiten laboratorion kannattavuuden tietävät sen omistajat hammas- 8 Tammikuun lopussa 1975 vietetään Suomen Hammasteknikkojen Liiton 50-vuotisjuhlaa kolmepäiväisenä Helsingissä. Tähän tilaisuuteen suunnitellaan järjestettäväksi opintopäivät, hammasteknillinen näyttely kautta aikojen ja tietenkin varsinainen juhla. Hammasteknillinen näyttely on laajakantoinen ja vaativa tehtävä. Siitä johtuen sen valmisteleminenkin on jo nyt aloitettava. Kaikki jäsenet voivat siihen osallistua lähettämällä töitä, jotka esittävät uusinta hammastekniikkaa ja historiallista vuosikymmenien takaa peräisin olevia teknillisiä töitä. Tämä alkusysäyksenä kiinnostuksen herättämiseksi näyttelyä kohtaan. Suunnitelmissa on myöskin jäsenmatrikkelin aikaansaaminen 50-vuotisjuhlaan mennessä. Tämäkin on alkua tästä asiasta ja edellyttää sitä, että kun asioissa käännytään jäsenistön puoleen tietojen ym. saamisessa, että siihen suhtaudutaan vakavasti ja pyydetyt tiedot ja näyttelyyn tarvittava ainehisto tulee aikanaan. Tämä on ensiherätys, sillä näinkin merkittävä tapaus on huolella järjestettävä ja hoidettava onnistuakseen juhlan vaativan arvokkuuden mukaisesti. Silloin kun olemme siinä kaikki mukana, se tulee silloin myöskin onnistumaan. Syksyn merkit on näkyvissä ja se tietää sitä, että työtehokkuuskin pääsee täysillä kierroksilla alkamaan. Levätyn kesän jälkeen on voimia kertynyt ja pimeä syksy on helposti vastaanotettavissa. Ahkeraa syksyä ja työn iloa. 9

6 TYÖVOIMA- JA TYÖTUTKIMUS joka toimeenpantiin epäonnistui. Käyttökelpoisia vastauksia saapui vajaat 45 "/o, joten saatuja vastauksia ei ikävä kyliä kannata ajaa tietokoneessa. Paljon on tutkimusyrityksen tiimoilta sanottu eikä ihme, tulihan tutkimus yllättäen kesken kiireisintä aikaa. Syynä siihen oli tapahtumaketju, joka aikoi siitä, että valmistelut viivästyivät ja tutkimus näytti siirtyvän syksyyn. Tutkijat saivat kuitenkin sekä tutkimusohjelman että kyselykaavakkeet yllättäen valmiiksi ja ratkaistavaksi tuli siiloin tutkimuksen ajankohta. Siirrettäisiinkö se sovinnolla syksyyn vai yritettäisiinkö heti. Koska aikaa ei liiemmälti ollut neuvonpitoon ja koska koulun rakennushankkeen huonetilasuunnitelman lopullinen tarkennus saatiin lykättyä kesän yli, käynnistettiin tutkimus allekirjoittaneen toimesta siinä toivossa, että se toisi arvokasta uutta tietoa myös tarkennuksen hyväksi. Asiahan on niin, että ellei yritä ei liioin ole minkäänlaisia mahdollisuuksia saada mitään. Kyselykaavakkeet postitettiin suurin toivein. Tulos oli kuitenkin laiha, tiedot jäivät saamatta ja vastanneiden vaivannäkö meni hukkaan. Vaikkakaan tutkimus ei talonrakennushankkeen kannalta enää ole ajankohtainen, on se alalla työskentelevien ja järjestötoiminnan kannalta sitä aina. Aika ajoin toimitetut tutkimukset antavat mahdollisuuden yrittää hoitaa koulutus- ja työvoimapolitiikkaa kaikkien ja kaiken parhaaksi. Varsinkin nyt, jolloin näköpiirissä on koko alan käsittävän koulutusorganisaation luominen, ovat luotettavat tutkimustulokset järjestöportaalle ensiarvoisen tärkeät. Tästä syystä on alustavasti keskusteltu uusinnasta. Ajankohta olisi, jos asiasta tulee tosi, ilmeisesti loka-marraskuun vaihde ja allekirjoittanut toivoo, että jokainen vastaaja siiloin arvostaisi Suomen Hammasteknikkojen Liiton pyrkimyksiä ja varmistaisi osaltaan tutkimuksen onnistumisen. Helsingissä, 26 päivänä elokuuta 1973 Erkki Puro koui.toimik. puh.joht. Hammaslääkärien ja hammasteknikon välinen hedelmällinen yhteistyö Prof. Dr. Hermann B ö t tl e r Diisseldorfj Hoitotoimenpiteet suussa tapahtuivat seuraavalla tavalla: Alaleuassa tehtiin fasettikruunut ura-oikapäänasta atashementein 44 ja 34, teieskooppifasettikruunut 46, 45, 35 ja 36 sekä täysvaietut kruunut 47 ja 37. Molemmat kruunubiokit yhdistettiin irroitettavaiia iinguaiibyygeiiiiä. Yiäieuassa, kuten kuvassa 4 näkyy, kaksi kruunubiokkia, nimittäin fasettikruunut ura-oikapää-nasta ataschementein 14, 13, 24, 25, teieskooppikruunut 17 ja 26:iie sekä hyisykruunut koteiomaisin syvennyksin 18 ja 27, 17 ja 14 yhdistää kulmikas kisko. Irroitettavan levyn muodostaa yksinkertaistettu metaiiiievy, jossa vastaavat teieskooppikruunut kiinnitystä ja tukea varten. Kuvassa 5 nähdään tilanne sen jälkeen, kun hoitotoimenpiteet suussa tapahtuvaa jatkoa varten ovat ioppuunsuoritetut. Ankkuri ja kartiokruunu Kuten jokaisessa osaproteesitapauksessa oli tässäkin tapauksessa hammasteknikon tehtävänä valmistaa kiinnitys ja tukieiementit tarkkuustyönä. Samoin kuin vaiettaessa pinteitä on teieskooppiankkureita vaiettaessa kiinnitettävä erikoista huomiota vaiutarkkuuteen ja oikeisiin valumenetelmiin. Kuvassa 6 nähdään negatiivinen tulos valusta repeämä teieskooppieiementissä. Koska nykyisin kasvavassa määrin käytetään teieskooppisysteemiä ankkureineen ja koska aiiekirjoittaneeiia on 20 vuotinen kokemus takanaan tällaisissa töissä, haluan hieman tarkemmin käsitellä näitä ankkureita. Kuvassa 7 vasemmalla nähdään teieskooppikruunu, sellaisena kuin me sen vaadimme, nimittäin yhdensuuntaisena sisäkruuiiun kanssa. Oikealla näemme ns. kartiokruunun. Aikaisemmasta käsityksestä hieman poiketen, teemme nyt sisäkruunut täysin yhdensuuntaisiksi uikokruunujen kanssa, siliä kokemus on osoittanut, että tapauksissa, joissa sisäkruunu on kartiomainen ylöspäin, tapahtuu aika nopeasti VALTION HAMMASTEKNIKKOKOULU ilmoittaa, että kouluun perustetaan vuonna 1974 yksi ammatinopettajan ylimääräinen toimi. Kaikkia niitä Suomessa iaiiiistettuja hammasteknikkoja, jotka tuntevat kiinnostusta asiaa kohtaan ja jotka ovat toimineet hammasteknikkona vähintään kolme vuotta, pyydetään ilmoittamaan nimensä ja osoitteensa koulun kansliaan, puh , jotta koulu voisi lähettää heille tarkemmat tiedot perustettavasta opettajantoimesta. Erkki Puro rehtori Ku V a 2 Kocascttelussa ilmeni, että 5 etuhammasta vaikuttivat erittäin kömpelöiltä tässä tapauksessa. ic U

7 heikkenemistä teleskooppiproteesin pysyväisyydessä, koska teleskooppien kuluminen on nopeampaa. Kuvassa 8 näemme teleskooppisystcemisen fascttikruunun. Se on verrattain paksu, koska kysymyksessä on kaksi metallikruunua ynnä vielä fasettiosa akryylistä. Tällaisia tuleekin käyttää ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joissa on tarpeeksi tilaa. Keskimmäisessä kuvassa nähdään kartiokruunu, joka on kauia-aiueeiia vieläkin paksumpi. Ulommainen kruunu ulottuu hammaslihan alle, joten ei ole väitettävissä ohuen kuitareunan näkymistä. Tämä on tietysti varjopuoli kun kysymyksessä on näkyvällä aineella oleva hammas. Oikealla kuvassa olevaa kruunua voidaan pitää ihannetapauksena. Kysymyksessä on ura-oikapäänasta systeemi. Verrattuna muihin se on eritttäin siro ja näkymätön. Soveltuu työskentelyynne... Kuva 3 Poistettujen 5 hampaan asemesta täytettiin aukko kuudella proteesihampaalla. HINNALTAAN Paksuimmatkin työt polymerisoituvat täysin EDULLINEN 20 minuutin keitossa tai hitaassa prosessissa yi! yön. Kumpaakin tapaa käyttäen voitte oiia vakuuttunut siitä, että vaimis proteesi on aina täysin vapaa huokoisuudesta. Teidän ei tarvitse soveiiuttaa työskentelytapaanne QC-20 mukaan, vaan se soveltuu Teille Saatavana seuraavia pakkauksia: 454 g jauhetta 4086 g jauhetta g jauhetta 284 ml nestettä 2273 ml nestettä 4546 ml nestettä 113 ml eristettä 12 Kuva 4 Tukirunko teleskooppiproteesia varten yläleuassa. AMALGAUATED DE NT AL LOMDOM EMCLAMD Maahantuoja * DENTALDEPOT ^ 13

8 Hammasväline esittelee Kuva 5 Valmis proteesi paikallaan sentraalipurennassa. Vaativaan kuitatekniikkaan kultavalulinla)t3 sähkö- tai kaasusulatuksella HAMMASVALINE O Pohjoisesplanadi 25 A, Helsinki 10. Puh Aurakatu 8, Turku 10, puh Jyväskylä Kuopio Lahti Oulu Pori Seinäjoki Tampere 15

9 Kuva 8 Teleskooppiankkuri näkyvällä alueella: vasemmalla teleskooppi-f ase tti-kruunu, keskellä kartiokruunu ja oikealla metallikeraaminen kruunu ura-oikapää-nasta ataschementillä. Suunnittelu ja rakenne Erittäin huonona esimerkkinä voidaan mainita kuvassa 9 näkyvä tapaus. Kysymyksessä on teieskooppiproteesi kahdeiia kumi-imuriiia. Vastuu on epäilemättä hammaslääkärin, mutta hammasteknikon täytyy tällaisissa tapauksissa ilmoittaa, että on nykyisin teknillisesti täysin mahdollista valmistaa sellaiset kiinnityseiementit, ettei siinä määrin vahingollisten laitteiden kuin kumi-imureiden käyttö saisi enää tulia kysymykseen. Kiinnityseiementtien suunnittelu perustuu moniin eri tekijöihin ja vallitseviin olosuhteisiin kulloinkin esilläolevassa tapauksessa. Vapaapäätteisissä tapauksissa on oikein suunniteiiuiiia pinteillä erittäin tärkeä merkitys kiinnityseiementteinä. Kuvassa 10 nähdään kaksi pinnekonstruktiota, A:ssa pinne kulkee mesiaaiisuunnasta hampaan bukkaiipinnan yli distaiisuuntaan, jolloin satuiaosan noustessa aiheuttaa pinteen vastustuksen hampaan ekvaattoriiinjaa vastaan ja kohoamisiiike tulee paremmin estetyksi. B:ssä taasen tapahtuu päinvastaista, Pysyväisyys on huonompi. Jos pinne lepää hampaalla kotelomaisessa syvennyksessä, hampaassa tapahtuu enemmän rotatiomaista liikettä distaaiisuuntaan. Toinen tapaus aiheuttaa liikkeen hampaassa proteesista poispäin. Lisäksi on tärkeätä, että hammaslääkäri tietää, mistä suunnasta proteesi on sovitettava paikalleen, muutoin käy helposti niin että eri suunnista tapahtuvat paikaiieeniaittoyritykset vääntävät pinteet, ja ne saattavat vioittua lopullisesti. Jo 1 mm vääntö pinteessä aiheuttaa 0,5 mm pysyvän muutoksen pinteen asennossa. Kuva 10 A B Pinteen erilainen vaikutus vapaapäätteisen satulan käyttäytymiseen. 17

10 Kuva 11 Tukihampaaseen kohdistuva rasitus erilaisissa tukikiinnityksissä. Kolme hoitoehdotusta Suunnitellessamme teleskooppiproteesia tapaukseen, jossa kulmahampaat ja molemmat premoiarit ovat tallella kummallakin puolella. Ensimmäisessä esimerkissä (kuva 12) takimmaiset premoiarit on varustettu teieskooppieiementeiiiä. Kulmahampaat on tuettu, jotta nämä ei löystyisi pururasituksien vaikuttaessa niihin. Toisena ratkaisuna voimme pitää kaikkien jäijeiiäoievien hampaiden varustamista kruunuilla, kruunujen yhdistämisellä keskenään ja täten saamalla aikaan kestävä ja vankkarakenteinen kokonaisuus. Kolmas mahdollisuus olisi kiinteä silta koko etuhammasaiueeiia yhdistettynä kaikkiin jäijeiiäoieviin hampaisiin. Proteesiosa takahampaineen teieskooppikiinnitykseiiä, tässä tapauksessa ura-oikapää-nasta ataschementeiiiä. Tämä ratkaisu olisi tietenkin potilaalle miellyttävin pitää ja myöhemmin olisi mahdollisuus olemassa laajentaa proteesia siinä tapauksessa, että jokin tukieiementeistä jouduttaisiin poistamaan. Edeiiäseiostettujen esimerkkien täydennykseksi käsittelemme vielä tapausta, jossa on tarkoituksena preparoida kaikki jäijeiiäoievat omat hampaat yläleuassa kruunuiksi ja tehdä potilaalle teieskooppiproteesi. Kuvassa 15 nähdään lähtökohtatilanne. Kaikki yläleuan jäijeiiäoievat omat hampaat ovat hieman löystyneet sekä karieksen vioittamat. Sen jälkeen kun hampaat on hiottu, ottaa hammaslääkäri jäljennöksen ja lähettää sen laboratorioon. Jäljennöksen on oltava siinä määrin tarkka, että kaikki yksityiskohdat tulevat mailissa seivästi esiin, kuten preparointirajat ym. Kuva 12 Ensimmäinen hoitoesimerkki. (Katso tekstiä.) Toinen Kuva 13 hoitoesimerkki. 19

11 Kolmas Kuva 14 hoitoesimerkki. Kuva 15 Tilanne ennen työn aloittamista. Kuva 18 Näkymä kruunuista vahaan muovailtuna

12 22 23

13 Kipsimallilla vapautetaan hampaiden kaulojen kohdalla olevat ienaiueet niin, että preparointirajat tulevat esille. Tämä siksi, että muovailtavat kruunut saadaan oikealla tavalla muotoiltua. Paraiieiiometriä hyväksikäyttäen määritellään pääiiemenosuunnat kruunuille (kuva 17). Senjäikeen viedään paraiieiiometrin pöytä taas vaakasuoraan asentoon ja kipsimalli sovitetaan paikalleen kipsikerroksen avulla. Kuvassa 18 näemme vahaan muovaillut kruunutapit. Valun jälkeen ne sovitetaan aikuperäismaiiiiie sekä juotetaan yhteen (kuva 19). Tämän jälkeen seuraa tukirungon sovittaminen potilaan suussa (kuva 20). Koska kysymyksessä on näinkin pitkä runkorakenneima, saattaa joskus osoittautua välttämättömäksi sijoittaa johonkin väliin interiockataschementti ja asettaa osat erikseen suuhun ja vasta sitten yhdistää osat yhdeksi kokonaisuudeksi. Sisärungon sovittamisen jälkeen seuraa purupintojen muovailu siten, e;tä okkiusio ja artikuiatio huomioidaan. Kuvassa 21 nähdään paikalleen sementoitu tukirunko sekä teieskooppiproteesi valmiina. I Kuva 25 Lopputulos hammaslääkärin ja hammasteknikon yhteistyöstä ei jätä mahdollisuutta moitteille, siinä määrin onnistunut lopputulos on niin toiminnallisesti kuin ulkonäönkin kannalta. Hammasteknikon esteettisestä näkemyksestä riippuu täysin, miten onnistunut lopputulos muodostuu. Täysin samanmuotoisia hampaita kuin mitä potilaan omat hampaat ovat olleet ei ole olemassa. Siksi teknikon täytyy mailia hyväksikäyttäen hiomalla aikaansaada mahdollisimman samannäköiset proteesihampaat. Kokoproteesitöissä on tärkeätä, että hoitava hammaslääkäri merkitsee kaavioihin purentatason ja bipupiiiaariiinjan lisäksi keskiviivan, kulmahampaiden paikat, ja mahdollisen naurulinjan. Näiden merkintöjen perusteella teknikko valitsee hampaat. Nykyisin yritetään usein parantaa proteesien pysyväisyyttä erilaisten nastojen tai ruuvien avulla, jotka kiinnittyvät leukaluuhun. Näissäkin erikoistapauksissa osallistuu teknikko hyvän lopputuloksen aikaansaamiseen. Tällaisen työn näemme kuvassa 24. Tämäntapainen kisko on muotoiltava HUOMATKAA Seuraavassa numerossa, joka on samalla Joulunumero, Julkaistaan Jälleen Jouluonnitteluja kuten viime vuonnakin. Tätä varten olisi Jokaisen syytä huomioida tämä Ja lähetää nimensä toimitukselle sekä, maksu 1: riviltä. Alaosastot voisivat keskuudes^ i taan kerätä nimet Ja lähettää ne ^ yhtenä lähetyksenä toimitukseen. Muistakaapa tätä onnlttelumuotoa Ja samalla ammattltovereltanne Toimitus I»HAMMASTEKNIKKO» - lehden seuraava numero ilmestyy Joulukuun puolessa välissä. Tähän numeroon aiottu ainehisto pitää olla toimituksella marraskuun 15 p:ään mennessä. Toimitus toivoo lukijakunnaltaan enemmän harrastusta lehteä kohtaan ja odottaa kirjallisia tuotteita. Pienoinen palkkiokin maksetaan, joten kynä käteen ja asiaa paperille. Toimitus mahdollisimman siroksi ja proteesin on mentävä ilman vaikeuksia sen päälle. Varsinainen irroitettava proteesi kiinnitetään tähän kiskoon erikoisen saipaiaitteen avulla, siksi kiskossa olevat reiät (kuva 25). Nämä reiät voi hammaslääkäri porata suussa hieman soikeiksi, jotta aikaansaataisiin pelivara ja määrätynlainen ylös-alas suuntaan tapahtuva resiiienssiiiike olisi mahdollinen. Edeiiäseiostettujen esimerkken valossa voimme oiia vakuuttuneita siitä, että kiinteä yhteistyö hoitavan hammaslääkärin ja teknisen osuuden suorittavan teknikon väiiiiä on välttämättömyys. Nykyaikaiset monimutkaiset tekniset ratkaisumahdollisuudet MERKKIVUOSIA 50 VUOTTA täyttää EHT Arnold Wickman Teerijärveiiä. 50 VUOTTA täyttää HT Pentti Rantalainen Saarijärvellä. 50 VUOTTA täyttää EHT Leevi Hyvönen Seinäjoella. 60 VUOTTA täyttää HT Jorma Kari-Koskinen Porissa. 50 VUOTTA täyttää HT Martti Laakkonen Joensuussa. 70 VUOTTA täyttää HT VäinöEskeiinen Helsingissä. LIITY AVUSTUS KASSAAN OSOITE ON SIVULLA 8 HAMMASTEKNIKKO Kultatöihin alustavasti tai täysin perehtynyt saa hyvän paikan. Myös nuorukainen kipsi- y.m. aputöihin saa paikan. HAMMASLABORATORIO HANNES KOSKINEN & KNi Lönnrotinkatu 3. Helsinki 10 Puh , kot voidaan parhaiten toteuttaa tällaisen team-yhteistyön avulla. Käännös: Das Dental Labor No 8,

14 PINDEX uusi tapplnastojen kiinnitysmenetelmä Uusi Pindex-meneteimä on patentoitu useissa eri maissa. Se on tuios usean vuoden käytännön iaboratoriotyöskenteiystä. Pindex-meneteimä on erittäin tarkka. Tappien asema poikkeaa alkuperäisestä mailista korkeintaan 9 eri työvaiheiden jälkeen. Se on lisäksi helppokäyttöinen, siliä jäljennöksen voi tämän menetelmän mukaisesti valaa jopa henkilö, jolla ei ole aikaisempa kokemusta siitamaiiien valmistamisesta. Pindex-menteimässä on jokaista kipsitappia kohden kaksi tasapaksua tappinastaa. Kovakipsimaiiin pohjan täytyy oiia kohtisuorassa hampaiden pituusakselia vastaan. Pohjaan porataan reikä kutakin nastaa varten erityisellä porauslaitteella. Näihin täysin yhdensuuntaisiin reikiin asetetaan tappinastat, joiden päälle tulee muovihyisyt. Tämän jälkeen voidaan valaa pohjasokkeii. Kovakipsi irroitetaan pohjasokkeiista. Kipsitapit sahataan erikseen pohjasta kauiaosaa kohti. Hiontarajasta jätetään 0,5 mm sahaamatta ja loppu murretaan. Tappien puhdistamisen jälkeen ne asetetaan takaisin pohjasokkeiiin ja tarkka työmalli on vaimis. Pindex-meneteimäiiä voidaan valmistaa kaikentyyppisiä maileja kuten esimerkiksi iniay-, kruunu- ja siltatekniikkaa vaativia maileja, kruunuja irroitettaviin osaproteeseihin sekä maileja toiminnallista muotoilua varten. Erityisesti nastan kiinnitys mesiodistaaiisesti kapeisiin aiainkisiiveihin on helppoa valonsäteen näyttäessä 26 tarkasti porattavan reiän paikan. Kipsitappiin, jossa on hiottu juurikanava, nastat asetetaan juurikanavan fakiaaii- ja paiatinaaiipuoieiie. Rotaatiota ei pääse tapahtumaan, koska kutakin kipsitappia kohti tulee kaksi tappinastaa. Tapplnastojen reiät eivät myöskään pääse kulumaan, koska nastat ovat siieäpintaisissa muovihyisyissä eikä kipsissä. On helppo tarkistaa, ovatko kipsitapit pohjassa kiinni, koska tappinastat ovat kohtisuorassa kovakipsin suoraa pohjaa vastaan. Purupinnan kullan paksuus voidaan helposti tarkistaa nostamalla tappia pohjasta siten, että se on kontaktissa antagonistiin mailien ollessa okkiuusiossa. Purupinnan ohuin kohta voidaan mitata kovakipsin ja kipsisokkeiin välistä. Kaikki mailin osat voidaan irrottaa. Ankkurikruunuja voidaan sovittaa yksitellen sekä vahausvaiheessa että valun jälkeen. Näin voidaan kontrolloida esim. mesiaaiisen ja distaaiisen kontaktin laajuus. Sillan valmistuksen yhteydessä on usein suurimpana vaikeutena erisuuntaiset pilarit. Pindex-meneteimässä voidaan jokainen kipsitappi sovittaa yksitellen ankkurikruunuun. Kaikkien tappien ollessa paikoillaan voidaan työ asettaa vaivattomasti pohjasokkeliin, koska kaikki tappinastat ovat yhdensuuntaisia. Näin voidaan helposti kontrolloida, onko jonkin yhteenjuotetunsiiian ankkurikruunun asema muihin nähden muuttunut. Kun sillan ankkurikruunut ja väliosat kiinnitetään toisiinsa juottamista varten, saadaan silta eheänä ylös maililta, koska kipsitapit nousevat kruunujen mukana ylös tappinastojen yhdensuuntaisuuden ansiosta. (Jatkuu) HcimiiM^yfliine esittc^ Passat-imulaatikko PASSATIN KUUSI VERRATONTA ETUA: 1 Voimakas imuteho ja kolminkertai- nen suodatin suojaavat työntekijän vaaralliselta pölyltä. 2 Työympäristö pysyy puhtaana. 2 Alhainen alipaine. tai ohjauskiskoilla tukialustalle pöydän alle. Passat sopii ahtaisiinkin työskentelytiloihin, koska työpaikan ympäristö jää vapaaksi. C Ihanteellinen hionnan, kumikiilloi- "tuksen ja lopullisen puhdistuksen yhteydessä. 4 Passat-imulaatikko on helppo kiin- g Jalometallinen pöly saadaan tal- "nittääjoko työpöydän laatikkoon teen irroitettavasta pölypussista. Tekniset tiedot: Korkeus: Leveys: Syvyys: Paino: Jännite: 150 mm (tukialustan ja laatikon kanssa 180 mm) 470 mm 470 mm 12,5 kg 220/110 V HAMMASVALINE O i Virlalaji: Vaihtovirta Tetio: 230 W Imutetio: 6mVmin. Lisälaitteet: Tukialusta, laatikko ja ohjauskiskot Pohjoisesplanadi 25 A, Ti HelslnkllO, Puh Aurakatu 8, Turku 10, puh Jyväskylä Kuopio Lahti Oulu Pori Seinäjoki

15 Hammasväline esittelee Kultatekniikassa käytettäviä tarveaineita Asbestinauha Vahan eristysaine Vahan pintajännityksen poistoaine HAMMASVALINE O 3 > Puiverihappo jaiometaliiile ) Juotospasta kuilalle > Juotospasta kultaa Ja terästä yhteen juotettaessa Pohjoisesplanadi 25 A, Helsinki 10. Puh Aurakatu 8, Turku 10, puh Jyväskylä Kuopio Lahti Oulu Pori Seinäjoki Tampere Kun omat lähtevät,astuvat kuvaan hammasteknikko Sarodent Turku Kauppiaskatu 11 C Puh Pori Gallen Kailelankatu 3 B Puh

16 UUTTA NIKKELIVAPAATA JOUSTAVAA HUOKEATA N-N KROMIKOBOLTTI TERÄSTÄ YKSINMYYNTI: V E I K K O A U E R PUH VUORIK. 22 A HELSINKI 10 HUOMIO! UUSI OSOITE KEMIÖ UUSI PUHELIN NO VANHA TUTTU HASA Oy Laatutavara kohtuuhintaan Hammasväline eshteiee Wirovestin viisi etua: VV/rovestj 400Gramm Speztaleinbettmasse furkobalt' Chrom - ModeiiguO BHUMfi (:i)u>schuc R IWIt«.HtM8$l 1 Valmis annostelu. Yksi pussi riittää kahteen malliin tai yhteen muottiin. Valmiiksi annosteltu Wirovest rankavalumassa Q A Pakkaus on helppo avata. Wiro- vest sekoitetaan heti as- teiseen veteen. VViroveston nopea.seon heti täy- " sin reaktiovalmis rankavalumassa. O Erittäin luja foiiopakkaus, joka säi- C Käytännölliset pakkaukset. VVirolyttää VVirovestin moitteettomana vest annospussit on pakattu 55 pitkäaikaisessakin varastoinnissa (22 kg) ja 110 (44 kg) kappaleen ja kuljetuksen aikana. tynnyreihin. HAMMASUÄLINE O Pohjoisesplanadi 25 A, Helsinki 10, Puh i Aurakatu 8, Turku 10, puh Jyväskylä Kuopio Lahti Oulu Pori Seinäjoki

17 UUTTA KaVo'lta Teknillinen käsikappale Täysin uusi, ennen tuntematon rakenne. Tunnusomaista tälle käsikappaleelle on: 1. Pikapysäytys. Vaaraton, nopea instrumentin vaihto moottorin pyöriessä, instrumentin varmuuslukitus. 2. Sisäänrakennettu momenttikytkin suojaa jatkun vaurioitumasta ylikuormituksessa. 3. Käteen sopiva muotoilu. 4. Poraistukan irroitus puhdistusta varten vaivattomasti, ilman työkaluja. 5. Sisäänrakennettu pölysuoja. 6. Pitkäikäinen ja huoltovapaa. KaVo 290 Moninkertainen kuulalaakerointi. Momenttikytkin kierrokselle. Poraistukka 2,35 tai 3 mm Ka Vo 292 Sama kuin 290, paitsi että on kiinteästi asennettu moottorin letkuun. EWL ov DENTALDEPOT A Helsinki 13 Eteläranta 2, puh SARODENT OY TURUSSA JA PORISSA Helsinki 1973 Kirjapaino Meritullintori

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Sisältää mm.: Näkymiä - Toiminta on lisääntynyt - Kokoproteesin estetiikka ja toiminta - Alkuperäistilanteen palauttamisesta tukielementeissä

Sisältää mm.: Näkymiä - Toiminta on lisääntynyt - Kokoproteesin estetiikka ja toiminta - Alkuperäistilanteen palauttamisesta tukielementeissä Sisältää mm.: Näkymiä - Toiminta on lisääntynyt - Kokoproteesin estetiikka ja toiminta - Alkuperäistilanteen palauttamisesta tukielementeissä implantaation jälkeen Pätevyyskokeet Maailmankuulua RECO-laatua

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

Juottojärjestelmät moneen tarpeeseen. Tuoteluettelo. Juottojärjestelmät eläimille

Juottojärjestelmät moneen tarpeeseen. Tuoteluettelo. Juottojärjestelmät eläimille Tuoteluettelo Juottojärjestelmät eläimille Juottojärjestelmät moneen tarpeeseen Yksinkertaiset juottojärjestelmät Altaat Energia säästävät juottojärjestelmät Monikäyttöinen juottolaite karjatiloille Juottojärjestelmät

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

RT 38753 tuotetieto 1 tuotetieto helmikuu 2016. X34 SfB RT CAD/BIM 1 (6)

RT 38753 tuotetieto 1 tuotetieto helmikuu 2016. X34 SfB RT CAD/BIM 1 (6) RT 38753 tuotetieto 1 tuotetieto helmikuu 2016 RT 38753 381.1 Talo 2000 481.1 Talo 90 RT tuotetieto X34 SfB RT CAD/BIM 1 (6) PORRASAITEET JA ÄSIJOHTEET Tuusulan Hitsauspalvelu Oy Tuusulan Hitsauspalvelu

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C KANSIO 3 VÄLI 5 ESITE 3 Veloduct Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Yleistä DMAC/DMAK vastakkain kääntyvine

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO JAMAR TERASSIT - ASIAKKAAN EHDOILLA Terassin hankkiminen Jamarilta on ennenkuulumattoman helppoa ja turvallista. Toimitamme avo- ja lasiterassit

Lisätiedot

Näin tehdään. (eli pyörötappiliitos tai poratappiliitos)

Näin tehdään. (eli pyörötappiliitos tai poratappiliitos) Näin tehdään (eli pyörötappiliitos tai poratappiliitos) 1. 7. 6. 2. 3. 5. 4. Liima-tappi -liitos on vahva liitostyyppi. Sen avulla liitetään puumateriaaleja toisiinsa (esim. lauta, liima- tai mdf-levy).

Lisätiedot

Eläinlääkintäauto varustelut

Eläinlääkintäauto varustelut Eläinlääkintäauto varustelut Meillä on vuosikymmenien kokemus erikoisautojen rakentamisessa ja varustelussa. Nyt tämä tietotaito on myös sinun käytettävissä suunnitellessasi uutta eläinlääkintäautoa. Lähtökohtana

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering VAK 0 LA 401 Helsinki Rukkila '12 Helsinki 43 41 61 11.111 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1964 Koetusselostus 531 T est report

Lisätiedot

Puukon valmistaminen. terän takominen helan valmistaminen lestin ja kahvan valmistaminen tupen ompelu

Puukon valmistaminen. terän takominen helan valmistaminen lestin ja kahvan valmistaminen tupen ompelu Puukon valmistaminen terän takominen helan valmistaminen lestin ja kahvan valmistaminen tupen ompelu Terän takominen kuumenna taottava rauta ahjossa keltaiseksi pidä rauta hehkuvan hiilikasan sisällä älä

Lisätiedot

Helppo hiominen laitetta vaihtamatta

Helppo hiominen laitetta vaihtamatta Uudenveroiseksi...... kädenkäänteessä Helppo hiominen laitetta vaihtamatta Make it your home. Kotisi parhaaksi. Maailmanuutuus Bosch-rullahiomakone PRR 250 ES. Sen helposti vaihdettavat erilaisille materiaaleille

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Filtek Z500 Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi. Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen

Filtek Z500 Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi. Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen Filtek Z25 Z-linjan uusi, moderni versio 3M ESPE yhdistelmämuoveilla on 4 vuoden kehityshistoria.

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 WWW.KASITYO.COM ONNISTUNUT JAKKARA 1. Listat ovat tasaisin välein ja naulat suorassa rivissä. Naulojen päät ovat puun sisässä, eikä yhtään naulaa vinossa. Naulauksessa

Lisätiedot

CNC-JYRSINRUNGON KASAUSOHJE

CNC-JYRSINRUNGON KASAUSOHJE CNC-JYRSINRUNGON KASAUSOHJE 2012 Copyright Pairtec avoin yhtiö Ver. 1.0 Tekniset tiedot Syvyys : 607mm Leveys : 60mm Korkeus : 600mm Paino : ~50Kg Työstöala : 0 x 20mm Valmistaja Pairtec avoin yhtiö www.pairtec.com

Lisätiedot

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRI & TYNNYRIKANNET TYNNYRINKANSI SUOJAA NESTEET NOPEASTI JA YKSINKERTAISESTI Tynnyrinkansi, joka tekee tavallisesta 200 L tynnyristä paloturvallisen säiliön ongelmajätteille. Täyttää

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

3M Imprint II Quick-Step 3M Imprint II Monophase 3M Imprint II

3M Imprint II Quick-Step 3M Imprint II Monophase 3M Imprint II 3M Imprint II Quick-Step 3M Imprint II Monophase 3M Imprint II Aikaa säästävä, tehokkuutta lisäävä ja miellyttävä potilaalle Kokeile Imprint II jäljennösmateriaaliperheen uutta ja nopeaa jäljennösainetta

Lisätiedot

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon Lujatekoinen ja varmatoiminen Tehokkuutta ja helppoutta vasikanjuottoon hapanjuottovaunulla VAPAARUOKKIJA RehuPiika Laitteella voidaan tehdä jopa kolmen

Lisätiedot

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet Malliratkaisu Kuulonsuojaimet KUULONSUOJAINTEN VALINNASSA HUOMIOITAVAA Jos kuulonsuojaimet vaimentavat liian vähän, kuulo vaurioituu. Jos ne vaimentavat liikaa, varoitusäänien kuuleminen on vaikeaa (mikä

Lisätiedot

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Malli Työpituus Kokonaispituus Standardi mm mm

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Pääedustaja Suomessa OY. LAATUVAUNU AB HELSINKI. P. Esplanaadikatu 23. Puh. 23 334 ja 23326

Pääedustaja Suomessa OY. LAATUVAUNU AB HELSINKI. P. Esplanaadikatu 23. Puh. 23 334 ja 23326 1937 Pääedustaja Suomessa OY. LAATUVAUNU AB HELSINKI P. Esplanaadikatu 23 Puh. 23 334 ja 23326 FEI FE2 FARGO, sarja AFEI la AFE2 moottori on Chryslerin rakentama korkeapurlstus Sivuventtiilimoottori. Se

Lisätiedot

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm -runko 25 tonnia Voidaan asentaa työpöydälle tai lisävarusteena saatavalle jalustalle. Työpöytä asennusta varten tarvitaan 1.4 m 2 vapaata tilaa, jalustan kanssa tarvitaan 4 m 2 lattiatilaa. voin -runko

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia 26. huhtikuuta 2016 Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia Minna Marjamaa, Tiina Tolonen Kuva: Holley and Chris Melton, CC BY 2.0 Pimeä Theseus & PAS-kysely Maaliskuussa 2016 tehtiin e-lomakekysely, jossa

Lisätiedot

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan FORSSAN METALLITYÖT OY O V I T E H D A S Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan 02 OVIA ON MONENLAISIA. MEIDÄN OVEMME OVAT JÄMÄKÖITÄ JA KESTÄVIÄ. Avaa sinäkin FM-ovi! Forssan Metallityöt Oy on Suomen

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Teräspalo-luukkujen FQ HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Tämän luukun asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tulee noudattaa useita varotoimia. Turvallisuussyistä kannattaa huomioida alla mainitut varoitukset

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

MYYJÄN APU TUOTETIETOA:

MYYJÄN APU TUOTETIETOA: MYYJÄN APU TUOTETIETOA: Vasaranauloista Pintos konenauloista Raudoitusverkoista Väliketuki-tuotteista Harjatangoista Pintos vasaranaulat OIKEA NAULA OIKEAAN PAIKKAAN Pintos Vasaranaulat Kuumasinkityt Sähkösinkityt

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava, EU

Vetokoukku, irrotettava, EU Ohje nro Versio Osa nro 8682344 1.2 30763398 Vetokoukku, irrotettava, EU IMG-219257 Sivu 1 / 11 Varuste A0000162 A0000161 A0000165 J8903469 Sivu 2 / 11 IMG-219256 Sivu 3 / 11 IMG-213320 Sivu 4 / 11 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KaVo MASTERmatic -sarja. Uusi KaVo MASTERmatic -sarja. Elä. vaatimuksiesi mukaisesti

KaVo MASTERmatic -sarja. Uusi KaVo MASTERmatic -sarja. Elä. vaatimuksiesi mukaisesti -sarja Uusi -sarja. Elä vaatimuksiesi mukaisesti -sarja -sarja. Koe vaatimuksiesi täyttyvän. Parhaat lopputulokset. Eliniän verran. Nauti optimaalisista käyttömahdollisuuksista ja huipputarkkuudesta kaikissa

Lisätiedot

4.3. Matemaattinen induktio

4.3. Matemaattinen induktio 4.3. Matemaattinen induktio Matemaattinen induktio: Deduktion laji Soveltuu, kun ominaisuus on osoitettava olevan voimassa luonnollisilla luvuilla. Suppea muoto P(n) : Ominaisuus, joka joka riippuu luvusta

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Edificio Ágora, Valencia, Espanja Kotikaupungissaan Valenciassa, tunnettu espanjalainen arkkitehti Santiago Calatrava on toteuttanut taiteen ja tieteen kaupunkia

Lisätiedot

L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012

L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012 L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012 Suorakaiteen muotoinen tavara, jonka mitat ovat noin 60 300 cm ja joka koostuu kahdesta yhteenliimatusta kerroksesta (joista toinen on tekstiilikangasta

Lisätiedot

Dental Intelligence. Ensimmäiset kokemukset GC:n One Body IQ systeemistä

Dental Intelligence. Ensimmäiset kokemukset GC:n One Body IQ systeemistä Artikkelin kirjoittanut Michael Brusch, MDT Dusseldorf, Germany Käännös Esko Kähkönen ja Markku Mikkola Dental Intelligence Ensimmäiset kokemukset GC:n One Body IQ systeemistä Osa 2. Kuva 52. Kuva 53.

Lisätiedot

Kaapelointivarusteet keskijänniteverkkoihin ilmaeristeiset päätteet ja kaapelijatkokset

Kaapelointivarusteet keskijänniteverkkoihin ilmaeristeiset päätteet ja kaapelijatkokset Kaapelointivarusteet keskijänniteverkkoihin ilmaeristeiset päätteet ja kaapelijatkokset Eurolaite Oy on vuonna 1988 perustettu sähkötekniikan tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut

Lisätiedot

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Hyödynnä tehokkaasti auringon tuoma energia ja lämmitä käyttövetesi luontoystävällisesti. Aurinkovedenlämmitin sopii hyvin omakotitaloihin lisävedenlämmittimenä, kuin

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista

lindab yksinkertaistamme rakentamista lindab yksinkertaistamme rakentamista Tämän toimintaperiaatteen jo tunnet... Fiksu järjestelmä! Lindab Safe Click Asenna ilman työkaluja helposti ja nopeasti Lindabin kanavajärjestelmä perustuu tuttuun

Lisätiedot

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia.

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. ENNEN KUIN ALOITAT: Ennen vajan kokoamista tarkasta paikalliset rakennusmääräykset vajan

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Sisältö 1... 1 2 Luottamusmiehen valinta ja toimiaika... 1 3 Luottamusmiehen tehtävät... 3 4 Vaalien ajankohta ja tiedottaminen... 4 5 Ehdokkaiden asettaminen...

Lisätiedot

Täydellisen tasapainoinen

Täydellisen tasapainoinen Täydellisen tasapainoinen Fujirock EP Fujirock EP OptiFlow GC:ltä. Kolme ensiluokkaista tyypin 4 kipsiä tarkkojen ja mitoiltaan stabiilien huippukipsimallien tekoon soveltuu kaikkiin tarkoituksiin, hyvä

Lisätiedot

JUSSI-taloportaiden kokoamisohjeet

JUSSI-taloportaiden kokoamisohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-taloportaiden kokoamisohjeet Kokoamisohjeet U-taloportaille MSJ-Wood 11.3.2013 http://www.jussi-portaat.fi Suunnittelu ja toteutus: Cadwill Oy Teit erinomaisen valinnan ostaessasi Jussi

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI

ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT! Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista

Lisätiedot

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat.

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. Turner 210/230 1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. - Ovielementit 4kpl - Vaakajohteet - Pystyjohteen C-kiskot (kiinni L-kiskossa) - L-muotoiset pystykiskot

Lisätiedot

Holmberg Cases Sweden AB / Företagsvägen 1 / 953 33 Haparanda / Sweden / +46 922 14690 / info@hbc.se / www.hbc.se Holmberg Cases SYD / +46 8 54902140

Holmberg Cases Sweden AB / Företagsvägen 1 / 953 33 Haparanda / Sweden / +46 922 14690 / info@hbc.se / www.hbc.se Holmberg Cases SYD / +46 8 54902140 Pyrkimyksemme on koko ajan kehittää tuotteitamme sekä myöskin valmistusprosessiamme ja luoda uusia ratkaisuja jotka ovat monessa tapauksessa klassisia mutta tulevat täyttämään nykyaikaiset vaatimukset

Lisätiedot

AVL-puut. eräs tapa tasapainottaa binäärihakupuu siten, että korkeus on O(log n) kun puussa on n avainta

AVL-puut. eräs tapa tasapainottaa binäärihakupuu siten, että korkeus on O(log n) kun puussa on n avainta AVL-puut eräs tapa tasapainottaa binäärihakupuu siten, että korkeus on O(log n) kun puussa on n avainta pohjana jo esitetyt binäärihakupuiden operaatiot tasapainotus vie pahimmillaan lisäajan lisäys- ja

Lisätiedot

JUSSI-taloportaiden asennusohjeet

JUSSI-taloportaiden asennusohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-taloportaiden asennusohjeet Kokoamisohjeet suorille taloportaille MSJ-Wood 11.3.2013 Suunnittelu ja toteutus: Cadwill Oy Teit erinomaisen valinnan ostaessasi Jussi puuportaan. Ohjeen

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

8. PURISTIMET. - Asiantuntevaa palvelua a -

8. PURISTIMET. - Asiantuntevaa palvelua a - 8. PURISTIMET Hitsauskulmapuristin...4 Jigipuristimet...4 Koneruuvipuristimet...5 Kulmapuristin...4 Liimauspuristimet... 2-4 Monikäyttömagneetit...4 Pikapuristimet...2 Puristimet/levittimet...3 Ristisyöttöruuvipuristimet...5

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 1 Määrittelyjoukoista Tarkastellaan funktiota, jonka määrittelevä yhtälö on f(x) = x. Jos funktion lähtöjoukoksi määrittelee vaikkapa suljetun välin [0, 1], on funktio

Lisätiedot

XS S M L XL ALL. 45 dbrw asti * Korkeus 2.5 m. Muunneltavissa. Ilman jäähdytys * Korkeus 2.1 m. Esteetön tila. Tilan sopivuus.

XS S M L XL ALL. 45 dbrw asti * Korkeus 2.5 m. Muunneltavissa. Ilman jäähdytys * Korkeus 2.1 m. Esteetön tila. Tilan sopivuus. n sopivuus 2.1 m 2.5 m 45 dbrw asti * Muunneltavissa * Ilman jäähdytys * Esteetön tila XS S M L XL 1 henkilölle 1-2 henkilölle 1-4 henkilölle 1-6 henkilölle Yli 8 henkilölle Helppo pystyttää Helppo siirtää

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu KILPAILUVALIOKUNTA 18.11.2014. Aika 18.11.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I

Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu KILPAILUVALIOKUNTA 18.11.2014. Aika 18.11.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu 18.11.2014 KILPAILUVALIOKUNTA Aika 18.11.2014, klo 15.00 Paikka Valo-talo, Sali I Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Harri Aalto Anne Fröberg Harri Heikkilä

Lisätiedot

PIHAKIVIHINNASTO 1.1.2012

PIHAKIVIHINNASTO 1.1.2012 PIHAKIVIHINNASTO 1.1.01 korvaa hinnaston 1.1.011 SISÄLLYSLUETTELO Pihakivet valmistava tehdas Oulu Roomalainen ladontakuvio 4 Ympyrä Klassikko lajitelmalla 5 Pihalaatat valmistava tehdas Oulu 6 Muurikivet

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

Cembrit Sauna. Kestää kuumaa. Antaa saunalle tai tulisijalle laadukkaan silauksen.

Cembrit Sauna. Kestää kuumaa. Antaa saunalle tai tulisijalle laadukkaan silauksen. Julkisivulevyt Sisälevyt Kestää kuumaa. Antaa saunalle tai tulisijalle laadukkaan silauksen. CEMRIT SAUNA 2 Tuotekuvaus Tyylikästä turvallisuutta -kiukaantaustalevy on valmistettu turvallisista, kestävistä

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla 3/2015 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

B sivu 1(6) AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE

B sivu 1(6) AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE B sivu 1(6) TEHTÄVÄOSA 7.6.2004 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA Tehtävien suoritusaika on 2 h 45 min. Osa 1 (Tekstin ymmärtäminen) Osassa on 12 valintatehtävää. Tämän

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664334 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 8 Varuste A0000162 A0000163 M3603493 Sivu 2 / 8 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

TURVALLISUUS INFO 2015

TURVALLISUUS INFO 2015 TURVALLISUUS INFO 2015 Betonin pumppaus Pumppaus on helppoa ja nopeaa. Pumppaus sitoo valuun yleensä vähemmän työvoimaa kuin muut menetelmät, myös työhön käytettävä aika lyhenee huomattavasti, joten pumppaus

Lisätiedot