Sisältää mm. Syksyn kynnyksellä Työvoima- Ja työtutklmus Hammaslääkärien Ja hammasteknikon välinen hedelmällinen yhteistyö PIndex - uusi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältää mm. Syksyn kynnyksellä Työvoima- Ja työtutklmus Hammaslääkärien Ja hammasteknikon välinen hedelmällinen yhteistyö PIndex - uusi"

Transkriptio

1 3 Sisältää mm. Syksyn kynnyksellä Työvoima- Ja työtutklmus Hammaslääkärien Ja hammasteknikon välinen hedelmällinen yhteistyö PIndex - uusi tapplnastojen kiinnitysmenetelmä Merkkivuosia. 1973

2 r.kipsissä ON TOTUUS. kova ja tarkka, muttei hauras BayerDmfal Moldano mallikovakipsi Moldaroc erikoiskova kipsi HlOM AMOOTTORI PM 2300 ja SUPER PIANO "S" Moldabaster aiabasterikipsi Liukulaakerit, äänetön käynti. Moottori täyttää korkeimmat vaatimukset. Molempia maileja saatavana 1500 ja 3000 kierr. Yksinmyynti Suomessa: H A M M A S O Y Kalevankatu 3, Helsinki Jokaiseiie proteettiseiie erikoistoiveeiie iöytyy huoieilisesti vaiittu kipsityyppi. Kova, raaputuksenkestävä maiiinpinta. Erittäin suuri tarkkuus aihaisen kovettumisiaajenemisen Jatkuvan tarkan kontroiiin ansiosta korkea iaatu säilyy. takia. Myynti: DENTALDEPOT OY HAMMASVALINE OY

3 UUTUUS! RÄPID REPAIR MATERIAL Vapaasti limassa kovettuva korjausaine. Nopea kovettuminen. 15 minuutissa sekoituksen alkamisesta 21 lämmössä. Halkeamat ym. voidaan korjata ja viimeistellä 30 minuutissa. Pystytte erittäin nopeaan asiakaspalveluun vaadittaessa. Värillinen jauhe estää epätasaisen muodostuksen. Kaikki korjaukset ovat väriltään kauttaaltaan muuttumattomia. Saatavana myös kirkasta Orthodonttisiin töihin. TARKKUUSLIITIN Sv. Pat. nr VVedendal Valmistetaan Sjöding'in No-Ox, ei oksidoituvasta seoksesta. Sopii pääiievaiettavaksi ja posiiinia-metaiiiiie tekniikkaan. Yksinkertainen liittää suunniteltuun rakenteeseen erikoisohjaimen avulla. Ammattimies luottaa De Trey'n hampaisiin ja iaboratoriotutteisiinä jotka takaavat työnne onnistumisen. ov. DENTALDEPOT ^«John 8jöding & Co SOLNA O V IDENTALDEPOT ^«00130 Helsinki 13 Eteläranta 2, puh SARODENT OY TURUSSA JA PORISSA

4 Ratiodent PO LY-JET LuXODiNT ^ VACUUM Naturadeht Z ^ VACUUM LUXCPALITCL LuXOPALcL ~ LUXOPAL ^ KUNSTITOFF KUNfTlTOFF ZAHN-FABRIKATION SEIT 1911 ZAHNFABRIK BAD NAUHEIM KG POLYJET on uusi polymerisolntiautomaatti. Tässä uudessa rakenteessa on otettu huomioon kaikki polymerisointialueelia, varsinkin pneumaatis-tiydraulisessa palnepolymerlsoinnlssa saavutetut kokemukset ja käsitykset. Uutta tässä laitteessa on se, että siinä voidaan käyttää erilaisia polymerisointimenetelmiä ja korkeaa Ilmanpainetta. Monipuolisuudestaan tiuollmatta se on sopuhlntalnen ja siltä syystä kannattava rahansljoltus. Esimerkkejä työskentelymenetelmistä Pneumaattls-hydraullnen palnepolymerlsolntl (KB-kuumapoIymerlsolntI, PHP-menetelmä). Kylmä esipurlstus ennen kylpyyn upottamista ja tildas Itsetoimiva jäähdytys. Sekä 120 C hydrosollkylpy että 93 C kuumaveslkylpy ovat mahdollisia. Palnepolymerlsolnti kalkille kylmäpolymerellle (esim. korjaukset) vesikylvyssä toivotuissa lämpötiloissa. Paine- tai normaallpolymerisolnti kuumapolymerellle. KorkeapainepolymerlsointI kylmätal kuumapolymerellle 8 i.k:n paineessa. Ihanteellinen laite akryyllvaluteknilkkaan. Ratlodent-valuakryylllla voidaan samanaikaisesti valaa neljään erikolskyvettlln, joissa työt ovat hyytelömassassa. Polymerlsointiaika on 12 min., joten laitteella voidaan tunnissa valmistaa 16 proteesia. hammastarvike oy Yksinmyyiö: ^ hammastarvike oy Arkadiankatu 12 B Helsinki 10 Puh Arkodionkolu 12 B Helsinki 10 Puh

5 30. VUOSIKERTA TOIMITUSKUNTA Päätoimittaja Mauno Elomaa Os. Henrlklntie 27 A 1, Helsinki 37, puti Jäsenet: E. O. Vuori, K. Tiainen ja Albert Herberz Kirjoituksia lainattaessa on lähde mainittava. KIRJAPAINO: KIRJAPAINO MERITULLINTORI Puh , Hki 17, Meritullintori 1 A SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO FINLANDS TANDTEKNIKER FDRBUND r.y HELSINKI 10, Arkadiankatu 14 B 30. Puh , postisiirto Liiton puheenjohtaja Kalevi Ilkka, Pakkahuoneenk. 12 A Oulu 10, puh. lab Litton toiminnanjohtaja Mauno Elomaa, Henrlklntie 27 A Helsinki 37, puh Tavattavissa toimistossa maanantaisin klo Taloudenholtala merkonomi Arto Salminen. AVUSTUSKASSA Helsinki 37. Henrlklntie 27 A 1, Postisiirtotili Puheenjohtaja Mauno Elomaa. Henrikintie 27 A 1, puh Sihteeri E. O. Vuori, Uiviiantle 23 D 46, puh Avustuskassanholtaja 1. W a a r a 1 a, Mannerheimintie 19 A 3, puh , kot teknikot itse. Ei ole asiallista, että omistajilta ja työntekijöiltä otetaan irti kaikki mahdollinen. Selviö on myöskin se, että laboratorio, joka polkee hinnastoa tekee sen työnlaadun kustannuksella ja siihen syntiin ei ole hammasteknikkojen omistuksessa olevissa laboratorioissa syytä mennä. Sen johdosta on aiheellista pitää hyväksytystä hinnastosta kiinni ja juuri sen mukaisena kuin se on paperille painettu. Sortumalla sen rikkomiseen se ensisijaisesti vaikuttaa juuri rikkuriin itseensä ja tekee siitä epäluotettavan yksilön. On muistettava, että hinnasto on sitä varten, että sitä myöskin noudatetaan. Kuulolaitteisiin kuuluvien korvaistukoiden valmistus on leviämässä alallemme. Yhteistoiminnassa Kuulonhuoltoliiton kanssa on Valtion Hammasteknikkokoululla pidetty niiden valmistuskurssi. Näitä kursseja tullaan jatkamaan mahdollisuuksien rajoissa ensi vuoden puolella. Tulevia kursseja ryhdytäänkin jo valmistelemaan ja suunnittelemaan. Tarpeellisena tekijänä asiassa on saada selville kuinka paljon on asiasta kiinnostuneita. Tämän johdosta halukkaiden olisi ilmoitettava siitä Suomen Hammasteknikkojen Liitolle kuukauden kuluessa, että voisimme luetteloida ne, jotka tulisivat yhden päivän kestävälle kurssille. Kurssivahvuus tulisi olemaan opetustehokkuuden kannalta 12. Syksyn kynnyksellä Kesä on kulunut ja syksy saapunut. Voipi sanoa, että sääolosuhteet ovat suosineet kaikkia kesäloman viettäjiä ja vielä jos kauniita syysilmoja riittää, voi kesän muisteloja jatkaa syyshämärissäkin. Kevään alkupuolella saimme aikaseksi uuden työhinnaston sekä palkkaja työehtosopimuksen joita nyt noudatamme. Hinnaston toteamme olevan jo melko sopivan, joskin siihen on jäänyt jonkin verran kohentamisen varaa. Mitä pidemmälle elämme ja inflaatiokierre saa jatkua on palkkasopimuksemme jälleen jäänyt kuoppaan ja uusien neuvottelujen kohteeksi. Työhinnasto on sitä varten, että sitä noudatetaan. Tässäkin asiassa on ainakin eräs hammaslääkäripiiri (Turku jryhtynyt vastahankaan. Heille ei ole kelvannut järjestöjen neuvottelema ja hyväksymä työhinnasto, vaan on täytynyt nikkaroida omapäisesti ja omintakeinen hinnasto. Tällaistako on se niin paljon puhuttu yhteistyö, joka olisi tarpeen hammaslääkäreiden ja hammasteknikkojen välillä? Ekonoomista puolta ajatellen on selvä asia se, että parhaiten laboratorion kannattavuuden tietävät sen omistajat hammas- 8 Tammikuun lopussa 1975 vietetään Suomen Hammasteknikkojen Liiton 50-vuotisjuhlaa kolmepäiväisenä Helsingissä. Tähän tilaisuuteen suunnitellaan järjestettäväksi opintopäivät, hammasteknillinen näyttely kautta aikojen ja tietenkin varsinainen juhla. Hammasteknillinen näyttely on laajakantoinen ja vaativa tehtävä. Siitä johtuen sen valmisteleminenkin on jo nyt aloitettava. Kaikki jäsenet voivat siihen osallistua lähettämällä töitä, jotka esittävät uusinta hammastekniikkaa ja historiallista vuosikymmenien takaa peräisin olevia teknillisiä töitä. Tämä alkusysäyksenä kiinnostuksen herättämiseksi näyttelyä kohtaan. Suunnitelmissa on myöskin jäsenmatrikkelin aikaansaaminen 50-vuotisjuhlaan mennessä. Tämäkin on alkua tästä asiasta ja edellyttää sitä, että kun asioissa käännytään jäsenistön puoleen tietojen ym. saamisessa, että siihen suhtaudutaan vakavasti ja pyydetyt tiedot ja näyttelyyn tarvittava ainehisto tulee aikanaan. Tämä on ensiherätys, sillä näinkin merkittävä tapaus on huolella järjestettävä ja hoidettava onnistuakseen juhlan vaativan arvokkuuden mukaisesti. Silloin kun olemme siinä kaikki mukana, se tulee silloin myöskin onnistumaan. Syksyn merkit on näkyvissä ja se tietää sitä, että työtehokkuuskin pääsee täysillä kierroksilla alkamaan. Levätyn kesän jälkeen on voimia kertynyt ja pimeä syksy on helposti vastaanotettavissa. Ahkeraa syksyä ja työn iloa. 9

6 TYÖVOIMA- JA TYÖTUTKIMUS joka toimeenpantiin epäonnistui. Käyttökelpoisia vastauksia saapui vajaat 45 "/o, joten saatuja vastauksia ei ikävä kyliä kannata ajaa tietokoneessa. Paljon on tutkimusyrityksen tiimoilta sanottu eikä ihme, tulihan tutkimus yllättäen kesken kiireisintä aikaa. Syynä siihen oli tapahtumaketju, joka aikoi siitä, että valmistelut viivästyivät ja tutkimus näytti siirtyvän syksyyn. Tutkijat saivat kuitenkin sekä tutkimusohjelman että kyselykaavakkeet yllättäen valmiiksi ja ratkaistavaksi tuli siiloin tutkimuksen ajankohta. Siirrettäisiinkö se sovinnolla syksyyn vai yritettäisiinkö heti. Koska aikaa ei liiemmälti ollut neuvonpitoon ja koska koulun rakennushankkeen huonetilasuunnitelman lopullinen tarkennus saatiin lykättyä kesän yli, käynnistettiin tutkimus allekirjoittaneen toimesta siinä toivossa, että se toisi arvokasta uutta tietoa myös tarkennuksen hyväksi. Asiahan on niin, että ellei yritä ei liioin ole minkäänlaisia mahdollisuuksia saada mitään. Kyselykaavakkeet postitettiin suurin toivein. Tulos oli kuitenkin laiha, tiedot jäivät saamatta ja vastanneiden vaivannäkö meni hukkaan. Vaikkakaan tutkimus ei talonrakennushankkeen kannalta enää ole ajankohtainen, on se alalla työskentelevien ja järjestötoiminnan kannalta sitä aina. Aika ajoin toimitetut tutkimukset antavat mahdollisuuden yrittää hoitaa koulutus- ja työvoimapolitiikkaa kaikkien ja kaiken parhaaksi. Varsinkin nyt, jolloin näköpiirissä on koko alan käsittävän koulutusorganisaation luominen, ovat luotettavat tutkimustulokset järjestöportaalle ensiarvoisen tärkeät. Tästä syystä on alustavasti keskusteltu uusinnasta. Ajankohta olisi, jos asiasta tulee tosi, ilmeisesti loka-marraskuun vaihde ja allekirjoittanut toivoo, että jokainen vastaaja siiloin arvostaisi Suomen Hammasteknikkojen Liiton pyrkimyksiä ja varmistaisi osaltaan tutkimuksen onnistumisen. Helsingissä, 26 päivänä elokuuta 1973 Erkki Puro koui.toimik. puh.joht. Hammaslääkärien ja hammasteknikon välinen hedelmällinen yhteistyö Prof. Dr. Hermann B ö t tl e r Diisseldorfj Hoitotoimenpiteet suussa tapahtuivat seuraavalla tavalla: Alaleuassa tehtiin fasettikruunut ura-oikapäänasta atashementein 44 ja 34, teieskooppifasettikruunut 46, 45, 35 ja 36 sekä täysvaietut kruunut 47 ja 37. Molemmat kruunubiokit yhdistettiin irroitettavaiia iinguaiibyygeiiiiä. Yiäieuassa, kuten kuvassa 4 näkyy, kaksi kruunubiokkia, nimittäin fasettikruunut ura-oikapää-nasta ataschementein 14, 13, 24, 25, teieskooppikruunut 17 ja 26:iie sekä hyisykruunut koteiomaisin syvennyksin 18 ja 27, 17 ja 14 yhdistää kulmikas kisko. Irroitettavan levyn muodostaa yksinkertaistettu metaiiiievy, jossa vastaavat teieskooppikruunut kiinnitystä ja tukea varten. Kuvassa 5 nähdään tilanne sen jälkeen, kun hoitotoimenpiteet suussa tapahtuvaa jatkoa varten ovat ioppuunsuoritetut. Ankkuri ja kartiokruunu Kuten jokaisessa osaproteesitapauksessa oli tässäkin tapauksessa hammasteknikon tehtävänä valmistaa kiinnitys ja tukieiementit tarkkuustyönä. Samoin kuin vaiettaessa pinteitä on teieskooppiankkureita vaiettaessa kiinnitettävä erikoista huomiota vaiutarkkuuteen ja oikeisiin valumenetelmiin. Kuvassa 6 nähdään negatiivinen tulos valusta repeämä teieskooppieiementissä. Koska nykyisin kasvavassa määrin käytetään teieskooppisysteemiä ankkureineen ja koska aiiekirjoittaneeiia on 20 vuotinen kokemus takanaan tällaisissa töissä, haluan hieman tarkemmin käsitellä näitä ankkureita. Kuvassa 7 vasemmalla nähdään teieskooppikruunu, sellaisena kuin me sen vaadimme, nimittäin yhdensuuntaisena sisäkruuiiun kanssa. Oikealla näemme ns. kartiokruunun. Aikaisemmasta käsityksestä hieman poiketen, teemme nyt sisäkruunut täysin yhdensuuntaisiksi uikokruunujen kanssa, siliä kokemus on osoittanut, että tapauksissa, joissa sisäkruunu on kartiomainen ylöspäin, tapahtuu aika nopeasti VALTION HAMMASTEKNIKKOKOULU ilmoittaa, että kouluun perustetaan vuonna 1974 yksi ammatinopettajan ylimääräinen toimi. Kaikkia niitä Suomessa iaiiiistettuja hammasteknikkoja, jotka tuntevat kiinnostusta asiaa kohtaan ja jotka ovat toimineet hammasteknikkona vähintään kolme vuotta, pyydetään ilmoittamaan nimensä ja osoitteensa koulun kansliaan, puh , jotta koulu voisi lähettää heille tarkemmat tiedot perustettavasta opettajantoimesta. Erkki Puro rehtori Ku V a 2 Kocascttelussa ilmeni, että 5 etuhammasta vaikuttivat erittäin kömpelöiltä tässä tapauksessa. ic U

7 heikkenemistä teleskooppiproteesin pysyväisyydessä, koska teleskooppien kuluminen on nopeampaa. Kuvassa 8 näemme teleskooppisystcemisen fascttikruunun. Se on verrattain paksu, koska kysymyksessä on kaksi metallikruunua ynnä vielä fasettiosa akryylistä. Tällaisia tuleekin käyttää ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joissa on tarpeeksi tilaa. Keskimmäisessä kuvassa nähdään kartiokruunu, joka on kauia-aiueeiia vieläkin paksumpi. Ulommainen kruunu ulottuu hammaslihan alle, joten ei ole väitettävissä ohuen kuitareunan näkymistä. Tämä on tietysti varjopuoli kun kysymyksessä on näkyvällä aineella oleva hammas. Oikealla kuvassa olevaa kruunua voidaan pitää ihannetapauksena. Kysymyksessä on ura-oikapäänasta systeemi. Verrattuna muihin se on eritttäin siro ja näkymätön. Soveltuu työskentelyynne... Kuva 3 Poistettujen 5 hampaan asemesta täytettiin aukko kuudella proteesihampaalla. HINNALTAAN Paksuimmatkin työt polymerisoituvat täysin EDULLINEN 20 minuutin keitossa tai hitaassa prosessissa yi! yön. Kumpaakin tapaa käyttäen voitte oiia vakuuttunut siitä, että vaimis proteesi on aina täysin vapaa huokoisuudesta. Teidän ei tarvitse soveiiuttaa työskentelytapaanne QC-20 mukaan, vaan se soveltuu Teille Saatavana seuraavia pakkauksia: 454 g jauhetta 4086 g jauhetta g jauhetta 284 ml nestettä 2273 ml nestettä 4546 ml nestettä 113 ml eristettä 12 Kuva 4 Tukirunko teleskooppiproteesia varten yläleuassa. AMALGAUATED DE NT AL LOMDOM EMCLAMD Maahantuoja * DENTALDEPOT ^ 13

8 Hammasväline esittelee Kuva 5 Valmis proteesi paikallaan sentraalipurennassa. Vaativaan kuitatekniikkaan kultavalulinla)t3 sähkö- tai kaasusulatuksella HAMMASVALINE O Pohjoisesplanadi 25 A, Helsinki 10. Puh Aurakatu 8, Turku 10, puh Jyväskylä Kuopio Lahti Oulu Pori Seinäjoki Tampere 15

9 Kuva 8 Teleskooppiankkuri näkyvällä alueella: vasemmalla teleskooppi-f ase tti-kruunu, keskellä kartiokruunu ja oikealla metallikeraaminen kruunu ura-oikapää-nasta ataschementillä. Suunnittelu ja rakenne Erittäin huonona esimerkkinä voidaan mainita kuvassa 9 näkyvä tapaus. Kysymyksessä on teieskooppiproteesi kahdeiia kumi-imuriiia. Vastuu on epäilemättä hammaslääkärin, mutta hammasteknikon täytyy tällaisissa tapauksissa ilmoittaa, että on nykyisin teknillisesti täysin mahdollista valmistaa sellaiset kiinnityseiementit, ettei siinä määrin vahingollisten laitteiden kuin kumi-imureiden käyttö saisi enää tulia kysymykseen. Kiinnityseiementtien suunnittelu perustuu moniin eri tekijöihin ja vallitseviin olosuhteisiin kulloinkin esilläolevassa tapauksessa. Vapaapäätteisissä tapauksissa on oikein suunniteiiuiiia pinteillä erittäin tärkeä merkitys kiinnityseiementteinä. Kuvassa 10 nähdään kaksi pinnekonstruktiota, A:ssa pinne kulkee mesiaaiisuunnasta hampaan bukkaiipinnan yli distaiisuuntaan, jolloin satuiaosan noustessa aiheuttaa pinteen vastustuksen hampaan ekvaattoriiinjaa vastaan ja kohoamisiiike tulee paremmin estetyksi. B:ssä taasen tapahtuu päinvastaista, Pysyväisyys on huonompi. Jos pinne lepää hampaalla kotelomaisessa syvennyksessä, hampaassa tapahtuu enemmän rotatiomaista liikettä distaaiisuuntaan. Toinen tapaus aiheuttaa liikkeen hampaassa proteesista poispäin. Lisäksi on tärkeätä, että hammaslääkäri tietää, mistä suunnasta proteesi on sovitettava paikalleen, muutoin käy helposti niin että eri suunnista tapahtuvat paikaiieeniaittoyritykset vääntävät pinteet, ja ne saattavat vioittua lopullisesti. Jo 1 mm vääntö pinteessä aiheuttaa 0,5 mm pysyvän muutoksen pinteen asennossa. Kuva 10 A B Pinteen erilainen vaikutus vapaapäätteisen satulan käyttäytymiseen. 17

10 Kuva 11 Tukihampaaseen kohdistuva rasitus erilaisissa tukikiinnityksissä. Kolme hoitoehdotusta Suunnitellessamme teleskooppiproteesia tapaukseen, jossa kulmahampaat ja molemmat premoiarit ovat tallella kummallakin puolella. Ensimmäisessä esimerkissä (kuva 12) takimmaiset premoiarit on varustettu teieskooppieiementeiiiä. Kulmahampaat on tuettu, jotta nämä ei löystyisi pururasituksien vaikuttaessa niihin. Toisena ratkaisuna voimme pitää kaikkien jäijeiiäoievien hampaiden varustamista kruunuilla, kruunujen yhdistämisellä keskenään ja täten saamalla aikaan kestävä ja vankkarakenteinen kokonaisuus. Kolmas mahdollisuus olisi kiinteä silta koko etuhammasaiueeiia yhdistettynä kaikkiin jäijeiiäoieviin hampaisiin. Proteesiosa takahampaineen teieskooppikiinnitykseiiä, tässä tapauksessa ura-oikapää-nasta ataschementeiiiä. Tämä ratkaisu olisi tietenkin potilaalle miellyttävin pitää ja myöhemmin olisi mahdollisuus olemassa laajentaa proteesia siinä tapauksessa, että jokin tukieiementeistä jouduttaisiin poistamaan. Edeiiäseiostettujen esimerkkien täydennykseksi käsittelemme vielä tapausta, jossa on tarkoituksena preparoida kaikki jäijeiiäoievat omat hampaat yläleuassa kruunuiksi ja tehdä potilaalle teieskooppiproteesi. Kuvassa 15 nähdään lähtökohtatilanne. Kaikki yläleuan jäijeiiäoievat omat hampaat ovat hieman löystyneet sekä karieksen vioittamat. Sen jälkeen kun hampaat on hiottu, ottaa hammaslääkäri jäljennöksen ja lähettää sen laboratorioon. Jäljennöksen on oltava siinä määrin tarkka, että kaikki yksityiskohdat tulevat mailissa seivästi esiin, kuten preparointirajat ym. Kuva 12 Ensimmäinen hoitoesimerkki. (Katso tekstiä.) Toinen Kuva 13 hoitoesimerkki. 19

11 Kolmas Kuva 14 hoitoesimerkki. Kuva 15 Tilanne ennen työn aloittamista. Kuva 18 Näkymä kruunuista vahaan muovailtuna

12 22 23

13 Kipsimallilla vapautetaan hampaiden kaulojen kohdalla olevat ienaiueet niin, että preparointirajat tulevat esille. Tämä siksi, että muovailtavat kruunut saadaan oikealla tavalla muotoiltua. Paraiieiiometriä hyväksikäyttäen määritellään pääiiemenosuunnat kruunuille (kuva 17). Senjäikeen viedään paraiieiiometrin pöytä taas vaakasuoraan asentoon ja kipsimalli sovitetaan paikalleen kipsikerroksen avulla. Kuvassa 18 näemme vahaan muovaillut kruunutapit. Valun jälkeen ne sovitetaan aikuperäismaiiiiie sekä juotetaan yhteen (kuva 19). Tämän jälkeen seuraa tukirungon sovittaminen potilaan suussa (kuva 20). Koska kysymyksessä on näinkin pitkä runkorakenneima, saattaa joskus osoittautua välttämättömäksi sijoittaa johonkin väliin interiockataschementti ja asettaa osat erikseen suuhun ja vasta sitten yhdistää osat yhdeksi kokonaisuudeksi. Sisärungon sovittamisen jälkeen seuraa purupintojen muovailu siten, e;tä okkiusio ja artikuiatio huomioidaan. Kuvassa 21 nähdään paikalleen sementoitu tukirunko sekä teieskooppiproteesi valmiina. I Kuva 25 Lopputulos hammaslääkärin ja hammasteknikon yhteistyöstä ei jätä mahdollisuutta moitteille, siinä määrin onnistunut lopputulos on niin toiminnallisesti kuin ulkonäönkin kannalta. Hammasteknikon esteettisestä näkemyksestä riippuu täysin, miten onnistunut lopputulos muodostuu. Täysin samanmuotoisia hampaita kuin mitä potilaan omat hampaat ovat olleet ei ole olemassa. Siksi teknikon täytyy mailia hyväksikäyttäen hiomalla aikaansaada mahdollisimman samannäköiset proteesihampaat. Kokoproteesitöissä on tärkeätä, että hoitava hammaslääkäri merkitsee kaavioihin purentatason ja bipupiiiaariiinjan lisäksi keskiviivan, kulmahampaiden paikat, ja mahdollisen naurulinjan. Näiden merkintöjen perusteella teknikko valitsee hampaat. Nykyisin yritetään usein parantaa proteesien pysyväisyyttä erilaisten nastojen tai ruuvien avulla, jotka kiinnittyvät leukaluuhun. Näissäkin erikoistapauksissa osallistuu teknikko hyvän lopputuloksen aikaansaamiseen. Tällaisen työn näemme kuvassa 24. Tämäntapainen kisko on muotoiltava HUOMATKAA Seuraavassa numerossa, joka on samalla Joulunumero, Julkaistaan Jälleen Jouluonnitteluja kuten viime vuonnakin. Tätä varten olisi Jokaisen syytä huomioida tämä Ja lähetää nimensä toimitukselle sekä, maksu 1: riviltä. Alaosastot voisivat keskuudes^ i taan kerätä nimet Ja lähettää ne ^ yhtenä lähetyksenä toimitukseen. Muistakaapa tätä onnlttelumuotoa Ja samalla ammattltovereltanne Toimitus I»HAMMASTEKNIKKO» - lehden seuraava numero ilmestyy Joulukuun puolessa välissä. Tähän numeroon aiottu ainehisto pitää olla toimituksella marraskuun 15 p:ään mennessä. Toimitus toivoo lukijakunnaltaan enemmän harrastusta lehteä kohtaan ja odottaa kirjallisia tuotteita. Pienoinen palkkiokin maksetaan, joten kynä käteen ja asiaa paperille. Toimitus mahdollisimman siroksi ja proteesin on mentävä ilman vaikeuksia sen päälle. Varsinainen irroitettava proteesi kiinnitetään tähän kiskoon erikoisen saipaiaitteen avulla, siksi kiskossa olevat reiät (kuva 25). Nämä reiät voi hammaslääkäri porata suussa hieman soikeiksi, jotta aikaansaataisiin pelivara ja määrätynlainen ylös-alas suuntaan tapahtuva resiiienssiiiike olisi mahdollinen. Edeiiäseiostettujen esimerkken valossa voimme oiia vakuuttuneita siitä, että kiinteä yhteistyö hoitavan hammaslääkärin ja teknisen osuuden suorittavan teknikon väiiiiä on välttämättömyys. Nykyaikaiset monimutkaiset tekniset ratkaisumahdollisuudet MERKKIVUOSIA 50 VUOTTA täyttää EHT Arnold Wickman Teerijärveiiä. 50 VUOTTA täyttää HT Pentti Rantalainen Saarijärvellä. 50 VUOTTA täyttää EHT Leevi Hyvönen Seinäjoella. 60 VUOTTA täyttää HT Jorma Kari-Koskinen Porissa. 50 VUOTTA täyttää HT Martti Laakkonen Joensuussa. 70 VUOTTA täyttää HT VäinöEskeiinen Helsingissä. LIITY AVUSTUS KASSAAN OSOITE ON SIVULLA 8 HAMMASTEKNIKKO Kultatöihin alustavasti tai täysin perehtynyt saa hyvän paikan. Myös nuorukainen kipsi- y.m. aputöihin saa paikan. HAMMASLABORATORIO HANNES KOSKINEN & KNi Lönnrotinkatu 3. Helsinki 10 Puh , kot voidaan parhaiten toteuttaa tällaisen team-yhteistyön avulla. Käännös: Das Dental Labor No 8,

14 PINDEX uusi tapplnastojen kiinnitysmenetelmä Uusi Pindex-meneteimä on patentoitu useissa eri maissa. Se on tuios usean vuoden käytännön iaboratoriotyöskenteiystä. Pindex-meneteimä on erittäin tarkka. Tappien asema poikkeaa alkuperäisestä mailista korkeintaan 9 eri työvaiheiden jälkeen. Se on lisäksi helppokäyttöinen, siliä jäljennöksen voi tämän menetelmän mukaisesti valaa jopa henkilö, jolla ei ole aikaisempa kokemusta siitamaiiien valmistamisesta. Pindex-menteimässä on jokaista kipsitappia kohden kaksi tasapaksua tappinastaa. Kovakipsimaiiin pohjan täytyy oiia kohtisuorassa hampaiden pituusakselia vastaan. Pohjaan porataan reikä kutakin nastaa varten erityisellä porauslaitteella. Näihin täysin yhdensuuntaisiin reikiin asetetaan tappinastat, joiden päälle tulee muovihyisyt. Tämän jälkeen voidaan valaa pohjasokkeii. Kovakipsi irroitetaan pohjasokkeiista. Kipsitapit sahataan erikseen pohjasta kauiaosaa kohti. Hiontarajasta jätetään 0,5 mm sahaamatta ja loppu murretaan. Tappien puhdistamisen jälkeen ne asetetaan takaisin pohjasokkeiiin ja tarkka työmalli on vaimis. Pindex-meneteimäiiä voidaan valmistaa kaikentyyppisiä maileja kuten esimerkiksi iniay-, kruunu- ja siltatekniikkaa vaativia maileja, kruunuja irroitettaviin osaproteeseihin sekä maileja toiminnallista muotoilua varten. Erityisesti nastan kiinnitys mesiodistaaiisesti kapeisiin aiainkisiiveihin on helppoa valonsäteen näyttäessä 26 tarkasti porattavan reiän paikan. Kipsitappiin, jossa on hiottu juurikanava, nastat asetetaan juurikanavan fakiaaii- ja paiatinaaiipuoieiie. Rotaatiota ei pääse tapahtumaan, koska kutakin kipsitappia kohti tulee kaksi tappinastaa. Tapplnastojen reiät eivät myöskään pääse kulumaan, koska nastat ovat siieäpintaisissa muovihyisyissä eikä kipsissä. On helppo tarkistaa, ovatko kipsitapit pohjassa kiinni, koska tappinastat ovat kohtisuorassa kovakipsin suoraa pohjaa vastaan. Purupinnan kullan paksuus voidaan helposti tarkistaa nostamalla tappia pohjasta siten, että se on kontaktissa antagonistiin mailien ollessa okkiuusiossa. Purupinnan ohuin kohta voidaan mitata kovakipsin ja kipsisokkeiin välistä. Kaikki mailin osat voidaan irrottaa. Ankkurikruunuja voidaan sovittaa yksitellen sekä vahausvaiheessa että valun jälkeen. Näin voidaan kontrolloida esim. mesiaaiisen ja distaaiisen kontaktin laajuus. Sillan valmistuksen yhteydessä on usein suurimpana vaikeutena erisuuntaiset pilarit. Pindex-meneteimässä voidaan jokainen kipsitappi sovittaa yksitellen ankkurikruunuun. Kaikkien tappien ollessa paikoillaan voidaan työ asettaa vaivattomasti pohjasokkeliin, koska kaikki tappinastat ovat yhdensuuntaisia. Näin voidaan helposti kontrolloida, onko jonkin yhteenjuotetunsiiian ankkurikruunun asema muihin nähden muuttunut. Kun sillan ankkurikruunut ja väliosat kiinnitetään toisiinsa juottamista varten, saadaan silta eheänä ylös maililta, koska kipsitapit nousevat kruunujen mukana ylös tappinastojen yhdensuuntaisuuden ansiosta. (Jatkuu) HcimiiM^yfliine esittc^ Passat-imulaatikko PASSATIN KUUSI VERRATONTA ETUA: 1 Voimakas imuteho ja kolminkertai- nen suodatin suojaavat työntekijän vaaralliselta pölyltä. 2 Työympäristö pysyy puhtaana. 2 Alhainen alipaine. tai ohjauskiskoilla tukialustalle pöydän alle. Passat sopii ahtaisiinkin työskentelytiloihin, koska työpaikan ympäristö jää vapaaksi. C Ihanteellinen hionnan, kumikiilloi- "tuksen ja lopullisen puhdistuksen yhteydessä. 4 Passat-imulaatikko on helppo kiin- g Jalometallinen pöly saadaan tal- "nittääjoko työpöydän laatikkoon teen irroitettavasta pölypussista. Tekniset tiedot: Korkeus: Leveys: Syvyys: Paino: Jännite: 150 mm (tukialustan ja laatikon kanssa 180 mm) 470 mm 470 mm 12,5 kg 220/110 V HAMMASVALINE O i Virlalaji: Vaihtovirta Tetio: 230 W Imutetio: 6mVmin. Lisälaitteet: Tukialusta, laatikko ja ohjauskiskot Pohjoisesplanadi 25 A, Ti HelslnkllO, Puh Aurakatu 8, Turku 10, puh Jyväskylä Kuopio Lahti Oulu Pori Seinäjoki

15 Hammasväline esittelee Kultatekniikassa käytettäviä tarveaineita Asbestinauha Vahan eristysaine Vahan pintajännityksen poistoaine HAMMASVALINE O 3 > Puiverihappo jaiometaliiile ) Juotospasta kuilalle > Juotospasta kultaa Ja terästä yhteen juotettaessa Pohjoisesplanadi 25 A, Helsinki 10. Puh Aurakatu 8, Turku 10, puh Jyväskylä Kuopio Lahti Oulu Pori Seinäjoki Tampere Kun omat lähtevät,astuvat kuvaan hammasteknikko Sarodent Turku Kauppiaskatu 11 C Puh Pori Gallen Kailelankatu 3 B Puh

16 UUTTA NIKKELIVAPAATA JOUSTAVAA HUOKEATA N-N KROMIKOBOLTTI TERÄSTÄ YKSINMYYNTI: V E I K K O A U E R PUH VUORIK. 22 A HELSINKI 10 HUOMIO! UUSI OSOITE KEMIÖ UUSI PUHELIN NO VANHA TUTTU HASA Oy Laatutavara kohtuuhintaan Hammasväline eshteiee Wirovestin viisi etua: VV/rovestj 400Gramm Speztaleinbettmasse furkobalt' Chrom - ModeiiguO BHUMfi (:i)u>schuc R IWIt«.HtM8$l 1 Valmis annostelu. Yksi pussi riittää kahteen malliin tai yhteen muottiin. Valmiiksi annosteltu Wirovest rankavalumassa Q A Pakkaus on helppo avata. Wiro- vest sekoitetaan heti as- teiseen veteen. VViroveston nopea.seon heti täy- " sin reaktiovalmis rankavalumassa. O Erittäin luja foiiopakkaus, joka säi- C Käytännölliset pakkaukset. VVirolyttää VVirovestin moitteettomana vest annospussit on pakattu 55 pitkäaikaisessakin varastoinnissa (22 kg) ja 110 (44 kg) kappaleen ja kuljetuksen aikana. tynnyreihin. HAMMASUÄLINE O Pohjoisesplanadi 25 A, Helsinki 10, Puh i Aurakatu 8, Turku 10, puh Jyväskylä Kuopio Lahti Oulu Pori Seinäjoki

17 UUTTA KaVo'lta Teknillinen käsikappale Täysin uusi, ennen tuntematon rakenne. Tunnusomaista tälle käsikappaleelle on: 1. Pikapysäytys. Vaaraton, nopea instrumentin vaihto moottorin pyöriessä, instrumentin varmuuslukitus. 2. Sisäänrakennettu momenttikytkin suojaa jatkun vaurioitumasta ylikuormituksessa. 3. Käteen sopiva muotoilu. 4. Poraistukan irroitus puhdistusta varten vaivattomasti, ilman työkaluja. 5. Sisäänrakennettu pölysuoja. 6. Pitkäikäinen ja huoltovapaa. KaVo 290 Moninkertainen kuulalaakerointi. Momenttikytkin kierrokselle. Poraistukka 2,35 tai 3 mm Ka Vo 292 Sama kuin 290, paitsi että on kiinteästi asennettu moottorin letkuun. EWL ov DENTALDEPOT A Helsinki 13 Eteläranta 2, puh SARODENT OY TURUSSA JA PORISSA Helsinki 1973 Kirjapaino Meritullintori

N:o 3 20. vuosikerta 1963

N:o 3 20. vuosikerta 1963 Sisältää m. m. Sivu Syksyssä 10 Kööpenhaminan kongressi 11 Hammasteknillisen työn teoreettiset perusteet... 14 Taipuisat valu- vapaopääteproteesit 16 Täys- ia osaimplontaatt! tohtori Uhllgin mukaan 20

Lisätiedot

Te tiedätte mitä hampaankoloon pannaan

Te tiedätte mitä hampaankoloon pannaan m a s =FeknikR3 Sisältää mm.: Kesän tullen Hampaiden uusi merkitsemistapa Irroitettavat salpasillat kiskokiinnityksellä Laboratoriokokemuksia Stern Gold-Bond posliinista Uutisia. 2 1971 Te tiedätte mitä

Lisätiedot

proteesit paremmin ja nopeammin

proteesit paremmin ja nopeammin Täydellinen proteesit paremmin ja nopeammin OPTOSIL-juokseva: voidaan käyttää suojana ranka- ja attastiementtitekniikassa, ortodontiassa ja eristeenä akryylitiammasproteeseja I valmistettaessa. Pakkaus

Lisätiedot

N:o 1 25. vuosikerta 1968

N:o 1 25. vuosikerta 1968 Sisältää m. m Miltä vaikuttaa 8 - Hyvät kollegat 10 I Mollosil II - Pätevyyskokeet 13 '. Uutta attashementtlalalla 14 ' Ergonomia 17 I Urheilupolsto 26 " Merkkivuosia 27 I N:o 1 25. vuosikerta 1968 Länsisaksalaiset

Lisätiedot

40 vuotta. N:o 3 21. vuosikerta 1964. s i s ä 11 ä ä m. m. z. Silmät auki 10 -

40 vuotta. N:o 3 21. vuosikerta 1964. s i s ä 11 ä ä m. m. z. Silmät auki 10 - s i s ä 11 ä ä m. m. z Sivu Silmät auki 10 - Hapon käytöstä hammasteknillisessä laborato- Z riossa 13 - Korroosiosta hammasteknii- - lisissä töissä 14 ^ Oikean värin palouttami- Z nen akryylifasaaditöissä

Lisätiedot

N:o 2 25. vuosikerta 1968

N:o 2 25. vuosikerta 1968 Sisältää m. m. Ajankohtaista 8 NTU:n kongressi 10 Z Työntekijä- jo oppilasjaos- tolle 10 Z Uusia teknikkoja 11 Kölnin näyttely 12 Z 'Ergonomia 13 Uusi tekniikka hommaspro- Z teesien voimistamiseksi 22

Lisätiedot

27. vuosikerta 1970 N:o 3

27. vuosikerta 1970 N:o 3 Sisältää m. m. Syksyn kuvia 8 Jatkokoulutusta 12 Poskihampaiden artikulaottio jotk 13 Värimuutokset proteeseissa 15 Kieli ja sen suhtautuminen suussa olevaan proteesiin 19 Pohjausmenetelmä 26 Uusia hammasteknikkoja

Lisätiedot

Sisältää mm. - Konstit on monet - Ajankohtaista - Hinnalla, millä hyvänsä - Valtion Hammasteknikko-opisto ~ Nykyaikainen esiiämmitys ja vaiu - SHL:n

Sisältää mm. - Konstit on monet - Ajankohtaista - Hinnalla, millä hyvänsä - Valtion Hammasteknikko-opisto ~ Nykyaikainen esiiämmitys ja vaiu - SHL:n Sisältää mm. - Konstit on monet - Ajankohtaista - Hinnalla, millä hyvänsä - Valtion Hammasteknikko-opisto ~ Nykyaikainen esiiämmitys ja vaiu - SHL:n jäsenluettelo ~ Lingvaalikaaret ja kiskot - Pohjoismaiden

Lisätiedot

Sisältää mm.: Syksyisiä mietteitä Fysiologinen reunamuotoiiu kokoproteeseissa Aiginaattijäijennös materiaalien testaus erään ienorthopedisen

Sisältää mm.: Syksyisiä mietteitä Fysiologinen reunamuotoiiu kokoproteeseissa Aiginaattijäijennös materiaalien testaus erään ienorthopedisen It^fvl lll\l\u Sisältää mm.: Syksyisiä mietteitä Fysiologinen reunamuotoiiu kokoproteeseissa Aiginaattijäijennös materiaalien testaus erään ienorthopedisen purentatapuksen hoito Staattiset toimenpiteet

Lisätiedot

Hampaanhoitoa Samoasaarllla n osa 22 Henkilötietoja 25

Hampaanhoitoa Samoasaarllla n osa 22 Henkilötietoja 25 jälleen syksyssä 7 Probleemoista ikkunakruunujen yhteydessä moiaarialueella 11 Rationalisoitu laboratorio 13 Tarkan Inlay-tekniikan probleemoista ja Inlaysta Gallemaltimenetelmin 21 Hampaanhoitoa Samoasaarllla

Lisätiedot

N:o 4 20. vuosikerta 1963

N:o 4 20. vuosikerta 1963 Sisältää m. m. Sivu Loppuvuoden ajatuksia... 8 Hammasteknikko-oppilaiden pätevyyskokeet 9 Ikkunakruunu itsevalmistettuc posliinikuorta hyväksikäyttäen 10 Paralleliometri, sen rakenne ja käyttö 13 Urheilua

Lisätiedot

Avustuskassan toimintakertomus Urheilua

Avustuskassan toimintakertomus Urheilua Sisältää mm. Aiheesta? Kursseja AlgInaattlstandardI ISA 1563 Hammasprotetiikassa käytettävien kultaseosten valukutistumat Ja niiden kompensoiminen Tuotetietoa Havaintoja Diisseldorflsta NTU:n kongressi

Lisätiedot

27. vuosikerta 1970 N:o 4

27. vuosikerta 1970 N:o 4 Sisältää m. m. Mietteitä 8 Samassa veneessä 12 YEL-vakuutus 15 Pohjoismaisia uutisia 22 Seuratoimintaa 23 Urheilua 24 27. vuosikerta 1970 N:o 4 Te tiedätte mitä hampaankoloon pannaan Bayer kipsit Moldabaster

Lisätiedot

26. vuosikerta 1969 N:o 4

26. vuosikerta 1969 N:o 4 Sisältää m. m. Joulun lähestyessä 8 - Yrittäjän eläketurva 11 Z Hammasteknikkojen oma liike 14 : Eräs apintomotka Tukholmaan 19 Kävimme Leningradissa 21 ^ Kokemuksia apumaterioa- Iin käytössä I 23 ; Merkkivuosia

Lisätiedot

HomnTKasfeknikkojen Liitto 1925-1975

HomnTKasfeknikkojen Liitto 1925-1975 HomnTKasfeknikkojen Liitto 1925-1975 2 Sisältää mm: Valtion Hammasteknikkokouiuko pois Helsingistä Hammastekniiiisiä töitä valmistavien laboratorioiden käsittely liikevaihtoverotuksessa Posiiiniokkiuusion

Lisätiedot

ammas teknikko N:o 1 19 vuosikerta 1962 Sisältää

ammas teknikko N:o 1 19 vuosikerta 1962 Sisältää Sisältää mm. sivu Eteenpäin elävän mieli... 7 ' Eläkevakuutuksesta 8 Elinkeinoilmoituksesta \a kaupparekisterimerkinnästä 9 '. Hammasteknikko-oppilaiden koulutuskysymyksestä 13 Avustuskassan toimintakertomus

Lisätiedot

tnuzy ***** flexico Silicoater SIDOSMENETELMA Siirry Kulzer valoaikaan Dentacolor Plandent oy HAMMAS OY Kalevankatu 3. A. Helsinki 10 Vaihde 64 36 36

tnuzy ***** flexico Silicoater SIDOSMENETELMA Siirry Kulzer valoaikaan Dentacolor Plandent oy HAMMAS OY Kalevankatu 3. A. Helsinki 10 Vaihde 64 36 36 teknikko Pääkirjoitus Valtakunnan miittinki -84 Kuusamon ruska- ja luentopäivät Purentakiskot Purennanotto ilman vahavalleja Hammastarvike Oy:n nousu ja tuho Tuotetietoa 4 1984 OOOOQl L L ***** Siirry

Lisätiedot

N:o 4 19 vuosikerta 1962

N:o 4 19 vuosikerta 1962 Sisältää m. m. Sivu Joulun lähestyessä 8 Vuoden tapahtumia 9 Frankfurtin raderauksen käytöstä, jatk 11 Pätevyyskokeet 21 SHL:n lainakirjasto 22 Muutamia periaatteita kiintosiltojen valmistuksessa 23 Hampaanhoitoa

Lisätiedot

teknikko hammas KRUUNU- JA SILTATÖIHIN DEGUSSAN LAADUKKAAT KULLAT JA JUOTTEET m "V 'Il t i DEGULOR C DEVAM Hammasväline GUDENT U ORIOLA OY

teknikko hammas KRUUNU- JA SILTATÖIHIN DEGUSSAN LAADUKKAAT KULLAT JA JUOTTEET m V 'Il t i DEGULOR C DEVAM Hammasväline GUDENT U ORIOLA OY hammas teknikko Labiaalikaaren taivutus Hammashuollon koulutusjärjestelmä Laboratoriotekniikasta Bränemarkin implantaattitöissä Tuoteuutisia 1 Vinkkipalsta Kun tiliasiakas on konkurssissa 1987 KRUUNU-

Lisätiedot

teknikko ORIOLA OY LAMIN AATTITEKN11 KALLA KAUNIS JA KESTÄVÄ LOPPUTULOS Hammasväline

teknikko ORIOLA OY LAMIN AATTITEKN11 KALLA KAUNIS JA KESTÄVÄ LOPPUTULOS Hammasväline hammas teknikko Yksittäisten hampaiden korvaaminen implantaatilla Potilasvakuutus 1987 Erikoishammasteknikoiden vuosikokous Kevytsilta Kaamoshammas w -tapahtuma Mauno elomaa in memoriam. mad LAMIN AATTITEKN11

Lisätiedot

JUSTI. Mullistava uutuus saatavana nyt myöskin Suomessa. Kruunu- ]a Siltamateriaali. HAMMASVALINE Helsinki - Asema-aukio 2 C.

JUSTI. Mullistava uutuus saatavana nyt myöskin Suomessa. Kruunu- ]a Siltamateriaali. HAMMASVALINE Helsinki - Asema-aukio 2 C. Mullistava uutuus saatavana nyt myöskin Suomessa iilhli,;. '.. JUSTI Solvent SR resistant Kruunu- ]a Siltamateriaali YKSinmyyjä Suomessa: HAMMASVALINE Helsinki - Asema-aukio 2 C. OY Saamme jatkuvasti saksat.

Lisätiedot

KOTIMAISTA HAMMASKULTASEOSTA*SAAT LÄÄKINTÄMUOVISTA.

KOTIMAISTA HAMMASKULTASEOSTA*SAAT LÄÄKINTÄMUOVISTA. M0943. 7 3 0 E ''OHj, Pohja-yhtymän Perhesopimuksesta monta etua. Ja lisäetuna Sopimusluotto! Turvallinen, keskitetty vakuutusratkaisu Perhesopimus tuo sinulle ja perheellesi kokonaistu-rvaa. Keskitettyyn

Lisätiedot

HAMMAS OY MUUTTANUT. ovat kauniita, lujia ja ensiluokkaisia. Tervetuloa katsomaan meitä. f^ampaai. o n

HAMMAS OY MUUTTANUT. ovat kauniita, lujia ja ensiluokkaisia. Tervetuloa katsomaan meitä. f^ampaai. o n HAMMAS OY o n MUUTTANUT saman talon A-portaaseen. Kadun tasolta yksi syöksy ylöspäin, Hissivaikeiidet poistuneet. ««^ A IV. Ha m m a s t e k n i k o t kääntykää luottamuksella puoleemme tarvitessanne alan

Lisätiedot

Kokokeraamiset sillat s. 4-13

Kokokeraamiset sillat s. 4-13 h a m m a s st et ken ki sne in s ea n l a n a l ea r n i k oei sr l ei hk t oi i s4 l/ 2e 0h 0t 2i 3 tässä numerossa Talvipäivät Tahkolla 5.-6.4.2003 s. 20-21 Kokokeraamiset sillat s. 4-13 Tutustumiskäynti

Lisätiedot

hammas teknikko EMPRESS hammasteknisen alan erikoislehti 4/94

hammas teknikko EMPRESS hammasteknisen alan erikoislehti 4/94 teknisen alan erikoislehti 4/94 EMPRESS Lujin materiaali Valmis IPS Empress-työ on yhtenäistä, homogeenista materiaalia. Näin Empress-tekniikassa vältytään rungon ja päällepolttoposliinin heikosta sidoksesta

Lisätiedot

Nämä auttavat sinuakin

Nämä auttavat sinuakin E l E N Ä Ä P Ö L Y Ä KEUHKOIHIN PÖLYNIMURI PUTSAUSMOOTTORIIN TAI KIPSILEIKKURIIN UUSI LÄHETYS ÄSKETTÄIN SAAPUNUT. EDELLINEN LÄHETYS MYYTIIN LOPPUUN LYHYESSÄ A.IA.SSA. 1,^,^,^^^,,, po LYN PUSSIIN -ILMAISEKSI

Lisätiedot

aminas TeMko SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO RY;N JULKAISU 8 VUOSIKERTA N:o 5 LOKAKUU 1951

aminas TeMko SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO RY;N JULKAISU 8 VUOSIKERTA N:o 5 LOKAKUU 1951 aminas TeMko SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO RY;N JULKAISU 8 VUOSIKERTA N:o 5 LOKAKUU 1951 Onnistunut ratkaisu.. on ostaa hampaat HAMMAS OY:stä Liikkeessämme on runsas hammasvalikoima, josta Tekin löydätte

Lisätiedot

10. VUOSIKERTA N;o 4-5 JOULUKUU 1953

10. VUOSIKERTA N;o 4-5 JOULUKUU 1953 10. VUOSIKERTA N;o 4-5 JOULUKUU 1953 LUMIN SELECTA vienyt tekohampaan kehitystä aimo askeleen lähemmäksi elävää hammasta liuoneen lämmössä kovettuva akrylli korjausaine Tunnusomaistahan elävälle hampaalle

Lisätiedot

Yhden hampaan lisääminen ja vahvistamien everstickc&b-kuidulla s. 4-10

Yhden hampaan lisääminen ja vahvistamien everstickc&b-kuidulla s. 4-10 h a m m a s st et ken ki sne in s ea n l a n a l ea r n i k oei sr l ei hk t oi i s3 l/ 2e 0h 1t 0i 3 tässä numerossa Yhden hampaan lisääminen ja vahvistamien everstickc&b-kuidulla s. 4-10 Verotiliaika

Lisätiedot

h a m m a s t e k n i s e n a l a n e r i k o i s l e h t i 1 / 2 0 0 4

h a m m a s t e k n i s e n a l a n e r i k o i s l e h t i 1 / 2 0 0 4 h a m m a s t e k n i s e n a l a n e r i k o i s l e h t i 1 / 2 0 0 4 tässä numerossa Massiivinen valu s. 14-17 Katsaus tukeproteeseihin ja niiden valmistukseen s. 4-11 Talvipäivät Tahkolla s. 22-23

Lisätiedot