AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI"

Transkriptio

1 AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI 2009

2 1 (6) AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI Finanssialan Keskusliitto ylläpitää automaattisissa sprinklerilaitteistoissa ja automaattisissa kaasusammutuslaitteistoissa käytettävien hyväksyttyjen tuotteiden luetteloa. Luettelo on nähtävissä Finanssialan Keskusliiton nettisivuilla. Sammutuslaitteistojen hyväksyttyjen tuotteiden luetteloinnilla yhtenäistetään ja helpotetaan sammutuslaitteistojen asennustoimintaa ja tarkastustoimintaa sekä varmistetaan sammutuslaitteistojen korkea laatu. Sammutuslaitteistoja koskevat suunnittelu- ja asennussäännöt edellyttävät hyväksyttyjen tuotteiden käyttöä. Hyväksytyllä tuotteella tarkoitetaan tuotetta, jonka vaatimustenmukaisuuden osoittaminen tapahtuu sitä koskevassa harmonisoidussa tuotestandardissa kuvatuilla menettelyillä, jotka ovat seuraavat: valmistuksessa valmistaja noudattaa tuotetta koskevaa voimassa olevaa harmonisoitua tuotestandardia valmistaja huolehtii tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta sekä tehtaalta otettujen näytteiden testauksesta valmistajasta riippumaton ilmoitettu laitos (testauslaboratorio, tarkastuslaitos tai arviointilaitos) o on suorittanut tuotteelle tyyppitestauksen o on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä o suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja hyväksymisen. Sammutuslaitteiston asennusliike vastaa, että asennuksessa on käytetty harmonisoidun tuotestandardin mukaisia tuotteita. Asennustodistuksen liitteenä tulee olla asiakirjat, joista käyvät ilmi komponenttien vaatimustenmukaisuus. Sammutuslaitteiston tarkastuslaitos varmistaa käyttöönottotarkastuksessa, että käytetyt tuotteet ovat vaatimusten mukaisia. Tuotteet, joiden on oltava sammutuslaitteistoja koskevien suunnittelu- ja asennussääntöjen mukaan hyväksyttyjä, on lueteltu liitteessä 1. Liitteessä 1 on myös lueteltu tuotteita koskevat harmonisoidut tuotestandardit. Luetteloa päivitetään kun uusia tuotestandardeja astuu voimaan. Sammutuslaitteistossa käytettävän hyväksytyn tuotteen luettelointia voi hakea tuotetta käyttävä asennusliike, tuotteen maahantuoja tai valmistaja liitteen 2 mukaisella hakemuslomakkeella. Täytetty hakemuslomake tulee toimittaa liitteineen hyväksyntätyöryhmän sihteerille osoitteeseen Finanssialan Keskusliitto, Bulevardi 28, Helsinki. Sammutuslaitteistojen hyväksyttyjen tuotteiden luetteloinnista peritään vuosimaksu, joka on 50 yhdestä viiteen tuotteen ja 100 yli viiden tuotteen luetteloinnista Finanssialan Keskusliiton nettisivuilla aiheutuva maksu.

3 2 (6) Kaikille sammutuslaitteistojen suunnittelu- ja asennussäännöissä mainituille hyväksyntää vaativille tuotteille ei ole vielä olemassa harmonisoitua tuotestandardia. Näiden tuotteiden osalta valmistaja, maahantuoja ja asennusliike vastaavat, että tuote on tarkoitukseensa sopiva sekä täyttää sammutuslaitteiston luotettavuudelle ja henkilöturvallisuudelle asetettavat korkeat vaatimukset. Sammutuslaitteistossa käytettäviä tuotteita, joille ei ole voimassa olevia harmonisoituja tuotestandardeja, ei luetteloida Finanssialan Keskusliiton toimesta. Hakemuksessa mainitun sammutuslaitteiston hyväksytyn tuotteen luettelointi jatkuu ilmoitetun laitoksen myöntämän vaatimustenmukaisuustodistuksen voimassaolon ajan. Hyväksytty tuote, joka on asennettu sammutuslaitteistoon hyväksynnän voimassa ollessa, säilyttää hyväksynnän sammutuslaitteiston käyttöiän ajan. Vain erityinen syy (kuten tuotestandardissa esiintyvä virhe, joka vaikuttaa sammutuslaitteiston tuotteen luotettavuuteen tai henkilöturvallisuuteen) voi edellyttää tuotteen hyväksynnän takautuvaa perumista. LIITTEET Liite 1: käytettävät tuotteet, joiden tulee olla hyväksyttyjä ja tuotteita koskevat tuotestandardit. Liite 2: Hakemuslomake sammutuslaitteistossa käytettävän tuotteen liittämiseksi hyväksyttyjen tuotteiden luetteloon.

4 LIITE 1 (3 sivua) 3 (6) Liite 1: Automaattisessa sprinklerilaitteistossa ja automaattisessa kaasusammutuslaitteistossa käytettävät tuotteet, joiden tulee olla hyväksyttyjä ja tuotteita koskevat tuotestandardit 1. Taulukko sprinklerilaitteistossa käytettävistä tuotteista, joiden tulee olla hyväksyttyjä ja tuotteita koskevat tuotestandardit. Hyväksyntää edellyttävä tuote Sprinklerit Märkähälytysventtiilit laitteineen Kuivahälytysventtiilit laitteineen Vesimoottorit ja hälytyskellot Virtauskytkimet Putkien liittimet Putkien kannakkeet Painekytkimet Sprinkleripumput moottoreineen ja laitteineen Ennakkolaukaisuventtiili, tyyppi A Ennakkolaukaisuventtiili, tyyppi B Tuotestandardi SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Osa 1: Sprinklerit. SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Osa 2: Märkähälytysventtiilit. SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Osa 3: Kuivahälytysasennusventtiilit. SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Osa 4: Vesimoottorihälytyslaitteet. SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Osa 5: Veden virtauskytkimet.

5 LIITE 1 (3 sivua) 4 (6) 2. Taulukko kaasusammutuslaitteistossa käytettävistä tuotteista, joiden tulee olla hyväksyttyjä ja tuotteita koskevat tuotestandardit. Hyväksyntää edellyttävä tuote Automaattiset laukaisukeskukset a) sähköinen laukaisu b) ei-sähköinen laukaisu Käsilaukaisulaitteet Sähköstä riippumattomat viivelaitteet Säiliöventtiilit, kokoonpano ja toimilaitteet Jakoventtiilit ja niiden toimilaitteet Sähköstä riippumattomat laukaisunestolaitteet Suuttimet Letkut ja säiliöiden liitosputket Paloilmaisulaitteet Tuotestandardi SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 1: Vaatimukset ja testimenetelmät sähköisille automaattisille laukaisukeskuksille ja viivelaitteille. SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 2: Vaatimukset ja testimenetelmät ei-sähköisille automaattisille laukaisu- ja viivelaitteille. SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasuammutuslaitteistojen komponentit. Osa 3: Vaatimukset ja testimenetelmät kasinlaukaisua ja laukaisun keskeytyslaitetta varten. SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 2: Vaatimukset ja testimenetelmät ei-sähköisille automaattisille laukaisu- ja viivelaitteille. SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. CO 2 -laitteiston komponentit. Osa 4: Vaatimukset ja testimenetelmät korkeapaine-säiliöiden säiliöventtiileille ja näiden toimilaitteille. SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. CO 2 -laitteiston komponentit. Osa 5: Vaatimukset ja testimenetelmät korkea- ja matalapainejärjestelmien jakoventtiileille ja näiden toimilaitteille. SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasuammutuslaitteistojen komponentit. Osa 3: Vaatimukset ja testimenetelmät kasinlaukaisua ja laukaisun keskeytyslaitetta varten. SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. CO 2 -laitteiston komponentit. Osa 6: Vaatimukset ja testimenetelmät sähköstä riippumattomille laukaisunestolaitteille. SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. CO 2 -laitteistojen komponentit. Osa 7: Vaatimukset ja testimenetelmät suuttimille. SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. CO 2 -järjestelmien komponentit. Osa 8: Joustavia liittimiä koskevat vaatimukset ja niihin sovellettavat testimenetelmät. SFS-EN 54-2 Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 2: Ohjausja näyttölaitteet. SFS-EN 54-4 Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 4: Teholähteet. SFS-EN 54-5 Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 5: Lämpöilmaisimet. Pisteilmaisimet. SFS-EN 54-7 Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 7: Savuilmaisimet. Pisteilmaisimet, jotka käyttävät sironnutta valoa, läpi kulkevaa valoa tai ionisaatiota. SFS-EN Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 10: Liekki-ilmaisimet. Pistemäiset anturit. SFS-EN Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 11: Palopainikkeet. SFS-EN Paloilmoittimet. Osa 12: Savuilmaisimet. Optiset linjailmaisimet.

6 LIITE 1 (3 sivua) 5 (6) SFS-EN Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 20: Näytteenottoilmaisimet SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 9: Vaatimukset ja testimenetelmät erikoispaloilmaisimille. Painekytkimet ja toimilaitteelliset painemittarit Vaakalaitteistot Hälyttimet Yksisuuntaventtiilit Varolaitteet Putkikannakkeet (jos ne eivät ole kaasusammutuslaitteistojen suunnittelu- ja asennussääntöjen mukaiset) Painemittarit Hätälaukaisulaitteet Automaattiset vesityspisteet Hajustinlaitteet Varoventtiilit Paineenalennuslaitteet Matalapainehiilidioksidisäiliön sulkuventtiilit Hätäviivelaite SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 10: Vaatimukset ja testimenetelmät painemittareille ja painekytkimille. SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 11: Vaatimukset ja testimenetelmät mekaanisia punnituslaitteita varten. SFS-EN 54-3 Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 3: Korvin kuultavat palohälytyslaitteet. SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 12: Vaatimukset ja testimenetelmät pneumaattisia hälytyslaitteita varten. SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 13: Vaatimukset ja testimenetelmät yksisuuntaventtiileille. SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 10: Vaatimukset ja testimenetelmät painemittareille ja painekytkimille. SFS-EN Fixed firefighting systems. Components for gas extinquishing systems. Part 16: Requirements and test methods for odorizing devices for CO 2 low pressure systems.

7 LIITE 2 (1 sivu) 6 (6) Liite 2: Hakemus sammutuslaitteistossa käytettävän tuotteen liittämiseksi hyväksyttyjen tuotteiden luetteloon. Hakija FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Bulevardi 28, Helsinki AUTOMAATTISESSA SPRINKLERILAITTEISTOSSA TAI AUTOMAATTISESSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOSSA KÄYTETTÄVÄN HYVÄKSYTYN TUOTTEEN LUETTELOINTIHAKEMUS Osoite Puhelin / Faksi / Sähköpostiosoite Yhteyshenkilö Tuotteen maahantuoja Tuotteen valmistaja Tuotteen käyttötarkoitus Sprinklerilaitteiston sprinkleri märkähälytysventtiili laitteineen kuivahälytysventtiili laitteineen vesimoottori ja hälytyskello virtauskytkin putken liitin putken kannake painekytkin sprinkleripumppu moottorineen ja laitteineen ennakkolaukaisuventtiili laitteineen, tyyppi A ennakkolaukaisuventtiili laitteineen, tyyppi B Tuotteen nimitys Kaasusammutuslaitteiston automaattinen laukaisukeskus, sähköinen laukaisu automaattinen laukaisukeskus, ei-sähköinen laukaisu käsilaukaisulaite sähköstä riippumaton viivelaite säiliöventtiili, kokoonpano ja toimilaite jakoventtiili ja sen ohjauslaite sähköstä riippumaton laukaisunestolaite suutin letku tai säiliön liitosputki palonilmaisulaite painekytkin tai toimilaitteellinen painemittari vaakalaitteisto hälytin yksisuuntaventtiili varolaite putkikannake painemittari hätälaukaisulaite automaattinen vesityspiste hajustinlaite varoventtiili paineenalennuslaite matalapainehiilidioksidisäiliön sulkuventtiili hätäviivelaite Tuotteen tyyppi ja tunnistetiedot Tuotteen tarkka käyttöalue Erityisehdot tuotteen teknisten spesifikaatioiden mukaiselle käytölle Liite Ilmoitetun laitoksen myöntämä vaatimustenmukaisuustodistus (pakollinen) Päiväys ja hakijan allekirjoitus

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007 Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa tulee tästä laadintaohjeesta huomioida vain ne kohdat, jotka liittyvät laadinnan kohteena olevaan sprinklerilaitteistoon

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17 Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet Asetuksen 555/2013 tuoteryhmä 17 Kantavat muurauskappaleista ja laastista tai AP 17 25.02.2014 1 Yleistä 3 1.1 Ohjeiden soveltamisala 3

Lisätiedot

Tervetuloa 2. 1. Yleistietoa 2. 1.1. Mikä on Nordic Poly Mark? 2. 1.3. Miksi Nordic Poly Mark? 3. 1.4. Mitä tarkoittaa CE-merkintä?

Tervetuloa 2. 1. Yleistietoa 2. 1.1. Mikä on Nordic Poly Mark? 2. 1.3. Miksi Nordic Poly Mark? 3. 1.4. Mitä tarkoittaa CE-merkintä? www.nordicpolymark.com Tervetuloa 2 1. Yleistietoa 2 1.1. Mikä on Nordic Poly Mark? 2 1.2. Mikä on vapaaehtoinen tuotesertifiointi? 2 1.3. Miksi Nordic Poly Mark? 3 1.4. Mitä tarkoittaa CEmerkintä? 3 1.5.

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI Heikki Salkinoja LEKA-hanke Standardin osat SFS-EN 1090-1+A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012. 400/2012 Valtioneuvoston asetus. ei-automaattisista vaaoista

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012. 400/2012 Valtioneuvoston asetus. ei-automaattisista vaaoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012 400/2012 Valtioneuvoston asetus ei-automaattisista vaaoista Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

NR-suunnittelijoiden ja ohjelmien sertifiointi NR-PÄIVÄ 16.1.2014 Messilän kartano, Lahti

NR-suunnittelijoiden ja ohjelmien sertifiointi NR-PÄIVÄ 16.1.2014 Messilän kartano, Lahti NR-suunnittelijoiden ja ohjelmien sertifiointi NR-PÄIVÄ 16.1.2014 Messilän kartano, Lahti Reijo Ravila 16.1.2014 NR-suunnittelijat EN14250 ja TR22 EN14250: 7.3.3.1 Henkilökunta Henkilöiden, jotka suorittavat

Lisätiedot

Murtohälytysjärjestelmät ja -palvelut ohje 2008

Murtohälytysjärjestelmät ja -palvelut ohje 2008 Murtohälytysjärjestelmät ja - palvelut ohje 2008 Sisältö 1 Ohjeen käyttötarkoitus... 1 2 Kohteen riskienarviointi... 1 3 Suojaustasot... 1 4 Murtohälytysjärjestelmällä valvottava alueet... 2 5 Murtohälytysjärjestelmien

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (6) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-084-0 ISSN 1456-257X Multiprint 2008 Lukijalle Euroopan

Lisätiedot

Sairaalakaasujärjestelmien

Sairaalakaasujärjestelmien Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje 2014 SSTY Suomen Sairaalatekniikan

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

Radanpidossa käytettävät kemikaalit

Radanpidossa käytettävät kemikaalit Ohje 1 (9) Infra ja ympäristö / Väylänpito Raimo Tapio Säädösperusta REACH-asetus 1907/2006 CLP-asetus 1272/2008 Biosidiasetus 528/2012 Kemikaalilaki 599/2013 Kasvinsuojeluainelaki 1563/2011 Konedirektiivi

Lisätiedot

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Suljetun tilan käytäntö Hyväksyntäpäivä: 8/5/13 Alkuperäinen päivä: SOP # FCX-05 Korjattu versio # 04 Korvaa version 03 X Korkea Tehtäväriski Keskinkertainen

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SPS sukitus SERTIFIKAATIN HALTIJA Suomen Putkiuudistus Oy Niittytie 25 01300 VANTAA TUOTEKUVAUS SPS-sukitus on jätevesiviemäriputkistojen

Lisätiedot

Konedirektiivin 2006/42/EY

Konedirektiivin 2006/42/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisopas Toinen painos Kesäkuu 2010 Toisen painoksen johdanto Direktiivillä 2006/42/EY on tarkistettu konedirektiiviä,

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen

Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittajat Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen Tässä ohjeessa kerrotaan kenellä on oltava

Lisätiedot