Kansainvälinen kauppakamari 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälinen kauppakamari 1"

Transkriptio

1 Kansainvälinen kauppakamari 1 Toimintasuunnitelma 2015 Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osasto ry Hallituksen esitys valtuuskunnalle ja syyskokoukselle

2 Kansainvälinen kauppakamari ICC pähkinänkuoressa MISSIO Kansainvälisen kaupan edistäminen ja yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn ja osaamisen vahvistaminen TOIMINTA KÄYTÄNNÖSSÄ Regulaatio vaikuttaminen Hyvät käytännöt - itsesääntely Viennin ja tuonnin prosessit palvelut Verkostot vaikuttajat ja liikekumppanit VAIKUTTAMINEN Markkinoiden regulaatio Yrityksille tasavertaisemmat toimintaedellytykset Vaikuttaminen ICC:n kautta keskeisissä kv.prosesseissa kuten G20, YK, WTO, EU Vaikuttaminen suorilla suhteilla 92 ICCosaston kautta maissa kuten USA, Kiina, Intia, Brasilia, Venäjä, Etelä-Afrikka. ITSESÄÄNTELY Hyvät yrityskäytännöt Yrityksille eväitä hallita liiketoiminnan haasteita Ympäristöjohtamisen periaatteet - Kestävän kehityksen peruskirja Lahjonnan ehkäisyn ohjeet Markkinoinnin ja sponsoroinnin ohjeet PALVELUT Tuonnin ja viennin prosessit Yrityksille eväitä hallita kaupan prosesseja Sopimusmallit kauppa, agentti, jälleenmyyjä Toimitusehdot Incoterms 2010 Rahoitus ja maksutavat - Remburssit Vakuudet Demand-takaus Riidanratkaisu ja riskienhallinta Neuvonta, opastus, koulutus VERKOSTOT Vaikuttajat ja kumppanit Yrityksille hyödyllisiä kontakteja Yritysjohtaja- ja asiantuntijatapaamiset Päättäjä- ja vaikuttajatapaamiset ORGANISAATIO - ICC Kansainvälinen sihteeristö (Pariisi), Chair: Harold McGraw III (McGraw-Hill, USA), Vice Chair: Sunil Bharti Mittal (Bharti, Intia). Secretary General: John Danilovich (USAn) ICC Commissions: 12 asiantuntijaryhmää ICC-edustus: 92 maassa ml. Suomi ICC SUOMI - ICC FINLAND Suomen yrityselämän ajankohtaisissa kysymyksissä kauppapolitiikasta kauppakäytäntöihin. Ainutlaatuinen suomalaisten yritys- ja järjestöasiantuntijoiden verkosto. AGENDALLA VUONNA 2015 Vaikuttaminen Suotuisa kauppa- ja investointi-ilmapiiri Toimiva ja tehokas kilpailupolitiikka Kasvua tukevat ilmasto- ja energiaratkaisut Kannustava ja selkeä verotus Tehokas IPR ja innovaatiojärjestelmä Itsesääntely Toimiva ja tehokas lahjonnanehkäisy Osaava due dilicence ja compliance Vastuullinen markkinointi Kansainvälisen kaupan palvelut Sujuvat toimitukset Incoterms ehdoilla Toimivat maksutavat ISBP mukaisesti Laadukas riidanratkaisu 2 YRITYSTEN GLOBAALI YHTEISTYÖ ICC verkottaa ja edustaa satoja tuhansia yrityksiä maailmanlaajuisesti kaikilta toimialoilta, kuten ABB, Akzo Nobel, Alcatel- Lucent, BASF, Citibank, Coca-Cola, Daimler, Ericsson, FIAT, IBM, Microsoft, Nestlé, Nokia, Philips, Rio Tinto, Shell, Siemens, Unilever.

3 TOIMINNAN PAINOPISTEET SUOMESSA 2015 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 Vuonna 2015 maailmantalouden kasvu on vaatimatonta Suomelle keskeisillä markkinoilla. Kilpailu kiristyy, epäterveet ilmiöt kuten protektionismi ja lahjonta häiritsevät kaupankäyntiä. Markkinoita uhkaa jakautuminen selkeämpiin kauppablokkeihin. Sääntely on kirjavaa. Suomen kannalta toimivat, kansainväliset kauppa-, ympäristö- ja ilmastopoliittiset ratkaisut avaisivat markkinoita modernille teknologialle ja loisivat tasavertaisemmat kilpailulähtökohdat. Markkinoiden murroksessa ICC:n määrätietoiset toimet kaupan ja investointien edistämiseksi ja väärinkäytösten kitkemiseksi ovat tervetulleita. Suomalaisen elinkeinoelämän rakennemuutokseen sopeutuaksemme ICC Suomen toimintamallia kehitetään tiiviissä yhteistyössä Keskuskauppakamarin kanssa. Toimintavuonna 2015 olennaista on toimiva yritysyhteistyö ja hyvät yhteistyösuhteet muiden järjestöjen kanssa Suomen etujen vaalimisessa VALIKOIVA VAIKUTTAMINEN Tavoite: Vahvistamme suomalaisyritysten kilpailukykyä ja pärjäämistä tasavertaisemmin kansainvälisillä markkinoilla vaikuttamalla toimintaympäristön sääntelyyn. Toimimme verkostomaisesti, luontevia globaaleja ICC- ja kauppakamarikontakteja hyödyntäen. Otamme huomioon suomalaisyritysten erityistarpeet ja kansallisen erityisosaamisen vaikuttamisemme. KAUPPA, INVESTOINNIT JA KILPAILU: Markkinoiden toimivuuden edistäminen ja protektionismin ehkäisy tehokkain kauppa- ja kilpailupoliittisin keinoin ovat keskeinen tavoite. Nostamme esille eri tavoin ylisääntelyn ja protektionismin aiheuttamia haasteita suomalaisille yrityksille. Julkistamme Suomessa maailmantalouden kehitystä seuraavan Ifon World Economic Surveyn. Vaikutamme siihen, että WTO- ja EU-USA-kauppaneuvottelut saataisiin onnistuneesti maaliin. Osallistumme päättäjävaikuttamiseen ja julkiseen keskusteluun. Seuraamme ICC:n verkostojen avulla myös kansainvälisen kilpailupolitiikan kehitystä erityisesti EU:ssa, USA:ssa ja BRIC-maissa. VEROTUS: Kansainvälisen yritysverotuksen linjausten seuranta OECD:ssa ja EU:ssa ja maakohtaisiin ongelmiin puuttuminen yritysten tarpeiden mukaisesti. Ajankohtaisia teemoja ovat veropohjan kansainvälinen yhdenmukaistaminen, veronkierron ehkäisy ja veroraportoinnin järkevyys. ENERGIA JA ILMASTO: Kansainvälisten ilmasto- ja energialinjausten seuranta matkalla kohti Pariisin huippukokousta Tavoitteena Suomen intressien valvonta kannanmuodostuksessa ja suomalaisten hyvien yrityskäytäntöjen tuominen osaksi kansainvälistä ICC-yhteistyötä. Ajankohtaisia teemoja on kaikkien energiamuotojen hyväksyttävyys ja markkinavetoisten ratkaisuiden luominen vihreän talouden veturiksi. TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET: Kansainvälisen IPR-järjestelmän kehityksen seuranta ja tehokkaan tuoteväärennösten ehkäisyn tukeminen hyödyntäen ajankohtaisia ICC-palveluita Suomessa. EU:ssa esillä patentti- ja tavaramerkkisäännöstön uudistaminen. DIGITAALINEN TALOUS: Kansainvälisten tietoyhteiskuntalinjausten seuranta sekä suomalaisen erityisosaamisen tuominen osaksi kansainvälistä ICC-yhteistyötä. Osallistumme erityisesti markkinoiden sääntelyä ja tietosuojaa koskevien kysymysten käsittelyyn sekä hyödynnämme siihen liittyvää itsesääntelyä Suomessa.

4 2. ENNAKOIVA ITSESÄÄNTELY Tavoite: Vahvistamme suomalaisten yritysten osaamista kansainvälisillä markkinoilla osallistumalla kansainväliseen itsesääntely-yhteistyöhön, joka koskee laajasti yritysvastuuta, riskienhallintaa sekä lahjonnanehkäisyä. Haluamme tukea suomalaisyritysten edelläkävijyyttä näissä asioissa. GLOBAL COMPACT: Vahvistamme YK:n Global Compact aloitteen tunnettuisuutta suomalaisyritysten keskuudessa. Tavoitteena nostaa suomalaisyritysten määrää nykyistä 51 (2013: 47) vähintään 100 lähivuosina. Järjestämme yrityksille keskustelutilaisuuksia näistä teemoista. 4 ICC ANTI-CORRUPTION TOOLKIT: Vahvistamme yritysten lahjonnanehkäisyn osaamista esittelemällä tuoreet kansainväliset ICC Anti-Corruption Toolkit ohjeet kansallisesti. ICC MARKETING CODES: Vahvistamme yritysten vastuullista mainontaa ja markkinointi saattamalla ajankohtaiset ICC-ohjeet osaksi kansallista itsesääntelyä. Seuraamme mobiilimarkkinointia ja alkoholimainontaa koskevaa ICC-valmistelua. 3. SUJUVA KAUPANKÄYNTI Tavoite: Vahvistamme suomalaisten yritysten osaamista kansainvälisen kaupan prosessien hallinnassa mukaan lukien sopimus- ja toimitusehdot, rahoitus ja maksutavat sekä riidanratkaisu. Vahvistamme suomalaisyritysten osaamista näissä asioissa. COMPLIANCE JA SOPIMUSKÄYTÄNNÖT: Järjestämme yrityksille erillisiä tilaisuuksia, jossa keskustellaan yritysasiantuntijoiden kesken tuoreiden linjausten kuten ICC Principles to Facilitate Commercial Negotiations ja ICC Antitrust Compliance Toolkit perusteella hyvistä compliance - yrityskäytännöistä. TOIMITUSEHDOT: Seuraamme ja neuvomme tarvittaessa yritysten käytäntöjä kansainvälisten Incoterms toimitusehtojen osalta. Asiantuntijamme osallistuvat Pohjoismaisten PSYMhuolintaehtojen uudistamiseen, joka valmistuu vuoden 2015 aikana. RAHOITUS JA MAKSUTAVAT: Seuraamme kansainvälisten maksutapasääntöjen uudistamista. Järjestämme yritysten ja pankkien rahoitusasiantuntijoille tilaisuuksia, joissa esitellään muun muassa tuoreita remburssikäytäntöjä ISBP-ohjeiden pohjalta. Kehitämme Finnveran kanssa yhteistyötä pk-yrityksille suunnattavista palveluista. Julkistamme ICC Trade & Finance 2015 selvityksen Suomessa. RIIDANRATKAISU: Vahvistamme suomalaisosaamista kansainvälisessä välimiesmenettelyssä järjestämällä suomalaisasiantuntijoille vierailuja ICC Court of Arbitrationin vieraana. Järjestämme myös teemaa käsittelevän tilaisuuden Suomessa syksyllä 2015.

5 4. PAREMPAA PALVELUA Tavoite: Yritysasiakkaiden palvelemiseksi entistä paremmin, laadukkaammin ja tehokkaammin vahvistamme yhteistyötä kansainvälistymiseen liittyvissä palveluissa kauppakamareiden ja muiden Team Finland-toimijoiden kanssa tuomalla verkostomme ja asiantuntemuksessa osaksi yhteistyötä. ASIAKASLÄHTÖISYYS: Kauppakamariyhteistyön tavoitteena on kehittää ja vahvistaa yhteisiä palveluita tavalla, joka vastaa parhaiten molempien osapuolten yritysjäsenten odotuksiin ja tarpeisiin kansainvälistymisessä ja kansainvälisessä kaupankäynnissä. Palveluiden kehittämisessä otetaan huomioon kaiken kokoisten yritysten tarpeet, mutta erityisesti kansainvälistymisestä hakevien pkyritysten intressit. 5 RESURSSOINTI: Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa asiantuntijaresursseja, selkeyttää työnjakoa ja karsia mahdollisia päällekkäisiä toimintoja sekä tuottaa mahdollisia kulusäästöjä. YHTEISTYÖKYKYISYYS: Kauppakamariyhteistyön tiivistämisen ohella jatketaan Team Finland hengessä luontevaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta muiden julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa aikaisemmin linjattujen päätösten ja strategian mukaisesti. MUUT KESKEISET SEIKAT TOIMINNASSA ASIAKKUUDET JA JÄSENYYDET Yritysten kansainvälistyessä niillä on kasvava tarve vahvistaa kansainvälisen toimintaympäristön ymmärtämistä sekä kansainvälisen kaupan tapojen hallintaa. Vuonna 2015 lähtökohtana on nykyisille jäsenyrityksille suunnatun toiminnan kehittäminen. Tämän ohella pyritään yhteistyössä kauppakamareiden kanssa vahvistamaan ICC-toiminnan ja palveluiden tunnettuisuutta laajemmin yritysten keskuudessa, kansainvälistyvät pk-yritykset mukaan lukien ja kehittämään yhteistyössä uusia palveluita. Jäsenhankinnassa tehdään yhteistyötä. 2. SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ 2015 Yritysten kansainvälisen toimintaympäristön muutoksista sääntelykehitys mukaan lukien sekä kansainvälisen kaupan tapojen ja käytäntöjen kehityksestä toimitetaan jäsenorganisaatioille ja keskeisille sidosryhmille tietoa. Vuonna 2015 lähtökohtana on nykyisten kirjallisten ja sähköisten viestintätapojen kehittäminen asiakastarpeita paremmin vastaavaksi. Englanninkielistä viestintää lisätään yritysten toivomusten mukaisesti. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvät jäsenlehden ICC Business World sisältöä ja jakelua kehitetään. Sähköisiä viestintämuotoja hyödynnetään laajasti.

6 3. KAUPALLISET PALVELUT TAPAHTUMAT JA JULKAISUT Yritysten kansainvälistymistä ja kansainvälisen kaupan toimivuutta edistäviä kaupallisia palveluita tarjotaan yritysten ja muiden toimijoiden käyttöön ICC:n erityisasiantuntemusta hyödyntäen. Vuonna 2015 kehitetään kaupallisten koulutusten ja julkaisuiden tuottamiseen, markkinointiin, myyntiin ja jakeluun liittyvää yhteistyötä yhdessä kauppakamarien kanssa. Sama koskee niihin liittyviä neuvontapalveluita, kuten maksutavat ja toimitusehtotulkinnat YRITYSASIANTUNTIJARYHMIEN KEHITTÄMINEN Keskuskauppakamarin ja ICC Suomen yhteistyössä kehitetään yritysjohtaja- ja yritysasiantuntijaryhmien yhteistyötä kunkin organisaation toiminnan erityispiirteitä hyödyntäen. Vuonna 2015 tämä vaikuttaa käytännössä seuraavasti: ICC Suomen valtuuskunta koostuu kansainvälisten suomalaisyritysten ylimmästä johdosta. Valtuuskunnalle järjestetään 1-2 ajankohtaista tilaisuutta vuodessa kansainvälisestä kaupasta ja taloudesta. ICC Suomen hallituksen kokoukset pidetään yhdessä Keskuskauppakamarin hallituksen kanssa. ICC Commission seurantaryhmät tiivistävät yhteistyötä Keskuskauppakamarin yritysryhmien ja niistä vastaavien asiantuntijoiden kanssa seuraavilla alueilla: verotus (Taxation), teollisuus- ja tekijänoikeudet (IPR), mainonta ja markkinointi (Marketing), välimiesmenettely (Arbitration) ja sähköinen liiketoiminta (Digital Economy). EK:n ja toimialaliittojen kanssa tehdään tiivistä tapauskohtaista yhteistyötä kauppapolitiikassa (Trade and Investment) sekä ympäristö- ja energiapolitiikassa (Environment & Energy). Tavoitteena on varmistaa Suomen nimissä yhdenmukainen ja tehokas edunvalvonta. ICC Advisory Group -niminen, yritysasiantuntijoista pääsääntöisesti koostuva asiantuntijaryhmä nimetään ohjaamaan ja tukemaan toimiston valmistelutyötä sekä koordinoimaan ICC-yhteistyötä. 5. RESURSSIT ICC SUOMI 2015 Vuonna 2015 ICC Suomen toimiston vakinaisen henkilöstön (2 kpl) muodostavat maajohtaja Timo Vuori ja toimistoassistentti Hanna Hyvärinen. Henkilöstöresurssiyhteistyöstä on sovittu Keskuskauppakamarin kanssa. Vuoden 2015 toiminnan budjetti (tulot ja kulut) ovat pääsääntöisesti edellisen vuoden tasolla ottaen kuitenkin huomioon Keskuskauppakamarin tehdyn yhteistyösopimuksen vaikutukset. Jäsenmaksut on tarkoitus pitää ennallaan. Kaupalliset palvelut toteuttava ICC Palvelu Oy siirtää julkaisu- ja seminaarimyyntiä koskevan liiketoiminnan mennessä Keskuskauppakamarin palveluyhtiön hoidettavaksi.

7 Kansainvälinen kauppakamari ICC neljä tietä vahvistaa kv osaamista 1. Edunvalvonta Markkinoiden pelisäännöt - Market access level playing field -Kauppa, investoinnit, kilpailu, vero, IPR - Energia, ympäristö, logistiikka 7 2. Itsesääntely Vastuullisuus -Riskienhallinta - Lahjonnanehkäisy - Hankintaverkostot - Sponsorointi, markkinointi Yritysten Kilpailukyky & Osaaminen 3. Kaupan toimivuus Kauppaprosessit Sopimus toimitus rahoitus - Sopimusriitojen ratkaisu 4. Verkostoyhteistyö Vaikuttaja- ja asiakasverkostot Kauppakamari ja yrityspalvelut Vaikutamme ja toimimme eri tasoilla meillä ja maailmalla Vaikuttaa Verkottaa Palvelee Kansainvälinen kauppakamari FinnChams Kiina, Intia, Turkki, Arabia, Iran, Lat.Am, KIE yms Keskuskauppakamari Kauppakamarit Kv.päättäjät WTO, G20, YK Kehittyneet ja Kasvumarkkinat USA, EU, BRIC, SA, EU Eurochambers Suomen valtio Eduskunta / hallitus Maakuntien Suomi YRITYS

2013 Kansainvälinen kauppakamari

2013 Kansainvälinen kauppakamari 2013 Kansainvälinen kauppakamari International Chamber of Commerce The world business organization MAKE TRADE SIMPLE ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppakamari

Kansainvälinen kauppakamari 2012 Kansainvälinen kauppakamari ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen Kaupan ja investointien toimivuus Yritysten toimintaedellytykset G20/G8, WTO,

Lisätiedot

Make Trade Simple Kasvua kansainvälisestä kaupasta Toimintasuunnitelma 2013

Make Trade Simple Kasvua kansainvälisestä kaupasta Toimintasuunnitelma 2013 Kansainvälinen kauppakamari Make Trade Simple 1 Kasvua kansainvälisestä kaupasta ICC Sumen timintaympäristön kehitys ja strategiset linjaukset 2013 2014 ICC Sumen timinnan painpisteet 2013 ICC Prgram f

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppakamari. ICC Suomi 1927 2007

Kansainvälinen kauppakamari. ICC Suomi 1927 2007 Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1927 2007 Sisällys Puheenjohtajalta: Työtä yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseksi 2 Kansainvälisen kauppakamarin toiminnan vaiheita 3 ICC painopisteitä vuosien

Lisätiedot

Team Finland: Strategia 2014

Team Finland: Strategia 2014 Team Finland: Strategia 2014 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2013 1 2 Team Finland: Strategia 2014 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2013 3 4 Sisällys Johdanto 7 Yleiset tavoitteet 8 Sopeutuminen

Lisätiedot

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 2 SISÄLLYS 1 Lähtökohdat...5

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä

Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä ja lakeja tulee jatkuvasti häiritsemään kauppiaan luvallista ammattia." Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen (1940) Etua

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Team Finland: Strategiapäivitys 2015

Team Finland: Strategiapäivitys 2015 Team Finland: Strategiapäivitys 2015 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2014 1 2 Team Finland: Strategiapäivitys 2015 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2014 3 4 Sisällys Team Finland: Strategiapäivitys

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Suuntana Venäjä ESYLEP-hankkeen raportti eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Sisällys Esipuhe 3 Keinoja viennin tukemiseen 4 Synergiset yritysryhmät

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2011

EK:n toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 EK:n toimintakertomus 2011 Sisältö 3 Vuoden 2011 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä 10 Talouspolitiikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden ammatin

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2006

EK:n toimintakertomus 2006 EK:n toimintakertomus 2006 EK:n toimintakertomus 2006 2 EK:n toimintakertomus 2006 Vuoden 2006 aikana tapahtunutta Kansainvälinen talouskehitys oli vuonna 2006 suotuisaa. Suomen talous kasvoi nopeinta

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 29.11.2013 Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...3 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Vuosikirja. Vuosikertomus 2012. Jäsenet. Yrityshakemisto

Vuosikirja. Vuosikertomus 2012. Jäsenet. Yrityshakemisto Vuosikirja 2013 Vuosikertomus 2012 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2012 lopussa 582 Luottamushenkilöt 2012 134 Valiokunnat 2012 8 Jäsentyytyväisyys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.11.2009 Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (17) Johdanto Toimintavuosi 2010 on Kepan uuden kolmivuotisen

Lisätiedot

Finnvera 4. Finnvera lyhyesti 4. Rooli ja toiminnan merkitys 5. Strategia 8. Rahoituspalvelut 11. Lainat 12. Takaukset 12

Finnvera 4. Finnvera lyhyesti 4. Rooli ja toiminnan merkitys 5. Strategia 8. Rahoituspalvelut 11. Lainat 12. Takaukset 12 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Finnvera 4 Finnvera lyhyesti 4 Rooli ja toiminnan merkitys 5 Strategia 8 Rahoituspalvelut 11 Lainat 12 Takaukset 12 Vientitakuut ja vientiluottojen rahoitus 13 Pääomasijoitukset

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2010

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 21/2010 Työ- ja elinkeinoministeriön tulostavoitteet vuodelle 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Toukokuu 2014. Valtioneuvoston strategia cleantech-liiketoiminnan edistämisestä

Toukokuu 2014. Valtioneuvoston strategia cleantech-liiketoiminnan edistämisestä Toukokuu 2014 Valtioneuvoston strategia cleantech-liiketoiminnan edistämisestä 1. Valtioneuvoston cleantechstrategian tavoite VALTIONEUVOSTON CLEANTECH- STRATEGIAN tavoitteena on vauhdittaa suomalaisen

Lisätiedot

TEM raportteja 5/2012

TEM raportteja 5/2012 TEM raportteja 5/2012 OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Vuoden 2011 tarkistus Käännös julkaisusta OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2007

EK:n toimintakertomus 2007 Toimintakertomus 2007 EK:n toimintakertomus 2007 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Viestintä ja strateginen suunnittelu 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 8 Henkilöstökertomus 9 Talouspolitiikka 12 Työmarkkinat

Lisätiedot

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Yritysten vastuullisuuden edistäminen Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 39/2008 Marjatta Jutila

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2013-2017

Strateginen suunnitelma 2013-2017 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma Verkostoidu - Kouluttaudu - Vaikuta 28.11.2012 Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL ry:n tarkoitus... 6 2.1 Missio...

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys Hallituksen julkaisusarja 2/2014 Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitykset Hallituksen

Lisätiedot

Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka. Jäsentely (osa I) toimenpideohjelma (osa II)

Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka. Jäsentely (osa I) toimenpideohjelma (osa II) Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka Jäsentely (osa I) toimenpideohjelma (osa II) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 47/2010 Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka

Lisätiedot