APV1-tenttiin valmentava verkkokurssi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "APV1-tenttiin valmentava verkkokurssi"

Transkriptio

1 APV1-tenttiin valmentava verkkokurssi

2 Tervetuloa käyttämään sijoituspalvelututkintoon (APV1) valmentavaa Nasdaqin e-kurssia! Lämpimästi tervetuloa valmentautumaan APV1-tenttiin verkossa. Koulutuspäivillä istuminen on historiaa, kun tiedon voi nyt omaksua omaan tahtiin helpolla ja kiinnostavalla tavalla. Nasdaq on kehittänyt APV1 e-kurssin sekä päivittää sitä yhteistyössä Finanssialan Keskusliiton kanssa. Tämä ohjeistus pitää sisällään muutamia käytännön neuvoja joilla varmistamme, että saat e-kurssista mahdollisimman suuren hyödyn irti valmentautuessasi APV1 sijoituspalvelututkintoon. Ohjeistus pitää sisällään vastaukset muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä on e-oppiminen? Mitä APV1 e-kurssi vaatii toimiakseen? Mitkä ovat FK:n asettamat tenttivaatimukset ja kuinka e-kurssi vastaa niihin? Miten aloitan e-kurssin käytön? Kuinka kauan kurssin suorittaminen kestää ja kuinka minun tulisi edetä? Mistä saan apua ongelmatilanteissa? Suosittelemme tämän ohjeistuksen lukemista ennen Nasdaqin APV1 e-kurssin aloittamista. Oppimisen iloa! Nasdaq Helsinki Mitä on e-oppiminen? E-oppimisella eli verkko-oppimisella tarkoitetaan tieto- ja informaatioteknologian käyttöä oppimisen menetelmänä, toimintatapana tai välineenä. Verkko-oppiminen on sellaista koulutusta, jäsenneltyä informaatiota ja kasvatusta, joka toteutetaan tieto- ja viestintätekniikan avustuksella. Tässä e-kurssissa käytetään hyödyksi tietokonetta ja Internetiä. E-oppiminen mahdollistaa opiskelun oppijalle parhaaseen aikaan, sopivalla tahdilla ja sopivassa paikassa. E-oppiminen on joustava ja moderni oppimismuoto, joka huomioi nykyihmisen elämäntilanteiden nopeat vaihtelut. E-oppiminen vaatii toimiakseen oppimistyötä, kuten esimerkiksi harjoitusten ja muistiinpanojen tekemistä, sekä sitoutumista ja vastuunottoa omasta oppimisesta. E- oppimisen on todettu olevan myös sosiaalinen prosessi. Vuorovaikutuksen, tässä tapauksessa asioista keskustelun ja tiedon jakamisen, on todettu parantavan oppimistuloksia. Opituista aihealueista keskustelu esimerkiksi kollegoiden kanssa ja käytännön esimerkkien etsiminen omasta työympäristöstä tuovat lisäarvoa oppimiseen. Tieto painuu paremmin mieleen kun sitä ei pelkästään lueta vaan myös sovelletaan käytäntöön. Siitä, miten Sinä voit parantaa oppimistuloksiasi vuorovaikutuksen kautta, kerrotaan lisää luvussa Kuinka kauan kurssin suorittaminen kestää ja kuinka minun tulisi edetä. 2

3 Mitä APV1 e-kurssi vaatii toimiakseen? Nasdaqin e-kurssi vaatii toimiakseen ainoastaan Internet-yhteyden sekä uusimman version Flash Playeristä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos pystyt katselemaan YouTubea koneeltasi, toimii myös e-kurssi. Uusimman Flash playerin saat päivittämällä Internet-selaimesi. Paras toimivuus on todettu Internet Explorer selaimella. Nasdaqin e-kurssi avautuu pop-up ikkunana, joten varmistathan, että pop-up blocker on kytketty pois päältä. Käytännön ohjeet toimivuuden varmistamiseksi löytyvät oheistuksen lopusta liitteestä 1; e-kurssin teknisen toimivuuden varmistaminen. Liitteessä on kerrottu myös minimivaatimukset tietokoneen suorituskyvyn suhteen. Mitkä ovat FK:n asettamat tenttivaatimukset ja kuinka e-kurssi vastaa niihin? Sijoituspalvelututkinto on arvostettu ja alan yritysten tunnustama tapa osoittaa sijoituspalvelutehtävissä vaadittava tiedollinen osaaminen. Tutkinto tuli pakolliseksi kaikille sijoitusneuvontaa antaville vuoden 2013 alussa. Tutkinto on vaatimuksiltaan monipuolinen ja se kattaa perusteet keskeisiltä sijoituspalvelutehtävissä tarvittavilta osaamisalueilta. Tutkinnon vaatimukset on jaettu viiteen aihealueeseen, joista kolme ensimmäistä perehdyttää suorittajan markkinoiden rakenteeseen, yritystalouteen sekä sijoitustuotteisiin ja sijoittamiseen. Seuraavaksi käsitellään sijoituspalvelujen tarjontaa koskeva sääntely ja yksityisoikeuden perusteet sekä viimeisenä sijoittajan verotus sekä perhe- ja perintöoikeuden perusteet. Lisätietoa APV1-tutkinnon rakenteesta ja vaatimustasoista löydät osoitteesta Nasdaqin e-kurssin rakenne vastaa täysin FK:n osoittamaa rakennetta. E-kurssi on jaettu viiteen yllä jo mainittuun aihealueeseen. Nasdaq on luonut kurssin yhteistyössä FK:n kanssa ja näin varmentanut tiedon paikkansapitävyyden ja ajankohtaisuuden. FK-yhteistyön johdosta Nasdaq seuraa aktiivisesti tutkintovaatimusten sisältöä ja niissä tapahtuvia muutoksia. E-kurssi päivitetään kun FK:n tutkintovaatimukset muuttuvat. Kurssin päivityksestä tiedotetaan käyttäjille hyvissä ajoin sähköpostitse sekä oppimisalustan etusivulla. Kun päivitys on julkaistu, lista tehdyistä muutoksista lähetetään sähköpostitse käyttäjille. Tähän muutoslistaan on myös linkki oppimisalustan etusivulla. Näin käyttäjän on helppo muutamalla klikkauksella päästä käsiksi päivitettyyn tietoon. 3

4 Miten aloitan e-kurssin käytön ja miltä kurssi näyttää? Nasdaqin e-kurssin käyttöönotto on helppoa. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan saat sähköpostitse Nasdaqin koulutusosastolta. Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Sähköpostiin tulee sisällyttää opiskelijan nimi ja sähköpostiosoite sekä laskutusosoite ja Y-tunnus. Kurssiin kirjaudutaan Internetissä sivulla: Kirjautumissivulta pääset vaihtamaan kielen suomeksi. Oletuskielenä toimii muutoin englanti. 4

5 Etusivulta valitset suorittettavan kurssin Nasdaq APV1 e-kurssi. Viestit-palkissa on nähtävillä tiedotusluontoisia asioita, joita järjestelmän hallitsija voi viestittää käyttäjille. 5

6 Kurssisivulla ensimmäisenä on Nasdaq APV1 e-kurssin esittely. Klikkaa Seuraava siirtyäksesi kurssin alkuun. 6

7 Seuraavaksi tutustut itseopiskeluohjeeseen, jonka pääset avamaan Avaa painikkeella. Itseopiskeluohje on tämä käsilläsi oleva dokumentti. Sen on tarkoitus opastaa itseoppsimiseen ja tuoda esille opiskelualustan toiminnallisuudet. Sinun on avattava dokumentti, jotta voit edetä kurssin muuhun sisältöön. Luettuasi itseopiskeluohjeen olet valmis siirtymään kurssiin painamalla Seuraava painiketta tai navigoimalla haluamaasi osioon vasemmassa reunassa olevan sisällysluettelon avulla. 7

8 Kurssissa on seitsemän osiota eli moduulia. Voit keskeyttää moduulin lukemisen milloin vain ja avatessasi sen uudelleen siirryt automaattisesti sivulle, jolle viime kerralla jäit. Voit vapaasti siirtyä eri moduuleiden välillä. Navigointi myös moduulin sisällä, eri osioiden välillä on mahdollista. Alla oleva kuva esittelee itse moduulin. Kurssin moduuli aukeaa erilliseen pop-up ikkunaan. Kuvassa neät ylhäällä keskellä ensimmäisen moduulin aihealueen Kansantalous ja rahoitusmarkkinoiden rakenne, joka on jaettu neljään lukuun, joista ensimmäinen on Kansantalous, toinen Rahoitusmarkkinoiden rakenne, kolmas Kansainvälinen ja julkinen talous sekä rahoitusmarkkinoiden integraatio ja neljäs Pankit. Nämä luvut on puolestaan jaettu alalukuihin. Sivun vasemman reunan navigaationvalikosta huomaat, että kansantalous on jaettu kahdeksaan alalukuun. Nasdaq APV1 e-kurssissa pääset navigoimaan joko alareunan nuolinäppäimillä (edellinen/seuraava) tai hyödyntäen navigaatiopaneelia. Oikean alareunan koti-painikkeella pääset ylläolevassa kuvassakin näkyvälle aloitusdialle. 8

9 Kun olet käynyt läpi kaiken sisällön Kansantalous ja rahoitusmarkkinat aihealueesta, klikkaa punaista X- merkkiä oikealla ylhäällä. Ikkuna sulkeutuu ja pääset valitsemaan seuraavan moduulin luettavaksesi. Jos nyt olet käynyt läpi kaikki sivut aihealue merkitään suoritetuksi (Completed). Viimeisenä kurssissa on harjoitustesti. Aloita -painikkeella pääset tekemään kurssin lopputentin. Voit halutessasi tehdä tentin useampaan kertaan. Järjestelmä arpoo kysymyspankista 50 kysymystä ja tentin läpäisemiseksi näistä on saatava 75% oikein. Myös Lopputentti avautuu eriliseen ponnahdusikkunaan. 9

10 Kaikki lopputentin väittämät ovat oikein/väärin vaihtoehdolla. Valittuasi oikean vastausvaihtoehdon siirry seuraavaan kysymykseen painamalla Seuraava painiketta. Pystyt vapaasti palaamaan edellisiin kysymyksiin. Kooste painike tulostaa sinulle kysymykset vastauksineen nähtäväksi. Kun olet tehnyt testin loppuun ohjelma kysyy automaattisesti haluatko jättää testin tarkistettavaksi. Vastaamalla kyllä ohjelma generoi sinulle tuloksesi. 10

11 Kuinka kauan kurssin suorittaminen kestää ja kuinka minun tulisi edetä? Nasdaqin e-kurssin läpikäymiseen kuluu noin kaksi viikkoa yksilöllisestä oppimistahdista ja edeltävistä tiedoista riippuen. Kurssin suorittamiseen on kuitenkin hyvä varata noin kuukausi, sillä tehokas tiedon sisäistäminen vaatii oppimistyön lisäksi aikaa sekä kertausta. Yhden osion suorittamiseen kuluu puolestatoista tunnista neljään tuntiin. Seuraavassa vinkkejä, jolla voit tehostaa oppimistasi. Aiemmin oheistuksessa mainittiin, että vuorovaikutus parantaa oppimistuloksia. Käytä siis hyväksesi mahdollisuus keskustella oppimastasi! Jos toimit asiakaspalvelussa, tuo esiin oppimaasi tietoa aina kun se on mahdollista ja se liittyy käsiteltävään aiheeseen. Pyri liittämään oppimaasi aina johonkin konkreettiseen esimerkkiin työssäsi. Keskustele lisäksi oppimastasi esimerkiksi työpaikalla sijoitusneuvontatyössä toimivien henkilöiden kanssa. Jos konttorissanne on useampi tämän e-kurssin samanaikainen suorittaja, pohtikaa yhdessä käytännön esimerkkejä vaikealta tuntuviin asioihin. Nämä ovat tehokkaita keinoja ja auttavat tiedon painumista muistiin. E-kurssista saat parhaan hyödyn, kun teet muistiinpanoja samalla kun luet materiaalia. Kurssin tehtävät testaavat lisäksi opittua tehokkaasti. Tehtäviä on tasaisin väliajoin koko kurssin läpi. Ne on suunniteltu haastaviksi, mutta silti pitämään yllä opiskelijan mielenkiinnon. Tehtävät eivät aina anna oikeaa vastausta kysymykseen, vaan ohjaavat opiskelijan etsimään vastauksen materiaalista. Selkeän rakenteensa ansiosta kurssi on helppo jakaa osiin ja tätä kautta myös aikatauluttaa. Laadi siis itsellesi konkreettinen aikataulu. Kirjoita aikatauluun tarkat päivämäärät, milloin mikäkin aihealue pitää olla suoritettuna. Pidä silmällä lähestyvää tenttipäivää, mutta muista varata aikaa myös kertaamiselle. E-kurssi on erinomainen väline tietojen kertaamiseen ennen tenttiä. Kaikki materiaali on yksissä kansissa useiden monistenippujen sijaan! Opi tehokkaasti! Etsi teoriatiedolle konkreettinen esimerkki työstäsi Keskustele oppimastasi työpaikalla Tee muistiinpanoja Laadi itsellesi aikataulu Mistä saan apua ongelmatilanteissa? Nasdaq e-kurssin sisältöön liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse Seuraamme kurssin ajantasaisuutta ja sisällön toimivuutta. Vastaamme sisältöön liittyviin kyselyihin vuorokauden sisällä (arkisin). Teknisissä ongelmissa kehotamme varmistamaan, että kohdan Mitä APV1 e-kurssi vaatii toimiakseen? vaatimukset täyttyvät ja sen jälkeen ottamaan yhteyttä tietokoneenne huollosta vastaavaan tahoon. 11

12 Liite 1; e-kurssin teknisen toimivuuden varmistaminen Nasdaqin e-kurssi vaatii toimiakseen ainoastaan internet-yhteyden sekä Flash 8 playerin tai uudemman. E-kurssi avautuu pop-up ikkunana, joten varmistathan, että pop-up blocker on kytketty pois päältä. Alla lisätietoa siitä, miten varmistat kurssin toimivuuden tietokoneessasi. Flash Player-version tunnistus ja päivittäminen Flash Player versiosi voit tarkistaa internetistä seuraavan linkin takaa: Kohdasta Your Player Version (esim. WIN 9,0,115,0) näet koneeseesi asennetun Flash Playerin. Mikäli luku alkaa kahdeksalla (8) tai suuremmalla, kurssi toimii moitteetta. Mikäli luku on pienempi, voit päivittää Flash Playerin seuraavan linkin takaa Mikäli Sinulla ei ole oikeuksia tehdä päivitystä työkoneellesi, otathan yhteyttä IT-tukeen. Ohjelma on ilmainen. Pop-up Blockerin pois päältä kytkeminen Pop-up blocker on ponnahdusikkunat estävä toiminto Internet explorer ohjelmassa. Kurssia käyttäessäsi kytke se pois päältä seuraavaa polkua noudattaen: Tools --> Pop-up Blocker --> Turn off Pop-up Blocker Järjestelmän minimivaatimukset e-kurssin minimivaatimukset käytettävän tietokoneen suorituskyvylle: Käyttöjärjestelmä: RAM-muisti: Keskusprosessori: Internet-selain: Internetyhteyden nopeus: Windows 98/2000/NT/XP/VISTA/7 64 MB 233 MHz Internet Explorer 5.5 tai uudempi 56 kb tai nopeampi 12

Mendor Balance Personal Käyttöopas

Mendor Balance Personal Käyttöopas Mendor Balance Personal Käyttöopas Sähköpostituki: support.balance@mendor.com Puhelintuki: +358 45 145 1200 2015 Mendor Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään Mikä on Mendor Balance? Mendor Balance Personal on

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot

Erkki Kaila & Einari Kurvinen

Erkki Kaila & Einari Kurvinen Erkki Kaila & Einari Kurvinen Opettajan kirja Kirjoittajat Erkki Kaila ja Einari Kurvinen ViLLE Team Teemu Rajala Erkki Kaila Riku Haavisto Tommy Johansson Ville Karavirta Einari Kurvinen Ali Leino Rolf

Lisätiedot

http://moodle.tokem.fi/

http://moodle.tokem.fi/ http://moodle.tokem.fi/ eoppimiskeskus Copyright eoppimiskeskus 2 SISÄLTÖ Johdanto 3 Aloitus 5 Kurssin ylläpito 6 Varmuuskopiointi ja Palauta-toiminto 7 Asteikot 7 Arvioinnit 8 Tapahtumat 8 Tiedostot 8

Lisätiedot

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5 Johdatus - ohjelmistoon Versio 4.5 Sivu 1/37 - SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Yleistä ohjelmasta...3 2.1 Rakenne...3 2.2 Mitä alkuun pääsemiseksi tarvitaan?...3 3 Näin pääset sisään ohjelmaan...4 3.1

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Perusta komeat kotisivut helposti

Perusta komeat kotisivut helposti Perusta komeat kotisivut helposti tietoja Perusta ilmaiseksi omat kotisivut helpon ja monipuolisen palvelun avulla. tätä tarvitset Asiakasnumerosi (jos et ole KotiMikron tilaaja, voit kokeilla kotisivu-palvelua

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com Firstbeat Hyvinvointianalyysi Käyttäjän opas tammikuu 2015 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Järjestelmävaatimukset... 4 2. Käytön aloittaminen... 5 2.1 Adobe Flash Player -ohjelmiston asentaminen...

Lisätiedot

MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut

MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut Päivitetty 1.8.2013 Sisältö 1 Yleistä Moodlen käytöstä... 4 1.1 Oma kotisivu... 6 1.2 Profiilin muokkaaminen... 7 1.3 Viestintäasetukset...

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

Webforum Teamwork & Professional

Webforum Teamwork & Professional Webforum Teamwork & Professional Käyttö- ja hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-03-31 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sisään kirjautuminen... 4 Kadotitko tai unohditko henkilökohtaiset

Lisätiedot

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 1 Yleistä... 3 Muistilista Nopan opintojaksosivuston ylläpitäjälle... 4 Kerro opiskelijoille Nopasta opintojakson alkaessa... 4 Opintojaksotietojen siirtyminen

Lisätiedot

A - TÄRKEÄÄ...02 B - JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET...03 C ASENNUS...05 D TIETOKANTA-AVAIN...16 E OHJEET VERSIONVAIHTOON...20

A - TÄRKEÄÄ...02 B - JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET...03 C ASENNUS...05 D TIETOKANTA-AVAIN...16 E OHJEET VERSIONVAIHTOON...20 SISÄLTÖ A - TÄRKEÄÄ...02 B - JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET...03 C ASENNUS...05 Yhden käyttäjän järjestelmä...05 Usean käyttäjän järjestelmä...07 Linux ja Macintosh OS X -palvelinasennus...08 Windows Service

Lisätiedot

1. Pikaohje Ekapeliin... 3. 2. Tärkeitä huomioita... 3. 3. Ekapelin lataaminen... 4. 3.1. Ekapelin lataaminen Internet Explorer selaimella...

1. Pikaohje Ekapeliin... 3. 2. Tärkeitä huomioita... 3. 3. Ekapelin lataaminen... 4. 3.1. Ekapelin lataaminen Internet Explorer selaimella... EKAPELIN KÄYTTÖOHJE 1. Pikaohje Ekapeliin... 3 2. Tärkeitä huomioita... 3 3. Ekapelin lataaminen... 4 3.1. Ekapelin lataaminen Internet Explorer selaimella... 4 4. Käyttäjän tiedot... 16 4.1. Näytä käyttäjän

Lisätiedot

FaktaNet live v3 Käyttöohje Versio: 121217-1 Kieli: Suomi

FaktaNet live v3 Käyttöohje Versio: 121217-1 Kieli: Suomi FaktaNet live v3 Käyttöohje Versio: 121217-1 Kieli: Suomi 1 Sisällysluettelo Sisäänkirjautuminen... 4 Valikko... 4 Etusivu... 4 Omat tiedot... 5 Ohje... 5 Sulje palvelu... 5 Tekstihaku... 5 Tekstihaun

Lisätiedot

Mendor Balance Personal Käyttöopas

Mendor Balance Personal Käyttöopas Mendor Balance Personal Käyttöopas Sähköpostituki: support.balance@mendor.com Puhelintuki: +358 45 145 1200 2014 Mendor Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään Mikä on Mendor Balance? Mendor Balance Personal on

Lisätiedot

MOODLE 2 - OPISKELIJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut

MOODLE 2 - OPISKELIJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut MOODLE 2 - OPISKELIJAN OPAS Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut Päivitetty 1.8.2013 Sisältö 1 Yleistä Moodlen käytöstä... 3 1.1 Oma kotisivu... 5 1.2 Profiilin muokkaaminen... 7 1.3

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Ohjeita Moodlen käytön tueksi

Ohjeita Moodlen käytön tueksi Ohjeita Moodlen käytön tueksi SAMK 1 Sisällys Ohjeita Moodlen käytön tueksi Miten löydän oman verkko-oppimisympäristöni?... 3 Avain... 5 Istunnon lopettaminen... 5 Moodle-pohjan rakenne... 6 Moodle-pohjan

Lisätiedot

Office 365-pääkäyttäjän opas

Office 365-pääkäyttäjän opas Office 365-pääkäyttäjän opas Palvelun käytön aloittaminen 2 (48) Office 365 -palvelun pääkäyttäjän opas. Pääkäyttäjän opas Office 365 -palvelun käytön aloittaminen Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sovelluskauppa-tilin

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere. FACEBOOK-KURSSI Edistyneille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Aluksi... 2 Asetukset... 3 Käyttäjätilin asetukset...

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

IT-OPAS OPISKELIJALLE

IT-OPAS OPISKELIJALLE IT-OPAS OPISKELIJALLE IT-OPAS OPISKELIJALLE Sisältö 1. Johdanto...6 2. Yleistä...7 3. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet...8 Käyttäjätunnukset...8 Salasanan vaihtaminen...8 Työskentely ATK-luokissa...9

Lisätiedot

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax.

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. PRIMUS W4 Käyttöönotto-opas StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. (06) 320 2599 PRIMUS W4 Sivu 1/36 Primuksen kä yttö ö nöttö-öpäs SISÄLLYS 1 Käyttöönotto ja

Lisätiedot

Amazon ja Amazon-logo ovat Amazon.com-yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Amazon ja Amazon-logo ovat Amazon.com-yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Käyttöohje Tekijänoikeustiedot TP1843-US Issue01 2013 Promethean Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikkien Promethean ActivEngage2 -latauksen sisältämien ohjelmistojen, resurssien, ohjainten ja ohjeiden

Lisätiedot

DIGIKUVAT JAKOON JA JÄRJESTYKSEEN - PICASA

DIGIKUVAT JAKOON JA JÄRJESTYKSEEN - PICASA DIGIKUVAT JAKOON JA JÄRJESTYKSEEN - PICASA SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi DIGIKUVAT JAKOON JA JÄRJESTYKSEEN 2 1. JOHDANTO... 3 2. PICASAN

Lisätiedot

tervetuloa internetiin:

tervetuloa internetiin: Tässä osassa opit rakentamaan omat kotisivut lisäämään tekstiä ja kuvia valitsemaan teeman liittämään taustan kotisivuille Toinen osa antaa apua kotisivujen rakentamisessa yhdistyksen tai kerhon käyttöön.

Lisätiedot

MINISTERIÖT VERKOSSA. Selvitys ministeriöiden www-sivuista

MINISTERIÖT VERKOSSA. Selvitys ministeriöiden www-sivuista Valtioneuvoston kanslia Valtionhallinnon tiedotusta selvittävä työryhmä MINISTERIÖT VERKOSSA Selvitys ministeriöiden www-sivuista Valtioneuvoston kanslian raportteja 2000/3 Valtionhallinnon tiedotusta

Lisätiedot