TULOKSENA KALLIS KESTÄMÄTÖN ENERGIA EUROOPASSA HUKATAAN VALTAVASTI ENERGIAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULOKSENA KALLIS KESTÄMÄTÖN ENERGIA EUROOPASSA HUKATAAN VALTAVASTI ENERGIAA"

Transkriptio

1 TULOKSENA KALLIS KESTÄMÄTÖN ENERGIA EUROOPASSA HUKATAAN VALTAVASTI ENERGIAA

2 LÄMMITYSENERGIA JA PÄÄSTÖKAUPPA Rakennusten lämmöntarve EU:ssa on noin TWh. Suurin osa tästä on kiinteistökohtaista kaasu- ja öljy lämmitystä, jota päästökauppajärjestelmä ei rasita toisin kuin kauko lämpöä ja sähköä. LÄMPÖÄ HUKKAAN EUROOPASSA EU jäsenmaissa käytetään noin TWh energiaa. Samaan aikaan energian muunto- ja siirtoprosesseissa hukataan pääosin hukkalämpönä veteen ja ilmaan 4600 TWh. hiili sähkö uusiutuvat 75 % LÄMMITYS- ENERGIASTA ON PÄÄSTÖ- KAUPAN ULKOPUO- LELLA TWh HUKKAAN kaukolämpö maakaasu öljy TWh KÄYTTÖÖN, JOSTA TWh LÄMMITYKSEEN LÄHDE: HEAT ROADMAP EUROPE, AALBORG UNIVERSITY LÄHDE: EUROOPAN KOMISSIO

3 EUROOPASSA HUKATAAN VALTAVASTI ENERGIAA JOS HUKKAENERGIA HYÖDYNNETTÄISIIN, SILLÄ LÄMMITETTÄI- SIIN KOKO EUROOPPA Energiantuotannon hukkalämpönä Euroopassa haaskataan TWh. Se on 1,4 kertaa enemmän kuin EUjäsenmaissa rakennusten lämmittämiseen tarvittavan energian määrä. Hyödyntämällä hukkalämpö kaukolämpöverkossa voidaan energiantarvetta vähentää merkittävästi. Samalla voidaan säästää maailman energiavaroja, parantaa omaa energiaturvallisuutta, vahvistaa kansantalouksia ja vähentää ilmastopäästöjä. Tinkimättä mukavuu desta piiruakaan.

4 KAUKOLÄMPÖ JA YHTEIS- TUOTANTO ON UNOHDETTU Euroopan unioni on matkalla kohti vähähiilistä energiatulevaisuutta ja on asettanut yhteiset energiapoliittiset tavoitteet. Eri jäsenmaat ovat ottaneet käyttöön kansallisista lähtökohdistaan erilaisia ohjauskeinoja. Ohjauskeinoja valittaessa kaukolämpö sekä lämmön ja sähkön yhteistuotanto välineinä ovat jääneet huomaamatta niiden suuresta potentiaalista huolimatta. Laskun maksamme me, kuluttajat, korkeina energiakustannuksina PÄÄTÖKSIÄ Ilmastotavoitteen kanssa päällekkäiset energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian tavoitteet jäsenvaltioille. 2 SÄÄNTELYÄ EDISTÄMÄÄN ENERGIATE- HOKKUUTTA Sektorikohtainen sääntely ei johda optimitulokseen: kustannustehokkaimpiin ja kokonaisuuden kannalta järkevimpiin ratkaisuihin. EU:ssa järjestelmä hukkaa valtavan määrän energiaa ja tuottaa siksi turhia CO 2 -päästöjä /TON CO 2 EUA-Dec TUKEA UUSIUTUVALLE ENERGIALLE Tuotanto- ja investointituet aiheuttavat häiriöitä sekä päästömarkkinoilla että sähkö- ja lämmitysmarkkinoilla eivätkä nämä pääse toimimaan optimaalisesti. Vuonna 2014 uusiutuvaa energiaa tuettiin EU:ssa miljardilla eurolla. PÄÄSTÖOIKEUDEN HINTAKEHITYS LÄHDE: SKM SYSPOWER PÄÄSTÖ- KAUPPA EI OHJAA Päästöoikeuksia on markkinoilla liikaa, mikä pitää päästöoikeuden hinnan alhaisena. Halpa päästöoikeus ei ohjaa energiatehokkuuteen, fossiilisten polttoaineiden vähentämiseen tai vähäpäästöisten teknologioiden, kuten kaukolämmön, hyödyntämiseen. Ongelmaa syventää se, että suuri osa lämmityksestä on päästömarkkinoiden ulkopuolella eikä kohtaa päästöohjausta MARKKI- NOILLA ON ONGELMIA Mikään sähkön tuotanto mukaan lukien lämmön ja sähkön yhteistuotanto ei kannata, kun sähkön hinta ei vastaa tuotantokustannuksia. Kiinteistökohtainen lämmitys on kokonaan päästömarkkinoiden ulkopuolella eikä kohtaa päästöohjausta. Markkinat eivät ole yhdenmukaiset kaikille toimijoille.

5 SÄHKÖN HINTAKEHITYS SAKSASSA LÄHDE: EUROSTAT SNT/kWh KOTITALOUDEN SÄHKÖNHINTA 6 PÄÄTÖSTEN TILKKU- TÄKILLÄ PAIKATAAN AIEMPIA RATKAISUJA Aikaansaatujen ongelmien paikkaaminen vie huomion sivuseikkoihin. Lämmön ja sähkön yhteistuotannon tai kaukolämmön mahdollisuudet jäävät huomaamatta ja realisoimatta. TUOTTAJAHINTA 7 KAUKOLÄMPÖ SEKÄ LÄMMÖN JA SÄHKÖN YHTEISTUOTANTO HYÖDYNTÄMÄTÖN MAHDOLLISUUS päätösten jälkeen harjoitettu energiapolitiikka ei useimmissa maissa ole kannustanut yrityksiä investoimaan kaukolämpöön tai lämmön ja sähkön yhteistuotantoon. Lämmitysmarkkinoiden vääristymät vähentävät kaukolämmön houkuttelevuutta asiakkaille. TULOKSENA KALLIS KESTÄMÄTÖN ENERGIA EUROOPASSA HUKATAAN VALTAVASTI ENERGIAA

6 MITÄ VOIMME TEHDÄ TILANTEEN KORJAAMISEKSI?

7 OTETAAN HUKKA- LÄMPÖ HYÖDYKSI KAUKO- LÄMPÖNÄ INVES- TOIDAAN KESTÄVÄÄN ENERGIAAN

8 YHTEISTUOTANNOLLA JA KAUKOLÄMMÖLLÄ PAREMPI ENERGIA- JÄRJESTELMÄ HUKKA- LÄMPÖ HYÖDYKSI KAUKO- LÄMPÖNÄ Toimenpiteitä vähähiilisen Euroopan aikaansaamiseksi valmistellaan paraikaa. Haettaessa ratkaisua Eurooppaan ei kannata unohtaa paikallisesti toimivia kaukolämpöä ja -jäähdytystä. Kilpaillut lämmitysmarkkinat toimivat tehokkaasti eikä tuotantotukia tarvita. Tukea tarvitaan sen sijaan teknologiakehityksen, tutkimuksen ja innovaatioiden aikaansaamiseksi. Käytännön keinojen valintaa yrityksissä ohjaavat kustannustehokkuus, teknologiakehityksen hyödyntäminen ja hiilidioksidin hinta. Tällaisessa toimintaympäristössä energiayritykset voivat tehdä investointeja, jotka parantavat energiaturvallisuutta, vähentävät päästöjä ja hyödyttävät asiakkaita. ON AIKA TUNNIS- TAA ONGELMAT JA TOIMIA! 1 TUNNISTAA LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSSEK- TORIN MAHDOL- LISUUDET ja kehittää lämmitykseen ja jäähdytykseen liittyvää tilastointia, sekä ottaa lämmitys ja jäähdytys osaksi EU:n keskeisintä energiapolitiikkaa sähkön ja polttoaineiden rinnalle. 2 POISTAA KAUKO- LÄMMÖN JA JÄÄHDYTYKSEN SEKÄ YHTEIS- TUOTANNON ESTEET, eli poistaa jäsenmaissa ja kaupungeissa esteet kaukolämpö- ja kaukojäähdytysinfrastruktuurin rakentamiselta, ja vapauttaa päästökauppasektori päällekkäisestä päästöohjauksesta, kuten esimerkiksi CO 2 -perusteisesta verotuksesta.

9 SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANTO ON EDELLEEN HARVINAISTA USEIS- SA EU-MAISSA. YHTEISTUOTAN- NOLLA VOIDAAN VÄHENTÄÄ ENERGIAN TARVETTA JA PÄÄSTÖJÄ. SÄHKÖ LÄMMÖN JA SÄHKÖN YHTEIS- TUOTANTO KAUKOLÄMPÖ 3 TEHDÄ UUSIU TUVASTA ENER GIASTA SAMAN ARVOISTA tuottajasta, tuotanto pai kasta tai tuotantomuodosta riippumatta. 4 ASETTAA SELVÄ CO 2 -PÄÄSTÖJEN VÄHENNYS- TAVOITE, eli sisällyttää kiinteistökohtainen lämmitys päästökauppaan, ja luoda tasapuolista kilpailuympäristöä lämmitysmarkkinoille. 5 HARMONISOIDA JA ASTEITTAIN POISTAA ERI JÄSENMAISSA KÄYTETTÄVÄT TUOTANTOTUET ja tuoda tuotantotukien tilalle teknologianeutraalia tukea tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan sekä uuden teknologian kaupallistamiseen. INVES- TOIDAAN KESTÄVÄÄN ENERGIAAN

10 HUKKA- LÄMPÖ HYÖDYKSI KAUKO- LÄMPÖNÄ RATKAISUNA KAUKOLÄMPÖ JA -JÄÄHDYTYS Kaukolämpö- ja jäähdytysjärjestelmän avulla energiajärjestelmän eri osista saadaan yhdessä enemmän irti. Verkon avulla järjestelmään voidaan tuoda eri lämmönlähteitä, tasoittaa kysynnän ja tarjonnan vaihtelua ja optimoida energian tuotantotapoja tilanteiden vaihdellessa. Asiakkaille kaukolämpö ja -jäähdytys on kiinnostava ja kilpailukykyinen vaihtoehto. JOUSTOA SÄHKÖTUOTANTOON Sähköntuotannon määrää voidaan säätää kulutustarpeen ja muun sähköntuotannon mukaan, kun tuotetaan sekä kaukolämpöä että sähköä yhteistuotantona jolla taas voidaan tasata tuuli- ja aurinkovoiman vaihtelua. RATKAISUNA KAUKOLÄMPÖ Hyödyntämällä kaukolämmön ja -jäähdytyksen mahdollisuuksia voidaan energian tuotantoa ja kulutusta sekä niiden ajoittumista optimoida. Näin voidaan hyödyntää kustannuksiltaan edullisimpia ja ilmaston kannalta parhaita lämmön ja jäähdytyksen lähteitä. Eri teknologioita voidaan hyödyntää optimaalisesti niin pienessä kuin suuressa mittakaavassa.

11 LISÄÄ UUSIUTUVAA Kaukolämmitys ja -jäähdytys on tehokkain tapa lisätä uusiutuvaa energiaa kaupungeissa. Kiinteistökohtaisina useat uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuudet eivät ole taloudellisesti perusteltuja. Kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen avulla asiakkaat saavat käyttöönsä laajan kirjon uusiutuvan energian muotoja aina aurinkoja bioenergiasta lämpöpumppuihin sekä jätteisiin. MUKAVASTI VARMAA Asiakkaat tarvitsevat lämpöä ja jäähdytystä myös tulevaisuudessa. Energiaa tarvitaan sekä tilojen ja käyttöveden lämmittämiseen että tilojen jäähdyttämiseen. Vaikka lämmön ja jäähdytyksen tarve vaihtelee entistä enemmän ja ennakoimattomasti, kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmistä saa lämmön ja jäähdytyksen vaivattomasti tarpeen mukaan joka hetki. KAIKKI ENERGIA KÄYTTÖÖN Vain kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysjärjestelmän avulla lämpöä voidaan siirtää sieltä, missä sitä on liikaa, sinne, missä sille on tarvetta. Sähköntuotannon, teollisuuden ja kiinteistöjenmuuten hyödyntämättä jäävä lämpöenergia voidaan kerätä talteen ja jalostaa kauko - lämmöksi. Kaukolämmitys- ja -jäähdytysverkkoihin rakennettaviin varastoihin voidaan myös tallettaa asiakkaille tarpeetonta lämpöä tai vaikkapa aurinkoja tuulivoimapiikkien aikaista halpaa sähköä. Näiden varastojen avulla voidaan vähentää päästöjä aiheuttavaa energiantuotantoa. KAUKOLÄMPÖ- JA JÄÄHDYTYS- JÄRJESTELMÄSSÄ VOIDAAN ENER- GIAA VARASTOIDA LÄMPIMÄNÄ TAI KYLMÄNÄ VETENÄ MAANALAISIIN VARASTOSÄILIÖIHIN.

12 HUKKALÄMPÖ HYÖDYKSI KAUKOLÄMPÖNÄ! Energiateollisuus ry Fredrikinkatu B Helsinki, Finland Tel Finnish Energy Industries Avenue de Cortenbergh Bruxelles, Belgium Tel

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

Uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus Energiateollisuuden näkemyksiä

Uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus Energiateollisuuden näkemyksiä Uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus Energiateollisuuden näkemyksiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry. 29.2.2008 Helsinki 1 ET:n näkökulma Energia, ilmasto, uusiutuvat Ilmasto on ykköskysymys

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki ASIAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki Tämä briiffi kansanedustajaehdokkaille perustuu Debattibaari.fi-sivustolla

Lisätiedot

tehostaminen konesaleissa

tehostaminen konesaleissa 1 Suomi on monestakin syystä kiinnostava maa kansainvälisille konesaliyrityksille. Sähkö on eurooppalaisittain halpaa ja teknistä osaamista on riittävästi. Tietoturva on hyvällä tasolla ja sähköverkko

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA

JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA JÄTE ON VOIMAVARA Kolmesataa kiloa henkilöä kohden vuodessa. Se on jätemäärä, joka syntyy kotitalouksista jokaisen suomalainen heittäessä roskapussit roska-astioihin.

Lisätiedot

Energia ei lopu. Energia on keskeinen resurssi maapallon MAAPALLO POTILAANA. Energian kysyntä kasvaa väestön kasvun seurauksena

Energia ei lopu. Energia on keskeinen resurssi maapallon MAAPALLO POTILAANA. Energian kysyntä kasvaa väestön kasvun seurauksena MAAPALLO POTILAANA Energia ei lopu Jaakko Ihamuotila M aapallon tulevaisuus energian osalta on ihmiskunnan hallittavissa, kunhan hallitsemme väestönkasvun. Uusia lääkkeitä tarvitaan vanhojen rinnalle,

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen. asettamiseen ja seurantaan

Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen. asettamiseen ja seurantaan Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen vähentämistavoitteen asettamiseen ja seurantaan TEKIJÄT Maija Hakanen Lotta Mattsson 1. painos ISBN 978-952-293-005-7 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen

Lisätiedot

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Matti Wallin PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ Feasibility

Lisätiedot

517miljoonaa. tonnia CO2-päästöjä voitaisiin säästää vuosittain

517miljoonaa. tonnia CO2-päästöjä voitaisiin säästää vuosittain MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Säästä energiaa ja pienennä CO2-päästöjä jo tänään Ratkaisut ovat valmiina! 517miljoonaa tonnia CO2-päästöjä voitaisiin säästää vuosittain jos Eurooppa kaksinkertaistaisi

Lisätiedot

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset VATT TUTKIMUKSET 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Tiina Koljonen Antti Lehtilä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Like a Breath of Fresh Air Enervent Ilmanvaihtoratkaisut 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent tuo ulkoilman sisälle vielä puhtaampana ja raikkaampana Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden

Lisätiedot

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN ALANSA YKKÖNEN 1/2009 Vesistölämpö on Arkkitehti urheiluopistolle Marjatta Hara- hyvä ratkaisu, Pietilän uusin Marko Ruti uimahalli sanoo. nousee Kangasalle. sivu 40 sivulla 36 Marthashof on kaupunkikylä

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO Infrastruktuuri 1 (6) Mikael Ohlström/Helena Vänskä 4.2.2008

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO Infrastruktuuri 1 (6) Mikael Ohlström/Helena Vänskä 4.2.2008 1 (6) KOMISSION ILMASTO- JA ENERGIAPAKETTI MERKITTÄVIMMÄT PÄÄKOHDAT Ehdotus päästökaupan muutosdirektiiviksi vuosille 2013 2020 Päästöoikeuksien maakohtaisesta taakanjaosta ja kansallisista päästöoikeuksien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi Energiatehokkuustoimien täytäntöönpano EU:n jäsenvaltioissa Tukija*: Julkaisutiedot Energy Efficiency Watch -hankkeen julkaisema esite. Hankkeen koordinoijat: EUFORES a.i.s.b.l. European Forum for Renewable

Lisätiedot

Raija Volk. Aluevisio 2020. Perusvisio

Raija Volk. Aluevisio 2020. Perusvisio Raija Volk Aluevisio 2020 Perusvisio Kaikkialla Suomessa on yhteinen visio siitä, miksi ja millaista yhteiskuntaa ja kenelle rakennamme. Maaseudun, kaupunkien, pohjoisen, itäisen, läntisen ja eteläisen

Lisätiedot