Maanantai klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maanantai 23.4.2012 klo 17.15 21.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 4/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 65 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Hintikka Esa Huuskonen Reijo Kaipainen Risto Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Orenius Marja Rantala Kyllikki Salonen Jasmina Virtanen Marja-Leena Korpiaho Matti Tuohela Jorma puheenjohtaja varajäsen varajäsen poissa poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Ala-Paavola Sinikka Lätti Jouni Marjamäki Ritva Halme Olli-Petri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri kiinteistöpäällikkö klo Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Aila Haapamäki Esa Hintikka

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 77. Kokouksen avaus 78. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 79. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 80. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 81. Seurakuntakeskuksen salien remontti 82. Tupakointi Helenenkadun asuintalossa 83. Palaute seurakuntien rakennemuutoksen ohjaustyöryhmän raportista 84. Edustajan valinta Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen 85. Edustajan valinta Suomen Pipliaseuran vuosikokoukseen 86. Julistusjohtokunnan nimeämät edustajat lähetysjärjestöjen kesäjuhlille 87. Jäsenanomus Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat r.y:lle 88. Lapsityönohjaajan valinta 89. Seurakunnan taloustilanteen tarkastelu ja kirkollisen veroprosentin nostamistarpeen selvittäminen 90. Sairaalasielunhoidon työryhmän työskentelyn väliaikatietoja 91. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 92. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 93. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 94. Muita asioita 95. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 603 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 79 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aila Haapamäki ja Taisto Heimonen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa keskiviikkona Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Taisto Heimosen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Esa Hintikka, muuten ehdotus hyväksyttiin. 80 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Muiden asioiden kohdalla päätettiin keskustella Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastajavalinnoista.

4 Kirkkoneuvosto Seurakuntakeskuksen salien remontti (Halme) Kirkkovaltuusto on hyväksynyt työkeskuksen ja seurakuntakeskuksen tilakorjauksien periaatesuunnitelmat ja remontti aikataulun vuonna Vuonna 2011 remontoitiin työkeskuksessa, jossa tehtiin toimistomuutoksia ja vuonna 2012 on vuorossa seurakuntakeskus. Vuoden 2012 budjetissa on varattu rahaa seurakuntakeskuksen salien remonttiin. Juhlasalissa on tarkoitus uusia pöydät ja tuolit. Lattiamateriaali on vaihtumassa linoleumiksi ja seinät maalataan. Alaslaskettu katto uusitaan. Keittiön puoleiselle seinälle tulee varastohuoneet. Valaistus ja äänentoisto uusitaan tämän päivän säädöksien tasolle. Esiintymispaikkoja tulee olemaan vanha keittiötä vastapäätä ja uusi, joka käännetään taide teosta kohden. Kokoussalissa uusitaan lattiapinta, kalusteet. Esiintymissuunta vaihdetaan toiseen suuntaan. Muut pinnat maalataan. Seurakuntasalissa uusitaan kalusteet ja lattia. parannetaan akustiikkaa ja astianpalautus paikka uusitaan ja siirretään aulaan ja erotellaan seinällä. Toteutus on alustavasti ajateltu, että Hyvinkään seurakunta olisi pääurakoitsija. Pohjakuva on liitteenä 1, alustava kustannusarvio liitteenä 2 ja aikataulu liitteenä 3. Hyväksytään arkkitehtien esittämät suunnitelmat ja remonttiaikataulu Kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halmeen suorittaman esittelyn jälkeen kirkkoneuvosto kävi vilkkaan keskustelun ja päätti, ettei arkkitehtien esittämiä suunnitelmia hyväksytä sellaisinaan, vaan rakennustekniset työt ja kalustohankinnat erotetaan toisistaan. Rakennustekniset työt aloitetaan aikataulun mukaisesti ja kalustohankinnat kilpailutetaan. Virkamiehet jatkavat kalustohankintojen valmistelua siten, että he laativat ja lähettävät toimittajille tarjouspyynnöt kalusteista, jotka tarjouspyynnöt käsitellään kesäkuun kirkkoneuvostossa. Hankkeen kokonaiskustannusarvion ei tule ylittää talousarvioon varattua euron määrärahaa. Kirkkoneuvostossa käydyssä keskustelussa todettiin mm., että esitettyjen suunnitelmien kalusteet ovat liian kalliit. Pöytien kansimateriaaliksi ei haluttu linoleumia. Osan pöydistä tulee olla monikäyttöisiä ja siirrettäviä. Kirkkoneuvosto kävi keskustelussaan läpi remontoivat kolme salia, juhlasalin (arkkitehtien laatimissa liitteissä seurakuntasali), seurakuntasalin (arkkitehtien liitteissä ruokasali) sekä kokoussalin (liitteissä kokoushuone).

5 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto hyväksyi juhlasalin yleisilmeen esitetyn mukaisena. Juhlasaliin liittyvän astiavaraston seinärakenteeseen kirkkoneuvostossa toivottiin elävyyttä, esim. lasiosuutta. Seurakuntasalin yleisilme hyväksyttiin esitetyn mukaisena. Aulaan sijoitettavaan tarjotinpalautuskohteeseen ja sijoituspaikkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kokoussalin yleisilme hyväksyttiin esitetyn mukaisena muuten, mutta kokolattiamattolaattaa kokoussaliin ei haluttu. Kirkkoneuvosto palaa asian käsittelyyn kesäkuun kokouksessaan Tupakointi Helenenkadun asuintalossa (Halme) Helenenkadun asukkailta on vuoden 2011 aikana tullut valituksia parveketupakoinnin haitoista. Asukastoimikunta kokoontui Kokouksen esityslista oli jaettu jokaiseen asuntoon kahta viikkoa aikaisemmin. Esityslistassa oli yhtenä pääasiana parveketupakointi. Tällä toimenpiteellä varmistettiin se, että jokainen voi tuoda äänensä kuuluviin asukastoimikunnan kokouksessa. Asukastoimikunnan pöytäkirja sekä asukkaiden kommentteja ja vanhat järjestyssäännöt olivat liitteinä edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa Kokouksessaan asukastoimikunta on ehdottanut kirkkoneuvostolle, että tupakointi kiellettäisiin parvekkeilla. Vanhan järjestyssäännön mukaan yleisissä tiloissa tupakointi on ollut kiellettyä ja asunnoissa tupakointi ei ole ollut suotavaa. Asunnoissa, yleisissä tiloissa ja parvekkeella tupakointi laskee kiinteistön arvoa ja nostaa remonttikustannuksia, koska tupakansavun kellastuttamat pinnat on vaikeampi jatkokäsitellä. Tupakointi haittaa muiden asukkaiden viihtyvyyttä. Tupakkapaikka voidaan osoittaa kiinteistön piha-alueella. Paikka voidaan katsoa yhdessä asukastoimikunnan kanssa. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan siirtää asian seuraavaan kokoukseensa lisäselvityksiä varten. Huhtikuun kokoukseen mennessä oli määrä selvittää, onko kirkkoneuvostolla oikeus kieltää tupakointi Helenenkadun kiinteistössä ja mihin oikeus perustuu.

6 Kirkkoneuvosto Kiinteistöliiton juridisesta neuvonnasta on kiinteistöpäällikölle ilmoitettu, että kieltoa ei voi tehdä yksipuolisesti. He suosittelivat laittamaan kaikkiin uusiin vuokrasopimuksiin tällaisen kieltoehdon. Kirkkoneuvosto suosittelee, ettei kiinteistöissä tupakoitaisi ja uusiin vuokrasopimuksiin kirjataan kiinteistössä tupakointikielto. Ehdotus hyväksyttiin. 83 Palaute seurakuntien rakennemuutoksen ohjaustyöryhmän raportista Kirkkohallituksen seurakuntien rakennemuutosta pohtinut työryhmä, Seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmä , on julkaissut loppuraporttinsa. Raportissa esitetään uusia malleja, joilla kirkon työn jatkuminen voidaan turvata eri osissa maata myös tulevaisuudessa. Esitellyt mallit pohjautuvat rovastikunnan tai hiippakunnan laajuisten yksiköiden kehittämiseen. Seurakunnat, hiippakuntavaltuustot, tuomiokapitulit ja Kirkon työmarkkinalaitos voivat antaa raportista palautteen huhtikuun 2012 loppuun mennessä. Palautetta pyydetään kirkon paikallistason kehittämistarpeista ja siinä huomioon otettavista näkökulmista sekä loppuraportissa esitetyistä kehittämismalleista. Palautteessa tulisi erityisesti ottaa kantaa siihen, mikä esitetyistä malleista olisi paras mahdollinen jatkokehityksen pohjaksi. Lisäksi palautteessa toivotaan otettavan kantaa seurakunnan kriteereihin eli siihen, mitkä asian kirkon toiminnallisen perusyksikön tulisi kyetä hoitamaan ja mistä tulisi vastaavasti päättää laajemman alueen puitteissa. Myös muutosprosessin tukemisesta ja uudistuksessa käytettävistä termeistä pyydetään kannanottoa. Raportti on sidoksissa kuntauudistukseen, mutta elää myös seurakuntiin ja kirkkoon liittyvänä omaa elämäänsä, koska kirkon verotulot vähenevät. Uusi kirkolliskokous tulee ottamaan myös raporttiin kantaa riippumatta kuntauudistuksen etenemisestä. Kirkkoneuvosto on käynyt yleiskeskustelua raportista kokouksissaan ja Seurakuntamme palaute päätettiin antaa kirkkoneuvoston huhtikuun kokouksessa

7 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston käymissä keskusteluissa on esitetty mm. seuraavia ajatuksia: - Myös kirkon ylätason hallinnon tarkastelusta tulisi lausua jotain, nykyisellään rakenne on raskas - Hallinnon ja tukitehtävien rooli raportissa hämmästyttää - Tämä raportti ei johda mihinkään, ennemminkin pitäisi tutkia, kuinka seurakuntakokoa pienennetään ja kuinka saavutetaan suurempi spiritualiteetti. - Ruuhka-Suomeen tarjotaan samoja oppeja kuin muualle maahan, mikä ei välttämättä toimi. - Rovastikuntamallia, joka on lähellä yhtymämallia, on suositeltu. Tästä nousee kysymys, miksi yhtymiä on kuitenkin 2000-luvulla purettu paljon. - Kirkkoneuvoston antamaan palautteeseen tulisi kirjata asioita, joita olemme oppineet pilottihankkeestamme, nimenomaan toiminnalliseen puoleen liittyen. - Hiippakuntamalli tuntuu vieraalta ja etäiseltä. Kuntauudistus pitää odottaa ennen seurakuntarakennemuutoksia. - Onko rakennusuudistus ylipäätään pakko tehdä. Liitteenä 4 on luonnos kirkkohallitukselle toimitettavasta palautelomakkeesta. Kirkkohallitukselle annettavasta palautteesta on keskusteltu hallintotyöryhmässä sekä papiston kokouksessa ja esimiespalaverissa Päätetään keskustelun jälkeen palautteen lopullinen sisältö. Kirkkoneuvosto hyväksyi palautteen liitteen mukaisena. 84 Edustajan valinta Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Suomen Lähetysseuran valtakunnalliset lähetysjuhlat pidetään Haminassa. Lähetysseuran vuosikokous on juhlien yhteydessä klo 9. Vuosikokoukseen voi nykyisten sääntöjen mukaan lähettää neljä edustajaa aiemman kahden edustajan sijasta. Viime vuosina Hyvinkään kirkkoneuvosto on lähettänyt yhden vuosikokousedustajan. Julistusjohtokunta on esittänyt vuosikokousedustajaksi Lea Paukkua. Kirkkoneuvosto maksaa edustajan osallistumiskulut.

8 Kirkkoneuvosto Nimetään Lea Paukun lisäksi kirkkoherra Ilkka Järvinen vuosikokousedustajajaksi Lähetysseuran valtakunnallisille lähetysjuhlille Edustajien osallistumiskulut maksetaan kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä. Ehdotus hyväksyttiin. 85 Edustajan valinta Suomen Pipliaseuran vuosikokoukseen Suomen vanhin kristillinen järjestö Suomen Pipliaseura täyttää 200 vuotta Juhlavuoden teemana on Voimasanoja 200 vuotta Piplia. Pääjuhlaa vietetään Turussa Juhlien yhteydessä pidetään Pipliaseuran vuosikokous klo 13. Kirkkoherra osallistuu Pipliaseuran pääjuhlallisuuksiin ja näin hänen on mahdollista osallistua myös vuosikokoukseen Pipliaseuran juhlaan on mahdollista nimetä vuosikokousedustajan lisäksi myös muita osallistujia. Nimetään edustaja Pipliaseuran vuosikokoukseen sekä mahdollisuuksien mukaan edustaja/edustajia Pipliaseuran juhlaviikonloppuun. Edustajien osallistumiskulut maksetaan kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä. Vuosikokousedustajaksi nimettiin Ilkka Järvinen. Muina edustajina Reijo Huuskonen, Marja-Leena Virtanen ja Ritva Marjamäki voivat osallistua Pipliaseuran juhlaviikonloppuun Osallistujien kulut maksetaan kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä.

9 Kirkkoneuvosto Julistusjohtokunnan nimeämät edustajat lähetysjärjestöjen kesäjuhlille Kirkkoneuvosto valitsee edustajat niiden lähetysjärjestöjen kesäjuhlille, joissa Hyvinkään seurakunta on lähetysjärjestön jäsen. Seurakunta on jäsenenä Suomen Lähetysseurassa ja Suomen Pipliaseurassa. Muiden lähetysjärjestön kesäjuhlille johtokunta voi nimetä edustajiaan. Julistusjohtokunta on nimennyt tai nimeää edustajansa Sanansaattajien Medialähetyspäiville Forssaan, Kylväjän kesäpäiville Imatralle, Sleyn Evankeliumijuhlille Turkuun sekä Kansalähetyspäiville Pieksämäelle. Kylväjän kesäpäiville Imatralle johtokunta nimesi Hannu Lignellin ja Evankeliumijuhlille Turkuun Johanna Rantalankilan. Medialähetyspäiville ja Kansanlähetyspäiville edustajat nimetään johtokunnan seuraavassa kokouksessa. Merkitään julistusjohtokunnan edustajavalinnat tiedoksi. Merkittiin julistusjohtokunnan edustajavalinnat tiedoksi. 87 Jäsenanomus Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat r.y:lle Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat r.y. on lähettänyt Hyvinkään seurakunnalle jäsenanomuskirjeen, jolla seurakunta voi anoa Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat r.y:n jäsenyyttä. Jäsenanomuskirje, järjestön oppiperusta vuodesta 1973 sekä järjestön missio, toiminta-ajatus ja visio 2015 ovat liitteenä 5, järjestön säännöt ovat liitteenä 6. Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat r.y. (Sansa) on perustettu Hyvinkäällä vuonna Hyvinkään seurakunnalla on tällä hetkellä kaksi nimikkosopimusta Sanansaattajien kanssa. Seurakunta tukee nuorisotyönohjaaja Raili Tapion työtä Kroatiassa sekä radio-ohjelmien kautta tehtävää työtä Afarheimon parissa Etiopiassa ja sen ympäristössä. Hyvinkään seurakunnan lähetystyön talousarvioavustus Sanansaattajat r.y:lle vuonna 2011 oli ,83. Sanansaattajat viettää 40-vuotisjuhlaansa ensi vuonna Hyvinkäällä Medialähetyspäivien merkeissä. Julistusjohtokunta on kokouksessaan ehdottanut kirkkoneuvostolle, että Hyvinkään seurakunta anoo Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n jäsenyyttä.

10 Kirkkoneuvosto Hyvinkään seurakunta anoo Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat r.y:n jäsenyyttä. Pekka Kiuttu Sanansaattajat ry:n hallituksen jäsenenä jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi poistuen kokoustilasta. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti, että Hyvinkään seurakunta anoo Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat r.y:n jäsenyyttä. 88 Lapsityönohjaajan valinta Lapsityönohjaajan virkaan tuli määräaikaan mennessä kolme hakemusta. Hakijoista yhdellä on virkaan vaadittavat kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnot, (cv liite 7). Kirkkoneuvoston nimeämät haastattelijat, Ilkka Järvinen, Laura Maria Latikka, Terhi Makkonen ja Jasmina Salonen, haastattelivat pätevän hakijan ja antavat lausuntonsa kirkkoneuvostolle, liite 8. Valitaan lapsityönohjaajan virkaan haastattelutyöryhmän esityksen mukaisesti Iida Enqvist. Lapsityönohjaajan virkaan valittiin Iida Enqvist. Hän ottaa viran vastaan sopimuksen mukaan elokuun 2012 aikana. Iida Enqvistin palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen.

11 Kirkkoneuvosto Seurakunnan taloustilanteen tarkastelu ja kirkollisen veroprosentin nostamistarpeen selvittäminen (Lätti) Talousarvion tavoiteosaan sisältyy kirkollisveron tuloveroprosentin nostamistarpeen selvittäminen. Selvitys on tarkoitus tehdä ja vuoden 2013 kirkollisveroprosentin suuruus päättää kevätkaudella Lopullinen esitys veroprosentista kirkkovaltuustolle on tarkoitus päättää toukokuun kirkkoneuvoston kokouksessa. Erillisenä liitteenä on seurakunnan taloustilanteen tarkastelua. Käydään yleiskeskustelu seurakunnan taloustilanteesta ja tuloveroprosentin nostamistarpeesta. Valmistellaan esitys vuoden 2013 veroprosentiksi toukokuun kirkkoneuvoston kokoukseen. Yleiskeskustelussa korostettiin, että edelleen talousarviovalmisteluissa tulee etsiä säästökohteita samalla kun tutkitaan veroprosentin mahdollista nostamistarvetta. Toisissa puheenvuoroissa nähtiin säästökohteiden hakeminen ensisijaisena vaihtoehtona, toisissa myös hyvin perusteltu veroprosentin nostaminen todettiin mahdolliseksi. Taloutta ei kuitenkaan tule jättää seuraavalle valtuustokaudelle sellaiseen tilaan, että seurakunnan kaikki rahavarat olisi käytetty. Edelleen keskustelussa todettiin, että jos veroprosentin nostossa pelätään kirkosta eroja, laadukas toiminta, jonka riittävät verotulot turvaavat, voi toisaalta myös sitouttaa seurakuntaan. Erityisen tärkeänä nähtiin veroprosentin mahdollisesta korottamisesta tiedottamisen tapa. Tiedottamisen tulisi tapahtua myönteisessä hengessä, korotusta asiallisesti, hyväksyttävillä kriteereillä perustellen. Yhtenä näkökulmana asiaan todettiin vaikuttavan myös tulevan kunta- ja seurakuntarakenteen mahdolliset muutokset, jotka on otettava huomioon erityisesti harkittaessa veroprosentin mahdollisen korottamisen ajankohtaa. Kirkkoneuvosto päätti keskustelun jälkeen, että ennen päätöstentekoa odotetaan vuoden ensimmäiset osavuosiraportit ja että kirkkoneuvosto tekee veroprosenttiesityksensä vasta kirkkovaltuuston lokakuun kokoukselle.

12 Kirkkoneuvosto Sairaalasielunhoidon työryhmän työskentelyn väliaikatietoja (Lätti) Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan talousjohtaja Jouni Lätin toimikuntaan, joka tutkii mahdollisuuksia Uudenmaan sairaalasielunhoidon seurakuntainliiton tekemän sairaalasielunhoitotyön uudelleen organisoimista. Toimikunta on valmistellut esitystä uudeksi sairaalasielunhoidon sopimukseksi. Luonnos sopimusluonnoksesta tulee myöhemmin keväällä viralliselle lausunnolle seurakuntaan, mutta kirkkoneuvostossa on perusteltua käydä asiasta valmistelevaa keskustelua toimikunnassa työstetyn uuden sopimusluonnoksen pohjalta (erillinen liite). Kuullaan talousjohtajan selvitys toimikunnan tähänastisesta työskentelystä. Keskustellaan sopimusluonnoksen sisällöstä ja annetaan mahdolliset evästykset jatkovalmistelua varten. Talousjohtaja antoi selvityksen toimikunnan tähänastisesta työskentelystä, jonka kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi. Talousjohtaja jatkaa Hyvinkään seurakunnan edustajana asian valmistelua toimikunnassa ja virkamiestyöryhmässä. 91 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 7/ Kirkkohallituksen ja Kopiosto ry:n välinen valokopiointisopimus vuosille liitteineen Kirkkohallituksen yleiskirje /2012 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A6/ Kirkko palkkatilastoja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A7/ Luottamusmieskurssi Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi.

13 Kirkkoneuvosto Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat Viestintätoimikunta Viestinnän palauteanalyysi ja uusi viestintästrategia 2. Viikkotiedotuksen kehittäminen 3. Kirkonmäeltä-lehden nuorten numero 4. Viestintätoimikunnan seuraava kokous Kasvatusjohtokunta Hyvinkään partiolippukuntien esittely 2. Työntekijäedustajan valinta kasvatusjohtokuntaan 3. Lastenohjaajien vakituiset työsuhteet 4. Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot Julistusjohtokunta Musiikkityön strategia 2. Julistuksen toiminnan suunnittelu kesälle Edustajien valinta lähetysjärjestöjen kesäjuhlille 4. Edustajien/edustajan valinta Suomen Lähetysseuran vuosi-kokoukseen 5. Suomen Lähetysseuran hallituksen jäsenten ehdolle asettelu 6. Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat r.y:n jäsenanomus Merkitään asialistat tiedoksi. Merkittiin asialistat tiedoksi. 93 Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista Ehtoollisenjako-oikeus teol. yo. Emilia Turpeiselle 15. Diakonian viranhaltijan Suvi Kurikan osittainen virkavapaus 16. Talousjohtaja Jouni Lätin vuosilomamuutos

14 Kirkkoneuvosto Talousjohtajan päätösluettelon asialista Puhelinluettelo- ja hakupalvelutietojen hankinta vuodelle Työloma-anomus, Marttila-Laurila 31. Krematoriourakan viivästymissakot 32. Sähkön hankinta vuodeksi Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Tomminen 34. Päätös vuosidonnaisesta palkanosasta, Pulkkinen 35. Sääksin ruokapalvelutyöntekijöiden valinta kesäksi Sääksin emännän sijaisen palkkaaminen Palkkauksen määräaikainen erityisperuste lapsityön oppisopimusopiskelijan työpaikkaohjauksesta 38. Linja-autokuljetusten hintojen tarkistus 39. Vuokrasopimuksen irtisanominen, Helenenkatu A 3, Pohjanraito 40. Rahavarojen lyhytaikainen sijoittaminen määräaikaiseen talletukseen Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi. 94 Muita asioita 1. Rippikoulutyön esittely kirkkoneuvoston kokouksessa Rippikoulutyötä esitellään kirkkoneuvoston toukokuun kokouksessa kasvatuksen vastuukappalaisen Laura Maria Latikan johdolla. 2. Sääksin leirikeskuksen kesän yleisöillat Keskiviikon yleisöillat alkavat 6.6. ja päättyvät Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastajat Kirkkoneuvosto on kokouksessaan valinnut Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastajaksi Aila Haapamäen ja varatilintarkastajaksi Aarre T. Ahvenaisen. Vuonna 2010 voimaan tullut tilintarkastusta koskeva lainsäädäntö koskenee myös Kaukasten Palvelutalon tilintarkastusta. Kirkkoneuvosto totesi tässä vaiheessa, että yhtiökokoukseen huhtikuussa 2012 osallistuva talousjohtaja Jouni Lätti valtuutetaan seurakunnan osalta toimimaan valittujen tilintarkastajien suhteen lain vaatimalla tavalla, joka mahdollinen muutos kirjataan kirkkoneuvoston toukokuun kokouksessa.

15 Kirkkoneuvosto Seuraavat kokoukset Kirkkoneuvosto 23.5., 13.6., 29.8., 26.9., , 7.11., ja Kirkkovaltuusto 30.5., ja Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen. Kokous päätettiin virteen 560.

16 Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 95 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 77 83, 86, 87, Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 84, 85, 88 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Hämeenkatu 16, HYVINKÄÄ Postiosoite: PL 29, HYVINKÄÄ Telekopio: (019) Sähköposti: Pykälä Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

17 Kirkkoneuvosto VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Pykälät Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hallinto-oikeus Käyntiosoite: Ratapihantie 9, HELSINKI Postiosoite: PL 120, HELSINKI Telekopio: (09) Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Kotikyläntie 3, ESPOO Postiosoite: PL 203, ESPOO Telekopio: (09) Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 185, (Satamakatu 11, HELSINKI) Telekopio: (09) Sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

18 Kirkkoneuvosto Hankintaasian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: (09) Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) 134 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 6/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 110 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 1/2012 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(9) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari Markku

Lisätiedot

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 68 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 12/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 269 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 90 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 19.5.2010 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(20) 70 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa. Pentti Helttunen Hyvinkäällä 18.12.2013

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa. Pentti Helttunen Hyvinkäällä 18.12.2013 ESITYSLISTA Nro 4/2013 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(14) 57 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 11.12.2013 klo 18.30 19.55 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Helttunen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 14/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(19) 290 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 19.8.2009 2 168. Kokouksen asialista

HYVINKÄÄN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 19.8.2009 2 168. Kokouksen asialista ESITYSLISTA N:o 7/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 167 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 19.8.2009 klo 17.15 20.40 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: Torstai 2.2. klo 18.00 19.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 89 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.15 21.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.15 21.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 8/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (19) 172 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.15 21.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokousaika: ma 17.1.2011 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO. Aika: Torstai 26.8.2010 klo 18.30 (Ryhmät klo 17.30, kahvitarjoilu klo 18.

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO. Aika: Torstai 26.8.2010 klo 18.30 (Ryhmät klo 17.30, kahvitarjoilu klo 18. LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) Aika: Torstai 26.8.2010 klo 18.30 (Ryhmät klo 17.30, kahvitarjoilu klo 18.00) Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Mika Arola Kyllikki Honkanen

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 113 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen ESITYSLISTA N:o 1/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot