TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 28.9.2015"

Transkriptio

1 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ #5 1 (3) Pöljän vesiosuuskunta Törnroos Jani Pohjolanmäentie SIILINJÄRVI Tilausnro (4358/Käyttö), saapunut , näytteet otettu (9:00-10:25) Näytteenottaja: Jani Törnroos NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus Raakavesi Lähtevä vesi Pyylammen paineenkorotusasema MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö **STM 461 Lämpötila oc 5,3 5,4 9,0 Haju Ei todettu Ei todettu Ei todettu Maku Ei todettu Ei todettu Ei todettu Escherichia coli* MPN/100 ml <1 (T) Koliformiset bakt. (Colilert)* MPN/100 ml <1 (S) Heterotrof. pesäkeluku 22 oc * pmy/ml ph * 6,6 8,2 8,5 «9,5,»6,5 (S) Sähkönjohtavuus 25 ºC * µs/cm <2500 (S) Nitriittityppi (NO2-N) * mg/l <0,005 «0,15 (T) Nitriitti (NO2-) * mg/l <0,02 «0,50 (T) Nitraattityppi (NO3-N) * mg/l 0,84 «11 (T) Nitraatti (NO3-) * mg/l 3,8 «50 (T) Alumiini * <1 «200 (S) Arseeni * <0,1 «10 (T) Natrium * mg/l 31 «200 (S) Fluoridi * mg/l <0,05 «1,5 (T) Kloridi * mg/l «250 (S) Sulfaatti * mg/l 8,1 «250 (S) Elohopea* <0,005 Torjunta-aineet, GC+LC * (A) Todettu «0,5 (T) Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. **STM 461 = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus *)= akkreditoitu menetelmä, (A) = alihankintamääritys LAUSUNTO Pöljän vesiosuuskunta, käyttötarkkailututkimus ** Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nro 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, enimmäispitoisuudet, astunut voimaan T = terveysperusteinen laatuvaatimus, S = laatusuositus. Veden heterotrofisen pesäkeluvun sekä hajun ja maun tulee olla käyttäjien hyväksyttävissä, eikä niissä saa esiintyä epätavallisia muutoksia. Vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi kloridipitoisuuden tulisi olla <25 mg/l ja sulfaattipitoisuuden <150 mg/l. VEDEN LAATU: Tuloksia on verrattu verkostovesille asetettuihin laatuvaatimuksiin ja suosituksiin. Näytteiden mukaiset lähtevä vesi ja verkostovesi täyttivät tutkittujen ominaisuuksien suhteen asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Niissä ominaisuuksissa, joille ei ole asetettu raja-arvoja, ei todettu epätavallisia muutoksia. Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä. Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sähköposti Alv.rek. Yrittäjäntie 24 Yrittäjäntie KUOPIO KUOPIO *

2 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ #5 2 (3) LAUSUNTO (jatkoa edelliseltä sivulta) Torjunta-ainemäärityksessä lähtevässä vedessä havaittiin atratsiinia ja DIA-yhdistettä (atratsiini, - desisopropyyli), pitoisuudet olivat alle määritysrajojen. pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö MPN = Most Propable Number, todennäköisin bakteerien määrä, Colilert-menetelmä Tutkimus sisältää alihankintana tehtyjä määrityksiä. Alihankintalaboratorio (akkreditointi standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 mukainen): Ramboll Analytics Oy, Lahti, akkreditoitu testauslaboratorio, FINAS T039 Tutkimustodistus liitteenä. Kaisa Kokkarinen kemisti TIEDOKSI Pöljän Vesiosuuskunta/Hyvönen Arvo Siilinjärven kunta/ympäristöterveyspalvelut/hakkarainen Sirpa Siilinjärven kunta/ympäristöterveyspalvelut Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä.

3 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ #5 3 (3) MENETELMÄTIEDOT Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) Lämpötila Haju Maku Escherichia coli* Koliformiset bakt. (Colilert)* Heterotrof. pesäkeluku 22 oc * ph * Sähkönjohtavuus 25 ºC * Nitriittityppi (NO2-N) * Nitraattityppi (NO3-N) * Alumiini * Arseeni * Natrium * Fluoridi * Kloridi * Sulfaatti * Elohopea* Torjunta-aineet, GC+LC * (A) Lämpötila (TL0) Alustava haju (TL30) Alustava maku (TL30) SFS-EN ISO :2014 (TL30) SFS-EN ISO :2014 (TL30) SFS-EN ISO 6222, , (22 oc), 68 tuntia (TL30) SFS 3021 ( ), muunneltu (TL30) SFS-EN (1994),korj. 25oC, mittaus huon.lämpöt. (TL30) SFS-EN ISO (070197), FIA-menetelmä (TL30) SFS-EN ISO (070197), FIA-menetelmä (TL30) ICP-MS, SFS-EN ISO (2006) ja (2005) (TL30) ICP-MS, SFS-EN ISO (2006) ja (2005) (TL30) ICP-MS, SFS-EN ISO (2006) ja (2005) (TL30) SFS-EN ISO (2009), ionikromtograf. menetelmä (TL30) SFS-EN ISO (2009), ionikromatograf.menetelmä (TL30) SFS-EN ISO (2009), ionikromatograf.menetelmä (TL30) SFS-EN ISO (2008) (TL30) Kts liite (TL49) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus TL0 TL30 TL49 Tutkimuslaitoksen nimi Ei ole ilmoitettu SKYT Oy, Kuopion laboratorio Ramboll Analytics Oy MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm. Haju 2015/ Maku 2015/ Escherichia coli* 2015/ Koliformiset bakt. (Colilert)* 2015/ Heterotrof. pesäkeluku 22 oc * 2015/ ph * 2015/27357 ±0,2 yks /27358 ±0,2 yks /27359 ±0,2 yks Sähkönjohtavuus 25 ºC * 2015/27357 ±5 % /27358 ±5 % Nitriittityppi (NO2-N) * 2015/27358 Määritysrajan alitus Nitraattityppi (NO3-N) * 2015/27358 ±8 % Alumiini * 2015/27358 Määritysrajan alitus Arseeni * 2015/27358 Määritysrajan alitus Natrium * 2015/27358 ±10 % Fluoridi * 2015/27358 Määritysrajan alitus Kloridi * 2015/27357 ±8 % /27358 ±8 % Sulfaatti * 2015/27358 ±12 % Elohopea* 2015/27358 Määritysrajan alitus Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä.

4 Ramboll Analytics Pvm: /1 Tutkimustodistus Projekti: /136 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Kuopion yksikkö Yrittäjäntie KUOPIO Tutkimuksen nimi: SKVSY, 2015/27358 Asiakkaan viite: Työ nro. 4358, Lab nro 27358, verkostovettä Näytteenottopiste: 2015/27358 Näytteenottopvm: Näyte saapui: Analysointi aloitettu: Talousvesi Määritys 15TT04231 Yksikkö Menetelmä Pestisidit/monij. GC+LC tod. RA4038A+4039* L Atratsiini <0,005 RA4039* L DIA (atratsiini,- desisopropyyli) <0,010 RA4039* L * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Anri Aallonen FM, kemisti, Laboratoriot L Analysoitu Lahdessa Jakelu Menetelmien kuvaukset Pestisidit/monij. GC+LC Pestisidit/monij. LC Näytteestä määritettiin liitteenä olevien listojen mukaiset torjunta-aineet käyttäen kiinteäfaasiuuttoa ja GC/MS/MS- ja LC/MS/MS-tekniikkaa. Menetelmän mittausepävarmuus % yhdisteestä riippuen. Tuloksissa esim. "tutkittu yhdiste <0,01" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu, mutta pitoisuus on alle määritysrajan. Näytteestä määritettiin liitteenä olevan listan mukaiset torjunta-aineet käyttäen kiinteäfaasiuuttoa ja UPLC/MS/MS-tekniikkaa. Menetelmän mittausepävarmuus % yhdisteestä riippuen. Tuloksissa esim. tutkittu yhdiste < 0,01 tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu, mutta pitoisuus on alle määritysrajan. Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

5 Ramboll Analytics 15TT RA4038A TORJUNTA-AINEET * Kaasukromatografinen monijäämä-menetelmä, GC/MS/MS VESINÄYTE CAS Määritysraja CAS Määritysraja 2,4-Dikloorifenoli ,005 Heptaklooriepoksidi, endo ,005 4-kloori-2-metyylifenoli ,005 Isodriini ,005 4-kloori-3-metyylifenoli ,005 Kaptaani ,02 Aldriini ,005 Klordaani, cis ,005 Alletriini (-D) ,1 Klordaani, oxy ,005 Bifenatsaatti ,01 Klordaani, trans ,005 Bifenoksi ,01 Klordekoni ,005 Bronopoli ,5 Klorfensoni ,005 DDD, 2, ,001 Klormefossi ,005 DDD, 4, ,001 Kloropropylaatti ,005 DDE, 2, ,001 Klorotaloniili ,005 DDE, 4, ,001 Kvintotseeni ,005 DDM, 4, ,005 Mepanipyriimi ,005 DDMU, 4, ,005 Metiokarbi ,005 DDT, 2, ,001 Metoksikloori, -p,p** ,005 DDT, 4, ,001 Metolakloori-s ,005 DEET ,005 Metyylitriklosaani** ,005 Deltametriini ,01 Mirex ,005 Dieldriini ,005 Nonakloori, trans ,005 Diklobeniili ,005 Oksadiatsoni** ,005 Dikofoli ,001 Pentakloorianisoli ,005 Endosulfaani, alfa ,005 Pentaklooribentseeni ,005 Endosulfaani, beta ,005 Permetriini ,01 Endosulfaanisulfaatti ,005 Piperonyylibutoksidi ,005 Endriini ,005 Pirimikarbi ,005 Epoksikonatsoli ,005 Prokloratsi ,2 Esfenvaleraatti ,05 Prometryyni ,005 Etofumesaatti ,005 Pyrimetaniili ,005 Etofumesaatti-2-keto ,01 Sybutryyni (Irgaroli) ,002 Fenvaleraatti ,05 Syflutriini, beta ,005 Fluvalinaatti, -tau ,05 Syhalotriini, -lambda ,01 HCH, alfa ,005 Sypermetriini ,005 HCH, beta ,005 Syprodiniili ,005 HCH, delta ,005 Teknatseeni ,005 HCH, gamma- (lindaani) ,005 Terbutryyni ,005 Heksaklooribentseeni ,005 Tetradifoni** ,005 Heksaklooributadieeni ,005 Trifluraliini ,005 Heptakloori ,005 Triklosaani ,005 Heptaklooriepoksidi, ekso ,005 Vinklotsoliini ,005 * akkreditoitu menetelmä, mukautuva pätevyysalue **ei-akkreditoitu

6 Ramboll Analytics 15TT RA4039 TORJUNTA-AINEET * Nestekromatografinen monijäämä-menetelmä, UPLC/MS/MS VESINÄYTE Määritysraja Määritysraja CAS CAS 2,4,5-T ,01 Kvitsalofoppi-etyyli ,01 2,4-D ,01 Lenasiili ,01 2,4-DP ,01 Linuroni ,01 4,5-dikloori-2-n-oktyyli-4-isotiatsoliini-3- oni (DCOIT; Sea-Nine)** ,005 Malationi ,01 Aklonifeeni ,01 Mandipropamidi ,01 Alakloori ,01 MCPA ,01 Amidosulfuroni ,01 MCPB ,05 Aminopyralidi ,05 Mekoproppi+Mekoproppi-P ,01 Asetamipridi ,01 Metabentstiatsuroni ,01 Atratsiini ,005 Metalaksyyli ,01 Atsoksistrobiini ,005 Metamitroni ,01 BAM (2,6-diklooribentsoamidi) ,01 Metamitroni-desamino ,01 Bentatsoni ,01 Metatsakloori ,01 Bitertanoli ,1 Metkonatsoli ,01 Boskalidi ,01 Metoksiuroni ,01 Bromasiili ,01 Metributsiini ,01 Bromoksiniili ,01 Metributsiini-desamino ,01 Buprofetsiini ,01 Metributsiini-desaminodiketo ,01 Dalaponi ,1 Metributsiini-diketo ,05 DEA (atratsiini, -desetyyli) ,01 Metsulfuroni-metyyli ,01 DEDIA (atratsiini, - desetyylidesisopropyyli) ,01 Metyyliatsinfossi ,01 DIA (atratsiini,- desisopropyyli) ,01 Metyyliparationi ,02 Difenokonatsoli ,01 Mevinfossi ,01 Diflubentsuroni ,01 Napropamidi ,01 Diflufenikaani ,01 Pakloputratsoli ,01 Dikamba ,02 Pendimetaliini ,01 Diklofluanidi ,01 Penkonatsoli ,01 Diklorproppi + Diklorproppi-P ,01 Pikloraami ,02 Diklorvossi ,0005 Pikoksistrobiini ,01 Dimetoaatti ,01 Pinoksadeeni ,01 Dimetomorfi ,01 Primisulfuroni-metyyli ,01 Dinoseb** ,01 Pronamidi (propytsamili)** ,005 Diuroni ,01 Propakloori ,01 Etyyliparationi ,02 Propakvitsafoppi ,01 Famoksadoni ,01 Propatsiini ,01 Fenamidoni ,01 Propikonatsoli ,01 Fenheksamidi ,01 Prosulfokarbi ,01 Fenitrotioni ,02 Pyraklostrobiini ,01 Fenoksaproppi-P-etyyli ,01 Pyretriini ,01 Flamproppi-isopropyyli ,01 Pyridaatti ,01 Flonikamidi ,01 Pyroksulaami ,01 Florasulami ,01 Rimsulfuroni ,01 Fluatsafoppi-P-butyyli ,01 Simatsiini ,01 Fluatsinami ,01 Spirodiklofeeni ,01 Fludioksoniili ,01 Sulfosulfuroni ,01 Fluroksipyyri ,01 Sulfoteppi ,01 Flutolaniili ,01 Syanatsiini** ,005 Furatiokarbi ,01 Syatsofamidi ,01 Heksatsinoni ,01 Symoksaniili ,01 Heksytiatsoksi ,01 Syprokonatsoli ,01 Hiilifuraani** ,005 Tebukonatsoli ,01 Hymeksatsoli ,1 Tepraloksidiimi ,01 Imidaklopridi ,05 Terbasiili ,01 Iprodioni ,01 Terbutylatsiini ,005 Isoksabeeni ,01 Terbutylatsiini-desetyyli ,01 Isoproturoni ,01 Thifensulfuroni-metyyli ,01 Jodosulfuroni-metyyli ,01 Tiaklopridi ,01 Karfentratsoni-etyyli ,01 Tiametoksaami ,01 Kinoklamiini ,01 Tolklofossi-metyyli ,01 Kinometionaatti ,01 Tolyylifluanidi ,01 Klopyralidi ,05 Tralkoksidiimi ,01 Klorfenvinfossi ,01 Triadimefoni ,01 Kloridatsoni ,01 Triadimenoli ,01 Kloroksiuroni ,01 Triallaatti** ,005 Klorprofaami ,01 Triasulfuroni ,01 Klorpyrifossi ,01 Trifloksistrobiini ,01 Klorsulfuroni ,01 Triflusulfuroni-metyyli ,01 Klotianidiini ,01 Triklorfoni** ,01 Kresoksimmi-metyyli ,01 Trineksapakki-etyyli ,01 Kvinmerakki ,01 Tritikonatsoli ,01 Kvinoksifeeni ,01 Tritosulfuroni ,01 Tsoksamidi ,02 * akkreditoitu menetelmä, mukautuva pätevyysalue ** ei-akkreditoitu

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015. Tilausnro 178791 (WTSV/SVL-MV9), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 (09:30) Näytteenottaja: VS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015. Tilausnro 178791 (WTSV/SVL-MV9), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 (09:30) Näytteenottaja: VS TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 15-2835 #1 1 (3) Turun Seudun Vesi Oy Maariankatu 1 20100 TURKU Tilausnro 178791 (WTSV/SVL-MV9), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 (09:30) Näytteenottaja:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot

Raakaveden vaikutus Helsingissä käytettävän talousveden laatuun

Raakaveden vaikutus Helsingissä käytettävän talousveden laatuun Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 4/2011 Raakaveden vaikutus Helsingissä käytettävän talousveden laatuun Antti Pönkä, Kirsi Hiillos, Lotta Kivikoski, Kirsti Nikkola, Veli-Pekka Vuorilehto

Lisätiedot

Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot

Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot Terveydensuojelulain mukaisissa tutkimuksissa käytettävät menetelmät Tämä ohje on tarkoitettu terveydensuojelulain (763/1994)

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia 1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 16.9.2013 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

joten ei E-colia AMMONIUM * SFS 3032:-76 mg/l < 0,02 AMMONIUM-TYPPI * SFS 3032:-76 mg/l < 0,02 HAJU

joten ei E-colia AMMONIUM * SFS 3032:-76 mg/l < 0,02 AMMONIUM-TYPPI * SFS 3032:-76 mg/l < 0,02 HAJU Testausseloste 2012-5576-1 1(1) Vesinäyte 31.12.2012 Vesilaitos Näytetiedot Näyte Näyte otettu 19.12.2012 Näytteen ottaja Riikonen Saapunut 19.12.2012 Näytteenoton syy Jatkuva valvonta Tutkimus alkoi 19.12.2012

Lisätiedot

Taulukko 1. EU-laitokset (* elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä).

Taulukko 1. EU-laitokset (* elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä). Taulukko 1. EUlaitokset (* elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä). Allas/ sadetettu Tekopohjavesi Rantaimeytetty Laitos Sijainti Pohjavesi Muu Pintavesi Yhteensä Etelä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001 N:o 400 404. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. N:o 400

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001 N:o 400 404. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. N:o 400 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001 N:o 400 404 SISÄLLYS N:o Sivu 400 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolttalain mukaisesta rahoitustuesta... 1145 400 Maa-

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KAIVOVESIPROJEKTI

ETELÄ-KARJALAN KAIVOVESIPROJEKTI ETELÄ-KARJALAN KAIVOVESIPROJEKTI HAJA-ASUTUSALUEELLA 2001-2003 1 Tiivistelmä Etelä-Karjalan kuntien ympäristöterveydenhuollot selvittivät alueen yksityistalouksien talousvesikaivojen kuntoa ja veden hygieenistä

Lisätiedot

TALOUSVEDEN LAATU SUOMESSA VUOSINA 1984-2006

TALOUSVEDEN LAATU SUOMESSA VUOSINA 1984-2006 Keinänen-Toivola Minna M., Ahonen Merja H., Kaunisto Tuija Talousveden laatu Suomessa vuosina 1984-2006 Vesi-Instituutin julkaisuja 2 TALOUSVEDEN LAATU SUOMESSA VUOSINA 1984-2006 Keinänen-Toivola Minna

Lisätiedot

Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista. * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä

Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista. * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä Liite 1. Yhteenveto talousvettä toimittavista laitoksista. * elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä Allas/ sadetettu Tekopohjavesi Rantaimeytetty Laitos Sijainti Pohjavesi

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys Liikennevirasto Suonenjoen liikennepaikka 2.2.2015 - 1-1 Johdanto Suomen GPS-Mittaus Oy on Liikenneviraston toimeksiannosta tehnyt maaperän pilaantuneisuusselvityksen

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ OSA VII: TALVIVAARAN KAIVOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2014

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ OSA VII: TALVIVAARAN KAIVOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2014 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Tarkkailuraportti Päivämäärä Maaliskuu 2015 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ OSA VII: TALVIVAARAN KAIVOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU

Lisätiedot

SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007

SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007 Ahonen Merja H., Kaunisto Tuija, Mäkinen Riika, Hatakka Tarja, Vesterbacka Pia, Zacheus Outi, Keinänen-Toivola Minna M. Suomalaisen talousveden laatu raakavedestä kuluttajan hanaan vuosina 1999 27 Vesi-Instituutin

Lisätiedot

Valvontatutkimusohjelma

Valvontatutkimusohjelma Ruskon kunta Vesihuoltolaitos Valvontatutkimusohjelma RUSKON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS Voimassa alkaen 1.1.2015 Sisällys SÄÄDÖKSET... 3 1. Laitoksen yhteystiedot... 4 2. Organisaatio, hallinto ja henkilöstö...

Lisätiedot

Opas analyysitulosten tulkintaan Talousvedet

Opas analyysitulosten tulkintaan Talousvedet Opas analyysitulosten tulkintaan Talousvedet Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Opas talousveden analyysitulosten tulkintaan Tämä opas talousvesianalyysitulosten tulkintaan on laadittu Savo-Karjalan Ympäristötutkimus

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

BALTICCONNECTOR KAASUPUTKIHANKKEE- SEEN LIITTYVÄT SEDI- MENTTI- JA POHJA- ELÄINTUTKIMUKSET

BALTICCONNECTOR KAASUPUTKIHANKKEE- SEEN LIITTYVÄT SEDI- MENTTI- JA POHJA- ELÄINTUTKIMUKSET Vastaanottaja Gasum Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.1.2014 Viite 1510004534-004 BALTICCONNECTOR KAASUPUTKIHANKKEE- SEEN LIITTYVÄT SEDI- MENTTI- JA POHJA- ELÄINTUTKIMUKSET KAASUPUTKIHANKKEESEEN

Lisätiedot

Kaivovesitutkimus Vanha Porvoontien Laurintien -alue

Kaivovesitutkimus Vanha Porvoontien Laurintien -alue Kaivovesitutkimus Vanha Porvoontien Laurintien -alue Projektiyhteenveto 2014 Vantaan ympäristökeskuksessa tehdään kaivovesitutkimuksia tarkoituksena selvittää kunnallisen vesijohtoverkoston ulkopuolisten

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö

Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö Liite 1 Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen pohjaveden pilaamiskielto (1:8) Vesilaki (587/2011); erityisesti luvanvaraiset

Lisätiedot

Selvitys. Nastolan kunnan Pensuon alueen asukkaiden kiinnostuksesta liittyä kunnalliseen vesi ja viemärijärjestelmään

Selvitys. Nastolan kunnan Pensuon alueen asukkaiden kiinnostuksesta liittyä kunnalliseen vesi ja viemärijärjestelmään Selvitys Nastolan kunnan Pensuon alueen asukkaiden kiinnostuksesta liittyä kunnalliseen vesi ja viemärijärjestelmään Johanna Takkinen ja Kirsti Pekonen Joulukuu 20 Pensuon vesi ja viemärihanke: Yhteenveto

Lisätiedot

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. PINTA- JA POHJAVESIEN NYKYINEN TILA... 1 3. ENNAKKOTARKKAILU... 2 3.1 Ojavedet... 2 3.2 Ojasedimentit... 3 3.3 Ennakkotarkkailun jatkaminen... 3 4. TARKKAILUSUUNNITELMA... 3

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015 S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015 30.1.2015 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy laboratorioiden yhteystiedot Kuopion laboratorio Yrittäjäntie

Lisätiedot

Vesiturvallisuuden uhat ja niiden mittaaminen

Vesiturvallisuuden uhat ja niiden mittaaminen Vesiturvallisuuden uhat ja niiden mittaaminen Ilkka Miettinen 7.9.2012 1 Talousveden laadun valvonnan tavoitteet Talousvedessä ei saa olla pieneliöitä, loisia tai mitään aineita sellaisina määrinä tai

Lisätiedot

Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012. Loppuraportti

Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012. Loppuraportti Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012 Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi ISSN

Lisätiedot

RAPORTTI. Tarja Pitkänen Seija Kalso Asko Vepsäläinen Jarkko Rapala Seppo I. Niemelä

RAPORTTI. Tarja Pitkänen Seija Kalso Asko Vepsäläinen Jarkko Rapala Seppo I. Niemelä Tarja Pitkänen Seija Kalso Asko Vepsäläinen Jarkko Rapala Seppo I. Niemelä Colilert-menetelmän verifiointi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaisiin koliformisten bakteerien ja Escherichia

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot